NUTEX Bef ekt et ési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. Leányvállalat ai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NUTEX Bef ekt et ési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. Leányvállalat ai"

Átírás

1 NUTEX Bef ekt et ési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság és Leányvállalat ai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel együtt decem ber 31.

2

3

4 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság és Leányvállalat ai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel együtt decem ber 31. Budapest, március 28. Dr. Galamb Vilmos Igazgatótanács elnöke

5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (adatok ezer forintban) NUTEX csoport NUTEX csoport Kereszthivatkozások ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök XI. Vevokövetelések X. Egyéb nem vevokövetelések X. Készletek IX. Rövid távú befektetések 0 0 Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke VI. Immateriális javak nettó értéke VI. Befektetett pénzügyi eszközök VIII. Halasztott adókövetelés XVIII. Goodwill VI/I. Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 0 0 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 Szállítók XV. Kötelezettségek és passzív idobeli elhatárolások XV. Céltartalékok 0 0 XIV. Rövid lejáratú tartozások XVI. Röv id lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettség XIII. Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen SAJÁT TOKE 0 Jegyzett toke XII. Toketartalék III/18. Eredménytartalék III/18. Egyéb saját toke III/18. Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját toke összesen Kisebbségi részesedés Kisebbségi tulajdonosokra jutó toke összesen Toke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN ** Változás a korrigált elozo évi számokhoz viszonyítva

6 KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) NUTEX csoport NUTEX csoport Korrigált * NUTEX csoport Kereszthivatkozások ÁRBEVÉTEL XVII. Értékesítés közvetlen önköltsége XVII. Fedezeti összeg XVII. Értékesítési, általános és adminisztratív költségek XVII. EGYÉB BEVÉTELEK XVII. Egyéb ráfordítások XVII. A tev ékenység eredménye XVII. Pénzügyi bev ételek XVII. Pénzügyi ráfordítások XVII. Rendkív üli eredmény XVII. Adózás elotti eredmény XVII. Adózás XVII. Halasztott adó XVII. Adózott eredmény XVII. Egyéb átfogó eredm ény Árfolyamkülönbözet - realizálást követoen eredménybe visszakerülo tétel Átfogó eredm ény Eredménybol v aló részesedés Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Kisebbségi tulajdonosokra jutó eredmény Átfogó eredm énybol v aló részesedés Anyavállalat tulajdonosaira jutó átfogó eredmény Kisebbségi tulajdonosokra jutó átfogó eredmény Egy részvényre jutó átfogó eredmény (EPS) XX. Alap (Ft/részvény) (az "E" sorozatú törzs és "F" sorozatú elsobbségi részvényre egyaránt vonatkozik) Higított (Ft/részvény) (az "E" sorozatú törzs és "F" sorozatú elsobbségi részvényre egyaránt vonatkozik) Átfogó eredm ény megoszlása megszunt és folytatódó tevékenységekre

7 Folytatódó tevékenység eredménye (100 %) n.a. Megszuno tevékenység eredménye (0 %) n.a. Megszuno tevékenység adatai Megszuno tevékenység bevételei Megszuno tevékenység ráfordításai Megszuno tevékenység adózás elotti eredménye Megszunt tevékenységet alkotó eszközök elidegítésének eredménye * Az elozo évi adatok külön oszlopban történo korrigált bemutatása összehasonlítási célokat szolgál, melynek oka és az összehasonlító adatok eloállításának egyes módszerei a jegyzetekben kerülnek részletes ismertetésre. ** Változás a korrigált elozo évi számokhoz viszonyítva

8 Konszolidált saját toke mozgástábla 2013 ezer Ft Meg n ev ezés Ny it ó Leán y - v állalat b an m eg lévo b efo ly ás m eg szu n ése Töb b ségi részesed és n ö v elése leán y v állalat - b an Tárgyév i ered m én y Eg y éb át fo gó ered m én y Oszt alék Eg y éb át so rolás és v ált o zás Záró Jegyzett toke Toketartalék Eredménytartalék Egyéb saját toke Külso tulajdonosi részesedések To k e ö sszesen

9 Konszolidált saját toke mozgástábla 2012 ezer Ft Meg n ev ezés Ny it ó Leán y - v állalat b an m eg lévo b efo ly ás m eg szu n ése Töb b ségi részesed és n ö v elése leán y v állalat - b an Tárgyév i ered m én y Eg y éb át fo gó ered m én y Oszt alék Eg y éb át so rolás és v ált o zás Záró Jegyzett toke Toketartalék Eredménytartalék Egyéb saját toke Külso tulajdonosi részesedések To k e ö sszesen

10 Konszolidált Cash-Flow kimutatás 2013 ezer Ft Ssz. Tétel m egnevezése Tárgyév a b e I. Szokásos tevékenységbol szár mazó pénzeszköz vált ozás (M uködési cash f low, sorok) II III Adózás elotti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 959 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 Befektetett eszközök és HLK-hez kapcsoló pénzügyileg nem realizált eredmény ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív idobeli elhatárolások változása ± 534 Vevokövetelés változása ± Forgóeszközök (vevokövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív idobeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendo adó (nyereség után) Fizetett, fizetendo osztalék, részesedés - 0 Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ± Befekt et ési t evékenységbol szár mazó pénzeszközvált ozás (Befeket ési cash f low, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék részesedés + 0 Leányvállalati akvizícióval megszerzett pénzeszköz - 0 Pénzügyi muveletekbol szár mazó pénzeszközváltozás (Finanszír ozási cash flow, sor ok) Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesíto értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 Hitel és kölcsön felvétele ill. adott kölcsönök törlesztéseibol befolyt összeg + 0 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 Részvénybevonás, tokekivonás (tokeleszállítás) - 0 Kötvény és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése - 0 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz - 0

11 30. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 Á tváltási különbözet K onszolidációs kör változása miatti kor r ekció 0 Pénzeszközök változása (± I.± I I.± II I.sorok) ± Egyeztetés Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök vált ozása Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök állománya év elej én Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök állománya év végén M egszuno tevékenységhez kapcsolódó pénzár amok 0

12 Konszolidált Cash-Flow kimutatás 2012 ezer Ft Ssz. Tétel m egnevezése Tárgyév a b e I II III IV. Szokásos tevékenységbol szár mazó pénzeszköz vált ozás (M uködési cash f low, sorok) Adózás elotti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 Befektetett eszközök és HLK-hez kapcsoló pénzügyileg nem realizált eredmény ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív idobeli elhatárolások változása ± Vevokövetelés változása ± Forgóeszközök (vevokövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív idobeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendo adó (nyereség után) Fizetett, fizetendo osztalék, részesedés - 0 Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ± Befekt et ési t evékenységbol szár mazó pénzeszközvált ozás (Befeket ési cash f low, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + 0 Kapott osztalék részesedés + 0 Leányvállalati akvizícióval megszerzett pénzeszköz Pénzügyi muveletekbol szár mazó pénzeszközváltozás (Finanszír ozási cash flow, sor ok) Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele + 0 Kötvény, hitelviszonyt megtestesíto értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 Hitel és kölcsön felvétele ill. adott kölcsönök törlesztéseibol befolyt összeg Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 Részvénybevonás, tokekivonás (tokeleszállítás) - 0 Kötvény és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése - 0 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 Á tváltási különbözet -792

13 V. VI. VII. VIII. IX. X. K onszolidációs kör változása miatti kor r ekció 0 Pénzeszközök változása (± I.± I I.± II I.sorok) ± Egyeztetés Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök vált ozása Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök állománya év elej én Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök állománya év végén M egszuno tevékenységhez kapcsolódó pénzár amok 0

14 Konszolidált Cash-Flow kimutatás - korrigált 2012 ezer Ft Ssz. Tétel m egnevezése Tárgyév a b e I II III IV. Szokásos tevékenységbol szár mazó pénzeszköz vált ozás (M uködési cash f low, sorok) Adózás elotti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 Befektetett eszközök és HLK-hez kapcsoló pénzügyileg nem realizált eredmény ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív idobeli elhatárolások változása ± Vevokövetelés változása ± Forgóeszközök (vevokövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív idobeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendo adó (nyereség után) Fizetett, fizetendo osztalék, részesedés - 0 Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ± Befekt et ési t evékenységbol szár mazó pénzeszközvált ozás (Befeket ési cash f low, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + 0 Kapott osztalék részesedés + 0 Leányvállalati akvizícióval megszerzett pénzeszköz - 0 Pénzügyi muveletekbol szár mazó pénzeszközváltozás (Finanszír ozási cash flow, sor ok) Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele + 0 Kötvény, hitelviszonyt megtestesíto értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 Hitel és kölcsön felvétele ill. adott kölcsönök törlesztéseibol befolyt összeg Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 Részvénybevonás, tokekivonás (tokeleszállítás) - 0 Kötvény és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése - 0 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 Á tváltási különbözet -792

15 V. VI. VII. VIII. IX. X. K onszolidációs kör változása miatti kor r ekció 0 Pénzeszközök változása (± I.± I I.± II I.sorok) ± Egyeztetés Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök vált ozása Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök állománya év elej én Pénz és pénz-egyenér t éku eszközök állománya év végén M egszuno tevékenységhez kapcsolódó pénzár amok 0

16 Konszolidált tárgyi eszköz és immateriális javak mozgástábla 2013 Bruttó érték Meg n ev ezés Ny it ó Át so rolás Leán y - v állalat k ik erülése Nö v ek ed és Csö k k en és Ko n szo lid ációs árfo ly am - k ü lö n bö zet Záró Befejezetlen beruházások Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen Halmozott értékcsökkenés Meg n ev ezés Ny it ó Át so rolás Leán y - v állalat k ik erülése Nö v ek ed és Csö k k en és Ko n szo lid ációs árfo ly am - k ü lö n bö zet Záró Befejezetlen beruházások Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen Nettó érték és annek egyeztetése a beszámo lóban szereplo könyv szerinti értékkel Meg n ev ezés Ny it ó Beszám o ló b an szerep lo ért ék Záró Beszám o ló b an szerep lo ért ék Befejezetlen beruházások Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen

17 Konszolidált tárgyi eszköz és immateriális javak mozgástábla 2012 Bruttó érték Meg n ev ezés Ny it ó Át so rolás Leán y - v állalat k ik erülése Nö v ek ed és Csö k k en és Ko n szo lid ációs árfo ly am - k ü lö n bö zet Záró Befejezetlen beruházások Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen Halmozott értékcsökkenés Meg n ev ezés Ny it ó Át so rolás Leán y - v állalat k ik erülése Nö v ek ed és Csö k k en és Ko n szo lid ációs árfo ly am - k ü lö n bö zet Záró Befejezetlen beruházások Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen Nettó érték és annek egyeztetése a beszámo lóban szereplo könyv szerinti értékkel Meg n ev ezés Ny it ó Beszám o ló b an szerep lo ért ék Záró Beszám o ló b an szerep lo ért ék Befejezetlen beruházások Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen

18 K IEGÉSZÍTO M ELLÉK LET a NUT EX Befektetési Nyilvánosan M uködo Részvénytársaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standar dok (I FRS) szerint összeállított évi konszolidált beszámolój ához

19 I. Általános infor mációk A NUTEX Nyrt. (korábbi nevén HUMET Nyrt.), mint tozsdére bevezetett társaság a számvitelrol szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfeleloen összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére is kötelezett. Az anyavállalat és a tagvállalatok nemzeti számviteli szabályok szerinti pénzügyi beszámolóinak módosítása, átsorolása a nemzetközi standardokkal összhangban megtörtént. A konszolidációs kör bemutatása A NUTEX Befektetési Nyr t., mint anyavállalat, az elmúlt években jelentos változásokon ment keresztül. A évi stratégiai döntéseknek megfeleloen a korábbi gyártási és kereskedelmi tevékenység kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta. A fentiek hatására a NUTEX Nyrt. egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai muködésének koordinálása. A Társaság december 28-án megtartott rendkívüli közgyulése döntött a cég szétválással történo átalakulásáról, melynek során a HUMET Nyrt-bol egy korlátolt felelosségu társaság (a H-1 Holding Kft.) vált ki. A szétválást a Fovárosi Bíróság, mint Cégbíróság február 22- én bejegyezte a cégjegyzékbe. Anyavállalat székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. A konszolidációba bevont leányvállalatok tevékenységének bemutatása: A NUTEX Nyrt. 100%-os tulajdonában van a 2012-ben alapított és Belize-ben bejegyzett NTX Holding L td. nevu vállalat, amely alapvetoen az anyavállalathoz hasonló holding vállalat, döntoen vagyonkezeléssel, illetve finanszírozási ügyletekkel foglalkozik. A NTX Holding Ltd ben gyártási, kereskedelmi tevékenységet nem végzett.

20 Székhely: Belize City 1 ½ Miles Northern Highway Anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az NTX Holding Ltd. Inc. 70,3 %-os tulajdonában van a kanadai British Columbiában bejegyzett Enerex Botanicals L td., amely társaság a táplálék-kiegészíto termékek piacán kb. 40 féle készterméket értékesít. Az Enerex Ltd. fo piaca Észak Amerika, de képviseletei muködnek a Kínai Népköztársaságban, Hong Kong-ban, Mexikóban, Dubaiban, Iránban, Tajvanon, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: NTX Holding Ltd. Végso anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen muködo, 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata a Health Connecti ons.ca L td., mely internetes kereskedelemmel foglalkozik ugyanebben az iparágban. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: ENEREX Botanicals Ltd. Végso anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen muködo, 100%-os tulajdonában lévo leányvállalata a Phoenix Nutr aceuticals L td., mely társaság alapvetoen táplálék-kiegészíto termékek hatóanyagainak értékesítésével foglalkozott Észak Amerikában. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: ENEREX Botanicals Ltd. Végso anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. A Megoldás Patika Kft. két budapesti gyógyszertárat muködteto gazdasági társaság. Székhely: 1091 Budapest Ülloi út 91/A Anyavállalat: NTX Holding Ltd.

21 Végso anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. A NUTEX Befektetési Nyrt. 100%-os tulajdonában lévo, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett NTX Corporation fennállása óta semmilyen gazdasági tevékenységet nem végzett.

22 I I.) Elfogadás, megfeleloségi nyilatkozat és a beszámoló elkészítésének alapjai A konszolidált beszámolót az Igazgatótanács március 28-án fogadta el. A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Számviteli Standardok szerint, az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeletben kihirdetett és beiktatott standardok alapján készült. A beszámoló a december 31-én kibocsátott és hatályos standardok Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készült. A tagvállalatok számviteli, pénzügyi és egyéb nyilvántartásainak vezetése a helyi hatályos törvények és számviteli eloírások alapján történik. A csoport tagjai által összeállított egyedi beszámolók a konszolidáláskor az IFRS-nek való megfelelés érdekében módosításra kerültek. A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel. A beszámoló fordulónapja december 31. A pénzügyi kimutatások adatai ezer forintban kerültek kimutatásra. I I.1) K onszolidációs elvek A konszolidált éves beszámoló a NUTEX Befektetési Nyrt.-t, illetve az ellenorzése alatt álló leányvállalatokat foglalja magában. Ellenorzés akkor valósul meg, ha a Csoport közvetve vagy közvetlenül birtokolja az adott társaság szavazati jogainak többségét, és a befolyásán keresztül elonyöket élvez annak tevékenységébol. Az ellenorzés meglétének feltétele, hogy a Csoport a meglévo befolyását ténylegesen gyakorolni is tudja. Az IAS 27 eloírásainak megfeleloen az aktuálisan lehívható szavazati jogok is figyelembe vételre kerülnek az ellenorzés meghatározásához. Közös vezetésu és társult vállalkozások nem tartoznak a NUTEX csoporthoz. A megszerzett leányvállalatokra az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra, amely a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források akvizíció idopontjára, azaz az irányítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értékének alapul vételével. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzakció idopontjától kezdodoen, illetve a tranzakció idopontjáig szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban. A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált eredmények kiszurésre kerülnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó eszközök értékvesztésére utalnak.

23 A külso tulajdonosokra jutó toke- és eredményrész a mérlegben és az eredménykimutatásban külön soron jelenik meg. Az üzleti kombinációk tekintetében a külso tulajdonosok részesedése vagy valós értéken, vagy a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós értékébol a külso tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül meghatározásra. Az értékelés módjának kiválasztása minden üzleti kombináció vonatkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót követoen a külso tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva a megszerzett társaság tokéjében bekövetkezo változások külso tulajdonosokra jutó összegével. A Csoport leányvállalatokban meglévo részesedéseinek olyan változásai, amelyek nem eredményezik a kontroll elvesztését, toke tranzakcióként kerülnek elszámolásra. A Csoport valamint a külso tulajdonosok részesedése kerül módosításra úgy, hogy azok tükrözzék a leányvállalatokban meglévo részesedéseik változását. A külso tulajdonosok részesedését módosító összeg, valamint a kapott vagy fizetett ellenérték különbsége a tokében kerül elszámolásra, mint a társaság tulajdonosaira jutó érték.

24 I I I.) Alkalmazott legfontosabb számviteli elvek A Csoport számviteli politikái lényegében megegyeznek az elozo években használtakkal. A január 1-jétol hatályba lépo új és átdolgozott I FRS Standardok hatása a pénzügyi kimutatásokr a: A jelen beszámolási idoszaktól hatályba lépo, a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (International Accounting Standards Board, IASB ) által közzétett és az EU által elfogadott új és módosított standardok és értelmezések: - I FRS 13 Valós értéken történo értékelés az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I FRS 1 (M ódosítás) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standar dok elso alkalmazása Súlyos hiperinfláció és az elso alkalmazás meghatározott idopontjának visszavonása az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I FRS 1 (M ódosítás) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standar dok elso alkalmazása - Kormányzati hitelek az EU által elfogadva március 4-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban) - I FRS 7 (M ódosítás) Pénzügyi instrumentumok: K özzétételek Pénzügyi eszközök és kötelezettségek beszámítása az EU által elfogadva december 13-án (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban) - I AS 1 (M ódosítás) A pénzügyi kimutatások pr ezentálása Az egyéb átfogó eredmény tételeinek bemutatása az EU által elfogadva június 5-én (hatályba lép a július 1- jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban) - I AS 12 (M ódosítás) Jövedelemadók Halasztott adó: Mögöttes eszközök megtérülése az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban),

25 - I AS 19 (M ódosítás) Munkavállalói juttatások A munkaviszony megszunése utáni juttatások számviteli elszámolásának fejlesztései az EU által elfogadva június 5-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - K ülönféle standar dok (M ódosítások) Az I FRS-ek fejlesztései (idoszak: ) Az IFRS éves fejlesztési projektjének eredményeként (IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34), elsosorban az ellentmondások megszüntetésének és a szövegezés egyértelmusítésének céljával az EU által elfogadva március 27-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I FRI C 20 K ülszíni bányamuvelés termelési szakaszával kapcsolatos lefejtési költségek az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1- jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban) Az I ASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és módosított standar dok és ér telmezések - I FRS 10 K onszolidált pénzügyi kimutatások az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I FRS 11 K özös megállapodások az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I FRS 12 Egyéb gazdálkodókban lévo ér dekeltségek közzététele az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I AS 27 (átdolgozva 2011-ben) Egyedi pénzügyi kimutatások az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban),

26 - I AS 28 (átdolgozva 2011-ben) Társult és közös vállalkozásokban lévo befektetések az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I FRS 10 (Módosítás) K onszolidált pénzügyi kimutatások, IFRS 11 (Módosítás) Közös megállapodások és IFRS 12 (M ódosítás) Egyéb gazdálkodókban lévo ér dekeltségek közzététele Átmeneti rendelkezések útmutatásai az EU által elfogadva április 4-én, (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban) - I FRS 10 (Módosítás) K onszolidált pénzügyi kimutatások, IFRS 12 (Módosítás) Egyéb gazdálkodókban lévo érdekeltségek közzététele és I AS 27 (Módosítás) Egyedi pénzügyi kimutatások Átmeneti rendelkezések útmutatásai az EU által elfogadva november 20-án, (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban) - I AS 32 (M ódosítás) Pénzügyi instr umentumok: Bemutatás Pénzügyi eszközök és kötelezettségek beszámítása az EU által elfogadva december 13-án (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I AS 36 (Módosítás) Eszközök értékvesztése Nem pénzügyi eszközök megtérülo értékének közzétételei az EU által elfogadva december 19-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), - I AS 39 (M ódosítás) Pénzügyi instr umentumok: M egjelenítés és Ér tékelés Származékos ügyletek megújítása és a fedezeti számvitel fenntartása az EU által elfogadva december 19-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követoen kezdodo beszámolási idoszakokban), A fent bemutatott módosítások, új standardok és értelmezések alkalmazásai nem befolyásolnák számottevoen a pénzügyi kimutatásokat.

27 I I I /1.) Beszámolási pénznem Az anyavállalat funkcionális, valamint a Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint. Adatok ezer Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve. I I I /2.) Üzleti kombinációk Az üzleti kombinációk elszámolásakor az akvizíciós számvitel módszerének részeként megtörténik a megszerzett eszközök és kötelezettségek valós tartalmuk szerinti besorolása, ill. az azonosítható eszközök és kötelezettségek (beleértve a függo kötelezettségeket is) könyvekbe történo felvétele az akvizíció idopontjában fennálló valós. A tranzakciós költségek felmerüléskor az eredménnyel szemben kerülnek elszámolásra. A felvásárló által késobb teljesítendo függo vételár az akvizíció dátumára vonatkozó valós értéken kerül felvételre, a késobbi módosítások csak az abban az esetben kerülnek a goodwillel szemben elszámolásra, ha azok az akvizíció idopontjában fennálló valós érték pontosításból származnak az akvizíciótól számított 12 hónapon belül. Minden egyéb késobbi módosítás az eredménnyel vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben kerül elszámolásra. A saját tokével szemben elszámolt függo vételár valós értékének változása nem kerül felvételre. Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszközöknek, létezo és függo kötelezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós értéke közötti különbözet az eszközök között, goodwillként kerül kimutatásra a beszámolóban. Amennyiben az ellenérték az alacsonyabb, a különbség bevételként az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. A goodwill nyilvántartása értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken történik. Az értékvesztés vizsgálat céljából a megszerzéskor a keletkezo goodwill a kombináció szinergiáiból részesülo jövedelemtermelo egységekhez kerül hozzárendelésre. Amennyiben az adott üzleti kombináció (társaság) - tevékenységének jellemzoi alapján - nem osztható több jövedelemtermelo egységre, akkor az üzleti cégérték az adott társaság egészéhez, mint jövedelemtermelo egységhez kerül hozzárendelésre. Ha a goodwill egy olyan jövedelemtermelo egység vagy tevékenység részét képezi, amely értékesítésre kerül, a hozzárendelt goodwill figyelembe vételre kerül a tevékenység könyv szerinti értékében az értékesítés nyereségének vagy veszteségének megállapításakor. Ilyen esetekben a kivezetett goodwill értéke az értékesített tevékenység és a megmaradó jövedelemtermelo egységek relatív értékeinek alapján kerül meghatározásra.

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

ALTEO C PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK CSOPORT IFRS

ALTEO C PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK CSOPORT IFRS 2013. 12. 31. ALTEO C CSOPORT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK IFRS ALTEO Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2007. a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2007. a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2007 a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra ÜZLETI JELENTÉS a Graphisoft Park SE 2007 évi tevékenységéről A Graphisoft Park SE 2007. évre kitűzött

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés a 2006. december 31-én lezárult üzleti évre vonatkozóan Az MFB Csoport

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben