SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve"

Átírás

1

2

3 SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve Tervdokumentáció részei: I/1. számú melléklet évi tervezett bevételek I/2. számú melléklet évi tervezett eredmények I/3. számú melléklet évi tervezett vagyonnövekmények I/4. számú melléklet évi tervezett létszám és béradatok I/5. számú melléklet évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény I/6. számú melléklet évi tervezett eredmény levezetése I/7. számú melléklet évi várható mérleg MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA I/1. számú melléklet: évi tervezett bevételek év tervei alapján összesen eft bevétellel számolunk. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, a szociális szakvizsga támogatás, az OEP hajléktalan háziorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források. Az állami normatív hozzájárulások összegei a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után ( eft) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénye alapján évben nem emelkedtek, továbbra is a évi szinten maradtak. Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján jogosult önkormányzati támogatásra. A tevékenység megkezdésének évében 113 millió forint önkormányzati támogatás került az ellátási szerződésben elfogadásra. Az önkormányzati támogatás mértéke a társaság megalakulásától a következők szerint alakult: Év Támogatás összege

4 A fenti táblázatból kitűnik, hogy az önkormányzati támogatás összege közötti időszakban nem változott, évtől pedig folyamatosan csökkent. Az elmaradt támogatásokat a társaság pályázati forrásokból pótolta évben több olyan pályázat is lezárult, mely eddig forrásokat biztosított bizonyos működési és személyi költségek fedezetére, ezért ezen költségek fedezetét évtől ismételten más módon kell biztosítanunk. A táraságnak jelenleg is van olyan futó pályázata, melyekből több munkavállaló bérének egy részét, illetve bizonyos működési költségeket finanszírozni tudunk, azonban ezen pályázat is csak év elejéig biztosít forrást. Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás évre melyen társaságunk részt tudna venni, és ezáltal forrásokat tudna bevonni. Mindezek miatt társaságunk a évi tervezés során az ellátási szerződésben szereplő eft mértékű támogatással számolt. Igy terveink alapján eft-al több támogatásra van szükségünk évben a évhez képest. Ennek okai a következők: o előző évhez képest kevesebb futó pályázatunk lesz, így kevesebb olyan költséget tudunk pályázati forrásból finanszírozni, amit egyébként önkormányzati támogatásból kellene ( pl. rezsiköltség, irodaszer, telefonköltség stb.) o évben több munkavállaló bérének egy részét pályázati forrásból tudtuk finanszírozni, mely pályázatok évre már lezárultak, o évben felújításra került a Zanati u. 1. szám alatti hajléktalan szálló. A felújítást követően az átmeneti szálló 70 férőhelyről 65 férőhelyre csökkent, míg az éjjeli menedékhely 20 férőhelyről 25 férőhelyre emelkedett. Mivel az átmeneti szállón 5 férőhellyel kevesebb lett, a térítési díj összege ennek megfelelően évben csökken ( kevesebb ellátott fizet térítési díjat ). Az épület felújítását követően a tetőtér beépítésre került, így további egy szint rezsiköltsége terheli társaságunk költségvetését. o évben felújításra került a Sas u. 2. szám alatti ingatlan, melynek évi működtetésével szintén a társaság rezsiköltsége emelkedik, o növeli társaságunk költségeit a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a közalkalmazotti bértábla miatti kötelező béremelés (ezen kívül béremelés már több éve nem volt a társaságnál), o az inflációnak köszönhetően szinte valamennyi anyag és anyagjellegű kiadás költsége emelkedett. Tekintettel arra, hogy az állami normatív hozzájárulás összege nem emelkedett, ezen többletköltségeket az önkormányzati támogatásból kell finanszíroznunk. Az intézményen belüli foglalkoztatás támogatása a tavalyi évi szinten maradt, ezen támogatást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatat pályázati úton biztosítja. A támogatás mértéke az intézményen belüli foglalkoztatottak ( fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás ) által ledolgozott munkaórától függ. Társágunknak által vállalt feladatmutató évre munkaóra, az egy feladategységre jutó támogatás összege pedig 744Ft/óra. Társaságunk évre ,- forint támogatást nyert a szociális foglalkoztatás fejlesztésére. Az intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből származik. Tervünk, hogy a szociális foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók a piaci szereplők számára is értékes, eladható terméket állítsanak elő, így az év során mind az asztalos műhelyünkben mind a varrodában sor kerül foglalkoztatásukra. -2-

5 2011. évben az Út a munkába programot a Nemzeti Közfoglalkoztatási program váltotta fel, melynek következtében a közfoglalkoztatás finanszírozási formája jelentősen átalakult az előző évekhez képest évtől a közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból, pályázat útján kerül finanszírozásra. Társaságunk mind a rövidtávú, mind a hosszutávú foglalkoztatásra kíván pályázatot benyújtani. Rövidtávú foglalkoztatás ( 2-4 hónapig terjedő napi 4 órás határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatás) esetén a bér és járulékterhek 95%-a kerül finanszírozásra, míg a hosszutávú foglalkoztatás ( maximum 12 hónapig terjedő határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatás) esetén a bér és járulékterhek 70%-a kerül finanszírozásra. Mindkét foglalkoztatási formánál lehetőség van támogatást igényelni működési kiadásokra (5%-15%). A korábbi évekhez hasonlóan a legnagyobb kockázatot a bevétel tervezése szempontjából, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételi oldal tartalmaz. Ezek a bevételek nagy részben függetlenek a társaság tevékenységétől. A közfoglalkoztatás árbevételének nagyságrendjét az határozza meg, hogy milyen mértékben tudnak megjelenni megrendelőként a város nevelésioktatási, közintézményei, valamint azok a gazdasági társaságok, amelyek önkormányzati feladatot látnak el. Ugyancsak ettől függ az is, hogy hány embernek tudunk munkát biztosítani közfoglalkoztatás keretében. Ezen árbevételből kell finanszíroznia társaságunknak a bér és járulékok nem támogatott részét ( rövidtávú foglalkoztatás esetén 5%, hosszutávú foglalkoztatás esetén 30%), valamint a működési kiadások nem támogatott részét ( munkaruha, védőruha, munkavezetők bére és járulékai stb.). Ezen kívül a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás összegét nagy mértékben befolyásolják a betegségek, igazolatlan, igazolt nem fizetett hiányzások, hiszen ezen napok után nem vagy csak részben jár támogatás. Természetesen ezen bevételt korrigáló tényezők a kiadási oldalt is befolyásolni, csökkenteni fogják. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának bér és járulék támogatását szintén befolyásolják a betegségek, hiányzások. Az esélyek háza esetében ig tervezetünk, mivel ezen időpontig van kötelezettségünk a feladat ellátására, ezen időpontig rendelkezünk szerződéssel Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Amennyiben az Esélyek Háza működtetésére évben további pályázati forrás nem áll rendelkezésre, illetve az önkormányzat nem köt szerződést társaságunkkal a feladat ellátására, 3 fő határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó munkavállaló szerződését nem tudjuk meghosszabbítani, valamint fel kell mondanunk a Kiskar utcai bérleményt. Jelenlegi értesülésünk alapján az Esélyek Háza működtetésére ig havonta minimális forrás áll majd rendelkezésünkre, ( 1/3-a az eddigi támogatásnak) mely 1 fő foglalkoztatását teszi lehetővé, és az esélyek háza működését saját telephelyünkön ( Szőllősi sétány) tudnák folytatni. A TÁMOP lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért pályázati program keretében a társaság összesen 210 millió forintot nyert el, amelyből ,- Ft támogatás jelenik meg a társaság költségvetésében a többi forrás az 5 konzorciumi partnernél kerül felhasználásra. A pályázat év tavaszán kezdődött és 24 hónapig tart, amely során 150 fő hajléktalan ember - melyből 45 fő a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. keretei között piacképes OKJ-s szakmát szerez ( szobafestő, szobaasszony, földmunka-gépkezelő ). A képzés ideje alatt a képzésben résztvevők megélhetési és lakhatási támogatásban részesülnek. Ezen pályázati program évben eft bevételt eredményez. -3-

6 A krízisalap pályázat évről áthúzódó pályázati program, mely főként továbbutalási céllal kapott pénzeszközt tartalmaz, a szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő családok, lakhatási támogatására ( a pályázat teljes összege eft, ebből eft a továbbutalási céllal kapott összeg, mely csak átfutó tételként jelenik meg társaságunknál). Ezen pályázati program évre 572 eft bevételt eredményez. Az ISEDE-NET nemzetközi pályázat esetében a 2010-es év helyzetfelmérő, tervező és előkészítő tevékenységei után 2011-ben kerül sor a közösségi vállalkozások segítésére, szervezésére, az isede-net hálózatban való részvételük ösztönzésére. A 8 országból 11 partner részvételével megvalósuló projektben társaságunknak, mint egyetlen magyarországi partnernek a következő tevékenységeket kell megvalósítania: Új piaci szegmensek kutatása, melyekbe a hazai közösségi vállalkozások sikerrel léphetnek be ennek érdekében elkészül egy piackutatás majd egy megvalósíthatósági tanulmány egy kiválasztott piaci szegmensre. Az elkészült nemzetközi szolgáltató honlapra (www.isede-net.com) üzleti és pénzügyi tanácsadáshoz kapcsolódó passzív információs tartalmakat kell összegyűjteni és feltölteni, valamint interkatív tanácsadást kell nyújtani az érdeklődők részére. A SRT feladata a honlap magyar nyelvű oldalának rendszeres frissítése. Szakmai és térségi workshopok keretében kerül kidolgozásra az igényeknek megfelelő szolgáltatásrendszer elsősorban üzletviteli tanácsadás és új pénzügyi szolgáltatások terén. A workshopok eredménye lesz emellett olyan szakmapolitikai ajánlások gyűjteménye, mely a hazai szabályozási rendszer kedvezőbbé tételét szolgálja. A honlap e-market részében nemzetközi terepen mutatkozhatnak be közösségi vállalkozások. Ehhez az SRT-nek toboroznia, szűrnie kell a bemutatkozó vállalkozásokat és segítséget nyújtani nekik az oldaluk kialakításában. A projekt kommunikációja keretében sajtókonferenciákat szervezünk és hírleveleket küldünk ki a szektor minél több érintettjének. Várhatóan Szombathelyen kerül megrendezésre ez egyik partnertalálkozó. A projekt-team tagjainak részt kell vennie további tervezetten 3 partnertalálkozón a partnerországokban. A fenti feladatokat egy projektmenedzser, egy szakmai vezető, egy kommunikációs referens és egy tolmács-fordító látja el az SRT alkalmazásában teljes vagy részmunkaidőben. A hajléktalan emberek ellátását támogató évi pályázati programok már elnyert, részben évről áthúzódó támogatásokat tartalmaznak: Ezek a következők: o Közterületen élők étkeztetése a nappali melegedőben (230 eft) o Betegszobai ellátás biztosítása 8 fő részére (1.087eFt) o Megyei hatáskörű krízisautó működtetése Vas megyében, utcai szolgálat hétvégi és ünnepnapi működése, utcai szolgálat működésének kiegészítő támogatása (817eFt) o Utcai szolgálat működtetésének támogatás (94 eft) o Téli ruházat biztosítása (373 eft) A különféle egyéb bevételek főként továbbszámlázott bevételeket jelent, mely a kiléptető lakások ( a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló lakások ) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket tartalmazzák. Ezek pénzbeli teljesülése jelentős kockázatot rejthet magában. Az ilyen lakásokba ezért olyan személyeket igyekszünk elhelyezni, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsi, illetve egyéb költségeit fedezni. Huzamosabb ideig (3 hónapot meghaladó) történő tartozás esetén kénytelenek vagyunk ezen személyek lakásbérleti szerződését megszűntetni, és további -4-

7 elhelyezésüket az átmeneti szállón vagy az éjjeli menedékhelyen megoldani, ezáltal lehetőséget teremteni más személyek számára akik, mind anyagilag, mind egészségileg képesek önálló életvitelre. Az időbeli elhatárolások feloldásából származó bevételek nem évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazzák. A módszertani feladatok ellátása, a TIOP Otthon az otthontalanoknak című pályázat, valamint az esélyek háza pályázati programok évben lezárult pályázatok, így a évet már nem érintik. I/2. számú melléklet: évi tervezett eredmények A melléklet tartalmazza a évi várható, valamint a évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye évben eft lesz. A negatív eredmény oka részben az elszámolt, viszonylag magas értékcsökkenés, melynek túlnyomó része pénzügyileg nem a évet érinti ( már korábbi években jelentett pénzkiadást ). A negatív eredményt a korábbi évek felhalmozott ( eft) eredménytartalékával szemben kívánjuk elszámolni. A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis arányokat nagymértékben befolyásolják az elnyert pályázatok, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek. A személyi jellegű kifizetések évben tervezett összege: a munkába járás költségtérítésének összegét, munkavállalónként havi 5.000,-/hó étkezési hozzájárulás összegét (kivéve az intézményen belüli foglalkoztatásban résztvevők, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők), a TÁMOP programból finanszírozott megélhetési támogatás összegét, az intézményen belüli foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő munkarehabilitációs díj összegét tartalmazza. A munkavállalók részére biztosított étkezési jegy juttatására kizárólag akkor kerül sor, ha azt a társaság pénzügyi lehetőségei engedik, ennek megfelelően ez a juttatás nem havonta kerül biztosításra. A tervezés során a rövidtávú közfoglalkoztatás esetében 50%-os járulékkedvezménnyel számoltunk, azonban az állásfoglalás kérése folyamatban van, melynek függvényeként a foglalkoztatás közvetlen bér és járulék költségei a tervezetthez képest változhatnak, amennyiben ezen járulékkedvezmény társaságunkat évtől nem illeti meg. A leginkább összehasonlítható költségek a közvetett költségek, melyek főleg a központi irányítás költségeit tartalmazzák. Ezek előző évhez viszonyított 17% emelkedésének oka főként az infláció és a feltételesen betervezett étkezési jegy juttatás. -5-

8 I/3. számú mellékelet: évre tervezett vagyonnövekmények A melléklet a társaság évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján. Beruházási terv források szerint Tervezett beruházás összesen Ebből: Eredménytartalékból Pályázati forrásból eft eft 200 eft A vagyonnövekmények tartalmazzák a szükséges gépcseréket, a szociális foglalkoztatás fejlesztési támogatására elnyert pályázatból finanszírozott foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint a Zanati u. 1. szám alatti ingatlan biztonsági berendezésének kiépítését. Ezen biztonsági rendszer kiépítésének szükségességét vagyonvédelmi és a testi épség védelmének okai indokolják. A rendszer kiépítésével könnyebben ellenőrizhetőbbé, és felderíthetőbbé válnak az esetleges vagyonnal, illetve testi épség veszélyeztetésével kapcsolatos ügyek. A évi tervezett vagyonnövekmények változhatnak az év során annak függvényében, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan megrendelt munkáknak milyen az eszközigénye, rendelkezünk-e a munkákhoz szükséges mennyiségű, illetve minőségű eszközökkel. Így szükségessé válhat további eszközök beszerzése. I/4. számú mellékelt: évi tervezett létszám és béradatok évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 276 főre terveztük. Ebből: 10 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő, 190 fő közfoglalkoztatásban résztvevő, 15 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, 4 fő teljes mértékben pályázati támogatásban résztvevő munkavállaló, és 57 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló. Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordul meg évben a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy az év minden napján átlagosan 276 fő dolgozik. A közfoglalkoztatásban ennél lényegesen több fő fordul meg az év során az alábbiak szerint: 649 fő 4 órás munkavállaló a rövidtávú foglalkoztatás keretei között, ami főként 2-3 hónapos határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent, 26 fő 8 órás munkavállaló a hosszútávú foglalkoztatás keretei között, ami 10,5 hónapra szóló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent, és 12 fő 6 órás munkavállaló a hosszútávú foglalkoztatás keretei között, ami 5 hónapra szóló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent. -6-

9 Így a közfoglalkoztatásban terveink szerint évben 687 személy foglalkoztatására kerül sor. Természetesen ez a létszámadat az év során még nagymértékben változhat. A közfoglalkoztatásban alkalmazott személyek számát az alábbi tényezők befolyásolják: a társaságtól megrendelt munkák mennyisége és az ezért járó díjazás mértéke, hiszen ezen tényezők befolyásolják, hogy hány embernek tudunk munkát biztosítani, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás nem 100%-ban támogatott, a hiányzó részt a társaságnak árbevételből kell pótolnia. Így annyi ember foglalkoztatására nyílik lehetőségünk, amennyit a megrendelt munkák árbevétele és a támogatás összege fedezni tud. a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyek munkára való hajlandósága, tekintettel arra, hogy végzettségtől függetlenül bármilyen felajánlott munkát el kell vállalni, illetve részmunkaidős foglalkoztatás esetén az ezért járó díjazás mértéke alig több a segélynél, valamint a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyek egészségi állapota. A részmunkaidős munkavállalók között a közfoglalkoztatásban résztvevőkön kívül megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek évre a kötelező bérfejlesztésen kívül ( minimálbér, garantált bérminimum emelkedése, valamint a közalkalmazott fokozat ugrása miatti béremelkedés ) egyéb bérfejlesztéssel nem számolunk, hasonlóan az előző évekhez. A béradatok tartalmazzák a bérköltséget, a kötelező munkahelyi, vezetői és egyéb pótlékokat, a folyamatos munkarendhez kapcsolódó készenléti és ügyeleti díjakat, a műszakpótlékot, valamint az ügyvezető igazgató prémiumát. Az egyéb béradatok sor a felügyelő bizottság tagjainak díjazását tartalmazza. I/5. számú melléklet: évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény Társaságunk évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka egyrészt, hogy vannak pályázatok melyek utófinanszírozottak, ezért a teljesítést meg kell előlegezni, továbbá a közfoglalkoztatásban és az egyéb munkákban az anyagköltséget és a szolgáltatások költségeit is meg kell előlegezni, mivel a munkák kiegyenlítése, a fizetési határidő legtöbb esetben 30 nap. Ezen kívül minden hónapban meg kell előlegezni a közfoglalkoztatottak bér és járulékköltségét, ami átlagosan 190 fővel számolva jelentős összeget jelent, bár ehhez évben előleget kell igénybe venni, hiszen ennyi szabad tőkével társaságunk nem rendelkezik. Mindezekhez folyamatos forgótőkét kell a cégnek biztosítani, így viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni. A kamatbevétel növelése érdekében megtakarítási számla megnyitására került sor. Társaságunk évben vásárolta meg a szomszédos Sas u. 2. szám alatti ingatlant, melyhez 12 millió forint hitelt vett igénybe. A fizetendő kamatok között tervezett 475 eft, ezen hitel kamata évben rendkívüli tevékenységből származó bevételt és ráfordítást nem terveztünk. I/6. számú melléklet: a évi tervezett eredmény levezetése A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye évben várhatóan eft lesz. A mérleg szerinti eredmény eft. Ezeket az eredményeket nagymértékben befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység alakulása. -7-

10 I/7. számú melléklet: a évi várható mérleg A évi várható mérleg az üzleti terv készítésekor ismert és lekönyvelt adatok alapján készült, amelyet a még bejövő és évet terhelő számlák, illetve a még évre járó bevételek módosítják. A bankbetétek soron lévő összeg tartalmazza a TÁMOP pályázatra kapott előleg összegét, valamint a Krízisalap pályázatra továbbutalási céllal kapott pénzeszköz összegét is. Összegezve A társaság zavartalan működéséhez a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján évben eft önkormányzati támogatás szükséges. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan évben is a támogatás negyedéves bontásban ( minden negyedév első hónapjának 5. napja ) való átutalása szükséges. Társaságunk az év során igyekszik takarékossági intézkedéseket bevezetni és az esetlegesen kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket kihasználni a negatív eredmény csökkentése érdekében. Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2011-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni. Szombathely, január 31. Bujtás Edit ügyvezető igazgató -8-

11 I/1. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi tervezett bevételek eft-ban évben tervezett bevételek alakulása eft-ban Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint MÁK szociális szakvizsga támogatás Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint Intézményi foglalkoztatás támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatás árbevétele Megváltozott munkaképességűek fogl.rehabilitációja OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése Esélyek háza működtetése TÁMOP Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért Krízisalap pályázat ISEDE-NET nemzetközi pályázat Terv Terv/ % % % % % % % % % % % % Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok % Ellátottak térítési díja Vállalkozói bevétel Különféle egyéb bevételek Időbeli elhatárolás feloldása % % % % Önkormányzati támogatás (Sas u. 1. szám alatti ing. átalakítása) Esélyek háza pályázati programok Munkaügyi központ támogatás Közfoglalkoztatást segítők támogatása Módszertani feladatok ellátása TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összesen: Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összesen: Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele Minösszesen: % % % % -9-

12 I/2. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi tervezett eredmények e Ft-ban Bevételek - költségek TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS FOGLALKOZTATÁS ISEDE-NET NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÁS ESÉLYEK HÁZA TÁRSASÁG ÖSSZESEN Terv Terv/ Terv Terv/ Terv Terv/ Terv Terv/ Terv Terv/ Terv Terv/ Árbevétel és egyéb bevétel: % % % % % % Saját előállítású eszközök aktívált értéke Költségek: 0 0 Közvetlen anyag % % % % % Alvállalkozók/továbbszámlá zott szolg Közvetlen anyagjellegű % % % % % % Közvetlen bér % % % % % % Közvetlen személyi jellegű % % % % % % Bér terhek % % % % % % Értékcsökkenés % % % % Szűkített önköltség % % % % % % Egyéb közvetett költségek % % % % % Egyéb ráfordítás Teljes önköltség % % % % % % Üzemi, üzleti tevékenység eredménye

13 I/3. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkozatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi tervezett vagyonnövekmények eft-ban Beuházások megnevezése Terv Eredmény tartalékból Pályázatból Hitelből Egyéb berendezések, gépek programok Szociális foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzése Zanati u. 1. szám épület biztonsági berendezésének kiépítése TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése (ingatlanfelújítás és eszközbeszerzés) Zanati u. 1. szám alatt parkoló kiépítése TÁMOP eszközbeszerzés Sas u. 1. szám alatti ingatlan átalakítása Terv összesen:

14 a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkozatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi tervezett létszám és béradatok eft-ban I/4. számú melléklet Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Éves béradatok (eft-ban ) Állománycsoportok Terv Terv Terv/ Fizikai dolgozók % Szellemi foglalkozásúak % Teljes munkaidős összesen: % Részmunkaidős % Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen: % Átlagos statisztikai állományi létszám Egyéb % A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék,vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, ügyvezető igazgató prémiuma. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja. -12-

15 I/5. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eft-ban Pénzügyi műveletek Bevétel Terv Terv/ Kapott kamat % Pü. müveletek bevétele Bevétel összesen % Ráfordítás Fizetendő kamat % Pü. műveletek ráfordításai Ráfordítás összesen % Pü. művelet eredménye % Rendkívüli tevékenység Bevétel Terv Terv/ Időbeli elhatárolás feloldása Bevétel összesen 0 0 Ráfordítás összesen 0 0 Rendkívüli tev. eredménye

16 I/6. számú mellékelet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi tervezett eredmény levezetés eft-ban Terv Terv/tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye % Szokásos vállakozói eredmény Rendkívüli eredmény 0 0 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 14 0 Adózott eredmény Fizetett jóváhagyott osztalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény

17 I/7.sz. melléklet A típusú mérleg (várható) Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérleg fordulónapja: Előző Tárgy 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 2 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3 Vagyoni értékű jogok 6 4 Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 6 Immateriális javakra adott előlegek 9 7 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 5 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 3 Egyéb tartós részesedés 22 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll Egyéb tartósan adott kölcsön 24 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Szombathely,2011.január 25. ügyvezető igazgató -15-

18 A típusú mérleg (várható) Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérleg fordulónapja: Előző Tárgy 26 B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok 29 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 4 Késztermékek 32 5 Áruk Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben 38 4 Váltókövetelések 39 5 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 2 Pénzpiaci jegy Saját részvények, saját üzletrészek 44 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Szombathely,2011.január ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi

Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2011. február 14. P.H. RÁKÓCZI TIBOR ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben