Bogozói kézikönyv. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bogozói kézikönyv. Bevezetés"

Átírás

1 Bogozói kézikönyv Bevezetés Ez a kézikönyv a Háló bogozói számára készült, hogy segítse őket abban az óriási munkában, mely a Kárpát-medencei közösségek közötti kapcsolatépítést szolgálja. Igyekeztünk alaposan körbejárni a bogozói munkát és ehhez három dologról írtuk, ami bennünk megfogalmazódott. Ahhoz, hogy érteni lehessen a bogozói munka környezetét, a kiadvány elején röviden bemutatjuk a Háló mozgalmat. Ezután arra a kérdésre keresünk választ, hogy ki is az a bogozó és milyen feladati vannak. A kiadvány harmadik részében a bogozók tulajdonságairól és kompetenciáiról írunk. Reméljük ez a kézikönyv segítség lesz számotokra! Ha még maradt kérdésetek vagy véleményetek, melyet szívesen megosztanátok velünk, szívesen fogadjuk!

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...1 I. A Háló fejezet: A Hálóról A Háló mozgalom A Háló felépítése, működése A Háló főbb céljai A Háló alapelvei fejezet: Hálóstruktúra és Hálófa A Háló alapstruktúrája A Hálófa Műhelyek és munkacsoportok Egyesületek...8 II. Ki a bogozó és mi a feladata? fejezet: Ki a bogozó? A bogozó helye a Hálóban A bogozó személyisége fejezet: A bogozói kör és vezetője A bogozói kör A kerületi vezető fejezet: A bogozó feladatai Házigazdaként jelen lenni Kerületi evangelizációs terv elkészítésében való közreműködés Felmérés a térségben élő közösségekről Találkozók előkészítése Előadás, oktatás Kapcsolattartás a Háló irodával Pályázatírás és pénzügyi elszámolások A Háló képviselete egyházi és világi fórumokon Tudósítások, beszámolók megírása fejezet: Események és működés Kerületi bogozói munkamegbeszélés Kerületi Háló találkozó Rendszeres események a Hálóban Csapatépítés Egyedi akciók Karitatív tevékenység Közösségek közötti kapcsolatok Ökumené fejezet: Kapcsolatok A bogozó saját közössége A bogozó területén működő közösségek A többi bogozó A következő szint bogozói Papság Más keresztyén közösségek, egyházak Civil társadalom és közélet Média fejezet: Bogozói eszközök, segítségek Bogozói megbeszélések, képzések és lelkigyakorlatok...20

3 8.2. Nyári tábor Kiadványok listák, honlap és adatbázis Irodák fejezet: Mindez egy bogozó szempontjából...21 III. A bogozó személyisége fejezet: Bogozói tulajdonságok fejezet: Hogyan válik valaki bogozóvá? Belső folyamat, elhívás Külső folyamat, a bogozó meghívása fejezet: Krízishelyzetek A kiégés okai A kiégés tünetei A kiégés előjelei Kivezető utak fejezet: Ha már nincs más út: a bogozó elengedése...28 Zárszó...29

4 I. A Háló 1. fejezet: A Hálóról 1.1. A Háló mozgalom A Katolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózata - röviden Háló - magyar kezdeményezésű, keresztény ihletésű mozgalom. Az egyházon belül működik, annak közösségi arcát hordozza. A hívő keresztényeket közösségben képzeli el, segíteni szeretné az arra vágyókat, hogy közösségre találjanak. Építi a kapcsolatokat a keresztény közösségek között, hogy ne legyenek magányosak, igyekszik őket összekapcsolni, egymás felé megnyitni, értékeiket kifelé is láthatóvá tenni. Elsősorban a felnőtt katolikus hívőket akarja megszólítani, de az ökumenizmus eszméjét magáénak vallva, nyitott más keresztény felekezetek és általában minden jóakaratú ember felé. A Háló tevékenysége a Kárpát-medencére összpontosul, de nyitott a szomszédos országok többségi nemzetei és a nyugati magyar közösségek felé is. Kiterjedt kisközösségi kapcsolatokkal rendelkezik Magyarországon és a határokon túli magyarság köreiben. Különböző lelkiségi mozgalmakból, plébániai csoportokból és egyéb közösségekből (cserkészet, kórus, karitatív társaság, stb.) tagokat, képviselőket hív találkozásra, életkortól függetlenül. Mintegy 1000 közösséggel tart fenn kapcsolatot, évente hozzávetőleg 60-70, legalább egynapos találkozót szervez A Háló felépítése, működése A Háló kilenc régióban - négy magyarországi és öt határon túli - működik, melyeket régióvezetők irányítanak. A régiók további kerületekre oszlanak, melyeknek saját bogozóik vannak. A régiók kialakítása nem fejeződött be, a rendszer folyamatosan növekszik, illetve tökéletesedik. A budapesti vezetőség közvetlen kapcsolatban áll a régióvezetőkkel. A Háló működését pályázati források, adományok, 1%-os adófelajánlások és tagjainak önkéntes munkája biztosítja. Költségvetésének legnagyobb részét a találkozók szervezésére és a találkozók részvételi díjának támogatására fordítja. A Háló egyesületi formában működik. Magyarországon és a történelmi mai határokon túli országrészek mindegyikének van saját, helyben bejegyzett egyesülete. Magyarországon működik még a Halad Egyesület is, amely vállalkozók támogatásával foglalkozik A Háló főbb céljai A Háló közösségeket és közösségek tagjait kívánja megszólítani, számba venni, támogatni, és közöttük élő kapcsolatokat építeni. A névként választott kifejezés egy olyan eszközt jelent, amelynek csomópontjai egymással közvetlenül, vagy egymáson keresztül kapcsolódnak, tehát nem egy központon keresztül. A hálónak nincs közepe, csak széle van. A kép ugyanakkor sugallja, hogy van Valaki, aki ezt a hálót kézben tartja és használja. A Háló segíteni szeretne mindenkit abban, hogy valahol otthonra, közösségre találjon, hogy a közösség se legyen magányos, hogy segítsük egymást az egyház és a nemzet alulról történő építésében. A Háló alapállása nyitott és missziós. A személyes kapcsolatok kialakítása, a beszélgetések, a találkozók, a lelkigyakorlatok nem új módszerek az egyház életében. A Háló ezeket használva, a találkozókon lehetőséget teremt arra, hogy egyrészt távoli országrészekben (országokban) élő magyarok személyesen megismerhessék egymást, másrészt a közeli, de egymással kapcsolatot nem tartó közösségek nyitottabbá váljanak egymás felé. Találkozóinkra különösen nagy szüksége van a szórványban élő testvéreinknek. Egy anyaországban élő mérhetetlenül sokat tanulhat egy határon túli magyartól. Találkozásuk olyan dolgokra nyithatja fel a szemét, amelyeket addig nem ismert, bőségesen megtapasztalhatja a szeretet

5 kiáradását. Személyes problémáinak jobb megértéséhez, elfogadásához segítséget kaphat. A határon túl élők kapcsolattartása egymással és a mai Magyarországon élőkkel megerősítheti őket identitásuk megőrzésében, új energiákat közvetíthet napi helytállásukhoz. A Háló fontos célja a közösségi egyház-szemlélet népszerűsítése, az egység hirdetése. Isten mindenkinek szerepet szán teremtő tervének megvalósításához. Elgondolása szerint az ember közösségi lény, ezért a Szentlélek által minden emberben ott rejlik a közösségteremtő erő is. Ezt az erőt felismerve és helyesen használva magunk is egyház- és nemzetépítővé válunk A Háló alapelvei Tomka Ferenc az egyházra vonatkoztatva elemzi az intézmény és karizma dialektikus egységét. Két szempont dialektikáját kell figyelembe venni: a szubszidiaritást és bizalmat. A szubszidiaritás. A problémák azon a legalacsonyabb szinten dönthetők el legjobban, ahol, még átlátható a kérdésre vonatkozó valamennyi tényező. Az a bogozó, aki pl. ismeri évek óta az embereket, aki a plébániához tartozik születése óta, aki tisztában van a helyi szubkultúra sajátosságaival, aki azt a nyelvjárást beszéli, ami arrafelé járatos, sokkal jobban tudja, hogyan is lehet helyben a Hálót szolgálni, mint például egy budapesti bogozó. Segítségre mindezek mellett még szüksége van. A bizalom. Ha megbízunk egy munkatársunkban, akkor ezt vegyük is komolyan! Bizalom nélkül nem lehet érdemi munkát végezni. Persze a bizalom kötelez is. Ha ez így van az üzleti életben, akkor a Hálóban, az egyházban még inkább! Ez a kapcsolat kell, hogy összefűzze a Kárpát-medencei vezetést és a régiós vezetést, a régiós vezetést és a kerületi vezetést, de a helyi bogozókat is! 2. fejezet: Hálóstruktúra és Hálófa 2.1. A Háló alapstruktúrája A Háló Kárpát-medencei mozgalom, amely egyrészről személyes barátságokra épül, másrészről az intézményesülés útja miatt (amelyet a fejlődés, a pályázatírás, a belső információ-áramlás igénye, stb. követel meg) bizonyos struktúrák kialakítására is szükség van. A Hálót jelenleg négy síkon képzeljük el. Négy olyan sík létezik, ahol egy konkrét ember otthonra találhat, ahol a szolgálat helyét megtalálhatja. Ezek a következők: legfölül található a Kárpátmedence, amely alatt jelenleg 9 régió található, a régiók alatt a kerületi szintek, majd a közösségek. A kilenc régió jelenleg a Felvidék, Kárpátalja, Partium vagy Részek, Erdély, Délvidék, Dunántúl, Budapest és környéke, Északkelet-Magyarország, Dél-Alföld. A régiók jelenlegi felosztása nem örök időkre szól, változhat például az erős vezetés megléte vagy hiánya miatt, az éppen aktuális kapcsolatrendszer és bogozói jelenlét nagyságrendje miatt. Tehát elképzelhető a jövőben néhány jelenlegi régió kettéválása, amennyiben az erős fejlődésnek indul, és már optimálisabb működést lehet elérni. De jelenleg ilyen nincs napirenden. Minden szint minden elemének lehetnek találkozói, lelkigyakorlatai, táborai, klubjai, stb. Ezeknél a fölső 3 szintet szoktuk egyértelműen a Háló működési területéhez tartozónak mondani, a közösség belső életét általában már-már magánszférának tekintjük. Bár örülünk, amikor egy-egy közösség a saját programjait nyitottnak hirdeti meg más közösséghez tartozók előtt, ezáltal is szolgálva a személyes kötődések létrejöttét és a tapasztalatcseréket. Már ebből is látható, hogy ki tekinthető bogozónak és ki nem, azaz hol húzódik a határ. Azok az emberek, akik a programok szervezésében, a feladatok végrehajtásában és az emberek megszólításában a Kárpát-medencei, a régiós és a kerületi szinten tevékenykednek a Hálóért, egyértelműen bogozóknak számítanak. A közösségvezetők, vagy közösségtagok közül azok, akik tudatosan kötik a közösségüket a Hálóhoz, hirdetik a programokat, kapcsolatokat tartanak fenn,

6 szintén egyértelműen bogozóknak számítanak. Akiknek nincs a fent leírt módon kapcsolódásuk a Hálóhoz, és munkacsoportokban sem vesznek részt, nem tekinthetők bogozóknak. A Kárpát-medencei szinten öt intézmény található. Létezik egy operatív irányító, budapesti vezetői testület, jelenleg négy személyből áll, de a szándék ennek kis mértékű növelése. A Kárpát-medencei vezetőségbe a régiók 3-3 főt delegálnak, továbbá tagjai a műhelyek és munkacsoportok vezetői, mely összesen mintegy 40 főt jelent. Ez a vezetőség minden év januárjában ülésezik, és tulajdonképpen a Háló fő döntéshozó testülete, a Háló csúcsszerve. A központi iroda összehangolja az egyesületeket, a találkozókat, a pénzügyeket, a pályázatokat és a regionális irodák munkáját. A központi irodában 2-3 főállású alkalmazott, a projektvezetők, önkéntesek, kisegítők és ösztöndíjasok is dolgoznak. A vezetőség támogatására jött létre a Bölcsek Köre. Ez a műhely nagytekintélyű emberekből áll, és egyáltalán nem a gyakorlatiasságot, az operativitást segíti, hanem a nagy összefüggések, a folyamatok meglátását és a saját helyünk reális megtalálását a társadalomban. Az Angyali Kar a Budapesten élő bogozókat fogja össze. Ez a csoport szintén a vezetőséget támogatja a közös gondolkodással, és sok operativitással. Az Angyali Kar mintegy bogozó iskolának is tekintendő. A regionális és kerületi szinteken szintén megtalálhatóak az adott egységet vezető bogozók csoportjai, amelyek tagjai között remélhetőleg erős személyes kötődések is kialakulnak. A régiók bogozói évente 2-3 alkalommal találkoznak. Ezek a találkozások munkamegbeszélések, tréningek és lelkigyakorlatok formáját öltik. A kerületi bogozói körök havi, kéthavi rendszerességgel találkoznak, és a kerület lelkipásztori, evangelizációs felelősségében osztoznak. A jövőben a programok döntő többsége a kerületi szinten valósul majd meg. Mivel ez az a sík a Hálóban, amely még tisztán a Háló tevékenységének színtere de már leginkább a terepen mozog, ezért erre a síkra a jövőben még nagyobb figyelmet kell minden bogozónak fordítania. A Hálóban nagy fába vágtuk a fejszénket! Van aki, nemzetmentésnek nevezte a Háló szolgálatát. Ez azt jelenti, hogy helyi szinten is nagy a felelősség, hiszen, akár a helyi szintű akár jószándékú eltévelyedés vagy hiba is lejárathatja az egész Háló mozgalmat is! Ebből következően: A helyi vezetés köteles betartani a Kárpát-medencei vezetés stratégiai kérdésekben hozott utasításait! A helyi vezetés köteles tájékoztatni a régiós és Kárpát-medencei vezetést a fontosabb kérdésekről (kérés nélkül is!). A vezetőség bölcsességén múlik, hogy meg tudja-e különböztetni a lényegest a lényegtelentől, hogy a fenti elvek ne kössék gúzsba a munkát, de ne is legyen felelőtlen a tevékenységünk A Hálófa A Hálófa, amely már a nevében is jelzi a sokféleséget (más a háló- és más a fastruktúra), alapvetően arról szól, hogy a Hálóban van legalább három személyi kapcsolati rendszer, amely meglehetősen bonyolult hatást ad összességében. Korábban, amíg nem fogalmaztuk meg a Hálófa gondolatát, teljesen védtelenek voltunk azzal szemben, amikor ezek a kapcsolati rendszerek rejtve maradtak vagy nem tudatosultak. Ezért aztán nem is ápoltuk őket, elfelejtődtek, vagy gyakran ki sem épültek. Milyen problémákat okozott mindez? Tulajdonképpen nem is problémákról kell beszélnünk, sokkal inkább mulasztásokról és elmulasztott lehetőségekről. Ott volt például a nagy zánkai találkozónk 1500 résztevevővel, és most ki tudja, hogy ebből az 1500-ból kik és hol vannak? Hogyan tudtuk volna őket jobban integrálni, hogyan tudtunk volna nekik jobban egy személyes kapcsolatrendszert adni? Vagy, bár mondtuk, de talán nem tudtuk elég jól érzékeltetni, hogy mit jelent a csapatban való munka, ezért

7 aztán sokan közülünk nem is törekedtek a közösségi munkában megélni a Háló építkezését. Egyedül maradás, kudarcélmények, kiégés lehet ennek a következménye. Vagy mivel nem tudtuk, hogy kinek mi a hobbija, és nem volt az sem a birtokunkban, hogy ezt a szakmai tudást, ezt a kedvet valaminek a végzésére hol és hogyan tudná kamatoztatni, ezért tudattalanul is lemondtunk egy társunkról abból a szempontból, hogy a hivatását, a szolgálatát nálunk találhassa meg. Csak reménykedni tudunk, hogy másutt megtalálta. A Hálófa kapcsolati rendszerei között az első a területi fastruktúra, amely arra a négy síkra épül, amely fentebb már kifejtésre került. Minden síkon több csomópont található, tehát regionális szinten egy-egy csomópontnak számít a például a Felvidék, Kárpátalja, vagy Erdély. Kerületi szinten egyegy csomópontnak számít például Muzslya, Győr, Szenc, Párkány, Nagyszőlős járás, Nagykároly, Gyergyószentmiklós, Szeged, stb. Közösségi szinten csomópontoknak számít egy-egy kisközösség, egyházközség, nőszövetség, imacsoport, énekkar, stb. A csomópontoknak van egy-két felelős bogozója, akik viszont nem egyedül viszik a feladatokat a hátukon, hanem csapatban dolgoznak, helyesebben végeznek szolgálatot. Tulajdonképpen ez a Hálófa második kapcsolati rendszere. Sehol, semmilyen szinten, nem magányos hősökként végezzük a bogozás feladatát, hanem közösségben. Ebben a közösségben van közös akarat és közös cél. Van, ami összekapcsolja őket, például a területért érzett közös felelősség. A fentiek, tulajdonképpen egy speciális fa vagy piramis szerkezetet adnak, amely különlegesnek csak abból a szempontból mondható, hogy nem személyek, hanem csapatok tartoznak az egyes csomópontokhoz. De érezzük, hogy a Háló ennél is több. Van egy olyan kapcsolati rendszere, amelyet nem lehet ilyen fastruktúrába begyömöszölni, amitől ténylegesen Hálóvá és még személyesebbé válik, ez pedig az egyéb barátságok, szimpátiák rendszere. Ezt is lehet tudatossá és nyitottá tenni valamilyen szinten, amely felajánlás valódi szolgálatot jelent. Itt lehet a személyes odafigyelést a másik irányába megragadni, és itt lehet elérnünk, hogy senki se lógjon ki a Hálóból, azaz biztosan mindenkire figyeljen valaki Műhelyek és munkacsoportok A Hálóban létrejött területi és személyes kapcsolati rendszerek mellett léteznek még műhelyek és munkacsoportok is. A munkacsoportok alapvetően a Háló működését segítik, a műhelyeket pedig az azonos szakmai érdeklődésű emberek hozzák létre a hivatásuk gyakorlása, elmélyítése, esetleg a szolgálat helyének megtalálása érdekében. A Hálóban egyik magunk elé tűzött célunk, hogy mindenki megtalálja a maga pótolhatatlan helyét az egyházban, esetleg azon belül épp a Hálóban. Meggyőződésünk, hogy Isten országában mindenki főszereplő! Műhelyek: A Pedagógus Műhely (PMcs) azért is fontos a Háló életében, mert nem csak az abban résztvevők kapnak valamit, hanem esetleg a Hálóhoz kapcsolódó ifjúság nevelésében is feladatokat vállalhatnak, amely a jelenlegi időket nézve, rendkívüli fontosságú. A Háló Gazdasági Tagozata (HGT) a teljes emberre való figyelésünket fejezi ki a személyek fizikai és megélhetési egzisztenciájával foglalkozva. Megpróbál segíteni a munkahely megtalálásában, a vállalkozások segítésében, a Háló anyagi alapjainak hosszú távú megteremtésében. A Közösségi Műhely a kisközösségek belső életével foglalkozik. Célkitűzése, hogy megismerjük a Kárpát-medencei kisközösségeket és hatásosan tudjuk őket támogatni. Másik célja új közösségek létrehozásának katalizálása. Sándor Kör (budapesti pedagógus kör) Budapesten működik az Angyali Kar és a Bölcsek Köre. (Lásd 2.1. fejezet) Munkacsoportok: Az informatikai munkacsoport a Háló honlapjával, a levelező listákkal, az adatbázissal

8 foglalkozik. A média munkacsoport a Tarsoly és hírlevél előállításával, valamint a kifelé történő Háló megjelenítéssel foglalkozik. A pályázatíró munkacsoport a pályázatfigyelés, a pályázatírás és elszámolás, a pályázatíró képzés nehéz feladatát vállalja, megteremtve ezzel a Háló anyagi alapjait. A külügyi munkacsoport az EU és környező országok hasonló szervezeteivel, a brüsszeli szervezetekkel, a magyarországi kisebbségekkel, a nyugati magyarsággal és a környező országok többségi nemzeteivel próbálja a kapcsolatokat ápolni. A kulturális munkacsoport a Háló találkozókon és programokon már szerepelt előadókat, zenekarokat tartja nyilván, és tartja velük a kapcsolatot, továbbá ezen adatbázis alapján segít a programokat szervezőknek a megfelelő előadók megtalálásában és a kapcsolat felvételében. A budapesti Háló Közösségi Központ programjaival és működésével foglalkozik a Háló Központ Mcs, a Klub Mcs és a Közéleti Klub Mcs. Csíkszeredán heti rendszerességgel működik a Mentálhigiénés Mcs, mely reméljük a jövőben több hasonló munkacsoport létrejöttéhez szolgálhat mintául. A munkacsoportok vezetését, összetartását, az abban megjelenő munkát szintén ízig-vérig bogozói munkának tekintjük, amely akár egy speciális missziós területnek is felfogható. A munkacsoportok munkája jelenleg igen változatos és hullámzó teljesítményt mutat, ezért alapvető érdekünk és célunk, hogy ezeket stabilizáljuk és megerősítsük. Minden bogozó feladata tehát, hogy ezekbe a munkacsoportokba tagokat és segítőket keressen, toborozzon. Ez ahhoz az alapelvünkhöz tartozik, hogy minden embert hozzá tudunk segíteni a szolgálat helyének megtalálásához, amely által viszont elkötelezett emberek is válnak belőlük. Most csak felsorolásszerűen írjuk le, hogy milyen munkacsoportok működhetnének még a Hálóban. (Némelyik munkacsoport Csipkerózsika álmát alussza, mert épp nincs karizmatikus vezető, aki csókot lehelve rá életre keltené.) Ifjúsági Mcs. Keresők köre Szociológiai Mcs. Papi Mcs. Zenei Mcs. Kötőjel tanfolyam (egyházi kommunikátor (média) képzés) Trénerek köre stb Egyesületek A Háló alapvetően mozgalom, és igen kevesen tudják, hogy milyen jogi szervezet is áll a háttérben. Jelenleg mintegy tíz Háló egyesület létezik a Kárpát-medencében. Ezek elsősorban a pályázatok miatt szükségesek, az anyagi fedezet megteremtése ezek működtetése nélkül elképzelhetetlen. Budapesten az első egyesület a Háló Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület volt, amely néhány évvel ezelőtt a keresztény helyett a katolikus szót vette a nevébe. Ezzel az aktussal tulajdonképpen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az egyesület alapszabályát jóváhagyta, és az egyesület részére a katolikus jelző használatát engedélyezte. Ez az egyesület tehát nemcsak társadalmi szervezet, hanem a Kánonjogi Kódexben foglaltak szerint krisztushívők magántársulata is. Ezzel párhuzamosan a Háló Gazdasági Tagozatának a támogatására létrehoztuk a Halad Egyesületet, amely közhasznúként került regisztrálásra. A fenti alapelvet követve célunk, hogy ahol az szükségesnek látszik, a lelki és a gazdasági tevékenységet jogilag is válasszuk ketté. Célunk az is, hogy minden régiónkban működjön legalább egy-egy egyesületünk. Felvidéken, Kárpátalján, a Részekben, Erdélyben és Délvidéken ez már meg is valósult.

9 II. Ki a bogozó és mi a feladata? 3. fejezet: Ki a bogozó? 3.1. A bogozó helye a Hálóban A Hálónak nincsen hagyományos értelemben vett tagsága, nem szed tagdíjat sem. Lényegében háromféle módon lehet kapcsolódni hozzá. A leglazább kötődés az, ha valaki egy találkozón részt vesz. Ennél szorosabb a kapcsolat azokkal, akik rendszeresen visszajárnak, kialakul bennük bizonyos kötődés a Hálóhoz és egymás iránt. A harmadik szint már az, ha valaki felelősséget, áldozatot is vállal, szervez, igazán elkötelezett. Ez utóbbiakat hívják bogozóknak, akikből mintegy 200-an dolgoznak a Hálóban Kárpát-medence különböző pontjain. A Háló bogozó egy meghatározott földrajzi területért, vagy adott szakmai műhelyért vagy munkacsoportért vállal felelősséget. A földrajzi terület eltérő nagyságú lehet: kerületi, regionális vagy Kárpát-medencei. A bogozó az adott területen otthonosan mozog, így a Háló egyik csomópontjában (bogjában) képviseli a Hálót és a bogozói feladatokat ellátja. Ahhoz, hogy valakit bogozónak tekintsünk, legalább egy területen vagy témában aktívnak kell lennie. A Háló bogozói tehát azok a testvéreink, akik a Háló csomópontjaiban vannak, akik megtalálhatók, akik megtalálnak másokat, akik érzékelik a környezetük történéseit. A bogozó személyesen és személyében képviseli a Háló üzenetét szűkebb, tágabb környezetében, közösségében. Megszólít, megszólítható, az egyházban él és a papsággal együtt tevékenykedik. Nincs egyedül: közösség veszi körül, és többen figyelnek rá, támogatják munkájában és elkötelezettségében A bogozó személyisége A Háló bogozó hitében és az egyház iránti elkötelezettségében biztos talajon áll, őszintén keresi Isten szeretetét, Isten kegyelmét. Életállapotában és hivatásában már megállapodott, így tapasztalataink alapján inkább a fiatal felnőtt korosztálytól felfelé tud valaki a hosszú távú munkában részt venni. A Háló bogozó akkor tudja hitelesen képviselni a Hálót ha az általa képviselt területen az egyházban elfogadott (ismert) személy. A papsággal és a hierarchiával ápolt kapcsolata van és ismeri a területén az egyházi, közösségi életet, vagy legalábbis arra megfelelő rálátása van. A Háló bogozó képviseljen egy meghatározott minőséget és igényességet. Keltsen igényt a közösségi életre, legyen személyes, kísérje figyelemmel a Hálóban szolgálatot végzőket és törődjön velük. A Hálón keresztül hozza kapcsolatba a közösségeket, tartson kapcsolatot a helyi egyházi vezetőkkel és segítsen abban, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő közösséget, a helyét és feladatát az egyházban. A bogozói erősségekhez tartozik a csapatba és közösségbe épültség, nyitottság, elszántság, megszólító erő, rámenősség, reagáló képesség, jó metakommunikáció, sok-sok mosoly és humor. Ily módon az ideális bogozó visszacsatol, erősít, dicsér, elismer, megköszön, látogat, meghallgat, nem sértődik meg és állandóan a továbblépés útjait keresi. A felsorolt tulajdonságok természetesen ritkán vannak együtt valakiben, de szükséges, hogy a bogozó ezekre legalább törekedjen. Így, aki még nem rendelkezik ezek mindegyikével, azért még lehet jó bogozó. (Erről bővebben a 10. fejezetben.) A legfontosabb azonban, hogy a bogozó a Hálóról és az egyházról helyesen és reálisan gondolkodjon. Arról, hogy a Háló célja a felnőtt keresztény szolgálat helyének és módjának megtalálása a királyi papság nevében, illetve a nagykorú és elkötelezett keresztény életmodell bemutatása a mindennapok szintjén is. A bogozó feladata a személyesség, igényesség, minőség képviselete minden szinten és nem utolsósorban az érett, felelős magyarságtudat erősítése. A bogozó az az ember, aki Isten hívására élete egyik hivatását a keresztény közösségek közötti

10 kapcsolatok megteremtésében látja. Célja, hogy szeretetkapcsolatok közegében élve megtaláljuk hivatásunkat az egyházban. A bogozó segít másoknak, hogy életük hasonuljon ahhoz, ahogy az Úr gondolta el őket. Fontos, hogy megtaláljuk időről időre a helyes arányt, hogy mennyi időt szánunk a személyes Istenkapcsolatra, a társunkra, a családra, a közösségre, a plébániára, a helyi és a Kárpát-medencei Hálóra! Nagyon nehéz a bogozói hivatást betölteni, ha a család, a közösség nem támogatja, hát még ha akadályozza! Bogozónak lenni tehát elsősorban áldozat és vállalás. Áldozat az egyház közösségi arcának megjelenítéséért, áldozat másokért. 4. fejezet: A bogozói kör és vezetője 4.1. A bogozói kör A bogozó egy olyan hivatás, melyet csapatban, közösségben lehet csak hitelesen betölteni. Kerületi szinten a Hálóban a helyi bogozói kör hivatott ennek a szolgálatnak a vezetésére. A bogozói kör tagjai lehetőleg minél szélesebben fedjék le a térség közösségeit, minél jobban képviseljék a környék keresztény civil társadalmát. A fiatal éves korosztálynak, a középkorú keresztény családosoknak, valamint a papságnak különösen fontos a képviselete. Szerencsés, ha a nők és a férfiak megközelítően hasonló arányban képviseltetik magukat a körben. (Más-más módon gondolkodnak, s mindkét megközelítésre egyformán szükség van.) 4.2. A kerületi vezető A bogozói kör vezetője felelős a Háló kerületi szinten végzett tevékenységéért, a bogozói közösségért, a Kárpát-medencei Hálóval fenntartott kapcsolatokért. A hierarchiával, a civil társadalom, a politikai élet és más keresztény közösségek helyi vezetőivel, valamint a Háló vezetőséggel és irodával való kapcsolatért személyesen felel. Nagyon sok múlik rajta, ezért hangsúlyozottan fontos, hogy tisztességes, kiegyensúlyozott, jó kommunikációs és vezetői készséggel megáldott személyiség legyen. A kerületi vezető osztja szét a feladatokat a bogozói körben. Nagyon nem szerencsés, ha mindent ő akar megoldani, ha nem tud másokban megbízni. Ez több ok miatt is kerülendő: nem biztos, hogy mindenhez ő ért legjobban elveszi bogozótársai örömét, hogy megtapasztalják azt, hogy pótolhatatlanok a Hálóban időhiány miatt akkor sem tudja elvégezni a feladatot, ha egyébként képes lenne rá ha partneri, baráti kapcsolat fűzi munkatársaihoz, akkor azok is egész személyiségükkel, idejüket nem kímélve állnak mellé. Nagy szükség van arra, hogy a vezető ne maradjon egyedül, de emellett fontos az is, hogy a bogozók merjenek neki (a szereteten belül) ellentmondani. A végső szót a kerületet érintő ügyekben a vezető mondja ki, ő viseli a felelősség terhét. Személyét mind a Háló vezetőségének, mind a helyi bogozói körnek el kell fogadnia. Természetesen adódhat olyan helyzet, hogy egy bogozói körnek nincsen vezetője. A kollektív vezetés minden bogozótól nagy odafigyelést és problémamegoldó képességet követel. Javasoljuk, hogy igyekezzenek előbb-utóbb a vezető személyét maguk közül kiválasztani.

11 5. fejezet: A bogozó feladatai 5.1. Házigazdaként jelen lenni A bogozó egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy mint házigazda van jelen a Háló életében: Aki nem külső megfigyelő, hanem házigazdaként észreveszi, mit kíván meg a pillanat, vagy a holnap. Aki, ha valami nem úgy alakul, ahogy elképzeltük, nem veszekszik a többiekkel, avagy mossa kezeit, s elvonul, hanem megpróbál minden tőle telhetőt megtenni, hogy kijavítsa a csorbát. Aki észreveszi, ha valaki támogatásra szorul, ha valaki először van Háló találkozón, ha valaki egyedül van. Aki nem rest felvenni a telefont, és egyéb ok nélkül is felhív, hogy megkérdezze hogy vagy. Aki nem felejti el, hogy névnapod, vagy születésnapod van. Akinek van ideje Rád és a Hálóra! Egyszóval, aki Nagy Lászlót idézve fogában viszi át a szerelmet a túlsó partra! 5.2. Kerületi evangelizációs terv elkészítésében való közreműködés Az evangelizációs terv az a stratégia, melyet hosszabb távra készítünk a térség keresztény közösségi világának megerősítésére. Egyeztetni kell az egész Háló és a helyi egyház evangelizációs tervévvel. A stratégiából következik a taktika, azaz mit akar holnap csinálni, hova koncentráljuk erőinket, mit miért akarunk megszervezni. Fontos, hogy az egész bogozói kör aktívan részt vállaljon kidolgozásában. Forduljatok kérdésekkel, bizalommal a Háló vezetőségéhez! 5.3. Felmérés a térségben élő közösségekről A felmérés a térségben lévő közösségekről hozzásegíthet a reális evangelizációs terv kidolgozásához. Itt is dicséretes, ha a felmérés kiterjed a nem katolikus és a nem magyar anyanyelvű közösségekre is. A közösségek megtalálása, megismerése és a kapcsolatfelvétel alapvető jelentőségű a Háló számára. A jó gyógymódhoz szükség van a beteg állapotát alaposan megismerni. Csak akkor tudunk valóban hatékony segítséget nyújtani a közösségek számára, ha ismerjük őket. A munkába feltétlen be kell vonni képzett szociológust! Segítségével tervet kell készíteni. Ki kell képezni a leendő munkatársakat a feladatra, megfelelő kérdőívet kell összeállítani. A Háló Iroda szívesen segítségetekre lesz! 5.4. Találkozók előkészítése A Háló találkozók kézikönyve részletesen leírja, hogyan kell egy Háló találkozót megrendezni. A kerületi vezető feladata, hogy minden érintett munkatársa megismerkedjen a kiadvány tartalmával. Az időpontot legalább egy évre előre, a helyi és országos programokkal egyeztetve kell megválasztani! A meghívások különböző csatornákon történjenek. A honlap, az , a plakát, az újságcikk, a riport, a telefon mind-mind hasznosak, de nem pótolhatják a személyes meghívást. Ez a bogozók egyik legfontosabb feladata, teljes személyiségükkel az ügy mellé állni. A meghívást érdemes a találkozó közeledtével megismételni!

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon [2010] Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon Készítette: Dezső Dóra és Oborni Katalin a REGINA Alapítvány megbízásából www.reginanet.hu www.anyakozpontok.hu

Részletesebben

Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma

Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma Leányfalu 2015. március 9-11. 2 Ajánlás A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hivatás Bizottsága kétévente szervez konferenciát az egyházi hivatásokról. 2014

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Élő kövek egyháza. Az evangélikus megújulás stratégiája. 2008. július

Élő kövek egyháza. Az evangélikus megújulás stratégiája. 2008. július Élő kövek egyháza Az evangélikus megújulás stratégiája A Magyarországi Evangélikus Egyház tervezett stratégiájának első vitaanyaga 2008. július Köszöntés Tisztelettel köszöntjük az Olvasót az evangélikus

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

Tarsoly Egy bogozó naplójából

Tarsoly Egy bogozó naplójából Tarsoly A háló lapja 2013 november Egy bogozó naplójából Hogy a Háló találkozóink hatására hány közösség jött létre, nem tudom megmondani. Sem azt, hogy hányan találtak a hatásukra közösségre. A lehetőséget

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal: Ez az anyag és sok más, a közösségi munkával kapcsolatos segédanyag letölthető a Közösségfejlesztők Egyesületének honlapjáról: http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

Részletesebben

Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van

Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS (CSÉN) ISKOLAI PROGRAM LEHETÕSÉG A CSALÁD ÉRTÉKÉNEK MEGÕRZÉSÉRE HORTOBÁGYINÉ NAGY ÁGNES Hangsúlyozzuk, hogy korunkban nem a család, hanem az értékrend van

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben