871. szám november 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "871. szám 2011. november 6."

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 871. szám november 6. Évközi 32. vasárnap A bölcsesség ragyogó Bölcs 6,13-17 A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, és aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük. A Bibliában a bölcsességi irodalom több önálló könyvben is megjelenik: Példabeszédek, Prédikátor (Qohelet), Jézus Sirák-fia, Salamon bölcsességének könyveiben találhatunk nagy számmal bölcs mondásokat, amelyek általában a Krisztus előtti 3-1 század között keletkezhettek. Ennél régebbi a Jób könyve és mondásai. A bölcsesség a régebbi bibliai szövegekben ritkán fordul elő és az értelme ebben a rétegben inkább a művészetre való képességet jelent (Kiv 28,3; 31,6; 26,1). A bölcsesség forrásának az Istent szoktál megjelölni: Minden bölcsességnek az Úr a forrása (Bölcs 1,6; Préd 1,17; Jób 28,28). Különböző csoportoknak szólnak a jó tanácsok:

2 2. FELSŐVÁROS november 6. elöljáróknak, asszonyoknak, idegeneknek, gazdagoknak és hatalmasoknak (9-13. fejezet). De az is előfordul, hogy élethelyzetekre ad jó tanácsot a szerző, mint például az egészég megőrzésére (30,14sköv), a gyerekek nevelésére (30,1sköv), az előkelő asztalnál való viselkedésre (31,12sköv), a társadalmi életben való részvételre (32,3sköv), a szolgákkal való bánásmódra (33,25sköv), a barát megválasztására (37,1sköv) és az orvossal kapcsolatos magatartásra (38,1sköv). A bölcsességi irodalomban fejlődött ki a morális felelősség tudata, hogy a tetteinkért felelni kell. Eléd öntötte a tüzet és a vizet, amire vágysz, az után nyújtsd a kezed. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának. (Sir 15,16sköv). Valószínűleg a Sir 2,12 a két út tanának első megfogalmazása, olyan formula ez, amelynek igen gazdag hatástörténete lett a maga korában (vö. Zsolt 1; 3Kir 18,21), sőt később a hegyi beszédben (Mt 7,13), majd az ókeresztény oktatásban is (Didaché 1,1) szerepet kap a bölcsesség, mint morális vezérelv. Legtöbb esetben a bölcsesség ellentéte a test és vér ember aki meggondolatlanul követi vágyait; vagy a tisztátalan szív, amely az ókorban egyben a gondolkodás és a lelkiismeret központja volt (17,6; 37,14-17). Az ember lelkiismerete jobb útmutató, mint az őr az őrhelyen A tervek gyökere a szívben van. Számunkra az a fontos, hogy az Újszövetségben ugyanezzel az értelmezéssel találkozunk. A szóképek a jó és a rossz gyümölcsfáról, amely jó vagy rossz gyümölcsöt hoz (Mt 7,17-19 és párhuzamai) szintén ebbe az irányba mutatnak. A szív fogalmát az Újszövetségben gyakran használják, de inkább az emberi gondolkodás sokirányú finomságainak kifejezésére, a gondolkodás, érzés és a tettek közös fogalmaként. A megszemélyesített bölcsesség a szinoptikus hagyományban ismét feltűnik. Valószínűleg Jézus igehirdetésében is megvolt a maga szerepe: Az igazságosság lesz a bölcsessége minden gyermekének. (Lk 7,35; Mt 11,29). De mindenekelőtt igen fontos szerepet játszik az újszövetségi krisztológia megalkotásában, amit most érthetővé kell tennünk. Ugyanis a kora keresztény himnuszok Krisztust, a praexistens bölcsességgel azonosítják. Az ő praexisztenciája az Istennél van, egyértelműen társ-teremtőként értelmezik őt (Kol 1,16; Jn 1,3; Zsid 1,2). Ez eredményezi a bölcsesség és az Ige felcserélhetőségét. Végül is régen és most a bölcsesség Isten kegyelmi adománya, amelyet ember magától nem szerezhet meg. De Isten kegyelméből megszerezheti azt a bölcs belátást, hogy miként kell életét irányítania, és mit érdemes kerülnie. B. Gy.

3 2011. november 6. FELSŐVÁROS 3. Az anya-gyermek kapcsolat Ha a gyermeket idő előtt elválasztják az anyjától, akkor az anyagyermek közti hormonálisan előre programozott érzelmi kötődést nemcsak a gyermek sínyli meg, hanem az édesanya is. Az anya a zokogó kisgyermeket nem szívesen engedi át egy pótszemélynek. Nem szeretné, hogy a gyermek egy másik nőt szólítson anyunak. A kisgyerek lelki csecsszopóként tapogatózik egy személy után, akihez kötődhet. Ha az anya nem áll rendelkezésre (a bölcsődében), akkor találni fog magának egy pótszemélyt. Ha ez kis csoportban sikerül, ahol egy jól képzett gondozó 3-4 kisgyermeket lát el, akkor talán nem alakulnak ki feltűnő érzelmi károk. De mi ennek az ára? Minél jobb az idegen gondozó iránti kötődés, annál kisebb lesz az anyához való kötődés. A gondozók cserélődhetnek, és nem rendelkeznek azzal a gyermek iránti ösztönös érzékkel, ami az anyáknak megvan. A gyereknek ahelyett, hogy láthatatlan gumikötelékkel az anyjához kapcsolódva, biztos otthonosságból fürkészné a világot, a kiscsoportban meg kell harcolnia a helyéért. Még ha meg is vannak a gondozóhoz való kötődés legjobb feltételei, legkésőbb két év bölcsőde után megszűnik ez a kapcsolat. Mire a gyermek 3 éves lesz, már két elválasztást kellett átszenvednie: elválasztották az anyjától és a pótszemélytől. Ez lenne az a lelki felszereltség, amelyre a gyermekeknek szükségük van, hogy alkalmasak legyenek az életre? Korunk egyébként is az alapvető kötődések - a szülőkhöz, a házastárshoz, a hazához, az Istenhez való kötődés - szétszakításával fenyeget. "A világ összes nevelői ügyessége sem egyenlítheti ki a kötődési kapcsolat hiányát. A világ összes szeretete sem tud áthatolni hozzá, ha hiányzik a pszichikai köldökzsinór, ami a gyermek kötődése által jön létre." Ezt írja G. Neufeld, amerikai családterapeuta Gyermekeinknek szükségük van ránk című könyvében. Gabriele Kuby SZERELEM, HÁZASSÁG, CSALÁD 38. Bűn a családban Az ötödik parancsolat "Ne ölj!" Isten ötödik parancsa ellen az vétkezik, aki felebarátjának vagy önmagának testi vagy lelki életében kárt tesz. Mivel tág értelemben ide tartozik a veszekedés, a harag, az irigykedés, a gyűlölködés és a részegség is, a család vonatkozásában feltétlenül beszélni

4 4. FELSŐVÁROS november 6. kell erről. Szent Pál az efezusiakhoz írt levélben így ír: "Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött." (4, 26) Törekednünk kell arra, hogy amilyen gyorsan csak lehet, kiengesztelődjünk egymással. És nem csupán a házastárs a házastárssal, hanem a szülő a gyermekkel... Nem csak a kisebb kérhet bocsánatot a nagyobbtól, hanem bizony a szülő is megkövetheti igaztalanul kezelt gyermekét... A tartós harag sok bajt szülhet. A magyar férfiak ocsmány szokása a mértéktelen ivás. Egy régi prédikáció szerint a részeg ember az állatnál is undorítóbb, mivel az ember abban különbözik az állattól, hogy értelme van, a részeg ember pedig értelmének birtokában (mielőtt iszik) lemond arról, ami megkülönbözteti őt az ösztönlényektől, és az állatok szintje alá issza magát. A többiről ne is beszéljünk... Kell még ezredszer is említeni a gyilkos magyar lányokat és asszonyokat? A sok millió feláldozott emberéletet? Mert nem csak szegénysorban élő, megesett leányok vetetik el magzatjaikat, hanem értelmiségiek, házasságban élők, jómódúak, akiknek "most nem aktuális" vagy "nem terveztük". És eldobják maguktól életük legnagyobb boldogságát, Isten csodálatos ajándékát, hogy aztán sirathassák egész maradék életükben... És figyelem: a mesterséges megtermékenyítés szigorúan tilos az egyház tanítása szerint! A mesterséges megtermékenyítésnek gyilkosság a vége. Beültetnek 3-5 ondósejtet, s ha több fogan meg, a felesleget kiszúrják onnan. Mert elég lesz egy vagy kettő. Nem sokan vállalják a többes ikreket... A mesterséges megtermékenyítés játék az emberi élettel. Játék annak, akinek a tű a kezében van. És akit kiszúrnak, annak? Ha Te lennél annak a magzatnak a helyében? Persze ma a tudomány nevében mindent lehet. Isten nevében azonban nem! A XXI. századi ember nem tud ráhagyatkozni Isten irgalmára. Ha Isten nem ad gyermeket, azt okkal teszi, s nem kell nekünk mindenáron az ő akarata ellen harcolni. Mindig voltak olyanok, akiknek nem voltak gyermekeik, s ők is teljes értékű tagjai a társada

5 2011. november 6. FELSŐVÁROS 5. lomnak, sőt, energiáikat olyan jó célok elérésére fordíthatják, amelyeket egy családos ember ritkán engedhet meg magának. Az ötödik parancsolat alá tartozik a lelki károkozás is, akár magunkról legyen szó, akár másokról. Így az idegen bűnökkel is mind e parancs ellen vétünk. Idegen bűnök: bűnre tanácsot adni, vétkes dolgot parancsolni, vétekben mással egyetérteni, mást bűnre ingerelni, másnak bűnét dicsérni, másnak bűnét elhallgatni v. elnézni, mást bűnre segíteni, más bűnét oltalmazni. Intelem a Katekizmusból: légy szelíd, békeszerető, kerüld a rossz társaságot, azokat, akik bűnre vezetnének, de te magad se ingerelj mást bűnre. Az állatok iránt se légy kegyetlen,,mert ez idővel az emberek iránt is kegyetlenségre vezet. Aranyosi-Vitéz Gellért Házunk tája Az elmúlt szombaton Bátor Botond, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke tartott előadást rendjükről. Az érdeklődők most is teljesen megtöltötték a kolostor nagytermét. Szavaiból megismerhettük a rend történetét és mai életét. Szép képeket is vetített templomaikról és régi kolostoraik romjairól. A magyar alapítású rend rövid története a következő: Boldog Özséb esztergomi kanonok 1246-ban úgy döntött, hogy remeteségbe vonul a Pilis hegyeibe. Itt látomásban részesült: lángnyelveket látott szerteszét, melyek egyetlen nagy lánggá egyesültek. Miután megfejtette e látomást, rájött, hogy neki kell összegyűjtenie a szétszórtan élő remetéket. Így épített a mai Kesztölc falu közelében a Szent Kereszt tiszteletére monostort és templomot. Az új rend védőszentjévé Remete Szent Pált választotta. A Szentszék 1308-ban engedélyezte az ágostonos regula szerint élő Pálos Rendet. A rend ezután töretlenül fejlődött egészen a török megszállásig. Európában is sok helyen elterjedt: Lengyelországban, Németországban, Portugáliában, Franciaországban, Olaszországban, sőt még Palesztinában is. Buda felszabadulását követően a Pálos Rend ismét fejlődésnek indult. Az újabb virágzást II. József 1786-os feloszlató rendelete tiporta el, amely után csak Lengyelországban maradt meg egy kis mag. A pálosoknak a rend megszüntetése után 150 évig nem sikerült újraéledniük Magyarországon, csak ben nyílt lehetőség a hazatelepülésre. A rend kibontakozását azonban meg

6 6. FELSŐVÁROS november 6. akadályozta, hogy a kommunista államhatalom 1950-ben feloszlatta a szerzetesrendeket. Ekkor hazánkban a pálos szerzetesek száma 38 volt. A tagok toborzása azonban titokban folytatódott, s így a rendszerváltozás után 4 kolostorban indulhatott meg ismét a pálos élet: Budapesten, Pécsett, Márianosztrán és Petőfiszálláson. A rend jelenlegi központja Czestochowa. Gyereksarok A LELKIISMERET SZAVA Gyermekkoromban bátyáimtól eltanultam az íj készítésének tudományát, s a magunk készítette íjjal gyakran lövöldöztünk. No, persze nem egymásra lőttünk, hanem célba vagy kis madarakra. Többnyire az történt, hogy a veréb addigra elrepült, mire megcéloztam, vagy nem találtam el. Egyszer mégis egy fa mögött állva céloztam egy csapat verébre. A nyíl végébe gombostű volt illesztve és gyorsan közéjük eresztettem. A madarak ijedten szétrebbentek, de egy leesett. Ezt eltaláltam! Örömmel siettem oda, hogy megnézzem. A kis jószág fájdalmasan csipogva vergődött a földön. Első vadász-zsákmányom láttára mégsem öntött el a vadász-büszkeség. Valamiféle szúrást éreztem a szívemben. Mintha az a nyíl engem talált volna el. Most is magam előtt látom azt a szegény, sebesült madárkát és sajnálom akkori tettemet. Így vagyunk minden rossz tettünkkel. Nemcsak másokat érintenek azok, hanem önmagunkat is. Szúrja, égeti a lelkiismeretünket. A nyilazásról eszembe jut egy másik szomorú eset is. Egyik régi tanítványomnak a bátyja nagyon szeretett csúzlizni. Nem nagyon figyelt arra, hogy milyen irányban lövöldöz, és egy kavicsot lőtt a húga felé. Pont a szemét találta el. Szerencsére a kislány nem vakult meg, de a szemén örök re megmaradt egy fekete folt. Akárhányszor a testvére a szemébe nézett, eszébe juthatott ez a rossz tette. A másokon elkövetett rosszal önmagunkat is megsebezzük. Jó lenne, ha mindig éberen figyelnénk lelkiismeretünk szavára, hogy soha ne okozzunk embertársainknak bajt, bánatot, tragédiát. (S. I.)

7 2011. november 6. FELSŐVÁROS 7. Olvassuk mindennap a Szentírást! Hétfő: Bölcs 1,1-7 Lk 17,1-6 Kedd: Bölcs 2,23-3,9 Lk 17,7-10 Szerda: 1Kor 3, Jn 2,13-22 Csütörtök: Bölcs 7,22-8,1 Lk 17,20-25 Péntek: Bölcs 13,1-9 Lk 17,26-37 Szombat: Bölcs 18,14-16;19,6-9 Lk 18,1-8 Vasárnap: Péld 31, Tessz 5,1-6 Mt 25,14-30 Vallási műsorajánló: Kossuth Rádió: nov. 8. és : A katolikus egyház félórája Bartók Rádió: nov : Musica Sacra - egyházi zene Televízió: M 1: nov : Natúra nov : Barátok között Pannonhalmán nov : Természetfilmek nov : Katolikus krónika M 2: nov : Rajnán innen, Dunán túl nov ; 14,25 és 17.00: Természetfilmek nov : Biblia gyermekeknek; 13.30: Természetfilm; 14.20: Angi jelenti nov : Így szól az Úr, Katolikus krónika DUNA TV: nov : Isten kezében; 11.25: Hazajáró nov és nov : Duna Univerzum nov : II. János Pál pápa - Félelem nélkül nov és 15.10: Természetfilm nov : Egyházi műsor; 10.00: Szentmise közvetítés DUNA II.: nov : Magyar történelmi arcképcsarnok nov : Duna anziksz nov : Természetfilmek nov : Vannak vidékek PAX TV: nov : Katolikus hittan nov : Legendák földjén nov : Templomok a nógrádi dombokon

8 8. FELSŐVÁROS november 6. Halottunk Kovács Gyuláné Csóka Piroska élt 85 évet Nyugodjék békében! Híreink A mai vasárnap délután 5 órától szentségimádás, 5.40-kor zsolozsmát imádkozunk. Hétköznapokon reggel fél 8-kor közös zsolozsma a templomban. Kedden délelőtt 9 órakor Idősek klubja a hittanteremben. Kedden délután fél 5-kor gyűlést tart a plébániai karitász csoport. Szerdán délután fél 5-kor keresztelési felkészítés azon szülőknek, akiknek gyermekét november 13-án kereszteljük. Szerdán délután 5 órakor Biblia óra. Csütörtökön délután 3 órakor Szent Pió imacsoport. Csütörtökön délután fél 6-kor az egyetemista közösség összejövetele. Pénteken az esti szentmise után Wass Albert-est lesz a templomban, "Mustármag" címmel. Előadó: Kulcsár-Székely Attila színművész Erdélyből. Belépő: 500 Ft. Szombaton este vendégeink lesznek a Premontrei Női Kanonokrend nővérei. Fél 6-kor a nővérek a hívekkel közös vesperást énekelnek, majd a szentmise után előadást tartanak rendjükről és életükről. A jövő vasárnap délután ¾ 5-kor kezdődik a Rózsafüzér társulat titokcseréje a hittanteremben. Az elmúlt hónapban a templom felújítására forintot adakoztak híveink a kitett perselybe. Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T: honlap:

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám 2013. január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Mária, Krisztus Egyházának anyja

Mária, Krisztus Egyházának anyja Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Mária, Krisztus Egyházának anyja Kedves Testvérek! Én sem tudom mással kezdeni, mint a nagy lelki

Részletesebben

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok 2011 KARÁCSONY Karácsonyi készülődés Az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik, arra irányítja figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

"Érted szól a harang" Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Érted szól a harang Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. május "Érted szól a harang" Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra utal, hogy a megkonduló harang mindenki

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 7. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe A kereszt jele hitünk színtézise, mert

Részletesebben