Kócsagtoll. suliújság. A Tiszakécskei Református Kollégium diákújságja évfolyam, 5. szám A KOKÁRDA EREJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kócsagtoll. suliújság. A Tiszakécskei Református Kollégium diákújságja 2014. 1. évfolyam, 5. szám A KOKÁRDA EREJE"

Átírás

1 Kócsagtoll suliújság A Tiszakécskei Református Kollégium diákújságja évfolyam, 5. szám A KOKÁRDA EREJE Az es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira, közkatonáira emlékezünk március 15-én. Az es eseményeket többnyire két szóval jellemezzük: forradalom és szabadságharc. Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Hiszem, hogy a jó erõsebb a gonosznál. A szeretet hatalmasabb a gyûlöletnél. A megbocsátás erõsebb a bosszúnál. Hiszek az ember jóságában, mely minden hamisságon, minden álnokságon, rosszindulaton és gonoszságon, minden emberi durvaságon és önzésen túl létezik. Mert hiszem, hogy az ember eredendõen jó. Jobb annál, mint amit tesz, igazabb annál, mint amit mond, és finomabb annál, mint amilyennek látszik. Schäffer Erzsébet A reformkorban országszerte népszerû volt a nemzeti színek használata. Azok hivatalossá tételére az évi országgyûléstõl kezdõdõen törekedtek. A nemzeti színek, zászlók, jelképek ben különös jelentõségre tettek szert. Eleinte a forradalmárok rozettája volt a háromszínû kokárda, késõbb a magyarság kifejezésének jelképéül szolgált. Látjátok ezt a háromszínû kokárdát itt a mellemen? Ez legyen a mai dicsõ nap jelvénye. Ezt viselje minden ember, ki a szabadság harcosa; ez különböztessen meg bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától. E három szín képviseli a három szent szót: szabadság, egyenlõség, testvériség. Ezt tûzzük kebleinkre mindannyian, kikben magyar vér és szabad szellem lángol! írta Jókai Mór. Heves vitákat vált ki évek óta a nemzeti ünnephez közeledve, hogy melyik az igazi kokárda: a piros-fehér-zöld, vagy a zöld-fehér-piros. Erre a kérdésre kétféle választ találunk. Március 15-én este szinte mindenki viselt kokárdát. Az elkészítése rendkívül egyszerû volt, mert a nemzeti színû szalagot egyszerûen rozetta alakúra hajtották és összevarrták, így természetszerûleg a piros került a külsõ ívre. Ha heraldikailag tekintünk a kokárdára, akkor a fõ szín, vagyis az elsõ szín (piros) kerül belülre, hiszen a kokárdákat belülrõl kifele olvassák! Ritkán 48-ban is készültek ilyen kokárdák; van festmény, mely így örökítette meg. S mit is jelképeznek a színek? A piros az erõt, a fehér a hûséget, a zöld pedig a reményt jelképezi. Teljesen mindegy, melyik szín van kívül vagy belül! Hiszen semmi más nem számít, csak az üzenete! Az viszont fontos! A nemzeti összefogásé és összetartozásé! És ha ott van a szívem fölött ez a kis darab haza, ez már kötelez! Igen, nekünk kötelességeink is vannak a nemzetünkkel, a hazánkkal szemben; a hazánk mellett; a hazánkért! Elõször is büszkén viselni, hiszen ezzel kifejezzük a magyarságunkat, az együvé tartozásunkat, az egyet akarásunkat! A tenni akarásunkat! Jót tenni, jót cselekedni, jónak lenni! Magyarként! Bárhol a világban! Hogy megérdemeljem a kokárdát a szívem fölé! Gyerekként, diákként, felnõttként! Mit is kíván a magyar nemzet? Mit vár el tõlünk? Semmi mást, csak amit az õseink is a lobogóra tûztek! Összefogást, egyet akarást, a közös célt: Magyarként élni magyar földön lelkiismeretes tanulással és munkával! Látható és láthatatlan kokárdával a szívünk felett! Czinege Edit Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. Széchenyi István

2 Wass Albert üzenete március 15-re Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerûségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idõk nyomása nehezedik lelkemre s mondanivalómat hosszú esztendõk gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a nemzet jövendõje. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egyszerû történelmi tényhez hozzáfûzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szívembõl. Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mérsékletesebbek. Megértõbbek egymással és idegenajkú embertársaitokkal szemben. Az élet tanított meg erre. Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden lehetõségtek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és talán szebb világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt. Adja az Úristen, hogy így legyen. Mindaz azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e õrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogy a különbözõ izmusok özönvizén a ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban. Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg valamitõl, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is. Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem veheti el tõlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitõl azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek. Az õ örökségük nem a mienk s ha majmolni próbálnánk õket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övéket soha sem vehetjük át. Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa. Véreim, fiatal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel õrködünk fölötte, ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelõsségetek. Egyet ne feledjetek el: amig magyarok vagytok s az õsi kultur-örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban. De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkõztök, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg végül is elmerültök a semmiben. Én bízom bennetek. Áldjon meg mindannyiatokat az egy igaz Isten, kõszikla-örökségünk magyar Istene! 2 Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK Magyar vagyok. Legszebb ország hazám Az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, Ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét A Kaszpi-tenger habjain is túl, És rónasága, mintha a föld végét Keresné, olyan messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedûink elsõ hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben sírva fakadok; De arcom víg a bánat idejében, Mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át A multnak tengerén, ahol szemem Egekbe nyúló kõsziklákat lát, Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, S mienk nem volt a legkisebb szerep; Ugy rettegé a föld kirántott kardunk, Mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holt dicsõség halvány kisértete; Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar Ha vert az óra ; odva mélyibe. Hogy hallgatunk! a második szomszédig Alig hogy küldjük életünk neszét. S saját testvérink, kik reánk készítik A gyász s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég, Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok! Itt minálunk nem is hajnallik még, Holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért s hírért a világon El nem hagynám én szûlõföldemet, Mert szeretem, hõn szeretem, imádom Gyalázatában is nemzetemet! (Pest, február.) Madách Imre: Nem féltelek hazám! Bár ellened tör frigye zsarnokoknak, Bár ellened tör irigy szolgahad, Földönfutó népek megostromolnak, Mint tengerár, megállsz, ha szikla vagy. Eldûltél volna, mint cser a viharban, Ha a végzet nem nézett volna ki, Hogy élj; nem törtek meg véres csatákban A balszerencse századévei. Ameddig áll Branyiszkód kõrakása, Mint órjás harcaid emlékjele, Regét mond róla a Kárpát vadásza, S viharként leng rajt hõsök szelleme. Ameddig látom Alföld rónaságát, Felette multak délibábja kel, Szent vér hízlalja lengõ dús kalászát, És tápot a test, lélek benne lel. Az õsi bûn küldött ránk sujtoló kart, A lánc helyét csak szent vér mossa le: Hogy a jobb gyermek gyõzzön, Mózes elhalt A pusztában s egy nemzedék vele. Nem féltlek hát, hazám! Március 15-e számomra a magyarok bátorságát és összefogását jelenti, mely akkor még létezett. Ma már sajnos ez teljesen lehetetlen, fõleg az átrendezõdött és felfordult értékrendek miatt. A kokárda jelentéstartalommal bír. A nemzeti színû szalag természetesen a magyarságot tökéletesen ábrázolja és talán azért van kör alakban formázva, hogy a magyarság egy kerek egészt alkosson. Ezért kell ünnepnap feltenni, hogy ez mindenki számára érthetõ üzenet és emlékeztetõ legyen.

3 Bródy János: Szabadnak születtél Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád. Itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid és itt találtad meg szerelmedet. A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot. Itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod. S most itt mondják neked elvakult sötét lelkû ostobák: Keress magadnak máshol hazát! Az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél! Az vagy, akinek tartod magad. Ne feledd el, hogy szabadnak születtél! Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug elõítéletek! Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemed! Ha Kölcsey és Vörösmarty nyelvén szól az éneked, a nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyén élõ szép reményeket! Kárpátok gyûrûjébõl szállj fel szabad madár! Érted is szól a harang már. Az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Az vagy, akinek tartod magad. Ne feledd el, hogy szabadnak születtél! Sose feledd, hogy szabadnak születtél! Ez+AZ= Történések az iskolában Szalagavató Iskolánkban a végzõs diákokat felszalagozták, mondván, hogy a felnõttség hosszú útjára léptek. A templomi mûsor az iskolai színvonalat tartotta, kiemelkedõen szép és néhol humoros volt Kovács Tamás beszédje. A templomi avató után a vendégség a sportcsarnokban nézhette végig a színvonalas keringõket. Az iskola tanárait állófogadással köszöntötték a bál elõtt. (Bár ígértek képeket az eseményrõl, de nem kaptunk!) Farsang A Kócsagtoll szervezésében lezajlott a felsõ tagozat és a gimnázium farsangja. A zenét Bársony Dávid biztosította, amivel sikerült megalapozni a buli hangulatát az elsõ pillanatoktól kezdve. A konyhán a 8. g; 9. g illetve a 10. g tanulói segítettek elkészíteni az ételeket. A kiszolgálásban Csitári Éva és Gergely Jánosné tanárnõk segítettek, ez úton is köszönjük nekik. Szeretnénk megköszönni az iskola igazgatóságának, illetve Czinege Edit tanárnõnek a mindenféle segítséget. Külön köszönjük Dombi Bendegúznak a farsangi összejövetel megszervezését, lebonyolítását, s nem utolsó sorban a finom csörögefánkot.. (melyet nagyon gyorsan elkapkodtak a jelenlévõk!) Köszönjük a diákságnak a részvételt, a jelenlévõ tanároknak a felügyeletet, segítséget! Végül, de nem utolsó sorban köszönjük azoknak a diákoknak a farsangi mulatságot, akik vállalkoztak arra, hogy jelmezbe öltözzenek, felvonuljanak! Igazán érdekes és mulatságos volt! Díjaztuk õket! Köszönet a Mata családnak, hogy elsõ díjként felajánlottak egy csodálatos tortát! Kerámiajutalmat kapott a második és harmadik helyezett vacsorával együtt. Az est folyamán nagy izgalmak közepette sorsoltunk tombolát is. Köszönjük Balla Norbert igazgatóhelyettesnek, hogy a lányokat megforgatta a táncparketten, sõt, a krumplipucolásban is részt vállalt! A táncos lábak nagyon nehezen akartak leállni, amikor 8 órakor kikapcsolták a zenét! Nagyszerû farsangunk volt a Rendezvényházban! Köszönjük! Ígéretet kaptunk arra, hogy tavasszal lesz egy újabb buli ismét. Azóta megtudtuk, hogy húsvét után, május elsõ heteiben tarthatjuk meg, de errõl addig még úgyis adunk hírt! Most nézzünk néhány fotót, s emlékezzünk az eseményre! Folyt. a köv. oldalon! 3

4 Lélektõl lélekig... Õszintén a napi problémákról... Alig több, mint hat hónapja taníthatom a református iskolában a rajz tantárgyat alsóban, felsõben, valamint két középiskolai osztályban. Készségtantárgy, nem foglalkozunk vele! legyintéssel egyre több tanuló lezser módon, felszerelés nélkül próbál megjelenni az órákon. Mi történik a felelõsségre vonás után? Kér a másiktól, társai eszközeibõl él, vagy ránt egyet a vállán, ha egyest kap az eredménytelen munkára. Úgysem tud velem mit csinálni mondja félhangosan egyik-másik nagy diák; vagy egy hanyag fintorral válaszol a felszólításra. Sajnos a bukás sem okoz lelki traumát, mert az sem érdekli õket, hogy a tanulmányi átlaguk mélyen az elvártak alatt van... Ám a trehányság mellett súlyosan tapasztalható a tiszteletlenség is! Beleértendõ a tanulók egymás közötti, illetve a tanárok iránt mutatott tiszteletlenségérõl. Vannak diákok, akik mindenkivel szemben megpróbálják a minõsíthetetlen, tûrhetetlen hangnemet! Mélyen tiszteletlenek jó páran! Néhány tanulónál az illem egy icipici csírája sem mutatkozik meg. Maga, a jöjjön már, és a nézze már több más, hasonló kifejezéssel együtt az etikett legelemibb szabályainak a nem ismeretét sugározza. A renitens diákok zavarják az óra menetét, s ezzel nemcsak a tanárok munkáját, de az osztálytársak elõremenetelét is akadályozzák. Sem szép szóval, sem kedvességgel, sem határozott helyreutasítással nem lehet jó útra terelni egyeseket. Sajnos nemcsak a hagyományos értelemben vett rossz gyerekekrõl van szó, hanem olyan szülõk gyermekeirõl is, akikrõl az ember nem feltételezné, hogy ilyen magatartással bír az iskolában. Fiúk, lányok egyaránt. Lehet, hogy a szülõ nem is tud arról, hogyan viselkedik az otthoni mintagyerek az iskolában!!? Pedig a diákok többsége nagyon is jól tudja, hogy nem helyes a viselkedésük, de a csordaszellem magával sodorja õket, és emiatt a helyzet egyre rosszabb. Errõl épp a minap beszélgettem diákokkal! Azt mondják, sokkal könnyebb a rosszat, a vagányt elfogadni, követni, mint a jóért harcolni Szinte visz az ár mondta az egyikük. Szomorú, hogy nem a jó a követendõ példa! Sajnos mindenütt lehet hallani obszcén, durva szöveget, bármerre is megyünk, de itt is vannak olyan diákok, akik hatalmas élvezettel ûzik a trágársággal tûzdelt beszédjüket, direktben nyomatják az ilyen szöveget, szánt szándékkal, mert tudják, hogy mennyire zavaróak vele. De mivel semmi mással (esetleg az eszükkel) nem tudnak kitûnni, megpróbálják így feszegetni a határokat, hogy a figyelem központjába kerüljenek! Részben a feltûnési viszketegségük miatt, másrészt a verbális agresszióval szeretnék kifejezni erejüket. Arra nem is gondolnak, hogy ezzel a bunkósságukat erõsítik! Vagy nem törõdnek vele!? Elkeserítõ, hogy nemcsak a fiúk, hanem a lányok is káromkodnak, igen trágár módon beszélnek! Pedig felmérések igazolják, hogy az érettebb fiúk nem szeretik az olyan lányokat, akik káromkodnak. Egy nõ, egy lány legyen finom és nõies, ebbe nem fér bele a csúnya beszéd vallják szerencsére egyre többen a fiúk közül ; a diáklányok szájából elhangzó obszcén kifejezés még sértõbb a fülnek, mint amit a férfiaktól, a fiúktól hallani. Bár egyik esetben sem elfogadható. (Egy egyházi fenntartású iskolában különösen nem!) Mi az oka, hogy bármelyikük is így viselkedik? Talán kérdezzük meg õket egy kérdõívben?!! Mi lesz ezekbõl a gyerekekbõl, ha kikerülnek az intézményünkbõl? futnak a kérdések. Ám a válasz kézenfekvõ: Majd egyre nehezebb lesz a helyzetük a felsõoktatásban, vagy a munkahely-keresésben, a -megállásban! Lehet, hogy többen azt hiszik, hogy ez vagány, menõ viselkedés, és ezzel lehet elõrébb jutni! De azt nem látják, hogy az élet nem ilyen! Ha nagyobbak lesznek, senki nem akar majd nekik komolyabb pozíciót biztosítani, mert ki szeretné égetni magát ilyen csoporttársakkal, kollégákkal? Manapság a versenyszférában már nem elég a jó külsõ, hanem egyre fontosabb a tudás mellett az intelligencia és az etikett betartása. Egyetlen komoly munkahelyen sem alkalmaznak bizonyos intelligenciaszint alattiakat. Legföljebb szalagmunkára, vagy hasonló minõsítést, képzést nem igénylõ helyre. Pedig azt is láthatjuk, hallhatjuk, hogy a legtöbb problémás diák nem is vágyik a robotmunkára! De azt nem veszik észre, hogy a mostani viselkedésükkel a legjobb irányban haladnak afelé, hogy lecsússzanak majd az áhított munkáról Amikor idejöttem tanítani, nagy szeretettel közeledtem a gyerekek felé, de sajnos vannak diákok, akiknek a viselkedését nem tudom elfogadni, mert a minimális feltételnek sem felelnek meg. Megdöbbenve tapasztaltalom még itt is a tiszteletlenséget! De nem lehet a fejünket a homokba dugni! Tenni kell! Mégpedig a szülõkkel vállvetve, mert kizárt, hogy ezek a gyerekek csak az iskolában viselkednek így! (Bízom benne, hogy szülõk is olvassák ezt az írást!) Biztos vagyok abban, hogy még nem késõ! De akarat is kell a változáshoz. Mégpedig nagy! Igen nagy! Hiszen ezek a diákok még nem kész, felnõtt emberek, hanem szeretettel hajlíthatók! Ám ez csak akkor, és úgy mûködik, ha viszonzásra is talál. Biztos vagyok abban, hogy minden tanár megadja ehhez a segítséget! Még kérni sem kell! Csak meg kell fogni a kinyújtott kezet, s nem elütni, nem belemarni, mert mindnyájan a legjobbat szeretnénk minden diáknak! Czinege Edit 4

5 Illik tudni... Azt mondjuk, hogy a stílus maga az ember. Ahogy kinéz, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, ahogy társaságot, barátot választ stb., az mind rá, az emberre jellemzõ. Jól nevelt vagy? Ha vannak hiányosságaid, vagy bizonytalan vagy abban, hogyan is illik viselkedni, akkor itt sorakozik néhány tanács. Ezeket tudni illik! Közöttük számos van, amely a hagyományokban gyökerezik, mondhatnánk, hogy íratlan szabályok. Betartásuk nem kötelezõ, csak illik, egy jól nevelt embernek. Az elsõ benyomás nagyon fontos, így a bemutatásnál és a bemutatkozásnál is illik a másik fél szemébe nézni. Érdemes megjegyezni ezeket a szabályokat, mert az emberek nagy része nem annyira rugalmas, mint mutatja, és igenis megjegyzi a súlyos megsértését az illemszabályoknak. A bemutatkozás A köszönést követi a bemutatás, bemutatkozás. A bemutatkozásnak egy fontos szabálya van: mindig az idõsebb, vagy a nõ mondja elõször a nevét, és azt mindig ki kell várni, sosem szabad egyszerre bemutatkozni. A nevünket érthetõen kell mondani. Bemutatásnál mindig elõbb a fiatalabbat az idõsebbnek, a férfit a nõnek kell bemutatni. A kézfogás A köszönéshez hozzá tartozik a kézfogás is, amelyre ugyanezek a szabályok vonatkoznak. A kézfogásnál fontos, hogy illik határozottan megfogni a másik ember kezét (még a lányok, hölgyek se nyújtsák lagymatagul a kezüket!), ám az nagyfokú tiszteletlenségre, agresszivitásra utal, ha valaki erõsen szorítja meg a másik fél kezét. Baráti kézfogásnál elõfordul, hogy a másik kezünkkel megfogjuk pár pillanatra a másik ember könyöke alatti részt. Ez mindig bizalmas kézfogásnak minõsül. Telefonálás Milyen esetekben telefonáljunk? Ha valamilyen fontos közlendõnk van. Minden alkalommal kérdezzük meg, nem alkalmatlan-e a hívásunk! Manapság nem illetlenség valakit telefonon keresztül felköszönteni, meghívni, de a rendkívüli jelentõségû ügyeket ne telefonon intézzük! (A részvétnyilvánítás, szívesség kérése lehetõleg személyesen történjen!) A telefonálás alapvetõ szabályai (vezetékes telefonról!): Ha minket hívtak, megvárjuk a hívó bemutatkozását és azt, hogy kivel szeretne beszélni. Ezután mi is bemutatkozunk, és ha bennünket keresnek, kezdõdhet a beszélgetés. Mindig tisztán, érthetõen beszéljünk; ne túl halkan, de ne túl hangosan! Mindkettõ zavaró lehet. Mondandónkat a legrövidebbre fogjuk, hogy ne raboljuk mások idejét. A telefonálást üdvözléssel, elköszönéssel fejezzük be. Ha mi hívunk Minden zavaró zajt szüntessünk meg hívás elõtt! Célszerû papírt és tollat kézbe venni, mert bármikor szükség lehet rá. Emlékezetbõl kockázatos tárcsázni, ezért kerüljük, mert mellényúlhatunk! Ha hívásunkra jelentkeznek, akkor mutatkozzunk be, és mondjuk meg, hogy kivel szeretnénk beszélni. A telefonközpontosnak nem kell bemutatkozni, csak a köszönés után a hívott nevét vagy a melléket mondjuk be. Érdemes megkérdezni, hogy nem zavarunk-e. Ezzel több kellemetlenséget is elkerülhetünk. Téves szám esetén mindig kérjünk elnézést, és tegyük le a kagylót. Ha üzenetrögzítõ jelentkezik, akkor adjuk meg a nevünket, telefonszámunkat és azt, hogy milyen ügyben telefonáltunk. Fontos, hogy egyik alkalommal se mondjunk csak JÓNAPOT-ot, de ne is köszönjünk el VISSZ- HALL szóval! Nagyon udvariatlan! Folytatjuk! Diákkonyha... Medvehagymás tojáskrém Hozzávalók: 4 db tojás, 1 kisebb csokor medvehagyma, 1-1 ek vaj, illetve tejföl. Ízlés szerint só, bors. A tojásokat keményre fõzzük, a medvehagymát apróra szeljük. A hozzávalókat villával összepaszírozzuk, és jól elvegyítjük. Kenyérre kenve fogyasztjuk. NAPTÁR a húsvéti ünnepkörre; 2014 Húshagyókedd márc. 04. Hamvazószerda márc. 05. Nagyböjt 1. vasárnapja márc. 09. Virágvasárnap ápr. 13. Nagycsütörtök ápr. 17. Nagypéntek ápr. 18. Nagyszombat ápr. 19. Húsvétvasárnap ápr. 20. Húsvéthétfõ ápr. 21. Felhívás! Kedves Diákok! Várunk tõletek érdekes, ismeretlen, népi locsolóverseket! Saját költeményeket is szívesen fogadunk! Azok között, akik verseket küldenek, húsvéti ajándékokat sorsolunk ki. Határidõ: márc. 30. Komarek Gergõ Könyvajánlója Móricz Zsigmond: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG Mûfaj: ifjúsági regény A mû keletkezése: A regény az író zaklatásainak hatása alatt jött létre, a múltját vállaló író lírai vallomása. Emberségét és tisztaságát mutatta fel benne a vádakkal szemben, s csak közvetve ábrázolta az ellenforradalmi gonoszságokat. Egyéniségét, jellemét, múltját és hitét ábrázolja egy gyermek, Nyilas Misi kollégiumi diák életében, aki valójában maga az író. Ebben az 1920-ban keletkezett regényében Móricz Zsigmond a nemzeti katasztrófák utáni mély válságát fejezte ki, a gyermeki szív érzékeny rezdüléseivel jelezte saját életérzését. Nyilas Misi életútját a Forr a bor c. regényében írta tovább Móricz Zsigmond. Gyors sütemény Hozzávalók: 4 tojás, 1 csipet só, 15 dkg cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 2,5 dl erõs feketekávé, 0,5 dl konyak, 36 dkg liszt, 1 tasak sütõpor, 1-1 késhegynyi õrölt fahéj és szegfûszeg. A megkenéshez: 1 tojás, a megszóráshoz: 30 dkg apróra vágott mandula, porcukor. A hozzávalókat összekeverem, a masszát kizsírozott és belisztezett tepsibe öntjük, és 180 o C-on kb. 35 percig sütjük. A sütés vége felé a süteményt megkenjük a felvert tojással, megszórjuk a felaprított mandulával. Dombi Bendegúz 5

6 DIÁKNAPTÁR A 365 nap lebontva 1. Vasárnapok - 52 vasárnap 1 évben, ezek szabad napok. Még marad 313 nap. 2. Nyári napok száma 50, amikor nagyon nagy a forróság, ezért nehéz tanulni. Még marad 263 nap. 3. Napi 8 óra alvás, ami 122 napot tesz ki. Még marad 141 nap. 4. Napi 1 óra sport (jó az egészségnek), ez 15 nap. Még marad 126 nap. 5. Napi 2 óra étkezés, ami 30 napot jelent. Még marad 96 nap. 6. Napi 1 óra csevegés (hisz az ember társas lény), ez ismét 15 nap. Még marad 81 nap. 7. Õszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet, sportnap az iskolában - legalább 35 nap. Még marad 46 nap. 8. Ünnepek és más egyéb szabad napok - 40 nap. Még marad 6 nap. 9. Legalább 3 nap betegágyban. Még marad 3 nap 10. Legalább 2 nap filmekre és szórakozásra. Még marad 1 nap. 11. Ez az utolsó nap a diák születésnapja, ekkor tán csak nem fog tanulni... A szavak mást is jelentenek, mint amire a szótár tanít. Márai Sándor Ahogyan a használatból kikopott vasdarab rozsdásodni tud, úgy indul romlásnak a tétlenségre kárhoztatott elme. Leonardo da Vinci Nem szégyen attul tanulni, aki többet tud, szégyen megkötni tudatlanságban magát s nem tanulni. Zrínyi Miklós Az élet bonyolult kérdéseire csak bonyolult válaszok léteznek. És azok megértéséhez bizony sokat kell olvasni és tanulni... Parus Arra ne legyetek hiúk, hogy tehetségesek vagytok. Ezt ugyan nem magatoknak köszönhetitek, nem ti alkottátok meg magatoknak. Csak az számít, hogy mire juttok a tehetséggel. Az adottságra nagyon vigyázzatok, nehogy eltorzítsátok vagy eltékozoljátok, amitek van! Dolgozzatok, állandóan csak dolgozzatok és tápláljátok a talentumot! Pablo Casals Kedves Diákok! Munkatársakat keresünk! Jól fogalmazó, segítõkész, talpraesett munkatársakat keresünk az újságunkhoz, mégpedig olyanokat, akik a tanév végéig kitartóak lesznek, s legalább egy cikket megírnak havonta; valamint részt vesznek szerdánként a szerkesztõségi órákon a Galériában a 7. órában! Jelentkezz ben! Vagy személyesen... Kócsag Impresszum: Kócsagtoll A tiszakécskei Református Kollégium ingyenes diáklapja. Megjelenik 100 példányban, havonta, iskolai sokszorosításban. Új néven újra indítva: 2013 októberében, az iskola szerkesztõsége gondozásában. A kiadásért felelõs az iskola igazgatósága. Cím: Tiszakécskei Református Kollégium, Tiszakécske, Templom tér 3. Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit. Az újságunk alapító tagjai: Bálint Alexandra, Dombi Bendegúz, Gebei Tamás, Gungli Viktória, Komarek Gergõ, Ponta Eszter, Sipka Gergõ, Szabó Brigitta, Zámbori Leila. 6 Aaaazigen Olyan boldog vagyok a 3 gyerekemmel. Az jó, és nem akarsz még egyet? Nem mert azt hallottam, hogy a világon minden negyedik gyerek kínai. A Logika mindenhol ott van Két rendõr egy tóban fürdik szolgálat közben. A fõnökük épp arra sétál. Az egyik a másiknak: Vigyázz Józsi, ott a fõnök. Bukjunk le!!! Józsi integet: HELLÓÓ, FÕNÖK!!!!!!!! Made in China Mit mond a Japán telefonszerelõ?... Nicsak, kicseng! Pontosan... A kisfiúnak van 2 piros és 1 fekete pontja. Megmutatja apjának, add neki 500 forintot, mert azért mégis több a piros. Anyukájának is megmutatja, õ is add 500 forintot, mert mégis több a piros pont. Aztán meggy a nagyapjához, õ is add 500 forintot, de azért megkérdezi, hogy miért kapta azt a fekete pontot. Mert beírtam a 2 pirosat. Na, igen... Farsang van az iskolában,a tanító néni végignéz az osztályon, hogy ki, minek öltözött be. Zolikán korona van, meg palást, tehát õ király. Juliskának szárnya van, meg varázspálcája, õ biztosan tündér. Amikor odaér Jenõkéhez, látja, hogy nagy csillag van a fejére ragasztva, egy kötéllel meg hatalmas csavart húz maga után. Megkérdezi: Jenõke, te minek öltöztél be? Én vagyok a csillagfejû csavarhúzó! Értelem... Apuka korrepetálja a gyenge elméjû fiacskáját matekból: Fiam, mennyi 1+1? Heee? tör ki az értelem a fiából. Na jó akkor másképp. Egy alma + egy alma, az hány alma? Heeee?! Vetté almát?! Professzor a hallgatókhoz: Egy kis agytorna A nevetés gyógyír! Az idõutazásról szóló szemináriumot a múlt héten tartjuk... Ki tudja nekem megmondani, hogy mikor jó a fáról leszedni a gyümölcsöt? kérdi a tanító néni. A kis Gazsi jelentkezik: Amikor nincs otthon a szomszéd! Pistikét és Mórickát kérdezi a tanító néni: Pistike, te mi leszel felnõtt korodban? Rendõr. Az szép szakma. És te Móricka? Én bûnözõ. Miért bûnözõ? Hogy együtt játszhassak Pistikével! Egy zeneiskola vizsgáján ketten vizsgáznak. Az egyikük csillagos ötöst kap, a másik vonós négyest... Pistike felel földrajzórán: A földet leginkább egy lúdtojáshoz hasonlíthassuk. A tanár közbeszól, hogy tjuk. Erre Pistike: A földet leginkább egy tyúktojáshoz hasonlíthassuk... Vizsga A diák bemegy vizsgázni, de tételhúzás elõtt szól a tanárnak: Legyen szíves szóljon, ha megvan a kettes, mert nekem az elég. Jó mondja a tanár. A diák kihúz egy jó tételt, kidolgozza normálisan, mikor rá kerül a sor kimegy és elmondja. A tanár alig kérdez bele a tételbe, de utána elkezd más tételekbõl kérdezni. Ezután még fél óráig nyúzza a diákot, majd megszólal: Akkor most szólok, hogy megvan a kettese. Mire a diák: De hát jól elmondtam a tételt! Az igazság az, hogy a tételt négyesre mondta el, de nagy nehezen sikerült belõle kettest csinálni! Katolikus Hogyan jön ki a pap a templomból? Mintha mise történt volna. Sipka Rejtvény: A Megoldást kérjük leadni a szerkesztõség egyik tagjánál, vagy a címre elküldeni. Az elküldött dokumentumon tüntesd fel a neved és az osztályod. Feladat Vegyünk elõ egy órát, és partnerünket szólítsuk fel, hogy gondoljon egy számot 1 és 12 között. Ezután kezünkbe veszünk egy ceruzát, s az óra számlapján a számlap különbözõ számain összevissza elkezdünk kopogni. Megkérjük partnerünket, hogy minden egyes kopogásnál számoljon tovább egyet a gondolt számtól kezdve, és szóljon, mikor a húszas számhoz ér. Társunk meglepõdve láthatja, hogy ekkor mi éppen a gondolt számra koppantottunk. Hogyan is csinálhattuk ezt? Sipka

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Segítség a család lelki növekedéséhez

Segítség a család lelki növekedéséhez Segítség a család lelki növekedéséhez Hogyan válhatnak családi áhítataink a meghittség, a közösség és a szeretet különös pillanataivá? Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások.

1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások. 1. Az allergiás betegekről azt tartjuk nyilván, hogy mire allergiások. Pl. [Peti [tej tojás] Lotti [tojás] Ákos [tojás liszt]] a., Kik allergiások a legtöbb anyagra [Peti Ákos] b. Gyűjtsük ki, hogy melyik

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Tartalomból: Húsvéti köszöntõ Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Baba-Mama Börze Foltos otthon - a bekecsi Folt-Varázs Kör Házi sütemények versenye Március idusa Bekecsen

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK Célok: 1. Fejlesztés: Az osztály szervezetének csoportokra lehetőséget ad arra, hogy minden gyermek megtalálja, illetve tudatosan felépítse

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1 Szén Sándor Új bornak új tömlő 1 Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort, új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. (Mt

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. ÜNNEPI BESZÉD Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budai Polgárok! A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. Széchenyi István szembesítette

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Szinonimák, antonimák

Szinonimák, antonimák Szinonimák, antonimák 1 ) Kezdjük a szinonimákkal A szinonima magyarul rokon értelmű szó. Nyugodtan mondhatja így is, úgy is A szinonimáknak hasonló a jelentése. Emlékszik, milyen szavakkal gratuláltak

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben