Móricz Zsigmond ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Móricz Zsigmond (1879-1942)"

Átírás

1 1 Móricz Zsigmond ( ) Tiszacsécsén, Szatmár megyében született, 1879-ben. Édesapja, Móricz Bálint feltörekvő kisparaszt, édesanyja, Pallagi Erzsébet szegény, de művelt nő volt. Móriczék kilencen voltak testvérek, de édesapjuk mindent megpróbált előteremteni iskoláztatásukhoz. A legidősebb fiú, Zsigmond hat éves koráig éltek Tiszacsécsén, amikor a családfő sikertelen vállalkozásainak eredményeképpen elvesztették földjüket és házukat. Prügyre költöznek; Móricz 1890-től Debrecenben, 1892-től Sárospatakon tanul. Rengeteget olvas (és keveset tanul), nyelvekből megbukik, végül Kisújszálláson érettségizik le. Mindig is író akart lenni; először a jogi, majd a bölcsészkarra iratkozik be Budapesten, 1903-ban bekerül az Újság c. lap szerkesztőségébe. Vidékre indul népdalgyűjtő körútra, népmeséket és egyéb alkotásokat gyűjt; saját bevallása szerint számára ez volt az igazi egyetem (a pesti egyetemet végül nem fejezte be) ben Holics Eugéniát veszi feleségül, akit Jankának hív. Eleinte boldog a házasságuk, de később gyötrelmessé válik, mindketten szenvednek benne, mivel két igen erős akaratú ember találkozása; Janka állandó rajongást igényelne, melyet Móricztól nem kap meg; féltékeny mindenkire Móricz körül, néha még Móricz sikereire is, aki számára így börtön a házasság (de egyben ihlető forrás is: fő témájává válik a házasság, kétféle nőtípus létezik műveiben, a szépasszony és a boldogasszony; Móricz e kettő között hánykódik). Többször megcsalja feleségét, amiért az 1925-ben, másodszorra sikeres öngyilkosságot követ el, Móricz egyedül marad bűntudatával (időközben meghalt első gyerekük is; e kettő tragédia nagy hatással van Móricz írói hangjára) ban írja Hét krajcár c. novelláját, melynek óriási sikere van, Ady is felfigyel rá, meleg szavakkal üdvözli. Ezen művével talál rá Móricz saját írói hangjára, ezzel kezdődik első írói korszaka ( ), melyből leghíresebb műve a Sárarany c. kisregénye, melyben a magyar falu is kisváros világát mutatja be, mindaddig szokatlan szemszögből. További műveivel (Az Isten háta mögött [ez a magyar Bovaryné ], A Kerek Ferkó) ez a korszak meghozza számára az írói sikereket, Leányfalun házat vesz, ahová alkotni jár ki ban feleségével Olaszországba mennek, itt találkozik Babitscsal is, itt kezdődik jó viszonyuk ben ezen olaszországi élményeiből írja Nem élhetek muzsikaszó nélkül c. kisregényét. Lelkesen fogadja a Világháború kitörését, melyet egyfajta tisztítótűznek tekint, beáll haditudósítónak; innen való visszatértekor már nem annyira lelkesedik a háborúért. Ekkor írja meg Szegény emberek c. novelláskötetét, melynek azonos című novellájában a kulcsmondat: a túloldalon a gazdagok vannak; ez a háború a nagyhatalmak háborúja. Fáklya c. regénye a vidéki értelmiség útkeresését (és útvesztését) mutatja be. A református lelkész története a kor egyházi és társadalmi problémáira, a parasztok irtózatos szegénységére hívja fel a figyelmet ban Móricz üdvözli az őszirózsás forradalmat és a létrejött Tanácsköztársaságot is, a megalapuló Vörösmarty Akadémiának (amely a baloldali írók tömeggyűlése) Móricz lesz az elnöke. A forradalom leverése után Móricz még hisz a nemzeti függetlenség, a szabadság, egyenlőség társadalmi jólét valóra válásában.

2 2 A Tanácsköztársaság leverése után őt is meghurcolják, így születik Légy jó mindhalálig c. regénye, saját elmondása szerint csak egy kisgyerek képében tudta leírni mindazt, amin átment (tehát nem saját debreceni diákéveiről szól a könyv) ben jelenik meg az Erdély c. novella első kötete, a Tündérkert, mely Báthory és Bethlen jellemét állítja szembe, de párhuzamot húz saját korával is. 27-ben jelenik meg következő kötete, A Nagy Fejedelem, majd 34-ben A Nap árnyéka. Második alkotói korszakában (a 20-as években) a dzsentri témája felé fordul, az elszegényedő nemesek problémájával kezd foglalkozni. Első regénye a Kivilágos kivirradatig egyetlen átmulatott éjszaka történetét írja le, az idősek és a fiatalok erkölcsi felfogását állítja szembe. Úri muri c. regénye is ekkor íródott. Forr a bor címmel jelenik meg a Légy jó mindhalálig folytatása, Nyilas Mihály és felszínes osztálytársainak a története ben több külföldi utazást is tett ben a nagy gazdasági világválság idején írja Móricz Rokonok c. regényét ban ismét megnősül, Simonyi Mária színésznőt veszi feleségül, őt is megcsalja, majd 1937-ben elválnak; Móricz végleg visszavonul Leányfalura, 29-től 33 -ig Babitscsal együtt szerkesztik a Nyugatot. Harmadik korszaka: A 30-as években visszakanyarodik a pusztai élethez, a tanyasi világhoz, a babonás falusi népvilágot mutatja be, a nyomasztó és megalázó nyomort. Mikszáthoz képest ő tényleg a nyomort mutatja be, az embereket megnyomorító szegénységet. A 30-as években jelenik meg Barbárok c. novelláskötete kilenc novellával; jellemző novelláira a balladai tömörség, sűrű párbeszédek. Következő műve A boldog ember (regény), Életem regénye (saját önéletrajza, regény és szociográfia). Móricz a 30-as években kerül kapcsolatba a népi írókkal, akik a nép életének, nyomorának bemutatását tűzték ki célul szociográfiák formájában. (A szociográfia irodalmi eszközökkel mutatja be egy népcsoport, egy tájegység életét. Leghíresebb ebből az időből: Illyés Gyula: A puszták népe, mely saját szülőfalujának világát, hétköznapjait mutatja be). A népi írók kutatják a nép életét, népszokásokat, balladákat, meséket gyűjtenek, céljuk, hogy a parasztság nyomorára felhívják a közvélemény figyelmét. Népi írók: Illyés Gyula, Veres Péter, Szabó Zoltán, Féja Géza; általában maguk is paraszti származásúak. Lapjuk a Kelet népe c. folyóirat, melyet 1939-től Móricz szerkeszt. Népi-urbánus vita: irodalmi vita, mely ekkoriban kezd kibontakozni a vidéki és városi írók között arról, hogy az irodalom politikai szerepvállalással rendelkezzen-e ban Móricz megismerkedik egy falusi árvalánnyal, Littkey Erzsébettel, akit az öngyilkosságtól (hídról ugrás) mentett meg egy sétája során. Beszélgetni kezd vele, majd gyámja lesz; később született egy gyereke, Móricz Imre, akit Móricz örökbe fogadott hivatalosan, de azt, hogy vér szerinti gyereke lenne, soha nem ismerte el. Árvácska c. regénye (1941) ill. több novellája (Csibe-novellák, mivel Littkey Erzsébetet csibének hívta) Littkey Erzsébet elmesélt élettörténetéből származnak.

3 3 Utolsó nagy vállalkozása Rózsa Sándor a lovát ugratja c. kisregénye, melynek további kötetei (2.: Rózsa Sándor összevonja szemöldökét) már csak félig, ill. egyáltalán nem készültek el ben agyvérzést kap, és meghal. Móricz Zsigmond parasztábrázolása Pályája kezdetén írja paraszt-novelláit; míg Jókaynál a parasztok még csak mellékszerepők, érintőleges szerepet kapnak, kedélyesek; Mikszáthnál romantikus bájjal jelennek meg, babonásak, általában személyes problémáik az érdekesek. A XIX. század második felében megjelent népszínművek kis történettel rendelkeznek, pl. egy parasztlakodalmat mutatnak be, melyben a jókedélyű, vidám parasztok mulatnak, nótáznak, szórakoznak, boldogok és szeretik egymást, így kialakul az a kép, hogy a falu egy boldog, idilli hely, ahol a parasztok boldogok, elégedettek, harmonikus életet élnek. Ezzel szemben Móricz bemutatja a parasztok életének nyomorúságát, szegénységüket, a faluban lévő társadalmi feszültségeket. 1908: Hét krajcár; az édesanya kisfiával keresi a mosószappanra való hét krajcárt, melyből végül az utolsót egy koldustól kapják meg, de a bolt már bezárt. (Móricz édesapja megkérdezte fiától, hogy a történet végén miért egy koldustól kapják meg az utolsó krajcárt.) Ebben a novellában idill és tragédia fonódik össze, a krajcárt versikékkel keresik, végül kiderül, hogy az édesanya tüdőbajos (mely a legszegényebb rétegek betegsége volt) ez a nyomor azon foka, mikor már a koldustól kapnak pénzt. Móricz novelláinak szereplőit tájszólásban beszélteti, ezzel is jellemezve őket; a különleges tájszavakat általában fonetikusan írja le. A Hét krajcárban a nyomor még csak a testet töri meg, későbbi novelláiban helyenként már a lelket is. Novelláiban megjelenik az ösztönvilág, a testiség, az erotika, melyekről igen naturalisztikus stílusban tud írni helyenként. Tragédia Műfaja novella (kis epikai műfaj, egy szálon fut, kevés szereplőt mozgat, általában egy helyszínen játszódik; a főszereplő életében valamilyen fordulópont következik be). A mű beszédes címmel rendelkezik, mely a végkifejletére utal; főszereplője Kis János, kisszerű, jelentéktelen, hétköznapi átlagember, akit hétköznapi, de túlzásba vitt vágyak hajtanak: enni akar, mely életcéljává válik; ez az állati ösztön, mely őt teljes egészében leköti. Annyira megnyomorodott már az állandó éhezéstől, hogy az evés vált minden vágyává. Szerkezeti felosztása (novella): Expozíció (bevezetés): megismerjük a szereplőket, a főhőst, körülményeiket, megtudjuk, hogy Kis János szűk körben mozog, és érdeklődése is elég szűk körű. Bemutatja a főszereplő torz lelki világát az ételeken keresztül, melyeket eszik. Míg a többiek a munka szünetében

4 4 társasági életet élnek, ő csak eszik és alszik; senki nem törődik vele: életében nem számít. Gyerekével sem foglalkozik, ételt sem hagy neki. Megismerjük célját: elhatározza, hogy a Sarudy lány lakodalmán jól fog lakni; Móricz leírja álmodozását, vágyait. Nem csak éhsége, de a bosszúállás is vezérli, hogy Sarudyt kiegye vagyonából. Így az ételeken keresztül kerül bemutatásra Sarudy gazdagsága is. Jellemzi Kis Jánost, aki a tökéletes jelentéktelenség, semmiben sem tűnik ki környezetéből. Minden konfliktus, ami az életében adódik, az ételekkel van kapcsolatban. Életében egyszer nevetett, mikor az apja meghalt. Bonyodalom: a lakodalom, melyre lelkiekben készülni kezd Kis János; egész éjszaka nem tud aludni, attól fél, hogy nem tud majd megfelelni a feladatnak, melyet maga elé kitűzött, hogy Sarudyt kiegye vagyonából. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára, megérteze emberi kicsinységét. Itt már sejthetővé válik, hogy a történet nem boldog véget fog érni. Számolgatni kezdi, hogy mi mindent enne meg, ellenségként kezeli az ételeket, amelyeket le kell győznie. Kis János bosszújában a szegénységet rúgja el magától, miközben lelkiekben a lakodalomra készül. Tetőpont: megkezdődik az esküvő, Kis János enni kezd, majd ráébred saját tehetetlenségére, hogy nem tud többet enni; gépiesen eszik, nem is érzi az ételek ízét. Megoldás: egy falat megakad torkán, melyet először még kihány, de újra akaratból lenyeli, ekkor torkán akad, és megfullad. Halálát senki sem veszi észre, ahogy azt sem, hogy élt. A nevetséges célért folytatott hatalmas küzdelem teszi groteszkké Kis János harcát. Úri muri Cselekménye a Millenium évében játszódik, körül. Az időpont megválasztása jelképes, a régi magyar életet ünneplik, de ugyanazt is élik; a régi, magyar, feudális, úri életmódot; a regény azonban valójában az 1920-as évek körülményeit idézi, a középbirtokok elmaradottságát, a dzsentri életét, melyet csak a mulatozás tölt ki (ezt mutatja a cím is). A helyszín az Alföld keleti részének, az ország legelmaradottabb régiójának egy faluja, ahol az emberek nem törődnek saját birtokaikkal sem, még feudális viszonyok uralkodnak. A mű főszereplője Szakhmáry Zoltán, aki kissé kitűnik ebből az elmaradottságból, nemesebb céljai vannak. Csörgheő Csuli, Lekencey Muki további szereplők. A társaságra a léha, temperamentumos, magyaros élet, mulatozás, semmittevés jellemző, a világon semmi sem érdekli őket, csak a szórakozás, a mulatozás, halogatják a nehéz ügyeket, eszükben sincs saját birtokaikat fejleszteni. A cselekmény 4 nap alatt játszódik le; egy könyvügynököt sétáltatnak körbe a városban; az emberek a társaságban gyakran adomáznak, történetekkel szórakoztatják egymást, előre várják, hogy ezt a történetet milyen jó lesz elmesélni egy következő mulatozáson. A zenetanárt akarják megtréfálni, aki a város egyetlen értelmiségije, külügyminiszterként hurcolják végig a könyvügynököt a városon. Állóképszerű jeleneteket villant fel Móricz a mulatozásból, a szórakozásból, jelezve ezzel azt is, hogy a dzsentri számára megállt az idő. Olyan ez kissé, mintha a dzsentri haláltáncát látnánk. Olyan, mintha a szereplők is egyformák lennének, üresek, gyanútlanok. Szakhmáry Zoltán kiválik ebből a társaságból, megpróbál kitűnni a többi ember közül, különb életre vágyik; nyugati mintájú, fejlett gazdaságot akar létrehozni, melyben parasztok helyett bérlők művelnek, kertet akar varázsolni a pusztából, de erre se pénze, se kitartása nem elég. Szerelmi életében is többre vágyik, mint a társai, érzelmei is gazdagabbak. Kitörési kísérleteiből kiderül, hogy már többször megpróbálta, a kudarcok

5 5 megtörték, inkább együtt mulat a többiekkel, de azért némi úri méltósággal teszi ugyanazt, mint a többiek. Kissé színpadias, mikor felgyújtja tanyáját és szíven lövi magát (a tűz Móricz más regényeiben is fontos szereppel bír). Szakhmáry Móricz vívódó hősei közé tartozik. Többi regényeiben is hasonló, vívódó férfihősök vannak. Szakhmáry is több tervvel rendelkezik, mint amennyit meg képes valósítani. A regény többi alakja a főszereplőhöz képest meglehetősen elnagyolt. Az író egyrészt saját szavaival jellemzi Szakhmáryt, másrészt a többi szereplő is méltatja őt. Elismerik, hogy Szakhmáry Zoltán messze kiemelkedik közülük. Harmadrészt tettein keresztül mutatja be Szakhmáry Zoltán leépülését. Vonzó példakép lehetne belőle, de mégsem lesz az, mert nem tud megfelelni az elvárásoknak, saját elképzeléseinek. Halála nem értékvesztés, nem tragédia; Móricz Szakhmáryt nem egyértelműen pozitív hősként állítja be. Szakhmáry egyszerre két asszonyt szeret, feleségét, Rédey Esztert, aki tiszta, hideg, tartózkodó, becsületes asszony, Zoltán tiszteli becsületességét, gerincességét, de nem szereti. Nagy konfliktus közöttük, hogy Eszter irígykedik, féltékeny minden tevékenységre, melyet férje csinál, otthon akarja tartani itt Móricz saját felesége jelenik meg. Eszter Zoltán Csuli-féle társaságát sem szereti, fokozatosan elhidegülnek egymástól. Így kerül a képbe Rozika, aki Rédey Eszter ellentéte; egy summás lány volt, akit Zoltán felemelt, ő vitte birtokára; a lány modora meglehetősen behízelgő, felfelé kapaszkodik, és egy férfin keresztül akar feljutni, hogy színésznő legyen; fényes, csillogó életet akar élni, tanulni akar, ki akar emelkedni a nyomorból. Zoltán ellenben rejtegeti, nem viszi társaságba, nem mutatja be, Rozika azonban nem tűri a bezártságot, egyetlen dolog, a férfiak foglalkoztatják, azért akar tanulni, hogy még módosabb férfiakat nyerjen meg magának, csak a csillogás és a gazdagság érdekli; bár múltját tekintve ez érthető. Zoltán a társat keresi benne, aki felnéz rá, aki érti, de fokozatosan ráébred arra, hogy Rozika mennyire felszínes, és fel sem merül benne, hogy feleségül vegye, pedig Rozika ezt szeretné. Zoltán végül felismeri, hogy csak ki akarják használni, így elhidegül Rozikától is; szerelmi életében sem sikeres. Napfogyatkozás jelenete (jelképes): a bukás kezdete; Eszter kimegy a tanyára, fülébe jut, hogy Rozika Zoltán belátja, hogy nincs más lehetősége, mint az öngyilkosság. Csődbement a magánélete, fizetésképtelen, nincs ereje és módja újítási terveinek véghezvitelére, folytatására. Móricz Szakhmáry Zoltán alakján keresztül a magyar dzsentrit mutatja be, az ő alakja a dzsentri jelképe. Lekenczey Muki, a könyvvigéc (könyvterjesztő) az egyetlen, aki valójában értékeli Zoltán mintagazdaságát és terveit. Jókay terjeszt, de a magyar uraknak eszük ágában sincs művelődni. Lekenczey Muki valószínűleg csak azért illeszkedik be ebbe a társaságba, hogy el tudjon adni; valószínűleg ezért egyezik bele abba, hogy külügyminiszterként vigyék végig a tanyavilágon. Bár csak üzleti érdekből megy bele, nagyon is passzol ehhez a környezethez. Wágner Szigfrid zsidó zenetanár az egyetlen valódi értelmiségi ebben a társaságban, a kultúra képviselője az Isten háta mögötti helyen; így ő az állandó nevetség céltáblája. Nem ez Móricz legjobb regénye, több probléma is van ábrázolásmódjával: szeretné példaképként állítani elénk Szakhmáry Zoltánt, de nem bízik abban, hogy azzá válhat, és így nem is válik azzá Szakhmáry elveit nem ő maga állítja, hanem rezonőrök segítségével írja le, mely érezhető az adott helyeken Barbárok 1931-es parasztnovella; Móricz a 30-as években újra a parasztság témája felé fordul, ennek egyik terméke a Barbárok. Legdrámaibb novellája Móricznak; drámai azért is, mert sok párbeszédet

6 6 tartalmaz. Az írói közlés a legminimálisabbra szűkül, ettől válik a mű balladaszerűvé. A szerző nem közöl sem helyet, sem időt, csak sejthető, hogy a XIX. század végéről, esetleg az író saját jelenéről van szó. Az elbeszélő nincs jelen a szövegben, kívülállóként mesél, nem magyarázza az eseményeket, szenvtelenül, szűkszavúan közli a tényeket. Olyan, mintha a mű egy tudósítás, egy riport lenne a pusztai a világról, melyet úgy mutat be, mint egy egzotikus helyet. Ez a barbárvilág egy egzotikus világ, a pásztorok rideg világa, amelyet egy kívülálló nem ismerhet, nem láthat; civilizációtól és kultúrától távol élnek, nem tanulnak meg alkalmazkodni, ez megkeményíti jellemüket; életterük egy kegyetlen, barbár világ olyannyira, hogy mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül gyilkolják le egymást; az egyik juhász nem a nyomor miatt akarja a másik nyáját megszerezni, hanem a vagyonszerzés primitív eszközei jelennek meg; a juhászok érzéketlen rablógyilkosok. A juhász és fiának eltemetése után a földkupac felett raknak tüzet és kezdenek el enni. Szekezetileg a novella három részre osztható, mindegyik rész egy-egy felvonásra hasonlít. Az első és az utolsó, harmadik rész pár óra cselekménye, a második kb. 1 év. Az első rész a juhász és a kutyájának párbeszédével indul, melyből kiderül, hogy sokkal jobban szót ért a kutyájával, mint az embertársával, gyermekével; szinte árnyalatokig megérti a kutya jelzéseit, és a kutya is az övét az emberek ezzel szemben csak hallgatnak egymás mellett, de néha ez a csend többet mond. Megérkezik a veres juhász, köszöntik egymást, majd hallgatnak; az ezután elhangzó párbeszéd talán a magyar irodalom legsűrűbb párbeszéde. Tömör, hiányos mondatokkal kommunikálnak, a kérdések és a válaszok egymást ismétlik. Nyilvánvaló, hogy nem a rézveretes szíj kell a veres juhásznak, ez csak ürügy; majd pillanatokon belül lezajlik a gyilkosság, ezután a kutyával kezdik el kikapartatni a gödröt. A második rész az asszony története, aki a férje keresésére indult. Egymagában elmegy keresni a Dunántúlra; ő a hűség megtestesítője, megformálása és története a népmesék stílusára emlékeztet: Haza sem nézett, csak elment; addig ment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Végül télre hazamegy, de tavasszal újrakezdi a keresést. Nem tud szabadulni a helytől, ahol utoljára látta a férjét, odamegy, és a kutya elkezdi kikaparni a holttesteket, melyeket végül az asszony kapar ki a két kezével. A harmadik rész a vallatás története; formailag teljesen drámai, csak a párbeszéd olvasható, az írói kommentár hiányzik (ez csak akkor megengedhető, ha a történet maga drámai, és kommentár hozzá nem szükséges). Kiderül, hogy a gyilkosságokat a veres juhász követte el, mindent beismer, egyedül a Bodri juhász megölését nem vallja be, valószínűleg, mert ez volt legbarbárabb gyilkossága, másrészt erre nem volt bizonyíték. A vizsgálóbiztos ismeri a gyilkos nyelvezetét, ugyanazt a nyelvet használja, amit a juhász, és pontosan ismeri a pusztai népek hiedelemvilágát, ezért rakja a szíjat a kilincsre. Mikor a juhász ezt meglátja, mindent beismer, mert azt gondolja, hogy ha egy tárgy előkerül a sírból, azt a halott szelleme hozta fel, hogy vallomást tegyen gyilkosára. A novella utolsó szava: A bíró utána nézett, s eltűnődött: >> Barbárok! << Ebben benne van a hideg ítélet; a bíró ezt minden indulat nélkül mondja ki. A novella nyelvezete alapvető eszköze a jellemzésnek; Móricz tájnyelvet (nyelvjárást) használ, de nem kifejezetten a tiszai nyelvjárást, hanem egy általánosabb, népi nyelvezetet; a népi hangalakokat, szókincset (pl. darvadozik (=bambul), stb.) használja. Rövid, pergő párbeszédek, hiányos mondatok jellemzik, Kosztolányi mondta a novelláról, hogy csoda ez a nyelv.

Móricz Zsigmond novellái (9)

Móricz Zsigmond novellái (9) Móricz Zsigmond novellái (9) Élete magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalmunk legismertebb alakja. 1879-ben Tiszacsécsén született egy nagyon szegény paraszti családban, a

Részletesebben

Életrajz. 1879. Szatmár megyei Tiszacsécse( tündérsziget )

Életrajz. 1879. Szatmár megyei Tiszacsécse( tündérsziget ) Móricz Zsigmond Életrajz 1879. Szatmár megyei Tiszacsécse( tündérsziget ) született 1884. tönkrement a család Prügy( a feledhetetlen szenvedések évei ) nagybátyja: Túristvándi 1891. Debrecen(Légy jó mindhalálig),

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

A hét krajcár Móricz Zsigmond gyermekei: Móricz Virág Móricz Gyöngyi Móricz Lili Móricz néhány műve

A hét krajcár Móricz Zsigmond gyermekei: Móricz Virág Móricz Gyöngyi Móricz Lili Móricz néhány műve Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879. június 29. Budapest, Józsefváros, 1942. szeptember 5.) író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja. Móricz Zsigmond

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2015

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2015 PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 05 ORSZÁGOS DÖNTŐ KÖZÉPISKOLA Barna Dávid: Egy magyar regény Feladatlap Megoldási idő: 60 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám: Kedves Versenyző!

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE. Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc. 1. feladat

Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE. Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc. 1. feladat Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc 1. feladat Vizsgáld meg az alábbi színházplakátot, amely a Pécsi Nemzeti Színház Tartuffeelőadásához készült! A mű ismeretében

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Tanóra / modul címe: ARANY JÁNOS: VÖRÖS RÉBÉK DRÁMAJÁTÉKOK

Tanóra / modul címe: ARANY JÁNOS: VÖRÖS RÉBÉK DRÁMAJÁTÉKOK Tanóra / modul címe: ARANY JÁNOS: VÖRÖS RÉBÉK DRÁMAJÁTÉKOK A tanóra célja: Az órán Arany János Vörös Rébék című balladáját dolgozzuk fel drámajátékok segítségével. Az előző órákon megismerkedtünk a ballada

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

Móricz Zsigmond. I. Élete

Móricz Zsigmond. I. Élete Móricz Zsigmond I. Élete 1879-ban született a Szatmár megyei Tiszacsécsén. Édesapja, Móricz Bálint gazdálkodó paraszt, édesanyja Pallagi Erzsébet. Móricz Tiszacsécsén élt hét éves koráig, ekkor következett

Részletesebben

Fejlesztı neve: BÁLINT ANDREA. Tanóra / modul címe: ARANY JÁNOS VÖRÖS RÉBÉK CÍMŐ MŐVÉNEK TANÍTÁSA DRÁMAJÁTÉKOKKAL

Fejlesztı neve: BÁLINT ANDREA. Tanóra / modul címe: ARANY JÁNOS VÖRÖS RÉBÉK CÍMŐ MŐVÉNEK TANÍTÁSA DRÁMAJÁTÉKOKKAL Fejlesztı neve: BÁLINT ANDREA Tanóra / modul címe: ARANY JÁNOS VÖRÖS RÉBÉK CÍMŐ MŐVÉNEK TANÍTÁSA DRÁMAJÁTÉKOKKAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása:

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Az elbeszélt történelem (oral history) alkalmazási lehetőségei a helytörténet tanításban az általános iskola alsó tagozatán

Az elbeszélt történelem (oral history) alkalmazási lehetőségei a helytörténet tanításban az általános iskola alsó tagozatán Az elbeszélt történelem (oral history) alkalmazási lehetőségei a helytörténet tanításban az általános iskola alsó tagozatán SÁGI Norberta Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, Magyarország sagi.norberta@tfk.kefo.hu

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Državni izpitni center *P082A10313* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ augusztus 25., hétfő SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center *P082A10313* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ augusztus 25., hétfő SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA Državni izpitni center *P08A033* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 008. augusztus 5., hétfő SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 008 . feladatlap FELADAT MEGOLDÁS PONTSZÁM. C. B 3. 4. 5.

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

7 mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2015/ forduló Feladatsor

7 mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2015/ forduló Feladatsor Mese: Kicsi Jóska 1. Villámkérdések (Válaszoljatok röviden! ) 1. Ki mesélt a csodaforrásról? 2. Hol ültek, akik a mesét hallgatták? 3. Hol volt a csodaforrás? 4. Kit változtatott királlyá a csodaforrás?

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be!

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be! Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. (A megfelelő számot karikázd be!) Az alábbi feladatok a

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2012. október 18. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Bírálat Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című monográfiája minden korábbi, hasonló jellegű próbálkozáshoz képest gazdagabb, kiterjedtebb

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

A francia klasszicista dráma

A francia klasszicista dráma A francia klasszicista dráma A NAPKIRÁLY HÁZI SZÍNPADÁN Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc 1. feladat Készíts egy 6 pontos etikettet osztálytársaidnak szánt jó tanácsokkal arról, hogyan kell megfelelően

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Gerold László Olvasópróba A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Március idusa előtt új ősbemutató volt az Újvidéki Színházban. Aaron Blumm: Hamlett halott. Már közvetlen

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Mikszáth Kálmán (1847-1910) Mikszáth Kálmán (1847-1910) - 1847-ben született a Nógrád megyei Szklabonyán (ma Szlovákia) az evangélikus vallás és a nemesi származás hagyományait őrző iparos-gazdálkodó családban - 1869-ben a győri

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND ( ) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

MÓRICZ ZSIGMOND ( ) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA »1«MÓRICZ ZSIGMOND (1879-1942) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA MÓRICZ JELENTŐSÉGE, ÉLETPÁLYÁJA Életműve a magyar kritikai realizmus egyik legnagyobb teljesítménye. A magyar széppróza Móriczcal zárkózott fel az európai

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969.

Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. Szövegtípus: elbeszélő szöveg (mese) Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt

Részletesebben

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Mindenki számára világos, hogy új világrend van kialakulóban. Az óra ketyeg, az átállás közeledik attól függetlenül, hogy mennyi skandallumot, komplikációt

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

Agatha Christie: A krétai bika

Agatha Christie: A krétai bika Agatha Christie: A krétai bika Agatha Christie Herkules munkái című novelláskötetéből fogom bemutatni A krétai bika című novellát Héraklész tizenkét munkájának felhasználásával. Agatha Christie angol írónő,

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Háy János Házasságon innen és túl

Háy János Házasságon innen és túl Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKAL0101 Magyarország kultúrája a XXI. Század elején Dr. Agárdi Péter habil. CSc, egyetemi tanár,intézetigazgató, tanszékvezető

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben Kubik Anna Szigor és tudás Óidők az új időkben Debrecentől messzi van szülőfalum, a Bakony-aljai Ősi. Talán nemcsak földrajzi távolságban, lelki alkatot tekintve is. Először Nyilas Misi története vezetett

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben