2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 2015. február Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XXI. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó Tokod Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és, kedves családját, február 16-án HÉTFŐN 16 órakor a Nagyvölgyben tartandó Farsangtemetésre. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önt, és kedves családját a Tokod nagyközségben felállított I. világháborús hadifogoly emlékmű ünnepélyes felavatására. Vladimir Surovtsev szobrászművész alkotásával tisztelgünk a Nagy Háború idején itt eltemetett hétszáz orosz, belorusz, ukrán, kazah, román, szerb, és olasz hadifogoly emléke előtt. Fellépők: Hegyeskő Általános Iskola tanulói Pince Placc Ördögei Borvirág Táncegyüttes Pá-Di-Di együttes A műsor végén az önkormányzat pincéje előtti sátorban teával, forralt borral, zsíros kenyérrel várjuk vendégeinket. A jó hangulatról a Kéknefelejcs Nótakör, és a Táti Férfikórus gondoskodik. Mindenkit nagy szeretettel várunk! Tóth Tivadar polgármester Időpontja: február 17-én, óra Helyszíne: Tokod, Flórián utca 1. Az emlékmű avatására minden érdeklődőt szeretettel váruunk! Tóth Tivadar polgármester DEMIZSON ATYA VÖRÖSBOR ÁZTATTA HÍRLEVELE A TOKODIAKHOZ SOÓS REZSŐNÉ GYŰJTÉSE NYOMÁN A farsang, főként annak utolsó három napja, a farsang farka, igencsak vidáman zajlott Tokodon. Eleink báloztak, s a lányok mind a három napon más-más ruhát vettek magukra. Például farsang vasárnapján gyolcsing, fehér szoknya, fehér kötény, piros pruszlik és fekete cipő. Hétfőn színes szoknya, színes pruszlik, fekete cipő volt az öltözékük. A farsang utolsó napja volt a legbohókásabb. Ezen a napon a legények még az 1960-as évek elején is maskarában, olykor nőnek öltözve, kosárral a kezükben járták a falut: tyúkverőztek. A meglátogatott ház gazdasszonyától kaptak tojást, szalonnát, kolbászt is. Mindezt elvitték a kocsmába és a kocsmárossal megsüttették, és azt együtt elfogyasztották. A tyúkverő eredetileg a lakodalom utolsó szakasza volt. A násznép férfi tagjai lakodalom után a vendégeket sorba látogatták, mindenütt ettek egy falatot és fordulót táncoltak, s tovább mentek. Mindez reggeltől délig tartott. Végül is Tokodon ez a szokás a német falvakban dívó kakasnyakazás és a Balázs-napi tojásszedés ötvözetéből származik. A farsangtemetés húshagyó kedden többnyire az esti órákban kezdődött. A legények általában egy részeg embert teknőbe fektettek, s fölötte halotti énekeket énekeltek, ráadásul egy dézsa vizet is ráöntöttek. Mikor annak hatására a legény felugrott a többiek jót mulattak rajta. Farsangoltak ám az asszonyok is, farsang keddjén kinn a pincéknél. Férfi ha csak nem nőnek öltözött nem mehetett be közéjük, de ha a női ruha alatt felfedezték a más nembelit, az igencsak megjárta. Ezt az asszonyfarsangot gúnározásnak is nevezik. Még napjainkban is dívik, de szolidabb keretek között, már férfiember jelenlétét is megtűrik az asszonyok. Hagyományt teremtve a Hegyeskő Általános Iskola tanulói az 1990-es évek elejétől, a pincék területén a Szőlővölgyben farsangtemetést tartanak, természetesen számos néző előtt. Szalmabábut állítanak fel, és azt körülállva tréfás rigmusokat mondanak, jeleneteket adnak elő, s utoljára záró akkordként elégetik a farsangot és a telet szimbolizáló bábut. Szinte minden alkalommal öltöznek be lányok, asszonyok különféle jelmezekbe, s a farsangtemetés után sorra járva a pincéket tréfálkoznak, szórakoznak. Az utóbbi esztendőkben a szalmabábu Farsang Ferkó néven vált közismertté Tokodi Kopogtató

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Lakosság! Tájékoztató ebösszeírásról Tokod Nagyközség területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/B. - a alapján ebek összeírására kerül sor a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Amennyiben Tokod Nagyközség területén nem tart ebet, illetve nincs a tulajdonában eb, az adatlap alján található nyilatkozatot abban az esetben is szükséges kitölteni és a Polgármesteri Hivatalba visszajuttatni. Tájékoztatom az ebtartókat, hogy Tokod Nagyközség Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését. Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. (10) bekezdése szerint január 1-től a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni. Az Ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban, Vésztőiné Haris Melinda hatósági és ingatlangazdálkodási ügyintézőnél, illetve letölthetők a honlapról a Polgármesteri Hivatal/Letöltések/Letölthető nyomtatványok menüpontban. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módok valamelyikén: Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u 53.; Személyesen a Polgármesteri Hivatalban Vésztőiné Haris Melinda hatósági és ingatlangazdálkodási ügyintézőnél; Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a címre. Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: február 15. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben február 15-ét követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére a változást követő 15 napon belül. Kérdés esetén felvilágosítást nyújt: Vésztőiné Haris Melinda hatósági és ingatlangazdálkodási ügyintéző 06-33/ /16-os mellék Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! dr. Gál Gabriella jegyző FELHÍVÁS házszámtáblák kihelyezésére Tokod Nagyközség több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. A házszámtábla hiánya vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját. A beazonosíthatóság továbbá a lakosság érdekeit, valamint a közbiztonság megteremtését is szolgálja. Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által megalkotott, a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2014. (IV. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) április 3. napján lépett hatályba. A Rendelet 9. - a értelmében: - A házszámtáblát az épület utcai homlokzatán kell elhelyezni. - Amennyiben egy telken több épület van, melyeknek utcai homlokzatai egymást takarják vagy az épület utcai homlokzatán elhelyezett házszám az esetlegesen nagy távolság miatt a közterületről nem látható, akkor a telek homlokvonalán (az első épület homlokzatán, kerítésen) is valamennyi az ingatlanon álló épületre vonatkozó házszámot fel kell tüntetni. - A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy - a hivatkozott szabályokat figyelembe véve a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek. Kérjük a felhívás szíves tudomásul vételét! dr. Gál Gabriella jegyző TISZTELT TOKOD - ÜVEGGYÁR TELEPÜLÉSRÉSZEN ÉLŐK! KÖZÖS A PROBLÉMÁNK KÖZÖSEN KELL MEGOLDANUNK Tokod Nagyközség fogorvosi alapellátása, fogorvos hiány miatt régóta nem megoldott. Jelen pillanatban, rövid távú megoldásként, helyettesítéssel napi 3 órás időtartamban a fogorvosi ellátás üzemel. Ahhoz, hogy munkanapokon napi 6 órában állandó fogorvos praktizáljon, fő fölött kell, hogy legyen az ellátottak létszáma. Tokod falu és Tokod-Ebszőnybánya összes lakossága ennek a kritériumnak nem felel meg. A problémát egyszerűen meg lehetne oldani. Tárgyalások útján Tokod Üveggyár településrészen élőknek a fogorvosi ellátását - ami jelenleg Tokodaltárón van - amennyiben az érintett felek megegyeznek, (önkormányzatok, fogorvos) Tokodaltáróról átkerülhetne Tokodra. Ez megoldaná a problémát, ami egy részről örvendetes, másrészről a tokod üveggyári település részen élőknek megnehezítené, a körülményes közlekedés miatt a fogorvoshoz való bejárást. Erre a problémára megoldást kell találni, ami már folyamatban van. A testületi ülésen kértem, hogy a településrészen élők véleményét ez ügyben hallgassuk meg. Megbízást kaptam közvélemény kutatásra, melyet lakossági fórum fog követni, ahová az érintett feleket meghívjuk és ott személyesen is elmondhatják véleményüket, észrevételeiket. Kérem, hogy az említett településrészen élők - és csak ők - véleményezzék a fent leírtakat. Véleményüket a címre várom. Horváth Mihály Tokod Nagyközség alpolgármestere Tel: Tokodi Kopogtató - 2 -

3 KÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL EGY ÉVSZÁZAD MESÉJE Emlékszem még rá kisgyerekkoromból, amikor annyi nyári délutánt és órát ott töltöttem a nagymamáméknál, olykor kopogtak az ajtón, majd egy idős asszony lépett be, aki érkezését mindig ezzel a köszöntéssel jelezte:,,dicsértessék a Jézus Krisztus". Rendszeres vendég volt nálunk a néhány házzal arrább lakó Ilus néni, aki hajdan ha úgy adódott, még rám is vigyázott. A régebbi nemzedék tagjai közül Tokodon valószínűleg szinte mindenki ismeri őt, aki néhány évvel ezelőttig saját otthonában éldegélt, s valóban, most is sokak szerint szellemi frissességével és jó kedélyével tizenöt évvel fiatalabbnak gondolhatnánk. Az egyházvölgyiek történetében ő már a harmadik olyan személy, aki betölthette századik életévét, mégpedig idén januárban. Habár jelenleg Dorogon lakik lányával, mindig is a mi falunkhoz fog tartozni. Ebből az alkalomból kerestem fel és beszélgettem vele, majd részt vettem születésnapi ünnepségén is. Éppen a misét hallgatta a rádióban, amikor találkoztunk vele, és rögtön felismert bennünket, ráadásul mint megtudtam, a mai napig olvas rendszeresen könyveket, és bármilyen hihetetlen, de különösebb betegségei sincsenek. * Ilus néni, mesélne nekünk a családjáról, tokodi kötődéseiről? január 24-én születtem, szüleim pedig mindketten tősgyökeres tokodiak voltak, így a kezdetektől fogva itt nőttem föl. Édesapám, Reményi József, mint sokan a faluban, bányászként kereste kenyerét, és ő is igen magas kort ért meg, kilencvenkét évesen ment el közülünk. Édesanyámat Simon Borbálának hívták, őt azonban sajnos három éves koromban elveszítette a család, egyébként a ház körüli teendőket látta el. Öten voltunk testvérek, négyen lányok és egy fiú. * Milyen volt az Ön idejében gyereknek lenni? Nagyon nehéz volt akkoriban a gyermekek sora. Sokszor mostoha körülmények között éltünk Borcsa húgommal és a többiekkel, ha pedig még kenyér sem volt, azt mondták, ott a szederfa, másszunk fel rá és együnk arról. Az idősebb gyerekek libákat őriztek, napszámosként dolgoztak, mi is, ha szolgálatainkért kaptunk valamit, jobban örültünk az ínségben egy kis szalonnának, túrónak, mint a pénznek. * Mire emlékszik vissza szívesen a sok-sok eseményből? Miután kijártam az iskolát, tizenhat éves koromban cselédként szolgáltam Esztergomban, egy zsidó bútorkereskedő házánál. Ebben az időszakban éreztem magamat a legjobban, nagyon jól bántak ott velem, szinte családtagnak számítottam. Ott is dolgoztam huszonnégy éves koromig. Ha elkéredszkedtem disznóölésre, azonnal elengedtek, sőt, még nekik is vittem belőle, onnantól kezdve mindig elmehettem. Az urak minden este elmentek a moziba, én közben összebarátkoztam azzal a német lánnyal, aki a gyerekeket nevelte. Megegyeztünk, hogy egyik nap ő megy le sört hozni, a másik nap pedig én. Emlékszem még a hely nevére is, ahonnan hoztuk, a Kis Pipára. Később a gyerekeket, Jenőkét és egy tündéri kislányt, sokakkal együtt elvitték a haláltáborba. * Hogyan emlékszik vissza a világháborúra? Borzalmas volt megélni, kívánom, hogy ne legyen ilyen soha többet. Az elsőre nem emlékszem, hiszen kislány voltam még, a másodikról viszont szörnyű emlékeim vannak. Sokszor el kellett rejtőznünk a szomszédoknál a pincében, és vártuk, hogy végre elmenjenek a katonák és előbújhassunk. Nem felejtem el, amikor január 6-án, Vízkeresztkor összeült az asztalnál a család, akkor már kicsi gyerekeinkkel, és lövés érte a padlásunkat. Szerencsére azonban egy szalmazsákra érkezett a lövedék, és nem robbant fel. Azonnal lementünk a tanácsra és szóltunk, hogy távolítsák el. * Hogyan alakult később az élete? Huszonhét éves koromban mentem férjhez, első uram szintén tokodi volt, egy iskolába jártam vele. Mikor felmentünk az Egyházvölgybe, sokszor viccelődött azzal, hogy liftet kellene beszerelni. Négy év múltán megözvegyültem, később viszont megismertem második férjemet, Csüllög Istvánt, aki Békéscsabáról származott. Később is folytattam a munkát, napszámosként hol az egyik, hol a másik házhoz hívtak kapálni, segíteni, emellett a saját családomról is gondoskodni kellett. Takarítani is jártam egy védőnőhöz, aki sokat tanított, mesélt nekem a gyereknevelésről. * Milyen volt régen a világ itt a faluban? A házunk a hét legöregebb ház közé tartozott az egyházvölgyi Szent László utcában (ma: Alkotmány utca). Sok időt töltöttem a faluban, nem igazán utazgattam az országban, ám ezt egyszer sem bántam meg. Nem volt annyi virág, nem volt ennyire rendezett minden, inkább sáros, mert még nem épültek ki az utak, viszont az öreg iskola és a Kolónia már ugyanúgy létezett. Az ünnepek is mások voltak, nem volt ennyi felvonulás, viszont a búcsút, a húsvétot akkor is megtartottuk. Rendeztek bálokat, amikre húgommal együtt többször is elmentünk, bár édesapánk azért féltett bennünket. Nagyon szerettem a mulatságokat, szoktam mondani, hogy most is azért fájnak a lábaim, mert sokat táncoltam. * Hogyan néz ki most a családja? Borcsával, aki egy évvel fiatalabb nálam, nagyjából két éve találtunk egymásra újra, ő apánkhoz hasonlóan szintén több, mint kilencven évesen hunyt el, így már csak én élek ötünk közül. Négy gyermekkel áldott meg a jó Isten, Lacival, Tónival, Pistával és Ilivel, aki sokat segít a mindennapjaimban, mióta nála lakom. Hiába özvegyültem meg másodszorra, nem vagyok egyedül, hat unokám és öt dédunokám is van, és nagyon jól érzem magamat közöttük. * Mit gondol Ilus néni, mi lehet a hosszú élet titka? Bevallom őszintén, az orvosokat nemigen ismertem, sohasem betegeskedtem, mint mondtam, a családomban többen is megérték a kilencvenes éveiket. A falubeliekkel is jó kapcsolatot ápoltam, nem veszekedtem senkivel, nem idegeskedtem semmin. Ami talán a legfontosabb, az a munka, engem az éltetett mindig is. Szerettem kint lenni a kis kertemben, néha most is visszavágyom oda. Pár héttel később, egy szombati napon került sor a nagyszabású születésnapi ünnepségre, amelyen szó szerint a rokonság apraja-nagyja megjelent, és a sok-sok ember, akiről Csüllög néni mesélt, mind összegyűlt egy szobában. A tokodi önkormányzatot a jegyzőasszony, Gál Gabriella képviselte, aki - milyen kicsi a világ - ugyancsak távolabbi rokona a családnak. Ő adta át az ünnepeltnek a miniszterelnök által is aláírt oklevelet és egy szép virágcsokrot, rajta a kerek százas számjeggyel. Verses köszöntőt is hallhattunk több ízben, az egyiket nagymamám, Rucska Ferencné szavalta el. Természetesen megérkezett a torta is, csillagszóróval a tetején, és a pezsgő sem maradhatott el a jeles alkalmon. A vendégszeretet és az idilli hangulat belengte az egész lakást, Ilus néni közben többször viccelődött azzal, hogy,,neki ma mindent szabad". Ennek a tanulságos kedélynek a szellemében kívánjunk neki még egyszer további boldog, hosszú életet és jó egészséget! FALUKARÁCSONYUNK Rucska Ferenc A templomi hangverseny advent ünnepét, a karácsonyra készülődést jelentette. Létrejöttében segített Tóth Tivadar polgármester úr, köszönet Kardos Mihály plébános úrnak megértő együttműködéséért. A hangverseny nyitányaként felzengett az orgona és trombitajáték. Ezután a polgármester úr köszöntötte a kívül, belül ünneplőbe öltözött résztvevőket, akikkel megtelt a templom. A Tokodi Kopogtató

4 közönség örömmel és megilletődve hallgatta a művészi előadásokat. A Gardellaca kórust Hunyadi Zoltán karnagyúr vezényletével, Kócziás György orgona és Solymosi Attila trombita kettősét, majd Maros Bernadett énekét. A Solymosi család Andrea, Attila, Dávid, Eszter zenekara előadta a Szeretlek Jézusom című művet a kitűnő akusztikájú templomban. A hangverseny után a résztvevők mécsesekkel a kezükben, átvonultak az Alkotóházba a hagyományos Falukarácsonyra. Gyönyörű csuhé- és szalmadíszekkel feldíszített fenyő fogadta az érkezőket. A polgármester úr meggyújtotta a negyedik adventi gyertyát. A Hegyeskő Általános Iskola tanulói színvonalas betlehemes játékot adtak elő, majd a Szivárvány Társaskör karácsonyi összeállítása következett. A Galériában bemutatásra kerültek a Batik szakkör képei. A Faluközösségi Egyesület és a Gazdakör karácsonyi kalácscsal, szaloncukorral, forralt borral és teával kínálta az ünneplőket. Támogatóinknak Önkormányzat, Faluközösségi Egyesület, Gazdakör, György Pékség, Csuhé szakkör tagjai, Pánczél Attiláné, Bánhidiné Mészáros Edit, Papp Sándorné - ezúton is köszönetet mondunk, hogy hozzájárultak az ünnepséghez. A kellemes időben hosszas baráti beszélgetésekkel zárult a hagyományos Falukarácsony ünnepe. Szervezők Talán egyre többen vágyunk arra, hogy lakóhelyünkön ismét beinduljon a közösségi élet, ami régen jellemezte az itt élő embereket! Mindannyiunk nevében nagy köszönet illeti a tokodüveggyári Nyugdíjas Klub tagjait, valamint azokat, akik lehetővé tették ezt a szép rendezvényt, a helyiek számára! I. JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYGYŰJTŐ FOCITORNA A TŰZOLTÓ UTCAI BETEG GYERMEKEKÉRT Bombicz Judit december 14-e, vasárnap. Helyszín, a Budapesti Elektromos Sportegyesület Csarnoka. A tornán összesen 20 csapat vett részt, köztük Mi, a tokodüveggyári Puding Söröző, lelkes fradistákból álló csapata, nem is akármilyen eredménnyel. A húsz induló közül, megszereztük az első helyet! KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG TOKOD-ÜVEGGYÁRBAN december 20-án, 16 órakor, ismét közösen ünnepeltük a karácsonyt. Idén, már negyedik alkalommal került megrendezésre karácsonyi ünnepségünk, a tokod-üveggyári Nyugdíjas Klub tagjainak szervezésében. 15 óra után már kezdtek szállingózni az érdeklődők, akik szinte kivétel nélkül megcsodálták azt a hatalmas, fényekben pompázó fenyőfát, amit a Liszt Ferenc Művelődési Ház aulájában állítottak fel a szervezők. Hagyománnyá vált már, hogy bárki elhozhatja erre a fára megunt, vagy csak kedvességből felajánlott karácsonyfa díszét, hiszen ettől lett közös, ettől lett a MI karácsonyfánk. Egyre-másra érkeztek az ünnepelni vágyó környékbeliek, s az ünnepség kezdetekor szinte már hely sem volt az aulában, a rendezőség legnagyobb örömére. Elsőként az üveggyári Mesevár Óvoda apróságai adtak karácsonyi műsort. Azt hiszem, nem volt a nézők között senki, aki ne mosolyogva nézte volna a kicsiket, ahogy énekeltek, és szavaltak, teljes odaadással. Ezután néhány szóban, polgármesterünk, Tóth Tivadar köszöntötte a jelenlévőket, kellemes szórakozást kívánva mindenkinek. Az általános iskolából is érkeztek gyerekek, Csapó Bálint, és Lehoczki Péter, akik szavaltak, és énekeltek, valamint Janosicz Nóra szórakoztatta fuvola-játékával a közönséget. A műsorban részt vett a Szivárvány Társas Klub öt tagja, akik gitárkíséret mellett daloltak, valamint szavaltak. Nem utolsó sorban pedig, műsorzárásként, a csillogó fenyőfa előtt állva, karácsonyi dalokat énekeltek a Nyugdíjas Klub tagjai. Ahogy végignéztem a közönség sorain, a meghittséget, nyugalmat láttam, szinte kivétel nélkül, mindenkin. A szülők boldogan fotózták, videózták szereplő gyermeküket, s azt hiszem, ők voltak a legbüszkébbek közöttünk. Az utolsó karácsonyi dal, a Mennyből az angyal volt, s szinte mindenkinek a kezében égő mécses világított, mely fényt hozott számunkra a sötétségben. Egyszer azonban az utolsó hangok is elhalnak, s amikor ez megtörtént, a szervezők megvendégelték a jelenlévőket. Forralt borral, üdítővel kínáltak mindenkit, valamint saját maguk sütötte süteményekkel, a gyerekeknek szaloncukorral kedveskedtek. Mindent összevetve kellemes, meghitt időt tölthettünk együtt, mind, akik ott voltunk ezen a szép ünnepen! Remélem, minél több hasonló, közösség-összekovácsoló programon vehetünk majd részt, a közeli, s távolabbi jövőben is! A torna végeredménye: 1. helyezett: Tokodi Fradisták (Puding Söröző) 2. helyezett: Green Monsters 3. helyezett: 2-es Szektor (Pumukli) Értesüléseink szerint, a jó hangulatú adománygyűjtés nagyon jó eredménnyel zárult, túlszárnyalva a szervezők várakozását. Nagyon sok tárgyi adomány gyűlt össze (játékok, plüssállatok, gyümölcs, édesség, üdítő), valamint az adományozott pénzösszeg sem volt megvetendő. Konkrétan ,- Forint gyűlt össze a focirajongók jóvoltából, s ezen felül még valaki összegyűjtött a megadott bankszámlaszámra is ,- Ft-ot. Ezekből az adományokból műszaki cikkeket vásároltak a szervezők a kórháznak, amit a rendezvény utáni hétvégén személyesen adtak át. Erre az átadásra több ismert sportoló, két tévétársaság, és két profi fotós is elkísérte őket. Íme, az élő példa, hogy egy csepp összefogással mennyi mindent el lehet érni, és boldogságot, örömet lehet csempészni beteg gyermekek életébe. Köszönjük, hogy ott lehettünk, és hozzájárulhattunk ehhez! Tokodi Fradisták - Puding Söröző DISZNÓVÁGÁS 2015 Bombicz Judit A korábbi évek szokásaihoz híven idén január 24-én került sor a hagyományőrző disznóvágásra a Kantin udvarán. Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a résztvevőket, a jó hangulat elengedhetetlen feltétele volt a sikeres közös munkának. A felvidéki testvértelepülés, Csata polgármestere 12 tagú küldöttség élén vállalkozott arra, hogy a népi húsfeldolgozás szokásait velünk megismertesse. A startpisztolyt helyettesítő fogópálinka elfogyasztása után a csapatok harcba szálltak. A vendégek forrázás nélküli perzselés és tisztítás után asztallapról bontották áldozatukat. Tokodi Kopogtató - 4 -

5 Elsősorban a Gazdakör tagjaiból álló összeszokott hazai sikercsapat Smidróczki József és Páldi Zoltán böllérek irányításával - a rénfáról való hasításos technikát alkalmazta. A 260 kg összsúlyú röfik egyes részei rövidesen katlanba kerültek hurka tölteléknek, vagy a sűrűn metélő kések és darálók alatt váltak kolbászanyaggá. Élénk vita kerekedett abból, hogy melyik település fűszerezte hurka lesz a mutatósabb, ízletesebb. február 25.; március 25.; április 22.; május 27.; június 24.; július 22.; augusztus 26.; szeptember 23.; október 28.; november 25.; december 23. (A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja.) Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (papír és műanyag) kihelyezi a gyűjtési útmutatóban leírt módon az ingatlan elé, az alábbi meghirdetett időpontokban: Gyűjtési útmutató TÁBLÁZAT változatlan. A csataiak a probléma megoldására felkészülve "szögletes" belet hoztak, mi tokodiak hengeressel próbálkoztunk. Az eredmény a mai napig kétséges, mert a sütést követően, talán a magas hő hatására, a különbségek eltűntek. Míg a nagyteremben az esti vacsora terítési előkészületei folytak, Kolbert János konyhafőnök szervezésével lelkes segítő csapat szorgoskodott egész álló nap az udvaron tevékenykedők ellátásáról. Sokak szerint az esti vacsora talán legsikeresebb fogása a csatai disznótoros káposzta volt. Titka: a vecsési káposzta, sok véres hús, szárított gomba, öt öklömnyi karikára vágott hagyma, kevés rántás. Aztán jöhetett a puha kenyér és tejföl. Vacsorára a megtelt nagyteremben jó kedélyű, elégedetten falatozó szervezők és vendégek elismerése volt az áldás közös munkánkra. Fontos, hogy népi hagyományok ne menjenek veszendőbe. Reméljük, jövőre a fiatalok csoportjának látogatásával egyre több gyermek és ifjú ismerkedhet a táplálékkészítés eme több évszázados múltjával. A települési önkormányzat nevében ezúton fejezem ki köszönetemet minden nevesített és névtelen segítőnek, támogatónak. Munkájuk és hozzájárulásuk nélkül ez a rendezvény sem jöhetett volna létre. Támogatók: Papné Tillmann Ilona, Keil Gabriella, Bánhidiné Mészáros Edit, György István, Rózsahegyi Gyula, Hundzsa László, Gazdakör, Borkultúra Egyesület, Viktória étterem. Fontos tudnivalók! Kérjük, hogy az újrahasznosítható hulladékokat bekötött zsákokban a szállítási napon, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé. A szelektív hulladékgyűjtés igénybevételéhez szükséges zsákokat Társaságunk biztosítja. (Amennyiben a feliratos zsákok űrtartalma az adott szállítási napon nem elégséges az újrahasznosítható anyagok kihelyezésére, akkor a fekete szín kivételével bármilyen átlátszó zsákban elszállítjuk a szelektív hulladékokat.) A gyűjtési időpontokra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő zsák és annak tartalma a VERTIKÁL Zrt. tulajdonát képezi. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha azt tapasztalják, hogy nem Társaságunk munkatársai végzik a begyűjtést, akkor azt jelezzék az elérhetőségeink valamelyikén. A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani, illetve kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg! Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtéssel, a kommunális hulladékok szállításával, adat változással kapcsolatban kérdései merülnének fel, kihelyezett személyes ügyfélszolgálati irodánk szerdai napokon (Dorog, Bécsi út 71.) 8-16 óráig. Telefon: 33/ mellék készséggel áll rendelkezésére. Együttműködésüket köszönjük! PROGRAMAJÁNLÓ MEGHÍVÓ VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. Bartl Zoltán KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ Változik a szelektív hulladékgyűjtés időpontja FIGYELEM!!! évi szelektív hulladékgyűjtési időpont változások az alábbi településeken: Annavölgy, Bajna, Epöl, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLA- DÉKGYŰJTÉS február 1-től a Dorogi Kistérség településeit érintően a sikeres lakossági szelektív hulladékgyűjtés és az ebből következő jelentős mennyiségi növekedés miatt - az előzetesen meghirdetett időpontokhoz képest a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési naptárban az alábbi változásokat tesszük: Minden hónap 4. szerdai napja:tokod, Tokodaltáró, Sárisáp Szeretettel meghívunk mindenkit a február 14-én 19 órakor kezdődő FARSANGI BATYUS BÁLRA Helyszín: Tokod-Üveggyári Kultúrház A jó hangulatról NAGY ZSOLT gondoskodik. Tombolajegyek válthatók (tombola ajándék felajánlásokat köszönettel elfogadunk) A belépőjegy ára: 1300Ft Jegyek elővételben kaphatók a kultúrházban hétköznapokon 17 órától, illetve a es telefonszámon igényelhetők. Mindenkit szeretettel várunk: Rendezőség Tokodi Kopogtató

6 SPORTHÍREK ANYAKÖNYVI HÍREK TISZTELT SZURKOLÓINK! A nagyon rossz őszi szereplésünkért szeretnénk Önöket kárpótolni egy ingyenes bérlettel. Szeretnénk, ha továbbra is eljönnének a csapatot bíztatni, higgyék el nagyon sokat számít ez nekünk! Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a jobb eredményekét és Önöket visszacsalogatni a nézőtérre. Az ingyenes bérleteket a Vezetőségtől igényelhetik. Továbbá várjuk minden korosztály jelentkezését, kicsiktől a nagyokig (óvodából, iskolából), akinek kedve van és szeretne focizni, felnőni itt Tokodon a felnőtt csapat tagjai közé. Sok szeretettel köszöntjük a január hónapban született gyermekeket: Liszi László és Fekete Gabriella gyermeke Tamási Viktor és Várnai Nikolett gyermeke Márkus Lajos és Zimmermann Zsuzsanna gyermeke Zalán Liliána Dávid Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon: Ratimovszky József: 06/ Kiss László: 06/ Gratulálunk a szülőknek! Január hóban születésnapjukat ünneplő szépkorú lakosaink: Kérjük, támogassák adójuk 1 %-ával az egyesületet, adószámunk: Nébel Károlyné Lukács Sándorné 98 éves 94 éves Köszönjük! Tokod SE focicsapat Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk! INFORMATIKAI TIPPEK BÁRMIKOR JÓL JÖHET: TEGYE PENDRIVE-RA A GOOGLE MAPSET Ha valaki az alábbi módon letölti magának a Google Mapset, nem jön zavarba, ha internet nélkül kell valamilyen címet megkeresnie a térképen. Valamiért nincsen netkapcsolat, azonban megkeresne egy címet a Google térképén? Semmi gond, ha mondjuk birtokában van a Google Maps Saver (GMS) nevű program. A GMS innen tölthető le: egy exe fájlban, és erre kattintva már indítható is, ami jelzi, hordozható programról van szó, azaz akár egy pendrive-on is magunkkal vihetjük, és bármilyen gépen használhatjuk. Ráadásul mindössze 500 kilobájt a mérete, úgyhogy túl sok helyet sem foglal. Az indítása után elég beírni a bal oldali keresőmezőbe a választott címet, és pillanatok alatt megjelenik a térkép, amit azután a + jelre kattintva nagyíthatunk, akárcsak az igazi Google Mapsen. Különféle felbontás-típusokat is beállíthatunk a megjelenő térkép számára: ablak méret, HD720, HD1080, nagy (5000 x 8000), iphone (320 x 480) stb. A képet el is menthetjük (és persze ki is nyomtathatjuk), többféle formátum közül választhatunk: bmp, jpeg, png és targa. A jpeg formátumnál még minőségi szinteket is beállíthatunk, a png-nél pedig a tömörítés mértékéről dönthetünk. Fájó szívvel búcsúzunk december és január hónapban elhunyt lakosainktól: Fábián Józsefné sz.:szivók Erzsébet Zimmermann Ottóné sz.: Chmelik Katalin Bujdosó Jánosné sz.: Palotai Mária Katona Vilmosné sz.: Vakán Erzsébet Tihanyi Sándorné sz.: Hajdler Vilma Juhász Ferencné sz.: Tokodi Ilona Resszer László Szlávik József Borsos Sándor Bódis Alfréd Elemér Bagó Lászlóné sz.: Lugosi Erzsébet Nyugodjanak békében! 77 éves 88 éves 68 éves 79 éves 83 éves 81 éves 73 éves 88 éves 76 éves 74 éves 82 éves INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAGOK Forrás: HVG Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk BAGÓ LÁSZLÓNÉ A oldalon közel száz ingyenes tananyagot kínálnak több témakörben. Az ingyenes könyvek regisztrálást követően tölthetők le. A már letöltött anyagok javított változatai folyamatosan frissülnek a virtuális könyvespolcon. Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Tóth Tivadar Szerkesztő: Bérces Jánosné Elérhetőségek: Tel.: Web: Készült a Spori Print V. nyomdában, 1600 példányban temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el, mély gyászunkban osztoztak. "Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sosem feled. Csendesen figyelsz ránk már odaföntről, legyen helyettünk Isten Veled" Gyászoló család Tokodi Kopogtató - 6 -

2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám

2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám 2013. július Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIX. évfolyam 7. szám VETÉSEK VÁLASZA Megérett a kalászos róna összes kalásza már, sugarát bőven szerteszórja a vidám kedvű nyár. Az első

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom 2012. november Tartalom A járások kialakításáról Szennyvízcsatorna II. üteme Fenyőfára pályáztak Síkosság mentesítési felhívás Hatásosak a sebességmérők Jótékonysági est... Házaspárok jubileumi ünnepsége

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Felavatták az új rendelőintézetet

Felavatták az új rendelőintézetet Fotó: ŐszZsu Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Felavatták az új rendelőintézetet XXIII. évf. 2. szám, 2013. február Mátyás-napi Tavaszváró Néptáncfesztivál 2013. január 25-én rendezte meg önkormányzatunk

Részletesebben

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám 201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám Önkormányzati hírek Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati hivatalt Balatonberény Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója Pázmándi hírvivô Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december Elismerés Pázmándnak 2. oldal Készülôdés az ünnepekre 10. oldal A kerékpárok mestere 12. oldal Önzetlenül, szeretettel Néhány nap,

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP

VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. május VÁROSI GYERMEKNAP CSALÁDI FORRÁS NAP MÁJUS 25 ÉN A RÉGI ISKOLA UDVARÁN (NYERGESÚJFALU, KOSSUTH U.

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció

Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció XXVI. évf. 2015. február Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció Az elmúlt 5 évben megtöbbszöröződött az illegális migránsok száma hazánkban. Tavaly

Részletesebben

Az elmúlt időszak eseményeiről

Az elmúlt időszak eseményeiről Zsámboki Krónika 1 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az esztendő utolsó napjai felé közeledünk, ilyenkor áttekintjük munkánkat, és az előttünk álló feladatokat. A Zsámboki krónika oldalain figyelemmel

Részletesebben

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január

megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta XXV. évfolyam 2014. december/2015. január ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában címlapon: adventi fények

Részletesebben