Pályázati azonosító: TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben."

Átírás

1 Pályázati azonosító: TÁMOP / Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Feladat-ellátási hely neve: Ének-Zenei Általános Iskola INNOVÁCIÓ CÍME: ZÖLD HÉT TÍPUSA: TÉMAHÉT KÉSZÍTETTE: Blázsik Gyuláné Nagyné Balog Erzsébet Oraveczné Nagyistók Edit ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSONGRÁD SZENTHÁROMSÁG TÉR 14. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA TEVÉKENYSÉG FELADATA TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ ÉVFOLYAM TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI TANTERVHEZ TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK 2

3 TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Iskolánk 2005 óta nyertes pályázatok keretében már másodszorra kapta meg az ÖKO- ISKOLA címet. Célkitűzéseinkben jelentős szerepet tölt be a környezetünk állapotának megőrzése és javítása. Új cél a környezeti imázs megteremtése, a környezeti problémákra orientálódó településtervezés, városunk és a térségek közötti környezeti együttműködés, partnerkapcsolatok és kommunikáció kialakítása, valamint a környezettudatosság fejlesztése is. (2010. április 23-án tartottuk a 2. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS ZÖLD DIÁK PARLAMENT-et, melyen a FÖLD-VÍZ-LEVEGŐ munkacsoportokban tanácskoztak a küldöttek megyei természetvédelmi szakemberek irányításával.) Fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, évente több alkalommal szervezünk hulladékgyűjtést a szülők aktív közreműködésével. Iskolánkban 8 évfolyamon a b jelzésű osztályok emelt szinten tanulják alsó tagozaton a környezetismeretet és felső tagozaton a természetismeret tantárgyat, mely által sokkal érzékenyebbek és tudatosabbak a szűkebb és tágabb környezetük iránt. TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: Iskolánk oktató-nevelő munkája hatására gyermekeinkben erősen él a környezetük iránti aggodalom és fontosnak tartják a környezetükkel való állandó törődést. A tanulóink és közvetlen környezetük viszonyának erősítése érdekében több területet kiemelten fejlesztünk: A környezeti tudás, természettudományos kompetencia Emocionális érintettség, illetve esztétikai kompetencia Aktív cselekvésre való hajlam, aktív környezeti cselekvés Szociális kompetencia Digitális kompetencia Anyanyelvi kompetencia Matematikai kompetencia 3

4 TEVÉKENYSÉG FELADATA: MOTTÓ: Olyan a világ, amilyenné tesszük. A témahétre kijelölt tanórákon a Földről szerzett ismeretek elmélyítése /felső tagozatosok prezentációja a Föld napja kapcsán/ A városunk vizes élőhelyeinek meglátogatásával az érzelmi nevelés elősegítése A tanulmányi sétákon szerzett benyomások rögzítése /plakátokon/ Tiszai dalok gyűjtésével és éneklésével az emocionális érzékenység erősítése Iskolánk udvarában virágültetéssel az aktív környezeti cselekvés tudatosítása A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának megláttatása interaktív feladatokon keresztül (2010-ben ÖKOPANNON ROAD SHOW) Aktív részvételre ösztönzés - szűkebb és tágabb környezetünk megóvása érdekébenújrahasznosítható anyagok gyűjtésében (papír- fémgyűjtés, rakodás, mérés) Szervezeti keretei: tanulmányi séta a Holt-Tiszához hulladékgyűjtés az iskolaudvaron iskolaszépítés, virágültetés az iskolaudvaron szelektív hulladékgyűjtés Road Show az iskolaudvaron plakátok kiállítás a zsibongóban Föld napi prezentációk FÖLD-VÍZ-LEVEGŐ megyei természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő a szabadban (iskola udvara, környéke, játszótér, Holt-Tisza partja) 4

5 IDŐ TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVŐK ESZKÖZ FELELŐS április 16. de.: tantárgyi témafeldolgozás: 1.b hívóképek, erdő fohásza tankönyv ábrái Oraveczné Nagyistók Edit környezetismeret du.: iskolaszépítés, virágültetés 5.b virágföld, virágtövek, virágládák, gumikesztyű, lapát, locsolókanna, seprű Nagyné Balog Erzsébet séta a vizes élőhelyekhez 1.b nagyító távcső tájoló, iránytű konténerek, mázsa Oraveczné Nagyistók Edit újrahasznosítható hulladékok gyűjtése április 20. élményrajz 5.b tanulói/szülői közösség 1-4. oszt. rajzlap, ecset, festék, zsírkréta Nagyné Balog Erzsébet tanítók ének: tiszai népdalok tanítása 1-4. oszt tankönyv, CD lejátszó szakos nevelők, osztályfőnökök tanulmányrajz: az év 5.b oszt. internet, fotók 5

6 fája, madara április 21. SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÖKOPANNON Road Show megtekintése interaktív feladatok 1-8. oszt. forgószínpad szerűen Road Show Nagyné Balog Erzsébet osztálytanítók napközis nevelők A FÖLD NAPJA április 22. de.: A délelőtt szerzett ismeretek feldolgozása csoportmunkával.. MEGEMLÉKEZÉS A FÖLD NAPJÁRÓL a felső tagozatosok prezentációja az alsósoknak 5.b felsős napközis csoportok alsó-felső osztályok hagyományok szerint 8-1.,7-4.,6-3., 5-2., osztályok tabló készítése számítógép projektor vetítővászon adathordozó Nagyné Balog Erzsébet du.: környezettudatosság mérése 5.b osztály kérdőív, tetszésindex Nagyné Balog Erzsébet 6

7 Zöld kirándulás POWER POINTOS Beszámolója ( erdei iskola 6.b) 1.b, 5.b, érdeklődő tanulók 6.b számítógép projektor vetítővászon április 23. de.: teremberendezés a másnapi vetélkedőre FÖLD-VÍZ-LEVEGŐ megyei vetélkedő 5.b osztálytól 4 fős csapat a jelentkező ökoiskolából feladatok, feladatlapok hangosítás magnó, CD Nagyné Balog Erzsébet versenyzők segítő diákok: 5.b oszt.-ból segítő nevelők zsűri tagok testület Iskolaszépítés: növényültetés (ezüsthárs, az év fája) 5.b 7

8 TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 1.b, 5.b, valamint a programokon érdeklődő osztályok és napközis csoportok TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: április 16- április 23. /egy hét TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI TANTERVHEZ: Környezeti nevelés, környezetvédelem Tanulóink ismerjék meg az emberi élet természetre kifejtett egyéni és társadalmi léptékű hatásait. Legyenek tisztában azzal, hogy fogyasztásuk, fogyasztói szokásaik milyen környezeti terheléssel járnak. Alapszinten ismerjék a környezeti problémák kialakulásának globális mechanizmusát, megoldásának lehetőségeit. Érzelmi kötődés kialakítása a természet, annak szereplői iránt közvetlen élmények biztosítása révén. Tudatosítani szeretnénk a környezetben rejlő harmóniát, szeretnénk elérni, hogy diákjaink váljanak fogékonnyá a környezet szépségei iránt. A természet jelenségeinek feltérképezése során tudják megkülönböztetni az épet a károstól. A környezetvédelmi akciókban lehetőség és belső igény szerint minél többen vegyenek részt. környezettudatos magatartásforma a zöld média követése váljék a diákok mindennapjának részévé környezeti ártalmak ismerete aktív környezetvédelem hosszú távon élhető környezetünk kialakítása, védelme a tanulókat, családtagokat, barátokat személyes példamutatással, szoktatáson alapuló meggyőzéssel próbálják rávenni az aktív környezetvédelemre TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGHOZ: 8

9 Az 1.b osztályban a szövegértés-szövegalkotás, illetve a matematika kompetenciaterületet, az 5.b osztályban pedig a matematika és az idegen nyelvi kompetenciaterületet vezettük be teljes lefedettséggel. Ezekhez a kompetencia területekhez szervesen kapcsolható a környezeti, természettudományi kompetencia, ezen belül az általunk megvalósított ÖKO-TÉMAHÉT. TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: változatos módszerek frontális kooperatív technika csoportmunka páros munka tanulmányi séta prezentáció kiállítás interaktív feladatok TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: Ének-Zenei Általános Iskola Szentháromság téri park Játszótér Sportpálya Vizes és vízközeli élőhelyek városunkban TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: hívóképek, tankönyv ábrái, rajzlap, ecset, festék, zsírkréta, CD lejátszó erdő fohásza, fotók, Internet, toll. papír, makett, puzzle, számítógép, nagyító, projektor, számítógép, vetítővászon, adathordozó, kérdőív, távcső, tetszésindex, feladatok, feladatlap, hangosítás, magnó, CD tájoló, hátizsák, virágos képek, nagyító, válogatott hulladékok, karton iránytű, rajzeszközök, 9

10 ÓRAVÁZLATOK: 1. nap óravázlatai ÓRAVÁZLAT: Vizes élőhelyek élővilága IDŐPONTJA 2010.április 16. NÉV Oraveczné Nagyistók Edit TANTÁRGY Testnevelés 1.b CÉLJA FELADATA VÁZLATA Holt-Tisza partján tanulmányi séta Érzelmi nevelés, városunk környezeti értékeinek megóvása Hangulatkeltés: Csongrád a vizek városa DVD megtekintése Séta a víz partra Növények /szomorúfűz, nád, sás/, állatok/béka, szitakötő, vadkacsa/ megfigyelése természetes élőhelyükön FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Környezeti tudat alakítása Tanulmányi séta Hátizsák Környezeti kompetencia fejlesztése ÓRAVÁZLAT: IDŐPONTJA április 16. NÉV TANTÁRGY CÉLJA Pozsár Péterné Az 5. b osztály informatika órán prezentál a 2. b osztályosoknak. A Föld Napja alkalmából a Földet veszélyeztető dolgokra felhívni a tanulók figyelmét. 10

11 FELADATA VÁZLATA FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Mit tehetünk a Földünkért? Motiváció: A 2. osztályos tanulók részére a prezentáció vetítése a Földről. Tartalom: Ének: Süss fel Nap Beszélgetés: Mi fenyegeti a Földünket? Mit tanultatok erről környezetismereti órákon? Te, 2. osztályos tanuló mit tehetsz naponta a Föld megmentéséért? Hallgassunk meg egy mesét! Fazekas László átdolgozása: A világ keletkezése Beszélgetés a meséről Összegzés: Hallgassunk meg egy dalt! Kiss Kata: A Föld dala Szociális, IKT, természettudományi kompetenciák, a felelősségtudat fejlesztése. Prezentáció kivetítése, motiváló kérdések, beszélgetés egy mese felolvasása után, Internetről egy dal meghallgatása Számítógép, projektor. A figyelem felkeltése, hogy Földünk bajban van! Közösen kell tennünk érte. 3. nap óravázlatai: ÓRAVÁZLAT: Szelektív hulladékgyűjtés IDŐPONTJA április 21. NÉV Vinczéné Gyovai Rafa Erika TANTÁRGY Matematika 1.b CÉLJA FELADATA Szelektív hulladékgyűjtés fontossága Halmazok képzése, számossága. Számolási eljárások 11

12 VÁZLATA Előzetes feladat: Hulladék anyagok gyűjtése A téma feldolgozása: Csoportalakítás a hulladék típusa szerint Papír Műanyag Üveg Fém Csoportonként a halmazok számosságának megállapítása Számolási eljárások Műveletek Hangulati lezárás: Szervezett Road Show keretében szelektív hulladékok válogatása FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Környezeti cselekvésre való aktív hajlam erősítése Csoportmunka Válogatott hulladékok Környezettudatos magatartással a környezeti kompetencia fejlesztése IDŐPONTJA 2010.április 21. NÉV TANTÁRGY CÉLJA FELADATA VÁZLATA Rostáné Hajdú Erzsébet Történelem Megismertetni a tanulókat a természet sokszínűségével a környezetvédelemmel Elsajátíttatni a történelmi korokban történő környezeti értékek védelmét, fontosságát Mindennapi élet az ókori Rómában 12

13 Egészségtelen életfeltételek- életviszonyok Rómában Lakásviszonyok- többgenerációs együttélések Éghajlatból eredő problémák Ezzel szembeállítva a Provinciákon való egészséges életviszonyok bemutatása Éghajlati tényezők, túlzsúfoltság hiánya Ezen szempontok alapján csoportmunkában dolgozták fel a tanulók a tananyagot Módszer: Kooperatív technika, fordított mozaik módszer Rajzok készítése a tanultakról FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Szövegértés Kulcskompetenciák fejlesztése Kooperatív technikák: fordított mozaik Plakát készítése csoport munkában Tankönyvek Csomagolópapír filctollak, színes ceruzák Megismerik az ókorban mit jelentett a környezettudatos életmód 4.nap óravázlatai: ÓRAVÁZLAT: Föld napja IDŐPONTJA április 22. NÉV Vinczéné Gyovai Rafa Erika TANTÁRGY Rajz 1.b CÉLJA FELADATA VÁZLATA A témahéten átélt élmények tudatosítása A témahéten szerzett benyomások rajzos megjelenítése Hangulatkeltés: A 8.b osztály Földünkről készített prezentációjának megtekintése Plakátok tervezése és rajzos, színes megalkotása csoportmunkában: Virágosítás, iskolaudvar szépítése 13

14 Vizeink élővilága Szelektív hulladékgyűjtés Földünk Kiállítás a zsibongó paravánjain FEJLESZTÉSI TERÜLETEK,SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Képi emlékezet és a kézügyesség fejlesztése Prezentáció, csoportmunka, kiállítás Számítógép, projektor, karton, rajzeszközök Alkotóképes tudás. Szociális és környezeti kompetencia fejlesztése IDŐPONTJA 2010.április 22. NÉV TANTÁRGY CÉLJA FELADATA FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Bakró-Nagy Ágnes rajz 5.b osztály Megemlékezés a biodiverzitás védelmének napjáról Felhívni a gyerekek figyelmét az élővilág sokszínűségére Szociális és környezeti kompetencia, szövegalkotási kompetencia, tevékenység, együtt gondolkodás Rávezető beszélgetés, szemléltetés. Nyomtatott szemléltetőeszköz (könyvek), fényképek használata. A sokszínűség érték. A különbözés elfogadása, értékelése az élővilág minden szintjén. Társadalmi szinten is. 14

15 ÖSSZEFOGLALÁS: Témahetet iskolánkban először szerveztünk. Korábban témanapok keretében szereztek ismereteket a tanulóink. Így bizonyos szempontból új kihívásnak tűnt egy egész hét lebonyolítása. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy változatos módszerekkel, változatos programokat alakítottunk ki. Régi hagyományai vannak iskolánkban a hagyományos módszerekkel kialakított óráknak, foglalkozásoknak / környezeti séta, a tapasztaltak lerajzolása, feldolgozása, éneklés, hagyományos hulladékgyűjtés /, de először volt nálunk szelektív hulladékgyűjtés az ÖKOPANNON Road Show lebonyolításában, interaktív feladatokkal, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Szintén először volt ily módon megalkotott prezentáció is, amikor a felsős gyerekek az alsósoknak készítették el a power pointos bemutatójukat, illetve egy zöld kiránduláson, ebben a tanévben erdei iskolában átélt élményeiket először osztották meg a gyerekek az érdeklődőkkel. Tehát kiemelhetjük, hogy újszerű dolgokat próbáltunk ki, mégpedig sikeresen. Az innováció nagymértékben köszönhető a digitális kompetencia fejlesztésének. Az ÖKO TÉMAHETÜNKRE tette fel a koronát az 5-6. osztályosoknak először megszervezett megyei természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő, melyen 15 csapat versengett és délután a nálunk megrendezett 2. Dél-Alföldi Zöld Diákparlament, ahol 60 küldött és kísérőik vitathatták meg a három Dél-alföldi megyére vonatkozó gondokat, problémákat. Határozataikat, állásfoglalásukat eljuttattuk az illetékes minisztériumoknak és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek. 15

16 1. számú melléklet A környezeti attitűd mérése Mellékletek A következőkben állításokat olvashatsz. Azt kell eldöntened, hogy mennyire igazak az állítások. Döntésed eredményét úgy jelölheted, hogy bekarikázol egy számot az állítás mellett. A számok a következőket jelentik: 1: Teljes mértékben hamis 2: Többnyire hamis 3: Nem tudom 4: Többnyire igaz 5: Teljes mértékben igaz 1. Előfordul, hogy környezetvédelmi tanácsokat kérek másoktól Senkivel nem szoktam beszélgetni a környezetszennyezésről Nem szoktam otthon összegyűjteni és visszaváltani az üres üvegeket. 4. Előfordul, hogy szüleimmel környezeti problémákról beszélgetünk. 5. Megkértem családtagjaimat, hogy italokat csak visszaváltható palackban vásároljanak. 6. Nyitva hagyom a hűtőszekrény ajtaját, amíg eldöntöm, mit veszek ki belőle. 7. Otthon leoltom a lámpákat, ha kevesebb fény is elég, hogy energiát spóroljak. 8. Ha feleslegesen folyik a víz, elzárom a vízcsapot Szoktam télen etetni a madarakat Figyelem a környezetvédelemmel kapcsolatos híreket Fogmosás közben általában elzárom a csapot, hogy a vízzel takarékoskodjam 12. Megkértem szüleimet, ne vegyenek állati szőrméből készült bundát

17 Érzelem: 1. Elszomorít, hogy a sok építkezés az állatokat megfosztja természetes lakóhelyüktől. 2. Idegesít, ha azt látom, hogy az emberek pazarolják a vizet A környezeti problémák miatt nem szoktam idegeskedni Nem aggódom amiatt, hogy elfogy a tiszta víz Örülök, mikor azt látom, hogy az emberek újrahasznosítják a használt papírt, üvegeket és konzervdobozokat. 6. Bosszant, hogy emberek kidobnak a szemétbe dolgokat, amiket újra lehetne hasznosítani. 7. Nem ijeszt meg, hogy a környezetszennyezés hatással van a családomra. 8. Zavar, hogy mennyi energiát pocsékolnak el feleslegesen Mérges leszek, mikor megtudom, hogy egy cég élő állatokon próbálja ki készítményeit. 10.Dühít, hogy a környezet szennyezése mennyi kárt okoz Feldob, ha azt látom, hogy az emberek energiát próbálnak megtakarítani. 12. Aggódom amiatt, hogy az emberek nem vigyáznak eléggé a környezetükre számú melléklet: A mérés eredményei Tényleges elkötelezettség

18 Érzelem számú melléklet: versenykiírás: FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ TERMÉSZETISMERETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Ének-Zenei Általános Iskola tagintézménye megyei és regionális természetismereti és környezetvédelmi versenyt hirdet 5-6. osztályos tanulóknak A versenyre jelentkezhetnek: Csongrád megye általános iskolái Dél-Alföld ökoiskolái Négyfős csapatok jelentkezhetnek: két ötödikes és két hatodikos alkothat egy csapatot A verseny célja: Természetismereti és környezetvédelmi ismeretek alkalmazása és bővítése; környezettudatos magatartás fejlesztése. A verseny időpontja: április 23. 8:15-től A verseny helyszíne: Ének-Zenei Általános Iskola Csongrád Szentháromság tér

19 Nevezési határidő: március 20. Nevezés: a mellékelt nevezési lapon címek egyikére. Előzetes feladatok: csapatnév választása kitűző készítése négysoros bemutatkozó vers írása menetlevél készítése 10 állomásra (+ az előzetes feladatok) A vetélkedő témái: Tavaszi jeles napok Az év fája Az év madara Aggteleki Nemzeti Park Szólások, közmondások Szelektív hulladékgyűjtés Hulladékok új ruhája Térképjelek Az időjárás és éghajlat elemei Változó földfelszín Vízi, vízparti élővilág Javasolt források: Természetismereti tankönyv 5., 6. osztály (Mozaik Kiadó) Atlasz O. Nagy Gábor: Szólások, közmondások Általános iskolai dalanyag (természettel kapcsolatos) Internet: (lakosság) Kérdéseitekre választ kaptok a következő elérhetőségeken keresztül: Szeretettel várunk Benneteket: a szervezők 19

20 3. számú melléklet A vetélkedő feladataiból Év madara 2010 MOLNÁR-, PARTI-, FÜSTIFECSKE Kellékek: 3 db. közepes borítékban a három madár színes képe PUZZLE formájában egy másik borítékban 10 db állítás FELADAT 1. A három madár képét kirakni 3 pont 2. Megnevezni a három madarat 3 pont 3. Az állításokat a megfelelő madár képe alá helyezni 10 pont A feladatra szánt maximális idő: 2 perc Max. pontszám: 16 pont Ne igyál! Rakj rendet az összekeveredett közmondások között! Ne igyál, mint borjú az új kapura. Bámul előre a medve bőrére! Aki korpa közé keveredik, ne nézd a fogát! Amelyik kutya ugat, nem disznóláb! Itt a kezem, az nem harap. 20

21 Bagoly mondja verébre, hogy megeszik a disznók. Ajándék lónak nem csinál nyarat. Egy fecske makkal álmodik. Éhes disznó hal. Fejétől büdösödik a nagyfejű. TOTÓ 1. Ha a meleg, nedves levegő hideg felszín felett halad át, ez keletkezik. a) hópehely b) harmat c) ónos eső 2. Mi okozza az időjárási elemek változását? a) a szél b) a Nap c) a csapadék 3. Melyik helyzetben vagy veszélyben villámlás esetén? a) Tóban fürdesz. b) Elhagytad az esernyődet. c) Füvet szedsz az árokban. 4. Átlagosan legkevesebb csapadék itt hull hazánkban. a) Nyugat-Dunántúlon b) Balaton-felvidéken c) az Alföld középső vidékén 21

22 5. Legmagasabb a levegő hőmérséklete: a) délelőtt11 óra tájban b) délben c) délután 2 óra tájban 6. A középhegységek a) 1000 méternél alacsonyabbak. b) 1500 méternél alacsonyabbak c) 1500 méternél magasabbak 7. A Pacifikus-hegységrendszer? a) nevét az Atlanti-óceánról kapta b) ázsiai és amerikai hegységrendszer. c) afrikai, európai, ázsiai hegységrendszer 8. Magyarország legidősebb röghegysége a a) Velencei-hegység b) Bakony c) 9. A lávaömlést megelőző jelenségek sorrendben: a) földrengés por, vulkáni hamu és kőzettörmelék szórása gőzök és gázok kitörése b) por, vulkáni hamu és kőzettörmelék szóródása gőzök és gázok kitörése - földrengés c) földrengés - gőzök és gázok kitörése - por, vulkáni hamu és kőzettörmelék szóródása 10. Ezzel a színnel jelzi a mélyföldeket a térkép: a) sötétzöld b) világoszöld c) világosbarna 11. Melyik nem üledékes kőzet? a) homok b) bazalt c) kőszén 12. Melyik talaj tartalmazza a legkevesebb humuszt? a) a szürke erdőtalaj b) a barna erdőtalaj c) a mezőségi talaj 22

23 13. Ha a vízzáró réteg metszi a felszínt, a víz így jut a felszínre? a) talajvízként b) forrásként c) rétegvízként A szárazföldi éghajlatú tájakon nem áradnak a folyók: a) kora tavasszal b) kora nyáron c) kora ősszel Rejtőzködő csomagolások 10 szót rejtettünk el az alábbi ábrában. Keresd meg a csomagolások, ill. csomagolóanyagok neveit ( vízszintesen és függőlegesen)! S E L Y E M P A P Í R Z N E J L O N Z A C S K Ó E Q C U T E J I C T Á P H I W F É M T U B U S É S X J Ó C B Q L P C O B T E F L C M Ú D A F Ü T E K L I P Ű E C P I V É X A Ö A N A B Ó Í A E Y T W F H Z N Á D R Ö G K I S H T V Y L C D L P Á L F M Ú K A R T O N O D R Ó W K É G A X B Á H K O Z H B Y M Ó T O L Á W É V F A D O B O Z H R Ő 23

24 Zenébe rejtve (Furulyával előadott ismert gyermekdalból kell élőlényeket gyűjteni.) Száraz tónak nedves partján Száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol. Hallgatja egy süket ember ki a vízben lubickol. Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér, Sej, haj, denevér, biciklizik az egér. /5pont Volt nekem egy kecském Volt nekem egy kecském, tudod-e? Kertbe rekesztettem, tudod-e? Megette a farkas, tudod-e? Csak a szarvát hagyta, látod-e? /2pont Megfogtam egy szúnyogot Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál. Kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál. Aki aztat elhiszi, szamarabb a lónál. Aki aztat elhiszi, szamarabb a lónál. /2pont Összes pont:9 ISMERD FEL! üveg %-ban újrahasznosítható. 2. Az újrahasznosított végtermék minősége szinte azonos az újéval. 3. A gyűjtött hulladékot tisztítják először. 4. Aprítják, zúzzák 5. Eltávolítják a fémdarabokat. 6. Beolvasztják, formába öntik. üdítős doboz 1. Egy része papír. 2. Ha a papír részét újrahasznosítják, lehet belőle tojástartó, újság, jegyzettömb, kartondoboz. 3. Általában valamelyik anyagfajtával együtt gyűjtjük. 4. Később válogatják szét őket. 5. A doboz háromféle agyagtípusból készül (papír, műanyag és alumínium). 6. Belsejébe gyümölcslé kerül

25 fém 1. Az újrahasznosításával nemcsak nyersanyagot, de jelentős mennyiségű energiát is megtakarítunk. 2. A begyűjtött hulladékot fajtánként szétválogatják. 3. Tömörítéssel bálázzák. 4. Aprítják. 5. Mágnessel kiválasztják a más típusú fémeket. 6. Olvasztják. műanyag 1. Ennek az anyagtípusnak számos különböző változata létezik, és van forgalomban. 2. Gyakran ugyanannak az adott anyagnak sem azonos az összetétele. 3. Feldolgozás előtt kell anyagfajták szerint szétválasztani őket, tömörítéssel bálázzák. 4. Aprítják, majd a műanyag darabkákat vegyszerek felhasználásával megtisztítják a szennyeződésektől. 5. Granulálják. 6. Lehet, hogy van ebből készült pulcsitok vagy CD tokotok. IGAZ-HAMIS 1. Az éghajlat egy hely átlagos időjárása. igaz 2. A hegységek szél felőli oldala csapadékosabb. igaz 3. A hideg levegő több vízpárát tud befogadni. hamis 4. A magashegységekben felfelé haladva a hőmérséklet és a csapadék mennyisége egyre csökken. hamis 5. A moréna lassan haladó jégfolyó. hamis 6. A röghegységek gyűrődéssel jöttek létre. hamis 7. A vetődés a törésvonalak mentén létrejövő hegységképződés. igaz 8. A Vezúv érdekessége, hogy oldalain mellékkráterek találhatók. hamis 9. A Mátra kőzetanyaga főként andezit. igaz 10. Az árvízjárta területeken nagyok a magasságkülönbségek. hamis 11. Az első magyarországi artézi kutat a Budai várban fúrták 1866-ban. hamis 12. A sziget minden oldalról vízzel körülvett szárazulat. igaz 13. A deltatorkolatok jó kikötőhelyek. hamis 25

26 14. Folyókanyarulatokból jönnek létre a holtágak. igaz 15. A víz körforgásának hajtóereje: a napsugárzás igaz 16. A Kiskunság homokbuckái a szél pusztító munkájának eredményei. hamis 26

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre A munkaközösség tagjai Molnár Rózsa Ábriné Nagy Judit Salzer Gabriella Lovasné Virányi Zsuzsa Tóbiás Rita Enyedyné Horváth Réka Kiss Brigitta Fazekas

Részletesebben

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően vezette be a kompetenciaalapú oktatást a TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően megvalósítandó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

Környezeti munkacsoport Éves munkaterv. Készítette: Buchholcz Éva szeptember 1.

Környezeti munkacsoport Éves munkaterv. Készítette: Buchholcz Éva szeptember 1. Környezeti munkacsoport Éves munkaterv Készítette: Buchholcz Éva 2016. szeptember 1. A munkacsoport tagjai Bezdán Katalin reál munkaközösség Krékityné Dancsó Ágnes reál munkaközösség Ceglédi Anna humán

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

A Gyermek Környezeti Attitűd és Tudás Skála (CHEAKS) attitűd alskálái (Leeming, Dwyer és Bracken, 1995, Varga 1997)

A Gyermek Környezeti Attitűd és Tudás Skála (CHEAKS) attitűd alskálái (Leeming, Dwyer és Bracken, 1995, Varga 1997) A környezettudatosság mérésének papír-ceruza módszerei Ennek a segédanyagnak a célja a legalapvetőbb mérési módszerek gyakorlati bemutatása. A módszerek elméleti háttere a módszerekkel kapcsolatos kutatási

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek.

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek. Készítette: Baranyainé Hagymási Júlia Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 3. A témakör megnevezése: Öko-etika környezetvédelem Az óra témája: Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. A témakör 2. órája.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Debrecen, 2015. szeptember

Debrecen, 2015. szeptember A SVETITS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016-OS TANÉV Készítette: Dr. Juhászné Rippert Teodóra Debrecen, 2015. szeptember AZ ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék

,,Az energia nem vész el, csak átalakul. Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék ,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék Az energia nem vész el csak átalakul Szerkeztők:Abonyi Blanka Fekete Gergő

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Gyermekeink környezettudatossága

Gyermekeink környezettudatossága Gyermekeink környezettudatossága A vizsgálat célja: az iskolai környezeti nevelés hatásrendszerének, és a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásrendszerének vizsgálata. Az eredmények elemzése

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben