SZAKDOLGOZAT. Turóczi Anita 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT. Turóczi Anita 2010."

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Turóczi Anita 2010.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak Nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány A nők és férfiak közötti bérrés strukturális- és diszkriminatív okainak feltárása Készítette: Turóczi Anita Budapest, 2010.

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 5 2. TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS A feminizmus eszmerendszere Nők az oktatásban Nők és a munka Nők és a család POLITIKAI SZABÁLYOZÁS Európai szociálpolitikai modellek a különbségek csökkentésére Magyarországon érvényben lévő egyezmények A Gender mainstreaming program A nemek egyenjogúsága Politikai rendelkezések Nemzetközi egyezmények Hazai jogi rendelkezések Női érdekképviselet hazánkban Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásának kezdeményezése A MONA (Magyarországi Női Alapítvány) célkitűzései NŐK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI JÖVEDELEMKÜLÖNBSÉGEK A férfiak és nők bére közötti különbség magyarázó tényezői Nemek szerinti diszkrimináció a foglalkoztatásban Strukturális különbségek: Képzettség Földrajzi eloszlás Társadalomban betöltött szerep Diszkriminációs különbségek Üvegplafon- jelenség5. Nők munkavállalói tulajdonságai

4 5. Nők munkavállalói tulajdonságai A nők vezetési stílusa Nők a tudományos életben Nők a közéletben RENDSZERVÁLTÁSKOR BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK Rövid háttér Nők a rendszerváltás munkaerőpiacán A NŐK FELZÁRKÓZTATÁSA, MINT A GAZDASÁGI 48 VÁLSÁG MEGOLDÁSA 7.1. Válságban a férfiak EGÉSZSÉGÜGY Háttér Finanszírozás Az ágazat sajátosságai Az egészségügyi dolgozók általános jellemzői Képzettségi adatok Bérezés Munkakörülmények Család Családbarát modell program ÖSSZEFOGLALÁS 59 Forrásjegyzék 62 Ábrajegyzék 63-4

5 1. BEVEZETÉS A nők társadalmi szerepének megváltozását gazdasági és történelmi események mozdították előre a XIX. századtól kezdődően. Az iparosítással és a világháborúk során tömegesen kezdtek el dolgozni, ami megváltoztatta társadalmi szerepüket is. Ezzel együtt változott a családban betöltött státuszuk és új szemlélet alakult ki bennük az otthonon kívüli sikerek és az önálló pénzkereset okán. A társadalmi felfogás igen lassan változik a nők munkájának megítélését illetően, de az évezred végére egyre több ágazatban bebizonyosodott, hogy megállják a helyüket férfi társaik mellet. A folyamat, amely során közeledik a két nem képviselőinek elismerése azonban még nem fejeződött be. Manapság is vannak olyan gazdasági szektorok és pozíciók, ahol a nők megítélése és ezzel együtt fizetésük is rosszabb. A nők és férfiak bérezése között jelentős különbségek mutatkoznak világszerte. Felmérések szerint hazánk helyzete ezen a téren az európai átlag eredményeit mutatja, az üvegplafon jelensége és a nők gyermekvállaláskor adódó munkahelyi problémái nem mozdulnak jelentősen előre. Néhány jelenleg is dolgozó csúcsvezető nő (womanager) példáján keresztül azonban látható, hogy vannak alternatívák ezen problémák áthidalására. A törvényi szabályozás mellett azonban szemléletváltásra is szükség van a társadalmon belül. Hiszen a nők munkavállalásának kezdete történelmileg nem túl jelentős időtávlatra tekint vissza. Dolgozatomban a rendszerváltás és a globális világválság miatti hazai változásokon keresztül igyekszem bemutatni a nők, mint munkavállalók helyzetét és feltárni azokat a tényezőket, melyek strukturális, illetve értékelési (diszkriminatív) okai a bérek közti eltérésnek. A bérkülönbség okait szemléltetve bemutatom az egészségügyi ellátórendszer emberi erőforrás aspektusait és az intézményekben dolgozó nők kereseti és munkakörülményeit. A betegellátás speciális ágazat abból a szempontból is, hogy az állami és magánszféra részét is képezi, ezzel árnyaltabb képet mutat a bérezés tekintetében a bemutatás során. A vizsgálat során a bérrés alakulását a nők, mint munkavállaló személyek tulajdonságai és társadalmi szerepe szempontjából értékeltem, figyelembe véve az iskolázottsági, gyermekvállalási és életkori adataikat, illetve hogy milyen településen dolgoznak, milyen pozícióban, melyik szektorban helyezkednek el

6 2. TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS A történelem során a férfiak és nők társadalmi szerepe és ezzel együtt megítélésük is erősen különbözött. A létfenntartáshoz szükséges mindennapi tevékenységek felosztása nagyrészt fizikai képességeken alapult, a nők tevékenysége a gondoskodásra és a férfiak támogatására szorítkozott. Az iparosodással és a világról alkotott kép megváltozásával a két nem szerepei is változtak. Mára pedig a modern felfogás és a gazdasági helyzet megkívánja, hogy a nők családban, társadalomban és munkaerőpiacon betöltött szerepe gyökeresen eltérjen az évszázadosan berögzült funkcióktól. Nő, ébredj fel, az ész vészharangja zúg az egész univerzumban, fedezd fel a jogaidat! (Olymp de Gauge, 1971) 2.1. A feminizmus eszmerendszere A nők egyenjogúságának igénye már korábban is felmerült, azonban csak a 17. század eszméi mellett bontakoztak ki. A feminizmus elnevezés eredetileg a nők szociális, politikai és kulturális s egyenlőségére törekvő mozgalom, mára jelentősen eltérő, radikális irányultságot jelöl. Az egyenlőségért folyó küzdelem első alakja Olymp de Gauge, aki a francia forradalom idején írta le a nőmozgalom máig is alapmondatának számító sorait (idézet fent) a Nők Jogainak Nyilatkozatában. Egy évvel később jelent meg Angliában Mary Wollstonecraft A Nők jogainak Követelése című műve. A könyvben megfogalmazza, hogy a két nem képviselői ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, ezért a nőknek is a férfiakéval azonos képzést és házon kívüli, fizetett munkalehetőségeket kell biztosítani

7 A következő évszázad forradalmi eseményei és a polgári mozgalmak kedveznek a nők szerepének átalakulásában. John Stuart Mill és társa, Henriett Mill 1830-tól publikálják közös munkáikat, melyekben a nők polgári jogi egyenlőségét és gazdasági lehetőségeik kiszélesítését fogalmazzák meg. A jogi egyenlőséget követelők a 1840-től egységes csoport alkotnak, ezzel intézményesítve a mozgalmat. Angliában Emmanlie Pankhurst félmillió embert mozgósított egy tüntetésen, ami mutatja a liberális eszmék egyre terjedő támogatottságát. A szüfrazsettek európai és amerikai képviselői prioritásként törvény előtti egyenlőséget és választójogot követeltek a nőknek. Az Internacionálé első kongresszusán 1866-ban többek között a nők hivatásszerű munkavégzéséről is határozatot fogadtak el, mellyel elismerték a nők munkavállalásához való egyenlő jogait. A Nemzetközi Munkásszövetség második kongresszusa 1899-ben zajlott. A felszólalók között volt Clara Zetkin, aki a nők munkához való jogát, anyák és gyermekek védelmét és a nők közszereplését kívánta beszédében előmozdítani. Hazánkban a Feministák Egyesülete képviselte 200 taggal (melyből 50 férfi volt) a feminizmus polgári irányzatát Bédy-Schwimmer Róza és Glücklich Vilma vezetésével. Emellett működött még a Gárdos Mariska vezette szociáldemokrata irányzat és a Magyar Asszonyok Szövetsége, akik a keresztény- konzervatív vonalat képviselték a mozgalmon belül. A három csoport elméleti hátterének megfelelően talált különböző társadalmi rétegekben támogatottságot. Az aktivisták politikai hangvételű női lapokban publikálták érveiket, olyan aktuális témákban, mint a női választójog, a nők és az oktatás, a koedukáció, női munkavállalás, illetve a szexualitással és prostitúcióval kapcsolatos kérdések. A feminista gondolat súlyát és az akkori társadalmi befogadottságát jelzi, hogy 1911-ben a Férfiliga, melyet a nők politikai jogait támogató férfiak alapítottak. A szervezetek tevékenységének egyik fontos eredményeképp. 1 Magyarországon a részleges választójogot 1918-ban kapták meg a nők. A feminizmus második hullámának hazai képviselője Dienes Valéria volt, aki a nőiesség évi I. néptörvény 1. Nemzetgyűlési választójoga van minden nőnek, aki életének huszonnegyedik évét betöltötte, legalább hat év óta magyar állampolgár és bármely hazai élőnyelven írni-olvasni tud.. -7-

8 megkülönböztetését hangsúlyozta és a különbözőségekben rejlő értékeket. A feminizmus ideológiai egységét, mely egy polgári törekvést jelölt Virginia Woolf ban megjelent Három adomány című esszéje bontotta meg. Kiterjesztve a fogalmat a pacifizmus egyik eszközeként értékeli és minden emberre vonatkozóan tárgyalja. Az új eszmekép másik alapműve Simone de Beavoir: A második nem című filozófiai munkája. A nők munkaerőpiaci bevonása gazdasági szükséglet, mégsem biztosítanak azonos elbírálást, ezzel meghagyva a patriarchális társadalmi berendezkedés függő viszonyait. A gyermeknevelés és otthoni gondoskodás strukturális, társadalmi és jogi háttere nem volt biztosított. A feminizmus második hullámának nevezett ideológia küzdött a nők helyzetének további javításáért (pl. döntés az abortuszról). A század második felére felnőtt egy generáció, melynek az elért eredmények már adottak voltak, így máshonnan közelítették meg a különbségeket. Egy újfajta értékrend alakult ki, mely szerint a nemi szerepeket nem pusztán a biológiai adottságok határozhatják meg. Egyformán szerepet vállalhat a férfi az otthoni teendőkben és lehet a nő a gazdasági és politikai élet szereplője. Hazánkban az elmúlt rendszer nőpolitikájának hatásaként a rendszerváltás után a társadalom nem nyit a kérdés felé. Két szervezet dolgozik napjainkban a nők helyzetének megváltoztatásán: A NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen), mely a nők elleni erőszakos cselekményeket igyekszik csökkenteni, illetve a MONA (Magyarországi Női Alapítvány), amely a gazdasági és közéleti hátrányok leküzdését próbálja elősegíteni Nők az oktatásban 2 A századforduló idején a hazai nőoktatás fejlődése volt jellemző. A Népoktatási törvény 1868-as életbe lépését követően a leánypolgári iskolákban tanulók létszáma nőtt, sőt meghaladta a fiúpolgári iskolákét. A statisztikák az 1912/13-as tanévben 1070 rendes leánygimnáziumi tanulót regisztrálnak. Mellettük 739-en fiúgimnáziumok, 32-en a fiúreáliskolák magántanulói voltak. Ugyanebben az időszakban körülbelül 6800 lány járt felsőbb leányiskolába és mintegy 5200-an látogatták a tanítónőképző intézeteket. 2 A fejezetet Ruth Tudor: Nők a XX. században Tanári kézikönyv osztálytermi felhasználásra c. munkája alapján készítettem - 8 -

9 A korabeli felmérések szerint az iskola elvégzése után a diákok fele mégis a háztartásbeli maradt, a többiek tanítónőképző intézetben tanultak tovább, s csupán elenyésző hányaduk szerzett érettségit. A munkavállalás a kiegyezés miatti vagyonvesztésnek volt köszönhető. A tanítónői pálya népszerűségét okozta, hogy a kor nőideáljához illeszkedett ez a pálya, illetve a legtöbb család számára ezek a képzések voltam megfizethetők. Ennek köszönhetően a negyvenes évekig folyamatosan tartotta növekedett a képzésen részt vevők száma. Az alsóbb társadalmi rétegekben a fiúk iskolázottsága tekintélynövekedéssel járt, ezért a legtöbb család igyekezett kihasználni a társadalmi mobilitásnak ezt a módját. A lányok esetében a főiskolai tanulmányok haszna a műveltség megszerzése volt, mellyel házassági esélyeiket növelhették. Az első világháború alatt - a kényszer szülte munkába állás miatt is- nőtt az egyetemeken tanuló nők száma. A Tanácsköztársaság oktatási politikája segítette a nők helyzetét. Az 1918-ban kiadott rendelet kimondta, hogy a nők ugyanazon feltételek mellett juthassanak be az egyetemek jogi, műszaki és egyéb világi karjaira, mint a férfiak. Az államforma bukásával azonban ezt a megengedő rendeletet is eltörölték, sőt a korábbiakhoz képest is korlátozták a nők bejutását az egyetemekre. Az 1924-ben és 1926-ban kiadott középiskolákra vonatkozó törvények meghatározták az oktatás intézményrendszerét is, mely szerint nyolc évfolyamos gimnáziumot, reálgimnáziumot és reáliskolát különböztettek meg. A korábbi törvény a fiúk oktatására vonatkozik, az utóbbi a lányokéra. A rendelkezés egyenjogúságot biztosított a felsőoktatásban résztvevő nőknek, melynek egyetlen kapuja a leánygimnázium volt. Az egyenlő bejutási esélyek azonban nem voltak meg, mivel a fiúk számára mindhárom iskolatípusból kikerülve lehetőség nyílt a felsőbb tanulmányokra. Ahol ugyanazokat a tantárgyakat tanulhatták, mint a fiúk: latin, német és francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, természetrajz, kémia, egészségtan, természettan, matematika, filozófia, rajz, ének és testnevelés. A törvény egyrészt létrehozta az úgynevezett leánylíceumot, ahol idegen nyelveket, természettudományokat tanulhattak és művészeti oktatásban vehettek részt. Másrészt a női felsőoktatás intézményét is újjászervezte leánykollégium néven, ahol a női hivatáshoz szükséges magasabb szintű műveltséget sajátíthatták el. Az iskoláztatás alsó korhatára a betöltött 6. év volt, a - 9 -

10 négyéves elemi képzés után kerülhettek felsőbb iskolatípusba ben kiadott rendelet szabályozta, mely egyetemi karokra kerülhettek nők. Korlátozás nélkül nyerhettek felvételt a bölcsészettudományi, matematikai- és természettudományi, és az orvostudományi, gyógyszerészeti karokra, illetve a Testnevelési Főiskolára, művészeti főiskolákra és a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolára. A közgazdaságtudományi kar kereskedelmi és mezőgazdasági osztályára is bejuthattak, azonban nem járhattak a közgazdasági, a közigazgatási és a külügyi osztályára sem. A közgazdasági osztályt a József Nádor Műegyetemen végezhették. A hallgatói létszám 5%-áig nyerhettek felvételt a református és evangélikus hittudományi karokra, valamint a műegyetem építészeti osztályára, de csak abban az esetben, ha nem jelentkezett a keretszámot betöltő férfi. Nem iratkozhattak be viszont római katolikus intézetek hittudományi karára, jog- és államtudományi karokra, a Műegyetem mérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki osztályaira és egyetlen képzést sem látogathattak a Bányamérnöki, Erdőmérnöki és Állatorvosi Főiskolákon. Egy 1920-ban végzett felmérés szerint a éves korosztályból a férfiak 8,5%-a, a nőknek pedig csupán 2,3%-a szerzett érettségi bizonyítványt, ennélfogva a felsőbb oktatásban is hasonló arányban voltak alulreprezentáltak a nők. A harmincas években a középiskolai változások az egységesítés jegyében zajlottak, ben létrehozták az első egységes középiskola-típust, a gimnáziumot. A fiúk és lányok képzését egységesítették, az iskolák viszont továbbra sem voltak koedukáltak. Az ban kiadott tantervben ugyanazokat a tárgyakat tanulták a fiú és a lánygimnáziumokban is, az eltérés az óraszámokban volt csupán. A háború miatt azonban ennek megvalósítása elmaradt, de 1945-ben ebből kiindulva hozták létre a 8 osztályos általános iskolát tól a női jelentkezők részére megnyílt a felsőoktatás valamennyi intézménye. Az évi rendelkezés kimondja, hogy a nők az egyetemek valamennyi karára, valamint a főiskolákra hallgatókul a megállapított létszám keretén belül minden korlátozás nélkül felvehetők. 3 Az új politikai rendszer 1948-ban államosította az iskolarendszert, a következő évtől valamennyi középiskola gimnázium lett, ezzel elmosódott a fiúk és leányiskolák közti 3 Ezer év törvényei,

11 különbség. Az ötvenes években a pártpolitikai irányelvek végrehajtása, a tervgazdálkodás és az ipar gyors fejlesztése a nőkkel szemben komplex elvárásokat támasztott. A korabeli nőkép szerint az anyaság, a műveltség és a munka területén is helyt kellet állniuk. A hatvanas évekre az általános iskolák alsó tagozatán tanuló lányok és fiúk tananyaga - a lányok háztartási ismeret óráitól eltekintve- megegyezett, nemcsak az elméleti órákon, de a testnevelés órai feladatok során és a gyakorlati foglalkozásokon is, az eltérés csupán az óraszámban volt. Az oktatás a munkára nevelést helyezte előtérbe a műveltséggel szemben. Az érettségizettek arányát tekintve azonban ennek ellenére megfigyelhető a korábbi évtizedekhez képest ugrásszerű növekedés. Az érettségivel rendelkezők aránya a éves férfiak között 16,8% volt, szorosan felzárkózva, a nők aránya e tekintetben 16,5%-ra nőtt. A nők aránya először tehát a 60-as években érte utol a férfiakét a középiskolai végzettséget tekintve, majd az elkövetkező évtizedekben meghaladta azt. 1. ábra A népesség legmagasabb iskolai végzettség szerinti arányai nemenként a megfelelő népességszázalékában - 11-

12 Ez a jelenség valamivel később a felsőoktatásban is végbement, melynek következtében napjainkban a hallgatók között a nők jelentős többségben vannak Nők és a munka Az iparosodás előtti társadalmakban a nők és férfiak éppúgy dolgoztak egymás mellett, csekély volt a különbség az otthon végzett munka és a munkavállalás között, ezek színtere sem különült el legtöbbször egymástól. Az iparosodás hozott tehát változást ezen a téren. A XIX. század végétől a nők aránya gyors ütemben nőtt a munkaerőpiacon, köszönhetően az alsó- és középfokú intézményes nőoktatás lehetőségeinek. Az 1868-as népoktatási törvény 4 hívta életre a szegregált polgári iskolákat, ahol a századfordulóra már 27,5 ezer lány tanult. A korabeli adatok szerint ezeknek a lányoknak a fele a tanulmányai befejezése után otthon maradt, a többiek közül a legtöbben tanítóképző intézetekben tanultak és csak igen kis hányaduk tanult tovább érettségit adó középiskolákban. Ezek a számok is mutatják, hogy az oktatásban való részvétel inkább a szellemi fejlődést és ez által a házasság esélyeit növelte a nők körében, s nem a munkaerőpiacon való helytállást segítette. A legnépszerűbb elhelyezkedési forma a nők körében a tanítónői pozíció volt, ennek oka egyrészt, hogy az akkori nőmodell a gyermeket nevelő képpel párosult, másfelől a középosztálybeli családok számára a tanítóképző intézetek voltak megfizethetők. A legtöbb család fiúgyermekét küldte felsőoktatási intézménybe, amely a státusz megnövekedést is jelentette, a nők esetében azonban ellenkező hatása volt. A nők számára az önálló munkavállalás lehetőségét a világháború hozta meg. A hadba lépést követően a nők munkavállalása megnőtt, a hátországi feladatokat kellett biztosítaniuk. A hadianyag szükséglet megnövekedésével egyre több gyárban folyt a fegyverek és lőszerek előállítása, ahol a nők szakképzetlen munkaerőként jelentek meg, ám fizetésük a korábbi civil fizetéshez képest magasabb volt. A háború során az iskolákban, közigazgatásban és a szolgáltatóiparban is egyre több nő vállalt feladatokat, először szükségszerűen, majd egyre elfogadottabbá vált, hogy nők töltik be ezeket a pozíciókat. Ezzel együtt a képzésük is elindult az egyetemeken. 4 Ezer év törvényei, ( )

13 A nők azonban a harctér közelében is jelen voltak, többségük ápolónőként szolgált, de volt példa női osztagok felállítására is. A nők megváltozott szerepét azonban csak addig szemlélték pozitívnak a férfiak és férjek, míg a szükség megkívánta feladatokat teljesítették. Azonban erős ellenérzést váltott ki mikor a nők a megszerzett önállóságukat és adott esetben munkahelyi sikereiket meg akarták őrizni férjük frontról való hazatérése után is, illetve tovább akarták vinni a békeidőkre. Ambivalens megítélés volt tehát jellemző a nőkkel kapcsolatban, akik teljesítményét ugyan elismerték, ám a megváltozott szerepüket nem tudták elfogadni. A háború lezárásával azonban újra munkába állhattak a férfiak, ami a nők jelenléte miatt problémás gazdasági helyzetet eredményezett, melynek megoldására a nők munkaerőpiacról való kiszorítását látták. A hagyományos családi értékrend azonban így is átalakult, ahogy a családról és a házasságról való felfogás is. A nők érzelmileg és anyagilag is függetlenedtek és ehhez mérten hoztak immár döntéseket házasságról és a munkavállalásról is. A nők képzettségük révén immár jó esélyekkel indultak a munkaerőpiacon, ám már ekkor érzékelhető volt, hogy mely területek azok, amiket a férfiak átengedtek számukra. Ilyen nőies pályák voltak például a tanítónői, könyvtárosi, kereskedői vagy a hivatalokban betölthető alacsonyabb pozíciók, míg a versenyszférában alig találhatunk nőket. A két világháború között a patriarchális családmodell megerősödése volt jellemző és a tradíciókhoz való visszatérés, melynek következményeképp egyre több nő számára okozott gondot az elhelyezkedés. A nők a húszas évekre a nehézségek ellenére is egyre többen vállaltak állást, részint a háború okozta gazdasági nehézségek miatt. Főként az alsó középosztálybeliek között volt nagy a létszámuk, mivel a felsőbb rétegek képviselői számára tekintélyvesztéssel járt a munkavállalás. Magyarországon a Horthy korszakra jellemző, hogy az addig alacsony képzettséggel rendelkező női munkavállalókat felváltotta a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A diplomás nők nagyarányú foglalkoztatása azonban nem járt együtt gazdasági téren való emancipációjukkal, sőt egyértelműen romlott társadalmi megítélésük és anyagi megbecsültségük. A harmincas években tovább nőtt a munkanélküliség az értelmiségiek

14 körében. Az egyetemeken ezért korlátozták a felvehető női hallgatók számát. Az orvosi és gyógyszerészeti karokon a nők alacsony reprezentáltságán nem változtatott a rendelkezés, a bölcsészeti karokon lévő magasabb létszámra pedig nem volt hatással. A második világháború után egész Európában az újjáépítés és a gazdasági fejlődés volt jellemző. A politikai rendszer a korábbi munkanélküliség után a társadalom egészét bevonta a munkaerőpiacra. Az első világháború alatt is tapasztalható volt a női munkaerő mozgósítása, mely most a háború után is folytatódott. A nők felsőoktatásban való részvételi aránya megnőtt, a munkahelyeket tekintve azonban a nők azokban az ágazatokban helyezkedtek el, melyeket a férfiak nagy számban hagytak el, így erősödött a szegregáció a két nem között. A foglalkoztatásban lévő hierarchiában így a nők nem foglaltak el előkelő helyet, mivel a feminizálódott pályák a rosszabb fizetések miatt alakultak ki. A női munkavállalók gyermekvállalását nagymértékben befolyásolta a bölcsődék, óvodák száma, a háztartási munkát megkönnyítő technikai újdonságok és az anyák iskolázottsági szintje. A nők helyzete a 70-es évektől változott meg, köszönhetően az egyenjogúság és a felzárkóztatásuk érdekében hozott politikai rendelkezéseknek, segítve a férfiakkal egyenértékű képzési formákban való részvételüket az iskolarendszer minden szintjén. Ezek hatására a hagyományosan férfias szakmákban is egyre több nő jelent meg, számuk azonban még mindig elhanyagolható volt az általuk korábban is preferált bölcsész és gyógyszerészeti szakokon hallgató nőkéhez képest. Az évtized gazdasági visszaesésének eredményeképpen a béreket befagyasztották és nőtt a munkanélküliség. Emiatt szükséges volt egy rugalmasabb foglalkoztatási politika kidolgozása, melynek eleme a részmunkaidős foglalkoztatás és az otthon végezhető munkák terjedése is. Ezek a foglalkoztatási formák a kevesebb fizetéssel is megelégedő nőknek biztosítottak jövedelmet. Ezzel együtt a 80-as évekre a nők munkanélkülisége magasabb volt a férfiakénál. A rendszerváltást követő átalakulás meghatározó eseménye volt a privatizációs folyamat. A magyar vállalkozókat igyekeztek tőkéhez juttatni, majd külföldi tőkét bevonni. A magánosítás 1998-ra nagyjából lezárult, de a piacgazdaságra való áttéréssel járó társadalmi és gazdasági hatások máig érzékelhetőek. Tömegessé vált a munkanélküliség, a forint értéke zuhant, a gazdaság stabilizációját a Bokros-csomaggal igyekeztek elérni

15 A jövedelemkülönbségek nőttek és a korábbi stabil munkaviszony helyett a folyamatos továbbképzés és a versenyképesség megtartására irányuló törekvés érkezett. A munkaerőpiac további változásai, hogy nőtt a szellemi foglalkozásúak és a szolgáltatási szektorban dolgozók aránya, ezzel együtt pedig csökkent a fizikai dolgozóké. A megváltozott munkavállalói magatartás magával hozta a család intézményének átalakulását is: kitolódott a házasságkötések és a gyermekvállalás életkora. Az oktatás terén megkétszereződött a felsőfokú képzésben résztvevők száma Nők és a család 5 Az elmúlt évszázad során gyökeres változások zajlottak le a nők társadalmi, politikai helyzetében, ehhez mérten, folyamatosan változott a női ideál és a nők önmagukkal szembeni elvárásaik is. Az otthoni tevékenységeket felváltotta a munkahelyi keresőtevékenység. Szavazati joggal rendelkeznek, akik teljes jogú állampolgárként hoznak döntéseket. Megváltozott az értékrendjük: korábban leginkább a házasságra és a családra fókuszáltak, manapság ezek mellett a sikeresség és a függetlenség vágya is megjelent. A folyamatok hátterében történelmi események és gazdasági hatások is szerepet játszottak, a mai nő számára magától értetődő dolgok pár évtizeddel ezelőtt még távolinak tűnhettek. A változások kihatnak a család, a gyermekvállalás, a házassághoz való hozzáállásra is, ami a szerepek újraértelmezését vetik fel és új igényeket támasztanak a munkaerőpiacon. A család a legalapvetőbb emberi közösség, az együttélés legkisebb egysége, melynek formája sokat változott a történelem során, követve a társadalom változásait. A többgenerációs családmodellt mára felváltotta az úgy nevezett nukleáris család, mely egy férfi, egy nő és gyermekeik által létrehozott érzelmi és gazdasági közösség. A család és a háztartás a változások során összemosódott. A nők tömeges munkavállalásával pedig számos korábbi funkcióját elvesztette, mint például az öregek gondozását, a betegápolást és más szociális feladatokat, melyeket intézményes keretek között helyettesítettek. Alapvető funkciói viszont megmaradtak, olyanok, amelyeket az egyén és a társadalom szempontjából is a család intézménye tud legmegfelelőbben kielégíteni. A gyermekek 5 A fejezetet Pongrácz Tiborné: Nők és a család tanulmánya felhasználásával írtam,

16 szocializációját ez az élettér befolyásolja leginkább, emellett a státusz, a kultúra generációk közötti közvetítője is. Az iskolázottság és a munkahelyi érvényesülés meghatározója a szülök iskolai végzettsége. Azok a gyermekek, akik alacsony iskolázottságú családból származnak, kevés eséllyel választanak olyan középiskolát, mely a felsőoktatásban való részvétel szempontjából előnyös lenne. Ezt a jelenséget a családon kívüli szociális környezet befolyása sem változtatja meg általában. A család korábban a házasság megkötésével jött létre, manapság azonban kiszélesedett a fogalom az együttélés keretei között fenntartott családi kapcsolattal, amely annak eredménye, hogy az érzelmi kötődésre alapuló kapcsolatok kerültek előtérbe, melyek változása bizonytalan. A nők önálló jövedelmük révén megváltozott családon belüli helyzetük is, a házasfelek egyenjogúvá váltak. A kétkeresős családmodell ezért nem csak a jövedelem szempontjából meghatározó, hanem befolyással van a családon belüli szerepmegosztásra, döntések meghozatalára. Ebben a szimmetrikus családtípusban többnyire mindkét fél egyenrangúnak értékeli a másik munkáját. A közösen megteremtett jövedelmekkel való gazdálkodás is a család funkciói között szerepel, a kiadásoknál a közös és az egyéni szükségleteket is mérlegelik. A rendszerváltás előtt a társadalomban elfogadott értékrend szerint a nő legfontosabb feladata a gyermekvállalás volt, s ezzel együtt a kereső tevékenység mellőzése. A hagyományos családmodellt követve alakultak ki a szerepek a családon belül, ahol a férj a családfenntartó, a feleség pedig az otthoni feladatokat látja el. A 90-es évek elejére elfogadottá vált a munka és a családdal kapcsolatos tevékenységek összehangolása. A nők többsége elsősorban anyagi kényszer miatt vállalt állást, de sokan saját megfontolásból döntöttek a teljes-, vagy részmunkaidős munkavállalás mellett. A nők tehát a megterhelés és az időbeosztás szempontjából is nehezen kezelhető kettős feladatvállalást választják, ragaszkodva a családban betöltött szerepeikhez. A rendszerváltáskor sokan vesztették el a munkájukat, akik közül csak kevesen tértek vissza a munkaerőpiacra. A megváltozott helyzet, a korábbihoz képest kiszámíthatatlan feltételek másfajta szemléletet követeltek. A felmérések szerint azonban a családcentrikus hozzáállás nem változott az elmúlt évtizedek

17 során, csupán megnőtt az anyagi szempontok súlya a munkavállalás melletti döntésnél, illetve a kétkeresős modell lett elfogadott. Ennek következtében a nők élete során a munkahely és a család szerepének fontossága ciklikusan változik, hol az előbbi, hol az utóbbi javára. A nők döntését a gyermekvállalásról megnehezítik a megváltozott munkafeltételek, illetve a családpolitikai és foglalkoztatási politika nem megfelelően kidolgozott eszközei. Kevés munkahelyen várják vissza szívesen az évekig nélkülözött munkaerőt, a rész és távmunka lehetőségei pedig még nem elterjedtek hazánkban. A gyermeknevelés időszaka alatt kapható juttatások nem pótolják a keresetkiesést. A családi pótlék, a GYES és a GYED némileg csökkenti a munkavállalók anyagi terheit, ám a legmagasabb segélyezés esetében is az alacsonyabb és közepes szinten kereső munkavállalóknak jelentheti a fizetésük helyettesítését. A körülmények kedvezőtlen alakulása azonban nemcsak a gyermekvállalást érintette, hanem a házasságkötés szándékát is visszavetette. A legtöbben a biztos megélhetés feltételeinek megteremtése után döntenek csak a házasság mellett. A válások száma is megnőtt, köszönhetően a megváltozott értékrendnek, ezzel együtt új együttélési formák jöttek létre, melyek ugyan kevésbé jelentik a stabilitást és a társadalmi megbecsülésük sem azonos, viszont rugalmasabbak mindkét fél számára. A válás után gyermeküket egyedül nevelő szülők (legtöbb esetben nők) száma a 80-as évektől emelkedett, ezzel újfajta szociális problémák kerültek felszínre. A munkavállaló nők számára a mainál vonzóbb feltételekkel lehet segíteni a gyermekvállalást. A családbarát munkahely kifejezés hazánkban még nem bevett fogalom, ahogy a kismamákat érintő munkahelyi diszkrimináció sem megoldott. A munkáltatók ugyanis nem szívesen alkalmaznak olyan munkaerőt, aki gyermekvállalás miatt otthon marad, ezzel kiesik a gyakorlatból, lemarad továbbképzésekről és hónapokig nélkülözniük kell. A gyermekvállalással együtt jár az is, hogy visszatérve a munka világába a nők gyakrabban hiányoznak a gyermekük miatt, ugyanakkor rugalmatlanabbak a váratlan munkahelyi feladatokkal (túlóra, üzleti út) kapcsolatban is. A gyermekvállalás visszaesése a nők szempontjából a jövedelem mértékével csökken, ha ugyanis jobban fizető munkahelyet kell elhagyniuk a megélhetési szempont felértékelődik. Ez az arány a férfiak esetében fordított. A családtervezésnél a magasabb

18 fizetésből élő férfiak esetében kedvezőbb a helyzet a család gyermekvállalását illetően. A hazai gyermekgondozási infrastruktúra az elmúlt évtizedekben jelentősen romlott, csökkent a bölcsődék és óvodák száma, amely nagyobb terhet ró a családokra és szűk környezetükre is. Épp ezért a szociálpolitikai rendelkezések és fejlesztések mellett szükség van a munkahelyen belül is a nők helyzetének megkönnyítő beruházásokra. Kevés, de növekvő számú vállalat veszi be programjába főként a társadalmi felelősségvállalás keretein belül - ezeket a fejlesztéseket és intézkedéseket. 3. POLITIKAI SZABÁLYOZÁS 3.1. Európai szociálpolitikai modellek a különbségek csökkentésére 6 Az EU-ban a közös elvek mellett sokszínű a szociálpolitikai megoldásokat találunk. Az észak európai-országokra jellemző ún. skandináv-modellben az állam jelentős befolyásoló szerepe figyelhető meg. Ezekben az országokban a családok erősítése, valamint a nők függetlenedésének elősegítése érdekében erősen támogatott a tradicionális családi gondozó szerep, így a nagyarányú foglalkoztatottság állami szolgáltatásokkal is kiegészül. A modell rugalmas a társadalmi változásokat illetően: segíti a női munkavállalók helyzetét, a sérülékeny társadalmi csoportokat védi és alacsonyan tartja a diszkrimináció mértékét. Ez a modell az állami segélyezés mértéke miatt költséges, mégsem nagyobb mértékben a másik két modellnél. Míg ezekben az országokban a kiterjesztett szociális háló finanszírozása a magas adókból történik, addig máshol ezek a segélyezések nem tartoznak bele a juttatások és kedvezmények sorába, így az emberek például az egészségügyi ellátást kell, hogy megfizessék, amely összeg nem az adó mértékét növeli. A liberális modell az Egyesült Királyságban és Írországban jellemző. Ennek lényege, hogy az egyéni jóléti ellátását támogatja és korlátozza a piaci kudarcokra adott állami választ. Ez a modell a kirekesztés ellen védi a veszélyeztetett csoportokat, ám mivel a segélyezés jogosultsága munkavállaláshoz kötött, a támogatásokhoz nem jutnak hozzá a 6 A fejezetet Dr. Vanicsek Mária Dr. Borbély Szilvia: Esélyegyenlőség és béresélyek- Nők és Férfiak c. tanulmánya alapján készítettem

19 munkanélküliek, amely a rászorultak egy csoportjának helyzetét még inkább bizonytalanná teszi. Eszerint az állami költségvetést kíméli, viszont tartósítja a legveszélyeztetettebbek leszakadását. A harmadik modell a főként dél-európai országokban működő konzervatív stratégia. A hagyományos családmodellt igyekszik fenntartani, miszerint a férfi a családfenntartó. A munkavállalók szempontjából stabilabb helyzetet teremt, de a foglalkoztatási garanciák merevvé teszik a munkaerőpiacot. A társadalombiztosítás dominanciája révén a családi jólét szerepét biztosítja, ezzel csökkentve a kirekesztés kockázatát, a nők gazdasági függetlenségét azonban gátolja, ennek okán pedig ellentétben a stratégia elképzeléseivel alacsonyabb szülésszámhoz vezet. A rendszer finanszírozásához szükséges adóbevételek nem elegendőek, ha számba vesszük a magas nyugdíjkifizetéseket is. Bármely modell is domináljon az adott országban, az újonnan jelentkező szociális kockázatokkal számolni kell a szociálpolitika kialakításakor, melyek az elöregedés és a nyugdíjrendszerek hosszú távú fenntarthatósága. Ennek megoldása a még ki nem használt női foglalkoztatottság mobilizálása lehet, melyet a nők munkavállalásának megkönnyítésével és a munka és a gyermekvállalás összeegyeztethetővé tételével érhetnek el, kialakítva a gondozáshoz szükséges intézményi és segélyezési feltételeket. Emellett az idősebb korú munkavállalók foglalkoztatottságának növelése is fontos szerepet játszhat, mely a rugalmasabb nyugdíjrendszerrel és a nyugdíj korhatár emelésével érhető el Magyarországon érvényben lévő egyezmények A Gender mainstreaming program 7 Az ENSZ A Nők Helyzete a Harmadik Világban című konferenciájának (Nairobi, 1985) megrendezésekor került először középpontba a gender mainstreaming, mint stratégiai kérdés. Ezt követően az ENSZ nőkről szóló negyedik nemzetközi konferenciáján (Peking, 7 A fejezet Zöldyné Szita Erzsébet: Gender mainstreaming c. tanulmánya alapján íródott

20 1995) a Cselekvési Program, melyet a konferencia végén fogadtak el, nyíltan pártfogásába vette a gender mainstreaming stratégiáját. A Cselekvési programban megfogalmazódott, miszerint a kormányok és más résztvevők kötelessége, hogy minden programban és intézkedésben aktívan és érzékelhetően előrelendítsék a gender mainstreaming-et, vagyis minden döntés előtt fel kell mérniük annak a nőkre illetve a férfiakra - külön-külön - gyakorolt várható hatásait. A gender mainstreaming tehát politikai eljárások olyan módon történő szervezése, mely során a nemek közti egyenlőség perspektívája beépülhet minden politikába, minden szinten és minden stádiumban, olyan szereplők erőfeszítései által, akik a politikai élet aktív résztvevői. (Európa Tanács által felállított gender mainstreaming- szakértők munkacsoportjának definíciója) Annak ellenére, hogy ez világos politikai akarat, továbbá az elméleti keretet és a stratégia megvalósításának szerkezetét is felállították, a tagállamokban még csak kismértékben alkalmazzák A nemek egyenjogúsága A nemek egyenjogúsága a köz- és a magánélet minden területén a nemek egyenlő arányú jelenlétét, azonos hatalommal való felruházását valamint egyenlő részvételét jelenti. A nemi egyenlőség a nemi egyenlőtlenség ellentéte, és nem a nemi különbségé, célja pedig a férfiak és nők maximális társadalmi szerepvállalásának előmozdítása. (Európa Tanács által felállított gender mainstreaming- szakértők munkacsoportjának definíciója) A nem (gender) férfiak és nők társadalmi szempontból vett definíciója, a biológiai nem társadalmi megjelenése, melyet a társadalomban, a magán- és a közéletben betöltött, férfiaknak illetve nőknek tulajdonított szerepek, feladatok határoznak meg. (Európa Tanács által felállított gender mainstreaming- szakértők munkacsoportjának definíciója) A nem (gender) nem pusztán a társadalom női és férfi tagjait jelöli, hanem a két nem egymáshoz való viszonyát is. Ilyen értelemben viszont az élet számos területén

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

A befogadó társadalomért

A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért Esélyegyenlőségi politika Magyarországon 2002 2010 Írták a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságának munkatársai Szerkesztette

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek

Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek Sümegi Bernadett: Nők a vezetésben: nehézségek és lehetőségek 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 6 1.1. A témaválasztás aktualitása... 6 2. Kutatási módszerek és alapfogalmak... 7 2.1. A kutatás célja...

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

A munkaerő-piaci politika hatása a nemek közötti egyenlőségre a gazdasági átalakulás és az EU-csatlakozás időszakában:

A munkaerő-piaci politika hatása a nemek közötti egyenlőségre a gazdasági átalakulás és az EU-csatlakozás időszakában: 30 Szociológiai Szemle, 2012/1 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 30 60. A munkaerő-piaci politika hatása a nemek közötti egyenlőségre a gazdasági átalakulás és az EU-csatlakozás időszakában: Csehország, Magyarország

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram DR. NAGY ÁGNES A CSALÁDI NAPKÖZI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE, MUNKAHELYTEREMTŐ SZEREPE,

Részletesebben

KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI KÖZELEBB A TÁVMUNKÁHOZ, AVAGY AZ ATIPIKUS MUNKAFORMÁK TIPIKUSSÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Budapest, 2013 Szerző: Keveházi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. sz. melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2017 Készítette: Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Szerzők: Azizi Zouheirné terepkoordinátor Dr.

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre Kutatási előzmények jelenlegi helyzet Készült Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban készítette: Molnár Diána Budapest, 2003. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...7

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 Készítette: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen,

Részletesebben

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN MUNKAFÜZET Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 5 Előzmények 5 Az egyezmény célkitűzése: 5

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben