Bogozói kézikönyv. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bogozói kézikönyv. Bevezetés"

Átírás

1 Bogozói kézikönyv Bevezetés Ez a kézikönyv a Háló bogozói számára készült, hogy segítse őket abban az óriási munkában, mely a Kárpát-medencei közösségek közötti kapcsolatépítést szolgálja. Igyekeztünk alaposan körbejárni a bogozói munkát és ehhez három dologról írtuk, ami bennünk megfogalmazódott. Ahhoz, hogy érteni lehessen a bogozói munka környezetét, a kiadvány elején röviden bemutatjuk a Háló mozgalmat. Ezután arra a kérdésre keresünk választ, hogy ki is az a bogozó és milyen feladati vannak. A kiadvány harmadik részében a bogozók tulajdonságairól és kompetenciáiról írunk. Reméljük ez a kézikönyv segítség lesz számotokra! Ha még maradt kérdésetek vagy véleményetek, melyet szívesen megosztanátok velünk, szívesen fogadjuk!

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...1 I. A Háló fejezet: A Hálóról A Háló mozgalom A Háló felépítése, működése A Háló főbb céljai A Háló alapelvei fejezet: Hálóstruktúra és Hálófa A Háló alapstruktúrája A Hálófa Műhelyek és munkacsoportok Egyesületek...8 II. Ki a bogozó és mi a feladata? fejezet: Ki a bogozó? A bogozó helye a Hálóban A bogozó személyisége fejezet: A bogozói kör és vezetője A bogozói kör A kerületi vezető fejezet: A bogozó feladatai Házigazdaként jelen lenni Kerületi evangelizációs terv elkészítésében való közreműködés Felmérés a térségben élő közösségekről Találkozók előkészítése Előadás, oktatás Kapcsolattartás a Háló irodával Pályázatírás és pénzügyi elszámolások A Háló képviselete egyházi és világi fórumokon Tudósítások, beszámolók megírása fejezet: Események és működés Kerületi bogozói munkamegbeszélés Kerületi Háló találkozó Rendszeres események a Hálóban Csapatépítés Egyedi akciók Karitatív tevékenység Közösségek közötti kapcsolatok Ökumené fejezet: Kapcsolatok A bogozó saját közössége A bogozó területén működő közösségek A többi bogozó A következő szint bogozói Papság Más keresztyén közösségek, egyházak Civil társadalom és közélet Média fejezet: Bogozói eszközök, segítségek Bogozói megbeszélések, képzések és lelkigyakorlatok...20

3 8.2. Nyári tábor Kiadványok listák, honlap és adatbázis Irodák fejezet: Mindez egy bogozó szempontjából...21 III. A bogozó személyisége fejezet: Bogozói tulajdonságok fejezet: Hogyan válik valaki bogozóvá? Belső folyamat, elhívás Külső folyamat, a bogozó meghívása fejezet: Krízishelyzetek A kiégés okai A kiégés tünetei A kiégés előjelei Kivezető utak fejezet: Ha már nincs más út: a bogozó elengedése...28 Zárszó...29

4 I. A Háló 1. fejezet: A Hálóról 1.1. A Háló mozgalom A Katolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózata - röviden Háló - magyar kezdeményezésű, keresztény ihletésű mozgalom. Az egyházon belül működik, annak közösségi arcát hordozza. A hívő keresztényeket közösségben képzeli el, segíteni szeretné az arra vágyókat, hogy közösségre találjanak. Építi a kapcsolatokat a keresztény közösségek között, hogy ne legyenek magányosak, igyekszik őket összekapcsolni, egymás felé megnyitni, értékeiket kifelé is láthatóvá tenni. Elsősorban a felnőtt katolikus hívőket akarja megszólítani, de az ökumenizmus eszméjét magáénak vallva, nyitott más keresztény felekezetek és általában minden jóakaratú ember felé. A Háló tevékenysége a Kárpát-medencére összpontosul, de nyitott a szomszédos országok többségi nemzetei és a nyugati magyar közösségek felé is. Kiterjedt kisközösségi kapcsolatokkal rendelkezik Magyarországon és a határokon túli magyarság köreiben. Különböző lelkiségi mozgalmakból, plébániai csoportokból és egyéb közösségekből (cserkészet, kórus, karitatív társaság, stb.) tagokat, képviselőket hív találkozásra, életkortól függetlenül. Mintegy 1000 közösséggel tart fenn kapcsolatot, évente hozzávetőleg 60-70, legalább egynapos találkozót szervez A Háló felépítése, működése A Háló kilenc régióban - négy magyarországi és öt határon túli - működik, melyeket régióvezetők irányítanak. A régiók további kerületekre oszlanak, melyeknek saját bogozóik vannak. A régiók kialakítása nem fejeződött be, a rendszer folyamatosan növekszik, illetve tökéletesedik. A budapesti vezetőség közvetlen kapcsolatban áll a régióvezetőkkel. A Háló működését pályázati források, adományok, 1%-os adófelajánlások és tagjainak önkéntes munkája biztosítja. Költségvetésének legnagyobb részét a találkozók szervezésére és a találkozók részvételi díjának támogatására fordítja. A Háló egyesületi formában működik. Magyarországon és a történelmi mai határokon túli országrészek mindegyikének van saját, helyben bejegyzett egyesülete. Magyarországon működik még a Halad Egyesület is, amely vállalkozók támogatásával foglalkozik A Háló főbb céljai A Háló közösségeket és közösségek tagjait kívánja megszólítani, számba venni, támogatni, és közöttük élő kapcsolatokat építeni. A névként választott kifejezés egy olyan eszközt jelent, amelynek csomópontjai egymással közvetlenül, vagy egymáson keresztül kapcsolódnak, tehát nem egy központon keresztül. A hálónak nincs közepe, csak széle van. A kép ugyanakkor sugallja, hogy van Valaki, aki ezt a hálót kézben tartja és használja. A Háló segíteni szeretne mindenkit abban, hogy valahol otthonra, közösségre találjon, hogy a közösség se legyen magányos, hogy segítsük egymást az egyház és a nemzet alulról történő építésében. A Háló alapállása nyitott és missziós. A személyes kapcsolatok kialakítása, a beszélgetések, a találkozók, a lelkigyakorlatok nem új módszerek az egyház életében. A Háló ezeket használva, a találkozókon lehetőséget teremt arra, hogy egyrészt távoli országrészekben (országokban) élő magyarok személyesen megismerhessék egymást, másrészt a közeli, de egymással kapcsolatot nem tartó közösségek nyitottabbá váljanak egymás felé. Találkozóinkra különösen nagy szüksége van a szórványban élő testvéreinknek. Egy anyaországban élő mérhetetlenül sokat tanulhat egy határon túli magyartól. Találkozásuk olyan dolgokra nyithatja fel a szemét, amelyeket addig nem ismert, bőségesen megtapasztalhatja a szeretet

5 kiáradását. Személyes problémáinak jobb megértéséhez, elfogadásához segítséget kaphat. A határon túl élők kapcsolattartása egymással és a mai Magyarországon élőkkel megerősítheti őket identitásuk megőrzésében, új energiákat közvetíthet napi helytállásukhoz. A Háló fontos célja a közösségi egyház-szemlélet népszerűsítése, az egység hirdetése. Isten mindenkinek szerepet szán teremtő tervének megvalósításához. Elgondolása szerint az ember közösségi lény, ezért a Szentlélek által minden emberben ott rejlik a közösségteremtő erő is. Ezt az erőt felismerve és helyesen használva magunk is egyház- és nemzetépítővé válunk A Háló alapelvei Tomka Ferenc az egyházra vonatkoztatva elemzi az intézmény és karizma dialektikus egységét. Két szempont dialektikáját kell figyelembe venni: a szubszidiaritást és bizalmat. A szubszidiaritás. A problémák azon a legalacsonyabb szinten dönthetők el legjobban, ahol, még átlátható a kérdésre vonatkozó valamennyi tényező. Az a bogozó, aki pl. ismeri évek óta az embereket, aki a plébániához tartozik születése óta, aki tisztában van a helyi szubkultúra sajátosságaival, aki azt a nyelvjárást beszéli, ami arrafelé járatos, sokkal jobban tudja, hogyan is lehet helyben a Hálót szolgálni, mint például egy budapesti bogozó. Segítségre mindezek mellett még szüksége van. A bizalom. Ha megbízunk egy munkatársunkban, akkor ezt vegyük is komolyan! Bizalom nélkül nem lehet érdemi munkát végezni. Persze a bizalom kötelez is. Ha ez így van az üzleti életben, akkor a Hálóban, az egyházban még inkább! Ez a kapcsolat kell, hogy összefűzze a Kárpát-medencei vezetést és a régiós vezetést, a régiós vezetést és a kerületi vezetést, de a helyi bogozókat is! 2. fejezet: Hálóstruktúra és Hálófa 2.1. A Háló alapstruktúrája A Háló Kárpát-medencei mozgalom, amely egyrészről személyes barátságokra épül, másrészről az intézményesülés útja miatt (amelyet a fejlődés, a pályázatírás, a belső információ-áramlás igénye, stb. követel meg) bizonyos struktúrák kialakítására is szükség van. A Hálót jelenleg négy síkon képzeljük el. Négy olyan sík létezik, ahol egy konkrét ember otthonra találhat, ahol a szolgálat helyét megtalálhatja. Ezek a következők: legfölül található a Kárpátmedence, amely alatt jelenleg 9 régió található, a régiók alatt a kerületi szintek, majd a közösségek. A kilenc régió jelenleg a Felvidék, Kárpátalja, Partium vagy Részek, Erdély, Délvidék, Dunántúl, Budapest és környéke, Északkelet-Magyarország, Dél-Alföld. A régiók jelenlegi felosztása nem örök időkre szól, változhat például az erős vezetés megléte vagy hiánya miatt, az éppen aktuális kapcsolatrendszer és bogozói jelenlét nagyságrendje miatt. Tehát elképzelhető a jövőben néhány jelenlegi régió kettéválása, amennyiben az erős fejlődésnek indul, és már optimálisabb működést lehet elérni. De jelenleg ilyen nincs napirenden. Minden szint minden elemének lehetnek találkozói, lelkigyakorlatai, táborai, klubjai, stb. Ezeknél a fölső 3 szintet szoktuk egyértelműen a Háló működési területéhez tartozónak mondani, a közösség belső életét általában már-már magánszférának tekintjük. Bár örülünk, amikor egy-egy közösség a saját programjait nyitottnak hirdeti meg más közösséghez tartozók előtt, ezáltal is szolgálva a személyes kötődések létrejöttét és a tapasztalatcseréket. Már ebből is látható, hogy ki tekinthető bogozónak és ki nem, azaz hol húzódik a határ. Azok az emberek, akik a programok szervezésében, a feladatok végrehajtásában és az emberek megszólításában a Kárpát-medencei, a régiós és a kerületi szinten tevékenykednek a Hálóért, egyértelműen bogozóknak számítanak. A közösségvezetők, vagy közösségtagok közül azok, akik tudatosan kötik a közösségüket a Hálóhoz, hirdetik a programokat, kapcsolatokat tartanak fenn,

6 szintén egyértelműen bogozóknak számítanak. Akiknek nincs a fent leírt módon kapcsolódásuk a Hálóhoz, és munkacsoportokban sem vesznek részt, nem tekinthetők bogozóknak. A Kárpát-medencei szinten öt intézmény található. Létezik egy operatív irányító, budapesti vezetői testület, jelenleg négy személyből áll, de a szándék ennek kis mértékű növelése. A Kárpát-medencei vezetőségbe a régiók 3-3 főt delegálnak, továbbá tagjai a műhelyek és munkacsoportok vezetői, mely összesen mintegy 40 főt jelent. Ez a vezetőség minden év januárjában ülésezik, és tulajdonképpen a Háló fő döntéshozó testülete, a Háló csúcsszerve. A központi iroda összehangolja az egyesületeket, a találkozókat, a pénzügyeket, a pályázatokat és a regionális irodák munkáját. A központi irodában 2-3 főállású alkalmazott, a projektvezetők, önkéntesek, kisegítők és ösztöndíjasok is dolgoznak. A vezetőség támogatására jött létre a Bölcsek Köre. Ez a műhely nagytekintélyű emberekből áll, és egyáltalán nem a gyakorlatiasságot, az operativitást segíti, hanem a nagy összefüggések, a folyamatok meglátását és a saját helyünk reális megtalálását a társadalomban. Az Angyali Kar a Budapesten élő bogozókat fogja össze. Ez a csoport szintén a vezetőséget támogatja a közös gondolkodással, és sok operativitással. Az Angyali Kar mintegy bogozó iskolának is tekintendő. A regionális és kerületi szinteken szintén megtalálhatóak az adott egységet vezető bogozók csoportjai, amelyek tagjai között remélhetőleg erős személyes kötődések is kialakulnak. A régiók bogozói évente 2-3 alkalommal találkoznak. Ezek a találkozások munkamegbeszélések, tréningek és lelkigyakorlatok formáját öltik. A kerületi bogozói körök havi, kéthavi rendszerességgel találkoznak, és a kerület lelkipásztori, evangelizációs felelősségében osztoznak. A jövőben a programok döntő többsége a kerületi szinten valósul majd meg. Mivel ez az a sík a Hálóban, amely még tisztán a Háló tevékenységének színtere de már leginkább a terepen mozog, ezért erre a síkra a jövőben még nagyobb figyelmet kell minden bogozónak fordítania. A Hálóban nagy fába vágtuk a fejszénket! Van aki, nemzetmentésnek nevezte a Háló szolgálatát. Ez azt jelenti, hogy helyi szinten is nagy a felelősség, hiszen, akár a helyi szintű akár jószándékú eltévelyedés vagy hiba is lejárathatja az egész Háló mozgalmat is! Ebből következően: A helyi vezetés köteles betartani a Kárpát-medencei vezetés stratégiai kérdésekben hozott utasításait! A helyi vezetés köteles tájékoztatni a régiós és Kárpát-medencei vezetést a fontosabb kérdésekről (kérés nélkül is!). A vezetőség bölcsességén múlik, hogy meg tudja-e különböztetni a lényegest a lényegtelentől, hogy a fenti elvek ne kössék gúzsba a munkát, de ne is legyen felelőtlen a tevékenységünk A Hálófa A Hálófa, amely már a nevében is jelzi a sokféleséget (más a háló- és más a fastruktúra), alapvetően arról szól, hogy a Hálóban van legalább három személyi kapcsolati rendszer, amely meglehetősen bonyolult hatást ad összességében. Korábban, amíg nem fogalmaztuk meg a Hálófa gondolatát, teljesen védtelenek voltunk azzal szemben, amikor ezek a kapcsolati rendszerek rejtve maradtak vagy nem tudatosultak. Ezért aztán nem is ápoltuk őket, elfelejtődtek, vagy gyakran ki sem épültek. Milyen problémákat okozott mindez? Tulajdonképpen nem is problémákról kell beszélnünk, sokkal inkább mulasztásokról és elmulasztott lehetőségekről. Ott volt például a nagy zánkai találkozónk 1500 résztevevővel, és most ki tudja, hogy ebből az 1500-ból kik és hol vannak? Hogyan tudtuk volna őket jobban integrálni, hogyan tudtunk volna nekik jobban egy személyes kapcsolatrendszert adni? Vagy, bár mondtuk, de talán nem tudtuk elég jól érzékeltetni, hogy mit jelent a csapatban való munka, ezért

7 aztán sokan közülünk nem is törekedtek a közösségi munkában megélni a Háló építkezését. Egyedül maradás, kudarcélmények, kiégés lehet ennek a következménye. Vagy mivel nem tudtuk, hogy kinek mi a hobbija, és nem volt az sem a birtokunkban, hogy ezt a szakmai tudást, ezt a kedvet valaminek a végzésére hol és hogyan tudná kamatoztatni, ezért tudattalanul is lemondtunk egy társunkról abból a szempontból, hogy a hivatását, a szolgálatát nálunk találhassa meg. Csak reménykedni tudunk, hogy másutt megtalálta. A Hálófa kapcsolati rendszerei között az első a területi fastruktúra, amely arra a négy síkra épül, amely fentebb már kifejtésre került. Minden síkon több csomópont található, tehát regionális szinten egy-egy csomópontnak számít a például a Felvidék, Kárpátalja, vagy Erdély. Kerületi szinten egyegy csomópontnak számít például Muzslya, Győr, Szenc, Párkány, Nagyszőlős járás, Nagykároly, Gyergyószentmiklós, Szeged, stb. Közösségi szinten csomópontoknak számít egy-egy kisközösség, egyházközség, nőszövetség, imacsoport, énekkar, stb. A csomópontoknak van egy-két felelős bogozója, akik viszont nem egyedül viszik a feladatokat a hátukon, hanem csapatban dolgoznak, helyesebben végeznek szolgálatot. Tulajdonképpen ez a Hálófa második kapcsolati rendszere. Sehol, semmilyen szinten, nem magányos hősökként végezzük a bogozás feladatát, hanem közösségben. Ebben a közösségben van közös akarat és közös cél. Van, ami összekapcsolja őket, például a területért érzett közös felelősség. A fentiek, tulajdonképpen egy speciális fa vagy piramis szerkezetet adnak, amely különlegesnek csak abból a szempontból mondható, hogy nem személyek, hanem csapatok tartoznak az egyes csomópontokhoz. De érezzük, hogy a Háló ennél is több. Van egy olyan kapcsolati rendszere, amelyet nem lehet ilyen fastruktúrába begyömöszölni, amitől ténylegesen Hálóvá és még személyesebbé válik, ez pedig az egyéb barátságok, szimpátiák rendszere. Ezt is lehet tudatossá és nyitottá tenni valamilyen szinten, amely felajánlás valódi szolgálatot jelent. Itt lehet a személyes odafigyelést a másik irányába megragadni, és itt lehet elérnünk, hogy senki se lógjon ki a Hálóból, azaz biztosan mindenkire figyeljen valaki Műhelyek és munkacsoportok A Hálóban létrejött területi és személyes kapcsolati rendszerek mellett léteznek még műhelyek és munkacsoportok is. A munkacsoportok alapvetően a Háló működését segítik, a műhelyeket pedig az azonos szakmai érdeklődésű emberek hozzák létre a hivatásuk gyakorlása, elmélyítése, esetleg a szolgálat helyének megtalálása érdekében. A Hálóban egyik magunk elé tűzött célunk, hogy mindenki megtalálja a maga pótolhatatlan helyét az egyházban, esetleg azon belül épp a Hálóban. Meggyőződésünk, hogy Isten országában mindenki főszereplő! Műhelyek: A Pedagógus Műhely (PMcs) azért is fontos a Háló életében, mert nem csak az abban résztvevők kapnak valamit, hanem esetleg a Hálóhoz kapcsolódó ifjúság nevelésében is feladatokat vállalhatnak, amely a jelenlegi időket nézve, rendkívüli fontosságú. A Háló Gazdasági Tagozata (HGT) a teljes emberre való figyelésünket fejezi ki a személyek fizikai és megélhetési egzisztenciájával foglalkozva. Megpróbál segíteni a munkahely megtalálásában, a vállalkozások segítésében, a Háló anyagi alapjainak hosszú távú megteremtésében. A Közösségi Műhely a kisközösségek belső életével foglalkozik. Célkitűzése, hogy megismerjük a Kárpát-medencei kisközösségeket és hatásosan tudjuk őket támogatni. Másik célja új közösségek létrehozásának katalizálása. Sándor Kör (budapesti pedagógus kör) Budapesten működik az Angyali Kar és a Bölcsek Köre. (Lásd 2.1. fejezet) Munkacsoportok: Az informatikai munkacsoport a Háló honlapjával, a levelező listákkal, az adatbázissal

8 foglalkozik. A média munkacsoport a Tarsoly és hírlevél előállításával, valamint a kifelé történő Háló megjelenítéssel foglalkozik. A pályázatíró munkacsoport a pályázatfigyelés, a pályázatírás és elszámolás, a pályázatíró képzés nehéz feladatát vállalja, megteremtve ezzel a Háló anyagi alapjait. A külügyi munkacsoport az EU és környező országok hasonló szervezeteivel, a brüsszeli szervezetekkel, a magyarországi kisebbségekkel, a nyugati magyarsággal és a környező országok többségi nemzeteivel próbálja a kapcsolatokat ápolni. A kulturális munkacsoport a Háló találkozókon és programokon már szerepelt előadókat, zenekarokat tartja nyilván, és tartja velük a kapcsolatot, továbbá ezen adatbázis alapján segít a programokat szervezőknek a megfelelő előadók megtalálásában és a kapcsolat felvételében. A budapesti Háló Közösségi Központ programjaival és működésével foglalkozik a Háló Központ Mcs, a Klub Mcs és a Közéleti Klub Mcs. Csíkszeredán heti rendszerességgel működik a Mentálhigiénés Mcs, mely reméljük a jövőben több hasonló munkacsoport létrejöttéhez szolgálhat mintául. A munkacsoportok vezetését, összetartását, az abban megjelenő munkát szintén ízig-vérig bogozói munkának tekintjük, amely akár egy speciális missziós területnek is felfogható. A munkacsoportok munkája jelenleg igen változatos és hullámzó teljesítményt mutat, ezért alapvető érdekünk és célunk, hogy ezeket stabilizáljuk és megerősítsük. Minden bogozó feladata tehát, hogy ezekbe a munkacsoportokba tagokat és segítőket keressen, toborozzon. Ez ahhoz az alapelvünkhöz tartozik, hogy minden embert hozzá tudunk segíteni a szolgálat helyének megtalálásához, amely által viszont elkötelezett emberek is válnak belőlük. Most csak felsorolásszerűen írjuk le, hogy milyen munkacsoportok működhetnének még a Hálóban. (Némelyik munkacsoport Csipkerózsika álmát alussza, mert épp nincs karizmatikus vezető, aki csókot lehelve rá életre keltené.) Ifjúsági Mcs. Keresők köre Szociológiai Mcs. Papi Mcs. Zenei Mcs. Kötőjel tanfolyam (egyházi kommunikátor (média) képzés) Trénerek köre stb Egyesületek A Háló alapvetően mozgalom, és igen kevesen tudják, hogy milyen jogi szervezet is áll a háttérben. Jelenleg mintegy tíz Háló egyesület létezik a Kárpát-medencében. Ezek elsősorban a pályázatok miatt szükségesek, az anyagi fedezet megteremtése ezek működtetése nélkül elképzelhetetlen. Budapesten az első egyesület a Háló Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület volt, amely néhány évvel ezelőtt a keresztény helyett a katolikus szót vette a nevébe. Ezzel az aktussal tulajdonképpen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az egyesület alapszabályát jóváhagyta, és az egyesület részére a katolikus jelző használatát engedélyezte. Ez az egyesület tehát nemcsak társadalmi szervezet, hanem a Kánonjogi Kódexben foglaltak szerint krisztushívők magántársulata is. Ezzel párhuzamosan a Háló Gazdasági Tagozatának a támogatására létrehoztuk a Halad Egyesületet, amely közhasznúként került regisztrálásra. A fenti alapelvet követve célunk, hogy ahol az szükségesnek látszik, a lelki és a gazdasági tevékenységet jogilag is válasszuk ketté. Célunk az is, hogy minden régiónkban működjön legalább egy-egy egyesületünk. Felvidéken, Kárpátalján, a Részekben, Erdélyben és Délvidéken ez már meg is valósult.

9 II. Ki a bogozó és mi a feladata? 3. fejezet: Ki a bogozó? 3.1. A bogozó helye a Hálóban A Hálónak nincsen hagyományos értelemben vett tagsága, nem szed tagdíjat sem. Lényegében háromféle módon lehet kapcsolódni hozzá. A leglazább kötődés az, ha valaki egy találkozón részt vesz. Ennél szorosabb a kapcsolat azokkal, akik rendszeresen visszajárnak, kialakul bennük bizonyos kötődés a Hálóhoz és egymás iránt. A harmadik szint már az, ha valaki felelősséget, áldozatot is vállal, szervez, igazán elkötelezett. Ez utóbbiakat hívják bogozóknak, akikből mintegy 200-an dolgoznak a Hálóban Kárpát-medence különböző pontjain. A Háló bogozó egy meghatározott földrajzi területért, vagy adott szakmai műhelyért vagy munkacsoportért vállal felelősséget. A földrajzi terület eltérő nagyságú lehet: kerületi, regionális vagy Kárpát-medencei. A bogozó az adott területen otthonosan mozog, így a Háló egyik csomópontjában (bogjában) képviseli a Hálót és a bogozói feladatokat ellátja. Ahhoz, hogy valakit bogozónak tekintsünk, legalább egy területen vagy témában aktívnak kell lennie. A Háló bogozói tehát azok a testvéreink, akik a Háló csomópontjaiban vannak, akik megtalálhatók, akik megtalálnak másokat, akik érzékelik a környezetük történéseit. A bogozó személyesen és személyében képviseli a Háló üzenetét szűkebb, tágabb környezetében, közösségében. Megszólít, megszólítható, az egyházban él és a papsággal együtt tevékenykedik. Nincs egyedül: közösség veszi körül, és többen figyelnek rá, támogatják munkájában és elkötelezettségében A bogozó személyisége A Háló bogozó hitében és az egyház iránti elkötelezettségében biztos talajon áll, őszintén keresi Isten szeretetét, Isten kegyelmét. Életállapotában és hivatásában már megállapodott, így tapasztalataink alapján inkább a fiatal felnőtt korosztálytól felfelé tud valaki a hosszú távú munkában részt venni. A Háló bogozó akkor tudja hitelesen képviselni a Hálót ha az általa képviselt területen az egyházban elfogadott (ismert) személy. A papsággal és a hierarchiával ápolt kapcsolata van és ismeri a területén az egyházi, közösségi életet, vagy legalábbis arra megfelelő rálátása van. A Háló bogozó képviseljen egy meghatározott minőséget és igényességet. Keltsen igényt a közösségi életre, legyen személyes, kísérje figyelemmel a Hálóban szolgálatot végzőket és törődjön velük. A Hálón keresztül hozza kapcsolatba a közösségeket, tartson kapcsolatot a helyi egyházi vezetőkkel és segítsen abban, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő közösséget, a helyét és feladatát az egyházban. A bogozói erősségekhez tartozik a csapatba és közösségbe épültség, nyitottság, elszántság, megszólító erő, rámenősség, reagáló képesség, jó metakommunikáció, sok-sok mosoly és humor. Ily módon az ideális bogozó visszacsatol, erősít, dicsér, elismer, megköszön, látogat, meghallgat, nem sértődik meg és állandóan a továbblépés útjait keresi. A felsorolt tulajdonságok természetesen ritkán vannak együtt valakiben, de szükséges, hogy a bogozó ezekre legalább törekedjen. Így, aki még nem rendelkezik ezek mindegyikével, azért még lehet jó bogozó. (Erről bővebben a 10. fejezetben.) A legfontosabb azonban, hogy a bogozó a Hálóról és az egyházról helyesen és reálisan gondolkodjon. Arról, hogy a Háló célja a felnőtt keresztény szolgálat helyének és módjának megtalálása a királyi papság nevében, illetve a nagykorú és elkötelezett keresztény életmodell bemutatása a mindennapok szintjén is. A bogozó feladata a személyesség, igényesség, minőség képviselete minden szinten és nem utolsósorban az érett, felelős magyarságtudat erősítése. A bogozó az az ember, aki Isten hívására élete egyik hivatását a keresztény közösségek közötti

10 kapcsolatok megteremtésében látja. Célja, hogy szeretetkapcsolatok közegében élve megtaláljuk hivatásunkat az egyházban. A bogozó segít másoknak, hogy életük hasonuljon ahhoz, ahogy az Úr gondolta el őket. Fontos, hogy megtaláljuk időről időre a helyes arányt, hogy mennyi időt szánunk a személyes Istenkapcsolatra, a társunkra, a családra, a közösségre, a plébániára, a helyi és a Kárpát-medencei Hálóra! Nagyon nehéz a bogozói hivatást betölteni, ha a család, a közösség nem támogatja, hát még ha akadályozza! Bogozónak lenni tehát elsősorban áldozat és vállalás. Áldozat az egyház közösségi arcának megjelenítéséért, áldozat másokért. 4. fejezet: A bogozói kör és vezetője 4.1. A bogozói kör A bogozó egy olyan hivatás, melyet csapatban, közösségben lehet csak hitelesen betölteni. Kerületi szinten a Hálóban a helyi bogozói kör hivatott ennek a szolgálatnak a vezetésére. A bogozói kör tagjai lehetőleg minél szélesebben fedjék le a térség közösségeit, minél jobban képviseljék a környék keresztény civil társadalmát. A fiatal éves korosztálynak, a középkorú keresztény családosoknak, valamint a papságnak különösen fontos a képviselete. Szerencsés, ha a nők és a férfiak megközelítően hasonló arányban képviseltetik magukat a körben. (Más-más módon gondolkodnak, s mindkét megközelítésre egyformán szükség van.) 4.2. A kerületi vezető A bogozói kör vezetője felelős a Háló kerületi szinten végzett tevékenységéért, a bogozói közösségért, a Kárpát-medencei Hálóval fenntartott kapcsolatokért. A hierarchiával, a civil társadalom, a politikai élet és más keresztény közösségek helyi vezetőivel, valamint a Háló vezetőséggel és irodával való kapcsolatért személyesen felel. Nagyon sok múlik rajta, ezért hangsúlyozottan fontos, hogy tisztességes, kiegyensúlyozott, jó kommunikációs és vezetői készséggel megáldott személyiség legyen. A kerületi vezető osztja szét a feladatokat a bogozói körben. Nagyon nem szerencsés, ha mindent ő akar megoldani, ha nem tud másokban megbízni. Ez több ok miatt is kerülendő: nem biztos, hogy mindenhez ő ért legjobban elveszi bogozótársai örömét, hogy megtapasztalják azt, hogy pótolhatatlanok a Hálóban időhiány miatt akkor sem tudja elvégezni a feladatot, ha egyébként képes lenne rá ha partneri, baráti kapcsolat fűzi munkatársaihoz, akkor azok is egész személyiségükkel, idejüket nem kímélve állnak mellé. Nagy szükség van arra, hogy a vezető ne maradjon egyedül, de emellett fontos az is, hogy a bogozók merjenek neki (a szereteten belül) ellentmondani. A végső szót a kerületet érintő ügyekben a vezető mondja ki, ő viseli a felelősség terhét. Személyét mind a Háló vezetőségének, mind a helyi bogozói körnek el kell fogadnia. Természetesen adódhat olyan helyzet, hogy egy bogozói körnek nincsen vezetője. A kollektív vezetés minden bogozótól nagy odafigyelést és problémamegoldó képességet követel. Javasoljuk, hogy igyekezzenek előbb-utóbb a vezető személyét maguk közül kiválasztani.

11 5. fejezet: A bogozó feladatai 5.1. Házigazdaként jelen lenni A bogozó egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy mint házigazda van jelen a Háló életében: Aki nem külső megfigyelő, hanem házigazdaként észreveszi, mit kíván meg a pillanat, vagy a holnap. Aki, ha valami nem úgy alakul, ahogy elképzeltük, nem veszekszik a többiekkel, avagy mossa kezeit, s elvonul, hanem megpróbál minden tőle telhetőt megtenni, hogy kijavítsa a csorbát. Aki észreveszi, ha valaki támogatásra szorul, ha valaki először van Háló találkozón, ha valaki egyedül van. Aki nem rest felvenni a telefont, és egyéb ok nélkül is felhív, hogy megkérdezze hogy vagy. Aki nem felejti el, hogy névnapod, vagy születésnapod van. Akinek van ideje Rád és a Hálóra! Egyszóval, aki Nagy Lászlót idézve fogában viszi át a szerelmet a túlsó partra! 5.2. Kerületi evangelizációs terv elkészítésében való közreműködés Az evangelizációs terv az a stratégia, melyet hosszabb távra készítünk a térség keresztény közösségi világának megerősítésére. Egyeztetni kell az egész Háló és a helyi egyház evangelizációs tervévvel. A stratégiából következik a taktika, azaz mit akar holnap csinálni, hova koncentráljuk erőinket, mit miért akarunk megszervezni. Fontos, hogy az egész bogozói kör aktívan részt vállaljon kidolgozásában. Forduljatok kérdésekkel, bizalommal a Háló vezetőségéhez! 5.3. Felmérés a térségben élő közösségekről A felmérés a térségben lévő közösségekről hozzásegíthet a reális evangelizációs terv kidolgozásához. Itt is dicséretes, ha a felmérés kiterjed a nem katolikus és a nem magyar anyanyelvű közösségekre is. A közösségek megtalálása, megismerése és a kapcsolatfelvétel alapvető jelentőségű a Háló számára. A jó gyógymódhoz szükség van a beteg állapotát alaposan megismerni. Csak akkor tudunk valóban hatékony segítséget nyújtani a közösségek számára, ha ismerjük őket. A munkába feltétlen be kell vonni képzett szociológust! Segítségével tervet kell készíteni. Ki kell képezni a leendő munkatársakat a feladatra, megfelelő kérdőívet kell összeállítani. A Háló Iroda szívesen segítségetekre lesz! 5.4. Találkozók előkészítése A Háló találkozók kézikönyve részletesen leírja, hogyan kell egy Háló találkozót megrendezni. A kerületi vezető feladata, hogy minden érintett munkatársa megismerkedjen a kiadvány tartalmával. Az időpontot legalább egy évre előre, a helyi és országos programokkal egyeztetve kell megválasztani! A meghívások különböző csatornákon történjenek. A honlap, az , a plakát, az újságcikk, a riport, a telefon mind-mind hasznosak, de nem pótolhatják a személyes meghívást. Ez a bogozók egyik legfontosabb feladata, teljes személyiségükkel az ügy mellé állni. A meghívást érdemes a találkozó közeledtével megismételni!

12 5.5. Előadás, oktatás A helyi Háló életét jelentősen gazdagíthatja, ha olyan egyházi vagy világi, teológiai, művészeti, vagy tudományos stb. témakörben szervez előadást, esetleg oktatást, ami érdekelheti a környék polgárait. Egy-egy ilyen alkalom nemcsak élményszerű, de jó megszólítási, missziós lehetőséget jelenthet magánemberek és közösségek felé egyaránt. Egy jól sikerült alkalom kiinduló pontjául szolgálhat egy esetleges induló Háló Klubnak. Ahhoz, hogy egy ilyen alkalom hálóssá váljon szükség van házigazdákra, az előadás után akár tea vagy bor melletti beszélgetési lehetőségre. Ügyeljünk az előadó megválasztásánál a minőségre, valamint arra, hogy az előadás ne legyen súlyosan ellentétben a Háló által felvállalt értékekkel. A Háló iroda és a Kulturális munkacsoport szívesen segít, ha igényelitek az előadó kiválasztásban és megszólításában Kapcsolattartás a Háló irodával A helyi vezetésnek adatszolgáltatási kötelezettsége van a Háló iroda felé. A találkozók időpontját, költségvetését, programját, mottóját, előadóját, média vonatkozásait előre le kell egyeztetni! Országos, illetve régiós találkozókon egyeztetni kell a résztvevők számát, költségeket és esetleges kedvezményeket, az utazás módját, a találkozón a régió ill. kerület esetleges feladatait. Az ún. mátrix, valamint a hírlevél és a Háló honlap ad tájékoztatást a Háló Kárpát-medencei programjairól. Az Iroda készséggel ad minderről részletesebb információt. A pályázatok feltételeit, önrészt és a pályázatban esetleg résztvevő külső kapcsolatokat egyeztetni kell. A Tarsoly vagy a médiatár kiadványainak közösségekhez való eljuttatását is egyeztetni kell. Az adatbázis és a Hálófa aktualizálása is folyamatos együttműködést igényel! A műhelyek és munkacsoportok munkájáról és a csatlakozás módjáról is eligazítást kaphattok az Irodától Pályázatírás és pénzügyi elszámolások Pénzügyi elszámolások, pénztárkezelés, likviditási terv, könyvelés, pályázatok elszámolása szükséges része életünknek a Hálóban. Nagy segítséget jelenthet a kerületi vezetőnek, ha gazdasági végzettségű bogozók vagy más munkatársak minél jobban leveszik ezek terhét a válláról. A pályázatírás szükséges velejárója életünknek. Fontos a vízió, a vázlat, és a részletes kidolgozás. Célszerű háttér-információkat szerezni a pályázatról! A személyes lobbizás sem árt, ha van erre lehetőség. A végén a gondos elszámolás a feltétele annak, hogy annál a kiírónál újra pályázhassunk! 5.8. A Háló képviselete egyházi és világi fórumokon A Háló keresi a szövetséget más jó szándékú egyházi és világi mozgalmakkal. A közös szolgálatra, együttműködésre akkor van lehetőség, ha a Háló nemcsak hívja szövetségeseit, de el is fogadja időről időre azok meghívását. A Háló képviseletéről az egyházi és világi fórumokon a régióvezető vagy a kerületi vezető gondoskodik. Szükség esetén segítséget kérhet a Kárpát-medencei vagy a régiós vezetéstől. A vezető dönti el, hol kell jelen lennie a Hálónak, hova kit küldhet, hol nélkülözhetetlen a ő személyes megjelenése. Ügyelni kell arra, mivel a Háló civil, a Katolikus egyház által elismert szervezet, hogy politikai demonstrációkon, pártrendezvényeken mint szervezet a lehető legkevésbé vegyen részt. A Háló bogozói magánszemélyként eldönthetik, melyik párttal szimpatizálnak.

13 5.9. Tudósítások, beszámolók megírása A helyi Háló életét bemutató tudósítások, beszámolók egyaránt tájékoztathatják a Háló többi bogozóját a Kárpát-medencei közösségeket, valamint a helyi és Kárpát-medencei egyházi és világi közösséget, társadalmat. Ajánlott minden találkozóra médiafelelőst kinevezni, aki nemcsak a tudósítás, hanem a fényképek eljuttatásáról is gondoskodik a média irányába. Nevét meg kell adni a mátrixban az Iroda segítségével. Fontos, hogy a beszámoló és fényképek megküldése közvetlenül a találkozó után történjen, hiszen akkor van még hír értéke! Emlékeztetőül a Háló belső fórumai: Honlap Hírlevél Hetente en jut el a bogozókhoz. Rövid hírek, beszámolók fóruma Tarsoly Negyedévente nyomtatva és en a Hálóval kapcsolatban álló személyekhez és közösségekhez jut el. Részletesebb beszámolók, elmélkedések, elemzések fóruma A médiatár szervezése folyamatban van. Célja, hogy a Háló találkozókon elhangzott előadások, a találkozó emlékezetes percei fotókon, videó és hangfelvételeken rendelkezésre álljon. Ez nemcsak a média számára hasznos, de terveink szerint a Hálóhoz kapcsolódó közösségek is felhasználhatják közösségi alkalmaikon. Jó, ha helyi szinten is van felelőse ennek a munkának! 6. fejezet: Események és működés 6.1. Kerületi bogozói munkamegbeszélés A Háló minden jelentősebb helyi eseményét legalább egy bogozói körben tartott megbeszélés előzze meg! A bogozói kör a helyileg kialakított gyakorisággal, lehetőség szerint rendszeresen találkozik. A havonkénti találkozás az ideális, de lehet 2 esetleg 3 havonta is a megbeszélést összehívni. Meghívás A megbeszélést a kerületi vezető bogozó hívja össze. Lehetőség szerint t is küld (ha lehet legalább két héttel korábban). Telefonon is értesítse a bogozókat és az esetleges vendégeket. A napirendet ajánlatos előre megküldeni, a megbeszélésen a résztvevőknek írásban kiosztani. Liturgia A megbeszélésnek legyen liturgiája. Célszerű imádsággal, vagy énekkel kezdeni és befejezni, felajánlva Jézusnak szolgálatunkat. Ha pap is van a körben tanácsos őt felkérni az imádság vezetésére. Vezető A beszélgetést a kerületi vezető bogozó vezeti. Ügyel az időbeosztásra, ő ad szót a résztvevőknek. A találkozó végén gondoskodik arról szóban és írásban, hogy a résztvevőknek világosak legyenek feladataik, és hogy milyen eredménnyel zárult a megbeszélés. Aki nem tud megjelenni köteles erről időben tájékoztatni a kerületi vezetőt. Létszám A bogozói kör létszáma 3-20 fő között változhat, a helyi Háló méreteitől függően. Ha 8-10

14 főnél többen jönnek össze, bizonyos kérdéseket bölcs dolog 4-5 fős körben megbeszélni. Így mindenki elmondhatja véleményét, és mindenki érezheti, hogy személyesen szükség van rá. Így hatékonyabb munkamegosztás is megvalósulhat. Feladatok A beszélgetésről készüljön emlékeztető, melyet utólag azok is kapjanak meg, akiknek nem állt módjukban a megbeszélésen megjelenni. Az emlékeztető térjen ki arra, mik az elvégzendő feladatok, milyen határidővel és ki a felelős a feladat végrehajtásáért! 6.2. Kerületi Háló találkozó A Háló találkozók kézikönyve részletesen leírja, hogyan kell egy Háló találkozót megrendezni. A kerületi vezető feladata, hogy minden érintett munkatársa megismerkedjen a kiadvány tartalmával Rendszeres események a Hálóban Háló szentmise Az eucharisztia szent megünneplése keresztény hitünk legnagyobb ünnepe. Ha a Hálóhoz kapcsolódott közösségek havonta, kéthavonta, vagy más időközönként együtt egy szentmise áldozaton vesznek részt, ez nagy összetartó erőt jelenthet. Lehet egy állandó templomban megtartani a szertartást, vagy mindig más helyszínt választani. Mindkét esetben más-más közösség legyen az esemény házigazdája. Ez a közösség látja el ilyenkor a házigazda szerepét, fogadja a szertartásra érkező híveket és papokat. Ők díszítik fel az oltárt, választják ki a szentmise énekeit, ministrálnak. Gondoskodnak a liturgia előkészítéséről, a szertartás után agapét készítenek, programot állítanak össze. Bemutatkoznak, színielőadást rendeznek, előadót hívnak, beszélgetést vezetnek stb. Egy ilyen alkalommal megismerhetik egymást a térség közösségei, barátságok születhetnek, közös célok fogalmazódhatnak meg. Egy ide becsöppenő közösséget kereső társunk esetleg egyszerre több befogadó közösség között választhat. Fontos, hogy ne csak a saját közösségünk bemutatkozására menjünk el, hanem a másik, esetleg még csak szárnyait bontogató közösség vendéglátó szeretetét se utasítsuk vissza a szokásos időhiányra hivatkozva. Ima, szentségimádás A közös ima-alkalmak nemcsak istenkapcsolatunkat erősíthetik, de hozzásegíthetnek ahhoz is, hogy gazdagodjon imakultúránk más imamódokat megismerve, valamint erősödjön a keresztény közösség az együtt átélt szép liturgia révén. Háló Klub A klub olyan hely, ahol ki-ki jól érezheti magát minden nagyobb elköteleződés nélkül. Ahol otthon lehet lenni, de ahonnét észrevétlenül le is lehet lépni. Ahol a nem hívőnek sem kell szorongania, hogy nem ismeri a szokatlan hókusz-pókuszt. De ahol vannak befogadó közösségből érkezők is, akik befogadják azokat, aki mélyebb Isten vagy ember kapcsolatra vágyik. Célszerű kialakítani a klub hagyományait. Lehetnek visszatérő szertartások, ajándékok, klubtagsági stb. Nem árt egy évre összeállított átgondolt leegyeztetett program sem. A Háló Iroda, a Kulturális munkacsoport segítségetekre lehet. A klub esetében is lényeges, hogy legyen egy házigazda csapat, legyen egy klubvezető. Gondoskodni kell a megfelelő hírverésről, személyesen, médiában, plakáton, interneten egyaránt. Ne feledkezzetek meg a jó ételről, italról sem! Mindehhez pénz is kell, úgyhogy

15 pályázni sem árt! 6.4. Csapatépítés Lelkigyakorlat A lelkigyakorlat olyan, mint amikor házépítésnél az alapokat építjük. Nem látványos, de azon múlik minden. Minek foglalkozunk a Hálóval, ha az nem Istenben gyökerezik? A bogozók közös lelkigyakorlata segíthet, hogy a bogozói kör krisztusi közösséggé váljon. Mind a Kárpát-medencei, mind a régióban megrendezett, mind a kerületi lelkigyakorlat lehet üdvözítő, de vigyázzunk, hogy ezt se vigyük túlzásba, hangoljuk össze a szervezést! A Háló lelkigyakorlata műfajilag lelkigyakorlat, s nem találkozó. De a csendekben is ott van, hogy nemcsak magunkért, hanem keresztény magyar hazánk Háló által való szolgálatáért vagyunk együtt! A Háló fiatal bogozóinak identitását jól erősítheti egy ifjúsági lelkigyakorlat megszervezése. Bogozói megbeszélések és tréningek A bogozói megbeszélések és tréningek évenkénti esetleg többszöri megszervezése nélkülözhetetlen eleme a bogozók képzésének. Célszerű a beszélgetéseket szakavatott trénerek és Háló-vezetők bevonásával interaktív módon megtartani. 4-5 fős kiscsoportok külön feladatot kaphatnak, melyet közösen, akár írásban dolgoznak ki. Indokolt lehet a két megbeszélés közötti időszakra házi feladatot is adni a hallgatóknak. Mindig készüljön emlékeztető, hogy a következő alkalommal szembesíthessük magunkat, hogy is állunk az elvállalt feladatokat illetően A bogozói megbeszélések mellett lehet szákirányú oktatásokat is tartani. Néhány példa: pályázatírás, számítógép használat, informatika, kommunikáció, újságírás-média, gazdasági: üzleti terv, cégalapítás, pénzügyek, pedagógusok továbbképzése, fiatalok problémáival foglalkozó hétvége, magyar hagyományok, magyar történelem, nehéz helyzetben lévő csoportoknak (romák, analfabéták) szervezett képzés, nyelvoktatás, külügy, EU-s képzés, mentálhigiéné, pszichodráma, egészségügyi képzés (pl. egészséges életvitel stb.), szociológiai (pl. hogyan készítsünk felméréseket stb.), torna, sport, testmozgás Egyedi akciók Kirándulás/zarándoklat A kirándulások jó alkalmat teremtenek arra, hogy összekovácsolják a közösséget, hogy megismerhessék a Hálót olyan családtagjaink, közösségbeli társaink is, akik idegenkedtek eddig a találkozókon való részvételtől. A kirándulás egyúttal jó preevangelizációs hely, ahol az egyháztól távolabb álló barátaink is megtapasztalhatják, milyen csodálatos dolog a keresztény közösség! Arról nem is beszélve, milyen jót tesz a munkában elsatnyult bogozónak kirándulni, mozogni és Isten szabad ege alatt gyönyörködni a természetben! A zarándoklatok nemcsak hitünk elmélyítéséhez járulnak hozzá, hanem segítik a közösség összekovácsolódását is! Arról nem is beszélve, hogy ha Kárpát-medencei célpontot választunk, találkozhatunk más közösségekkel és így nemzetünk iránti elköteleződésünk is tovább erősödhet! Városmisszió A városmisszió jó lehetőség a környezetünkben élő nem hívő emberek megszólítására, de egyúttal jó alkalom arra is, hogy felrázzon minket, a keresztény közösség tagjait, a közös cél és a közös feladatvállalás segítségével. Néhány bevált program: nyitott templomok éjszakája, párbeszéd a püspökkel, nyílt fórum, utcabál, keresztény kávézó, egy kis ajándék a buszmegállóban várakozóknak, utcaszínház,

16 koncert a bevásárló központban stb. Bál/táncház A magyar táncoktól, a népek táncán, a klasszikus és dél-amerikai táncokon át számos lehetőség van lányaink, asszonyaink megtáncoltatására. Ez annál nagyobb élmény, mivel azon kevés alkalmak egyike, ahol még mindig a férfiú van szükségszerűen vezető pozícióban! A táncolási lehetőségek előnyei: közösséget teremt, kapcsolatteremtési lehetőség, erősíti a házaspárok kapcsolatát, missziós lehetőség, ép testben ép lélek, kultúránk gazdagodik, a táncházban táncolt magyar táncok segítenek, hogy megismerjük nemzeti hagyományainkat. Persze, ha már Háló, akkor a magyar néptánc különösen kedves a szívünknek! 6.6. Karitatív tevékenység A karitatív tevékenység nagyon fontos helyet tölt be a katolikus egyház életében. A Hálóban is sok helyi kezdeményezés, akció igazolta a mozgalom elkötelezettségét az elesettek iránt. A találkozókon a részvevők megszelídítik egymást, így személyes kapcsolat szövődik segítő és segített között. Utólag szinte mindig megállapíthatja a segítő fél, hogy ő többet kapott, mint adni tudott! A Háló, jellegénél fogva a Kárpát-medencei szolidaritást erősíti. Ezt sosem szabad szembeállítani a harmadik világba irányuló segítséggel! Mindkettőre szükség van. Aki közelre ad, ad távolra is, és fordítva! Néhány megjegyzés: Többet ad, aki hal helyett hálót ad a rászorultnak. Az egyszeri ajándéknál végtelenül többet ér, ha megtanul segíteni önmagán, ha olyan tudásra, készségre tesz szert, ami akkor is működik, ha nem érkezik épp a segélyszállító gépkocsi! A segítségnyújtásnál adjuk a rászorultaknak azt, amire szükségük van, és ne azt, amit épp el akarunk passzolni. Ez nem segítség! Tartsuk szem előtt, hogy kétszer ad, ki gyorsan ad, különösen katasztrófák idején! Segítségnyújtásnál ne csak a gyűjtést, de az igazságos elosztást is szervezzük meg! A 90-es évek elején bizonyos segélyek többet ártottak, mint használtak emiatt! A Háló helyi hiteles vezetését minden estben vonjuk be az akciókba! Nézzük meg, kinek segítünk. Néha a legnagyobb szükséget szenvedő a legcsendesebb. A Háló helyi vezetése mindig ügyeljen arra, hogy nem él-e valaki vissza a Háló találkozókon normálisan túláradó bizalommal! (Ügynökök, foglalkozásszerűen koldulók stb.) 6.7. Közösségek közötti kapcsolatok A Hálóval kapcsolatban álló közösségeket bíztatjuk, hogy mind kerületi, mind régiós és Kárpátmedencei szinten látogassák meg egymást, építsenek ki egymás között minél szélesebb körű kapcsolatokat! Az ilyen találkozások előnyei: Azok a közösségi tagok is profitálnak a Háló gyümölcsiből, akik nem tudnak, vagy nem akarnak a Háló találkozókon részt venni. A közösségek tanulhatnak a másik közösség gyakorlatából. Közös szolgálat fakadhat a két közösség számára. Egyéni szinten is beláthatatlanul sok új lehetőség nyílhat a kapcsolatból. Hitben is gazdagodunk. Távolabbi közösségek látogatása esetén mindezek felett nemcsak egy másik kultúrával ismerkedhetünk meg, hanem a vendéglátás és annak elfogadása segít ahhoz is, hogy jókedvű adakozóvá váljunk!

17 6.8. Ökumené Az ökumené kibontakozása csodálatos ajándéka korunknak! Alapelv: mindenkit szeretettel várunk, aki minket is el tud fogadni. Találkozóinkon nem kívánjuk más felekezetű keresztény testvéreinket katolikus hitre téríteni. Mint ahogy vendégeinktől is elvárjuk, hogy ne folytassanak köreinkben missziót! Hiszünk abban, hogy a hitvitáknál nagyobb tanúságtétel, ha minket keresztényeket arról ismernek meg, hogy szeretjük egymást, és akár különböző felekezetből érkezve tudunk közös szolgálatot vállalni a világ, a rászoruló emberek irányába. Egy találkozó megszervezésénél döntsük el, hogy ökumenikus találkozót szervezünk, vagy hagyományos Háló találkozót protestáns vendégekkel. Előbbi esetben, éppen azért, mert az ökumenét komolyan vesszük, már a találkozás szervezésekor működjünk együtt protestáns barátainkkal. Ügyeljünk érzékenységükre és a liturgikus események kiegyensúlyozottságára. 7. fejezet: Kapcsolatok 7.1. A bogozó saját közössége Jó, ha a bogozónak van saját kisközössége. Ahol van idő Istenhez térni, ahol horizontális barátság fűzi a többiekhez. Ahol nem kell teljesíteni, ahol lehet törékeny, ahol felelősséget vállalnak egymásért. A bogozót saját közössége tudja legjobban segíteni munkájában. Itt kipróbált emberi kapcsolatokkal rendelkezik. Ugyanakkor nem szabad túlterhelni ezeket a kapcsolatokat, hiszen ezek a közösségek általában nem a Háló miatt jöttek össze, tagjai eltérően viszonyulhatnak a Hálóhoz, más-más élethelyzetben élnek. Jó, ha türelemmel vagyunk saját közösségünkkel, hisz a Bibliából megtanulhattuk, senki sem próféta a saját hazájában. A saját közösségek megszólításában a helyi és más régióból jött vezetők sokat segíthetnek! 7.2. A bogozó területén működő közösségek A bogozók egyik legfontosabb feladata a helyi közösségek bekapcsolása a Háló tevékenységébe. Ehhez természetesen kapcsolatot kell ápolni velük. Ennek a kapcsolatnak az elsődleges terepe a közösségvezetőkkel való megismerkedés és rendszeres találkozó. Buzdítjuk a bogozókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot annak a területnek a közösségvezetőivel, amely terület iránt felelősséget éreznek. Ez jellemzően néhány plébániából álló esperesi-kerület nagyságú földrajzi területet jelent. A kapcsolatfelvételnél ügyeljünk arra, hogy bár a Háló szempontjából ez egy hierarchikus viszonyt jelent, az egymás közti kommunikációban mindig a mindkét oldal szempontjait figyelembe vevő kiegyensúlyozottságra törekedjünk. Javasoljuk, hogy a bogozók szervezzenek talán negyedévente közösségvezetői összejöveteleket, ahová az összes közösség vezetője meghívást kap. Ezeknek a beszélgetéseknek a témája lehet a helyi találkozók előkészítése és a Háló híreinek továbbadása. De ugyanilyen fontos időt áldozni a közösségek és plébániák saját híreinek megosztására is, valamint a személyes kapcsolatépítésre. A bogozónak felelőssége van a területén élő nem plébániai lelkiségi mozgalomhoz kapcsolódó vagy nomád közösségek irányába is. Egy találkozó akkor Háló találkozó, ha a helyi Háló meghív vagy legalábbis megkísérel meghívni a térségben működő minden katolikus magyar közösséget. Úgyhogy ez a Hálóban kötelező. Amennyiben más felekezetű, illetve más anyanyelvű közösségeket is meghívnak a helyi bogozók, úgy ez külön dicséretet érdemel! A más katolikus közösségekkel való jó kapcsolat szinte elengedhetetlen a helyi Háló sikeres tevékenységéhez. A Háló nem kívánja ellopni a bogozókat, illetve a Háló által megszólított

18 embereket saját közösségükből. Sőt visszaküldi őket oda. Biztatja őket, hogy váljanak befogadó közösséggé. Akik a pünkösd utáni apostolokhoz hasonlóan képesek odafigyelni idegenekre, képesek befogadni keresőket. Képesek osztozni az egyház (és azon belül a Háló) problémáival, sőt még idejük egy részét sem kizárólag magukra szánják A többi bogozó Ahhoz, hogy a bogozók munkájukat eredményesen végezhessék, szükség van az egymással való találkozásokra és tapasztalatcserékre is. Nyilvánvaló, de talán érdemes külön hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az egy területen élő bogozók kapcsolattartása. Hiszen a párhuzamos, egymásra nem figyelő munkával a hatékonyság is romlik. A bogozói horizontális kapcsolattartás fórumai a táborok, lelkigyakorlatok, megbeszélések, képzések, valamint a Kárpát-medencei és regionális találkozók is. Igyekezzünk ezeket az alkalmakat nem csak beszélgetésre és személyes kapcsolatépítésre, hanem valódi építkezésre is használni. Belső és külső épülésre egyaránt gondolunk. A bogozók munkája nem hiteles, ha közöttük nincs szeretetkapcsolat. Nemcsak a Hálóért és a programokért, hanem egymásért is felelősek. A jó munkamegosztás a másikra figyelés nélkül nem megy! Nagyon sok kapcsolat a rossz kommunikáció miatt megy tönkre! Néhány jellemző hiba és néhány ötlet: Egyszer már hívtam, miért nem hív vissza!? (Lehet, hogy meg sem kapta az üzenetet!) Hisz én küldtem neki t! (Lehet, hogy hetente egyszer olvas t!) Igazán fontos üzeneteinket próbáljuk meg egyszerre többféle csatornán eljuttatni. Ellenőrizzük le, megkapták-e az érintettek az üzenetet, valamint azt is, hogyan értették amit közölni akartunk velük. (Házaspárok ismerhetik jól azt a jelenséget, hogy néha férj, s feleség egész mást ért egy-egy ártatlannak látszó mondaton.) Nemcsak megbocsátani kell tudnunk hetvenhétszer, de egyoldalúan a kapcsolatot felvenni is, annak ellenére, ha ez néha nagyon nehéz és méltatlannak érezzük. Célszerű annak a szubkultúrának a nyelvét használni, akit megszólítunk. Pl. Csángóföldön még gyakran a Kend megszólítást használják! De nagyon más nyelvet használhatnak fiatalok és idősek, budapestiek és a szórványban élők, papok és világiak, nem hívők és bigottan vallásosok stb. Egy-egy szónak néha országrészenként, vagy korosztályonként stb. más-más jelentése, vagy háttérjelentése lehet! Pl. a sánc Budapesten kerítést, Erdélyben árkot jelent. A mozgalom szónak nem egyértelműen jó szájíze van a kommunista diktatúra után stb. Próbáljuk meg tömören, célratörően megfogalmazni a mondandónkat! Ne feledjük két fülünk van és egy szánk. Ennek megfelelően ne csak mondjuk a magunkét, hanem néha figyeljünk oda arra is, amit a másik akar mondani nekünk! 7.4. A következő szint bogozói Ahhoz, hogy a bogozó munkáját jól tudja végezni, szükség van arra is, hogy kapcsolatot tartson a nagyobb terület bogozóival: a régiófelelőssel, a régió bogozóival és a Kárpát-medencei bogozókkal. A kapcsolattartás fóruma elsősorban a Kárpát-medencei és a regionális találkozó. Mindemellett kiemelten fontos, hogy a bogozó rendszeres kapcsolatban álljon a régiófelelőssel. Egyeztessen a saját területének programjairól és tájékozódjon a Kárpát-medence fontos eseményeiről, valamint a Háló újdonságairól. Ebben a viszonyban is fontos a kölcsönösség, azaz a bogozó a saját híreit ossza meg a régiófelelőssel Biztatjuk a bogozókat, hogy nagyjából évente szervezzenek egy regionális bogozói megbeszélést, mely a munkavégzés fejlesztését szolgálja, valamint egy lelkigyakorlatot, mely a csapatépítés és a lelki gazdagodás eszköze.

19 7.5. Papság A hierarchiával való jó kapcsolatra feltétlen törekedni kell. A Háló az egyház része. Eszköz, hogy a személyes megszólítás, a kapcsolatok, a közösségek segítségével otthon lehessünk az egyházban és azon a Földön, ahol születtünk. Ha a Hálóról beszélünk nem felejthetjük el azokat a szavakat, melyeket Jézus mondott Péternek: hagyd el a hálót és kövess engem! A hierarchiával való kapcsolatot jól szemlélteti az a kép, amikor Péter és János együtt futottak a Feltámadott sírjához. A fiatalabb János előrefutott, s ott bevárta a szuszogó Pétert. Tanulságok: Futni igazán a Feltámadott Krisztusért érdemes! Szabad a fiatalabbnak (a közösségi egyháznak) előrefutnia. De kötelező bevárnia az idősebbet, azaz egységben maradnia az egyház egészével! A papsággal való jó kapcsolat alapja a párbeszéd. Meg kell őket hívni a liturgikus alkalmakra, ki kell kérni véleményüket terveinkről. Nagy ajándék, ha az atyák részt vesznek a bogozói megbeszéléseken. Ugyanakkor a kötelező tisztelet mellett, szabad elmondani, ha a bogozó véleménye eltér a hierarchia képviselőjének álláspontjáétól. Illyés Gyulát idézve nincs szabadjegy jól haladni a korral, de mindezt a mindenkire kötelező alázat mellett érdemes gyakorolni! Előfordulhat, hogy egy-egy helyre még mindig nem érkezett el a II. Vatikáni Zsinat szelleme, s a helyi atya ellenséget lát minden közösségi kezdeményezésben. Ilyenkor az ősegyház, vagy a kommunista diktatúra meghurcolásainak idejéhez hasonlóan nincs más választás, mint csendesen tovább dolgozni, nem cserbenhagyva a rászorultakat, s kivárni, hogy a Jóisten olyan papot rendeljen az egyházközség élére, akinek kevesebb előítélete van jó szándékú kezdeményezésekkel szemben. Ne feledjük, hogy pár csepp mézzel százszor több darazsat foghatunk, mint több hektó ecettel. Épp ezért az ilyen nehéz helyzeteket nem lehet megoldani igazságunk szilaj vitákkal való bizonygatásával, nyílt levelek írogatásával stb. Az ilyen emberi játszmákat mindkét fél elveszti. Sokkal célszerűbb ha egyáltalán ez lehetséges közös értékek megtalálásával szövetséget kötni egymással. Sokat segíthetnek a Háló lelkiatyái, vezetői, a püspökök, valamint a Háló hiteles tanúságtétele az üldözött, kisebbségben élő magyarság mellett. Különleges, pótolhatatlan szolgálatot vállaltak paptestvéreink. Lássuk bennük a magunkhoz hasonló, sokszor szenvedő embert. Ők ebben a nehéz korban Istennek ajánlották életüket. Méltóak szeretetünkre! 7.6. Más keresztyén közösségek, egyházak Más keresztyén közösségekkel is keressük a kapcsolatokat és a közös szolgálatot. A szórványban élő magyarság lakta területeken szinte bűn nem összefogni, nem keresni a magyarság megmentésének lehetőségeit, nem szövetséget kötni és közös programokat nem megvalósítani. Kapcsolatainkat a kölcsönös tisztelet és egyenjogúság szem előtt tartásával kell kialakítani! 7.7. Civil társadalom és közélet A közélet porondja nem lehet idegen egyetlen civil kezdeményezéstől sem. Jézus a világba küldött minket, de figyelmeztetett, ne váljunk mindenben hasonlóvá a világ fiaihoz. A civil társadalom része a Háló. Nyilvánvalóan törekedni kell a minél szélesebb kapcsolatteremtésre a civil társadalom jó szándékú képviselőivel. Sokat tanulhatunk tőlük, izgalmas az is, hogy látnak ők minket. Szerencsés, ha nemcsak a magyar nyelvű szervezetekkel van kapcsolatunk. A mai világban nem elkerülhető a pályázatokon való részvétel. Számos közös pályázati lehetőségre vagy klub programra nyílik lehetőség. Már csak ezért is szükségszerű, hogy megmutassuk

20 értékeinket a helyi közélet és politika meghatározó szereplőinek. Hívjuk meg őket találkozóinkra, kérjünk időnként alkalmat, hogy személyes találkozókon mutathassuk be törekvéseinket! Ugyanakkor ne tegyünk olyan gesztust, ami nem egyeztethető össze keresztény értékeinkkel. Bonyolult szituációban ne mulasszuk el megkérdezni a Háló vezetőinek véleményét! 7.8. Média Ami a médiában nem jelenik meg, az nem is létezik, mondják néha kis túlzással. A média ha tetszik, ha nem, nagyhatalom. Más-más megközelítést érdemel a keresztény, a helyi, az országos, az írott, az elektronikus és az internetes média. Jó, ha van a körzetnek, a találkozóknak külön média felelőse! A média munkacsoport kapcsolatokkal, szervezéssel és szaktudással segít. Az ebben a fejezetben leírt kapcsolattartás tulajdonképpen nem más, mint a bogozó Hálófája. Ezek a kapcsolatok az egymásért viselt felelősség és odafigyelés eszközei. Mindemellett fontos, hogy a bogozó segítséget nyújtson azoknak a személyeknek is, akik tőle ezt várják, még akkor is, ha ők nem közösségvezetők, vagy nem a saját területén élnek. Fontos továbbá az is, hogy minden bogozó megtalálja azt a személyt is, aki neki tud segíteni, aki az ő nehéz pillanataiban nyújt támaszt az ő munkájához. 8. fejezet: Bogozói eszközök, segítségek 8.1. Bogozói megbeszélések, képzések és lelkigyakorlatok A bogozó egyik legnagyobb segítsége a regionális bogozói megbeszélés. Ennek az összeállításnak a készítésekor 2007-ben ilyen megbeszélések rendszeresen kerülnek megrendezésre Délvidéken, Erdélyben és Partiumban. Célunk, hogy a jövőben minden régióban évente egyszer legyen ilyen összejövetel. Ezen alkalmakon a bogozói munka problémáival foglalkozhatunk, valamint tudatosabban léphetünk előre a regionális és körzeti szintű építkezésben. A bogozók egyéb irányú képességeinek fejlesztését is igyekszik szolgálni a Háló. Az elmúlt évek során többféle képzést indítottunk, ezek egy része folyamatosan működik azóta is. Fontosnak látjuk azonban, hogy igyekezzünk új képzéseinket minél inkább az igényekhez igazítani. Néhány példa: pályázatírás képzés (egy-két napos alapozó képzés és arra épülő es oktatás), számítógépkezelői tanfolyam, újságíró képzés... A bogozók lelki megerősödését a regionális lelkigyakorlatok szolgálják, melyeket szintén évente kívánunk megszervezni minden régióban Nyári tábor A feltöltődést, de egyben a hatékonyabb munkára való felkészülést szolgálja a minden évben megrendezett nyári tábor. Ezekben a táborokban a bogozók családtagjaikkal együtt vehetnek részt. A tábor minden alkalommal fontos bogozói témákat állít a középpontba és igyekszik azokat minőségi módon megközelíteni és feldolgozni. Itt ötleteket gyűjthetünk, a képzési blokkokban tanulhatunk, a szabadidőben kötetlen módon építhetünk kapcsolatokat. Mindeközben pedig megpróbálhatjuk megmutatni családtagjainknak mi is az, amivel olyan sokat foglalkozunk év közben!

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. július 1 1. A Nap Klub Alapítvány munkaszervezete 1.1. A Nap Klub Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkaszervezete az elnök,

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

KOCKANAP Együttműködési ajánlat

KOCKANAP Együttműködési ajánlat KOCKANAP Együttműködési ajánlat 2 Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérem engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának (OE NIK HÖK) szakmai rendezvényét,

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE!

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! Érdekel az ifjúságnevelés? Jelentkezz az alapozó felkészítőnkre! A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Pongrácz Balázs GYMSKIK Minőségirányítási vezető Cél Régiónk vállalkozásainál, szervezeteinél minőség- és kiválósági fejlesztési kérdések sora vár megoldásra.

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására Jelen felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a Szándéknyilatkozatok (pályázatok)

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben