ÜZLETI JELENTÉS év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI JELENTÉS 2011. év"

Átírás

1 ÜZLETI JELENTÉS év Szlogenünk egyben stratégiai célunk is, melyet gördül tervezési és fejlesztési tevékenységgel közelítünk. A társaság alaptevékenységébl adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás. Feladataink részét képezik a mennyiségi szolgáltatás kielégítésén túl a szolgáltatás minségének folyamatos fejlesztése. Társaságunk e kihívásoknak a évben elvégzett feladatok sorra vétele folyamán levont megállapítások szerint eleget tudott tenni. Nem csak a feladatok újszersége miatt lehet ezt így értékelni, hanem azért is, mert ezt az eredményt csökken árbevétel és csökken erforrás megléte mellett lehetett elérni. Elbbi megállapítást hitelesen alátámasztják négyes integráltságú minségirányítási rendszerünk audit jelentései. A évi üzleti jelentés bevezetjét követen, bvebben a különböz résztevékenységek, valamint az elért eredmények bemutatásával során lehet az éves tevékenység eredményes munkájának összefoglalását megtenni. Szücs István ügyvezet igazgató 1

2 A vállalkozás vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzete A társaság tevékenységét objektíven értékelni a különböz adatok összehasonlítása során számítható vagyoni és pénzügyi helyzetet bemutató, valamint hatékonysági, jövedelmezségi mutatók alapján lehetséges. E mutatók tételesen bemutatásra kerülnek a kiegészít melléklet részeként, ezért itt csak a legfbb, illetve kiegészít információkat tartalmazó mutatók kerülnek megjelenítésre. ÁRBEVÉTEL Az egyik legfontosabb információ az árbevétel alakulásában található. Árbevétel 2010.év 2008.év 2006.év Adatsor1 Év. E Ft 2006.év év év év év év évben jelents árbevétel csökkenés jelentkezett az elmúlt évhez viszonyítva, amelyet részben a csökken szolgáltatás igénybevétel, másrészt a megrendelt munkák elmaradása okoztak. ADÓZOTT EREDMÉNY Az árbevétel változásán túl az eredményesség szempontjából a legmeghatározóbb az adózott eredmény bemutatása. A társaság a évben elszenvedett veszteség miatti tke csökkenése maradéktalanul visszapótlásra került. A társaság és évi adózott eredménye terhére millió Ft osztalékot fizetett már a tulajdonosoknak. A évi adózott eredmény ismét lehetséget nyújt a tulajdonosoknak 20 millió Ft osztalék kifizetésére, amennyiben a tulajdonos taggylés e szerint hozza meg határozatát. Az e feletti mérleg szerinti eredmény a saját tkét növeli. Adózott eredmény Év. E Ft 2006.év év év év év év

3 BERUHÁZÁSOK A beruházások tételes bemutatását szintén tartalmazza a kiegészít melléklet, ezért csak a f adatok összehasonlítása szükséges az üzleti jelentés keretein belül. A beruházások ez évben is jelents értéket képviseltek, bár elmaradt az elz évitl. Forrását tekintve, a képzd értékcsökkenésen túl már csak küls forrás áll rendelkezésre, hiszen az évek óta elmaradt díjváltozás miatt a szolgáltatási díjnak már nincs mszaki fejlesztési hányada, valamint a vízterhelési díj beruházásra való fordításának lehetségét az ide vonatkozó jogszabály megszüntette. De még így is megállapítható, hogy a tárgyi eszközünk állománya összességében nem csökkent, figyelembe véve a magas befejezetlen állományt, ahol több jelents tétel esetében is csak a hatósági engedélyre várunk, hogy aktiválni lehessen. Összességében a fentiek miatt szerényebb a teljes beruházási érték év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 2011.év Adatsor A társaság pénzügyi helyzetét a kötelezettségek és az eszközök egyaránt befolyásolják. A kötelezettségek csökkentek, a forrásokban való részaránya 3,8%-os csökkenést mutat, amely szerint a társaság küls pénzügyi forrásokat csökken arányban vett igénybe ez évben. A társaság tevékenysége a szolgáltatás biztonságán és jó színvonalán túl az eredményességben mérhet. A társaság eredményességét nagyon sok tényez befolyásolja. A tényezk két nagy csoportra oszthatók. Küls és bels tényezk. A gazdasági válság hatása társaságunkat is érinti, ez alól kivonni magunkat lehetetlen. A térségünkben jelentkez még fokozottabb munkanélküliség csökken szolgáltatás igénybevételt generált. E mellett a hátralékok csökkenésével sem lehet reálisan számolni. A csökken forrásokon kívül azonban még a kiadásaink növekedésére van hatással gazdálkodásunkra, amelyre sok esetben nem tudunk hatással lenni, mert szükséges igénybe venni a szolgáltatást. E gondunkat a már pár éve itt parkoló gazdasági válság sem segíti. Például anyagbeszerzéseinkre is hatással van a forint árfolyama. 3

4 Ezek ellentételezésére, az eredmény elérése érdekében a társaság meghozott minden olyan bels intézkedést, amelynek együttes hatásaként azért az elvárt eredményterv teljesült, hogy legalább a tulajdonosok osztalék igénybevételére ne legyen kedveztlen hatással a gazdasági válság. F tevékenységeink, eredményeink Vízellátás E feladat végeredményeként, a megjelen fogyasztói víz igénybevételt megelz napi feladatok a szükséges mennyiség víz kitermelése, valamint a megfelel tisztító technológia üzemeltetése, hogy valóban a kívánt minség legyen a szolgáltatás. Az e tevékenység szakszer ellátásáért felels vezetk a mellékelt üzemi beszámoló szerint részletesen bemutatják a évi feladatokat, nehézségeket és eredményeket, melyek álláspontom szerint teljes mélységében betekintést adnak az operatív tevékenységbe. Az ivóvízminség-javító program keretében társaságunk 13 önkormányzat területére kiterjeden elkészített egy els fordulós, KEOP jel pályázatot, mely a közeljöv legfontosabb tevékenységei közé tartozó lehetséget jelenti, amely elég magas, mintegy 90%- os támogatottságot jelenthet. Szennyvízelvezetés, tisztítás Szennyvízelvezetés, tisztítás területén is zökkenmentes volt az egész évi üzemelés. A feladat sajátosságához kiemelten hozzátartozik a környezetvédelem, mely feladatot a mért paraméterek tanúsága szerint megoldottuk, és így a fogyasztók által megfizetett vízterhelési díjjal kapcsolatos elszámolás során díjvisszatérítés illette meg ket. A mellékelt üzemi beszámoló tartalmazza a 2011.évi feladatokat, problémákat és a folyamatos, biztonságos szolgáltatás érdekében elvégzett munkákat. Kiemelt szerepe volt az üzemnek Dombóvár gesztorságában megvalósuló, Dombóvár teljes területére kiterjed szennyvízelvezetési beruházás szakmai elkészítésében, amely sikerrel zárult. Ezt projektmenedzseri szerepkörben az I. és II. fordulós KEOP pályázati rendszerben konzorciumi vezet tagként sikerre vittük. A pályázat 85%-os támogatási intenzitással nyert. Átvettük és üzemeltetjük Kurd és Csikósttts szennyvízelvezet és tisztító rendszerét. Egyéb információk Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény, különösen jelents folyamat nem volt. Kutatás és kísérleti fejlesztés Társaságunk által végzett kísérleti fejlesztések: - kísérleti fejlesztés energiatakarékos szivattyúzási rendszer alkalmazására - klórozási melléktermékek csökkentésének lehetsége ivóvíz tisztítási technológiánál. 4

5 Foglalkoztatáspolitika Társaságunk foglalkoztatás politikája a környezetünkben bekövetkezett gazdasági hatások miatt lényegesen megváltozott az utóbbi években. A évi létszámleépítés után minden olyan feladatot, amire nincs meg a saját szervezetünkben a szakképzett kolléga, de mködésünkhöz szükséges, küls vállalkozó bevonásával kell ellátnunk. Környezetvédelem A társaság környezetvédelmi felelssége Társaságunknak tevékenységének minden területén komoly felelssége van a környezetvédelemi elírások szigorú betartásában, amely a tevékenység jellegébl adódóan egyben gazdasági érdeke is. A vízbázis védelmén keresztül egészen a szennyvíztisztítási technológia környezeti hatásainak minimalizálása nem önös érdek, azonban társaságunk felelssége. A társaság környezetvédelmi politikája Társaságunk környezetvédelmi politikáját a Minségirányítási Kézikönyv tartalmazza. Környezetvédelmi intézkedések és végrehajtása Környezetvédelmi intézkedéseket a Minségirányítási Kézikönyv tartalmazza. Társaságunk napi tevékenysége során, a munkafolyamatokba beépítve folyamatosan elvégzi a környezetvédelmi elírások adta feladatokat is. Pénzügyi instrumentumok bemutatása Társaságunk pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik. Az éves beszámoló további szöveges kiegészítése Az éves beszámoló és kiegészít mellékletben foglaltakhoz további szöveges kiegészítés nem szükséges. Nyilatkozatok A társaság vezetje hivatalosan nyilatkozik, hogy a társaság tevékenységét a jogszabályi rendelkezések szerint végzi. Jogszabályi követelményeken túlmenen integrált vállalatirányítási rendszert alkalmaz a társaság. 5

6 Társaságunk vonatkozásában nincs olyan jogszabály, amelytl eltértünk volna tevékenységünk során. A beszámoló készítés ellenrzése megtörtént, melyrl a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentését elkészítette. A társaság legfbb irányító szerve a taggylés. A társaságnál 3 fs felügyel bizottság látja el az ügyvezetés általános ellenrzését, különösen a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében. Tagjai január 01.-tl: Szigethy István a felügyel bizottság elnöke, a legfbb tulajdonos képviselje. Pintér Szilárd felügyel bizottsági tag, a többi tulajdonos képviselje Dr. Janek Attila felügyel bizottsági tag, a legfbb tulajdonos képviselje. Dombóvár, Szücs István ügyvezet igazgató 6

7 Beszámoló a vízellátási üzem évi tevékenységérl A vízellátási üzem f feladata a vízigények egyenletes, magas szint kielégítése, valamint a vízminség lehetség szerint folyamatos javítása. Vízkorlátozás bevezetésére az üzemeltetési területen évben nem volt szükség. Az elmúlt évben 6 órát meghaladó vízhiány nem történt. A terv szerinti karbantartások, ellenrzések elvégzésre kerültek. Jelents események, végrehajtott feladatok: 1. Folyamatirányító rendszer épült ki Szakcson, a település vízellátó rendszerének (a kút, a magaslati tárolómedence ill. a nyomásfokozó berendezés) paraméterei a diszpécserközpont számítógépén felügyelhetek. A tárolómedencénél és az Árpád u. Petfi u. területén rekonstrukciót hajtottunk végre a nyomásproblémák megoldása érdekében. 2. Döbröközön, Kocsolán és Dombóváron a hidroglóbuszok feszítmvének kötélzetét kicseréltük, a városi 400 m 3 -es glóbusz szára átfestésre került. A pénzügyi lehetségek függvényében a felújítási program várhatóan tovább folytatódik. 3. Az üzembiztonság érdekében elmúlt évben üzembe állított aggregátorok közül az Ipartelepi áramfejleszthöz betonalap épült, a honvédségi felújított áramfejleszt vontatásához utánfutót vásároltunk. 4. Hálózatrekonstrukciót végeztünk többek között Dombóváron a Bajcsy-Zsilinszky, Bartók és F utcában, a Liget lakótelepen, Várongon, Csikóstttsön és számos bekötés cseréjét hajtottuk végre. Jágónakon medencefelújítás zajlott. 5. Dombóváron az V. sz. Vízm telepen a szrk visszamosatási megoldását megváltoztattuk annak érdekében, hogy a nyers, tisztítatlan vízzel ne kerülhessen a minséget befolyásoló oldott anyag a szrkre, ill. a tisztított vízbe. A mosatási rend átalakításával együtt a nyers víz tartózkodási idejét csökkentettük a nyersvíz tároló medencékben. Az átalakítást illesztettük az irányítástechnikai rendszerbe. 6. Nagyteljesítmény nedves porszívót szereztünk be, amely a medencetisztításoknál az üledék hatékony eltávolítását teszi lehetvé 7. A biztonságos ivóvízellátás érdekében a 2010-ben árvízveszéllyel is fenyegetett I/A jel kút teljeskör felújítását végeztük el, a szerelvények az árvízszint fölé emelt töltésre helyezett beton gépházba kerültek, vagyonvédelmi és távvezérl rendszer épült ki. A korábban árvíz ill. belvíz által elöntött IV/6. sz. kútfeje szintén kiemelésre került, a kút környezetében tereprendezés zajlott ben 4 db új búvárszivattyú az üzemeltetési terület kútjaiba került beszerzésre. 8. A telephelyeket, létesítményeket véd biztonsági rendszer üzemeltetését, karbantartását a GOND-X Kft.-tl saját hatáskörbe vettük, az ezzel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztést és az érintett dolgozók oktatását végrehajtottuk. A beruházás eredményeképpen a vagyonvédelmi rendszer a mszaki folyamatirányítástól független vezérl számítógépen is üzemel, annak visszajelzéseit a diszpécserszolgálat fogadja és kezeli, meghibásodás esetén saját mszerész csapatunk végzi a javításokat. 9. A Farkas Attila Uszodát az év folyamán f használta, ebbl az iskolai úszásoktatásban és a szakosztályi edzéseken részt vev diákok száma f volt. 7

8 Az uszoda jövbeni komplex hasznosítását ill. az épület átalakítását szolgáló tervek áprilisában elkészültek, a kapcsolódó fejlesztések végrehajtására pénzügyipályázati lehetségek függvényében kerülhet sor. 10. A tartósan fennálló kintlévség miatti korlátozó szkítések száma 72 db, a szolgáltatásból való teljes kizárásra 14 fogyasztó esetében került sor. 11. A lejárt hitelesség órák cseréje tovább folytatódott ben 3725 db fmér került lecserélésre. 12. A vízmérk rádiós távleolvasási rendszerének kiépítése folytatódott, évben 288 db rádióadóval ellátott vízmért állítottunk üzembe, melyek túlnyomó része Dombóvár belvárosában, a Szuhaj-domb körzetében és Szlhegyen került beépítésre. 13. Az elavult vidéki kútfej ftési rendszereket átalakítottuk a modern kor követelményeinek megfelel ftszálas megoldással. 14. Géles vezetéktisztítási eljárás próbáját végeztük el az V.sz. vízm telepre termel kutak gyjt vezetékén. A tapasztalatok alapján megállapítottuk, hogy az eljárást a rendszeres alkalmazhatóság érdekében tovább kell javítani. Erre a feltaláló ígéretet tett. További alkalmazási próba 2012-ben lehet. Víztermelés, vízértékesítés A víztermelés és a vízértékesítés és az értékesítési veszteség gyakorlatilag a tavalyi szinten maradt. Termelés m 3 Értékesítés m 3 Veszteség % , , , , , , , ,32 Dombóvár városában a veszteségek csökkentése érdekében a korábbiakban küls partner bevonásával elvégzett veszteségfeltárások és a rendszeren tapasztalt cstörések egyéb hibajelenségek elemzése alapján rangsorolt, saját forrásból finanszírozott középtávú vízhálózati rekonstrukció terv elkészítése kezddött el. Az I. ütem (Bezerédj utca) vízjogi létesítési engedélyes tervei rendelkezésre állnak, a gunarasi nyersvízvezeték rekonstrukció engedélyeztetése a MOL-lal való szolgalmi jogi megállapodás megkötésének elhúzódása miatt folyamatban van. Vízminség Az év folyamán a vízminség ellenrzésére 293 db kémiai, 533 db bakteriológiai és 45 db biológiai MEO vizsgálatot végeztettünk, aminek a költsége nettó ,- Ft volt. Az ÁNTSZ hatósági vizsgálatként 17 db kémiai valamint 22 db bakteriológiai és mikrobiológiai 8

9 vízmintát vett. Az önkontroll vizsgálatok keretében a megfelelségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Kémia: 40,2% megfelel 59,8% nem megfelel Bakteriológia: 81,4% megfelel 18,6% nem megfelel A vízminták értékelésébl kitnik, hogy a mködési területen üzemel kutak jelents részénél a vízminség nem felel meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben elírt vízminségi paraméterek határértékeinek (vas, mangán, ammónium, arzén). Fleg a vidéki, tisztító technológiával el nem látott települések eredményei okozzák a bemutatott kedveztlen %-os arányokat. Kémiai és bakteriológiai szempontból egyaránt jelents javulás mutatkozott az elmúlt évekhez képest a dombóvári ivóvízminség-javító program megvalósulása óta eltelt 4 évben. Kémiai paraméterek tekintetében a városban üzemel víztisztító technológiának köszönheten a megfelel vízminták aránya gyakorlatilag duplájára ntt, bakteriológiai szempontból pedig a megfelelség közel másfélszeresére emelkedett. Az üzemellenrzési jelleg házon belüli mikroszkópos biológiai vizsgálatokat rendszeressé tettük. Ennek körében a tározók állapotát és a kis vízforgalmú területeket vizsgáljuk. Az eredmények alapján szükség szerint soron kívüli hálózat mosatást ill. medencetisztítást végzünk, amelytl a mikrobiológiai mutatók javulását várjuk. A szolgáltatott víz minsége a hálózaton és mindkét telep technológiai végpontján a klórozási melléktermékek tekintetében is a jogszabályoknak megfelel vízminséget mutat. A kimen és a hálózati AOX értékek az ÁNTSZ által elírt 50 g/l alatti tartományban mozognak, melynek eléréséhez hozzájárult az V. sz. vízmnél történt technológiai átalakítás és a tavaly üzembe helyezett mélyfúrású kút viszonylag kedvez vízminsége. A fogyasztói visszajelzéseknek megfelelen bvítettük az ivóvízminséggel kapcsolatos kommunikációt azzal, hogy ivóvíz minségi adatokat és részletes mszaki információkat tettünk közzé a honlapunkon. Dombóvár és a városi vízellátó rendszerhez csatlakoztatott falvak esetében a már kiépített víztisztító technológia térségi szempontú optimalizálása a legfontosabb feladat. A vidéki települések ivóvízminség-javítási célú pályázását szakmai tanácsadással és adatszolgáltatással segítettük. Dombóvár és térsége ivóvízminség javító programjának elkészítési munkálataira Dombóvár és Környéke Kistérség Ivóvízminség-javító Társulás Ft vissza nem térítend támogatást nyert. A beruházás Attala, Csibrák, Csikósttts, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcs, Kocsola, Kurd, Szabadi valamint Szilfás, Mászlony, Nagypáltelep, Csurgópuszta, Újdalmand, Alsóleperd és Vörösegyháza területén. A támogatási szerzdés július 6-án lépett hatályba ben társaságunk megbízást kapott a munkaszervezettel kapcsolatos feladatok ellátására. Jelenleg a tervez kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás Dombóvár, április 18. Fodor Balázs vízellátási üzemvezet 9

10 A csatornázási és szennyvíztisztítási üzem évi tevékenysége Az üzem f tevékenysége nem változott, viszont tevékenységi területe nagy mértékben bvült. Az elz évhez képest a létszám és a technikai felszereltség nem sokat változott. 1 f nyugdíjazása miatt egy f 4 órás mszakba került felvételre, 1 f pedig a kaposszekcsi telep mellett üzemelteti az újonnan átvett csikóstttsi telepet is. A már elmúlt évben - a Kurdi Szennyvíztisztító Telepen - megkezdett próbaüzemet január 14-én befejezték. Így ennek a rendszernek az üzemeltetését is üzemegységünk kapta meg. A telep f paraméterei: - ellátott lakosok száma: f, - átemelk száma: 7 db, - hálózat hossza: 6.906,4 fm DN 200 KG-PVC, - bekötésszám: 454 db, - nyomóvezeték: DN 110 KPE P6 55,1 fm, DN 90 KPE P ,3 fm, DN 63 KPE P6 138,4 fm, DN 50 KPE P6 73,1 fm, Mindösszesen: - beton tisztító akna: 134 db, - manyag tisztító: 74 db 1.552,9 fm. A szennyvíztisztító telep technológiája nem a megszokott eleveniszapos technológiai. A német gyártmányú PMT (merül tárcsás) berendezést házasították egy kétszintes ülepítvel. Hidraulikai kapacitás: 120 m 3 /nap Biológiai terhelhetség: LE. A telep és a hálózat üzemeltetésére Kurd Község Önkormányzatával üzemeltetési szerzdést kötöttünk, mely alapján februártól üzemeltetjük a település szennyvízrendszerét. Az üzemelteti engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelségtl megkértük és meg is kaptuk. Szintén a múlt évben kezdték el a csikóstttsi szennyvízrendszer kiépítését. A próbaüzemet a Kristály Kft. végezte el, de alvállalkozásban részt vettünk a próbaüzem lefolytatásában, így kell ismeretet szereztünk a hálózat, és a teljesen automatizált SBR technológiájú telep üzemeltetéséhez. A hálózat fbb paraméterei: - ellátott lakosok száma: 865 f, - átemelk száma: 4 db biofilterrel, - gravitációs csatorna: 5.320,7 fm DK 200 KG-PVC - bekötésszám: 363 db, - nyomóvezeték: DN 90 KPE P ,9 fm, - beton tisztító akna: 89 db, - manyag tisztító: 63 db 10

11 Az eleven iszapos technológiát a PLC vezérli, a telepek technológiájának és mért paramétereinek értékét berádiózzák a diszpécser központba, ahol azokat számítógépen megjelenítik, csak úgy mint a dombóvári és kaposszekcsi telepet is. A csikóstttsi önkormányzattal szerzdtünk a szennyvízrendszer üzemeltetésére. A vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése folyamatban van. A kaposszekcsi telepen befejeztük a felügyelség felé vállalt szennyezés csökkentési terv megvalósítását. Beavatkoztunk a technológiába, így egy anox. 1. és anox. 2. medence lett kialakítva. Átalakítottuk az utóülepítket és új 5 mm lyukbség automata gépi rács lett felszerelve. Az átalakítás óta vett vízminták bizonyítják, érdemes volt beavatkozni a technológiába. A mérések alapján látható, hogy így már tudja a telep a hatóság által elírt paraméterek határértékeit tartani. Az átalakítás eltti idszak alatt több esetben határérték túllépésünk volt lebeg anyag, BOI valamint ammónium n estében. A határérték túllépésekért összesen ,- Ft bírságot kellett fizetnünk. Nagyon sok idt kellett, kell fordítani a házi bekötések átvételére. A fogyasztói szerzdéseket ki kell egészíteni a szennyvízre vonatkozó adatokkal. A Dombóvári Szennyvíztisztító Telepen sikerült az egy éve húzódó szennyvíziszap problémát megoldani. A napi préselt iszap mennyiséget a régi alvállalkozói háttérrel Bonyhádra a Bonycom Kft-hez szállítjuk szerzdés alapján, akik komposztálás után mezgazdaságban hasznosítják a mások számára értéktelennek tn fölösiszapot. Az iszap kever téren felhalmozott 286 t komposztálódott fölös iszapot, melyet Pellérdre már nem tudtunk elszállítani, szintén a Bonycom Kft. hasznosította. Így a kever tér felszabadult. A telep rekonstrukciós beruházást, kivitelezést már nem fogja hátráltatni. A dombóvári telepre kiírt szennyezés csökkentési tervet nem tudtuk megvalósítani, mert a várt projekt kivitelezése az elnyert pénz ellenére még nem tudott elindulni. A szennyezés csökkentési terv lejárati határidejét sikerült meghosszabbítani. A napokban megvolt a 0 -ás koordinációs értekezlet tartva, így már a kiviteli tervegyeztetés után megkezddhetnek a kivitelezési munkák. a szennyvíztisztító telepen is. A város területén 2011-ben megkezdték a projekt csatornázási munkáit. A napokban készül el három meglév szennyvíz átemel felújítása. A április 24. napjától várhatóan megkezddhet az ideiglenes üzem tól átadásra kerül több városrész csatorna hálózata, az el nem látott területek is csatornázva lesznek, így újabb területtel fogunk bvülni. Várhatóan 35 km vezetékkel kell több szennyvíz csatornát és hattal több átemelt kell majd üzemeltetnünk. A beruházással a jármpark is gazdagodni fog. Egy újabb kombinált csatornatisztító gépet és egy 10 m3-es szippantó autót is fogunk kapni. Ezek után viszont már szükséges lesz a csatornás létszám bvítése is. Dombóvár, Nagy Sándor Csatornázási és szennyvíztisztítási üzemvezet 11

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornam Kft 7200 Dombóvár, Berzsenyi utca 1. (74) Éves beszámoló 2011 Keltezés: április 23. a vállalkozás vezetje (képviselje) P.H.

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Elz Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elz év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott ellegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott ellegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 0 34 Készletekre adott ellegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idbeli elhatárolások Bevételek aktív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

15 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz év Elz év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tke I. JEGYZETT TKE ebbl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 61 III. TKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövbeni költségekre Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebbl: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek Vevktl kapott ellegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív idbeli elhatárolások Bevételek passzív idbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

17 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Elz Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elz év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelés készletek állományváltozása ± Saját elállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebbl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebbl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

18 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mveletek egyéb bevételei ebbl: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi mveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai ebbl: értékelési különbözet IX. Pénzügyi mveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 0 45 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

19 1/34

20 2/34

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben