Felkészülés a 2014-es TAO bevallásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felkészülés a 2014-es TAO bevallásra"

Átírás

1 BERÉNYI MARIANN okl. adószakértő, könyvvizsgáló Felkészülés a 2014-es TA bevallásra Transzferár a középpontban Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapesti Szervezete Klubnap 1

2 A FELKÉSZÜLÉS LÉPÉSEI Levesszük a polcról a már elkészített 2013-as transzferár nyilvántartást és a következtetései alapján kitöltjük a 2014-es TA bevallást Adóalap csökkentés esetén a Csökkentők(29) Adóalap növelés esetén a Növelők (18) sorát Eltesszük a nyilvántartást és az alátámasztó dokumentációt, őrizzük az elévülés szabályai szerint a korábbi évek dokumentációival és alátámasztásaival együtt Egy esetleges adóellenőrzésnél vesszük elő fentieket

3 Jövedelem átcsoportosíthatóság Nem kötelező a szokásos piaci árat alkalmazni Kevesebb bevétel adóalap növelés Több bevétel adóalap csökkentés Vagy éppen azonos, korrekció nincs Jövedelmet átcsoportosítani szabad, csak adót nem megengedhető átcsoportosítani Nemzetközi kitekintés megkeresése magyar adóhatóságnak Kína, Japán adóhatósága részéről Szokásos piaci ár elve az ART-ban: A piaci ártól eltérő árat a szokásos piaci árnak megfelelően kell módosítani Kivéve, ha megfelel független felek eljárásának

4 Most már jöhet az adóhivatal? Az ügyleteket szerződéskötéskor kell nyilvántartásba venni! Ekkor vizsgálandó a kapcsoltság Kapcsolt kör meghatározása(közvetlen, közvetett) A korábbi transzferárral érintett adóévekben elkészült a nyilvántartás? Mi az eljárás a korábbi évek nyilvántartásai tekintetében? A nyilvántartások, az alátámasztó szerződések, bizonylatok, a dokumentáció megőrzési kötelezettsége A dokumentáció következtetéseinek átvezetése a TA bevallásban megtörtént? Az évenkénti dokumentáció dátumainak ellenőrzése A mindenkori jogszabályoknak megfelelően készültek az egyes évek nyilvántartásai? Ki készítse? A társaság? Transzferár szakértő? Könyvelő?

5 Hármas kötelezettség Bejelentési, kijelentési kötelezettség Szerződéskötést követő 15 nap a bejelentés (magánszemélyt is, ha volt szerződéses kapcsolat pl. bérbeadás, tagi kölcsön) Kapcsoltság megszűnését követő 15 nap a kijelentés Adóalap korrekciós kötelezettség Csökkentő Ha adózó árbevétele az ár miatt magasabb volt Belföldi adóalany, vagy olyan külföldi kivéve ellenőrzött külföldi társaság Növelő aki alanya a TA hoz hasonló adónak a kapcsolt fél Rendelkezik aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözetet A különbözet Minden más jogcímtől függetlenül NEM tilos eltérő árat alkalmazni, de a korrekciót el kell végezni ÖNKRMÁNYZATI cégek! Adóalap növelés kötelező, csökkentéssel nem élhetnek tól (*)lehetőség van a számvitelben rögzíteni a korrekciót Az eredeti ügylettel azonosan kezelendő Fordulónappal könyvelendő, nem számla, csak számviteli bizonylat elegendő ÁFA hatályán kívüli (ESET: Eus országba értékesített Transzferár nyilvántartási kötelezettség

6 A transzferár nyilvántartás Tartalmazza a szokásos piaci árat, a szokásos piaci ár meghatározásánál az általa alkalmazott módszert, valamint a szokásos piaci ár meghatározását alátámasztó tényeket és körülményeket. Célja, hogy alátámassza adózó megfelelését a szokásos piaci árnak az alkalmazott ár tekintetében egy esetleges adóellenőrzés során

7 APA eljárás Előzetesen a NAV-val történő megállapodásban rögzíthető A szokásos piaci ár A szokásos piaci ár meghatározásának módszere A szokásos piaci árat megalapozó körülmény 3-5 évig köti az Adóhivatalt A vállalkozó kötelessége módosítást kérni, ha változtak a piaci körülmények Díja 2 mft-tól Egyetlen eljárás, ahol előzetes konzultáció lehet

8 Nyilvántartásra kötelezettek köre Kinek kell nyilvántartást készítenie Adózónak, ha kapcsolt vállalkozása van, amellyel adóévben szerződése van és a szerződésre teljesítés is történt Mentesülés a nyilvántartás készítése alól Mentesülő társaságok KKV feltételnek megfelelők (kétéves szabály) A közhasznú nonprofit társaság Állami döntő tulajdonú társaság Mentesülő ügyletek Magánszeméllyel kötött A közös beszerzésre, értékesítésre létrehozott adott ügylete APA eljárásban (*) határozat kezdő-befejező éve Továbbszámlázás változatlan értéken (*),de alátámasztandó, ha több kapcsoltnak történik (nem feltétel, (*) hogy ne legyen főtevékenység) 50 mft alatti adóévi szerződéses érték alatt (* 2013-tól adóévi ) Tőzsdei, hatósági ár figyelem: Önkormányzati cégeknél nem elég az önkormányzati határozat

9 Megtettük-e időben a megfelelő lépéseket? Adóalap csökkentésnél született-e nyilatkozat, tartalma megfelelő-e, illetőleg a tartalmának megfelelően jártak-e el A bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése (hatály, teljeskörűség - törzsadatok) Minden ügyletet nyilvántartásba vettünk? Minden évben új nyilvántartást kell készíteni? Szükséges transzferár szabályzat? Az 50 mft-os és a 150 mft-os értékhatárnál devizás ügyletnél a fordulónapi könyvszerinti, devizában vezetett könyveknél a fordulónapi MNB árfolyamot alkalmaztuk-e (*)? Mi a helyzet, ha korábban kötöttünk szerződést, mint ahogy a kapcsoltság létrejött? Akkor, ha a szerződés módosul, vagy Árra ható tényezőkben változás

10 A TRANSZFERÁRAZÁSBAN REJLŐ KCKÁZATK Nyilvántartás hiánya, vagy hiányossága miatt Bírság 2 mft (4mFt, 8mFt) ügyletenként +Kés.kamat Legalább 5-10 ügylet ( x 2 mft= mft) 5 év, de legalább 2 év a vizsgálat időspektruma A nem piaci árak alkalmazása miatt Nem megfelelő bizonyítás Valóságban nem piaci ár alkalmazása Adóhiány, bírság, késedelmi kamat+a többi adónem

11 Önkormányzati döntő tulajdonú társaságok specialitásai Kapcsolt vállalkozása adózónak az Önkormányzat, ha a döntő befolyás megvalósul - a döntő befolyást kell vizsgálni Szavazatok Vezető tisztségviselők kinevezési joga (jegyzőkönyvek) Az adóalap korrekció adózó és az Önkormányzat esetén egyirányú. Növelni kötelező. Csökkenteni nem lehet. Nyilvántartás készítésére a döntően Önkormányzati tulajdonú adózó mindenképpen kötelezett (nem mentesülhet KKV-nak), kivéve az fős lélekszám alatti település. (Nem minősül állami döntő befolyású cégnek) Nyilvántartással érintett nem csak az Önkormányzattal, hanem annak más, többségi tulajdonában lévő cégekkel bonyolított ügyleteiben. Közszolgáltatói szerződések vállalkozói szerződések ügyletek Önkormányzattól kapott kompenzálások tőkejuttatások, vagy áfás szolgáltatás ellenértékek? Hatósági áras ügyletek mentesülnek, de a határozat nem egyenlő a hatósági árral Felelősség: Ügyvezető A rábízott vagyon működtetésének, a Szv tv-nek való megfeleltetésének felelőse. ELSZÁMLÁSI KÖTELEZETTSÉGE VAN A KÖZVAGYNT ILLETŐEN

12 INFRMÁCIÓ FRRÁSK A Társaság Független féllel kötött szerződése Kapcsolt fél és független fél szerződése Független felek egymás közötti szerződése Összehasonlítható termékekre, szolgáltatásokra, Összehasonlítható vállalkozásokra vonatkozó Nyilvános NAV által megismételhető, ellenőrizhető adatbázis kutatás Egyéb adatforrás, ha ellenőrizhető, ismételhető

13 Kockázatok az adatforrásoknál Adóév végéig-teljesítésig rendelkezésre álló adatok Adatbázisból melyik évvel hasonlítunk Válság- nem a válság (összehasonlításnál az évek nyúljanak túl a válságos éveken) Összehasonlító adat inkább csekély számú, de minél inkább hasonló, ekkor növelendő az évek száma

14 VÁLASZTHATÓ NYILVÁNTARTÁS TIPUSK 22/2009 PM rendelet: A nyilvántartás Közös (bejelentés) Önálló (bejelentés) Az ügyletek teljeskörűsége (2 mft-ba kerül, ha kimarad) Az ügyletek összevonhatósága (indoklás kötelező) Ha tárgya, feltételei azonosak, vagy Egymással szorosan összefüggnek Korábban egyszerűsített, ez a forma megszűnt től Alacsony hozzáadott értékű nyilvántartás 2012-től Ha 150 mft-nál kisebb a szerződéses érték Ha adóévben a nyújtó árb. 50%-nál, igénybevevő üzemi költségei 10 %-ánál nem több az ügyletérték 3-10% (*) elfogadott haszonkilcs Taxatívan felsorolt tevékenységi kör (*) esetén

15 A NYILVÁNTARTÁS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 22/2009 PM rendelet Kötelező adatok Szerződéses feltételek (az ügyletet szerződéskötéskor kell nyilvántartásba venni) Funkcióelemzés Iparági elemzés, konkurencia elemzés, stratégia Összehasonlítás Összehasonlító adatok kiválasztása, indoklás (dátumok) Alkalmazott módszer, indoklás Számított szokásos piaci ár, árrés meghatározása, az alkalmazott árral való összevetése Nyilvántartás elkészítés, módosítás időpontja Folyamatban lévő, vagy lezárt bírósági eljárás A készítése cégcsoportnál cégenként,évente, azon belül szerződésenként(ügyletenként) Nyelve magyar, német, angol, francia, Vagy más nyelv, de akkor a fordítást kérheti a NAV

16 A dokumentáció javasolt felépítése Általános fejezet A nyilvántartási kötelezettség szabályainak érvényesülése adózóra A társaság főbb adatai A társaság kapcsolt vállalkozásai A cégcsoport bemutatása Nemzetközi iparági elemzés Üzleti struktúra, funkciók, kockázatok, erőforrások, pü helyzet A társaság bemutatása A termékportfólió piaci helyzete Üzleti struktúra, funkciók, kockázatok, erőforrások, pü helyzet Csoporton belüli ügyletek Specifikus fejezet (ügyletenként) Kötelező kellékek (kapcsolt fél adatai, bírósági eljárás érintettség, ügyletérték, szerződés írásbeli/szóbeli, időtartama, kezdete, a nyilvántartásbavétel kelte, módosítás dátuma felülvizsgálat kelte) Termék, szolgáltatás jellemzői Funkcionális összehasonlítás Szerződéses feltételek összehasonlítása Gazdasági körülmények, üzleti stratégia összehasonlítása Szokásos piaci ár meghatározása, összevetése az alkalmazott árral

17 A szokásos piaci ár meghatározása TNMM módszer jövedelem alapú, főügyletek Idősáv!!, adatbázisok!! Aránytalanul nagy költséget nem várnak el! Gond, ha két, vagy több fő ügylet Megfelelő vetítési alap (árbevétel, költség, befektetett eszk.) Interkvartilis tartomány Összehasonlító áras típusügyletek Áruforgalom eladás beszerzési ár alatt?? Bérbeadások adatbázisok? Kölcsön kamatai ( jegybanki? ) Nem tőkeátadás? (Kamat nélkül-hozamért?) Cash pool rendszer kölcsön, vagy befektetés! Viszonteladás, költség-jövedelem módszerek TNMM-hez hasonlít (bruttó-nettó kérdések) Legalább az önköltség elve!! Nyereség megosztásos módszer előnyei nehézségei Két kereskedő esete Gyártó-forgalmazó esete Menedzsment szolgáltatás Globális módszer nem elfogadott piaci ár szempontjából Előre meghatározott adózás előtti eredmény

18 Veszteséges vállalkozások Nem piaci ár alkalmazása Egyedi szolgáltatás számlázás Elfogadható, ha: Kezdő vállalkozás stratégiai cél Átmeneti árbevétel csökkenés Bevétel csökkenést nem követi a költségcsökkenés Követi, de a létszámleépítés végkielégítés miatti személyi jellegű növelése Készlet leírás Termelő gép leállás ÖSSZEHASNLÍTÁSNÁL veszteséges vállalkozások negatív mutatókkal kiesnek egyes veszteségtételek kiemelése Legalább 5 éves összehasonlító adatok Komplex szemlélet

19 I. Ügyletek számbavétele Látható(számlázott) ügyletek: Mi a főügylet, érintett-e TP-ban Termék értékesítése/beszerzése (gyártó vállalkozás, kereskedő vállalkozás) Szolgáltatás nyújtása/fogadása Ehhez kapcsolódó ügyletek Raktározás, fuvarozás, alapanyag, segédanyag beszerzés/értékesítése tere érintett-e TP-ban Kölcsönök, kamataik, cash pooling sztalék, tőkeemelés, tőke csökkentés, kivét természetben Kiválás, beolvadás, egyéb szervezeti átalakulás Immateriális javak: vagyoni értékű jogok (szerződésállomány átadása, védjegyhasználati jog jogdíj fizetése/szedése) Jogdíj piaci ára = a társaság által realizált nyereség

20 II. Ügyletek számbavétele Látható(számlázott) ügyletek: Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés, bérbeadás - beszerzés, bérbevétel Termelő gép, Haszongépjármű Személygépkocsi IT eszközök, stb. Fióktelep külföldön ügyletek, mintha külön kapcsolt vállalkozás lenne Magyarországi fióktelep, mintha önálló magyar vállalkozás lenne ktatás, kiállítás, üzleti ajándék IT, pénzügyi szolgáltatások (könyvelés, rendszergazda) Önkormányzati cégek: Közszolgáltatások

21 III. Ügyletek számbavétele Jellemzően láthatatlan ügyletek: Székhely bérlete/bérbeadása Ügyvezető, szakértők egy helyről kapott bére-több cég érdekében végzett munkája, Egy helyen nyilvántartott eszköz, immateriális jav, több helyen történő felhasználás Késve fizetett számlák kereskedelmi hitel Kezességvállalások fedezettel, vagy anélkül Garancia átvállalás ingyenesen Át nem terhelt költségmegosztásos tételek Átcedált szerződések (vevői állomány) térítés nélkül Névhasználat, védjegy átengedése ingyenesen

22 Csoporton belüli szolgáltatások az ECD Irányelvek szerint Vizsgálandó: Történt-e csoporton belüli szolgáltatásnyújtás? Független fél hajlandó lenne-e szolgáltatásért fizetni? Kiszervezve egy csoporttaghoz adott szolgáltatás amelyre szüksége van (könyvelés, IT szolgáltatás, stb.), amely cégcsoport érdek (konszolidált beszámoló audit költsége) Flottakedvezmény a csoportméretből kifolyólag (nem minősül ügyletnek) Kezesség, garanciavállalás (ügylet) Továbbszámlázások (profittal, anélkül, költségallokáció)

23 Következmények Az ügyletben alkalmazott ár, ártartomány megfelelt a szokásos piaci árnak Nem felelt meg Adóalap növelés Adóalap csökkentés Az eltérés mértékének meghatározása Nyilatkozat Tao bevallás egyezése a nyilvántartással

24 JGSZABÁLYVÁLTZÁSK a 2013-as dokumentációban alkalmazhatóan naptári éves adózóknál től hatályos. APA eljárás esetén teljes adóévre mentesül adózó a nyilvántartási kötelezettség alól a kezdeti és végső időpont teljes évében Haszon nélkül továbbszámlázott termék értékesítés, szolgáltatás nyújtás továbbra sem nyilvántartás kötelezett, de ha megosztásos, akkor a megosztási kulcs piaci megfelelőségét alá kell támasztani. Nem feltétel most már, hogy ne legyen főtevékenység. Értékhatár alatti ügylet 50 mft-os értékhatárt csak adóévben kell összeszámítani!! Devizás ügyletnél adóév végi könyvekben szereplő árfolyamon, devizában vezetett könyvekben adóév utolsó napi MNB árfolyam Alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatásnál a hozamtartomány 3-7 % helyett 3-10 %. (Árfolyam mint fenn) Kissé módosult a tételes alkalmazható - tevékenységek jegyzéke

25 Jogszabályi változások a számviteli törvényben án kihirdetett, tól hatályba lépett változás a Szv.tv-ben: Társasági adóalap korrekció helyett rögzíthető az eltérés a könyvekben Bizonylata nem számla, hanem számviteli bizonylat Nem tartozik az áfa hatálya alá Könyvelendő abba a tételbe, ahová az alaptétel vonatkozik (nem egyéb bevétel, egyéb ráfordítás, hanem termék, szolgáltatás, költsége, ill. a bekerülési árat módosítja)

26 Köszönöm a figyelmet! BERÉNYI MARIANN okl. adószakértő, könyvvizsgáló Altamix Consulting Kft Budapest, Szent István krt Skyp csütörtök (12-13h): ingyenesen hívható: skypnév:transzferaudit www. altamix.hu Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapesti Szervezete Klub nap a transzferár szabályokról

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

Társasági adó 2011-2012.

Társasági adó 2011-2012. Társasági adó 2011-2012. 2011. évközi változások 1. Látvány-csapatsport támogatása (Tao 4. 41-46. pont, 22/C., 30. (10) bek., 3. számú melléklet B/15. pont) Jogszabály: 2011. évi CXXXII. tv. (hatályos

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló nyilvántartás Ha transzferár-nyilvántartás mintánkra word formátumban tart igényt, kérem írjon egy e-mailt az info@kolchis.hu címre, és mi örömmel elküldjük Önnek. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő önálló

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben