"METRÓ" Budapesti Földalatti Vasút MUNKAVERSENY SZABÁLYZATA. /készült az 1007/1972./IV.12./Korm. számú határozat alapján/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""METRÓ" Budapesti Földalatti Vasút MUNKAVERSENY SZABÁLYZATA. /készült az 1007/1972./IV.12./Korm. számú határozat alapján/"

Átírás

1 "METRÓ" Budapesti Földalatti Vasút MUNKAVERSENY SZABÁLYZATA /készült az 1007/1972./IV.12./Korm. számú határozat alapján/ Érvényes: április 2-től december 31-ig. - Selejtet már 72-ben is tudott a nyomda, a 6-7. oldalak üresek, tehát az 5. után a 8. jön.

2 - 2 - A szabályzat tartalma I. A munkaverseny tartalma és célja II. A munkaverseny formái III. A munkaverseny irányítása és értékelése IV. Az értékelések időpontja V. Az értékelések formája VI. A verseny során elérhető kitüntetések és jutalmak VII. A kitüntetések és jutalmak átadásának időpontja.

3 - 3 - I. A munkaverseny tartalma és célja A munkaverseny-mozgalom a szocializmus magasabb fokon történő építésének nagy erőforrása és legszélesebb társadalmi támasza. Pontos rendeltetése, hogy biztosítsa a dolgozók politikai egyetértését és cselekvő közreműködését a gazdaság intenzív fejlesztésében, a nemzeti jövedelem gyors ütemű növelésében, a szocialista demokratizmus országos és munkahelyi érvényesítésében, a szocialista emberi viszonyok kiteljesedésében. A munkaverseny az egyes dolgozók és munkakollektívák munkaköri kötelezettségét meghaladó önkéntes termelési, fejlesztési, gazdasági kezdeményezés, a népgazdasági célkitűzések teljesítését átlagon felüli mértékben elősegítő vállalati tevékenység. A munkaverseny magában foglalja a dolgozók, kollektívák és vállalatok közötti kölcsönös segítségnyújtást, a korszerű ismeretek gyarapítására, a szocialista munkaerkölcs és gondolkodásmód erősítésére irányuló tevékenységet. A most beindított versenymozgalmunkkal biztosítjuk a metró I. szakaszának eseménymentes üzemeltetése mellett a II. vonalszakasz üzembehelyezési határidejének előbbrehozását és a kulturált metró-közlekedéssel enyhítjük a budapesti tömegközlekedés gondjait.

4 - 4 - II. Munkaverseny formák Az IV XII. 31-ig indított munkaverseny szakaszban az alábbi versenyformákat alkalmazzuk: a./ Üzemeltetési Főosztály szakszolgálatok közötti versenye, b./ Beruházási Főosztály osztályainak versenye, c./ Funkcionális osztályok egymás közti versenye, d./ Szakszolgálatokon, illetve osztályokon belüli brigádok versenye, e./ Szocialista és szocialista címért küzdő brigádok versenye, f./ Kiváló Dolgozó cím adományozása, g./ A Mitiscsi Gyár vándorzászlójáért folyó verseny.

5 - 5 - III. A munkaverseny irányítása 1. A munkaverseny szervezett irányítását a gazdasági vezetők /osztályvezetők, üzemvezetők, művezetők stb./ a mellettük működő szakszervezeti és KISZ termelési felelősök segítségével végzik. Szakszervezeti term. felelősök: - az üzemeltetési főosztály területén KISZ term. felelősök; Józsefné Jenő vill.ber.... Elemér Tibor László - a beruházási főosztály területén építési o.... geodézia... József terv-techn.... kalkuláció... - a funkcionális osztályoknál anyagosztály... számviteli o... ig.és Iván személyzeti... A munkaverseny adatszolgáltatása, értékelésre történő összeállítása az üzemgazdasági osztály feladata.

6 - 8 - V. Az értékelések formája a./ Az üzemeltetési Főosztály szakszolgálatainak munkaversenye Az IV XII. 31-ig indított munkaverseny célja, hogy elősegítse a II. vonalszakasz üzembehelyezési határidejének előbbrehozását, az I. szakasz eseménymentes üzemeltetése mellett. A versenyben való részvétel feltételei: 1. GAZDASÁGI MUNKA ÉRTÉKELÉS A vállalat évi főfeladatainak Éves pontszám teljesítése 500 pont Főosztályvezető kiemelkedő gazdasági munka esetén adományozhat az év végéig összesen, az 5 szakszolgálatnak Csökkentő tényezők; pont a./a II. szakasz üzembehelyezési részhatáridők nem teljesítéséért, megfelelő értékelés szerint összesen pont b./az évben bekövetkezett, 5 percen felüli késést okozó zavarok számát meghaladó zavar esetén, esetenként c./igazolatlan hiányzásért, naponta /elbocsátott dolgozókat nem veszünk figyelembe/ /addig terheli az osztályt az igazolatlan napok száma, amíg nem jelenti a munkaügyi osztálynak az igazolatlan hiányzást/. d./saját hibából eredő üzemi balesetért, alkalmanként /bármilyen mértékben hibás a baleset bekövetkezésében az illető gazdasági egység/ - 40 pont - 10 pont - 20 pont

7 - 9 - Kizáró ok; - A XII. 22-i üzembehelyezés késése, elmaradása a szakszolgálat hibájából, - a szakszolgálat hibájából eredő halálos baleset.

8 b,/ A Beruházási Főosztály osztályainak versenye Célja a metró II. vonalszakasz és a HÉV bevezetés üzembehelyezési időpontjának betartása. A versenyben való részvétel feltételei: 1. GAZDASÁGI MUNKA ÉRTÉKELÉS Éves pontszám Munkakörre és területre előirt feladatok az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok alapján 500 pont - főosztályvezető kiemelkedő gazdasági munka esetén adományozhat év végéig az osztályoknak összesen Csökkentő tényezők: a./ A II. szakasz üzembehelyezési részhatáridők nem teljesítéséért megfelelő értékelés szerint összesen pont pont b./ Igazolatlan hiányzásért, naponta - 10 pont /elbocsátott dolgozókat nem veszünk figyelembe/ /addig terheli az osztályt az igazolatlan napok száma, amíg nem jelenti a munkaügyi osztálynak az igazolatlan hiányzást/. c./ Saját hibából eredő üzemi balesetért, alkalmanként /bármilyen mértékben hibás a baleset bekövetkezéséért az illető gazdasági egység/ Kizáró ok: - A XII. 22-i üzembehelyezés késése, elmaradása a Beruházási Főosztály hibájából, - A Beruházási Főosztály hibájából eredő halálos baleset pont.

9 c./ Funkcionális osztályok egymás közti versenye Célja a vállalati tervben és Intézkedési Tervben foglalt feladataiknak teljesítése. A versenyben való részvétel feltételeit 1. GAZDASÁGI MUNKA ÉRTÉKELÉS Éves pontszám Előirt feladatok teljesítéséért 500 pont Igazgató kiemelkedő munkáért adományozhat az osztályoknak év végéig összesen pont Csökkentő tényezők: a./ Határidők nem teljesítéséért, hetenként és feladatonként, megfelelő értékelés szerint összesen b./ Igazolatlan hiányzásért, naponta /elbocsátott dolgozókat nem veszünk figyelembe/ /addig terheli az osztályt az igazolatlan napok száma, amíg nem jelenti a munkaügyi osztálynak az igazolatlan hiányzást/. c./ Saját hibából eredő üzemi baleset, alkalmanként /bármilyen mértékben hibás a baleset bekövetkezéséért az illető gazdasági egység/ pont - 10 pont - 20 pont Kizáró ok: A XII. 22-i üzembehelyezés késése, elmaradása a vállalat hibájából.

10 d./ Szakszolgálatokon, illetve osztályokon belüli brigádok versenye A szakszolgálatokon és osztályokon belüli munkaversenyben részt vesz minden olyan munkabrigád, szocialista címért küzdő és szocialista brigád, amely a gazdasági egység feladatainak megvalósításához nagy mértékben hozzájárul. GAZDASÁGI MUNKA ÉRTÉKELÉS 1972.XII.31-vel kezdődően - Munkakörre és területre meghatározott feladatok 100 %-os teljesitése 500 pont Csökkentett teljesítésnél arányosan csökkenteni kell. Csökkentő tényezők - fegyelmi eljárás alkalmanként - 30 pont - igazolatlan hiányzásért, naponta/fő - 10 pont - saját hibából eredő üzemi balesetért, alkalmanként - 20 pont - írásbeli figyelmeztetés - 10 pont Gazdasági munkájuk, valamint a kollektiv szellem kialakításáért kifejtett tevékenységért az illetékes osztályvezető és a helyi társadalmi szervek vezetői /testületük véleményét képviselve/ adományozhatnak pont

11 e/ Szocialista és szocialista címért küzdő brigádok versenye A versenyben részt vesz mindazon brigád, amely május l-ig megalakult és tevékenységéről naprakészen értékelhető brigádnaplót vezet, melyet XII. 23-án lead az osztályvezetőnek. A naplók csak a teljes kiértékelés után adhatók vissza. 1. GAZDASÁGI MUNKA ÉRTÉKELÉS 1972.XII.31-vel kezdődően A szakszolgálatokon, illetve osztályo- Éves pontszám kon belüli munkaversenyben végzett munka, a d./ pontban meghatározott értékelés szerinti összesített pontszám Elfogadott újításért, darabonként 2. KÖZÖSSÉGI MAGATARTÁS Szocialista tudatformáló társadalmi jellegű munka 10 pont pont a./ Aktivitás: - Mozgalmi szervekben végzett munka - Egyéb, vállalaton kívül vállalt társadalmi funkció - Munkatársak beteglátogatása, felköszöntése - Politikai tömegmegmozduláson való közös részvétel - Közös sport, kirándulás, egyéb rendezvények. b./ Segítségnyújtás; - Munkahelyen kívül végzett társadalmi munka - Patronálás - Dolgozótársnak végzett közös munka - Társadalmi összefogásu akcióban való közös részvétel.

12 / Műveltségnövelés pont a./ Politikai - tanfolyamokon, szemináriumon való eredményes részvétel - alkalomszerű közös politikai tájékozódás - politikai önképzés, előadásszervezés b./ Szakmai - képesítést adó áll. oktatásban való részvétel /sikeres vizsga/ - nem beosztásra jogosító tanfolyamon való részvétel - közös színház-, mozi-, kiállítás-, múzeum látogatás. Fenti pontok teljesítéséről az illetékes osztályvezetők az SZB és KISZ termelési bizottsággal együtt készítenek javaslatot. Az értékelés igazolt naplóbejegyzés alapján történik, A valóságnak nem megfelelő bejegyzések az illető brigád versenyből való kizárását eredményezik. A bejegyzett, de nem igazolt bejegyzések nem vehetők figyelembe az értékelésnél.

13 f./ "Kiváló Dolgozó" cím adományozása A vállalat dolgozóinak kiemelkedő gazdasági munkájuk elismeréseként a termelési tanácskozások, - a gazdasági és társadalmi szervek javaslata alapján - KIVÁLÓ DOLGOZÓ címet adományozhatnak. A termelési tanácskozást megelőzően legalább egy héttel ki kell függeszteni a javasolt dolgozó nevét és a felterjesztés indokolását.

14 VI. A verseny során elérhető kitüntetések és jutalmak a./ Kiváló Vállalat cím a Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány 1007/1972./IV.12./Korm. számú határozata alapján. b./ Üzemeltetési Főosztály versenye: I. dij létszám x 5,0 II. dij létszám x 3,0 III. dij létszám x 2,0 Összesen ,- Ft. c./ Beruházási Főosztály versenye: I. dij létszám x 5,0 II. dij létszám x 3,0 III. dij létszám x 2,0 Összesen: ,- Ft. d./ Funkcionális osztályok versenye: I. dij létszám x 5,0 II. dij létszám x 3,0 III. dij létszám x 2,0 Összesen: ,- Ft. e./ Osztályokon belüli brigádok versenye: Az osztályokon történt értékelés alapján a brigádok versenyében elért első 3 helyezésért ,- Ft/fő díjazásban részesülnek azok a brigádok, amelyek nem kerülnek be a vállalati brigádverseny helyezettjei közé. Az üzemeltetési osztályoknál osztályonként 3 brigád kerül jutalmazásra, a főkönyvelőség, beruházási főosztály és egyéb funkcionális osztályoknál összesen 3 brigád jutalmazható. Összesen ,- Ft.

15 f./ Szocialista és szocialista címért küzdő brigádok versenye Az SZB - KISZ termelési munkabizottság december 31-e utáni közös értékelése alapján 1 db I. helyezett 1.000,- Ft/fő 3 db II. helyezett 800,- Ft/fő 6 db III. helyezett 500,- Ft/fő Összesen: ,- Ft. g./ A szovjet elvtársak által adományozott vándorzászló elnyerése esetén ,- Ft. h. / Az osztályok, szakszolgálatok versenyében elért jutalmak az osztályok, illetve szakszolgálatok dolgozói között kerülnek kiosztásra, az üzemi négyszög értékelése alapján. i./ A szocialista cím első ízben történő elnyerésekor brigádoklevelet, "szocialista brigádtag" igazolványt, a szocialista cím másodszor történő elnyerése alkalmával a brigádok zászlót, tagjaik pedig - akiknek azt a brigádkollektíva odaítéli - kisalakú zöldkoszorús jelvényt kapnak. j./ "Kiváló Dolgozó" cím A KIVÁLÓ DOLGOZÓ címre fenntartott 2 heti fizetés. VII. A kitüntetések és jutalmak átadása Az értékelést követően, december 31-e utáni időpontban történik. - V.Sándor (SZT-titkár) -- F.György (mb. igazgató)

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:028429 EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2008. június 24-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2014. november 15-én a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. 04. 22-től 1. RÉSZ...4 1.1. Általános rendelkezések...4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény...4

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Pf. 174. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikai irányelvek és szabályzat Tiszafüred, 2011. május 31.

Részletesebben

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt.

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt. TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:029333 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2013 1 A működési szabályzat hatálya

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben