Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje"

Átírás

1 1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4. Polgármesteri Hivatal II. Költségvetési alcímek Cím Alcím Megnevezés száma 4. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 6. Sportcélok és feladatok 7. Közművelődési feladatok 8. Polgári Védelem 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 12. Közbiztonsági feladatok 13. Közterület-Felügyelet kiadásai 14. Közoktatási feladatok kiadásai 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 17. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiadási előirányzatcsoportok Előirányzat csoport száma Előirányzat csoport megnevezése 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt előirányzatok 1. Személyi jelleg ű kiadások 2. Munkaadókat terhel ő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Költségvetési létszámkeret

3 3 A évi bevételi források jogcímenkénti részletezése 2. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Sor- M e g n e v e z é s évi szám 1. Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra előirányzat Működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó - Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása - Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése

4 4 Sor- M e g n e v e z é s évi szám előirányzat Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja 656 Temet ő üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 0 Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen: d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése - Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése 100 Összesen: Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek mindösszesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített önkormányzati lakások törleszt ő részletei - Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: Támogatásérték ű bevételek

5 Sor- M e g n e v e z é s évi szám a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz- eszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához 5 előirányzat Fejezeti kezelés ű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/ "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Bels ő ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Támogatásérték ű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Fejezeti kezelés ű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jelleg ű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP Integrált funkcióbővít ő jelleg ű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendel ő felújítása támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Szennyvíz program I. forduló támogatás része Támogatásérték ű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásérték ű bevételek mindösszesen:

6 Sor- M e g n e v e z é s évi szám 6 előirányzat 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 650 lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 50 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 700 Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 700 Költségvetési bevételek összesen:( ) 8. Előz ő évi pénzmaradvány - működési célú - felhalmozási célú Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződ ő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előz ő évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 Az állami hozzájárulások és SZJA bevétel előirányzatának változása 2/a. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Adatok: Forintban Sor- Különbözet Megnevezés % szám I. Normatív hozzájárulások 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai ,9 2. Körzeti igazgatás a., Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alap-hozzájárulás ,0 - Okmányiroda működési kiadásai ,2 - Gyámügyi igazgatási feladatok ,1 b., Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás ,0 - Kiegészítő hozzájárulás ,3 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,9 4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,3 5. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai - súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai ,1 6. Pénzbeli szociális juttatások ,8 7. Közoktatási alap-hozzájárulások a., Óvodai nevelés ,8 b.) Általános iskola ,4 c.) Középfokú iskola ,2 d., Iskolai szakképzés, elméleti képzés ,3 e.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás ,3 Közoktatás alap-hozzájárulás összesen: ,2 8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások A., Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) ,8 B., Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése,

8 Sorszám Adatok: Forintban Különbözet Megnevezés % oktatása ,0 C., Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás D., Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás ,2 102,0 E. Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítás F. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok G. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához a., Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása ,5 b., Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása évnél korábbi évben már működő társulások esetén ,3 9. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a., Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés b.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása ,9 107,7 Normatív hozzájárulások összesen: ,7 II. Normatív, kötött felahasználású támogatások 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 2. Osztályfőnöki pótlék 3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ,1 Normatív, kötött felahasználású támogatások összesen: ,9 III. Személyi jövedelemadó a., Helyben maradó rész ,2 b., Jövedelemkülönbség-mérséklés miatti kiegészítés ,5 Személyi jövedelemadó összesen: ,6 Állami támogatások és SZJA bevétel mindösszesen: (I + II. + III.) ,3

9

10

11 11 2/b. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez A normatív támogatás alapjául szolgáló mérőszámok változása Sorszám M e g n e v e z é s Különbözet Index % 1. Lakosság száma (fő) ,1 2. Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (m3) , Óvodai nevelés (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,9 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,7 Általános iskolai oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,9 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,2 Középfokú nevelés-oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,4 Iskolai szakképzés (fő) - szakmai elméleti képzés = előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,4 = költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,4 - szakmai gyakorlati képzés = előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,4 = költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,7 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,5 8. Napközis vagy tanulószobai foglalkozás - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatból becsült átlaglétszám ,8 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám becsült átlaglétszám ,4 9. Iskolaotthonos ellátás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,7 10. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,7

12 12 Sorszám M e g n e v e z é s Különbözet Index % 11. Nyelvi előkészítő évfolyam (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,0 12. Középszintű érettségi vizsga és szakvizsga lebonyolítása - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) (utolsó évfolyamokon) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) (nappali rendszerű oktatásban résztvevők) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,4 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,5 15. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,0 16. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetésben részesülők becsült átlaglétszáma (fő) ,0 17. Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma (fő) ,8 A normatív, kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mérőszámok változása Sor- M e g n e v e z é s Különbözet Index % szám 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Osztályfőnöki pótlék kiegészítés - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adat költségvetés évben induló tanévre becsült létszám Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adat költségvetés évben induló tanévre becsült létszám Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása - kötelező legkisebb létszám (fő) ,0 - tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmények fűtéssel, világítással ellátott nettó alapterülete (m2) ,0

13 13 Sorszám M e g n e v e z é s Különbözet Index % - tűzoltó technikai eszközök három évi átlagos futásteljesítménye (km) ,3 - különleges szerek és egyedi eszközök száma (db) ,0

14 A évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen:

15 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi bevételi előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3/a. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény megnevezése Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alkotmány úti Óvoda Béke Telepi Óvodák 3. Városközponti Óvodák 4. Apáczai Általános Iskola és Óvoda 5. Árpád Vezér ÁMK * 6. Bem úti Általános Iskola és Óvoda * 7. Bolyky Tamás úti Általános Iskola * 8. Csépány-Somsály úti ÁMK 9. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 10. Sajóvárkonyi ÁMK 11. Újváros téri Általános Iskola * 12. Vasvár úti Általános Iskola * Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Összesen * ebéd kiszállítást is végző konyhák

16 16 4. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez A évi költségvetés kiadási előirányzatai 2011.évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások - Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3394 f ő x Ft/f ő/év Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások - Közművelődési intézmények működésének kiadásai Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2010.évi kiadásainak - utófinanszírozás miatt - Intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás

17 2011.évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok - Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok kiadásaira (bevétellel összefüggésben) 17 NFÜ-TÁMOP-3.2.3/ "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z. megye könyvtári hálózata a nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Működési, fenntartási kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások - Normatív állami hozzájárulásból fedezett kiadások - Intézményi saját bevételekből fedezett kiadások Működési, fenntartási kiadások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: 8. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: 8. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi kiadási előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4/a. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű Támogatásértékű Létszákat terhelő Dologi kiadás fenntartási pénzeszközátadás Felújítás Beruházás Összesen Munkaadó- Működési, műk.kiad. működési célú Személyi felh..kiad. felhalmozási Alcím juttatás célú pénzeszközátadás (fő) járulék kiadások államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás 1. Alkotmány úti Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bem úti Általános Iskola és Óvoda Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola 63 Széchenyi István Közgazdasági 13. Szakközépiskola 47 Gondnokság, Isk eü., Okt.célok decemberi közcélú munka 12 bér és járuléka Összesen

20 4/b. melléklet a./2011. (II...) önkormányzati rendelethez évi költségvetési létszámkeretek címenként Sorszám Cím megnevezése Létszám (fő) 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal 188 Önkormányzat összesen: 973 Polgármesteri Hivatal részletezve Képviselő-testület 2 Hivatali igazgatás 130 Körzeti igazgatás 20 Közterület Felügyelet 12 Egészségügyi alapellátás 24

21 21 4/c. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez A és évi kiadási előirányzat-csoportok összehasonlítása Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat 2011/2010 évi előirányzat % 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - működési kiadások ,1 - pénzátadások, támogatások ,7 - beruházások, felújítások ,9 Összesen: ,3 2. Ózdi Művelődési Intézmények - működési kiadások ,4 - beruházások, felújítások ,8 Összesen: ,2 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - működési kiadások ,2 - beruházások, felújítások Polgármesteri Hivatal Összesen: ,2 01. Képviselő-testület kiadásai - működési kiadások ,7 - pénzátadások, támogatások ,1 - beruházások, felújítások ,8 - kamatkiadások ,5 - tartalékok ,6 - hitelek, kötvény tőketörlesztése Összesen: ,0 02. Hivatali igazgatási feladatok ,2 03. Körzeti igazgatási feladatok ,4 04. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai ,5 05. PH üzemeltetésével kapcs. kiadások ,8 06. Sportcélok és feladatok * 81,7 07. Közművelődési feladatok ,2 08. Polgári Védelem kiadásai ,7 09. Város és községgazdálkodási szolgáltatás ,1 10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai ,2 11. Közfoglalkoztatás kiadásai ,9

22 22 Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat 2011/2010 évi előirányzat % 12. Közbiztonsági feladatok ,2 13. Közterület-Felügyelet kiadásai ,1 14. Közoktatási feladatok kiadásai ,9 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai ,4 16. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások ,0 17. Finanszírozási kiadások - hitelek, kötvény tőketörlesztése ,5 Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen: ,6 Költségvetés kiadásai mindösszesen: ,0 *Sportcentrum Nonprofit Kft 2011-ben 1-3hó

23 23 5. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak részletezése 2011.évi 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Dologi Munkaadók cím csoport előirányzat jelleg ű at terhel ő kiadások összesen kiadások járulékok 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társuláshoz Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Ózdi Vállakozó Központ és Inkubátor Alapítvány kamatkiadásainak támogatására Ózd Városi Csatornam ű Víziközm ű Társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni tagi hozzájárulás Vállalkozások működésének támogatása Ózdi Vízm ű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére ÓZDINVEST Kft-nek Kies ő bérleti díjak ÁFÁ-jára Oxigéngyár őrzésére Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése C.) Pénzbeli kártérítés - Almási Balogh Pál kórházzal kapcsoltos peres eljárásokkal kapcsolatos igények Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához A Kormány elfogadta, majd benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi Költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 2843/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben