Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte"

Átírás

1 Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte HU A megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférés és azok használatának biztosítása minden európai állampolgár számára: A kisösszegű megtakarításokat elősegítő kísérleti program eredményei és politikai ajánlások.

2 rész 1 Az értékelés eredményei Vezetői összefoglaló Kontextus, célkitűzések, célcsoport és főbb intézkedések 2011-ben három kísérleti programot hajtottak végre Belgiumban, Franciaországban és Magyarországon azzal a céllal, hogy a kisösszegű megtakarításokkal kapcsolatos ismeretterjesztés illetve pénzügyi ösztönző programok segítségével támogassák az alacsony jövedelmű lakosság körében a megtakarításokat. A SIMS projekt (Social Innovation and mutual learning on Micro-Saving in Europe Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte) az Európai Bizottság finanszírozásával valósult meg a PROGRESS 2010 program keretében. Ez a vezetői beszámoló a CREDOC által a 3 projektről készített értékelés főbb eredményeit mutatja be. A 3 kísérleti program különböző csoportokat célzott meg, és különféle intézkedéseket foglalt magában: Belgiumban a Réseau Financement Alternatif (RFA) hajtott végre alapvetően kétféle intézkedést a szociális szolgáltatások terén (CPAS vagy esetenként más szervezetek közreműködésével): 5 pénzügyi ismeretterjesztő tréninget tartottak 180 alacsony jövedelmű háztartás számára (elsősorban 47 éves átlagéletkorú, többnyire gazdaságilag inaktív nők részére). Az ezzel párhuzamosan futó megtakarítási program az aktív résztvevőknek 50%-os vissza nem térítendő támogatást is nyújtott (maximum 120 euró erejéig). Franciaországban Franciaországban a program elsősorban 4 pénzügyi képzésből tevődött össze, amelyeket az ANSA és a Finances et Pédagogie szervezett 251 gyakornok részére 4 különböző szakiskolában (CFA), ahol kettős oktatás folyik: részben az iskolában, részben egy-egy vállalatnál végzett munka során tanulnak a diákok. A résztvevők főként olyan fiatal férfiak (átlagosan 17,5 évesek), akik a szüleiknél laknak. Magyarországon az Autonómia Alapítvány valósított meg három különböző megtakarítási programot a vidéken élő szegény, elsősorban a roma kisebbséghez tartozó háztartások körében. A programok közül kettő (CAF és Esélykassza) egyfajta közösségi megtakarítási projekt volt, amelynek során egyes résztvevők esetében hitelkihelyezésre is volt lehetőség. Az Esélykassza egy formálisabb megtakarítási program, mivel minden egyes résztvevőnek számlát nyitnak egy bankban, valamint a programhoz pénzügyi és energiahatékonysági képzés is társul. A harmadik program, az IDA (Individual Development Account Egyéni megtakarítási számla) lakásfelújítások finanszírozására szolgáló vissza nem térítendő támogatásból, valamint pénzügyi és energiahatékonysági tréningekből tevődik össze. 2

3 1. ábra A programok összehasonlítása Magyarország Belgium Franciaország CAF Esélykaszsza IDA Intézkedések Kedvezményezettek Helyszín 180 alacsony jövedelmű személy 12 helyszín Wallonie-ben 251 gyakornok 4 régió 239 lakó hátrányos helyzetű vidéki településeken (főként a roma kisebbséghez tartozók) 15 település 6 hátrányos helyzerű kistérségben Operatív partnerek 13 CPAS és 1 egyesület 4 CFA és 9 tréner 9 helyi mentor és 4 tréner Megtakarítás X X X X Támogatás X X Hitel X X Pénzögyi képzés X X X X Energiahatékonysági képzés X X Az értékelés módszertana Az értékelés két alapvető célt tűzött ki: - annak mérése, hogy a kísérleti program milyen hatást gyakorolt a résztvevők magatartására, ismereteire, valamint a megtakarítással, hitelezéssel és a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos véleményükre, - a siker főbb tényezőinek megállapítása és a fejlesztést igénylő területek meghatározása, figyelembe véve az intézkedések jellegét és megvalósításuk folyamatát. A módszertan kvantitatív és kvalitatív megközelítéseket foglalt magában: - egy-egy felmérés a program elején és végén a kedvezményezettek körében, valamint egy hasonló jellemzőkkel rendelkező kontrollcsoportban, - nyomonkövető táblázat, amely a résztvevők számáról és a végrehajtott intézkedésekről nyújt tájékoztatást, - kvalitatív mélyinterjúk minden országban az érdekeltekkel és a program résztvevőivel. 3

4 2. ábra A válaszadók száma és a válaszadás aránya Belgium Franciaország Magyarország Összesen SIMS kedvezményezettek Első programrész Második programrész Válaszadás aránya (w2/w1) kedvezményezettek % Kontrollcsoport % kedvezményezettek % Kontrollcsoport % kedvezményezettek % Kontrollcsoport % kedvezményezettek % Kontrollcsoport % A program hatása a kedvezményezettekre A toborzás nehézségei és a megtakarítási programba való belépés akadályai Franciaországgal ellentétben a programban való részvétel Magyarországon és Belgiumban nem volt kötelező, itt az adott célcsoportból kellett önkéntes résztvevőket toborozni. A toborzás folyamatát mindkét ország esetében szakértők közreműködésével bonyolították le (Belgiumban szociális szolgáltatók, Magyarországon helyi mentorok részvételével). Nekik kellett a programot részletesen bemutatniuk és meggyőzni a célcsoport tagjait, hogy vegyenek részt a projektben, mivel korábban nem szívesen helyeztek el pénzt olyan intézetnél, amelyet nem ismertek. A személyes találkozások kulcsfontosságú szerepet játszottak a potenciális résztvevők bátorításában, hogy nyugodtan csatlakozzanak a programhoz, miközben a toborzásért felelős szereplőket is meg kellett győzni arról, hogy a program hasznos, valós és megbízható. Belgiumban végül 13 szociális szolgáltató vett részt a programban az eredetileg megkeresett 400 szervezet közül. Magyarországon egyes falvak nem fogadták el a részvételi meghívást, vagy az első jóváhagyást követően végül nem kezdték el a projektet. A 3 országban összesen 670 kedvezményezett lépett be a programba, egy részük azonban nem volt aktív közreműködő, ami különösen a megtakarítási programokra volt jellemző: Franciaországban a kedvezményezettek többsége (81%) a 4-ből legalább 3 képzésen részt vett, Belgiumban a résztvevők közel egyharmada (30%) egyáltalán nem működött közre a programban, és csupán fele kapta meg a kiegészítő támogatást (legalább 7 havi megtakarítást gyűjtöttek az év során és az 5-ből 3 képzésen vettek részt), Magyarországon a lemorzsolódási arány különösen az IDA programban volt magas (67%), a másik két program esetében ugyanakkor a résztvevők többsége bent maradt (a résztvevők 95%-a működött közre aktívan a CAF programban és 77%-uk az Esélykassza programban). A toborzási nehézségek és a lemorzsolódás ellenére a programba belépő résztvevők profilja megfelelt a kísérlet célkitűzéseinek. 4

5 A megtakarítási magatartásra gyakorolt kedvező hatás Belgiumban és Magyarországon Mindhárom ország esetében jellemző volt, hogy a program kezdetekor mind a résztvevők, mind a kontrollcsoportok rendkívül pozitív hozzáállást tanúsítottak a megtakarítás iránt: a kedvezményezettek mintegy fele határozottan nem értett egyet azzal az állítással, hogy a megtakarítás nem hoz pénzt (58%) és hogy nincs értelme kisebb összegeket félretenni (46%). Ezek az álláspontok a program során változatlanok maradtak, ami azt jelzi, hogy a három országban attitűdbeli akadálya nem volt a megtakarításoknak. A program végén a belga és a magyar résztvevők megtakarításainak gyakorisága nőtt (akiknek egyáltalán nem volt megtakarításuk, azok legalább alkalmi megtakarítókká váltak, akik korábban alkalmanként tudtak megtakarítani, azok havi rendszerességgel gyűjtöttek megtakarításokat). Belgiumban a résztvevők negyede (24%) esetében a program végére nőtt a megtakarítás gyakorisága, míg a kontrollcsoportnál ez az arány csak 15% volt. Az évi megtakarítások összege átlagosan 236 volt azok körében, akik legalább egyszer tettek félre pénzt. A résztvevők többségének (80%) az egy háztartásra jutó havi jövedelme 1500 alatt volt. Magyarországon a résztvevők több mint egyharmada (37%) a program végére gyakrabban tudott megtakarításokat gyűjteni (pedig néhányuk hitelt is törlesztett), szemben a kontrollcsoporttal, ahol ez az arány 4% volt. Az aktív résztvevők átlagos évi megtakarításai a CAF programban 13 eurót, az IDA programban 125 eurót, az Esélykassza programban 91 eurót tettek ki, miközben az átlagos havi jövedelmük 350 euró volt. Ennek a hatásnak a fenntarthatóságát azonban Magyarországon még nem lehet megállapítani, mivel a második felmérés röviddel a kísérleti program lezárása után történt. Belgiumban ugyanakkor a résztvevőkkel a megtakarítási program lezárása után 7 hónappal készítettek interjút. Az eredmények azt mutatják, hogy a megtakarítási szokások további támogatás, plusz juttatás vagy képzés nélkül is tartósak lehetnek. Franciaországban a legtöbb résztvevő (57%) már a program kezdetén is havonta gyűjtött megtakarításokat. Ez a program végére nem változott. Emlékeztetésképp megjegyezzük, hogy a projekt kizárólag pénzügyi tréningeket tartalmazott, megtakarítási programot nem, ami megmagyarázza, hogy a megtakarítási szokásokra miért nem gyakorolt semmilyen hatást. Nem mindegyik kísérleti projekt ötvözte a megtakarítási programokat és a pénzügyi képzéseket, a statisztikai elemzés szerint azonban Belgiumban a tréningeken való részvétel és a megtakarítási gyakorlatok között pozitív összefüggés mutatható ki. Ráadásul úgy tűnik, a korábbi képzéseken való részvételnek kedvező hatása volt: azok, akik már részt vettek ilyen tréningeken Belgiumban, nagyobb valószínűséggel voltak aktív résztvevői a kísérleti programnak. A költségvetési ismeretekre gyakorolt heterogén hatás A program költségvetési ismeretekre gyakorolt hatása Belgiumban rendkívül pozitív, míg Franciaországban valamivel korlátozottabb: Belgiumban a résztvevők a program végére gyakrabban követték nyomon kiadásaikat és készítettek költségvetést, míg a kontrollcsoport ezen szokásai nem változtak. Franciaországban a résztvevők szorosabban követik nyomon bankszámláikat, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a költségvetési gazdálkodás kérdése a kísérleti program lezárásakor nem foglalkoztatja őket a korábbinál jobban. Ennek az lehet az oka, hogy nincs szükségük saját projektek indítására, mivel még iskolába járnak és a szüleiknél laknak. Magyarországon a program végére a résztvevők kevésbé gyakran ellenőrizték kiadásaikat és készítettek költségvetést. Ez azzal magyarázható, hogy a program során pontosabb képet kaptak arról, mit jelent valójában egy részletes költségvetés elkészítése, ami a képzéseken átadott ismeretanyag részét képezte. A célcsoport beszédkultúrája és alacsony iskolai végzettsége szintén akadályt jelenthet az ilyen eszközök népszerűsítésében. 5

6 3. ábra A program hatása a költségvetési ismeretekre Kérdés Válasz 1. és 2. programrész közötti különbség Belgium Franciaország Magyarország Ön rendszeresen nyomon követi kiadásait (egy füzetben vagy számítógépes fájlban stb.)? Az elmúlt 3 hónapban milyen gyakran ellenőrizte bankszámláját, hogy megnézze, mennyi pénze maradt? Szokott «költségvetést» készíteni (hogy kiszámolja a bevételeit és a kiadásait)? Igen Minden héten Minden hónapban Kedvezményezettek Kontrollcsoport Kedvezményezettek Kontrollcsoport Kedvezményezettek Kontrollcsoport Forrás: A CREDOC által elemzett SIMS felmérés Nagyobb elővigyázatosság a hitelszolgáltatások terén A kísérleti program végén a kedvezményezettek mindhárom országban körültekintőbbnek tűntek a hitelek terén és nőtt a hitelfelvétel potenciális kockázataival kapcsolatos tudatosságuk. A kontrollcsoportok körében hasonló tendencia tapasztalható, bár kisebb mértékben. Ez valószínűleg a pénzügyi válság mellékhatása, amelyet a bankszektorban bekövetkező, valamint annak imidzsét és megbízhatóságát is befolyásoló csődök eredményeztek. 4. ábra Azoknak a kedvezményezetteknek a részaránya, akik határozottan nem értenek egyet azzal az állítással, amely szerint A hitelfelvétel nem jelent gondot, ha a biztosak lehetünk benne, hogy a kölcsönt vissza tudjuk fizetni Mindazonáltal Magyarországon a közösségtől való hitelfelvétel a CAF és az Esélykassza csoportok esetében gyakori volt. A kihelyezett hitelek összege magasabb volt a megtakarítások összegénél, ami arra utal, hogy intenzíven használták ki ezt a lehetőséget. Ez azt is jelenti, hogy egy olyan csoporton belül, ahol az emberek ismerik egymást és megbíznak egymásban, a hitelnyújtás és a megtakarítás hatékonyan kombinálható. Nyilvánvaló, hogy a siker egyik fontos tényezője a csoporttagok közötti szolidaritás, ami azt jelenti, hogy egymásra vannak utalva. Belgiumban a felmérés azt is megmutatta, hogy a program végén a résztvevők gyakrabban kértek kölcsön az ismerőseiktől (barátoktól vagy családtagoktól). Ez újabb jele annak, hogy a hitelfelvétel terén megfigyelt vonakodás elsősorban a bankok által nyújtott hitelszolgáltatásokra vonatkozik. 6

7 Kedvező hatás a társadalmi integrációra Magyarországon és Belgiumban A pénzügyi integrációra gyakorolt hatás mellett a SIMS program kvalitatív értékelése azt is kimutatja, hogy a csoporttalálkozók (különösen a pénzügyi képzések és az energiahatékonysági tréningek) kedvezően hatottak a résztvevők társadalmi integrációjára mind Belgiumban, mind Magyarországon. Mindenekelőtt a csoporttalálkozók egyfajta társasági esemény szerepét töltötték be a résztvevők számára, akiknek így lehetőségük nyílt rendszeresen találkozni és megosztani a történeteiket másokkal, ezáltal kevésbé érezték magukat egyedül a problémáikkal. Az, hogy a résztvevők pénzt is tudtak félretenni és plusz támogatást is kaptak, tovább növelte hitüket abban, hogy képesek elérni egy célt. Ezekhez a pszichológiai hatásokhoz a résztvevők körében nyújtott konkrét megoldások és szolgáltatások társultak. Magyarországon például a résztvevők bébiszitter-szolgáltatást vehettek igénybe, és lakásfelújítási támogatásban részesültek. Belgiumban közös utazást szerveztek a tréningek helyszínére. Ugyanakkor a társadalmi integrációra gyakorolt hatás nem feltétlenül volt tartós a program lezárását követően azokban az esetekben, amikor a csoporttagok a program előtt nem ismerték egymást: Belgiumban a tizenháromból csak két csoport maradt kapcsolatban egymással, az egyik egy CAF csoportot alkotott, a másik pedig szociális tevékenységeket végzett közösen. A siker kulcstényezői A bizalom kiépítése és fenntartása a megtakarítási program során Az értékelés során kiderült, hogy a résztvevők toborzása a megtakarítási programokba időigényes feladatnak bizonyult, és hogy egyes esetekben a lemorzsolódási arány magas lehet. A megtakarítási programok eredményességének egyik kulcstényezője az, hogy sikerül-e meggyőzni a résztvevőket a program megbízhatóságáról és arról, hogy nyugodtak lehetnek, a pénzük biztonságban lesz. Magyarországon és Belgiumban a program «irányítói» (Magyarországon a mentorok, Belgiumban a szociális munkások) és a résztvevők között fennálló kapcsolat kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a résztvevőket meg tudták meggyőzni, lépjenek be a programba. Magyarországon a mentorok eredetileg is a helyi közösség tagjai voltak, akiket a résztvevők ismertek: úgy sikerült eloszlatni a közösség aggodalmait, hogy a program kezdetekor válaszoltak az őket foglalkoztató kérdésekre, majd a program során azáltal tudták fenntartani a résztvevők motivációját, hogy pénzügyi nehézségek esetén segítettek megoldást találni. Belgiumban a szociális munkásokkal való személyes találkozás jelentette a résztvevők toborzásának kulcsát. Ezzel szemben a nyilvános tájékoztatás (szórólapok, poszterek, a helyi újságban közölt hirdetések stb.) nem bizonyultak sikeresnek illetve hatékonynak a résztvevők toborzása terén. Franciaországban a trénerek szakmai háttere (főként volt bankárok) játszott fontos szerepet a tréningeken átadott információk és tanácsok hitelességét illetően. A résztvevők a tapasztalatuk, szakértelmük és függetlenségük miatt tartották megbízhatónak a trénereket. 7

8 A csoportdinamika bizalomerősítő hatásának kihasználása A közös programok valódi hozzáadott értéknek bizonyultak a megtakarítási programokban résztvevők számát tekintve, valamint a társadalmi integráció és az önbizalom szempontjából is. A csoporthoz tartozásnak az ilyen típusú programoknál két fő pozitív hatása van: - a megtakarítási programok és az informális kollektív hitelszolgáltatások során erősíti a szolidaritást és a bizalmat, - képessé teszi a résztvevőket a közös, felelős döntéshozatalra és arra, hogy eltérő vélemények esetén megegyezésre jussanak. A fentiek alapján az ilyen jellegű projekteknél a maximális hatás elérése érdekében célszerű kollektív intézkedésekben gondolkodni. Képzési programok: hasznos tartalom és aktív pedagógia A képzési programok tartalmát a résztvevők különösen érdekesnek és hasznosnak tartották, amikor azok a résztvevőket érintő kérdéskörhöz vagy az általuk megvalósítandó projektekhez kapcsolódtak. Példaként említhető a hitelből történő autóvásárlás vagy a gépjárművezetői tanfolyam finanszírozása (Franciaországban), a gyermekek jövőjét biztosító megtakarítások (Belgiumban), vagy a favásárlás. kályhaépítés és hőszigetelés (Magyarországon). Másfelől a résztvevők közül néhányan úgy érezték, hogy a pénzügyi képzések nem igazodtak az igényeikhez, mert időnként túl elméleti vagy szakmai jellegűek voltak. Például a hiteltörlesztési táblázatokat a gyakornokok túl bonyolultnak találták, azok a magyarországi résztvevők pedig, akik nem gyakran használnak banki szolgáltatásokat, a bankhitelekről szóló részletes tájékoztatást nem tartották túl vonzónak. Ami a képzési formát illeti, az aktív pedagógiai módszereket minden résztvevő nagyra értékelte: a szituációs gyakorlatokat, játékokat, videókat, élménybeszámolókat és más interaktív módszereket érdemes előnyben részesíteni a résztvevők figyelmének felkeltése és érdeklődésük fenntartása érdekében. Jövedelmező és rugalmas megtakarítási programok A megtakarítási programok mindig tartalmaztak ösztönzőket (vagy vissza nem térítendő támogatás formájában, vagy hitelfelvételi lehetőség biztosításával), amelyek egyértelműen hozzájárultak a résztvevők sikeres bevonásához és a programban tartásához. Ezek az ösztönzők különösen fontos szerepet játszanak a megtakarítási folyamatok elindításában. Amikor azonban a megtakarítási magatartás állandósul, az ösztönzők jelentősége csökken (a belgiumi kísérlet azt mutatja, hogy több résztvevő is folytatja a megtakarítást a program végét követően). A kísérleti megtakarítási programok gyakran megkívánták, hogy a résztvevők rendszeresen tegyenek félre pénzt (a belgiumi kísérleti program és a magyarországi IDA esetében). Ugyanakkor a résztvevők egy részének nem sikerült elérni ezt a célt, mivel időnként szükségük volt pénzre, és nem tudták kivárni a program végét. Az is előfordult, hogy egyes résztvevők megpróbáltak többet megtakarítani annál, mint amit ténylegesen megengedhettek maguknak, mert remélték, hogy így a megkapják a maximális támogatási összeget (Belgiumban az átlagos megtakarítási összeg nagyon közel volt a maximálishoz). Ezért a résztvevőktől elvárt megtakarítások gyakoriságát és összegét az egyes résztvevők megtakarítási kapacitásához kellene igazítani. A nagyobb rugalmasság (ideértve annak a lehetőségét, hogy szükség esetén ki lehessen venni a pénzt) szintén erősítené az alacsony jövedelműek körében azt az elképzelést, amely szerint pénzt megtakarítani hasznos, mert segít szembenézni a pénzügyi nehézségekkel. 8

9 rész 2 Politikai ajánlások Miért fontos a megtakarítás? Kisösszegű megtakarítások alatt olyan megtakarításokat értünk, amelyeket alacsony jövedelmű vagy kiszolgáltatott társadalmi helyzetben élő személyek gyűjtenek. Ha kifejezetten a kiszolgáltatott rétegek szükségleteinek kielégítésére törekszünk, a kisösszegű megtakarítások elősegítése hatékony eszköz lehet, amely más szakmapolitikai intézkedésekkel kiegészítve biztosíthatja minden európai állampolgár számára a megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférést és azok használatát. A megtakarítások hiánya a pénzügyi bizonytalanság egyik fő oka, ami a háztartásokat rendkívül kiszolgáltatottá teszi, különösen akkor, amikor szembe kell nézniük az élet nehézségeivel. Az ő esetükben a legapróbb «balesetnek» is aránytalanul súlyos hatásai és következményei lehetnek, nem csak gazdasági és pénzügyi értelemben, de pszichológiai szempontból is. Pénzforrásokat igénylő váratlan események bekövetkezésekor a megtakarítások nélkül maradt háztartások kénytelenek olyan egyéb megoldásokra hagyatkozni, amelyek esetében fennállhat az a veszély, hogy a helyzetük tovább súlyosbodik: ilyenek például a rokonoktól felvett fedezetlen kölcsönök, vagy azok a magas kamatozású hitelek, amelyeknél a hitelnyújtó esetenként jelentős összegű büntetőkamatokat számol fel. A megtakarítások a nehéz időkben stabil jövedelmi helyzetet biztosítanak, és lehetővé teszik, hogy az érintettek az életüket megváltoztató döntéseket hozzanak és kockázatokat vállaljanak, például alternatív tanulási vagy munkavállalási lehetőségeket válasszanak. Ugyanakkor hosszú távon elősegítik a társadalmi és gazdasági előrelépést. A megtakarítások a jövőre nézve jobb kilátásokat jelenthetnek, valamint magatartásbeli változásokat eredményezhetnek azáltal, hogy a kedvezményezettek képesek kiszakadni az addig megszokott és a napi megélhetésre törekvő magatartásból, új lehetőségeket teremtsenek, és új rövid illetve hosszú távú célokat tűzzenek ki. A túlzott eladósodottság megakadályozása és a pénzügyi és társadalmi integráció szélesebb gazdasági és társadalmi körökben való elősegítése érdekében tehát alapvetően fontos a megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférés és azok használatának biztosítása minden európai állampolgár számára. Ráadásul a gyermekek felsőoktatására, az otthonteremtésre stb. fordított megtakarítások döntő szerepet játszhatnak a szegénység generációkon át történő átörökítésének megszüntetésében. 9

10 Képes minden európai állampolgár, még a legkiszolgáltatottabbak is pénzt megtakarítani? A megtakarítások leggyakrabban megnevezett akadályai személyi jellegűek (nem elegendő jövedelem; a számlák kezelésével kapcsolatos nehézségek; azt hiszik, hogy a megtakarítási számlán elhelyezett pénz miatt nem jogosultak bizonyos szociális juttatásokra; azt hiszik, hogy kis összegeket nem érdemes félretenni; bizonyos körökön belül esetleg társadalmi nyomás nehezedik rájuk, mert nem elfogadott vagy elfogadható dolog pénzt megtakarítani akkor, amikor a csoport más tagjai nélkülöznek), ugyanakkor strukturális természetűek is lehetnek (a banki szolgáltatások költsége, ideértve a magas járulékos költségeket és a pénzügyi ösztönzők hiányát). A kutatások azonban azt tárták fel, hogy a megtakarítások összege nem függ össze közvetlenül a jövedelem összegével, és bizonyos körülmények között az alacsony jövedelműek arányában véve többet tesznek félre, mint a magasabb jövedelemmel rendelkezők. Ezen felül a kiszolgáltatottabb személyek sokkal inkább tudatában vannak annak a ténynek, hogy megtakarítani egyfajta stratégia, ami a túléléshez szükséges. A kísérleti projekt eredményei arra engednek következtetni, hogy ha megfelelő ösztönzők és eszközök állnak rendelkezésre, a személyi és strukturális akadályok leküzdhetők, és így az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők is képesek megtakarításokat gyűjteni és boldogulni az életben. Milyen a jelenlegi helyzet Európában? A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika (SILC) szerint az EU 27 tagállamában az anyagi nélkülözést mutató indikátor, a szegénység által veszélyeztetettek aránya (17%) fele olyan magas, mint az előre nem látható kiadások kezeléséhez szükséges képesség hiánya (34%), ami azt mutatja, hogy a szegénységi küszöböt meghaladó jövedelemmel rendelkező európai háztartások jelentős része még mindig nem rendelkezik megtakarításokkal. Ha abból indulunk ki, hogy a megtakarítás a szegénységi küszöb alatti vagy akár feletti jövedelemmel rendelkező háztartások csak kis része számára valóság vagy válhat valósággá, ez azt jelenti, hogy az európai állampolgárok jelentős részének jelenthetnek előnyt a megfelelő megtakarítási ösztönözők és politikák, amelyek a személyi és strukturális akadályokat hivatottak kiküszöbölni. Ez indokolttá teszi egy olyan intézkedéssor végrehajtására irányuló szakmapolitikai stratégia kidolgozását, amely biztosítja, hogy minden európai állampolgár hozzáférhessen a megfelelő megtakarítási termékekhez, és azokat ki tudja használni. 10

11 Mit tehetünk Politikai ajánlások Hatóságok az EU szintjén - Helyezzenek hangsúlyt az EU stratégia keretén belül arra, hogy a megfelelő megtakarítási termékek mindenki számára elérhetők és használhatók legyenek, mivel ez kulcsfontosságú eleme az EU-n belüli pénzügyi integráció megvalósulásának. - Bátorítsák a tagállamokat arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a megfelelő megtakarítási termékek minden EU állampolgár számára rendelkezésre álljanak a megtakarítási termékek legyenek egyszerűek, átláthatóak és összehasonlíthatóak. - Bizonyosodjanak meg arról, hogy a megtakarítás elősegítése érdekében jelenleg alkalmazott ösztönzők nem diszkriminálják az alacsony jövedelmű személyeket (pl. a megtakarítási számlák kamata után járó adókedvezmény csak azok számára jelent előnyt, akik fizetnek adót, az alacsony jövedelműeknek nem). - Bátorítsák a tagállamokat arra, hogy a kiszolgáltatottak ösztönzése érdekében megfelelő eszközöket dolgozzanak ki és hozzanak létre partnerségeket (ezek az eszközök lehetnek különböző ösztönzők kombinációi: pénzügyi ösztönzők, hasznos, rugalmas és személyre szabott megtakarítási termékek, képzések, közösségi támogatás...). - Ösztönözzék egy olyan speciális jogi keretrendszer kidolgozását, amely lehetővé teszi a közösségen alapuló megoldások és a megtakarításokhoz való kollektív megközelítések kialakítását. A banki tevékenységek jogi kereteit és a prudenciális elvekre vonatkozó előírásokat kifejezetten azokhoz a közösségi szolgáltatókhoz kell igazítani, amelyek egy adott földrajzi területen végzik a pénzügyi tevékenységek egy korlátozott körét (pl.: a CAF és a hitelszövetkezetek). - Fejlesszenek ki új, illetve alakítsák át a meglévő támogatási és állami garanciarendszereket, mint pl. az ESZA (Európai Szociális Alap), hogy azok lehetővé tegyék az innovatív eszközök és partnerségek létrehozását Európa-szerte. Ösztönözzék hálózati kapcsolatok kiépítését a pénzügy integráció kérdésében, a megtakarítások népszerűsítésében és a pénzügyi képzésekben érintett összes fél között, lehetővé téve egy közös tudástár létrehozását és a témával kapcsolatos jó gyakorlatok cseréjét. Hatóságok nemzeti szinten - Építsék be a saját társadalmi integrációs stratégiájukba a megfelelően kialakított megtakarítási termékekhez való hozzáférés és azok használatának biztosítását, mint egyfajta társadalmi integrációs eszközt. - Tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy minden egyes állampolgár számára megfelelő (egyszerű, átlátható és összehasonlítható) megtakarítási termékek álljanak rendelkezésre. - Alakítsanak ki összehangolt megközelítéseket a pénzügyi integráció minden területén (megfelelő banki, hitelnyújtási, megtakarítási és biztosítási szolgáltatások elérhetősége és használata, a túlzott eladósodottság megakadályozása és kezelése, pénzügyi képzés stb.), amelyek lehetővé teszik az érintett felek számára, hogy közös tudástárat hozzanak létre, meghatározzák az igényeket, és segítsenek az azok kielégítésére szolgáló eszközök és partnerségek kidolgozásában. - Biztosítsák, hogy a meglévő adókedvezmények diszkriminációmentesek, és ezáltal ösztönzően hatnak a megtakarításokra. - Alakítsanak ki megfelelő ösztönzőket, amelyek kifejezetten a kiszolgáltatottak körében népszerűsítik a megtakarításokat (hasznos termékek kidolgozása, állami garanciaalapok biztosítása, pénzügyi képzések támogatása). - Biztosítsák, hogy a jogi keretek és eljárások lehetővé teszik a kiszolgáltatott csoportok például a szociális juttatásokból élők vagy hiteltörlesztők részére, hogy kisebb összegeket megtakarítsanak anélkül, hogy félniük kellene a szociális juttatások vagy a megtakarított összegek elveszítésétől. - Kampányok segítségével biztosítsák, hogy a kezdeményezések átláthatóbbak és hitelesebbek legyenek (például a nemzeti bank által szervezett pénzügyi képzés segítségével), és alakítsanak ki partnerségeket a helyi hatóságokkal és civil szervezetekkel. - Ösztönözzék és támogassák egy olyan nemzeti hálózat kiépítését, amely a megtakarításokra irányuló, közösségen alapuló megközelítéseket terjesztenek, támogatnak és népszerűsítenek. - Mivel a megtakarításokkal kapcsolatos attitűdök és magatartások csak lassan változnak, építsenek be rendszeres pénzügyi képzéseket az élet folyamán olyan programok segítségével, amelyek a célcsoport diákok, munkanélküliek, eladósodottak szükségleteihez igazodnak. 11

12 Helyi hatóságok (települések, régiók szintjén) - Határozzák meg a megtakarítás-ösztönző politikák potenciális kedvezményezettjeit és azokat a konkrét igényeket amelyeket a programok segítségével ki lehet elégíteni (mobilizálhatóság, autonómia, lakhatás, oktatás, alapvető szükségletek). - Fordítsanak humán és pénzügyi erőforrásokat annak érdekében, hogy az érintett felekkel kialakított partnerségek keretében aktívan működjenek közre a szükségletek kielégítését célzó programok kidolgozása során. - Biztosítsanak megfelelő eszközöket és olyan képzéseket a szociális munkások számára, amelyek során megértik, hogy a megtakarítások ösztönzése miként lehet a társadalmi integráció és a közösségi összefogás előremozdításának eszköze, és ismertessék azok működését az értékelés eredményeinek bemutatásával. - Alakítsanak kis közösségen alapuló megközelítéseket és támogassák azokat a kis összegű hitelek és megtakarítások együttes biztosításával. Bankok és mikrofinanszírozó pénzintézetek - Nyújtsanak megfelelő (egyszerű, átlátható és összehasonlítható) megtakarítási termékeket minden állampolgár számára. - Vegyenek részt a helyi hatóságokkal és civil szervezetekkel kialakított partnerségekben, és ezeken keresztül támogassák az alacsony jövedelműek körében a megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférést, valamint a megtakarításokat ösztönző programokat, továbbá dolgozzanak ki új módszereket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az internetet és a mobil alkalmazásokat felhasználni az ügyfelek megtakarítási igényeinek hatékonyabb kielégítése érdekében. - Kapcsolják össze a (mikro)hitelnyújtást és a megtakarítás lehetőségét a hitelek kedvezményezettjei részére. Költségvetési tanácsadó és pénzügyi képzéseket nyújtó szervezetek Vegyenek részt a helyi hatóságokkal és civil szervezetekkel kialakított partnerségekben, és dolgozzanak ki a célcsoport számára megfelelő megtakarítási termékeket és ösztönzőket, valamint a program pénzügyi képzés moduljába építsenek be a megtakarítási magatartás elsajátítására irányuló gyakorlatokat. A kiadványban támogatja az Európai Unió Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritás Programja - PROGRESS Program ( ). Ezt a programot az Európai Bizottság valósította meg. A program pénzügyi támogatást nyújtott az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az esélyegyenlőség területén, és ezzel hozzájárult az Európai 2020-as stratégia célkitűzéseinek előmozdításához ezeken a területeken. A hétéves program valamennyi olyan érintettet megcélozta, akik segítenek a fejlesztések, foglalkoztatási- és szociális jogszabályok illetve politikák megfelelő és hatékony előmozdításában, az EU-27, az EFTA-EGT, az EU-tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokban. A kiadványban szereplő információk nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság álláspontját. 12

Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte

Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások. Európa-szerte A megfelelő megtakarítási termékekhez való hozzáférés és azok használatának biztosítása minden európai állampolgár

Részletesebben

A SIMS program Magyarországon

A SIMS program Magyarországon A SIMS program Magyarországon Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány gosztonyi.marton@gmail.com A SIMS program Támogatók European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion Soros Economic Development

Részletesebben

A SIMS program tapasztalatai. Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány Projektfelelős

A SIMS program tapasztalatai. Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány Projektfelelős A SIMS program tapasztalatai Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány Projektfelelős Social Innovation and Mutual learning on Micro-Savings in Europe program Támogatók European Commission DG Employment, Social

Részletesebben

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Takarékszövetkezetekkel

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA.

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA. Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA Bevezető 3 innovatív fővárosi kezdeményezés alapvetően eltérő forrással/szemlélettel

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte Beszámoló a Magyarországon megvalósított program hatásvizsgálatáról Országjelentés Isa ALDEHI, Léopold GILLES

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa szerte

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa szerte SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa szerte Általános értékelő jelentés Nelly Guisse, Léopold Gilles (CREDOC) 2013. július A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK HÁTTERE

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Faragó-Kovách Eszter SOCIAL SEEDS szakmai munkatárs 2016. december 1. I A Mikulás is benchmarkol - 10. I Budapest A társadalmi vállalkozásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Hosszabb

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában.

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. Ha az Isten íródiák volna S éjjel nappal mozogna a tolla, Úgy se győzné, ő se, följegyezni,

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

T-kit. Egyenlő esély fiataloknak. T-kit. A fiatalok társadalmi és közösségi részvételét, együttműködését fejlesztő módszertan

T-kit. Egyenlő esély fiataloknak. T-kit. A fiatalok társadalmi és közösségi részvételét, együttműködését fejlesztő módszertan T-kit A fiatalok társadalmi és közösségi részvételét, együttműködését fejlesztő módszertan Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatóság Budapest, 2005 1 Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem 1. BEVEZETÉS Feltételezésem szerint egy megfelelően kialakított

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

Autóvásárlás és autófinanszírozás

Autóvásárlás és autófinanszírozás Autóvásárlás és autófinanszírozás A Budapest Bank és a Budapest Autó lakossági kutatása Budapest, 2012.02.14. Lakossági kutatás Célcsoport: 23-59 év közötti, ABC státuszú lakosság, akik legfeljebb 6 éve

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN KÖZEGESZSÉGÜGYI KÖZÖSSÉGI PROGRAM A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN A PROJEKT BEMUTATÁSA Az Erőforrások Fejlesztésének

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben