Pályázati azonosító: TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben."

Átírás

1 Pályázati azonosító: TÁMOP / Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Feladat-ellátási hely neve: Ének-Zenei Általános Iskola INNOVÁCIÓ CÍME: ZÖLD HÉT TÍPUSA: TÉMAHÉT KÉSZÍTETTE: Blázsik Gyuláné Nagyné Balog Erzsébet Oraveczné Nagyistók Edit ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSONGRÁD SZENTHÁROMSÁG TÉR 14. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA TEVÉKENYSÉG FELADATA TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ ÉVFOLYAM TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI TANTERVHEZ TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK 2

3 TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Iskolánk 2005 óta nyertes pályázatok keretében már másodszorra kapta meg az ÖKO- ISKOLA címet. Célkitűzéseinkben jelentős szerepet tölt be a környezetünk állapotának megőrzése és javítása. Új cél a környezeti imázs megteremtése, a környezeti problémákra orientálódó településtervezés, városunk és a térségek közötti környezeti együttműködés, partnerkapcsolatok és kommunikáció kialakítása, valamint a környezettudatosság fejlesztése is. (2010. április 23-án tartottuk a 2. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS ZÖLD DIÁK PARLAMENT-et, melyen a FÖLD-VÍZ-LEVEGŐ munkacsoportokban tanácskoztak a küldöttek megyei természetvédelmi szakemberek irányításával.) Fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, évente több alkalommal szervezünk hulladékgyűjtést a szülők aktív közreműködésével. Iskolánkban 8 évfolyamon a b jelzésű osztályok emelt szinten tanulják alsó tagozaton a környezetismeretet és felső tagozaton a természetismeret tantárgyat, mely által sokkal érzékenyebbek és tudatosabbak a szűkebb és tágabb környezetük iránt. TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: Iskolánk oktató-nevelő munkája hatására gyermekeinkben erősen él a környezetük iránti aggodalom és fontosnak tartják a környezetükkel való állandó törődést. A tanulóink és közvetlen környezetük viszonyának erősítése érdekében több területet kiemelten fejlesztünk: A környezeti tudás, természettudományos kompetencia Emocionális érintettség, illetve esztétikai kompetencia Aktív cselekvésre való hajlam, aktív környezeti cselekvés Szociális kompetencia Digitális kompetencia Anyanyelvi kompetencia Matematikai kompetencia 3

4 TEVÉKENYSÉG FELADATA: MOTTÓ: Olyan a világ, amilyenné tesszük. A témahétre kijelölt tanórákon a Földről szerzett ismeretek elmélyítése /felső tagozatosok prezentációja a Föld napja kapcsán/ A városunk vizes élőhelyeinek meglátogatásával az érzelmi nevelés elősegítése A tanulmányi sétákon szerzett benyomások rögzítése /plakátokon/ Tiszai dalok gyűjtésével és éneklésével az emocionális érzékenység erősítése Iskolánk udvarában virágültetéssel az aktív környezeti cselekvés tudatosítása A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának megláttatása interaktív feladatokon keresztül (2010-ben ÖKOPANNON ROAD SHOW) Aktív részvételre ösztönzés - szűkebb és tágabb környezetünk megóvása érdekébenújrahasznosítható anyagok gyűjtésében (papír- fémgyűjtés, rakodás, mérés) Szervezeti keretei: tanulmányi séta a Holt-Tiszához hulladékgyűjtés az iskolaudvaron iskolaszépítés, virágültetés az iskolaudvaron szelektív hulladékgyűjtés Road Show az iskolaudvaron plakátok kiállítás a zsibongóban Föld napi prezentációk FÖLD-VÍZ-LEVEGŐ megyei természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő a szabadban (iskola udvara, környéke, játszótér, Holt-Tisza partja) 4

5 IDŐ TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVŐK ESZKÖZ FELELŐS április 16. de.: tantárgyi témafeldolgozás: 1.b hívóképek, erdő fohásza tankönyv ábrái Oraveczné Nagyistók Edit környezetismeret du.: iskolaszépítés, virágültetés 5.b virágföld, virágtövek, virágládák, gumikesztyű, lapát, locsolókanna, seprű Nagyné Balog Erzsébet séta a vizes élőhelyekhez 1.b nagyító távcső tájoló, iránytű konténerek, mázsa Oraveczné Nagyistók Edit újrahasznosítható hulladékok gyűjtése április 20. élményrajz 5.b tanulói/szülői közösség 1-4. oszt. rajzlap, ecset, festék, zsírkréta Nagyné Balog Erzsébet tanítók ének: tiszai népdalok tanítása 1-4. oszt tankönyv, CD lejátszó szakos nevelők, osztályfőnökök tanulmányrajz: az év 5.b oszt. internet, fotók 5

6 fája, madara április 21. SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÖKOPANNON Road Show megtekintése interaktív feladatok 1-8. oszt. forgószínpad szerűen Road Show Nagyné Balog Erzsébet osztálytanítók napközis nevelők A FÖLD NAPJA április 22. de.: A délelőtt szerzett ismeretek feldolgozása csoportmunkával.. MEGEMLÉKEZÉS A FÖLD NAPJÁRÓL a felső tagozatosok prezentációja az alsósoknak 5.b felsős napközis csoportok alsó-felső osztályok hagyományok szerint 8-1.,7-4.,6-3., 5-2., osztályok tabló készítése számítógép projektor vetítővászon adathordozó Nagyné Balog Erzsébet du.: környezettudatosság mérése 5.b osztály kérdőív, tetszésindex Nagyné Balog Erzsébet 6

7 Zöld kirándulás POWER POINTOS Beszámolója ( erdei iskola 6.b) 1.b, 5.b, érdeklődő tanulók 6.b számítógép projektor vetítővászon április 23. de.: teremberendezés a másnapi vetélkedőre FÖLD-VÍZ-LEVEGŐ megyei vetélkedő 5.b osztálytól 4 fős csapat a jelentkező ökoiskolából feladatok, feladatlapok hangosítás magnó, CD Nagyné Balog Erzsébet versenyzők segítő diákok: 5.b oszt.-ból segítő nevelők zsűri tagok testület Iskolaszépítés: növényültetés (ezüsthárs, az év fája) 5.b 7

8 TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 1.b, 5.b, valamint a programokon érdeklődő osztályok és napközis csoportok TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: április 16- április 23. /egy hét TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI TANTERVHEZ: Környezeti nevelés, környezetvédelem Tanulóink ismerjék meg az emberi élet természetre kifejtett egyéni és társadalmi léptékű hatásait. Legyenek tisztában azzal, hogy fogyasztásuk, fogyasztói szokásaik milyen környezeti terheléssel járnak. Alapszinten ismerjék a környezeti problémák kialakulásának globális mechanizmusát, megoldásának lehetőségeit. Érzelmi kötődés kialakítása a természet, annak szereplői iránt közvetlen élmények biztosítása révén. Tudatosítani szeretnénk a környezetben rejlő harmóniát, szeretnénk elérni, hogy diákjaink váljanak fogékonnyá a környezet szépségei iránt. A természet jelenségeinek feltérképezése során tudják megkülönböztetni az épet a károstól. A környezetvédelmi akciókban lehetőség és belső igény szerint minél többen vegyenek részt. környezettudatos magatartásforma a zöld média követése váljék a diákok mindennapjának részévé környezeti ártalmak ismerete aktív környezetvédelem hosszú távon élhető környezetünk kialakítása, védelme a tanulókat, családtagokat, barátokat személyes példamutatással, szoktatáson alapuló meggyőzéssel próbálják rávenni az aktív környezetvédelemre TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGHOZ: 8

9 Az 1.b osztályban a szövegértés-szövegalkotás, illetve a matematika kompetenciaterületet, az 5.b osztályban pedig a matematika és az idegen nyelvi kompetenciaterületet vezettük be teljes lefedettséggel. Ezekhez a kompetencia területekhez szervesen kapcsolható a környezeti, természettudományi kompetencia, ezen belül az általunk megvalósított ÖKO-TÉMAHÉT. TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: változatos módszerek frontális kooperatív technika csoportmunka páros munka tanulmányi séta prezentáció kiállítás interaktív feladatok TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: Ének-Zenei Általános Iskola Szentháromság téri park Játszótér Sportpálya Vizes és vízközeli élőhelyek városunkban TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: hívóképek, tankönyv ábrái, rajzlap, ecset, festék, zsírkréta, CD lejátszó erdő fohásza, fotók, Internet, toll. papír, makett, puzzle, számítógép, nagyító, projektor, számítógép, vetítővászon, adathordozó, kérdőív, távcső, tetszésindex, feladatok, feladatlap, hangosítás, magnó, CD tájoló, hátizsák, virágos képek, nagyító, válogatott hulladékok, karton iránytű, rajzeszközök, 9

10 ÓRAVÁZLATOK: 1. nap óravázlatai ÓRAVÁZLAT: Vizes élőhelyek élővilága IDŐPONTJA 2010.április 16. NÉV Oraveczné Nagyistók Edit TANTÁRGY Testnevelés 1.b CÉLJA FELADATA VÁZLATA Holt-Tisza partján tanulmányi séta Érzelmi nevelés, városunk környezeti értékeinek megóvása Hangulatkeltés: Csongrád a vizek városa DVD megtekintése Séta a víz partra Növények /szomorúfűz, nád, sás/, állatok/béka, szitakötő, vadkacsa/ megfigyelése természetes élőhelyükön FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Környezeti tudat alakítása Tanulmányi séta Hátizsák Környezeti kompetencia fejlesztése ÓRAVÁZLAT: IDŐPONTJA április 16. NÉV TANTÁRGY CÉLJA Pozsár Péterné Az 5. b osztály informatika órán prezentál a 2. b osztályosoknak. A Föld Napja alkalmából a Földet veszélyeztető dolgokra felhívni a tanulók figyelmét. 10

11 FELADATA VÁZLATA FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Mit tehetünk a Földünkért? Motiváció: A 2. osztályos tanulók részére a prezentáció vetítése a Földről. Tartalom: Ének: Süss fel Nap Beszélgetés: Mi fenyegeti a Földünket? Mit tanultatok erről környezetismereti órákon? Te, 2. osztályos tanuló mit tehetsz naponta a Föld megmentéséért? Hallgassunk meg egy mesét! Fazekas László átdolgozása: A világ keletkezése Beszélgetés a meséről Összegzés: Hallgassunk meg egy dalt! Kiss Kata: A Föld dala Szociális, IKT, természettudományi kompetenciák, a felelősségtudat fejlesztése. Prezentáció kivetítése, motiváló kérdések, beszélgetés egy mese felolvasása után, Internetről egy dal meghallgatása Számítógép, projektor. A figyelem felkeltése, hogy Földünk bajban van! Közösen kell tennünk érte. 3. nap óravázlatai: ÓRAVÁZLAT: Szelektív hulladékgyűjtés IDŐPONTJA április 21. NÉV Vinczéné Gyovai Rafa Erika TANTÁRGY Matematika 1.b CÉLJA FELADATA Szelektív hulladékgyűjtés fontossága Halmazok képzése, számossága. Számolási eljárások 11

12 VÁZLATA Előzetes feladat: Hulladék anyagok gyűjtése A téma feldolgozása: Csoportalakítás a hulladék típusa szerint Papír Műanyag Üveg Fém Csoportonként a halmazok számosságának megállapítása Számolási eljárások Műveletek Hangulati lezárás: Szervezett Road Show keretében szelektív hulladékok válogatása FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Környezeti cselekvésre való aktív hajlam erősítése Csoportmunka Válogatott hulladékok Környezettudatos magatartással a környezeti kompetencia fejlesztése IDŐPONTJA 2010.április 21. NÉV TANTÁRGY CÉLJA FELADATA VÁZLATA Rostáné Hajdú Erzsébet Történelem Megismertetni a tanulókat a természet sokszínűségével a környezetvédelemmel Elsajátíttatni a történelmi korokban történő környezeti értékek védelmét, fontosságát Mindennapi élet az ókori Rómában 12

13 Egészségtelen életfeltételek- életviszonyok Rómában Lakásviszonyok- többgenerációs együttélések Éghajlatból eredő problémák Ezzel szembeállítva a Provinciákon való egészséges életviszonyok bemutatása Éghajlati tényezők, túlzsúfoltság hiánya Ezen szempontok alapján csoportmunkában dolgozták fel a tanulók a tananyagot Módszer: Kooperatív technika, fordított mozaik módszer Rajzok készítése a tanultakról FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Szövegértés Kulcskompetenciák fejlesztése Kooperatív technikák: fordított mozaik Plakát készítése csoport munkában Tankönyvek Csomagolópapír filctollak, színes ceruzák Megismerik az ókorban mit jelentett a környezettudatos életmód 4.nap óravázlatai: ÓRAVÁZLAT: Föld napja IDŐPONTJA április 22. NÉV Vinczéné Gyovai Rafa Erika TANTÁRGY Rajz 1.b CÉLJA FELADATA VÁZLATA A témahéten átélt élmények tudatosítása A témahéten szerzett benyomások rajzos megjelenítése Hangulatkeltés: A 8.b osztály Földünkről készített prezentációjának megtekintése Plakátok tervezése és rajzos, színes megalkotása csoportmunkában: Virágosítás, iskolaudvar szépítése 13

14 Vizeink élővilága Szelektív hulladékgyűjtés Földünk Kiállítás a zsibongó paravánjain FEJLESZTÉSI TERÜLETEK,SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Képi emlékezet és a kézügyesség fejlesztése Prezentáció, csoportmunka, kiállítás Számítógép, projektor, karton, rajzeszközök Alkotóképes tudás. Szociális és környezeti kompetencia fejlesztése IDŐPONTJA 2010.április 22. NÉV TANTÁRGY CÉLJA FELADATA FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, SZINTEK MÓDSZEREK/SZERVEZ ÉSI MÓD ESZKÖZÖK VÁRT EREDMÉNY Bakró-Nagy Ágnes rajz 5.b osztály Megemlékezés a biodiverzitás védelmének napjáról Felhívni a gyerekek figyelmét az élővilág sokszínűségére Szociális és környezeti kompetencia, szövegalkotási kompetencia, tevékenység, együtt gondolkodás Rávezető beszélgetés, szemléltetés. Nyomtatott szemléltetőeszköz (könyvek), fényképek használata. A sokszínűség érték. A különbözés elfogadása, értékelése az élővilág minden szintjén. Társadalmi szinten is. 14

15 ÖSSZEFOGLALÁS: Témahetet iskolánkban először szerveztünk. Korábban témanapok keretében szereztek ismereteket a tanulóink. Így bizonyos szempontból új kihívásnak tűnt egy egész hét lebonyolítása. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy változatos módszerekkel, változatos programokat alakítottunk ki. Régi hagyományai vannak iskolánkban a hagyományos módszerekkel kialakított óráknak, foglalkozásoknak / környezeti séta, a tapasztaltak lerajzolása, feldolgozása, éneklés, hagyományos hulladékgyűjtés /, de először volt nálunk szelektív hulladékgyűjtés az ÖKOPANNON Road Show lebonyolításában, interaktív feladatokkal, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Szintén először volt ily módon megalkotott prezentáció is, amikor a felsős gyerekek az alsósoknak készítették el a power pointos bemutatójukat, illetve egy zöld kiránduláson, ebben a tanévben erdei iskolában átélt élményeiket először osztották meg a gyerekek az érdeklődőkkel. Tehát kiemelhetjük, hogy újszerű dolgokat próbáltunk ki, mégpedig sikeresen. Az innováció nagymértékben köszönhető a digitális kompetencia fejlesztésének. Az ÖKO TÉMAHETÜNKRE tette fel a koronát az 5-6. osztályosoknak először megszervezett megyei természetismereti és környezetvédelmi vetélkedő, melyen 15 csapat versengett és délután a nálunk megrendezett 2. Dél-Alföldi Zöld Diákparlament, ahol 60 küldött és kísérőik vitathatták meg a három Dél-alföldi megyére vonatkozó gondokat, problémákat. Határozataikat, állásfoglalásukat eljuttattuk az illetékes minisztériumoknak és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek. 15

16 1. számú melléklet A környezeti attitűd mérése Mellékletek A következőkben állításokat olvashatsz. Azt kell eldöntened, hogy mennyire igazak az állítások. Döntésed eredményét úgy jelölheted, hogy bekarikázol egy számot az állítás mellett. A számok a következőket jelentik: 1: Teljes mértékben hamis 2: Többnyire hamis 3: Nem tudom 4: Többnyire igaz 5: Teljes mértékben igaz 1. Előfordul, hogy környezetvédelmi tanácsokat kérek másoktól Senkivel nem szoktam beszélgetni a környezetszennyezésről Nem szoktam otthon összegyűjteni és visszaváltani az üres üvegeket. 4. Előfordul, hogy szüleimmel környezeti problémákról beszélgetünk. 5. Megkértem családtagjaimat, hogy italokat csak visszaváltható palackban vásároljanak. 6. Nyitva hagyom a hűtőszekrény ajtaját, amíg eldöntöm, mit veszek ki belőle. 7. Otthon leoltom a lámpákat, ha kevesebb fény is elég, hogy energiát spóroljak. 8. Ha feleslegesen folyik a víz, elzárom a vízcsapot Szoktam télen etetni a madarakat Figyelem a környezetvédelemmel kapcsolatos híreket Fogmosás közben általában elzárom a csapot, hogy a vízzel takarékoskodjam 12. Megkértem szüleimet, ne vegyenek állati szőrméből készült bundát

17 Érzelem: 1. Elszomorít, hogy a sok építkezés az állatokat megfosztja természetes lakóhelyüktől. 2. Idegesít, ha azt látom, hogy az emberek pazarolják a vizet A környezeti problémák miatt nem szoktam idegeskedni Nem aggódom amiatt, hogy elfogy a tiszta víz Örülök, mikor azt látom, hogy az emberek újrahasznosítják a használt papírt, üvegeket és konzervdobozokat. 6. Bosszant, hogy emberek kidobnak a szemétbe dolgokat, amiket újra lehetne hasznosítani. 7. Nem ijeszt meg, hogy a környezetszennyezés hatással van a családomra. 8. Zavar, hogy mennyi energiát pocsékolnak el feleslegesen Mérges leszek, mikor megtudom, hogy egy cég élő állatokon próbálja ki készítményeit. 10.Dühít, hogy a környezet szennyezése mennyi kárt okoz Feldob, ha azt látom, hogy az emberek energiát próbálnak megtakarítani. 12. Aggódom amiatt, hogy az emberek nem vigyáznak eléggé a környezetükre számú melléklet: A mérés eredményei Tényleges elkötelezettség

18 Érzelem számú melléklet: versenykiírás: FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ TERMÉSZETISMERETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Ének-Zenei Általános Iskola tagintézménye megyei és regionális természetismereti és környezetvédelmi versenyt hirdet 5-6. osztályos tanulóknak A versenyre jelentkezhetnek: Csongrád megye általános iskolái Dél-Alföld ökoiskolái Négyfős csapatok jelentkezhetnek: két ötödikes és két hatodikos alkothat egy csapatot A verseny célja: Természetismereti és környezetvédelmi ismeretek alkalmazása és bővítése; környezettudatos magatartás fejlesztése. A verseny időpontja: április 23. 8:15-től A verseny helyszíne: Ének-Zenei Általános Iskola Csongrád Szentháromság tér

19 Nevezési határidő: március 20. Nevezés: a mellékelt nevezési lapon címek egyikére. Előzetes feladatok: csapatnév választása kitűző készítése négysoros bemutatkozó vers írása menetlevél készítése 10 állomásra (+ az előzetes feladatok) A vetélkedő témái: Tavaszi jeles napok Az év fája Az év madara Aggteleki Nemzeti Park Szólások, közmondások Szelektív hulladékgyűjtés Hulladékok új ruhája Térképjelek Az időjárás és éghajlat elemei Változó földfelszín Vízi, vízparti élővilág Javasolt források: Természetismereti tankönyv 5., 6. osztály (Mozaik Kiadó) Atlasz O. Nagy Gábor: Szólások, közmondások Általános iskolai dalanyag (természettel kapcsolatos) Internet: (lakosság) Kérdéseitekre választ kaptok a következő elérhetőségeken keresztül: Szeretettel várunk Benneteket: a szervezők 19

20 3. számú melléklet A vetélkedő feladataiból Év madara 2010 MOLNÁR-, PARTI-, FÜSTIFECSKE Kellékek: 3 db. közepes borítékban a három madár színes képe PUZZLE formájában egy másik borítékban 10 db állítás FELADAT 1. A három madár képét kirakni 3 pont 2. Megnevezni a három madarat 3 pont 3. Az állításokat a megfelelő madár képe alá helyezni 10 pont A feladatra szánt maximális idő: 2 perc Max. pontszám: 16 pont Ne igyál! Rakj rendet az összekeveredett közmondások között! Ne igyál, mint borjú az új kapura. Bámul előre a medve bőrére! Aki korpa közé keveredik, ne nézd a fogát! Amelyik kutya ugat, nem disznóláb! Itt a kezem, az nem harap. 20

21 Bagoly mondja verébre, hogy megeszik a disznók. Ajándék lónak nem csinál nyarat. Egy fecske makkal álmodik. Éhes disznó hal. Fejétől büdösödik a nagyfejű. TOTÓ 1. Ha a meleg, nedves levegő hideg felszín felett halad át, ez keletkezik. a) hópehely b) harmat c) ónos eső 2. Mi okozza az időjárási elemek változását? a) a szél b) a Nap c) a csapadék 3. Melyik helyzetben vagy veszélyben villámlás esetén? a) Tóban fürdesz. b) Elhagytad az esernyődet. c) Füvet szedsz az árokban. 4. Átlagosan legkevesebb csapadék itt hull hazánkban. a) Nyugat-Dunántúlon b) Balaton-felvidéken c) az Alföld középső vidékén 21

22 5. Legmagasabb a levegő hőmérséklete: a) délelőtt11 óra tájban b) délben c) délután 2 óra tájban 6. A középhegységek a) 1000 méternél alacsonyabbak. b) 1500 méternél alacsonyabbak c) 1500 méternél magasabbak 7. A Pacifikus-hegységrendszer? a) nevét az Atlanti-óceánról kapta b) ázsiai és amerikai hegységrendszer. c) afrikai, európai, ázsiai hegységrendszer 8. Magyarország legidősebb röghegysége a a) Velencei-hegység b) Bakony c) 9. A lávaömlést megelőző jelenségek sorrendben: a) földrengés por, vulkáni hamu és kőzettörmelék szórása gőzök és gázok kitörése b) por, vulkáni hamu és kőzettörmelék szóródása gőzök és gázok kitörése - földrengés c) földrengés - gőzök és gázok kitörése - por, vulkáni hamu és kőzettörmelék szóródása 10. Ezzel a színnel jelzi a mélyföldeket a térkép: a) sötétzöld b) világoszöld c) világosbarna 11. Melyik nem üledékes kőzet? a) homok b) bazalt c) kőszén 12. Melyik talaj tartalmazza a legkevesebb humuszt? a) a szürke erdőtalaj b) a barna erdőtalaj c) a mezőségi talaj 22

23 13. Ha a vízzáró réteg metszi a felszínt, a víz így jut a felszínre? a) talajvízként b) forrásként c) rétegvízként A szárazföldi éghajlatú tájakon nem áradnak a folyók: a) kora tavasszal b) kora nyáron c) kora ősszel Rejtőzködő csomagolások 10 szót rejtettünk el az alábbi ábrában. Keresd meg a csomagolások, ill. csomagolóanyagok neveit ( vízszintesen és függőlegesen)! S E L Y E M P A P Í R Z N E J L O N Z A C S K Ó E Q C U T E J I C T Á P H I W F É M T U B U S É S X J Ó C B Q L P C O B T E F L C M Ú D A F Ü T E K L I P Ű E C P I V É X A Ö A N A B Ó Í A E Y T W F H Z N Á D R Ö G K I S H T V Y L C D L P Á L F M Ú K A R T O N O D R Ó W K É G A X B Á H K O Z H B Y M Ó T O L Á W É V F A D O B O Z H R Ő 23

24 Zenébe rejtve (Furulyával előadott ismert gyermekdalból kell élőlényeket gyűjteni.) Száraz tónak nedves partján Száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol. Hallgatja egy süket ember ki a vízben lubickol. Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér, Sej, haj, denevér, biciklizik az egér. /5pont Volt nekem egy kecském Volt nekem egy kecském, tudod-e? Kertbe rekesztettem, tudod-e? Megette a farkas, tudod-e? Csak a szarvát hagyta, látod-e? /2pont Megfogtam egy szúnyogot Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál. Kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál. Aki aztat elhiszi, szamarabb a lónál. Aki aztat elhiszi, szamarabb a lónál. /2pont Összes pont:9 ISMERD FEL! üveg %-ban újrahasznosítható. 2. Az újrahasznosított végtermék minősége szinte azonos az újéval. 3. A gyűjtött hulladékot tisztítják először. 4. Aprítják, zúzzák 5. Eltávolítják a fémdarabokat. 6. Beolvasztják, formába öntik. üdítős doboz 1. Egy része papír. 2. Ha a papír részét újrahasznosítják, lehet belőle tojástartó, újság, jegyzettömb, kartondoboz. 3. Általában valamelyik anyagfajtával együtt gyűjtjük. 4. Később válogatják szét őket. 5. A doboz háromféle agyagtípusból készül (papír, műanyag és alumínium). 6. Belsejébe gyümölcslé kerül

25 fém 1. Az újrahasznosításával nemcsak nyersanyagot, de jelentős mennyiségű energiát is megtakarítunk. 2. A begyűjtött hulladékot fajtánként szétválogatják. 3. Tömörítéssel bálázzák. 4. Aprítják. 5. Mágnessel kiválasztják a más típusú fémeket. 6. Olvasztják. műanyag 1. Ennek az anyagtípusnak számos különböző változata létezik, és van forgalomban. 2. Gyakran ugyanannak az adott anyagnak sem azonos az összetétele. 3. Feldolgozás előtt kell anyagfajták szerint szétválasztani őket, tömörítéssel bálázzák. 4. Aprítják, majd a műanyag darabkákat vegyszerek felhasználásával megtisztítják a szennyeződésektől. 5. Granulálják. 6. Lehet, hogy van ebből készült pulcsitok vagy CD tokotok. IGAZ-HAMIS 1. Az éghajlat egy hely átlagos időjárása. igaz 2. A hegységek szél felőli oldala csapadékosabb. igaz 3. A hideg levegő több vízpárát tud befogadni. hamis 4. A magashegységekben felfelé haladva a hőmérséklet és a csapadék mennyisége egyre csökken. hamis 5. A moréna lassan haladó jégfolyó. hamis 6. A röghegységek gyűrődéssel jöttek létre. hamis 7. A vetődés a törésvonalak mentén létrejövő hegységképződés. igaz 8. A Vezúv érdekessége, hogy oldalain mellékkráterek találhatók. hamis 9. A Mátra kőzetanyaga főként andezit. igaz 10. Az árvízjárta területeken nagyok a magasságkülönbségek. hamis 11. Az első magyarországi artézi kutat a Budai várban fúrták 1866-ban. hamis 12. A sziget minden oldalról vízzel körülvett szárazulat. igaz 13. A deltatorkolatok jó kikötőhelyek. hamis 25

26 14. Folyókanyarulatokból jönnek létre a holtágak. igaz 15. A víz körforgásának hajtóereje: a napsugárzás igaz 16. A Kiskunság homokbuckái a szél pusztító munkájának eredményei. hamis 26

KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN KÖRNYEZETVÉDELEM SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 4.OSZTÁLY INTÉZMÉNY ÉS FELADATELLÁTÁSI HELY: ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

25 responses. Summary

25 responses. Summary 25 responses Summary Ez egy automatikus összegző riport a kérdőívre beérkezettek válaszai alapján. Az Egyéb: lehetőségre beírt létszámadatok itt nem látszanak, sajnos. Továbbá itt nem lehet látni elkülönülten

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI. IDEJE Egészségnevelés November-március Pohlné Szili Erika

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI. IDEJE Egészségnevelés November-március Pohlné Szili Erika A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI 1. EGÉSZSÉGNEVELÉS 2. KÁROS SZENVEDÉLYEK PREVENCIÓ 3. ŐSZKÖSZÖNTŐ 4. A FÖLD NAPJA 5. ÉLET AZ ÓKORBAN - INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉS MEGVALÓSULÁS FELELŐS

Részletesebben

Káros szenvedélyek. Modul. Miskolczi Zsuzsanna. Sebestyénné Vas Ági. Pályázati azonosító. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe

Káros szenvedélyek. Modul. Miskolczi Zsuzsanna. Sebestyénné Vas Ági. Pályázati azonosító. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Pályázó neve Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Pál Gabriella NKE

Részletesebben

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása 1962 2008-ig: Park Utcai Általános Iskola 7700 Mohács Park u. 1. 2005. 1. Ökoiskola cím 2008. 2. Ökoiskola cím 2008 ban: A

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály Környezetvédelmi Moduláris Program 1-8. osztály Amit a környezetünkért teszünk, Önmagunkért tesszük. Készítette: Hegedűs Edina Búzás Éva 2009/2010. Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek.

I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. A gyerekek 4 csoportban ülnek. Készítette: Baranyainé Hagymási Júlia Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 3. A témakör megnevezése: Öko-etika környezetvédelem Az óra témája: Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. A témakör 2. órája.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZIGETCSÉP 2013 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben