Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének május 19. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Szatymazi Feladatellátási Hely teljes körű tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető Beszámoló a. Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság munkájáról Előadó: Barna Károly elnök Tájékoztató a Repülőnap szervezéséről Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének május 19. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 71/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Szatymazi Feladatallátási Hely teljes körű feladatellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadása /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: A Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: a Mesevár Családi Napközi I. által ellátható gyermekek életkorának módosítása /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Al-domain név használatának engedélyezése /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Dél Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerződés módosítása /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: KEOP /A pályázat beadása /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: állampolgár számára felszólalási jog biztosítása /2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: 0222/57 hrsz. kivett beépítetlen ingatlan.. 14

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület napján megtartott ülésének rendeleteiből 1. 10/2010 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról / 5. számú melléklet /

4 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének május 19. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász János Dr. Kónya Ferenc Kónya László Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Márta Ferenc Rapcsányi Gábor polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előzetesen jelezte: Bódis Margit képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánnmé jegyző Papp Istvánné SzKTT Humán Szolgáltató Központ igazgató Makai-Szűcs Gabriella SzKTT Humán Szolgáltató Központ munkatárs Király Endréné SzKTT Humán Szolgáltató Központ munkatárs /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Első napirendi pontként javasolja tárgyalni Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Szatymazi Feladatellátási Hely teljes körű tájékoztatóját feladatellátásáról, mivel meghívott vendégeik ehhez szólnának hozzá. Felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel a módosítással együtt a tárgyalás menetét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete /

5 1. napirendi pont: Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Szatymazi Feladatellátási Hely teljes körű tájékoztatója feladatellátásáról. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Papp Istvánnénak. Papp Istvánné: elmondta, hogy csak kiegészíteni szeretné a szakmai szöveges beszámolót. A szatymazi település szociális ellátásainak költésvetése ben közel 43 millió Ft-ot tett ki. Térítési díj bevétele 6,3 millió Ft volt. 7 feladatot láttak el a Humán Szolgáltató Központ és az itteni dolgozók segítségével. Megköszönte az itteni dolgozók kemény munkáját, és azt, hogy az állami normatíva bevételt az önkormányzat több mint 5 millió Ft-tal egészíti ki. Ismertette, hogy a házi segítségnyújtásban kapacitáskorlátot vezettek be. 2 szakember 18 főt láthat el. Ha az ellátást a jövőben bővíteni kell, akkor azt új kinevezéssel, esetleg közcélú foglalkoztatottal, önkéntes segítővel kell megoldani. Sajnálatosnak tartja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnését, ami főleg a tanyán lakóknak nagyobb biztonságérzetet teremtett. Elmondta, hogy a tanyagondnokoknál talán a gépkocsi használaton lehetne spórolni. Pontosították gépjármű- szabályzatukat, és így pontosabb lehet az elszámolás. A dolgozók beszámolóiból egyértelmű, hogy tárgyi feltételekben az Alapszolgáltatási Központnak komoly hiányosságai vannak. Üdvözölték az Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítésére, bővítésére beadott illetve a Bölcsőde építésével kapcsolatos pályázatot, ami bizonyos hiányokra megoldást jelent. Szeretne tárgyalni az önkormányzattal, mert a házi segítségnyújtás gondozónői saját kerékpáron látják el feladatukat, és kérnének például mosógépet, számítógépet. Szeretné tudni, hogy ez megoldható-e. Elmondta, hogy állandóan jár a területre belső ellenőr, folyamatosan ellenőriz munkavédelmi biztos és az Államkincstár is. Nagyon le vannak terhelve az adminisztrációval, de mindent megtesznek, amit lehet. Minden ellenőrzés nagyon szigorú. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal is nagyon részletesen ellenőrizte a feladatellátást. Az ellátottakat is meglátogatták, megkérdezték, arról hogy milyen dolgokat beszéltek meg, milyen tájékoztatást, szóróanyagot kaptak munkatársaiktól. A jegyzőkönyvekből az is kiderült, hogy az ellátottak nagyon meg voltak elégedve a munkatársakkal, akik tényleg bármikor rendelkezésükre álltak. Bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszol. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy a térítési díjak változnak-e? Papp Istvánné: nem változnak. Kiemelte, hogy a szociális étkeztetés biztosítására szintén alacsony az állami normatíva, ezért itt is korlátozott a létszám. Jelenleg 95 fő számára biztosítanak étkeztetést, és ha több lesz a kérelmező, tárgyalniuk kell. Elmondta, hogy az együttműködésük nagyon szoros az oktatási intézményekkel, polgárőrséggel, rendőrséggel. Segítenek az 2

6 idősek védelmében szóróanyagot terjeszteni. Megköszönte, hogy az étkezési utalványt biztosította a dolgozók számára a testület. Tapasztalatuk, hogy az adminisztráció növekedése mellett egyre több a rászoruló idős ember és a munkanélküli. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e további kiegészítés, hozzászólás. Király Endréné: kiemelte a szoros együttműködést az egyes szakfeladatok között. Azt látja, hogy nagyon jó a kommunikáció a Hivatallal is. Sok az ellátott és nagyon sok a súlyos eset. Minden dolgozó munkája nagyon dicséretes. Köszöni, hogy ilyen emberekkel dolgozhatnak együtt. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzáfűznivaló. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 71/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Szatymazi Feladatallátási Hely teljes körű feladatellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Szatymazi Feladatallátási Hely teljes körű feladatellátásáról szóló tájékoztatóját, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Papp Istvánné, Makai-Szűcs Gabriella, és Király Endréné távoztak. 3

7 2. napirendi pont: Beszámoló a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / munkájáról Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Barna Károlynak. Barna Károly képviselő: nem szeretné a beszámolót kiegészíteni. Megköszönte a pénzügyi vonalon dolgozók és a Bizottság munkáját. Elmondta, hogy a bizottság mindig határozatképes volt, és a könyvvizsgálat vagy a belső ellenőrzések során sem tártak fel komolyabb szabálytalanságot. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 72/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: A Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámolót, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont: Tájékoztató a Repülőnap szervezéséről / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Repülőnapi rendezvény helyszínén áll a víz, ezért a júniusra tervezett időpont tolódik. Az új időpont augusztus 21. A képviselők nagy része már tud a változásról, és folyamatosan tájékoztatják a meghívottakat és a lakosságot. A Repülőnapi programokat nagyrészt sikerült áttenni az új időpontra. Annyi változás lesz, hogy a Mandula Gyermekszínház, amit ingyenesen ajánlott fel 4

8 Csongrád Megyei Önkormányzat, csütörtökön fel fog lépni. Érdemes elgondolkodni azon, hogy hosszú távon is ezt az augusztusi időpontot célozzák meg. Megkérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 4. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: néhány szóban ismertette a rendelet módosítását, és annak indokait. Az önkormányzat költségvetése e Ft-ra csökkent. A csökkenés főként abból adódik, hogy a Belterületi közutak fejlesztésére beadott pályázat nem nyert, illetve vannak egyéb olyan pályázatok, amelyeknek az önrésze csökkent. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet módosításával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 10/2010 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 5. napirendi pont: Előterjesztések 5/1. Szociális nyári gyermekétkeztetés / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta Mákos Istvánné jegyzőnek a szót. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést, és a bizottságok véleményét. A kisebb összegű és több gyermeknek hosszabb időre adott támogatást javasolják, vagyis az a alternatívát a határozati javaslatban. Felmelegíthető konzervekből összeállított csomagot jelentene, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők kaphatják. Dr. Kormányos László polgármester kiment, Dékányné Andrea alpolgármester átvette az ülés vezetését. dr. Balogh Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki egyet ért a határozati javaslat a alternatívájával, kézfelemeléssel szavazzon: 5

9 : A képviselő-testület 10 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 73/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés Szatymaz Község Képviselő-testülete a évi nyári gyermekétkezetésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Javasolja, hogy a jegyző az igénylést az alábbiak figyelembevételével tegye meg: 44 munkanapra, napi 370 Ft-os összegben számolva összesen 48 gyermek részesüljön támogatásban, mely összesen Ft-os gyermekenkénti támogatást jelent. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére. Határidő: szeptember 15. Felelős: jegyző H a t á r o z a t A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5/2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy jogszabály írja elő az értékelés elkészítését. Ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy az anyag szakmailag nagyon jó. A feladat célja és a hatóság lehetőségei is megjelennek benne, a statisztikák pedig mutatják, hogy milyen változások következtek be az elmúlt években. A szakbizottság az előterjesztést tárgyalta, elfogadásra javasolja. Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: felkérte a képviselőket, hogy a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: 6

10 : A képviselő-testület 10 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 74/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Szatymaz Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése alapján, a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények alapján készített, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5/3. A Mesevár Családi Napközi I. által ellátható gyermekek életkorának módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester visszajött. Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést, ami az ellátható gyermekek életkorának módosítására, ezzel együtt a szakmai program módosítására vonatkozik. A Bizottságok elfogadásra javasolják. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 7

11 75/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: a Mesevár Családi Napközi I. által ellátható módosítása gyermekek életkorának Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Mesevár I. Családi Napközi üzemeltetőjének kérelmét és az alábbi döntést hozta: 1. Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat által fenntartott, a Szatymazi Gyermekekért Egyesület által üzemeltetett Mesevár I. Családi Napköziben ellátható gyermekek életkorát június 01. napjától 1-14 évre módosítja. 2. Szatymaz Község Képviselő-testülete a Mesevár I. Családi Napközi módosított szakmai programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5/4 Al-domain név használatának engedélyezése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést, és a kérelmet. Elmondta, hogy a képviselő-testület engedheti meg, hogy valaki használja a szatymaz.hu domain nevet. Ezt térítési díj ellenében vagy a nélkül biztosíthatja. Javasolja, hogy a képviselő-testület tegye lehetővé, hogy a szatymazi székhelyű alapítványok, civil szervezetek, egyesületek a szatymaz.hu domain nevet ingyenesen használhassák. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki egyet ért azzal a határozati javaslattal, hogy a szatymazi székhelyű civil szervezetek, egyesületek részére ingyenesen biztosítsák a szatymaz.hu domain név használatát, kézfelemeléssel szavazzon: 8

12 : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 76/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Al-domain név használatának engedélyezése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a szatymaz.hu domain név használatának engedélyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete kimondja, hogy a szatymazi székhelyű civil szervezetek, egyesületek részére ingyenesen biztosítja a szatymaz.hu domain név használatát. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5/5. Dél Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette, hogy miben és mennyiben változik a Társulási Megállapodás. Az elnök feladatait és a társulás működésének pénzügyi alapjait pontosították, a szavazati arányokat rögzítették. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a Társulási Megállapodást jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 77/2010. (V.19.) KT határozat 9

13 Tárgy: Dél Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Délalföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást - melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5/6. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerződés módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót dr. Császi Jankának. Dr. Császi Janka: ismertette a lényegesebb módosításokat. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy további kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 78/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerződés módosítása 10

14 H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi szerződésének módosítását - melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi szerződés aláírására illetve a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete 5/7. KEOP /A - Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázat beadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést, és kiemelte, hogy a pályázatból az SZKTT Szatymazi Általános Iskola udvarán 100 db kerékpár befogadására alkalmas fedett kerékpártároló építését tervezik. Mákos Istávánné jegyző: elmondta, hogy beszéltek a pályázatíró céggel. Kiderült, hogy korábban már Szatymazon is dolgoztak: magánszemélyeknek készítettek pályázatokat. Egy feltételük van, hogy a pályázat szakmai részét teljes egészében vihessék. Amennyiben közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, az az önkormányzat költsége. Elmondta, hogy a pályázat mindenképpen nagyon kedvező. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki egyet ért a pályázat beadásával, és felhatalmazza őt további tárgyalások folytatására a pályázatíró céggel, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 11

15 79/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: KEOP /A pályázat beadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP /A kiírására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot kíván beadni a 100 férőhelyes fedett kerékpártároló építése az SZKTT Szatymazi Általános Iskola udvarán címmel a KEOP /A - Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázati kiírásra. A projekt összköltsége Ft, melyre az önkormányzat nyertes pályázat esetén 5%, azaz Ft önrészt biztosít. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza további tárgyalások folytatására a pályázatíró céggel. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy az önerő elkülönítéséről a évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére intézkedjen. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5/ /57 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület / az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte Masa Lászlónét, hogy hozzá járul-e ahhoz, hogy a nyílt testületi ülés jegyzőkönyvében személyes adatai szerepeljenek. Masa Lászlóné: hozzá járul. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy Masa Lászlónét nem hívták meg a testület ülésére, azonban mivel jelen van, indokoltnak tartja, hogy a napirendi ponthoz hozzá szólhasson. Felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: 12

16 : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 80/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: állampolgár számára felszólalási jog biztosítása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a felszólalási jog biztosításával kapcsolatos javaslatot, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete Masa Lászlóné számára az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.22.) KT. számú rendeletének 15. -a alapján felszólalási jogot biztosít. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a képviselőket folyamatosan tájékoztatták az ingatlan sorsával kapcsolatban. A legutolsó fejlemény az, hogy Fülöp Zoltán vételi ajánlatot tett a 0222/57 hrsz-ú kivett beépítetlen területre, összesen 572 e Ft vételáron. Az értékbecsléshez képest az ajánlat nagyon magasnak tekinthető. Az ajánlatról mindenképpen tárgyalniuk kell. Fülöp Zoltán ajánlatában kihangsúlyozza, hogy a Földtörvény értelmében helyben lakó szomszéd vagy családi gazdálkodó, ám ennek nincs jelentősége. A termőföldről szóló évi LV. törvény termőföld illetve tanya eladása esetén biztosít elővásárlási jogot. A törvény szerint termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván A kérdéses terület kivett beépítetlen terület. Masa Lászlóné: ismertette az üggyel kapcsolatos álláspontját. Elmondta, hogy nem érti, hogy Fülöp Zoltán miért nincs itt. Kiemelte, hogy sok pénzt fektettek bele a terület megvételébe, mert vállalták a földút megszűntetésével kapcsolatos költségeket. Egyenlőre nem tudja, mit tegyen, és várja a véleményeket. 13

17 Dr. Kormányos László polgármester: az a véleménye, hogy ő biztosan nem venné meg a területet. ilyen vételáron Masa Lászlóné elment. Dékányné Dr. Balogh Andrea elment. Dr. Kormányos László polgármester: összefoglalta a képviselők véleményeit, mely szerint Masa László már 2004-ben jelezte a testület felé vételi szándékát, ezért mindenképpen nyilatkoztatni kellene arról, hogy azt a vételi ajánlatban megjelölt áron továbbra is fent tartja-e. Felkérte a képviselőket, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 10 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 81/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: 0222/57 hrsz. kivett beépítetlen ingatlan H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz, 0222/57 hrsz. alatti kivett beépítetlen ingatlanra vonatokozó szóbeli előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a terület megvásárlására május 13. napján ajánlatot kapott Fülöp Zoltán 6763 Szatymaz, IV. került tanya 116. sz. alatti lakostól 2000 Ft/m2 áron. 2. A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a területet Masa László (6763 Szatymaz, Hámán Kató utca 27. sz alatti lakos) kívánta megvásárolni, mely szándékát már 2004-ben is jelezte a képviselő-testület felé. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy szerezze be az ajánlatban szereplő árról való tájékoztatást követő 8 napon belül Masa László nyilatkozatát arról, hogy vételi szándékát a területre továbbra is fent kívánja-e tartani, valamint hogy az ajánlatban szereplő 2000 Ft/m2 árat megfizeti-e a területért. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyző könyvi kivonaton értesítést kap: 14

18 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 10 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 82/2010. (V.19.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző A képviselő-testület 83/2010. (V.19.) és 84/2010. (V.19.) KT határozatát zárt ülés keretében hozta meg, majd nyilvános ülésen folytatta a napirendi pontok tárgyalását. 5/9. Sportkoncepció / szóbeli elő terjesztés / Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Sportkoncepció kérdéséről beszélniük kellene. Mindig felmerül ez a kérdés, ha Szabó Ödönnel találkozik. Az biztos, hogy települési sportfeladatok ellátására nem kapnak állami normatívát, de abban már korábban minden képviselő egyet értett, hogy valamiféle koncepciót le kell fektetni. Szabó Ödön a Szatymazi Sportegyesület elnöke: Megköszönte még egyszer a támogatást. Elmondta, hogy a támogatásért hálás, de szeretné, ha a testület lefektetne egy koncepciót is. Kormányos László polgármester: Szabó Ödönnel folyamatosan konzultáltak a feladatokról, például az öltöző sorsáról is. Szabó Ödön a Szatymazi Sportegyesület elnöke: az öltöző a legkevesebb. 5 méter híja van a pálya hosszának, és az előírásoknak így nem felel meg. A foci kicsit fellendült, jó csapata van Szatymaznak, és ez a csapat 15

19 középmezőnyös megye I.-es tud, viszont a pálya és az öltöző miatt nem juthatnának fel megye egyesbe. Az utánpótlás is nagyon tehetséges e Ft híja van egy Szatymaz II csapat öreg fiúk) indításnak a megye III.-ban a labdarúgó szakosztály kiadása, ebben nincs egy darab foci, egy darab szerelés, csak a működési kiadások. A pályáról mindent elhordanak, szétszednek, ezért az első feladat szerinte egy kerítés kiépítése lenne. Utána érdeklődött, és 1400 Ft/m lenne egy kerítés anyagköltsége, ami akácoszlopokból és acélhálóból áll, ami nagy teherbírású. Arra gondolt, hogy ő maga felajánlana 15 métert. Ezzel el lehetne kezdeni, aztán keresne támogatókat, hogy körbe tudják venni a pályát. Hollandiában látta, hogy az öltözők mellett van egy klubbhelyiség, amit nagyon jó ötletnek tart. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy mi a képviselők véleménye. Milyen elképzelések vannak a pályával kapcsolatban? Rapcsányi Gábor képviselő: elmondta, hogy először ehhez is egy megvalósítható koncepciót kell lefektetni, terveket kell készíteni. Véleménye szerint utána kezdjenek bele bármilyen megvalósításba. Szabó Ödön: valóban a kerítéssel kicsit kapkodott, de nagyon szeretne már jutni valahova. Fél, hogy megint csak terv marad. Szeretné, hogy legyen egy felelős, aki ezt koordinálja. Egyet ért azzal, hogy fektessenek le egy tervet, ami megvalósítható, és ami alapján el tudják kezdeni a felújítást. Véleménye szerint a kerítés nem olyan nagy összeg, hogy ne lehessen akár cserélni 8 év múlva. Az épülettel több probléma van. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy ha ezzel a képviselők is egyet értenek, elkezdik a tervezést. Szerinte a kerítést is érdemes még körüljárni, több variációt megnézni, ajánlatokat kérni. Szabó Ödön: véleménye szerint ha rendbe tudnák hozni a pályát, akkor az például a vendéglátóknak is sokat jelentene. Mindenképpen érdemes róla beszélni. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy valakinek van-e még véleménye, hozzászólása. Mivel nem volt, megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 16

20

21 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete május 19. napján. (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista művelődési Ház és könyvtár nagyterme (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) Napirendi pontok: Beszámoló a. Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság munkájáról Előadó: Barna Károly elnök Tájékoztató a Repülőnap szervezéséről Előadó: dr. Kormányos László polgármester Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Szatymazi Feladatellátási Hely teljes körű tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető 4. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, május 10. dr. Kormányos László polgármester

22 BESZÁMOLÓ A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szoláltatási Központ Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ Szatymaz ÉV munkájáról. SZATYMAZ Kossuth L. u.11

23 BESZÁMOLÓ Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról. I. Alapdokumentáció bemutatása: Az intézmény érvényes alapító okirattal, tű zvédelmi szabályzattal, munkavédelmi szabályzattal, pénzügyi szabályzattal, leltározási ütemtervvel, szakmai programmal, házirenddel, munkaköri leírásokkal rendelkezik. A tanyagondnoki szolgálat működési engedélye 5 szolgálat részére engedélyezve van, határozatlan időre. Szociális étkeztetésnél a jegyzői jövedelem igazolást minden esetben megkértük, csak ezután biztosítottuk a kérelmét. Házi segítség nyújtás esetén is kértük a jövedelem igazolást és a három hónapon túli gondozás esetén a gondozási szükségletet. Az ellátást igénylőnél minden esetben előgondozást végeztünk a gondozandó lakásán, ezután kötöttük meg a megfelelő ellátási formára a megfelelő megállapodást. II. Személyi feltételek bemutatása: Szakmai létszám: 1 fő Makra Sándorné egység vezető és klub vezető - egészségügyi védőnő 1 fő Lippai Katalin ügyintéző 3 órás - gimnáziumi érettségi Házi segítségnyújtás: 2 fő szakképzett gondozónő 1 fő tiszteletdíjas gondozónő Csányi Sándorné szakképzett Dékány Pálné szakképzett Nappali ellátás: 1 fő gondozónő Bozsák Mihályné 4 órás szakképzett Tanyagondnok: 5 szolgálat 5 fővel Gubáné Kovács Szilvia tanúsítvánnyal rendelkezik Rózsa Zoltán tanúsítvánnyal rendelkezik Karácsonyi Gergely tanúsítvánnyal rendelkezik Csányi Imre tanúsítvánnyal rendelkezik Ökrös Péter tanúsítvánnyal rendelkezik Takarítónővel közmunkás személyében 2009.december 31.-ig rendelkeztünk III. Tárgyi feltételek bemutatása: Tárgyi feltételek szűkösen biztosítottak, pihenő szoba rendelkezésre áll az idősek részére. Tárgyi feltétel hiánya: Akadálymentesítés nem megoldott, a folyosó és a toalett helyiségek szűkek, a küszöbök igen nagyméretűek, az idősek bukdácsolnak benne. Az épület tetőszerkezeti állaga műszakilag rettenetesen rossz, félő hogy egy nagyobb vihar több milliós kárt okozhat, ebben a formában jelzésem változatlan.. A nyílászárók elöregedettek, riasztó beszerelése nem lehetséges, amíg a zárhatóság nem lesz

24 megoldva. Külön iroda helyiség kellene a gyermekjólét számára, - mert az inkognitóság sok esetben nincs megoldva. A takarításhoz új porszívót kaptunk. Nagyon jó lenne faxolási lehetőség megoldása, - munkánkat könnyítené meg az adatkéréskor októberben az önkormányzattól leselejtezésből kaptunk három darab irattartó szekrényt. Kettő számítógépünk van jelenleg, de nagy szükségünk lenne még egy számítógépre, a feladatok ellátásának gondtalan megvalósítása érdekében. Az épület felújítására pályázat beadása történt. IV. Feladat ellátás : Az ellátottak számának alakulása a következő : Szociális étkezés: A szociális étkezés jövedelem igazoláshoz kötött, ezen igazolást a jegyző adja ki. Létszámok alakulása: Január: 69 fő 1380 adag Február: 72 fő 1424 adag Március: 81 fő 1803 adag Április: 89 fő 1755 adag Május: 86 fő 1690 adag Június: 87 fő 1818 adag Július: 91 fő 2037 adag Augusztus 91 fő 1820 adag Szeptember 92 fő 2020 adag Október 95 fő 1988 adag November 96 fő 2016 adag December 95 fő 2063 adag összesen: 1044 fő adag Ez az ellátási forma egyre jobban igényelt a lakosság körében, különösen a téli hónapokban a létszám egyre növekvőbb. Az étel minőségével meg vannak elégedve évben ellátást igénybevevők száma :95 fő Az év során új ellátottak száma: 45 fő Az év során megszűnés: 19 fő Adagok kategóriák szerinti felosztás: HÓNAP. I. Kat. II. Kat. III. Kat. ÖSSZESEN Január FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER oo9 ÉV ÖSSZESEN:

25 KATEGÓRIA SZERINT: I. Az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíj min. 150%-át: Ft -ig: 9 fő II. Az egy főre eső jövedelem a nyugdíj min. 150% és 300% között van: Ft Ft- ig : 74 fő III. Az egy főre eső jövedelem a nyugdíj min.300%-át meghaladja: Ft- tól: 12 fő ÖSSZESEN: I.+II+III. = 95 fő Ingyenes ellátásban részesülő: nincs Várakozók: nincs Díjhátralékos:nincs Az ebédet továbbra is a napköziotthonos óvodai konyha biztosítja, a gondozottak az étel minőségével elégedettek. Az igénylők száma fokozatosan emelkedik, különösen az őszi és a téli hónapokban. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Jövedelem igazoláshoz kötött a három hónapnál hosszabb gondozásnál, gondozási szükséglet kiadása szükséges. Létszám alakulás : gondozási napló alapján, összesített ellátottak száma HÓNAP FŐ ELLÁTOTTAK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: ELLÁTOTTI SZÁM /12=17,33 Normatíva szerinti bontásban: HÓ I. kat II. kat ÖSSZESEN Január Február Március Április Május Június I félév össz:

26 Július Augusztus Szeptember Október November December II.félév össz: ÉVES Össz: /251 =17,70 =18 Igénybe vevők száma: én: 21 fő Az év folyamán Új ellátásba véve: 3 fő Az év folyamán megszűnt: 1 fő Kategória szerint: I.kategória: Az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíj min 150%-át ( Ft): 1 fő II.kategória Az egy főre eső jövedelem a nyugdíj min. 150%%-át meghaladja Ft-tól: 2 fő Várakozó: nincs Díjhátralékos az év folyamán nem volt. Társadalmi gondozó: 1 fő A gondozónők a jogszabályban meghatározott szakmai feladatot ellátják, folyamatosan tájékoztatnak az aktuális problémákról. Fő feladataik a segítés, esetkezelés gondozottanként, kríziskezelés, gyógyszer felíratás, gyógyszer bevétel, RR. mérés, ügyintézés,szervezés. A külterületen élő gondozottak száma folyamatosan növekszik, de a közlekedés a távolság nagysága, mely 20 km is megvan, valamint a komfort fokozata is sokszor nehézséget okoz. A társadalmi gondozóra nagy szükségünk van, mivel a gondozónők is megbetegednek, táppénz igényüket előre nem tudjuk, viszont a gondozottakat teljes precizitással kell ellátni. A gondozási óraszám emelkedésére egyre több igény merülne fel, de csak 1 vagy 1.5 órát tudunk felvállalni, így több társadalmi gondozó segítségére kell támaszkodnunk.

27 NAPPALI ELLÁTÁS: Az engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő Létszámok alakulása: HÓNAP FŐ GONDOZÁSI nap JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÉVES ÖSSZ: ELLÁTOTTI szám /12=21 Ellátootti szám: 5.328/125=21,22= 21 Igénybe vevők száma: én: 21 fő Az év folyamán új ellátott : 3 fő Az év folyamán megszűnt: 3 fő Kategória szerinti megoszlás: I. Kategória az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át: 1 fő II. Kategória az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja: 2 fő Várakozó: nincs Díjhátralékos: az év folyamán nem volt. Kor szerinti megoszlás a következő: Korcsoport: férfi nő év év év év év felett 2 5 ÖSSZESENN: 8 13 = 21 fő

28 RENDEZVÉNYEK AZ INTÉZMÉNYBEN : HÓNAP RENDEZVÉNY SZÁM RÉSZTVEVŐK JANUÁR 1 13 fő FEBRUÁR 1 MÁRCIUS 1 ÁPRILIS 1 MÁJUS 3 JÚNIUS 0 JÚLIUS 1 AUGUSZTUS 1 SZEPTEMBER 1 OKTÓBER 2 NOVEMBER 2 DECEMBER 2 ÉV ÖSSZESEN: Kategóriák szerinti Felosztás: 5 fő II. 13 fő 15 fő 18 fő 40 fő 0 11 fő 10 fő 19 fő 27 fő 26 fő 38 fő 16 alkalom 230 fő I. Az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át: 3 fő Az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja: Ft: III.Az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 200%-300%-ig: Ft: 11 fő IV. Az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300% felett: Ft : 2 fő Összesen: =21 fő Nappali ellátásban a gondozottak tevékenysége változatos újságot olvasnak, kézimunkáznak, fonalat bontanak, kártyáznak, RR mérés napi rendszerességgel történik. Felvilágosító előadásokat szervezünk. Szeretik a sütési programokat, mert saját kedvükért már otthon nem vállalkoznak erre. Örülnek az óvodások bemutató szerepére, várják a karácsonyi csomagot és a rendezvényt. Tekintettel a korukra már színház látogatást vagy kiállítás megtekintésére nem vállalkoznak. Fürdő látogatás szervezése sem járt sikerrel, féltek a balesetektől. Háziorvos gyakran látogatja a gondozottakat, elbeszélget velük, életviteli tanácsokkal látja el.

29 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: 20 db készülék van felszerelve községünkben. A jelzések a központba érkeznek be,a diszpécser értesíti az adott települést, a polgárőrség illetve a tanyagondnoki szolgálat dolgozói veszik a jelzéseket és intézkednek. Segélykérés 2009 évben 5 alkalommal történt. Riasztás oka: rosszullét, esés, orvosi ügyelet hívás, tanács kérés. A riasztásról a jelentések elküldésre kerülnek. GONDOZÁSI NAPOK: HÓNAP GONDOZÁSI NAP FŐ Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT: Elégedettségi vizsgálat történt: 2009 szeptember hó folyamán. 100 fő -nél Csak pozitív visszajelzések voltak. A község területén 5 szolgálat működik. Az ellátottak létszáma 100 fő. 5 gépkocsi áll rendelkezésre a feladat ellátáshoz. Átlagosan naponta fő gondozottat látnak el a község külterületén április napján minisztériumi ellenőrzésünk volt, mind az 5 szolgálat feladatellátását ellenőrizték. A szolgálatok napi információt szolgáltatnak az ellátottak részére, folyamatos a kapcsolat az önkormányzat ügyintézőivel, a háziorvosokkal és a gondozottak családtagjaival. Minden gondozottal magállapodás van kötve.

30 Az év folyamán a gondozási napok száma: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Gépjárművek megtett kilométerei szolgálatonként: Szolgálat Megtett kilométer Szoc. ellátásra Önkormányzati felhasználásra I. Szolgálat km km 0 II. Szolgálat km km 0 III. Szolgálat km km km IV. Szolgálat km km km V. Szolgálat km km km ÖSSZESEN: km km km ELLENŐRZÉSEK: Foglalkoztatási és Szoc hivatal: 2009 április Közigazgatási Hivatal: Belső ellenőrzés: Kontrolling ellenőrzés: Módszertani ellenőrzés /Hodász/: 2009július 16 Továbbképzés: -tanyagondnokok 2 alkalommal voltak továbbképzésen 2 fő Rózsa Zoltán Gubáné Kovács Szilvia -gondozónő: továbbképzésen részt vett 1 fő Csányi Sándorné ( 3 alkalommal) A Humán Szolgáltatótól minden segítséget megkapok, együttműködésünk jó. Szatymaz, január 12 Makra Sándorné

31 65-69 év: év: év: év: év: összesen: 60 fő fő Várakozók száma: Díjhátralékos: nincs az év folyamán nem volt. Munkaértekezlet tartása: Az aktuális feladatok megbeszélése minden héten hétfőn történik illetve folyamatosan, reggel között. HÁZI GONDOZÁS: Szociális gondozók: 2 fő szociális gondozónő végzi. Feladatukat saját tulajdonukat képező kerékpárral látják el. Létszámok alakulása: Fő/gondozási napló össz. ellátottak száma ellátotti szám: Január: 33 fő Február: 32 fő Március: 31 fő Április: 28 fő Május: 28 fő Június: 30 fő Július: 30 fő Augusztus: 17 fő Szeptember: 18 fő Október: 19 fő November: 19 fő December: 19 fő összesen: 304 fő /12=16 Kategória szerinti felosztás:2008 június férfi: nő:

32 0%: %: 7 21 összesen: 8 22 = 30 fő 2008 december: férfi: nő: 0%: %: 6 11 összesen: 7 12 = 19 fő Életkor szerinti felosztás:2008 június 2008.december: férfi: nő: férfi: nő: év: év: év: év: év: év: év: összesen: 21 9 = 30 fő 7 12 = 19 fő Helyi rendelet szerint a házi gondozási díj összege: Ft/ óra. A házi gondozottak munkáját 1 fő tiszteletdíjas segíti. A szociális gondozónők a jogszabályban elő írt és meghatározott szakmai feladatokat látják el. Napi rendszerességgel folyamatos információt szolgáltatnak az ellátottakról, esetleges igényeikről és a problémáikról. Igény szerint a feladatmegoldás, a segítés, tanácsadás ügyintézés, probléma megoldás, szervezés, kríziskezelés, érdekvédelem a feladatuk. Az alábbi feladatokat végzik: fizikai ellátás, mentális és pszichés gondozás, foglalkoztatás (szellemi és kulturális). NAPPALI ELLÁTÁS. január: 20 fő február: 20 fő március: 22 fő április: 20 fő május: 21 fő június: 22 fő Július: 22 fő augusztus: 21 fő szeptember: 20 fő október: 20 fő november: 21 fő december: 21 fő összesen: 250 fő Nappali ellátásban az idősek programja igen változatos, rendszeresen járnak fürdőbe, színházba, kártyáznak és társas játékoznak, televíziót néznek, folyóiratokat olvasnak, beszélgetnek. Hetente koruknak megfelelő joga tornát végeznek. Vérnyomásuk napi rendszerességgel ellenőrizve van. Pár gondozott kézimunkázik. Közösségi kemencében több alkalommal sütöttünk kalácsot és kiflit. Téli hónapokban a melegítő konyhánkban végezzük el ugyanezt az időseink örömére.

33 Havonként egyszeri orvos látogatás történik. Dr Lengyel Dezső háziorvos személyében, aki elbeszélget a gondozottakkal, tanáccsal látja el őket életvitelüket illetően. TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT: A 4 szolgálatot 4 fő tanyagondnok lát el. A négy külterületi körzetben 72 fő ellátását jelenti, átlagosan naponta fő gondozottat látnak el. A külterületi munkát 4 db gépkocsival látják el. Fő tevékenységük: A külterületen élő idős, egyedül élő és beteg emberek ellátása, orvoshoz szállítása, hivatalos ügyeinek intézése, rendszeres bevásárlás és ebéd szállítás. Gyógyszerek felíratása és kiváltása, temetőbe, templomba igény szerinti szállításuk, jelzésre segítségnyújtás és intézkedés. Kirándulás esetén a szállítóeszközhöz szállítás, illetve hazavitelük. Tanyáról iskolába, óvodába szállítás. Tóth István tanyagondnokunk ig dolgozott, utána nyugdíjba vonult. Helyette új dolgozó került felvételre, Karácsonyi Gergely személyében, tanyagondnoki képzése folyamatban van, május végére fejeződik be a tanfolyam. A félév folyamán a gondozási napok száma: január: 1260 gondozási nap február: 1220 gondozási nap március: 1153 gondozási nap április: 1273 gondozási nap május: 1212 gondozási nap június: 1301 gondozási nap július: 1310 gondozási nap augusztus: 1111 gondozási nap szeptember: 1411 gondozási nap október: 1448 gondozási nap november: 1326 gondozási nap december: 1380 gondozási nap Összesen: gondozási nap Tanyagondnokonként. Rózsa Zoltán: Gubáné Kovács Szilvia: Karácsonyi Gergely (Tóth István ): 4570 gondozási nap 3965 gondozási nap 3663 gondozási nap

34 Csányi Imre: 3733 gondozási nap Jelzőrendszeres Házi segítség nyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ingyenes. Jelzőrendszeres készülék 20 db lett felszerelve tól beteg, illetve egyedül élő idős gondozottaknál. Segélyhívás esetén a központi diszpécser szolgálat a helyi polgárőrségnek jelez ki, munkaidő után, reggel 7 óra 40 perctől délután 16 óráig a tanyagondnoki szolgálat dolgozói kapják a jelzést és látják el a szükséges feladatukat, intézkednek év folyamán 10 alkalommal volt hívás a jelzések összesítése alapján. A bekapcsolás óta történő segélyhívások száma a következő: összesen : 10 segélyhívás volt, ebből 3 véletlen jelzés volt tanyagondnok kiment, intézkedni nem kellett. 7 esetben a jelzés indokolt volt, mentő 4 esetben volt kint, 3 esetben orvosi ügyelet látta el az idős gondozottat. A bekapcsolás óta 3 idős gondozottat vesztettünk el, az így felszabadult készülékeket új gondozotthoz szerelték fel. A gondozottak nagyon örülnek a készülékeknek, biztonságérzetet, megnyugvást jelent nekik. Várólistán jelenleg 2 idős ember várakozik. V. Képzések, akkreditált tanfolyamokon való részvétel: Tanyagondnoki : Ásotthalom - Szenvedélybetegségek - 6 alkalommal 3 fő részvétele Baranya megyei szakmai kirándulás 3 napos 3 fő részvétele Csengőd Tanyagondnoki találkozó 2 fő részvétele Gondozónői: 3 alkalommal Kiskundorozsmán szupervízión való részvétel. 1 alkalommal a FORRÁS szállóban való részvétel. Intézményi munkaértekezlet: minden hétfőn megbeszélés Vezetői értekezlet: a félév folyamán 3 alkalommal. VI. Kapcsolati rendszer: Folyamatos kapcsolatot tartunk az Orvosi rendelőkkel, orvosokkal, Védőnői Szolgálattal, Rendőrséggel, Polgárőrséggel, Óvodával, Iskolával, Civil szervezetekkel, Polgármesteri Hivatallal

35 VII. Rendezvények: A nagyobb ünnepek alkalmával az óvoda egyik középsős csoportja látogat el, például: húsvét, anyák napja, gyermek napi és tavasz köszöntés, mikulás és karácsonyi ünnepség. Idősek karácsonya a művelődési házban Rendszeresen az aktuális névnap köszöntése. Közösségi kemence kipróbálása kalács sütéssel 4 alkalommal. Nyugdíjasok szervezésével fürdő látogatáson való részvétel. (Mórahalom, Kiskunmajsa) VIII. Szakmai munka: A félév folyamán két alkalommal számoltam be a Képviselő testület előtt, a tanyagondnoki és az intézmény munkájáról. Pályázaton veszünk részt a Kistérség keretén belül, épületfelújításhoz szolgáltattunk adatokat. Szatymazért alapítványhoz nyújtottunk be pályázatot, hűtőszekrényt és fényképezőgépet szerettünk volna vásárolni, ugyanis a gondozottak részére vásárolt élelmiszerek tárolása nem volt megoldott. Nem sikerült az alapítványtól támogatást kapni. Ajándékba kaptunk egy idős nénitől használt hűtőszekrényt, amellyel ezen a nyáron ezt a problémát megoldottuk. Az elromlott mosogató gépünk javíthatatlanná vált, az önkormányzattól új Zanussi mosogatógépet kaptunk a fehér mosogatáshoz. Az intézményben történt szakmai ellenőrzés: Állategészségügyi felügyelő volt ellenőrizni. A Kistérségi koordinátor heti egy vagy több alkalommal jön és irányítja munkánkat. Belső ellenőrzés két alkalommal történt, időpontjai 2008 június 09 és június 19.-én A tűzoltóságtól a készüléket elvitték ellenőrizni. Munkavédelmi felügyelő kétszer látogatta az intézményt, munkavédelmi oktatáson az összes dolgozó részt vett. Közigazgatási Hivataltól 2008 december 15.-én kaptunk ellenőrzést. Szatymaz, 2009 január 12. Makra Sándorné

36 Beszámoló 2009 év Radeczkiné Draskovics Márta Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humánszolgáltató Központ Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-Alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat Szatymazi Szolgáltatási hely 6763 Szatymaz, Kossuth u. 1. Tel.: (62) ; Fax: (62)

37 A Családsegítő Szolgálat 2009.évi munkájáról ALAPDOKUMENTÁCIÓ BEMUTATÁSA Az intézmény szolgáltatási helye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 11. sz. Az intézmény érvényes alapító okirattal, tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályzattal, házirenddel, munkaköri leírással rendelkezik. Működési engedélye határozatlan időre szól. Alapító okirat száma: 5/2008 (I.18.)PT Működési engedély száma: /2008. SZEMÉLYI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA Az intézmény szakmai főállású munkatársi létszáma: 1 fő Szakdolgozói létszám-szakképzettség Radeczkiné Draskovics Márta családgondozó- szakvizsgázott szociális munkás, szociálpolitikus Munkaviszony kezdete Szatymaz Községi Önkormányzat Gondozási központjában től házi gondozóként, 2003 január 1-től családgondozóként Takarító: 0 Közcélú munkatárs : 0 Adminisztrátor: 0 II. Tárgyi feltételek bemutatása A családsegítő szolgáltatás nyújtása a település központi helyén lévő idős, felújításra váró épületben történik. Az intézmény a gyermekjóléti szolgálat munkatársával megosztott dolgozó szobával, az idősgondozással, gyermekjóléti szolgálattal megosztott számítógéppel, Internet lehetőséggel és telefonvonallal rendelkezik. Hiányzó feltétel: - interjúszoba - saját ügyfél bejárat kialakítása - zárható nyílászárók cseréje - saját használatú számítógép - szolgálati kerékpár

38 III. FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Egyéni esetkezelésben részt vettek száma (forgalom) 2008 év év változás 1. Gondozott összesen fő + 22 Ebből : Önként jelentkezett fő +18 Rendszeres szoc. segélyben r Adósságkezelési szolg. részesülő: Tanácsadáson megjelent Csoportfoglalkozás 2008év 2009év Csoport foglalkozás száma: Csoportfoglalkozáson részt vettek legmagasabb létszáma Csoportfoglalkozások forgalma év 2009 év Kliens összesen (gondozott, tanácsadás, csop.): Ebből új kliens: 105 fő 102 fő -3 Rendezvények Rendezvények száma Ebből saját rend,helyben Más intézményben szerv. Rend. Rendezvények forgalma 2008 év év évi összes forgalom ( forg. napló+rendezvény napló) : 1696 fő 2008 évi összes forgalom :

39 Kihasználtsági mutatók 2008 év 2009év Működési napok száma: nap Napi átlagforgalom: 7,3fő 6,7fő Egy családsegítőre jutó kliensszám: 204fő 265 fő Egy családsegítőre jutó gondozotti szám: 68fő 96 fő Hajléktalanok száma: 1fő 0 fő Gyermekbántalmazás: 0 eset 0fő Krízis esetek száma: 1eset 1 eset Ingyenes szolgáltatások 2009év pszichológus 3 kliens 7 esetben jogi tanácsadás 20kliens 29 esetben vette igénybe Internet Költségtérítéses szolgáltatás nincs az intézményben Intézményünk 2008 évben bővült ingyenes jogi- és pszichológiai szolgáltatással. Statisztikai mutatók alakulása A nemek arányának nem módosult 2009 évben az elmúlt évhez viszonyítva. Életkor a szolgáltatást 2008 évben túlnyomórészt, 58%-ban a éves aktív korosztály vette igénybe és utána 38%-al következett a nyugdíjaskort betöltöttek évben ez a két korosztály szinte ugyanolyan mértékben fordult az intézményhez, a éves korosztály 49%-át, a 61 év feletti korosztály 48 % át tette ki az ügyfeleknek. Családi állapotuk alapján 2009-ben a legnagyobb arányban 32%-ban az özvegyek fordultak az intézményhez, majd a gyermek nélküli házaspárok következnek 27%-al.Ez a szám lényeges csökkenés a tavalyi év 48 %-hoz képest. A szolgáltatást illetve 2009 évben igénybe vevők összehasonlítása Nem szerint Nő Férfi % % 2009 év 2008 év 62, ,5 38

40 Családi összetétel 2009év 2008 év Házastársi kapcsolatban együtt élők gyermekkel 13,4 20 Házastársi kapcs. gyermek nélkül Egy szülő gyermekkel 1,6 3 Egyedül élő Elvált vagy külön élő özvegy 32 hajadon 11 egyéb % 1,6 Iskolai végzettségük alapján az általános iskola nyolc osztályát elvégzettek keresik fel a legnagyobb arányban a családsegítő szolgálatot 2008 év első félévben, közel 60%-os arányban, 2007 első félévben pedig 63%-os arányban. Mindkét évben őket követik a szakmunkásképzőt végzettek, 2008 első félévében cc.14%-os, 2007 évben cc.22% arányban éc első felében nem volt a kliensek között felső fokú iskolát végzett kliens, míg 2007 és első felében 3,3% volt az arányuk. Kétszeresére emelkedett a tanköteles kor alatti kliensek száma, és csaknem megháromszorozódott az általános iskola nyolc osztályát el nem végzettek aránya. Ebben az a tény is szerepet játszik, hogy a 62 év feletti korosztály tagjai még sok a 6 elemit végzett. A gimnáziumot végző kliensek számaránya emelkedett 2008 első félévben. Iskolai végzettség % 2009 év % 2008 év Tanköteles kornál fiatalabb 0,8 2 Általános iskola 8 osztályánál kevesebb 17,8 9, 8 Általános iskola nyolc osztálya Bef szakmunkásképző Befejezett szakközépiskola 9,8 6,7 Bef.gimnázium 2,8 6,7 Felső fokú iskola 0,4 2,5

41 Gazdasági aktivitásuk szerint 2009 évben is a nyugdíjas korúak keresték fel legnagyobb arányban ( 46%) az intézményt, de már kisebb százalékban, mint 2008-ban amikor ez 60%-os arányú volt, a legnagyobb arányban az inaktív keresők kértek segítséget első félévében 59%-ban, 2007 év első félévében 43%-ban. Ennek oka, hogy településünkön igen magas az alacsony nyugdíjasok ( - korábbi Tsz nyugdíjasok) száma. Az álláskeresők számaránya sajnálatosan emelkedő tendenciát mutat, az aktív keresők aránya szintén. Gazdasági aktivitás % 2009 év % 2008 év Aktív kereső 5 12,5 álláskereső 13 19,6 Inaktív kereső ebből nyugdíjas eltartott 1.6 4,6 ebből gyerek 1,6 4, ban még beszélhettünk szemérmes kliens jelenségről a településen, de ez már kényszerűen feloldódni látszik. Döbbenetesen, 20x ára megnőtt a már első alkalommal több együttes problémával jelentkező kliens száma. Valószínűsíthető, hogy tavaly is több problémával rendelkezett a kliensek többsége, de ezt vagy tudták maguk erejéből kezelni, vagy egyszerűen nem kívántak róla beszélni az intézményi beszélgetések alkalmával. A számadatok azért is nem valós képet tükrözhetnek, mivel többnyire csak a második-harmadik beszélgetés során mernek a kliensek kitárulkozni és összetett problémáikat feltárni. Az anyagi problémákkal küzdő kliensek száma több mint kétszeresére emelkedett. A kliensek 6,3 % -a küzd pszichés problémákkal, és 4%-a szorulna pszichés gondozásra, de nem veszi azt igénybe. Probléma típus % 2009 év % 2008 év életviteli 1,6 3,6 Családi kapcsolati 5,5 3,6 Családon belüli bántalmazás 0 0 Lelki-mentális 2 8,2 Gyermeknevelési 2,4 10

42 Anyagi 39 15,5 Foglalkoztatással kapcsolatos 5,5 3 Egészségkárosodás következménye 10,2 23 ügyintézéshez segítségkérés 10,6 8,8 Információ hiány 9,5 4,6 Egyéb Több probléma együttes előfordulása Jogi és pszichológiai tanácsadáson 38 2 Ebben az évben jogi tanácsadás 8 alkalommal -26 eset, pszichológiai tanácsadás pedig 7 alkalommal -11 esetben állt klienseink részére rendelkezésre. A kliensek részéről felmerült már igény arra, hogy havonta két alkalommal álljanak rendelkezésre a fent említett ingyenes szolgáltatások.

43 RSZS Kliensek Önkéntes kliens Folyamatos : 4 Folyamatos esetnapló : 28 Folyamatosból szünetel: 0 Lezárt: 0 Lezárt : 58 kliens 62 eset Összesen: 4 Összesen: 86 kliens - 90 esete fő % fő % Új kliens: % Hajléktalan: Pszichiátriai és pszichológiai kezelést igényelne, de nem kéri: % Pszichiátriai kezelt: ,3% Pszichológus segítségét kérte: 1fő 25% 2 fő 0,80% Több probléma együttes előfordulása: 4 fő fő 38% Csoportfoglalkozáson részt vett : saját szervezésben: fő 4,4% más szervezésben: Támogatott képzésben vesz részt : Önköltséges képzésben vesz részt: Támogatott munkát kapott (közcélú munkát elvállalt) 0 Elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés: 0% 1 0,4 Egyéb módon kikerült a rendszerből: 0 0% 58 fő 22,9% Összesen kikerült: 0 0% 58 22,9% Ideiglenesen kikerültek: 0 0% 4 1,6% Hány fő nél történt komplex családgondozás: ,8% Összesen hány főt érintett a szolgáltatás: 4 100% 58 22,9% családos ,8% Hány főnek van lehetősége alkalmi munkavégzésre :1 25% Hány fő alkalmatlan munkavégzésre: 2 50% Hány fő motivált munkavégzésre: 1 25% Családlátogatások száma( megvalósult találkozás) : 2 50% 216

44 Rendszerben történő tartós bennmaradás okai: -munkalehető ség hiánya -motiválatlanság a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, mert helyben alkalmi munkavégzés által is ugyanannyit kereshet -családtag betegsége, ápolási szükséglete miatt -betegség -motiválatlanság munkavégzésre -ügyintézésben való járatlanság Kikerülés oka: Kikerülés oka: közfoglalkoztatásból visszakerült: 0 -a probléma részben vagy egészben az elsődleges munkaerőpiacra:0 a)megoldódott :33 munkaviszonyt létesített: 0 b)nem oldódott meg:27 -átadva belső munkatársnak 12 támogatott képzésben vesz részt: 0 -Pszichológus Nyugdíjszerű ellátások: 0 -Jogász:11 rokkantsági nyugdíj: - Adósság kezelés: öregségi nyugdíj: - családterápia:1 szociális járadék: - más intézményhez irányítva 1 rehabilitációs járadék: - meghalt 1 egyéb: egészségi állapot megromlása miatt nem együttműködő 1 GYES; GYED: ápolási díj: 0 más településhez átadva: 0 nem együttműködő: 0 nem jogosult: 0 elhunyt: 0 Összesen: 0 GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTTAL KÖZÖS ESET SZÁMA: 2 KRÍZISHELYZET: 2 esetben JELZŐRENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT: háziorvosi szolgálat 6 alkalom Tanyagondnoki Szolgálat 2 Helyi önkormányzat 9 lakossági bejelentés 12 Védőernyő Alapítvány 1

45 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK : Csoportfoglalkozás : Hetente 1 alkalommal jógatorna foglalkozás ( 45 alkalom 11 fő részvételével = 495fő) Rendezvények: I Félév: 11 fő Farsangi Fánk sütés 11 fő Nőnapi köszöntés 11 fő anyák napi ünnepségen (palacsintaparty) 42 fő óvodások Óvodások Anyáknapi műsora 8 fő jelzőrendszeres konferencia 11 fő jógatorna 4 fő ruhaadományban részesült 24 Fő összmunkatársi értekezlet Összesen: 111 fő II Félév Ruhabörze 2 alkalommal 21 fő Idősek részére bűnmegelőzési előadás (19Fő) Tájékoztató előadás : méltányossági nyugellátás 11 fő Idősek világnapja (palacsinta sütés) 20 fő Őszköszöntő előadás 42 fő) Drog prevenciós előadás (Pópity Bea) 33 Mikulás ünnepség( 11 fő) Jelzőrendszeres tanácskozás ( 15 fő ) Összesen: 172 fő Közösségi munka Az intézmény három napon keresztül vendégül látta ( szállás, étkezés) az Erdélyből érkezett néptánc együttest és zenekart, aktívan részt vett az Idősek Karácsonya című program előkészítésében és lebonyolításában, melyen 180 fő idős élvezhette a műsort, és a halászlé ebédet. A programon felszolgált süteményeket és kelt kifliket intézményünk dolgozói sütötték, részt vettünk az ebéd felszolgálásában, és azt követően az edények elmosogatásában. SIKEREK A szakmai munkában nagy segítséget jelent az a támogatás, amelyet a Módszertani Családsegítő munkatársaitól kaptam, információval való ellátottság tekintetében és a szakmai munka dokumentálása területén. Az integráció az intézmény szolgáltatásainak bővülését eredményezte, jogi- és pszichológiai segítségnyújtással, valamint sokoldalú munkakapcsolat kialakítását tette lehetővé. Helyi települési szinten termékeny munka kapcsolat működik mindkét háziorvossal a kliensek egyre nagyobb számban veszik igénybe a jogi- pszichológiai szolgáltatást

46 intézményünkben Sikerességet gátló tényezők: szaporodik az anyagi problémával küzdő kliensek létszáma, de egyre kevésbé lehet anyagi szűkösségükön javítani a munkaerő-piaci lehetőségek beszűkülése -munkahely hiánya helyben igénybe vehető intézmények hiánya- a szűkös anyagi lehetőségekkel küzdő kliens nem tud a városban lévő intézményi segítséget igénybe venni a bokortanyákba való eljutás nehézségei ( a 12 km-es körzetben elhelyezkedő tanyákon élő kliensek elérése nem ritkán 2-2,5 órát vesz igénybe ) TOVÁBBKÉPZÉSEKEN RÉSZVÉTEL A Módszertani Központ által szervezett szakmai konferenciákon, szupervíziókon, összmunkatársi értekezleteken, egyesületi tájékoztatókon vettem részt, akkreditált képzésen nem. 1-Idősbarát pályázatról tájékoztató előadás- Tabán 2- Esélyegyenlőség érvényesítése a kistérségben c. program -Esélyek háza szervezésében- 3-Szupervisiós Konferencia1- Novotel Hotel- 4-Tájékoztató a RÁT-os ügyfelekről - D-A. Reg. Munkaügyi Kp (IH )--5Szoc. Fórum Zsombó: Drog függőség, Kreatív Formák AlapítványZsombó Cssk-- 6-Cigány konferenciatabán Cssk--- 7-Szoc.Fórum Alsóváros: Nyugdíjjal kapcsolatos változások1alsóváros Cssk Jelzőrendszeres Fórum: Távoltartási törtvény1szatymaz Kapcsolati rendszer bemutatása Gondozottak Önkéntes 86fő RSZS.: 4 Tanácsadás : 487 Családlátogatás: 218 Forgalom: 918 Belső szakmai kapcsolattartás Folyamatos, aktív támogató kapcsolat működik a Dél-Alföldi Regionális Módszertani Családsegítővel. Külső szakmai kapcsolattartás

47 Ügyfeleink társadalombiztosítási ügyeinek intézése tekintetében kölcsönös segítségnyújtás alakult ki a Dél-Alföldi Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal, és az Államkincstárral. Támogatást kapok és nyújtok a háziorvosi szolgálat orvosai és körzeti ápolónői számára..helyi karitatív intézmény segít a kliensek ruhaadománnyal történő ellátásában. A bekerülő problémák szerint kapcsolata van az intézménynek a Gyámhivatallal, TEGYESZ-szel, a helyi egyházi szervezettel, Védőnői Szolgálattal, Városi Bírósággal, helyi Rendőrséggel, helyi Polgárőrséggel, Óvodával, Iskolával, Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központtal. Napi szintű kapcsolattartás működik a helyi gyermekjóléti szolgálat munkatársával, akivel kölcsönösen helyettesítjük egymást a másik távollétében. A Gyerekjóléti Szolgálattal rendszeresen történnek esetmegbeszélések, az aktuális problémák megoldása érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával végzett közös esetek száma : 2 Szinten közvetlen a kapcsolat az időseket ellátó gondozói területtel ( házigondozás, Tanyagondnoki Szolgálat). Pályázatok bemutatása 2009 évben intézményünk nem nyújtott be pályázatot. Négy idős kliens életét igyekeztünk könnyebbé, élhetőbbé tenni a Idősbarát pályázat adta lehetőséggel. A beadott pályázatok közül1 volt nyertes pályázó, akinek lakásában került sor fürdőszoba kialakítására. Szponzori tevékenység, adományok Az intézmény a helyi parókián működő karitatív magán szervezettől szükség esetén ruhaadományban részesül, ennek értéke cc forint volt. Öt további magánszemélytől részesült az intézmény cipő, ruha és babaágy adományban, megközelítőleg ezer forint értékben. Szakmai munka elismerése Szakmai elismerés nem volt. Ellenőrzések Az intézmény munkáját Zomboriné Botás Mária szakmai vezető negyedévente, án, én, án, és én ellenőrizte. A tűzoltóság negyedévente ellenőrzi a tűzoltó készülékeket. Munkavédelmi felügyelő folyamatosan

48 látogatja az intézményt. A jövőre vonatkozó javaslatok 1.) A mindennapi munkához nagy segítséget jelent, hogy munkatársi értekezleteken ill. a Szociális Hírmondóból, továbbá a Módszertan által szervezett fórumokon új aktuális információkhoz tudunk jutni. Remélem, hogy ez továbbra is rendelkezésre fog állni. 2.)Az adósságkezeléssel kapcsolatos oktatás-továbbképzés nagy segítséget fog jelenteni, hiszen így több problémában lehet segíteni a kliensnek. Kidolgozott esetmunkák gyűjteménye nagy segítséget jelentene a mindennapi munkához. 3.)Intézményekkel eddig kialakított kapcsolat jól működik. 4.)Munkatársakkal jó kapcsolat működik. 5.) Intézményünk munkakörülményei ebben az évben várhatóan javulni fognak, mivel a helyi önkormányzat pályázatot nyújtott be az épület átalakítására, így várhatóan lesz közös interjúszobája a Családsegítő Szolgálatnak a Gyermekjóléti Szolgálattal. Természetbeni adományok Adományok 2009 évben Az intézmény a helyi parókián működő karitatív magán szervezettől/személytől szükség esetén ruhaadományban részesül, ennek értéke 2009 évben cc forint volt. Öt további magánszemélytől részesült az intézmény cipő, ruha és babaágy adományban, megközelítőleg tizenöt ezer forint értékben, 3 zsáknyi mennyiségben. A fenti adományok anyagi szűkösséggel küzdő klienseink között rászorultsági alapon kerültek szétosztásra szükségleteik figyelembevételével. Az adományok által megközelítőleg Ft értékben 24 kliens élethelyzetén sikerült javítani 2009 évben. Szatymaz, Radeczkiné Draskovics Márta

49 Szatymaz, aláírás 2009 évben az ellátottak létszámának alakulása Ellátása megszűnt : 58 Ebből meghalt:1 Folyamatos ellátás28 Csoportok11 Tanácsadáson megjelentek168 Össz. ellátotti létszám265 Össz. Ellátotti létszámból új felvétel: 102 Gyakorlaton résztvevő hallgató nyilvántartása 2009 évben 1 fő hallgató (SZTE ETSZK Szocmunka és Szoc.pol. Tanszék III évf.levelező tagozat) 120 óra ismerkedett meg a családsegítő tevékenységével 120 órában, ig Szatymaz, január 06. Radeczkiné Draskovics Márta családgondozó

50 Konferenciákon, szakmai napokon, értekezleteken való részvételével V. V. Út a munkához fórum VI.Orsz. Módszertani értekezlet BP: VII.M Szakmai nap Szeged VIII.O. MACSGYOE elnökségi ülés IX.R.Reg. Cigány Konferencia X.O.Szupervisios konferencia (Novotel Hotel) Jogi tanácsadáson megjelentek Jogi tanácsadáson megjelent : 20kliens 29 esetben vette igénybe Jellemző problémák: öröklés gyerekelhelyezés ingatlan értékesítés Pszichológiai tanácsadáson megjelentek 2009 év Pszichológiai tanácsadás 3 kliens 7 esetben Jellemzően megjelenő problémákkal: Feszültségoldás válási trauma szenvedélybetegség Radeczkiné Draskovics Márta

51

52 SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti Szolgálat Szatymaz Jelentés év I. Személyi feltételek bemutatása

53 Szakmai létszám: 1 fő Szűts Gabriella - családgondozó, általános szociális munkás, szociális menedzser január 1-től a Gyermekjóléti szolgálatnál családgondozóként dolgozom. Az intézmény mellékállásban dolgozó munkatársai: 1 fő jogi tanácsadó jogász 1 fő pszichológus Egyéb, nem szakmai dolgozó : Takarítónő: 0 fő Önkéntes: 0 fő II. Tárgyi, működési feltételek bemutatása Az épület régi építésű, állaga igen rossz. A tetőszerkezet javításra szorul. A nyílászárók elöregedettek. A családsegítő szolgálattal közös irodában dolgozunk. Új eszközök beszerzésére nem került sor. Nincsen saját interjú szoba, csak egy közös dolgozószoba. A munkát két számítógép és egy fénymásoló segíti, melyek szintén közösek a családsegítő szolgálattal és az alapszolgáltatási központtal. Internet elérhetőség van. Családlátogatás a belterületen saját kerékpárral, a történik. külterületen a tanyagondnoki gépjárművel Hiányzó feltételek: - CD Jogtár - fax - külön telefon vonal - külön számítógép hiánya - külön iroda hiánya - szolgálati jármű ( kerékpár, gépkocsi ) hiánya III. 1. Feladatellátás értékelése Statisztikai mutatók: január 1-én: alapellátásban lévő gyermekek száma: 14 fő védelemben lévő gyermekek száma: 3 fő átmeneti nevelésben lévő gyermekek száma: 1 fő Összesen: 18 fő december 31-én: alapellátásban lévő gyermekek száma: 23 fő védelemben lévő gyermekek száma: 5 fő átmeneti nevelésben lévő gyermekek száma: 2 fő Összesen: 30 fő 2009 év folyamán ellátott gyermekek száma: 43 fő. Ebből a belterületen élő gondozott gyermekek száma 14 fő, a külterületen élő gondozott gyermeke

54 száma 29 fő, ezért a családlátogatásokat a legtöbbször tanyagondnoki autóval tudom megtenni. A jelzőrendszer által küldött jelzések száma december 31-ig : 67 Megnevezés Küldött jelzések száma 1. Egészségügyi szolgáltató Ebből ( 1-ből) : védőnői jelzés 9 3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat Közoktatási intézmény Rendőrség 1 6. Ügyészség, bíróság - 7. Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány - 8. Pártfogói felügyelői szolgálat 1 9. Állampolgár 7 10 Önkormányzat ( jegyző) 16 Összesen ( 1, 3-10 sorok) : 67 A problémák okai (egy kliensnél több probléma is felmerült) december 31-ig az ellátott gyereke száma szerint : Megnevezés 1. Anyagi(megélhetéssel, lakhatással összefüggő stb.) 2. Gyermeknevelési 3. Szabálysértés 4. Tanulmányi ok 5. Családi konfliktus 6. Szülők vagy a család életvitele 7. Szülői elhanyagolás 8. Bántalmazás : - pszichés - anya bántalmazása 9. Fogyatékosság, betegség 10. Szenvedélybetegségek( szülő alkoholizmusa ) Összesen: Kezelt problémák száma december 31-ig szabálysértést elkövetett gyermekek száma, akikről jelzés érkezett:

55 Szabálysértés elkövetésekor Gyermekkorú Fiatalkorú Összesen Nem volt gondozásban Alapellátásban gondozták Védelembe vétel keretében gondozták Összesen Kapcsolattartási ügyeletben ellátott gyermekek száma: 2 fő A Családsegítő Szolgálattal közös esetek száma: 2 család ( 3 gyermek ) A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége : január 1-én: Alapellátásban lévő 0-5 éves 6-13 éves éves Összesen 1 fiú 3 fiú 3 fiú 7 fiú 3 lány 2 lány 2 lány 7 lány Család 10 család Védelemben lévő 1 fiú 1 fiú 1 lány 2 fiú 1 lány 2 család Átmeneti nevelésben lévő 1 lány 1 lány 1 család december 31-én : Alapellátásban lévő 0-5 éves 6-13 éves 2 fiú 6 fiú 2 lány 5 lány éves Összesen Család 4 fiú 12 fiú 13 család 4 lány 11 lány Védelemben lévő 2 fiú 1 lány 1 fiú 1 lány 3 fiú 2 lány 2 család Átmeneti nevelésben lévő 1 lány 1 lány 2 lány 2 család III. 2. Szakmai program, éves munkaterv megvalósulása

56 Az ellátottak köre kiterjed Szatymaz község kül- és belterületen élő gyermekekre és fiatalkorúakra. A szolgáltatás mindenki számára ingyenes, mindenkor elérhető és folyamatosan biztosított. Az intézményben működő ingyenes szolgáltatások: Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás Internet használat Napi tevékenység ( ig) Családlátogatás: 77 alkalom Ügyfélforgalom: 673 fő Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel: 3 esetben ID elhelyezési értekezleten való részvétel: - Információ adás: 206 esetben Hivatalos ügyekben való közreműködés: 163 esetben Tanácsadás : 227 esetben Kapcsolattartási ügyelet: 12 alkalommal Pszichológiai tanácsadáson részt vettek: 3 fő ( 7 esetben) Jogi tanácsadáson részt vettek: 20 fő (29 esetben ) A pszichológus és a jogász minden hónap harmadik hétfőjén fogadja a klienseket. Jellemzően a pszichológusnál megjelenő problémák: -Tárgyvesztés -válási traumák feldolgozása -feszültség oldás, ventilláció biztosítása -szenvedélybetegség A jogi tanácsadás során felmerülő problémák: -öröklési ügyintézés -ingatlan értékesítés -vagyon megosztás -gyerek elhelyezés A családsegítő szolgálattal közösen tartott rendezvényeink I. félévében: Gyermekjóléti jelzőrendszeres tanácskozás ( résztvevők száma: 8 fő) Farsangi fánk sütés (résztvevők száma: 15 fő ) Anyáknapja ( résztvevők száma: 11 fő) Óvodások anyák napi műsora (résztvevők száma: 42 fő) Idősek részére bűnmegelőzési előadás ( résztvevők száma: 19 fő) Idősek világnapja palacsintasütés ( résztvevők száma: 20 fő) Óvodások őszköszöntő előadása ( résztvevők száma: 42 fő) Mikulás ünnepség (résztvevők száma: 11 fő) Jelzőrendszeres tanácskozás ( résztvevők: 15 fő) Rendezvényeink szervezésekor együttműködünk az óvodával, iskolával, védőnőkkel. Programjainkat ezen intézményekben is meghirdetjük. Adományozás öt magánszemélytől történt, cipő, ruha, babakocsi, babaágy adomány, melyet rászoruló családoknak ( 4 családnak) osztottunk ki. A Szatymazi Gyermekekért Alapítvány segítségével karácsonyi csomagot osztottunk szét 25 rászoruló családnak.

57 A SZKTT Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központja is több alkalommal szervez a rászoruló gyermekek számára programot, ám problémát okoz az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központja által szervezett rendezvényekre, Szegedre, a települési gyermekek bejuttatása, mert a szülők szűkös anyagi helyzetben vannak, a buszköltség kifizetése is megterheli őket, a település pedig nem rendelkezik kisbusszal, amivel be lehetne szállítani a gyermekeket ezen, többnyire ingyenes rendezvényekre. IV. Képzések, akkreditált tanfolyamokon való részvétel Szupervíziós konferencia Szeged, Novotel Hotel Bűnmegelőzési Akadémia ( Szollár Zsuzsanna szervezésében)- SZKTT HSZK Szeged, Sás u Gyermekjóléti konferencia - Szentes Gyermekjóléti értekezlet Szeged, Rákóczi tér V. Kapcsolati rendszer bemutatása Folyamatos és aktív kapcsolatot tartunk az alábbi intézményekkel: elsősorban az SZKTT Humán Szolgáltató Központtal, a Védőnői Szolgálattal, Orvosi rendelőkkel (felnőtt-gyerek), Óvodával, Iskolával, Gyámhatósággal, Polgármesteri Hivatallal, Civil szervezetekkel, Rendőrséggel, TEGYESZ-szel, Polgárőrséggel, Családi napközivel. VI. Pályázatok beadása első félévében négy kliens pályázatának beadására került sor ( a családsegítő szolgálattal közösen megírva ) életminőségük javítása érdekében az Idősbarát lakásprogram keretében. Ebből egy lett sikeres pályázat. Ennek a pályázatnak a keretében a kliens otthonában fürdőszoba felújítására ( fürdőkád cseréje fürdőkabinra) került a sor, mely a kliens életminőségének javulását eredményezte. VII. Szakmai munka elismerése Szakmai munka elismerése nem történt. VIII. Ellenőrzések Munkafolyamatokba beépített ellenőrzések: a gyermekjóléti központ vezető ellenőrzi az esetnaplókat. A Közigazgatási Hivatal és a gyermekjóléti módszertan tartott ellenőrzést: június 17-én. IX. Az intézmény szerepe a helyi gyermekvédelmi ellátórendszerben

58 Az intézményben jól működik a jelzőrendszer, a Családsegítő Szolgálattal közösen tartunk jelzőrendszeres konferenciákat, ill. esetmegbeszéléseket. Napi kapcsolatban vagyunk és kölcsönösen helyettesítjük egymást a másik távollétében. Jövőre vonatkozó javaslatok: Prevenciós előadások tartása az általános iskolában. Nyári táborok szervezése. Szatymaz, december 31. Makai - Szűts Gabriella családgondozó

59 Ikt.sz.: 359 /2010/ Ügyintéző: Gulyás Zsuzsanna Szatymaz Község Képviselőtestületének Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottságától Szatymaz Kossuth u. 30. Telefon: 62/ Szatymaz Község Képviselőtestületének S z a t y m a z Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság munkájáról Tisztelt Képviselőtestület! A képviselőtestület évi munkatervének megfelelően ez úton számolok be a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság ciklusban végzett munkájáról. A beszámolási időszakban a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság 7 képviselő, 2 fő nem képviselő taggal - működik. taggal 5 fő A Bizottság feladat- és hatásköre 1. Közreműködik: - a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésében, - pénzügyi rendelet-tervezet kidolgozásában - a községrendezési programok, tervek kidolgozásában, - önkormányzati beruházások, felújítások előkészítésében és megvalósításában, - az önkormányzat környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósításában, - az önkormányzat által vállalkozásba adott közszolgáltatások ellenőrzésében, - helyi ingatlanügyek rendezésében, - az e területet érintő rendelet-tervezetek előkészítésében, 2. Véleményezi: - az önkormányzat éves költségvetését, - az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezetet, - év közben a költségvetési előirányzatok felhasználását a módosításokra vonatkozó előterjesztéseket, - az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait, - alapítvány létrehozását, közérdekű kötelezettségvállalást, - hitelszerződések megkötését, - költségvetési szervek alapítását, átszervezését, megszüntetését, - e területet érintő önkormányzati döntések előterjesztéseit, - az önkormányzat mezőgazdasági előterjesztéseit,

60 2 3. Vizsgálja: - a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 4. Ellenőrizteti: - a pénzkezelési szabályzat megtartását a bizonylati érvényesítését, rend és a bizonylati fegyelem 5. Javaslatot tesz: - a Polgármester munkabérének megállapítására 6. Figyelemmel kíséri: - a község rendezési tervben foglaltak megvalósítását, - a kommunális szolgáltatások ellátását, ellenőrzi a feladatot végző tevékenységét, szervek 7. Részt vesz: - az önkormányzat környezetvédelmet és vízgazdálkodást érintő előkészítésében, - a falunapok szervezésében és lebonyolításában döntéseinek A bizottság munkáját munkaterv szerint végzi, mely a képviselőtestületi munkaterv alapján készült és igazodik annak napirendjeihez. A beszámolási időszakban az elnök 53 ülést hívott össze, az összes ülés határozatképes volt. A munkája során a bizottság tárgyalta és véleményezte az alábbi előterjesztéseket: - az önkormányzat éves költségvetése, - az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezete, - év közben a költségvetési előirányzatok felhasználását és a módosításokra vonatkozó tervezetek, - az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai, - a falunapok szervezése és a községrendezési programok, tervek kidolgozása, - költségvetési szervek alapítása, átszervezése, megszüntetése, - önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése és megvalósítása, - helyi ingatlanügyek, - e területet érintő önkormányzati döntések előterjesztései. A vizsgált időszakban a bizottság tagjai összesen 71 alkalommal igazoltan voltak távol a bizottsági ülésrő l és 6 alkalommal nem jelezték távollétük indokát. A bizottság ebben a ciklusban összesen 758 határozatot hozott, nyílt és zárt ülés keretében, az alábbiak szerint: Összesen 2006-ban (részidőszak) 49 db, 2007-ben 184 db, 2008-ban 214 db, 2009-ben 252 db és áprilisig 59 db határozatot hozott.

61 3 A bizottság munkaterveiben szereplő szerint: és a tényleges ülésszám eltérést mutat az alábbiak vizsgált év munkaterv szerinti tényleges ülésszám ülésszám (db) (db) A vizsgált időszakban könyvvizsgáló és belső ellenőr is segíti a bizottsági munkát. Összességében elmondható, hogy a bizottság jól, a jogszabályi előírásokat figyelembe véve, zökkenőmentesen végzi a munkáját. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a bizottság munkájáról készített beszámolót annak megtárgyalása után- fogadja el. Szatymaz, május 5. Barna Károly PKB elnök

62 Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ /2010/U1 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendeletét /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Központosított előirányzatok költségvetési előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Bérpolitikai intézkedés támogatása 12 ezer Ft Összességében ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési előirányzata növekszik ezer Ft-tal - - Szociális ellátások állami támogatása ezer Ft Közcélú foglalkoztatás állami támogatása ezer Ft Összességében ezer Ft-ra változik.

63 - Szociális ellátások állami támogatás előirányzat átvezetés ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik évi pénzmaradvány összegéből 319 ezer Ft-tal Összességében 319 ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra változik évi pénzmaradvány összegéből ezer Ft-tal Összességében ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra változik. 2 A rendelet tervezet 2. számú melléklet eő l irányzat csoport Egyéb támogatásértékű működési bevétel költségvetési előirányzata csökken ezer Ft-tal A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Működési célú hitel felvétel költségvetési előirányzata csökken 319 ezer Ft-tal A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Felhalmozási célú hitel felvétel költségvetési előirányzata csökken ezer Ft-tal A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Pénzmaradvány igénybevétele költségvetési elő irányzat növekszik ezer Ft-tal Összességében ezer Ft-ra változik. Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát ezer Ft-ról ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport személyi jellegű kiadások növekszik ezer Ft-tal - - Közcélú foglalkoztatás állami támogatásából ezer Ft, 19/2010.(II.10.) KT. határozata alapján önrész kiegészítés tartalékból 463 ezer Ft 2010.évi eseti kereset-kiegészítés állami támogatásából ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 780 ezer Ft-tal

64 - Közcélú foglalkoztatottak járulékainak elő irányzata (önrész) 12 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. 3 - Közcélú foglalkoztatottak járulékainak előirányzata állami támogatásból 493 ezer Ft évi eseti kereset-kiegészítés járulékának előirányzata állami támogatásból 287 ezer Ft csökken 12 ezer Ft-tal A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Településtérkép bel és külterület aktualizált digitális állományának szerkesztése (44/2010. (III.17.) KT. határozat) 95 ezer Ft - Szatymazi Iskola videó megfigyelő és behatolás jelző rendszer (57/2010. (IV.14.) KT. határozat) 664 ezer Ft - Szatymazi közintézmények vagyonvédelmi rendszerének átalakítása (58/2010. (IV.14.) KT. határozat) 234 ezer Ft - Szatymazi Óvoda videó megfigyelő és behatolás jelző rendszer (69/2010. (IV.28.) KT határozat) ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Felújítás kiadási előirányzata csökken ezer Ft-tal - DAOP /B-09 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése pályázat nem nyert Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Beruházás kiadási előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Belterületi járdaépítéssel kapcsolatos építőanyag beszerzés (59/2010. (IV.14.) KT. határozat) ezer Ft - Szatymaz Központi parkjában megvalósítandó öntöző hálózat kiépítése (61/2010. (IV.14.) KT. határozat) ezer Ft - Szatymaz Központi parkjának fejlesztése (31/2010. (III.08.) KT. határozat) önrész növelés 828 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzata növekszik

65 ezer Ft-tal A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az ÖNO akadálymentesítés önrész növekedés 473 ezer Ft Iskola energetikai fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány elkészítés önrésze 875 ezer Ft Óvoda felújítás önrész növekedés ezer Ft csökken ezer Ft-tal - Bölcsőde-építés önrész csökkenése 257 ezer Ft - Iskola energetikai fejlesztés önrész csökkenés ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet tartalék kiadási előirányzata előirányzat csoport Általános működési növekszik ezer Ft-tal évi pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft 2009.évi eseti kereset kiegészítés állami támogatása 159 ezer Ft csökken Ft-tal - Szatymazi Iskola videó megfigyelő és behatolás jelző rendszer (57/2010. (IV.14.) KT. határozat) 664 ezer Ft - Településtérkép bel és külterület aktualizált digitális állományának szerkesztése (44/2010. (III.17.) KT. határozat) 95 ezer Ft - Közcélú foglalkoztatás 19/2010.(II.10.) KT. határozata alapján önrész kiegészítés tartalékból 451 ezer Ft - Szatymazi közintézmények vagyonvédelmi rendszerének átalakítása (58/2010. (IV.14.) KT. határozat) 234 ezer Ft - Szatymazi Óvoda videó megfigyelő és behatolás jelző rendszer (69/2010. (IV.28.) KT határozat) ezer Ft - Működési célú hitel kivezetés 2009.évi pénzmaradvány terhére 319ezer Ft Összességében ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Általános tartalék felhalmozási célra kiadás előirányzata növekszik ezer Ft-tal évi pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft - DAOP /B-09 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése pályázat nem nyert, önrész ezer Ft - Bölcsőde-építés önrész csökkenése 257 ezer Ft - Iskola energetikai fejlesztés önrész csökkenése ezer Ft csökken ezer Ft-tal - Óvoda felújítás önrész növekedés ezer Ft

66 5 - A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az ÖNO akadálymentesítés önrész növekedés 473 ezer Ft - Iskola energetikai fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány elkészítés önrésze 875 ezer Ft - Szatymaz Központi parkjának fejlesztése (31/2010. (III.08.) KT. határozat) önrész növelés 828 ezer Ft - Belterületi járdaépítéssel kapcsolatos építőanyag beszerzés (59/2010. (IV.14.) KT. határozat) ezer Ft - Szatymaz Központi parkjában megvalósítandó öntöző hálózat kiépítése (61/2010. (IV.14.) KT. határozat) ezer Ft - Felhalmozási célú hitel kivezetés a 2009.évi pénzmaradvány terhére ezer Ft - Peres ügylet miatti kötelezettség átvezetés céltartalékba ezer Ft Összességében ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3.számú melléklet előirányzat csoport Felhalmozási céltartalék kiadási előirányzat Növekszik ezer Ft-tal - Peres ügylet miatti kötelezettség ezer Ft Összességében ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 147 ezer Ft-tal évi eseti kereset-kiegészítés fedezetére 147 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 40 ezer Ft-tal évi kereset-kiegészítés járulékainak fedezete 40 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, május 12.. Dr. Kormányos László polgármester

67 T e r v e z e t Szatymaz Község Képviselőtestületének../2010. (.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendeletét /a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatait: (1) ezer Ft (Hatszázharminckilencmillió négyszázkettőezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, ezer Ft (Hatszázharminckilencmillió négyszázkettőezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül határozza meg. 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ft-ban határozza meg. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2.. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: május Szatymaz, május napján. napján Mákos Istvánné jegyző

68 2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló../2010. (II.10.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Polgármesteri Hivatal Előirányzat ezer forint Működési bevétek 1 Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

69 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek ezer forint 1 Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Felhalmozási célú pénzeszköz 12 - átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Hitelek 1 Működési költségvetés bevételei 0 14 Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár 1 Működési bevétek ezer forint 1 Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei - Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről - Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

71 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ezer forint Községi Önkormányzat összesen: 1 Működési bevétek 1 Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel

72 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei - Működési célú pénzeszköz 11 - átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Felhalmozási célú pénzeszköz 12 - átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Hitelek 1 Működési költségvetés bevételei 14 Működési célú hitel felvétele 2 Felhalmozási költsévetés bevételei 15 Felhalmozási célú hitel felvét Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

73 3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló./2010. (II.10.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Polgármesteri Hivatal Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Előirányzat Működési kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások 9 Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás 2 8 Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű kiadás felhalmozási Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások

74 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Működési költségvetés kiadásai Tartalék

75 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék Művelődési Ház és Könyvtár Működési kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

76 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 Működési kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások 9 Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú 10 Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c Működési céltartalék - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék

77 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék

78 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Telefon/Fax: 62/ /2010/U1. Ügyintéző: Bácsi Antalné Szatymaz Község Képviselőtestületének S z a t y m a z Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés Tisztelt Képviselőtestület! A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV.20.) SZMM rendelet alapján a települési önkormányzatok felvállalhatják a gyermekek nyári étkeztetését. A gyermekek nyári étekeztetésének állami támogatását azok az önkormányzatok igényelhetik, akik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül folyamatosan ingyenesen, vagy kedvezményesen napi egyszeri meleg étkezetést biztosítanak, ide érte a felmelegíthető ételekről való gondoskodást is, melyet legfeljebb egy hétre előre lehet kiszállítani. Településünkön nem működik nyári napközi, ezért felmelegíthető készételek kerülnek beszerzésre. Szatymazi önkormányzat összesen Ft támogatási összeget igényelhet, amely 54 munkanapra számolva napi 370 Ft összeggel számolva 39 gyermek étkeztetését oldhatná meg. Ez összesen gyermekenként Ft-os konzervcsomagot jelentene. A rendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy csupán 44 munkanapra biztosítsuk az étkeztetést, így ebben az esetben 48 gyermek részesülhetne támogatásban, ez gyermekenként Ft-os konzervcsomagot jelentene. Jelenleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 102 család 205 gyermek (153 fő kiskorú, 31 fő fiatalkorú és 21 fő fiatal felnőtt) részesül. A nyári gyermekétkezetés megszervezését, illetve az igényfelmérést a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével május 21. napjáig kell felmérni. A rászoruló családok felmérésében - a korábbi évekhez hasonlóan részt vesz az iskolaigazgató és az óvodavezető is. A tavalyi évben először a Forest-2000 KFt-től (Gyöngyös, Kenyérgyár út 5) rendeltük meg a konzerveket, akik a beszerzési összegben porciózták, csomagolták, és az önkormányzathoz szállították a csomagokat. Az idei évben újra ajánlatot kaptunk a cégtől, és mivel elégedettek voltunk a tavalyi szállítással, az idei évben is tőlük szeretnénk megrendelni a konzerveket.

79 2 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületi tagokat, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és fogadják el. Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi nyári gyermekétkezetésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Javasolja, hogy a jegyző az igénylést az alábbiak figyelembevételével tegye meg: a. alternatíva: 44 munkanapra, napi 370 Ft-os összegben számolva összesen 48 gyermek részesüljön támogatásban, mely összesen Ft-os gyermekenkénti támogatást jelent. b. alternatíva: 54 munkanapra, napi 370 Ft-os összegben számolva összesen 39 gyermek részesüljön támogatásban, mely összesen Ft-os gyermekenkénti támogatást jelent. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt az elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére. Határidő: szeptember 15. Felelős: jegyző Szatymaz, május 13. Határozati javaslat Dr. Kormányos László polgármester

80 6763 Ikt.sz.: 351/2010/J1. Ügyintéző: Bácsi Antalné Szatymaz Községi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l Szatymaz, Kossuth u. 30. Telefon/Fax: 62/ Szatymaz Község Képviselőtestületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselőtestület! A helyi önkormányzat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése értelmében, átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével. A Gyvt. hivatkozott bekezdése értelmében az értékelést megküldi a megyei gyámhivatalnak, a képviselőtestület jóváhagyásával. Fentiek figyelembevételével a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról az alábbi értékelést teszem: A gyermekvédelmi törvény célja és alapelvei A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, melyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes- és jogi személyek, más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéshez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, és más szervezetek és személyek e törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el.

81 2 E szervek tevékenységük során együttműködnek a családdal és jogszabályban meghatározottak szerint elősegítik a gyermek családban történő nevelését, melyet a gyermek és családja helyzetéhez és szükségletéhez igazodóan kell nyújtani. A családból bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell. Az ellátások igénybevétele önkéntes. A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A gyermekvédelem rendszere A gyermekek védelmét a pénzbeli ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alapés szakellátások, a hatósági intézkedések, a javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásban helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása és a fiatalkorúak pártfogó felügyelete jelenti. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A feladatok megoszlását, az egyes ellátásokat és a hatósági intézkedéseket a tájékoztató további pontjaiban fogom taglalni. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) kormányrendelet szerint a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre az alábbi: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenteni, továbbá megállapítja a munkadíját, a városi gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozatok végrehajtásában, felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, dönt a gyermek védelembe vételről és annak megszüntetéséről, azonnali intézkedést igénylő esetben dönt a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát, közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint,

82 3 közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában, dönt a családi pótlék meghatározott részének természetbeni formában történő nyújtásáról, megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, ellátja a törvényben- vagy a kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat, I. A település demográfiai mutatói évben Korcsoport Férfi Nő Együtt felett Összesen: I.1. Lakosságszám alakulása Lakosságszám alakulása II. Jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági intézkedések: II.1. Védelembe vétel Ha a szülő, vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi

83 4 környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a települési önkormányzat jegyzője a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki, kötelezi a szülőt együttműködésre. A kirendelt családgondozó a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 munkanapon belül a gyermekre, illetve fiatalkorúra vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít. A jegyző kérelembe bármikor, hivatalból évente felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. Védelembe vett gyermekek száma Év Védelembe vett gyermekek száma Megszűnt Felülvizsgálat Megszűnés oka év elköltözés év év elköltözés év életévet betöltött, átmeneti nevelésbe, illetve pártfogói felügyelet alá került Veszélyeztetettség megsz nt év ű A védelembe vétel legfőbb oka az alkoholizmus, a munkanélküliség miatt kialakult rossz szociális helyzet, rendezetlen családi élet. Fiatalkorúak, akik nem teljesítik tankötelezettségüket. A védelembe vételre minden esetben a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója javaslata alapján került sor. II.2. Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete, vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a jegyző, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. A gyermekek gondozási helyre viteléről a beutaló szerv gondoskodik.

84 2005. év 6 fő 1 fő fiatalkorú 5 fő kiskorú év 2 fő 2 fő kiskorú év 1 fő 1 fő kiskorú év 3 fő 3 fő kiskorú év 1 fő 1 fő kiskorú 5 Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma évben a szülő devianciája, és a gyermekek érzelmi és fizikai elhanyagolása miatt került sor az azonnali intézkedésre évben két kiskorú ideiglenes elhelyezésére került sor. Az azonnali intézkedésre az édesapa anyagi, megélhetési problémái, illetve elfogadhatatlan lakáskörülményei miatt került sor évben egy kiskorú gyermek miatt kellett azonnali intézkedést tennünk, aki már évek óta a családgondozás alatt állt, szülői elhanyagolás és a család rossz anyagi, szociális helyzete miatt. Az azonnali intézkedést azonban az anya öngyilkossági kísérlete miatt kellett megtennünk. A gyermek az anyai nagyszülőkhöz került évben három kiskorút helyeztünk el, kettőt különélő másik szülőnél, egy gyermeket pedig az anyai nagymamánál. Az egyik esetben az édesanya felelőtlen viselkedése, rossz példamutatása és elhanyagolás miatt került sor az azonnali intézkedésre, a másik esetben pedig a gyermekeit egyedül nevelő édesapa több napra felügyelet nélkül hagyta gyermekeit, egy szektához csatlakozott, mely miatt nem táplálta megfelelően gyermekeit, elszigetelte őket a családtagoktól és a környezetüktől. Értelmi, érzelmi és testi fejlődésüket is súlyosan veszélyeztette évben egy újszülött csecsemő elhelyezéséről kellett dönteni, akit a kórházban hagyott az édesanyja. A gyermek a Szeged, Bölcsöde utcai Gyermekotthonban került elhelyezésre, ahol már két testvére vár örökbefogadásra. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek megfelelő környezetbe kerüljön, melyhez nagy segítséget nyújtott a Területi Gyermekellátó Szakszolgálat. Az elhelyezések minden esetben a gyermek életkorának és sajátosságainak figyelembevételével történik meg. A TEGYESZ munkatársainak gyors és azonnali intézkedésével, a legmegfelelőbb nevelőszülő, illetve család kiválasztásával történik meg a gondozási helyre beutalás. II.3. Rendeletlen családi jogállású gyermekek nyilvántartása A gyermekvédelmi és a családjogi törvény alapján a területileg illetékes jegyző az anyakönyvi hivatal értesítése alapján nyilvántartást vezet a rendeletlen (apa adatai

85 6 nélkül) anyakönyvezett kiskorúakról. Egyidejűleg értesíti az anyát az eljárási lehetőségekről évben 1 fő rendeletlen családi jogállású gyermek lett nyilvántartásba véve. II.4. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után, vagy azt megelőzően- a fogamzási idő kezdetétől- személyesen lehet megtenni. Az elismerésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a férfi a gyermeket a Csjt. Szerint teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak elismeri, illetve belekerül az anya hozzájáruló nyilatkozata és a gyermek családi nevére vonatkozó bejelentés. Méhmagzatra történt teljes hatályú apai elismerés évben évben évben évben évben 11 II. 5. Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma december 31. napján 30 fő nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma: Ebből: környezeti okok miatt: 18 fő Magatartási okok miatt: 3 fő Anyagi okok miatt: 9 fő A veszélyeztetett kiskorúk nyilvántartásba vétele főleg a szülők alkoholizmusa miatt, a gyermek testi (fizikai) elhanyagolása miatt, illetve a szociális körülmények, a rossz lakáshelyzet miatt került sor. III. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli- és természetbeni ellátások biztosítása: III.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítás célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult azokra a

86 7 támogatásokra (tankönyv, étkezés), melyek a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításával párhuzamosan megillették a gyermekeket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek az alábbi kedvezményekre jogosult: Gyermekétkeztetés esetén a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-6. évfolyamon (2010. január 1-jétől már a 7. évfolyamos is) nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kell normatív kedvezményként biztosítani. 2. Egyszeri támogatás: Ha gyermek, vagy fiatal felnőtt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, és november 1-jén fennáll tárgyév november hónapjában egyszeri pénzbeli támogatást folyósít. 3. Tankönyvtámogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Év Családok száma Gyermekek száma év (december 31.) év (december 31.) év (december 31.) év (december 31.) Egyszeri támogatásban részesülők Év Gyermek száma Ft július november július november július november július november

87 8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők korcsoportos bontásban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma gyermekek száma szerint csoportosításban Családok száma Egyedül álló szülők gyermekes család 2 gyerekes család 3 gyerekes család 4 vagy 5 gyerekes család III.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

88 9 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők Év Gyermekek száma Támogatás összesen évben egy kérelem került elutasításra jövedelmi viszonyok miatt. III.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában - a július hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít évben támogatást kérő nem volt. III.4. Szociális nyári gyermekétkeztetés 5/2008. (IV.22.) SZMM rendelet alapján a települési önkormányzatok felvállalhatják a gyermekek nyári étkeztetését. Ugyanez a rendelet a támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait is tartalmazza. A feladatellátáshoz Ft központi támogatást kapott az önkormányzat- A kapott összegből - a korábbi évektől eltérően nem 30 napra, hanem 54 munkanapra összesen 37 gyermek napi étkezése oldódott meg, napi 370 Ft-os összegből. Tekintettel arra, hogy a rászoruló gyermekek számára intézményi keretek között nem tudott az önkormányzat meleg ebédet biztosítani, ezért a támogatási összeget felmelegíthető készételek formájában biztosította. A tavalyi évben egy gyöngyösi cégtől, a Forest-2000 KFT-től vásároltuk meg a konzerveket, aki összekészítette az árut, porciózta, táskákba csomagolva kiszállította.

89 10 III.5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Oktatási Minisztérium - a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével /2001-es tanévtől indította el, mely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton részt vehet az, aki: a.) felsőoktatási intézmény hallgatója, nappali tagozaton, első alapképzésben vesz részt ( A típusú pályázat) b.) érettségi előtt álló középiskolás, aki felsőoktatási intézményben tanul tovább, ( B típusú pályázat) és rászorultságát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló szabályzat szerint igazolja. Nem részesülhetnek támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói évben a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójára összesen 8 fő nyújtotta be pályázatát. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányai eredményétől függetlenül történt. A Szociális Bizottság 7 pályázót részesített támogatásban az alábbiak szerint: Az 1 fő B típusú pályázó (utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, aki 2009/2010. évtől kezdődően felsőoktatási intézménye felvételt fog nyerni) hat egymást követő tanulmányi félévben (3x10 hónap) havi 3000 Ft-os támogatást kap, A 6 fő A típusú pályáztató (felsőoktatásban tanuló) két tanulmányi félévben kap támogatást, vagyis 10 hónapig havi 3000 Ft önkormányzati támogatást kap. Egy pályázatot, magas jövedelem miatt a bizottság elutasított. III.6. Közgyógyellátás A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 50.. (1) bekezdésének értelmében közgyógyellátásra jogosult az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, valamint a gyermek tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt a szülő, vagy eltartó magasabb összegű családi pótlékban részesül.

90 évben 36 kiskorú gyermek részesült közgyógyellátásban évben 54 kiskorú gyermek részesült közgyógyellátásban IV. Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. tv. 39. (1)) A Gyermekjóléti Szolgálat január 1-jétől a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Humán szolgáltató Központ keretében működik. A működési engedélyt Szentes Város Jegyzője január 30. napján a C /2008. számon adta ki. IV.1. A gyermekjóléti szolgáltatás célja A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség, valamint a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 38. -ával összhangban. IV.2. Ellátottak köre Kiterjed a gyermekjóléti szakellátásban részesülő gyermekekre és szülőjére, törvényes képviselőjére, a fiatal felnőttre, továbbá az ellátást nyújtó személyre és intézményre. A gyermekjóléti szolgáltatás megszervezése során törekedni kell arra, hogy az szükség szerint kiterjedjen a településen élő valamennyi gyermekre (Gyvt. 39. ) IV.3. Személyi feltételek A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját egy fő családgondozó látja el, a szolgálat vezetője az intézményvezető. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói feladatát Makai-Szűts Gabriella látja el. IV.4. A feladatellátás szakmai tartalma és módja A gondozótevékenységet a Gyermekjóléti Szolgálat alkalmazottja vagy általa megbízott szakember látja el. A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatás közvetítésével is elősegíti a gyermek vagy családtagja hozzájutását nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz is.

91 12 A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős programoknak, valamint a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének szervezéséről. A szolgálat feladatai: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, elősegíti, ösztönzi az igényeknek megfelelő új kezdeményezések, szolgáltatások bevezetését, szorosan együttműködik a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal és az illetékes Gyámhivatallal. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, valamint azok igénylésének rendjéről, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt vagy az ezekhez való hozzájutást szervezi, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatja, segíti, tanácsokkal látja el, szabadidős programokat szervez, segítséget nyújt a segítséget kérőnek szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, hivatalos ügyek vitelében. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet, elősegíti az egészségügyi-, szociális- és oktatási intézmények, karitatív- és civil szervezetek valamint magánszemélyek részvételét a megelőzésben, (az intézményekkel való együttműködést szervezi és tevékenységüket összehangolja), segíti a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárását, megoldásukra javaslatot készít, A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: családgondozást folytat a családban jelentkező krízis, működési zavarok megoldásáért, elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetén,

92 13 egészségügyi és szociális ellátást, valamint hatósági beavatkozást kezdeményez, javaslatot készít a gyermek családból történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a családgondozó végzi, szoros együttműködésben az egészségügyi-, szociális-, gyermekvédelmi- és oktatási intézményekkel, karitatív- és civil szervezetekkel. A feladatellátás családlátogatás és fogadóóra keretében is történhet. IV.5. A Gyermekjóléti Szolgálat évi forgalmi adatai Gondozási esetek száma Érintett gyermekek száma Érintett családok száma Alapellátásban lévő: Védelembe vett: 5 2 Átmeneti nevelésben 2 2 lévő: IV. 6. Ügyfélforgalom alakulása a probléma típusa szerint Probléma típusa Kezelt probléma Anyagi megélhetési 29 Gyermeknevelési 13 Szabálysértés 3 Családi konfliktus 22 Szülők, vagy család életvitele 12 Szülői elhanyagolás 7 Tanulmányi ok 7 Bántalmazás - - pszichés 6 - anya bántalmazása 3 Szenvedélybetegség ( alkohol) 2

93 IV.7. Napi tevékenység: 14 Családlátogatás 77 alkalom Ügyfélforgalom 673 fő Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 3 esetben Ideiglenes elhelyezési tárgyaláson való részvétel - Információadás 206 esetben Hivatalos ügyekben közreműködés 163esetben Tanácsadás 227 esetben Kapcsolattartási ügyelet 12 alkalom Kapcsolattartási ügyeletben ellátott gyermekek száma 2 fő V évben végzett szakmai ellenőrzések Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ hálózatvezetője, Szegedi Közigazgatási Hivatal és a Szentesi Gyermekjóléti Módszertani Központ végzett ellenőrzést évben ellenőrzést tartott Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, melyben a 2 éven túli védelembe vételek és az ideiglenes hatályú elhelyezések gyakorlatát és szabályosságát ellenőrizték. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés iránti eljárások és a védelembe vételek indokoltak voltak, azok a kiskorú érdekében álltak. Az eljárások során néhány kisebb típushibát találtak, melynek kiküszöbölésére intézkedést tettünk. VI. Együttműködés, kapcsolattartás A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a családgondozó végzi, szoros együttműködésben az egészségügyi-, szociális-, gyermekvédelmi- és oktatási intézményekkel, karitatív- és civil szervezetekkel. A gyermekvédelmi törvény alapján ezeknek az intézményeknek az a feladata, hogy a gyermek családban történő nevelkedését elősegítse és az ehhez szükséges mind anyagi, mind erkölcsi - segítséget a szülőknek megadja, hiszen a gyermek alapvető jogainak védelme és jogainak érvényesítése kötelesség. Ennek végrehajtáshoz a több különböző területen dolgozó szakember szoros együttműködésére van szükség, mely együttműködés községünkben hatékony és korrekt szakmai kapcsolaton alapszik. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelést tárgyalja meg és fogadja el.

94 Szatymaz, május Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése alapján, a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények alapján készített, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadta. Mákos Istvánné Jegyző Szatymaz Község Képviselőtestülete /2010. ( )KT. határozatával az a Gyvt (6) bekezdése által előírt átfogó értékelést megvitatta és elfogadta. Szatymaz, Mákos Istvánné jegyző

95 Szatymaz Község P o l g á r m e s t e r é t ő l 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Ügyiratszám: 355/2010/U1 Tárgy: A Mesevár Családi Napközi I. által ellátható gyermekek életkorának módosítása Melléklet: Mesevár I. Családi Napközi szakmai programja Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület, mint az Önkormányzat által fenntartott Mesevár I. Családi Napközi üzemeltetője kérte, hogy a napköziben ellátható gyermekek életkorát 1-6 év közötti gyermekekről 1-14 évre módosítsa a Testület. Amennyiben a Képviselőtestület a módosítással egyetért, a családi napközi szakmai programját is módosítani szükséges, melyet jelen előterjesztéshez mellékletként csatoltam. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Mesevár I. Családi Napközi üzemeltetőjének kérelmét és az alábbi döntést hozta: 1. Szatymaz Község Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat által fenntartott, a Szatymazi Gyermekekért Egyesület által üzemeltetett Mesevár I. Családi Napköziben ellátható gyermekek életkorát június 01. napjától 1-14 évre módosítja. 2. Szatymaz Község Képviselőtestülete a Mesevár I. Családi Napközi módosított szakmai programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

96 Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Szatymaz, május 12. dr. Kormányos László polgármester

97 Szakmai program MESEVÁR CSALÁDI NAPKÖZI I. Családi napközi neve: Mesevár Családi Napközi I. Fenntartó: Szatymaz Község Önkormányzat Működtető: Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület Címe: Szatymaz, Rózsa u.1. A családi napközi szakmai programját meghatározó jogszabályok 259/2002 ( XII. 18. ) Korm. rend. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998 ( IV.30. ) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. A Családi napközi minőségpolitikája A Mesevár családi Napközi 1-14 éves gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása családias hangulatban. A családi napköziben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. Családi napközink 5 gyermek gondozását fejlesztését látja el, mindennapos jelleggel. Működési célunk, hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket. Személyi és tárgyi feltételek A napköziben egy gondozó látja el a szükséges feladatokat, melyhez a működtetés törvényben előírt tárgyi feltételeket biztosítjuk. során szükséges Gyerekek napirendje: 8:00-8:30 érkezés 8:30-8:45 reggeli 8:45-8:50 fürdőszobai gondozás 8:50-9:45 játék a szobában 9:45-10:15 tízóraizás

98 10:15-11:30 játék az udvaron 11:30-11:45 tisztálkodás 11:45-12:15 ebéd 12:15-12:30 fürdőszobai gondozás lefekvés előtt 12:30-14:45 alvás,ébredés 14:45-15:00 uzsonna 15:00- távozás a Családi Napköziből A családi napközi kiemelt szakmai céljai: A Családi Napközink kis létszámmal működik, ebből adódik, hogy így sokkal több idő jut egy gyerekre, mint a hagyományos intézményes keretek között. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermeket egyéni igényeiknek a legoptimálisabban fejlesszük. Fontosnak tartjuk a kreativitást és az összerendezett mozgást fejlesztő játékokat. (pl.:kirakó, gyurma, festés, építőkocka,színezés.). A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve elegendő időt és nyugodt körülményeket teremtünk a pihenésre és az alvásra. Fontos dolognak tartjuk az egészséges életmódra való nevelést. Ennek érdekében igyekszünk a gyerekeket a helyes táplálkozásra nevelni. A nyugodt légkörben zajló közös étkezések a kultúrált étkezési szokások megalapozása is nagyon fontos.

99 Szatymaz Község P o l g á r m e s t e r é t ő l 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Ügyiratszám:360/2010/U1 Tárgy: Al-domain név használatának engedélyezése Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület, mint a Mesevár Családi Napközi üzemeltetője kérelmet terjesztett elő a családi napközi honlapjának elkészítéséhez szükséges al -domain név (mesevar.szatymaz.hu) használatának engedélyezésére. Tekintettel arra, hogy településünkön több civil szervezet, egyesület is működik, indokolt a domain név használatának engedélyezést valamennyi részére azonos feltételekkel - ingyenesen - engedélyezni. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület kérelmét a mesevar.szatymaz.hu aldomain név használatának engedélyezésére és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szatymazi Gyermekekért Egyesület a mesevar.szatymaz.hu aldomain nevet ingyenesen használja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző

100 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a szatymaz.hu domain név használatának engedélyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete kimondja, hogy a szatymazi székhelyű civil szervezetek, egyesületek részére ingyenesen biztosítja a szatymaz.hu domain név használatát. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Szatymaz, május 12. dr. Kormányos László polgármester

101 Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É TŐ L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Ügyiratszám: 358/2010/U1. Tárgy: Dél Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása Melléklet: társulási megállapodás Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Tanácsa március 30. napján tartott ülésén jóváhagyta a Társulási Megállapodás módosítását a mellékletben szereplő tartalommal. A megállapodást minden részt vevő önkormányzatnak jóvá kell hagynia. A társulási megállapodás bővült az eddigiekhez képest: rögzítésre kerültek a szavazati arányok valamint a társulás működésének pénzügyi alapjai, pontosításra kerültek a társulás elnökét megillető jogosultságok. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek a társulási megállapodásról. Tárgy: Dél Alföldi Regionális Környezetvédelmi társulás társulási megállapodásának módosítása Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Délalföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást - melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Szatymaz, dr. Kormányos László polgármester

102 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi XXXV. törvény alapján egyes környezetvédelmi feladataik elvégzésének összehangolására a résztvevő önkormányzatok a következőkben állapodnak meg. 1. A társulás létrehozásának célja, társulás feladata A Társulás feladata a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolt ellátása, a Társulás tagjainak közigazgatási területére eső szinten a környezettudatos nevelés elősegítése, e feladatok hatékonyabb ellátása céljából külső forrás biztosítása érdekében a feladatot támogató pályázatokon való társulási szintű részvétel, a környezetvédelemmel összefüggő pályázatokon elnyert pénzeszközök koordinált felhasználása, valamint a tagönkormányzatok működésének e téren az elvárható legszélesebb keretek közötti összehangolása. 2. A Társulás közös feladat ellátására létrehozott jogi személyiséggel rendelkező önálló jogi személy. önkormányzati társulás, 3. A Társulás neve: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 4. A Társulás székhelye és a társulás gesztora: Sándorfalva Város Önkormányzata 6762 Sándorfalva, Szabadság tér A Társulás működési területe: A társulás működése a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 6. A Társulás bélyegzője: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Adószám A Társulás határozatlan idő re jött létre. 8. A Társulás alapító szervei: Algyő Község Önkormányzata Képviselő: Dr. Piri József polgármester Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő: Varga Péter polgármester Baks Község Önkormányzata Képviselő: Búza Zsolt polgármester Deszk Község Önkormányzata Képviselő: Simicz József polgármester Dóc Község Önkormányzata Képviselő: Tóth Margit polgármester Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő: Domokos István polgármester Földeák Község Önkormányzata Képviselő: Vass Imre polgármester Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő: Dr. Lázár János polgármester Önkormányzata Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő: Szegvári Ernőné polgármester Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő: Fekete József polgármester Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő: Farkas Jánosné polgármester Mártély Község Önkormányzata Képviselő: Balogh Jánosné polgármester Mindszent Város Önkormányzata Képviselő: Dr. Zsótér István polgármester Óföldeák Község Önkormányzata Képviselő: Hajnal Gábor polgármester Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő: Kakas Béla polgármester Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Solymos László alpolgármester Tiszasziget Község Önkormányzata Képviseli: Bodó Imre polgármester

103 9. A Társulás alapítása óta csatlakozott tagok: Balástya Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csongrád Község Önkormányzata Eperjes Község Önkormányzata Szatymaz Község Önkormányzata Szegvár Község Önkormányzata Szentes Község Önkormányzata Képviselő: Újvári László polgármester Képviselő: Forgó Henrik polgármester Képviselő: Bedő Tamás polgármester Képviselő: Dr. Kiss Csaba polgármester Képviselő: Dr. Kormányos László polgármester Képviselő: Gémes László polgármester Képviselő: Szirbik Imre polgármester 10. A Társulásban résztvevő önkormányzatok, vezető tisztségviselőjük nevét jelen megállapodás melléklete tartalmazza. 11. A Társulás irányítása, működése és döntéshozatala: a./ A Társulás legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek tagjai a társulási megállapodás mellékletében felsorolt polgármesterek, akik az általuk képviselt település lakosságának számával arányos szavazati joggal rendelkeznek, de ez a szavazati arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes szavazat 49%-át. Ebben az esetben a 49%-on felül maradó rész a többi önkormányzat között lakosságszám arányosan kerül elosztásra. A társulás tagjainak a szavazati arányait a lakosságszám alakulását figyelembe véve- 4 évenként, a Társulási Tanács határozatával módosítja. b./ c./ e./ Társulási Tanács feladatai: megválasztja elnökhelyettesét, dönt a költségvetés, a zárszámadás és a Társulás éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, dönt a Társulásba további tagok felvételéről, meghatározza a tagdíj mértékét, dönt a Társulás pénzeszközeinek felhasználásáról a munkavégzésre irányuló jogviszonyra és egyéb feladatok ellátására vonatkozó szerződések kivételével kapcsolatos olyan szerződések jóváhagyása, amely gazdasági kötelezettséget keletkeztet a Tanács számára. Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Társulási Tanács ülését az Elnök - az ülés előtt legalább 10 nappal hívja össze az írásbeli meghívó és a napirendekhez tartozó előterjesztések valamennyi tag számára postai vagy elektronikus úton történő megküldésével. A Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács a döntéseit általában egyszerű többséggel hozza. A javaslat egyszerű többséggel történő elfogadásához a jelenlévő tagok többségének igen szavazata szükséges. Minősített többséghez a Társulási Tanács összes tagja többségének igen szavazata szükséges. d./ Az ülés határozatképes, ha azon a társulási tanácsnak legalább a szavazatok több mint felével rendelkező képviselője jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők által leadható szavazatok több mint fele szükséges (egyszerű szótöbbség). Minősített többséghez a társulási tagok összes szavazata több mint a felének igen szavazata szükséges. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: a Társulási megállapodás jóváhagyásához, a Társulási megállapodás módosításához, a Társulási megállapodás megszüntetéséhez, a társuláshoz történő csatlakozáshoz, kiváláshoz való hozzájáruláshoz, a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

104 f./ A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. g./ h./ 12. Az elnök, és feladata: A Társulás mindenkori elnöke Sándorfalva Város Önkormányzat polgármestere. Feladatai: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. a. b. c. d. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 1 példányát a Társulási Tanács ülését követően haladéktalanul meg kell küldeni a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak, továbbá a jegyzőkönyv határozat kivonatait valamennyi társult önkormányzat polgármesterének. A társult önkormányzatot képviselő polgármester akadályoztatása esetén magát meghatalmazottal is képviseltetheti, a megbízást azonban írásba kell foglalni, s annak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, ill. korlátait is. összehívja és vezeti a Társulási Tanácsot, előkészíti tárgyalásra a tárgysorozatot, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat, képviseli a Társulást, gyakorolja az utalványozási jogot a Társulási Tanácstól kapott felhatalmazás alapján, gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács döntéseinek megfelelően, elkészíti és a Társulási Tanács elé terjeszti a Társulás éves költségvetését, zárszámadását, pénzügyi mérlegét, kialakítja a könyvvezetés rendjét (számlarend) gondoskodik a Társulási Tanács ülésekről készítendő jegyzőkönyvek elkészíttetéséről és az érdekelteknek történő megküldéséről, a Társulás nevében aláírási jogot gyakorol, a Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvet aláírja a Társulási Tanács által felhatalmazott jegyzőkönyv-hitelesítővel. Munkaszervezeti feladatok ellátásának irányítása és ellenőrzése A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges a Tanács hatáskörébe nem tartozó - szerződések, megbízási szerződések megkötése. Készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó döntés A Tanács hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére (kifizetésére) vonatkozó döntés A Tanács elnökének hatáskörében vállalt gazdasági kötelezettségek teljesítésére (kifizetésére) vonatkozó döntés. 13. Az elnökhelyettes, és feladata: Társulási Tanács- az elnök javaslata alapján - saját tagjai közül elnökhelyettest választ 4 éves időtartamra. Az elnökhelyettest az önkormányzati választásokat követő legközelebbi Társulási Tanács ülésén kell megválasztani, a Társulási Tanács minősített döntéshozatalára vonatkozó, jelen megállapodás 9. d./ pontjában foglalt rendelkezés alapján. Az elnökhelyettes az elnök távolléte, ill. akadályoztatása esetén ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács az elnök hatáskörébe utalt. 14. A Társulás szervezete: A Társulás éves költségvetésből gazdálkodik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá, A célfeladatok megvalósításához a társult önkormányzatok a Társulási Tanács külön döntése szerint járulnak hozzá. Az ügyviteli, számviteli, pályázati feladatok ellátását a Társulás Elnöke hatáskörébe tartozóan határozatlan időtartamra kötött megbízási szerződés alapján a Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. A társult önkormányzatok polgármesterei kötelesek megfelelő információkkal segíteni a Társulást és annak elnökét feladatai ellátásában.

105 e. A Társulási Tanács tagjai kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a társulásban végzett tevékenységükről. 15. A Társulás működésének pénzügyi alapjai: a. b. c. d. e. A Társulás feladatai ellátásához és a mű ködéséhez szükséges saját pénzalappal rendelkezik. A Társulás bevételei: a társult önkormányzatok által fizetendő tagdíj, illetve a különböző pályázatokon elnyert támogatások, A Társulás a pénzeszközeit pénzintézetnél nyitott saját bankszámlán tartja. A Társulás a bevételeit a következő célokra használhatja fel: pályázott programokban saját erőként, a társulás működésével, működtetésével összefüggő költségek és kiadások, a társulás érdekeit és céljait szolgáló kiadványok, prospektusok elkészíttetése, terjesztése, társulási szintű táj - és környezetvédelmi programokhoz, rekonstrukciós, rehabilitációs tevékenységekhez, beruházásokhoz való társulási hozzájáruláshoz. A Társult települési önkormányzatok által fizetendő tárgyévi éves tagdíj mértéke 1,- Ft/állandó lakosságszám. (Állandó lakosságszám a Társulási Megállapodás 1. sz. Függeléke) Az állandó lakosságszámot 4 évente felül kell vizsgálni a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján. Legközelebbi állandó lakosságszám felülvizsgálat ideje: december 31. Az állandó lakosságszám adatait figyelembe véve megállapított és a társulás tagjainak írásban kiközölt tagdíjat évente egy összegben kell megfizetni a közlés kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással a Társulás számlájára. A Társuláshoz év közben csatlakozó település a tagdíj időarányos részét köteles megfizetni. g. A tagönkormányzatok által vállalt tagdíjfizetés elmulasztása esetén, a fizetési határidő lejártától számított 15. naptól irányadó eljárás az inkasszó-azonnali beszedési megbízás alkalmazása. Amennyiben az inkasszó nem érvényesíthető, akkor a tartozásra a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a Társulás az esedékességtől a kifizetés napjáig terjedő időtartamra. 16. A Társulás felügyelete és ellenőrzése: A társulás felügyeletét a társul önkormányzatok Társulási Tanácsba delegált képviselői látják el. A társulás pénzügyi belső ellenőrzését a Társulás Elnöke által megbízott belső ellenőr végzi. A társulás felett a törvényességi ellenőrzési jogkört a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal látja el. 17. Társuláshoz való csatlakozás, kiválás, társulási megállapodás felmondása: a. A Társuláshoz történő csatlakozás időben nem korlátozott. A csatlakozási szándékot bejelentő önkormányzatnak át kell adni a társulási megállapodás egy példányát, és tájékoztatni kell az adott évi tagdíj mértékéről. b. c. d. 18. Kizárás A Társulási Tanácsnak előzetesen nyilatkoznia kell a befogadási szándékról, aminek fennállása esetén a belépésről a csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testülete dönt. A csatlakozás akkor válik joghatályossá, amikor a belépés kérdésében hozott döntést a csatlakozó a Társulás elnökéhez megküldi. A Társulásból kiválni, a társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet oly módon, hogy a kiválási, felmondási döntést tartalmazó tagönkormányzati határozatot tárgyév június 30- ig a Társulás Elnökéhez meg kell küldeni. A kiválásról, felmondásról a társult önkormányzat képviselő-testülete dönt, a Társulási Tanács a kiválási szándékot köteles tudomásul venni. A társulási megállapodást felmondó, kiváló települési önkormányzat köteles a Társulással szemben fennálló éves tagdíjfizetési kötelezettségét a felmondás, kiválás hatálybalépéséig teljesíteni, továbbá az addig megfizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

106 19. A Társulás megszűnése: a. A Társulás megszűnik, ha: a Társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testülete a megszűnést kimondja, tagjainak száma kettő alá csökken. Bíróság jogerős döntése alapján. b. A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a tagok között lakosságszám-arányosan kell felosztani, feltéve, hogy a Társulást terhelő vagyoni kötelezettségek kiegyenlítése után marad felosztható társulási vagyon. c. A megszűnéskor fennálló, s a vagyonból ki nem elégíthető követelések a megszűnés időpontjában a társulás tagjaként nyilvántartott települési önkormányzatokat lakosságarányosan terhelik, feltéve, hogy ebben a kérdésben az érintett települések másként nem állapodnak meg. d. A megszűnés időpontjában fennálló társulási követelésekre a c./ pontban foglalt rendelkezések az irányadók. e. Tagtelepülés fogalma alatt azokat a településeket kell érteni, akik a megszűnés időpontjában tagjai voltak a társulásnak. 20. Záró rendelkezések a. Társult önkormányzatok kijelentik, hogy ez a megállapodás a helyi önkormányzat önállóságát nem sérti. A továbbiakban sem hoznak olyan döntést, amely bármely önkormányzat önállóságát sértené. b. A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérelik meg rendezni, s Bírósághoz csak abban az esetben fordulnak, ha ezen törekvésük nem jár eredménnyel. Erre az esetre kikötik a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. c. Ezen társulási megállapodás - az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó határozatai Társulási Tanács Elnökéhez történő megérkezését követő 10. napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni. d. Jelen megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mártélyon szeptember 30. napján létrejött, Bakson június 23. napján, Sándorfalván, április 30. és június 25. napján módosított megállapodás egységes szerkezetbe foglalt okirata. Sándorfalva, március 30. Kakas Béla polgármester Társulás Elnöke

107 Település Képviselő -testületi határozat száma 1. Algyő KT határozat 2. Baks KT határozat 3. Csanytelek KT határozat 4. Csongrád KT határozat 5. Deszk KT határozat 6. Dóc KT határozat 7. Eperjes KT határozat 8. Ferencszállás KT határozat 9. Földeák KT határozat 10.Hódmezővásárhely KT határozat 11. Kiszombor 81/2010. (III. 30) KT határozat 12. Klárafalva KT határozat 13. Mártély KT határozat 14. Mindszent KT határozat 15. Óföldeák KT határozat 16. Sándorfalva KT határozat 17. Szatymaz KT határozat 18. Szeged KT határozat 19. Szegvár KT határozat 20. Szentes KT határozat 21. Tiszasziget KT határozat. Kakas Béla polgármester Társulás elnöke Záradék: A Társulási Megállapodást a Társulási Tanács március hó 30. napján a 4/2010. (III. 30.) TT. határozatával hagyta jóvá. A Társulási Megállapodás március 30. napjától lép hatályba. Egységes szerkezetben hiteles: Sándorfalva, március 30. Kakas Béla Társulás elnöke

108 Melléklet A Társulásban résztvevő önkormányzatok, vezető tisztségviselőjük nevének jegyzéke Algyő Község Önkormányzata Baks Község Önkormányzata Deszk Község Önkormányzata Dóc Község Önkormányzata Ferencszállás Község Önkormányzata Földeák Község Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Kiszombor Község Önkormányzata Klárafalva Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzata Mindszent Város Önkormányzata Óföldeák Község Önkormányzata Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő: Dr. Piri József polgármester Képviselő: Búza Zsolt polgármester Képviselő: Simicz József polgármester Képviselő: Tóth Margit polgármester Képviselő: Domokos István polgármester Képviselő: Vass Imre polgármester Képviselő: Dr. Lázár János polgármester Képviselő: Szegvári Ernőné polgármester Képviselő: Fekete József polgármester Képviselő: Balogh Jánosné polgármester Képviselő: Dr. Zsótér István polgármester Képviselő: Hajnal Gábor polgármester Képviselő: Kakas Béla polgármester Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Solymos László alpolgármester Tiszasziget Község Önkormányzata Képviseli: Bodó Imre polgármester Csanytelek Község Önkormányzata Csongrád Község Önkormányzata Eperjes Község Önkormányzata Szatymaz Község Önkormányzata Szegvár Község Önkormányzata Képviselő: Forgó Henrik polgármester Képviselő: Bedő Tamás polgármester Képviselő: Dr. Kiss Csaba polgármester Képviselő: Dr. Kormányos László polgármester Képviselő: Gémes László polgármester Szentes Község Önkormányzata Képviselő: Szirbik Imre polgármester

109 1. sz. Függelék Állandó lakosságszám január 01-i adatok alapján: Algyő Község Önkormányzata Baks Község Önkormányzata Deszk Község Önkormányzata Dóc Község Önkormányzata Ferencszállás Község Önkormányzata Földeák Község Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 5356 fő 2190 fő 3587 fő 792 fő 662 fő 3339 fő fő Önkormányzata Kiszombor Község Önkormányzata Klárafalva Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzata Mindszent Város Önkormányzata Óföldeák Község Önkormányzata Sándorfalva Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Tiszasziget Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csongrád Község Önkormányzata Eperjes Község Önkormányzata Szatymaz Község Önkormányzata Szegvár Község Önkormányzata Szentes Község Önkormányzata 4242 fő 528 fő 1292 fő 7332 fő 497 fő 8237 fő fő 1779 fő 2996 fő fő 595 fő 4688 fő 4904 fő fő

110 2. sz. Függelék A társulás tagjainak szavazati arányai (lakosságszám szerint) % Algyő Község Önkormányzata 1,9 Baks Község Önkormányzata 0,8 Deszk Község Önkormányzata 1,2 Dóc Község Önkormányzata 0,3 Ferencszállás Község Önkormányzata 0,2 Földeák Község Önkormányzata 1,2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 16,3 Önkormányzata Kiszombor Község Önkormányzata 1,5 Klárafalva Község Önkormányzata 0,2 Mártély Község Önkormányzata 0,4 Mindszent Város Önkormányzata 2,5 Óföldeák Község Önkormányzata 0,2 Sándorfalva Város Önkormányzata 2,8 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 49 Tiszasziget Község Önkormányzata 0,6 Csanytelek Község Önkormányzata 1 Csongrád Község Önkormányzata 6,2 Eperjes Község Önkormányzata 0,2 Szatymaz Község Önkormányzata 1,6 Szegvár Község Önkormányzata 1,7 Szentes Község Önkormányzata 10,2 Összesen: 100

111 Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É TŐ L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Ügyiratszám: 251-5/2010/U1. Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerző dés módosítása Melléklet: konzorciumi szerződés Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa március 31. napján tartott ülésén megtárgyalta a Konzorciumi szerződés módosítását. A szerződést a képviselő- testületeknek is el kell fogadniuk. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek a Konzorciumi szerződés módosításának elfogadásáról. Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerződés módosítása Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi szerződésének módosítását - melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi szerződés aláírására illetve a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete Szatymaz, dr. Kormányos László polgármester

112 KONZORCIUMI SZERZİDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBEN SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTT

113 2 Amely létrejött mint konzorciumi tagok KONZORCIUMI SZERZİDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata /6720 Szeged, Széchenyi tér / képviseletében: Dr. Botka László polgármester másrészrıl Az alábbi települési önkormányzatok nevében: Algyı Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyı, Kastélykert u. 40.) képviseletében: Dr. Piri József polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata (6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.) képviseletében: Petró Ferenc polgármester Baks Község Önkormányzata (6768 Baks, Fı u. 92). képviseletében: Búza Zsolt polgármester Balástya Község Önkormányzata (6764 Balástya, Rákóczi u. 5.) képviseletében: Ujvári László polgármester Balotaszállás Község Önkormányzata (6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) képviseletében: Huszta István polgármester Bordány Község Önkormányzata (6795 Bordány, Felszabadulás u. 44.) képviseletében: Balogh Ferenc polgármester Csengele Község Önkormányzata (6765 Csengele, Petıfi u. 13. képviseletében: Sánta Ferenc polgármester Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) képviseletében: Simicz József polgármester Dóc Község Önkormányzata (6766 Dóc, Alkotmány u. 17.) képviseletében: Tóth Margit polgármester

114 3 Domaszék Község Önkormányzata (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) képviseletében: Kispéter Géza polgármester Ferencszállás Község Önkormányzata (6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.) képviseletében: Domokos István polgármester Forráskút Község Önkormányzata (6793 Forráskút, Felszabadulás u. 74.) képviseletében: Fodor Imre polgármester Kelebia Község Önkormányzata (6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.) képviseletében: Maczkó József polgármester Kistelek Város Önkormányzata (6760 Kistelek, Árpád u. 1.) képviseletében: Nagy Sándor polgármester Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) képviseletében: Szegvári Ernıné polgármester Klárafalva Község Önkormányzata (6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.) képviseletében: Fekete József polgármester Kübekháza Község Önkormányzata (6755 Kübekháza, Petıfi tér 2.) képviseletében: Dr. Molnár Róbert polgármester Mórahalom Város Önkormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) képviseletében: Nógrádi Zoltán polgármester Ópusztaszer Község Önkormányzata (6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) képviseletében: Makra József polgármester Öttömös Község Önkormányzata (6784 Öttömös, Felszabadulás u. 12.) képviseletében: Bata Ferenc polgármester Pusztamérges Község Önkormányzata (6785 Pusztamérges, Móra F. tér 2.) képviseletében: Dr. Papp Sándor polgármester

115 4 Pusztaszer Község Önkormányzata (6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) képviseletében: Máté Gábor polgármester Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.) képviseletében: Borbásné Márki Márta polgármester Ruzsa Község Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) képviseletében: Sánta Gizella polgármester Sándorfalva Város Önkormányzata (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) képviseletében: Kakas Béla polgármester Szatymaz Község Önkormányzata (6763 Szatymaz, Kossuth L. u. 30.) képviseletében: Dr. Kormányos László polgármester Tiszasziget Község Önkormányzata (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.) képviseletében: Bodó Imre polgármester Tompa Város Önkormányzata (6422 Tompa, Szabadság tér 3.) képviseletében: Belágyi Mihály polgármester Újszentiván Község Önkormányzata (6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.) képviseletében: Putnik Lázár polgármester Üllés Község Önkormányzata (6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.) képviseletében: Nagy Attila Gyula polgármester Zákányszék Község Önkormányzata (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) képviseletében: Matuszka Antal István polgármester Zsombó Község Önkormányzata (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.) képviseletében: Gyuris Zsolt polgármester /együttesen mint FELEK/ az aláíró lapon megnevesített települési önkormányzatok között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint:

116 5 I. Bevezetı rendelkezések: A felek tudomásul bírnak arról, hogy az Európai Tanács társfinanszírozási keretében jelentıs támogatásban részesíti az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok így Magyarország azon regionális beruházási projektjeit, amelyek hozzájárulnak az EU normák végrehajtásához és érvényesítéséhez. Az Unió közötti idıszakára vonatkozó tagjelölt államoknak nyújtandó csatlakozás elıtti támogatás eszköze az ISPA, amelynek fı célja a környezetvédelem területén a csatlakozást hátráltató konkrét problémák megoldására irányuló fejlesztési projektek támogatása. A Felek megállapítják, hogy Szeged városának, illetıleg régiójának, kiemelten Csongrád Megye és a Csongrád megyéhez kapcsolódó Bács-Kiskun megyei települési önkormányzatainak komoly érdeke főzıdik egy olyan szelektív hulladékgyőjtési és regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához, amely alkalmas a szilárd hulladékkezelést magas technikai és mőszaki infrastruktúrával mőködtetni, továbbá ehhez kapcsolódóan különbözı szakterületen magas szintő szolgáltatások nyújtására. Felek megállapodnak abban, hogy Csongrád megye és a Csongrád megyéhez kapcsolódó Bács-Kiskun megye területén a fenti feladatok megvalósítása érdekében a térségi ISPA hulladékgazdálkodási projekt megvalósításában az Európai Unió által jóváhagyott célok érdekében, az EU és a hazai Kormány támogatásának igénybevételével együttmőködnek, mely együttmőködés feltételeit jelen konzorciumi szerzıdés szabályozza. A Felek törekednek arra, hogy a rendszer kiépítését követıen a mőködtetés gazdasági alapjai tekintetében a megvalósult projekt önfenntartó legyen. A bıvítés a fenntartható fejlesztés és az üzemeltetés költségeire vonatkozóan külön megállapodásban rögzítik a felek az együttmőködés feltételeit a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény vonatkozó fejezetei figyelembevételével. A konzorcium társult tagjai az alábbi vonzáskörzethez tartoznak: Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep vonzáskörzete (a hozzá tartozó települések) 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 2. Algyı Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyı, Kastélykert u. 40.) 3. Ásotthalom Község Önkormányzata (6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.) 4. Baks Község Önkormányzata (6768 Baks, Fı u. 92.) 5. Balástya Község Önkormányzata (6764 Balástya, Rákóczi u. 5.) 6. Balotaszállás Község Önkormányzata (6412 Balotaszállás, Ady Endre u Bordány Község Önkormányzata (6795 Bordány, Felszabadulás u. 44.) 8. Csengele Község Önkormányzata (6765 Csengele, Petıfi u. 13.) 9. Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) 10. Dóc Község Önkormányzata (6766 Dóc, Alkotmány u. 17.) 11. Domaszék Község Önkormányzata (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) 12. Ferencszállás Község Önkormányzata (6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.) 13. Forráskút Község Önkormányzata (6793 Forráskút, Felszabadulás u. 74.)

117 Kelebia Község Önkormányzata (6423 Kelebia, Ady E. u. 114.) Kistelek Város Önkormányzata (6760 Kistelek, Árpád u. 1.) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) Klárafalva Község Önkormányzata (6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.) Kübekháza Község Önkormányzata (6755 Kübekháza, Petıfi tér 2.) Mórahalom Város Önkormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) Ópusztaszer Község Önkormányzata (6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) Öttömös Község Önkormányzata (6784 Öttömös, Felszabadulás u. 12.) Pusztamérges Község Önkormányzata (6785 Pusztamérges, Móra F. tér 2.) Pusztaszer Község Önkormányzata (6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.) Ruzsa Község Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) Sándorfalva Város Önkormányzata (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) Szatymaz Község Önkormányzata (6763 Szatymaz, Kossuth L. u. 30.) Tiszasziget Község Önkormányzata (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.) Tompa Város Önkormányzata (6422 Tompa, Szabadság tér 3.) Újszentiván Község Önkormányzata (6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.) Üllés Község Önkormányzata (6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.) Zákányszék Község Önkormányzata (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) Zsombó Község Önkormányzata (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.) II. A konzorcium célja: A Felek kinyilvánítják azt, hogy kölcsönös érdekük főzıdik Csongrád megyében és a Csongrád megyéhez kapcsolódó Bács-Kiskun megyei településeken létrehozandó szelektív hulladékgyőjtési és regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához és a megvalósuló fejlesztés hatékony mőködtetéséhez. A konzorciumi tagok a konzorcium céljának megvalósításában, a megállapodásban meghatározott kötelezettségek teljesítésével, együttmőködésük megvalósításával vesznek részt a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor irányítása mellett. III. A szerzıdés tárgya, a Felek kötelezettségvállalásai: A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy Csongrád megyében és a Csongrád megyéhez kapcsolódó Bács-Kiskun megyei településeken a szelektív hulladékgyőjtési és regionális hulladékgazdálkodási rendszer projekt megvalósításához hozzájárulnak, amelynek célja, hogy szőnjön meg az egy település, egy szeméttelep gyakorlat, s korszerő mőszaki védelemmel rendelkezı hulladéklerakók jöjjenek létre a győjtési, szállítási útvonalak racionalizálása mellett. A felek együttmőködési és hozzájárulási kötelezettsége továbbá kiterjed a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésére, régi szeméttelepek bezárására, rekultiválásra, illetve felszámolására, a regionális hulladékkezelési eszközrendszer létrehozására a település szerkezetétıl és a lakosság számától függıen. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létesítményeinek és eszközrendszerének valamint a rekultivált hulladéklerakók mőködtetését a konzorciumi szerzıdésben közremőködık

118 7 által oldják meg, mely magában foglalja a szakmai együttmőködést, valamint a projektek elkészítésének valamennyi szükségképpeni munkafázisának teljesítését. a, A felek általános szakmai együttmőködés kötelezettségvállalása kiterjed az alábbi szempontrendszerben meghatározott feladatokra: Szervezeti feladatok Együttmőködési megállapodás megkötése az érintett települések között A projekt kidolgozásáért felelıs szervezet számára megbízás kiadása A mőködtetés szervezeti gazdasági feltételrendszerének kidolgozása A mőködtetésre vonatkozó közös döntéshozatali mechanizmus kialakítása, döntéshozó testület felállítása Mőszaki feladatok Hulladékmennyiségek jövıbeli alakulásának felmérése Meglévı felmérések aktualizálása Szelektíven győjthetı mennyiségek és keletkezési helyeinek felmérése Győjtési és szállítási útvonalak optimalizálása Hulladékudvarok, komposztáló telepek, átrakó állomások és győjtıszigetek telepítési helyeinek meghatározása Régi szeméttelepek rekultivációs módjának kiválasztása Gazdasági feladatok: Nemzeti támogatás megszerzésének biztosítása Győjtési, szállítási költségek tervezése Szelektív rendszerek mőködtetési költségeinek meghatározása Szervezési feladatok: Lakossági fórumok szervezése Civil szervezetek együttmőködésének szervezése Ipari hulladéktermelık együttmőködésének szervezése Pályázati részvételek szervezése Helyi hulladékgazdálkodási feladatok szervezése, finanszírozása pótlólagos pályázati források bevonásával b, A felek ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult létesítmények, eszközök mőködtetésre vonatkozó kötelezettségvállalása különösképpen kiterjed: a megvalósult létesítmények és eszközrendszer (1-6. sz. melléklet) igénybevételére, az igénybevételre vonatkozó testületi határozatok meghozatalára a megvalósult létesítmények és eszközrendszer mőködése során igénybevétel szerint felmerülı összes költség finanszírozására, és a megvalósult létesítmények és eszközrendszer hosszú távú fenntarthatósága érdekében a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti közszolgáltatási díj megállapítására, a települési önkormányzat díj- megállapítási joga alapján. a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény figyelembevételével a megvalósult létesítmények és eszközrendszer kötelezı igénybevételének biztosítására a

119 8 - - hulladékgazdálkodásról a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény szabályai szerint a települési önkormányzatok által kijelölt közszolgáltatók tekintetében a kötelezı igénybevételi szabályokat megszegı szolgáltatókkal szembeni eljárás kezdeményezésére, az eljárás lefolytatására a 7. sz. mellékletben csatolt Támogatási Szerzıdésben foglalt szerzıdéses kötelezettségek teljesítésének érdekében az érintett Önkormányzat által szükséges döntések, intézkedések meghozatalára c, A felek KEOP Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Program Hulladéklerakók Rekultivációja pályázat megvalósítása és üzemeltetése érdekében tett kötelezettségvállalása az elıkészítés és megvalósítás során felmerülı valamennyi feladat teljesítésén kívül különösképpen kiterjed: - a megvalósult rekultivált hulladéklerakók teljes körő üzemeltetésére a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, valamint az illetékes környezetvédelmi hatóság mindenkori elıírásai figyelembevételével Az üzemeltetési feladatok elıírt teljes körő ellátása kiterjed: - talajvízfigyelı kutak és monitoring rendszer üzemeltetésére, - véderdı és telepített növényzet ápolási munkálataira, - éves üzemeltetési, összefoglaló jelentés elkészítésére, - a vízelvezetı és -kezelı rendszerek (csapadékvíz, csurgalékvíz) karbantartására, tisztítására, iszapmentesítésére - a hulladéklerakó megközelítését szolgáló közlekedési utak, üzemi utak állapotának ellenırzésére és karbantartására - a rekultivált hulladéklerakón az illegális hulladéklerakás megakadályozására, az esetlegesen illegálisan lerakott hulladék elszállítására engedéllyel rendelkezı lerakóhelyre, valamint az így megrongálódott rekultivált felszín helyreállítására - stb. - a teljes körő üzemeltetés megvalósításához szükséges anyagi fedezet biztosítására, a mőködtetési költségek biztosítása érdekében történı Önkormányzati döntések határozatok idıben történı meghozatalára A Felek vállalják, hogy a projektek megvalósítása során a szükséges engedélyezési és hatósági eljárások eredményes lefolytatását támogatják, és szakmailag segítik. A Felek elısegítik a szükséges kormányzati egyeztetéseket és hatósági engedélyeztetési eljárásokat az országos hatáskörő szervekkel. 5. a) A Felek saját tevékenységük során (rendezési tervek, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, stb.) figyelembe veszik a jelen konzorciumi szerzıdésben megfogalmazott érdekazonosságot, és az ISPA projektek megvalósításához és befogadásához saját hatáskörben a jogszabályi lehetıségek határán belül segítséget nyújtanak, egyben

120 9 kötelezettséget vállalnak a megvalósult projekt rendeltetésszerő üzemeltetésének biztosítására. b) A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ISPA pályázatban a Gesztor felhasználja az adott dokumentáció kitöltéséhez szükséges önkormányzati adatait. /Népességszám, ellátási terület, keletkezı és begyőjtött hulladék mennyisége, stb/. c) A Felek megállapodnak abban, hogy az ISPA pályázat keretein belül megépült hulladéklerakó jelen konzorcium Gesztorának tulajdonába kerül azzal, hogy a Gesztor kötelezettsége a hulladéklerakó üzemeltetésével, karbantartásával és a jövıbeni esetleges bıvítésével kapcsolatos feladatokról való gondoskodás, melynek költségei vonatkozásában a felek külön megállapodásban rögzítik az együttmőködés feltételeit. A hulladéklerakó üzemeltetése, szolgáltatásai a települések irányába külön megállapodás alapján történik, mely megállapodás Szatymaz, Zsombó, Domaszék, Röszke, Forráskút, Bordány, Üllés, Pusztamérges, Öttömös, Ruzsa, Kelebia, Balotaszállás, Ásotthalom, Zákányszék, Mórahalom, Tompa települések és Szeged város között évben, képviselı-testületek által jóváhagyott, együttmőködési megállapodással: ISPA Regionális Hulladékgazdálkodási Projektre együtt érvényes. 6. A Felek vállalják, hogy az ISPA projekt megvalósulása érdekében saját hatáskörben, a saját területeiket érintı döntéseiket idıben meghozzák, s a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket idıben és maradéktalanul, valamint a támogatási kérelmekben meghatározott ütemterv szerinti részfeladatokat határidıre teljesítik, a közigazgatási területükön megvalósuló létesítmények megvalósításához a területet biztosítják. A Felek kötelezettséget vállaltak továbbá arra, hogy közigazgatási területükön keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére, a regionális szilárd-hulladék gazdálkodási rendszert kívánják igénybe venni, a szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint. A fenti kötelezettségvállalás folytán a felek kötelesek a támogatási szerzıdésben foglaltak maradéktalan betartására. Amennyiben a támogató vagy az ISPA támogatási szerzıdés szabályainak betartása ellenırzésére feljogosított szervezet a támogatási cél ellenırzése körében szerzıdésszegést állapít meg, és a megállapított szerzıdésszegı magatartás valamely fél magatartásával okozati összefüggésbe hozható, úgy a támogatási szerzıdések alapján a kedvezményezettel szemben alkalmazott valamennyi jogkövetkezményért ideértve a teljes kártérítés megfizetését is az a fél felelıs, aki a szerzıdésben vállalt kötelezettségvállalása ellenére a megállapított szerzıdésszegı magatartást tanúsította, vagy a szerzıdésszerő teljesítést ellenhetetlenítette. Amennyiben a szerzıdésszegés több fél magatartásában valósul meg, úgy a jogkövetkezmények tekintetében felelısségük egyetemleges a kedvezményezettel szemben. 7. A Felek kijelentik, hogy közigazgatási területükön keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére, a regionális szilárd-hulladék gazdálkodási rendszert kívánják igénybe venni, a szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint. 8. Az ISPA projektre vonatkozó finanszírozási kötelezettség-vállalást a Gesztor és a szolgáltató között kötendı szerzıdésben kell rögzíteni. Ezek figyelembevételével a konzorciumban résztvevı Önkormányzatokkal a szolgáltató köti meg mőködtetésre vonatkozó végleges szerzıdést. A Gesztor kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltató a konzorciumban részt vevı Önkormányzatokkal kötendı megállapodásban, a szolgáltatás ellenértékekén nem

121 10 köthet ki magasabb összeget, mint az adott Önkormányzat területén végzett tényleges szolgáltatás igazolt bruttó költségeinek 100 %-a. Az igazolt bruttó költségek mértékének meghatározása az adott Önkormányzatra vonatkoztatva az önkormányzattal egyetértésben évente egyedileg állapítandó meg. IV. Konzorcium szervezeti felépítése, mőködése A Felek elfogadják, hogy az ISPA támogatási kérelem felelıs szervezete, mint Gesztora a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen, s egyben a felek felhatalmazzák a Gesztort, hogy a konzorcium minden társult résztvevıjének nevében, a Konzorcium Ügyvivı Tanács által történt elızetese jóváhagyás után, jogszerő nyilatkozatokat tegyen, teljes jogkörrel a Feleket képviselje, utasításokat vegyen át, vagy adjon ki. Ez a kötelezettsége nem érinti a Gesztor azon jogát, hogy saját nevében bármilyen jognyilatkozatot tehet. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztori feladatok ellátására kötelezettséget vállal. A Gesztor tudomásul veszi, hogy azon jogszerő nyilatkozatainak és utasításainak vonatkozásában, amelyek érintik a munkamegosztás szerint a konzorciumi tagok feladatát, velük elıtte írásban köteles megegyezni. A Felek az általuk írásos megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését biztosítják a szerzıdésben kitőzött célok megvalósítása érdekében. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen konzorciumi szerzıdés alapján a konzorcium legfıbb szerve az együttmőködést vállaló önkormányzatok képviselıibıl álló Konzorciumi Közgyőlés, a Konzorciumi Közgyőlés mőködését az SZMSZ szabályozza, melyet elsı ügydöntı ülésén egyhangú határozatával elfogadni köteles. Az ügyek vitelére az aláíró felek hoznak létre, melynek állandó tagjai: Konzorciumi Ügyvivı Tanácsot Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere Kistelek Város Önkormányzat Polgármestere Mórahalom Város Önkormányzat Polgármestere Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármestere Kelebia Község Önkormányzat Polgármestere 5. A Konzorciumi Ügyvivı Tanács feladata a szerzıdéses kötelezettség-vállalások, az együttmőködés ellenırzése, feladatok teljesítésének segítése, a projekt megvalósításának érdekében a határozatok meghozatala és jognyilatkozatok adása. A Tanács ügyrendjében megállapított gyakorisággal - áttekinti a szerzıdésben foglalt célok megvalósítását, - felméri a szükséges intézkedések körét,

122 ellenırzi és elemzi a projekt szerinti célkitőzések megvalósulásának idıarányos állapotát, szükség esetén figyelmeztetéssel, észrevétellel, javaslattal él a projekt megvalósításával összefüggésben az érintettek felé, a pénzügyi alapokkal szembeni elszámolást ellenırzi, a szakmai munkát felügyeli, bármely aláíró fél esetleges elállási szándéka esetén megvizsgálja annak lehetıségét és indokoltságát és szükség szerint döntéshozatalra a konzorciumi közgyőlés elé terjeszti egyeztetést kezdeményez eleget tesz a konzorciumi szerzıdéssel érintett Önkormányzatokkal szembeni tájékoztatási kötelezettségnek. 6. A konzorciumi Ügyvivı Tanács az üléseit negyedévente legalább egy alkalommal tartja és munkájába közös megegyezés alapján, további szakértı személyeket bevonhat. A Tanács mőködési rendjét ügyrend szerint végzi, elnököt tagjaiból választ, a Tanács üléseit az elnök jogosult bármikor összehívni. Az Ügyvivı Tanács döntéseit egyhangú határozattal hozza meg. V. Titoktartás A konzorciumi tagok kötelesek minden, a jelen szerzıdéssel, a konzorcium egyéb dokumentumaival, a Pályázattal kapcsolatos továbbá a többi konzorciumi tagtól kapott vagy azokra vonatkozó információt az üzleti titok védelmére vonatkozó elıírások betartásával, bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a lakosság tájékoztatására. VI. A szerzıdés hatálya Tartam A felek a szerzıdésben a szerzıdéses kötelezettségvállalás tartamát akként határozták meg, hogy az valamennyi konzorciumi tag általi aláírással lép hatályba és a hatályba lépésétıl számított határozatlan idıtartamra szól. A felek a támogatási szerzıdéssel összhangban a szerzıdés tartamát akként pontosítják, hogy annak határozatlan végsı idıtartama változatlanul hagyása mellett a feleket kötelezettségvállalásuk a rendszer mőködtetésére és ahhoz kapcsolódó valamennyi, a szerzıdésben és annak kiegészítésében szabályozott kötelezettség betartására a pályázatban vállalt mőködtetési határidı a beruházás elkészült létesítményeinek, beszerzett eszközeinek üzembe helyezését követı 10 év lejártáig terheli. Ezen kötelezettség megszegése esetén a kötelezettséget szegı félre a jogkövetkezmények kártérítés, többletköltség stb. átháríthatóak. A felek megállapodnak abban, hogy a Gesztor a jelen megállapodást rendes felmondással nem mondhatja fel. Megilleti azonban a Gesztort a rendkívüli felmondás joga a többi tag kirívóan súlyos szerzıdésszegése esetén.

123 12 A Gesztor kötelezettséget vállal arra, hogy a megkötendı konkrét tevékenység végzésére vonatkozó szerzıdésben kiköti, hogy a megbízott Szolgáltató az Önkormányzatokkal megkötendı szolgáltatási szerzıdést rendes felmondással nem mondhatja fel, rendkívüli felmondással pedig csak abban az esetben, ha az Önkormányzat a szolgáltatás ellenértékét az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerzıdés rendelkezéseivel összhangban önhibájából nem fizeti meg. A konzorciumi tag a jelen szerzıdést minden év június 30-ig, a következı naptári év január 1. napjára, rendes felmondással írásban, felmondhatja. A konzorciumi tag a jelen szerzıdést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel: - - A konzorciumi szerzıdés keretében megvalósuló beruházások (hulladékudvarok, komposztáló telepek, átrakó állomások és győjtıszigetek, régi szeméttelepek rekultivációja) jogerıs és végrehajtható mőködési engedélyének megszerzése december 31. napjáig nem történik meg A jelen szerzıdés 3.8 pontjában meghatározott szolgáltatási szerzıdés meghiúsul. A rendkívüli felmondás jogának gyakorlása a többi tag vonatkozásában hátrányos következménnyel nem járhat, azt a konzorciumi tag csak a rendeltetésszerő joggyakorlás elvével összhangban gyakorolhatja. Vis Maior A felek mentesülnek a szerzıdésszegés jogkövetkezményei alól, ha annak oka a Ptk. szerinti vis maiornak minısülı elháríthatatlan külsı ok. VII. Záró rendelkezések 1. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés érvényben marad akkor is, ha bármely szerzıdı fél vonatkozásában megváltoznak a jelen szerzıdésben megjelölt a felek képviseletében eljáró személyek. A képviseletre jogosult, illetve eljáró személyek változása esetén e Feleknek meg kell jelölni az új személyeket. A Gesztor a jelen szerzıdés hatályban tartására az esetleges jogutódok tekintetében is kötelezettséget vállal. 2. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a alkalmazandók. Ptk. rendelkezései A Felek békés egyezséggel nem rendezett vitáik eldöntésére hatáskör függvényében a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság az illetékes. Amennyiben jelen Konzorciumi Szerzıdés bármely, a felek által korábban megkötött megállapodás rendelkezésével ellentétes vagy abba ütközik, a jelen Konzorciumi Szerzıdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 5. A Felek a jelen konzorciumi szerzıdést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezıt jóváhagyólag írták alá a külön lapon megszövegezett aláíró lap szerint. Szeged,

124 13 Aláírólap Dr. Botka László polgármester Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Piri József polgármester Petró Ferenc polgármester Algyı Nagyközség Önkormányzata Ásotthalom Község Önkormányzata Búza Zsolt polgármester Újvári László polgármester Baks Község Önkormányzata Balástya Község Önkormányzata Huszta István polgármester Balogh Ferenc polgármester Balotaszállás Község Önkormányzata Bordány Község Önkormányzata Sánta Ferenc polgármester Simicz József polgármester Csengele Község Önkormányzata Deszk Község Önkormányzata Tóth Margit polgármester Kispéter Géza polgármester Dóc Község Önkormányzata Domaszék Község Önkormányzata Domokos István polgármester Fodor Imre polgármester Ferencszállás Község Önkormányzata Forráskút Község Önkormányzata Maczkó József polgármester Nagy Sándor polgármester Kelebia Község Önkormányzata Kistelek Város Önkormányzata Szegvári Ernıné polgármester Fekete József polgármester Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Klárafalva Község Önkormányzata

125 14 Dr. Molnár Róbert polgármester Nógrádi Zoltán polgármester Kübekháza Község Önkormányzata Mórahalom Város Önkormányzata Makra József polgármester Bata Ferenc polgármester Ópusztaszer Község Önkormányzata Öttömös Község Önkormányzata Dr. Papp Sándor polgármester Máté Gábor polgármester Pusztamérges Község Önkormányzata Pusztaszer Község Önkormányzata Borbásné Márki Márta polgármester Sánta Gizella polgármester Röszke Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Kakas Béla polgármester Dr. Kormányos László Sándorfalva Város Önkormányzata Szatymaz Község Önkormányzata Bodó Imre polgármester Belágyi Mihály polgármester Tiszasziget Község Önkormányzata Tompa Város Önkormányzata Putnik Lázár polgármester Nagy Attila Gyula polgármester Újszentiván Község Önkormányzata Üllés Község Önkormányzata Matuszka Antal István polgármester Gyuris Zsolt polgármester Zákányszék Község Önkormányzata Zsombó Község Önkormányzata

126 15 1. melléklet: Hulladékgyőjtı udvarok, szigetek Sorsz ám Megnevezés Hulladékgyőjtı udvar hrsz. Hulladékgyőjtı sziget hrsz. 1. Algyı Ásotthalom 0376/52 2/6 3. Baks 0366/ Balástya 09/ Balotaszállás 0109/ Bordány 0106/84 273/1 7. Csengele 0149/43 100/1 8. Deszk 0186/ Dóc Domaszék 0201/ Ferencszállás Forráskút 057/19 44/2 13. Kelebia 0407/ Kistelek 0197/44 507/ Kiszombor 05416/ Klárafalva Kübekháza 09/ Ópusztaszer 097/5 393/8 19. Öttömös 017/35 130/3 20. Pusztamérges 07/99 255/1 21. Pusztaszer 0187/39 45/ Röszke 0279/ Ruzsa 174/ Sándorfalva 1067/ Szatymaz 053/ Tiszasziget Tompa 021/ Újszentiván 152/1 29. Üllés 072/ Zákányszék 018/ Zsombó 0144/60 126/1 32. Szeged, Baktó 01109/2 33. Szegd, Vértó 16059/1 34. Szeged, Tápé 02032/ Szeged, Alsóváros 21813/2 36. Szeged, Sándorfalvi út 01207/ Szeged, Málna u. 1577/2 38. Szeged, Adél köz Szeged, Faragó tér Szeged, Kossuth L sgt. parkoló 12649/1 41. Szeged, Obi parkoló 12467/ Szeged, Ilona u /1 43. Szeged, Körtöltés u Szeged, Nyitra u /1 45. Szeged, Kukorica u / Szeged, Garam u /1

127 16 Sorsz ám Megnevezés Hulladékgyőjtı udvar hrsz. Hulladékgyőjtı sziget hrsz. 47. Szeged, Csongrádi sgt /3 48. Szeged, Hont Ferenc u /1 49. Szeged, Hont Ferenc u /1 50. Szeged, Gyöngyvirág u /1 51. Szeged, Csongrádi sgt /2 52. Szeged, Ág u /1 53. Szeged, Gáspár Zoltán u /1 54. Szeged, Kodály tér /1 55. Szeged, Csongrádi sgt /1 56. Szeged, Csongrádi sgt /1 57. Szeged, Rendezı tér Szeged, Koszorú út Szeged, Attila u. 3115/2 60. Szeged, Klapka tér 12042/1 61. Szeged, Völgyérhát u /3 62. Szeged, Budapesti krt Szeged, Keresztöltés u /1 64. Szeged, Bihari u Szeged, Kemes u /1 66. Szeged, Csaba u /1 67. Szeged, Római krt /7 68. Szeged, Déryné u. 383/3 69. Szeged, Bal fasor Szeged, Víztorony tér Szeged, Hargitai u. 4046/ Szeged, Erdélyi tér Szeged, Csanádi u Szeged, Vedres u. 1848/ Szeged, Dobi u

128 17 2. melléklet: Hulladékgyőjtı konténerek, edények Megnevezés Darab Háromállású tömörítı fejprés (3x24 m3 konténerrel) Kompatibilis konténerek 2 Zárt típusú konténer, 24 m3 multilift zárható billenı tetıvel 10 m3 nyitott típusú multilift konténer 43 Mérlegek, 200 kg teherbírással 33 Konténerépületek veszélyes hulladék győjtésére m3 multilift típusú nyitott konténer billenı tetıvel m3 multilift típusú nyitott konténer 43 4 m3 zárt konténer GYŐJTİSZIGETEK l őrtartalmú görgıs mőanyag edény l őrtartalmú szelektív hulladékgyőjtı edény (üveg, komposzt számára) l őrtartalmú szelektív hulladékgyőjtı edény (papír, mőanyag számára) 80 40

129 18 3. melléklet: Jármővek Sors zám Gyártmány, típus Frsz Alvázszám Renault Premium MUT 211/16,0+2 Renault Premium MUT 211/16,0+2 Renault Premium MUT 211/16,0+2 Renault Premium MUT 211/16,0+2 Renault Premium MUT 211/16,0+2 Renault Premium MUT 211/16,0+2 Renault Premium MUT 211/18,0+2 Renault Premium MUT 211/18,0+2 Renault Mascott STR H 7 Renault Mascott STR H 7 Renault Mascott STR H 7 Renault Mascott STR H 7 Renault Midlum /C - SKH 6500 ATT Renault Midlum /C - SKH 6500 ATT Renault Midlum /C - SKH 6500 ATT Renault Midlum /C - SKH 6500 ATT Renault Midlum /C - SKH 6500 ATT Renault Midlum SKH 6500 ATT Renault Midlum /C - SKH 8000 ATT Renault Midlum /C - SKH 8000 ATT Renault Midlum /C - SKH 8000 ATT Renault Midlum /C - SKH 8000 ATT Renault Kerax SKH 8000 ATT Renault Kerax SKH 8000 ATT Renault Midlum /C - SKO 6500 ATT Renault Midlum /C - SKO 6500 ATT Renault Midlum /C - SKO 6500 ATT JVX561 JVX562 JVX563 JVX564 JVX565 JVX566 JVX657 JVX660 JSB523 JSB524 JSB528 JSB529 JLA174 JLA175 JLA177 JLA178 JLA180 JLA179 JHZ372 JHZ374 JLA173 JLA176 JHZ370 JHZ371 JSB885 JSB886 JSB887 VF622ACb VF622ACb VF622ACb VF622ACb VF622ACb VF622ACb VF622SVA VF622SVA VF654ANA VF654ANA VF654ANA VF654ANA VF644AEA VF644AEA VF644AEA VF644AEA VF644AEA VF647BCA VF644ACA VF644ACA VF644ACA VF644ACA VF633BVB VF633BVB VF644AEA VF644AEA VF644AEA

130 19 Sors zám Gyártmány, típus Frsz Alvázszám Renault Midlum /C - SKO 6500 ATT Renault Kerax x4 - PALIFT T20 Renault Kerax x4 - PALIFT T20 Renault Kerax x4 - PALIFT T20 Renault Kerax x4 - PALIFT T20 PK 7501 JSB891 JTL428 JVX658 JVX659 JVX449 VF644AEA VF633DVB VF633DVB VF633DVB VF633DVB Schwarzmüller 2E/-AR XUH265 VAVAHC2185H TANA G920 kompaktor NINCS G.SZ.: TANA G920 kompaktor NINCS G.SZ.: MANITOU MLT 731T NINCS G.SZ.: MANITOU MLT 731T NINCS G.SZ.:211289

131 20 4. melléklet: Kıtörı berendezések Sorsz ám Gyártmány, típus Megnevezés Darab 1. Típus: RA 200/6; Gyári szám: Gyári szám: / Típus: V40 12/65018; Gyári szám: Típus:V60 35/650; Gyári szám: Típus:2D/1250*2400; Gyári szám: Csúszótalpas törıgép pofás törıvel, villamos hajtással Mágneses vaskiválasztó szerkezet Szállítószalag 2,5-3,5 kw 1 Szállítószalag 5,2-5,8 kw 3 Vibrátoros osztályozó 1 1 1

132 21 5. melléklet: Komposztáló berendezések Sorszá m Gyártmány, típus Megnevezés Darab 1. Komptech MASHMASTER Telepített aprító és keverı berendezés 2. Komptech TOPTURN X53 Önjáró komposzt forgatógép 3. Komptech JOKER Mobil komposzt dobszita 1 4. TESTO 175 típusú Hımérsékletmérı szonda 1 5. LMSxi típusú Gázelemzı szonda 1 1 1

133 22 6. melléklet:sándorfalvi úti hulladéklerakó telep létesítményei Sorszám Megnevezés 1. Övárok 2. Utak 3. Közmővek 4. Hídmérleg 5. Kerékfertıtlenítı 6. Gépjármő és konténermosó 7. Parkosítás 8. Talajvízszint figyelı kutak 9. Kerítések 10. Biogáz üzem 11. Csurgalékvíz tisztító üzem 12. Komposztáló üzem 13. Hulladéklerakó 14. Csapadékvíz tározó 15. Csurgalékvíz tározó

134 Szatymaz Község POLGÁRMESTERÉTŐL 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Szatymaz Község Képviselőtestületének Szatymaz Tárgy: KEOP /A pályázat beadása Tisztelt Képviselőtestület! április 1-én kiírásra került a KEOP /A - Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázata. Pályázni hivatásszerű kerékpárhasználat céljából fedett kerékpártárolóra van lehetőség. A pályázat keretében maximális támogatás Ft, az önerő 5 %, azaz Ft. Megnevezés Mennyiség Nettó Bruttó Nettó Bruttó egységár egységár összesen összesen Megvalósíthatósági tanulmány kerékpártároló építési költsége öltöző/zuhanyzó felújítása kötelező tájékoztatás rendezvényszervezés reklám, marketing tevékenység Összesen Ft Ft Ft Ft A pályázat beadásának határideje ig folyamatos. A pályázat beadásához és az önrész biztosításához képviselőtestületi határozat szükséges. A fejlesztés keretében az SZKTT Szatymazi Általános Iskola udvarán 100 db kerékpár befogadására alkalmas fedett kerékpártároló építésére kerülne sor. A beruházás során kialakítandó kerékpártároló lehetőséget teremt, hogy a környezettudatos közlekedését elősegítse A beruházás során egy átadórendezvényen kívánja az új kerékpártárolót

135 0népszerűsíteni a pályázó, valamint a sajtóközlemény megjelentésével és a rádiós és TV-s megjelenéssel egy szélesebb körben hirdetni a beruházást megvalósulást. A projekt részét képezi az UMFT szintű tájékoztatási kötelezettségeknek való megfelelés is, mely keretében többek között sajtóközleményt jelentet meg, ismeretterjesztő szórólapokat és tájékoztató füzeteket készített, valamint weboldalára tesz fel tájékoztató anyagokat mind a kerékpáros közlekedés népszerűsítését mind pedig a fenntartó fejlődés fontosságát hangsúlyozva. A pályázat elkészítésére a Science Consulting Kft adott ajánlatot. Megbízás esetén ő k készítenék el és bonyolítanák le a projektet. Science Consulting Kft-vel való szerződés tervezetet mellékelten csatoltuk. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő Testület elé. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a KEOP /A kiírására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő Testülete pályázatot kíván beadni a 100 férőhelyes fedett kerékpártároló építése az SZKTT Szatymazi Általános Iskola udvarán címmel a KEOP /A - Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázati kiírásra. A projekt összköltsége Ft, melyre az önkormányzat nyertes pályázat esetén 5%, azaz Ft önrészt biztosít. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, felkéri továbbá a jegyzőt, hogy az önerő elkülönítésérő l a évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére intézkedjen. Szatymaz, április 27. Dr. Kormányos László polgármester

136 Science Consulting Kft. Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 62. Irodák: 7400 Kaposvár, Kisfaludy u Budapest, Teve utca Telefon: , Web: amely létrejött egyfelől Science Consulting Kft. székhelye: 1211 Budapest. Kossuth Lajos utca 62. Adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt, mint Vállalkozó, másfelől: Szatymaz Község Önkormányzata székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30. adószáma: képviseli: Dr. Kormányos László polgármester Bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint megrendelő között a következők szerint: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. A Megbízó megbízza a 3. pontban részletezett tevékenységekkel és/vagy beszerzésekkel Vállalkozót, amennyiben Megbízó elnyeri a KEOP / A jelű pályázatot. Amennyiben nem nyer a nevezett pályázat, Vállalkozó semmilyen jellegű költségtérítést nem számláz ki Megbízónak. A felsorolt tevékenységek ellenértéke maximálisan a pályázati összeg mínusz a projektmenedzsment összege nagyságrendig terjed, akkor is, amennyiben változik a pályázat költségvetése. 2. A vállalkozó a szolgáltatás elkészítéséhez szükséges anyagokat a megrendelőtől veheti át, előre egyeztetett időpontban, Vállalkozó alvállalkozó szolgáltatását is igénybe veheti. 3. A Vállalkozói díj a következőkben kerül felsorolásra. A vállalkozói díj magában foglalja a tanulmány elkészítéséhez szükséges valamennyi költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelt értéken, forintban meghatározva. Megnevezés Mennyiség Nettó Bruttó Nettó Bruttó egységár egységár összesen összesen Megvalósíthatósági tanulmány kerékpártároló építési költsége öltöző/zuhanyzó felújítása kötelező tájékoztatás rendezvényszervezés reklám, marketing tevékenység Összesen Ft Ft Ft Ft 1

137 Science Consulting Kft. Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 62. Irodák: 7400 Kaposvár, Kisfaludy u Budapest, Teve utca Telefon: , Web: 4. A munkák elkészítése során előleget megrendelő 5. A vállalkozó a szolgáltatás előkészítését a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Kötelezi magát, hogy az elkészített anyagokat legkésőbb a beadott pályázat projektzárás napjáig átadja a megrendelőnek. 6. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. A megrendelő a tevékenység kivitelezését munkaidő alatt bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte. 7. A teljesítés a Megrendelő igazolása alapján történik. nem fizet. 8. Megrendelő a munkákat átvételük után maximum 5 nap alatt áttanulmányozza, és minősíti megfelelőség szempontjából. 9. A megrendelő a vállalkozási díj bruttó összegét utalja vagy készpénzben átadja Vállalkozónak. Vállalkozó engedményezi, hogy hitelfelvétel esetén a Megrendelő által meghatározott bank utalja át az összeget. 10. A vállalkozó a terhére felróható 5 napot meghaladó késedelem esetén naponta a vállalkozási díj 1 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. 11. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, naponta a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. 12. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult tisztségviselők tehetnek. 13. Ha a felek között a teljesítés hibáját illető vita keletkezik, a felek a Kaposvári Egyetemtől kérnek szakvéleményt és kijelentik, hogy azt a jogvita eldöntésében irányadónak elfogadják. 14. A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a Magyar Kereskedelmi- Iparkamara mellett megszerzett Állandó Választottbíróság hatáskörét. és Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták a Megrendelő képviseletében a Vállalkozó képviseletében 2

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. július 27. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. július 27. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. július 27. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Megyei Közútkezelő Kht. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú közutak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 2. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés I. ütem közbeszerzés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 9-én (péntek) 14.10 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én (csütörtökön) 17.00 órai

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 88/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 10. napján, a sándorfalvi Budai Sándor Kulturális Központban (6762 Sándorfalva, Ady E. u. 7.), Sándorfalva Város Képviselő-testületével

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 16-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-7 /2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 25/2012.(V.16.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről Napirendi pontok: 1. Közbeszerzési pályázatok eredményének megállapítása Előadó: Bíráló

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben