Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék. Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék. Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre Biztosítási piac Magyarországon és Közép-Kelet Európában. A téma több területre terjed ki, melyek külön-külön elemezhetők, önálló témaként kidolgozhatók. Így például: 1) A biztosítási piacok és szolgáltatások fejlődésének bemutatása a térségben. 2) Biztosítási piacok szerkezetének, a biztosításpiaci versenynek az elemzése. 3) A térségben meghatározó biztosítótársaságok értékesítési stratégiájának elemzése. 4) Biztosítási piac növekvő szerepe az egyéni és vállalati kockázatok kezelésében. Farkas Szilveszter egyetemi docens Kovács Norbert PhD hallgató Bankrendszer és a bankszektor piaca Magyarországon és Közép-Kelet Európában. 1) A térségbeli bankpiacok fejlődésének bemutatása. 2) Bankpiaci termékek/szolgáltatások fejlődésének elemzése. 3) A térségbeli országok bankpiaci szerkezetének, a bankpiaci versenynek az elemzése. 4) A térségben meghatározó bankok értékesítési stratégiájának elemzése. 5. A bankszektor történeti fejlődése Magyarországon (A hazai bankszektor jellemzői 1987 után, utalva az előzményekre (az egyszintű bankrendszerre) is. A sajátos gazdaságtörténeti jelenségek (pl. bank-, hitel- és adóskonszolidáció), azok okai, a jövő feladatai) 6.) Egy bank (általában kereskedelmi bank/bankfiók) mint üzleti vállalkozás működését esettanulmány formájában való vizsgálta, az új konstrukciókra vagy új piaci helyzetre koncentrálva. (pl. nem egyszerűen a hitelezési tevékenységet mutatja be, hanem mondjuk a lakáshitelezést a fészekrakó program keretében). 7.) Az eukonform bankműködéssel kapcsolatos követelmények, feladatok elemzése. Ez az altéma meglehetősen szerteágazó (a nyereséges bankműködéstől etikai kérdésekig, a bankkártyák technikai sokoldalúságának bővítésétől az ügyfélkapcsolatokig, bankbiztonsági illetve betétbiztosítási kérdésekig, a baseli követelményeknek való megfelelésig sok mindent felölelhet). Kovács Norbert PhD hallgató Piaci verseny - piaci szerkezetek - modellek és szabályozás. E témakörön belül kutathatók a piaci szerkezeteket, a piaci versenyt leíró/elemző elméletek, így a szerkezet-magatartás- teljesítmény vizsgálatok, a tranzakciós költségek elmélete, az árelmélet, a megtámadható piacok elmélete, a játékelmélet. Az elméletek fejlődésének kutatása mellett a bennük megfogalmazott módszertani elvek gyakorlati alkalmazása/alkalmazhatósága is kidolgozható. Önálló kutatási területet képezhet e témakörön belül a versenyszabályozás, s ennek módszertani háttere. A téma kidolgozása, a döntően idegen nyelvű forrásanyag miatt az angol szakmai nyelv középfokú ismeretét igényli. Kovács Norbert PhD hallgató 1

2 A monetáris politika elmélete és gyakorlata 1) Általános témák A témakör rendkívül szerteágazó, számos a főiskolai és egyetemi tananyagon túlmutató kutatási terület sorolható ide. Ilyenek például: a monetáris politika transzmissziós mechanizmusa különböző elméleti felfogásokban; a transzmisszió csatornái és ezek súlya a hazai monetáris politikában; monetáris politikai rezsimek (mennyiségi, árfolyam és inflációs célkitűzéses rendszerek) összehasonlító elemzése; az inflációs célkitűzéses monetáris politika elméleti háttere; az MNB és más inflációs célkövető jegybankok tevékenységének összehasonlító elemzése, értékelése; a kamatszabályozás elmélete és gyakorlata stb. Ezek mindegyike akár önálló szakdolgozati témaként is feldolgozható. Tekintettel arra, hogy a fent felsorolt témák rendszerint meghaladják a különböző főiskolai és egyetemi szakirányok törzsanyagát, kidolgozásuk a hallgatók részéről komoly, kitartó és alapos irodalomkutatást és feldolgozást, az angol közgazdasági szaknyelv legalább középfokú ismeretét, biztos makroökonómiai alapokat, elméleti téma választása esetén pedig modellezési és módszertani alapismereteket követel. Koppány Krisztián egyetemi adjunktus Solt Katalin egyetemi docens 2) Az árfolyamrendszerek osztályozási kérdései. E témakör választásakor az vizsgálja meg a hallgató, hogy a világon használt árfolyamrendszerek hogyan sorolhatóak be egyes csoportokba, valamint ezeknek a csoportoknak a súlya hogyan változott az utóbbi évtizedekben. A témakör irodalma angol nyelvű. 3) Árfolyamrendszer és gazdasági teljesítmény kapcsolata. Az ezt a témakör választó hallgató célja az lehet, hogy kapcsolatot próbáljon meg kimutatni a monetáris irányítás által választott árfolyamrendszer és az adott ország gazdasági teljesítménye között. A dolgozat kivitelezésének nagy adat-igénye van, így jelentős hallgatói energiabefektetést igényel a vizsgálathoz szükséges adatok összegyűjtése. Sok az angol nyelvű forrás. 4) A monetáris transzmissziós mechanizmus változásai az eurózónába tartó Magyarországon Az előzőekhez képest inkább elméleti témakör, amely a transzmissziós mechanizmusról rendelkezésre álló ismeretek fejlődésének bemutatását, valamint az önálló valuta feladása abban bekövetkező változások bemutatásával foglalkozik. A témakör irodalma alapvetően angol nyelvű. Az emberi életpálya pénzügyi problémáinak és kockázatainak kezelése A témakörbe tulajdonképpen a háztartásokat érintő mindenféle pénzügyi vonatkozású döntés beletartozik, annak elméleti hátterétől kezdve a gyakorlati lehetőségek összehasonlító elemzéséig. A teljesség igénye nélkül: a jövedelemi és a fogyasztási pálya összehangolásának mikroökonómiai problémája, az életciklus modell; hitelből megvalósított, előrehozott fogyasztás, egyes hiteltípusok (személyi kölcsön, áruhitel, gépjármű-finanszírozás, lakáshitelek, jelzálog-hitelek stb.) funkciója, piaci kínálata, (összehasonlító) elemzése; 2

3 halasztott fogyasztás, különféle megtakarítási/befektetési lehetőségek (bankbetétek, értékpapírok, reáleszközök stb.) elemzése; a hátramaradókról való gondoskodás és az öngondoskodás eszközei, élet- és más személybiztosítások, magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak; komplex pénzügyi életpálya-tervezés (számítógépes optimalizáló modellel), javaslatok az egyes időszakokban jelentkező megtakarítások elhelyezésének, valamint finanszírozási igények kielégítésének módját illetően, az egyes életszakaszokban jelentkező kockázatok azonosítása, kezelésének módja, a szükséges biztosítási védelem számszerűsítése stb. Ezek mindegyike akár önálló szakdolgozati témát is jelenthet. Jól látszik, hogy a felsorolt elemzési problémák leginkább az egyetemi kiegészítő képzés pénzügyi döntések, valamint a főiskolai képzés pénzügy szakirányának profiljába illeszkednek. Ezen specializációk hallgatói az egyes kérdések elemzéséhez jó alapképzettséggel rendelkeznek. A megszerzett alapismeretek a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával természeten tovább bővíthetők, sőt bővítendők is a szakdolgozatnak ui. nem az egyes tantárgyak anyagának visszaadása a feladata. Ugyanakkor egy ilyen témájú diplomamunka fő érdeme nem elsősorban az, hogy tananyagon kívül eső kérdésekkel foglalkozik, hanem sokkal inkább, hogy a megszerzett elméleti és gyakorlati tudást (mikroökonómia, banküzemtan, személyes pénzügyek, biztosítás-gazdaságtan stb.) és módszertani ismereteket (pénz időértéke, hozamszámítás, értékpapírok árazása, pénzügyi és biztosítási matematika, táblázatkezelő szoftver használata stb.) professzionális módon tudja alkalmazni a háztartások pénzügyi döntéseinek előkészítéséhez és értékeléséhez, s az elvégzett elemzések alapján képes javaslatokat tenni a megfelelő döntések meghozatalához. Koppány Krisztián egyetemi adjunktus Vállalatok gazdálkodásának elemzése A viszonylag standard téma meglehetősen tág területet ölel fel. Ide tartozik a vállalatok, vállalakozások gazdálkodásának, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének, piaci pozíciójának átfogó elemzése vagy valamely konkrét gazdálkodási részterület (pl. tárgyi eszköz gazdálkodás, beruházások megtérülése, készletgazdálkodás, kintlévőségek és tartozások időbeli szerkezete, likviditási helyzet alakulása, pénzeszközökkel való gazdálkodás és befektetések, tőkeszerkezet és finanszírozás, költséggazdálkodás, egyes termékek jövedelmezősége, termékszerkezet stb.) részletes vizsgálata a beszámoló részei (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet) alapján, valamint belső kimutatások és gazdálkodási adatok (!) felhasználásával. Az elemzés soha nem lehet cél nélküli!!! Mind az átfogó, mind az egyes részterületekre vonatkozó elemzéseknek, valamilyen előzetesen megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) kell keresniük a választ! Pl.: Milyen gazdálkodásbeli problémákra vezethető vissza a vállalkozás egyre romló vagy egy adott időszakban kedvezőtlen eredménye, vagyonvesztése? Vagy fordítva, mivel magyarázható egyes időszakok kiemelkedő eredménye? Mi az oka a kialakult kedvezőtlen likviditási helyzetnek? Hogyan befolyásolta/befolyásolja egy korábban elindított/tervezett beruházási projekt a termelés hatékonyságát, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezési helyzetet? Milyen területeken mutathatók ki hatékonytalanságok és rejtett tartalékok, amelyek megszűntetésével illetve kiaknázásával a vállalat gazdálkodási jellemzői és piaci pozíciója jelentősen javíthatók? Hogyan alakítható át a termékszerkezet az üzemi eredmény növelése érdekében? Milyen a vállalat számára optimális termékszerkezet? Hogyan optimalizálható pénzeszközökkel való gazdálkodás? stb. A felsorolásból jól látszik, hogy az elemzési eredményeknek alkalmasnak kell lenniük a korábbi döntések értékelésére, valamint a felmerült gazdálkodási problémákra adandó 3

4 megoldási javaslatok megfogalmazására! Az elemzések során fel kell tudni használni a megszerzett számviteli, pénzügyi és gazdálkodási, valamint módszertani (számítástechnika, operációkutatás, mikroökonómiai vállalatmodellek) ismereteket! Figyelembe kell venni azt is, hogy a gazdálkodási folyamatok megítélése csakis több évre kiterjedő elemzéssel lehetséges! Bálint Dénes főiskolai docens Koppány Krisztián egyetemi adjunktus Stion Zsuzsa PhD hallgató Kis- és középvállalkozások finanszírozása A kis- és középvállalkozói szektor szereplői számára az egyik legfontosabb probléma a vállalati tevékenység finanszírozása és a még be nem folyt követelések kezelésének kérdésköre. Mivel a folyamatos működéshez elengedhetetlen, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek, ezért ezen szektor vállalatainak is rendkívül fontos, hogy tisztában legyenek azokkal a pénzügyi instrumentumokkal, lehetőségekkel, amelyek segíthetik a pénzügyi stabilitás, az eszköz-forrás egyensúly kialakítását és hosszú távú fenntartását. A pénzügyileg még nem realizált követelések befolyásolják a kkv-k életképességét, hiszen az előbbiekben említett forráshiány miatt a saját tőke általában nem nyújt elegendő fedezetet a tevékenység finanszírozásra. A követelések határidőre történő kiegyenlítése azonban a mai magyar gyakorlatra csak igen szűk körben jellemző. Vannak azonban olyan pénzügyi eszközök, amelyek segítségével áthidalhatók ezek a problémák. Az elmélet, a szakirodalom feldolgozása mellett, a szakdolgozó hallgatók tevékenysége arra irányul, hogy egy bizonyos vállalati körben felmérjék a fent említett problémákat és lehetőség szerint megoldási javaslatokat dolgozzanak ki rájuk. A kis- és középvállalkozások finanszírozása meglehetősen széles témakör, ezért véleményem szerint több résztémára osztva lehetne hatékonyan tárgyalni. Javasolt részterületek, például: A. A bankszektor szerepe a kis- és középvállalkozások finanszírozásában. B. A saját források alakulásának és szerepének elemzése a kis- és középvállalkozások finanszírozásában. C. A faktoring alkalmazási lehetőségei és problémái a finanszírozásban. Stion Zsuzsa PhD hallgató Mikrovállalkozások életképességének vizsgálata A mikrovállalkozások életképességének vizsgálata hasonló a kis- és középvállalkozások finanszírozási szerkezetének, szokásainak, lehetőségeinek vizsgálatához. A különbség abban rejlik, hogy ezen szektor vizsgálata során figyelembe kell venni azt is, a mikrovállalkozások a kkv-okhoz képest is sokkal sérülékenyebbek, a tőkehiány és a piaci bizonytalanság miatt. Ennél a témakörnél, természetesen szintén a szakirodalmi feldolgozás mellett, azt vizsgálják a hallgatók hogy, milyen esélyeik vannak az életben maradásra a mikrovállalkozásoknak, milyen támogatásokat ad az állam ezen szektor szereplői számára, illetve a pénzügyi közvetítők milyen speciális termékeket kínálnak a pénzügyi problémák fedezésére. Stion Zsuzsa PhD hallgató 4

5 Kulturális és művészeti intézmények gazdálkodása A kulturális szolgáltatók, művészek, intézmények nemzetgazdasági súlya egyre jelentősebb manapság. Ezek közgazdasági vonatkozásaival foglalkozik a kultúra-gazdaságtan diszciplínája. Valamennyi ide sorolható téma feldolgozható: kulturális javak kereslete és kínálata, kulturális intézmények, a kulturális fogyasztás motivációi stb. Szakirodalom: Daubner Horváth Petró: Kultúra-gazdaságtani tanulmányok. Aula Kiadó, Budapest Takács Dávid tudományos segédmunkatárs Boldogságkutatás, hasznosságelmélet A közgazdaságtanban ma már többé-kevésbé elfogadottá vált, hogy nem csak az anyagi javak számítanak az embernek. Egyre komolyabb rangot vív ki magának az empirikus boldogságérzet- és elégedettségkutatás. Újabb megközelítések láttak napvilágot a hasznosság mérésének módszerét illetően. Jelentős szakirodalom tárgyalja az egyéni boldogság mibenlétét. Külön kérdés az igazságos és kellően hatékony elosztás problémája, amivel a jóléti gazdaságtan foglalkozik. Kapcsolódó témák: hasznosságelmélet, boldogságkutatás, életminőség, elégedettség. Takács Dávid tudományos segédmunkatárs Adópolitika Magyarországon A fenti nagy témakör magában foglalja az aktuális magyarországi adópolitika átfogó elemzését, emellett lehetőség van ezen belül egy szűkebb terület kiválasztására is, például egy konkrét adónemhez vagy akár az adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan. Választható az adópolitika - egy megjelölt időintervallumban történt - változásának elemzése is. A témakörön belül minden részterület adóelméleti és gyakorlati szempontú vizsgálata is lehetséges. Limpók Valéria PhD hallgató Adózás az Európai Unióban A 2. témakörön belül lehetőség van az Európai Unió közös adópolitikájának, illetve annak bármely szeletének a vizsgálatára. Választott téma lehet továbbá egy európai uniós tagállam adópolitikájának az elemzése, illetve több uniós tagállam adópolitikájának az összehasonlítása. Bármely fenti téma választása esetén a dolgozat színvonalas elkészítéséhez idegennyelv-tudás szükséges. Limpók Valéria PhD hallgató A helyi önkormányzatok finanszírozása A kilencvenes éveket követően, a gazdasági transzformáció lezárultával, az önkormányzati önállóság megteremtése és az önkormányzatiság, mint érték hangsúlyozása utána a hazai önkormányzati rendszernek is új kihívásoknak és elvárásoknak kell megfelelnie. Az eurózónához való csatlakozás révén ma már a szubnacionális szint szereplőinek is egy gyökeresen megváltozott nemzetközi helyzet szereplőjeként kell helytállniuk. A jelen talán egyik legfontosabb feladataként a forrásszegény önkormányzatoknak elsődlegesen forrásfelszívó- és 5

6 forrásbevonó képességüket kellene javítaniuk ahhoz, hogy képesek legyenek biztosítani a fejlesztések megvalósításához szükséges pénzeszközöket. A helyi beruházások finanszírozásához szükséges források előteremtése tehát kulcskérdés az önkormányzatok számára. A megjelölt témakör természetesen magában foglalja a többi szubnacionális szereplő (régiók, megyei önkormányzatok, önkormányzati szolgáltató vállalatok) finanszírozásának vizsgálatát is. A központi kormányzattól érkező források bemutatásán túl érdekes metszetét jelentheti a vizsgálatnak az önkormányzatok külső kölcsönforrás-bevonásának elemezése is, különös tekintettel a hitelforrásokra. A megjelölt témakör kiterjesztéseként értelmezhető az önkormányzatok és a tőkepiaci szereplők kapcsolatrendszerének vizsgálata is. A fent vázolt témák mind a pénzügy szakirányos gazdász, mind pedig a közszolgálati szak hallgatói számára is lehetőséget adhatnak korábban tanult szakirányú ismereteik elmélyítésére. Solt Katalin egyetemi docens Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs Limpók Valéria PhD hallgató Projekt- és vállalatértékelés A szakirodalomban sokrétű elméleti megközelítésével találkozhatunk a projektértékelés folyamatának. A széles elemzési eszköztár ugyanakkor csupán az elméleti kereteit teremti meg a megfelelő beruházási döntés meghozatalának, azaz az egyes konkrét gyakorlati szituációkban más-más más megközelítések lehetnek üdvözítők. Az egyes értékelési technikáknak egy adott beruházási szituáción keresztül történő bemutatása és kritikus értékelése kiváló lehetőséget jelenhet a hallgatók számára korábbi ezirányú elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására. Az elemzési kör kibővítése, azaz például a dinamikus projektelemzési technikák alkalmazása pedig elsősorban a kiegészítő egyetemi képzés pénzügyi döntések szakirányos hallgatóinak lehet reális alternatíva. Bár sok módszer és eszköz áll rendelkezésünkre a vállalkozások értékesítési árának becslésére is, mégsem létezik olyan csodaszer, amely minden esetben segíthet a legpontosabb üzletérték meghatározásában. A gyakorlatban a cégértékelés elsősorban részletesen kidolgozott pénzügyi számításokra, a jővőbeli tendenciák helyes megítélésére és a különböző immateriális vagyonelemek helyes érték-meghatározására támaszkodik. Az alkalmazott értékelési módszerek legfontosabb csoportjai a piaci, az eszközalapú ás nyereségalapú megközelítések. A témakör tehát alkalmat adhat a pénzügyek iránt érdeklődő és egyben megfelelő számviteli ismeretekkel is rendelkező hallgatók számára arra, hogy ezirányú tudásukat elmélyítsék és a cégértékelés témakörében további kutatásokat folytassanak. Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs Pénzügyi termékek árazása A pénzügyi termékek (pl. értékpapírok, hiteltermékek, származtatott termékek) árazása kiemelkedően fontos a gazdasági szereplőknek mind beruházási, mind pedig finanszírozási döntéseik során. A standard, elsősorban az eszközök jövőbeli pénzáramlásának diszkontált értékére koncentráló megközelítések mellett ma már egyre nagyobb szerepet kapnak a valószínűségszámítási alapokon nyugvó ún. sztochasztikus modellek is. A hiteltermékek megfelelő árazása mindennapi gyakorlati probléma például a hitelintézetek életében is. A témakör véleményem szerint elsősorban a pénzügyi területek iránt érdeklődő hallgatók számára ajánlott. Követelmény az elemzési módszerekben való jártasság is. Megítélésem szerint tehát elsősorban a főiskolai képzés pénzügy szakirányos hallgatóinak, illetve az egyetemi kiegészítő képzés hallgatói számára ajánlott a téma választása. Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs 6

7 Költségvetési politika 1) A magyar államháztartás egyensúlyi kérdései A témát feldolgozó hallgató a magyar államháztartás (vagy szűkebben a központi költségvetés) bemutatását végzi el. Ehhez alapvetően a költségvetési törvény adataira, illetve a Pénzügyminisztérium által publikált statisztikákra van szükség, de nagy irodalomkutatást jelent az adatokra reagáló különböző kutatóintézeti, elemzői anyagok átnézése. Solt Katalin 2) A magyar államadósság alakulása A témakör feldolgozója a magyar államadósság alakulását mutatja be a rendszerváltás óta, a 90-es évek elejétől egészen napjainkig. A feldolgozásnál értelemszerűen kitér a Maastrichtban megfogalmazott célok között szereplő (a GDP-hez képest mért) 60%-os küszöbérték teljesítésére is. Befektetési lehetőségek elemzése 1) A magyar állampapírpiac vizsgálata A vizsgálat célja az Államadósság Kezelő Központ tevékenységének vizsgálata. Ennek során az állampapírok kibocsátásának volumenét, illetve annak szerkezetét mutathatja be a hallgató. Kitér arra, hogy milyen az állampapírok lejárati szerkezete, hogyan alakulnak a hozamok. Ezután sor kerülhet a külföldi befektetők finanszírozási arányának és ezen arány változásának vizsgálatára is. Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs 2) A BÉT és a BUX, vagy valamely ágazat, esetleg konkrét eszköz teljesítménye A tőzsdei elemzés a BUX, vagy annak valamely részének vizsgálatára terjed ki. A választott szűkebb téma jellegétől függően más-más eszközrendszer használata szükséges, de az alapvető pénzügyi ismeretek stabil használata mindenképp alapfeltétel. 3) Befektetési alapok a magyar gazdaságban Az e témába belefogó hallgató célja a befektetési alapok működésének bemutatása. Ennek részeként sor kerül a befektetési alapokban kezelt eszközérték bemutatására, a különböző típusú alapok részesedésének vizsgálatra, valamint az egyes alapok hozamainak vizsgálatára. Környezeti gazdaságtan problémakörei 1) Környezeti adóztatás gyakorlata szerkezete, jelentősége, hatásai, korlátai (Európai Unióban, vagy konkrétan, valamelyik tagállamban). 2) Vállalati környezetmenedzsment (környezetközpontú vállalatirányítási rendszer) jelentősége, kialakítása, hatásai egy vállalatnál. 7

8 3) Versenyképesség fenntarthatóság konfliktusa vállalati szinten. A felelős vállalati magatartás, mint piaci lehetőség a vállalatok számára. CSR (Corporate Social Responsibility) Magyarországon. 4) Éghajlatváltozás közgazdaságtana. A globális felmelegedés gazdasági következményeinek elemzése és a probléma enyhítésére alkalmas közgazdasági eszközök hatékonyságának és korlátainak feltárása. Szigeti Cecília egyetemi adjunktus Vállalati gazdálkodás 1. Az üzletszerűen szervezett gazdálkodásban szerepet játszó rendszerek és alrendszerek értékelése. 2. Hatékonyságnövelő vezetési, illetve irányítási alkalmazások a vállalat típusú-, a nonprofitilletve, a költségvetési gazdálkodás területéről. Bálint Dénes főiskolai docens Vállalati pénzügyek A témakör a Vállalati pénzügyek tárgy fő területeire terjed ki: a vállalati működés pénzügyi elemzése, beruházási döntések (pl. egy konkrét beruházási projekt értékelése), tőkeszerkezet (pl. elmélet és a gyakorlat összevetése egy konkrét vállalati példán), osztalékpolitikai döntések, forgótőke-menedzsment (pl. készletezés, követelésmenedzsment). Farkas Szilveszter egyetemi docens Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs Közgazdaságtan és közgazdaságtan története A tanulmányok során elsajátított közgazdaságtani ismeretekhez kapcsolódó irodalom-elemzés és/vagy az elmélet fejlődésének bemutatása bármely kiválasztott témakörben. Elképzelhető olyan dolgozat is, amelyik valamelyik elméleti összefüggés gyakorlati/tapasztalati bizonyítására vállalkozik. Ez lehet mikro- vagy makroökonómiai téma, de elképzelhető a nemzetközi gazdaságtan valamelyik területén is. Döntően az egyetemi gazdálkodási szak hallgatói számára ajánlott. Solt Katalin egyetemi docens Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi gazdaságtan 1) A piaci integrációs folyamatok jelene, jövője. 2) Nemzetközi kereskedelem és sajátos piaci stratégiák. 3) A magyar piaci pozíciók alakulása az integrációs folyamatokkal összefüggésben. Sziva Miklósné egyetemi adjunktus 8

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1 Dr. Farkas Szilveszter mb. főiskolai tanár Kodolányi János Főiskola Közgazdaságtan Tanszék 1. konzultáció Bemutatkozás A tárgy bemutatása A tárgy célja, hogy a Bevezetés a pénzügyekbe és a Társaságok pénzügyei

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK Vizsgatételek a Közgazdaságtan alapjai (Mikroökonómia) tárgyból a nappali tagozat I.évfolyamának

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu Miről volt szó? Monetáris alrendszer: Kétszintű bankrendszer Jegybankok: Cél: inflációs célkövetés rendszere, árstabilitás Eszköz: irányadó ráta

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15. Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők)

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők) Galbács Péter, Szemlér Tamás szerkesztésében Mikroökonómia TARTALOM Előszó 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A közgazdaságtan tárgya, fogalma 1.1.1 A közgazdaságtan helye a tudományok rendszerében 1.1.2 A közgazdaságtan

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Pénzügy mester szak záróvizsga témakörök

Pénzügy mester szak záróvizsga témakörök Pénzügy mester szak záróvizsga témakörök Beruházási és befektetési döntések (8 témakör) Alkalmazott vállalatértékelés (7 témakör) Vállalkozások adózása, költségvetési kapcsolatainak ellenőrzése (7 témakör)

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015-

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.: (56)511-758 Fax: +36 (56) 512-496 www.szolf.hu romanek@szolf.hu Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közgazdaságtan I. (N_AKA6, NGB_AK007_1, NGF_AK057_1, NGF_EG007_1) Az oktató adatai. Kötelező és ajánlott irodalom

Közgazdaságtan I. (N_AKA6, NGB_AK007_1, NGF_AK057_1, NGF_EG007_1) Az oktató adatai. Kötelező és ajánlott irodalom Közgazdaságtan I. (N_AKA6, NGB_AK007_1, NGF_AK057_1, NGF_EG007_1) 2014/2015. tanév, őszi félév ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az oktató adatai Dr. Koppány Krisztián PhD egyetemi docens, dékánhelyettes fogadóóra

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Vállalatok gazdálkodásának elemzése

Vállalatok gazdálkodásának elemzése ÚTMUTATÓ és AJÁNLOTT IRODALOM Vállalatok gazdálkodásának elemzése című szakdolgozati témakörhöz A témakör rövid tartalma A viszonylag standard téma meglehetősen tág területet ölel fel. Ide tartozik a vállalatok,

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS szakos hallgatók részére Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés

Részletesebben

A hitelezés közös érdek Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja

A hitelezés közös érdek Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja A hitelezés közös érdek Hegeds Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja Budapest, 2013. november 20. .., mert hitelezés nélkl nincs stabil pénzgyi közvetítő rendszer és nincs gazdasági

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK III. ELŐADÁS A GAZDÁLKODÓK VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETE A számvitel mint köznapi fogalom Tevékenység? Okmány, információ? Módszertan? Tantárgy! Süveges Gábor

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Nappali képzés 2014/2015. I. félév Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben