Társadalmi és Munkaerőpiaci folyóirat 2012 / 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi és Munkaerőpiaci folyóirat 2012 / 1."

Átírás

1 Kerékvető xxxxxxx xxxxxxx 1 Társadalmi és Munkaerőpiaci folyóirat 2012 / 1. I. évf. 1. szám a Kerékvető Egyeslet negyedévente megjelenő kiadványa A tartalomból: A tanácsadás, mint professzió Pszichodráma, segítség a kiégés megelőzésében Hajléktalanok munkavállalásának nehézségei A sport, mint a társadalmi integráció lehetősége

2 Kerékvető Társadalmi és Munkaerőpiaci folyóirat Botka Bianka Deutsch Szilvia Móricz Rita Suhajda Csilla Szabó Csilla Sztankai Szabolcs Ungvárszky Pál Felelős szerkesztő Olvasó szerkesztő Grafika Tördelés Szerkesztőbizottság: Dr. Csoba Judit Dr. Kenderfi Miklós Dr. Kozma Judit Dr. Szilágyi Klára Tematikusszerkesztők: ISSN társadalmi szociális jelenségek felnőttképzés foglalkoztatási rehabilitáció pályatervezés orientáció, jogkörnyezet környezet kultúra oktatás pedagógia munkaerőpiac foglalkoztatás Ungvárszky Pál Horváth Erika Novák Tamás Aczél Dániel Szerkesztőség címe: 1223 Budapest, Áron u. 11. Telefon: Kiadja: Kerékvető Egyeslet a Foglalkoztatásért, Környezetnkért, és Kultúránkért Cím: 1223 Budapest, Áron u. 11. Tel.: Weboldal: a kiadásért felel Nyomtatás:. Nyomda Kft. Felelős vezető: Ungvárszky Pál Beköszöntő A Kerékvető célja a humántanácsadó humánszolgáltató, a szociális szakma, egyéb segítő szakmák eredményeinek, helyzetének a bemutatása. A kutatómunka és az ismeretterjesztés művelése - serkentése az érintett tudományterleteken. Folyóiratunk jellegét tekintve multidiszciplináris lap, alapvetően a társadalomtudományok széles spektrumát igyekszik felölelni. Egyaránt szándékozunk bemutatni a társadalmi problémákat és a megoldásukra irányuló törekvéseket, kezdeményezéseket. Ennek megfelelően, rovatainkat az alábbiak szerint alakítottuk ki: munkaerőpiac társadalmi folyamatok esélyegyenlőség képzés - oktatás felnőttképzés pályaválasztás - pályaorientáció környezet - kultúra életmód - életvitel jogszabályváltozások módszertan műhelymunka jó gyakorlatok - projekt ismertetések könyvismertető reflexiók (a megjelent tanulmányok, cikkek kapcsán) olvasói levelek aktuális téma feldolgozás Kiknek szól a lap? Reményeink szerint a lap az alábbi szakmai közösségek körében számíthat érdeklődésre: munkavállalási tanácsadók, emberi erőforrás tanácsadók, pályaválasztási tanácsadók, andragógusok, pedagógusok, pszichológusok, közösségfejlesztők, művelődésszervezők, szociális munkások, szociológusok, társszakmák képviselői, valamint e szakmai terleteken felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók. Legyen Ön is a szerzőnk! Szívesen fogadunk minden, a Kerékvető folyóirat szakmai profiljába tartozó, tanulmányt, kutatási összefoglalót, szak és diplomadolgozat összefoglaló bemutatását, cikket, problémafelvetést, melyet máshol még nem publikáltak. Másodközlésre abban az esetben van lehetőség, ha az adott témát egy új aspektusból is szemlélteti, vagy a téma társadalmi - szakmai aktualitása ezt indokolttá teszi. Másodközlések esetében erre a tényre fel kell hívni a figyelmet, illetve szkséges bemutatni az új téma megközelítés mibenlétét. Teret adunk a jó gyakorlatoknak projektismertetéseknek, jogszabály változások kapcsán hatáselemzéseknek, könyvismertetéseknek, stb. Továbbá várjuk, a megjelentetett munkák kapcsán a reflexiókat is. A beérkezett munkákat a tematikusszerkesztőink elővéleményezik, ezt követően a Szerkesztőbizottság bírálja el. Pozitív elbírálást követően megjelentetjk.

3 4 kerékvető 2012 / 1. Tanácsadás, mint professzió Dr. Szilágyi Klára Tartalomjegyzék MÓDSZERTAN Dr Szilágyi Klára: A munka és pályatanácsadás, mint professzió Papp Ákos: A pszichodráma, segítség a kiégés megelőzése érdekében MUNKAERŐPIAC Ungvárszky Pál: Hajléktalanként élni dolgozni? Projektismertetés Deutsch Szilvia: A sport, mint az integráció eszköze (1. rész) A munka-pálya tanácsadás professzióvá válásának jelentős tudománytörténeti előzményei vannak, így a filozófia, a pszichológia, a közgazdaságtan, a szociológia, az orvoslás fejlődése tette lehetővé gyakorlati tevékenység tudományos megalapozását. Ezen terletek fejlődése klönböző jellegzetességet mutat, de a tanácsadás vonatkozásában megfogalmazható az interdiszciplinaritás jelentősége, mint nehézség és egyben, mint lehetőség is e folyamatban. Egy-egy fogalom elemzése talán rávilágíthat erre a fejlődési folyamatra, mi most a munka értelmezési változásainak végig gondolását választottuk. A munka a létfenntartás eszközeként definiálódott a múlt század materiális szemléletmódja miatt, a munka azonban a személyiség alkalmazkodásának eszközeként vált a társadalmi szerveződés meghatározó összetevőjévé. A munkavégzés sokszínűsége a munkamegosztás tudatos szerveződését is kialakította és ez a fejlődési folyamat az alkalmazkodás magasrendű formáját, az egyttműködési készséget kívánta meg a résztvevőktől. A munka ma a személyes életutat meghatározó lehetőség az egyén számára. Ettől igen eltérő periódusokra tekinthetnk vissza. Hosszú és jelentős szakasz volt az ember munka kapcsolatában, amikor a munka kényszer jellege volt a domináns. Ennek nyelvnkben a rabszolgamunka, vagy a kényszer munkatábor kifejezések jelzik a tartalmat. A rab, vagy a tábor a szabadság hiányát, a szolga az alsóbbrendűséget sugallja, a kényszermunka, mint a bntetés eszköze is megjelent. Negatív jelzők, negatív érzelmek kapcsolódnak a fogalmakhoz, s mindemellett a munka nem érték, nem a társadalmi működés központi eleme volt, mert jelentős számú és irányító funkcióval felruházott csoportok számára nem volt meghatározó a munkatevékenység. A következő periódusban az ember-munka relációjából a munkát, mint a létfenntartás meghatározó eszközt emeljk ki. Ebben az összefggésben a személyes szabadság korlátozása már kevésbé meghatározó, s talán a kényszer mellett a tudatos kötelezettség vállalás is megjelent. (Anyagi javakkal jól ellátott csoportok e folyamatból is kimaradtak.) A munka értelmezésének XX. századi felfogás a munkavégző személyiségének jelentőségét erősíti fel, s ebben az új szakaszban megjelenik a munka örömszerző funkciója is. A munka, mint örömforrás értelmezése új lehetőséget jelent az egyénnek saját életpályájának alakításában, de új értelmezést kínál az érintkező tudományterletek számára is. E három nagy szakasz elklönítése nem túlságosan differenciált megközelítés, de még így is meg kell fogalmaznunk, hogy a munka, mint tevékenység funkcionálásakor mindhárom jellemző egytt is megjelenhet az életútban és a társadalomban is. Ha a személyes életépítésben összetett módon jelenik meg a munkavállaláshoz kapcsolódó tapasztalat, akkor ez kihat más tudományterletek munka felfogására is, akár a közgazdaságtani, akár a szociológiai, vagy az orvoslás értelmezési lehetőségeire gondolunk. A tudományterletek önálló fejlődése a munka vonatkozásában új fogalmakkal, újfajta szemléletmóddal gazdagította az elméleti megközelítést és e tudományterletek egymáshoz kapcsolódó fogalomköre alakította ki azt az interdiszciplináris értelmezési keretet, amelybe az ember pálya reláció behelyezhető. Ennek alapján vált szkségessé, hogy a tanácsadás, mint gyakorlatorientált tevékenység elméleti alapjai kutatásokkal bizonyított módon meghatározásra kerljenek. A munka, mint tevékenység jelentősen befolyásolja és befolyásolta mind a társadalom szerveződésének folyamatait, mind az egyén életminőségét és ez már a mindennapok tapasztalata is a múlt század közepe óta. A tudományterletek belső fejlődése révén is jelentős figyelem irányult a munkához kapcsolódó törvényszerűségek feltárására, de egyetlen hagyományos diszciplínának nem vált fő kutatási terletévé a munka, mint életutat szervező erő- vizsgálata. Így az interdiszciplináris megközelítés olyan szkségszerűséget jelent, amely meghatározza a munka pálya tanácsadás komplex, elméleti alapját. Egy tevékenység társadalmi elfogadottságát nagymértékben meghatározza annak tudományos megalapozottsága, a tevékenység szabályozottsága, valamint a megkövetelt minimális képzettségi szint, amellyel a munkavégzés folytatható. Így a tanácsadás professzióvá válásának feltételeit a tudományosan megalapozott interdiszciplináris szemléletmód, a tanácsadó tevékenység szabályozottságának (protokolljának) kiala-

4 6 kerékvető 2012 / 1. Tanácsadás, mint professzió módszertan 7 kítása, valamint a magas szintű speciális képzettség adja. Tanácsadó szakma új minősége a klönböző tudományterletek eredményeinek szintetizálásán alapul, és a felkészlést a képzési rendszerbe történő beépltsége jelenti, konkrétan a klönböző képzési szintek megjelenése (Ba, Ma, PhD). Ehhez járul a tanácsadó munka szakmai jellegű szabályozása, amelyen bell a fejlődés és folyamatelvnek és életpálya szemléletnek kell érvényeslnie. A szabályozottsághoz kapcsolódik a konkrétság követelménye, valamint az (ön) ellenőrzés feltételeinek kialakítása (adminisztráció). A tanácsadás professzióvá válása nagymértékben fgg a tevékenység társadalmi beágyazottságától, amelynek fő jellemzője, hogy a tanácsadás milyen mértékben elérhető az állampolgárok számára. Ez közép- és kelet-európai országok számára azt jelenti, hogy a pályaválasztással, munkavállalással kapcsolatos döntések felelősségét az egyes polgároknak fel kell ismernik és vállalniuk kell. Fel kell tételeznnk azonban azt, mint ahogy azt Frettwell 2000-ben megfogalmazta, hogy az állam továbbra is segíti polgárait vagyis a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt egyéni képességeik és érdeklődési körl felszínre hozatalában, annak érdekében, hogy így könnyítse meg az életpálya megválasztásával kapcsolatos döntéseket. A támogatás fő eszköze a naprakész információk biztosítása a folyton változó munkaerő-piacról, valamint az öndefiníció fontosságának az elfogadtatása a felnőtté válás folyamatában. (Super, 1968) E két gondolat összekapcsolása az alapja annak a gyakorlati tevékenységnek, amelyet a munka-pályatanácsadó végez. Az interdiszciplináris szemléletmódban azonban klönböző hangsúlyokkal szerepelhetnek a klönböző tudományterletek szempontjai, valamint a tanácsadók személyes elkötelezettsége is meghatározhatja egy-egy részterlet hangsúlyozottabbá válását. Így a tanácsadás elméleti kereteinek kimunkálása mellett elengedhetetlen, hogy kialakuljon egy-egy ország szakmai hagyományait is figyelembe vevő tanácsadási protokoll. A magyar tanácsadási tevékenység a pszichológiai tanácsadásból táplálkozott, de az elmúlt 20 évben megteremtődött a tevékenység önálló tartalma. A kor szellemének megfelelően a tanácsadásnak két formája terjedt el hazánkban: az egyéni és csoportos tanácsadás. Az egyéni tanácsadás öt szintből áll, mint az úgynevezett magyar modell. 1. Az gyfél igényének meghatározása - probléma definíció, amely a kapcsolatteremtésen keresztl segít az gyfélnek önmaga helyzetét megfogalmazni, a feltárt nehézségek és kérdések közl kiemelni a számára fontos megoldásra váró problémát. 2. Tisztázás - a kérdéskörhöz kapcsolódó alternatívák, egyéni személyiségtényezők, értékek megismerése. Ide tartozik az egyén problémakörre vonatkozó ismereteinek, érzéseinek, a kérdéshez kapcsolódó előítéletek, viselkedési sémák, döntési szituációknak a megbeszélése. 3. Elemzés. Az eddigi élettapasztalatokból, életútból, a reális adatokból következő eredmények és hiányosságok számbavétele. Ide tartozik az iskolai végzettség, az anyagi helyzet, a családi körlmények, elvárások számbavétele, a lehetséges iskolai végzettség megszerzésének anyagi feltétele. Fontos elemezni a pályaismeret minőségét, és a munkaerő-piaci lehetőségeket áttekinteni, és összekapcsoljuk a személyes jellemzőket és a realitásból nyert adatokat. 4. Szintetizálás, amely hipotetizálását jelenti a probléma definícióhoz tartozó személyi és realitásadatoknak, amelynek középpontjában a tanácskérő önelfogadása és öndefiníciója áll. Ez azt jelenti, hogy csak azokkal az adatokkal, érvekkel és érzésekkel dolgozunk szintetizáláskor, amelyeket a tanácskérő önmagáról akceptálni képes, vagy önmagáról elfogadni akar. Az akceptált szubjektívek középpontba állításával hipotéziseket állítunk fel a problémadefinícióra adható válaszok vonatkozásában. 5. Megállapodás, amely a tanácsadás folyamatának azt a szakaszát jelenti, ahová a tanácskérő eljutott, amely lehet egy döntéshozatal, egy cselekvési terv, egy megvalósítási terv, egy jelentkezési mozzanat, egy várakozási álláspont, amelyet összefoglaló néven a tanácsadásban kialakított egyttműködés eredményeképpen létrejött megállapodás nak, vagy megállapításnak fogalmazhatunk meg (tartalmától fggően). A csoportos tanácsadás alapját a strukturált csoportfoglalkozás kialakítása tette lehetővé, amelynek a gondolatmenete a következő: Hangulatteremtés mint módszer azt jelenti, hogy elválasztjuk a hagyományos ismeretátadástól ezt a foglalkozási formát. Pl.: játékkal, zenével, fejtörővel kezdjk a foglalkozást. Célkitűzés mint módszer azt jelenti, hogy tudatosodjon a résztvevőkben, ma mit kell tennik önmagukért. Ezt közlés formájában célszerű legtöbbször megoldani. Ismeretfeldolgozás mint módszer azt jelenti, hogy meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok segítségével dolgozza fel a csoport a témát. Személyes hozam mint módszer azt jelenti, hogy egyéni megnyilatkozásokat hívunk, kérdésre válaszokat gyűjtnk, amiben a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek a foglalkozás révén. (Az egyéni igények, érdekek megfogalmaztatása igen fontossá válik a további közös munka szempontjából.) A következő foglalkozás előkészítése mint módszer azt jelenti, hogy egy-egy struktúra lezárásaként megjelöljk a következő témakört, amellyel az információnyújtást vagy az öndefiníció fejlődését segíteni kívánjuk. Mind az egyéni tanácsadás típusai meghatározásra kerltek, amelyek az ismétlődő tanácsadási problémák felismeréséhez nyújtanak segítséget (10 típus). A csoportos tanácsadás típusait a célcsoportok igényei szerint határoztuk meg. A tanácsadási tevékenységhez nagymértékben hozzátartozik az az adminisztráció, amellyel a tanácsadó munka ad hoc jellege csökkenthető, így az egyéni tanácsadást a tanácsadó napló vezetése segíti, míg a csoportos tanácsadói tevékenységet az úgynevezett forgatókönyvek, a tervezett tevékenységek leírása, támogatják. Mind ezek keretet biztosítanak a tanácsadói tevékenységhez, ezen bell jelentős a tanácsadók önállósága. Például a módszertan kiválasztásában, a feladattípusokban történő változtatás lehetőségében, stb-stb. Az elmúlt két évtized demokratikus átalakulását végig kísérte az az információs technológia fejlődése, amely a tanácsadó tevékenység széles körben történő hozzáférését nagymértékben elősegítette. A számítógéppel támogatott tanácsadás a kilencvenes évek eleje óta jelen volt a hazai gyakorlatban. A hazai fejlesztésekre hatott mind a német, mind az angol nyelvterleten alkalmazott módszertan, így megismerkedtk az úgynevezett nagy tanácsadási rendszerek adaptálási lehetőségeivel, mint a Choises, vagy az egyes személyiségjellemzők megismerését segítő egyszerűbb eljárásokkal, mint a Step plusz. Magyarországon a számítógéppel támogatott orientáció fejlesztésének első szakaszában az információs programok kialakítása volt a jellemző, így például képzési regiszterek, pályák és végzettségek összekapcsolása, ezen bell kiemelt szerepet kapott a pályák tartalmának ismertetése. A Pályák világa típusú programok, amelyek a munka világában történő eligazodást segítették, tevékenység centrikus megközelítéskkel igen sikeres és eredményes iránynak bizonyultak. A második szakasza a fejlesztésnek az öndefiníciót segítő programok kialakítása volt, így kiemelt személyiségjellemzők az érdeklődés, képesség, érték és munkamód megismeréséhez kapcsolódó programok segítették a tanácskérőt az önmegismerésben, azonban az új ismeretek beépítése a munka-pályaválasztási döntési folyamatba még többnyire tanácsadói közreműködést igényeltek. Az ezredforduló után, mint a fejlődés harmadik szakasza indult meg azon programok kidolgozása, amelyek ma már internetes alapon működnek, ahol a tanácsadó jelenléte nélkl is sikeresen végigvihető egy informálódási folyamat. Ehhez kapcsolódik az online tanácsadás megjelenése, amely a munka.hu elérhető. A felnövekvő új generáció számára ez a megközelítés hozzájárulhat a tanácsadás elfogadásához, és erősíti az információszerzés önállón módját. A tanácsadók számára az internetes alapú tevékenység biztosítja a széles körű elérhetőséget és ezáltal növekszik a társadalmi beágyazottsága e munkának. (skype, videotanácsadás, chat stb.) A professzióvá válás harmadik összetevője a tanácsadó képzés folyamatának kialakítása, amely Magyarországon 1992-ben kezdődött meg a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Társadalomtudományi Karán, elnevezése munkavállalási tanácsadó volt és főiskolai szintű végzettséget adott. A Bologna-folyamat bevezetése 2006-ban megváltoztatta a képzési struktúrát, az andragógia alapképzésen

5 8 kerékvető 2012 / 1. bell szakirányként lehet elvégezni a munkavállalási tanácsadó szakot, amelyre több felsőoktatási intézményben lehet jelentkezni, de folyamatos képzés az elmúlt öt évben csak Gödöllőn volt. A Bolognai-folyamat eredményeképpen létrejött a mesterképzési szint, Emberi erőforrás tanácsadó elnevezéssel, amely képzés Pécsett, Győrben, Debrecenben és Gödöllőn folyik. Az új rendszerben, mindegy 300 tanácsadó végzett, azonban a gyakorlati tanácsadói munkába való bekapcsolódásuk akadályozott, klönös tekintettel a gazdasági válságra. A képzés harmadik szintje a doktori képzés is kialakult. ELTE Pedagógiai Doktori Iskolájában, andragógia tanácsadás témakörben készltek disszertációk. A utóbbi 10 évben közel tíz dolgozat kerlt megvédésre. A professzióvá válás feltétele, hogy a képzésben olyan oktatók vegyenek részt, akik elkötelezettek a tanácsadó szakma iránt, a doktori képzéssel az oktatói utánpótlás kérdése is megoldódni látszik. A társadalmi változások jól tkröződnek abban a jelenségben is, hogy a civil szerveződésekben nagyobb arányban jelent meg a tanácsadás szkségességének felismerése, mint az állam által működtetett rendszerekben. E tendencia nem mindig erősíti a tanácsadás társadalmi elfogadottságát, de a hozzáférhetőséget biztosítja. A civil szervezetek munkatársai valódi kapcsolatot építenek ki a lakosság kevéssé iskolázott rétegeivel, szorosan egyttműködnek az iskolákkal és más képző intézményekkel. A civil szervezetek egyttműködnek az állami szervezetekkel is, mert lassan kiéplt az a pályáztatási rendszer is, amely támogatja a civil szervezeteket, abban hogy az állampolgárok számára elérhetőbbé váljanak a klönböző tanácsadási szolgáltatások. Nem fogalmazhatunk azonban úgy, hogy megoldottnak tekinthetjk az állam által működtetett rendszerek egyttműködését, az egészséggy, az oktatás és a foglalkoztatás összhangja sem az irányítás sem a gyakorlat szintjén nem alakult ki. További megoldandó feladat az Európai Uniós követelményekkel való harmonizáció kialakítása, klönös tekintettel a tanácsadói kompetencia meghatározására. Emellett nagy szkség van olyan átfogó kutatásokra, amelyek segíthetik a professzionalizálódás folyamatát, az elméleti alapok mélyítését a tanácsadói tevékenység módszertanának további strukturálódását, valamint a képzés, továbbképzés rendszerének építését. Összegezve a tanácsadó szakma önálló professzióvá vált, így egy hosszú és eredményes út áll mögöttnk, de az előttnk lévő célok is igen távlatosak és sok személyes és társadalmi energia mozgósítását kívánja meg a jövőben is. Ismeretfeldolgozáshoz javasolt feladattípusok: gyűjtés, csoportosítás, párosítás, rangsorolás, fogalomtisztázás, definíció megalkotása, mondatbefejezés, összehasonlítás, táblázatok, rendszerek létrehozása, videofilmek elemzése, ábrázolás, asszociációs játék, érzékelésen alapuló játékok, szerepjáték, helyzetgyakorlatok, munkahely látogatás. A pszichodráma, segítség a kiégés megelőzése érdekében Papp Ákos Bevezetés A segítő foglalkozások esetében elengedhetetlen a személyi alkalmasság, a viszonylag erős, teherbíró, kiegyensúlyozott személyiség. Ez utóbbi követelmény azonnal elvezet az önismeret kérdéséhez. A szociális szakembereket képző egyetemeken, főiskolákon kisebb jelentőséget tulajdonítanak ennek a témának, mint amennyit megérdemel, illetve a segítő pálya további szakaszában, gyakran fel sem merl kérdésként az önismeret karbantartása, jelentősége. A szociális munkásnak tevékenysége során mivel nehezebbnél nehezebb problémákkal találja szembe magát előzetesen át kell gondolnia minden lépését azok várható következményeivel egytt. Tehát leszögezhetjk, hogy a segítő foglalkozásúak számára kitntetett fontossága van az önismeretnek Az önismerethez sokféle út vezet, vannak egyéni módszerek. Általában azonban sajátos csoportfolyamatok keretében gazdagodhat, mélylhet az önismeret. A segítő foglalkozás három alapvető tényezőt feltételez: a megfelelő motivációt, a szakmai tudást és az önismeretet. Lényeges, hogy aki erre a pályára lép, legyen tisztában saját motivációival. A kérdéseket fel kell tenni: miért akarok segítő lenni? Miért akarok másoknak segíteni? Gyakran ezek megválaszolásával elkerlhető lenne a kiégés. Tomcsányi és munkatársai (1990) tanulmányukban az érett segítői identitást tartják fontosnak. Megjegyzem, hogy az érett személyiséggel rendelkező segítők is ki vannak téve a kiégés veszélyének, de inkább képesek tudatos döntésekre és módosításokra személyiségk integrálódása és érése érdekében. Mivel nincs megfelelő létszámú szakképzett segítő a szociális szférában, sokan képesítés és kellő szakmai ismeret nélkl végzik ezt a munkát. Lelkesek, határtalanok és pontosan ezért vannak kitéve a kiégés veszélyének. A határok fenntartása klönösen fontos, így a személyes határok fenntartása, a kompetenciahatárok, valamint a szakmai határok szintjei. A kompetenciák tisztázása, a segítő határok megtartása elsajátítható technika, ezek a készségek fejleszthetőek. Azt is tudomásul kell venni, hogy az gyek egy része nehezen kezelhető, csodák ritkán történnek az élet perifériáján. A szociális szférában inkább a lassú folyamatok jellemzőek. A segítő pályán levő nők arányszáma magas. Hivatásuk mellett, a házimunka és a család ellátását is végzik, ami szintén egyfajta természetes segítő funkció. Ebből következőleg a nők még nagyobb mértékben vannak kitéve a kiégés, kifáradás veszélyének. A szociálpszichológiai vizsgálatok során olyan jelenségeket is tapasztaltak, amelyek a kiégéshez vezető folyamatban főleg a nőkre jellemző. A segítő foglalkozás mentálisan nagyon megterhelő a segítő számára, hiszen az egész személyiségét veszi igénybe. Aki erre a pályára lép, annak számolnia kell a burnout veszélyével és kockázatával is. A kiégésnek egyéni és intézményes okai vannak, ezek bonyolult mechanizmusban működnek, gyakran egymással szoros összefggésben. A cikket a szerző, Munka pályatanácsadás mint professzió című könyvének a felhasználásával készítette. Dr Szilágyi Klára: Munka Pályatanácsadás mint professzió, Kollégium Kft. Budapest, 2007

6 10 kerékvető 2012 / 1. A pszichodráma, segítség a kiégés megelőzése érdekében módszertan 11 A pszichodráma hatékony módszer a segítségben Magyarországon a szociális munka, minden intézményi és személyi feltételével jelenleg is alakulási fázisában van. A szakmában dolgozók egy része még szakképzetlen vagy képzés alatt áll. A segítéssel foglalkozó szakmák, így klönösen a szociális munkával foglalkozók, magában hordozzák a kiégési szindróma veszélyét. A probléma a segítő személyiség bizonyos jellegzetességei mellett komoly szervezeti és strukturális kérdéseket is felvet, hiszen nincs általános védőháló rendszer kidolgozva a segítők megsegítésére. A szociális munka szótára tömör és nyers definíciót ad a burnout állapotáról: szociális munkások leírására használt kifejezés, akik apatikusak lettek vagy dhöt éreznek gyfeleik iránt. Ennek leggyakoribb oka, hogy munkájukban túlterheltek voltak, stresszekkel teli helyzeteikben frusztráltnak érezték magukat. A szociális intézményekben dolgozók, a struktúrában rejlő nehézségek miatt is fokozott veszélynek vannak kitéve. A segítő foglalkozáshoz szkséges elméleti tudás mellett az önismeret mélyítése elengedhetetlen feladat. Így tehát a pszichodráma kiégést megelőző program alapvető célja az önismeret és személyiségfejlesztés dramatikus eszközökkel egy teherbíró segítői réteg kiképzése. Konkrét célja a segítői identitás és a segítő szakmában szkséges szerepek erősítése, a segítő szakemberek készségeinek fejlesztése. Altruizmus, segítő szindróma, kiégés köré kapcsolódó kérdések tisztázása. A pszichodráma előnye, hogy a verbális megnyilvánulás mellett teret enged a cselekvésnek, lehetővé téve a történések színpadon történő lejátszását. A módszer a burnout kezelését, a segítői identitást és a segítő kapcsolatot a szerepelméleten keresztl közelíti meg. Egy ilyen feldolgozásban megtörténhet a látásmód újradefiniálása, a szerep megvizsgálása dramatikus eszközökkel, és szerepcsere által átélni szignifikánsan más szerepek perspektívájából. A burnout elleni pszichodrámában a következő témák jelenítődnek meg leginkább: a problémás kliensek, emocionális kimerlés, elszigeteltség a munkahelyen, szomatikus bántalmak, nehézségek a családban. A pszichodráma alkalmas arra, hogy - feldolgozva az érzelmi hátteret próbacselekvésekkel lehetővé tegye a negatív érzések kifejezését is. A csoportban megélt katarzis önismerethez juttat, érleli a személyiséget, hozzásegít az autonómia megszerzéséhez, a pozitív énkép kialakításához, és így a segítés képességéhez is. Tulajdonképpen egy megújulási tréningről van szó, melyben a résztvevők a bizalom kialakulását követően szabadon dönthetnek, hogy milyen témával vagy kinek a személyes témájával szeretnének dolgozni, játszani. Egy csoportfolyamat óraszáma változó. A megállapodás szerint az egy csoportban résztvevők létszáma fő között van. Az alkalmazott módszert meghatározza a csoport sajátossága, összetétele és fejlődési foka. A csoportvezető felelőssége, hogy a pszichodráma eszköztárából rugalmasan válassza ki az éppen megfelelő munkamódszert. A csoportvezetők a Magyar Pszichodráma Egyeslet által - mely hazánk egyik legnagyobb csoportpszichoterápiát nyújtó szervezete - kiképzett vezetők. Gyakori módszerek és főbb technikák: bemelegítő játékok, csoportjátékok, szociometria, szimbólumok használata, szociodramatikus esetfeldolgozás, dramatikus interjú, szerepcsere, duplázás, tkör, szerepvisszajelzés stb. A képzés gyakori egységei: a segítői identitás és szerepek, a segítő kapcsolat, problémamegoldás, siker valamint a játszmákból való kilépés. A pszichodráma szervezésének feltételei A pszichodrámát akár terápiás, akár személyiségfejlesztő vagy egyéb céllal csak megfelelően felkészlt szakember pszichodráma-vezető - alkalmazhatja, akinek meg kell felelni minden törvényi és normatív szabályozásnak. A pszichodráma vezető cím elnyerése a Magyar Pszichodráma Egyeslet képzési rendszerén bell szerezhető meg. Erről a MPE hivatalos tanúsítványt ad ki. A sikeres záróvizsga pszichodráma-vezető címet ad, és pszichodráma csoportok önálló vezetésére jogosít. A képzés célcsoportjai a szociális munka terletén dolgozó szakemberek, akik segítő tevékenységet folytatnak. Ebbe a körbe tartoznak a középfokú, illetve felsőfokú végzettséggel, vagy képzés alatt dolgozó segítők. A képzésen vezető és alkalmazott beosztásban dolgozók egyaránt részt vehetnek, hiszen a terhelést mindenki érzékeli a saját szintjén. A képzés első szűrője a felvételi elbeszélgetés, amely egyéni interjúból áll. Tárgyi feltételek Szokványos tárgyi eszközökkel ellátott, zárható helyiség, megfelelő számú székekkel. A helység mérete alkalmas kell, hogy legyen a játéktér kialakítására, hiszen egy-egy játék alkalmával több csoporttag is aktív, folyamatosan mozgásban lesz. Valamint papír, színes ceruzák. Követelményrendszer A képzés jellege miatt elméleti számonkérés nincs, fontos a folyamatos és aktív jelenlét. A cél nem a pszichodráma módszerének megtanítása, hanem az önismeretszerzés, személyiségfejlesztés, valamint a megújulás lehetőség. A burnout fogalma A kiégés egy szociálpszichológiai jelenség. Meghatározása nem egyszerű, mivel a tnetek igen változatosak és gyakorlatilag csak a kiváltó ok klönbözteti meg őket más testi-lelki zavaroktól. Az 1970-es években egy New York-i klinikán Freudenberger és munkatársai önsegítő közösségek tagjait, krízisintervenciós központok és egészséggyi intézmények dolgozóit vizsgáltak szociálpszichológiai módszerekkel, ennek eredményeként írták le a kiégés tnet-egyttesét. Freudenberger (1974) szerint: Ez a szindróma krónikus emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerlés állapota, mely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek. Edelewich Brodsky szerint a kiégés nem statikus jelenség, hanem több fázisból álló folyamat, amely ciklikusan ismétlődik. A lelkesedés fázisa a kiindulópont, ami nagy remények és felfokozott segítő szándékok időszaka. Ebben a periódusban a segítő rengeteget dolgozik, esetleg túlórázik, elvárásai irreálisak, a kliensekkel túlzott módon azonosul. Következő fázis a stagnálás, amely jellemzője, hogy a kezdeti lendlet lelassul, a segítő a munkáját már kevésbé találja izgalmasnak, aktivitása csökken. A frusztráció szakaszában felvetődik a munka értékének és a segítő személy hatékonyságának a kérdése. Emocionális zavarok és testi tnetek is jelentkezhetnek. Az apátia fázisában minimálisra csökken a kliensekkel való kapcsolat, a szakmai munka végzése gépiesen történik. Cherniss szerint az elkötelezett szakember a hivatali stressz és a fokozott követelmények hatására eltávolodik munkájától. Az első fázisban a segítő stressz állapotába kerl, az erőforrások és a követelmények kiegyensúlyozatlan viszonya miatt. A következő szakasz a stagnálásé, amelyre a hajszoltság érzése jellemző. A harmadik szakaszban sajátos módon védekezik a támadással szemben, meg-

7 12 kerékvető 2012 / 1. A pszichodráma, segítség a kiégés megelőzése érdekében módszertan 13 változtatja hozzáállását a munkához, visszavonul, cinikussá, rideggé válik. Maslach szerint egy többdimenziós jelenségről van szó, ahol a tnetegyttes egy krónikus érzelmi interperszonális streszszekre adott válaszreakció. Igaz ugyan, hogy egyéni stresszérzékelésről van szó, de ez csak a munkaszervezeti tényezők és a társas kapcsolatok kontextusában értelmezhető. Maslach és Pines segítők körében lefolytatott vizsgálatai alapján a kiégést az érdeklődés elvesztésével jellemzi azon emberek iránt, akikkel a segítő személy dolgozik. A fizikai és érzelmi kimerlés következtében a segítő személy cinikussá válik, nem képes szimpátiát, vagy sajnálatot érezni kliensei, páciensei iránt. A kiégett szakember nem tudja megfelelően ellátni feladatait, teljesítménye leromlik, személyes problémák, konfliktusok jellemzik. Mindezek következménye a munkahely, esetleg szakmaváltás, némely esetben orvosi segítségre igénybevétele. Ditsa, Kafry munkapszichológus professzor megfogalmazásában a kiégés tartós vagy ismételt emocionális terhelés eredménye a más emberekért való hosszú távú, intenzív erőbedobással összefggésben.. A kiégés tnetei és veszélyei A szindróma jellegzetesen a segítők megbetegedése, főleg az egészséggyben, a szociális szférában és a pedagógus pályán fordul elő. A kiégés évek alatt fokozatosan alakul ki, és a tnetek kezdetben szinte észrevétlenl jelentkeznek. Mik a kiégés általános jellemzői? A problémák fizikai és pszichikai dimenziókban jelentkeznek. Eleinte klön-klön a későbbiekben egytt. Ezért is beszélhetnk tnetegyttesről vagy tnetcsoportról. Pszichés tnet a reménytelenség és tehetetlenség érzésének megjelenése. Az érzelmek ellenőrzése nehezen megy, esetleg agresszív reakciók jelentkeznek. Az intellektuális képességek zavarai is megjelennek, csökken a koncentrációs képesség és az emlékezőtehetség. Fiziológiai tnetként állandósuló feszltségérzés és fejfájás jelentkezik, a test ellenálló képessége csökken, fizikai reakciók lépnek fel. A magatartást a gyakori kontrollálatlan agresszió és dhkitörés jellemzi. Csökken a teljesítőképesség, a kezdeményezőképesség és a szakmai érdeklődés. A kapcsolatokat a visszahúzódás, a baráti kör elhanyagolása és a korábbi hobbyk feladása jellemzi. A viselkedés problematikussá válik, megjelenik a cinizmus, közömbösség és a negatív beállítottság a kliensekkel szemben. A korábbi elkötelezettség elvész. Csabai - Molnár szerzőpáros szerint a kiégettség hatásait elemezve az ellátás minőségének romlása lehet az első tnet, amit a munkával való elégedetlenség érzésének kialakulása követhet. A kiégést dr. Hézser Gábor egy tizenkét lépcsős folyamatként írja le, amelyben a szakaszok helyzettől és személyiségtől fggően klönböző erősséggel jelentkezhetnek. A bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig tartó első szakaszban a képességek, adottságok bizonyítása kényszerré válhat, ami a testi-lelki egészséget veszélyeztetheti. A fokozott erőfeszítés szakasza, ahol megszűnik a feladatok delegálásának képessége, nő a kontrollvesztéstől való félelem. Lelkiismeretességre, elkötelezettségre hivatkozva magyarázzák a túlterhelést. A teljesítménynövelés fáradsághoz vezet, megjelennek a kiégés első jelei. A személyes igények elhanyagolása fázisában minden eltűnik, ami a személyes elégedettséget szolgálta, az érzelmek messze tűnnek. Elvész a humor, a munka az egyetlen időtöltés, fokozódhat a szeszesital fogyasztás vagy más káros szenvedély. Egy másik szakaszban a személyes igények és konfliktusok elfojtása során az érintett érzékeli kiegyensúlyozatlanságát, sokat foglalkozik magával, komolyan veszi egészséggyi problémáit. Mindent megtesz magáért, de arra is vigyáz, hogy környezete ne vegye észre. Az értékrend megváltozása fázisában az igényekről való lemondás után könnyen borul a belső, természetes értékrend. Elvész a szkséges és kevésbé szkséges közti klönbségtétel képessége, megváltozik, beszűkl az időérzékelés. Deformálódik az ítélő- és érzékelő-képesség, a kapcsolatok megromlanak. A fellépő problémák tagadása során a környező világgal való kapcsolat elvész, kialakul csak feladatokra való koncentrálás. A viselkedésmódot intolerancia jellemzi, a gondolatvilág beszűkl. A visszahúzódás szakaszát a mindenből kiszállni vágy uralja. Megjelenési módja lehet az agreszszió vagy tréfamesterré válás. A lényeg; elérhetetlenné válni mások számára. A magatartás és viselkedésváltozás szakasza során elvész a klső vélemény meghallgatásának képessége, minden kritikaként hat. Radikális változások jelennek meg, de szélsőségekben nyilvánulnak meg. A deperszonalizáció állapotában az önérzékelő képesség elvész, a belvilággal való kapcsolat megszűnik. A belső resség állapot feltöltése gyakran alkohollal, kábítószerrel, futó kalandokkal történhet, esetleg szorongató érzésekkel, mint: a félelemérzet, pánikszerű aggodalomrohamok. Depresszió során az egyén az élet értelmetlenségét, reménytelenségét, örömtelenségét éli meg, elhatalmasodik a kimerltség és kétségbeesés érzése. Állandósul a fáradság. Ez az állapot a szuicidalitás veszélyét is magában hordozza. Az utolsó szakasz a teljes kiégettség, ami súlyos pszichoszomatikus betegség, kórházi kezelést, majd utógondozást igényel. Kevesen jutnak el ebbe a stádiumba, mert az előző szakaszok jelei már srgetik a beavatkozást. A fentiek alapján bátran állíthatjuk, hogy a segítő foglalkozás legfőbb veszélye a kiégettség állapota. Bárki kiégetté válhat, mégis bizonyos csoportok nagyobb veszélynek vannak kitéve. Így klönösen a segítő szakmában dolgozó személyek, akik viszonylag hosszú időn keresztl emberekre irányuló, nagy érzelmi igénybevételt követelő munkát végeznek. A segítő személy gyakran nem is veszi észre, hogy egyre inkább sodródik a kiégés irányába, illetve másnak tulajdonítja a kialakult tneteket. Nem ritka a túlzott gyógyszer és alkoholfogyasztás. Egyes kutatások szerint az egészséggy dolgozói között a stresszel kapcsolatos néhány megbetegedés, mint a szívinfarktus, drogfogyasztás és suicidum kifejezetten magasabb átlagot mutat. A kiégettség állapota nem csak a segítő személy saját életében és munkahelyén jelent problémát, hanem működése kihat a közvetlen környezetére, így családjára is. Természetesen ne feledkezznk meg arról a klienskörről sem, akikkel kapcsolatba kerl a kiégett segítő. Ők valószínű, hogy nem kapják meg azt a segítséget, ami az ő helyzetkben adekvát lenne. Edelwich és Brodsky (1980) szerint a kiégés olyan, mint egy fertőzés. Átterjedhet a személyzet egyik tagjáról a másikra, vagy személyzetről a kliensekre. A munkahelyen bell tulajdonképpen informális értékrendként adják át a régi dolgozók az új munkatársaknak ezeket a kódolt normákat. (pl.: Nem érdemes, mert reménytelen gy, vagy miért töröd magad kifejezésekkel stb.) Összességében tehát elmondható, hogy a kiégést a kezdeti lendlet és sikerek után az elfáradás, az erők csökkenése jellemzi. Az energia fokozott mértékű igénybevétele az egyén tartós fáradságát és kimerltségét okozhatja, amelyben nem képes a normális működés megvalósítására. Ezt leéplési

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs A kiégés jelensége szakdolgozók körében Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs Burnout - kiégés - szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai,

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Motivált tanárok? Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Herzberg kéttényezős modellje A motiválás

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26.

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26. Pszichodráma Alapfogalmak Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 Mi a pszichodráma? Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás módszer Az

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete (KKK = Képzési Kimenti Követelmények) Sándorné dr. Kriszt Éva nyomán rövidítve és átdolgozva A tudás megszerzésének útja

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING MESTERKÉPZÉS 2012 1/6

NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING MESTERKÉPZÉS 2012 1/6 NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING MESTERKÉPZÉS 2012 1/6 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával rendelkezik.

Részletesebben

Karoline Erika Zeintlinger

Karoline Erika Zeintlinger CSALÁDSEGÍTÉS, MENTÁLHIGIÉNÉ MÓDSZERTANI FÜZETEK IV. Karoline Erika Zeintlinger A PSZICHODRÁMA-TERÁPIA TÉTELEINEK ELEMZÉSE, PONTOSÍTÁSA ÉS,, T GAL laz A, J..J E TARTALOM ELŐSZÓ 9 AJÁNLÁSOK 22 BEVEZETÉS

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben