Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa 2.1. 2008. ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító: a Magyar Állam. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. ) gyakorolja. Tulajdonosi szerkezet: 100 %-ban állami tulajdonban. Jegyzett tőke összege: eft. KSH számjele: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Főbb tevékenységi körei: Egyéb természettudományi műszaki kutatás-fejlesztés Fűszer-aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztés Gyümölcs, fűszernövény termelése Növényi szaporítóanyag termesztése Vetési célú magfeldolgozás Fűszer, ételízesítő gyártása Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Tárolás, raktározás Műszaki vizsgálat elemzés Csomagolás Társaság szervezeti felépítése: Székhely egyben telephely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Fióktelep: 6728 Szeged-Öthalom, Külterület 7. Társaság ügyvezetője: december 31-ig Dr. Kapitány József január 1-től /a mérleg készítéskor/ Timár Zoltán. Felügyelő Bizottság: 1. Nagy Béla 2. Dr. Berecz Loránd 3. Dr. Bóta Zoltán Könyvvizsgálat: BETA-AUDIT Kft., Benedek József okl. könyvvizsgáló 1035 Budapest, Miklós tér 2. A Társaságnál a Gt bekezdése értelmében taggyűlés nem működik, ennek hatáskörét az Alapító gyakorolja.

3 A mérleg és eredmény kimutatás kiállításáért felelős: Takácsné Mihálkó Rózsa Regisztrációs száma: PM rsz.: Elkészitésében közreműködött: Hernádi Károlyné Regisztrációs száma: PM rsz: A Társaság képviseletére és a beszámoló aláírására jogosult személyek: Timár Zoltán ügyvezető igazgató Takácsné Mihálkó Rózsa gazdasági vezető 2. A számviteli politika főbb vonásai A Társaság a évi C. törvény előírásainak megfelelően saját számviteli politikájában, szabályzataiban, írásban rögzítette adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtását, meghatározó módszereket és eszközöket. Így többek között mit tekint az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül mit és milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz. A Társaság a törvény előírásainak megfelelően rendelkezik az alábbi szabályzatokkal: Számviteli politika Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Számlarend A számviteli törvény 14 (7) bekezdésében foglalt értékhatárok melyek a saját előállítású termékek önköltségének megállapítását szabályozzák nem teszik szükségessé az önköltség számítási szabályzat elkészítését. A saját előállítású készletek önköltségét a Társaság utókalkulációval a szűkített önköltségből állapítja meg. A évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. időközi módosításait figyelembe véve a Társaság szabályzatain átvezette (pontosította) az indokolt változásokat, illetve beszámolója készítésénél figyelembe vette. Közhasznúsági beszámolóját a Társaság a Kormány 224/2000. (XII. 19.) a számviteli törvény szerint egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet előírásai szerint késztette el. A Társaság január 01-től az államilag elismert növényfajták, fajtafenntartó nemesítésének költségeit aktiválja, a számviteli politikában rögzített elvek szerint. A Társaság vagyonában, gazdasági tevékenységében bekövetkezett változásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint számolja el és mutatja ki könyveiben. Számviteli mérlegét a törvény ainak előírásai szerint annak 1. sz. melléklet A változata, eredmény kimutatását a törvény 2. számú mellékletének B változata szerint készíti el. A Társaság, működési formájából eredően közhasznú eredménykimutatást is készít a vállakozási és közhasznú tevékenységek bevételei és ráfordításai, valamint a tevékenységek eredményeinek elkülönített kimutatása érdekében. A mérlegbeszámoló készítésének időpontja a Társaság számviteli politikája szerint március 31.

4 II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 1. Eszközök összetételének alakulása (eft) Eszközök Változás Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen: Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: a) Az immateriális javak könyv szerinti nettó értéke növekedett eft-tal év(eft) 2008.év(eFt) Új beszerzés Kísérleti fejlesztés értéke- új fajták előállítása Fajtafenntartó nemesítés Összes növekedés: Értékcsökkenés Változás: Növényfajták Ráfordítások összesen Nemesítés (e Ft) év év Délibáb Sláger KDE 05-4 (Delikát) KFC 04-1 (Jubileum) Szikra (új beadvány) Felálló törzs Csüngő törzs Csípmentes törzs Jedlik (befejezetlen) ÚJ FAJTÁK előállítása összesen:

5 Kísérleti fejlesztések záró állománya: e Ft-ban Délibáb KDE 05-4 (Delikát) - KFC 04-1 (Jubileum) - Sláger - Szikra (új beadvány) Felálló törzs Csüngő törzs Csípmentes törzs Befejezetlen fejlesztések (Jedlik) Összesen: Fajtafenntartó nemesítés e Ft-ban Globál 300 Kaldóm 600 Kalorez 600 KM cseresznye Kalocsai Szegedi Szegedi Államilag elismert fajtákra összesen: b. Ingatlanok A Társaság áttekintette az ingatlanok értéknyilvántartását és megállapította, hogy az értékhelyesbítéssel módosított ingatlan értékek az előző évekhez viszonyítva lényegesen nem változtak, így külső értékbecslés nem volt indokolt. Ingatlan beruházás nem történt. Az értékcsökkenés évi értéke eft. c) Termelő berendezések, gépek, járművek nettó értéke csökkent eft-tal. Bruttó értéknövekedés: beszerzések 24 eft Bruttó értékcsökkenés: Értékcsökkenés Nettó érték csökkenés eft eft eft d) Egyéb gép-, berendezés nettó értékének csökkenése 1.342eFt-tal. Bruttó értéknövekedés: beszerzések 175 eft Értékcsökkenés Nettó érték csökkenés: eft eft

6 e) A Tárgyi eszköz beruházások értéke évben 546 eft volt. Ez az összeg tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését, amelyek a tárgyévben értékcsökkenésként egy összegben leírásra kerültek. Tekintettel a nehéz pénzügyi helyzetre saját erőből nem terveztünk beruházást. Az eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének évi változását az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beruházások értéke Ft-ban Megnevezés Érték 111 Bérprogram Vírusírtó Hőmérő Kávédaróló, sz.háló Hűtőszekrény, iratmegsemm Számitógép, nyomtató Összes tárgyi eszköz beszerzés f) A befektetett pénzügyi eszközök állománya 40 eft. Az elmúlt évhez viszonyítva 55 eft-tal csökkent. Részesedés állomány összértéke (Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.) 40 e Ft g) Forgóeszközök értéke, e Ft-tal csökkent Készletváltozás (e Ft) Megnevezés Csökkenés Anyagok 32 Befejezetlen termelés 999 Késztermékek Árúk Készletek összesen: Készletváltozás: Követelések (e Ft) Csökkenés Növekedés Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb Követelések állomány változása:

7 Értékpapírok és pénzeszközök állománya (e Ft) Változás Értékpapírok Pénzeszközök Állományváltozás (növekedés) A készleteknél a befejezetlen termelés csökkenését az őrlemény félkész termék kisebb mennyiségben történt előállítása okozza. A követelések esetében a TIG felé értékesített vetőmag ellenértéke 2008.december hónapban realizálódott pénzügyileg. Nem volt lehetőségünk felesleges pénzeszközeinket értékpapírba fektetni, mivel pénzeszközeink egy része felhasználásra került kutatás-fejlesztésre, másik része a folyamatos működés biztosítása érdekében. Az elszámolt pályázati források teljesítésre kerültek: a Jedlik e Ft os végelszámolásával. Komoly likviditási problémáink adódtak, tartalékainkat kimerítettük, jelentős elmaradt kötelezettségeink keletkeztek a költségvetés felé. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) állománya szerint (Ft): Megoszlása, esedékesség szerint. 90 napon belül; nap; nap; 361 napon túli Vevőkövetelésre elszámolt értékvesztés összege (Ft) nap 361 nap után Az elszámolt értékvesztés részletezése: Vevő Számlaszám Értékvesztés mértéke Összege Delikát 93 Kft. K-636/ % Ft Értékvesztés összesen: Ft A vevőkkel szembeni követelések összetétele a nap közötti követelések a tavaszán értékesített vetőmag árának ki nem egyenlítéséből adódik. Az adósokat felszólítottuk a tartozásuk kiegyenlítésére. A 360 napon túli követelések behajtására a jogi intézkedéseket megtettük, melynek következtében Ft a mérlegkészítés időszakában pénzügyileg teljesítésre került. Az említett követelésre elszámolt értékvesztés visszaírásra került Ft összegben. Vevőkövetelés állományunk eft-tal csökkent a gazdasági évhez viszonyítva. Aktív időbeli elhatárolások állománya 202 eft-tal csökkent.

8 2. Források összetételének alakulása (eft) Változás Jegyzett tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettség összesen Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN a) Saját tőke összege eft, ebből eft a évi veszteség összege. b) A hosszúlejáratú hitelállomány december 31-én e Ft. Az Európaterv utolsó részlettel e Ft a rövidlejáratú kötelezettségek között és e Ft rövidlejáratú forgóeszközhitel is szerepel, mint éven belüli kötelezettség. Lekötött tartalékok bemutatása jogcímenként: Kutatás-fejlesztésre lekötve: eft december 31.-ig lekötve eft Lekötött tartalék és eredménytartalék változás évben e Ft Eredménytartalék Lekötött tartalék Tőke tartalék 1. Lekötött tartalék átvezetése évi eredmény Eredménytartalék lekötése kutatás fejlesztésre évi 3. Lekötött tartalék 2008.évi feloldása 2007.évi 2005.évi évi változás nyitó évi záró állomány

9 c) Rövid lejáratú kötelezettségek Európaterv Agrárhitelből 2008-ben eft-ot fizetett vissza Társaságunk. Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása (eft): Változás - Szállítók Jövedelemmel kapcsolatos elszámolások Kölcsönök és hitelek miatti kötelezettség Egyéb kötelezettségek Összesen: A szállítói állományt a december hónapban felmerült évre áthúzódó üzletviteli szolgáltatások díjai, alvállalkozói és közüzemi szolgáltatói díjak teszik ki. d) A passzív időbeli elhatárolások (e Ft) A passzív időbeli elhatárolások állománya A tárgyévi változás összege eft. A passzív időbeli elhatárolások állományokat összetétele: eft Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek ráfordított passzív elhatárolása Halasztott bevételek: Összesen: Vagyoni helyzet alakulása Eszközök és források állományának megoszlása %-ban. Eszközök Nyitó e Ft Arány % Záró állomány e Ft Arány % Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

10 Források Nyitó e Ft Arány % Záró állomány e Ft Arány % Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A Társaság vagyona összességében csökkent eft-tal. A befektetett eszközök aránya 4%-kal nőtt, míg a forgóeszközök aránya 4 %-kal csökkent, az aktív elhatárolások aránya %-osan nem értékelhető. A források záró állományának összege természetesen azonos az eszközökkel, belső arányaiban és összetételében a saját tőke csökkenése 7 %, míg a kötelezettségek aránya 7 %-os növekedést mutat. Javaslat az adózott eredmény felhasználására: Az adózott eredményt e Ft-ot a Társaság eredménytartalékba helyezi. Értékvesztések alakulása: Félkész termékek értékvesztése: Félkész termékre és befejezetlen termelésre értékvesztést évben nem számoltunk el. Vetőmag készlet értékvesztése: Vetőmagkészletünkre évben értékvesztést nem számoltunk el gazdasági évben is megtörtént a készletek minőségének felülvizsgálata, a jelenlegi készletállomány mint mennyiségileg, mint minőségileg a valós állapotot mutatja. Követelések értékvesztése: évi nyitó 188 eft Tárgyévi értékvesztés 48 eft Visszaírás 140 eft évi záró állomány 96 eft Értékhelyesbítések alakulása: Nem változott a korábbi években elszámolt érték.

11 III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 1. A és évi B változatú eredménykimutatás adatainak összehasonlítása (eft) Tétel megnevezése Változás Bevételek Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állománynövekedése Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Kiadások Saját termelésű készletek állománycsökkenése Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások VÁLLALKOZÁS EREDMÉNYE A Társaság évi vállalkozási eredményét a kiadások e Ft-os növekedése és a bevételek e Ft-os csökkenése idézte elő, így az adózás előtt /mérleg szerinti/ eredmény eft lett az előző évi 584 e Ft-tal szemben. Átlagbér alakulása: Állománycsoport Átlag létszám (fő) Bérköltség 2007 (eft) Átlagbér eft/fő/év Tény Terv Alkalmazott Fizikai Összesen Egyéb bérek Mindösszesen: A Társaság a évre a tulajdonos által engedélyezett bérszínvonalat (1.845 eft/fő/év) nem lépte túl.

12 Bérköltségen felül az állományba tartozó dolgozóknak kifizetett egyéb személyi juttatások. eft Összesen Ebből fizikai Nemesítői díjak Fajtajutalék Étkezési hozzájárulás Saját gépjármű használat Betegszabadság Munkába járás költségei Napidíjak Végkielégítés - - Beiskolázási támogatás Vállalkozást terhelő táppénz Egyéb Összesen: Egyéb személyi jellegű (e Ft) Állományba tartozó Állományon kívüli: Egyéb személyi jellegű összesen: Személyi kifizetések az állományba tartozó dolgozóknál együttesen évben 421 eft /fő/ év jövedelmet jelentettek. Állományon kívüliek részére történő kiadások között szerepel 848 eft nemesítői díj, valamint alkalmi munkavállalók részére kifizetett összeg 408 e Ft és a választott tisztségviselők részére kifizetésre került tiszteletdíj e Ft. Az egyéb rovatban hűség jutalom e Ft, segély kifizetés 171 e Ft, valamint 153 e Ft reprezentációs költség szerepel.

13 és a év adatainak összehasonlítása a közhasznú eredménykimutatás szerint (eft) Eltérés Közhasznú tevékenység összes bevétele Közhasznú célú támogatás Pályázatos támogatás Közhasznú tevékenység árbevétele Egyéb bevétel Aktivált saját termelésű termék Közhasznú tevékenység összes ráfordítása Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Anyagjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Közhasznú eredmény Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység ráfordításai összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozás eredménye Aktivált saját teljesítmények értéke (eft) Saját Hozam Értékesítés Aktivált saját termelésű bevétel önköltsége teljesítmény értéke termék felh. Közhasznú tevékenység Palántanevelés Fp. elit termesztés Fp. nemesítés Mezei leltár Vetőmagüzem Összesen: Saját előáll. eszk. akt. értéke MIDÖSSZESEN

14 Vállalkozási tevékenység Szolgáltatások Repcetermesztés Borsótermesztés Fp. szárítóüzem Fp. őrlőüzem Mezei leltár Összesen: MINDÖSSZESEN: IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK évi pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos információk: 2008-ban kutatási-fejlesztési tevékenység finanszírozására nem volt lehetőségünk pályázatot nyerni. Az MNV Zrt. részéről kaptunk a már felmerült kutatási, nemesítési és fajtafenntartási költségeink megtérítéseként e Ft-ot. 2. Likviditás A Társaság likviditása a tárgyidőszak első felében folyamatosan biztosított volt a bevételek és kiadások ütemezése miatt. Az év második felében már nehézségekkel küzdöttünk, Likviditási mutatók alakulása: Forgóeszközök Likviditás I ,9 Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - készlet Likviditás II ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Minőségbiztosítás Az ISO 9001:2000 Magyar Szabvány auditálása decemberében megtörtént, így január 1.-től az új minőségbiztosítási rendszer van érvényben, mely kiterjed a biotermékekre is. Az évközi auditálás sikeresen megtörtént.

15 4. Export tevékenység A Társaság évben eft értékben értékesített exportra az alábbi bontásban: EU-n belül Szlovákia eft EU-n kívül Horvátország Összesen: eft eft 5. Környezetvédelem A környezetvédelmi előírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes anyagokat, (vegyszer, növényvédőszer) és hulladékait megfelelően kezeli, tárolja. A kutatási munkához valamint a laborvizsgálatokhoz szükséges vegyszereket felhasználásukat közvetlenül megelőzően szerzi be Társaságunk és általában fel is használja a vásárolt mennyiséget. Veszélyes hulladékokat előállító üzemmel nem rendelkezünk. A kutatáshoz, szántóföldi növénytermesztéshez, vetőmagelőállításhoz az előírásoknak megfelelő összetételű és mennyiségű vegyi anyagok kerültek felhasználásra, szakember irányításával. Az őrlemény és vetőmag csomagoláshoz használt anyagok után a környezetvédelmi termékdíjat a Társaság a szállítóval történt megállapodás alapján beszerzéskor a számla összegében megfizette. A talajba veszélyes anyag hulladék nem került. A nyers csöves paprika feldolgozásához felhasznált mosóvíz elvezetése zárt rendszerben, az előírásoknak megfelelően történt. 6. Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló cég javadalmazása évben Felügyelő Bizottság elnöke Felügyelő Bizottság tagjai Könyvvizsgálat Ft/hó Ft/hó Ft/hó + ÁFA Kalocsa, április 29. A évi Beszámolót készítette: Takácsné Mihálkó Rózsa mérlegképes könyvelő PM rsz.:161511

16 1. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb gépek Tárgyi eszköz összesen évi nyitó Növekedések Új beszerzés Saját előállítás Egyéb Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb Aktiválás Csökkenés összesen évi záró

17 2. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb gép és Összesen javak és felszerelések berendezés évi nyitó Növekedések Terv szerinti lineáris Terv szerinti teljesítmény arányos Terven felüli Egyéb Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb Csökkenés összesen évi záró

18 3. sz. melléklet L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott ráforditások aktiv időbeli elhatárolása Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Magyar Posta Nyrt. BF-8/ Magyar Posta Nyrt. BF-44/ MHKk Közlönykiadó Kft. BF-428/ Városi Közművel. Int. BF-442/ Aegon Mo. Zrt. BF-429/ Mediteam Kft BF-460/ Raabe Tanácsadó Kft P-727/ Összesen

19 4. sz. melléklet L E L T Á R a év december 31-én passzív időbeli elhatárolások záró állománya Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) T-SYSTEMS BF-25/ Démász Zrt. BF-27/ Démász Zrt. BF-28/ Démász Zrt. BF-29/ Kalocsavíz Kft. BF-17/ Kalocsavíz Kft. BF-18/ Égáz-Dégáz Zrt. BF-20/ Égáz-Dégáz Zrt. BF-22/ T-SYSTEMS BF-510/ Invitel Zrt. BF-24/ Gabonatermesztési Kht. BF-42/ RAABE TAN. KFT. BF-47/ OTP Bank 016/ Kámán Károly P-21/ PAROLA-2000 BT. P-8/ DÉMÁSZ ZRT BF-509/ VETMA KHT BF-32/ VODAFONE BF-06/ DÓZSA KAMILLA BF-07/ LOCAL PATROL KFT BF-12/ VOLÁN TRANS KFT BF-13/ VOLÁN TRANS KFT BF-14/ KÖVICE FELÜGY. BF-19/ SZEGEDFISH KFT BF-26/ AEGON MO. BF-76/ BÉKÉS M. MG. SZAKIG. HIV. BF-40/ Tárgyévi bevéltelek elhatárolása Halasztott bevételek (fejlesztési célú) Térítés nélküli eszközátvétel Összesen

20 5. sz. melléklet L E L T Á R a év december 31-én passzív időbeli elhatárolásként kimutatott bevételekről Számla Megnevezés Kelte Összege Megjegyzés (Ft) Cukor Term. OSZ KF-1008/2007 Cukor Term. OSZ KF-1008/2007 Összesen:

21 6. sz. melléklet L E L T Á R a év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú külföldi vevő követelésekről Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat AGROHOBBY EXP-7/ ,43 euró Ft évre elszámolt árfolyam nyereség Ft Ft pénzügyi teljesítés Összesen FT

22 7. sz. melléklet L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú belföldi vevő követelések Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) CENTRÁL GEO KFT KF-1057/ DR. KAPITÁNY JÓZSEF KF-1070/ JESSY BT. K-772/1/ KALO-TÁP KFT KF-1068/ KOVÁCS ISTVÁNNÉ K-621/ DELIKÁTES 93 K-636/1/ értékvesztés (Delikátes 93) Összesen külföldi vevő követelés (6. számú melléklet) Összes vevőkövetelés

23 8. sz. melléklet L E L T Á R a év december 31-én nyilvántartott bevételek aktív időbeli elhatárolása Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege ( Ft) TB 1%-os visszatérítés, Lakásépítési törlesztés IV. évi ERSTE LEKÖTÖTT BETÉT KAMATA Összesen Lejárat

24 9. sz. melléklet L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségekről Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) AGRÁRMARKETING CENTRUM BF-511/ BAKACSI GÉZÁNÉ BF-464/ BER-ÉP GÉP KFT BF-504/ CASE TO CASE BT. BF-324/ DÉMÁSZ ZRT BF-55/ DÓCZI CSABA BF-472/ ERSTE BEFEKT. ALAPOK 2008/ GABONATERM. KHT BF-507/ INTERDUNA IMPEX KFT BF-508/ VÁR.KOMMUN.INT. BF-505/ MÁK MAGYAR ÁLL. KINCSTÁR MG KFT. PRIMORDIUM KFT SOLTUB BT. SZEGEDFISH TÜV RHEIN. KFT ZSÓKA 2004 BT MÁK 1/2009 BF-465/2008 BF-502/2008 BF-423/2008 BF-506/2008 BF-458/2008 BF-492/ Összesen vevő túlfizetés (Németh Ferenc) ÖSSZESEN

25 A lekötött tartalék és tőketartalék bemutatása jogcímenként: Tőketartalék részletezése: évi támogatások kapott pénzeszközök évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi hitel miatti feloldás évi lekötött tartalék feloldása évi Európa Agrár hitel feloldása Összesen:

26 Passzív időbeli elhatárolások között kimutatott halasztott bevételek záró állománya 2008.december 31. Támogatásból megvalósult eszközök értékének elhatárolása Ft-ban Szikra F1 fajta Csüngő tenyészkert támogatás Felálló tenyészkert nemesítés Tárgyi eszköz fejlesztés(magszárító, spirálozó, fénymásoló) Támogatás vegyifülke Támogatás Laborépület Támogatás Laborbútor Meteorológiai Állomás Szárítószalag Gőzborotva Bérprogram Vágódaráló (térítés nélküli átvétel) Összesen: Állományváltozás bemutatása E Ft-ban Nyitó Támogatásból megvalósított új eszközök 0 értéke Térítés nélküli átvétel 0 Elhatárolásból visszavezetés elszámolt értékcsökkenés arányában Záró állomány

27 Egyéb bevételek részletezése december 31. Főkönyvi szám Megnevezés Összeg 9612 Opel C. eladás, term.daráló Értékesitett immat. tárgyi eszk Utánvétes csomag postaköltsége Bérleti díjak TB 1 % visszatérítés CENTRÁL GEO kártérités Egyéb bevételek összesen Köv. elsz. értveszt. visszairás KHT TÁMOG. KUT. KTGEK ELLENTÉT Jedlik Ányos rezisztencia nemesítés támogatás Innovációs támogatások Kutatási tevékenység, támogatás összesen Kamattámogatás Kamat támogatás Földalapú növ. term. tám Szántóföldi célp. támogatás Egyéb támogatások összesen 9691 Különféle egyéb bevételek Különféle egyéb bevételek Különféle egyéb bevételek összesen 96 Egyéb bevételek összesen Eredménykimutatás tétele e Ft Rendkivüli ráforditásaink és bevételeink alakulása: A rendkivüli ráforditások jelentős részét a Spice Szövetkezet behajthatatlan tartozása tette ki 128 e. Ft értékben, valamint a Primordium Kft felé tett követelés elengedési nyilatkozatunk alapján 96 e. Ft. A Dél-alföldi Regionális Nyugdijbiztositási Igazgatóság által megitélt - üzemi balesetet szenvedett Mészáros Zsolt részére - folyamatosan történő társadalombiztositási ellátáshoz való hozzájárulás összege évben 136 e. Ft. Rendkivüli bevételeink között szerepel a támogatási forrásból megvalósult tárgyieszköz beszerzések évi elszámolt értékcsökkenés arányos részének visszavezetése, amely 713 e. Ft. Valamint az 1 és 2 Ft-os pénzérmék megszűnése miatt kerekitések elszámolása.

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben