KÖLTSÉGVETÉS 2011 MELLÉKLET. Készítette: MSZKSZ Igazgatósága október 19. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa október 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉS 2011 MELLÉKLET. Készítette: MSZKSZ Igazgatósága 2010. október 19. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2010. október 28."

Átírás

1 MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉS 2011 Készítette: MSZKSZ Igazgatósága október 19. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa október 28. MSZKSZ Felügyelő Bizottsága október 29. MSZKSZ Közgyűlése november

2

3 AZ MSZKSZ ÜZLETPOLITIKÁJA A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, (a továbbiakban: Szövetség, vagy MSZKSZ) működésével a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló, többször módosított évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Kt.), valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló, évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fbkt., vagy együtt: készletezési törvények) foglalt kötelezettségek maradéktalan végrehajtását szolgálja, a készletezési törvények által biztosított jogokat gyakorolva. A Szövetség tevékenységét a következő alapelvek vezérlik: nyilvánosság, versenysemlegesség, a piac zavarásának elkerülése, a szolgáltatók, beszállítók és hitelezők versenyeztetése, és a készletezéssel összefüggő ráfordítások minimalizálása. A Szövetség csak a készletezési törvényekben és az Alapszabályban foglalt, illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó tevékenységeket végzi. A Szövetség beszerzéseit és értékesítéseit beleértve tárolótér szükségletének biztosítását és egyéb szolgáltatások igénybevételét nyilvános, vagy meghívásos versenytárgyalások útján hajtja végre. Az MSZKSZ nem esik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá. A Szövetség a beszerzések és értékesítések árbiztonsága és az éves költségvetés előirányzatainak biztosítása érdekében szükség és lehetőség esetén határidős illetve egyéb derivatív áru- és/vagy deviza üzleteket is köthet. A Szövetség a működéséhez szükséges külső források megteremtése érdekében a bankokat pályázat keretében versenyezteti, egyéb forráslehetőségek felkutatása esetében törekszik a lehető legkedvezőbb feltételek elérésére. Pénz- és tőkepiaci magatartására a kockázatok és a költségek optimalizálása jellemző. A Szövetség pénzügyi tartalékait a közgyűlési döntéseknek megfelelően a készletek ideiglenes finanszírozására fordítja, csökkentve ezzel a készleteket finanszírozó hitelállományt és ezáltal a kamatköltséget. A Szövetség törekedve a takarékos gazdálkodásra a tároló vállalkozásokban és az ÁMEI Zrt.-ben meglévő tulajdoni arányának megfelelően részt vesz a cégek irányításában és ellenőrzésében. A Szövetség akvizíciós törekvései ugyancsak a költségekre való közvetlenebb ráhatást azok csökkentése érdekében segítik. A Szövetség együttműködik a szénhidrogén energiahordozók biztonsági készletezésében érintett, illetve azzal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, elsősorban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és az Európai Bizottság megfelelő szerveivel. Aktív szerepet tölt be a külföldi társszervezetekkel közösen lebonyolítandó konzultációkon és egyeztetéseken, valamint részt vesz a Stratégiai Készletező Szervezetek Éves Koordinációs Megbeszélésén (ACOMES). 3

4 A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Bevezetés a költségvetési tervezés megalapozása A Szövetség évi feladata a folyékony szénhidrogének esetében a legalább 90 napos belföldi fogyasztásnak termék kategóriánként is megfelelő, földgáz oldalon pedig a már megvásárolt és betárolt, legalább Mm 3 földgázkészlet biztonságos tároltatása, mennyiségi és minőségi karbantartása. A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben: a készletezési költség és a tagi hozzájárulási díj minimalizálása, a készleteknek a készletezési kötelezettséghez történő igazítása, a minőségi paraméterek folyamatos vizsgálata, ellenőrzése, a tárolt áruk volumenének megőrzése, és a készletezési kötelezettség meghatározása. A Kt. értelmében a kőolaj és kőolajtermék készletezési kötelezettség meghatározása során a tárgyévet megelőző évi fogyasztási adatokból szükséges kiindulni, azaz a évre érvényes kötelezettségre vonatkozó várakozásait a Szövetségnek a év végi várható fogyasztási adatokra kell alapoznia. A Szövetség teljes motorbenzin és motorikus gázolaj készlete szabványos, biomentes minőségben. A évi költségvetésben tervezett kőolaj és kőolajtermék cserék az Alapszabályban előírt 5 éves termékfrissítési kötelezettség miatt aktuálisak. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a meglévő cseppfolyós szénhidrogén készlet mind nagyságában, mind összetételében elegendő a évi készletezési kötelezettség teljesítéséhez. A tervekben az erőművi tüzelőolaj (ETO) készlet minimális csökkentése és frissítése került tervezésre. Az Fbkt. előírásai szerint a Szövetségnek legalább Mm 3 biztonsági földgázkészlettel kell rendelkeznie. Az Igazgatótanács döntése alapján a Szövetség az Mm³ földgázkészlet feletti 200 Mm³ értékesítésére a szerződéseket megkötötte, az értékesített földgáz kitárolása megkezdődött, az ügylet lezárása áprilisban várható. A Szövetség a évtől a földgáz- és a kőolaj készletezés bevételeit és költségszerkezetét külön is bemutató költségvetést készít, a készleteket saját és idegen tulajdonú társaságoknál bérelt kapacitásokban tárolja, a készletre vett áruk finanszírozását külső források igénybevételével végzi, a készletbeszerzési célból felvett hitelek tőketartozás részét csak a készlet értékesítésekor kívánja törleszteni, a beszedett tagi hozzájárulási díjakból a hitelek kamatait, a tárolási költségeket, a Szövetség munkaszervezetének működési költségeit, valamint a készletek minőségi és mennyiségi megőrzéséhez kapcsolódó egyéb ráfordításokat finanszírozza. 4

5 1. Készletezési kötelezettség 1.1. Kőolaj szekció A várható évi készletezési kötelezettség Az Európai Unió előírásai és a módosított Kt. szerint a évi készletezési kötelezettség meghatározásának végső határideje március 31., a szükséges beszerzések lebonyolításának végső határideje pedig július 31. A jelen költségvetés elkészítésekor a Szövetség csak a évre vonatkozóan rendelkezésre álló tényadatokból, illetve az év végére prognosztizálható fogyasztási adatokból indulhat ki. Az így megbecsült, évre vonatkozó készletezési kötelezettséget a évi várható (hazai kőolaj kitermelésből származó termékekkel) korrigált belföldi fogyasztásra alapozva az alábbi táblázat tartalmazza. 1. táblázat A évre becsült belföldi fogyasztás és készletezési kötelezettség Belföldi fogyasztás ( én várható) Korrigált belföldi fogyasztás ( én várható) 90 napos kötelezettség (2011. évre várható) 1. kategória kategória ETO kategória (Adatok kilotonnában) A készletek alakulása A Kt decemberi módosítása összhangban a Nemzetközi Energiaügynökség és az EU szabályozásával csak a mobil, a tárolóból hagyományos eljárással kivehető készletek figyelembe vételét teszi lehetővé. Ennek megfelelően a következő táblázat bemutatja a bruttó és a nettó azaz a tárolóból hagyományos eljárással kivehető készletek nagyságát a Szövetség év végére vonatkozó várakozásai szerint. 1 Benzinek 2 Középpárlatok, u.m. gázolaj és kerozin 3 Erőművi tüzelőolaj 4 Fűtőolajok 5

6 2. táblázat A bruttó és nettó készletek várható alakulása én Bruttó készlet Immobil Nettó készlet 1. kategória 211,2 20,6 190,6 2. kategória 459,6 38,6 421,0 3. kategória /ETO/ 25,0 4,8 20,2 Kőolaj 548,2 57,1 491,0 Összesen 1 244,0 121, ,9 (Adatok kilotonnában) A kőolaj szekció részére tárolt bruttó, illetve nettó készletek nagysága 2010/11. gazdálkodási év fordulóján várhatóan gyakorlatilag megfelel a évi üzleti tervben előirányzottaknak. A tervezés során prognosztizált várható belföldi fogyasztás (ld. 1. táblázat) mellett a Kt. szerinti készletezési kötelezettségek az alábbi táblázat szerint teljesülnének. 3. táblázat Készletezési kötelezettség várható alakulása a évben Nettó készletek (kto) Kőolajból figyelembe vehető 5 (kto) Összes nettó készlet 6 (kto) 90 napos kötelezettség (kto) Összes nettó készlet 7 (nap) 1. kategória 190,6 108,5 299, kategória 421,0 241,6 662, ETO 10,0 0,0 10, kategória 10,2 3,0 13, Kőolaj 491,0 Az Erőművi tüzelőolaj készletek, azaz az ETO és a 3. kategória szerinti, fűtőolaj készlet céljával tartott mennyiség összege messze meghaladnák a készletezési kötelezettség szerinti mértéket (sőt a Kt. szerinti, a készletnagyság maximális mértékére vonatkozó korlátot is), ezért a Szövetség a év során legalább 10 kto ETO értékesítésével tervez. 5 Az 1. és 2. kategóriában a kötelezettség 40 %-a, a 3. kategóriában 50 % kőolajban (vagy félkész termékben) tárolható. A nettó kőolajkészletből ezen termékmennyiségek vehetők figyelembe a hazai finomítói hozamok alapján. 6 Ez egyenlő az előző oszlopok összegével. 7 A számított összes nettó készlet a korrigált belföldi fogyasztásra vetítve (ld. 1. táblázat) hány napos készletet jelent. 6

7 Készletcsere A kőolaj szekció termékkészleteinek minősége január 1-én a Szövetség várakozásai szerint maradéktalanul megfelel majd a hatályos termékszabványoknak. A következő évben mintegy 43 kto kőolaj, 28,5 kto motorbenzin és 27,5 kto motorikus gázolaj csereperiódus szerinti frissítése szükséges, valamint a meglévő összesen 25 kto ETO készlet részbeni értékesítését és frissítését kell megoldani. A betervezett termékcserék 2,3 MEUR finanszírozást igényelnek, amely többlet külső forrásbevonást nem jelent Földgáz szekció A évi készletezési kötelezettség Az Fbkt január 1-től összesen legalább Mm 3 földgáz készletezését írja elő. A január 14-én leszerződött, az MMBF Zrt-nél lekötött teljes tárolási kapacitás feltöltéséhez szükséges további 900 Mm 3 földgáz besajtolása december 15-én befejeződött. Az MSZKSZ a 2010-es gazdálkodási évét Mm 3 földgáz készlettel kezdte. Az MSZKSZ Igazgatótanácsának döntése szerint 200 Mm 3, az E.ON Földgázstorage Zrt. zsanai tárolójában tárolt földgáz értékesítésre került, amely mennyiség kiszállítása várhatóan áprilisában fejeződik be. 2. A készletezési költségek alakulása A készletezési díj mértékét a készletek nagysága, azok fenntartásához és finanszírozásához kapcsolódó közvetlen és közvetett feladatok költségei, valamint a teherviselés alapját képező szabadforgalomba helyezés, illetve földgáz esetében a végső felhasználásra átadott áru mennyisége határozza meg. A készletezés költségeit csökkentik a Szövetség tagi hozzájárulási díjbevételén túl realizálható bevételei. Ilyen bevétel az osztalék, amit a Szövetség tulajdoni hányadának megfelelően realizálhat a tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő társaságok adózott eredményéből, a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, továbbá a kamatbevétel. Ezen bevételek a földgáz és a kőolaj szekció között olyan arányban oszlanak meg, amilyen arányban keletkezésük az adott szekció tevékenységéhez köthető. A Szövetség többnyire olyan társaságokban tulajdonos, amelyek jelentős hiteltartozással rendelkeznek, de nyereségesen gazdálkodnak. Pénzügyi helyzetük, osztalékfizető képességük jó. Ennek eredményeként 2011-ben a Szövetség 875 MFt osztalék bevétellel számol. A Szövetség gazdálkodása során a számvitelről szóló évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) meghatározott éves beszámoló készítésére kötelezett. Ugyanakkor a Szövetség költségvetésének célja a stabil működést garantáló pénzszükséglet biztosítása. A terv elsődlegesen pénzforgalmi szemléletű a tagi hozzájárulási díjbevételek és a kiadások, valamint a költségvetési eredmény meghatározásánál. A számviteli törvényben definiált mérleg szerinti eredmény meghatározásához korrekciós tételek figyelembe vételére került sor, amelyeket a költségvetés 3.2. pontja tartalmaz. A évtől kezdődően a költségvetés két alfejezetből áll, külön veszi számba a kőolaj és kőolajtermék, valamint a földgáz készletezés költségeit, ráfordításait és ezek figyelembe vételével határozza meg a termékcsoportokra, illetve termékekre vonatkozó hozzájárulási díj mértékét. A Szövetség működési költségei a költségvetésben 50-50%-os arányban kerülnek allokálásra a szekciók között. 7

8 A tervezésnél alkalmazott premisszákat az 5. sz. melléklet, a évi költségvetés részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza Tárolási költségek A kőolaj szekció kőolaj és kőolajtermék készletei hosszútávú letéti szerződések keretében tároltak. A MOL Nyrt-vel évben kötött és többször módosított, majd évben lejárt szerződések terhére tárolt készletből mintegy 152 kto kőolaj tárolására új szerződés került aláírásra. 60 kto motorhajtóanyag tárolására a TTZrt. letéti szerződés módosításával sikerült hosszútávú megoldást találni, míg további 50 kto mennyiség az OPAL Zrt. rendszerébe került. Az újonnan kötött, illetve módosított letéti szerződések alacsonyabb tárolási költséget fognak jelenteni az MSZKSZ számára évben változatlan készletszint mellett is. A földgáz szekció részére tárolt Mm 3 biztonsági földgáz készlet teljes egészében az MMBF Zrt. szőregi tárolójában tárolt. A hosszútávú letéti szerződés szerinti kapacitáslekötési díjakon kívül egyéb tárolással kapcsolatos kiadást ezen üzleti terv nem tartalmaz. A Szövetség évi teljes tárolási költség terve MFt, amelyből MFt a földgáz szekciót, MFt pedig a kőolaj szekciót terheli Finanszírozási költségek A év végén meglévő készletállomány finanszírozásához várhatóan 484 MEUR összegű hitelkeret áll rendelkezésre. A hitelállomány év végi összege a december 31-i hitel visszafizetés összegének függvénye, ami pedig a folyamatos földgáz kitárolás és az abból származó bevétel nagyságától függ. Az OPAL Zrt. és jogelődjeinek akvizícióját összesen MFt és 7,78 MEUR összegű hosszúlejáratú beruházási hitel finanszírozza. A készletfinanszírozó hitelek fedezetét a készlet-értékesítésből származó árbevétel, valamint a tároló társaságok által a Szövetségre engedményezett biztosítási bevételek adják. Az átlagos pénzpiaci HUF kamatoknál stagnálást, az EUR esetében kismértékű növekedést vár a Szövetség. Ennek alapján a költségvetésben alkalmazott referencia kamatmértékként forint vonatkozásában (3 havi BUBOR) éves átlagban 5,5%, EUR esetében (3 havi EURIBOR) 1,4% mérték szerepel. A készletfinanszírozó hitelek kamata MFt. További, 158 MFt kamatterhet jelent az ÁFA és az egyéb rövidlejáratú hiteligények finanszírozása. Az akvizíciókat finanszírozó hitelek kamata 122 MFt. Fentiek alapján a pénzügyi műveletek összes ráfordítása MFt. Ezt az összeget korrigálja a pénzügyi műveletekből származó bevétel és a tőketörlesztések egyenlege. A költségek és ráfordítások szekciónkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza Pénzügyi műveletek bevételei A Szövetség pénzügyi műveletekből származó bevételként 875 MFt-tal számol, mely összeg teljes egészében osztalék bevétel, az egyes tároló társaságok tervezett évi adózott eredménye alapján. (TT Zrt. 375 MFt; OPAL Zrt. 500 MFt) 8

9 Az előzőek alapján az MSZKSZ évre tervezhető nettó finanszírozási költsége MFt (ld. 6/3.sz. melléklet), amelyből a gázszekció MFt-tal, a kőolaj szekció pedig MFt-tal részesedik A Szövetség működési ráfordításai A Szövetség működésének évre tervezett pénzigénye 7%-kal a évre tervezett érték alatt marad, ami jól mutatja a 2009-ben bevezetett költségmegtakarító intézkedések hatását. A személyi költségekre 464 MFt szerepel a tervekben. Ez kb. 4,0%-os alapbéremelést tesz lehetővé, ami figyelembe véve a jövő évre várható 4,0%-os fogyasztói árindex-változást reálértéken legfeljebb szintentartást eredményez. Létszámnövekedést a következő évre nem tervezünk, viszont az igénybevett szolgáltatások költségeinek tervezésénél figyelembe vettük két szakértő rendszeres foglalkoztatásának vállalkozói díjazását. A tervezett 157 MFt összegű költségsoron kerülnek elszámolásra egyebek között még a bérleti díjak, a javítási, karbantartási költségek, könyvvizsgálati, külföldi kiküldetési, valamint a telekommunikációs díjak. Az egyéb költségek terve a évi tervszámmal megegyezően 15 MFt, amelyből a banki és biztosítási díjak a legnagyobb tételek. Az egyéb ráfordítások terve 28 MFt, mely a VPOP együttműködési megállapodás keretében juttatott üzemanyag költségét és különböző adójellegű befizetéseket tartalmazza. Az anyag és anyagjellegű költségekre (16 MFt) és az egyéb költségekre, ráfordításokra fordítandó összegek a évi tervszinten maradnak. További 40 MFt szerepel a tervekben tárgyi eszközök időszerű cseréjére, valamint a jövő év elején megvalósuló tagi nyilvántartás új informatikai rendszerének kifejlesztésére, amely számvitelileg nem minősül költségnek, de pénzügyileg finanszírozandó. A Szövetség működési költség terve összesen 720 MFt Készletkarbantartás költségei A folyékony szénhidrogén készletek mennyiségi és minőségi megóvásához kapcsolódó költségek legfontosabb elemei a folyamatos ellenőrzések, minőségvizsgálatok költségei, illetve szükség esetén a megfelelő beavatkozás költsége. Összességében a készletek minőségi, mennyiségi karbantartásával összefüggő, finanszírozást igénylő költségek tervezett összege 140 MFt. 3. Tagi hozzájárulási díj mértékének meghatározása 3.1. Tagi hozzájárulási díj tervezése Az MSZKSZ költségvetésével szemben támasztott alapvető elvárás a +0 költségvetési pozíció biztosítása a MSZKSZ mindkét szekciója számára. Emellett hasonlóan fontos kérdés a tagvállalatok MSZKSZ díj fizetési szempontból versenysemleges pozíciójának biztosítása. Fontos ezért, hogy a forrásigény meghatározása során a kőolajtermékek és a kőolaj után fizetendő tagi hozzájárulási díj mértékének meghatározása együttesen, mind a Szövetség egyensúlyos költségvetésére vonatkozó, mind a versenysemlegességgel kapcsolatos követelmény egyidejű figyelembevétele mellett történjen. 9

10 Az MSZKSZ költségvetésének pénzigénye a mellékelt költségvetési terv alapján MFt, ebből a kőolaj szekció pénzigénye MFt, a gáz szekcióé pedig MFt. A kalkulációk alapján a kőolaj szekció költségeinek fedezete, a július 1-től hatályos új díjfizetési rendszerben alkalmazott, változatlan tagi hozzájárulási díjtételekkel biztosítható, és a szekció költségvetése így MFt-os tartalékot (eredményt) tartalmaz. A tervezésnél figyelembe vett naturális mennyiségek mellett a tagvállalatok versenysemleges pozíciója továbbra is biztosított, azaz az MSZKSZ részére kifizetett tagi hozzájárulási díjat a belföldi forgalom számára történő értékesítéskor realizálják. A földgáz szekció pénzigénye biztonsággal úgy elégíthető ki, ha a forgalmazott földgáz hőmennyisége után a tagvállalatok 60,50 Ft/GJ tagi hozzájárulási díjat fizetnek. Így a szekció költségvetése közel MFt tartalékot tartalmaz. E tartalék felhasználása olyan módon célszerű, hogy azzal összességében a tagi hozzájárulás fizetésére kötelezettek a lehető legkedvezőbb helyzetbe kerüljenek amellett, hogy a Szövetség működésének és finanszírozásának biztonsága fennmarad, kockázatai csökkennek. Ezzel összhangban, a költségvetési év során tapasztalt folyamatok ismeretében, e megtakarított összeget a biztonsági földgázkészlet létrehozása során felvett, készletfinanszírozási célú kölcsönök visszafizetésére javasoljuk fordítani. Ezzel egyrészt növelhető a kölcsönök fedezettsége, amely a finanszírozó partnereink részéről tapasztalható, biztosítékokkal kapcsolatos elvárásokat teljesíti, másrészt szűkítik a készletfinanszírozás azon elemeinek körét, amelyek ugyan a számviteli szabályok szerint a készletekre terhelendők, közgazdasági értelemben azonban nem indokolt a hosszú távon idegen forrásból történő finanszírozásuk. A hatályos és a évre javasolt, változatlan mértékű tagi hozzájárulási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza. 4. táblázat évi hatályos tagi hozzájárulási díj Megnevezés Jogcím Vámtarifaszám Díj mértéke Benzin típusú üzemanyagok Kt. 3. (2) Ft/1000 liter15 Kerozin Kt. 3. (2) Ft/1000 liter15 Gázolaj Kt. 3. (2) Ft/1000 liter15 Fűtőolajok Kt. 3. (2) Ft/tonna Földgáz Fbkt ,50 Ft/GJ 10

11 3.2. A tagi hozzájárulási díj mértékét befolyásoló egyéb korrekciós tételek és a mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény meghatározásánál a tagi hozzájárulási díj alapját képező, pénzügyi rendezést igénylő tételeken túl további, a számviteli törvény alapján elszámolandó tételeket is figyelembe kell venni. Bizonyos tételek ugyanakkor finanszírozást igényelnek, de nem részei a mérleg szerinti eredménynek. Ezek a tételek az alábbiak. Amortizáció Az amortizáció számviteli szempontból költség, de mivel pénzkiadással nem jár, így a pénzforgalmi szemléletű költségvetési tervnek nem része. Amortizáció kerül elszámolásra a Szövetség tulajdonában lévő tárgyi eszközök után, amelynek tervezett értéke 20 MFt. Tárgyi eszköz beszerzés A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése pénzügyi szempontból kiadás, de számviteli elszámolása az amortizáción keresztül történik. Az eszközbeszerzésekre tervezett nettó összeg 40 MFt, mely nem része a mérleg szerinti eredménynek, ezáltal eredményjavító tényező. Egyéb bevételek Az IPR Vámosgyörk Zrt. részvényeinek megvásárlása során elszámolt (elhatárolt) negatív üzleti érték 2011-re eső része 163 MFt. Hiteltörlesztés Az OPAL Tartálypark Zrt., és jogelődjei részvényeinek megvásárlásához kapcsolódóan a MSZKSZ-nek 2010/2011 fordulóján összesen 7,78 MEUR és MFt tőkeösszegű, hosszúlejáratú hiteltartozása van. A 2011-ben esedékes tőketörlesztések összege a tervezett árfolyamon számítva MFt. Készletcserék A jövő évben 121 kto készlet cseréje esedékes, amelyből származó bevétel és az elszámoló áron számolt költség különbözetét MFt összegre becsüljük. Az előzőekben leírt, a számviteli elszámolásnál figyelembe veendő tételek összességében várhatóan MFt-tal növeli a Szövetség (mérleg szerinti) eredményét. 5. táblázat A költségvetési és mérleg szerinti eredmény tervezett alakulása 2010-ben (MFt) Tagi hozzájárulási díj bevétel Finanszírozást igénylő költségek és ráfordítások Költségvetési eredmény Költségvetési eredményt módosító tételek összesen: Mérleg szerinti eredmény

12 4. A költségvetés teljesítésére ható tényezők, kockázatok A költségvetési terv a készítésekor (2010. október) rendelkezésre álló információk alapján került kialakításra. A figyelembe vett premisszák az olaj- és gázipari cégek által alkalmazott, a költségvetési munkabizottságban kialakított paraméterek, valamint az MNB és néhány gazdaságkutató szervezet előrejelzései, amelyek természetükből adódóan bizonytalanságokat is tartalmaznak. A költségvetés bruttó kiadási szerkezetét vizsgálva továbbra is a tárolási díj a legjelentősebb tétel. A finanszírozási költségek részaránya a kedvezőbb kamatfelárak és az osztalék bevétel kismértékű emelkedése miatt 2010-ben csökkent. A költségek szerkezetét az alábbi táblázat mutatja. 6. táblázat Az MSZKSZ költségeinek szerkezete Tárolási díjak 77% Nettó finanszírozási költség 21% Működési költségek, eszközbeszerzések 2% Összesen: 100% A kőolaj szekció bevételeinek alakulása jóval könnyebben tervezhetővé és követhetőbbé vált a július 1-én hatályba lépett jogszabályváltozás következtében, amely egy új díjfizetési rendszert vezetett be, s amelynek lényege, hogy a díjfizetési kötelezettség a motorikus célú hajtóanyagok, egyéb üzemanyagok és energetikai termékek szabadforgalomba bocsátásához kötődik és egyben jelentősen csökkent a díjvisszaigénylésre jogosult termékek köre és mennyisége. Ennek ellenére jelenthet kockázatot a prognosztizált fogyasztási adatoktól való elmaradás (pl. az adózási környezet változása, az árfolyamalakulás, stb. miatt), vagy az üzemanyag fogyasztási struktúra módosulása. Hatásában sokkal jelentősebb az a bizonytalansági tényező, amelyet a földgáz értékesítés hőmérséklet függősége, illetve a gazdasági válság miatt az ipari fogyasztók csökkenő felhasználása okoz. A prognosztizált gázmennyiségtől való elmaradás bevételcsökkentő hatását a tervezett költségvetési tartalék hivatott tompítani. A fenti bizonytalanságok ellensúlyozására a Szövetség javasolja az MSZKSZ közgyűlése számára, hogy a évi költségvetés keretében a MSZKSZ Igazgatótanácsa számára ismét adjon felhatalmazást a tagi hozzájárulási díjak évközben történő módosítására, mind a feldolgozott kőolajtermékek, mind a földgáz vonatkozásában ±10%-os mértékben. 5. Finanszírozási terv A jelenlegi, lassan javuló gazdasági környezetben, a még mindig szűkösséggel jellemezhető hitelpiacon, a Szövetség hitelfelvételének tekintetében a legnagyobb kockázatot a év folyamán kétszeresére növekedett hitelállomány refinanszírozhatósága jelenti. Emiatt a pályázatok kiírása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a nagyösszegű hiteligény időben elosztva jelenjen meg a hitelpiacon. A szerződésekben az MSZKSZ biztosítja az ideiglenesen szabad pénzeszközeiből a hitelek előtörlesztésének lehetőségét. A Szövetség az akvizíciós hitelekkel együtt az év végi várható EUR árfolyamon számítva MFt hitelkerettel rendelkezik. Ebből a készletfinaszírozásra rendelkezésre álló keret MFt. A költségvetés készítésekor fennálló készletfinanszírozó hitelállományból 211 MEUR összegű szerződés II. 12

13 negyedévében lejár. E források megújítása mindenképpen szükséges, amelyre a tervek szerint versenyeztetési eljárás keretében kerül sor. Emellett, a hitelállomány növelése nélkül, a meglévő hitelállomány átstrukturálása, kedvezőbb feltételekkel történő refinanszírozása lehet célszerű, amelynek eredményeképpen a Szövetség ráfordításai csökkenthetők. Budapest, október

14 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. Várható belföldi fogyasztás Készletmérleg terv Hitelállomány várható alakulása Tároló vállalkozások, MSZKSZ befektetések alakulása 5. Tervezési premisszák évi költségvetési összesítő táblák 7. Földgáz forgalmi adatok 14

15 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet Várható belföldi kőolajtermék fogyasztás Készletezési díjköteles* ktonna 1000 liter 15 Benzin Gázolaj Fűtőolaj 30 Összesen *A július 1-től hatályos Kt. szerint

16 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet Készletmérleg terv Kőolaj szekció Bruttó nyitó készlet ( ) Évközi változás Kőolaj 548,2 0,0 548,2 57,1 491,0 491,0 Benzin 211,2 0,0 211,2 20,6 190,6 203,0 Gázolaj 459,6 0,0 459,6 38,6 421,0 448,4 Fűtőolaj (ETO) 25,0-10,0 15,0 4,8 10,2 10,9 Összesen 1 244,0-10, ,0 121, , ,3 Bruttó Záró készlet ( ) Immobil/fenék Nettó Nettó ktoe Gáz szekció Nyitó készlet Évközi változás Záró készlet Földgáz (Mm 3 ) 1 200,0 0, ,0

17 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet A hitelállomány várható alakulása Forint hitelek (mhuf) Átlagmargin Hitelkeret Igénybevétel Akvizíciós BUBOR+25 bp 1 400, ,00 (A) Összesen 1 400, ,00 HUF/EURO= 285,00 Deviza hitelek (meur) Átlagmargin Hitelkeret Igénybevétel Készletfinanszírozó EURIBOR+195bp 484,00 484,00 Akvizíciós EURIBOR+43bp 7,78 7,78 meur Összesen 491,78 491,78 (B) mhuf-ban összesen , ,30 mhuf-ban mindösszesen (A)+(B) , ,30

18 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet MSZKSZ Résztulajdonú Vállakozások december 31. Társaság neve MSZKSZ tulajdoni hányad % Befektetés értéke millió Ft OPAL Tartálypark Zrt. 100, ,3 ÁMEI Zrt. 63,6 140 MMBF Földgáztároló Zrt. 27, ,8 Terméktároló Zrt. 25,9 420,0 Petrotár Kft. 20,0 40,0 Petrotár Projekt Kft. 20,0 20,0 Összesen ,1

19 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése sz. melléklet Tervezési Premisszák 2011 Egység 2011 terv Hazai GDP növekedés % 1,5 Fogyasztói árindex % 4,0 Termelői árindex % 2,4 Eurostat fogyasztó árindex* % 2,0 Eurostat termelői árindex* % 4,6 Brent dtd jegyzésár** USD/bbl 82 Gázolaj jegyzésár***(ulsd 10ppm) USD/t 730 Földgáz fogyasztás Mdm³ 11,2 HUF/EUR Ft 285 HUF/EUR éves átlag Ft 285 EUR/USD éves átlag - 1,27 BUBOR 3havi (éves átlag) % 5,5 EURIBOR 3havi (éves átlag) % 1,4 * Letéti díjak indexálásához szükséges mutatók **FOB Sullom Voe ***FOB Rotterdam

20 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése /1 sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 2011 (KŐOLAJ) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec ÖSSZESEN Tárolási költség [MHUF] 967,1 873,5 967,1 931,4 962,4 931,4 962,4 962,4 931,4 962,4 931,4 962, ,4 Netto finanszírozási költség [MHUF] 6,2 5,1 475,4 5,8 6,2 721,6 6,2 6,2 485,0 6,2 5,8 880, ,3 MSZKSZ működési költség [MHUF] 27,0 27,0 27,0 27,0 38,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 32,0 47,0 360,0 Készlet karbantartási ktg. [MHUF] 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 140,0 Összes ráfordítás [MHUF] 1 010,4 915, ,5 976, , , , , , ,6 981, , ,7 Bevétel tagi hozzájárulásból* [MHUF] 1 344, , , , , , , , , , , , ,2 Bevétel és ráfordítás egyenlege (pü.eredm) [MHUF] 334,5 429,2-136,7 368,7 326,2-347,1 337,2 337,2-110,5 337,2 363,7-557, ,5 Finanszírozást nem igénylő tételek [MHUF] 973,8 973,8 979,8 971,8 971, ,3 971,8 971,8 969,8 973,8 971, , ,4 Számviteli (mérleg szt) eredmény [MHUF] 1 308, ,0 843, , , , , ,0 859, , , , ,9 *Havi egyenletes díjbevétel tervezés a től bevezett díjfizetési rendszer figyelembe vételével

21 Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Költségvetése /2 sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 2011 (GÁZ) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec ÖSSZESEN Tárolási költség [MHUF] 1 137, , , , , , , , , , , , ,6 Nettó finanszírozási költség [MHUF] 7,3 6, ,8 7,1 7, ,5 7,3 7, ,6 7,3 7, , ,2 MSZKSZ működési költség [MHUF] 27,0 27,0 27,0 27,0 38,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 32,0 47,0 360,0 Összes ráfordítás [MHUF] 1 172, , , , , , , , , , , , ,9 Értékesítés [GJ] Javasolt fajlagos tagi hozzájárulás [HUFGJ] 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 Bevétel tagi hozzájárulásból [MHUF] 3 260, , , , , ,5 997,6 915, , , , , ,4 Bevétel és ráfordítás egyenlege [MHUF] 2 088, ,1 351,7 155,0 40, ,6-174,3-256,6-792,7 751, ,6 873, ,5 Finanszírozást nem igénylő tételek [MHUF] 2,0 2,0 8,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0-2,0 2,0 0,0-3,0 10,0 Számviteli (mérleg szt) eredmény [MHUF] 2 090, ,1 359,7 155,0 40, ,6-174,3-256,6-794,7 753, ,6 870, ,5

KÖLTSÉGVETÉS MSZKSZ Igazgatótanácsa október 26-án. MSZKSZ Felügyelő Bizottsága október 26-án. MSZKSZ Közgyűlése 2009.

KÖLTSÉGVETÉS MSZKSZ Igazgatótanácsa október 26-án. MSZKSZ Felügyelő Bizottsága október 26-án. MSZKSZ Közgyűlése 2009. 1 KÖLTSÉGVETÉS 2010 Készítette: Elfogadta: MSZKSZ Igazgatósága MSZKSZ Igazgatótanácsa 2009. október 26-án MSZKSZ Felügyelő Bizottsága 2009. október 26-án MSZKSZ Közgyűlése 2009. november AZ MSZKSZ ÜZLETPOLITIKÁJA

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa október 20. MSZKSZ Felügyelő Bizottsága november 15.

KÖLTSÉGVETÉS Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa október 20. MSZKSZ Felügyelő Bizottsága november 15. KÖLTSÉGVETÉS 2012 MSZKSZ a Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2011. október 20. MSZKSZ Felügyelő Bizottsága 2011. november 15. MSZKSZ Közgyűlése 2011. november 24. AZ MSZKSZ ÜZLETPOLITIKÁJA A Magyar Szénhidrogén

Részletesebben

3. napirendi pont 2. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉS 2014. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2013. november 6. MSZKSZ Közgyűlése 2013. december 18.

3. napirendi pont 2. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉS 2014. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2013. november 6. MSZKSZ Közgyűlése 2013. december 18. 3. napirendi pont 2. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉS 2014 Készítette: MSZKSZ Igazgatósága Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2013. november 6. MSZKSZ Közgyűlése 2013. december 18. A Magyar Szénhidrogén Készletező

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS 2015. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2014. november 12. MSZKSZ Közgyűlése 2014. december 17.

KÖLTSÉGVETÉS 2015. Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2014. november 12. MSZKSZ Közgyűlése 2014. december 17. KÖLTSÉGVETÉS 2015 Készítette: MSZKSZ Igazgatósága Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2014. november 12. MSZKSZ Közgyűlése 2014. december 17. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 2015. évi Költségvetése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa november 16. MSZKSZ Közgyűlése december 16.

KÖLTSÉGVETÉS Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa november 16. MSZKSZ Közgyűlése december 16. KÖLTSÉGVETÉS 2017 Készítette: MSZKSZ Igazgatósága Elfogadta: MSZKSZ Igazgatótanácsa 2016. november 16. MSZKSZ Közgyűlése 2016. december 16. AZ MSZKSZ ÜZLETPOLITIKÁJA A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

Részletesebben

A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben

A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben 1 1. Bevezetés 1.1. A 2010. év legfontosabb feladatai A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (továbbiakban: MSZKSZ, vagy Szövetség) 2010. évi, földgázkészletezést érintő, egyik kiemelt feladata a 2006.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

1. Bevezetés. 1.1. A 2008. évi feladatok

1. Bevezetés. 1.1. A 2008. évi feladatok 1. sz. napirend 1. Bevezetés 1.1. A 2008. évi feladatok A Szövetség 2008. évi legfontosabb feladata a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló többször módosított, 1993. évi XLIX

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

nyilvánosság, versenysemlegesség, a piac zavarásának elkerülése, a szolgáltatók, beszállítók és hitelezők versenyeztetése.

nyilvánosság, versenysemlegesség, a piac zavarásának elkerülése, a szolgáltatók, beszállítók és hitelezők versenyeztetése. Éves jelentés 2011. 1. Bevezetés 1.1. A 2011. év legfontosabb feladatai A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (továbbiakban: MSZKSZ, vagy Szövetség) 2011. évi, földgázkészletezést érintő, egyik kiemelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2012-ben. 2. A 2013. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

NFKP fórum Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt.

NFKP fórum Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt. NFKP fórum 2011.05.05. Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt. Tartalom Lényegesebb trendek, változások az indulás óta Az elszámolási ciklus tervezett rövidítése 2 Biztosítékok, algoritmus

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 1.1. A Magyar Szénhidrogén

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Konszolidált mûködési adatok

Konszolidált mûködési adatok UPSTREAM Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008/2009. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A konszolidált árbevétel 6-kal, az adózás előtti nyereség 16-kal nőtt. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 115 311 109 192

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 4 658,6 4 567,5 4 636,1 2. Társasági adó alapja (pozitív) 2 670,5 2 510,2 2 657,6 3. Számított

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Részletes Árbevétel-terv SUM

Részletes Árbevétel-terv SUM Részletes Árbevétel-terv ###### ###### ####### ####### ####### ####### 67% 61% 60% 59% 57% 56% 63% 49% 48% 57% 59% ###### ###### ####### ####### ####### ####### 19% 22% 23% 24% 24% 25% 21% 29% 30% 25%

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 1 2 3 MI MENNYI??? 4 FONTOSAK A PONTOS DEFINÍCIÓK 5 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1. KÜLÖNBSÉG A KÖZNAPI, A PÉNZÜGYI ÉS A SZÁMVITELI KIFEJEZÉSEK KÖZÖTT 2. BRUTTÓ NETTÓ FOGALMAK AZ ÜZLETI

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben Fő kérdések: 1. A központi költségvetés finanszírozása és az állampapírpiac helyzete 2010-ben. 2. A 2011. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2007. december

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2014. augusztus

Részletesebben