E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1547-3/2007. MELLÉKLETEK: 1+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Horváth Csilla csoportvezető Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető Jánosiné Balázs Sarolta csoportvezető Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos Kaszun Renáta vezető-tanácsos Bekk Ferencné vezető-főtanácsos Humánszolgáltatási Főosztály MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: november 6. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: november 6. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés elkészítésének jogi kereteit az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 70. -a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet a és 28. -a határozza meg. A jegyző által elkészített költségvetési koncepciót a közgyűlés elnöke november 30-ig nyújtja be a közgyűlésnek. A koncepció a költségvetési tervezés első szakasza, amely áttekinti az önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit, az önkormányzat bevételi forrásait, az ellátandó feladatokat és az ismert kötelezettségeket. Ezek ismeretében meghatározza azokat a döntési pontokat, elvégzendő feladatokat, az önkormányzat működőképességének biztosítását szolgáló alapelveket, prioritásokat, amelyek alapján a költségvetési rendelet tervezet előterjeszthető lesz. A koncepció elkészítéséhez az alábbi dokumentumok információit, adatszolgáltatásait használtuk: - a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, - az Állami Számvevőszék véleménye a évi költségvetési törvényjavaslatról, tanulmányai a évi költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági megalapozottságáról, valamint a helyi önkormányzatok évi ellenőrzéseiről, - a Baranya Megyei Önkormányzat évi zárszámadásainak, évi költségvetésének és háromnegyedéves gazdálkodásának adatai, - az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásai, - az önkormányzat ciklus programja, - a szakmai feladatokat meghatározó ágazati jogszabályok. Mindezek felhasználásával mutatjuk be I. a makrogazdasági környezetet, a gazdaság és az államháztartás fontosabb jellemzőit, a konvergencia program és a évi költségvetés főbb célkitűzéseit, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozásra, II. az önkormányzat feladatellátásában, gazdálkodásában érvényesülő legfőbb trendeket, determinizmusokat, III. a jelen pillanatban rendelkezésre álló információk alapján a 2008-ra becsülhető bevételeket, és a teljesítendő kiadásokat, illetve ezek alapján a várható hiány nagyságát, IV. a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok lehetőségeit. I. Makrogazdasági feltételrendszer, gazdaságpolitikai irányelvek, az államháztartás alakulása I.1. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK BAN várterv tény terv tény terv tény terv tény terv ható Makrogazdasági mutatók az előző év %-ában GDP volumene kb.4 2,9 3,5 4,8 kb.4 4,1 3,9 3,9 2,2 2,2 Lakossági fogyasztás 4-5 7,0 1,5 2,8 3,0 3,9 3,5 1,9-0,8-1,1 Beruházások 6,0 2,2 7,2 7,6 7,3 5,3 7,0-2,1 2,4 2,4 Export volumenváltozás 5,5 6,2 7,9 15,7 11,5 11,5 11,0 17,9 10,6 13,9 Import volumenváltozás 6,3 9,3 7,0 14,1 11,2 6,9 11,0 12,4 8,1 11,4 Infláció 5,0 4,7 6 6,8 kb. 3 3,6 kb.2 3,9 6,2 7,5 Bruttó átlagkereset 8,9 12,0 7 6,1 6,6 8,8 5,4 8,1 6,7 8,1 Egy keresőre jutó reálbér kb.7 9,2 0,4-1, ,2 kb.4 3,5-4,2-4,3 Pénzügyi egyensúly jellemzői a GDP %-ában Államháztartás egyenlege -4,5-6 -4,5-6,5-4,8-4,7-6,8-9,3-6,9-6,4 Államháztartás elsődleges egyenlege (pénzforgalmi) -0,9-2 -1,2-2,6-0,9-1,3-3,5-5,5-2,8-2,5 Kormányzati szektor hiánya** -4,5-7,2-3,8-6,5-4,7-7,8-6,1-9,2-6,8-6,2 Központi költségvetés bruttó adóssága 56,0 56,8 56,8 58,0 60,8 62,4 67,4 61,8 Kormányzati szektor konszolidált adóssága** 59,0 58,0 59,4 61,7 63, ,1 Folyó fizetési mérleg hiánya -5,1-8,7-6,3-8,8-8,6-6,8-7,5-7,8-5,8-4* -3,6

3 3 * EU transzferekkel, **ESA95 szerint magánnyugdíjpénztárak nélkül) Az államháztartás egyensúlyának megbomlására annak ellenére került sor, hogy a gazdaság stabil és kiszámítható külső feltételek mellett fejlődhetett. A gazdasági növekedés fokozatosan - a 2006 évi egyensúly javító intézkedések hatására jelentősen - lelassult. Az export dinamikusan, az importot meghaladó mértékben emelkedett, ezzel egyidejűleg a belső kereslet mérséklődött, mind a lakossági fogyasztás növekedésének mérséklődése, mind a beruházások visszaesése miatt. A hosszabb távú növekedés szempontjából a beruházások éves szinten mintegy 2 %-os csökkenése rendkívül kedvezőtlen hatású. A lakossági fogyasztás minden évben a tervezett értéket jelentősen meghaladta ban a fogyasztói árszint éves átlagos növekedési üteme 3,6 és 6,8 % között jelentősen ingadozott. Az infláció évente átlagosan mintegy 4,5 % volt, amely közel kétszerese az euró-övezet évi 2,3 %-os értékének. A bruttó bérek növekedésének üteme kivételével minden évben magasabb volt a tervezettnél és lényegesen meghaladta az infláció mértékét is, azaz a reálbérek az időszak egészében jelentősen emelkedtek. (Ez 4 fő okra vezethető vissza: 1. a minimálbérek drasztikus emelése ben; 2. a költségvetési szférában végrehajtott nagyarányú illetménynövelés 2001-ben és 2002-ben; 3. az infláció olyan mértékű lassulása, amelyhez a béralakulás nem tudott alkalmazkodni; 4. a jövedelmezőség növekedése a gazdaság versenyképes szektoraiban.) A évi rekordösszegű államháztartási hiány tartós és jelentős mértékű csökkentése szükségszerűvé vált a pénzügyi stabilitás és az euró mielőbbi bevezetése érdekében ban azonban a nem túl feszített hiánycélokat sem sikerült teljesíteni, az elmúlt éveket a hiánymutatók jelentős túllépései jellemezték. Ezeket döntően belső okok, főleg tervezési hibák (bevételek felül tervezése, kiadások alul tervezése és a költségvetésen kívül kezelni szándékolt állami kiadások utólagos költségvetésbe kerülése) okozták végére a központi költségvetés bruttó adóssága a GDP 62,4 %-a lett, míg az ESA módszertan szerint konszolidált kormányzati adósságállomány amelybe az önkormányzati alrendszer is beletartozik a GDP 66 %-a volt. I.2. A ÉV MAKROGAZDASÁGI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMATAI A évi várható teljesítés mutatói az I. féléves adatok alapján ellentmondásosan teljesülnek. A gazdaság reálteljesítményére a konvergencia program és a költségvetés alapját képező prognózis 2,2 %-os GDP növekedéssel számol. Az ipar jobban teljesít a vártnál, a mezőgazdaságban számottevő a visszaesés és ez, az építőiparral együtt kedvezőtlen irányba módosítja a növekedést. A konvergencia programban előirányzottnál a kivitel nagyobb ütemben nő és ennél a behozatal növekedése kisebb ütemű. A húzó erőt tehát a nettó export növekedése jelenti. (Kedvezőtlen azonban, hogy a jelentős export teljesítmény a jól prosperáló zömében multinacionális cégek növekedéséből táplálkozik. A gazdasági növekedésnek ez a struktúrája egyrészt kevéssé járul hozzá a hazai foglalkoztatás növekedéséhez, másrészt költségvetési szempontból sem kedvező.) A gazdasági növekedés lassulása a kormányzati keresletcsökkentő intézkedésekkel van összefüggésben. Mind a közösségi, mind a lakossági fogyasztás a konvergencia programban tervezettnél kisebb arányú lesz. A lassuló ütemű gazdasági növekedés a beruházások alacsonyabb szintű növekedésével jár, a konvergencia programban célként megjelölt 2,4 % helyett, elemzők szerint optimális esetben a 2 %-ot érheti el. A konvergencia programban tervezett 6,2 %-os inflációval szemben a várható érték 7,5 %. A évi 6,9 %-os deficit (államháztartás pénzforgalmi egyenlege) cél várhatóan kedvezőbben alakul, néhány tized százalékkal kevesebb 6,4 % is lehet. Az 1 keresőre jutó 4,3 %-os várható reálbér csökkenésnél csekély mértékben nagyobb lesz a visszaesés. Egyes állami szolgáltatások színvonala, volumene (főleg az egészségügyben, de átmenetileg az oktatásban is) az átalakítási folyamat kapcsán visszaesett, mindemellett számos területen a jövő megítélése is elbizonytalanodott. Belső feszültségekkel terhes az önkormányzati szféra is. Sok önkormányzat nem tudott a támogatások visszafogására a költségek azonnali csökkentésével reagálni.

4 4 I.3. A 2008-RA TERVEZETT MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK Megnevezés Konvergencia program (2006. december) A évi költségvetést megalapozó pálya változás az előző évhez,% Bruttó hazai termék (GDP) 2,2 2,6 4,2 4,3 2,2 2,8 4,2 4,3 GDP folyó áron, md Ft Háztartások fogyasztása -0,8 0,0 1,8 2,7-1,1 0,4 1,5 2,0 Közösségi fogyasztás -1,6-3,3 1,6 1,6-3,8-3,4 0,8 1,3 Bruttó állóeszközfelhalmozás 2,4 4,0 7,5 6,8 2,4 4,2 7,4 7,0 Külkereskedelmi forgalom (áruk és szolg.) Export volumenváltozás 10,6 9,7 9,4 9,3 14,8 12,0 11,3 11,1 Import volumenváltozás 8,1 7,5 8,6 8,9 12,2 10,0 10,2 10,5 Életszínvonal mutatók Bruttó átlagkereset 6,7 3,5 5,0 5,9 8,1 5,4 4,5 4,9 Nettó átlagkereset 1,7 2,7 5,0 5,9 2,9 5,2 4,6 4,9 Egy keresőre jutó reálbér -4,2-0,5 1,9 3-4,3 0,6 1,5 2,1 Foglalkoztatottak számának változása 0,0 0,3 0,7 0,7 0,2 0,3 0,6 0,6 Fogyasztói árszinvonal, évi átlag 6,2 3,3 3,0 2,8 7,5 4,5 3,0 2,8 A konvergencia programban a gazdaságpolitika arra törekedett, hogy a legkisebb növekedési áldozattal gyors fiskális kiigazítást valósítson meg. Ennek megfelelően azzal számolt, hogy 2008-ban is még folytatódik a tartós egyensúly eléréséhez szükséges feltételek megteremtése, ami az ideinél jobb, de még igen visszafogott 2,6 %-os gazdasági növekedést tesz lehetővé, kb. 4 %-os beruházás, stagnáló háztartási fogyasztás és mérsékelt 3,3 %-os infláció mellett. A feltételezések szerint a növekedés motorja továbbra is a dinamikus és az importot meghaladó exportnövekedés lesz. A évi költségvetés a makrogazdasági pálya tekintetében a közösségi fogyasztás és az infláció mértékét kivéve minden területen a konvergencia programnál kedvezőbb paraméterekkel (GDP növekedése 2,8 %, export volumenváltozás 12 %, import volumenváltozás 10 %) számol. Piaci elemzők szerint az európai konjunktúra két éve tapasztalható fellendülése még kitart jövőre is. Marad a külkereskedelmi forgalom két számjegyű bővülése, de az eddigi dinamika és az export-import közti ütemkülönbség mérséklődik. A háztartások fogyasztása jövőre a konvergencia programban feltételezetteknek megfelelően alakul, lényegében stagnál vagy kismértékben növekszik. A fogyasztói árindex konvergencia programban tervezett 3,3 %-os mértéke nem lesz tartható, a évi költségvetés 4,5 %-os inflációval számol, de vannak olyan szakmai vélemények is, mely szerint ez az érték az energia ellátással és a mezőgazdasággal összefüggésben nem lehet kevesebb 5,5 %-nál, és később is csak lassabban csökkenhet. A költségvetés megalapozásához kiadott makrogazdasági pálya 2008-ban a béreknél még nagyobb eltéréssel, 5,4 %-os bruttó átlagkereset növekedéssel számol, ami a konvergencia programban előrejelzettnél csaknem 2 %-kal magasabb. A konvergencia program a beruházások esetében a 2007-es mélypontot követően - 4 %-os növekedési dinamikát, az Eu forrásokra alapozva a évi költségvetés hasonló nagyságrendet, 4,2 %-ot tartalmaz. Szakmai elemzők szerint 2008-tól ez akár a 10 %-ot elérheti. A 2008-ra prognosztizált hiány 1244 milliárd forint, ami az uniós elszámolásban a GDP 4,1 %-át kitevő deficitet jelent. Összefoglalva 2008-ban még nem látszik a konvergencia program megvalósítását kockáztató mértékű eltérés a makrogazdasági folyamatokban, de a magasabb infláció és bérkiáramlás, továbbá a tartós növekedés feltételei (foglalkoztatottság növekedése, EU-s források felhasználása és az ezzel összefüggő beruházási tevékenység aktivitása) terén meglévő bizonytalanság kockázatokat hordoz magában. A évi költségvetési javaslat számai alapján a munkanélküliség jelenlegi kedvezőtlen szintje állandósul és a negatív területi különbségek növekednek. Mindezek a szociális biztonságot csökkentik.

5 5 I.4. AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN REJLŐ KOCKÁZATOK Az önkormányzati szektorban növekvő mértékben összpontosulnak a magyar államháztartás fiskális és tervezési kockázatai. A központilag szabályozott bevételek nem fedezik a kötelező feladatok ellátásának költségnövekedését. A feladatellátás nincs összhangban az önkormányzatok financiális feltételeivel, pénzügyi egyensúlyuk folyamatosan romlik. Az utóbbi években felgyorsult a szektor eladósodottsága. Az EU-s támogatásokkal beinduló új beruházások nem oldják meg a jelentős mértékben elhasználódott törzsvagyon felújításának kérdését. Továbbá az európai uniós forrásokból megvalósított fejlesztések működési finanszírozásának biztosítéka sincs meg. A forrásszabályozási rendszer működési támogatási jogcímei elaprózottak, az igénybevételi szabályok bonyolultak. Mindezek egyszerűsítésére, illetve a bevétel orientált forrásszabályozásban lényegesen nagyobb jogbiztonságra és kiszámíthatóbb pénzügyi feltételekre lenne szükség. Továbbra is bonyolult és költséges adminisztráció jellemzi a támogatások helyi önkormányzatokhoz jutását, valamint a költségvetési szabályok betartásának kontrollálása szempontjából az államháztartási információs rendszer korszerűsítése is szükségessé válik. Átgondolást igényel az önkormányzati feladatellátásban a megfelelő méretgazdaságosságú szolgáltatásszervezés feltételeinek megteremtése is. I.5. AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRINTŐ FŐBB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 2008-BAN 2008-ban az önkormányzatok (hitelek nélkül) milliárd forinttal gazdálkodhatnak, amely 4,7 %-kal haladja meg a évi (törvényjavaslat szerinti) előirányzatot. Ebből: - központi költségvetésből állami támogatás és személyi jövedelemadó 1299 milliárd, - EU támogatás 190 milliárd forint, - EU társfinanszírozás, fejezeti támogatások 128 milliárd forint. E szerint a hazai és az EU-s támogatások együttesen 1617 milliárdot tesznek ki, a változás 2007-hez + 2,8 %-os. A pótlólagos költségvetési támogatás révén bővülő közszolgáltatások: - tűzoltók heti munkaidejének csökkenése következtében növekvő létszám - több rászorultnak válik lehetővé a szociális alapszolgáltatások szociális étkezés, házi segítségnyújtás igénybevétele - rászorult gyerekek nyári étkeztetése - szociális segélyek, juttatások reálértéke nő a nyugdíjakéhoz hasonlóan - óvodáskorúak teljeskörű ellátását eredményező 3 éves program indul - fokozottabb gondoskodás a sajátos nevelési igényűek gyerekeknek - minőségi munka ösztönzése az alapfokú művészetoktatásban - társulásos feladatellátás ösztönzése - EU-s támogatások igénybevételét segítő EU Önerő Alap előirányzat egyharmaddal nő. A költségvetésről szóló törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változásokat nem tartalmaz. A kormányzat törekvése a évi fajlagos értékek (normatívák) megőrzésére irányul, csak kisebb változásokra kerül sor. Ezek: szeptember 1-jétől a közoktatási teljesítménymutató alapján történő finanszírozási rendszer az óvodák, általános-és középiskolák mellett kiegészül a kollégiumi, az alapfokú művészetoktatási és a napközis és iskolaotthoni ellátásokhoz kapcsolódó hozzájárulásokkal. (A teljesítménymutató előző évi bevezetésekor a fajlagos hozzájárulást úgy határozták meg, hogy a pedagógusok óraszámának emeléséből eredő számított éves szintű megtakarítás teljes összegével 34,2 milliárd forinttal csökkent a közoktatás központi költségvetési támogatása), - a komplex kollégiumi normatíva szétválik oktatási-nevelési és szállásbiztosítási részre, - az intézményi társulások óvodai, általános iskolai normatívájának igénybevételéhez méretgazdaságossági elvárások társulnak, - kibővül a gyerekek ingyenes étkezése az 5. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével, - a normatív hozzájárulások differenciálására kerül sor a szociális étkezésnél, a házi segítségnyújtásnál és az időskorúak bentlakásos intézményi ellátásánál az önkormányzatok nagyobb érdekeltségének megteremtése érdekében az alacsonyabb jövedelműek ellátásában, - az ÖNHIKI támogatás feltételrendszerében erősödik a társult feladatellátás ösztönzése, - a települési és területi kisebbségi önkormányzatok működését segítő támogatás differenciálttá válik az ellátott feladatok arányával összefüggően.

6 6 A normatív hozzájárulások jogcímenkénti és ágazatonkénti előirányzatainak változása évi törvényi előirányzat évi OGY előirányzat millió forint változás Megnevezés évi törvényi előir-hoz Összeg % Települési önkorm-ok feladatai , ,1 555,7 102,7 Körzeti igazgatás , ,2 102,9 100,9 Körjegyzőség működése 5 424, ,0 194,2 103,6 Megyei, fővárosi önkorm-ok feladatai 2 879, ,1-2,4 99,9 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 1 141, ,0 7,7 100,7 Lakossági tel. foly. hull. ártalmatlanítása. 268,4 171,3-97,1 63,8 Társ.gazd.és infrastrukt.szemp.elmaradott, ill. súlyos fogl. gondokkal küzdő települ , ,1-7,9 99,9 Üdülőhelyi feladatok 8 138, ,6 154,8 101,9 Általános normatívák összesen: , ,4 907,9 101,7 Pénzbeli szoc. és gy.jóléti ellátás , , ,8 110,4 Lakáshoz jutás feladatai ,9 0, ,9 0,0 Szoc. és gyerm. jóléti alapszolg.feladatok , , ,4 120,9 Szoc. és gyv. bentlak. és átm. elhelyezés , ,2-201,4 99,6 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 873, ,6 6,9 100,4 Gyermekek napközbeni ellátása , ,0 122,8 101,2 Szociális normatívák összesen: , , ,4 98,9 Közoktatási alaphozzájárulás , , ,9 100,7 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások , , ,7 71,9 Szociális juttatások, egyéb hozzájárulások , , ,0 112,1 Közoktatási normatívák összesen: , , ,8 95,0 Helyi közműv. és közgyűjt. feladatok , ,0-18,5 99,8 Megyei/főv-i közm. és kgy. feladatok 5 651, ,3 18,0 100,3 Közművelődés összesen: , ,3-0,5 100,0 MINDÖSSZESEN , , ,8 96,6 állami támogatás , , ,1 67,7 SZJA , , ,3 174,7 A normatív hozzájárulások évre tervezett összes előirányzata 23,8 milliárd forint összegű, 3,4 %-os átlagos csökkenésével lehet számolni. A gazdálkodási feltételeket (benne a 2007-re várható és a 2008-ra prognosztizált inflációt) is figyelembe véve e paraméterek jelentős reálérték vesztést mutatnak. A törvényjavaslatban az áttekinthetőség javítása érdekében (de az összehasonlítást megnehezítve) a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet tartalma kibővült, Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója lett. Így e fejezetben a szabályozott források bruttó módon szerepelnek, a korábbi években ezek az előirányzatok az önkormányzatok SZJA nélküli bevételeit tartalmazták. Ha a korábbi évhez való hasonlítást e változással módosítjuk, a forrás csökkenés 3,7 %-os. (Egyes számítások szerint, mely a személyi jövedelemadó növekménnyel is korrigál, az SZJA nélküli közvetlen önkormányzati támogatások csökkenése 12,3 %-os.) Az önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összege 10,1 %-kal haladja meg az országgyűlés által 2007-re megállapított előirányzatot. Megoszlása alapján azonban (a növekmény 78 %- a az állami hozzájárulások fedezeteként bevont személyi jövedelemadó részesedést növeli) a megyei önkormányzatok részesedése és a jövedelemkülönbség mérséklésére szolgáló összeg reálértéke csökken. A megyék részesedésének felosztási módja nem változik, így konzerválódik a megyei önkormányzatok finanszírozásában 2007-ben bekövetkező nagyarányú csökkenés. A közszférában a keresetek reálértéken tartása a cél, ez nominálértéken infláció szintű növekedést jelent. Ennek elemei: a minimálbér emelkedés; az SZJA törvényben megjelenő adójóváírás változás; a 13. havi bérre vonatkozó 2007-es bérmegállapodások hatása; a Ktv. illetményrendszerének tartomány jellegűvé válása. A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege és a köztisztviselői illetményalap nem változik. A támogatások és a személyi jövedelemadó előirányzatai nem tartalmazzák a közszférát érintő szakszervezetekkel való tárgyalás eredményeként esetleg bekövetkező - központi bérintézkedések hatását. A után járó, január 16-án esedékes (átlag 2 heti) 13. havi illetmény fedezete céltartalékból év közben kerül átcsoportosításra az önkormányzatokhoz.

7 7 II. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának helyzete, trendek, determinizmusok A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről készült jelen elemzés a korábbi években készült hasonló munkáktól alapvetően eltér. Eddig a megyei önkormányzati fenntartásból ki-, illetve bekerült intézmények adatait figyelmen kívül hagytuk, azaz a szervezeti változásokkal, a mennyiségi adatokkal mindig korrigáltunk. Az abszolút összegek nagyságának értékelése helyett a változások irányainak bemutatására tudtuk helyezni a fő súlyt. Az utóbbi években, azonban egyrészt az önkormányzat alulfinanszírozása miatti kényszer, másrészt a jogszabályi változások következtében olyan mértékű strukturális átalakítások következtek be, amelyek a korrekciót ennyi év adataiban gyakorlatilag kivitelezhetetlenné teszik. Ebben az elemzésben található grafikonok és elemzések a Baranya Megyei Önkormányzat feladatellátásában és a szabályozó változásban bekövetkezett, vagyis a gazdálkodás komplex helyzetében bekövetkezett változásokat mutatják. II.1. A FELADATELLÁTÁS VÁLTOZÁSAI 1999-ben vette át az önkormányzat a mohácsi a Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolát; 2001-ben a szentlőrinci Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába került; 2003 július 1-jétől (10 évre) átvett a megyei önkormányzat 3 komlói középfokú oktatási intézményt, melyek közül kettőt a harmadik jogutódlásával július 31-ével megszüntetett; 2003 augusztus 31. napjával átalakult a gyermekvédelmi intézményellátó rendszer, megszűnt a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Lakásotthonok Igazgatósága, jogutódjuk szeptember 1-jétől a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ lett; november 1-jétől a gyermekkórház integrálódott a Baranya Megyei Kórház intézménybe; december 31-ével jogutód nélkül megszűnt a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás. További változás volt, hogy február 28. napjával a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház működése költségvetési szervként megszűnt, Kht. formában működik tovább január 1-jétől 2 szociális intézmény szűnt meg, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta feladatellátása folytatódik Kht. formában. Szintén január 1-jétől szűntek meg a megyei Illetékivatalok, feladataikat az APEH regionális igazgatóságai végzik július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat részben önálló költségvetési szerveként működik a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás. Szintén július 1-jétől átvette önkormányzatunk a mohácsi dr. Marek József Szakközépiskolát és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumot. (Az önkormányzat nem intézményi szintű - alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, civil szervezetek által végzett - feladatellátásának változásairól tételesen nem szólunk, de a számok ezek hatásait is tartalmazzák.) II.2. BEVÉTELEK Az önkormányzatok gazdálkodása forrás oldalról szabályozott, azaz teljesíthető kiadásait a bevételek nagysága, struktúrája határozza meg. Az önkormányzatok feladataik ellátásához egyrészt a központi költségvetésből támogatásban részesülnek, másrészt a szükséges forrást saját bevételekből teremtik meg. A forrásorientált szabályozási rendszer megosztja a szükségletek kielégítésének felelősségét az állam és a helyi önkormányzat között. Az önkormányzatok finanszírozásának forráselosztó és nem feladatfinanszírozó szerepe van. millió Ft Hitel nélküli bevételek folyó áron és reálértéken folyó áron reálértéken millió Ft Hitel nélküli működési bevételek folyó áron és reálértéken folyó áron reálértéken

8 8 Az önkormányzat hitel nélküli összes bevételei a szervezeti változásokat is figyelembe véve végig, 2001-től dinamikusan nőttek. Reálértékben 2003-tól 2005-ig stagnálással, illetve lassú csökkenéssel számolhattunk ban a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomag értékesítése, az európai uniós támogatások és az autópálya beruházáshoz kapcsolódó bevételek következtében a bevételek reálértéke is ismét nő. Ha csak a működési célú bevételeket vizsgáljuk, a kép sokkal kedvezőtlenebb, a reálérték csökkenés 2004 óta tart és 2007-re - a várható adatok alapján - e csökkenés dinamikusabbá vált. A Baranya Megyei Önkormányzat hitel nélküli összes bevételeinek megoszlása 2000-től szinte állandó, kb. 2/3 a központi források és az egészségügyi intézmény működési finanszírozását kitevő OEP támogatások aránya és 1/3 a saját bevételeké (a teljes időszak átlaga 65%-35%) ban az egyszeri jellegű saját bevételek jelentősen módosítják az arányt. Az összes megyei önkormányzat adatai alapján a saját bevételek aránya még kisebb, 2006-ban 28 % (a költségvetési támogatás és SZJA részesedés 26,8 %, az OEP finanszírozás 45,2 %) volt. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A hitel nélküli bevételekből a központi források és az OEP támogatás, valamint a saját bevételek aránya Központi források és OEP támogatás Saját bevételek millió Ft Átengedett SZJA és normatív állami hozzájárulások alakulása módei. II.2.1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK (normatív támogatások és hozzájárulások, fejlesztési célú cél- és címzett támogatások, átengedett SZJA, egyéb központi támogatások) A központi források tagolt és bonyolult rendszere folyamatosan, évről-évre változásokon ment (megy) át, tükrözve a kormányzat aktuális gazdaságpolitikai és szakmapolitikai célkitűzéseit. Ez jelentősen megnehezíti az évek közti összehasonlítást, illetve a hosszabb távú tervezést is. ezer Ft Központi források változása módei. Átengedett SZJA Normatív hozzájárulások Központosított tám. Normatív kötött tám. Fejlesztési célú tám. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Központi források megoszlása Fejlesztési célú tám. Normatív kötött tám. Átengedett SZJA Normatív hozzájárulások Központosított tám módei. A megyei önkormányzatok működési célú finanszírozásában az állami szerepvállalás az utóbbi években (2004-től) folyamatosan csökkent, főként 2007-ben jelentős restrikciós folyamatokat követhetünk nyomon. A megyék támogatása 13,4 milliárd forinttal csökkent 2005 és 2007 között, ebből (több, mint ¾-ed rész) 10,3 milliárd forintos csökkenés 2006 és 2007 között történt.

9 9 Legnagyobb csökkenés (az összes 87 %-a) az átengedett SZJA jogcímen következett be ben a megyék részesedését 45 %-kal csökkentették. Ha áttekintjük a SZJA részesedés változásra ható tényezőket, az ellátottak számának, népesség változásának, a fajlagos összegnek és a szabályozó változásnak a hatását, megállapítható, hogy csaknem a teljes csökkenést a szabályozó változás és a fajlagos összeg csökkenése adja. A népességszám fogyásának hatása elhanyagolható 0,2 %, az ellátotti létszám, azaz a feladat pedig globálisan növekvő. Az ágazati finanszírozást nézve legnagyobb az elmaradás az oktatási és a közművelődési ágazatban. (2005 és 2007 közötti csökkenés az összes megye adatai alapján: a szociális ágazatban 7,6 %, a gyerekvédelemben 7,7 %, az oktatásban 12,2 %, a közművelődési ágazatban 9,6 %). Jelentősen kisebbek az intézményi működéshez közvetlenül nem kapcsolódó normatívák (közalapítvány, belső ellenőrzés, sportfeladat támogatásai) is. A Baranya Megyei Önkormányzat esetében a években a központi források csökkenése több, mint 800 millió forint. Ezen belül a évi normatív hozzájárulás és az átengedett SZJA bevétel együttes összege közel 627 millió forinttal maradt el a évi támogatások összegétől. Ebből csak az SZJA kiesés több, mint 450 millió forint. A jelentős nominális csökkenés tovább halmozódik azzal, hogy nem kezeli a kiadási oldalon érvényesülő növekményeket, mint például az infláció (ár-és közüzemi díjemelkedések) és a közalkalmazottakat és köztisztviselőket megillető bérnövekmények hatása. Azaz a támogatásoknak nemcsak nominális, hanem jelentős reálérték csökkenésével is számolni kell és 2007 között millió forint fejlesztési célú, cél- és címzett támogatást kapott önkormányzatunk, csaknem felét, 42 %-át 2005 és 2007 között. (Címzett támogatással valósult meg a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukciója, a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem és tanműhely építése, a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója, továbbá céltámogatás igénybevételével folyik a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése.) Alacsony és állandó nagyságrendet képviselnek az egyéb, döntően konkrét feladatokhoz kapcsolódó, jellemzően pályázati úton megszerezhető központi források, melyek döntően az ún. központosított támogatások. Tendenciája lassan növekvő, egyrészt egyes tételek a normatívából átkerültek ebbe a támogatási kategóriába, másrészt a létszámleépítésekhez kapcsolódó források növelik ezt az előirányzatot. Az intézmények által ellátott feladatok működési finanszírozásában a Baranya Megyei Önkormányzatnál 2006-ban az állam 70 %-os részarányt vállalt, a hiányzó 30 %-ot az önkormányzatnak saját bevételeiből kellett biztosítania. Ez az arány a megyei önkormányzatok egészében még kedvezőtlenebb, 63 és 37 %. A saját bevételeket a kötelező feladatok ellátására szükséges fordítani. Nem jut forrás olyan önként vállalt feladatokra, amelyek a megyei szerepvállalást erősíthetnék. millió Ft Bevételek alakulása Működési bevételek Bevételek összetételének változása Hitel Illeték Központi források Felhalmozási és tőke jellegű bevételek OEP támogatás Támogatásértékű és átvett bevételek Pénzmaradvány Hitel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pénzmaradvány Támogatásértékű és átvett bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Illeték Működési bevételek OEP támogatás Központi források II.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK (illeték, egyéb működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, támogatásértékű és egyéb átvett pénzeszközök, pénzmaradvány) A helyben képződő bevételek - összbevételen belüli - közel 1/3-os nagysága az önkormányzat gazdálkodásának viszonylag alacsony szabadságfokát jelzi, ami halmozódik azzal, hogy gyakorlatilag olyan elemekből áll, amelyeket az önkormányzat kevéssé képes befolyásolni.

10 10 A megyei önkormányzatok legjelentősebb saját forrása az illetékbevétel, mely 2006-ban a Baranya Megyei Önkormányzat működési célú saját bevételeinek több, mint 55 %-át tette ki. Nagysága folyamatosan, 2000-től dinamikusan növekvő. Összességében 2000-hez képest 2006-ra az illeték összbevételen belüli aránya kb. megduplázódott (ez abszolút nagyságban 1,7 milliárd forintos növekményt jelentett), nagysága 2006-ban meghaladta a 2,3 milliárd forintot január 1-jétől azonban változás következett be, a megyei Illetékhivatalok megszűntek, feladataikat az APEH regionális igazgatóságai vették át. A évi terv az előzetes prognózisok alapján (költségvetési törvényben 25 %-os elvárt növekedési szint és a 8,5 %-os visszatartott költségek figyelembe vételével) a évi eredeti terv szintjén készült, az elmaradás háromnegyedévben 476 millió forint volt. Alapvetően, teljes egészében elmarad az illetékbevétel elvárt magas növekedése. Ezen túl megszűnt az önkormányzatok végrehajtási tevékenységét ösztönző 80 %-os részesedés is. Csökkent a valamennyi megye között felosztott bevétel (Pl. Érd megyei jogú várossá válásával), de bevétel kiesés jelentkezik a megosztási szabályok miatt a kapó megyéknél Budapest és Pest megye bevétel elmaradása következtében is. Az ügymenetekre befolyással volt (van), hogy az APEH rendszerébe nem illeszkedett az illetékügyi nyilvántartásra szolgáló program. A szervezeti változás egyéb problémát is felvet ben már nem az önkormányzat által beszedett bevételekről beszélhetünk, hanem a központi költségvetésből az APEH által beszedett illetékbevételekből kapnak a megyék részesedést. Ugyanakkor az illeték, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 82. -a szerinti saját bevételi forrás, a megyék legjelentősebb saját bevétele, az önkormányzat hitellimit számításának alapja. Az egyéb működési bevételek, melyek főként az intézményeknél realizálódó - és jellemzően az ellátottak és alkalmazottak térítési díj jellegű bevételeiből, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatás és áruértékesítésből, bérleti díjakból, kamatból, ÁFÁ-ból összetevődő bevételek, 2001 óta szinte állandó (7-9 %-os) összbevételen belüli arányt képviseltek. Abszolút nagyságuk növekedése folyamatos és mérsékelt, tükrözi az árakban és a térítési díjakban megjelenő inflációs hatásokat. E bevételek az önkormányzatnak sem kitörési pontot, sem bevétel bővítési lehetőséget nem jelentenek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek aránya, nagysága hektikus, jelezve legfontosabb jellemzőjét, hogy egyszeri jellegű bevételekből tevődik össze, egy-egy vagyonelem értékesítéséhez kapcsolódik. Összesen 1998 és 2006 között 4 milliárd felhalmozási bevétele volt az önkormányzatnak. Évenkénti nagysága alacsony, két csúcsa 2002-ben 755 millió forint és 2006-ban millió forint volt, melyek az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések értékesítéséhez kapcsolódtak ben a Mecsek Tours Kft-ben lévő üzletrész eladásából 450 millió forint, 2006-ban a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomag értékesítéséből millió forint származott. Az önkormányzat ingatlan- és ingó vagyonának döntő része az intézmények használatában van és kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását szolgálja, nagyobb hányada korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen kategóriába tartozik. A forgalomképes vagyon egy része is üzemeltetésre átadott ingatlanokból áll, illetve egy jelentős részét a felvett hitelekkel kapcsolatos jelzálogjog terheli. A hasznosítható vagyontömeg nem számottevő és az értékesítés is az ingatlanok jellege, elhelyezkedése, hasznosíthatóságának korlátozottsága, valamint az általános ingatlanpiaci helyzet miatt egyre nehezebb. Ebből következően a felhalmozási és tőke jellegű bevételek sem jelentenek már érdemleges saját bevétel bővítési lehetőséget. A pénzmaradvány sem kitörési pont, átlagos nagysága a vizsgált időszakban 538 ezer forint volt, 251 és 987 millió forint szélsőértékek között. Utóbbi évek tendenciája, hogy e forrás felhasználása kötelezettségekkel terhelt, sőt óta a tárgyévi pénzmaradványt jelentősen meghaladta az áthúzódó kötelezettségek nagysága. A támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök (előbbi az államháztartáson belülről, utóbbi az azon kívüli pénzeszköz átvételeket foglalja magába) nagyrészt egyszeri jellegű, jellemzően konkrét feladathoz kapcsolódó bevételek összessége. Nagyságrendje 2004-ig viszonylag állandó (7 év átlaga 579 ezer forint) volt, 2005-ben az EU-s pályázatok megjelenésével már jelentős volt a növekmény ben 859 millió forint, 2006-ban 1614 millió forint bevétele származott az önkormányzatnak e jogcímen. Az elmúlt években gazdasági programjában is deklaráltan - az önkormányzat kitörési pontként kezelte a külső források bevonását. Jellemző volt az intézmények és a Hivatal esetében is a hazai pályázatokon és a csatlakozást követően az európai uniós pályázatokon való aktív részvétel. A Hivatalnak 16 sikeres európai uniós pályázata volt, ebből végéig finanszírozási szerződés szerint befejeződik 12 db.

11 11 Az intézményeknek 2005-ben 8 db, 2006-ban 10 db és 2007-ben 7 db európai uniós projektje indult. Kiemelésre érdemes a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központja kialakítására fordított 963 millió forint támogatás. Nagy jelentőségű, külső forrásból megvalósuló projekt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál az M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárása, melyre a Nemzeti Autópálya Rt.-vel 2008-ig szóló szerződés alapján összesen 1,6 milliárd forint várható. II.3. KIADÁSOK Általánosságban elmondható, hogy a bevételi oldalon a nominális automatizmusok érvényesülnek jobban, a kiadásoknál viszont a reálfolyamatok hatása erősebb. A megyei önkormányzatok jogszabályok által előírt feladat és hatásköre, feladatellátási kötelezettsége nem csökkent, a reálfolyamatok alakulásának következtében a struktúra fenntartása egyre többe kerül. Így a bevételek reálértékének csökkenése az alulfinanszírozottság nehézségei elé állítják az önkormányzatot. 140% Kiadások és bevételek növekedési ütemének összehasonlítása (előző év=100%) 125% Működési bevételek és kiadások növekedési ütemének összehasonlítása (előző év= 100 %) 135% 130% 125% bevételek kiadások 120% 115% 120% 115% 110% 110% 105% 100% % 100% bevételek kiadások A bevételek és kiadások növekedési ütemének az előző évhez viszonyított összehasonlítása azt jelzi, hogy a kiadások (1999 és 2000 után) 2004-ben és 2005-ben ismét nagyobb ütemben nőttek a hitellel együtt figyelembe vett bevételeknél óta mind a kiadások, mind a bevételek növekedési üteme csökkent ban a részvénycsomag értékesítés következtében a kiadás-bevétel növekedési arányok lényegesen javultak. A működés mutatóit tekintve az arányok megint kedvezőtlenebb képet mutatnak, 2004 óta a növekedési ütem viszonylag alacsony és a kiadásoké tartósan a bevételeké fölött van. Az intézményi feladatellátásban, amely az önkormányzat összes költségvetéséből átlag 80%-ot (2006- ban 78 %-ot) tett ki a kiadások determináltsága igen nagy. A személyi juttatásoknak és járulékainak aránya 52 % és 64 % között szóródik, a kisebb értékek a vizsgált időszak elejéhez kötődnek. Az utolsó 4 év aránya nagyjából állandó, átlaga 63 %, a dologi kiadásoké %. E két kiadásnem együttesen, átlagban nagyon kis szórással (92-96%) - az összes kiadás 94 %-át tette ki. Az összes többi kiadásra (ellátottak juttatására, támogatásokra, felújításokra, beruházásra) mindössze a maradék 6 % jutott. ezerft Intézmények kiadásainak alakulása Személyi kiadások és járulékok Dologi Speciális célú támogatások Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadások ezer Ft Hivatal kiadásainak alakulása Személyi kiadások és járulékok Dologi Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Támogatási kölcsönök Adósságszolgálat

12 12 100% 80% 60% 40% 20% Felhalmozási kiadások Intézmények kiadásainak megoszlása Dologi Ellátottak juttatása Speciális célú támogatások 0% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beruházások Hivatal kiadásainak megoszlása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Speciális célú támogatások Dologi Személyi kiadások és járulékok Támogatási kölcsönök Gyakorlatilag összességében létszámcsökkenés mellett nőtt a személyi juttatások és járulékainak nagysága, ezen belül döntően a bértábla emelkedések eredményeként a rendszeres juttatások (alapilletmények, pótlékok), illetve a létszámleépítéshez kapcsolódó egyszeri juttatások növekedtek. A dologi kiadások között legnagyobb mértékben az üzemelés közvetlen költségei (pl. távhő, víz, villany, gáz, gyógyszer, vegyszer, élelmezés) emelkedtek. A Hivatal költségvetésében az arányok mások, de ebben is fellehetők determináltságok. Legszembetűnőbb az adósságszolgálat növekménye. A felújítások mértéke és aránya alacsony ez a kötelező feladatok ellátását végző intézményhálózat fokozatos leromlását jelzi. A személyi juttatások aránya itt is viszonylag állandó és mértéke növekvő. Állandó, de viszonylag magas arányt képviselnek a speciális célú támogatások benne a civil szféra, alapítványok, egyesületek, különféle egyéb szervezetek, önkormányzatok támogatásai. Ezek egy része nem kötelező önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódott. II.4. HITELÁLLOMÁNY, ADÓSSÁGSZOLGÁLAT millió Ft 1600 Az önkormányzat hitelállományának alakulása ezer Ft Adósságszolgálat fejlesztési működési összesen A fejlesztési hitelállomány a vizsgált időszakban egyenletesen, 2002-től jelenősen emelkedett. A felhalmozási célú kiadások a költségvetési kiadásokon belül nőttek, miközben a felhalmozási célú bevételek az összes költségvetési bevételhez viszonyítva lényegében nem változtak. A felhalmozási célú bevételeket az önkormányzat fejlesztési hitelekkel pótolta. A működési célú hitel tendenciája is átlagosan növekvő, alakulása jellegénél fogva (és a különböző típusú, rulírozó és folyószámla hitelek összehasonlítása miatt is) hullámzóbb óta növekedésnek üteme nagyobb lett. Az adósságszolgálat a hiány alakulása következtében szintén nő. Növekedésének dinamikája azonban a hitelek növekedési üteménél erőteljesebb. (A évi kiugró érték az éven belüli működési hitel bruttó elszámolásának következménye.) ÖSSZEFOGLALVA Az önkormányzat gazdálkodásának lehetőségei folyamatosan szűkülnek.

13 13 Forrás oldalon: csökkennek a legnagyobb arányt képviselő, központi kapcsolatokból származó bevételek, ugyanakkor a saját bevételek között sem rejlik jelentős bevétel bővítési lehetőség. Kiadási oldalon: a feladatellátási struktúra működésében sok a determinizmus. Nagyon magas a intézményi feladatellátásban a személyi jellegű és a közvetlen működéshez kapcsolódó dologi kiadásainak aránya, valamint dinamikusan nő a hiány finanszírozásához kapcsolódó adósságszolgálat. Az önkormányzat kötelező feladatellátása nincs összhangban a finanszírozás lehetőségeivel. A bevételek reálértékének csökkenéséhez folyamatosan alkalmazkodni kell olyan feltételrendszerben, amelyben a megyei kötelező feladatok köre nem csökken, sőt - feladatellátási kötelezettségének következtében át kell vennie más önkormányzatok által éppen gazdasági nehézségek miatt átadni szándékozott feladatokat/intézményeket. Átfogó strukturális, a működés racionalizálását is megcélzó átalakítás csak jelentős külső forrás, főleg uniós pályázati lehetőségek kiaknázásával lehetséges. Ehhez viszont az önrész megteremtéséhez kell a megfelelő forrásokat biztosítani, ami ismét forrás igénnyel jár. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006-ban egy összességében kb. 1 milliárd forintos, 2007-ben egy kb. 320 millió forintos megtakarítási csomagot hajtott végre években összességében kb. 1,2 milliárd forint kivonása történt meg az intézmények költségvetéséből. A Hivatal működésében is jelentős főleg létszám és személyi juttatás csökkentésre került sor. Mindezek eredményeként az erősen determinált feladatellátás megvalósítására kötelezettek nagyjából elérték a kiadáscsökkentés korlátait. További korlátozó tényezőt jelent, hogy a megyei önkormányzat fenntartásában lévő igaz OEP finanszírozással működő Baranya Megyei Kórház (2007. háromnegyedéves adatok alapján) 1,3 milliárd forintot meghaladó, növekvő tartozásállománnyal rendelkezik. III. Az önkormányzat évre becsült bevételei és kiadásai Az 1. számú mellékletben jogszabály szerint, a évivel azonos szerkezetben mutatjuk be az önkormányzat 2008-ra prognosztizált kiemelt előirányzatait. A táblázat tartalmazza a korábbi évek adatait is. A mérlegben és a további részletezéseket tartalmazó 1. számú segédletben külön láthatók az intézmények és a Hivatal előirányzatai is. A minél pontosabb kép kialakítása érdekében, további tendenciáit tekintve - kisebb, homogénebb egységeket különböztettünk meg. Ezek: a) alapelőirányzat b) elkötelezettségek c) összes többletigény d) javasolt többletigény a) Az alapelőirányzat kategóriába foglaltuk össze gyakorlatilag a folyamatos (tovább)működéshez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket. A bevételeket a kötvény kivételével mind ebbe a kategóriába soroltuk. b) Az elkötelezettségek tartalmazzák a évről áthúzódó és a már meglévő döntések alapján elkötelezettségként jelentkező kiadásokat. A kiadások és a bevételek összhangjára igyekeztünk tekintettel lenni, ezen az elven szerepel a kötvény bevételi oldalon is az elkötelezettségek között. Az áthúzódó kiadásokat a korábbi években nem jelenítettük meg a koncepciós mérlegben, csak jeleztük várható hatását a költségvetésre. Most azonban a közel 4 milliárd forintos nagyságrendű - EKF-re és a kötvényből megvalósítandó feladatokra képzett - céltartalék miatt szerepeltetésétől nem lehetett eltekinteni. Igyekeztünk a pénzmaradvány, a folyószámlahitel visszafizetés és a céltartalék előirányzatokat úgy meghatározni, hogy a hiány összegét a lehető legreálisabban befolyásolják. Természetesen, mivel még ezeket az év hátralévő gazdálkodási folyamatai jelentősen befolyásolják, e prognózis hordozza a legnagyobb bizonytalansági tényezőt. c) Az összes többletigény az intézmények és a szakmai főosztályok (a feladatellátásban résztvevő szervezetekkel egyeztetett) egyszeri, egyedi jellegű többlet szükségleteit tartalmazzák. d) A javasolt többletigény az összes többletigényből a szakmai szempontok figyelembe vételével szükségesnek ítélt tételeket tartalmazza. A korábbi évekénél ebben a koncepciós számításban a kétféle igény között sokkal kisebb a különbség. A korábbi években az igényekből a lehetőségeket tekintve nagyon kevés volt a költségvetésbe építhető, ez arra az eredményre vezetett, hogy idén már az igények is szerényebb mértékűek voltak. Ehhez járult, hogy jelen elsődleges szűrést alapvetően nem a költségvetési kényszer, hanem jellemzően szakmai megfontolások vezérelték.

14 14 A mérlegben a 2008-ra javasolt előirányzat az alapelőirányzat, az elkötelezettségek és a javasolt többletigények összessége. Tartalmát tekintve ez hasonlítható össze a költségvetési rendelet előirányzataival. A mérlegben és a 1. számú segédletben is kiemeltük azt a hiány összeget, amely a költségvetésben szereplő adattal azonos tartalmú. (Tájékoztatásként a hiány összege kategóriánként is megállapítható. Nyilván azzal, hogy a bevételek a kötvény kivételével alapelőirányzatként jelennek meg, a többletigények teljes egészében a hiányt növelik.) A továbbiakban az egyes jogcímek számítási módjáról adunk rövid tájékoztatást. III. 1. BEVÉTELEK III.1.1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK (normatív hozzájárulások, átengedett SZJA) Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások és SZJA bevétel összegét a költségvetési törvény-tervezetben meghatározott fajlagosok (1 mutatóra jutó támogatások), valamint a 2008-ra benyújtott igénylésben szereplő létszámadatok alapján számoltuk. A normatíva igénylés határideje idén rövidebb volt, mint a korábbi években, így a koncepció szintjén pontosabban számíthattuk a támogatás összegét. (Természetesen a módosító indítványok és az esetleges értelmezési problémák következtében így is lehet eltérés a támogatás becsült és a majd előirányzatként megjelenő nagyságában.) Az alapvetően a évi szinten tartott normatíva rendszerben bekövetkezett változások, elsősorban a közoktatás támogatásában tavaly megkezdett teljesítmény mutató alapján történő finanszírozás, illetve annak kiterjesztése önkormányzatunknál a támogatás csökkenését eredményezték. A tavalyi évhez viszonyítva a központi forrásokból kb. 170 millió forint kieséssel számolhatunk (a bázist korrigálva a 2007-ben lemondott támogatással és az intézményátvételekhez kapcsolódó összegekkel). Tekintettel a 2007-es, megyei önkormányzatokat érintő igen jelentős forráskivonásra, e 4,5 %-os nominális csökkenés is jelentősen befolyásolja a feladatellátást. Főként ha figyelembe vesszük, hogy az intézményi ellátórendszer (kiemelkedően a szociális) fogyasztói kosara következtében a reálérték csökkenés magasabb az átlagnál. ezer forint Jogcímek Eltérés 2007-hez viszonyítva Általános megyei normatívák (Igazgatás, sport, közművelődés) 582 Szociális normatívák Közoktatási normatívák Normatíva összesen: Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Közalapítvány támogatása* Átengedett SZJA részesedés 428 Központi források mindösszesen: *:az e célra globálisan tervezett főösszeg csökkenési arányával számolva A csökkenés egy része létszámfogyásból adódik, a két év között a középsúlyos általános iskolások 21 fő, az enyhe súlyos 27 fő, a középfokú iskolások csökkenése 111 fő. Ez a teljesítménymutató bevezetése nélkül a 2006-os még létszámra vetített támogatás mértékével számítva kb. 52 millió forint csökkenést jelentett volna. A teljesítmény mutató bevezetésének hatására nehéz rövid idő alatt a feladatellátás átalakulásával reagálni, a megyei önkormányzatnak pedig különösen, amelynek ezeken a területeken feladatellátási kötelezettsége van. Az intézmények működési fenntartói támogatása az állami hozzájárulást (normatívát és SZJA-t) a 2. számú segédlet szerint - 1,8 milliárd forinttal haladja meg. Ez az ún. normatíva lefedettség az alapelőirányzat szintjén, hangsúlyozottan bármiféle többletigény figyelembe vétele nélkül 64,6 %-os, ami alacsonyabb arány az ideinél. Szembetűnő a hiány növekedése két középfokú (a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Komló és a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács) intézményünknél. Utóbbi 2007-ben az átvett intézmények nélkül még 0 szaldó közeli volt.

15 15 III.1.2. SAJÁT BEVÉTELEK (folyamatos bevételek: illeték, egyéb működési bevételek, egyszeri jellegű bevételek: felhalmozási és tőke jellegű bevételek, pénzmaradvány, átvett pénzeszközök) A központi forrásokhoz hasonlóan mind a folyamatos, mind az egyszeri jellegű saját bevételekben összességében csökkenő előirányzatokkal számolhatunk. A költségvetési törvény alapján az illetékbevételek elosztása, a központi költségvetést és a megyét illető bevételek aránya, az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a megye területén beszedett illetékbevétel 8,5 %-os visszatartása nem változik. A központi költségvetés 2008-ban 3-4 %-os illeték bevételi növekménnyel számol. A év korábban részletezett tapasztalatai, valamint az októberjanuári időszakra felfutást jósoló prognózisok alapján 2008-ra jelen pillanatban a évi előirányzathoz képest 350 millió forinttal kevesebb előirányzattal számolunk. Az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, valamint az intézmények egyéb működési bevételeinek becslése a szeptemberi módosított előirányzat, a 9 havi tényleges teljesítés kiszűrve az egyszeri jellegű összegeket - és az intézmények által teljesíthető javaslat figyelembe vételével készült. Ezen elvek alapján 1,4 %-os növekmény jelenik meg a Baranya Megyei Kórház bevételei nélkül, ahol 18,2 millió forint csökkenéssel számolnak. A szociális törvény módosítása a térítési díjakra vonatkozó szabályozást is érinti, az ennek megfelelő módosítást a költségvetési rendelettel egyidejűleg tárgyalja majd a testület. A Hivatal működési bevételei között az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevétellel és a kötvény - felhasználásáig - esetleges lekötéséből származó kamattal kalkuláltunk. Előbbi nagysága a kisebb tervezett ingatlan eladás következtében némiképp elmarad a évi szinttől. Az egyszeri jellegű bevételek legnagyobb tételét a felhalmozási és tőke jellegű bevételek alkotják. A tervezett bevételek a már értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából várhatók. Becslésünk szerint a Mohács, Szerb u. 2., a Balatonberény, Béke u. 12., szám alatti ingatlanok, valamint a Regenyei beépítetlen föld és az orfűi kertek megnevezésű ingatlanok bruttó forgalmi értéke eredményezhet bevételt 2008-ban. További lehetőség lehet a Király u. 33. tetőtér, emeleti lakás és iroda értékesítése. Jelentősen kevesebb egyszeri jellegű működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel tervezhető 2008-ban, 572 millió forinttal kevesebb OEP támogatással számol a Baranya Megyei Kórház, az egyéb átvett pénzek tervezhető összege is kisebb a évinél. Tekintettel arra, hogy egyszeri jellegű bevételekről van szó, döntő többségében a hozzá kapcsolódó tételek hiányoznak a kiadási oldalról is. Az európai uniós és hazai projektek nagy része befejeződik 2007-ben, az ebből tervezhető bevételek lényegesen kisebbek, a szakképzés finanszírozás várható átalakulása miatt nem célszerű szakképzési hozzájárulással sem kalkulálni. Technikai okokból viszont mivel központosított támogatás eredeti szinten nem tervezhető a kiadási oldallal való szinkron érdekében itt tervezzük a 2 heti 13. havi bér és a prémiumévesek juttatásainak fedezetét. A millió forint pénzmaradványból millió forint a 2007-ben kibocsátott/kibocsátandó kötvény, 120 millió forint pedig a létszámleépítések egyszeri terheire benyújtott pályázatra december 20-a után várható támogatás. Az, hogy a pénzkészlet, a pénzmaradvány és az elkötelezettségek nagysága hogyan alakul, jelen pillanatban nehezen és egymással kölcsönhatásban becsülhető. III.2. KIADÁSOK A koncepcionális szintű hiány meghatározásához alapvetően a kötelező feladatok ellátásának prioritásával, a jelenlegi feladatellátási szerkezet, változatlan intézményrendszer fenntartásával számolunk. A személyi juttatások és az egyszeri jellegű kiadások tervezése 0 bázisú módszerrel történt, a dologi, az ellátottak juttatása és az egyéb folyó kiadásoké pedig szintrehozással. Előbbi egy tételes, elemi szükségletek szintjéről felépített tervszámot, utóbbi pedig a korábbi évek egyedi tételekkel, szerkezeti változásokkal korrigált előirányzatát jelenti. Kivételek: - Az összes intézményi kiadás 38%-át jelentő Baranya Megyei Kórház az intézmény által javasolt tervszámokkal szerepel a koncepcióban. - A július 1-jével alapított Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás csak a Baranya Megyei Önkormányzat társulási hozzájárulásának évivel megegyező mértékű ezer forintos támogatásával jelenik meg a koncepcióban tekintettel arra, hogy a Társulás költségvetése a hiányt nem befolyásolja, illetve a Társulás finanszírozásával kapcsolatosan bizonytalansági tényezők állnak fenn.

16 16 A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást decemberében 80 millió forinttal támogatta a Belügyminisztérium, a és a évi támogatás sorsa azonban bizonytalan. A Belügyminisztérium hozzájárulása nélkül a tagoknak nincs elegendő forrása a Társulás feladatainak finanszírozására. Így annak ellenére, hogy a társulás céljainak megvalósítását a Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja, megfelelő források nélkül helyzete bizonytalan. - A projektek költségvetései, tekintettel arra, hogy a hiányt nem befolyásolják, nem szerepelnek a koncepcióban. (Bevételi oldalon megjelennek azok a bevételek, amelyekhez kapcsolódóan a kiadások 2007-ben jelentkeztek, az elszámolás húzódik csak 2008-ra.) Az intézményi személyi juttatások és járulékok alapelőirányzatának 0 bázisú tervezése a jelenleg, illetve 2008-ra hozott döntések alapján január 1-jétől érvényes létszámkeretre (a Baranya Megyei Kóházzal együtt 2526 főre) számított kereseteket és a jelenleg érvényes SZMSZ-ek szerinti juttatásokat foglalják magukba. Az előirányzat a rendszeres személyi juttatások között tartalmazza az alapilletményeket, illetménykiegészítéseket, illetménypótlékokat és a 13. havi bérfizetéseket a jogszabály előírásainak megfelelően. Tekintettel voltunk a soros emelkedésekre és a feladatellátás bővüléséből adódó, év közben belépők juttatásainak szintrehozására. Az érintett szociális intézmények esetén a 2007-ben indult szociális foglalkoztatás személyi juttatásait is tartalmazza az előirányzat, illetve követi a július 1-jétől átvett mohácsi intézmények miatt bekövetkező, és a kulturális intézmények gazdasági integrációjának megszüntetéséből adódó változásokat is. Az előirányzat része 6 fő prémiuméves személyi juttatása is. Az intézmények által jelzett, 2008-ban kötelezően fizetendő jubileumi és törzsgárda jutalmak a Hivatal költségvetésében - az egyszeri személyi jellegű kifizetésekre és a létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadásokra - tervezett céltartalékban szerepelnek. Az intézményi többletigények összesen 9 intézményt érintően 24 létszámot jelentenek, 22 fő szakmai és 2 fő gazdasági álláshely növelésére érkezett javaslat. Ezeknek egy része jogszabályi kötelezettség, illetve többletfeladatok teljesítéséhez kapcsoló igény. Koncepcionális szinten a többi is szerepel a költségvetésben, ezeket azonban a költségvetés elkészítéséig szükséges lesz sokrétűen felülvizsgálni, mivel az érintett intézmények létszámleépítéseihez kapcsolódóan a korábbi években pályázaton támogatást nyertünk, így ezen intézményeknél az álláshely bővítés visszafizetési kötelezettséget keletkeztethet. A Hivatal személyi juttatásainak rendszeres személyi juttatásokra vonatkozó része ugyanúgy mint az intézményeknél tartalmazza az alapilletményeket, illetménykiegészítéseket, illetménypótlékokat és a 13. havi járandóságot 68 fő köztisztviselőre, 2 fő munka törvénykönyve alá tartozó dolgozóra, 2 fő tisztségviselőre és 2 fő BMCÖ által foglalkoztatott munkavállaló bérére február 28-ig tartó munkaszerződés alapján. Tartalmazza a nem rendszeres juttatások körébe tartozó költségtérítéseket, hozzájárulásokat a jogszabályok illetve a Baranya Megyei Önkormányzat jelenleg érvényes juttatási rendelete alapján. A tervezett összeg része még a külső személyi juttatások között 38 fő képviselő és 27 fő külső bizottsági tag tiszteletdíja, a Védelmi Iroda személyi jellegű kiadása, az Elnöki Kitüntető díjak és a megbízási díjak előirányzata. Továbbá 2 fő prémiuméves személyi juttatásit tartalmazza az előirányzat. Többletigényként 9 fő álláshely bővítésével számolunk az EKF két megyei projektjének megvalósításával kapcsolatos feladatokra. Ez csupán a lehetőség arra az esetre, ha mindkét projekt esetében a megyei önkormányzat lesz a projekt megvalósításának irányítója. Az érdemi hatáskörök és azok pénzügyi következményeinek pontos tisztázása még folyamatban van. A megvalósítás érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat lehetőségei szerint mindent meg kíván tenni a jövőben is. Az intézményi dologi kiadások alapelőirányzatának meghatározásakor a évre tervezett összegből indultunk ki, ezt korrigáltuk az egyszeri jellegű tételek hatásaival, a szerkezeti változásokkal, az átszervezések miatt bekövetkező változásokkal, a többletfeladatokra jóváhagyott előirányzatok áthúzódó hatásaival. Ennek eredményeként (a Baranya Megyei Kórház nélkül) 88 millió forinttal nőtt az előirányzat ben 2004 óta először - dolgi automatizmussal, azaz a tervezett inflációval egyező mértékű előirányzat növekménnyel számoltunk, ennek következtében kevesebb likviditási problémával és év végére kevesebb hiánnyal számolunk. A 2008-as tervezés alapvető szempontja is a növekmények kezelése, általánosan 5,8 % dologi automatizmussal kalkulálunk (ami a 2008-ra prognosztizált 4,5 % és a évi tervezett és a várható infláció 1,3 %-os különbségéből tevődik össze). Ezen felül az egyedi (egyszeri jellegű) beszerzéseket tartalmazó, sokszor évek óta továbbgörgetett igények nagyobb részét is beépítettük az előirányzatok közé. Az így számított többlet közel hasonló nagyságrendű, mint az intézményi igények összessége. A költségvetési rendelet megalkotásáig a növekmény minél racionálisabb intézményi megosztása érdekében célszerű ágazati/intézményi sajátosságokat figyelembe vevő alternatívákat kidolgozni.

17 17 A Hivatal 2008-ra tervezett dologi kiadásainak kb. 85 %-át a kamatkiadások teszik ki, melynek nagysága függ a hiány, az ehhez kapcsolódó tényleges folyószámla hitel nagyságától, a kötvényhez kötődő kiadásoktól, valamint a fejlesztési hitelek kiváltásához kapcsolódó megtakarításoktól. Jelen pillanatban becslés értékű adatokkal tudunk számolni. A dologi kiadások és a személyi juttatások előirányzata a évi tervszámnál lényegesen kevesebb, ami a projektekhez kapcsolódó kiadások következménye. Az ellátottak juttatásának szintrehozott előirányzathoz képest támogatandó többletigényt jelentenek - 2 intézménynél - a gondozottak életkorának növekedése miatt növekvő zsebpénz és ösztöndíj típusú kifizetések. A Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási-felújítási előirányzatai mind bevételi mind kiadási oldalon jelentős változást mutatnak a évhez viszonyítva. Bevételi oldalon jelentősen csökkenek a központi költségvetésből származó források, mivel évben pénzügyileg is lezárásra került illetve kerül két címzett támogatással megvalósuló beruházás, a Baranya Megyei Kórház rekonstrukciója és a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Mohács tornaterem és tanműhelyépítés évben áthúzódó feladatként a Zsolnay Múzeum rekonstrukció címzett támogatása, mint konkrét feladathoz kapcsolódó egyszeri támogatás kerül a költségvetésbe ban elkészülnek a múzeum déli homlokzatának restaurálási munkálatai és év végéig pénzügyileg is lezárásra kerül a beruházás. A címzett támogatási lehetőség megszűnése miatt ezután nagyobb beruházás csak uniós forrásból indítható. Az 2007-ben folyamatban lévő uniós forrásból támogatott projektjeink a Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése és a Támasz-pont hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése 2007-ben várhatóan műszakilag lezárul, de a pénzügyi elszámolások áthúzódó kötelezettségként megjelennek a évi költségvetésben. Új induló beruházás 2008-ban a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program részeként megvalósuló Déldunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont valamint a Nagy Kiállítótér projektek, melyek önrésze, illetve a projektgazdai szerepből adódó egyéb kötelezettségvállalás a partneri együttműködés tisztázatlansága miatt jelenleg nem pontosítható. Egyéb uniós projektek és Norvég Alap pályázatok a pályázati kiírások megjelenési időpontja miatt - előkészítési szakaszban vannak, önrész biztosítása a projekt befogadási döntések előtt nem indokolt. Saját forrásaink terhére hivatali beruházásként két nagyobb projekt elindítását tervezzük 2008-ban. A Bólyi Önkormányzat thermálvizes projektjéhez kapcsolódóan a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona thermálvíz alapú fűtésrekonstrukciójára valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Komló kollégium épületének átalakítási munkálataira amelyről a Közgyűlés 2007-ben már határozott szükséges előirányzatot biztosítani. Az intézmények évi beruházási, felújítási igényei kisebb volument képviselnek mint 2007-ben. Felülvizsgálva az igényeket a teljes ezer forint felújítási igényből ezer forint összegű igény megvalósítását ítéljük szükségesnek. A Baranya Megyei Kórház szükségletei közül - tekintettel az akkreditáció bizonytalanságaira - csak az egészségügyi gépműszer, valamint a kazán felújítási költségeivel számolunk. Nem tervezzük azokat az igényeket, ahol az ingatlanok tulajdonosai más önkormányzatok, illetve azokat, amelyek az EKF program által érintett ingatlanokhoz kapcsolódnak. Kiemelten kezeljük viszont az intézményi igények közül az állagmegóvási, akadálymentesítési és energiaracionalizálási feladatokat, amelyek a későbbiekben működési költségmegtakarítást eredményezhetnek. A többi intézményi probléma megoldásához pályázati forrást kell találnunk. A speciális célú pénzeszköz átadások tartalmazzák az önkormányzati feladatellátásban szerződések, megállapodások alapján részt vevők támogatását, illetve az önkormányzat közgyűlési, elnöki döntések alapján - önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek, kht-nak, közalapítványoknak nyújtott támogatásokat. Céljukat tekintve e támogatások széles spektrumot ölelnek fel, az egyes ágazati (pl. egészségügy, oktatás, kulturális stb.) tevékenységektől a kisebbségi célokon át a területfejlesztésig. Ebből a forrásból bonyolódnak a nagyrendezvények is. Jellegéből adódóan az alapelőirányzatok közt nincs speciális célú támogatás, ezek elkötelezettségek vagy igények. Megítélésüknél prioritást élvez a kötelező önkormányzati feladatellátás forrásainak biztosítása. Nagyságrendje az integrált egészségügyi ellátórendszerre tervezett kiadással korrigálva - a évivel nagyjából megegyezik. Egyetlen intézmény a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében található ilyen célú előirányzat, mely a nagykorúak lakásvásárlásához nyújtott támogatást tartalmazza.

18 18 A 130 millió forint előirányzott általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve a tervezett, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására szolgál. A Hivatal legnagyobb kiadási előirányzata a céltartalék, hiszen ez tartalmazza az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészére elkülönített 918 millió forintos önrészt, valamint a további felhasználásra vonatkozó döntésekig a kibocsátott kötvény évi fejlesztési hitelek kiváltására szánt összeggel - csökkentett részét, millió forintot. A céltartalék tervezett szintje 2008-ban összesen millió forint. Az említett két nagy tételen kívül több olyan későbbi döntésen alapuló célra különül el előirányzat, amelyek a korábbi évekről ismerősek. Ilyenek a közgyűlési döntésen alapuló kezességvállalások, jogszabályi előírás alapján a szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a, a szociális intézmények ISO minősítésére vállalt kötelezettség. Továbbá célszerű elkülöníteni egy normatíva elszámoláshoz, lemondáshoz kapcsolódó előirányzatot is a létszámfogyáshoz kapcsolódó esetleges kötelezettségekre. Ezen túl e jogcímen találhatók a meghatározott célra elkülönített, de keret jellegű előirányzatok, a létszám változások egyszeri terheire és egyszeri jellegű személyi juttatásokra tervezett előirányzat, a pályázati önerőt biztosító, megelőlegező keretek, valamint a 2007-ben először tervezett vis-major keret. A pályázati önrészekre szánt keret bár a szűkebb pályázati lehetőségek következtében 2007-ben alacsony volt a felhasználás - a évivel megegyező szintű, összességében 100 millió forint, amit növelnek az áthúzódó tételek. A létszámleépítések kerete a 2007-ről áthúzódó és az egyedi kifizetési kötelezettségek alapján tervezett tételeket tartalmazza. Megjegyzendő még, hogy az adósságszolgálat növekedésével számolunk. Többször említettük nagyságának (több jogcímmel kölcsönhatásban tervezett) becslés értékét. A fejlesztési hitel esetében, a korábbi hitelek kötvénnyel való kiváltásával számolunk, így egy nagyobb tárgyévi hiteltörlesztés fog megjelenni. Ezzel párhuzamosan lesz egy fejlesztési kamat csökkenés, ugyanakkor a kötvény kamata miatt egy jelentősebb növekedés is. ÖSSZEFOGLALVA A fenti elvek alapján a évhez viszonyítva összességében a kiadások főösszege 1,8 milliárd forintos növekedésével kalkulálunk. A évi (hiteltörlesztéssel együtt számított) 1,3 milliárd forintos hiánnyal szemben 2008-ban a tervezett kiadások 2,4 milliárd forinttal haladják meg az önkormányzat prognosztizált bevételeit. E számítás szerint sem a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomag vételárából sem az Európa Kultúrális Fővárosa 2010 önrészére elkülönített 918 millió forint, sem a kötvénykibocsátásból származó 3 milliárd forint nincs beforgatva a költségvetés szabadon felhasználható forrásai közé. Ezeket a koncepció szintű tervezésben elkülönítetten kezeltük azért, hogy a termelődő, újratermelődő hiány legyen látható. Természetesen felhasználásukkal - erre vonatkozó döntés esetén - a hiány csökkenthető. A becsült hiányból a fejlesztés hiánya kb. 600 millió forint, a működésé kb. 1,8 milliárd forint. E két adat a évi költségvetésben 558 millió forint és 730 millió forint volt. A tendencia nagyon kedvezőtlen, a fejlesztés hiánya gyakorlatilag változatlan, a működésé kb. 1 milliárd forinttal nőtt. A pénzügyi stabilitás feltételeinek megőrzése, megteremtése szigorú költségvetési gazdálkodást vetít előre 2008-ra is. A évről áthúzódó hiány nagysága jelentős bizonytalansági tényezőket tartalmaz, a évi gazdálkodás folyó hiánya azonban mindenképpen racionális, költségkímélő gazdálkodást kíván. A határozati javaslat megfogalmazza azokat a főbb célkitűzéseket, feladatokat amelyek megvalósítása - a kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásnak biztosítása, - az intézmények működőképességének megőrzése, - a hiány mérséklése, - a működési egyensúlyra való törekvés, - a bevételek lehetőség szerinti bővítése, a tervezett bevételek teljes körű beszedése, - a kiadások forrás oldalhoz igazított mérséklése érdekében a költségvetési rendelet megalkotásához elengedhetetlenül szükségesek.

19 19 IV. BARANYA MEGYEI TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IV.1. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSA A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatására 2007-ben 1 337,9 millió forint, 2008-ban a költségvetési törvény tervezete szerint 1 557,9 millió forint előirányzat szerepel. Az előbbi számok szerint 2008-ban 220 millió forinttal 11,6 %-al több támogatás áll rendelkezésre országos szinten a kisebbségi önkormányzatok működési támogatására. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII. tv. szerint a települési(települési és fővárosi kerületi) valamint a területi (fővárosi és megyei) kisebbségi önkormányzatokat évre egységesen 640 ezer forint/kisebbségi önkormányzat összeg illeti meg. A területi önkormányzatok az évközi megalakulásból eredően időarányosan jogosultak a évben a támogatásra, a megalakulást követő hónap 1-től. Baranya megye esetében így a támogatás 480 ezer forint önkormányzatonként. A Magyar Köztársaság évi költségvetésének tervezete a évi támogatási szabályoktól eltérően - nem határozza meg a támogatás mértékét, összegét, hanem úgy fogalmaz, hogy általános és feladatalapú támogatásra jogosultak a települési és területi kisebbségi önkormányzatok. A tervezet szerint a Kormány kap felhatalmazást arra, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait meghatározza január 15-ig. A törvénytervezet megfogalmazása arra enged következtetni, hogy várhatóan minden kisebbségi önkormányzat kap egy összegben meghatározott általános támogatást. Az un. feladatalapú támogatásra vélhetőleg azok lehetnek jogosultak akik több feladatot látnak el (intézményt, szervezeteket működtetnek stb). IV.2. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TEVÉKENYSÉGE A Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok cigány, horvát, német március 20-i megalakulását követően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a törvényi előírásnak megfelelően 43/2007.(IV.19.) Kgy. határozatában biztosította, részben természetbeni nyújtott, részben pénzügyi támogatásként a kisebbségi önkormányzatok működési feltételeit. A Baranya Megyei Önkormányzat a költségvetési támogatáson és a törvényben meghatározott feltételek biztosításán túl, évre további 10 millió forinttal támogatta a három kisebbségi önkormányzatot. A támogatás a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel történt egyeztetés után differenciáltan került elosztásra Cigány Önkormányzat 4 millió, Horvát Önkormányzat 2 millió, Német Önkormányzat 4 millió forint - a kisebbségi önkormányzatok között. Ezt követően a kisebbségi önkormányzatok meghozták a évi költségvetésükről szóló határozatukat és megkezdték az önkormányzati feladataik megvalósítását. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) évben 5 testületi ülést és több munkaértekezletet tartott. A évi költségvetéséről szóló határozata szerint a központi költségvetési valamint a Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatási forrás alapján ezer forint előirányzattal gazdálkodhat. A évi költségvetéséről szóló határozatában ezer előirányzatot különített el támogatás célra, amelynek terhére 24 települési kisebbségi önkormányzat és civil szervezet rendezvényeit roma napok és cigány fesztivál - támogatta differenciált összegben. Együttműködési megállapodást kötött a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal valamint a Somogy- és Tolna Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. Az önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával három fő egy fő 90 %- os, kettő fő 80 % -os mértékű - közhasznú foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásáról döntött. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évben a cigányok foglalkoztatási és életesélyeinek javítását célzó Foglalkoztatási modell-program -ban való részvételt illetve annak Baranya megyei koordinálásában történő szerepvállalást tartja meghatározó feladatának. Ennek keretében az alábbi programok megvalósítását tartja fontosnak: - Integrált támogatás kisgyermekes roma családok helyzetének stabilizálására. - Kistérségi program kisebbségi önkormányzatoknak. - Képzési program tartós munkanélküliek számára

20 20 A Horvát Kisebbségi Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló határozata alapján a központi költségvetési valamint a Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatási forrás alapján ezer forint előirányzattal gazdálkodhat. Az önkormányzat kiadási előirányzataiból 900 ezer forint összeget különített el a települési önkormányzatok és civil szervezeteik támogatására. A támogatásokra vonatkozóan három témakörben pályázatot írtak ki, amelynek keretében összesen 725 ezer forint összegű támogatást biztosítottak eltérő összegben 26 szervezet számára. Pályázat útján történő forrás bevonására évben nem került sor. Az önkormányzat fontos feladatának tekintette és tekinti a települési önkormányzatokkal való állandó kapcsolattartást, és azok valamint a civil szervezetek részére történő szakmai, politikai és anyagi segítség nyújtást. A év jelentős eseménye lesz december 8-án a Baranyai Horvát Önkormányzatok találkozója, amelynek részeként sor kerül az aktuális kisebbségpolitikai kérdések megvitatását szolgáló fórum megrendezésére is. Önkormányzati munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek az anyaországgal, Horvátországgal való kapcsolattartásra is. A évben a évben elkezdett önkormányzati feladat-ellátási irányokat szem előtt tartva kívánják folytatni a tevékenységet. A Német Kisebbségi Önkormányzat a legfontosabb célkitűzéseket, tervezett tevékenységeket, az alábbi témakörök szerint foglalta össze: - A BMNÖ és a baranyai németség bemutatása a megye és régió közélete számára. Német nemzetiségi közélet. - A BMNÖ kapcsolatai - Pályázatok, források biztosítása - Német nemzetiségi oktatás - Kultúra - A vallási értékek támogatása, gondozása - Szociális gondoskodás A Német Kisebbségi Önkormányzat részére, a évi költségvetéséről szóló határozata alapján a központi költségvetési valamint a Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatási forrás alapján ezer forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre. Az önkormányzat kiadási előirányzataiból ezer forint összeget tervezett a települési önkormányzatok és civil szervezeteik támogatására. A támogatásokra vonatkozóan öt témakörben írtak ki pályázatot, amelynek keretében jelen időpontig összesen ezer forint összegű támogatásról döntött a testület, eltérő összegben 41 szervezet számára. A költségvetésbe történő külső forrás bevonására pályázat útján, évben nem volt lehetőség a területi kisebbségi önkormányzatok számára is elérhető pályázatok szűkössége miatt. Figyelemre méltó lehet azonban az a tény, hogy az önkormányzat által nyújtott pályázati támogatással több mint annak kétszerese került be a német nemzetiség helyi programjaiba, illetve Baranya megye német nemzetisége tevékenységébe évben, az elfogadott programban évre tervezett, de nem teljesült programokat kívánják megvalósítani azzal a céllal, hogy kialakuljanak azok struktúrák, amelyek a szervezési feladatok, a mások által kínált programokon való részvétel mellett megteremtik a további tényleges tartalmi tevékenység feltételeit. A megyei önkormányzatok így a Baranya Megyei Önkormányzat csökkenő támogatási bevételi lehetőségei, ebből következően növekvő forráshiánya mellett továbbra is indokolt támogatni a területi kisebbségi önkormányzatokat. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta az önkormányzat évi gazdálkodásának lehetőségeit. Tájékoztatásul elfogadja az 1. számú melléklet szerint prognosztizált költségvetési mérleget. Az előzetes számítások alapján megállapítja, hogy a évben képződő saját bevételek és a központi források együttesen nem nyújtanak fedezetet a jelenlegi feladatellátási struktúra változatlan színvonalú fenntartásához, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Száma: /2009. Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:..... Véleményezésre megküldve:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Száma:../2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008 Magyar Köztársaság Kormánya MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008 Budapest, 2005. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1 Gazdaságpolitikai keretrendszer és célok... 1 2. A GAZDASÁG

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

ÁLLAM I SZÁMVEVÓSZÉK

ÁLLAM I SZÁMVEVÓSZÉK ÁLLAM I SZÁMVEVÓSZÉK Szempontok a Költségvetési Tanács részére véleménye kialakításához Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazásához 2014. december J óváhagyom:

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008.

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008. Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT 2008 2010 Budapest, 2008. november TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 I.1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN A 2006. évi költségvetési törvény általános indoklásában a kormány egyértelműen rögzítette, hogy gazdaságpolitikájának egyszerre két, több vonatkozásban

Részletesebben

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról MAGYARORSZÁG Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról 2007. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Makrogazdaság... 6 A makrogazdasági stabilitást támogató

Részletesebben