LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 14. Irodalom: Beadandó:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. NOVEMBER 14. Irodalom: Beadandó:"

Átírás

1 LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 14. Irodalom: Budapest lexikon Az építészet mesterei. Lechner Ödön (Holnap Kiadó) Az izmusok -sorozat kötetei (Gondolat Kiadó) Az impresszionizmus enciklopédiája (Corvina Kiadó) Beadandó: 1) a Megoldások című lap kinyomtatott (A/4-es, kétoldalas) változata; 2) a készített fényképek (összesen 13 kép) egy A/4-es lapra (fekete-fehérben vagy színesben) kinyomtatva úgy, hogy az egyes képeknél jelezzék, hogy melyik feladat mely részének megoldásai azok. Kérjük, hogy tűzzék össze a két papírt! 1

2 1. Lechner Ödön élete (26 pont) Az alábbiakban egy készülő szócikk részleteit olvashatják. A szócikk Lechner Ödön életét, pályáját hivatott bemutatni ám a szócikk készítője több helyen bizonytalan. Ezeket a pontokat számozással jelöli. A helyes információ kiválasztásával segítsenek neki: írják be a megfelelő betűjeleket a táblázatba! (1.). augusztus 27-én született Pesten Lechner Ödön építész, a szecesszió kiemelkedő képviselője. Jómódú (2.)családból származott, ügyvéd apjának téglagyára is volt, így korán megismerhette az építőanyagokat től a József Ipartanodában (a későbbi (3.)) Skalnitzky Antal tanítványa volt, majd a (4.) építészeti akadémián képezte magát. Itt lett a klasszicizmus híve s került kapcsolatba Pártos Gyulával és (5.) ban társult Pártossal, akivel 1896-ig dolgozott együtt közt Clément Parent (6.) irodájában francia (7.) kastélyok helyreállításán dolgozott. Huszka József hatására a keleti, indiai és perzsa stílusokat is tanulmányozta, ezek révén jutott el egy magyar stílus igényéhez. Hazatérése után (8.) több pályázaton nyertek: a (9.) Városházát, a budapesti (10.)-palotát (MÁV Nyugdíjintézet, később Állami Balett Intézet) és több pesti bérházat is építettek (11.) stílusban (Thonet-palota, Váci utca 11.). Lechner 1889-ben (12.) tett tanulmányutat (13.). Barátságuk és ottani tapasztalatai a Kensington Múzeum kerámiagyűjteménye, és vidéki kastélyok megismerése, a koloniális, "indus stílus" segítették egyéni kifejezésmódjához. Saját művészi alkata keleties, romantikus, színes ornamentikájú, de fegyelmezetten komponált épületeket eredményezett. E stílus leglátványosabb eredményei Pártossal közösen a (14.) Városháza, az (15.) Múzeum, továbbá a Magyar Állami (16.) és a Hold utcai (17.). Ez utóbbi a századforduló magyaros ízlésének legjellegzetesebb példája, mégis, újszerűségét mutatja, hogy Lechner ezután több állami megbízást nem kapott, mesteriskoláját sem engedélyezték, s követőinek alkotásai (Pl. a Korb Giergl-féle Zeneakadémia) is csak redukálva valósulhattak meg. Az is jellemző, hogy az (18.) a cigánykirály palotájának csúfolták. Hatása mégis továbbterjedt, a stílus elfogadott lett, Komor Marcell, Jakab Dezső és mások révén. Visszafogottabb művei Zala György műteremvillája Budapesten és a szegedi Deutsch-ház homlokzata. A gyönyörű kőbányai (19.) több tervvariánson át jutott az első, bizáncias elképzelésektől a megépült bazilikális, keresztházas, egy fő és két kísérőtoronnyal díszített, gótizáló végleges változatig. Utolsó megvalósult alkotása a (20.) Katolikus Főgimnázium s a mellette álló Kék templom, Erzsébet királyné emléktemploma. Fontos műve a nagybecskereki (ma: Zrenjanin, Szerbia) városháza s az Ernst Múzeum homlokzata és előcsarnoka is. Lechner egyedül és másokkal együtt rengeteget dolgozott, több mint 30 pályázaton vett részt, s többnyire nyert vagy díjat kapott. (21.) épülete valósult meg, ezeket anyaghasználati és szerkezeti újítások jellemzik. Formavilága egyéni, gazdag és újszerű, legkarakteresebb, iskolateremtő építészünknek tartják, aki egy sajátos magyar nemzeti stílus megteremtéséért fáradozott. Szecessziójának fő jegyei a (22.) (23.)-gyárban készült színes majolika-, pirogránit- és eozindíszek. Modern épületszerkezeteivel, festői tércsoportosításával a korszerű építészeti törekvések európai rangú képviselőjének tekintik. Rengeteg tanítványa és követője volt, ők azonban inkább formai, mint tartalmi megoldásait vették át. Lechner a korszerű építészet egyik kezdeményezője volt hazánkban, a (24.) formavilágát a magas építészet, a monumentalitás szférájába emelte, elveit írásaiban is kifejtette. (25.). június 10-én Budapesten halt meg. Szobra az (26.) a magyar szecesszió egyik legszebb épülete előtt áll ben posztumusz Magyar Örökség-díjjal ismerték el a magyar építészetet megújító munkáját. 2

3 (1.) A) B) C) (2.) A) munkás B) polgár C) arisztokrata (3.) A) Képzőművészeti Egyetemen B) Iparművészeti Egyetemen C) Műegyetemen (4.) A) berlini B) párizsi C) római (5.) A) Hauszmann Alajossal B) Stróbl Alajossal C) Róth Miksával (6.) A) nizzai B) londoni C) párizsi (7.) A) reneszánsz B) gótikus C) barokk (8.) A) Pártossal B) Hauszmann Alajossal C) Zsolnayval (9.) A) pécsi B) szegedi C) kecskeméti (10.) A) Gresham B) Drexler C) Gerbeaud (11.) A) szecessziós B) eklektikus C) romantikus (12.) A) Angliában B) Franciaországban C) Olaszországban (13.) A) Zsolnay Vilmossal B) Hauszmann Alajossal C) Róth Miksával (14.) A) pécsi B) szegedi C) kecskeméti (15.) A) Néprajzi B) Szépművészeti C) Iparművészeti (16.) A) Zeneakadémia B) Balettintézet C) Földtani Intézet (17.) A) OTP B) Postatakarékpénztár C) Nemzeti Bank (18.) A) Iparművészeti Múzeumot B)Szépművészeti Múzeumot C) Műegyetemet (19.) A) Szent László-plébániatemplom B) Szent Imre-templom C) Plébániatemplom (20.) A) besztercebányai B) kassai C) pozsonyi (21.) A) 16 B) 36 C) 26 (22.) A) hollóházi B) pécsi C) herendi (23.) A) Róth Miksa B) Zsolnay Vilmos C) Stróbl Alajos (24.) A) népművészet B) romantika C) avantgárd (25.) A) B) C) (26.) A) Iparművészeti Múzeum B) Szépművészeti Múzeum C) Műegyetem 3

4 2. Lechner Ödön és Budapest (8+4 pont) A) Az alábbi képek egy-egy Lechner által tervezett épületről készültek. Írják be az épületek nevét, s adják meg azt is, hogy melyik évben készültek el! 1. kép 2. kép Alkotás: Elkészültének éve: Alkotás: Elkészültének éve: 3. kép Alkotás: Elkészültének éve: B) Készítsenek el az alább megadottaknak megfelelően egy-egy fotót is! 1) Ismételjék meg az 1. képen látható fotót a megfelelő helyszínről és szögből úgy, hogy a csapattagok az előtérben legyenek láthatók! 2) Készítsenek fényképet a 2. képen látható épület bejáratáról úgy, hogy a csapattagok a bejárat előtt láthatók legyenek! 3) Készítsenek a 3. lépen látható épület homlokzatának két jellegzetes motívumáról egy-egy képet! 4

5 3. Lechner Ödön és Kőbánya: a Szent László-plébániatemplom (25+2pont) A) Az alábbiakban a templom építéstörténetével kapcsolatban olvashatnak megállapításokat. Döntsék el azokról, hogy melyik igaz, melyik hamis! a megállapítások igaz hamis 1. A templom építésének kezdete Feszl Frigyeshez kapcsolódik, aki Lechner Ödönhöz hasonlóan Kőbányán lakott, élete utolsó éveit itt töltötte. 2. Feszl 1884 elején elkészítette a templom első tervdokumentációját; a háromhajós elrendezésű kéttornyos templom tervét a törvényhatósági bizottság el is fogadta, ám a kivitelezésből végül nem lett semmi. 3. Újabb tervdokumentációt Barcza Elek építész készített; az ő terve csúcsíves stylben nyers téglafallal épült templomot mutat ben a templom részletes építési terveinek, költségvetéseinek ( ) elkészítését, s az egész építkezés vezetését Lehner Ödön helybeli magánépítész urra bízza végül Kőbánya. 5. Lechner másfél éves huzavona után, a tanács elutasításának következtében elveti első tervét, mely szerint bizánci stílusú lett volna a templom. 6. A második Lechner-féle terv szerint a templom felépítményében megfelel a Barcza-féle gótikának, ám a lechneri részletek még mindig nem felelnek meg a bizottság igényeinek. 7. A harmadik terv egy öthajós, bazilikális rendszerű templom építését szándékozott megvalósítani. 8. Itt Lechner román kori és gótikus vonásokat vegyített reneszánsz, barokk, perzsa és magyar népi elemekkel. 9. Az épület keleties elemeinek színpompáját többek között a Herenden égetett pirogránit épületdíszek adják. 10. A kereszt ünnepélyes felszentelése 1897-ben történt meg. 11. A külső munkák befejezése után a templombelső berendezésének elkészítése kapcsán a megbízást Lechnertől visszavonják, így azt Tandor Ottó készíti el 1899 tavaszára. 12. Tandor az itáliai kora reneszánszot idéző majolikái kissé idegenül hatnak a francia reneszánszot idéző, ám magyar szellemű lechneri térkompozícióban. 5

6 B) Az alábbiakban a templombelsőről olvashatnak. Egészítsék ki a szöveget a hiányzó információkkal, illetve helyezzék el a sorszámokat a templomalaprajzon úgy, hogy egybevágjon a leírással! A (a) hajós templom bazilikális rendszerben épült, külső támpillérekkel. Homlokzatai túlnyomórészt a (b) stílusjegyét viselik, ötvözve lechneri motívumokkal. A középtengelyben lévő hatszögalaprajzú, a Mátyás-temploménál magasabb torony alján, a csillagalaprajzú nyitott előcsarnokban három bejárat van. A nagytoronyhoz kétoldalt egy-egy kisebb simul a keresztelő és a Szent Sír kápolna felett. A párkányzatok díszítései és a tetőzet cserepei (c) -féle pyrogránitból készültek. A kereszthajón túl lévő ötszögletű szentélyt zárja az (d) stílusú majolika főoltár, benne a (e) -t ábrázoló olajfestmény oltárképpel. Ezt az alaprajzon az 1. szám jelöli. A jobboldali mellékhajóban (f) oltára áll (sorszáma: 2.). Mind a főoltár, mind a jobboldali mellékoltár képe Roskovich Ignác alkotása. Az oltár mellé helyezték az eredetileg a keresztelőkápolnában álló (g) stílusú majolika keresztelőkutat (sorszáma: 3.). A baloldali mellékhajó apszisában (h) oltára áll (sorszáma: 4.); az oltár üvegmozaikja és az ablakok eredeti üvegfestményei (i) munkáját dicsérik. C) Készítsenek el az alább megadottaknak megfelelően egy-egy fotót is! 1) Készítsenek egy olyan fotót, melyen a csapat legalább két tagja a majolika keresztelőkút közelében áll! 2) Készítsenek fényképet a templomban a Szent Lászlót ábrázoló oltárról! 6

7 4. Lechner Ödön és a Kőbányai Főgimnázium (Szent László Gimnázium) (18+7 pont) Az alábbi megállapítások iskolánk épületére vonatkoznak. Válaszoljanak a szövegekhez kapcsolódó kérdésekre, továbbá amikor szükséges, kapcsolják azokhoz a betűjelek beírásával a megfelelő képeket! S természetesen: készítsék el a megfelelő fotókat is! A) C) B) D) E) 1) Gimnáziumunk homlokzatán egy évszám olvasható. Melyik ez? 2) Gimnáziumunk bejáratánál az első olyan tanév két évszáma látható, amely már ebben az épületben telt. Készítsenek egy-egy fotót a két évszámot tartalmazó műlőelemről! 3) Ugyan az épületet sokan Lechner nevéhez kapcsolják, ám már a legkorábbi ismert tervrajzok is egy másik építészre jellemző megformálást mutatják. Ki készítette azokat? 4) Ő azonban következetesen kitartott mesterének és barátjának szerzősége mellett. Ezt mutatják a Lechner motívumait utánzó homlokzati műkőelemek. Mi jelzi ezeken ezt konkrétan? Melyik kép kapcsolódik ide? 5) Bár Lechner stílusát követi, ám a tanítvány felfogását legalább annyira tükrözi a homlokzat egy másik jellemző eleme. Melyik ez? Melyik kép ábrázolja ezt? 7

8 6) Építészeti iparművészeti szempontból az épület különösen melyik eredeti formájában megmaradt része képvisel nemzetközileg kiemelkedő értéket? 7) A padlót alkotó kőlapok képei közül több is visszatérő motívum mind a külső, mind a belső kialakításban. Mely képek jelölik ezeket a kőlapokat? Melyek ezek a motívumok? 8) Az előtérben (a portánál) több bagoly is látható. Pontosan mennyi? 9) Az aulában a mennyezeten a padló motívumai tükröződnek. Készítsenek legalább két különböző motívumról két-két olyan fotót, melyen jól látható, hogy hogyan alkotnak párt! 10) Az első emeleten található olyan kőlap is, amely az iskolaépület megnyitásának évét is tartalmazza. Készítsenek erről a kőlapról is fotót! 11) Az iskola folyosóinak falain számos tabló látható. Keressék meg Szikszay Elemér érettségi tablóját! (Talán segít, hogy abban az évben, amikor ő érettségizett, Viszota Gyula volt az igazgató.) Melyik évben érettségizett Szikszay Elemér? Ki volt az osztályfőnöke? Hol (melyik utcában) volt található az az épület, melyben gimnáziumi tanulmányainak előző évfolyamait végezte? Végül: készítsenek egy fényképet Szikszay Elemér érettségi tablójáról! 8

A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR és A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR és A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Összeállítás a Magyar Államkincstár megalakulásának 10. évfordulója alkalmából és tisztelegés Lechner Ödön

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIATEMPLOM

KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIATEMPLOM Mednyánszky Miklós kulturális örökségvédelmi szakértő http://www.mednyanszky.hu KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIATEMPLOM Állapotmeghatározó és felújítási szakvélemény Mednyánszky Miklós kulturális örökségvédelmi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám Tisztelt Tagtársak, Hölgyek, Urak! Oly sok minden történik, hogy arról nehéz így háromhavonta beszámolni.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Betekintés a 100 éve elhunyt Lechner Ödön munkásságába II. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja

ÉRTESÍTŐ. Betekintés a 100 éve elhunyt Lechner Ödön munkásságába II. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014/2015. december-január-február XXXII. évfolyam, IV. szám Tisztelt Barátaink, Megalakult a XII. kerületben is a városvédő csoport, mely mint bízvást remélhető

Részletesebben

Lajta Béla építészete

Lajta Béla építészete Lajta Béla építészete A 2007. február 16-án elhangzott vádoriskolai előadás összefoglalója Készítette: Rüll Tamás, vándor Mesterek és pályatársak Lajta Béla 1873-ban született Óbudán, és tervezői pályafutása

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

Városunk. Ofen Jásán. Az Erzsébet körút ékessége. Kõbánya Kossuth-serlege. Budapesti Honismereti Híradó. Közgyûjteményekben ingyenes

Városunk. Ofen Jásán. Az Erzsébet körút ékessége. Kõbánya Kossuth-serlege. Budapesti Honismereti Híradó. Közgyûjteményekben ingyenes Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVII. évfolyam 2 3. szám Közgyûjteményekben ingyenes Az Óbudai Múzeum idõszaki kiállítása, az Ofen Jásán Óbuda zsidóságának történte április 24-tõl október 31-ig tekinthetõ

Részletesebben

A szecesszió Szegeden. es Szabadkan

A szecesszió Szegeden. es Szabadkan A szecesszió Szegeden es Szabadkan Szeged Szabadka Zombor Szeged és Szabadka A Pannon síkság szívében, a Duna és a Tisza, Budapest és Belgrád között, egymástól alig 50 kilométerre található a két város

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

A szecesszió Szabadkan. es Szegeden

A szecesszió Szabadkan. es Szegeden A szecesszió Szabadkan es Szegeden Szeged Szabadka Zombor Szabadka és Szeged A Pannon síkság szívében, a Duna és a Tisza, Budapest és Belgrád között, egymástól alig 50 kilométerre található a két város

Részletesebben

tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája

tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája 1. Zrumeczky Dezső élete Zrumeczky Dezső azok közé a fiatal építészek közé tartozott, akik a XX. század elején felfedezték,

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya MINISZTERI ENTERIŐRÖK háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez a Külügyminisztérium régi szárnya A régi szárny épülete eredetileg nem minisztériumnak épült. A külügy,

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A ROMÁN STÍLUS MAGYARORSZÁGON

A ROMÁN STÍLUS MAGYARORSZÁGON ~ 1 ~ A ROMÁN STÍLUS MAGYARORSZÁGON A 10. század közepén Géza fejedelem és a nemzetségfők felismerték, hogy a magyarságot be kell illeszteniük a megszilárduló nyugati országok közösségébe. Felvették tehát

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és az európai gyökerek

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és az európai gyökerek ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 19. évfolyam - 4. szám 2011. augusztus hó A TARTALOMBÓL EGM 2011 Budapest-Balatonfüred Beszámoló Világörökség - Európai örökség - Nemzeti örökség és

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Egy nagykörúti szálloda átváltozásai. -epizódok a Royal történetéből. Bevezetés

Egy nagykörúti szálloda átváltozásai. -epizódok a Royal történetéből. Bevezetés XX-095.69 Az épített környezet Fleischer Tamás Egy nagykörúti szálloda átváltozásai -epizódok a Royal történetéből Készítette: Erőss Ágnes Történelem-földrajz szak V. évfolyam Bevezetés Az utóbbi években

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet Oktatási és Kulturális Minisztérium Tervezet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

Nagykanizsa látnivalói

Nagykanizsa látnivalói Nagykanizsa látnivalói A VASEMBERHÁZ A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 1.szám 2012. február hó A TARTALOMBÓL ATRIUM Program: építészettörténeti kutatások Győrben A 20. század totalitárius rendszereinek építészete

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja 2012 A budapesti Mátyás-templom a középkori

Részletesebben

Barokk foglalkoztatófüzet

Barokk foglalkoztatófüzet S z o l n o k I s p á n L a d i k j á n Barokk foglalkoztatófüzet Készítették: a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézményének Magasépítő technikus szakos tanulói Milyen volt

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben