MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA és programkínálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA és programkínálata"

Átírás

1 A badacsonytomaji Diákönkormányzat MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA és programkínálata 2009/2010-es tanév

2 Diákönkormányzat Működési Szabályzata 1. Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére tanulóközösségeket, diákköröket hoznak létre. 2. A tanulóközösségek a nevelőtestület véleménye meghallgatásával döntési joggal rendelkeznek. saját közösségi életük tervezésében, szervezésében tisztségviselők megválasztásában diákönkormányzatban való képviselet biztosításánál 3. A tanulóközösségek, a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége valamennyi tanulókat érintő kérdésre kiterjed. 4. A diákönkormányzat munkáját a vezetőség irányítja, melynek élén az iskolában tanító tanár áll. A vezetőséget a tanulók több mint 50 %-ának választani kell. 5. A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: saját működési rendjéről működéséhez szükséges anyagi eszközök felhasználásáról egy tanítás nélküli munkanap programjáról faliújság szerkesztőségének megválasztásáról sulirádió szerkesztőségének megbízásáról ügyeleti rend kialakításáról 6. A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal élhet: a nevelési és oktatási intézmény működésével kapcsolatosan a szakkörök megválasztásánál fakultációk létrehozásánál házirend kialakításánál a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben a tanulók jutalmazásánál és büntetésénél 7. A diákönkormányzat egyetértési joggal rendelkezik: a házirend elfogadásánál a szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásánál 8. A diákönkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzata alapján tevékenykedik, melyet a választó tanulóközösség fogad el és a nevelőtestület hagy jóvá. A Szervezeti-és Működési Szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő 15 napon belül nyilatkozni kell. 9. A tanulóközösségek a diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítés mentesen használhatják az iskola helyiségeit, berendezéseit, felszereléseit. 10. Képviselete tanácskozási joggal részt vesz az iskolaszék munkájában. 11. Vezetőségi ülését negyedévenként és alkalomszerűen tartja. Programjainkban szerepet vállal: A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola A badacsonytomaji egyházközség A helyi önkormányzat A szülői ház és képviselete Az iskolaszék Az iskolai és helyi könyvtár A Badacsony Kulturális KHT. Helyi Tűzoltóság Tapolcai DS-bizottság Nemzeti Park Nők a Balatonért Egyesület

3 Célja: Igazi közösséggé formálódás Erősíteni kívánjuk közösségeink demokratizmusát, cselekvőképességét, öntevékenységét. Keressük tovább azokat a lehetőségeket, amelyek a tanulás iránti igényt növelik, az ismeretszerzés vágyát fokozzák. Az egészséges életmódra nevelés kialakítása, ezen belül növeljük a természetjárás, a táborozás és sportolás lehetőségeit /közvetlen környezetünk szépségeinek megismerése, óvása és ápolása /. Ügyeleti rendszerünk hatékonyságának növelése. A tehetségkutatás és gondozás lehetőségeinek megteremtése. Erősíteni kívánjuk a szülői ház az iskola és más külső segítők együttműködését. További feladataink: Programunk nyújtson tényleges cselekvési lehetőséget minden tagjának. Alakítsuk ki rendezvényeink optimális ösztönző rendszerét, erősítsük értelmi és érzelmi hatékonyságát. Ösztönözzük a kis közösségeket rendezvényeink színvonalának javítására, a folyamatos ellenőrzés és értékelés megvalósítására. Vállaljuk továbbra is az iskolai munkánkkal összefüggésbe hozható társadalmi ünnepeink és hagyományos megemlékezéseink megtartását. /DÖK. túra, télapó, karácsony, farsang, tavasz ünnepei, Tatay - Napok, gyermeknap, évadzáró, jubileumi évforduló / Minél több természet- és környezetvédelmi tevékenységet vállalunk.(társadalmi munka, hulladékgyűjtés, környezetünk és városunk ápolása. Ismerjék meg gyermekeink lakóhelyünk fejlődésének eddigi eredményeit és további lehetőségeit. Programunk segítse a gyermeki öntevékenység a demokratizmus kibontakozását. Megfelelő gyermeki véleményalkotási lehetőségek biztosításával, gyakoroltatásával járuljunk hozzá, hogy iskolánkban nagyobb teret kapjon a tanulók önállósága, kezdeményezőkészsége. Művészeti alapoktatás (kiállítások szervezése, iskolai munkák bemutatása, játszóházak) Nemzetközi kapcsolatok erősítése, programjainkon való részvétel A hagyományos városi asztalitenisz verseny megszervezése és lebonyolítása A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat vezetősége: A diákönkormányzat vezető tanára: Lakatné Mógor Katalin A diákönkormányzat vezető tanulója: Szabó László Helyettes: Szőke Eszter Iskolaszék delegált tanulója: Krónikás: Faliújság felelős: Sport faliújság felelős: Kultúrfelelős: Egészségőr: Sportfelelős: Pénztáros: Tisztaságfelelős: Nótafa: Természetfelelős: Zászlósok: Szabó László Maczó Lelle Dankó Dorina Tóth Dorina Szekér Liza Sára Kovács Kitti Kaczur Áron Dér Eszter Fülöp Dominik Vadász Attila Szőke Eszter Dér Eszter Pintér Laura - Kovács Kitti Sall Kata Fülöp Dominik Kaczur Áron Szabó László Szőke Eszter Dankó Vivien

4 PROGRAMTERV Szeptember Tanévnyitó ünnepély Házirend a munka és az ügyeleti rend áttekintése Társadalmi munkaakciók beindítása / iskolánk és környékének ápolása, gondozása / Kapcsolatfelvétel a különböző közösségekkel Tisztasági őrjárat beindítása /terem és faliújság folyamatos értékelése, évvégi jutalmazás/ A Működési Szabályzat és az éves program kialakítása, elfogadása Szüreti felvonuláson veszünk részt Őszi körzeti sportversenyek Közös munka a sportudvarért / futópálya rendbetétele, ugrógödör helyreállítása / Színházlátogatás megszervezése Suli híradó szerkesztése Közgyűlés tartása az SZMSZ és a Munkaterv elfogadása Aktuális feladatok Szakkörök beindítása Iskolai faliújság kialakítása Tisztségviselők megválasztása Sulihiradó szerkesztése Diákönkormányzati ülés Pályázati feladatok beindítása Suli rádió újraszervezése Eseménynapló szerkesztése és folyamatos vezetése Október Október 6. Megemlékezés az Aradi Vértanuk napjáról osztálykeretben Hasznos munkák végzése és értékelése / hulladékgyűjtés / osztálykeretben Szüret családi környezetben Tisztasági őrjárat Történelmi emlékpark koszorúzása Október 21. Köztársasági futóverseny Október 23-a Köztársaság ünnep méltó megemlékezése Október 31. Takarékossági Világnap Atlétika és kézilabda verseny Tapolcán Kézilabda háziverseny Őszi futóversenyen való részvétel Tapolcai labdarúgó torna November Koszorúzás a temetőben, sírok rendbetétele Fogászati és testápolási hónap Szivacskézilabda Szombathelyen Bárdos - kupa kézilabda verseny Tapolcán Benedek Elek születésének 150 évfordulója Tisztasági őrjárat Uszodalátogatás (osztálykeret) Labdarugó teremtorna házibajnokság Marcelházi labdarúgó torna

5 December December 6. Télapó - műsorral köszöntjük érkezését Asztalitenisz verseny iskolai és városi szinten Színházlátogatás alsó tagozat javaslattétel Kistérségi kézilabda verseny szervezése és lebonyolítása Téli sportok a szabadban Karácsonyi játszóház Karácsonyfa állítás Karácsonyi ünnepség - ajándékműsor Nyugdíjasok köszöntése Január Síoktatás előkészítése /elméleti oktatás, szárazföldi gyakorlás / Költészet napja Flooball házibajnokság Sítábor Szlovákiában Február Farsangi maszkok címmel álarckészítés Farsang / jelmezes bemutató és értékelés / Korcsolya a Balaton jegén Februári asztalitenisz verseny Tapolcán Március Március 8. Nemzetközi Nőnap Megemlékezés Március 15-ről Tisztasági őrjárat Kosárlabda háziverseny Labdarugó torna DSB által Április Tavaszi sportversenyek Alsó tagozatosok sor- és váltóversenye Kazinczy Kupa /kézilabda, Tapolcán Futóverseny - Sprint Kézilabda- torna (DSB - által szervezett) Kisiskolások atlétika versenye Május Anyáknapi megemlékezés, játszóház Madarak és fák napja Kerékpáros túra Atlétika városi versenyek / próba / Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója Tatay - nap: Tatay-kupa környező települések sportversenye Gyermeknap / javaslat a diákkörben legjobb munkát végző tanulók jutalmazására Gyermeknapi program A megyei versenyekre való felkészülés Énekkarosok kirándulása Megyefutás A diákönkormányzatban és a sportéletben kimagasló munkát végző tanulók kiválasztása Tatay Sándor születésének 100. évfordulója Kisiskolások kézilabda és atlétikai versenye

6 Június Köszöntjük nevelőinket Jó sportolók kirándulás Sportnap -Tanár - Diák mérkőzések Eötvös kézilabda torna fiú - leány Révfülöp kupa Tatay Emlékplakett odaítélése Ballagás - Bankett - évzáró a legjobbak jutalmazása Országjáró kirándulások Diákönkormányzati túra Július Marcelháza iskola táborozása, programok Táborozások /vizitábor, vitorlástábor, természetjáró, nyelvi tábor, előkészítő tábor, tenisztábor, képzőművészeti tábor, fejlesztő tábor, lovastábor, kerékpáros tábor/ igények szerint Hasznos, kellemes időtöltést!! A Diákönkormányzat által meghirdetett tanévvégi jutalmazások: Az Év Sportolói / fiú-leány serleg / Jó tanuló, jó sportoló érem odaítélése Az év Tiszta, rendes osztálya vándorserleg Az év faliújsága vándortányér Sulihiradó értékelése Alsós sport ügyességi vetélkedő /serleg/ Kézilabda és labdarúgás és kosárlabda sportágakban a legeredményesebben szereplő csapat / oklevél / A közösségért legtöbbet nyújtó tanuló könyvjutalma Tatay - Emlékplakett odaítélése A legtöbb hulladékpapírt gyűjtő osztály jutalmazása (vándortányér) Énekkarosok kirándulása Jó sportolók kirándulása Badacsonytomaj, Lakatné Mógor Katalin diákönkormányzat vezető tanára

7

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015. Vép, 2014. szeptember 15. Készítette: Bándoliné Pájer Éva segítő tanár Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. Készítette: Bencsik Tiborné DÖK segítő tanár Szarvas; 2013. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai

A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai A Szilágyi Erzsébet Középiskolai Kollégium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai I. A célok meghatározásánál figyelembe kell venni: - a Közoktatási törvényt módosító, 186/2006./VIII.31./

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Iskolánk Ökoiskola A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 2012-2015 közötti időszakra iskolánknak Ökoiskolai címet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Dózsa György Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Tel.: 62/ 260-007 62/ 520-04 Apátfalva 2012 A Diákönkormányzat a Közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény 48., 58

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben