KÖLTSÉGVETÉS 2011 MELLÉKLET. Készítette: MSZKSZ Igazgatósága október 19. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa október 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉS 2011 MELLÉKLET. Készítette: MSZKSZ Igazgatósága 2010. október 19. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2010. október 28."

Átírás

1 MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉS 2011 Készítette: MSZKSZ Igazgatósága október 19. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa október 28. MSZKSZ Felügyelő Bizottsága október 29. MSZKSZ Közgyűlése november

2

3 AZ MSZKSZ ÜZLETPOLITIKÁJA A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, (a továbbiakban: Szövetség, vagy MSZKSZ) működésével a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló, többször módosított évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Kt.), valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló, évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fbkt., vagy együtt: készletezési törvények) foglalt kötelezettségek maradéktalan végrehajtását szolgálja, a készletezési törvények által biztosított jogokat gyakorolva. A Szövetség tevékenységét a következő alapelvek vezérlik: nyilvánosság, versenysemlegesség, a piac zavarásának elkerülése, a szolgáltatók, beszállítók és hitelezők versenyeztetése, és a készletezéssel összefüggő ráfordítások minimalizálása. A Szövetség csak a készletezési törvényekben és az Alapszabályban foglalt, illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó tevékenységeket végzi. A Szövetség beszerzéseit és értékesítéseit beleértve tárolótér szükségletének biztosítását és egyéb szolgáltatások igénybevételét nyilvános, vagy meghívásos versenytárgyalások útján hajtja végre. Az MSZKSZ nem esik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá. A Szövetség a beszerzések és értékesítések árbiztonsága és az éves költségvetés előirányzatainak biztosítása érdekében szükség és lehetőség esetén határidős illetve egyéb derivatív áru- és/vagy deviza üzleteket is köthet. A Szövetség a működéséhez szükséges külső források megteremtése érdekében a bankokat pályázat keretében versenyezteti, egyéb forráslehetőségek felkutatása esetében törekszik a lehető legkedvezőbb feltételek elérésére. Pénz- és tőkepiaci magatartására a kockázatok és a költségek optimalizálása jellemző. A Szövetség pénzügyi tartalékait a közgyűlési döntéseknek megfelelően a készletek ideiglenes finanszírozására fordítja, csökkentve ezzel a készleteket finanszírozó hitelállományt és ezáltal a kamatköltséget. A Szövetség törekedve a takarékos gazdálkodásra a tároló vállalkozásokban és az ÁMEI Zrt.-ben meglévő tulajdoni arányának megfelelően részt vesz a cégek irányításában és ellenőrzésében. A Szövetség akvizíciós törekvései ugyancsak a költségekre való közvetlenebb ráhatást azok csökkentése érdekében segítik. A Szövetség együttműködik a szénhidrogén energiahordozók biztonsági készletezésében érintett, illetve azzal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, elsősorban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és az Európai Bizottság megfelelő szerveivel. Aktív szerepet tölt be a külföldi társszervezetekkel közösen lebonyolítandó konzultációkon és egyeztetéseken, valamint részt vesz a Stratégiai Készletező Szervezetek Éves Koordinációs Megbeszélésén (ACOMES). 3

4 A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Bevezetés a költségvetési tervezés megalapozása A Szövetség évi feladata a folyékony szénhidrogének esetében a legalább 90 napos belföldi fogyasztásnak termék kategóriánként is megfelelő, földgáz oldalon pedig a már megvásárolt és betárolt, legalább Mm 3 földgázkészlet biztonságos tároltatása, mennyiségi és minőségi karbantartása. A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben: a készletezési költség és a tagi hozzájárulási díj minimalizálása, a készleteknek a készletezési kötelezettséghez történő igazítása, a minőségi paraméterek folyamatos vizsgálata, ellenőrzése, a tárolt áruk volumenének megőrzése, és a készletezési kötelezettség meghatározása. A Kt. értelmében a kőolaj és kőolajtermék készletezési kötelezettség meghatározása során a tárgyévet megelőző évi fogyasztási adatokból szükséges kiindulni, azaz a évre érvényes kötelezettségre vonatkozó várakozásait a Szövetségnek a év végi várható fogyasztási adatokra kell alapoznia. A Szövetség teljes motorbenzin és motorikus gázolaj készlete szabványos, biomentes minőségben. A évi költségvetésben tervezett kőolaj és kőolajtermék cserék az Alapszabályban előírt 5 éves termékfrissítési kötelezettség miatt aktuálisak. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a meglévő cseppfolyós szénhidrogén készlet mind nagyságában, mind összetételében elegendő a évi készletezési kötelezettség teljesítéséhez. A tervekben az erőművi tüzelőolaj (ETO) készlet minimális csökkentése és frissítése került tervezésre. Az Fbkt. előírásai szerint a Szövetségnek legalább Mm 3 biztonsági földgázkészlettel kell rendelkeznie. Az Igazgatótanács döntése alapján a Szövetség az Mm³ földgázkészlet feletti 200 Mm³ értékesítésére a szerződéseket megkötötte, az értékesített földgáz kitárolása megkezdődött, az ügylet lezárása áprilisban várható. A Szövetség a évtől a földgáz- és a kőolaj készletezés bevételeit és költségszerkezetét külön is bemutató költségvetést készít, a készleteket saját és idegen tulajdonú társaságoknál bérelt kapacitásokban tárolja, a készletre vett áruk finanszírozását külső források igénybevételével végzi, a készletbeszerzési célból felvett hitelek tőketartozás részét csak a készlet értékesítésekor kívánja törleszteni, a beszedett tagi hozzájárulási díjakból a hitelek kamatait, a tárolási költségeket, a Szövetség munkaszervezetének működési költségeit, valamint a készletek minőségi és mennyiségi megőrzéséhez kapcsolódó egyéb ráfordításokat finanszírozza. 4

5 1. Készletezési kötelezettség 1.1. Kőolaj szekció A várható évi készletezési kötelezettség Az Európai Unió előírásai és a módosított Kt. szerint a évi készletezési kötelezettség meghatározásának végső határideje március 31., a szükséges beszerzések lebonyolításának végső határideje pedig július 31. A jelen költségvetés elkészítésekor a Szövetség csak a évre vonatkozóan rendelkezésre álló tényadatokból, illetve az év végére prognosztizálható fogyasztási adatokból indulhat ki. Az így megbecsült, évre vonatkozó készletezési kötelezettséget a évi várható (hazai kőolaj kitermelésből származó termékekkel) korrigált belföldi fogyasztásra alapozva az alábbi táblázat tartalmazza. 1. táblázat A évre becsült belföldi fogyasztás és készletezési kötelezettség Belföldi fogyasztás ( én várható) Korrigált belföldi fogyasztás ( én várható) 90 napos kötelezettség (2011. évre várható) 1. kategória kategória ETO kategória (Adatok kilotonnában) A készletek alakulása A Kt decemberi módosítása összhangban a Nemzetközi Energiaügynökség és az EU szabályozásával csak a mobil, a tárolóból hagyományos eljárással kivehető készletek figyelembe vételét teszi lehetővé. Ennek megfelelően a következő táblázat bemutatja a bruttó és a nettó azaz a tárolóból hagyományos eljárással kivehető készletek nagyságát a Szövetség év végére vonatkozó várakozásai szerint. 1 Benzinek 2 Középpárlatok, u.m. gázolaj és kerozin 3 Erőművi tüzelőolaj 4 Fűtőolajok 5

6 2. táblázat A bruttó és nettó készletek várható alakulása én Bruttó készlet Immobil Nettó készlet 1. kategória 211,2 20,6 190,6 2. kategória 459,6 38,6 421,0 3. kategória /ETO/ 25,0 4,8 20,2 Kőolaj 548,2 57,1 491,0 Összesen 1 244,0 121, ,9 (Adatok kilotonnában) A kőolaj szekció részére tárolt bruttó, illetve nettó készletek nagysága 2010/11. gazdálkodási év fordulóján várhatóan gyakorlatilag megfelel a évi üzleti tervben előirányzottaknak. A tervezés során prognosztizált várható belföldi fogyasztás (ld. 1. táblázat) mellett a Kt. szerinti készletezési kötelezettségek az alábbi táblázat szerint teljesülnének. 3. táblázat Készletezési kötelezettség várható alakulása a évben Nettó készletek (kto) Kőolajból figyelembe vehető 5 (kto) Összes nettó készlet 6 (kto) 90 napos kötelezettség (kto) Összes nettó készlet 7 (nap) 1. kategória 190,6 108,5 299, kategória 421,0 241,6 662, ETO 10,0 0,0 10, kategória 10,2 3,0 13, Kőolaj 491,0 Az Erőművi tüzelőolaj készletek, azaz az ETO és a 3. kategória szerinti, fűtőolaj készlet céljával tartott mennyiség összege messze meghaladnák a készletezési kötelezettség szerinti mértéket (sőt a Kt. szerinti, a készletnagyság maximális mértékére vonatkozó korlátot is), ezért a Szövetség a év során legalább 10 kto ETO értékesítésével tervez. 5 Az 1. és 2. kategóriában a kötelezettség 40 %-a, a 3. kategóriában 50 % kőolajban (vagy félkész termékben) tárolható. A nettó kőolajkészletből ezen termékmennyiségek vehetők figyelembe a hazai finomítói hozamok alapján. 6 Ez egyenlő az előző oszlopok összegével. 7 A számított összes nettó készlet a korrigált belföldi fogyasztásra vetítve (ld. 1. táblázat) hány napos készletet jelent. 6

7 Készletcsere A kőolaj szekció termékkészleteinek minősége január 1-én a Szövetség várakozásai szerint maradéktalanul megfelel majd a hatályos termékszabványoknak. A következő évben mintegy 43 kto kőolaj, 28,5 kto motorbenzin és 27,5 kto motorikus gázolaj csereperiódus szerinti frissítése szükséges, valamint a meglévő összesen 25 kto ETO készlet részbeni értékesítését és frissítését kell megoldani. A betervezett termékcserék 2,3 MEUR finanszírozást igényelnek, amely többlet külső forrásbevonást nem jelent Földgáz szekció A évi készletezési kötelezettség Az Fbkt január 1-től összesen legalább Mm 3 földgáz készletezését írja elő. A január 14-én leszerződött, az MMBF Zrt-nél lekötött teljes tárolási kapacitás feltöltéséhez szükséges további 900 Mm 3 földgáz besajtolása december 15-én befejeződött. Az MSZKSZ a 2010-es gazdálkodási évét Mm 3 földgáz készlettel kezdte. Az MSZKSZ Igazgatótanácsának döntése szerint 200 Mm 3, az E.ON Földgázstorage Zrt. zsanai tárolójában tárolt földgáz értékesítésre került, amely mennyiség kiszállítása várhatóan áprilisában fejeződik be. 2. A készletezési költségek alakulása A készletezési díj mértékét a készletek nagysága, azok fenntartásához és finanszírozásához kapcsolódó közvetlen és közvetett feladatok költségei, valamint a teherviselés alapját képező szabadforgalomba helyezés, illetve földgáz esetében a végső felhasználásra átadott áru mennyisége határozza meg. A készletezés költségeit csökkentik a Szövetség tagi hozzájárulási díjbevételén túl realizálható bevételei. Ilyen bevétel az osztalék, amit a Szövetség tulajdoni hányadának megfelelően realizálhat a tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő társaságok adózott eredményéből, a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, továbbá a kamatbevétel. Ezen bevételek a földgáz és a kőolaj szekció között olyan arányban oszlanak meg, amilyen arányban keletkezésük az adott szekció tevékenységéhez köthető. A Szövetség többnyire olyan társaságokban tulajdonos, amelyek jelentős hiteltartozással rendelkeznek, de nyereségesen gazdálkodnak. Pénzügyi helyzetük, osztalékfizető képességük jó. Ennek eredményeként 2011-ben a Szövetség 875 MFt osztalék bevétellel számol. A Szövetség gazdálkodása során a számvitelről szóló évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) meghatározott éves beszámoló készítésére kötelezett. Ugyanakkor a Szövetség költségvetésének célja a stabil működést garantáló pénzszükséglet biztosítása. A terv elsődlegesen pénzforgalmi szemléletű a tagi hozzájárulási díjbevételek és a kiadások, valamint a költségvetési eredmény meghatározásánál. A számviteli törvényben definiált mérleg szerinti eredmény meghatározásához korrekciós tételek figyelembe vételére került sor, amelyeket a költségvetés 3.2. pontja tartalmaz. A évtől kezdődően a költségvetés két alfejezetből áll, külön veszi számba a kőolaj és kőolajtermék, valamint a földgáz készletezés költségeit, ráfordításait és ezek figyelembe vételével határozza meg a termékcsoportokra, illetve termékekre vonatkozó hozzájárulási díj mértékét. A Szövetség működési költségei a költségvetésben 50-50%-os arányban kerülnek allokálásra a szekciók között. 7

8 A tervezésnél alkalmazott premisszákat az 5. sz. melléklet, a évi költségvetés részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza Tárolási költségek A kőolaj szekció kőolaj és kőolajtermék készletei hosszútávú letéti szerződések keretében tároltak. A MOL Nyrt-vel évben kötött és többször módosított, majd évben lejárt szerződések terhére tárolt készletből mintegy 152 kto kőolaj tárolására új szerződés került aláírásra. 60 kto motorhajtóanyag tárolására a TTZrt. letéti szerződés módosításával sikerült hosszútávú megoldást találni, míg további 50 kto mennyiség az OPAL Zrt. rendszerébe került. Az újonnan kötött, illetve módosított letéti szerződések alacsonyabb tárolási költséget fognak jelenteni az MSZKSZ számára évben változatlan készletszint mellett is. A földgáz szekció részére tárolt Mm 3 biztonsági földgáz készlet teljes egészében az MMBF Zrt. szőregi tárolójában tárolt. A hosszútávú letéti szerződés szerinti kapacitáslekötési díjakon kívül egyéb tárolással kapcsolatos kiadást ezen üzleti terv nem tartalmaz. A Szövetség évi teljes tárolási költség terve MFt, amelyből MFt a földgáz szekciót, MFt pedig a kőolaj szekciót terheli Finanszírozási költségek A év végén meglévő készletállomány finanszírozásához várhatóan 484 MEUR összegű hitelkeret áll rendelkezésre. A hitelállomány év végi összege a december 31-i hitel visszafizetés összegének függvénye, ami pedig a folyamatos földgáz kitárolás és az abból származó bevétel nagyságától függ. Az OPAL Zrt. és jogelődjeinek akvizícióját összesen MFt és 7,78 MEUR összegű hosszúlejáratú beruházási hitel finanszírozza. A készletfinanszírozó hitelek fedezetét a készlet-értékesítésből származó árbevétel, valamint a tároló társaságok által a Szövetségre engedményezett biztosítási bevételek adják. Az átlagos pénzpiaci HUF kamatoknál stagnálást, az EUR esetében kismértékű növekedést vár a Szövetség. Ennek alapján a költségvetésben alkalmazott referencia kamatmértékként forint vonatkozásában (3 havi BUBOR) éves átlagban 5,5%, EUR esetében (3 havi EURIBOR) 1,4% mérték szerepel. A készletfinanszírozó hitelek kamata MFt. További, 158 MFt kamatterhet jelent az ÁFA és az egyéb rövidlejáratú hiteligények finanszírozása. Az akvizíciókat finanszírozó hitelek kamata 122 MFt. Fentiek alapján a pénzügyi műveletek összes ráfordítása MFt. Ezt az összeget korrigálja a pénzügyi műveletekből származó bevétel és a tőketörlesztések egyenlege. A költségek és ráfordítások szekciónkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza Pénzügyi műveletek bevételei A Szövetség pénzügyi műveletekből származó bevételként 875 MFt-tal számol, mely összeg teljes egészében osztalék bevétel, az egyes tároló társaságok tervezett évi adózott eredménye alapján. (TT Zrt. 375 MFt; OPAL Zrt. 500 MFt) 8

9 Az előzőek alapján az MSZKSZ évre tervezhető nettó finanszírozási költsége MFt (ld. 6/3.sz. melléklet), amelyből a gázszekció MFt-tal, a kőolaj szekció pedig MFt-tal részesedik A Szövetség működési ráfordításai A Szövetség működésének évre tervezett pénzigénye 7%-kal a évre tervezett érték alatt marad, ami jól mutatja a 2009-ben bevezetett költségmegtakarító intézkedések hatását. A személyi költségekre 464 MFt szerepel a tervekben. Ez kb. 4,0%-os alapbéremelést tesz lehetővé, ami figyelembe véve a jövő évre várható 4,0%-os fogyasztói árindex-változást reálértéken legfeljebb szintentartást eredményez. Létszámnövekedést a következő évre nem tervezünk, viszont az igénybevett szolgáltatások költségeinek tervezésénél figyelembe vettük két szakértő rendszeres foglalkoztatásának vállalkozói díjazását. A tervezett 157 MFt összegű költségsoron kerülnek elszámolásra egyebek között még a bérleti díjak, a javítási, karbantartási költségek, könyvvizsgálati, külföldi kiküldetési, valamint a telekommunikációs díjak. Az egyéb költségek terve a évi tervszámmal megegyezően 15 MFt, amelyből a banki és biztosítási díjak a legnagyobb tételek. Az egyéb ráfordítások terve 28 MFt, mely a VPOP együttműködési megállapodás keretében juttatott üzemanyag költségét és különböző adójellegű befizetéseket tartalmazza. Az anyag és anyagjellegű költségekre (16 MFt) és az egyéb költségekre, ráfordításokra fordítandó összegek a évi tervszinten maradnak. További 40 MFt szerepel a tervekben tárgyi eszközök időszerű cseréjére, valamint a jövő év elején megvalósuló tagi nyilvántartás új informatikai rendszerének kifejlesztésére, amely számvitelileg nem minősül költségnek, de pénzügyileg finanszírozandó. A Szövetség működési költség terve összesen 720 MFt Készletkarbantartás költségei A folyékony szénhidrogén készletek mennyiségi és minőségi megóvásához kapcsolódó költségek legfontosabb elemei a folyamatos ellenőrzések, minőségvizsgálatok költségei, illetve szükség esetén a megfelelő beavatkozás költsége. Összességében a készletek minőségi, mennyiségi karbantartásával összefüggő, finanszírozást igénylő költségek tervezett összege 140 MFt. 3. Tagi hozzájárulási díj mértékének meghatározása 3.1. Tagi hozzájárulási díj tervezése Az MSZKSZ költségvetésével szemben támasztott alapvető elvárás a +0 költségvetési pozíció biztosítása a MSZKSZ mindkét szekciója számára. Emellett hasonlóan fontos kérdés a tagvállalatok MSZKSZ díj fizetési szempontból versenysemleges pozíciójának biztosítása. Fontos ezért, hogy a forrásigény meghatározása során a kőolajtermékek és a kőolaj után fizetendő tagi hozzájárulási díj mértékének meghatározása együttesen, mind a Szövetség egyensúlyos költségvetésére vonatkozó, mind a versenysemlegességgel kapcsolatos követelmény egyidejű figyelembevétele mellett történjen. 9

10 Az MSZKSZ költségvetésének pénzigénye a mellékelt költségvetési terv alapján MFt, ebből a kőolaj szekció pénzigénye MFt, a gáz szekcióé pedig MFt. A kalkulációk alapján a kőolaj szekció költségeinek fedezete, a július 1-től hatályos új díjfizetési rendszerben alkalmazott, változatlan tagi hozzájárulási díjtételekkel biztosítható, és a szekció költségvetése így MFt-os tartalékot (eredményt) tartalmaz. A tervezésnél figyelembe vett naturális mennyiségek mellett a tagvállalatok versenysemleges pozíciója továbbra is biztosított, azaz az MSZKSZ részére kifizetett tagi hozzájárulási díjat a belföldi forgalom számára történő értékesítéskor realizálják. A földgáz szekció pénzigénye biztonsággal úgy elégíthető ki, ha a forgalmazott földgáz hőmennyisége után a tagvállalatok 60,50 Ft/GJ tagi hozzájárulási díjat fizetnek. Így a szekció költségvetése közel MFt tartalékot tartalmaz. E tartalék felhasználása olyan módon célszerű, hogy azzal összességében a tagi hozzájárulás fizetésére kötelezettek a lehető legkedvezőbb helyzetbe kerüljenek amellett, hogy a Szövetség működésének és finanszírozásának biztonsága fennmarad, kockázatai csökkennek. Ezzel összhangban, a költségvetési év során tapasztalt folyamatok ismeretében, e megtakarított összeget a biztonsági földgázkészlet létrehozása során felvett, készletfinanszírozási célú kölcsönök visszafizetésére javasoljuk fordítani. Ezzel egyrészt növelhető a kölcsönök fedezettsége, amely a finanszírozó partnereink részéről tapasztalható, biztosítékokkal kapcsolatos elvárásokat teljesíti, másrészt szűkítik a készletfinanszírozás azon elemeinek körét, amelyek ugyan a számviteli szabályok szerint a készletekre terhelendők, közgazdasági értelemben azonban nem indokolt a hosszú távon idegen forrásból történő finanszírozásuk. A hatályos és a évre javasolt, változatlan mértékű tagi hozzájárulási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza. 4. táblázat évi hatályos tagi hozzájárulási díj Megnevezés Jogcím Vámtarifaszám Díj mértéke Benzin típusú üzemanyagok Kt. 3. (2) Ft/1000 liter15 Kerozin Kt. 3. (2) Ft/1000 liter15 Gázolaj Kt. 3. (2) Ft/1000 liter15 Fűtőolajok Kt. 3. (2) Ft/tonna Földgáz Fbkt ,50 Ft/GJ 10

11 3.2. A tagi hozzájárulási díj mértékét befolyásoló egyéb korrekciós tételek és a mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény meghatározásánál a tagi hozzájárulási díj alapját képező, pénzügyi rendezést igénylő tételeken túl további, a számviteli törvény alapján elszámolandó tételeket is figyelembe kell venni. Bizonyos tételek ugyanakkor finanszírozást igényelnek, de nem részei a mérleg szerinti eredménynek. Ezek a tételek az alábbiak. Amortizáció Az amortizáció számviteli szempontból költség, de mivel pénzkiadással nem jár, így a pénzforgalmi szemléletű költségvetési tervnek nem része. Amortizáció kerül elszámolásra a Szövetség tulajdonában lévő tárgyi eszközök után, amelynek tervezett értéke 20 MFt. Tárgyi eszköz beszerzés A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése pénzügyi szempontból kiadás, de számviteli elszámolása az amortizáción keresztül történik. Az eszközbeszerzésekre tervezett nettó összeg 40 MFt, mely nem része a mérleg szerinti eredménynek, ezáltal eredményjavító tényező. Egyéb bevételek Az IPR Vámosgyörk Zrt. részvényeinek megvásárlása során elszámolt (elhatárolt) negatív üzleti érték 2011-re eső része 163 MFt. Hiteltörlesztés Az OPAL Tartálypark Zrt., és jogelődjei részvényeinek megvásárlásához kapcsolódóan a MSZKSZ-nek 2010/2011 fordulóján összesen 7,78 MEUR és MFt tőkeösszegű, hosszúlejáratú hiteltartozása van. A 2011-ben esedékes tőketörlesztések összege a tervezett árfolyamon számítva MFt. Készletcserék A jövő évben 121 kto készlet cseréje esedékes, amelyből származó bevétel és az elszámoló áron számolt költség különbözetét MFt összegre becsüljük. Az előzőekben leírt, a számviteli elszámolásnál figyelembe veendő tételek összességében várhatóan MFt-tal növeli a Szövetség (mérleg szerinti) eredményét. 5. táblázat A költségvetési és mérleg szerinti eredmény tervezett alakulása 2010-ben (MFt) Tagi hozzájárulási díj bevétel Finanszírozást igénylő költségek és ráfordítások Költségvetési eredmény Költségvetési eredményt módosító tételek összesen: Mérleg szerinti eredmény

12 4. A költségvetés teljesítésére ható tényezők, kockázatok A költségvetési terv a készítésekor (2010. október) rendelkezésre álló információk alapján került kialakításra. A figyelembe vett premisszák az olaj- és gázipari cégek által alkalmazott, a költségvetési munkabizottságban kialakított paraméterek, valamint az MNB és néhány gazdaságkutató szervezet előrejelzései, amelyek természetükből adódóan bizonytalanságokat is tartalmaznak. A költségvetés bruttó kiadási szerkezetét vizsgálva továbbra is a tárolási díj a legjelentősebb tétel. A finanszírozási költségek részaránya a kedvezőbb kamatfelárak és az osztalék bevétel kismértékű emelkedése miatt 2010-ben csökkent. A költségek szerkezetét az alábbi táblázat mutatja. 6. táblázat Az MSZKSZ költségeinek szerkezete Tárolási díjak 77% Nettó finanszírozási költség 21% Működési költségek, eszközbeszerzések 2% Összesen: 100% A kőolaj szekció bevételeinek alakulása jóval könnyebben tervezhetővé és követhetőbbé vált a július 1-én hatályba lépett jogszabályváltozás következtében, amely egy új díjfizetési rendszert vezetett be, s amelynek lényege, hogy a díjfizetési kötelezettség a motorikus célú hajtóanyagok, egyéb üzemanyagok és energetikai termékek szabadforgalomba bocsátásához kötődik és egyben jelentősen csökkent a díjvisszaigénylésre jogosult termékek köre és mennyisége. Ennek ellenére jelenthet kockázatot a prognosztizált fogyasztási adatoktól való elmaradás (pl. az adózási környezet változása, az árfolyamalakulás, stb. miatt), vagy az üzemanyag fogyasztási struktúra módosulása. Hatásában sokkal jelentősebb az a bizonytalansági tényező, amelyet a földgáz értékesítés hőmérséklet függősége, illetve a gazdasági válság miatt az ipari fogyasztók csökkenő felhasználása okoz. A prognosztizált gázmennyiségtől való elmaradás bevételcsökkentő hatását a tervezett költségvetési tartalék hivatott tompítani. A fenti bizonytalanságok ellensúlyozására a Szövetség javasolja az MSZKSZ közgyűlése számára, hogy a évi költségvetés keretében a MSZKSZ Igazgatótanácsa számára ismét adjon felhatalmazást a tagi hozzájárulási díjak évközben történő módosítására, mind a feldolgozott kőolajtermékek, mind a földgáz vonatkozásában ±10%-os mértékben. 5. Finanszírozási terv A jelenlegi, lassan javuló gazdasági környezetben, a még mindig szűkösséggel jellemezhető hitelpiacon, a Szövetség hitelfelvételének tekintetében a legnagyobb kockázatot a év folyamán kétszeresére növekedett hitelállomány refinanszírozhatósága jelenti. Emiatt a pályázatok kiírása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a nagyösszegű hiteligény időben elosztva jelenjen meg a hitelpiacon. A szerződésekben az MSZKSZ biztosítja az ideiglenesen szabad pénzeszközeiből a hitelek előtörlesztésének lehetőségét. A Szövetség az akvizíciós hitelekkel együtt az év végi várható EUR árfolyamon számítva MFt hitelkerettel rendelkezik. Ebből a készletfinaszírozásra rendelkezésre álló keret MFt. A költségvetés készítésekor fennálló készletfinanszírozó hitelállományból 211 MEUR összegű szerződés II. 12

13 negyedévében lejár. E források megújítása mindenképpen szükséges, amelyre a tervek szerint versenyeztetési eljárás keretében kerül sor. Emellett, a hitelállomány növelése nélkül, a meglévő hitelállomány átstrukturálása, kedvezőbb feltételekkel történő refinanszírozása lehet célszerű, amelynek eredményeképpen a Szövetség ráfordításai csökkenthetők. Budapest, október

14 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. Várható belföldi fogyasztás Készletmérleg terv Hitelállomány várható alakulása Tároló vállalkozások, MSZKSZ befektetések alakulása 5. Tervezési premisszák évi költségvetési összesítő táblák 7. Földgáz forgalmi adatok 14

15 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet Várható belföldi kőolajtermék fogyasztás Készletezési díjköteles* ktonna 1000 liter 15 Benzin Gázolaj Fűtőolaj 30 Összesen *A július 1-től hatályos Kt. szerint

16 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet Készletmérleg terv Kőolaj szekció Bruttó nyitó készlet ( ) Évközi változás Kőolaj 548,2 0,0 548,2 57,1 491,0 491,0 Benzin 211,2 0,0 211,2 20,6 190,6 203,0 Gázolaj 459,6 0,0 459,6 38,6 421,0 448,4 Fűtőolaj (ETO) 25,0-10,0 15,0 4,8 10,2 10,9 Összesen 1 244,0-10, ,0 121, , ,3 Bruttó Záró készlet ( ) Immobil/fenék Nettó Nettó ktoe Gáz szekció Nyitó készlet Évközi változás Záró készlet Földgáz (Mm 3 ) 1 200,0 0, ,0

17 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet A hitelállomány várható alakulása Forint hitelek (mhuf) Átlagmargin Hitelkeret Igénybevétel Akvizíciós BUBOR+25 bp 1 400, ,00 (A) Összesen 1 400, ,00 HUF/EURO= 285,00 Deviza hitelek (meur) Átlagmargin Hitelkeret Igénybevétel Készletfinanszírozó EURIBOR+195bp 484,00 484,00 Akvizíciós EURIBOR+43bp 7,78 7,78 meur Összesen 491,78 491,78 (B) mhuf-ban összesen , ,30 mhuf-ban mindösszesen (A)+(B) , ,30

18 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet MSZKSZ Résztulajdonú Vállakozások december 31. Társaság neve MSZKSZ tulajdoni hányad % Befektetés értéke millió Ft OPAL Tartálypark Zrt. 100, ,3 ÁMEI Zrt. 63,6 140 MMBF Földgáztároló Zrt. 27, ,8 Terméktároló Zrt. 25,9 420,0 Petrotár Kft. 20,0 40,0 Petrotár Projekt Kft. 20,0 20,0 Összesen ,1

19 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet Tervezési Premisszák 2011 Egység 2011 terv Hazai GDP növekedés % 1,5 Fogyasztói árindex % 4,0 Termelői árindex % 2,4 Eurostat fogyasztó árindex* % 2,0 Eurostat termelői árindex* % 4,6 Brent dtd jegyzésár** USD/bbl 82 Gázolaj jegyzésár***(ulsd 10ppm) USD/t 730 Földgáz fogyasztás Mdm³ 11,2 HUF/EUR Ft 285 HUF/EUR éves átlag Ft 285 EUR/USD éves átlag - 1,27 BUBOR 3havi (éves átlag) % 5,5 EURIBOR 3havi (éves átlag) % 1,4 * Letéti díjak indexálásához szükséges mutatók **FOB Sullom Voe ***FOB Rotterdam

20 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése /1 sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 2011 (KŐOLAJ) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec ÖSSZESEN Tárolási költség [MHUF] 967,1 873,5 967,1 931,4 962,4 931,4 962,4 962,4 931,4 962,4 931,4 962, ,4 Netto finanszírozási költség [MHUF] 6,2 5,1 475,4 5,8 6,2 721,6 6,2 6,2 485,0 6,2 5,8 880, ,3 MSZKSZ működési költség [MHUF] 27,0 27,0 27,0 27,0 38,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 32,0 47,0 360,0 Készlet karbantartási ktg. [MHUF] 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 140,0 Összes ráfordítás [MHUF] 1 010,4 915, ,5 976, , , , , , ,6 981, , ,7 Bevétel tagi hozzájárulásból* [MHUF] 1 344, , , , , , , , , , , , ,2 Bevétel és ráfordítás egyenlege (pü.eredm) [MHUF] 334,5 429,2-136,7 368,7 326,2-347,1 337,2 337,2-110,5 337,2 363,7-557, ,5 Finanszírozást nem igénylő tételek [MHUF] 973,8 973,8 979,8 971,8 971, ,3 971,8 971,8 969,8 973,8 971, , ,4 Számviteli (mérleg szt) eredmény [MHUF] 1 308, ,0 843, , , , , ,0 859, , , , ,9 *Havi egyenletes díjbevétel tervezés a től bevezett díjfizetési rendszer figyelembe vételével

21 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése /2 sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 2011 (GÁZ) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec ÖSSZESEN Tárolási költség [MHUF] 1 137, , , , , , , , , , , , ,6 Nettó finanszírozási költség [MHUF] 7,3 6, ,8 7,1 7, ,5 7,3 7, ,6 7,3 7, , ,2 MSZKSZ működési költség [MHUF] 27,0 27,0 27,0 27,0 38,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 32,0 47,0 360,0 Összes ráfordítás [MHUF] 1 172, , , , , , , , , , , , ,9 Értékesítés [GJ] Javasolt fajlagos tagi hozzájárulás [HUFGJ] 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 Bevétel tagi hozzájárulásból [MHUF] 3 260, , , , , ,5 997,6 915, , , , , ,4 Bevétel és ráfordítás egyenlege [MHUF] 2 088, ,1 351,7 155,0 40, ,6-174,3-256,6-792,7 751, ,6 873, ,5 Finanszírozást nem igénylő tételek [MHUF] 2,0 2,0 8,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0-2,0 2,0 0,0-3,0 10,0 Számviteli (mérleg szt) eredmény [MHUF] 2 090, ,1 359,7 155,0 40, ,6-174,3-256,6-794,7 753, ,6 870, ,5

3. napirendi pont 2. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉS 2014. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2013. november 6. MSZKSZ Közgyűlése 2013. december 18.

3. napirendi pont 2. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉS 2014. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2013. november 6. MSZKSZ Közgyűlése 2013. december 18. 3. napirendi pont 2. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉS 2014 Készítette: MSZKSZ Igazgatósága Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2013. november 6. MSZKSZ Közgyűlése 2013. december 18. A Magyar Szénhidrogén Készletező

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS 2015. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2014. november 12. MSZKSZ Közgyűlése 2014. december 17.

KÖLTSÉGVETÉS 2015. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2014. november 12. MSZKSZ Közgyűlése 2014. december 17. KÖLTSÉGVETÉS 2015 Készítette: MSZKSZ Igazgatósága Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2014. november 12. MSZKSZ Közgyűlése 2014. december 17. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 2015. évi Költségvetése

Részletesebben

A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben

A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben 1 1. Bevezetés 1.1. A 2010. év legfontosabb feladatai A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (továbbiakban: MSZKSZ, vagy Szövetség) 2010. évi, földgázkészletezést érintő, egyik kiemelt feladata a 2006.

Részletesebben

Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 1.1. A Magyar Szénhidrogén

Részletesebben

kkksz.qxd 2004/6/22 14:49 Page 1

kkksz.qxd 2004/6/22 14:49 Page 1 kkksz.qxd 2004/6/22 14:49 Page 1 kkksz.qxd 2004/6/22 14:46 Page 3 1 9 9 3 2 0 0 3 Tartalom A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) ügyvezetôjének levele........................................ 5 Elnöki elôszó.............................................................................

Részletesebben

Közlemény. a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályáról. I. Rész A SZÖVETSÉG SZERVEZETE. 1. A Szövetség neve, székhelye

Közlemény. a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályáról. I. Rész A SZÖVETSÉG SZERVEZETE. 1. A Szövetség neve, székhelye Közlemény a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályáról A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

Összefoglaló áttekintés

Összefoglaló áttekintés A MOL CSOPORT 2005 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE JELENTŐS JAVULÁS MINDEN ÜZLETI SZEGMENSBEN A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI, honlap: www.mol.hu) a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben