2008. november december V. évfolyam, szám MISKOLC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC"

Átírás

1 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH november december V. évfoyam, szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesüet tagjai szerkesztésében - Észak-Magyarország megyéi műeméki- és kuturáis eseményeinek bemutatására törekszik. Rövid információkat, híreket közünk régiónkró és mindarró, ami az Önök érdekődésére számot tarthat. Megjeenése minden hónap második feében várható. Természetesen kérdéseiket, témafevetéseiket örömme várjuk az aábbi e-mai címekre: (Hajdú Idikó) Ugyanezen címeken Ön és ismerősei bármikor fe- vagy bánatunkra akár e is jeentkezhetnek híreveünkrő. Megrendeése ingyenes, kérjük adja tovább hírét ismerőseinek. Kedves Ovasóink! Ezen hosszú idő bár korántsem vot mindig könnyű, A Herman Ottó Tudományos Egyesüet a civi épéseinket a kezdetektő nyomon követő érdekődők szervezetek szabáyai szerint fenőttkorba épett. áthatták nemcsak szárnypróbágatásainkat, hanem Két tejes év működés után immár pártfogói fokozatos fejődésünket is, meynek eredménye az segítségét kérhetjük mindazoknak, akik nyomon Önök áta jeeneg ovasható hírevé. követve eddigi tevékenységünket szívesen biztosítanának minket támogatásukró és jó Azonban mint minden civi szervezetnek, Egyeszándékukró szeméyi jöve-deemadójuk 1%-ának az süetünknek is több ábon ke ánia a foyamatos Egyesüet számára vaó ejuttatásáva. működés érdekében, ameynek most éphettünk egy következő épcsőfokára az 1%-os adófeajánások Legismertebb munkáink jeeneg e Hírevé és a segítségéve. Ha Ön is szívesen csatakozna támo- Műeméki beszégetések című rendezvénysorozat. gatóink sorába, kérjük az aábbi adószámra juttassa e Mind az eektronikus formában ovasható Észak- adományát, ameyet ezenne köszönünk magyarországi Kuturáis- és Műeméki Hírevé, mindenkinek és bízunk benne, hamarosan mind a Miskoci Herman Ottó Múzeumban havonta megismerhetik újabb érdekes öteteinket. megrendezett Műeméki beszégetések 2008-ban év- forduójukat fogják ünnepeni, ötödik évükbe épnek. Adószámunk:

2 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH november december V. évfoyam, szám MISKOLC A TARTALOMBÓL A HÓNAP MŐTÁRGYA Erdőbénye, református tempom orgona (Hajdók Judit) 3 AJÁNLJUK FIGYELMÉBE Ásatás az abaújvári református tempomban (Markó Ágnes Sarota) 4 BEMUTATJUK A Szádvárért Baráti Kör civi szervezetet 7 HÍREK Lezajott a Magyar Régész Szövetség eső tisztújító közgyűése 8 Új térfigyeő kamerák Miskoc bevárosában 9 Mustra Eméktábát avattak Dercsényi Baázs emékére 10 Jótékonysági bá basorsú műemékek javára 11 Kiátvány a történeti abakok megóvásáért 11 Átadták az Év Háza 2008 díjakat 13 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK Műeméki beszégetések: MeggyesiTamás:Aváros,azépüetésaküsőtér viszonya(2009. január 15.) 14 LINKAJÁNLÓ Vanda) 14 KÖNYVAJÁNLÓ Nagy Gergey- Szeényi Károy: Kertváros-építészet 15 PÁLYÁZATOK Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága fehívása a évi ICOMOS-díj adományozására 16 Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága fehívása az ICOMOS Műemékvédemi Citromdíj 2009 adományozására 17 IMPRESSZUM 18 A kép Kuturáis Örökségvédemi Hivata honapján taáható (www.hermuz.hu/koh)

3 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé A HÓNAP MŰEMLÉKE ERDİBÉNYE, REFORMÁTUS TEMPLOM - A tempomi vaásosság emeésére az évi január 1-i Presbiteri gyűés Erdőbényén egy díszes orgona készíttetését határozta e, és a gyüekezet tagjai közmegegyezésse adakozást is ajánottak fe végéig. Hamarosan az Evangéikus Egyház tagjai is hozzájárutak a gyűjtéshez. Az orgonázásró tavaszán gondoskodott a Presbitérium, éspedig az Egyházba be áítandó Orgona kezeését a tanítói díj megemeése meett a tanítói köteességnek rendete. A hangszer száításáért a júius végi egyháztanács-gyűés napi egy véka zabot ítét meg a szekereseknek. Az orgonát műtaniag Ivánka Sámue, sárospataki főiskoai ének-és zenetanár vette át, januárjában ket bíráatában kifogásota a hangszer hangoását és a presbitérium Váradi Sándor orgonakészítő mesternek a végfizetését vissza is tartotta a hangoás kijavításáig. Az I. viágháborúban az ón homokzati sípok a rekviráási kényszernek estek ádozatu. Az utóbbi két-három évtizedben a széeátást biztosító, bizonyára küönáó fúvóádában eheyezett eredeti fúvót ádafúvóra cseréték a manuá-széáda aá beszorítva. Az orgona a karzat közepén heyezkedik e. A karzatnyíás ívébe ieszkedő orgonaház homokzatában a három fékör-aakú záródású síptükörben síp á. A játszóaszta közvetenü az orgonaház eőtt a mevédben á. Az 1868-as építési évszámot is jező eőapjának három síptükrében a néma ásípok egy ORGONA nagyorgona átszatát ketik. Az eőap ívet formájú asó díszítése Váradi Sándor ismertetőjegye. a manuábientyőktı au a szekrénybe érkezı húzószáakat a sípok aá szétosztó veatúratába a homokfa mögött A hangszer gépezete mechanikus bientyű- és regisztertraktúra. Széádái mind a manuáon, mind a pedában csúszkaádák. A manuá-szeepszekrényben pupéta gyanánt nagy bőr tasakok szogának. A hangszer egymanuáos 12 regiszteres. A kvintet is tartamazó négyregiszteres pedáműve szokatan jeentőséget biztosít a basszus szóamnak. A kor gyakorata szerint a pedá repetá, vagyis a 22 pedábientyűzet (C-a 0 ) 12 hangot (C-H) szóatat meg, a manuá hangterjedeme kiépített méyoktávva 54 hang C-f 3 -ig. A hangszer diszpozíciója az utóagos regiszterfeiratok szerint: Pedá: Subbass 16, Fuvoa 8, Quint 5⅓, Fuvoa 4 (mind a négy regiszter fa sípsor, a nagy fa sípok eőapja párkányozott), manuá: fém sípsorok: Principa 8, Oktáv 4, Oktáv 2, Saiciona 4, Mixtura (a fém sípsorok közü vaószínűsíthetően néhány sor nem eredeti);

4 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé ragasztott eőapú, faékke rögzített fa sípsorok: Födött 8, Fuvoa 8, Fuvoa 4. a pedábientyők meetti kapcsoók a magas regisztereket kapcsoják be és ki Egy tremoó is színesíti a hangzást. A játszóasztaba vezetett, utóagosan efűrészet szécsatorna egy mára már kiszeret harmónium-regiszterre uta. A játszóaszta ábba kapcsoható mechanikus berendezései Magyarország egyik egkoraibb csoportkapcsoói, a nyoc manuáregiszterbő ötöt kapcsova forte-hangzást, ietve a magas ábszámú további három regiszter működtetéséve tuttihangzást biztosítanak. Váradi Sándor, az Ároktőn megteepedett orgonakészítő mester a mádi, tiszatarjáni, az egri, cserépfausi református tempomok, ietve a hajdúböszörményi katoikus tempom orgonáinak építője az orgona szerkezetek viágos konstrukciója, a hibátan minőségű beépített fa anyagok, az igényes megmunkáások, a kimunkát részetek miatt az es évek métán eismert orgonaépítője. Az erdőbényei orgona is jó szogája a iturgiát immáron 140 éve. Hajdók Judit AJÁNLJUK FIGYELMÉBE ÁSATÁS AZ ABAÚJVÁRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN és freskóit tekintve is jeentős, ám ehanyagot tempomra, meynek kutatása és heyreáítása évek óta húzódik. Idén őssze foytatódott a tempom kutatása, Tóth István abaújvári ekész kezdeményezésére, az Abaújvári Református Egyházközség finanszírozásáva. Sajnos a rendekezésre áó anyagi források szűkössége miatt ismét csak rövid, szondázó kutatásra nyít mód. A tempom heyreáított tetızette Ez év ápriisában, a Hírevé hasábjain a Hónap Műeméke rovatban már ovashattunk az abaújvári református tempomró. Az írás céja akkor az vot, hogy fehívja a figyemet a történetieg, építészetieg A tempom heyreáítást megeőző kutatása 1997-ben kezdődött. Ekkor a tempomot kívürő övező terüet szondázó kutatására kerüt sor Csenge Péter és Gere Lászó vezetéséve. Ugyanebben az évben készüt e Farbakyné Dekava Lia művészettörténeti tanumánya, meyben összegyűjtötte a tempom történetére vonatkozó evétári adatokat is. Szintén ben sor kerüt a tempom faképeinek restaurátori szondázó kutatására. A régészeti fetárás Simon Zotán vezetéséve 1998-ban, majd évben Bartos

5 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé György a tempom homokzatainak szondázó jeegű kutatását végezte e. Az idei ásatás során, meyet Rácz Mikós régész és e sorok írója vezetett, a tempom hajójának fetárására kerüt sor. Mai formáját természetesen az abaújvári tempom is számos átépítés során nyerte e. A törtkőbő faazott tempomhajóhoz két botszakaszos, a nyocszög öt odaáva záródó, kváderfaazatú szentéy csatakozik. A szentéy sarkait és a hajót is támpiérek erősítik. Az emút években a heyreáítás ehetővé tette több, statikai probémák miatt utóag épített támpiér ebontását, meyek a faak vizesedését eősegítve, a freskók áapotát is veszéyeztették. Sajnos épp az északi odat támasztó támpiér ebontására nem kerüt sor, így a fa vizesedése miatt a Szent Miháyt és Szent Mártont ábrázoó faképek áapota rohamosan romik. A tempomhajónak korábban festett famennyezete vot, mai efedése már új, a tetőszerkezet heyreáításáva egyidőben készüt e. A szentéy keeti végfaának kettős osztású mérműves abaka és a tempom szemödökgyámos, pácákka keretezett, féköríves timpanonna záródó nyugati kapuja eredeti áapotában maradt ránk. Efaazva, de fennmaradt a XVIII. század eső feében ebontott sekrestyébe vezető ajtó is. A szentéy további három gótikus abakát 1807-ben szűkítették be. A hajó déi faát 1886-ban statikai probémák miatt tejesen visszabontották, majd újjáépítették. Ismert Myskovszky Viktor 1876-ban készüt rajza, mey a hajó déi faán még a szentéyhez hasonóan beszűkített abakokat, vaamint akkor már befaazott déi kaput ábrázo. A tempom födszinten négyszög, emeetén nyocszög aaprajzú tornya csak 1886-ban épüt meg. A diadaív déi odaához 1652-ben épüt a szószék. A tempom gazdag beső kifestéséve a Hírevé évi 4. ápriisi számában megjeent cikk részetesen fogakozott. Míg a tempom építéstörténetét, a fennmaradt dokumentumoknak köszönhetően, eég jó ismerjük, fennáásának eső évszázadairó és főeg építésének körüményeirő kevés adatunk van. Abaújvár teepüést, a Rozgonyiak és Drugethek birtokása után, 1394-ben adományozta Zsigmond kiráy Perényi Péternek, sőt, 1399-ben vár építésére is engedéyt adott. Perényi Péter fetéteezhetően birtokközpontot akart kiaakítani abaújvári birtokán, ennek részeként építtette a nagyszabású, akkoriban modernnek számító építészeti stíusú tempomot is. A korábbi ásatások a tempom mára ebontott sekrestyéjének faait hozták napviágra, vaamint sikerüt fetárni a szentéy besejében a korábbi, négyzetes záródású, törtkő faazatú szentéyt. Mive a ma áó tempom gótikus részetei közü egyik sem datáható a XIV. század végéné korábbra, továbbá a szentéy és a hajó építőanyaga határozottan küönbözik, azt ehetett fetéteezni, hogy Perényi Péter újonnan kapott birtokán, az 1400-as évek eején, négyzetes szentéyzáródású tempomot építtetett, meyet még 1450 eőtt új, poigonáis szentéy építéséve reprezentatívan megújított. Ez utóbbi átépítés során kerühetett sor a hajó, a diadaív és a szentéy kifestésére, mive a freskók stíusa azonos. Az idén őssze végzett ásatás során megtaátuk a korábbi, négyzetes szentéyű tempom hajójának visszabontott aapfaait. Ez részben megvátoztatta a tempom építéstörténetéve kapcsoatos fetéteezéseinket. Amikor Perényi Péter adományba kapta Abaújvárt, már át egy, taán a XIII. század végén XIV. század eején épített tempom a mai heyén. Nem sokka az adományozás után, Perényi ebontatta az akkor már eavut, eseteg rossz áapotban evő tempomot, hogy az új birtokközponthoz métó, korszerű gótikus szentéye épüt, díszesen kifestett tempomot építhessen a heyén. A ma áó faak vonaa követi a korábbiakét, részben ráépütek azokra. A tempom aaprajzában csak a diadaív heyét nem vátoztatták meg, ehhez képest beső terét egységesen, minden irányban 1 méterre bővítették. A csaád vagyonát és feemekedését megaapozó, Luxemburgi Zsigmond szogáatában áó, később az országbírói tisztséget betötő Perényi Péter ( ) egyben temetkezőheyének is szánta új tempomát. A tempomhajó közepén ugyanis, a még fe nem szedett kőburkoat eemei között másodagos heyzetben megtaátuk sírkövét. A kő a tempom évi feújítása során kerühetett a burkoat eemei közé. A sírkő, azt eszámítva, hogy miközben burkoatként hasznáták kettérepedt, hiánytaanu és épen maradt ránk. Széén körbefutó, még nem tejesen feodott feirata a következő: hic est seputus

6 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé magnificus vir dominus petrus de prin VI ante festum visitat[i]o[n]is anno domi[ni] 14XXIIIo. A kétosztatú mérműve díszített képmezőben Perényi címer, feette csőrös sisak átható. A sírkő eőkerüése és a korai temetőre és fetéteezett tempomára utaó nyomok a tempom kutatásának jeentőségét feértéketék. Az eddig végzett, heyreáítást megeőző szondázó kutatásná aaposabb vizsgáat szükséges a tempom építéstörténetének megismeréséhez, ezért az ásatást, terveink szerint, a közejövőben foytatni fogjuk. Reméjük ennek anyagi fedezetét miné hamarabb sikerü eőteremteni. Markó Ágnes Sarota Források: Bartos György: Abaújvár, református tempom. Kutatói jeentés AMRK. Csenge Péter Gere Lászó: Abaújvár, ref. tempom. Kutatási dokumentáció AMRK. A sírkı, még a padóburkoat eemeként, a képen Rácz Mikós régész Farbakyné Dekava Lia: Abaújvár, református tempom. Művészettörténeti tanumány AMRK. Fotók: Markó Ágnes Sarota Az évi ásatás során a szentéyben két temetkezés kerüt eő. Ezek közü az egyik egy téga faazatú kripta, meynek fetárására nem kerüt sor. A kő és a kripta összetartozásának ehetősége még vizsgáat tárgya. Az idei ásatás figyeemre métó eredménye továbbá, a hajó északkeeti sarkában eőkerüt, csekéy déi etérésse keetnek tájot, tehát vaószínűeg keresztény szertartás szerint etemetett csontváz részete. A haott ábfejét a korábbi tempom diadaívfaának építéséve epusztították, tehát a fetárt temetkezés még az eső tempomná is korábbi. Ennek aapján tehát fetéteezhető, hogy a korábbi tempom építése eőtt már temető vot ezen a terüeten. Mive az Árpád-kori, keresztény rítusú temetők mindig tempom meett heyezkedtek e, további ásatások napviágra hozhatják egy, az átaunk ismert korábbi tempomná is idősebb, kő-vagy fatempom nyomait. Mindez azonban további régészeti bizonyítékok híján még csak fetéteezés. A sírkı tisztításában segédkezett Tóth Benjámin, Tóth István ekész nagyobbik fia eérhetőség: Markó Ágnes Sarota ok. építészmérnök, régész cím: 1052, Budapest Aranykéz u. 6. IV/8. teefon:

7 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé BEMUTATJUK A SZÁDVÁRÉRT BARÁTI KÖR CIVIL SZERVEZETET 2006 őszén határozta e egy az ország küönböző részein akó várbarátokbó áó társaság, hogy összefog az évszázadokig ehagyatottan áó Szádvár megmentésének érdekében. A Szádvárért Baráti Kör csatakozott a Feső-magyarországi Várak Egyesüetéhez, ietve küönböző fórumokon népszerűsítette Szádvár ügyét. A tényeges munka 2006 októberétő kezdődött az ietékes hatóságok jóváhagyásáva. Az Aggteeki Nemzeti Park (ANP) munkatársai küönösen nagy segítséget nyújtottak és nyújtanak munkánkhoz. A Baráti Kör tagjai, a Kör áta kiadott fehívás aapján jeentkező érdekődők, a kezdeményezést fekaroó Szögiget község akosai, az ANP munkatársai vaamint régészek az emút két évben a még mindig több emeet magasan áó faak közveten környezetébő etávoították a bozótot, a vár beső terüetén pedig evégezték a fák ritkítását és az ajnövényzet evágását őszén a vár geodéziai femérése és veszéyehárítási terveztetése is ekészüt, mey a Nemzeti Kuturáis Aapbó, ietve az egyesüetünket támogató szakemberek önkéntes munkája révén vaósut meg, meyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. A vár áagvédemét a Szádvárért Baráti Kör igyekszik megvaósítani, ietve páyázatokon vesz részt a cé eérésének érdekében. Mintegy 8500 pont háromdimenziós koordinátáit határozták meg néhány centiméteres pontosságga a geodéziai femérés során. Mérték a faak tejes geometriáját. Azaz egy fa esetén küön a beső és küön a küső odaon meghatározták az épen maradt fafeüet tetejének és odaának burkoógörbéjét, a fa és a terep metszésvonaát, a faban taáható építészeti és régészeti szempontbó fontos eemek (faegyen, gerenda fészek, ávány yuk, abak, őrés, kiomás ) térbei heyzetét, jeemző méreteit. A geodéziai femérés aapján számítógépes szoftverekke eőáítják a vár pontos térmodejét, amey az eseteges építészeti tervezés, vaamint a régészeti dokumentáció aapja esz nyarán a Kuturáis Örökségvédemi Hivata, az Aggteeki Nemzeti Park és a Szádvárért Baráti Kör közös munkája révén ekészüt a Lisztes bástya fakorona védeme, ezze reményeink szerint egy oyan áagvédemi munkáat eső épése indut e, mey megáíthatja a faak további omását. A munkáatok során az egyesüet tagjai a szakemberek kérésének megfeeő munkáatokat végzik e, p. növényzet ritkítása, etávoítása, kövek szortírozása, tisztítása. Szinte már jeszavunkká vát: Tiéd a vár! Szeretnénk, ha miné széesebb körben éreznék az emberek magukénak Szádvárt és tennének efeedett műemékeinkért. Tábort szeretnénk szervezni nyaranta kü-

8 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé önfée képességű gyermekeknek, akik megismerkedhetnének a vármentés, nehéz, de mégis feemeő érzéséve. Azza a hanguatta, ami a mi munkánkat kíséri és így eütetni bennük a várszeretetet magvát. Amennyiben módjában á, kérjük, támogassa Szádvár megújuását! Számaszám: OTP Számunkra igen nehéz feadat anyagiag finanszírozni, hogy minden évben többször eutazzunk egtöbben km távoságbó -, de bízunk benne, hogy egyre több heyi segítőnk esz és kedvet kapnak a Borsodban éő emberek is egy jókedvű hétvégéhez, amive tehetnek önmagukért, közös örökségünkért. További információ: HÍREK LEZAJLOTT A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG ELSİ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŐLÉSE december 2-án kerüt sor a Magyar Nemzeti Múzeum díszter mében a hazai régészek reprezentatív szakmai-érdekvédemi szervezetének közgyűésére. A szokásos beszámoók meett a közgyűés efogadta az Aapszabáy módosítását, mey a testüetek étszámát megnövete, és a határozatképesség szabáyait enyhítette. (A módosítási javasatok ovashatók a honapon.) A közgyűés ismét enöknek váasztotta három évre Jankovich-Bésán Dénest. Az enökség tagjai (a kapott szavazatok sorrendjében): Gróf Péter, Tari Edit, Kucsár Vaéria, Romhányi Beatrix, Vándor Lászó, Horváth Ferenc, Kisfaudi Júia. A Feügyeő Bizottság tagjai: Takács Mikós, Lőrinczy Gábor, Simonyi Erika, Straub Péter, Jerem Erzsébet, Szabó János József. A Fegyemi Bizottság tagjai: Kérdő Katain, Bencze Zotán, Béres Mária, Tomka Gábor, Biczó Piroska, Nagy Erzsébet, Újaki-Pongrácz Zsuzsa, Rácz Tibor Ákos. Forrás: (A szövetség minden újonnan váasztott, vagy pozíciójában megerısített tisztségviseıjének gratuáunk, és eredményes munkát kívánunk. A Szerk.)

9 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé ÚJ TÉRFIGYELİ KAMERÁK MISKOLC BELVÁROSÁBAN Az ünnepek nyugama és a közbiztonság érdekében tíz új térfigyeő kamerát szerenek fe Miskoc bevárosába. A digitáis szemek napi 24 órán át vigyázzák a járókeők biztonságát, a tapasztaatok szerint ugyanis amióta térfigyeés egészíti ki a rendőrség munkáját é-nyegesen csökkent a bűnekövetések száma. A rend-szer céja a bűnmegeőzési feadatok eősegítésén tú a közterüeti rongáások és iegáis szeméterakások megeőzése. Térfigyeő kamerákat szeretek fe tegnap az Anta József térre. Miskoc bevárosa a napokban még kienc iyen digitáis kameráva bővüt. A rendszer szükségességérő és kiépítésérő az októberi közgyűés döntött. Tapasztaatok szerint ugyanis, aho a rendőrség munkáját iyen rendszer egészíti ki, ott jeentősen csökken az utcai bűnesetek száma. Ezt figyeték meg az Avasi Rendőrőrsön is és a bevárosban is ezt szeretnék eérni. A digitáis szemek segítségéve, szeméyes jeenét nékü figyehetők meg távoi épütetek és szeméyek, ietve kötséghatékonyan kísérhetőek figyeemme munkafoyamatok, vaamint dokumentáhatóak és archiváhatóak a küönböző események. Az adatok rögzítése a Miskoc városi rendőrségen történik, aho a befutott képek a- apján a szakemberek azonosítani tudják az ekövetőket, hiszen a kamera huszonötszörös nagyításra is képes, így a fevéteen az ekövetők arca is feismerhető esz. Az új kamerák már üzemenek, a hivataos átadás azonban csak december 12-én esz. Az rendszer kiépítése 15 miió forintba kerüt, de a közterüet-feügyeet újabb páyázatot nyújtott be 50 miió forint igényésére, ameybő 30 újabb kamerát tudnának munkába áítani, ezze a tejes bevárosra kiterjedhetne a megfigyeés. (A régen várt épéstı a miskoci bevárosi mőemék épüeteket ért rongáások radikáis csökkenését reméjük - mi is. A hír forrása: A Szerk.) MUSTRA Váogatás az örökségvédeem évi eredményeibő Hagyományosan az Örökség Gaéria (Budapest, I. Táncsics Miháy utca 1.) ad otthont a műemékvédeem, a műtárgyvédeem, a régészet ezévi tevékenységét, a közös munkát összefogaó kiáításnak. A kiáítás étrehozói: a Kuturáis Örökségvédemi Hivata, a Kuturáis Örökségvédemi Szakszogáat, a Műemékek Nemzeti Gondnoksága, a Nemzeti Emékhey és Kegyeeti Bizottság, a Magyar Építészeti Múzeum, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága. Az Örökség Gaériában a tabókon átható és ovasható beszámoó régészeti fetárásokró, művészettörténeti és irattári kutatásokró, restauráásokró, heyreáításokró, új védésekrő, a tejesség igénye nékü mindarró, ami az örökségvédeem napi feadata és eredménye. Küönös tekintette a budapesti műemékekre, a fürdők heyreáítására, vaamint az autópáya építések nyomvonaán foytatott ásatásokra. A kiáításon átható néhány újonnan védett műtárgy, múzeumok, közgyűjtemények idei szerzeményei, ietve az áami eővásárási jog ehetőségéve megvásárot műtárgyak. Kivetítő feüeten az örökségvédeem jeentősebb programjait bemutató képsorok futnak a kiáítás tejes ideje aatt. A kiáítássa egyidőben megjeenik a Mustra 2008 kötet, amey DVD meéketéve együtt tartamazza a Mustra 2008 tejes anyagát. A Pincegaériában ugyanakkor megtekinthető a fotópáyázatának nyertes képeit bemutató kiáítás. Az Örökség Gaéria kiáítása december 19-én nyíik, s február 1-ig átogatható naponta óráig. Forrás:

10 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK DERCSÉNYI BALÁZS EMLÉKÉRE A Váci Múzeum Egyesüet (VME) és a Kuturáis Örökségvédemi Hivata szervezésében december 5.-én, órakor, a Váci, Csányi krt. 35. szám aatt kerüt sor Dr. Dercsényi Baázs művészettörténész, mű emékvédő, művészeti író, a VME enöke eméktába avató ünnepségére, majd azt követően baráti megemékezésre az evangéikus gyüekezeti teremben. (Vác, Széchenyi u 24. II. emeet) Dercsényi Baázs 1940-ben szüetett Budapesten. Az ELTE Böcsészettudományi Karán szerzett művészettörténet és történeem szakon dipomát. Páyáját a Kuturáis Örökségvédemi Hivata jogeődjéné, az akkortájt frissen megaakított országos Műeméki Feügyeőségen kezdte 1963-ban. A hőskorszaknak" megfeeően a műemékvédemi szakma számtaan részterüetén váat feadatot. Vot épüetkutató, műeméki terüeti feügyeő, a szaksajtó fáradhatatan szervezője, s néhány évig a kuturáis ágazati igazgatásban is dogozott. Kezdetektő részt vett a Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára műeméki témájú füze-teinek szerkesztésében, műeméki szakértője vot Rockenbauer Pá és Gyenes Károy népszerű teevíziós sorozatainak (Egymiió épés Magyarországon, Még egymiió épés Magyarországon), és ismeretterjesztő cikkek sokaságát tette közzé a Turista Magazinban is. A szaksajtóban rendszeresen pubikát, és fáradhatatanu szerkesztett. Számos tudományos igényű, a nagyközönségnek szóó könyv szerzője ietve társzerzője vot (Barokk paota a várban; Az európai koostorépítészet száz remekműve; Európa száz egszebb búcsújáró heye; Magyar kastéyok; Magyar várak; Katoikus tempomok Magyarországon, Református tempomok Magyarországon, Evangéikus tempomok Magyarországon stb.) ban távozott e végeg közüünk. (Az éetrajz forrása részben a A Szerk.) JÓTÉKONYSÁGI BÁL BALSORSÚ MŐEMLÉKEK JAVÁRA február 7-én, szombaton nyocadik akaomma rendezi meg a Kuturáis Örökségvédemi Hivata jótékonysági báját a basorsú műemékek javára. A hagyományokhoz híven a bá bevétee a kiváasztott műemék feújítását segíti. Esősorban oyan műemék heyreáítására várnak a szervezők javasatot, amey a várható ötszázezer és egymiió forint közötti bevétebő, ietve az eseteges további, megévő támogatási forrásokbó reáisan restauráható egy éven beü. Az összeg kisebb restauráási, ietve rész-heyreáítási munkákra, népi építészeti emékek feújítására adhat módot. A támogatandó műemékre vonatkozó páyázatokat (a műemék rövid bemutatása, fotó dokumentációja, az evégzendő munka eírása, az egyéb támogatások, források megnevezése) január 9-ig várja Okrutay Mikós, a bái szervezőbizottság tagja A páyázatokat zsűri bírája e. A zsűri több támogatásra métó műeméket jeö, a végső döntést a bái közönség szavazatai adják meg.

11 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KIÁLTVÁNY A TÖRTÉNETI ABLAKOK MEGTARTÁSÁÉRT Az ABLAKOK - nemzetközi szimpózium a hagyományos, történeti abakok megőrzéséért" című szakmai program záródokumentuma. Az abakok, arányrendszerükke, formai és technikai megodásukka képesek önmagukban megjeeníteni az épüet stíusát és az építés korát. Kitüntetett szerepet tötenek be nemcsak az egyes házak, hanem az utca-és városkép jeegének meghatározásában is. A magas színvonaú műheyekben gyártott és több száz éves foyamatos tökéetesítés során kikíséretezett, hagyományos abakszerkezetek jeentős értéket képvisenek. Mive kiváó anyagbó készütek, éettartamuk foyamatos karbantartássa hosszú időre biztosítható. Esztétikusak, eeganciát és könnyedséget köcsönöznek az épüetek megjeenésének, mert vékony, karcsú szevényeik nagyobb üvegfeüetet eredményeznek, mint az ugyanakkora nyíásba beépíthető mai szerkezetek. Praktikusak, mert a kétrétegű, gyakran redőnyszekrénnye, vagy spaettáva, zsauva kombinát kompex szerkezetű abakok nemcsak a hideg een nyújtanak védemet, hanem megfeeő hő-, fény- és zajszigeteést is ehetővé tesznek. A JELENLEGI HELYZET Napjaink egnagyobb kihívása a környezetszennyezés, az energiakészetek kimerüése és a kímavátozás. E probémákra rossz és jó váaszok egyaránt adhatók. Az abakokra vonatkoztatva rossz és ehamarkodott váasz az - amit többnyire a rosszu kiírt páyázati ehetőségek, az információ-hiány és a férevezető rekámkampányok okoznak -, hogy az abakokat indokoatanu újra cseréik. A jó váaszok egyike a hagyományos abakszerkezetek megtartása, mert a fenntarthatóság szempontjábó aapvető fontosságú, hogy minden megévő erőforrást maximáisan hasznosítsunk, biztosíthatjuk ezáta a megszokott, harmonikus utca- és városkép, épített örökségünk karakterének fennmaradását is, kutatási eredmények bizonyítják, hogy a hagyományos abakok tuajdonságai viszonyag egyszerű módszerekke javíthatók; hőtechnikai, hanggátási és tömítési szempontbó az új szerkezetekke köze egyenértékűvé aakíthatók, a régi abakokná nem aaku ki a tökéetes égzárás okozta penészedés és nincs akkora veszéye oxigénhiánynak, mint egyes új szerkezetekné, környezetünket megóvjuk a fööseges huadék keetkezésétő, energiát takarítunk meg azza, hogy kevesebb új gyártmányt hasznáunk, az eredeti szerkezetek megtartásáva növejük az ingatanok piaci értékét. Amennyiben szükséges, jó váasz ehet a régi épüetek abakainak újra-gyártása is, ha keő szakérteemme történik a tervezés, a gyártás és a beépítés, az új szerkezet az eredetihez hű formaképzésse, anyag-és színhasznáatta készü, a szükséges technikai mutatóknak vaó megfeetetés nem okoz esztétikai értékcsökkenést. A MEGOLDÁS Ahhoz, hogy eősegítsük az országunkban még nagy számban megtaáható hagyományos, történeti abakok megtartását, széeskörű összefogásra van szükség. Váajuk, hogy e cé eérése érdekében az aábbi feadatok evégzésében együttműködünk: építésügyi szabáyozások összehangoása

12 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé az örökségvédemi, a környezettudatos és energia-takarékos szeméet erősítése már az oktatás szintjén, szeméetformáás az építészeti szakma-gyakorás (esősorban a tervezés, kiviteezés) terüetén, kutatások támogatása, oyan technoógiák, anyagok, gyártmányok fejesztése, ameyek eősegítik az abakok megtarthatóságát és a mai eőírásoknak vaó megfeeését, az ingatankezeők és -fenntartók tudatosítása, széeskörű tájékoztatás a nem-szakmai körök (a ehetséges megbízók) számára, többek között a média erejének igénybevéteéve, oyan páyázatok kiírásának eősegítése, ameyek az abakcserék heyett az abakok megtartását, fejavítását ösztönzik, a megévő jó szakembergárda (restaurátorok, asztaosok, fémművesek, gyártók és forgamazók, stb.), vaamint a megvaósut jó pédák népszerűsítése, a szakképzés átaakításának támogatása (szeméetformáás, technoógia, technika, anyagismeret, stb. széesítése) a hagyományos szerkezetek megtartása érdekében. Eső épésként, a hagyományos abakok megtartásáva kapcsoatos információk népszerűsítése érdekében bejegyzésre kerüt az abakprofiok.hu honap (még nem eérhető). Jeen kiátvány a Budapesten megrendezett ABLAKOK - nemzetközi szimpózium a hagyományos, történeti abakok megőrzéséért című szakmai program záródokumentumaként, a nemzetközi és a hazai tapasztaatok aapján készüt. Az örökségi értékek átfogó védemét e kiátvány nem váaja fö, de bátorítja hasonó szeemű összefogások és fehívások kezdeményezését. Budapest, november 17. Dr. Mezős Tamás enök, Kuturáis Örökségvédemi Hivata Fegyverneky Sándor, országos főépítész, a Nemzeti Építészeti Tanács enöke A Nemzeti Építészeti Tanács (NÉT) tagszervezetei: Magyar Építész Kamara (MÉK) Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) Országos Főépítészi Koégium (OFK) Építési Váakozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) vaamint Magyar Építész Kamara Műemékvédemi Tagozat Budapesti Építész Kamara ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ECOVAST Favak és Kisvárosok Magyarországi Műheye Egyesüet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építésügyi Minőségeenőrző Innovációs Kht. Magyar Üvegipari Szövetség Magyar Építészeti Múzeum Város- és Fauvédők Szövetsége Budapesti Városvédő Egyesüet Budapest Viágörökségéért Aapítvány Porta Speciosa Egyesüet Yb Egyesüet epiteszforum.hu (Forrás: (A történeti abakok megóvásáva kapcsoatos további információkat, többek közt az e témában a közemútban ezajott konferencia eıadásainak szövegét is megtaája az ovasó a viágháón a honapon. A Szerk.)

13 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé ÁTADTÁK AZ ÉV HÁZA 2008 DÍJAKAT Hét év után újra kiosztották a hazai csaádi házak és kis akóépüetek kiemekedő építészeti minőségét métató Az Év Háza páyázat díjait a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) székházában. Szentgyörgyi Lászó diósdi háza kettős eismerésben részesüt: Az Év Háza 2008 fődíja meett a főtámogató Wienerberger küöndíjáva enyerte Az Év Csaádiháza 2008 címet is. A Környezettudatos Építészeti Gondokodás, ietve a Fenntartható Ingatanhasznosítás küöndíjait Koer József pécsi csaádi és Mayer Brigitta budapesti társasháza kapta. A kuratórium Dicsérő Okeveet adományozott Bődey Attiának budapesti csaádi házáért. Az Év Háza díjat azza a céa hívták új éetre, hogy a magyar építészeti díjak között ismét a neves eismerések közé tartozhasson. Szoják Baázs építész, a díj jogtuajdonosa és korábbi kitüntetettje egyfeő az építészet, az akotások és az akotók ünnepésének, másfeő a környezetet meghatározó, szakmaiag péda- és útmutató akóépüetek métatásának szándékát emítette a díjaapítás motivációjaként. Társenökként vett részt a zsűri munkájában, ameynek enöki szerepét Cságoy Ferenc, a BMGE Építészmérnöki Kar Középüettervezési Tanszékének vezetője váata. A kuratórium tagja vot Kámán Ernő, a MÉSZ enöke, Tóth Eek, a BMGE Magasépítési Tanszékének oktatója, Tóth Baázs, a Wienerberger szakmai képviseője, a 2007-ben Ybdíjat kapott öt építész, vaamint Körtvéyesi Istvánné, a díj korábbi kurátora. A kuratórium szerint szép eredménnye zárut a évi páyázat. A júius 31-ei határidőre 28, összességében heterogén színvonaú páyamunka érkezett. Közüük váasztotta ki a zsűri azt a tíz művet, ameyeket az október 6-ai Építészet Viágnapján mutattak be a Művészetek Paotájában. A döntős házak és tervezőik automatikusan a Visegrádi Négyek vándorkiáítás idei magyar képviseői esznek. Az öt kategória nyerteseinek szeekciója már jóva nehezebb feadatnak bizonyut. Az építészeti minőség meett fontos szempontként értéketék a racionaitást és a mértéktartást, vaamint a akhatóság is komoy súya esett atba. Szoják Baázs a zsűri döntésének indokásában emondta: az Év Háza címet kizáróag oyan épüetek kaphatták, aho pédaértékű megodásként egyensúyban maradtak az akamazott építészeti eszközök és a reáis funkció igényei kötség és kiviteezési minőség szempontjábó is. Az Év Háza 2008 páyázat díjnyertes házai A végeredményt a MÉSZ székházában rendezett díjkiosztón ismertették. Szentgyörgyi Lászó nemcsak Az Év Háza 2008 Fődíjat vehette át diósdi csaádi házáért, hanem a Wienerberger áta feajánott Az Év Csaádi Háza 2008 Küöndíját is. Koer József pécsi csaádi házáva enyerte Az Év Háza 2008 Környezettudatos Építészeti Gondokodás Küöndíját. Az Év Háza 2008 Fenntartható Ingatanhasznosítás Küöndíját Mayer Brigittának ítéték oda budapesti társasházáért. Az Év Háza 2008 Dicsérő Okeveét Bődey Attia kapta budapesti csaádi házért. A beérkezett páyázatok tartama aapján a zsűri idén nem osztott ki díjat az épüetrehabiitációs kategóriában. Díjazott épüetek: AZ ÉV HÁZA 2008 cím: Csaádi ház, Diósd (2050 Diósd, Katinka utca 22.) Építész tervező: Szentgyörgyi Lászó AZ ÉV CSALÁDIHÁZA 2008 cím: Csaádi ház, Diósd (2050 Diósd, Katinka utca 22.) Építész tervező: Szentgyörgyi Lászó AZ ÉV HÁZA 2008 Környezettudatos Építészeti Gondokodás Küöndíja: Csaádi ház, Pécs (Pécs, Panoráma dűő 17.) Építész tervező: Koer József AZ ÉV HÁZA 2008 Fenntartható Ingatanhasznosítás Küöndíja: Társasház, Budapest (1117 Budapest,Baranyai utca 9.) Építész tervező: Mayer Brigitta AZ ÉV HÁZA 2008 Dicsérő Okevee: Csaádi ház, Budapest (1020 Budapest, Gyöngyvér utca 99.) Építész tervező: Bődey Attia

14 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK MŐEMLÉKI BESZÉLGETÉSEK Eőadások a sokszínű örökségvédeemrő Meghívó A Herman Ottó Tudományos Egyesüet és a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Északmagyarországi Irodája a következő rendezvényt ajánja Ön és Barátai szíves figyemébe: január 15. Meggyesi Tamás: A város, az épüet és a küső tér viszonya Időpont: Eőadásaink minden akaomma du kor kezdődnek. Heyszín: Herman Ottó Múzeum központi épüete, Múzeum Kávézó (Miskoc, Görgey A. u. 28.) Minden érdekıdıt szeretette várunk! LINKAJÁNLÓ E havi inkajánónkban a eérésű webapot tagajuk. Az Art Historian Information from Centra Europe kifejezés bújik meg a címben. A szogátatást azok számára indították e, akik akár szakmai akár szeméyes kíváncsiságbó naprakész információkka szeretnének rendekezni a művészettörténet szakterüetét érintő eseményekrő, újdonságokró Közép - Európa négy országában: Csehországban, Magyarországon, Lengyeországban és Szovákiában. Éppen ebbő a meggondoásbó az oda ezen országok nyevén is eérhető az ango meett. Tejes magyar nyevű verzió nincs, ami eseteg kizárhatja azokat a eendő fehasznáókat, akik nyevtudás nékü szeretnének betekinteni. Az oda ettő függetenü átátható, áttekinthető; hasznos programok között böngészhetünk, hogy rátaájunk a számunkra egfigyeemremétóbb kiáításra, konferenciára, könyv- és foyóirat-ismertetőre vagy hírevére. A kiáítás és könyvajánó számtaan érdekesebbné érdekesebb szabadidős és/vagy szakmai kikapcsoódást kíná. A további füeken sajnos már csak kevesebb ehetőség közü váaszthatunk. Ami viszont küön öröm számunkra, hogy Híreveünk az esők között kerüt a szogátató-oda ajánatai közé. Az oda készítői további információkka kapcsoatban egyenesen a szervezőkhöz kaauzonak minket, ami vaóban megkönnyíti a továbbiakat. Persze ez csak akkor ehet eredményes és sokat átogatott, ha miné több partnert taának, akik fetötik saját érdekődésre számot tartó anyagaikat. Ezt egy regisztrációs jeentkezési ap kitötése után teszik gördüékennyé, hiszen a múzeumi, oktatási, tudományos

15 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé vagy szervezési feadatokat végző intézmények egy jeszó segítségéve közvetenü vihetnek be adatokat a rendszerbe, így a honapon megjeenő saját információkat az intézmények foyamatosan, közvetenü frissíthetik. A ap készítői feadatuknak tartják a foyamatos, nemzetközti együttműködést, regisztrációt, kapcsoattartást. Amit Magyarországon a Kuturáis Örökségvédemi Hivata rendszergazdája dr. Marton Erzsébet végez, aki a címen várja a szogátatást érintő kérdéseket. Ennek keretében taáunk hasznos inkeket, vaamint a partnerintézményekhez, és művészettörténészek közti szeméyes kapcsoatfevétehez közveten eveezési utat. Ezúton bíztatunk minden művészette fogakozó intézményt, hogy a szées átókör és jó tájékozottság jegyében hasznájuk az információáramás ezen útjező szándékka étrejött újdonságát. Hervoy Vanda KÖNYVAJÁNLÓ NAGY GERGELY - SZELÉNYI KÁROLY FOTÓKKAL ILLUSZTRÁLT KÖNYVE A Wekere-teep ango hatásra szüetett, a kertvárosépítés egyik egtejesebb pédája a kontinensen. Kispestnek ez a része nemcsak Magyarországon, de Európa szerte is híres. Az ango Arts & Crafts, a kertváros-mozgaom, a magyar szecesszió korának népi építészeti vonuata és Wekere Sándor igényessége, szociáis ehivatottsága taát egymásra a megvaósut munkásteepen. A Wekere-teep ebben az évben ünnepi aapításának centenáriumát. Száz évve ezeőtt fogadták e ugyanis azt a törvényt, amey a Budapest székesfővárosban és környékén áami kötségen étesítendő munkásházakró intézkedett. Az eredetieg Kispesti Áami Munkásteepnek nevezett kertvárost az ott akók már fennáásának eső évtizedeiben az akkori miniszterenök és pénzügyminiszter, Wekere Sándor nevéve iették: Wekereteepnek. Később a hivataos iratok is átvették a köznyevben eterjedt enevezést. A városrész métán visete és visei aapítójának nevét. Wekere hatvan évesen fogott hozzá a nem mindennapi beruházáshoz. Sokodaú, gondos eőkészüeteket tett annak érdekében, hogy Kós Károya szóva - nemcsak házat, akást, de otthont adjon az éette tusakodó embernek. A wekereiek métó módon kívánják megünnepeni az évforduót. A Wekerei Társaskör Egyesüet (WTE) éére át a törekvéseknek, és összefogta a tenni akarók táborát. Oyan rendezvénysorozatot áított össze, amey gazdag kínáatáva szées rétegeket érinthet meg. Céja a teepen éők és a miné nagyobb nyivánosság figyemének fehívása a Wekere-teep értékeire, építészettörténeti jeentőségére, de a teepen éők közösségi éetének fejesztése és az örököt környezet szépítése sem ehanyagoható törekvés. A könyv szeretné Magyarországon is megismertetni a kertváros-építés gondoatának kibontakozását, az európai eképzeések és megvaósuásuk történetét, és az ango és a magyar kertváros-építészeti kapcsoatok jegyében szüetett Wekere-teepet, a viág kertváros-építészetének egyik gyöngyszemét. Kispest, Wekere-teep, december Nagy Tamás a Wekerei Társaskör Egyesüet enöke Forrás: Magyar Építészkamara (http://www.mek.hu/index.php?option=com_content& task=view&id=1040&itemid=52)

16 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé PÁLYÁZATOK AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA FELHÍVÁSA A ÉVI ICOMOS-DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága mint a műemékvédeem egnagyobb nemzetközi civi szervezetének magyar tagja a nemzetközi cékitűzésekke összhangban foyamatosan azon fáradozik, hogy a társadaom minden tagjának és szervezetének figyemét fehívja az építészeti és kuturáis örökség vaamennyi eemének foyamatos és szakszerű gondozására megőrzésük és tovább örökítésük érdekében. Ezért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben ICOMOS-díjja tünteti ki az átaa egjobbnak ítét műemék heyreáításokat, meyek ehetnek: épüet(ek) megújítása épüet(ek) új rendetetés céjára történő átépítése, bővítése, a műeméki értékek megőrzéséve és feszínre hozásáva természeti értékek, parkok, kertek mintaszerű heyreáítása történeti környezetbe harmonikusan ieszkedő, annak történeti és természeti értékeit tiszteetben tartó új épüet(ek) Az ICOMOS-díj odaítéésére bárki tehet javasatot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság honapjáró etöthető i. a Titkárságán beszerezhető adatap kitötéséve, és az aábbi adatok hiánytaan megadásáva: - a műemék, i. az épüet megnevezése és pontos heyszíne - a heyreáítás, i. az építés időpontja (3 évné régebben megvaósut munka nem terjeszthető fe) - a heyreáítás tervezője és megvaósítója - a heyreáítás összefogaó értékeése (max. 1 gépet A/4 oda) és bemutató fényképei i. a műszaki tervek fotokópiái (min. 4, max. 15 db) - a javasatot eőterjesztő neve, címe, eérhetősége és e-mai címe A javasat benyújtásának határideje: január 12. (postabéyegző ietve e-mai kete) postai úton: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 1535 Budapest, Pf.721, vagy e-maien: A javasat megérkezését az ICOMOS MNB Titkársága eektromos evé útján visszaigazoja. A beérkezett javasatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság e céra kijeöt Bíráó Bizottsága értékei. A Bizottság 9 tagú, benne a MÉSZ, a MUT, a Porta Speciosa Egyesüet deegátjai. A Bíráó Bizottság a titkosság fetéteeinek tejes biztosítása meett, a javasot akotásokat ehetőség szerint megszeméi, majd tárgyaások során értékei, végü javasatát úgy terjeszti eő az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Enökségének, hogy az döntését a Műeméki Viágnapon, ápriis 18-án nyivánosságra hozhassa s a Díjakat átadhassa.

17 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG FELHÍVÁSA AZ ICOMOS MŐEMLÉKVÉDELMI CITROM-DÍJ 2009 ADOMÁNYOZÁSÁRA Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága mint a műemékvédeem egnagyobb nemzetközi civi szervezetének magyar tagja a nemzetközi cékitűzésekke összhangban foyamatosan azon fáradozik, hogy a társadaom minden tagjának és szervezetének figyemét fehívja az építészeti és kuturáis örökség vaamennyi eemének foyamatos és szakszerű gondozására megőrzésük és tovább örökítésük érdekében. E törekvésekke összhangban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben Műemékvédemi Citrom-díjja ieti az átaa egkevésbé sikeresnek, eginkább ehibázottnak ítét műemék heyreáításokat, meyek ehetnek: egsikerteenebb új beépítés i. átaakítás vaamey történeti környezetben egtökéetesebben féresikerüt műeméki heyreáítás i. métatan hasznosítás egaaposabban kidogozott, pédaértékű épüethiba (épüetszerkezet, pótás, kiegészítés, stb.) egmegragadóbban féresikerüt épüetszínezés eginkább műemék-szerű rekonstrukció, műemék-pótás egmaradandóbbra sikerüt éő-műemék (növényzet, kert, táj, tó, stb.) károsítás eghosszabban húzódó műemék heyreáítás egmeggyőzőbb á-műemék építés egeredményesebb műemék-ehanyagoás, a karbantartás emuasztása. A fenti szempontok közü akár egy is eegendő a Citrom-díj odaítééséhez. A Citrom-díjat nem az akotók, hanem az akotás kapja. Az veheti át, aki eőször titakozik az odaítéés een. (Ez csak a jeentkezés megtörténte után ehet pubikus.) A Citrom-díjra az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagjai tehetnek javasatot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság honapjáró etöthető i. a Titkárságán beszerezhető adatap kitötéséve, az aábbi adatok hiánytaan megadásáva: A javasatnak tartamaznia ke: a műemék, i. az épüet megnevezését és pontos heyszínét a heyreáítás, i. az építés időpontját (3 évné régebbi nem terjeszthető fe) az akotás összefogaó értékeését (max. 1 gépet A/4 oda) és bemutató fényképeit és műszaki rajzait (min. 4, max. 10 db) a javasat eőterjesztőjének nevét, címét, eérhetőségeit, e-mai címét. A javasat benyújtásának határideje: január 12. (postabéyegző ietve e-mai kete) postai úton: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 1535 Budapest, Pf.721, vagy e-maien: A javasat megérkezését az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága eektromos evé útján visszaigazoja. A beérkezett javasatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság e céra kijeöt Bíráó Bizottsága értékei. A bizottság 9 tagú, benne a MÉSZ, a MUT, a Porta Speciosa Egyesüet deegátjai. A Bíráó Bizottság a titkosság fetéteeinek tejes biztosítása meett, a javasot akotásokat ehetőség szerint megszeméi, majd tárgyaások során értékei, végü javasatát úgy terjeszti eő az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Enökségének, hogy az döntését a Műeméki Viágnapon, ápriis 18-án nyivánosságra hozhassa s a Díjakat átadhassa.

18 Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé IMPRESSZUM Észak-magyarországi kuturáis és mőeméki hírevé. A Herman Ottó Tudományos Egyesüet és a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Északmagyarországi Irodájának értesítıje. Megjeenik havonta, csak digitáis formában. Szerkesztık: Hajdú Idikó és Paszternák István Postacímünk 3530 Miskoc, Rákóczi utca 11. Te./fax: (KÖH). A szerkesztıség nem fetétenü ért egyet a Hírevében megjeenített vaamennyi véeménnye, nézette. A Hír-evé vátozatan formában szabadon sokszorosítható, továbbküdhetı. Képeink, szövegeink fehasznáása a forrás megjeöéséve ehetséges. (Forrás nékü megjeent képeink az Internetrı származnak.) Híreveünk korábbi számai etöthetıek a Kuturáis Örökségvédemi Hivata honapjáró a címen. A Hírevé ingyenes, megrendeni, vagy a megrendeést emondani egy, a szerkesztıknek küdött e-maie ehet. A megrendeık e-mai címeit a Szerkesztıség semmiyen formában nem hasznája fe és nem adja tovább. Híreink részben a Kutur Pont aktuáis híreveébı származnak. Látogassa meg partnerünk honapját a címen! A kép Kuturáis Örökségvédemi Hivata honapján taáható (www.hermuz.hu/koh)

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Van az a hely, ahol...

Van az a hely, ahol... Van az a hey, aho... LÉPJEN ÖN IS A FEDÉLZETRE! A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

OsteOlógiai KOngresszus

OsteOlógiai KOngresszus OsteOógiai KOngresszus 2012. május 31 - június 2. Baatonfüred, Hote Famingó Magyar radioógusok Társasága osteoógiai szekció Megáítja az osteocastokat, Mieőtt eérnék a csontot 1,2 Az eső és egyeten RANK

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 4. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

is. De ha miskolc@helyipiac.com 2014 március miskolc@helyipiac.com minduntalan I. évfolyam 1. szám belebotlunk a tennivalókba, nem

is. De ha miskolc@helyipiac.com 2014 március miskolc@helyipiac.com minduntalan I. évfolyam 1. szám belebotlunk a tennivalókba, nem is. De ha TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKET ADUNK! Az idei té ne kieár kopett Kérje árajánatunkat! CSÖKKENTSE ABLAK SPECIALISTA VELÜNK A REZSIJÉT! iskoc@heyipiac.co részk é12. kedtünk, 214. ájus 7. 214 árcius iskoc@heyipiac.co

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2010. január VII. évfolyam, 1. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2010. január VII. évfolyam, 1. szám VII. évfolyam, 1. szám KÖH MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI TAGDÍJBEFIZETÉS 2014

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI TAGDÍJBEFIZETÉS 2014 ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 21. évfolyam - 5 szám 2013. október hó A TARTALOMBÓL 16. Tusnád konferencia - Beszterce 30 éves jubileumi CIVVIH ülés Budapest/Visegrád AZ ICOMOS MAGYAR

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben