Szociális Munka Hete 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális Munka Hete 2014."

Átírás

1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény bemutatja Szociális Munka Hete november

2 A SZOCIÁLIS SZAKMA KIALAKULÁSA A szociális munka önmeghatározása szerint segítő szakma, vagy más megközelítésben segítő hivatás. Az emberi szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtésében segít azoknak az embereknek, akik erre a fennálló körülmények között önmaguk erejéből nem képesek. Segít abban, hogy az erőtlenek jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, használati tárgyakhoz, értelmes és hasznos tevékenységhez, gondoskodáshoz, működőképes emberi kapcsolatokhoz, fejlődéshez és jogokhoz jussanak. A szociális munkások és a szociális munkát végzők számára a feladataik teljesítéséhez szükséges forrásokat, a források elosztásának elveit, módját, mértékét és intézményrendszerét az aktuális szociálpolitika határozza meg. Jogi szabályozás révén ad felhatalmazást, megbízást a szociális munkásoknak segítő tevékenységeikhez. A szociális munkások szerepe a kliensek életében az, hogy átmenetileg vagy tartósan fennálló szociális problémáikban lehetőleg olyan segítséget adjanak, amely lehetővé teszi számukra, hogy úgy élhessenek, mint mások. Azt is mondhatjuk, hogy a szociális munkások szerepe a kliensek társadalmi integrációjában van. A hathatós integráció érdekében a szociális munkások igyekeznek kiegyenlíteni kliensek hátrányait, védelmezni az önmaguk védelmére képteleneket, motiválni a reményvesztetteket, kiábrándultakat és problémáikban érintetteket a szükséges változtatásokra, közvetíteni a kliensek és környezetük közötti kapcsolatban. Törekszenek a szociálpolitikát úgy befolyásolni, hogy az a lehető legoptimálisabban szolgálja a kliensek érdekeit. Munkájuk hatékonysága érdekében javítják saját szolgáltatásaikat és fejlesztik önmagukat. A szociális munkások nem minden problémával küzdő embernek, vagy embercsoportnak segítenek. Klienseik azok, akik felkeresik őket segítségért, vagy azok, akiket a társadalom - önmaga védelme érdekében- arra kötelez, hogy igénybe vegyék a szociális munkások szolgáltatásait vagyis: A védelemre szoruló gyermekek és felnőttek, a gondoskodást igénylő idősek és fogyatékkal élők, a hajléktalan és a munkanélküli emberek, a betegek, az ellenőrzés alá vont bűnelkövetők, a hátrányosan megkülönböztetettek és kirekesztettek, a szegénységben élők és a szociális krízisben lévők. Számos konkrét szakmai tevékenység jelenti azt a segítséget, mellyel megvalósítják szakmai céljaikat. Tevékenységeiket végezhetik önálló szociális intézményekben pl. családsegítő központokban, gyermekjóléti szolgálatokban, hajléktalan szállókon, de végezhetik nem szociális szervezetekben is pl. iskolákban, kórházakban, büntetés-végrehajtási intézetekben - hozzájárulva feladataik hatékonyabb ellátásához. A szociális munkások többsége állami vagy önkormányzati intézményben dolgozik, de független szervezetek,- egyházak, alapítványok, egyesületek- is igényt tartanak munkájukra.

3 A szociális munka olyan szakma, amely nyíltan vállalja, hogy törekszik tevékenységeiben önmaga által választott értékeket megvalósítani. Választott alapértékei: az egyenjogúság, a társadalmi szolidaritás, az igazságosság a társadalmi javak elosztásában, az embereknek az önrendelkezéshez való joga, az együttműködés minden kapcsolatban, az emberi méltóság, a titoktartás és a problémával küzdők pozitív megkülönböztetése. Ezen alapértékeket a szociális szakmák képviselői 1995-ben Etikai Kódexben is megfogalmazták. A kódex szolgálja a gyakorló szociális munkásokat napi munkájuk végzésében és egyben tudósítja a társadalom tagjait a szociális munka lényegéről. Az emberiség történelme során többféle gazdasági, politikai és kulturális formációt fejlesztett és próbált ki. Ezektől mindig azt remélte, jobb életet biztosít majd az embereknek. A szociális munkások tudják, hogy nincs ideálisan jó társadalom és ideálisan jó ember. Adott társadalom és adott időben élő emberek vannak, és minden időben voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal. A szociális munkások hivatása az, hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedéseit csökkentsék. Ésszel és szívvel. Ágoston Magdolna

4 HOGYAN ALAKULT KI A SZOCIÁLIS MUNKA HETE MISKOLCON Szociális Munka Hete Miskolcon Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk Ha megkísérled feltűnés és hiú szerep nélkül segíteni az embereket Márai Sándor: Az élet értékéről Amikor szociális munkáról, szociális gondoskodásról beszélünk Márai szavai csengenek vissza, hiszen a szociális munka az embereknek más emberek felé irányuló szeretetéből származik. Több száz éves jóakaratban és vallási kötelességteljesítésben találja meg gyökereit. Ennek ellenére nemzetközi méretekben is csak a XX. század elején vált elismert hivatássá, mely speciális képzést és szaktudást igényel. Magyarországon szociális munkáról legalább is a mai értelemben alig éve beszélünk, a szakma kialakulása mindenképpen a rendszerváltáshoz köthető. Ezt megelőzően szegénységről, szociális problémáról, társadalmi hátrányokról nem volt szabad beszélni. Ma már tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a nagy társadalmi feszültségeket okozó, tömegesen jelentkező problémák kezelésére időben találjunk válaszokat és megfelelő szakértelemmel tudjuk kezelni azokat. Különösen fontos ez települési/önkormányzati szinten, hiszen az egyes emberek, közösségek problémái itt ezen a szinten csapódnak le, így a konkrét segítségnyújtás módját is itt nekünk - kell megtalálni. A szociális intézmények, szervezetek és az ott dolgozó kollégák ma gyakran villámhárító, feszültség levezető szerepet töltenek be a helyi közösség életében. Munkánknak ez az oldala talán jobban ismert, hiszen a híradásokban is elsősorban a szélsőséges esetek, ügyek szerepelnek. Pedig szerteágazó tevékenységünk közös nevezője a biztonság, a támogatást nyújtó háttér. Az intézmények működése, a szociális munkások munkája révén a szülők nyugodtan végezhetik munkájukat helyt tudnak állni munkahelyeiken mert gyermeküket biztos kezekben tudhatják a bölcsődékben a szociális gondozók ott vannak az idős emberek mellett, segítik őket abban, hogy minél tovább saját otthonukban, biztonságos és megszokott környezetükben élhessenek de ott vannak az idősotthonokban, gondozóházakban és teljes körű ellátást nyújtanak, igyekeznek megteremteni a feltételeket a méltóságteljes időskor biztosításához sokszor a szociális munkás támogató segítése az utolsó esély a munkáját, egzisztenciáját vesztett ember, vagy adósságspirálba került család számára a szociális munkások támogatják az elhanyagolt, bántalmazott, csellengő veszélyeztetett gyermekeket, segítik őket abban, hogy megtalálják a helyes utat, a megfelelő kapaszkodókat, hogy életük ne jusson már fiatalon zátonyra de a szociális munkások ott vannak az utcákon, a külterületeken és munkájuk a szélsőséges élethelyzetekben szó szerint életmentő lehet. November 12-e a Szociális Munka Napja, ezen a napon országszerte a szociális munkásokat, a szociális területen dolgozókat köszöntik. Miskolcon 2005 óta a Szociális Munka Napja köré egy egész hetes rendezvénysorozat szerveződik ben a Szociális Munka Hetét a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ indította útjára együttműködve a társintézményekkel, egyházi és civil szervezetekkel ban a jogutód intézmény a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény folytatja a hagyományokat. A hét programjai az elmúlt évek alatt változtak, színesedtek a célok azonban változatlanok:

5 Egyrészt kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy önkormányzatunk és a miskolci civil és egyházi szervezetek által nyújtott szociális gyermekjóléti gyermekvédelmi támogatásokat, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat minél szélesebb körben bemutassuk. Tájékoztassuk a város polgárait az ellátások feltételeiről, módjáról, a hozzájutás lehetőségeiről, hogy a pontos és széleskörű információk révén a segítségre szorulók és a potenciális igénybevevők számára megkönnyítsük az eligazodást a jóléti ellátások rendszerében. Másrészt napi munkánk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy hivatásunk a szociális munka társadalmi elismertsége, nagyon alacsony. Tehetséges, felkészült szakemberek pályaelhagyásának ez az elsődleges oka. E rendezvénysorozat keretében szeretnénk megmutatni, felhívni a figyelmet arra, hogy milyen sokrétű tudást, tapasztalatot igényel a szociális munka gyakorlása, milyen elhivatottság és lelkierő kell ahhoz, hogy nap mint nap szembe tudjunk nézni nagyon nehéz olykor szélsőséges élethelyzetekkel, és segítséget, kapaszkodót tudjunk nyújtani azoknak az embereknek, családoknak, akik másra már nemigen számíthatnak. Harmadrészt azt gondolom és hiszem, hogy a közös programoknak közösségteremtő erejük van. Lehetőséget adnak a kollégáknak arra, hogy a hétköznapokból kilépve, egy kicsit más, kötetlenebb keretek között találkozzanak, ez az intézmények - intézményekben dolgozó emberek - közötti szakmai és emberi kapcsolatokat, együttműködést is erősíti. Végső soron ventillációs lehetőséget, kikapcsolódást biztosít és ezzel a kiégés megelőzését is szolgálja. Az országban egyedülálló és azt gondolom példa értékű volt az a kezdeményezés, amely útjára indította a Szociális Munka Hetét. Példa értékű, mert összefogással a miskolci szociális és gyermekvédelmi intézmények, egyházi és civil szervezetek összefogásával, a szakmából úgymond alulról jövő kezdeményezésként valósult meg. Amikor útjára indítottuk a Szociális Munka Hetét csak remélni mertük, hogy lesz folyatása, ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált Miskolcon október 27. Földessy Judit

6 SZOCIÁLIS MUNKA HETE NOVEMBER November 10. A MI VILÁGUNK, A MI VILÁGUNK? SZOCIÁLIS ÉLET? PÁLYA? MODELL? KONFERENCIA - Állami, szakmai és civil nézőpontok a szociális szakma, pálya létjogosultságával kapcsolatban. Merre tovább? Mi a jelenünk és a jövőnk? Hogyan látjuk mi és mások? ezekről beszélgetünk szakmatársakkal, állami vezetőkkel, független szakmák képviselőivel CIVIL BÖRZE A KONFERENCIA IDEJE ALATT - Lehetőséget kínálunk a civil és nem civil szektor tagjai közötti ismerkedésre, kapcsolatteremtésre. A meghívott civil szervezet képviselői, a segítő szakmában dolgozó szakemberek, és az érdeklődő hallgatók között személyes, interaktív találkozásra van lehetőség. Megismerkedhetnek a résztvevők a megjelent civil szervezetek szolgáltatásaival. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar C/2 épületének aulája, és a 35-ös előadója 3530 Miskolc, Egyetem út 1. sz óra között November 11. BÜKKI TÚRÁK Túravezető: Szolnoki Beáta Találkozó: 9.00 órakor LÁÉV Erdei Kisvasút Miskolc, Dorottya u.-i végállomásnál Cél: Kirándulás kisvonattal a Bükkbe November 12. SZOCIO TÚRA Mozizoona Bővebb tájékoztatót az eseményről a résztvevőknek en keresztül küldünk November 13. ITT ADHATSZ! HOGY MÁS KAPHASSON! Miskolci Vöröskereszt véradó napja- egyeztetés alatt MEGÚJULÁS ÉS SZOCIOLÓGIA előadások a MAB székházban a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetének szervezésében November 14. ZÁRÓ RENDEZVÉNY BATYUS BULI Központi Leánykollégium Miskolc, Palóczy u. 1. sz órától óráig

7 A MI VILÁGUNK, A MI VILÁGUNK? SZOCIÁLIS ÉLET? PÁLYA? MODELL? KONFERENCIA Regisztráció, sajtótájékoztató Köszöntő és megnyitó Dr. Kriza Ákos polgármester, Miskolc Dr. Horváth Zita általános rektor helyettes, ME Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán, ME - BTK Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra intézetigazgató, Szociológiai Intézet, ME-BTK Földessy Judit igazgató, MESZEGYI Plenáris előadás A MI Világunk, a mi világunk? Szociális Élet? Pálya? Modell? A szociális szakma jövője, fontossága, létjogosultsága Előadók: Nyitrai Imre - szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, EMMI Vecsei Miklós - alelnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kávészünet Szakmai Kerekasztal beszélgetés Utak és lehetőségek - szakmai kerekasztal beszélgetés a plenáris előadással kapcsolatban Moderátor: Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra intézetvezető, Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet Beszélgető társak: Nyitrai Imre - szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, EMMI Vecsei Miklós alelnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiss Gábor alpolgármester, Miskolc Földessy Judit igazgató, MESZEGYI Dr. Hadnagy József Phd - főiskolai docens, EKTF Panker Mihály igazgató, EESZI Szabó János - alelnök, MACSGYOE Acsainé Végvári Katalin elnök, Bölcsődék Országos Egyesülete

8 Szünet Kisfilmek a Mi Világunkból? - A MI VILÁGUNK, a mi világunk?! Kisfilm pályázatra beérkezett pályaművek levetítése Beszélhetések Más szemmel. avagy hogy látnak minket mások? Gondolatok és képzetek a szociális szakma jelentőségéről moderátor: Dr. Osváth Andrea egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet Akik máshogy látnak: Demkó Norbert, műsorvezető Dr. Bakos Ilona, körzeti orvos Balázsné dr. Burkus Gabriella, ügyész Osváth Tibor, színművész Velkey Balázs, pedagógus Zsombori Zsolt, MKB fiókigazgató Bodnár Roland, rendőr százados, parancsnok, Multinacionális vállalat képviselője A Szakmai Találkozó zárása A konferencia és a Civil Börze helye és ideje: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar C/2 épületének aulája, és a XXXV-ös előadója 3530 Miskolc, Egyetem út 1. sz óra között Jelentkezési határidő: A konferencián való részvétel térítésmentes. A jelentkezők megjelenésére egész nap számítunk! A konferenciára max.150 fő jelentkezését tudjuk elfogadni, beérkezési sorrend alapján. Bővebb információ: Képes Norbert és Sajtosné Ceglédi Olga - programfelelős Cím: 3525 Miskolc, Arany J. u. 37. Tel: 46/ , Fax: 46/ , A JELENTKEZÉSEKET -BEN FOGADJUK!

9 CIVIL BÖRZE Helyszín: Időpont: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar C/2 épületének aulája, és a 35-ös előadója 3530 Miskolc, Egyetem út 1. sz november óra között. Civil Börze egész nap A meghívott civil szervezet képviselői, a segítő szakmában dolgozó szakemberek, és az érdeklődő hallgatók között személyes, interaktív találkozásra van lehetőség. Megismerkedhetnek a résztvevők a megjelent civil szervezetek szolgáltatásaival. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ a városban több éve megrendezésre kerülő szociális munka hete rendezvénysorozat kiemelt szakmai programjaként megrendezi a második Civil Börzét. A rendezvény november 10.-én a szociális munka hetében kerül megrendezésre. Intézményünk rövidtávú célkitűzései között szerepel a Miskolcon működő civil szervezettekkel való hatékony együttműködés fejlesztése. Célunk, hogy intézményünk szolgáltatás palettája és a területen dolgozó szakemberek eszköztára a civilek által működtetett szolgáltatásokkal kiegészüljön, az ellátások komplexitásának elérése érdekében.

10 KIRÁNDULÁS HEGYEN-VÖLGYÖN, MERT A VONAT NEM VÁR Időpont: Találkozó: november 11. (kedd) 9.00 óra, LÁÉV Erdei Kisvasút végállomásánál, Miskolc, Dorottya utca Szeretettel meghívunk titeket (elszánt jelentkezőket) a,,szocmunka hetén belül én (kedden) vonatkirándulásunkra! Utunknak még csak a jelentős csapadék sem állhat útjába! A színpompás, őszi Bükkben zakatoló szerelvény ezen a napon is indul majd. A különvonatunk a Dorottya utcai állomásról indul Mahócára. A kisvasút barátainak önmagában is élményt jelent majd, hogy ismét kisvonattal utazhatnak a szárnyvonal teljes hosszán, ám ezen felül további fakultatív programokat is tervezhettek Mahóca környékén. A szerelvény az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt személykocsikból áll, előttük pedig a LÁEV két C-50-es kismozdonya szolgál majd. A kirándulás ára: 400 Ft/fő- melynek befizetési határideje: A befizetéseket személyesen, vagy telephelyenként összegyűjtve névsorral együtt kell leadni Szolnoki Beátának 46/ ) a Stratégiai Igazgatóságon. A Kirándulás maximális kapacitása: 80 fő A kiránduláson való részvétel regisztrációja érkezési sorrendben történik, a részvételi díj befizetésével együtt.

11 SZOCIO-TÚRA Régi hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük a Szociális Munka Hete rendezvénysorozat keretén belül a korábbi években is nagy sikernek örvendő Szociotúrát. A megmérettetés időpontjául november 12-ét jelöltük ki, és az idei túra a Mozizoona jegyében zajlik. Indulás helyszíne: Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezete Hajléktalan Gondozóközpont Nappali Melegedő /3527 Miskolc, Baross G. u / A regisztráció időpontja: A szociotúra tervezett zárása: óra november 12. szerda óra között /regisztráció, indulás/ A nevezéseket a mellékelt jelentkezési lapon október 22-ig a címre várjuk! A nevezés elfogadásáról vagy elutasításáról visszajelzést küldünk ben. Amit a túráról még tudni kell: - Összesen huszonkét csapat jelentkezését várjuk az alábbi megosztás szerint: MESZEGYI részéről 14 csapat Meghívott szervezetek részéről Stratégiai Igazgatóság: Egészségügyi Szolgáltatások Ig.: Célcsoport Specifikus Ellátások Ig.: Családsegítés Gyermekjóléti Alapellátások Ig.: Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Ig.: Humánerőforrás csoport, műszaki csoport, gazdasági egység, konyhák: 1 csapat 2 csapat 3 csapat 3 csapat 3 csapat 2 csapat 8 csapat - A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk fogadni. - Csapatok maximális létszáma 5 fő. /A torlódás elkerülése érdekében az 5 fős létszámot kérjük, ne lépjétek túl!/ NÉHÁNY SZÓ AZ IDEI EXTRA FELADATOKRÓL. AMI LEHET, HOGY SEGÍT A PONTSZERZÉSBEN 2014-ben úgy gondoltuk, hogy extra feladatokkal is készülünk, melyek teljesítésével több extra pontot is szerezhettek csapataitoknak. Ezeket a feladatokat a Szociotúrát megelőző hetekben kell megoldani és elküldeni számunkra. Fontos tehát, hogy a jelentkezéseket minél hamarabb küldjétek el nekünk, mert akkor a feladatokat is hamarabb kapjátok meg, így több időtök lesz azt megoldani. Ezeket a különleges kihívásokat a jelentkezések beérkezését követően küldjük el a csapatoknak a megadott elérhetőségre. További információt Antal Ágnestől és Vajdáné Homovics Dórától a 46/ os telefonszámon kérhettek. Üdvözlettel: Szervező csapat

12 EXTRA FELADATOK A SZOCIOTÚRÁRA Kedves Kollégák! 2014-ben extra feladatokkal is készülünk, melyek teljesítésével több extra pontot is szerezhettek csapataitoknak. Első házi feladat: Beküldési határidő: november 5. (szerda) déli 12 óra. Cím: 3525 Miskolc, Arany János U. 37. sz.- Stratégiai Igazgatóság Akit keresni kell: Vajdáné Homovics Dóra, Dohány Zsófi, Sándor Tamás, Sajtosné Ceglédi Olga vagy Antal Ágnes Az elkészített feladatokat személyesen kell behozni. A feladat leírása: Valószínű hallottatok róla, hogy a Szociális Munka Hetén, idén egy konferenciát is szervezünk, melynek címe és témája A MI Világunk, a mi világunk? Szociális Élet? Pálya? Modell? A szociális szakma jövője, fontossága, létjogosultsága. A konferencia témakörének égisze alatt feladatotok a következő: Csapatonként készíthettek egy képet, melyben bemutatjátok mit gondoltok saját hivatásotokról, mit jelent szakmátok, milyen nehézségekkel kell megküzdenetek. A mindennapok harcainak, sikereinek hiteles ábrázolása a szociális, gyermekjóléti/védelmi, egészségügyi vagy akár az igazgatási, irányítási, gazdasági, területeken dolgozó szakembereknek. Hogy érzitek magatokat, milyen jövőt láttok magatok előtt. A pályaművek témája: A szociális élet, a segítő hivatás A pályaműveket egy A/3-s rajzlapra kérjük elkészíteni, bármilyen technika alkalmazásával. A pályaművek hátoldalán fel kell tüntetni: a készítők neveit, a csapatnevet, a mű címét és mellékelni kell egy rövid bemutatást, ami arról szól, hogy mit is jelent az elkészített alkotás. Az elkészített munkákat a beérkezést követően lamináljuk, majd a Szociális Munka Hete keretében megrendezendő konferencián egy kiállítás formájában tesszük megtekinthetővé, láthatóvá. A feladat elkészítése 10 pontot ér, mely a csapatok menetlevelén feltüntetésre kerül.

13 Második házi feladat: A második feladattal tulajdonképpen már a Szociotúrára készítünk fel benneteket. A Túra idén a mozi világába, a filmvászonra, a színészek, a filmzenék világába kalauzol benneteket. A Túra egyik állomásán szükségetek lesz ezen feladatra Készüljetek.... mikor egy film kezd összeállni, mikor a forgatókönyvekből lassan elkészül egy film, eljön a pillanat, mikor fontossá válik a zene. Néhány filmnél maradandóbb a zenéje, gondoljatok csak a Titanicra vagy az Ének az esőre. Celine Dion vagy Frank Sinatra maradandót alkotott erre kérünk most benneteket is. Ezen az estén is eljön az a perc, a legszebb perc, mikor az álomból valóság válik s néhány kósza hangjegyből egy dallam fakad Ezeket a hangocskákat kell Nektek megkeresni, összefogni és hozzáadott szavakkal egy csodás dalt szerezni. Hogy e feladatra fel tudjatok készülni segítséget adunk Nektek: A Ti csapatotoknak a következő zenére kell egy újragondolt és átírt szövegű dalt szereznie: A csapat neve: Téma amire a szövegnek épülnie kell: Feldolgozandó filmzene: Minden résztvevő csapat a saját szakterületét kell, hogy megénekelje salalalalalala Természetesen magyar nyelven. Fontos, minden csapattagnak részt kell venni a feladatban. Időtök van a gyakorlásra!!!! Elképzelhető, hogy akárcsak a Sakáltanyában Nektek elő kell majd adnotok saját szerzeményeiteket. Üdvözlettel: Szervező csapat ITT ADHATSZ, HOGY MÁS KAPHASSON

14 MISKOLCI VÖRÖSKERESZT VÉRADÓ NAPJA Helyszín: Időpont: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 3530 Miskolc, Arany János u november 13. (csütörtök) órától óráig Kiskorom óta vártam, hogy másoknak segítsek és most idén kétszer is adtam vért. Azért leszek rendszeres véradó, mert ezzel is szeretném támogatni azokat, akik most is kórházban fekszenek vagy éppen műtéthez kell az én vérem. És nem csak rólam szól, hanem mindenkiről. Mindig jobb adni, mint kapni! :) Ez az én mottóm! Adjunk vért, hogy minél több embert támogassunk! :)... A vért a 20. század eleje óta használják mikor is a különböző vércsoportok meghatározásának köszönhetően a donort és a beteget elfogadható biztonsággal lehetett párosítani. Azóta már gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb műtéteknél, bizonyos életmentő kezeléseknél és a gyógyszerek gyártásnál is nagy szerepet játszik. A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus, amely mindenképpen megbecsülést érdemel(ne)! Ha a Te vércsoportod... neki segíthetsz neked segíthet A+ A+ AB+ A+ A A+ B+ AB B+ B+ AB+ B+ AB+ AB+ bárki A- A+ A- AB+ AB- A bárkinek 0- B- B+ B- AB+ AB- B- 0- AB- AB+ AB- AB- A- B- 0- A magyarok vércsoport-megoszlása kb.: A 40%; B 20%; 0 30%; AB 10% ezen belül az Rh pozitív 90%, az Rh negatív 10%. MEGÚJULÁS ÉS SZOCIOLÓGIA Előadások a szociális munka témakörében: óra között: Dr. Kozma Judit - Szociális munka a végeken óra között: Gyukits György - Fiatalkorú terhesség és gyermekvállalás a mélyszegénységben élők körében Helyszín: MAB székházban a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetének szervezésében Miskolc, Erzsébet tér 3. Időpont: november 13. (csütörtök) órától óráig

15 ZÁRÓ RENDEZVÉNY Helyszín: Időpont: Központi Leánykollégium 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.sz november órától óráig A Záró Rendezvény programja: Zenés, táncos mulatság, az önfeledt szórakozás jegyében. Batyus party, Barsi Csaba és Karaoke alapozza meg vidám hangulatunkat Szeretettel meghívjuk Intézményünk és a szociális szakma minden egyes dolgozóját a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által szervezett Szociális Munka Hete elnevezésű program Záró rendezvényére. Idén Batyus Bulit tartunk, tehát ételét, italát mindenki hozza magával. Amit kínálunk.. jó zene, táncház, társaság és az elmaradhatatlan zsíros kenyér, hagymával. Néhány érdekesség az este alkalmával fogyasztandó italokról Lengyelországban és Csehországban receptre kapható a sör Hosszas kutatások végeredményeként állítják, hogy napi alkohol fogyasztása két és fél évvel hosszabbította meg a páciensek életét, azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak. A sör és a bor az immunrendszer működésére jótékony hatással van, magas ásványi anyag, vitamin- és antioxidáns tartalma vírusfertőzések ellen is védelmet nyújt. A rendszeres sör és borfogyasztás gátolja az artériákban a véralvadék és a lerakódások kialakulását, ezáltal a szívinfarktus-esély 50 %-kal csökkenhet, emeli a jó HDL koleszterint, csökkenti az ártalmas LDL koleszterint és jó hatású a vérkeringésre. Ismert, hogy 1 liter sörben ugyanannyi antioxidáns van, mint 4-5 adag gyümölcsben. Vörösbor fogyasztása kifejezetten mérsékli az érelmeszesedés kialakulását A pálinka önmagában jó a magas vérnyomás ellen. A fokhagymás pálinka valóságos varázsszer.

Szociális Munka Hete 2013. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. 2013. november 11 15.

Szociális Munka Hete 2013. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. 2013. november 11 15. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ bemutatja Szociális Munka Hete 2013. 2013. november 11 15. A SZOCIÁLIS SZAKMA KIALAKULÁSA A szociális munka önmeghatározása

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ programnaptára 2013. július

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ programnaptára 2013. július Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ programnaptára 2013. július Csak a segítség, a vigasz, A barátság, az az igaz, Csak az a gyémánt-szeretet, Mi

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Események TÁMOP MEGHÍVÓ. Tisztelt Partnerünk!

Események TÁMOP MEGHÍVÓ. Tisztelt Partnerünk! Események TÁMOP TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT A PROJEKT KERETÉBEN?KARRIERPÁLYA A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEKBEN? CÍMMEL SZERVEZETT WORKSHOPRA Idõpont: 2012. június 13. (szerda) A workshopon való részvétel ingyenes!

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ programnaptára augusztus

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ programnaptára augusztus Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ programnaptára 2013. augusztus Ha jót teszel, légy hálás érte. Lev Tolsztoj Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

Kedves Kollegák! Ez alkalomból megszervezzük a III. Magyarországi Szubsztitúciós Fórumot

Kedves Kollegák! Ez alkalomból megszervezzük a III. Magyarországi Szubsztitúciós Fórumot MEGHÍVÓ Kedves Kollegák! A budapesti Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciája és a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 1987-ben jöttek létre és ezért idén, 2012-ben ünneplik a 25 éves születésnapjukat.

Részletesebben

Forrás: www.indafoto.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. augusztus

Forrás: www.indafoto.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. augusztus Forrás: www.indafoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. augusztus Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

Forrás: www.indafoto.blog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július

Forrás: www.indafoto.blog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július Forrás: www.indafoto.blog.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért TanodaPlatformkonferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért 2014. december 12. 10.00 15.30 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. Mi is az a tanoda Miről szól ez a konferencia

Részletesebben

FELHÍVÁS. I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia. Kaposvár, február 5-6.

FELHÍVÁS. I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia. Kaposvár, február 5-6. FELHÍVÁS I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia Kaposvár, 2015. február 5-6. A konferencia a Dél- Dunántúl régióban című, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 azonosítójú projekt keretében kerül megrendezésre.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra.

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. Elnök: Tagok: Külső tag: Szabó-, egyetemi docens, elnök Kozma egyetemi docens, főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Földessy

Részletesebben

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! Az idei évben harmadik alkalommal lehetünk együtt a Magyar Ápolási Egyesület Országos

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

I. HAJDÚ DIÁKTURISZTIKAI TALÁLKOZÓ

I. HAJDÚ DIÁKTURISZTIKAI TALÁLKOZÓ I. HAJDÚ DIÁKTURISZTIKAI TALÁLKOZÓ Debrecen - Erdőspuszta 2010. szeptember 18. szombat I. HAJDÚ DIÁKTURISZTIKAI TALÁLKOZÓ 2010. szeptember 18. szombat A Magyar Diáksport Szövetség és a Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

KONFERENCIA FELHÍVÁS

KONFERENCIA FELHÍVÁS KONFERENCIA FELHÍVÁS Őshonos- és Tájfajták - Ökotermékek Egészséges táplálkozás - Vidékfejlesztés A XXI. század mezőgazdasági stratégiái TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2016. október 05-07. Nyíregyházi Egyetem,

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

www.wiki.startlap.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. július

www.wiki.startlap.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. július www.wiki.startlap.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. július Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának Védnöke: Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Dr. Pogány Magdolna PhD

Részletesebben

Ajánlat. Az új közbeszerzési törvény várható rendelkezései:

Ajánlat. Az új közbeszerzési törvény várható rendelkezései: Ajánlat Közbeszerzési interaktív előadás Az új közbeszerzési törvény várható rendelkezései: Az új törvény szerkezete, szabályozása, az eljárási fajtákat és az eljárási rendeket érintő változások. Levelezési

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csoportja Péter: 06/70-949-2215 és a Csatári Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara közösen bemutatja: PROGRAMFÜZET Szervező:

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI, SZPONZORI ÉS REKLÁMAJÁNLAT

KIÁLLÍTÓI, SZPONZORI ÉS REKLÁMAJÁNLAT AZ MDT REGIONÁLIS KONGRESSZUSA, A CSALÁDORVOSI, RENDEZVÉNY NEVE EDUKÁCIÓS, METABOLIKUS ÉS GENETIKAI MUNKACSOPORT TOVÁBBKÉPZŐ RENDEZVÉNYE HELYSZÍN ETO Park Hotel****, Győr IDŐPONT 2016. november 3-5. RENDEZVÉNY

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ EMBER 1. NAP december 3. (csütörtök)

FÓKUSZBAN AZ EMBER 1. NAP december 3. (csütörtök) FÓKUSZBAN AZ EMBER A 2007-2013 programozási időszak zárókonferenciája A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program sikerei 2015. december 3-4. Győr, Széchenyi

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csatári Péter: Csoportja 06/70-949-2215 és a Szegedi Tudományegyetem Boros István: Általános 06/20 Orvostudományi 522-0053 Kara közösen bemutatja:

Részletesebben

ÚJ NEMZEDÉK KONFERENCIA Közösségi terek ma és holnap

ÚJ NEMZEDÉK KONFERENCIA Közösségi terek ma és holnap ÚJ NEMZEDÉK KONFERENCIA Közösségi terek ma és holnap 2016. november 14. Kedves Vendégünk! Szeretettel köszöntjük az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. szervezésében első alkalommal megvalósuló Új Nemzedék

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

PROGRAM. III. Regionális Konferenciasorozat rendezvényeire

PROGRAM. III. Regionális Konferenciasorozat rendezvényeire PROGRAM az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése című, ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő III. Regionális Konferenciasorozat rendezvényeire

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. Brüsszeli tanulmány- és lobbiút 2.oldal UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. A Konsilo Kft. és a TGG & Partners május elején tanulmányi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység HÁZIREND 2013.

Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység HÁZIREND 2013. 1.g melléklet Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység HÁZIREND 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 HÁZIREND A házirend célja A házirend hatálya

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról Beszámoló a által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról A 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

SZKA208_45. egy szociális

SZKA208_45. egy szociális SZKA208_45 Mit csinál egy szociális munkás? tanulói MIT CSINÁL egy SZOCIÁLIS MUNKÁS? 8. évfolyam 449 45/1 A SZOCIÁLIS MUNKA A szociális munka önmeghatározása szerint segítő szakma, vagy más megközelítésben

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PROGRAM Pénzügyi mágiák pénzügyi kiutak controlling, számviteli és adózási konferencia SOPRON 2010. szeptember 30 október 1. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben