Szociális szövetkezetek kialakítása, működtetése ismeretterjesztő anyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális szövetkezetek kialakítása, működtetése ismeretterjesztő anyag"

Átírás

1 Szociális szövetkezetek kialakítása, működtetése ismeretterjesztő anyag Összeállította a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa (szerzők: Dr. Nagyné Varga Ilona és Dr. Soltész Anikó) a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából Szolnok, február A szövetkezés gondolata, alapelvei A szövetkezetek története évre tekint vissza. Mára a világ szinte minden országában működnek szövetkezetek, elsősorban a termelés, a fogyasztás és a szolgáltatások területén. A szövetkezeti alapértékek a szövetkezeteket létrehozók, illetve az egész közösség viszonyainak minőségét megalapozó, erkölcsi normák. Ilyen normák a nyitottság, a becsületesség, a demokrácia, az egyenlőség, az igazságosság, valamint a szolidaritás, a másokért való törődés, illetve az egyéni felelősség, az önsegély. A szövetkezeti alapelvek az idők során némi változáson mentek keresztül. Ma 7 alapelv fontosságára hívják fel a figyelmet a témával foglalkozó dokumentumok: Önkéntes és nyitott tagság elve: a szövetkezetbe szabadon beléphet bárki, aki az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, abból bárki bármikor szabadon kiléphet. Fontos szempont a diszkriminációmentesség. Demokratikus tagi ellenőrzés elve: a szövetkezetben főszabályként az egy tag egy szavazat elve érvényesül, a szövetkezet és a tag viszonyában elsődlegesen a közösségi aktivitás a meghatározó, és csak másodlagos a vagyoni hozzájárulás mértéke. A tagok gazdasági részvételének elve: ennek lényege, hogy a szövetkezeti tag elsősorban olyan mértékben részesül az eredményből, amilyen mértékben a szövetkezet szolgáltatását igénybe veszi, illetőleg amilyen mértékben a szövetkezet működésében közreműködik. Autonómia és függetlenség elve: a szövetkezetek a tagok által ellenőrzött autonóm, önfenntartó szervezetek. Oktatás, képzés és tájékoztatás elve: a tagok oktatása, képzése, ha csak közvetetten is, de hozzájárul a szövetkezet vagyoni, gazdasági fejlődéséhez. Ez az elv utal a tagok társadalmi felzárkóztatásában betöltött szerepére, illetve a nyilvánosság tájékoztatásának szerepére. Szövetkezetek közötti együttműködés elve: szövetkezetek közötti szolidaritáson is alapuló együttműködés, mely megvalósulhat vertikális illetve horizontális formában. Az együttműködés a gazdasági együttműködés mellett a szövetkezetek érdekeinek képviseletét is jelenti. Felelősség a közösségért elv: hozzájárulás a közösség fejlődéséhez és fenntartásához. Egyes országokban a különféle szövetkezetek ma is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. Nemzetközi tapasztalatok szerint az utóbbi évben a szociális szövetkezet a legnagyobb jelentőségű és hatású, illetve a legdinamikusabban növekvő társadalmi vállalkozási formává vált az Európai Unió legtöbb országában és a világ más térségeiben is. A szociális szövetkezetek létrehozásában és működtetésében a dél-európai, mediterrán országok járnak az élen. A szövetkezet, mint régi/új szervezeti forma szerepe a szegénység, a munkanélküliség, a területi hátrányok és társadalmi problémák kezelésében 1

2 Köztudomású, Magyarország egyik legnagyobb társadalmi-gazdasági kihívása, hogy foglalkoztatottsági szintje elmarad az EU átlagától. Az alacsony foglalkoztatottsági szint oka elsősorban a nagy tömegű alacsony vagy elavult képzettségű munkaerő. Ez a munka világától egyre távolodó széles társadalmi réteg kevés eséllyel juthat piaci munkahelyre, különösen igaz ez a hátrányos helyzetű térségekben élőkre. A szociális szövetkezetek jelentős szerepet tölthetnek be ezekben a térségekben élő, munkaerő-piacról kiszoruló társadalmi rétegek foglalkoztatásában. Magyarországon 2014-ben több mint 1747 bejegyzett szociális szövetkezetet tartottak nyilván. A működő szociális szövetkezetek szerepet játszanak a hátrányos helyzetű emberek és földrajzi térségek társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésében, amely hatást gyakorol a szegénység és a kirekesztés szintjének csökkentésére. A szociális szövetkezetek hozzájárulhatnak: új munkahelyek teremtéséhez főként a válsághelyzetben levő, illetve bezárással fenyegetett ágazatokban, a munkahelyek stabilitásának növeléséhez, munkahelyeknek a feketegazdaságból a hivatalos gazdaságba történő átvezetéséhez, a különböző mesterségek felélesztéséhez, életben tartásához és új foglalkozások kialakításához, a különösen hátrányos helyzetű és a társadalmi kirekesztettség szélén álló csoportok számára a munkához vezető utak kiépítéséhez. A szociális szövetkezet, mint a szociális gazdaság szervezete A szociális szövetkezet, mint a szociális gazdaság egyik szervezeti formája, gazdasági és szociális küldetés egyaránt teljesít: közérdekeket szolgál, lokális szinten működik, új munkahelyeket teremt, hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztat, árbevételt realizálva az a célja, hogy bizonyos idő után önfenntartóvá váljon. A szociális szövetkezet, mint vállalkozási forma képes ötvözni a gazdasági hatékonyságot a szolidaritással, a technológiai fejlődést a munkahelyteremtéssel, a munkát a képzéssel és a rugalmasságot a helyi közösségekből építkező gyökeres jelenléttel. Hátrányos helyzetűeknek biztosít munkalehetőséget, és olyan szükségletek kielégítésére törekszik, melyet a piacgazdaság nem tud felvállalni. A szociális szövetkezetek célja egyrészt a szociális problémák megoldására való törekvés, másrést az értékteremtő gazdasági tevékenység. Alapvető ismérve tehát, hogy a társadalmi cél mellett valós piaci igények kiszolgálására jön létre, és minőségi, versenyképes termékeket és szolgáltatásokat kínál. Jellemzője a kettős szerepvállalás: a profittermelés mellett a helyi közösségért történő felelősségvállalás (a hátrányos helyzetű tagok számára munkalehetőség teremtése, biztosítása, és egy lokális piaci rés kielégítésére törekvés). Jogszabályi keretek A szövetkezetekről szóló évi X. törvény hatályba lépése tette lehetővé Magyarországon a szociális szövetkezetek létrehozását. A törvény megalkotása óta két jelentős módosítás történt: az első módosítás április 27-én, a másik május 3-án lépett hatályba. A szociális szövetkezet megalapítása alakuló közgyűlés keretében alapszabály aláírásával történik. Az alapszabály elkészítése jogi szakértelmet igényel, a bejegyzési eljárás és a kötelező jogi képviselet miatt szükséges ügyvéddel elkészíttetni. 2

3 A szociális szövetkezet létrehozásához legalább 7 alapító tag szükséges. Az alapító tagok lehetnek természetes személyek (14-18 év közötti természetes személy a törvényes képviselő hozzájárulásával, vagy 18 év fölötti természetes személy), önkormányzatok, továbbá jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezetek. A szövetkezet tagjai azonos jogokkal rendelkeznek. A tag alapvető jogai a következők: részt venni a szövetkezet tevékenységében, részesedés a gazdálkodás eredményéből, az őt megillető szolgáltatásokat igénybe vehesse, hogy a közgyűléseken szavazati joggal részt vegyen, hogy tisztséget viseljen. Az azonos jogok értelmében egy tag egy szavazati joggal bír a szövetkezet döntést hozó szervében a közgyűlésben. A szociális szövetkezet megnevezés megtévesztő lehet, mivel a szociális szövetkezetet nem csak szociális tevékenységek végzésére lehet létrehozni, tagjai sem kizárólag munkanélküliek és hátrányos helyzetben élő személyek lehetnek. Lényeges azonban, hogy a szociális szövetkezet tagjai tulajdonosok, a tag lehet munkavállaló, de tagsági viszony nélkül is foglalkoztathat a szociális szövetkezet munkavállalókat. Az, hogy valaki nem csak munkavállalója, hanem tulajdonosa is egy szervezetnek, ösztönzőleg hathat a vállalkozás életében való aktív részvételre. A szociális szövetkezetben a személyes közreműködés lehetősége kibővült a tagi munkavégzésre irányuló jogviszonnyal is (sui generis), mely a tagsági viszony alapján biztosítja a jövedelemszerzés módját. E jogviszonyban az elvégzett munka ellentételezése a tagi munkavégzés arányában részben vagy egészben a közösen megtermelt javak természetben történő átadásával is történhet. A szövetkezet közösségi alapot köteles létrehozni, melynek rendeltetése a szövetkezet által a tagoknak, valamint hozzátartozóiknak nyújtott szolgáltatások finanszírozása. A szövetkezet közgyűlése az éves beszámoló elfogadásakor dönt arról, hogy az adózás utáni eredmény mekkora hányadát osztja szét a tagok között és mekkora hányadát helyezi ebbe az úgynevezett közösségi alapba, mekkora hányadát osztja szét a tagok között részjegyeik arányában, és mekkora hányadát fordítja egyéb célokra. A szövetkezetalapítás és működtetés sikerkritériumai Azt gondolhatnák, hogy a szövetkezetek sikeres működtetésének a záloga döntően vagy majdnem kizárólagosan az anyagi forrásokban rejlik. Mind az alapítás, mind a működtetés területén számos olyan tényező van, az anyagi források mellett, amik komolyan meghatározzák egy szociális szövetkezet életképességét, sikerességét, jövőjét. A sikeresség kritériumai a következőkben is rejlenek: - Jó alapötlet, konkrét célok: Milyen tevékenységre jön létre a szövetkezet, mit fognak termelni, milyen szolgáltatást fognak nyújtani? Milyen szükségletek, milyen helyi piaci igények kielégítésére törekszik? Fontos az innovativitás mind a termék, mind a szolgáltatás fejlesztésében. Példák szövetkezeti, fő társadalmi célokra: fiatal pályakezdők segítése és munkaerő-piaci bevezetésük, hátrányokkal küzdő fiatalok munkához juttatása, kisgyermekes szülők munkaerő-piaci reintegrációjának előmozdítása stb. További példa: Panyolán a Szatmári Ízek Szociális Szövetkezet a helyi erőforrásokra építve hozta létre a gyümölcsfeldolgozó szövetkezetet. Panyolán és a környező falvakban nagyon sokan értenek a hagyományos gyümölcsfeldolgozó módszerekhez és a mai napig is gyakorolják otthon házi körülmények között, azonban ez a gyakorlat kihalóban van, ezért a szövetkezet hagyományőrző küldetésre is vállalkozott. Alsómocsoládon a Falugazda Szociális Szövetkezet az önkormányzat és a lakosság részére biztosít szolgáltatásokat: takarítás, mosás, parkgondozás, önkormányzat 3

4 épületeinek javítása, utak takarítása, hó eltakarítás, szántás, szállítás. A szövetkezet csatlakozott más, a településen működő projektekhez (pl.: szociális földprogramhoz is). A Beregi Kecsketej Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet (Csaroda, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) célja a kecsketejből készült termékek értékesítése. A Beregi térségben számottevő azoknak a száma, akik állattartással, ezen belül is kecsketenyésztéssel foglalkoznak. A kecsketartás által nyert tejből különböző élelmiszereket is előállítanak, ilyen például a kecsketej, a kecsketúró. Ezeknek a termékeknek az értékesítését azonban nem tudja minden állattenyésztő megoldani, mivel nem képesek ehhez elegendő tejmennyiséget biztosítani. Szükségessé vált ezeknek a családoknak az összefogása, és a szövetkezet megalapítása, hogy ezáltal a termelés és a termékek árusítása szervezettebbé váljon. A szövetkezeten keresztül lehetőség nyílt emellett a termékek szállításhoz szükséges eszközigény beszerzésére is, így sikerült megfelelő hűtőkocsit vásárolni, ami elengedhetetlen feltétele az értékesítésnek, hiszen az uniós előírások miatt, csak ebben lehet sajtot szállítani. A Szatmári Szociális Szövetkezet (Túristvándi) létrehozásában a települési önkormányzat ösztönző szerepvállalása jelentős. Az önkormányzat elhatározta, hogy olyan értékesítési körülményeket kíván teremteni, mely kielégíti a XXI. századi piaccal szemben támasztott elvárásokat, amellyel egy újabb turisztikai vonzerőt is létrehoz a településen. Emellett a tulajdonosi szerep lehetőséget nyújt arra, hogy megakadályozza a piacot üzemeltető szervet abban, hogy más termék, mint helyi termék, magyar termék ezen a piacon értékesítésre kerüljön. A háztartásgazdálkodási szolgáltatások nyújtásával az idős, beteg gazdák portáin lévő tennivalók egy részét a szövetkezet a valós piaci árak alatt átvállalja, mint pl.: a lakások kisebb felújítási, javítási munkálatai, ház körüli teendők, takarítás, kertgondozás. - Tervezés: A szociális szövetkezetekre vállalkozásként szükséges tekinteni. A szociális szövetkezeteknek jellemzőjük, hogy ugyanúgy kell tervezni, gazdálkodni, szervezni a feladatokat, mint egy profitorientált cég esetében. A különbség annyi, hogy a bevételek, a nyújtott szolgáltatások piaca és a támogatások nehezen tervezhetők, illetve nemcsak a piac állapotától függnek, hanem egy speciális piactól, a támogatások piacától, valamint a nem fizetőképes vevők piacától. Néhány tanács: egy szövetkezet alapítás alaposan átgondolt és megfontolt döntés eredménye legyen, a nem kellően átgondolt tevékenység negatív hatású lehet mind a gazdasági tevékenységben, mind az emberi kapcsolatok minőségében; a tervezéshez meg kell ismerni a szövetkezeti formából adódó lehetséges előnyöket, fel kell tárni a lehetséges hátrányokat. Előre tervezhető munkákkal kell kezdeni, amennyiben a szövetkezet megkezdi működését, legyenek biztos bevételek. A stratégiai tervezés, a stratégia kialakítása és fenntartása a hosszú távú működés egyik garanciája, a szociális szövetkezetekben a több lábon állás stratégiája célravezető lehet. - Közösségszervezés: a szövetkezet fejlesztő szakemberek meggyőződése, hogy a szociális szövetkezet megalakulásához, megalapításához elengedhetetlen feltétel a közösségfejlesztés. Alapvetően fontos, hogy a szociális szövetkezet a település életébe integrálódva működjön, lényeges a helyi lakosság támogatása. Tanács: a sikeres működéshez szükséges a tagok közös akarata, együttműködési tapasztalata, meg kell találni azt a közös érdeket, amely alapján megalakul a szövetkezet: olyan alapító tagokkal alapítsunk szociális szövetkezetet, akiknek van szociális elkötelezettsége; jó, ha a tagságban vannak megfelelő piaci háttérrel és megfelelő 4

5 kapcsolati tőkével rendelkező tagok. A tapasztalat az, hogy azok a szövetkezetek tudnak jól működni, amelyek együttműködnek az önkormányzatokkal. - Megfelelő menedzsment, kulcsemberek: jellemző, hogy a szövetkezet megszervezését, majd később a vezetését egy vagy két személy határozta el, és később is ők a szövetkezet kulcsemberei, motorjai. A menedzsment feladata a helyi természeti, humán erőforrás és piaci lehetőségek integrálása, hasznosítása olyan üzleti modellen keresztül, amely minimalizálja a kockázatokat és maximalizálja a profitot. A szövetkezetek létrejöttét és fenntartását jelentősen segíti a pályázati rendszer, a pályázati munkához a megfelelő menedzsmenttudás alapfeltétel. Elengedhetetlen feltétel, hogy a vezetőség higgyen abban, hogy egy társadalmi cél és egy üzleti tevékenység összeegyeztethető. - Motiváció fenntartása: tagok munkavállalók motiválása, készségeinek, kompetenciáinak felmérésére, a feladatok ennek alapján történő meghatározása. A munkavállalók fejlesztésére, mint szakmai, egyéni és társas kompetenciáik fejlesztésének (kommunikáció, normakövetés, együttműködés, konfliktuskezelés stb.) erősítése, beilleszkedésük segítése. Bemutatunk egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei kistelepülésen működő szociális szövetkezet példaértékű jó gyakorlatát, mely a TÁMOP D.1-13/ számú projektjét a közelmúltban zárta. A szövetkezet a pályázat benyújtása előtt alakult. A KUN Tarisznya Szociális Szövetkezetet 11 Kuncsorbán élő lakos alakította. Közülük kilencen (9 nő) az alakuláskor munkanélküliek voltak, s valamennyiüknek volt tapasztalata varrómunkában, azonban székképzettségük nem volt a területen. A szövetkezet varróműhely kialakítását tervezte, ezért a termelési tevékenységének kiválasztásakor meghatározó szempont volt, hogy a tagok rendelkezzenek gyakorlattal a varrásban (kézimunkában és gépi varrásban). A szociális szövetkezet céljául tűzte ki a hátrányos helyzetű településen élő munkanélküliek munka világába illeszkedésének elősegítését. A tevékenységet megelőzően természetesen szükséges a munkavállalókat képezni. A képzést FAT akkreditációval rendelkező felnőttképző intézmény a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa - biztosította, mely rendelkezett munkavállalói kompetenciákat fejlesztő akkreditált képzési programmal. A kompetenciafejlesztés elengedhetetlen feltétele a program eredményes megvalósításának, a szociális szövetkezetben végzett munka hatékonyságának. A képzési program alapvető célja gyakorlati, hasznosítható tudásátadás, a szociális szövetkezetben végzett termelő munkára való alkalmasság erősítése, problémamegoldás, teljesítőképesség fokozása. A képzés során a résztvevők információkat kaptak a szociális szövetkezetek működésének jogi szabályozásáról, az üzleti tervezésről, az értékesítés formáiról és a piackutatásról, továbbá kiscsoportos és egyéni feladatokon keresztül fejlődött a munkavállalói és konfliktusmegoldó készségük, önismeretük. Betanító képzés keretében elsajátították a varró munkához nélkülözhetetlen ismereteket, mint például anyag- és áruismeret, gépek üzemeltetése, varróeszközök használata, varrástechnikák. A képzést mindenki sikeresen teljesítette, melyet követően 7 fő munkavállaló lett alkalmazottja a szövetkezetnek teljes munkaidőben a projekt időszakában. A képzéssel párhuzamosan - a projekt részeként a szövetkezet kialakította a biztonságos és kulturált munkavégzés követelményeit teljesítő műhelyt az önkormányzat által - bérlet keretében - rendelkezésre bocsátott ingatlanban, a régi iskola épületében. Megtörtént a 7 fő munkavállaló folyamatos műhely munkájához és a foglalkoztatás létszámához szükséges termelő eszközök beszerzése, amelyek elsősorban a saját fejlesztésű termékek gyártásához és az alvállalkozói tevékenység elvégzéséhez elengedhetetlenek. Ezek részletezve: 4 db többfunkciós háztartási 5

6 varrógép, 5 db ipari varrógép, 1 db tisztázó varratot előállító varrógép, 1 db körkéses szabászgép. A szövetkezet tevékenységének, a felsőruházati termékeke és egyéb kiegészítők gyártásához és a munkavállalók akadálytalan munkájához szükséges egységcsomagot állítottunk össze munkaállomásonként: állványok, asztalok, ollók, mérőlécek, centik, mérőszalagok, tű, gombostű, biztosítótűk, hímző készlet, sorvezetők. A projektben vállalt feladatokat a szövetkezet maradéktalanul teljesítette. A szövetkezet folyamatos megrendelések birtokában továbbra is munkaviszony keretében foglalkoztat 7 munkavállalót, teljesítve a projektben vállalt továbbfoglalkoztatás kötelezettségét. A szociális szövetkezetek szakmai támogató háttere, az OFA Nkft. szerepe, elérhetőségek Magyarországon a szociális gazdaság melynek egyik szervezeti formája a szociális szövetkezet fejlődését az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) és jogutódja az OFA Nkft 10 éve támogatja. Az OFA Nkft regionális irodák működtetésével végzi munkáját. A statisztikai régiókhoz igazodva, összesen 7 városban (Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, Veszprém, Szombathely) tapasztalt és jól felkészült munkatársakkal várja a szociális szövetkezetek alapítása iránt érdeklődőket, illetve a működő szociális szövetkezeteket. A szakmai segítségnyújtás a projektgenerálásra (ötletek kidolgozása, megvalósítási lehetőségek, illetve akadályok elemzése, tervezése stb.) és a megvalósítás sokoldalú támogatására vonatkozik. E tevékenységhez kapcsolódnak a szakmai rendezvények. Különösen figyelemre méltó a módszertani munkában az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló KoopeRáció + kiemelt projektje keretében elkészült Módszertani Kézikönyv II. Ez a kiadvány a működéshez kapcsolódóan irányt mutat és eligazít a napi munkában, mert bemutatja a jogi, pénzügyi, üzletviteli és stratégiai ismereteket, amelyek alapvetőek a szövetkezet működtetésében és hosszú távú fenntarthatóságában. A jó példákat felvonultató interjúfüzér követhető gyakorlatokat és más szervezeteket ismertet meg az olvasóval. Összeállításunk elkészítéséhez e kiadványt mi is felhasználtuk. A KoopeRáció + projektről és a szolgáltatásairól információ elérhető a honlapon. Helyi termékek termelése, értékesítése, marketingje Minden szociális szövetkezet életében fontos fordulópont, amikor a munkavégzők már ismerik egymás teherbírását, munkával kapcsolatos gondolatait, amikor a munkafolyamatok kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válnak. Ekkor válik világossá az is, hogy az előállított termékekből milyen mennyiséget tudunk tartósan eladásra kínálni, és milyen minőségben. Ez egy nagy ugrás: már nemcsak saját szükségletre, mások szükségletének kielégítésére is termelünk. A stabil munkavégzés és a nagyobb kilengések nélküli szervezeti működés megteremti a feltételeit annak, hogy elkezdődjön a gazdasági folyamatok tervszerűbbé tétele, elkészítsük a szövetkezet fennmaradásának feltételeit végiggondoló üzleti tervünket. Az eddigi tapasztalatok szerint a szociális szövetkezetek kezdetben ösztönösen a társadalmi vállalkozások alapmodelljét követik: alapvetően a helyi szükségletek kielégítését célozzák, a helyi munkanélküliek foglalkoztatásával. A határok azonban lassan-lassan kitágulnak, a szűkös helyi felvevőpiac távolabbi kalandozásokra ösztönöz. A szociális szövetkezetek jó része helyi termék előállító. A helyi termék olyan helyi specialitás, amely legalább 51%-ban helyi hozzáadott értéket, azaz helyi alapanyagot vagy helyi munkaerőt tartalmaz, és amit km-en belül értékesítenek. A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a LEADER támogatások kapcsán megfogalmazott definíciója szerint a helyi termék: a LEADER Helyi Akció Csoport illetékességi területén 6

7 honos vagy ott megtermelt, előállított termék, helyi termékként meghatározott hagyományos termék. A helyi termék előállítása tehát humánus és környezetbarát: munkalehetőséget teremt, miközben a szállítási költségek és az ezzel járó káros anyag kibocsátás csökkentésével a környezet megóvását is célozza. Üzleti tervezés A gazdasági átalakulás munkaerő-piaci hatásai, a munkanélküliség megoldási kísérletei nyomán az ország mezőgazdasági területein egyre népszerűbb a helyi termék előállítása, mind a magántermelők, mind a szociális szövetkezetek körében. A helyi termékek piaca tehát versenypiac, ahol különböző mértékben támogatott, illetve nem támogatott termékek versenyeznek egymással. Ilyen helyzetben különösen fontos, hogy megismerjük a versenytársak termékstruktúráját, megtaláljuk azt a piaci rést, ami garantálja a termékek értékesítését, és ennek megfelelően tervezzük meg a termékpalettát. Az üzleti tervezés során éppen azt vizsgáljuk, hogyan legyünk úrrá azokon a tényezőkön, amelyek negatívan hatnak ránk. Ez azt jelenti, hogy végiggondoljuk a kockázatainkat, és meghatározzuk, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy előbb-utóbb megálljunk a saját lábunkon. A végiggondolás eredménye az üzleti terv, az a dokumentum, amely a szükséges információk feltárása és körültekintő elemzése után meghatározza a kockázatok mérséklésének eszközeit, és leírja azokat a feltételeket, amelyek alapján az üzleti ötletünk életképes lesz és megvalósítható. Az üzleti terv egyes fejezeteiben: elemezzük az adott ágazat termelési és értékesítési adatait, leírjuk a helyi termelés helyzetét, perspektíváit, versenytársainkat, hozzájuk viszonyított versenyelőnyeinket, versenyhátrányainkat, a működési tervben foglalkozunk a szociális szövetkezet irányítási mechanizmusaival, ösztönzési rendszerével, a technikai és technológiai feltételekkel, egy SWOT (Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek) elemzéssel elemezzük a működés külső és belső kockázatait, és akciótervet készítünk azok megoldására, pénzügyi tervet készítünk, és a jövőre gondolva vázoljuk a fejlesztési elképzeléseinket. Marketing a szociális szövetkezetben A marketing azoknak az eszközöknek és módszereknek az együttese, amelyek elengedhetetlenek a szociális szövetkezet küldetésének és céljainak megvalósításában: a szövetkezetet láthatóvá, annak termékeit és szolgáltatásait eladhatóvá teszik, és segítik, hogy a vállalkozás a vevői elégedettségre törekedve elégítse ki a piackutatás során feltárt és a felkelthető szükségleteket. A küldetés frappáns, a külvilágnak, az ügyfeleknek szóló üzenet arról, hogy miért hoztuk létre a szociális szövetkezetet, kit akarunk kiszolgálni, mit tartunk fontosnak a működés során, és hova akarunk eljutni. A szociális szövetkezet célja, hogy fenntartható működéssel kiszámíthatóvá tegye a tagjai életét. Ehhez nyereséget kell elérnie, mert ez a túlélés és a növekedés alapfeltétele. A meghatározás utolsó mondata minden vállalkozásra igaz: a marketing legfontosabb funkciója, hogy segítse a szükségletek kielégítését. A siker mércéje a nyereséget tartalmazó bevétel mellett az ügyfelek elégedettsége. Vásárlóként tudjuk, hogy döntéseinket alapvetően a termékek és szolgáltatások ára és minősége határozza meg. Mielőtt piacra lépünk, e két tényező alapján kell meghatároznunk a helyünket - azaz a piaci pozíciónkat. Ez azt jelenti, hogy ha felmerül a kérdés: miért érdemes 7

8 a mi termékünket megvenni, másokhoz, pl.: a versenytársainkhoz képest, akkor pontosan tudjuk melyek a versenyelőnyeink, vagy éppen a versenyhátrányaink, amelyek egy engedményhez vezethetnek. Vevőink azonban csak akkor lesznek, ha a termékekről és szolgáltatásokról szóló információkat eljuttatjuk az ügyfeleinkhez. Ők a mi célpiacunk, és ahhoz, hogy erősségeink, egyedi eladási pozíciónk, a termékleírások és a szolgáltatás összetevők ismertté váljanak, tudnunk kell: kik ők? Milyen az anyagi helyzetük, a vásárlási szokásaik: milyen termékekre és mennyit költenek, milyen gyakran és hol bonyolítják a vásárlásaikat, honnan és milyen csatornákon szerzik be a piaci információkat? A termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, a vásárlói döntést alapvetően meghatározó tényezőket marketingmixnek nevezzük. Angol elnevezésük alapján ezeket kezdetben 4Pnek nevezték: 1. Product = Termék 2. Price = Ár 3. Place = Az értékesítés helye 4. Promotion = Eladásösztönzés Egy mai marketingtervben további elemek is szerepelnek, mégpedig: 5. People = Emberek. A termelés és a szolgáltatás során emberi elvárások találkoznak, a szolgáltató és az igénybevevő részéről egyaránt. A kedvesség vagy ingerültség, a gesztusok vagy azok hiánya, az elvárt és a teljesített minőség alapján (érték) ítéletek születnek. Az ember, mint szolgáltató kulcsfigura: azonos ár és azonos minőség mellett, két szociális szövetkezet között a szolgáltatói magatartás alapján döntenek. 6. Process = Eljárások. A szolgáltatásnyújtás folyamata, amikor a vevő értékeli az ígért sztenderdeket: a várakozással töltött időt, a személyre szóló figyelmet és gondoskodást, azt, hogy mennyire működött szervezetten az intézménynek az a szelete, amellyel kapcsolatba került. Ez alapján születik az ítélet: itt fontos vagyok, nem csak szlogen az, hogy az ügyfél a király. 7. Phisycal Evidence = (Külső) megjelenés. A vevő gondolataira, érzéseire és döntésére nagy hatással van a környezet, ahová betér. Tehát amikor megválasztjuk, hogy az értékesítést milyen helyszínen végezzük, a színek, a terek, a különböző motívumok, vagyis a hely fizikai megjelenése befolyásolja a véleményalkotást. Mit jelent a piacra figyelő gondolkodás? A szociális szövetkezet akkor számíthat tartós sikerekre, ha termékei mennyiségben, minőségben és árban is megfelelnek a célpiac szükségleteinek, a fizetőképes keresletnek. A termék előállítás egy állandó készenléti állapot, a vevői igények és a versenytársi eredmények figyelése, a következő kérdések mentén: melyek a területünk jellegzetes termékei, mit keresnek a vevők, mit szeretnek, mit hajlandók fizetni a termékért? Az ár és a minőség mellett mennyire számítanak az olyan hozzáadott értékek, mint a magyar termék, hazai termék, kistermelői termék, kézműves termék, a valamilyen, pl.: a HÍR védjegyhez tartozás? Jó reklámmal ezeket a tényezőket az árakban is érvényesíthetjük. Olyan árat kell megállapítani, amely a) fedezi a költségeket; b) nyereséget tartalmaz. Versenypiacon, így a helyi termékek piacán is alaphelyzetben a költségelvből kiinduló, igazodó árképzés érvényesül, ahol az igazodási pontot a versenytársak magas árkategóriában mindig értékelvű árai jelentik. A nyereség növelésének két útja van: az árbevétel növelésének a fizetőképes kereslet, a költségek csökkentésének az ésszerűség szab határt. Ennek ellenére nem mondhatunk le arról, 8

9 hogy folyamatosan keressük az árbevétel növelés lehetőségét, a nagy mennyiség kis haszon elv alkalmazási feltételeit, és az olyan új értékesítési csatornákat, mint a falusi turizmus kiszolgálása, jó minőségű, a vendégek számára az ottlétet kellemessé tevő, a tájegységre emlékeztető termékekkel. Az árbevétel növelésénél figyelembe kell vennünk az ár és a minőség mellett a vásárlás egyéb tényezőit is. Különbség van ugyanis a termék vagy szolgáltatás költségekkel is alátámasztott objektív értéke, és a vevők által a hasznosság alapján elfogadott érték között. A cég imázs (arculat) azoknak a tényezőknek az összessége, amelyek alkalmasak arra, hogy a vevőknek és az ügyfeleknek a termékről és szolgáltatás hasznosságáról alkotott benyomásait pozitívan befolyásolják. Az első találkozás, vásárlás előtt mások véleménye segít a döntésben. Termékeknél a kóstolóval, szolgáltatásoknál a kipróbálással vagy a nyílt napokkal próbálnak objektív és hasznossági elemeket biztosítani a legjobb döntéshez. Az arculat ha tetszik, ha nem tetszik -, egyes elemeivel, azok egymást erősítő kombinációjával (az elhangzottak vizuális megerősítésével, a látottak szóbeli hangsúlyozásával) az ügyfélszerzés egyik katalizátora. Nem mindegy, hogy mennyit fordítunk erre, hogy a saját ízlésünkre vagy egy profi szakértelmére bízzuk a döntéseket. A szociális szövetkezet sem mondhat le a fogyasztói döntések befolyásolásáról. Az arculat alapelemei a következők: cégnév, küldetés, szlogen, logó, színvilág, üzlet vagy iroda fizikai megjelenése, munkatársak megjelenése, viselkedése, névjegykártya, levélpapír, faxpapír, egyéb írásos anyagok, feliratozott, logóval ellátott ruha, feliratozott, logóval ellátott gépkocsi, logóval ellátott ajándéktárgyak. Azt a gondolkodást márkaépítésnek nevezzük, - amely választ keres arra kérdésre, hogy miért vagyunk, kiért vagyunk, mivel vívhatjuk ki az ügyfelek elismerését, a tevékenységünkkel hogyan szolgáljuk az egyént és a közjót, (küldetés megfogalmazása); - amely meghatározza, hogyan közvetítsük mindezt a célpiac számára (hatékony üzleti kommunikáció); - amellyel elérjük azt, hogy valaki egy adott névhez, képhez minket és a szolgáltatásunkat társítsa (a társítás azonosságot teremt a vállalkozás, a vállalkozó és a szolgáltatás között); A márka, különösen egy jó márka nagyban segíti a termékek eladását. De a szövetkezeteknél ez a folyamat csak most kezdődött. Ezért a már említett versenypiacon - és bizony a szociális szövetkezetek jó része ezzel szembesül - kulcskérdés a negyedik P, az eladás ösztönzése. Nagyon fontos, hogy munkatársaink is tudják: a termék eladásában minden, és mindenki számít. A munkaruha, az ápolt külső, a termelésről és a technológiai fegyelemről szóló hírek, a már említett ügyfél centrikus magatartás, a kiszolgálónk kedvessége. De mindenekelőtt tudatni kell a világgal, hogy vagyunk, termelünk, értékesíteni akarunk. A kommunikáció célja az ügyfélszerzés, vagyis az, hogy potenciális ügyfeleink tudomást szerezzenek a termékeinkről, megismerjék annak hasznosságát, a hozzájutás feltételeit, és hogy meggyőzzük őket arról: mindent egybevetve minket, a mi termékünket válasszák. A meggyőzésben szerepet kaphatnak a hagyományos eszközök - reklám, szórólap, hirdetés, a fiatalabb, Internet használó vásárlók körében pedig a közösségi média, mint a Facebook vagy egy vonzó honlap. Egy logo tervvel, egy termék névadására való felhívással könnyen lehet és szakértői segítséggel érdemes is - a Facebook kampányt gyakorolni. Az üzleti kommunikációnk csak akkor lesz hatásos, ha: - a közlendő információkból célzott üzeneteket készítünk; - kiválasztjuk a megfelelő csatornát az üzenet eljuttatására; 9

10 - ütemezést készítünk, ennek alapján az üzenetet, vagy annak aktualizált és új elemeit a figyelem fenntartása érdekében időről időre megismételjük (ugyanolyan vagy megváltozott formában); - marketing költségvetésünk alapján a kommunikációs eszközrendszer legjobb kombinációját alkalmazva keressük a leghatékonyabb megoldást a céljaink eléréséhez. A verbális, írott és elektronikus üzenetek kiegészítik és felerősítik egymást. Milyen eszközök között választhatunk? 1. Reklám a termék bemutatására és a vásárlás ösztönzésére alkalmas, fizetett, nem személyes eszköz. 2. Eladásösztönzés, amely a termék kipróbálását vagy az igénybevétel gyakoriságának fokozását célozza. 3. Események, rendezvények, amelyek a személyes kapcsolatok révén növelik ismertségünket, illetve népszerűségünket. 4. Direkt marketing: telefon, levél, , közösségi oldalak használata kapcsolatteremtésre és a vásárlás ösztönzésére. 5. Személyes eladás - ismerkedés és kapcsolatteremtés annak érdekében, hogy személyes hitelünket latba vetve győzzük meg az ügyfelet a szolgáltatás igénybevételéről. Végül néhány szó a PR-ról, a már említett közönségkapcsolatokról. A szociális szövetkezet része a helyi társadalomnak, a jó működés alapfeltétele a kölcsönösség és a kiszámíthatóság. A jó PR tudatos, tervszerű, jól szervezett kommunikációt jelent az egyének, a vállalatok, az intézmények és a célcsoportjaik között, éppen az előbbi kölcsönösséget szolgálja. Az arculat segít az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, ennyiben hozzájárul a PR, azaz a közönségkapcsolatok építéséhez is. PR minden olyan tevékenység, amivel jövőbeli fogyasztóinkkal kapcsolatba kerülhetünk, vagy hathatunk rájuk. Alapfeltétele, a használható adatbázis alapján működő, élő kapcsolatrendszer, amelyet networknek vagy hálózatnak neveznek. A piackutatás eredményeként a lehetséges és felkeresendő ügyfelek névsora, a versenytársak, a számításba jöhető kollegák, alvállalkozók és más vállalkozók, pl.: a lehetséges nyersanyagforrások, a helyi önkormányzat, mindannyian fontosak vagy azok lesznek számunkra, ezért a PR tevékenység címzettjei. A közönségkapcsolatok leghatásosabb formája a személyes részvétel minél több rendezvényen, de ez nem könnyű. Ha nem megy, akkor meg kell szervezni, hogy a közbeszéd témájává váljunk, és kedvező ismertséget, elfogadást és elismerést biztosító környezet teremtődjön a szociális szövetkezetünk számára. A PR-t a bizalom stratégiájának nevezik: célja a hosszú távú bizalom kialakítása szervezeten belül és kívül. Ilyen légkörben a munkatársak jobb teljesítményt nyújtanak, több lesz a hűséges, elégedett ügyfél, akik ha beszámolnak a kedvező tapasztalataikról, jó hírnevünket keltik. A lojális ügyfelek és a ragaszkodó alkalmazottak segítik át a cégeket a válságos időszakokon. A szövetkezet nyílt napja és más eseményei csak akkor hatásosak, ha ezeket nem egyedi, figyelemfelhívó akcióként, hanem folyamatosan, a mindennapi aprómunkaként végezzük. A közösség megjegyzi értékeinket, figyeli és értékeli tevékenységünket, ez pedig kötelezettségeket ró ránk: azt kell cselekednünk, amit képviselünk. És mindez miért? Magunkért, egymásért, a program kiszámítható, fenntartható jövőjéért. Társadalmi vállalkozás vagyunk, ez is fontos eleme a marketingnek. 10

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG. Kiegészítés az esettanulmányhoz. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. december

SZOCIÁLIS GAZDASÁG. Kiegészítés az esettanulmányhoz. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. december SZOCIÁLIS GAZDASÁG Kiegészítés az esettanulmányhoz Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. december Tartalomjegyzék Előzmények... 3 A szociális vállalkozás meghatározása...

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében

A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében SZERZŐK:: Drr.. Peettheeő Attttiilla IIssttván,, Drr.. Győrrii Zssuzzssanna,, Néémeetth Beerrnadeetttt,,

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához Debrecen, 2005. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 7 Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon...

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben