Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje"

Átírás

1 1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4. Polgármesteri Hivatal II. Költségvetési alcímek Cím Alcím Megnevezés száma 4. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 6. Sportcélok és feladatok 7. Közművelődési feladatok 8. Polgári Védelem 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 12. Közbiztonsági feladatok 13. Közterület-Felügyelet kiadásai 14. Közoktatási feladatok kiadásai 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 17. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiadási előirányzatcsoportok Előirányzat csoport száma Előirányzat csoport megnevezése 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt előirányzatok 1. Személyi jelleg ű kiadások 2. Munkaadókat terhel ő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Költségvetési létszámkeret

3 3 A évi bevételi források jogcímenkénti részletezése 2. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Sor- M e g n e v e z é s évi szám 1. Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra előirányzat Működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó - Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása - Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése

4 4 Sor- M e g n e v e z é s évi szám előirányzat Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja 656 Temet ő üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 0 Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen: d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése - Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése 100 Összesen: Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek mindösszesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített önkormányzati lakások törleszt ő részletei - Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: Támogatásérték ű bevételek

5 Sor- M e g n e v e z é s évi szám a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz- eszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához 5 előirányzat Fejezeti kezelés ű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/ "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Bels ő ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Támogatásérték ű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Fejezeti kezelés ű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jelleg ű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP Integrált funkcióbővít ő jelleg ű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendel ő felújítása támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Szennyvíz program I. forduló támogatás része Támogatásérték ű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásérték ű bevételek mindösszesen:

6 Sor- M e g n e v e z é s évi szám 6 előirányzat 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 650 lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 50 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 700 Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 700 Költségvetési bevételek összesen:( ) 8. Előz ő évi pénzmaradvány - működési célú - felhalmozási célú Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződ ő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előz ő évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 Az állami hozzájárulások és SZJA bevétel előirányzatának változása 2/a. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Adatok: Forintban Sor- Különbözet Megnevezés % szám I. Normatív hozzájárulások 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai ,9 2. Körzeti igazgatás a., Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alap-hozzájárulás ,0 - Okmányiroda működési kiadásai ,2 - Gyámügyi igazgatási feladatok ,1 b., Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás ,0 - Kiegészítő hozzájárulás ,3 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,9 4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,3 5. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai - súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai ,1 6. Pénzbeli szociális juttatások ,8 7. Közoktatási alap-hozzájárulások a., Óvodai nevelés ,8 b.) Általános iskola ,4 c.) Középfokú iskola ,2 d., Iskolai szakképzés, elméleti képzés ,3 e.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás ,3 Közoktatás alap-hozzájárulás összesen: ,2 8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások A., Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) ,8 B., Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése,

8 Sorszám Adatok: Forintban Különbözet Megnevezés % oktatása ,0 C., Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás D., Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás ,2 102,0 E. Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítás F. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok G. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához a., Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása ,5 b., Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása évnél korábbi évben már működő társulások esetén ,3 9. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a., Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés b.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása ,9 107,7 Normatív hozzájárulások összesen: ,7 II. Normatív, kötött felahasználású támogatások 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 2. Osztályfőnöki pótlék 3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ,1 Normatív, kötött felahasználású támogatások összesen: ,9 III. Személyi jövedelemadó a., Helyben maradó rész ,2 b., Jövedelemkülönbség-mérséklés miatti kiegészítés ,5 Személyi jövedelemadó összesen: ,6 Állami támogatások és SZJA bevétel mindösszesen: (I + II. + III.) ,3

9

10

11 11 2/b. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez A normatív támogatás alapjául szolgáló mérőszámok változása Sorszám M e g n e v e z é s Különbözet Index % 1. Lakosság száma (fő) ,1 2. Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (m3) , Óvodai nevelés (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,9 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,7 Általános iskolai oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,9 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,2 Középfokú nevelés-oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,4 Iskolai szakképzés (fő) - szakmai elméleti képzés = előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,4 = költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,4 - szakmai gyakorlati képzés = előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,4 = költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,7 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,5 8. Napközis vagy tanulószobai foglalkozás - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatból becsült átlaglétszám ,8 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám becsült átlaglétszám ,4 9. Iskolaotthonos ellátás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,7 10. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,7

12 12 Sorszám M e g n e v e z é s Különbözet Index % 11. Nyelvi előkészítő évfolyam (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,0 12. Középszintű érettségi vizsga és szakvizsga lebonyolítása - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) (utolsó évfolyamokon) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) (nappali rendszerű oktatásban résztvevők) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,4 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,5 15. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) ,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám ,0 16. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetésben részesülők becsült átlaglétszáma (fő) ,0 17. Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma (fő) ,8 A normatív, kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mérőszámok változása Sor- M e g n e v e z é s Különbözet Index % szám 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Osztályfőnöki pótlék kiegészítés - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adat költségvetés évben induló tanévre becsült létszám Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adat költségvetés évben induló tanévre becsült létszám Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása - kötelező legkisebb létszám (fő) ,0 - tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmények fűtéssel, világítással ellátott nettó alapterülete (m2) ,0

13 13 Sorszám M e g n e v e z é s Különbözet Index % - tűzoltó technikai eszközök három évi átlagos futásteljesítménye (km) ,3 - különleges szerek és egyedi eszközök száma (db) ,0

14 A évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen:

15 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi bevételi előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3/a. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény megnevezése Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alkotmány úti Óvoda Béke Telepi Óvodák 3. Városközponti Óvodák 4. Apáczai Általános Iskola és Óvoda 5. Árpád Vezér ÁMK * 6. Bem úti Általános Iskola és Óvoda * 7. Bolyky Tamás úti Általános Iskola * 8. Csépány-Somsály úti ÁMK 9. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 10. Sajóvárkonyi ÁMK 11. Újváros téri Általános Iskola * 12. Vasvár úti Általános Iskola * Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Összesen * ebéd kiszállítást is végző konyhák

16 16 4. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez A évi költségvetés kiadási előirányzatai 2011.évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások - Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3394 f ő x Ft/f ő/év Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások - Közművelődési intézmények működésének kiadásai Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2010.évi kiadásainak - utófinanszírozás miatt - Intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás

17 2011.évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok - Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok kiadásaira (bevétellel összefüggésben) 17 NFÜ-TÁMOP-3.2.3/ "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z. megye könyvtári hálózata a nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Működési, fenntartási kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások - Normatív állami hozzájárulásból fedezett kiadások - Intézményi saját bevételekből fedezett kiadások Működési, fenntartási kiadások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: 8. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: 8. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi kiadási előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4/a. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű Támogatásértékű Létszákat terhelő Dologi kiadás fenntartási pénzeszközátadás Felújítás Beruházás Összesen Munkaadó- Működési, műk.kiad. működési célú Személyi felh..kiad. felhalmozási Alcím juttatás célú pénzeszközátadás (fő) járulék kiadások államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás 1. Alkotmány úti Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bem úti Általános Iskola és Óvoda Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola 63 Széchenyi István Közgazdasági 13. Szakközépiskola 47 Gondnokság, Isk eü., Okt.célok decemberi közcélú munka 12 bér és járuléka Összesen

20 4/b. melléklet a./2011. (II...) önkormányzati rendelethez évi költségvetési létszámkeretek címenként Sorszám Cím megnevezése Létszám (fő) 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal 188 Önkormányzat összesen: 973 Polgármesteri Hivatal részletezve Képviselő-testület 2 Hivatali igazgatás 130 Körzeti igazgatás 20 Közterület Felügyelet 12 Egészségügyi alapellátás 24

21 21 4/c. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez A és évi kiadási előirányzat-csoportok összehasonlítása Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat 2011/2010 évi előirányzat % 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - működési kiadások ,1 - pénzátadások, támogatások ,7 - beruházások, felújítások ,9 Összesen: ,3 2. Ózdi Művelődési Intézmények - működési kiadások ,4 - beruházások, felújítások ,8 Összesen: ,2 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - működési kiadások ,2 - beruházások, felújítások Polgármesteri Hivatal Összesen: ,2 01. Képviselő-testület kiadásai - működési kiadások ,7 - pénzátadások, támogatások ,1 - beruházások, felújítások ,8 - kamatkiadások ,5 - tartalékok ,6 - hitelek, kötvény tőketörlesztése Összesen: ,0 02. Hivatali igazgatási feladatok ,2 03. Körzeti igazgatási feladatok ,4 04. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai ,5 05. PH üzemeltetésével kapcs. kiadások ,8 06. Sportcélok és feladatok * 81,7 07. Közművelődési feladatok ,2 08. Polgári Védelem kiadásai ,7 09. Város és községgazdálkodási szolgáltatás ,1 10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai ,2 11. Közfoglalkoztatás kiadásai ,9

22 22 Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat 2011/2010 évi előirányzat % 12. Közbiztonsági feladatok ,2 13. Közterület-Felügyelet kiadásai ,1 14. Közoktatási feladatok kiadásai ,9 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai ,4 16. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások ,0 17. Finanszírozási kiadások - hitelek, kötvény tőketörlesztése ,5 Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen: ,6 Költségvetés kiadásai mindösszesen: ,0 *Sportcentrum Nonprofit Kft 2011-ben 1-3hó

23 23 5. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak részletezése 2011.évi 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Dologi Munkaadók cím csoport előirányzat jelleg ű at terhel ő kiadások összesen kiadások járulékok 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társuláshoz Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Ózdi Vállakozó Központ és Inkubátor Alapítvány kamatkiadásainak támogatására Ózd Városi Csatornam ű Víziközm ű Társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni tagi hozzájárulás Vállalkozások működésének támogatása Ózdi Vízm ű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére ÓZDINVEST Kft-nek Kies ő bérleti díjak ÁFÁ-jára Oxigéngyár őrzésére Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése C.) Pénzbeli kártérítés - Almási Balogh Pál kórházzal kapcsoltos peres eljárásokkal kapcsolatos igények Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a./2013. (IV.24.) határozathoz A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - Központosított előirányzatok maradványából

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatonként 1 1. melléklet Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai I. félévi teljesítése kiemelt onként Kiemelt I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI M e g n e v e z é s 2012. évi 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2013. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Gazdasági Ellátó Központ 2. Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt előirányzatonként

Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt előirányzatonként 1 1. melléklet Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt onként Kiemelt M e g n e v e z é s 2012. évi I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 1. Intézményi működési

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2..

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2.. 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.23.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község önkormányzata és intézményeinek 2012. évi költségvetéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben