Zs. Tamás dokumentációja (részletek)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zs. Tamás dokumentációja (részletek)"

Átírás

1 Zs. Tamás dokumentációja (részletek) Óvoda: Malájalma Óvoda, 8888 Ördögrepkény Holdbab u. 71. Tartalom: - Logopédiai vélemény - Szakértői vélemény Egyéni fejlesztési terv szeptember -. - Egyéni fejlesztési terv január - Egyéni fejlesztési terv április - Egyéni fejlesztési terv szeptember -. - Egyéni fejlesztési terv március -. -.

2 1. Logopédiai vélemény; 2008 június Logopédiai vélemény Személyi adatok: Név: Zs. Tamás Született: Anyja neve: Gggggg Áááááá Lakcím: 8888 Ördögrepkény, Mákvirág út. 66.c Jelenleg óvodás: Malájalma Óvoda, 8888 Ördögrepkény Holdbab u. 71. Tamás az óvoda keretein belül április óta, heti egy alkalommal vesz részt logopédiai terápiában megkésett beszédfejlődése miatt. Az óvodai beszédfejlesztésen kívül is részesül logopédiai terápiában. Általános jellemzés: Tamás kedves, barátságos kisfiú. Vizsgálati helyzetben az óvodai csoporttól könnyen leválasztható. Átlagos testalkatú, rendkívül mozgékony, figyelmét könnyen eltereli bármilyen új inger. A feladathelyzetből sokszor kilép, elszalad. Ajkai és nyelve ép, időnként ujjszopás figyelhető meg. Beszéd: Az aktív beszéd területén jelentős elmaradás figyelhető meg. Szívesen kommunikál. Önmagát főleg gesztusokkal, mutogatással, kevés mimikával és hangadással (ezek általában magánhangzók pl. ááá) fejezi ki. Szókincse igen alacsony (apa, baba, mama, hiha). Utánmondásra rendkívül nehezen késztethető (a sziszegő és a zöngés-zöngétlen hangok is gyakran összemosódnak). A hangutánzó szavak közül gyakran csak az egyiket ejti( pl.iá>á). Mozgással kísért verseket és mondókákat mozgással utánoz, de hangadás nem követi. Beszédértése lényegesen jobb de a korához képest elmaradást mutat. A logopédiai véleményt a szülő kérésére állítottam ki. Ördögrepkény, Fffff Szzzzzzz Logopédus Gggggg Áááááá szülő

3 2. Szakértői vélemény; 2008 június LXX. számú Kommunikációs Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Nagyalmás, Nyelvhát u. 3. Tel.: Tel/Fax.: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Iktatószám: 98765/2008 Tárgy: Zs. Tamás szakértői véleménye Név: Zs. Tamás Szül. idő: Anyja neve: Gggggg Áááááá Gondviselője: Zssssssss Tttttt Lakik: Ördögrepkény, Mákvirág út. 66.c Intézmény: Malájalma Óvoda, 8888 Ördögrepkény Holdbab u. 71. Cím: 8888 Ördögrepkény Holdbab u. 71. A vizsgálat időpontja: A szülők kérésére vizsgálatban részesítettük Zs. Tamás 3;6 éves kiscsoportos Óvodás gyermeket a beszédállapot felmérése és a további fejlesztésre vonatkozó javaslattétel céljából. PANASZ: A mater elmondása alapján Tamás csak szóragokat mond, ill. magánhangzókat és néhány állathangot utánoz. A szülők szerint igen mozgékony, szétszórt, nehéz a figyelmét lekötni, időnként kiszalad, elbújik. Szeret a meséket, a diavetítést, barátságos. Igen kevés az alvásigénye, ha ebéd után alszik 1 órát, akkor este 11 óra körül alszik csak el. A szülők elmondása alapján igen jó emlékezete van Tamásnak, hosszú ideig képes megőrizni, ill. hosszú idő után is képes felidézni eseménysorozatokat őszétől foglalkoznak célzottan beszédindítással, készségfejlesztéssel, TSMT mozgásfejlesztésre. Óvodai közösségbe 2 hónapja jár, nem okozott problémát a beilleszkedés. ANAMNÉZIS: problémamentes terhességből a 38. gest. Héten, császármetszéssel született. Apgar.: 8/9. Picit besárgult, de hosszabb kezelést nem igényelt. 10 hónapos koráig szopott. Szobatisztasága néhány hónapja éjszakára is kialakult. Mozgásfejlődése: Időben történt. Lépcsőn váltott lábbal közlekedik. Ugrálni, hintázni szeret. Beszédfejlődése: Időben gagyogott, gőgicsélt, azonban az első szótöredékek már késve jelentek meg. Jelenleg is csak néhány szava van: papa, mama, baba, ügü 8anya), vau, ci, ti (óra). Eddig kisebb megfázások fordultak elő. Hallásást nem tudták megvizsgálni, dobhártyát épnek találták. Familiárisan terhelő tényező nem ismert. PSZICHOMETRIAI, PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATOK Tamás eleven, mozgékony kisfiú, a szülőkről könnyen leválasztható. Figyelme könnyen elterelődik, erősen szórt, az ingerek könnyen kizökkentik a tevékenységéből. Szomatikusan megfelelően fejlett, harmonikus megjelenésű, barátságos gyermek, szemkontaktust rövid ideig tart. A vizsgálati helyzetet nehezen fogadja el, feladathelyzetbe nem hozható, a feladattípusok gyakori váltogatása mellett is rövid ideig foglalkoztatható. Játékhasználata jellemzően adekvát, azonban a sok új, számára eddig ismeretlen játékot egyszerre szeretné használni, megnézni, így kitartás egyetlen tevékenységformánál sem figyelhető meg.

4 Érzelmi képességek felmérését a S.Oo.N. nem verbális teszttel kíséreltük meg felvenni, azonban ez nem sikerült, a feladatvégzést hárította. Ugyanakkor egyszerű formákat jól egyeztet, 4 elemből álló ábra részekre bontása, s azok egységes egésszé való összerakása sikeres. Színeket helyesen egyeztet, nagyságot segítséggel azonosít. Rajza: jobb kézzel, marokfogással, erős nyomatékkal, lendületes, körkörös firka. Spontán manipuláció során mind a két kezét használja, de a jobbat gyakrabban. Nagymozgás szervezettsége bizonytalan. Beszédvizsgálat: beszédszerveik megfigyeléseink alapján épek. Beszédkésztetése gyenge, spontán módon ritkán kezdeményez kommunikációt. Beszédértése szituációfüggő, egyszerű utasításokat megért, végrehajt. Passzív szókincse a Peabody - teszt alapján 20 ponttal életkori szinten átlag alsó határa. Utánmondásra nehezen motiválható, a már ismert szótagokat ismétli, tárgyakat, képeket nem nevez meg önállóan. Kívánságait mutogatással fejezi ki. Szereti az órát, minden formában és helyzetben felismeri. Örömmel hallgatja néhány percig más kisgyerek beszédét, nézi játékát. Szívesen hallgat mondókát, versikét, ezek azonban nem serkentik még utánzásra. A kifejező beszéd területén tapasztalható elmaradás. ÖSSZEFOGLALÁS: Tamás megfelelően fejlett, barátságos, érdeklődő gyermek. A vizsgálat alatt tapasztalt motoros nyugtalanság, a szórt figyelmi állapot gyengíti teljesítményét. A beszédfejlődés lassúbb üteme a kifejező- és az értő beszéd területén egyaránt megfigyelhető. Az együttműködő családi háttér, a közösséghez való alkalmazkodás, valamint a vizsgálat eredményei alapján a gyermek ambuláns keretek között történő logopédiai fejlesztése jó prognózist vetít előre. JAVASLAT: a 2008/2009-es tanévtől javasoljuk az óvodai logopédiai ellátás keretén belül ambuláns logopédiai fejlesztését a megkésett/akadályozott beszédfejlődés terápiája alapján heti 4 alkalommal egyéni formában az Én is tudok beszélni 1. C. munkatankönyv felhasználásával. Javasoljuk továbbá mozgásfejlesztés folytatását a TSMT egyéni terápiájával. Szakértői véleményünk 3 évig érvényes. Kontrollvizsgálatát az szülő kérésére elvégezzük. Kérjük az adatok és az eredmények bizalmas kezelését, valamint a szakvélemény megőrzését. Amennyiben a gyermek törvényes képviselője a szakértői véleményben foglaltakkal nem ért egyet az önkormányzat jegyzőjénél fellebbezési joggal élhet. Aaaaaaa Bbbbbb Cccc Dddddddd Eeeeeee Fffffffff gyógypedagógus logopédus gyógypedagógus - logopédus gyógypedagógus pszichológus közoktatási szakértő P.h Kapja: szülő, jegyző, irattár Wwwww Ppppppp gyógypedagógus logopédus közoktatási szakértő intézményvezető

5 3. Egyéni fejlesztési terv Zs. Tamás Időszak: szeptember-december Utazó logopédus: Fffff Szzzzzzz Aktív beszéd, szókincs fejlesztése Főfogalom alá rendezés - állatok - gyümölcsök - ruhaneműk - járművek - bútorok Mondatalkotás fejlesztése - tőmondatok egyes és többes számban - tőmondatok jelen és múlt időben - egyszerű bővített mondatok - kívánságot kifejező mondat - állító és tagadó mondat alkotás Melléknevek, számnevek bővítése - játéktárgyakkal, tárgyképekkel, feladatlapon Mozgással kísért versek és mondókák - Én kis kertet kerteltem - Kontyos-kendős ősz anyó - A kövön ült két vörösbegy - Ujjaimat mutogatom Motoros készségek fejlesztése Beszédmotorika fejlesztése Ajak és arcizom fejlesztés (arcfelfúvás, levegő hintáztatás, halbeszéd, zizi csipegetés) Fújó gyakorlatok ( lufi, síp, gyertya, buborék, toll, ping-pong labda fújása) Szívógyakorlatok (szívószál segítségével folyadékok és más könnyű anyagok felszippantása) Ajakgyakorlatok (hangutánzások, ajkak közötti szívószállal papírgolyó mogatása) Finommotorika fejlesztés - mindennapi tevékenységhez kapcsolódó mozgások (gombolás, fűzés,zipzár húzása) - tapintásos formaérzékelés - ábrázoló készség fejlesztése zsírkrétával, színes ceruzával (együttrajzolás, színezés) Irányíthatóság fejlesztése, ismerethiányok minimalizálása Általános ismeretek fejlesztése: - testünk (testséma) - a család - évszakok Vizuális észlelés fejlesztése - szem-kéz koordináció fejlesztése (ujjjátékok, csipeszelés, összerakó) - vizuális megfigyelő és elemzőkészség fejlesztése (két azonos tárgy megfigyelése, több tárgy közül elveszünk vagy a sorrendet változtatjuk) - vizuális memória fejlesztése (különböző témájú kártyákkal)

6 4. Egyéni fejlesztési terv Zs. Tamás Időszak: január- március Utazó logopédus: Fffff Szzzzzzz Aktív beszéd, szókincs fejlesztése Általános tájékozottság - személyére, környezetére vonatkozó ismeretek bővítése (otthon, család, óvoda, saját életével kapcsolatos események témakörében a szókincs bővítése) - térbeli tájékozódásának fejlesztése: - testséma kialakítása, - tájékozódás saját testen - oldaliság gyakorlása - tájékozódás a térben (relációs szókincs) Mondatalkotás fejlesztése - tőmondatok egyes és többes számban - tőmondatok jelen és múlt időben - egyszerű bővített mondatok - kívánságot kifejező mondat - állító és tagadó mondat alkotás Motoros készségek fejlesztése Beszédmotorika fejlesztése Ajak és arcizom fejlesztés (arcfelfúvás, levegő hintáztatás, halbeszéd, zizi csipegetés) Fújó gyakorlatok ( lufi, síp, gyertya, buborék, toll, ping-pong labda fújása) Szívógyakorlatok (szívószál segítségével folyadékok és más könnyű anyagok felszippantása) Grafomotoros készségek fejlesztése 1. A kézfej izomzatának erősítése - szivacs nyomkodása egyszerre minden ujjal, majd egyenként - váltogatva az ujjakat. feszítés: nyitott tenyér az aszta- - asztalon az ujjak emelgetése egyesével lazítás: az ujjak bezárása egyesével Részképességek fejlesztése, ismerethiányok minimalizálása Vizuális figyelem fejlesztés több elemből az azonos formák kiválogatása - fonalak követése kézzel, szemmel - nagy képen kis részlet megtalálása ( gombok, gémkapcsok, termések válogatása) - Kitalálósdi (látok valamit a szobában pl. hosszú és gombok vannak rajta) - Színvadászat egy adott színből minél több dolog felsorolása. - Formavadászat kör és négyzet formájú tárgyak keresése a szobában - Utánzásos játék (helyzetgyakorlatok ülve, állva) - Memória játékok Melléknevek, számnevek bővítése 2. Ujjak ügyességének fejlesztése Auditív figyelem fejl.:

7 - játéktárgyakkal, tárgyképekkel, feladatlapon Mozgással kísért versek és mondókák - Hüvelykujjam almafa - Eresz alól fecske fia idenéz - Az én apám vízimolnár - Mackó brummog - gyurma gömbölyítés, csipkedés, hengerítés - gyöngyfűzés - Egér a sajtban játék - nagy felületen szabad rajz készítése - vastag színes ceruzával különböző körvonalak átrajzolása - találd meg a formákat - pontok összekötése - vonal folytatás - átrajzolás - Hallgatózás ( csukott szemmel hallgatózva a környezet hangjainak felismerése) - Mi szól? különböző hangot adó tárgyak felismerése - Hosszú vagy rövid (hosszan vagy röviden ejtett hangok kirakása különböző pálcikákkal) - Hallgass a nevedre lépegetéssel egy játéktáblán - A világ hangjai c. társasjáték (különböző zörejek, hangeffektusok, környezetünk hangjainak felismerése és társítása képekhez)

8 4. Egyéni fejlesztési terv Zs. Tamás Időszak: április-június Utazó logopédus: Fffff Szzzzzzz Aktív beszéd, szókincs fejlesztése Motoros készségek fejlesztése Részképességek fejlesztése, ismerethiányok minimalizálása Általános tájékozottság - személyére, környezetére vonatkozó ismeretek bővítése (otthon, család, óvoda, saját életével kapcsolatos események témakörében a szókincs bővítése) - térbeli tájékozódásának fejlesztése: - testséma kialakítása, - tájékozódás saját testen - oldaliság gyakorlása - tájékozódás a térben (relációs szókincs) Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése 1. Beszédészlelés: - hangok, zörejek felismerése - szóismétlés - szóismétlés súgás után - hangutánzás - hangkeresés - hangdifferenciálás - hang felismerése szavakban Beszédmegértés: Beszédmotorika fejlesztése Ajak és arcizom fejlesztés - Hangutánzó gyakorlatok - Nyelvgyakorlatok (szájtéren kívül és szájtéren belül) - Légző gyakorlatok (gyertyafújás, léggömbfújás, vattafoci, ceruzafújás) Grafomotoros készségek fejlesztése 1. A kézfej izomzatának erősítése - feszítés: nyitott tenyér az asztalon az ujjak emelgetése egyesével - lazítás: az ujjak bezárása egyesével 2. Ujjak ügyességének fejlesztése - gyurma gömbölyítés, csipkedés, hengerítés - gyöngyfűzés Vizuális figyelem fejlesztés - több elemből az azonos formák kiválogatása - fonalak követése kézzel, szemmel - nagy képen kis részlet megtalálása - Kitalálósdi (látok valamit a szobában pl. hosszú és gombok vannak rajta) - Formavadászat kör és négyzet formájú tárgyak keresése a szobában - Utánzásos játék (helyzetgyakorlatok ülve, állva) - Memória játékok Auditív figyelem fejl.: - Hallgatózás ( csukott szemmel hallgatózva a környezet hangjainak felismerése) - Mi szól? különböző hangot adó tárgyak felismerése - Hosszú vagy rövid (hosszan vagy röviden ejtett hangok kirakása különböző pálcikákkal) - A világ hangjai c. társasjáték (különböző

9 - Kommunikációs helyzetek - Spontán beszélgetések - Fogalomrendszeresítések - Ellentétpárok - Igaz-hamis mondatok - Mese képsor - Összefüggések felismerése - Analógiás gondolkodás fejlesztése - Összehasonlítások - Egér a sajtban játék - nagy felületen szabad rajz készítése - vastag színes ceruzával különböző körvonalak átrajzolása - találd meg a formákat - pontok összekötése - vonal folytatás - átrajzolás Íráselemek vázolása széles vonalközben és feladatlapon - álló egyenes - fekvő egyenes - kapuvonal - bögrevonal - körvonal - esernyővonal zörejek, hangeffektusok, környezetünk hangjainak felismerése és társítása képekhez)

10 5. Egyéni fejlesztési terv Zs. Tamás Időszak: szeptember-november Utazó logopédus: Fffff Szzzzzzz Aktív beszéd, szókincs fejlesztés, Beszédhibák javítása - m-n, n-j, l-j hangok differenciálása - indirekt és direkt hangfejlesztések (n, l) - rögzítés és automatizálás o hangok, zörejek felismerése o hangutánzás o hangkeresés o hangdifferenciálás o hang felismerése szavakban - szókincs fejlesztése tematikus témakörökkel o szógyűjtés Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése Beszédészlelés: - szóismétlés - szóismétlés súgás után - értelmetlen szavak ismétlése - szósorok ismétlése - mondatismétlés, (Összetett modulok 1-10 ig) Beszédmegértés: - Kommunikációs helyzetek - Spontán beszélgetések - Fogalomrendszeresítések - Ellentétpárok - Igaz-hamis mondatok - Mese képsor - Összefüggések felismerése - Analógiás gondolkodás fejlesztése - Összehasonlítások Részképességek fejlesztése, figyelem, emlékezet, gondolkodás. Vizuális figyelem fejlesztés - több elemből az azonos formák kiválogatása - fonalak követése kézzel, szemmel - nagy képen kis részlet megtalálása - Kitalálósdi (látok valamit a szobában pl. hosszú és gombok vannak rajta) - Formavadászat kör és négyzet formájú tárgyak keresése a szobában - Utánzásos játék (helyzetgyakorlatok ülve, állva) - Memória játékok Auditív figyelem fejl.: - Hallgatózás ( csukott szemmel hallgatózva a környezet hangjainak felismerése) - Mi szól? különböző hangot adó tárgyak felismerése - Hosszú vagy rövid (hosszan vagy röviden ejtett hangok kirakása különböző pálcikákkal)

11 6. Egyéni fejlesztési terv Zs. Tamás Időszak: március- június Utazó logopédus: Fffff Szzzzzzz Komplex logopédiai fejlesztés Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése Figyelem, emlékezet, gondolkodás, szerialitás, vizuomotoros koordináció fejlesztése Előkészítő gyakorlatok Beszédészlelés: Vizuális figyelem fejlesztés - ajak és állgyakorlatok - fúvó és pattintó gyakorlatok - arcizom és ajakerősítő gyakorlatok - nyelvgyakorlatok Indirekt és direkt hangfejlesztések rögzítés és automatizálás Hangok: l-j, ty-t, gy-d, ny-n - hangok és hívóképek egyeztetése - két hang tudatosítása izolált ejtésben - két hang tudatosítása hangkapcsolatokban - két hang tudatosítása oppozíciós szavakban - két hang tudatosítása szavakban, a fonetikai helyzet meghatározásával - két hang tudatosítása egy szón belül, - szóismétlés - szóismétlés súgás után - értelmetlen szavak ismétlése - szósorok ismétlése - mondatismétlés, (Összetett modulok ig) - Hangkeresés Hol hallod a hangot? (eleje, közepe, vége) - Zöngés- zöngétlen hangok differenciálása Beszédmegértés: - Kommunikációs helyzetek - Spontán beszélgetések - Fogalomrendszeresítések - Ellentétpárok - Igaz-hamis mondatok - Mese képsor - Összefüggések felismerése - Analógiás gondolkodás fejlesztése - Összehasonlítások - Visszamondatás (rövid történet - különbözőségek felismerése (szín, nagyság, forma, irány) - hasonlóság-különbözőség felismerése - összetartozások - azonosság - hiányok pótlása - nem illik a sorba - apró változások keresése - ellentétek - történés időrendi sorrendje Auditív figyelem fejl.: - Hallgatózás ( csukott szemmel hallgatózva a környezet hangjainak felismerése) - Mi szól? különböző hangot adó tárgyak felismerése - Hosszú vagy rövid (hosszan vagy röviden ejtett hangok kirakása különböző pálcikákkal) - Név- út játék - Ház- út játék - Adott szavakra való figyelés játékos

12 mondatokban - hallási diszkriminációs gyakorlatok (l-j) - az l hang fejlesztése, rögzítése, automatizálása- szó elején, szó végén, szó közben, mássalhangzó torlódásban. - az l-j hangok szenzoros és motoros differenciálása szavakban - Szókincsbővítés - automatizálási képanyag- szómagyarázat. - Mondatalkotás gyakorlása (tulajdonságok használata) elmesélése) visszamondatása - Felolvasott történet elmondása saját szavaival feladatokban Emlékezet fejlesztése - memória játékok - képemlékezet - rajzemlékezet - formaemlékezet - számemlékezet Vizuomotoros koordináció fejlesztése - formakövetés síkban - labirintusban ujj, majd ceruzavezetés - ritmusos sorok továbbrakása - eltérő és azonos irányú ábrák felismerése, kiválasztása - mintamásolás ponthálóba hármas vonalköz bevezetése

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus. logopédus

A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus. logopédus A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus változása. Készítette: tt Burom Katalin logopédus Néhány napos csecsemő Nyelvi megértés: Az anyanyelvi és az idegen hangok megkülönböztetése. Nyelvi kifejezés:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2.sz. melléklet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz (az intuitív esetkezelés lépcsőfokai) 2009. február 2013. február Vázlat: - ismerkedés (ismerkedés tulajdonságok előélet) - kezdetek (az anya a nagymama kötődések)

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig intézmény A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma éves korig nevű gyermek számára Óvodába érkezés időpontja: Iskolába lépés időpontja: Tartalom: Gyermek anamnézise Bemeneti szint mérés

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

MUNKAFORMÁK ÉS MÓDSZEREK. Elmélet és gyakorlat Egész csoport Gyakorlat 2-5 és 7-8 és egész csoport 6. párokban. Tanterem és.

MUNKAFORMÁK ÉS MÓDSZEREK. Elmélet és gyakorlat Egész csoport Gyakorlat 2-5 és 7-8 és egész csoport 6. párokban. Tanterem és. Tananyag vázlat TÉMÁK I. A talaj mint élőhely Mi a talaj? Tapintás kézzel, szaglás. Hogy épül fel a talaj? Mi él a talajban? Ismerkedés a talajjal Miből áll a talaj? II. Talajképződés Ismétlés Beszélgetés

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

7. modul 1. melléklet 4. évfolyam tanítói fólia

7. modul 1. melléklet 4. évfolyam tanítói fólia 7. modul 1. melléklet 4. évfolyam tanítói fólia 1. feladatlap 1. Határozd meg azt a számot, amelynek előbb az ezres, a százas, aztán a tízes, végül az egyes beosztású számegyenesen jelöltük meg a helyét!

Részletesebben

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL 1 PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL A hazai és nemzetközi pszichológiai, neuropszichológiai kutatásoknak köszönhetően egyre szélesebb ismerettel rendelkezünk

Részletesebben

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL 1 PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL (www.koloknet.hu) A hazai és nemzetközi pszichológiai, neuropszichológiai kutatásoknak köszönhetően egyre szélesebb ismerettel

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

2006. osz ö ö ú ö ű ö ű ú ú ö ö Í ú Í ú ö É ö Í É Í É ö ö Ü ö É É É ö ö Ü Ü Ü ö ú ű ö ö ö ű ú ú ú ú ö ö ú ú ö ö ö ú ö Í ö ö ö ö Í ú É ö ö ö ö É ö ű ö É É ö Í ö ö ö Ó Ü Í ö Í É ö É É É ö ö ű Í Ö Ö ú ö ö

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A Pedagógiai Program 2. számú melléklete 2015. A Sajátos Nevelési Igényű tanulókkal összefüggő

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Az ABSOLUT INSOLVENT Kft. Panaszkezelési Szabályzata

Az ABSOLUT INSOLVENT Kft. Panaszkezelési Szabályzata Az ABSOLUT INSOLVENT Kft. Panaszkezelési Szabályzata 1. A Szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az ABSOLUT INSOLVENT Kft. (továbbiakban: Szervzetünk) tevékenysége, munkája során felmerülő

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Óvodai Tagozat. Az óvodai nevelés helyi nevelési programja 2010.

Óvodai Tagozat. Az óvodai nevelés helyi nevelési programja 2010. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 038417 Óvodai Tagozat Az óvodai nevelés helyi nevelési programja 2010. A nevelési program felépítése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak Földvári Erika NYELVTAN Tankönyv második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Magánhangzók, mássalhangzók 1. Tükör elõtt végezd a gyakorlatokat! Kerekítsd az ajkad! Egyre jobban szûkítsd a kerekítést!

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

É Ú ű Ö ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű Ú Ü ű Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű É ű Ö ű Ö Ú Ó ű ű Ü Ú ű É Ó ű ű ű Ö ű ű É ű É É Ö É É É É É Ö Ö É Ú É Ó Ú É É Ö Ö Ö ű Ó ű Ö ű ű ű ű

Részletesebben

ö ó É ó Ú ÜÉ ó ö ó ó ö É ó ó ó ó Ü ó ó É ó ó Ú ó ő Úó É ö ó Ü ó ó ó ó Ú ó Ü ó É Ó ő ó ó ó ó ö É ö ó ó Ü ó É ö ó ó ó É ó É Ü ó ó ö ú Ö É Ú É Ü É ó ó ó Ü ó Ü ő É Ö Ó É ó ó ó ó ó ó ó ó ó ö ó Ó ő ö ó ó ó ó

Részletesebben

Ú É ő ő ő ő ő Ú É ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő Ú É É Ú Ú ű ű ő ő É ő Ó ű ű ő ő ű ő É Ó Ü ő ű ő ő ű ő ű Ó É É Ó Ü Ü ő Ú Ü É É Ú É É ő É Ú É Ó É Ü ő ő Ú É ő ő ű ő ű Ú ő Ü É Ú É ő ő É É ű ő Ú É Ü ű

Részletesebben

É Ő ú ú Ü Ú Ü ú Ü Ú Ú Ú Ü Ü Ú ű Ü ú É Ü Ü Ü Ú ú ű Ü Ü Ü ű ű Ü Ü ú Ú ű Ü ű Ú ű Ü ű Ú Ü É É ű É É É É É Ü Ü Ü É ÉÉ Ö ú É É É É ÉÉ É É É ű ú Ó Ö ú Ó Ö ú Ó ú ú Ü Ü ú É É É Ö Ö Ö Ó Ü Ú Ó É É É É Ü Ú Ó Ő Ó ú

Részletesebben

Ö É ű Ú ő Ú ő ű ő ő ő ű Ü ő Ú Ú Ú Ú Ú ű Ü É ű ő ő Ú Ú É Ú ő Ú ő Ú ő É ő Ó É ő ű ű ő ő ő Ó Ú Ó ő ő Ü ő ő ű Ü Ú Ú Ü Ú Ó Ú Ú Ü Ü Ü ő Ö Ö É É É É É É Ó ő ő ű ő ű ű ű ő ő Ú É Ú É Ü űé É Ú ő ő É ő Ü ő ű É É

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

É ü ü ű ü Ü ü É É ü Ó Ú É É Ö É Ó ű ű ű ű ü ű ü ü Ú ü ű ü ü ű ü Ó ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü Ö Ü ű ü ü ü ü ű ü ü É ű ü ü ü ü ű Ü Ö É ü ü ü ü É ü ü ü É ü ű ű ü ü ü ü ü ű ü ü ü Ó ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü É ű ü É Ó ü

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

É ö ü ú ü ö ú ö ü ö ü ú ü ű ü ü ö ö ö ú ü ö ü ü ö ü ü ü ü ü Ü ü ö ú ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ü ö ö ú ö ü ö ü ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ö ü ö ü ú ü Ú É ö ö ö ö ö ú ö ű ö ű ö ú ö ö ú Ú ü ö ö ö ö

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI

PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI V. rész PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI Készítette: TOMATÁS TÍMEA Intézményegység vezető 1. Utazó gyógypedagógusi hálózat... 3 1.1 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja és feladata... 3 1.2 A habilitációs,

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

A portfólió a vizuális nevelésben. A korszerű vizuális nevelés az alsófokú intézmények pedagógusainak képzésében

A portfólió a vizuális nevelésben. A korszerű vizuális nevelés az alsófokú intézmények pedagógusainak képzésében 226 Pataky Gabriella Értékelési alternatíva az alsófokú oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak képzésében A korszerű vizuális nevelés az alsófokú intézmények pedagógusainak képzésében komplexen,

Részletesebben

A nyelvelsajátítás tipikus menete

A nyelvelsajátítás tipikus menete A nyelvelsajátítás tipikus menete Az emberek közötti alapvető kommunikációs csatorna a beszéd, azonban senki sem születik ennek kialakult változatával. Életünk folyamán fokozatosan alakul ki genetikai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18)

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) 16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, Budapest, 1995; Magyarázatos

Részletesebben

Versenyző kódja: 32 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 582 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 32 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 582 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 582 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 582 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Elérhető

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

2. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

2. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 2. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító 1 SZEPTEMBER 1. baleset- és munkavédelmi oktatás. Kreativitás, készség

Részletesebben

A prezentáció. A prezentáció tömör és hatásos előadása annak, amit közölni, bemutatni kívánunk.

A prezentáció. A prezentáció tömör és hatásos előadása annak, amit közölni, bemutatni kívánunk. A prezentáció A prezentáció tömör és hatásos előadása annak, amit közölni, bemutatni kívánunk. Mottó Ha belépsz egy terembe, törekedj arra, hogy Valaki lépjen be, s ne eggyel többen legyünk! 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4

HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4 1 Tartalomjegyzék HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4 Fejlesztési célok...5 Az óvodai nevelés általános feladatai...5 Az óvodai élet tevékenységi formái...6 ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM...15

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Földvári Erika. munkafüzet. elsõ osztályosoknak

Földvári Erika. munkafüzet. elsõ osztályosoknak Földvári Erika munkafüzet elsõ osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az én napom 1. Mély belégzés után számolj hangosan 20-ig! 10-nél vehetsz újra lélegzetet! 2. Mit csinál a fiú? Tapsold el a szavakat!

Részletesebben

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes 0663 MODUL SÍKIDOMOK Háromszögek, nevezetes vonalak Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes Matematika A 6. évfolyam 0663. Síkidomok Háromszögek, nevezetes vonalak Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Í Ó ö ő ő ö ö ó ö ö ó ö ö ö ő ó ó ö ö ő ő ő ó ö ö ó ó ó ó ó ó ó ö ó ú ő ö ő ó ö ó ö ő ö ő ö ő ö ö ó ó ő É É Ú Ú Ő ú ó ó Ü Ő ő É É ú É ő ó ó ú ö ó ó ő É É É ó ű ő ú ó ő ő ó ó ó ó ö ö ó ó ö ő ú ö ö É É É

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tanítása

Gazdasági ismeretek tanítása Gazdasági ismeretek tanítása az általános iskola felső tagozatában Sasné M Erzsébet sm.erzsebet@gmail.com A világ összes pénze sem ér semmit, ha fogalmunk sincs, hogy bánjunk a pénzzel. Adam J Jackson

Részletesebben

Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20.

Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20. Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20. 1. évfolyam Faladatok, cselekvési sor Munkaformák Tantervi tartalom Tárgyi feltétel Időterv Elvárt eredmény Mérés, értékelés A résztvevő

Részletesebben