VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOCIÁLIS MUNKA EGY SZAKFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS KÉT TUDOMÁNYTERÜLET HATÁRÁN; AZ MA-SZAKINDÍTÁS LEHETŐSÉGEI 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOCIÁLIS MUNKA EGY SZAKFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS KÉT TUDOMÁNYTERÜLET HATÁRÁN; AZ MA-SZAKINDÍTÁS LEHETŐSÉGEI 3"

Átírás

1 Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOCIÁLIS MUNKA EGY SZAKFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS KÉT TUDOMÁNYTERÜLET HATÁRÁN; AZ MA-SZAKINDÍTÁS LEHETŐSÉGEI 3 A TAMOP /2-C es számú pályázati projektünk alapján vidékfejlesztési szociális munka elnevezésű, már alapdiplomásoknak szóló képzési program a vidéki társadalom számára képez olyan szakembereket, akik nemcsak a sérülékeny társadalmi csoportok problémáit kezelik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek számára is támaszt jelenthetnek elképzeléseik megvalósításában. Tanulmányunkban a vidékfejlesztő szociális munka szak MA-fejlesztési szegmensében nemcsak egy szűk szakfejlesztést, hanem a felsőoktatás és a vidéki tér kapcsolatát is körbejárjuk. A MA-szak akkreditáció elindításával, a lobbitevékenységgel, a humán közszolgáltatásokkal kapcsolatos tudásközpont, illetve a megváltozott makrokörnyezetre figyelő alföldi térségfejlesztő felsőoktatási intézmény képét rajzoljuk meg (amely fenntartóváltás esetén is működőképes stratégia lehet). RURAL DEVELOPMENT SOCIAL WORK AN ACADEMIC SPECIALIZATION CONCEPT ON THE VERGE OF TWO AREAS OF SCIENCE; POS- SIBILITIES OF LAUNCHING AN MA COURSE The training program for graduates called Rural Development Social Work trains such professionals for the benefit of rural society, who are not only able to handle the problems of volatile social groups, but who can also support the endeavours of those social communities which are more innovationsensitive. Our Study goes beyond the narrow bounds of academic specialization within the MA-development segment of the rural development social work course by discussing the connection of academic education and rural regions as well. We aim to describe an academy of Great Plain rural development, which considers the changes in the macroenvironment by launching an MA course accreditation, lobbying, and developing a knowledge centre of social utility services (where the MA course could be a well-functioning strategy regardless of any change in academy sponsorship). Bevezető Napjainkban a szociális munkások szakmai közösségét világszerte foglalkoztatja a szakma jövője, az a kérdés, hogy honnan hová tart a szociális munka. E kérdés mögött a szakma elmúlt évtizedekben megfigyelhető változásai, a szociális munkával és önmagával a jóléti állammal kapcsolatos elvárások átalakulása húzódik meg. A szociális munka, mint a társadalom, szűkebben véve az állam és polgár között közvetítő, intermedier funkciót betöltő modern jóléti szakma ilyen korszakokban abba a helyzetbe kerülhet, hogy eredendő céljaival ellentétesen a demokrácia helyett a konfliktusok közvetítőjévé válik [1]; nemhogy bővítené a szociális problémák elfogadtatásának és enyhítésének alternatíváit, illetve növelné a kliensei esélyeit, hanem akarva-akaratlanul hozzájárul a jóléti elvek, a 1 PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető, SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, 2 doktorandusz, Szent István Egyetem Regionális Tudományok Doktori Iskola, 3 Lektorálta: Dr. Tóth János CSc, főiskolai docens, SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 180

2 kliensei autonómiájának, szabadságának beszűküléséhez. Egyrészről a szakma forrásai, lehetőségei erőteljesen függnek attól, hogy az adott társadalomban milyen elvek mentén épül fel a szociálpolitika, azaz a társadalmi közösség, az állam mennyire ismeri el a leszakadó, perifériára szoruló csoportok szükségleteit, illetve milyen mértékben, mélységben támogatja e csoportok szociális jogait. Másrészről a szociális munka klienskörét meghatározóan azok az egyének, családok jelentik, akik szegénységük, képzetlenségük, kirekesztettségük miatt nem rendelkeznek elegendő hatalommal ahhoz, hogy az érdekeiket képviseljék. Akár nemzetközi szinttért tekintjük át, akár a hazai viszonyokat vesszük alapul, ma mindkét a szociális munkát befolyásoló fontos szereplő helyzete sokszorosan bizonytalan és ellentmondásokkal, konfliktusokkal terhelt [2]. A szociális munka hazai fejlődésében meghatározó szerepet játszott a szociális képzések kialakítása. A képzések alapja maga az ember és az általa alkotott közösség. Egy szakfejlesztési projekt célja A vidékfejlesztési szociális munka elnevezésű szakirányú továbbképzési, illetve leendő diplomásoknak szóló képzési program a vidéki társadalom számára képez olyan szakembereket, akik nemcsak a sérülékeny társadalmi csoportok problémáit kezelik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek számára is támaszt jelenthetnek elképzeléseik megvalósításában. Célunk olyan vidékfejlesztő humán szakemberek képzése, akik a kisebb lélekszámú települések közösségi motorjaivá válhatnak. Fontos, hogy ezek a szakemberek képesek legyenek meg-, illetve újjászervezni azt a közösségi hálót, amely az ott élő emberek szükségleteit, képességeit és érdekeit szem előtt tartva az életminőség fejlesztési folyamatát elindíthatják. A természetes és mesterséges támogató háló együttműködését létrehozva megteremtik az alapját olyan önszerveződési folyamatoknak, melyek révén a közösségek idővel magukra hagyhatók és önfenntartóvá, önfejlesztővé válnak. A vidékfejlesztő szociális munkásoknak a képzés során megszerezhető fő kompetenciájának azt tekinthetjük, hogy speciális ismereteik révén hidat képezhetnek a területfejlesztés elméleti és gyakorlati oldala között. A szociális munkások nem rendelkeznek terület- és vidékfejlesztési ismeretekkel, míg a területfejlesztők nem sajátítják el a közösségszervezés, a kommunikációs technológiák azon formáit, amelyekkel speciális célcsoportok (főként a cigányság) is eredményesen bevonható a tervezés és a későbbi megvalósítás fázisaiba. Az összevont ismeretek tehát új minőséget hoznak létre, mivel a pályázati rendszerekről, önkormányzati gazdálkodásról, az adott térség gazdasági és társadalmi viszonyairól is széles körű ismeretekkel rendelkező, és azokat térben és összefüggéseiben is elhelyezni képes szakemberek a súlyos társadalmi problémákkal küzdő, elmaradott vidéki térségek fejlesztésének valódi motorjává válhatnak. Mindehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a szociális munkásként empatikus, megértő és kompromisszumkereső egyének segítségével mehet végbe a vidékfejlesztés, akiket mindennapi munkájuk révén a problémás társadalmi csoportok is bizalmukba fogadnak. A tananyagfejlesztés szükségessége A változó makrokörnyezet oldaláról fontos EU-s megállapítás az, hogy minden felsőoktatási intézménynek meg kell találnia azt az egyensúlyt a képzés, a kutatás és a (társadalmi) innová- 181

3 ció között, amely a régióban betöltött szerepének a leginkább megfelel. A SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Karának beiskolázási tere ahhoz a földrajzi térséghez (zömmel az Alföldhöz) tartozik, amelyhez az elmaradottság kép erősen hozzátapadt, és a régióban általános életérzéssé vált. A vidéki/vidékies térség nem tudott élni azzal a lehetőséggel, amit egy teljesen új társadalmi-gazdasági környezet, egy új fejlődési út jelentett. A képzés rekrutációját, a belső periféria társadalmának vonzását jól szemlélteti az alábbi térkép: 1. ábra A SZIE ABK beiskolázási tere a szociális képzésben résztvevő nappalis és levelezős hallgatók Forrás: Neptun [3] A magyar Alföld néhány jellegzetessége Témánkhoz tartozóan foglalkozzunk a munkanélküliséggel. Fontos, hogy az közötti időszakban a munkanélküliség térbeli struktúrája lényegében alig változott. A legmagasabb munkanélküliséggel sújtott területek (a kiinduló viszonyokkal gyakorlatilag megegyezően) napjainkban is periférikus, zömmel határ menti fekvésű rurális-aprófalvas térségek kivéve a nyugati határvidékeket, amelyek a Központi Régióval egyetemben a legkisebb munkanélküliségi mutatókkal (ez a regisztrált munkanélkülieknek a munkavállalási korú népességen belüli részarányát jelenti) rendelkeznek. Az 1992-ben a 30 legmagasabb munkanélküliséggel sújtott kistérség közé tartozók közül 20 bő másfél évtizeddel később is ebben a kategóriában található (az érintett térségek közül kilenc az Észak-magyarországi, nyolc az Észak-alföldi, kettő a Dél-dunántúli, egy pedig a Délalföldi régióban helyezkedik el). Az ellenkező végletet nézve (Budapestet is beleértve) 16 olyan térség van, amely 1992-ben és 2008-ban is a 30 legkedvezőbb mutatóval rendelkező között volt, kilenc a Közép-magyarországi régióból kerül ki, a többi pedig a Nyugat- Dunántúliból, más régió nincs a listán. 182

4 2. ábra Az egyes kistérségeknek a munkanélküliségi mutató alapján számított országos rangsorban elfoglalt helyezésének átlagértéke (1992 és 2008) Forrás: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatsorai alapján szerkesztve [3] A diplomás szociális vagy legalább felsőfokú végzettséggel bíró szakemberek a kistelepüléseken hiányoznak a leginkább, amely nagymértékben rontja e települések integrációját, forrásokhoz való jutását és növeli a helyi lakosság megfelelő szolgáltatáshoz jutásának egyenlőtlenségét. Képzési tartalomfejlesztésünk alaphipotézise, hogy (elszórtan ugyan, de) léteznek életképes vidéki közösségek (olyanok, akik önálló akarattal, megélhetéssel és jövőképpel, valamint biztonságérzettel rendelkeznek, akik képesek megvédeni értékeiket és képviselni saját és jövő nemzedékük érdekeit, ezzel erősítve a térség és a település népességmegtartó képességét). A képzési projekt jellegzetessége az, hogy mindez abban a kistérségi centrumban valósul meg, ahol a jász tradíció erős kohéziót jelent. A szaktudományos kapcsolódás A Cork i Európai Vidékfejlesztési Konferencia nyilatkozatában a vidékfejlesztés számára megfogalmazott célok sok ponton megegyeznek a szociális munka, illetve a társadalompolitika általunk való értelmezésével. A Cork i Nyilatkozat oly jól ismert célkitűzései közül kiemelten olvashatjuk azokat, amelyeket a szociális munkások feltétlenül magukénak érezhetnek: az elvándorlás megelőzése; a szegénység elleni küzdelem; a munkahelyteremtés serkentése; az esélyegyenlőség kialakítása; valamint megfelelni a mind magasabb minőségi igényeknek az egészség, a biztonság, a személyiség fejlődése, a pihenés és jólét a vidéki térben. Egy települési vagy kistérségi szintű szociálpolitikai tevékenység nem vállalkozhat a teljes érte- 183

5 lemben vett társadalmi biztonság megteremtésére. Ugyanakkor az autonóm kistelepülések akár pénzügyi, akár humán erőforrás tekintetében feladatait közös intézményekkel, önkéntesekkel és tevékenységeinek minél teljesebb mértékű összehangolásával (partnerség és lokális hálózatok építésével) képesek lehetnek megoldani. Ez akkor lehetséges, ha a gazdaság és a szociális szféra fejlesztése párhuzamosan, nem egymás ellenében zajlik. Ebben a modellben nagy szerepet kap a civil szféra, a (helyi) állam az önkormányzat jelen van és megjelent a piaci szektor. A vidékfejlesztő szociális munka olyan közösségi munka, amely kettős társadalmi funkcióval bír. Egyfelől a szükségletet szenvedő emberek támogatása a célja, másfelől az érdekeiket megfogalmazó és azokat a társadalmi nyilvánosságban artikuláló közösségek erejével a reformokra irányul, a döntéshozás, a jogalkotás befolyásolására, s az alkalmazkodás mellett vagy helyett a változtatásra fekteti a hangsúlyt. Különösen a gazdasági válságok idején nem elhanyagolható szempont a közösségi munka preventív jellege. Ez a tudáscsomag, tudástípus képes fokozni a közösségek megtartó erejét, erősíteni és gyakorlattá szervezni az emberek közötti szolidaritást. Alkalmas továbbá arra is, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket önsegítő, önkéntes csoportok, érdek és nyomásgyakorló csoportok, a civil társadalom új intézményei stb. A vidékfejlesztő szociális munka hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált, alacsony érdekérvényesítő képességű, sérülékeny társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. Természetesen hozzátartozik a képhez az is, hogy a vidékfejlesztési szociális munka nemcsak a sérülékeny csoportokkal foglalkozik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek fejlesztésével is. Munkaerőpiaci kapcsolódás Olyan szakemberek képzése, akik széles körű elméleti tudást, a programban részt vevő partnerintézmények segítségével megszerzett gyakorlati tapasztalataikat, illetve a társadalmi problémák integrált térbeli és területfejlesztési szemléletmódját ötvözve az elmaradott vidéki térségek permanens és/vagy növekvő szociális feszültségeit a jelenleginél jóval célirányosabban és hatékonyabban képesek kezelni. Véleményünk szerint a szakokat elvégző hallgatók munkaerőpiaci értéke megnövekszik: a képzés során kifejlesztett kompetenciák és tudástartalmak alkalmazásával hatékonyan tudnak majd a térség fejlesztési szereplőinek (pl. Leader akciócsoportok, önkormányzatok, civil szervezetek, teleházak, szociális földprogramok, családsegítők, kistérségi társulások, önkormányzati intézmények, kis-és középvállalkozások) tevékenységében közreműködni. Szociális munka útja a jelzős szociális munka diszciplínák irányába A szociális munka minden elméleti és gyakorlati törekvése a társadalmi, szociális igazságosságot szolgálja. E cél érdekében folyamatosan bővítette az ismereteit az emberről, a társadalomról, szívesen tanult minden tudománytól, és a tanultakat igyekezett felhasználni a szegénységben élők, a kiszolgáltatottak, a hatalomtól megfosztottak, a szabadságot nélkülözők, 184

6 az előítéletektől, az elnyomástól szenvedők segítésében. Eközben ébren tartotta a társadalom lelkiismeretét azzal, hogy a többséget szembesítette a társadalomban tapasztalható igazságtalanságokkal, egyenlőtlenségekkel, rámutatva az emberi szenvedés és kiszolgáltatottság sokféle formájára. Ahhoz, hogy e szerepét ma el tudja látni, egyre inkább az emberi jogi kérdések, a többség és kisebbség, a leszakadók és megkapaszkodók közötti közvetítés felé kell fordulni a szociális munkának [2]. Tulajdonképpen a vidékfejlesztő szociális munka híd szerepben lévő segítő értelmiségi képét rajzolja fel elénk. Ebben a paradigmában érdemes gondolkodnunk abban az irányba, amely a szociális munka szakot a változó valóság (munkaerőpiac) követelményeinek való megfelelés irányába fejleszti. Fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a jelen felsőoktatási képzési térben a jelzős szociális munka szakok alapvetően MA szinten vannak meghirdetve. Ezt a gondolatot továbbépítve látjuk úgy, hogy a vidéki térségekben dolgozó, élő szociális munkások tudásukat MA szinten ezzel a professzióval tudják kibővíteni. A képzés célja olyan vidékfejlesztő szociális munkások képzése, akik a kisebb lélekszámú települések közösségi motorjaivá válva képesek megszervezni, illetve újjászervezni azt a közösségi hálót, amely az ott élő emberek szükségleteit, képességeit és érdekeit szem előtt tartva elindíthatják életminőségük fejlesztésének folyamatát. A természetes és mesterséges támogató háló együttműködését létrehozva megteremtik az alapját olyan önszerveződési folyamatoknak, melyek révén a közösségek idővel magukra hagyhatók és önfenntartóvá, önfejlesztővé válnak. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek társadalomismeret; gazdaságföldrajzi ismeretek; Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek; foglalkoztatáspolitikai ismeretek; humánerőforrás menedzsment ismeretek; forrásteremtés ismeretek; szabadidőszervezési ismeretek; csoportszervezési és vezetési ismeretek; konfliktuskezelési ismeretek; adományszervezési ismeretek. Személyes adottságok és készségek kommunikációs; empatikus; konfliktuskezelési; tervezési, szervezési, értékelési; pályázatírói, - megvalósítói; feladat koordinálási; kapcsolatépítési; véleménynyilvánítási; 185

7 képessé tevés (empowerment). Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. A vidékfejlesztő szociális munkás a megszerzett készségek birtokában hozzáértővé válik az alábbi területeken motiválás; konfliktuskezelés; tervezés; szervezés (program és csapat); értékelés; kapcsolattartás; delegálási; asszertivitás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben A vidékfejlesztő szociális munkás a családsegítő szolgálatok, szociális szövetkezetek, közösségfejlesztéssel és forrásteremtéssel foglalkozó civil szervezetek, művelődésszervezéssel foglalkozó szervezetek, szociális földprogramokat működtető alapítványok, önkormányzatok által ellátott feladatok körében tudja hasznosítani az elsajátított ismereteit és megszerzett készségeit. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök A vidékfejlesztő szociális munkásoknak a képzés során megszerezhető fő kompetenciájának azt tekinthetjük, hogy speciális ismereteik révén hidat képezhetnek a területfejlesztés elméleti és gyakorlati oldala között. A szociális munkások nem rendelkeznek terület- és vidékfejlesztési ismeretekkel, míg a területfejlesztők nem sajátítják el a közösségszervezés, a kommunikációs technológiák azon formáit, amelyekkel speciális célcsoportok (főként a cigányság) is eredményesen bevonható a tervezés és a későbbi megvalósítás fázisaiba. Az összevont ismeretek tehát új minőséget hoznak létre, mivel a pályázati rendszerekről, önkormányzati gazdálkodásról, az adott térség gazdasági és társadalmi viszonyairól is széles körű ismeretekkel rendelkező, és azokat térben és összefüggéseiben is elhelyezni képes szakemberek a súlyos társadalmi problémákkal küzdő, elmaradott vidéki térségek fejlesztésének valódi motorjává válhatnak. Mindehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a szociális munkásként empatikus, megértő és kompromisszumkereső egyének segítségével mehet végbe a vidékfejlesztés, akiket mindennapi munkájuk, kommunikációjuk révén a problémás társadalmi csoportok is bizalmukba fogadnak. A szociális munkás képzés során megszerzett alapismeretek és kompetenciák kommunikáció, tárgyalási technikák, hátrányos helyzetű egyének és családok problémáinak feltárása és megoldási lehetőségeinek keresése (tanácsadás, gyűjtés, szolgáltatások szervezése, ismeretterjesztés), civil szerveződések létrejöttének és működésének segítése stb. célirányos fejlesztése mellett az alapvető terület- és vidékfejlesztési ismeretek (gazdasági és társadalomföldrajzi alapismeretek, önkormányzati gazdálkodási és közigazgatási alapismeretek, jogi alapismeretek, az EU és Magyarország főbb fejlesztési dokumentumainak és pályázati rendszereinek ismerete, humánerőforrás-fejlesztés stb.) elsajátítása. Nem pályázatírók képzése a cél, de véleményünk szerint a tágabb környezetet tekintve is eredményes szociális munka és a helyi társadalom dinamizálása szempontjából elengedhetetlen ismeretekről van szó. 186

8 A szakmai támogatás szintjei (Murányi István kutatása alapján 2012 nyara 4 ) Az online kutatás kérdőívének lekérdezése augusztus között zajlott, az címlisták a szociális intézményrendszer elérhető, tematikusan nem szelektált, különböző szakmai területeken működő intézményeit tartalmazta. (Néhány példa, a teljesség igénye nélkül: gyermekjóléti szolgálatok, települési önkormányzatok, alapítványok, kutatóintézetek, minisztériumi háttérintézmények, szociális és gyámhivatalok, gyermekvédelmi szakszolgálatok, nevelőszülői hálózatok, módszertani gyermekotthonok, regionális szociális szolgáltatások, szociális képzések intézményi és egyéni résztvevői.). Az ben kiküldött értesítő/ felhívó levelet 450 intézmény/alapítvány/ szolgálat vezetőjének címeztük. A válaszadási hajlandóság növelése érdekében, valamint a téves címek korrigálása érdekében újabb körben kiküldött levelekre N=143 fő válaszolt. Az adatelemzés során több olyan statisztikai analízist és változó összevonást használtunk, amelyek megkönnyítik az adatok értelmezését. A felhasznált eljárások a következők voltak: Az adatok könnyebb interpretálása érdekében többször alkalmaztuk a változók értékeinek 100 fokozatú skálára történő transzformálását. A transzformált változó akkor lenne száz, illetve akkor lenne nulla, ha minden válaszoló egyaránt az eredeti változó maximális, illetve a minimális értékét adta volna. Az ily módon átalakított skálán az ötven pont alatti értékek inkább negatív véleményt (ellenszenvet, elégedetlenséget stb.), az ötven pont feletti értékek inkább pozitív véleményt (rokonszenvet, elégedettséget) fejeznek ki. Amennyiben átlagokat hasonlítottunk össze, akkor csak a matematikailag is releváns, azaz szignifikáns eltéréseket (T-próba, ANOVA) vettük figyelembe. A kereszttáblás elemzések során a Cramer s V próba alapján vizsgált szignifikáns eredményekre hivatkozunk. A válaszadók túlnyomó többsége (85 százalék) nő, a férfiak aránya csupán 15 százalék. A kérdőív kitöltésére vállalkozó átlagéletkora 44,4 év volt. A minta négyötöd része (80 százalék) szociális területen dolgozik, 15 százalék az igazgatásban dolgozók aránya, míg az oktatási/ képzési területet csupán 3 százalék nevezte meg. (A vidékfejlesztés vagy egyéb más ágazat/terület előfordulása elhanyagolható volt). Amennyiben az egyes tudás-tartalmak megjelenését vizsgáljuk, akkor néhány esetben jelentősnek mondható eltérést figyelhetünk meg: a 2000 és 2010 közötti időszakhoz viszonyítva, a számottevő (10 pont vagy annál nagyobb átlagpont) eltéréseket tekintve, a 2010-től napjainkig lezajlott képzéseken az alábbi területeken tapasztaltak növekedést a válaszadók: foglalkoztatási ismeretek: 24 pont pályázatírás, pályázatmenedzsment: 14 pont válságmenedzsment ismeretek: 14 pont Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek: 11 pont forrásteremtés ismeretek: 11 pont A közelmúlt és a közvetlen múlt két időszakának képzéseinek tudástartalmát két szempont (szükségesség és jelenlét) alapján történő értékelésére vonatkozó eredmények ismeretében 4 Disputa a szociális képzések innovációjáról a vidéki térségekben. TÁMOP /2-C Vidékfejlesztő szociális munka szakirányú továbbképzési szak és specializáció (minor szak) pályázat online-kutatásának zárótanulmánya. Kézirat. Szocio-Data Bt

9 nem meglepő, hogy a válaszadók a vidékfejlesztés és a szociális segítés területekre irányuló, egy általuk ideálisnak tartott képzés során a korábban felsorolt ismerettípusok/ tudástartalmak mindegyikét igényelik (50 pont feletti átlagok). Természetesen eltérő az egyes tudástartalmak preferálása, s nem véletlen, hogy a korábban szükségesnek ítélt ismeret-típusok a leginkább támogatottak (80 pont feletti átlagok): pályázatírás, pályázatmenedzsment: 88 pont sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett munkához szükséges ismeretek:87 pont forrásteremtés ismeretek: 85 pont közösségépítési, közösségfejlesztési: 84 pont konfliktuskezelési ismeretek: 84 pont foglalkoztatási ismeretek: 82 pont partnerség építés: 81 pont pályázatírás, pályázatmenedzsment 88 sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett munkához szükséges ismeretek 87 forrásteremtés ismeretek 85 közösségépítési, közösségfejlesztési 84 konfliktuskezelési ismeretek 84 foglalkoztatási ismeretek 82 partnerség építés 81 jogi 80 pszichológia, szociálpszichológia 80 egészségügyi, mentálhigiénés 79 pénzügyi, gazdálkodási 78 válságmenedzsment ismeretek 77 társadalomismeret 75 vezetés, menedzsment 74 szabadidő-szervezési ismeretek 72 adományszervezési ismeretek 72 humánerőforrás-menedzsment ismeretek 71 szintetizáló ismeretek 66 Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek 59 gazdaságföldrajzi ismeretek 56 mezőgazdasági, agrárfejlesztési 55 környezetvédelmi 55 nyelvismeret 55 műszaki-informatikai 54 idegenforgalmi táblázat Ön szerint milyen tudástípusokból, ismeretekből áll egy ideális képzés, amely a vidéki térségekben a vidékfejlesztés és a szociális segítés kérdései reflektál? (százfokozatú skála átlagok; 0: legkevésbé sem, 100: főként) Az ideálisnak tartott vidékfejlesztésre és szociális segítésre irányuló képzés tartalmi-ismereti szempontból a látens vélemény-struktúrát feltáró faktoranalízis segítségével öt olyan tematikus blokkal jellemezhető, amelyeket az ismeret-típusok együttes preferálása alapján különülnek el. A többváltozós módszer alapján annak megfelelően tudjuk jellemezni a válaszadók vizsgált csoportjait, hogy melyek azok a csoportok, amelyek az átlagosnál jobban támogatják (vagy az 188

10 átlagosnál jobban elutasítják) a teljes mintát leíró ismeret típusokat. A faktoranalízis alapján elkülönült típusok jellemzői: 1. típus: egészségügy/ közösségsegítés/ lélektan 2. típus: közgazdaságtan/ menedzsment/ társadalompolitika 3. típus: környezetvédelem/ idegenforgalom/ mezőgazdaság 4. típus: pályázat/ network 5. típus: menedzsment/ pénzügy/ jog Igazán nem meglepő, hogy az első tartalmi-ismereti típus (1. faktor egészségügy/ közösségsegítés/ lélektan) a szociális szférában dolgozókat az átlagosnál jobban, míg az egyéb munkahelyek válaszadóit az átlagosnál kevésbé jellemzi. Ezt a típust elsősorban a kisvárosokban dolgozók preferálják. Két ismereti-tartalmi esetében tapasztaltunk még jellemző preferencia eltéréseket. A Pályázat/network típusba (4. típus) sorolt ismeretek (partnerségépítés, pályázatírás/ menedzsment, szintetizáló ismeretek) jelenlétét az ideális képzésben a fiatalabbak (1-13 éve dolgozók) az átlagosnál jobban, míg az idősebbek (12-43 éve dolgozók) kevésbé támogatják. A vezetéssel, pénzügyekkel kapcsolatos, illetve a jogi ismereteket (5. típus) pedig a szociális területen dolgozók az átlagosnál jobban, míg a nem ilyen munkahelyen dolgozók az átlagosnál kevésbé vélik fontosnak, hogy egy vidékfejlesztéssel és szociális segítéssel foglalkozó képzésben hangsúlyos legyen. 1. típus (faktor) 2. típus (faktor) 3. típus (faktor) 4. típus (faktor) 5. típus (faktor) Pszichológia/ szociálpszichológia,801 Konfliktuskezelés,756 Szabadidőszervezés,658 Sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett munka,622 Egészségügy/ mentálhigiéné,565 Adományszervezés,559 Közösségépítés/fejlesztés,477 Forrásteremtés,694 Humánerőforrás menedzsment,690 Válságmenedzsment,681 Foglalkoztatás,634 Társadalomismeret,549 EU társadalompolitika,539 Környezetvédelem,815 Mezőgazdaság/ agrárvédelem/ fejlesztés,751 Idegenforgalom,751 Nyelvismeret,576 Gazdaságföldrajz,434 Partnerségépítés,662 Pályázatírás/ pályázatmenedzsment,617 Szintetizáló ismeretek,421 Vezetés, menedzsment,753 Pénzügy/ gazdálkodás,591 Jog,346 Magyarázott varianciahányad százalékban táblázat Az ideális vidékfejlesztésre és szociális segítésre irányuló képzés preferálásának ismeret típusai (Maximum Likelihood faktorelemzés, rotált faktor score-ok) 189

11 Tárgyak és tárgyrendszerek Alapismeretek: 20 kredit Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szociális munka vidéki térségekben; Társadalomismeret, a vidékfejlesztés szociológiája; Jogi alapismeretek; Az Európai Unió társadalompolitikája; Vidékfejlesztési ismeretek; A felnőttképzés alapelvei; Humán közszolgáltatások intézményrendszere. Szakmai törzsanyag: 20 kredit Kommunikációs tréning; Forrásfejlesztési technikák, a projektírás gazdaságtana; Civil társadalom, partnerség-építés; Szociális gazdaság és a munkaerőpiac; Mentálhigiéné, egészségfejlesztés; Közösségi gazdálkodás; Közösségépítés, közösségfejlesztés; Társadalmi tervezés, menedzsment. Differenciált szakmai ismeretek: 30 kredit Laikus gyakorlat; Konfliktuskezelés; Kommunikáció sérülékeny társadalmi csoportokkal; Adománygyűjtés, kapcsolatépítési technikák; Generációk közötti szolidaritás fiatalok és idősek problémái; Kreatív technikák szabadidő-szervezés, animáció; Sérülékeny társadalmi csoportok világa; Vidékfejlesztési szociális munka projekt; Szociális informatika, teleházmenedzsment; Ökológia szemlélet fenntartható környezet, biogazdálkodás; Helyi média, nyilvánosság; Hospice vidéken; Önkéntes munka; Változásmenedzsment, az élethelyzethez igazított tanulás Gyakorlatok: 10 kredit Szociális munka projekt; Laikus gyakorlat Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit Összegzés A vidékfejlesztési szociális munka elnevezésű, már alapdiplomásoknak szóló képzési program a vidéki társadalom számára képez olyan szakembereket, akik nemcsak a sérülékeny társadalmi csoportok problémáit kezelik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek számára is támaszt jelenthetnek elképzeléseik megvalósításában. Szakmaközi és multidiszciplináris képzésünk a vidéki/ kistérségi humán közszolgáltatásokat hálózatként értelmezi, ezért programunk kulcsfogalma: a prevenció és a társadalmi párbeszéd, együttműködés javítása. Egy, az anyaegyetemünkön végzett kutatás (Diplomás Pályakövető Rendszer) adatai arra engednek következtetni, hogy a SZIE alföldi karain tanuló válaszadók számára a diploma megszerzése térbeli/ társadalmi helyváltoztatást (mobilitást) jelent. Ezekre a képzési helyekre jellemzően első generációs értelmiségi diákok járnak, akik érdeklődésből és a képzési helyszín presztízse alapján választották ki a felvételi keresgélésben az intézményt. Fontos megjegyeznünk, hogy a választott képzések alacsony makrotársadalmi (anyagi) presztízsével sokak saját maguk is tisztában vannak. Az Alföld megtartó képességére jó példa az ugródeszka-szerep megjelenése. Az első generációs értelmiségi hallgatók nem maradnak a képzés helyszínén (csak remélhetjük, hogy a szülővárosba visszatérnek). 190

12 Összességében tanulmányunkban a vidékfejlesztő szociális munka szak MA-fejlesztési szegmensében nemcsak egy szűk szakfejlesztést, hanem a felsőoktatás és a vidéki tér kapcsolatát is körbejártuk. A MA-szak akkreditáció elindításával, a lobbitevékenységgel a humán közszolgáltatásokkal kapcsolatos tudásközpont, illetve a megváltozott makrokörnyezetre figyelő, alföldi térségfejlesztő felsőoktatási intézmény képét rajzoltuk meg (amely fenntartóváltás esetén is működőképes stratégia lehet). FELHASZNÁLT IRODALOM [1] KOZMA Judit: A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban. Disszertáció. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, [2] PATAKI Éva: Merre tovább szociális munka? In: Paideia. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Kiadványa. Szerk.: Szarvák Tibor 2009., o. [3] BALCSÓK István: Munkaerő-piaci modellek és a magyar valóság. In: Diszciplínák határain innen és túl. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Szerk.: Balogh Margit 2007., o. 191

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 59 AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKBAN 1 Kinyik Margit Bevezetés A formális, szervezeti keretek között zajló önkéntes

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Hátrányos helyzetű felnőttek és a felnőttoktatás. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Trambulin projektjének bemutatása

Hátrányos helyzetű felnőttek és a felnőttoktatás. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Trambulin projektjének bemutatása NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Hátrányos helyzetű felnőttek és a felnőttoktatás Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Trambulin projektjének bemutatása Témavezető: Dr. Kerülő Judit Készítette:

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből Dr. Kenderfi Miklós Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből A hazai szociális, foglalkoztatás és oktatás területén dolgozó szakemberek egyetértenek a pályaorientációval kapcsolatban

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1.

NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1. NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1. BEVEZETÉS A hazánkban működő 47 ezer közhasznú szervezet közül

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Rostáné Riez Andrea Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2014 A KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Innovativit s és rendszerszerűség. hogy a szociális és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek

Innovativit s és rendszerszerűség. hogy a szociális és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek MAGYAR VALÓSÁG Rácz Andrea Innovativit s és rendszerszerűség a szoci lis és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek szemléletében A tanulmány a Norvég Civil Támogatási Alapra 2008 2009- ben pályázó,

Részletesebben

A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon

A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon Készítette: Kassai Zsuzsanna Gödöllő

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben