A ménteleki református templom építésének története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ménteleki református templom építésének története"

Átírás

1 Ünnepi szám szeptember 9. IV. évf. 3. szám A ménteleki református templom építésének története Írta: B. Bíró Terézia 200 Ft

2 Méntelek 60 évvel ezelőtt Cethal, még régebben Aranyhomoka néven szerepel a levéltári feljegyzések szerint. Méntelek középső részét 5-6 km hosszúságban állóvizek borították, amelyben valamikor óriás halat fogtak ki, innen eredt a Cethal elnevezés. A tavakban most is találhatók halak. Szépen legel a kisasszony gulyája a mocsaras vizek mellett lejátszódott idillikus történet emlékét őrzi a dal és a Kisasszony -nak nevezett tó. Méntelek a várostól 11 km-re, Lajosmizsétől 6 km-re fekszik. A Benei úttól nyugatra eső része homokos terület. Régen járás volt, amit városunk elöljárósága kedvező fizetési feltételek mellett a vagyontalan emberek között szétosztott, akik valóságos csodamódon néhány év leforgása alatt szőlő és gyümölcskertté varázsolták a hasznavehetetlen földet. Kisebb-nagyobb tanyákat is felépítettek szorgalmas munkával összekuporgatott pénzecskéjükből. Természetesen az akkori időkben még divatos mezitlábra húzott papucsok, és több divathullámot túlélő egyszerű ruházatuk mellett nem kaptak idegrohamot a kis vagyonszerzés, otthonuk ily módon történt megalapítása miatt. Nem lettek hűtlenek régi kenyeret adó gazdájukhoz, továbbra is eljártak dolgozni, és némelyek év múlva tekintélyes gazdák lettek. Ezek a kevésigényű, szorgalmas emberek már szerették az iskolát, a könyveket és olvasgatták a Bibliát. Lassanként szükségét érezték az Isten igéjének alapos megismerését is, ezért egyre nagyobb igény mutatkozott annak magyarázására, az arra hivatottak részéről. Ünnepi alkalmakkor a Benei út mellett levő iskolában gyűltek össze, amikor a városból kiküldött lelkész úrvacsorát is osztott közöttük. A budapesti baptista felekezet részéről állandósulttá vált prédikátor kiküldése, és a református hívek közül mind többen csatlakoztak hozzájuk, amit a református egyházunk akkori lelkésze nt. Mészáros János mindenre kiterjedő figyelme nem került el, s meg is találta a baj orvoslását. Ménteleken templomnak kell épülni július 7-én Kecskemét lakosságát éjfél után irtózatos földrengés rázta fel álmából. Ha még 5 percig tart, minden épület összeomlik, maga alá temetve az alvó embereket. Egy hónapig tartott a föld kisebb-nagyobb rengése, úgy hogy heteken keresztül az udvaron sátrak alatt aludtunk (ha tudtunk aludni), sokan a sétakerti padokon, széles útvonalakon felöltözve szunnyadoztak. A munka szünetelt, a romok eltakarítása is lassan haladt előbbre. A templomok ajtajait bezárták, ahova pedig most úgy vágyódott mindenki, szánva-bánva bűneit, a közömbösséget, amely a katasztrófa előtt ránehezedett a lelkekre. A puszták lakói is átélték a veszedelmes éjjelt, sőt az állatok is féltek. Egy a város felé tartó kocsin ülők nagy sóhajtást hallottak, mintha egybeolvadt volna a lakosság ijedt jajkiáltása. A lovak megtorpantak, és már az esti órákban megérezték a veszedelmet. A félelmetes időben sehonnan sem várhattunk segítséget, még a legbátrabbak is az égre tekintgettek, mert mindenki érezte saját tehetetlenségét. A hívő lelkek azonban most is megérezték az isteni gondviselés csodálatos erejét. A lakosság testi épsége sértetlenül maradt, a leomló mennyezetek, kidőlt falak, gerendák, tetők, kémények lehullása emberek, gyermekek testében kárt nem okoztak, de a büszkén hordott fejek meghajoltak, a szemekből hullott a könny, ahogy a romokra tekintettek. Olyan eggyé lettünk a közös fájdalomban, mintha édestestvérek lettünk volna, mert hiszen mennyei Atyánk ítélt felettünk szeretetlenségünk miatt. Az evangélikusok kicsiny templomában gyűltünk össze istentiszteletre, mert olyan jól esett a hit vigasztaló tanítását hallani, és hálát adni Istennek megmaradásunkért. Az ország minden részéből érkezett részvétlevél és anyagi segély is. Idővel megindult a munka. A mi egyszerű, de őseink rendíthetetlen erejéről, hitéről bizonyságot tevő templomunk 1 helyrehozása megtörtént, a hatalmas kövekből épült kerítést lebontottuk, és a méntelekiek kihordták a templomuk felépítésének céljára ben háborúba sodródott nemzetünk. A négy évig tartó háború minden tervet megsemmisített. A lelkekben elkeseredés, lemondás, kétségbeesés foglalt helyet. A harctérről hazatértek elvesztették hitüket, és különösen a tanyai emberek kisebb-nagyobb birtokosok zúgolódtak a háború okozta veszteségük miatt, amit a munkaerő hiánya idézett elő. Az asszonyok és a serdülőkorban lévő gyermekek nem tudták pótolni az erős férfikezek munkáját. Amikor felvetődött a templom építésének a gondolata, a felelet így hangzott: A köveket eladták, elhordták, nem óhajtjuk, hogy felépüljön a templom Isten nem volt ott a harctéren sem. 1 értsd a kecskeméti református templom 2 B. Bíró Terézia:

3 A kecskeméti gyülekezet az elhunyt Mészáros János helyébe két lelkipásztort választott, mert hiszen mindenütt nagy munka várt a papokra. Dr. Hetessy Kálmán és Muraközy Gyula meglátogatták a ménteleki öreg iskolában összegyűlt híveket, és az elhangzott tanítás és közös éneklés nagy hatással volt mindenkire ben már engedélyt adott a tanácsköztársaság vezetősége a minden hónapban egyszer megtartható istentiszteletre, ami a méntelekiek óhajtása volt. Természetes következmény volt a templomépítés tervét elölről kezdeni, mert éppen a megrendült lelkek, a megtört szívű emberek érezték legjobban, hogy a hitetlenség mennyi bajnak lehet kútforrása. Ünnepélyek rendezése, a feldúlt lelkek megvigasztalása, a gyermekek tanítása, népművelési előadások, szövő-varró tanfolyamok tartása az öreg iskola falai között a tudást, a testvéri összefogást, a mindent jóvá tevő szeretetet, az örömmel, jókedvvel teljesített munka áldását hangoztatták, amely nélkül megerősödés, nemzetünk minden rétegének boldogulása lehetetlen. A fásult szívek lassanként kiengesztelődtek, a legidősebbek példát mutattak a türelem, a megbocsátás gyakorlására, és biztatták a fiatalabbakat áldozatos tettekre. Lelkipásztoraink mint megértő jó testvérek, a nép szeretetét megnyerték, és a református hívek lelki temploma már újjáépült. Ezen alapult meg sok nehéz akadályt legyőzve a kőtemplom, ha nem is az ősök emlékét hirdető hatalmas kövekből, melynek megőrzött egyetlen darabját beépítették a kis templom falába ben dr. Ravasz László püspöki körútja alkalmával Méntelekre is ellátogatott. Fogadtatására a puszta határánál magyarruhás bandérium vonult ki, az iskola udvarán felállított emelvényen foglalt helyet a püspök, a feje felett öreg eperfa lombjai képeztek sátort, az eresz alatt kis fecskék csicseregtek, mintha együtt örültek volna a szív mélyéig meghatott gyülekezettel, amely a XC 2. zsoltárt boldogságtól könnyes szemekkel énekelte. A zöld gallyakkal díszített nagy udvar nem tudta befogadni a puszta népét, és a nagy számban megjelenteket, akik a püspök kíséretében jöttek. Istentisztelet után a virággal díszített 70 m 2 területű tanteremben és előszobában 120 teríték mellett foglaltak helyet a zsoltár vendégek és helybeliek közül mindenki, aki befért. A fő adományozók özv. Keresztes Imréné saját otthonában szerényen meghúzódva élvezte nemesen érző szívének áldott nyugalmát, id. Keresztes István a baromfik, torták és kenyér adakozója Kéri Ferenccel a pörköltet kavargatták hatalmas üstben, amely Jenei József jóvoltából került az asztalokra, a szintén saját borát ütve csapra őrizte a kamrát, hogy félrelépés ne történjék a boroshordó körül. Özv. Borbély Ödönné a pecsenyék és sütemények készítője száz szál túrós rétest húzott egy nap alatt, melyet másnap frissen töltve, sütve szolgálhattak fel. Csirkéket, süteményhez szükséges dolgokat Bíró János, Bíró Ferenc, Kele Pál, Szentgyörgyi Pál, Bodon Ferencné, Jenei Istvánné, Darányi Károlyné, özv. Varga Mihályné adtak. A sütemények készítésénél Mujkos Mariska, Juliska és a fent felsorolt családok leányai segédkeztek, ugyancsak ők díszítették a tantermet Borbély Tinike irányításával. Borbély Ferenc a gyönyörű díszkaput állította fel, Fürj Károly és a Bodon testvérek segítségével. Tatár Mihályné a fűtés és edények fő gondozója nélkül nem került volna tálakba a frissen sült meleg túrós rétes. Az udvaron, padokban ülve terítés nélkül is jóllakhatott mindenki, és ami megmaradt, a gyermekek intézték el előzetes engedélyt kérve a tanító nénitől, aki jóságos szüleivel boldogan nézte a lakomázók derűs arcát, és az Istennek hálás szívvel köszönve meg végtelen nagy kegyelmét, hogy Méntelek népe ilyen feledhetetlen ünnepet engedett megérni. Azok, akik részt vettek ezen az ünnepi összejövetelen, ha nem ismerték is a pusztai emberek meleg szívét, itt meggyőződhettek arról, hogy a sok szenvedésben megedzett szívű emberek jobban tudnak áldozni, szeretni, mint a kényelemben, bőségben élők, akik ilyen nagylelkűségre képtelenek, mert az igényeik kielégítése mellett mellőzhető, érdeknélküli tettekre gondolni sem akar. A tanyai emberek mellett Szél János és felesége, Mészáros Ilona nevét is itt sorolom be, akik a templomépítés céljára földet adományoztak, az ünnepélyek rendezésekor süteményt és gyümölcsöt adtak. Özv. Sutus Mihályné kocsiján a lelkészeket több alkalommal kihozta, és a fenti ünnepségen a püspöknek finom szőlőt, gyümölcsöt adott át. A templomépítés ügyét már Főző Jenő tanítói működése idejében az itt felsoroltak szívükön B. Bíró Terézia: 3

4 hordták: Erdei László és felesége, Szentgyörgyi Mihály, Nagy László és felesége, K. Szabóné Ötvös Erzsébet, Szabó Sándor, Keresztes Imre, Csikai Mihályné, Nagy István, Nagy Sándor, Pető Imre, Pintér testvérek, Sándor László, Somodi testvérek, Bíró Sándor, Csordás Mihály, Szöllősy József, Tormási Ferenc, Fazekas Lajos, József, Mihály, Kéri Ferenc, özv. Héjjas Istvánné, özv. Tószegi Józsefné, Tatár Józsefné, Kéri Imre, Erdei Lajos, Szabó Sándor, Bíró Ferenc, Bíró János. Az építkezéshez anyagot, téglát a fenti családok életben levő tagjai hordták ki kocsival, vagy segítettek munkájukkal: Somodi Sándor az anyagbeszerzést vállalta és gondoskodott a kiszállításáról, Somodi Pál, Szijjártó László, Bodon István és Gyula, Fürj Károly, ifj. Jenei István és József, Szentgyörgyi Mihály, Tatár Mihály mindenütt készséggel, jó szívvel teljesítették a rájuk bízott munkát. A Leánykör tagjai teát, süteményt szolgáltak fel több alkalommal, amelynek jövedelméből fehér selyemből készült úrasztalterítőt, keresztelési és úrvacsorai terítőket szereztek be, amelyhez az aranyrojtot dr. Bíró Sándorné Szél Mária adta. Jenei Juliska szószékterítőt hímzett saját költségén, Ladányi Lászlóné a terítők hímzésében segített. Bíró Judit, Juliska, Terike és Jusztika, Bodon Jusztika, Jenei Erzsike szorgalmasan dolgoztak Borbély Tinika és Kállai Jucika részvételével a terítőkön, hogy a templomavatásra elkészüljenek. Tatár Ilonka vak leányka horgolt terítőt készített a kis öltözőfülkébe elhelyezett asztalkára, amit kedves szavak kíséretében vettem át, amely így hangzott: Örömmel dolgoztam a terítőn, mert Jézust nagyon szeretem, és Őt látom mindig magam előtt, de hányan vannak a látók, akik Jézust még sohasem látták. Ezeket a szavakat szeretném bevésni a szívekbe, hogy mindenkire világosság derülne e küzdelmes földi életben! Nem tudom él-e még Ilonka, elszakadtam a méntelekiektől, de szívemből kívánom, hogy boldog hitében tartsa meg az Isten, és ártatlan lelke példaként tündököljön az ifjúság előtt. Amikor a fiatalabb nemzedék az idősebbek útmutatásán továbbfejlesztette és megvalósuláshoz közeledett a méntelekiek évtizedeken át óhajtott templomépítésének terve, a katolikus hívek gyorsan hozzáláttak a kis imaházuk felépítéséhez, ami a reformátusokat hathatósan feltüzelte, úgy, hogy a sorozatos természeti csapások, károk mellett is mindenki siettette az annyira várt templom felavatását. Ünnepélyek jövedelme, perselypénzek, önkéntes adományok mellett már a lelkészlakás is készen várta a lelkipásztort, akit Csikay Kálmán személyében megválasztottak december havában megtörtént a beiktatás. A már előbb ismert lelkészt szeretettel befogadták, aki átvette a hetényegyházi gyülekezet gondozását is, ugyanúgy, mint a ménteleki, nyíri iskolás gyermekek tanítását, amely eddig az öreg iskola tanítójának volt kötelessége az istentiszteleti ének vezetésével egyetemben. A templom felavatásának idejét és ünneplését szándékosan hagytam utoljára, mert ehhez már szomorú, de mégis vigasztaló emléket kell felidéznem, amit nem tudok magamba zárva őrizni ban ősszel történt meg a templom felavatása. Ugyanez év augusztus 15-én temettük el a 82 évet élt drága jó apámat. Utolsó óhajtása az volt, hogy engedje meg Isten, hogy megláthassa a kis templomot, és kérése teljesedett. Teljesedett halála előtti éjjel mennyei Atyánkhoz való fohásza: Teremtő Istenem, úgy haljak meg, ne lássák szenvedésemet. Úgy halt meg, másnap ebéd után az udvaron pillanatok alatt összeesett, egy jajkiáltás nélkül. Anyám 1926-ban halt meg, boldog hálával köszönte meg, hogy a püspökünket saját szerény otthonunkban fogadhattuk, és a lélekemelő ünnepélyt megérte. Áldott lelkű szüleim elvesztése gyógyíthatatlan sebet ejtett sokat szenvedett szívemen, és nagyra becsült püspökünk újabb megjelenésekor én már nem bírtam mást tenni, mint zokogni, úgy, hogy a felavatás lefolyását nem tudtam megfigyelni. A tömeg egy része kiszorult a templomból, és ezek az udvaron hallgatták az igehirdetést a segédlelkész ajkáról, ezek között voltam én is. A közebéd Szél Jánosék tanyáján volt egy nagy sátor alatt. A ménteleki templom alapkőletételi ünnepségen elhangzott beszédem itt közlöm: Kedves Hallgatóim! Mélyen tisztelt Vendégek! Hadd tudják meg, hogy a Te kezed munkája ez, hogy Te cselekedted ezt Uram! ezt mondja a zsoltáríró. Mit cselekedett az Úr kérdik tőlem e percben kedves hallgatóim? A felelet íme így hangzik: 11 éven át, forradalmak, gyűlölségek között, nyomorúságok és felfuvalkodottság ellenére minden évben összejöttünk e kedves helyen, hogy épüljünk és építsünk, örüljünk és sírjunk, hogy helyreállítsuk a szívek békéjét, itt a természet ölén Isten végtelen szeretetét megérezzük és 4 B. Bíró Terézia:

5 gyönyörködjünk a természet nyújtotta szépségekben. Ez az Úr akarata! Most nézzünk szívünkbe, s gondoljunk arra, megértettük-e Isten akaratát. Itt fekszik előttünk egy kő, mely erős, sokkal erősebb, mint itt közülünk bármelyikünk, de mit ér ennek ereje lélek nélkül! És mivé lesz e kő, ha sok-sok társával egybekapcsolja az ésszel, lélekkel megáldott ember, aki hatalmasat, szépet akar alkotni belőle. Hiszem, hogy Isten kegyelméből nemsokára megláthatjuk Méntelek pusztán hitünknek, áldozatkészségünknek legszebb tanújelét, a templomot. A ménteleki református híveknek forró óhajtása volt, hogy templomuk legyen, mert a gyülekezet befogadására nincs megfelelő hely. Az 1911-i földrengés után a templomot körülvevő kerítés lebontásából kikerült termésköveket a ménteleki gyülekezet részére templomuk felépítése céljából átadták, amelyet nagy fáradtsággal kihordtak kocsikon, szekereken. Ezeket az évek alatt részben eladták a reményvesztett egyházi és világi vezetők, mert a köveket elsodorta volna a világháború mindent megsemmisítő vihara, amely nem kímélt semmit. Most ez az egy darab kő beszél a múltról, az erős lelkek és acélos erejű hívekről, akik sürgős kocsikon útnélküli utakon, hogy a magyarság gócpontján, a különböző felekezeteket eggyé forrasztő krisztusi szeretetet még jobban elmélyítse a mindenki számára érthető nyelven tartó istentiszteletet a maguk puritán egyszerűséggel épült templomában, de fényesen tündöklő hitbuzgósággal. Nem voltak akkor még gépkocsik, vonatok, de nem voltak Kecskeméten hatalmas utak sem, s csak egyszerű gazdálkodó családok, akiken évtizedeken át hordott ünneplő ruha, fényűzést kerülő nagyanyákon nem volt csillogó ékszer, de volt a szívükben elégedettség, békesség és hajnaltól késő estig dolgoztak, de vasárnapokon ott ültek imádkozó lélekkel a templom padjaiban. A magyar paraszt valóságos szeretettel művelte földjét, és nem kereste a szórakozást az otthonán kívül. Nem ivott, nem kártyázott, hanem a régiek disznótorai, lakodalmak vidám, romlatlan lelkületéről beszél és nem szégyelltek jókedvükben egy-egy zsoltárt elénekelni. A szívükben élő szeretet serkentette őseinket, a hatalmas, szegényt, gazdagot befogadó szent hajlék építésére, amelyben még most is dicsérhetjük Istent. Akiket az áldott lelkű szülők megtanítottak arra, hogy a szülői házon kívül van egy hely, ahol mindannyian mindenkor várva várt kedves vendégek vagyunk, amelynek ajtaján belül meg kell, hogy szűnjék az irigység, a harag, ahol enyhet talál a bánatos szív, és megtörik a bűn. A háború előtt hitbeli közönyösség, a háború után a hazatértek lelkében kialudt a hitnek gyengén pislogó lángja. Lassanként a lelkipásztorok buzgólkodására bekövetkezett a lelki ébredés, és a semmi kinccsel nem pótolható hit ereje békében, veszélyek között hánykódó lelkünknek megnyugvást adott. Nem tudom, Isten hol ítél felettem, de ezt biztosan állíthatom, hogy életem minden körülményei között a templomban meg tudtam vigasztalódni, de boldog napjaimban is valami felmagasztosult érzelem járta át lelkemet. Ha szülővárosomtól messzire kerültem hosszabb vagy rövidebb ideig, ha nem hallhattam a kecskeméti harangok zúgóbúgó hívogató hangját, olyan üresnek találtam az életet, hogy sírás fogott el. Pedig másutt is voltak templomok, papok, de azok nem pótolták a szülőváros megszokott, szívemhez nőtt ősi templomát, ahol már gyermekkorom ártatlan, tiszta örömei között a templomi éneklés foglalta el az első helyet. A XC. zsoltár, a konfirmációmra emlékeztető 63. dicséret a megpróbáltatások között is drága vigasztalásom képezte. Adhat-e szülő, nevelő nagyobb kincset a gyermeknek annál, amit senki sem vehet el tőlünk: az igaz hitet, amelynek magvait a templomban lehet megtalálni. Ismét szóljon helyettem a zsoltáríró: Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, elvesztem volna nyomorúságomban. A templom kulcsa Somodi Sándornak lett átadva, engem pedig a terítők és özv. Végh Zsigmondné ajándéka, az ezüst keresztelőedény további gondozásával bízott meg nt. Muraközy Gyula. Mindezeket 1935-ben Csikay Kálmán nt. úr vette át, elismervény ellenében. A perselypénzek és ünnepélyek jövedelmét a jelenlevő lelkipásztor vagy a ménteleki gyülekezet köztiszteletben álló tagjai vitték be az egyházpénztárba, nyugták ellenében, amiket nyugalomba helyezésem után Kecskemétre költözésemkor az években rendeztem, amennyire lehetett, s átadtam a lelkészi B. Bíró Terézia: 5

6 hivatalnak, hogy halálom után senkit gyanúsítás ne érjen. Utolsó ünnepélyünk jövedelmét 180 Koronát Somodi Sándor gondnok vette át, amely a mész kiváltására lett fordítva. Saját kiadásaimra a cél érdekét szem előtt tartva soha egy fillért sem tartottam meg, amit Tantó Sándor nagy elismeréssel vett tudomásul. Itt emlékezem meg id. Dékány György harangbeszerzési adományáról, amelyet az egyházi pénztárban kezeltek s ugyan e célra gyűjtöttünk aláírásokat Keresztes Imrével alant felsoroltaknál: Fazekes József 20, dr. Merétey Sándor 20, Fazekas Sándor 10, Bodon Ferenc 20, Szabó Sándorné 5, Szappanos István 2, Tatár József 10, Tószegi József 5, Fazekas Mihályné 15, Nagy Lajos 5, Bíró Ferenc 5, özv. Katona Istvánné 5, Kele Pál 50, Jeney József 50, Szabó Sándor 5, Mujkos József 10, Katona Sándorné 5, ifj. Keresztes Imre 10, Szántó Márton 5, Pintér Mihály 20, Pintér Sándorné 5, Pintér Imre 20, Darányi Károlyné 5, Tószegi Imre 5, Tormási Imre 10, Tatár József 10, Tormási Sándor 5, Huszka Mihály 50, Nagy Lajos 5, özv. Keresztes Imréné 50, Bíró Balázs 10, Valkai Sándorné 6, Szappanos István 2, Muraközy Gyula 20, Fazekas József és családja 20, Csikai Mihály 2, Berényi Sándor 2, Bíró József 10, Héjjas Ferenc 4. Özv. Keresztes Imréné 1 vagon téglát adott az építkezéshez. Szél János családja tulajdonát képező harmóniumot templomi használatra átadta. Somodi Sándor a padok beszerzésére gyűjtött. Ifj. Szél János a lelkészlakás körül gyönyörű szőlő és gyümölcsöskertet állított, Tatár Mihály a telek elrendezését, majd a harangozást végezte, utóbb Szabó László lett a harangozó. Annyi kedves, áldozatos lélek buzgólkodott, hogy nem lehetne szűkös keretek között felsorolni, és nincs is tudomásom minden jó cselekedetről, de Isten számon tartja az övéit, és ezenkívül az emberek is megbecsülik azokat, akik a közérdekért önzetlenül hoznak áldozatot. Az évi pusztító jégverés minden termést tönkretett, fiatal fákat széthasogatott, az utána következő évben az aszály tette tönkre a veteményeket, 1938, 39., 40. és 41. évek a talajvíz emelkedése, tartós esőzések miatt okoztak károkat, tanyák dőltek össze, a templomot, iskolát alig lehetett megközelíteni, a kocsik tengelyig merültek az országutat elborító vízben április 11-én nagypénteken a templomban csak 3-4 férfi volt, a bevonulás megkezdődött. Budapest felől gyalogos katonák érkeztek, fáradságtól, éhségtől kimerülten. Aki csak tehette, segítséget nyújtott, ha mást nem, szűkös kenyeréből tartotta jól őket. A csapásoktól sújtottaknak nagy szükségük volt a vigasztalásra és imádkozásra, mert e nélkül kétségbeesés vett volna erőt rajtuk február 5-én és 8-án hózivatar tette járhatatlanná az utakat. Templomunk történetéhez tartozik az a szomorú esemény is, hogy a lelkipásztor apósa és sógora egyszerre ott lelték halálukat, amikor egy, a templom közelében leesett bomba felrobbant. A templom ablakai betörtek és hosszú ideig ismét az iskolában tartottak istentiszteletet, sőt esküvő és keresztelés is ott történt. Elmúltak a bajok s már újabb veszedelem rémítgette az embereket. A csendes, munkás életet keresők kijelentették, hogy többé nem fognak fegyvert. Mégis zúgtak a repülők fejünk felett, bömböltek a riadók, iskolában, templomban, a földek megmunkálásában egyaránt zavart, nyugtalanságot keltve. Mégis megőrzött bennünket az Isten, volt miért hálát adni. Hiszen a háborút az emberek csinálják, azok, akiknek szívében nem él a krisztusi szeretet. Ez az egy törvény megtartása akadályozná meg az öldöklést. Ezért épültek a hatalmas és kicsiny templomok, mert mindig voltak és lesznek akik emberek, nem gyűlölségben, hanem békességben élést akarták és akarják, mert e nélkül nincs értéke az életnek. Ennek lelkükletét hivatottak megerősíteni és fenntartani a lelkipásztorok mellett tanítók is. Így hát róluk se feledkezzünk meg! A millenniumi évben épült Felsőméntelek puszta iskolájában Hegedűs Nándor, Kürtössy András után tanított. Az évben épült lajosmizsei vasútvonal melletti iskolában, amelyben Hegedűs Béla, Gulyás Károly, majd Vargai Józsefné, aki jelenleg igazgató is a most már 8 osztályban működő tanítóság mellett. A Méntelek népét nevelő tanítók: Balla István, Bereczky Dániel, Dianovszky majd 20 éven át 6 B. Bíró Terézia:

7 Főző Jenő, 30 éven keresztül Bekéné Bíró Teréz volt, aki ugyancsak a Méntelekhez tartozó Budai úti iskolánál 3 éven át mint helyettes, tanévben hadba vonult tanító Nemcsik Zsigmond üresen maradt Vacsi úti iskolánál is váltakozó rendszerrel tanította ott is az osztatlan iskola tanulóit. Ménteleken 1926-ban két új iskola épült: egy a Sóhordó út mellett, amelynek tanítói Liszka Erzsébet, és utána Kehler Ilona volt. *** Kicsiny fehér tanyák Egyik éppen olyan, mint a másik, Messziről nézve a földön feküdni látszik, Van, amelyet lombos fák takarnak Mint valami tündérpalotát. A másik, a harmadik, tizedik, Mind olyan egyforma, mintha testvér volna, Aki egyszer is átlépte küszöbét, Megismerte a magyar ember szívét. A boldogságra nem elég a jelen, a múlton épül az, és emlékezeten. Tompa Mihály A szeretet mindent pótol, de a szeretetet nem pótolja semmi. Szeresd felebarátodat, mint te magadat. Ezt a parancsolatot kellene megtartani, és ezen lehetne felépíteni a békés, boldog életet, amelyben a munka áldássá válna, nem volnának éhezők, elhagyottak. Az élet szenvedéssel jár. A madárfészekből kiesett fiát sirató anyamadár, az állatok szenvedése, a levelét lehullató fák, virágok, a szülőt vesztett árvák, a késői öregkor testi-lelki szenvedése, a harctéren elveszettek vagy élve maradt nyomorultak sorsa, fájdalma indítson mindenkit türelemre, szánalomra és a megértő szeretet töltse be a szíveket. Ezért imádkozzuk. Nincs ott irigység, elégedetlenség A munka folyik hajnaltól estélig. Csendben, békességben, imádságos szívvel Dolgozik mindenki, mindannyionkért. Fűzfa sípot fúvó gyermekek jószágot őriznek, Álmos szemű kis libapásztorok Játék helyett libákat terelnek Esőben, melegben sétálnak utánuk. Jó öreg nagyanya a ház körül tesz-vesz, A kicsinyeket eteti, gondozza. Édes nagyapóka a tanyát rendben tartja Sokat zsörtölődik a rendetlenkedőkkel. Utasember, koldus, ha erre jár, Meleg szóra talál, meg is vendégelik, De a dologkerülőket szívükből megvetik, Épp úgy, mint az üres lelkű kérkedőket. A pusztai ember nem fennhéjázó, De bölcsességért nem megy senkihez, Szótlanul, hallgatagon figyel, Mint őrállója a magyar erényeknek, Áldja meg az Isten a puszták népét, Kiknek dolgos keze a jövőt formálja, Szívükben él a hit, testvérszeretet, Mindenki számára termelni eleget. Írta: B. Bíró Teréz 6044 Hetényegyháza, Csillagfény u / ; A ünnepi kiadványa Munkatársak: B. Kis Józsefné, Falu György Ferenczi Zoltán Ferencziné Bodor Csilla, Nyíri Györgyné B. Bíró Terézia: 7

8 Gyülekezet- és településtörténeti kiállítás szeptember 9. A kiállítás virtuális időutazásra hívja a látogatót. Az időutazásban az Időhíd híd lesz segítségünkre, melynek egyik pillére a 30-as évek fordulóján (a templomépítés idején), másik pillére 2006-ban kerül elhelyezésre. A hídon láthatóvá válnak egyházközségünk életének fontosabb eseményei. A karzaton berendezett interaktív kiállításhoz vezető lépcsősoron haladva tematikusan láthatók az elmúlt évtizedek lenyomatai ~ olyan dokumentumok, fényképek, amelyek gyülekezetünk életében kiemelkedő fontosságúak voltak, illetve amelyek nagymértékben jellemezték az adott kort. A karzaton látható kiállítási tárgyak, valamint az 1929-es évben kiadott kézbe vehető kalendárium és a kor fontosabb eseményeit megjelenítő újság- és könyvrészletek betekintést engednek templomépítő elődeink életébe, kultúrájába, mindennapjaiba. A jelenkor asztalához ülve ugyanakkor rápillanthatunk arra a helyzetre is, amelyben ma élünk, de az Időhídról nézve jelen helyzetünket már nem punktuálisan, hanem folyamatba ágyazva értelmezhetjük. Az ünnepi kiállítás eseménysorozatának részeként jelentettük meg gyülekezetünk újságjának, a Szószólónak két különszámát is, egyrészt néhai Tóth Kása István ménteleki és hetényegyházi lelkipásztor jegyzete alapján az ig terjedő időszakról, másrészt Bekéné Bíró Terézia, gyülekezetünkben a századfordulón itt szolgáló tanító vallástanár naplójának részletét, amely a templomépítés körülményeiről készült. A kiállítás elkészítésének egyik fő célkitűzése az volt, hogy rápillanthassunk arra a folyamatra, amelyben gyülekezetünk él, és amelyben közösségünk építésére szeretnénk időt, pénzt, szeretetet, szakértelmet áldozni ma 8 B. Bíró Terézia:

9 . B. Bíró Terézia: 9

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél)

Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél) Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél) Románia határához érve, majd azt kevés várakozás után átlépve az első, amit jó

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben