Szociális Munka Hete 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális Munka Hete 2014."

Átírás

1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény bemutatja Szociális Munka Hete november

2 A SZOCIÁLIS SZAKMA KIALAKULÁSA A szociális munka önmeghatározása szerint segítő szakma, vagy más megközelítésben segítő hivatás. Az emberi szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtésében segít azoknak az embereknek, akik erre a fennálló körülmények között önmaguk erejéből nem képesek. Segít abban, hogy az erőtlenek jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, használati tárgyakhoz, értelmes és hasznos tevékenységhez, gondoskodáshoz, működőképes emberi kapcsolatokhoz, fejlődéshez és jogokhoz jussanak. A szociális munkások és a szociális munkát végzők számára a feladataik teljesítéséhez szükséges forrásokat, a források elosztásának elveit, módját, mértékét és intézményrendszerét az aktuális szociálpolitika határozza meg. Jogi szabályozás révén ad felhatalmazást, megbízást a szociális munkásoknak segítő tevékenységeikhez. A szociális munkások szerepe a kliensek életében az, hogy átmenetileg vagy tartósan fennálló szociális problémáikban lehetőleg olyan segítséget adjanak, amely lehetővé teszi számukra, hogy úgy élhessenek, mint mások. Azt is mondhatjuk, hogy a szociális munkások szerepe a kliensek társadalmi integrációjában van. A hathatós integráció érdekében a szociális munkások igyekeznek kiegyenlíteni kliensek hátrányait, védelmezni az önmaguk védelmére képteleneket, motiválni a reményvesztetteket, kiábrándultakat és problémáikban érintetteket a szükséges változtatásokra, közvetíteni a kliensek és környezetük közötti kapcsolatban. Törekszenek a szociálpolitikát úgy befolyásolni, hogy az a lehető legoptimálisabban szolgálja a kliensek érdekeit. Munkájuk hatékonysága érdekében javítják saját szolgáltatásaikat és fejlesztik önmagukat. A szociális munkások nem minden problémával küzdő embernek, vagy embercsoportnak segítenek. Klienseik azok, akik felkeresik őket segítségért, vagy azok, akiket a társadalom - önmaga védelme érdekében- arra kötelez, hogy igénybe vegyék a szociális munkások szolgáltatásait vagyis: A védelemre szoruló gyermekek és felnőttek, a gondoskodást igénylő idősek és fogyatékkal élők, a hajléktalan és a munkanélküli emberek, a betegek, az ellenőrzés alá vont bűnelkövetők, a hátrányosan megkülönböztetettek és kirekesztettek, a szegénységben élők és a szociális krízisben lévők. Számos konkrét szakmai tevékenység jelenti azt a segítséget, mellyel megvalósítják szakmai céljaikat. Tevékenységeiket végezhetik önálló szociális intézményekben pl. családsegítő központokban, gyermekjóléti szolgálatokban, hajléktalan szállókon, de végezhetik nem szociális szervezetekben is pl. iskolákban, kórházakban, büntetés-végrehajtási intézetekben - hozzájárulva feladataik hatékonyabb ellátásához. A szociális munkások többsége állami vagy önkormányzati intézményben dolgozik, de független szervezetek,- egyházak, alapítványok, egyesületek- is igényt tartanak munkájukra.

3 A szociális munka olyan szakma, amely nyíltan vállalja, hogy törekszik tevékenységeiben önmaga által választott értékeket megvalósítani. Választott alapértékei: az egyenjogúság, a társadalmi szolidaritás, az igazságosság a társadalmi javak elosztásában, az embereknek az önrendelkezéshez való joga, az együttműködés minden kapcsolatban, az emberi méltóság, a titoktartás és a problémával küzdők pozitív megkülönböztetése. Ezen alapértékeket a szociális szakmák képviselői 1995-ben Etikai Kódexben is megfogalmazták. A kódex szolgálja a gyakorló szociális munkásokat napi munkájuk végzésében és egyben tudósítja a társadalom tagjait a szociális munka lényegéről. Az emberiség történelme során többféle gazdasági, politikai és kulturális formációt fejlesztett és próbált ki. Ezektől mindig azt remélte, jobb életet biztosít majd az embereknek. A szociális munkások tudják, hogy nincs ideálisan jó társadalom és ideálisan jó ember. Adott társadalom és adott időben élő emberek vannak, és minden időben voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal. A szociális munkások hivatása az, hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedéseit csökkentsék. Ésszel és szívvel. Ágoston Magdolna

4 HOGYAN ALAKULT KI A SZOCIÁLIS MUNKA HETE MISKOLCON Szociális Munka Hete Miskolcon Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk Ha megkísérled feltűnés és hiú szerep nélkül segíteni az embereket Márai Sándor: Az élet értékéről Amikor szociális munkáról, szociális gondoskodásról beszélünk Márai szavai csengenek vissza, hiszen a szociális munka az embereknek más emberek felé irányuló szeretetéből származik. Több száz éves jóakaratban és vallási kötelességteljesítésben találja meg gyökereit. Ennek ellenére nemzetközi méretekben is csak a XX. század elején vált elismert hivatássá, mely speciális képzést és szaktudást igényel. Magyarországon szociális munkáról legalább is a mai értelemben alig éve beszélünk, a szakma kialakulása mindenképpen a rendszerváltáshoz köthető. Ezt megelőzően szegénységről, szociális problémáról, társadalmi hátrányokról nem volt szabad beszélni. Ma már tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a nagy társadalmi feszültségeket okozó, tömegesen jelentkező problémák kezelésére időben találjunk válaszokat és megfelelő szakértelemmel tudjuk kezelni azokat. Különösen fontos ez települési/önkormányzati szinten, hiszen az egyes emberek, közösségek problémái itt ezen a szinten csapódnak le, így a konkrét segítségnyújtás módját is itt nekünk - kell megtalálni. A szociális intézmények, szervezetek és az ott dolgozó kollégák ma gyakran villámhárító, feszültség levezető szerepet töltenek be a helyi közösség életében. Munkánknak ez az oldala talán jobban ismert, hiszen a híradásokban is elsősorban a szélsőséges esetek, ügyek szerepelnek. Pedig szerteágazó tevékenységünk közös nevezője a biztonság, a támogatást nyújtó háttér. Az intézmények működése, a szociális munkások munkája révén a szülők nyugodtan végezhetik munkájukat helyt tudnak állni munkahelyeiken mert gyermeküket biztos kezekben tudhatják a bölcsődékben a szociális gondozók ott vannak az idős emberek mellett, segítik őket abban, hogy minél tovább saját otthonukban, biztonságos és megszokott környezetükben élhessenek de ott vannak az idősotthonokban, gondozóházakban és teljes körű ellátást nyújtanak, igyekeznek megteremteni a feltételeket a méltóságteljes időskor biztosításához sokszor a szociális munkás támogató segítése az utolsó esély a munkáját, egzisztenciáját vesztett ember, vagy adósságspirálba került család számára a szociális munkások támogatják az elhanyagolt, bántalmazott, csellengő veszélyeztetett gyermekeket, segítik őket abban, hogy megtalálják a helyes utat, a megfelelő kapaszkodókat, hogy életük ne jusson már fiatalon zátonyra de a szociális munkások ott vannak az utcákon, a külterületeken és munkájuk a szélsőséges élethelyzetekben szó szerint életmentő lehet. November 12-e a Szociális Munka Napja, ezen a napon országszerte a szociális munkásokat, a szociális területen dolgozókat köszöntik. Miskolcon 2005 óta a Szociális Munka Napja köré egy egész hetes rendezvénysorozat szerveződik ben a Szociális Munka Hetét a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ indította útjára együttműködve a társintézményekkel, egyházi és civil szervezetekkel ban a jogutód intézmény a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény folytatja a hagyományokat. A hét programjai az elmúlt évek alatt változtak, színesedtek a célok azonban változatlanok:

5 Egyrészt kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy önkormányzatunk és a miskolci civil és egyházi szervezetek által nyújtott szociális gyermekjóléti gyermekvédelmi támogatásokat, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat minél szélesebb körben bemutassuk. Tájékoztassuk a város polgárait az ellátások feltételeiről, módjáról, a hozzájutás lehetőségeiről, hogy a pontos és széleskörű információk révén a segítségre szorulók és a potenciális igénybevevők számára megkönnyítsük az eligazodást a jóléti ellátások rendszerében. Másrészt napi munkánk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy hivatásunk a szociális munka társadalmi elismertsége, nagyon alacsony. Tehetséges, felkészült szakemberek pályaelhagyásának ez az elsődleges oka. E rendezvénysorozat keretében szeretnénk megmutatni, felhívni a figyelmet arra, hogy milyen sokrétű tudást, tapasztalatot igényel a szociális munka gyakorlása, milyen elhivatottság és lelkierő kell ahhoz, hogy nap mint nap szembe tudjunk nézni nagyon nehéz olykor szélsőséges élethelyzetekkel, és segítséget, kapaszkodót tudjunk nyújtani azoknak az embereknek, családoknak, akik másra már nemigen számíthatnak. Harmadrészt azt gondolom és hiszem, hogy a közös programoknak közösségteremtő erejük van. Lehetőséget adnak a kollégáknak arra, hogy a hétköznapokból kilépve, egy kicsit más, kötetlenebb keretek között találkozzanak, ez az intézmények - intézményekben dolgozó emberek - közötti szakmai és emberi kapcsolatokat, együttműködést is erősíti. Végső soron ventillációs lehetőséget, kikapcsolódást biztosít és ezzel a kiégés megelőzését is szolgálja. Az országban egyedülálló és azt gondolom példa értékű volt az a kezdeményezés, amely útjára indította a Szociális Munka Hetét. Példa értékű, mert összefogással a miskolci szociális és gyermekvédelmi intézmények, egyházi és civil szervezetek összefogásával, a szakmából úgymond alulról jövő kezdeményezésként valósult meg. Amikor útjára indítottuk a Szociális Munka Hetét csak remélni mertük, hogy lesz folyatása, ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált Miskolcon október 27. Földessy Judit

6 SZOCIÁLIS MUNKA HETE NOVEMBER November 10. A MI VILÁGUNK, A MI VILÁGUNK? SZOCIÁLIS ÉLET? PÁLYA? MODELL? KONFERENCIA - Állami, szakmai és civil nézőpontok a szociális szakma, pálya létjogosultságával kapcsolatban. Merre tovább? Mi a jelenünk és a jövőnk? Hogyan látjuk mi és mások? ezekről beszélgetünk szakmatársakkal, állami vezetőkkel, független szakmák képviselőivel CIVIL BÖRZE A KONFERENCIA IDEJE ALATT - Lehetőséget kínálunk a civil és nem civil szektor tagjai közötti ismerkedésre, kapcsolatteremtésre. A meghívott civil szervezet képviselői, a segítő szakmában dolgozó szakemberek, és az érdeklődő hallgatók között személyes, interaktív találkozásra van lehetőség. Megismerkedhetnek a résztvevők a megjelent civil szervezetek szolgáltatásaival. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar C/2 épületének aulája, és a 35-ös előadója 3530 Miskolc, Egyetem út 1. sz óra között November 11. BÜKKI TÚRÁK Túravezető: Szolnoki Beáta Találkozó: 9.00 órakor LÁÉV Erdei Kisvasút Miskolc, Dorottya u.-i végállomásnál Cél: Kirándulás kisvonattal a Bükkbe November 12. SZOCIO TÚRA Mozizoona Bővebb tájékoztatót az eseményről a résztvevőknek en keresztül küldünk November 13. ITT ADHATSZ! HOGY MÁS KAPHASSON! Miskolci Vöröskereszt véradó napja- egyeztetés alatt MEGÚJULÁS ÉS SZOCIOLÓGIA előadások a MAB székházban a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetének szervezésében November 14. ZÁRÓ RENDEZVÉNY BATYUS BULI Központi Leánykollégium Miskolc, Palóczy u. 1. sz órától óráig

7 A MI VILÁGUNK, A MI VILÁGUNK? SZOCIÁLIS ÉLET? PÁLYA? MODELL? KONFERENCIA Regisztráció, sajtótájékoztató Köszöntő és megnyitó Dr. Kriza Ákos polgármester, Miskolc Dr. Horváth Zita általános rektor helyettes, ME Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán, ME - BTK Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra intézetigazgató, Szociológiai Intézet, ME-BTK Földessy Judit igazgató, MESZEGYI Plenáris előadás A MI Világunk, a mi világunk? Szociális Élet? Pálya? Modell? A szociális szakma jövője, fontossága, létjogosultsága Előadók: Nyitrai Imre - szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, EMMI Vecsei Miklós - alelnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kávészünet Szakmai Kerekasztal beszélgetés Utak és lehetőségek - szakmai kerekasztal beszélgetés a plenáris előadással kapcsolatban Moderátor: Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra intézetvezető, Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet Beszélgető társak: Nyitrai Imre - szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, EMMI Vecsei Miklós alelnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiss Gábor alpolgármester, Miskolc Földessy Judit igazgató, MESZEGYI Dr. Hadnagy József Phd - főiskolai docens, EKTF Panker Mihály igazgató, EESZI Szabó János - alelnök, MACSGYOE Acsainé Végvári Katalin elnök, Bölcsődék Országos Egyesülete

8 Szünet Kisfilmek a Mi Világunkból? - A MI VILÁGUNK, a mi világunk?! Kisfilm pályázatra beérkezett pályaművek levetítése Beszélhetések Más szemmel. avagy hogy látnak minket mások? Gondolatok és képzetek a szociális szakma jelentőségéről moderátor: Dr. Osváth Andrea egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet Akik máshogy látnak: Demkó Norbert, műsorvezető Dr. Bakos Ilona, körzeti orvos Balázsné dr. Burkus Gabriella, ügyész Osváth Tibor, színművész Velkey Balázs, pedagógus Zsombori Zsolt, MKB fiókigazgató Bodnár Roland, rendőr százados, parancsnok, Multinacionális vállalat képviselője A Szakmai Találkozó zárása A konferencia és a Civil Börze helye és ideje: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar C/2 épületének aulája, és a XXXV-ös előadója 3530 Miskolc, Egyetem út 1. sz óra között Jelentkezési határidő: A konferencián való részvétel térítésmentes. A jelentkezők megjelenésére egész nap számítunk! A konferenciára max.150 fő jelentkezését tudjuk elfogadni, beérkezési sorrend alapján. Bővebb információ: Képes Norbert és Sajtosné Ceglédi Olga - programfelelős Cím: 3525 Miskolc, Arany J. u. 37. Tel: 46/ , Fax: 46/ , A JELENTKEZÉSEKET -BEN FOGADJUK!

9 CIVIL BÖRZE Helyszín: Időpont: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar C/2 épületének aulája, és a 35-ös előadója 3530 Miskolc, Egyetem út 1. sz november óra között. Civil Börze egész nap A meghívott civil szervezet képviselői, a segítő szakmában dolgozó szakemberek, és az érdeklődő hallgatók között személyes, interaktív találkozásra van lehetőség. Megismerkedhetnek a résztvevők a megjelent civil szervezetek szolgáltatásaival. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ a városban több éve megrendezésre kerülő szociális munka hete rendezvénysorozat kiemelt szakmai programjaként megrendezi a második Civil Börzét. A rendezvény november 10.-én a szociális munka hetében kerül megrendezésre. Intézményünk rövidtávú célkitűzései között szerepel a Miskolcon működő civil szervezettekkel való hatékony együttműködés fejlesztése. Célunk, hogy intézményünk szolgáltatás palettája és a területen dolgozó szakemberek eszköztára a civilek által működtetett szolgáltatásokkal kiegészüljön, az ellátások komplexitásának elérése érdekében.

10 KIRÁNDULÁS HEGYEN-VÖLGYÖN, MERT A VONAT NEM VÁR Időpont: Találkozó: november 11. (kedd) 9.00 óra, LÁÉV Erdei Kisvasút végállomásánál, Miskolc, Dorottya utca Szeretettel meghívunk titeket (elszánt jelentkezőket) a,,szocmunka hetén belül én (kedden) vonatkirándulásunkra! Utunknak még csak a jelentős csapadék sem állhat útjába! A színpompás, őszi Bükkben zakatoló szerelvény ezen a napon is indul majd. A különvonatunk a Dorottya utcai állomásról indul Mahócára. A kisvasút barátainak önmagában is élményt jelent majd, hogy ismét kisvonattal utazhatnak a szárnyvonal teljes hosszán, ám ezen felül további fakultatív programokat is tervezhettek Mahóca környékén. A szerelvény az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt személykocsikból áll, előttük pedig a LÁEV két C-50-es kismozdonya szolgál majd. A kirándulás ára: 400 Ft/fő- melynek befizetési határideje: A befizetéseket személyesen, vagy telephelyenként összegyűjtve névsorral együtt kell leadni Szolnoki Beátának 46/ ) a Stratégiai Igazgatóságon. A Kirándulás maximális kapacitása: 80 fő A kiránduláson való részvétel regisztrációja érkezési sorrendben történik, a részvételi díj befizetésével együtt.

11 SZOCIO-TÚRA Régi hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük a Szociális Munka Hete rendezvénysorozat keretén belül a korábbi években is nagy sikernek örvendő Szociotúrát. A megmérettetés időpontjául november 12-ét jelöltük ki, és az idei túra a Mozizoona jegyében zajlik. Indulás helyszíne: Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezete Hajléktalan Gondozóközpont Nappali Melegedő /3527 Miskolc, Baross G. u / A regisztráció időpontja: A szociotúra tervezett zárása: óra november 12. szerda óra között /regisztráció, indulás/ A nevezéseket a mellékelt jelentkezési lapon október 22-ig a címre várjuk! A nevezés elfogadásáról vagy elutasításáról visszajelzést küldünk ben. Amit a túráról még tudni kell: - Összesen huszonkét csapat jelentkezését várjuk az alábbi megosztás szerint: MESZEGYI részéről 14 csapat Meghívott szervezetek részéről Stratégiai Igazgatóság: Egészségügyi Szolgáltatások Ig.: Célcsoport Specifikus Ellátások Ig.: Családsegítés Gyermekjóléti Alapellátások Ig.: Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Ig.: Humánerőforrás csoport, műszaki csoport, gazdasági egység, konyhák: 1 csapat 2 csapat 3 csapat 3 csapat 3 csapat 2 csapat 8 csapat - A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk fogadni. - Csapatok maximális létszáma 5 fő. /A torlódás elkerülése érdekében az 5 fős létszámot kérjük, ne lépjétek túl!/ NÉHÁNY SZÓ AZ IDEI EXTRA FELADATOKRÓL. AMI LEHET, HOGY SEGÍT A PONTSZERZÉSBEN 2014-ben úgy gondoltuk, hogy extra feladatokkal is készülünk, melyek teljesítésével több extra pontot is szerezhettek csapataitoknak. Ezeket a feladatokat a Szociotúrát megelőző hetekben kell megoldani és elküldeni számunkra. Fontos tehát, hogy a jelentkezéseket minél hamarabb küldjétek el nekünk, mert akkor a feladatokat is hamarabb kapjátok meg, így több időtök lesz azt megoldani. Ezeket a különleges kihívásokat a jelentkezések beérkezését követően küldjük el a csapatoknak a megadott elérhetőségre. További információt Antal Ágnestől és Vajdáné Homovics Dórától a 46/ os telefonszámon kérhettek. Üdvözlettel: Szervező csapat

12 EXTRA FELADATOK A SZOCIOTÚRÁRA Kedves Kollégák! 2014-ben extra feladatokkal is készülünk, melyek teljesítésével több extra pontot is szerezhettek csapataitoknak. Első házi feladat: Beküldési határidő: november 5. (szerda) déli 12 óra. Cím: 3525 Miskolc, Arany János U. 37. sz.- Stratégiai Igazgatóság Akit keresni kell: Vajdáné Homovics Dóra, Dohány Zsófi, Sándor Tamás, Sajtosné Ceglédi Olga vagy Antal Ágnes Az elkészített feladatokat személyesen kell behozni. A feladat leírása: Valószínű hallottatok róla, hogy a Szociális Munka Hetén, idén egy konferenciát is szervezünk, melynek címe és témája A MI Világunk, a mi világunk? Szociális Élet? Pálya? Modell? A szociális szakma jövője, fontossága, létjogosultsága. A konferencia témakörének égisze alatt feladatotok a következő: Csapatonként készíthettek egy képet, melyben bemutatjátok mit gondoltok saját hivatásotokról, mit jelent szakmátok, milyen nehézségekkel kell megküzdenetek. A mindennapok harcainak, sikereinek hiteles ábrázolása a szociális, gyermekjóléti/védelmi, egészségügyi vagy akár az igazgatási, irányítási, gazdasági, területeken dolgozó szakembereknek. Hogy érzitek magatokat, milyen jövőt láttok magatok előtt. A pályaművek témája: A szociális élet, a segítő hivatás A pályaműveket egy A/3-s rajzlapra kérjük elkészíteni, bármilyen technika alkalmazásával. A pályaművek hátoldalán fel kell tüntetni: a készítők neveit, a csapatnevet, a mű címét és mellékelni kell egy rövid bemutatást, ami arról szól, hogy mit is jelent az elkészített alkotás. Az elkészített munkákat a beérkezést követően lamináljuk, majd a Szociális Munka Hete keretében megrendezendő konferencián egy kiállítás formájában tesszük megtekinthetővé, láthatóvá. A feladat elkészítése 10 pontot ér, mely a csapatok menetlevelén feltüntetésre kerül.

13 Második házi feladat: A második feladattal tulajdonképpen már a Szociotúrára készítünk fel benneteket. A Túra idén a mozi világába, a filmvászonra, a színészek, a filmzenék világába kalauzol benneteket. A Túra egyik állomásán szükségetek lesz ezen feladatra Készüljetek.... mikor egy film kezd összeállni, mikor a forgatókönyvekből lassan elkészül egy film, eljön a pillanat, mikor fontossá válik a zene. Néhány filmnél maradandóbb a zenéje, gondoljatok csak a Titanicra vagy az Ének az esőre. Celine Dion vagy Frank Sinatra maradandót alkotott erre kérünk most benneteket is. Ezen az estén is eljön az a perc, a legszebb perc, mikor az álomból valóság válik s néhány kósza hangjegyből egy dallam fakad Ezeket a hangocskákat kell Nektek megkeresni, összefogni és hozzáadott szavakkal egy csodás dalt szerezni. Hogy e feladatra fel tudjatok készülni segítséget adunk Nektek: A Ti csapatotoknak a következő zenére kell egy újragondolt és átírt szövegű dalt szereznie: A csapat neve: Téma amire a szövegnek épülnie kell: Feldolgozandó filmzene: Minden résztvevő csapat a saját szakterületét kell, hogy megénekelje salalalalalala Természetesen magyar nyelven. Fontos, minden csapattagnak részt kell venni a feladatban. Időtök van a gyakorlásra!!!! Elképzelhető, hogy akárcsak a Sakáltanyában Nektek elő kell majd adnotok saját szerzeményeiteket. Üdvözlettel: Szervező csapat ITT ADHATSZ, HOGY MÁS KAPHASSON

14 MISKOLCI VÖRÖSKERESZT VÉRADÓ NAPJA Helyszín: Időpont: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 3530 Miskolc, Arany János u november 13. (csütörtök) órától óráig Kiskorom óta vártam, hogy másoknak segítsek és most idén kétszer is adtam vért. Azért leszek rendszeres véradó, mert ezzel is szeretném támogatni azokat, akik most is kórházban fekszenek vagy éppen műtéthez kell az én vérem. És nem csak rólam szól, hanem mindenkiről. Mindig jobb adni, mint kapni! :) Ez az én mottóm! Adjunk vért, hogy minél több embert támogassunk! :)... A vért a 20. század eleje óta használják mikor is a különböző vércsoportok meghatározásának köszönhetően a donort és a beteget elfogadható biztonsággal lehetett párosítani. Azóta már gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb műtéteknél, bizonyos életmentő kezeléseknél és a gyógyszerek gyártásnál is nagy szerepet játszik. A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus, amely mindenképpen megbecsülést érdemel(ne)! Ha a Te vércsoportod... neki segíthetsz neked segíthet A+ A+ AB+ A+ A A+ B+ AB B+ B+ AB+ B+ AB+ AB+ bárki A- A+ A- AB+ AB- A bárkinek 0- B- B+ B- AB+ AB- B- 0- AB- AB+ AB- AB- A- B- 0- A magyarok vércsoport-megoszlása kb.: A 40%; B 20%; 0 30%; AB 10% ezen belül az Rh pozitív 90%, az Rh negatív 10%. MEGÚJULÁS ÉS SZOCIOLÓGIA Előadások a szociális munka témakörében: óra között: Dr. Kozma Judit - Szociális munka a végeken óra között: Gyukits György - Fiatalkorú terhesség és gyermekvállalás a mélyszegénységben élők körében Helyszín: MAB székházban a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetének szervezésében Miskolc, Erzsébet tér 3. Időpont: november 13. (csütörtök) órától óráig

15 ZÁRÓ RENDEZVÉNY Helyszín: Időpont: Központi Leánykollégium 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.sz november órától óráig A Záró Rendezvény programja: Zenés, táncos mulatság, az önfeledt szórakozás jegyében. Batyus party, Barsi Csaba és Karaoke alapozza meg vidám hangulatunkat Szeretettel meghívjuk Intézményünk és a szociális szakma minden egyes dolgozóját a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által szervezett Szociális Munka Hete elnevezésű program Záró rendezvényére. Idén Batyus Bulit tartunk, tehát ételét, italát mindenki hozza magával. Amit kínálunk.. jó zene, táncház, társaság és az elmaradhatatlan zsíros kenyér, hagymával. Néhány érdekesség az este alkalmával fogyasztandó italokról Lengyelországban és Csehországban receptre kapható a sör Hosszas kutatások végeredményeként állítják, hogy napi alkohol fogyasztása két és fél évvel hosszabbította meg a páciensek életét, azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak. A sör és a bor az immunrendszer működésére jótékony hatással van, magas ásványi anyag, vitamin- és antioxidáns tartalma vírusfertőzések ellen is védelmet nyújt. A rendszeres sör és borfogyasztás gátolja az artériákban a véralvadék és a lerakódások kialakulását, ezáltal a szívinfarktus-esély 50 %-kal csökkenhet, emeli a jó HDL koleszterint, csökkenti az ártalmas LDL koleszterint és jó hatású a vérkeringésre. Ismert, hogy 1 liter sörben ugyanannyi antioxidáns van, mint 4-5 adag gyümölcsben. Vörösbor fogyasztása kifejezetten mérsékli az érelmeszesedés kialakulását A pálinka önmagában jó a magas vérnyomás ellen. A fokhagymás pálinka valóságos varázsszer.

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás

Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás Vargáné Subicz Beáta Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai A követelménymodul száma: 1356-06A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Kedves Munkatársaim!

Tisztelt Kollégák! Kedves Munkatársaim! Főigazgatói köszöntő 1 Tisztelt Kollégák! Kedves Munkatársaim! A soproni Fűzfa Jutka ahogy Nagy Márta róla írott cikkéből kiderül... csecsemőotthonban kezdte az életét és huszonkét éve él a Tómalom utcai

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 Készült: 2011. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. közel egymáshoz. bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei

Óbudai Információs Füzetek. közel egymáshoz. bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Óbudai Információs Füzetek közel egymáshoz bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Óbudai Információs Füzetek közel egymáshoz bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Kiadja: Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona Hírlevél 2. évfolyam 4. szám.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona Hírlevél 2. évfolyam 4. szám. HÍRLEVÉL A tartalomból: 1. A II. Módszertani Konferencia programja 2. Bemutatkozik a Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona 3. Beszámoló az Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona 2009-es

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 március Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP

A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP Civil_Szemle_2011_3_beliv 9/2/11 11:40 AM Page 97 A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP Csonkáné Utasi Katalin Dusa Ágnes Fehér Angéla Bevezető Munkánk és a napi életünk során is nap, mint nap szembesülünk azzal,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Weeber Tibor alpolgármester

Weeber Tibor alpolgármester ~ 1 +L~.ol ot. '"'ell. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Népjóléti Bizottság! Tárgy: Beszámoló a Kőbányai Családsegítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről Szabó

Részletesebben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül.

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ne s A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ÚJRA FORDULT A KOCKA A HOMOKHÁTSÁGBAN Ásotthalom ifjúsági önkormányzata vette át a kistérségi soros elnökséget Szeptember 19-én, szombaton

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt 2014. június 15. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény HÍRLEVÉL II. évfolyam 2. szám Köszönjük! Megint eltelt egy félév. S ez idő alatt is oly sok minden történt velünk,

Részletesebben