A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) hároméves munkaprogramja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) hároméves munkaprogramja 2005-2008"

Átírás

1 A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) hároméves munkaprogramja I. Célok és eszközök Küldetés A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul. A formatervezés definíciója Az MFT dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma, a hagyományos ipari formatervezés fogalmától eltérően a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül, a vizuális kommunikációig terjed. Eszerint, a formatervezés illetve a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a design mint tevékenység, tárgya lehet termék, szolgáltatás, eljárás, környezetalakítás, cégarculat, illetve más típusú kommunikáció egyaránt. A formatervezés a társadalmi kommunikáció része. A formatervezők (designers vagy magyarosan dizájnerek) munkája, a közhiedelemtől eltérően, nem csak a színekkel, formákkal, textúrákkal kapcsolatos, hanem olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben a szépség és hasznosság fogalmát. Célok Társadalmi elfogadottság Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése. A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban A szocialista nagyipari termelés, amely a formatervezők életpályáját évtizedekig meghatározta, a rendszerváltás után olyan iparszerkezetnek adott helyet, ahol a hagyományos tervezői szerep gyakorlatilag megszűnt. A formatervezés azonban a mai gazdasági környezetben is releváns, de új szerepeket kell keresnie és felvállalnia. Az egyik új célkitűzés a vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. A vállalati innováció erősödése növeli az ipar és a szolgáltatások versenyképességét, amely a foglalkoztatás és a gazdasági értéknövelés mellett a termékek, a szolgáltatások és a környezet javuló minőségén keresztül az életminőséget is emeli. Eszközök Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a felsorolt célok elérése érdekében. Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezeti egységeként működő Iroda látja el (MFTI). Az Iroda főbb feladatai: a tanácsi döntések megvalósulásának elősegítése és figyelemmel kísérése; a tanács által felkért munkabizottságok és szakértők tevékenységének koordinálása; a formatervezési tevékenységet előmozdító programok megszervezése, illetve a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztése. A Magyar Formatervezési Tanács célkitűzéseit segíti a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2004-ben alapított Design Terminál Közhasznú Társaság is, amelynek ügyvezetője egyben az MFT tagja.

2 II. A Magyar Formatervezési Tanács hároméves munkaprogramja Az MFT hároméves munkaprogramja tartalmazza a kitűzött célok elérése érdekében szükséges lépéseket. A feladatokat az alábbiakban célcsoportonként soroljuk fel. 1. Tájékoztatás a nagyközönségtől a szakmai körökig A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése 1.1. Az MFT jelenléte a szakmai szervezetek rendszeres rendezvényein és az MFT céljaival összefüggő eseti rendezvényeken, éves terv alapján. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás, eseti támogatás. (Pl.: Design7, Lakástrend és Design, Bútortrend, szakmai triennálék és biennálék, szakmai konferenciák). Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós. Határidő: éves terv szerint Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése, a Design Terminállal koordinált módon 1.3. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó szakkönyvek, konferenciák támogatása. Felelős: MFTI, MFT: Lengyel István. Határidő: éves terv szerint Együttműködés a Design Terminál Kht.-val szakmai programjának és működésének megvalósításában, az Erzsébet téri volt autóbusz-pályaudvar épületében. A Design Terminál Kht. feladatai: Formatervezők és magyarországi designvállalkozások adatbázisának karbantartása és fejlesztése, az új eredmények folyamatos dokumentálásával Magyar design portál működtetése a gazdasági döntéshozók, formatervezési szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók igényeire kialakított szolgáltatásokkal Nyilvános szakkönyvtár működtetése Kiállítások szervezése, részint a magyar design eredményeinek népszerűsítése, részint a külföldön születő újdonságok, új törekvések, nemzetközi trendek hazai megismertetése érdekében. Felelős: MFTI, MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: áprilistól 2. Oktatás, elméleti munka felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése 2.1. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Tantervek, speciális tananyagok készítése és beépítése a megcélzott intézmények oktatási programjába annak érdekében, hogy a hallgatók megfelelő ismereteket szerezhessenek a design mibenlétéről, szerepéről, alkalmazásának gazdasági értékeiről, a tervezőkkel való együttműködés hatékony módszereiről. Felelős: MFTI, dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: dr. Antalovits Miklós, dr. Mang Béla, Pohárnok Mihály. Határidő: III. negyedév Együttműködés a designszakembereket képző intézményekkel. A képzési programok támogatása, a hallgatók szakmai fejlődésének segítése az európai elvárásoknak megfelelő tudásszint elérése érdekében. Éves tervben rögzített, kiemelt programok támogatása. Felelős: MFTI, MFT: Droppa Judit, Faragó Sándor, dr. Antalovits Miklós. Határidő: éves együttműködési terv szerint Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül a művészeti és a műszaki-gazdasági képzésben. Felelős. MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós és a partneregyetemek. Határidő: éves együttműködési terv szerint.

3 3. Gazdaságélénkítés vállalkozói, civil és állami szféra A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása 3.1. Társadalmi értékrend, vásárlási szokások és a hazai vállalkozások innovációs készsége címmel tanulmány készítése az MTA Szociológiai Intézetében rendelkezésére álló adatállomány felhasználásával és szakértők bevonásával annak feltárásához, hogy Magyarországon ma és a következő évtizedben a gazdaság mely ágazataiban, a társalmi élet milyen területein kaphat érdemi szerepet a design, ezen belül a képzett tervezők kreativitása és tudása. Felelős: MFTI, MFT: dr. Tamás Pál és Pohárnok Mihály. Határidő: II. negyedév 3.2. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal által meghirdetett programokban. Felelős: MFT: Takács János, Pauer Anna. Határidő: I. negyedév Tanácsadói szolgáltatás biztosítása a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett pályázatok elbírálásához és a támogatott programok menedzseléséhez. Felelős: MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: III. negyedév Javaslat készítése az ergonómiai szempontok szerinti termékminősítés intézményes kereteinek megteremtésére. Felelős: MFT: dr. Antalovits Miklós. Határidő: II. negyedév Szellemitulajdon-védelemi ismeretek bővítése, iparjogvédelmi bejelentési aktivitás növelése Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, Határidő: I. negyedév Közreműködés a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia elkészítésében. Felelős: MFTI, MFT: dr. Pongorné dr. Csákvári Marianna, dr. Bendzsel Miklós, dr. Tamás Pál. Határidő: II. negyedév 3.3. Magyar Formatervezési Díj A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében meghirdetett díjpályázat évenkénti lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján. Felelős: MFTI, MFT: dr. Pongorné dr. Csákvári Marianna, Simon Károly. Határidő: ismétlődő éves program Kapcsolatépítés új, potenciális felhasználók körében Részvétel az európai kulturális főváros programjának kidolgozásában Felelős: MFTI, MFT: dr. Schneider Márta, dr. Bendzsel Miklós. Határidő: III. negyedév Javaslat országos tematikus pályázatok kezdeményezésére Felelős: MFT: Zsótér László. Határidő: IV. negyedév

4 4. A tervezői munka segítése a formatervezők A tervezők pályakezdése és társadalmi beágyazottsága 4.1. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az évi tizenhét ösztöndíjas programjának szervezése. Felelős: MFTI, MFT: dr. Schneider Márta, dr. Mang Béla, dr. Bendzsel Miklós. Határidő: ismétlődő éves program MAOE MFT kooperáció Együttműködés a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségével a tágan értelmezett formatervezés terén alkotó munkát végzők társadalmi elismertségének növelése, illetve az alkotók tevékenységéről szóló információk összegyűjtése és széles körű hasznosítása érdekében. Felelős: MFTI, Design Terminál Kht. és dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: IV. negyedév, II. negyedév 4.3. Start-up program A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási és szellemitulajdon-védelmi ismereteket tartalmazó csomag összeállítása. Felelős: MFTI, MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: IV. negyedév. 5. Nemzetközi kapcsolatok szakmai szervezetek Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába Az ICSID (International Council of Societies of Industrial Design Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA (Bureau of European Design Associations Európai Designszövetségek Irodája) tagsággal és az ICSID vezetőségi tagságával ( ) járó feladatok ellátása. Felelős: MFTI. Határidő: folyamatosan Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében. Felelős: MFTI. Határidő: éves terv szerint A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet európai országok designintézményeivel. Felelős: MFTI és Design Terminál Kht. Határidő: éves terv szerint.

5 III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok MFT Testületi ülések előkészítése Évi négy testületi ülés előkészítése a 266/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet szerint. A hároméves munkaprogram, a részletes éves munkatervek és beszámolók elkészítése, nyomtatott éves jelentés kiadása. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Felelős: MFTI. Határidő: évi négy alkalom. Koordináció A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők, valamint az együttműködési szerződések partneri tevékenységének a koordinálása, az elvégzett munka ellenőrzése. Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről A formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztése, a formatervezési kultúra fejlesztése, a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapítása, részben az MFT honlapja (www.mft.org.hu), részben kéthavi, -ben terjesztett hírlevél útján. Felelős: MFTI. Határidő: évi hat alkalom. Számítógépes kapcsolati adatbázis A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása és éves ellenőrzése. Az MFT költségvetése A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása (ideértve az ehhez szükséges okiratok elkészítését, szerződések előkészítését és megkötését stb.), rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése. (Az MFT nevében a Magyar Szabadalmi Hivatal szerződik a szolgáltatókkal.)

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010 Beszámoló a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2010. évi tevékenységéről A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) és Irodája (MFTI), a 266/2001. (XII. 21.)

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A FŐTITKÁRSÁG 1. A Szövetség végrehajtó testülete a Főtitkárság, amely végrehajtja a Kongresszus, a Szövetségi

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Tartalomjegyzék Aláírták az osztrák-magyar PCT-együttműködésről szóló megállapodást 1 Eurobrand 2008 Budapest: a legértékesebb magyar márka az OTP 2 Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Szabadalmi

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának 2012. évi munkaterve

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának 2012. évi munkaterve A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának 2012. évi munkaterve A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) rendelkezései

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Tartalomjegyzék Elkészült a Magyar Szabadalmi Hivatal 2007 2010 közötti stratégiája 1 Új alapokon az európai szabadalmi rendszer: hatályba lép az Európai Szabadalmi Egyezmény felülvizsgált szövege és a

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció 1. A társadalmi szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és integrációjának segítése A hazai civil szféra érdekkifejező

Részletesebben

Vidék- és területfejlesztés 10.

Vidék- és területfejlesztés 10. Vidék- és területfejlesztés 10. A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere és nyomon-követése Dr. Dorgai, László Vidék- és területfejlesztés 10.: A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. sz. melléklet a 2/2012. sz. stratégiai rektorhelyettesi körlevélhez FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2012. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA... 3 II.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2009.(I. 19.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2009.(I. 19.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2009.(I. 19.) számú h a t á r o z a t a a köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok meghatározásáról

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

1. MELLÉKLET A JEDLIK-TERV STRATÉGIAI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI

1. MELLÉKLET A JEDLIK-TERV STRATÉGIAI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI A) az iparjogvédelmi ismeretszint emelése, az iparjogvédelmi tudatosság erősítése 1. MELLÉKLET A JEDLIK-TERV STRATÉGIAI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI Célok, intézkedések és kezdeményezések 4.1. Iparjogvédelemmel

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 11. évfolyam 1. szám 2014. I. negyedév Tartalomjegyzék BUDAPESTEN MEGNYÍLT

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

a magyar kreatíviparért

a magyar kreatíviparért stratégia 2014 2020 a magyar kreatíviparért Felismerve a kreatívipari ágazatok növekvő gazdasági jelentőségét és szerepét a sikeres közösségek versenyképességében, egyúttal elismerve a Design Terminál

Részletesebben