VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOCIÁLIS MUNKA EGY SZAKFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS KÉT TUDOMÁNYTERÜLET HATÁRÁN; AZ MA-SZAKINDÍTÁS LEHETŐSÉGEI 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOCIÁLIS MUNKA EGY SZAKFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS KÉT TUDOMÁNYTERÜLET HATÁRÁN; AZ MA-SZAKINDÍTÁS LEHETŐSÉGEI 3"

Átírás

1 Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOCIÁLIS MUNKA EGY SZAKFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS KÉT TUDOMÁNYTERÜLET HATÁRÁN; AZ MA-SZAKINDÍTÁS LEHETŐSÉGEI 3 A TAMOP /2-C es számú pályázati projektünk alapján vidékfejlesztési szociális munka elnevezésű, már alapdiplomásoknak szóló képzési program a vidéki társadalom számára képez olyan szakembereket, akik nemcsak a sérülékeny társadalmi csoportok problémáit kezelik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek számára is támaszt jelenthetnek elképzeléseik megvalósításában. Tanulmányunkban a vidékfejlesztő szociális munka szak MA-fejlesztési szegmensében nemcsak egy szűk szakfejlesztést, hanem a felsőoktatás és a vidéki tér kapcsolatát is körbejárjuk. A MA-szak akkreditáció elindításával, a lobbitevékenységgel, a humán közszolgáltatásokkal kapcsolatos tudásközpont, illetve a megváltozott makrokörnyezetre figyelő alföldi térségfejlesztő felsőoktatási intézmény képét rajzoljuk meg (amely fenntartóváltás esetén is működőképes stratégia lehet). RURAL DEVELOPMENT SOCIAL WORK AN ACADEMIC SPECIALIZATION CONCEPT ON THE VERGE OF TWO AREAS OF SCIENCE; POS- SIBILITIES OF LAUNCHING AN MA COURSE The training program for graduates called Rural Development Social Work trains such professionals for the benefit of rural society, who are not only able to handle the problems of volatile social groups, but who can also support the endeavours of those social communities which are more innovationsensitive. Our Study goes beyond the narrow bounds of academic specialization within the MA-development segment of the rural development social work course by discussing the connection of academic education and rural regions as well. We aim to describe an academy of Great Plain rural development, which considers the changes in the macroenvironment by launching an MA course accreditation, lobbying, and developing a knowledge centre of social utility services (where the MA course could be a well-functioning strategy regardless of any change in academy sponsorship). Bevezető Napjainkban a szociális munkások szakmai közösségét világszerte foglalkoztatja a szakma jövője, az a kérdés, hogy honnan hová tart a szociális munka. E kérdés mögött a szakma elmúlt évtizedekben megfigyelhető változásai, a szociális munkával és önmagával a jóléti állammal kapcsolatos elvárások átalakulása húzódik meg. A szociális munka, mint a társadalom, szűkebben véve az állam és polgár között közvetítő, intermedier funkciót betöltő modern jóléti szakma ilyen korszakokban abba a helyzetbe kerülhet, hogy eredendő céljaival ellentétesen a demokrácia helyett a konfliktusok közvetítőjévé válik [1]; nemhogy bővítené a szociális problémák elfogadtatásának és enyhítésének alternatíváit, illetve növelné a kliensei esélyeit, hanem akarva-akaratlanul hozzájárul a jóléti elvek, a 1 PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető, SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, 2 doktorandusz, Szent István Egyetem Regionális Tudományok Doktori Iskola, 3 Lektorálta: Dr. Tóth János CSc, főiskolai docens, SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 180

2 kliensei autonómiájának, szabadságának beszűküléséhez. Egyrészről a szakma forrásai, lehetőségei erőteljesen függnek attól, hogy az adott társadalomban milyen elvek mentén épül fel a szociálpolitika, azaz a társadalmi közösség, az állam mennyire ismeri el a leszakadó, perifériára szoruló csoportok szükségleteit, illetve milyen mértékben, mélységben támogatja e csoportok szociális jogait. Másrészről a szociális munka klienskörét meghatározóan azok az egyének, családok jelentik, akik szegénységük, képzetlenségük, kirekesztettségük miatt nem rendelkeznek elegendő hatalommal ahhoz, hogy az érdekeiket képviseljék. Akár nemzetközi szinttért tekintjük át, akár a hazai viszonyokat vesszük alapul, ma mindkét a szociális munkát befolyásoló fontos szereplő helyzete sokszorosan bizonytalan és ellentmondásokkal, konfliktusokkal terhelt [2]. A szociális munka hazai fejlődésében meghatározó szerepet játszott a szociális képzések kialakítása. A képzések alapja maga az ember és az általa alkotott közösség. Egy szakfejlesztési projekt célja A vidékfejlesztési szociális munka elnevezésű szakirányú továbbképzési, illetve leendő diplomásoknak szóló képzési program a vidéki társadalom számára képez olyan szakembereket, akik nemcsak a sérülékeny társadalmi csoportok problémáit kezelik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek számára is támaszt jelenthetnek elképzeléseik megvalósításában. Célunk olyan vidékfejlesztő humán szakemberek képzése, akik a kisebb lélekszámú települések közösségi motorjaivá válhatnak. Fontos, hogy ezek a szakemberek képesek legyenek meg-, illetve újjászervezni azt a közösségi hálót, amely az ott élő emberek szükségleteit, képességeit és érdekeit szem előtt tartva az életminőség fejlesztési folyamatát elindíthatják. A természetes és mesterséges támogató háló együttműködését létrehozva megteremtik az alapját olyan önszerveződési folyamatoknak, melyek révén a közösségek idővel magukra hagyhatók és önfenntartóvá, önfejlesztővé válnak. A vidékfejlesztő szociális munkásoknak a képzés során megszerezhető fő kompetenciájának azt tekinthetjük, hogy speciális ismereteik révén hidat képezhetnek a területfejlesztés elméleti és gyakorlati oldala között. A szociális munkások nem rendelkeznek terület- és vidékfejlesztési ismeretekkel, míg a területfejlesztők nem sajátítják el a közösségszervezés, a kommunikációs technológiák azon formáit, amelyekkel speciális célcsoportok (főként a cigányság) is eredményesen bevonható a tervezés és a későbbi megvalósítás fázisaiba. Az összevont ismeretek tehát új minőséget hoznak létre, mivel a pályázati rendszerekről, önkormányzati gazdálkodásról, az adott térség gazdasági és társadalmi viszonyairól is széles körű ismeretekkel rendelkező, és azokat térben és összefüggéseiben is elhelyezni képes szakemberek a súlyos társadalmi problémákkal küzdő, elmaradott vidéki térségek fejlesztésének valódi motorjává válhatnak. Mindehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a szociális munkásként empatikus, megértő és kompromisszumkereső egyének segítségével mehet végbe a vidékfejlesztés, akiket mindennapi munkájuk révén a problémás társadalmi csoportok is bizalmukba fogadnak. A tananyagfejlesztés szükségessége A változó makrokörnyezet oldaláról fontos EU-s megállapítás az, hogy minden felsőoktatási intézménynek meg kell találnia azt az egyensúlyt a képzés, a kutatás és a (társadalmi) innová- 181

3 ció között, amely a régióban betöltött szerepének a leginkább megfelel. A SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Karának beiskolázási tere ahhoz a földrajzi térséghez (zömmel az Alföldhöz) tartozik, amelyhez az elmaradottság kép erősen hozzátapadt, és a régióban általános életérzéssé vált. A vidéki/vidékies térség nem tudott élni azzal a lehetőséggel, amit egy teljesen új társadalmi-gazdasági környezet, egy új fejlődési út jelentett. A képzés rekrutációját, a belső periféria társadalmának vonzását jól szemlélteti az alábbi térkép: 1. ábra A SZIE ABK beiskolázási tere a szociális képzésben résztvevő nappalis és levelezős hallgatók Forrás: Neptun [3] A magyar Alföld néhány jellegzetessége Témánkhoz tartozóan foglalkozzunk a munkanélküliséggel. Fontos, hogy az közötti időszakban a munkanélküliség térbeli struktúrája lényegében alig változott. A legmagasabb munkanélküliséggel sújtott területek (a kiinduló viszonyokkal gyakorlatilag megegyezően) napjainkban is periférikus, zömmel határ menti fekvésű rurális-aprófalvas térségek kivéve a nyugati határvidékeket, amelyek a Központi Régióval egyetemben a legkisebb munkanélküliségi mutatókkal (ez a regisztrált munkanélkülieknek a munkavállalási korú népességen belüli részarányát jelenti) rendelkeznek. Az 1992-ben a 30 legmagasabb munkanélküliséggel sújtott kistérség közé tartozók közül 20 bő másfél évtizeddel később is ebben a kategóriában található (az érintett térségek közül kilenc az Észak-magyarországi, nyolc az Észak-alföldi, kettő a Dél-dunántúli, egy pedig a Délalföldi régióban helyezkedik el). Az ellenkező végletet nézve (Budapestet is beleértve) 16 olyan térség van, amely 1992-ben és 2008-ban is a 30 legkedvezőbb mutatóval rendelkező között volt, kilenc a Közép-magyarországi régióból kerül ki, a többi pedig a Nyugat- Dunántúliból, más régió nincs a listán. 182

4 2. ábra Az egyes kistérségeknek a munkanélküliségi mutató alapján számított országos rangsorban elfoglalt helyezésének átlagértéke (1992 és 2008) Forrás: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatsorai alapján szerkesztve [3] A diplomás szociális vagy legalább felsőfokú végzettséggel bíró szakemberek a kistelepüléseken hiányoznak a leginkább, amely nagymértékben rontja e települések integrációját, forrásokhoz való jutását és növeli a helyi lakosság megfelelő szolgáltatáshoz jutásának egyenlőtlenségét. Képzési tartalomfejlesztésünk alaphipotézise, hogy (elszórtan ugyan, de) léteznek életképes vidéki közösségek (olyanok, akik önálló akarattal, megélhetéssel és jövőképpel, valamint biztonságérzettel rendelkeznek, akik képesek megvédeni értékeiket és képviselni saját és jövő nemzedékük érdekeit, ezzel erősítve a térség és a település népességmegtartó képességét). A képzési projekt jellegzetessége az, hogy mindez abban a kistérségi centrumban valósul meg, ahol a jász tradíció erős kohéziót jelent. A szaktudományos kapcsolódás A Cork i Európai Vidékfejlesztési Konferencia nyilatkozatában a vidékfejlesztés számára megfogalmazott célok sok ponton megegyeznek a szociális munka, illetve a társadalompolitika általunk való értelmezésével. A Cork i Nyilatkozat oly jól ismert célkitűzései közül kiemelten olvashatjuk azokat, amelyeket a szociális munkások feltétlenül magukénak érezhetnek: az elvándorlás megelőzése; a szegénység elleni küzdelem; a munkahelyteremtés serkentése; az esélyegyenlőség kialakítása; valamint megfelelni a mind magasabb minőségi igényeknek az egészség, a biztonság, a személyiség fejlődése, a pihenés és jólét a vidéki térben. Egy települési vagy kistérségi szintű szociálpolitikai tevékenység nem vállalkozhat a teljes érte- 183

5 lemben vett társadalmi biztonság megteremtésére. Ugyanakkor az autonóm kistelepülések akár pénzügyi, akár humán erőforrás tekintetében feladatait közös intézményekkel, önkéntesekkel és tevékenységeinek minél teljesebb mértékű összehangolásával (partnerség és lokális hálózatok építésével) képesek lehetnek megoldani. Ez akkor lehetséges, ha a gazdaság és a szociális szféra fejlesztése párhuzamosan, nem egymás ellenében zajlik. Ebben a modellben nagy szerepet kap a civil szféra, a (helyi) állam az önkormányzat jelen van és megjelent a piaci szektor. A vidékfejlesztő szociális munka olyan közösségi munka, amely kettős társadalmi funkcióval bír. Egyfelől a szükségletet szenvedő emberek támogatása a célja, másfelől az érdekeiket megfogalmazó és azokat a társadalmi nyilvánosságban artikuláló közösségek erejével a reformokra irányul, a döntéshozás, a jogalkotás befolyásolására, s az alkalmazkodás mellett vagy helyett a változtatásra fekteti a hangsúlyt. Különösen a gazdasági válságok idején nem elhanyagolható szempont a közösségi munka preventív jellege. Ez a tudáscsomag, tudástípus képes fokozni a közösségek megtartó erejét, erősíteni és gyakorlattá szervezni az emberek közötti szolidaritást. Alkalmas továbbá arra is, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket önsegítő, önkéntes csoportok, érdek és nyomásgyakorló csoportok, a civil társadalom új intézményei stb. A vidékfejlesztő szociális munka hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált, alacsony érdekérvényesítő képességű, sérülékeny társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. Természetesen hozzátartozik a képhez az is, hogy a vidékfejlesztési szociális munka nemcsak a sérülékeny csoportokkal foglalkozik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek fejlesztésével is. Munkaerőpiaci kapcsolódás Olyan szakemberek képzése, akik széles körű elméleti tudást, a programban részt vevő partnerintézmények segítségével megszerzett gyakorlati tapasztalataikat, illetve a társadalmi problémák integrált térbeli és területfejlesztési szemléletmódját ötvözve az elmaradott vidéki térségek permanens és/vagy növekvő szociális feszültségeit a jelenleginél jóval célirányosabban és hatékonyabban képesek kezelni. Véleményünk szerint a szakokat elvégző hallgatók munkaerőpiaci értéke megnövekszik: a képzés során kifejlesztett kompetenciák és tudástartalmak alkalmazásával hatékonyan tudnak majd a térség fejlesztési szereplőinek (pl. Leader akciócsoportok, önkormányzatok, civil szervezetek, teleházak, szociális földprogramok, családsegítők, kistérségi társulások, önkormányzati intézmények, kis-és középvállalkozások) tevékenységében közreműködni. Szociális munka útja a jelzős szociális munka diszciplínák irányába A szociális munka minden elméleti és gyakorlati törekvése a társadalmi, szociális igazságosságot szolgálja. E cél érdekében folyamatosan bővítette az ismereteit az emberről, a társadalomról, szívesen tanult minden tudománytól, és a tanultakat igyekezett felhasználni a szegénységben élők, a kiszolgáltatottak, a hatalomtól megfosztottak, a szabadságot nélkülözők, 184

6 az előítéletektől, az elnyomástól szenvedők segítésében. Eközben ébren tartotta a társadalom lelkiismeretét azzal, hogy a többséget szembesítette a társadalomban tapasztalható igazságtalanságokkal, egyenlőtlenségekkel, rámutatva az emberi szenvedés és kiszolgáltatottság sokféle formájára. Ahhoz, hogy e szerepét ma el tudja látni, egyre inkább az emberi jogi kérdések, a többség és kisebbség, a leszakadók és megkapaszkodók közötti közvetítés felé kell fordulni a szociális munkának [2]. Tulajdonképpen a vidékfejlesztő szociális munka híd szerepben lévő segítő értelmiségi képét rajzolja fel elénk. Ebben a paradigmában érdemes gondolkodnunk abban az irányba, amely a szociális munka szakot a változó valóság (munkaerőpiac) követelményeinek való megfelelés irányába fejleszti. Fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a jelen felsőoktatási képzési térben a jelzős szociális munka szakok alapvetően MA szinten vannak meghirdetve. Ezt a gondolatot továbbépítve látjuk úgy, hogy a vidéki térségekben dolgozó, élő szociális munkások tudásukat MA szinten ezzel a professzióval tudják kibővíteni. A képzés célja olyan vidékfejlesztő szociális munkások képzése, akik a kisebb lélekszámú települések közösségi motorjaivá válva képesek megszervezni, illetve újjászervezni azt a közösségi hálót, amely az ott élő emberek szükségleteit, képességeit és érdekeit szem előtt tartva elindíthatják életminőségük fejlesztésének folyamatát. A természetes és mesterséges támogató háló együttműködését létrehozva megteremtik az alapját olyan önszerveződési folyamatoknak, melyek révén a közösségek idővel magukra hagyhatók és önfenntartóvá, önfejlesztővé válnak. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek társadalomismeret; gazdaságföldrajzi ismeretek; Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek; foglalkoztatáspolitikai ismeretek; humánerőforrás menedzsment ismeretek; forrásteremtés ismeretek; szabadidőszervezési ismeretek; csoportszervezési és vezetési ismeretek; konfliktuskezelési ismeretek; adományszervezési ismeretek. Személyes adottságok és készségek kommunikációs; empatikus; konfliktuskezelési; tervezési, szervezési, értékelési; pályázatírói, - megvalósítói; feladat koordinálási; kapcsolatépítési; véleménynyilvánítási; 185

7 képessé tevés (empowerment). Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. A vidékfejlesztő szociális munkás a megszerzett készségek birtokában hozzáértővé válik az alábbi területeken motiválás; konfliktuskezelés; tervezés; szervezés (program és csapat); értékelés; kapcsolattartás; delegálási; asszertivitás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben A vidékfejlesztő szociális munkás a családsegítő szolgálatok, szociális szövetkezetek, közösségfejlesztéssel és forrásteremtéssel foglalkozó civil szervezetek, művelődésszervezéssel foglalkozó szervezetek, szociális földprogramokat működtető alapítványok, önkormányzatok által ellátott feladatok körében tudja hasznosítani az elsajátított ismereteit és megszerzett készségeit. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök A vidékfejlesztő szociális munkásoknak a képzés során megszerezhető fő kompetenciájának azt tekinthetjük, hogy speciális ismereteik révén hidat képezhetnek a területfejlesztés elméleti és gyakorlati oldala között. A szociális munkások nem rendelkeznek terület- és vidékfejlesztési ismeretekkel, míg a területfejlesztők nem sajátítják el a közösségszervezés, a kommunikációs technológiák azon formáit, amelyekkel speciális célcsoportok (főként a cigányság) is eredményesen bevonható a tervezés és a későbbi megvalósítás fázisaiba. Az összevont ismeretek tehát új minőséget hoznak létre, mivel a pályázati rendszerekről, önkormányzati gazdálkodásról, az adott térség gazdasági és társadalmi viszonyairól is széles körű ismeretekkel rendelkező, és azokat térben és összefüggéseiben is elhelyezni képes szakemberek a súlyos társadalmi problémákkal küzdő, elmaradott vidéki térségek fejlesztésének valódi motorjává válhatnak. Mindehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a szociális munkásként empatikus, megértő és kompromisszumkereső egyének segítségével mehet végbe a vidékfejlesztés, akiket mindennapi munkájuk, kommunikációjuk révén a problémás társadalmi csoportok is bizalmukba fogadnak. A szociális munkás képzés során megszerzett alapismeretek és kompetenciák kommunikáció, tárgyalási technikák, hátrányos helyzetű egyének és családok problémáinak feltárása és megoldási lehetőségeinek keresése (tanácsadás, gyűjtés, szolgáltatások szervezése, ismeretterjesztés), civil szerveződések létrejöttének és működésének segítése stb. célirányos fejlesztése mellett az alapvető terület- és vidékfejlesztési ismeretek (gazdasági és társadalomföldrajzi alapismeretek, önkormányzati gazdálkodási és közigazgatási alapismeretek, jogi alapismeretek, az EU és Magyarország főbb fejlesztési dokumentumainak és pályázati rendszereinek ismerete, humánerőforrás-fejlesztés stb.) elsajátítása. Nem pályázatírók képzése a cél, de véleményünk szerint a tágabb környezetet tekintve is eredményes szociális munka és a helyi társadalom dinamizálása szempontjából elengedhetetlen ismeretekről van szó. 186

8 A szakmai támogatás szintjei (Murányi István kutatása alapján 2012 nyara 4 ) Az online kutatás kérdőívének lekérdezése augusztus között zajlott, az címlisták a szociális intézményrendszer elérhető, tematikusan nem szelektált, különböző szakmai területeken működő intézményeit tartalmazta. (Néhány példa, a teljesség igénye nélkül: gyermekjóléti szolgálatok, települési önkormányzatok, alapítványok, kutatóintézetek, minisztériumi háttérintézmények, szociális és gyámhivatalok, gyermekvédelmi szakszolgálatok, nevelőszülői hálózatok, módszertani gyermekotthonok, regionális szociális szolgáltatások, szociális képzések intézményi és egyéni résztvevői.). Az ben kiküldött értesítő/ felhívó levelet 450 intézmény/alapítvány/ szolgálat vezetőjének címeztük. A válaszadási hajlandóság növelése érdekében, valamint a téves címek korrigálása érdekében újabb körben kiküldött levelekre N=143 fő válaszolt. Az adatelemzés során több olyan statisztikai analízist és változó összevonást használtunk, amelyek megkönnyítik az adatok értelmezését. A felhasznált eljárások a következők voltak: Az adatok könnyebb interpretálása érdekében többször alkalmaztuk a változók értékeinek 100 fokozatú skálára történő transzformálását. A transzformált változó akkor lenne száz, illetve akkor lenne nulla, ha minden válaszoló egyaránt az eredeti változó maximális, illetve a minimális értékét adta volna. Az ily módon átalakított skálán az ötven pont alatti értékek inkább negatív véleményt (ellenszenvet, elégedetlenséget stb.), az ötven pont feletti értékek inkább pozitív véleményt (rokonszenvet, elégedettséget) fejeznek ki. Amennyiben átlagokat hasonlítottunk össze, akkor csak a matematikailag is releváns, azaz szignifikáns eltéréseket (T-próba, ANOVA) vettük figyelembe. A kereszttáblás elemzések során a Cramer s V próba alapján vizsgált szignifikáns eredményekre hivatkozunk. A válaszadók túlnyomó többsége (85 százalék) nő, a férfiak aránya csupán 15 százalék. A kérdőív kitöltésére vállalkozó átlagéletkora 44,4 év volt. A minta négyötöd része (80 százalék) szociális területen dolgozik, 15 százalék az igazgatásban dolgozók aránya, míg az oktatási/ képzési területet csupán 3 százalék nevezte meg. (A vidékfejlesztés vagy egyéb más ágazat/terület előfordulása elhanyagolható volt). Amennyiben az egyes tudás-tartalmak megjelenését vizsgáljuk, akkor néhány esetben jelentősnek mondható eltérést figyelhetünk meg: a 2000 és 2010 közötti időszakhoz viszonyítva, a számottevő (10 pont vagy annál nagyobb átlagpont) eltéréseket tekintve, a 2010-től napjainkig lezajlott képzéseken az alábbi területeken tapasztaltak növekedést a válaszadók: foglalkoztatási ismeretek: 24 pont pályázatírás, pályázatmenedzsment: 14 pont válságmenedzsment ismeretek: 14 pont Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek: 11 pont forrásteremtés ismeretek: 11 pont A közelmúlt és a közvetlen múlt két időszakának képzéseinek tudástartalmát két szempont (szükségesség és jelenlét) alapján történő értékelésére vonatkozó eredmények ismeretében 4 Disputa a szociális képzések innovációjáról a vidéki térségekben. TÁMOP /2-C Vidékfejlesztő szociális munka szakirányú továbbképzési szak és specializáció (minor szak) pályázat online-kutatásának zárótanulmánya. Kézirat. Szocio-Data Bt

9 nem meglepő, hogy a válaszadók a vidékfejlesztés és a szociális segítés területekre irányuló, egy általuk ideálisnak tartott képzés során a korábban felsorolt ismerettípusok/ tudástartalmak mindegyikét igényelik (50 pont feletti átlagok). Természetesen eltérő az egyes tudástartalmak preferálása, s nem véletlen, hogy a korábban szükségesnek ítélt ismeret-típusok a leginkább támogatottak (80 pont feletti átlagok): pályázatírás, pályázatmenedzsment: 88 pont sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett munkához szükséges ismeretek:87 pont forrásteremtés ismeretek: 85 pont közösségépítési, közösségfejlesztési: 84 pont konfliktuskezelési ismeretek: 84 pont foglalkoztatási ismeretek: 82 pont partnerség építés: 81 pont pályázatírás, pályázatmenedzsment 88 sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett munkához szükséges ismeretek 87 forrásteremtés ismeretek 85 közösségépítési, közösségfejlesztési 84 konfliktuskezelési ismeretek 84 foglalkoztatási ismeretek 82 partnerség építés 81 jogi 80 pszichológia, szociálpszichológia 80 egészségügyi, mentálhigiénés 79 pénzügyi, gazdálkodási 78 válságmenedzsment ismeretek 77 társadalomismeret 75 vezetés, menedzsment 74 szabadidő-szervezési ismeretek 72 adományszervezési ismeretek 72 humánerőforrás-menedzsment ismeretek 71 szintetizáló ismeretek 66 Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek 59 gazdaságföldrajzi ismeretek 56 mezőgazdasági, agrárfejlesztési 55 környezetvédelmi 55 nyelvismeret 55 műszaki-informatikai 54 idegenforgalmi táblázat Ön szerint milyen tudástípusokból, ismeretekből áll egy ideális képzés, amely a vidéki térségekben a vidékfejlesztés és a szociális segítés kérdései reflektál? (százfokozatú skála átlagok; 0: legkevésbé sem, 100: főként) Az ideálisnak tartott vidékfejlesztésre és szociális segítésre irányuló képzés tartalmi-ismereti szempontból a látens vélemény-struktúrát feltáró faktoranalízis segítségével öt olyan tematikus blokkal jellemezhető, amelyeket az ismeret-típusok együttes preferálása alapján különülnek el. A többváltozós módszer alapján annak megfelelően tudjuk jellemezni a válaszadók vizsgált csoportjait, hogy melyek azok a csoportok, amelyek az átlagosnál jobban támogatják (vagy az 188

10 átlagosnál jobban elutasítják) a teljes mintát leíró ismeret típusokat. A faktoranalízis alapján elkülönült típusok jellemzői: 1. típus: egészségügy/ közösségsegítés/ lélektan 2. típus: közgazdaságtan/ menedzsment/ társadalompolitika 3. típus: környezetvédelem/ idegenforgalom/ mezőgazdaság 4. típus: pályázat/ network 5. típus: menedzsment/ pénzügy/ jog Igazán nem meglepő, hogy az első tartalmi-ismereti típus (1. faktor egészségügy/ közösségsegítés/ lélektan) a szociális szférában dolgozókat az átlagosnál jobban, míg az egyéb munkahelyek válaszadóit az átlagosnál kevésbé jellemzi. Ezt a típust elsősorban a kisvárosokban dolgozók preferálják. Két ismereti-tartalmi esetében tapasztaltunk még jellemző preferencia eltéréseket. A Pályázat/network típusba (4. típus) sorolt ismeretek (partnerségépítés, pályázatírás/ menedzsment, szintetizáló ismeretek) jelenlétét az ideális képzésben a fiatalabbak (1-13 éve dolgozók) az átlagosnál jobban, míg az idősebbek (12-43 éve dolgozók) kevésbé támogatják. A vezetéssel, pénzügyekkel kapcsolatos, illetve a jogi ismereteket (5. típus) pedig a szociális területen dolgozók az átlagosnál jobban, míg a nem ilyen munkahelyen dolgozók az átlagosnál kevésbé vélik fontosnak, hogy egy vidékfejlesztéssel és szociális segítéssel foglalkozó képzésben hangsúlyos legyen. 1. típus (faktor) 2. típus (faktor) 3. típus (faktor) 4. típus (faktor) 5. típus (faktor) Pszichológia/ szociálpszichológia,801 Konfliktuskezelés,756 Szabadidőszervezés,658 Sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett munka,622 Egészségügy/ mentálhigiéné,565 Adományszervezés,559 Közösségépítés/fejlesztés,477 Forrásteremtés,694 Humánerőforrás menedzsment,690 Válságmenedzsment,681 Foglalkoztatás,634 Társadalomismeret,549 EU társadalompolitika,539 Környezetvédelem,815 Mezőgazdaság/ agrárvédelem/ fejlesztés,751 Idegenforgalom,751 Nyelvismeret,576 Gazdaságföldrajz,434 Partnerségépítés,662 Pályázatírás/ pályázatmenedzsment,617 Szintetizáló ismeretek,421 Vezetés, menedzsment,753 Pénzügy/ gazdálkodás,591 Jog,346 Magyarázott varianciahányad százalékban táblázat Az ideális vidékfejlesztésre és szociális segítésre irányuló képzés preferálásának ismeret típusai (Maximum Likelihood faktorelemzés, rotált faktor score-ok) 189

11 Tárgyak és tárgyrendszerek Alapismeretek: 20 kredit Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szociális munka vidéki térségekben; Társadalomismeret, a vidékfejlesztés szociológiája; Jogi alapismeretek; Az Európai Unió társadalompolitikája; Vidékfejlesztési ismeretek; A felnőttképzés alapelvei; Humán közszolgáltatások intézményrendszere. Szakmai törzsanyag: 20 kredit Kommunikációs tréning; Forrásfejlesztési technikák, a projektírás gazdaságtana; Civil társadalom, partnerség-építés; Szociális gazdaság és a munkaerőpiac; Mentálhigiéné, egészségfejlesztés; Közösségi gazdálkodás; Közösségépítés, közösségfejlesztés; Társadalmi tervezés, menedzsment. Differenciált szakmai ismeretek: 30 kredit Laikus gyakorlat; Konfliktuskezelés; Kommunikáció sérülékeny társadalmi csoportokkal; Adománygyűjtés, kapcsolatépítési technikák; Generációk közötti szolidaritás fiatalok és idősek problémái; Kreatív technikák szabadidő-szervezés, animáció; Sérülékeny társadalmi csoportok világa; Vidékfejlesztési szociális munka projekt; Szociális informatika, teleházmenedzsment; Ökológia szemlélet fenntartható környezet, biogazdálkodás; Helyi média, nyilvánosság; Hospice vidéken; Önkéntes munka; Változásmenedzsment, az élethelyzethez igazított tanulás Gyakorlatok: 10 kredit Szociális munka projekt; Laikus gyakorlat Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit Összegzés A vidékfejlesztési szociális munka elnevezésű, már alapdiplomásoknak szóló képzési program a vidéki társadalom számára képez olyan szakembereket, akik nemcsak a sérülékeny társadalmi csoportok problémáit kezelik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek számára is támaszt jelenthetnek elképzeléseik megvalósításában. Szakmaközi és multidiszciplináris képzésünk a vidéki/ kistérségi humán közszolgáltatásokat hálózatként értelmezi, ezért programunk kulcsfogalma: a prevenció és a társadalmi párbeszéd, együttműködés javítása. Egy, az anyaegyetemünkön végzett kutatás (Diplomás Pályakövető Rendszer) adatai arra engednek következtetni, hogy a SZIE alföldi karain tanuló válaszadók számára a diploma megszerzése térbeli/ társadalmi helyváltoztatást (mobilitást) jelent. Ezekre a képzési helyekre jellemzően első generációs értelmiségi diákok járnak, akik érdeklődésből és a képzési helyszín presztízse alapján választották ki a felvételi keresgélésben az intézményt. Fontos megjegyeznünk, hogy a választott képzések alacsony makrotársadalmi (anyagi) presztízsével sokak saját maguk is tisztában vannak. Az Alföld megtartó képességére jó példa az ugródeszka-szerep megjelenése. Az első generációs értelmiségi hallgatók nem maradnak a képzés helyszínén (csak remélhetjük, hogy a szülővárosba visszatérnek). 190

12 Összességében tanulmányunkban a vidékfejlesztő szociális munka szak MA-fejlesztési szegmensében nemcsak egy szűk szakfejlesztést, hanem a felsőoktatás és a vidéki tér kapcsolatát is körbejártuk. A MA-szak akkreditáció elindításával, a lobbitevékenységgel a humán közszolgáltatásokkal kapcsolatos tudásközpont, illetve a megváltozott makrokörnyezetre figyelő, alföldi térségfejlesztő felsőoktatási intézmény képét rajzoltuk meg (amely fenntartóváltás esetén is működőképes stratégia lehet). FELHASZNÁLT IRODALOM [1] KOZMA Judit: A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban. Disszertáció. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, [2] PATAKI Éva: Merre tovább szociális munka? In: Paideia. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Kiadványa. Szerk.: Szarvák Tibor 2009., o. [3] BALCSÓK István: Munkaerő-piaci modellek és a magyar valóság. In: Diszciplínák határain innen és túl. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Szerk.: Balogh Margit 2007., o. 191

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak Név: Neptun kód: Szakirány / specializáció I. Alapozó képzés 65 kredit 51 kredit BTAT101BA Filozófiatörténet BTPS101BA A pszichológia főbb területei BTPS1BA

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KIHÍVÁSOK ÉS ADEKVÁT VÁLASZLEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZAD KELET-KÖZÉP-EURÓPÁJÁBAN NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI KONFERENCIA Beregszász, 2016. március 31. Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben