MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA"

Átírás

1 Keszthelyi Sándor Keszthelyiné Sragner Márta MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA Az ORSZÁGÉPÍTŐ 2012/1 számának melléklete 1

2 A borító külső és belső oldalain Ladányi Tamás felvételei Magyarországi középkori templomok tájolása Keszthelyi Sándor Keszthelyiné Sragner Márta Bakonybél középkori templomát kerestük 2002-ben. A Szent-kúthoz vezető bejárati réztáblán olvastuk Kányádi Sándor Folytonosság című versének sorait: Áldozóhely volt. Szentély. Pogány templom, később keresztény. Mutatja még egy-két mohos darab a hajdani falat. Most csak hely. Fű, fa és bokor tenyészget csöndjében. Élni akar. Lábod ősi ösvényre ismer. Akármikor jössz, itthon van az Isten. Magyarországi középkori templomok irányainak adatbázisa A középkori magyar történelmi eseményekkel, az egyházszervezettel és templomépítő tevékenységgel számos tan- és szakkönyv foglalkozik. Az első évezred fordulója előtti-utáni évszázadok eseményeit későbbi évszázadok krónikásai próbálták megfogalmazni. A felkeresett templomok közös jellemzője, hogy alapjaik irányának kitűzése idején még nem alkalmaztak iránytűt. Az első alapkialakítás idejére vonatkozó adatok bizonytalanok vagy ismeretlenek, gyakran többszöri átépítés formái mögött rejtőznek. Ezért az ismertetett templomadatok körében ezek az adatok nem szerepelnek. A közreadott adatbázis éppen arra szolgál, hogy többek között a tájolási adatok alapján a keletkezési időről és az irányválasztás indokairól teljesebb képet kapjunk. Közismert, hogy az égtájakhoz képest a keresztény templomoknak irányítottsága van. Ha egy templom három fő részét szentély, templomhajó, torony tekintjük, akkor közfelfogás szerint a szentély keleten, a templomhajó középen, és a torony (gyakorta a bejárat is) nyugaton van. Így a templomok hossztengelye kelet-nyugat irányú. A templomhajóban tartózkodó hívek kelet felé fordulva imádkoztak. A középkor évszázadaiban a szentélyben álló pap kelet felé fordulva mutatta be a misét. 2 Ezt az orientációt (oriens = kelet, orientáció, orientálás = keletre igazodás, tágabb értelemben használva: valami felé tájékozódás, igazodás, főirány), vagyis keletre irányultságot a hazai legrégebbi keresztény templomok a tizedik századtól kezdve mutatják. A legismertebb felfogás szerint valamilyen csillagászati módszert alkalmazhattak az irány kitűzésénél, de nem az iránytűt, hiszen az csak a 15. század közepén tűnik fel hazánkban. Akkor pedig már szinte az összes középkori templomunk évszázadok óta állt, nagyjából keletre irányozva. A templom irányának a sorsa már a kezdetek kezdetén eldőlt. A templom első kitűzésekor egy bizonyos irányba állították, ennek megfelelően ásták ki az alapárkot, építették meg az épület alapjait, falait. A későbbi átalakítások során az épület iránya változatlan maradt. Amikor a korai keresztény templomok később szűknek bizonyultak, szélességüket, hosszukat bővítették. Ezt valamelyik fal megtartásával végezték, így az irány nem változott. A török hódítók pusztításai romba dönthették a templomot, de amikor visszafoglalták az adott területet, a romos falakra épült újjá a templom. A 18. századi barokk templomok nagy részén ma is látszik a középkori eredet, vagy a vakolat alatt lapul. Esetleg 180 fokkal (fordítva) építették újjá, néha 90 fokos irányban (merőlegesen) bővíthették, de az eredeti irányuk ma is felismerhető. Ha a legelső templomépítők rosszul tűzték ki az irányt, azon többé változtatni nem lehetett. Egyetlen fokkal sem lehetett elforgatni az épületet, hiszen ez iszonyú nagy munkát és költséget jelentett, teljesen felesleges cselekedet lett volna. Így azt mondhatjuk: kőbe fagyva maradtak meg irányaik. Ezek a templomok maradandóan őrzik középkori elődeink bizonyos építészeti és vallási szándékait, tudományos ismereteit. Az a tapasztalat, hogy nem pontosan keleti irányba néznek a templomok, újra és újra felveti a kérdést: ha nem keletre, ak kor merre, és mi lehet az eltérések oka? Ennek vizsgálatára 1995-ben feleségemmel elhatároztuk, hogy a Magyarország területén lévő valamennyi, a középkorban épített, az iránytű 1450-es alkalmazása előtt már álló középkori szakrális hely irányát személyesen, azonos módszerrel, azonos műszerrel meg mérjük. Az előkészületek után június 2-án Écs (Győr-Moson-Sopron megye) templománál a méréseket megkezdtük. 1

3 Szent vonalak A keresztény egyházak kora középkori tájolási iránymutatásai után több mint egy évezreddel Joseph Alberdink Thijm hívta fel a figyelmet a templomtájolási kérdésekre De Heilige Linien. Proeve over de oostwaardsche richting van kerk en autaar als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst című, 1858-ban megjelent írásában ben az Astronomische Gessellschaft Göttingenben rendezett közgyűlésén az oda összegyűlt csillagászok előtt C. V. L. Charlier, a lundi csillagvizsgáló igazgatója tartott előadást addigi méréseiről. Sőt, helyi illusztrációként Göttingen régi templomainak irányát is meghatározta és elemezte. Ezt a nemzetközi csillagászati társaság közölte kiadványában (Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gessellschaft 37. III. 1902). Charlier szerint a középkor templomainak kitűzése a védőszent napján történt az aznapi napkelte irányába. A középkorban használatos Julián-naptár szerint beirányított tengelyű templom attól kezdve minden évben egyszer (a védőszent napján) erre a napkeltére mutatott. Ez a naptár apró pontatlansága miatt 128 évente 1 nappal eltolódott. Szerinte ha megmérjük a templom mai irányát, kiszámíthatjuk, hány évvel korábban tűzték ki a helyzetét. A Pécsett született, csillagászati végzettséget szerzett, ismeretterjesztő cikkeket is író Lakits Ferenc ( ) a közlést nagy érdeklődéssel olvasta. Felismerte, hogy ebben a kérdésben is tudna a csillagászat a történelemtudománynak használni. Budapesti lakosként elhatározta, hogy kipróbálja, vajon milyen irányba néznek a helyi templomok. Utánanézett a főváros területén megmaradt középkori eredetű templomoknak. Csak három olyant talált, amely kellően régi és ismerjük a védőszentjét. A budai várban a Mátyás-templomot és a Mária- Magdolna-templomot, a pesti oldalon a Belvárosi templomot. Úgy vélte, hogy nincs pontos iránymérő műszere, ezért helyszíni mérés helyett bement a székesfővárosi mérnöki hivatal illető osztályára, azaz a mai földhivatalba, és ott a térképlapokról kimérette az illető templomok tengelyének irányszögét. Lakits megvizsgálta, hogy a tényleges irány és a védőszent napi irány egybeesik-e? Két templomnál durva eltérést talált, a harmadik (Belvárosi) templomnál volt csak egybeesés. Megírta a külföldi véleményeket és saját gondolatait tartalmazó cikkét, amely 1903-ban jelent meg (Lakits Ferenc: Régi templomok beirányítása. Mathematikai és Physikai Lapok füz. pp ). Felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel a módszerrel képes lenne az ismert építési évszámmal rendelkező templomoknál a középkori védőszent nevét meghatározni. Éppen így lehetne egy ismert védőszentű templom kitűzésének évszámát is megállapítani. Természetesen csak akkor, ha a középkori templomokat úgy tűzték ki és úgy építették fel, hogy a templom védőszentje napjának napkeltéjére mutasson. Ezt Lakits nem bizonyította be, de úgy vélte, sokkal nehezebb feladat lett volna a templomot precízen a kelet-nyugati irányba felépíteni. Viszont ha az alapkövet a védőszent napján tették le, könnyen lehetett pl. egy zsinór kifeszítésével a napkelte felé kitűzni az irányát. (Megemlítjük, hogy a göttingeni közgyűlésen elhangzottakról Kövesligethy Radó is írt egy rövid ismertetést, amely jan. 10-én jelent meg nyomtatásban Természettudományi Közlöny jan. p. 81. ám az visszhangtalan maradt. Később mindenki Lakits Ferencnek tulajdonította az első közlést, és teljes joggal az első hazai mérési kísérleteket is.) A kérdést Lakits csak feltette, de nem válaszolta meg. Az utána jövő építészettörténészek azt hitték, a probléma már megoldódott és Lakits módszerét csak használniuk kell. A műemlékvédelmi szakemberek hasznosnak ítélték ezt, hiszen a hazai történelem viszontagságai miatt Magyarország középkori templom(romj)ai közül nagyon kevésnek ismerjük az építési évét. Jóval többnek ismerjük biztosan a középkori védőszentjét. Valamennyi megmaradt emléknek megismerhetjük, megmérhetjük az irányát. Ebből visszaszámítható az építési év vagy a védőszent. Sajnálatos módon a dolog nem ilyen törvényszerű. Ezért némely műemlékes vagy téves következtetésre jutott, vagy csalódnia kellett a Lakits-módszer precíz kormeghatározásában. Lakits 1903-as ötlete óta néhányan tettek csak kísérletet arra, hogy méréseket végezzenek hazai templomokon. Halaváts Gyula 1912-ben 8 mérést közölt. Erdei Ferenc és Kovács Béla 1964-ben 24 mérést publikált. A kérdést legkomolyabban Guzsik Tamás építészettörténész kutatta: 1975 és 1980 között megjelent több cikkében 231 hazai templom irányát adta közre. Azonban nincs adatunk, hogy miért éppen az adott templomokat vizsgálták, és azt sem tudjuk, mikor és milyen módszerrel mértek ben Tari Edit Pest megyében 83 templom irányát gyűjtötte össze. Ő nem végzett helyszíni méréseket, hanem a régészek által kiásott és visszatemetett középkori templomok alaprajzairól utólag mérte le a régész által bejelölt északi irány és a templom tengelyének szögét (Tari Edit: Pest megye középkori templomai. Szentendre, p. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. 27.). A templomhossztengely-irány mérésének módszere Évente átlag templomhoz utaztunk el gépkocsival és mértük meg az épületet személyesen. Minden mérést azonos körülmények között, azonos módon, azonos mérőműszerrel végeztünk. Egy ,5 centiméteres falap oldalára három iránytűt rögzítettünk. Megérkezve az adott templomhoz, annak hosszanti falához illesztve a deszkalap élét, leolvastuk 1 fokos értékre az iránytűk állásait, így 3 leolvasást kaptunk. A hosszfal 3 különböző részén mértünk, így összesen 9 leolvasást kaptunk. Ezek számtani közepét képeztük, a számértéket 0,1 fokos pontossággal feljegyeztük. Az így kapott szög megadja a templom hossztengelyének irányát a mágneses északi irányhoz képest. A méréseket általában a templom hosszabbik (déli vagy északi) falán végeztük. A vakolt templomoknál könnyű dolgunk volt. A vakolatlan templomok fala is általában egyenes vonalú volt, csak ezen belül adódtak egyenetlenségek, az építőanyag változó minősége miatt. Romos épületeknél igyekeztünk a legegyenesebbnek tűnő falrészeken mérni. Volt úgy, hogy az előzetes irodalom vagy alaprajzok eltéréseket jeleztek a két hosszabbik fal, vagy a szentély és a hajó tengelye között. Ilyenkor több helyen is mértünk, esetenként a templom belső terében is elvégeztük a szimmetriatengelyek mérését. Valószínűnek tartjuk méréseink 1 fokos pontosságát. Harmincnyolc centrális alaprajzú, úgynevezett körtemplom (rotunda) is utunk célpontja volt (Apostag, Bagod, Baj, Budapest-Cinkota, Biatorbágy, Boldva, Debrecen-Újlak-Szentjános, Dunakeszi, Eger, Feldebrő, Hidegség, Isaszeg, Ják (2 körtemplom), Kaposvár-Kaposszentjakab, Kallósd, Karcsa, Keszthely, Kisnána, Kissikátor, Kiszombor, Környe, Nádasd, Nyírbátor, Öskü, Pápoc, Pásztó, Rábaszentmiklós. Sárospatak, Sopron-Szent Jakab, Szalonna, Szekszárd, Székesfehérvár, Tar, Tarnaszentmária, Veszprém-Szent György [2 körtemplom], Vésztő). Ezeknél mindig megkerestük a szimmetriatengelyt, mivel a kör alakzatot mindig bővítették vagy egy keleti szentéllyel, vagy három (északi, keleti, déli) karéjos kiegészítéssel, avagy nyugati irányú hosszanti templomhajóval. 4 karéjos (Pápoc, Ják), 6 karéjos (Karcsa, Kiszombor) és 8-szögű (Sopron, Kaposszentjakab) alaprajzoknál a körtemplom szó helyett a centrális templom lenne a helyesebb elnevezés. A körtemplomoknál valószínűbbnek tartjuk méréseink 5 fokos pontosságát. Egyetlen olyan körtemplom volt, amelynek irányítottságát képtelenek voltunk mérni: Kerekszenttamás 12. századi templomának rommaradványa teljesen szabályos kör alaprajzúnak bizonyult a Fejér megyei Zámoly északi határában. Néhány esetben éppen régészeti feltárás közben láthattunk templommaradványokat (Dunapataj, Keszthely-Fenékpuszta- Pusztaszentegyház, Ravazd, Túrony). Ilyenkor a régészek árkába, gödrébe mászva mértünk. Mivel az iránytű a mágneses északi irány felé mutat, az iránytűs mérési adatainkat korrigálni kellett, hogy a csillagászati (földrajzi) északi irányhoz képest adjuk meg a templom tengelyirányát. Ismert az adott hely földrajzi koordinátája, és feljegyeztük a mérés időpontját. Az interneten is elérhető földmágnességi programok bármely földrajzi helyre és dátumra megadják a földrajzi északi iránytól való eltérésnek, a mágneses nak, elhajlásnak a mérés idején jellemző értékét. Méréseink adatait ezzel az értékkel módosítottuk. Méréseink idején (1995-től 2012-ig) az adott hazai településeken 1,9 és 4,0 fok közötti mágneses elhajlás értékekkel kellett számolnunk. Az eltérés figyelembe vételét szükségesnek ítéltük. A mágneses értéke az adott időszakban Magyarország területén mindenhol pozitív volt, azaz az iránytűk az északtól kissé kelet felé mutattak. A mért szögértékhez tehát a értékét hozzá kellett adnunk, így kaptuk meg a valódi (földrajzi, csillagászati) irányt. A horizontális csillagászati koordinátarendszerben ezt az irányszöget azimutnak nevezik. Ennek kezdőiránya észak. Onnan kelet felé növekednek az értékek (észak = 0 fok, kelet = 90 fok, dél = 180 fok, nyugat = 270 fok). Ez az azimut érték a templom hossztengelyének apszis felé mutató iránya a középkori alapkitűzés óta változatlanul. A hazai középkori templomok jegyzékének összeállítása A mérési folyamatot megelőzően és aközben is folyamatosan nagy munkát jelentett a hazai középkori szakrális emlékanyag jegyzékének elkészítése. A mi szemszögünkből nemcsak azokat a templomokat tekintettük mérési objektumnak, amelyek teljesen eredeti középkori állapotukban maradtak meg. Éppen olyan érdekesek voltak azok is, melyek csupán középkori eredetűek, de a későbbi bővítés, felújítás, újjáépítés a középkori falak megtartásával történt. Ha már egyetlen fala is eredeti, akkor már az egész templom eredeti középkori irányába néz. Éppen ilyen jók mérési célból a templomromok, a régészek által feltárt és a műemlékvédelem által alapjaiban restaurált faldarabok. Nemcsak a városi és falusi plébániatemplomokat, hanem a kolostorokkal együtt épített templomokat és kápolnákat is tervbe vettük. A várakban vagy kastélyokban kialakított templomok és kápolnák, és a nem szakrális középkori épületek várak, kastélyok, iskolák, lakóházak, fürdők, gazdasági épületek adatait nem vettük jegyzékbe. A templomkataszter alapjait a hazai hivatalos műemlékjegyzékek jelentették, ezeket 1960-ban (Műemlékjegyzék. Szerk.: Gólya József. Budapest, Műszaki Könyvkiadó. Országos Műemléki Felügyelőség. 551 p.), 1976-ban (Magyarország műemlékjegyzéke. Szerk.: Tilinger István. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség. Építésügyi Tájékoztatási Központ. 819 p.), és 1990-ben (Magyarország műemlékjegyzéke I - II. Szerk.: Ikafalvi Diénes Virág. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség p.) adták ki. Figyelemmel kísértük a műemlékjegyzék változásait (kiegészítéseit) 1990 után pedig amit az Országos Műemlékvédelmi Hivatal adott ki. Ez már eleve 903 templomot jelentett. Kiegészítésül felvettük azokat a középkori templomokat, amelyeket a régészeti topográfia kötetei említenek (Magyarország régészeti topográfiája. Főszerk.: Gerevich László. Budapest, Akadémiai Kiadó. A MTA Régészeti Intézetének kiadványai. 1. kötet. Veszprém megye régészeti topográfiája. A keszthelyi és tapolcai járás. 1966; 2. kötet. Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. 1969; 3. kötet. Veszprém megye régészeti topográfiája. A devecseri és a sümegi járás ; 4. kötet. Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és zirci járás ; 5. kötet. Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. 1979; 6. kötet. Békés megye régészeti topográfiája. A szeghalmi járás ; 7. kötet. Pest megye régészeti topográfiája. A budai és a szentendrei járás ; 8. kötet. Békés megye régészeti topográfiája. A szarvasi járás ; 9. kötet. Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás ; 10. kötet. Békés megye régészeti topográfiája. Békés és Békéscsaba környéke. I-II ). A topográfiák az ország kis részét (Békés, Komárom- 2 3

4 Esztergom, Pest, Veszprém, Zala megyék egyes részeit) fedik le, de nagyon részletes ismertetést, térképeket, alaprajzokat közölnek. Összesen 190 középkori templomot említenek, ebből 71 csak ezekben szerepelt. Az eddig újabb koriaknak katalogizált templomok sokaságánál az utóbbi években régészeti feltárásokra, vakolatleverésekre, falkutatásokra került sor. Sok esetben derült fény a templom középkori voltára, vagy arra, hogy az épület (vagy egyes része) korábbi, mint vélték. Ezért az évente kiadott Régészeti füzetek (Az év régészeti kutatásai. Szerk.: Czeglédy Ilona, utóbb Wollák Katalin. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum.) I. sorozatának füzeteiből az Árpád-kori és középkori adatait átnéztük. Ezek az évek régészetileg új megállapításait közölték. Összesen 128 középkori templomról írtak, ebből 38 itt elsőként szerepelt. A múltban néhány kísérlet történt a hazai középkori templomok irányítottságának vizsgálatára, és mérések is történtek. Ezek újramérését célul tűztük ki. Ezért felvettük jegyzékünkbe a már mások (Lakits Ferenc, Halaváts Gyula, Erdei Ferenc, Kovács Béla, Guzsik Tamás) által megmért templomokat. (Lakits Ferenc: Régi templomok beirányítása. Mathematikai és Physikai Lapok füzet. pp [mérési adat 3 hazai templomról]; Halaváts Gyula: A középkori templomok keleteléséről. Archaeologiai Értesítő szám. pp [mérési adat 8 hazai templomról]; Erdei Ferenc Kovács Béla: A váraszói románkori templom feltárása és helyreállítása. Az Egri Múzeum Évkönyve II. Eger Heves megyei Múzeumok közleménye. pp [mérési adat 24 hazai templomról]; Guzsik Tamás: Tájolási rendellenességek a középkori templomépítészetben, Építés- Építészettudomány VII. (1975.) évf. 1-2.szám. pp [mérési adat 36 hazai templomról]; Guzsik, Tamás: Sol aequinoctialis - Zur frage der äquinoktialen Ostung im Mittelalter, Periodica Polytechnica Architechture Vol. 22. (1978.) No pp [mérési adat 53 hazai templomról]; Guzsik Tamás: A magyar falu középkori templomépítészete. I. (összefoglaló és katalógus). Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem, Építészettörténeti és Elméleti Intézet. Magyar építészettörténet. pp [mérési adat 115 hazai templomról]; Tamás - Fehérváry Rudolf: A pálos rend emlékei a középkori Magyarországon. I. (összefoglaló és katalógus) 2. bőv. kiad. Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem, Építészettörténeti és Elméleti Intézet. [mérési adat 35 hazai templomról]; Guzsik Tamás: A középkori keresztény templomok keleteléséről, Meteor csillagászati évkönyv Budapest, Magyar Csillagászati Egyesület. pp [mérési adat 7 hazai templomról]; Guzsik Tamás együttesen 222 középkori templom irányszögét publikálta.) Az átfedéseket kiszűrve eddig 232 hazai középkori templom irányultsága került közlésre mások által. Mindebből 21 templomot kellett felvenni még jegyzékünkbe. Átnéztük a középkori templomok szempontjából a Magyarország műemléki topográfiája sorozat köteteit (Magyarország műemléki topográfiája. Sorozatszerk.: Dercsényi Dezső. I. kötet. Esztergom műemlékei. 1. rész. Múzeumok, kincstár, könyvtár. Szerk.: Gerevich Tibor. Összeállította: Genthon István. Budapest, Műemlékek Országos Bizottsága. 387 p.; II. kötet. Győr- Sopron megye műemlékei. I. rész. Sopron és környéke műemlékei. Írták: Csatkai Endre et al. Budapest, (II. javított és bővített kiadás: 1956.) Akadémiai K. 672 p.; III. kötet. Nógrád megye műemlékei. Írták: Genthon István et al. Budapest, Akadémiai K. 492 p.; IV. kötet. Budapest műemlékei. I. Szerk.: Pogány Frigyes. Írták: Horler Miklós et al. Budapest, Akadémiai K. 880 p.; V. kötet. Pest megye műemlékei. I-II. Írták a MTA topográfiai munkaközössége. Budapest, Akadémiai K p.; VI. kötet. Budapest műemlékei II. Szerk.: Pogány Frigyes. Írták: Horler Miklós et al. Budapest, Akadémiai K. 735 p.; VII. kötet. Heves megye műemlékei. I. Szerk.: Dercsényi Dezső Voit Pál. Írta Voit Pál et al. Budapest, Akadémiai K. 641.p.; VIII. kötet. Heves megye műemlékei. II. Szerk.: Dercsényi Dezső Voit Pál. Írta Voit Pál et al. Budapest, Akadémiai K. 779 p.; IX. kötet. Heves megye műemlékei. III. Szerk.: Dercsényi Dezső Voit Pál. Írta Voit Pál et al. Budapest, Akadémiai K. 741 p.; X. kötet. Szabolcs- Szatmár megye műemlékei. I. Szerk.: Entz Géza. Írta: Balogh István et al. Budapest, Akadémiai K. 475 p.; XI. kötet. Szabolcs- Szatmár megye műemlékei. II. Szerk.: Entz Géza. Írta: Balogh István et al. Budapest, Akadémiai K. 478 p.). A kolostorokkal kapcsolatosan Romhányi Beatrix kiváló adattára került kezünkbe 2000-ben (F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Katalógus. Budapest, Pytheas Kiadó. 137 p.). Ezekből a kolostorok helye, megnevezése, alapításának ideje és a védőszentek neve is pontosítható volt. Természetesen hírek, újságcikkek, sokféle egyéb kiadvány (Autóatlasz, HISZI megyetérképek, Vendégváró megyei kiadványok, Panoráma-útikönyvek, műemlékvédelmi cikkek és kötetek) frissebb közlését is figyelemmel kísértük. Egyéb forrásokból már óvatosan kívántuk a listát szaporítani, csak ha nagyon biztosnak tűnt a középkori eredet. Mindösszesen: 1351 hazai középkori templomot terveztünk mérni. Ezekből csak a föld felett állóakat, ma is láthatóakat mérhettük meg. Nem mérhettük az ásatással feltárt, de visszatemetett, valamint a végleg (gyakran már a középkor végén) elpusztult templomokat. Így csak 1083 templom irányát mérhettük meg ténylegesen. A templomok és az iránymérések adatbázisa Táblázatos formában tesszük közzé az egyes szakrális épületekhez tartozó méréseink végeredményét. A táblázat oszlopaiban először az adott templom azonosításához szükséges adatok vannak: a megye mai neve (19 megye és Budapest), a település mai neve, a templom felekezeti megnevezése és jellege (r. k. templom, r. k. kápolna, ref. templom, ev. templom, g. kat. templom, g. kel. templom, átalakított középkori templom, templomrom ), címe (utca, tér, házszám), egyéb jellemzője (a helyileg használt helyesírás szerint). A további oszlopok tartalmazzák a helyszíni méréseink dátumát, a 9 iránytű-leolvasás átlagértékét (Irány), a mágneses elhajlás értékét az adott helyen és adott napon (Dekl.), a templom valódi (csillagászati, földrajzi) irányát (Azimut). Feldolgoztuk a templom építésének idejére utaló információkat, de mivel számos esetben a közölt alapítási idő előtt létezett többnyire ugyanott korábbi templom, és a hivatkozott iratok eredetiségének ellenőrzése még várat magára, ezeket az adatokat feltételezett korként és évként jegyeztük fel. A táblázat utolsó oszlopában egyes templomoknál feltüntett szögértékek (90fok, 180 fok) azt mutatják, hogy a középkori irányhoz képest a mai használat mennyivel tér el. Végül is milyen irányba néznek középkori templomaink? A sikeresen megtalált és megmért középkori szakrális épületek irányait táblázatba foglalva és grafikonon ábrázolva néhány megállapítást bizonyossággal tehetünk. 1./ Megállapíthatjuk, hogy a középkori templomok többékevésbé kelet felé irányulnak. Eddig is sokak számára és hoszszú idők óta az volt a vélekedés, hogy a templomok nem összevissza, különféle irányokba néznek. Az egyszerű emberektől a műemlékek iránt érdeklődőkön és turistákon át egészen a szakember építészekig tartóan általános volt a vélekedés a keleti irányultságról. Mindez most méréseink alapján bizonyosan és teljes körűen bizonyított lett: igen, a középkori templomaink nagyjából kelet felé néznek. 2./ Megállapítható, hogy a templomok mégsem néznek pontosan keletre. Az irányok szétterülnek, szóródnak egy fokos szögtartományban (a fokos azimut-iránytól kezdődve a fokos irányig tartóan). Az épületek 97%-a a fokos mező valamely irányába esik, és csak 1,5%-ban vannak ettől még északabbra és 1,5%-ban még délebbre tájoltak. Viszont ez a tartomány nagy, a szóródás jelentős, az irányokból egy véletlenszerű Gauss-féle haranggörbe alakul ki. Úgy tűnik, hogy a templomokat nem célzatosan, hanem véletlenszerűen tűzték ki nagyjából keleti irányba. Nem állapítható meg sem a napéjegyenlőségekre vagy a napfordulókra, sem fő- vagy mellékégtájakra, avagy bármilyen más kitüntetett irányba való törekvés. Pontosan keletre nem sok templom néz. Ha 5 fokos eltérést megengedünk, akkor (a 85 és a 95 azimut közé) 211 templom irányul, a megmért adatok 19%-a. A további 81% kevésbé közelíti meg a keleti irányt. 3./ Megállapítható még, hogy a templomok irányai a keleti égtájhoz képest aszimmetriát mutatnak. Az 1083 templom irányának átlaga 78,3, kerekítve 78 fok, azaz nem a 90 fokos azimuttal jelölt keletpont felé, hanem attól 12 fokkal eltérő az irányok átlaga. Ha kelet felé nézünk, akkor a templomtengelyek balra, azaz észak felé húzódnak el. 851 templom a 0-90 fokos és 232 templom a fokos tartományba irányul. A jelentős aszimmetria miatt 79%-ban balra és 21%-ban jobbra térnek el templomaink a kelethez képest. Nemcsak az egyszerű kis falusi templomoknál jellemzők a keleti iránytól való eltérések. A legjelentősebb, a Szent István alapította érsekségek és püspökségek főtemplomainak iránya sem keleti. A veszprémi püspöki székesegyház 47, a kalocsai érsekség első székesegyháza 52, a váci püspöki főtemplom 57, az esztergomi érseki bazilika 61, a győri püspöki székesegyház 69, a kalocsai érsekség második székesegyháza 72, az egri püspöki székesegyház 84, a pécsi püspökség négytornyú bazilikája 86 fok felé tájolt és nem a keleti 90 fok felé. Csak az utóbbi két székesegyházat nevezhetjük (némi jóakarattal) kifejezetten keletre irányzottnak. De látható, hogy az itt említett épületek tengelye a kelettől északkeletre tér el, átlagosan 24 fokkal. 1. ábra Az irányok szétterülnek a fokos azimut-iránytól kezdődve a fokos irányig. A védőszentekkel kapcsolatos elmélet vizsgálata Az egyszerűség kedvéért védőszent kifejezést használunk általánosságban. Nem teszünk különbséget a patrocínium (védőszent) és a titulus (templomcím) között, azaz aközött, hogy az illető egy szent, akinek oltalma alá helyeznek templomot, illetve a nem szentre, hanem valamely hittitokra, isteni személyre, szentek együttesére, szentként tisztelt tárgyakra és megszemélyesített fogalmakra vonatkozik az elnevezés. A templomi védőszentnév (patrocinium, patronus ecclesiae), a templomcím vagy titulus (titulus ecclesiae) és a templomnév (vocabulum, nomen ecclesiae) kifejezéseket pedig ugyancsak a védőszent szóval kötjük össze. 4 5

5 Amint láthattuk, a kérdés 1903-as felvetésével egy időben a védőszentekkel való kapcsolat is felmerült, azaz azon elmélet, hogy a középkori templomokat a templomi védőszent névünnepének reggelén tűzték ki a felkelő Nap irányába. Ez a hipotézis rögtön gyakorlati problémákat is felvet, hiszen ez alapján a következő módon történt volna a templomépítés: 1. előre eldöntötték a templom védőszentjének nevét; 2. várakoztak mindaddig az év során, amíg a védőszent nevét mutatta a kalendárium; 3. a nevezetes nap hajnalán felkeltek és karókkal, baltákkal, kötelekkel várakozva figyelték és rögzítették a napkelte irányát; 4. elkezdődhetett az építkezés, az alapozással, majd a falak felhúzásával. Aligha hihető ez a gyakorlat. Ám a táblázatban szereplő templomok megmért irányaival végre ellenőrizhető mindez. Ezért összegyűjtöttük és a táblázat egyik oszlopába írtuk az adott templom középkori védőszentjének nevét. Hangsúlyozzuk, nem a későbbi és nem is a mai védőszentet. Hanem a középkorit, abból is a legkorábbit. A középkori védőszentek kutatása történészi és levéltárosi munka. Ebben Kovács Béla (1958 és 1972 között az egri Dobó István Vármúzeum dolgozója, 1972 és 1992 között a Heves megyei Levéltár igazgatója) nyújtott munkánkhoz részletes és szíves segítséget. Ő kifejezetten a hazai középkori védőszentek előfordulásait elemezte térben és időben, és erre vonatkozó gyűjtését átadta a megmért templomainkra vonatkozóan. Kovács Béla adatgyűjtése Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történetei földrajza. I-IV. kötetei alapján (jelzése: Gy., kötetszám, oldalszám), illetve Mező András Németh Péter: Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza, (jelzése: M-N, oldalszám) és Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger, 1987 (jelzése: KB, oldalszám) és ezt kiegészítette Kovács Béla saját adatgyűjtése (jelzése: KB Adatok), amelyeket elsősorban a Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia I/1. Budapest, 1887., illetve Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. I-II. Budapest, munkákból gyűjtött ki. Kovács Béla 996-tól kezdődően nyert adatokat, nagyrészt a pápai tizedjegyzékekkel tehát 1332-tól 1337-ig bezárólag kutatott, és nem foglalkozott a szerzetesrendi templomokkal. Guzsik Tamás és F. Romhányi Beatrix kutatta a szerzetesrendi templomokat és azok védőszentjeit. Guzsik Tamás szakirodalmi közlései (jelzése: Guzsik, említett írás évszáma) és F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest, Pytheas Kiadó (jelzése: Romhányi) számos még hiányzó nevet adtak. Végül Keszthelyi Sándor saját építészettörténeti adatgyűjtése (jelzése: KSZ Adatok) hozott a táblázatba védőszenteket, amelyek Magyarország régészeti topográfiája, Magyarország műemléki topográfiája és egyéb, a helyszínen olvasott ismertetőkből származtak. A védőszentek kutatóinak szorgalma ellenére is: a templomok több mint felénél nem ismert a középkori védőszent neve. A megmérhető templomok vonatkozásában csupán 526 esetben találtak elnevezést. Ezek között is van 15, ahol nem egy, hanem több védőszent merült fel, amik így az elemzésben nem használhatók. A Mária elnevezések száma a legtöbb: szám szerint 96. Azonban a Mária-ünnepek száma is sok és ezek a naptárban sok helyen előfordulhatnak (Szűz Mária, Boldogsávédőszent neve védőszent napja napkelte a középkorban (fok) mért irányok átlaga (fok) eltérés (fok) merre tér el? előfordulás (templom) György ápr jobbra 30 Péter ápr jobbra 22 Szent Kereszt máj jobbra 19 Keresztelő János június jobbra 12 László király június jobbra 6 Péter-Pál június jobbra 7 Margit július jobbra 17 Jakab július jobbra 18 Lőrinc augusztus jobbra 10 István király augusztus jobbra 19 Kozma-Damián szeptember balra 8 Mihály szeptember balra 33 Mindenszentek november balra 31 Inre november balra 9 Márton november balra 31 Katalin november balra 8 András november balra 16 Miklós december balra 34 gos Szűz, Szent Szűz, Boldogasszony, Kisboldogasszony, Kisasszony, Nagyboldogasszony, Mária születése, Mária látogatása, Sarlós Boldogasszony, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Mária mennybemenetele), így az elemzésben nem választhatók szét. A 6 helyen szereplő Szentlélek titulus sem azonosítható egyetlen nappal, mivel a pünkösd a napja, ami mozgó ünnep. A megmaradt 409 templomnál egy és csakis egy védőszent van. Közülük csak egyszer szerepel: Ágoston, Anna, Antal, Ányos, Apollinaris, Becket Tamás, Domonkos, Egyed, Eustachius, Fülöp, Gál, Gotthard, Klára, Mária Magdolna, Máté, Megváltó, Orbán, Vencel, Vid, Vilibald, Vince, Walburga. Kétszer szerepel: Balázs, Benedek, Bertalan, Fábián-Sebestyén, Ferenc, Ilona, Krisztus teste, Lázár, Péter vértanú, Simon-Juda, háromszor: Adalbert, László, Magdolna, Pál, Szentháromság, Tamás. Négyszer fordul elő: Demeter, István vértanú, ötször Erzsébet, János evangélista, hatszor László király, hétszer Péter-Pál, nyolcszor Katalin, Kozma-Damján, kilencszer Imre. A még gyakoribb előfordulások száma: Lőrinc 10, Keresztelő János 12, András 16, Margit 17, Jakab 18, István király és Szent Kereszt 19, Péter 22, György 30, Márton, Mindenszentek 31, Mihály 33, Miklós 34. Az ötnél több helyen előforduló védőszenteket elemeztük. Feltüntettük a védőszent nevét, a védőszent névünnepének napját. Erre a napra számítottuk a napkelte irányát (az ország közepére: 47,167 és 19,500 koordinátákra vonatkozóan). Lásd az előző oldali táblázatot. A napkelte a Föld tengelykörüli forgása következtében létrejövő látszat. A kelet felé forgó Földön álló megfigyelő azt látja, hogy a környező tájhoz képest a keleti látóhatáron bukkan elő a Nap. A Nap azonban csak a március 21. körüli tavaszi napéjegyenlőségkor kel pontosan keleten. Március 21-ét követően egyre északabbra húzódva kel, és Magyarországon 36 fokkal tolódik el maximálisan, a június 21-i szélső helyzetéig. Ezután a napkelte helye napról napra visszahúzódik a keletpont felé. Szeptember 22-e körül ismét pontosan keleten kel (ez az őszi napéjegyenlőség ideje). Ezután még inkább délkelet felé csúszik a napkelte, egészen december 21-éig, amikor a keletponttól 36 fokkal tér el. Innen kezdve ismét lassan visszahúzódik a keletpont felé. Azaz a napkelték ebben a kétszer 36 fokos, azaz 72 fokos szögtartományban jelentkeznek. Azimutban az 54 és a 126 fok irányok között. A hazai átlagértékhez képest Magyarország legdélebbi részein a kitérés maximális értéke 34,8 fok, legészakibb részein 37,1 fok. Ez a d szög a sind = sin δ/ cosφ képletből számítható, ahol δ a Nap maximális ja, azaz 23,5 fok és φ az adott hely földrajzi szélessége, ami nálunk 45,8 és 48,6 között van. Figyelembe kell venni, hogy mindez Gergely pápa 1582-es naptárreformja óta van pontosan így. Ezt megelőzően, éspedig a most tárgyalt középkor évszázadaiban is a Julius Caesar által bevezetett naptárt használták. Ezen korábbi naptár éve átlagosan 11 perccel és 14 másodperccel hosszabb volt a csillagászati (tropikus) évnél, és így a juliáni évkezdet és a tavaszi napéjegyenlőség közötti különbség 128 évente 1 nappal csökkent. Az eltérés 1454-től 1582-ig 10 nap, 1326-tól 1454-ig 9 nap, 1198-tól 1326-ig 8 nap, 1070-től 1198-ig 7 nap, 942-től ig 6 nap volt. Mivel legtöbb középkori templomunk a században épült, a naptárban szereplő védőszentek ünnepnapjai átlagosan 8 napos eltérést mutatnak. A maihoz képest közelítően ennyi nappal korábbi napkelteirányt kell figyelembe vennünk. Például a középkor embere az akkori naptár szerint április 24-i Szent György napján nézhette a napkeltét, de az, amit látott, valójában az április 16-i mai napjárásnak felelt meg. A védőszenti napkelte iránya és a védőszentről nevezett templomok iránya óriási eltérést mutat! Főleg az őszi-téli védőszentek (Mindenszentek, Imre, Márton, Katalin, András, Miklós) esetében az eltérés olyan nagy, hogy szó sem lehet ezeknek a templomoknak a napkelte irányával való kapcsolatáról. A tavaszi-nyári védőszentek közül csak a 3 fokkal eltérő Kozma-Damján, a 4 fokkal eltérő Szent Kereszt, a 6 fokkal eltérő Mihály, a 7 fokkal eltérő György, a 8 fokkal eltérő Péter, és a 8 fokkal eltérő Lőrinc nevezhető kisebb eltérésnek. Csak ez a 6 védőszent! A többi védőszentnél az eltérés 14 fokos, vagy annál is jóval több, Keresztelő Jánosnál 25, Jakabnál 29 fok! Ezek már a legnagyobb jóakarattal sem nevezhetők a védőszenti napkeltére tájoltaknak. Így a 18 legnépszerűbb védőszent kétharmada igen nagy eltéréseket mutat, és csak egyharmadánál van 3-8 fokos eltérés (csaknem egyezés, esetleg véletlen). Az egyes védőszentek neveit viselő templomok sem néznek pontosan egy irányba, ugyanúgy szórást mutatnak az átlagértékük körül, mint a többi, sokféle más nevet viselő templomok. A statisztikát nézve a két legszélső értéket lehagyva például a legnépszerűbb szentek közül Miklós 49-től 107-ig, Mihály 55-től 114-ig, Márton 54-től 95-ig, Mindenszentek 52-től 125-ig, György 54-től 107-ig, Péter 56-tól 101-ig, István király 65-től 99-ig, Szent Kereszt 56-tól 92-ig, Jakab 61-től 107-ig, Margit 47-től 94-ig mutat különféle irányokba. A leggyakoribb 18 különféle védőszent nevét viselő templom átlagos iránya nagyjából egyfelé (a 69 és a 86 azimut közé) mutat, alig térnek el a teljes adatbázis átlagától. Mintha mindegy lenne, hogy milyen a védőszent, az irányok nagyjából ugyanazok. Összefoglalva: az azonos nevű védőszentekkel bíró templomok különböző irányokba néznek és a különböző nevekkel ellátott templomok csaknem egyfelé irányulnak! Mindezek alapján kijelenthető, hogy nincs kapcsolat a középkori védőszentek nevét viselő templomok iránya és az adott védőszent névünnepén felkelő Nap iránya között! Előzetes közlések Azok alatt az évek alatt, amíg a középkori templomok méréseivel foglalkoztunk és némely megyével, tájegységgel végeztünk adatainkból más kutatóknak is adtunk, vagy magunk ismertettük részadatainkat. 6 7

6 Két tanulmány jelent meg 2000-ben (Keszthelyi Sándor: Lakits Ferenc csillagász élete és Sragner Márta: Lakits Ferenc bibliográfia) a Napfogyatkozás és honfoglalás c. kötetben, a Magyar Csillagászati Egyesület kiadásában. Ennek oldalán, A középkori templomok tájolásáról c. fejezetben tárgyaltuk a kérdést augusztus 25-én Keszthelyi Sándor előadást tartott Szombathelyen A magyarországi csillagászat 1000 esztendeje című csillagászattörténeti konferencián. A Milyen irányba néznek hazánk középkori templomai? című előadásában ismertette a kérdést és a megoldás módszerét, valamint az első 715 megmért templom előzetes eredményeit. Már ezen adatsorból is látható volt, hogy a templomok tengelye átlagosan a 77 fok azimut felé mutat ben Keszthelyi Sándor: A kalocsai székesegyház rejtélye címmel írt cikket az irányt váltott két kalo- Függelék A hazánk területét részben lefedő ókori Pannonia provincia területén lévő, a 3. század végén és a 4. században épült 13 szakrális épület irányát is megmértük. Ezek ókeresztény emlékek, de még a keresztényüldözés időszakában keletkeztek, amikor templomok nem épülhettek. Az őskereszténység korában, a keresztények üldözése idején, keresztény kultuszhelyek építése, kialakítása szinte lehetetlen volt. Szertartásaikat ezért föld alatti temetkezőhelyeken, föld alatti folyosókban, a katakombákban végezték, amely rejtekhelyek is voltak, vagy kerülve a fenyegető konfliktusok veszélyét, lakásaikban magukba zárkózva élték egymást segítő, lelki értékekre irányuló életüket. Amikor Nagy Konstantin 313-ban kiegyezett a kereszténységgel és biztosította szabad vallásgyakorlásukat, majd Nagy Theodosius 380-ban a kereszténységet államvallássá tette ezen sírhelyek, sírkápolnák fölé már templomok és kápolnák épülhettek. Az üldözések időszakában keletkezett, föld alatti szakrális helyek (és a föléjük később emelt épületek), még különösebb tájolási szabályt nem mutattak. Habár 6 épület kissé kelet felé néz, 3 kicsit balra, 3 Köszönetnyilvánítás Az ezredforduló éveiben végigjártuk hazánk legszebb tájait, megtekintettük 1100 települését, megtapintottuk ugyanennyi középkori templomát. Köszönjük hazánknak, hogy ezt a szép és értelmes munkát elvégezhettük! A munkálkodásban legnagyobb segítségemre feleségem, Keszthelyiné Sragner Márta volt, aki ritka könyvekből és nehezen elérhető folyóiratokból gyűjtötte a templomokkal kapcsolatos könyvtári adatokat. A gépkocsis utazásunkkor a navigálást segítette, és a helyszínen biztosította a mért adatok feljegyzését A munkánkhoz kisebb-nagyobb segítséget nyújtott: Babucsik Pál (Apostag), Balogh László (Debrecen), Barlai Katalin (Budapest), Bartha Lajos (Budapest), Bencsik András (Miskolc), Benczik Gyula (Egyházasrádóc), Burucs Zoltán (Keszthely), Csete Zsuzsanna (Győr), Csoma Zoltán (Nyírbogát), Deák Róbert (Gyöngyöstarján), Egyed Péter (Szigliget), Faragó István (Budaörs), Fleck Alajos (Pécs), Forgács József (Oroszlány), Fődi András (Nagyszénás), Fődi Andrásné (Nagyszénás), csai székesegyházról, megemlítve benne 6 további Szent István alapítású székesegyház mérési adatait. Az írást a Betelgeuse című lap közölte, majd a Magyar Csillagászati Egyesület csillagászattörténeti honlapjára került fel. Somosvári Béla (Miskolc) 2002-ben az ELTE Csillagászati Tanszékén Barlai Katalin témavezetői irányításával TDK-dolgozatot készített a Középkori eredetű miskolci templomok tájolása címmel. A munkát a templomok jegyzékével és tanácsokkal segítettük. Az elkészült dolgozat a Magyar Csillagászati Egyesület csillagászattörténeti honlapjára került ban átadtuk Balogh Lászlónak (Debrecen) a Hajdú-Bihar megyében végzett méréseink adatait, aki ez alapján érdekes elemzést készített. Ezt Hajdú-Bihar megye középkori templomainak keletelési problémái címmel az internetre elhelyezte. kissé jobbra húzva. A többi 7 épület tengelye viszont északnyugatra, sőt majdnem észak felé irányul. Nem tudjuk, mi lett volna, ha Pannoniában az államvallássá vált kereszténység új templomokat építhetett volna. Erre nem került sor. Theodosius 395-ös halála után a tartomány területére a nem keresztény gótok, alánok és hunok törtek. A romanizált lakosság jelentős része elmenekült, és Pannonia egy részét 409-ben a rómaiak átadták a hunoknak, majd 433-ban az egész tartományt feladták. A folyamat megszakadt, és hazánk területén csak bő 500 év múlva épülhetett új templom. A középkor legvégén hazánk középső területét a muszlim vallású Török Birodalom szállta meg. A török időkben (1543-tól az 1600-as évek első feléig) szám szerint nem sok új épületet építettek, általában megelégedtek a keresztény templomok muzulmán imahellyé való átalakításával. Megmértük azon szakrális épületek irányát, amelyeket új iszlám épületként hoztak létre, és amelyek kisebb-nagyobb átalakítással napjainkra is megmaradtak. Méréseink szerint ezen 9 templom tengelye délkelet felé irányul. Átlagosan 142 fok azimut az irányszögük és ekörül alig szóródnak. Magyarországról nézve ebben a határozott irányban éppen Mekka van! Futó Péter (Vörs), Futó Zoltán (Biharugra), Gottschall Péter (Harta), Gyarmathy István (Debrecen), Gyömrő-Molnár Béla (Gyömrő), Hevesi Zoltán (Kaposvár), Hingyi Imre (Dunaújváros), Holényi László (Pécs), Illés Elek (Kővágószőlős), Juracskó András (Vác), Keszthelyi Bernadett (Győr), Keszthelyi Dániel (Gyöngyöstarján), Kóra Sándor (Békéscsaba), Kosztin Árpád (Budapest), Kovács Béla (Eger), Kovács Tamás (Gyula), Laci Károly (Inárcs), Laszlovszky József (Budapest), Liktor Ferenc (Gyöngyössolymos), Lucski István (Tunyogmatolcs), Molnár Sándor (Téglás), Morvai József (Fülöpszállás), Murányi Lajos (Gyöngyöstarján), Oross Krisztián (Budapest), Pál Antal (Piricse), Pálvölgyiné Hajmási Erika (Szombathely), Pusztai Tamás (Miskolc), Rezsabek Nándor (Budapest), Romsics Bence (Szakmár), Szabó M. Gyula (Szeged), Szász Mária (Budapest), Szatmári Imre (Békéscsaba), Takács László (Nádasd), Tószegi Miklós (Cegléd), Tóth Joachim (Sáska), Tóth Sándor (Gyöngyös), Újvárosy Antal (Jósvafő), Varga Gábor (Budapest), Várady József (Kondó), Várady Zsolt (Radostyán), Vértesi Eszter (Szigliget), V. Székely György (Kecskemét), Zajácz György (Debrecen), és az a (név szerint nem ismert) sok-sok kedves ember, aki útbaigazítást adott utazásaink során! Segítségükért itt nyilvánítunk hálás köszönetet! Magyarországi római kori szakrális épületek tájolása megye település megnevezés cím egyéb megnevezés dátum irány dekl. azimut kor (évsz./év) 1 Baranya Pécs templomrom Apáca u. 8. G 1/2. kettős sírkamra ,7 2,7 99,4 4 2 Baranya Pécs templomrom Apáca u. 8. G / 4. sírkamra ,9 2,7 357,6 4 3 Baranya Pécs templomrom Apáca u. 8. római sírkamra ,2 2,7 281,9 4 4 Baranya Pécs templomrom Széchenyi tér 11. temetőkápolna ,4 2,8 76,2 4 5 Baranya Pécs templomrom Szent István tér cella septichora ,8 3,7 97,5 4 6 Baranya Pécs templomrom Szent István tér korsós sírkamra ,1 3,0 341,1 4 7 Baranya Pécs templomrom Szent István tér cella trichora ,1 3,0 360,1 4 8 Baranya Pécs templomrom Szent István tér ókeresztény mauzóleum ,6 2,3 93,9 4 9 Pest Budapest III.ker. templomrom Óbuda, Raktár u. - Hunor u. Cella trichora ókeresztény kápolna ,8 2,9 353, Fejér Tác templomrom Gorsium-Herculina basilica minor ,1 2,9 331, Fejér Tác templomrom Gorsium-Herculina basilica maior ,0 2,9 338, Vas Szombathely templomrom Alkotmány u. 1. kétkaréjos épület ,8 2,6 82, Zala Keszthely templomrom Fenékpuszta 2. számú ókeresztény bazilika ,0 2,1 79,1 4 Magyarországi török kori szakrális épületek tájolása 1 Baranya Pécs r. k. templom Ágoston tér dzsámi ,7 2,3 147, Baranya Pécs templom Rákóczi u. 2. Jakováli Hasszán dzsámi ,6 2,3 145, Baranya Pécs r. k. templom Széchenyi tér Gázi Kászim dzsámi ,1 2,3 141, Baranya Siklós templom Kossuth tér 16. Malkocs bej dzsámi ,3 2,3 140, Baranya Szigetvár templom Vár, vármúzeum Szulejmán pasa dzsámi ,9 2,2 140, Baranya Szigetvár r. k. templom Zrínyi tér Ali pasa dzsámi ,1 2,2 140, Pest Budapest I.ker. r. k. templom Tabán, Attila u. 11. Musztafa pasa dzsámija ,6 3,1 134, Kom.-Eszt. Esztergom templomrom Berényi Zsigmond u. 18. Ozicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi ,8 2,9 160, Pest Érd templomrom Ófalu, Mecset u. dzsámi és minaret ,0 2,7 130,

7 Bács-Kiskun megye 1 Akasztó r. k. Iskola u ,6 2,6 79,2 középkori 90 2 Apostag ref. Bajcsy-Zsilinszky u. körtemplom előzményből ,8 2,9 63, Bátya r. k. Templom tér ,7 2,9 60, Dunapataj rom. Temető Szent András domb ,3 3,0 68,3 13 Tamás KSZ adatok 5 Dunapataj ref. Béke tér ,6 2,5 77, Dunaszentbenedek r. k. Kossuth utca ,9 3,0 63,9 középkori Benedek KSZ adatok 90 7 Géderlak r. k. Kossuth utca Gedir domb, premontrei kolostor ,8 3,0 50, Kalocsa r. k. Szabadság tér I. székesegyház ,0 2,7 51, Pál Gy. II Kalocsa r. k. Szabadság tér II. székesegyház ,6 2,7 72, Kecskemét r. k. Kossuth tér ferences kolostor temploma ,9 2,7 60, Lajosmizse rom Káposztás Mihály dűlő pusztatemplom ,9 3,2 40, Nyárlőrinc rom Hangár u ,9 3,2 75,1 13 Lőrinc KSZ adatok 13 Soltszentimre rom Csonkatorony Bárómajor ,1 3,1 68,2 13 Imre Gy. II Szakmár r. k. Árpád u ,3 3,0 59,3 középkori 15 Szentkirály ref. Szentkirály-alsó 258. Lászlófalva ,2 2,9 34,1 14 István király KSZ adatok Tiszaalpár r. k. templomdomb ,2 3,2 66,4 13 András KSZ adatok 17 Tiszakécske rom Emlékpark Tiszabög, Kincsem-part ,0 3,3 46,3 12 Baranya megye 18 Abaliget r. k. Kossuth u ,4 2,3 86, Bakonya ref. Fő u ,9 2,3 98,2 13 György KSZ adatok 20 Bisse r. k. Petőfi u ,7 2, Bogdása r. k. Fő u ,3 2,2 78, Cserkút r. k. Alkotmány u ,9 2,3 8, Erzsébet r. k. Fő u ,1 2,5 68,6 középkori Erzsébet Gy. I Hetvehely r. k. Rákóczi u ,7 2,2 86,9 13 Szentháromság KSZ adatok 25 Kistapolca r. k. Fő u ,2 2,3 78, Komló rom régi ref. temető Hasmány-tető ,2 2,3 76,5 13 István király KSZ adatok 27 Kővágószőlős r. k. Fő u ,0 2,3 118,3 12 Mária KSZ adatok 28 Kővágótöttös r. k. Dózsa György u ,2 2,4 110,6 12 Miklós KSZ adatok 29 Mágocs r. k. Templom tér bencés apátság temploma ,2 2,4 72,6 13 Péter Romhányi Mánfa r. k. Melegmányi völgy Monaj temploma ,6 2,3 59, Máriakéménd r. k. Rákóczi u ,0 2,3 69,3 15 Márton KSZ adatok 32 Mecseknádasd rom Várhegy Schlossberg ,7 2,3 87, Mecseknádasd Mecsek u. Szent István temetőkápolna ,3 2,3 92, István király Guzsik, Mecsekpölöske rom Dózsa György u ,0 3,4 55, Mindszentgodisa r. k. Kossuth u. 73. Felsőmindszent ,1 3,4 78,5 középkori Mindenszentek KSZ adatok 36 Nagyharsány ref. Kossuth tér ,4 2,3 89,7 13 Mindenszentek KSZ adatok 37 Oroszló r. k. Szentmihály-domb temető, temetőkápolna ,0 2,4 90,4 13 Mihály KSZ adatok 38 Palkonya r. k. Fő u ,6 2,3 61, Pécs rom Széchenyi tér Szent Bertalan plébániatemplom ,2 3,0 93,2 13 Bertalan Gy. I Pécs rom Jakabhegy pálos kolostor temploma ,8 2,9 78, Jakab Romhányi 41 Pécs r. k. Temető Magyarürög ,9 2,3 77,2 12 Mária Gy. I Pécs r. k. Temető Málom ,9 2,3 88, Pécs r. k. Benczúr u. Patacs ,1 2,3 87,4 13 Mária Gy. I Pécs rom Püspökvár Keresztelő Szent János kápolna ,6 3,0 84,6 13 Keresztelő János Romhányi 45 Pécs rom Püspökvár Aranyos Mária kápolna ,8 3,0 84,6 13 Mária KSZ adatok 46 Pécs rom Ágoston tér ágostonrendi kolostor temploma ,3 3,7 91, Ágoston Romhányi 47 Pécs rom Ferencesek u. 35. Ferences kolostor temploma ,6 2,3 85, Ferenc Romhányi 48 Pécs r. k. Mindszent u. Mindenszentek temploma ,8 2,3 78, Mindenszentek Gy. I Pécs rom Munkácsy u. 8. Domonkos kolostor temploma ,3 3,7 81,7 13 Becket Tamás Romhányi 50 Pécs r. k. Szent István tér székesegyház ,6 2,3 85,9 11 Péter Gy. I Pécsdevecser r. k. Fő u ,0 2,3 75, Pécsvárad r. k. Kossuth tér Temető, temetőkápolna ,2 2,3 76,5 11 Mindenszentek Gy. I Pécsvárad Vár, altemplom bencés apátság temploma ,7 2,3 80,0 999 Mária Gy. I Pécsvárad rom Vár, várudvar bencés apátság temploma ,8 2,3 75,1 14 Mária, Benedek Romhányi 55 Peterd ref. Fő u ,2 2,3 62, Siklós r. k. Vujicsics u. 66. Máriagyűd ,4 2,3 98, Siklós r. k. Vajda János tér vár, várudvar ,8 2,3 93, Siklós káp. Vajda János tér ágostonrendi kolostor temploma ,4 2,3 105, Anna Gy. I Somberek rom Görcsönydobokai u. Doboka, Öregtemplom ,1 2,6 73, Somberek rom Fő u ,9 2,4 67, Szászvár r. k. Templom tér ,1 2,5 94,6 14 Mária KSZ adatok 62 Szava ref. Fő u ,8 2,4 112,2 13

8 63 Szigetvár r. k. Turbékpuszta 7. Turbék ,9 2,2 67,1 középkori 64 Szilágy r. k. Templom u ,6 2,4 56,3 13 Szent Kereszt KSZ adatok 65 Túrony ref. Kossuth u ,8 2,4 100, Villány r. k. Mathiász János u ,4 2,4 57,8 15 György KSZ adatok 67 Zádor ref. Béke u ,4 2,2 81,6 14 Békés megye 68 Békésszentandrás r. k. Hősök tere ,8 3,3 73,1 13 András Gy. I Biharugra ref. Erzsébet u. 46. bencés ugramonostora alapjain ,8 3,5 70, Mária Romhányi 70 Geszt ref. Kossuth u ,4 3,5 70,9 középkori 71 Gyula rom Kőműves u. Gyulamonostora ,3 3,4 72, Gyula rom Epreskert u. ferences kolostor temploma ,7 3,4 96, Mária Romhányi 73 Szeghalom ref. Kossuth tér ,7 3,4 91, Tótkomlós r. k. Kopáncspuszta Nagykopáncs ,8 3,4 98, Vésztő rom Mágori domb körtemplom ,8 3,4 82, Vésztő rom Csoltmonostor Mágori domb ,2 3,4 78,6 12 Mindenszentek Romhányi 77 Zsadány ref. Fő tér ,1 3,5 65,6 középkori Mihály KSZ adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 78 Abaújalpár ref. Petőfi u ,4 3,6 136, Abaújkér ref. Rákóczi u ,6 3,6 98, Abaújszántó r. k. Szent István tér ,8 3,6 101, Abaújvár ref. Béke u ,3 3,6 89, Abod ref. Magyar u ,7 3,5 81, Aggtelek ref. Gömöri u ,1 3,4 84, Alsóvadász ref. Fő u ,2 3,5 75, Arló r. k. Dózsa György u ,2 2,9 65,1 14 Mihály Gy. I Bánhorváti ref. Szabadság u. 2. Bánhorvát ,9 3,4 65, Bekecs r. k. Igazság u ,8 3,6 77, Berzék ref. Kossuth u ,3 3,5 66, Bodrogkeresztúr r. k. Felső u ,2 3,7 91, Szent Kereszt KB Bodrogolaszi r. k. Templom u ,0 3,7 91,9 12 Miklós KB Bódvaszilas r. k. Petőfi u ,1 3,5 14, Bogács r. k. Ady Endre u ,1 3,0 68,1 13 György Gy. I Bódva ref. Monostor tér 7. bencés apátság temploma ,6 3,5 75,1 12 Keresztelő János Gy. I Boldva rom Monostor tér 7. körtemplom ,9 3,5 69, Bőcs ref. Hősök tere 14. Belsőbőcs ,6 3,5 85, Cigánd ref. Petőfi u ,3 3,8 83, Edelény rom Borsodi földvár Esperesi templom ,4 3,5 98, Edelény ref. Szt. István kir. u ,8 3,5 79, Egerlövő ref. Dózsa Györgyu ,3 3,4 59, Erdőbénye r. k. Rákóczi u ,4 3,7 91,1 15 Márton KB Felsőregmec ref. Petőfi u ,2 3,8 84, Felsővadász r. k. Dózsa György u ,0 3,5 108, Forró r. k. Kossuth tér ,4 3,5 95, Füzér r. k. Árpád u ,1 3,6 80, Gagybátor ref. Fő tér ,9 3,7 90, Gönc rom Dobogó hegy pálos kolostor temploma ,0 3,8 81, Mária Romhányi 107 Gönc r. k. Szent István tér ,9 3,7 90, Göncruszka ref. Kazinczy u. románkori keleti rész ,1 3,7 96, Göncruszka ref. Kazinczy u. gótikus kori nyugati rész ,4 3,7 101, Hejce r. k. Béke tér ,9 3,7 77, Hernádbüd ref. Rákóczi u ,8 3,5 122, Hernádcéce ref. Árpád u. Felsőcéce ,9 3,6 99, Hernádszentandrás ref. Fő u ,7 3,5 108,2 13 András Gy. I Igrici ref. Tompa u ,3 3,4 76, Jósvafő ref. Dózsa György u ,7 3,4 88, Kács r. k. Rákóczi u. 7. bencés apátság temploma ,7 3,4 79,1 13 Miklós Gy. I Karcsa ref. Táncsics u. 12. körtemplommal együtt ,7 3,8 93,5 11 Mindenszentek KB Kazincbarcika ref. Budai Antal u. Barcika temploma ,8 3,4 94, Kazincbarcika ref. Dózsa György u. 34. Sajókazinc temploma ,6 3,4 75,0 15 Simon Júda KB adatok Kázsmárk ref. Kossuth u. 12. Felsőkázsmárk ,1 3,5 85, Kéked r. k. Fő u. 20. Alsókéked ,6 3,6 111, Kelemér ref. Tompa u ,9 3,4 75,3 14 Miklós Gy. II Kissikátor r. k. Kápolnatető temető, körtemplom ,0 2,9 57, Komjáti ref Petőfi u ,6 3,5 72,

9 125 Korlát ref. Kossuth u ,3 3,7 105, Krasznokvajda r. k. Petőfi u ,0 3,5 80, Kurityán rom Radvány-tető déli része pálos kolostor temploma ,3 3,4 80, Keresztelő János Romhányi 128 Ládbesenyő ref. Rákóczi u ,4 3,5 75, Mád r. k. Batthyány u ,9 3,6 91,5 15 Tamás KB Martonyi rom Háromhegy pálos kolostor temploma ,1 3,6 86, Márton Gy. I Megyaszó ref. Fő u ,9 3,6 68,5 13 Mária KB adatok 132 Méra ref. Fő u. 1. Felsőméra ,4 3,6 98, Mezőcsát ref. Hősök tere ,8 3,5 80,3 középkori Mezőkeresztes r. k. Szentistváni u. 68/a Keresztespüspöki tempoma ,8 3,4 75, Mezőkeresztes ref. Dózsa György u. 50. Mezőkeresztes temploma ,7 3,4 80, Mezőkövesd r. k. Béke tér ,7 3,0 60, Mezőnyárád rom. Szondi u ,7 3,4 108, Miskolc ref. Avas háromhajós gótikus templom ,9 3,4 97, István király Gy. I Miskolc káp. Avas Szt. Mihály káp., új harangt ,4 3,4 87,8 12 Mihály KSZ adatok 140 Miskolc rom. Diósgyőr, Árpád u. 90. pálos kolostor temploma ,3 3,5 116, Krisztus teste Romhányi 141 Miskolc r. k. Diósgyőr, Nagy L. kir. u ,9 3,4 103, Miskolc rom Bükkszentlélek pálos kolostor temploma ,6 3,4 90,9 13 Szentlélek Romhányi 143 Miskolc r. k. Hősök tere minorita kolostor temploma ,0 3,4 85,4 15 Mária KSZ adatok Nagybarca ref. Kossuth u ,4 3,4 90, Nagykinizs ref. Hernád u ,2 3,5 98, Olaszliszka r. k. Szent István u ,1 3,7 86, Mária KB Onga ref. Rákóczi u ,2 3,5 88, Ónod Vár u. a vár építése előtti templom ,1 3,5 59,6 középkori Mária Gy. I Ózd r. k. Barátság u. 2. Szentsimon ,0 2,9 75, Ózd r. k. Uraj u Uraj ,8 2,9 75, Perkupa ref. Petőfi u ,1 3,5 115,6 középkori 152 Prügy ref. Kinizsi u. bencés apátság temploma ,3 3,6 85, Radostyán ref. Kossuth u ,2 3,4 60, Ragály ref. Rákóczi u ,0 3,4 79, Rakaca g. kat. Templomhegyi u ,7 3,5 96, Rakacaszend ref. Kopasz u ,0 3,5 70,5 11 Mária KSZ adatok 157 Rásonysápberencs ref. Temető. Vörösmarty u. Rásony ,1 3,5 119, Rásonysápberencs ref. Hunyadi u. Szárazberencs ,4 3,5 91, Révleányvár ref. Fő u ,6 3,8 144, Rudabánya ref. Temető u ,4 3,4 76, Sajókaza ref. Rákóczi u ,7 3,4 81,1 12 Vid és Modestus Gy. I Sajókeresztúr ref. Rákóczi u ,7 3,5 80,2 13 Szent Kereszt Gy. I Sajólád r. k. Dózsa György u. 76. pálos kolostor temploma ,8 3,5 84, Mária KSZ adatok 164 Sajószentpéter ref. Béke tér ,8 3,5 101, Péter Gy. I Sajóvámos ref. Kossuth tér ,0 3,5 59,5 15 Katalin Gy. I Sárospatak r. k. Szent Erzsébet tér háromhajós gótikus templom ,1 3,8 86,9 12 Miklós KB Sárospatak r. k. Szent Erzsébet tér körtemplom ,3 3,8 72, Sátoraljaújhely r. k. Deaák u. 14. pálos kolostor temploma ,2 3,8 75, Egyed Romhányi 169 Szalaszend ref. Béke u. 53/a Alsószend ,7 3,6 61, Szalaszend ref. Petőfi u. 10. Szala ,6 3,6 70,2 középkori Szalonna ref. Kossuth u. 46. körtemplom ,8 3,5 89,3 11 Margit Gy. I Szalonna ref. Kossuth u. 46. hosszhajós templom ,2 3,5 98, Margit Gy. I Szendrő ref. Hősök tere 15. középkori harangtorony ,6 3,5 105,1 15 István király Gy. I Szerencs rom Vár, Rákóczi u. bencés apátság temploma ,9 3,6 70, Péter Pál Romhányi 175 Szerencs ref. Kossuth u ,1 3,6 91,7 13 György KB Szikszó ref. Kálvin tér ,2 3,5 77,7 11 Mária KSZ adatok 177 Szögliget r. k. Szabadság tér ,1 3,4 85, Szőlősardó ref. Fő u ,1 3,4 85, Taktaszada ref. Petőfi u ,3 3,6 111, Tállya r. k. Rákóczi u ,0 3,6 106,6 15 György KB Tarcal r. k. Templom köz ,2 3,7 71, Telkibánya ref. Hegyi u. 2. temető ,0 3,6 84, Telkibánya rom Hegyi u. 3. Szt. Katalin templom, ispotály ,4 3,6 90, Katalin KB adatok 184 Tuszaluc ref. Alkotmány u ,8 3,6 87,4 15 Kozma Damián KB adatok 185 Tokaj rom Gábor u. 36. pálos kolostor temploma ,1 3,7 94,8 15 Mária Romhányi 186 Tolcsva r. k. Bajcsy-Zsilinszky u ,4 3,7 80,1 14 Mária KB Tomor ref. Kossuth u ,0 3,5 113, Tornanádaska r. k. Kossuth u. temető ,0 3,5 59,5 13

10 189 Tornaszentandrás r. k. Szabadság u ,2 3,5 70,7 12 András KB adatok 190 Tornaszentjakab r. k. Rákóczi u. román keleti rész ,9 3,5 107,4 12 Jakab KB adatok 191 Tornaszentjakab r. k. Rákóczi u. gótikus kori nyugati rész ,0 3,5 109,5 14 Jakab KB adatok 192 Tornyosnémeti ref. Gazda u ,8 3,6 98,4 12 Jakab Gy. I Vadna ref. Rákóczi u ,6 3,4 105, Varbóc ref. Dózsa György u ,8 3,5 60, Vilmány ref. Fő u ,2 3,7 80, Vizsoly ref. Szent János u ,3 3,7 81, Zemplénagárd g. kat. Dózsa György u ,8 3,8 66, Zubogy ref. Szabadság u ,8 3,4 106, Zsujta ref. Fő u ,8 3,6 79,4 12 Budapest 200 Budapest I. ker. rom Logod, Bugát u. 1. Szent Lázár templom ,7 2,9 73,6 14 Lázár KSZ adatok 201 Budapest I. ker. káp. Vár, Halászbástya alatt Szent Mihály kápolna ,2 3,2 66, Budapest I. ker. rom Hess András tér 1. domonkos templom, kolostor ,7 2,9 79,6 11 Miklós GY. IV Budapest I. ker. rom Kapisztrán tér 6. Mária Magdolna templom ,2 2,9 47, Magdolna GY. IV Budapest I. ker. rom Szent György tér Szent Zsigmond templom ,4 2,9 67, Mária Romhányi 205 Budapest I. ker. rom Színház u ferences kolostor temploma ,9 3,2 57, János evangelista Romhányi 206 Budapest I. ker. r. k. Szentháromság tér Mátyás templom ,1 2,9 70, Mária GY. IV Budapest I. ker. Úri u. 49. klarissza kolostor temploma ,2 2,9 49, Budapest I. ker. r. k. Fő u ágostonos kolostor temploma ,1 2,9 67, Budapest II. ker. rom Mártírok útja 5. Szentháromság templom ,7 3,1 87,8 12 Szentháromság Romhányi 210 Budapest II. ker. rom Csalogány u korábbi Szt. Péter templom ,1 2,9 86,0 13 Péter vértanú KSZ adatok 211 Budapest II. ker. rom Csalogány u későbbi Szt. Péter templom ,9 2,9 91,8 15 Péter vértanú KSZ adatok 212 Budapest II. ker. rom Fekete István u Nyék temploma ,1 2,9 80,0 13 Mária KSZ adatok 213 Budapest II. ker. rom Gazda u. Gercse temploma ,8 2,9 91, Budapest II. ker. r. k. Templom köz 1. Hidegkút temploma ,1 3,1 84, Budapest II. ker. rom Budakeszi u Budasztlőrinci pálos kolostort ,0 2,9 97, Lőrinc Gy. IV Budapest III. ker. rom Kossuth üdülőpart Kissing temploma ,3 2,9 112, Budapest III. ker. rom Fő tér 6. Szt. Péter prépostsági t ,7 3,1 84, Péter Romhányi Budapest III. ker. rom Mókus u. 2. klarissza kolostor temploma ,1 2,9 104, Mária, Klára Romhányi 219 Budapest III. ker. rom Templom u. 5. középkori tamplom kápolnája ,7 2,9 93,6 12 Margit KSz adatok 220 Budapest III. ker. rom Kálvin köz 4. királynői vár kápolnája ,3 2,9 81, Budapest III. ker. rom Vöröskereszt u ferences kolostor temploma ,6 2,9 102,5 13 Ferenc Romhányi 222 Budapest V. ker. r. k. Március 15. tér Belvárosi plébániatemplom ,1 2,9 65,0 12 Mária Gy. IV Budapest V. ker. rom Szerb u Szent Erzsébet temploma ,1 2,9 73,0 12 Erzsébet KSZ adatok 224 Budapest XI. ker. rom Balatoni u. 148/4 Kána temploma ,2 2,9 88,1 11 Mindenszentek Gy. IV Budapest XIII. ker. rom Margitsziget ferences kolostor temploma ,0 2,9 89, Klára Gy. IV Budapest XIII. ker. rom Margitsziget premontrei kolostor temploma ,7 2,9 92,6 11 Mihály Gy. IV Budapest XIII. ker. rom Margitsziget domonkos apácák temploma ,4 2,9 84, Mária Gy. IV Budapest XV. ker. r. k. Kossuth u Nyír temploma ,3 3,0 72, Budapest XVI. ker. ev. Rózsalevél u. 46. Cinkota temploma ,6 3,0 75, Budapest XXII. ker. rom Háros u. 7. Csút (Csőt) temploma ,2 3,1 59,3 13 Eustachius Gy. IV Budapest XXII. ker. r. k. Nagytétényi u. Tétény temploma ,4 2,9 68,3 15 Mihály KSZ adatok Csongrád megye 232 Algyő r. k. Szent István tér ,0 2,9 77, Csengele rom Bogárhát ,6 3,2 44, Csongrád rom Ellés-puszta bencés Ellésmonostor ,7 3,3 76, Csongrád r. k. Szent Rókus tér ,7 3,0 58,7 középkori 236 Fábiánsebestyén rom Templom dűlő ,4 3,3 70,7 13 Fábián, Seb. KSZ adatok 237 Hódmezővásárhely rom Csomorkány ,2 3,3 76, Kiszombor r. k. Szent István tér kerektemplom, körtemplom ,9 3,0 76, Mindszent r. k. Kossuth u ,1 3,3 40,4 15 Mindenszentek KSZ adatok 240 Óföldeák r. k. Dózsa György u ,7 3,0 79,7 12 Márton KSZ adatok 241 Ópusztaszer rom Emlékpark Szer bencés monostor temploma ,8 2,9 60,7 11 Mária Romhányi 242 Szeged r. k. Mátyás király tér ferences kolostor temploma ,3 2,9 73,2 14 Miklós Gy. I Szeged r. k. Szent János tér Kiskundorozsma ,2 2,9 69, Szeged rom Apátsági u. Szőreg ,3 3,1 80, Szeged r. k. Honfoglalás u. Tápé ,7 2,9 75, Szeged rom Dóm tér Szent Dömötör templom ,3 2,9 69,2 Demeter Gy. I Szentes rom Cserebökény Ecser falu temploma ,4 3,0 72,4 13

11 Fejér megye 248 Adony r. k. Rákóczi u ,4 3,0 52,4 középkori 249 Bicske ref. Fő tér ,8 2,6 64, Bicske rom Prohászka Ottokár u. 4. Kisnémetegyháza ,8 2,6 77, Csabdi rom Szabadság u ,7 2,6 61, Etyek r. k. Botpuszta ,6 3,0 58, Fehérvárcsurgó r. k. Petőfi u ,2 2,5 56, Füle r. k. Széchenyi u ,1 2,8 70,9 14 Márton KSZ adatok 255 Mór r. k. Köztársaság tér Magyar templom ,2 2,8 90, Pákozd r. k. Budai u ,3 2,5 72, Pázmánd r. k. Fő u ,4 2,6 54, Sárszentmihály ref. Május 1. u ,2 2,6 54,8 13 Mihály Gy. II Székesfehérvár r. k. Arany János u. székesegyház ,1 2,4 53,5 12 Péter Romhányi 260 Székesfehérvár r. k. Arany János u. Szent Anna kápolna ,0 2,4 62, Székesfehérvár rom Arany János u. négykaréjos templom alapfalai ,3 2,4 55,7 974 Péter KSZ adatok 262 Székesfehérvár rom Szabadság tér Szent István bazilika ,4 2,4 65,8 972 Mária Gy. II Tác rom Gorsium, Fövenypuszta Föveny falu temploma ,0 2,9 60, Vál rom Szent István tér Csonkatorony ,4 2,6 62, Vértesacsa r. k. József Attila u ,5 2,6 56, Zámoly rom temető ,1 2,5 49,6 11 Lőrinc KSZ adatok Győr-Moson-Sopron megye 267 Árpás r. k. Dombiföld u. 1. premontrei prépostság templ ,1 2,1 60, Jakab Romhányi 268 Ásványráró r. k. Rákóczi u. 57. Ásvány temploma ,1 2,2 58, Babót r. k. Fő u ,2 2,2 76, Bakonygyirót r. k. Fő u ,9 2,4 49,3 14 Mária KB adatok 271 Bakonyszentlászló ev. László király u ,8 2,4 77,2 13 László király Guzsik, Bodonhely r. k. Dózsa György u ,0 2,6 82, Csapod r. k. Fő u ,8 2,4 59,2 24 Margit KSZ adatok 274 Csorna r. k. Szabadság tér 5. premontrei prépostság templ ,7 2,2 76, Mihály Romhányi 275 Ebergőc r. k. Petőfi Sándor u ,3 2,0 62,3 13 Imre KB adatok 276 Écs r. k. Kis u ,2 2,2 59, Felpéc ev. Dózsa György u , 2,3 57,3 középkori 278 Fertőrákos r. k. Fő u ,9 2,3 55,2 15 Mária KSZ adatok 279 Fertőszentmiklós r. k. Szent István u ,2 2,0 65,2 13 Miklós KB adatok 280 Fertőszéplak r. k. Nagy Lajos u ,8 2,3 71,1 13 Mindenszentek KB adatok 281 Gyarmat r. k. Kossuth u ,9 2,6 34, Győr r. k. Káptalandomb 17. székesegyház ,6 2,2 68, Mária Gy. II Győr rom Káptalandomb 17. a székesegyháztól délre ,2 2,2 71,4 11 Lázár KB adatok 284 Győr r. k. Rákóczi u. 6. Magyar Ispita temploma ,8 2,6 76,4 középkori Győr r. k. Bezerédj u. Ménfőcsanak ,8 2,3 87,1 14 Mária Gy. II Győrság r. k. Öreg u ,0 2,4 73, Győrsövényház r. k. Gárdonyi u ,6 2,4 64, Győrszemere r. k. Bakonyér u ,9 2,5 65, Győrzámoly r. k. Iskola u ,3 2,3 87, Harka r. k. Nyéki u ,3 1,9 58,2 13 Péter Pál KB adatok 291 Hédervár r. k. Boldogasszony sor temető., temetőkápolna ,3 2,2 61,5 13 Mária KSZ adatok 292 Hédervár r. k. Petőfi u ,0 2,2 61,2 12 Mihály KSZ adatok 293 Hegyeshalom r. k. Szigethy Attila tér ,7 2,1 50, Hidegség r. k. Temető u. temető, körtemplommal együtt ,2 2,0 87,2 12 András KB adatok 295 Iván r. k. Fő u. tornya és középkori hajója ,4 2,4 72,8 középkori 116,6 296 Jánossomorja r. k. Szabadság tér 12. Mosonszentpéter ,2 2,2 85,4 13 Péter KSZ adatok 297 Jánossomorja r. k. Bartók Béla u. Mosonszentjános ,6 2,2 147,8 középkori Keresztelő János Gy.IV Jánossomorja r. k. Szent István u. 34. Pusztasomorja ,7 2,1 47,8 15 Mária Gy. IV Kimle r. k. Szentháromság tér Magyarkimle ,3 2,3 79, Lébény r. k. Templom u. 1. bencés apátság temploma ,7 2,1 176, Jakab Gy. IV Mosonmagyaróvár r. k. Szent László tér Óvár ,4 2,1 60, Mosonszolnok r. k. Fő u ,7 2,2 79, Nagylózs r. k. Kossuth u. temető, temetőkápolna ,8 2,2 98,8 12 István király KB adatok 304 Nemeskér r. k. Fő u ,6 2,0 63, Osli r. k. Kálvária u ,9 2,4 62, Pannonhalma r. k. Várkerület 1. bencés főapátság temploma ,6 2,4 71,0 996 Márton, Mária Gy. II Pásztori r. k. Alsó u ,7 2,1 61, Rábakecöl r. k. Kossuth u ,9 2,5 55,4 középkori Rábaszentmiklós r. k. Fő u. háromkaréjos körtemplom ,6 2,1 66,7 11 Miklós Gy. II. 626.

12 310 Rajka r. k. Széchenyi u ,0 2,1 78, Ravazd rom Vilibáld-domb ,6 2,4 72,0 11 Vilibald Gy. II Répcevis r. k. Fő u. Káptalanvis ,8 2,3 60,1 14 András KSZ adatok 313 Sopron r. k. temető Balf ,9 1,9 68,8 12 Mária KB adatok 314 Sopron r. k. Kolostorhegy u. pálos, majd karmelita templom ,2 1,9 16, Mária, Wolfgang Romhányi 315 Sopron r. k. Bánfalvi u. Mária-Magdolna templom ,6 1,9 67,5 12 Magdolna KB adatok 316 Sopron r. k. Bécsi u. 7. Szent János templom ,4 1,9 115,3 13 Keresztelő János KSZ adatok 317 Sopron r. k. Pozsonyi u. Szent Mihály templom ,0 1,9 82,9 13 Mihály KSZ adatok 318 Sopron r. k. Pozsonyi u. Szt. Jakab kápolna (körtemplom) ,8 1,9 87,7 11 Jakab Guzsik, Sopron r. k. Szent György u. Szt. György templom ,3 1,9 100, György Guzsik, Sopron r. k. Szentlélek u. Szentlélek templom ,9 1,9 56,8 14 Szentlélek KSZ adatok 321 Sopron r. k. Templom u. ferences, majd bencés templom ,2 1,9 101, Mária Romhányi 322 Sopronhorpács r. k. Bem József u. 1. ágostonos prépostság templ ,1 2,0 68, Péter Pál KB adatok 323 Szerecseny r. k. Széchenyi u ,8 2,5 136, Szilsárkány r. k. Fő u ,1 2,4 66,5 14 Márton KSZ adatok 325 Újkér r. k. Felsőszopori u. Felszopor ,0 2,0 63,3 13 Márton KSZ adatok 326 Veszprémvarsány r. k. Kossuth u. 51/a ,1 2,7 60,8 11 Adalbert KB adatok Zsira r. k. Fő u ,9 2,4 59,3 középkori Lőrinc KSZ adatok 90 Hajdú-Bihar megye 328 Álmosd ref. Bocskai u ,7 3,7 71, Bagamér ref. Bocskai u ,2 3,7 70, Balmazújváros ref. Kossuth tér ,8 3,7 38, Báránd ref. Kossuth tér ,3 3,6 108, Berekböszörmény ref. Köztársaság tér ,2 5,9 59, Berettyóújfalu rom Biharkeresztesi út Herpálymonostor ,1 3,6 93, Berettyóújfalu ref. Kálvin tér ,8 3,7 86, Biharkeresztes ref. Damjanich u ,2 3,6 65, Debrecen rom Dombostanya Parlag (Pallag) temploma ,0 3,7 56, Debrecen rom Józsa, Klastrompart Kismacs (Szentgyörgy) temploma ,2 3,7 68,9 13 György KSZ adatok 338 Debrecen rom Nagycsere Újlak (Szentjános) temploma ,6 3,7 86,3 13 János evangelista KSZ adatok 339 Debrecen rom Kálvin tér Szent András templom ,8 3,7 66,5 13 András Gy. I Debrecen rom Templomhegy Fancsika temploma ,3 3,7 67, Ebes rom Templomdomb ,1 3,7 81, Hajdúbagos ref. Nagy u ,3 3,7 94, Hajdúböszörmény rom Csonkatorony Zelemér temploma ,7 3,6 66, Hajdúböszörmény ref, Bocskai tér Böszörmény temploma ,1 3,6 66,7 14 Miklós KSZ adatok 345 Hajdúdorog g. kat. Tokaji u ,2 3,7 81, Hajdúnánás ref. Köztársaság tér ,0 3,6 99, Hajdúszoboszló ref. Kálvin tér ,1 3,6 41,7 14 Mária KB Hajdúszovát ref. Ady Endre u ,8 3,7 72, Hortobágy rom Papegyházi ,3 3,6 74, Konyár ref. Templom u ,7 3,6 79, Monostorpályi rom Kossuth u. 49. premontrei prépostság templ ,0 3,7 97,7 12 Pál Romhányi 352 Nagykereki ref. Kossuth u ,8 3,7 17, Nyíracsád ref. Petőfi tér ,3 3,7 84, Nyíradony rom Pusztatemplom Nagygút ,4 3,7 88, Szerep rom Sósszeg, Csonkatorony bencés apátság temploma ,7 3,5 106,2 12 György Romhányi 356 Tiszacsege ref. Fő u ,9 3,5 79,4 14 Mindenszentek KSZ adatok 357 Vámospércs ref. Nagy u ,3 3,7 99,0 középkori Heves megye 358 Abasár r. k. Fő tér ,8 2,9 79,7 12 Mária Gy. III Adács r. k. Akácfa u ,4 2,8 105,2 15 Jakab Gy. III Apc r. k. Szent István tér ,0 2,8 79,8 14 István király Gy. III Átány ref. Templom u ,4 2,9 69, Bélapátfalva r. k. Kőalja dűlő ciszterci apátság temploma ,6 2,9 102, Mária Gy. III Besenyőtelek Fő u ma általános iskola ,7 3,3 80,0 középkori Szent Kereszt Gy. III Bodony r. k. Kossuth u ,3 2,8 83, Bükkszék r. k. Templom u ,2 2,9 69, Bükkszentmárton r. k. Ózdi u ,9 2,9 97,8 12 Márton Gy. I Domoszló r. k. Hunyadi u ,9 2,9 97,8 12 Demeter Gy. III Dormánd r. k. Hanyipuszta Szent Anna kápolna ,6 3,3 84, Ecséd r. k. Szabadság u ,2 3,2 66,4 15 Mindenszentek KSZ adatok Eger rom Vár rotunda 8körtemplom) ,4 3,3 83, Eger rom Vár táraskáptalan temploma ,0 3,3 79,3 12 István király Romhányi

13 372 Eger rom Vár székesegyház ,5 3,3 83,8 11 János evangelista KB Eger r. k. Kossuth u. 14. ferences kolostor temploma ,3 3,3 44,6 11 Demeter KB adatok Egercsehi r. k. Kossuth u ,0 2,9 91,9 középkori Mária (látogatása) KB adatok 375 Egerfarmos r. k. József Attila u ,2 2,9 42,1 13 Adalbert KB Erdőtelek r. k. Fő u ,4 2,9 65,3 14 István király Gy. III Feldebrő r. k. Szabadság tér 1. bencés apátság temploma ,8 2,9 68, Szent Kereszt Gy. III Felsőtárkány r. k. Fő u ,4 3,0 49,4 13 Miklós KSZ adatok 379 Füzesabony r. k. Szabadság tér ,3 3,3 55, Gyöngyös r. k. Püspöki u. Gyöngyöspüspöki ,6 2,8 93, Gyöngyös r. k. Kossuth u. Szent Erzsébet templom ,7 2,8 100, Gyöngyös r. k. Barátok tere ferences kolostor temploma ,6 2,8 104,4 13 Mária (látogatása) Romhányi 383 Gyöngyös r. k. Fő tér Szent Bertalan templom ,2 2,8 91,0 14 Bertalan Gy. III Gyöngyös r. k. Zrínyi Miklós u. 3. begina kolostor temploma ,7 2,8 106, Szentlélek Romhányi 385 Gyöngyös r. k. Eötvös tér Szent Orbán templom ,6 2,8 104,4 14 Orbán Gy. III Gyöngyöshalász r. k. Fő u ,9 3,2 77,1 középkori 387 Gyöngyösoroszi r. k. Kossuth Lajos u ,2 3,3 85,5 12 Katalin KB adatok 388 Gyöngyöspata r. k. Várhegy, Póctető főesperesség temploma ,4 3,3 82,7 11 Mária Gy. III Gyöngyöspata r. k. Kossuth u ,7 2,8 78, Gyöngyössolymos r. k. Szabadság u ,8 2,8 73,6 14 Miklós Gy.III Halmajugra r. k. Kossuth u. 53. Ugra temploma ,0 2,8 40,8 13 Imre Gy.III Hatvan r. k. Kossuth tér 2 3. premontrei prépostság templ ,4 3,2 45,6 12 Margit Romhányi 393 Heves r. k. Erkel Ferenc u ,7 2,9 77, Márton KB Kisnána rom Béke u. 1. Vár (körtemplommal) ,9 2,9 62,8 11 Mindenszentek KSZ adatok 395 Kompolt rom Fleischmann u. 2. bencés apátság temploma ,4 3,3 72,7 13 Máris Romhányi 396 Mátraballa r. k. Fő u ,0 2,8 40, Mezőtárkány Rákóczi u. 11. ma háromszintes magtár ,2 3,3 70,5 középkori Miklós Gy. III Nagyfüged r. k. Szabadság tér ,8 3,3 64,2 középkori 399 Nagykökényes r. k. Hősök tere premontrei prépostság templ ,4 2,7 54,1 12 Mária Romhányi Noszvaj r. k. Deák Ferenc u ,2 2,9 86, Sirok r. k. Kossuth u ,6 3,0 104,6 középkori 402 Szentdomonkos r. k. Szabadság u ,8 2,9 78,7 13 Domonkos KB Tarnabod r. k. Kossuth u ,9 3,3 88, Tarnalelesz r. k. Ady Endre u ,4 3,3 89,7 középkori 405 Tarnaörs r. k. Erzsébet u ,5 2,8 100, Tarnaszentmária r. k. Egri u. 1. körtemplommal együtt ,3 2,9 78,2 974 Mária (látogatása) KB Tiszanána ref. Fő u ,6 2,9 45,5 középkori 408 Váraszó Rákóczi u. temető ,1 2,9 62,0 középkori Péter Gy. III Verpelét r. k. Szabadság tér ,7 2,9 68,6 13 Péter Gy. III Visonta r. k. Kossuth tér ,0 2,8 60,8 15 Szent Kereszt Gy. III Visznek r. k. Szabadság u ,8 2,8 75,6 13 László király Gy. III Jász-Nagykun-Szolnok megye 412 Fegyvernek rom Temető u. Csonkatorony ,9 3,4 65, Jánoshida r. k. Fő u. 2. premontrei prépostság templ ,2 3,3 63, Szent Kereszt Gy. III Jászapáti r. k. Hősök tere ,3 3,3 57,6 13 Mária KB adatok 415 Jászberény r. k. Ferencesek tere ferences kolostor temploma ,9 2,8 83, Mária Romhányi 416 Jászfelsőszentgyörgy r. k. Iskola u ,9 3,3 62,2 15 György KB adatok 417 Jászfényszaru r. k. Szent Család tér ,0 2,7 56, Jászjákóhalma r. k. Fő u ,4 2,7 56, Kenderes ref. Szent István u ,8 3,3 77, Tiszabura ref. Dózsa György u ,3 3,4 100, Tiszaderzs rom Ady Endre u ,4 3,4 74,8 12 Mária KB Tiszafüred ref. Fő u ,4 3,5 83, Tiszainoka rom Felszabadulás u. 96. Csonkatorony ,6 3,3 67, Tiszaroff ref. Hősök tere gótikus templomtorony ,5 3,4 58, Tiszasüly r. k. Kiséri u ,4 3,4 80,8 14 Komárom-Esztergom megye 426 Ács ref. Fő u ,9 2,7 50, Baj rom Öregkovács-hegy Pusztatemplom (körtemplom) ,8 2,8 72, Bajna rom Sárási-templom dűló Mulató-hegy ,1 2,8 70, Bajna r. k. Hősök tere ,8 2,8 82, Bajót r. k. Péliföldszentkereszt Pél temploma ,8 2,8 110, Bajót r. k. Bánk Bán tér ,8 2,8 88, Bakonybánk r. k. Táncsics u ,8 2,6 92, Csatka r. k. Szabadság tér 67. páloskolostor temploma ,8 2,6 58, Mária Romhányi

14 434 Csolnok r. k. Templom tér ,7 2,9 81, Dömös rom Felsőfalu dűlő prépostság temploma ,3 2,9 71,2 11 Margit Romhányi 436 Esztergom rom Pilisszentlélek pálos kolostor temploma ,4 2,9 75, Szentlélek Gy. IV Esztergom rom Várhegy, Szent István tér 1. Szent Adalbert székesegyház ,6 2,9 60, Adalbert Gy. II Esztergom rom Várhegy, Szent István tér 1. Szt. István vértanú temploma ,0 2,9 56,9 975 István vértanú Romhányi 439 Esztergom r. k. Negyvennyolcas tér szentgyörgymezei templom ,1 2,9 87,0 12 György Romhányi 440 Gyermely r. k. Tabán u ,8 2,8 89, Kesztölc rom Klastrompuszta pálos kolostor temploma ,8 2,9 68, Szent Kereszt Gy. II Környe rom Vértessomlói műút körtemplom ,3 2,8 77, Lábatlan ref. Dózsa György u ,7 2,8 112,5 14 Mihály KSZ adatok 444 Mogyorósbánya r. k. Felszabadulás u ,2 2,8 61,0 12 Margit KSZ adatok 445 Nagyigmánd r. k. Bercsényi Miklós u ,1 2,7 53,8 középkori 446 Neszmély ref. Fő u ,2 2,5 71, Oroszlány rom Vértesszentkereszt korai kis plébániatemplom ,2 2,8 78, Oroszlány rom Vértesszentkereszt bencés apátság temploma ,2 2,8 78, Szent Kereszt Romhányi 449 Szákszend r. k. Dózsa György u. Szák, temető ,2 2,7 64, Szomor r. k. Vörösmarty u ,9 2,8 74, Tata rom Kálváriadomb kálvária-kápolna előtt ,7 2,8 65,5 14 Péter Gy. III Nógrád megye 452 Alsópetény r. k. Templom tér temető ,3 2,7 60, Bátonyterenye r. k. Szent István u. Kisterenye ,8 2,9 63, Bátonyterenye r. k. Rákóczi u. 88. Maconka ,7 2,9 87, Bátonyterenye r. k. Alkotmány u. Nagybátony ,0 2,9 95, Bér ev. Szabadság tér ,4 2,8 68, Bokor rom Temető újabb ravatalozó nyugati oldalán ,9 3,2 107, Borsosberény r. k. Petőfi u ,9 2,7 87, Cserhátsurány r. k. Dobó Katica u ,4 2,8 73, Cserhátszentiván rom Temető középkori templom tornya ,0 3,2 340, Csesztve r. k. Kossuth u ,2 2,8 89, Márton Guzsik, Diósjenő r. k. Kinizsi u ,1 2,7 89, Drégelypalánk r. k. Petőfi u ,6 2,7 93,3 14 Erzsébet Gy. III Ecseg r. k. Szabadság tér ,1 2,8 69, Egyházasdengeleg r. k. Temető Szent Imre templom ,7 2,8 64, Egyházasgerge r. k. Petőfi u ,7 2,9 116,6 13 Mihály KSZ adatok 467 Erdőtarcsa r. k. Iskola u ,6 2,8 65, Herencsény rom Harasztipuszta Haraszti temploma, volt magtár ,9 2,8 71, Herencsény r. k. Béke u ,4 2,8 93, Jobbágyi r. k. Felszabadulás u ,6 2,8 84, Karancskeszi r. k. Fő u ,6 2,9 108,56 14 Mihály Gy- IV Kétbodony rom Rákóczi u ,2 3,3 106,5 középkori 473 Kishartyán r. k. Dózsa György u ,3 2,9 80, Legénd r. k. Sápi u ,1 3,3 53, Magyargéc r. k. Rákóczi u ,8 2,8 112, Mátramindszent r. k. Szekér u ,4 2,9 187,3 13 Mindenszentek KB Mátraszőlős r. k. Szent Erzsébet u ,4 2,8 77, Mátraterenye r. k. Temető, Berzsenyi köz. Homokterenye ,4 2,9 61, Mátraverebély r. k. Dózsa György u ,0 2,9 56, Nagylóc r. k. Rákóczi u ,7 2,8 51, Nógrádmegyer r. k. Petőfi u ,2 3,3 76, Nógrádsáp r. k. Nézsai u. Alsósáp ,3 2,8 72, Nőtincs r. k. Szondi u ,9 2,7 81, Pásztó r. k. Dobó u. 2. Hasznos ,2 2,8 89, Pásztó r. k. Temető, Szabadság u Szentlélek-kápolna ,6 3,3 94, Pásztó rom Múzeum tér 5. bencés majd cisztercita kol. templ ,2 2,8 88,0 12 Miklós Gy. III Pásztó r. k. Templom tér körtemplommal együtt ,9 2,8 88,7 12 Lőrinc Gy. III Piliny r. k. Iskola u. Temető ,6 2,8 69, Salgótarján r. k. Fenyvesalja u., temető templom hajója, Zagyvaróna ,2 2,9 61, Salgótarján r. k. Fenyvesalja u., templom szentélye Zagyvaróna, ,9 2,9 65, Szarvasgede r. k. Kossuth u ,9 2,8 78, Szátok r. k. Kossuth u ,8 3,3 111,1 15 Mindenszentek KSZ Adatok 493 Szécsény rom Temető Benczúrfalva ,7 2,8 96, Szécsény r. k. Marx Károly u. 7. ferences kolostor temploma ,8 2,8 91, Mária Romhányi 495 Szécsényfelfalu r. k. Kossuth u ,4 2,8 57, Szente r. k. Petőfi u ,4 2,8 120,2 13

15 497 Szuha r. k. Kossuth u ,2 2,9 134, Tar r. k. Petőfi u. 7. körtemplommal együtt ,1 2,9 84,0 12 Mihály Gy. III Terény r. k. Bercsényi u ,8 3,3 74, Tereske r. k. Kossuth u. bencés apátság temploma ,9 2,7 90,6 11 Mária Romhányi 501 Varsány r. k. Fő u ,6 2,8 62, Vizslás r. k. Kossuth u ,7 2,9 92, Zabar r. k. Külterület ,0 2,9 88,9 13 Pest megye 504 Acsa r. k. Fő u ,6 3,1 116,7 14 Mindenszentek KSZ Adatok 505 Albertirsa ev. Pesti u Alberti ,9 3,2 47,1 15 Mária KSZ Adatok 506 Albertirsa r. k. Köztársaság tér 25. Irsa ,8 3,2 52,0 12 Margit KSZ Adatok 507 Aszód ev. Szontagh lépcső ,7 2,7 117, Bernecebaráti r. k. Templom u. Várhegy ,0 3,0 67, Biatorbágy rom Bia, Ref. temető körtemplommal együtt ,4 2,9 57,3 11 Szent Kereszt KSZ Adatok 510 Biatorbágy r. k. Dózsa György u. Torbágy ,8 2,9 57, Budajenő r. k. Petőfi u. temető, temetőkápolna ,6 2,9 66,5 12 Mihály KSZ Adatok 512 Budakeszi rom Fő u. r. k. templom mellett ,6 2,9 103,5 12 György KSZ Adatok 513 Csévharaszt rom Kerek-erdő Pusztatemplom-dűlőút ,1 3,2 67, Dunakeszi rom Alag, Alagi major körtemplom ,4 3,0 78,4 11 Mária KSZ Adatok 515 Ecser r. k. Szabadság tér ,7 3,2 22, Érd r. k. Szent Mihály tér Ófalu ,6 2,7 69,3 12 György KSZ Adatok 517 Fót rom Rossztemplom-dűlő Sikátorpuszta ,0 3,2 54,2 12 Márton Gy. IV Fót ref. Károlyi u ,1 3,1 53, Galgahévíz r. k. Fő u ,3 3,1 96, Hévízgyörk r. k. Fürst Sándor u. Szent Márton templom ,6 2,8 90,4 11 Péter KSZ Adatok 521 Isaszeg r. k. temető, Bajcsy-Zsilinszky u. körtemplommal együtt ,4 2,8 45, Kemence rom Fő u R. k. plébánia kertjében ,7 3,0 104, Kocsér rom Szabadság u. temető ,8 3,1 66, Kosd r. k. Béke tér ,4 3,1 60,5 12 Márton KSZ Adatok 525 Kóspallag rom Toronyalja pálos kolostor temploma ,7 3,0 113,7 14 Mihály Romhányi 526 Márianosztra r. k. Rákóczi tér pálos kolostor temploma ,3 3,0 61, Mária Romhányi Nagybörzsöny r. k. József Attila u. 1. Bányásztemplom ,9 3,0 96,9 13 Miklós Guzsik, Nagybörzsöny r. k. Petőfi u. Szent István templom ,3 3,0 89,3 13 István király Guzsik, Nagykáta r. k. Szabadság tér ,2 2,7 53,9 14 György KSZ Adatok 530 Nagykőrös ref. Szabadság tér ,9 2,7 96, Nagymaros r. k. Szent Imre herceg tér ,2 3,0 78,2 14 Márton Gy. IV Ócsa ref. Bercsényi u. 2. premontrei prépostság templ ,6 2,7 68, Mária Gy. IV Penc r. k. Evva Lajos u. Felsőpenc ,7 3,1 75, Perbál r. k. Hősök tere ,4 2,9 75,3 13 Miklós KSZ Adatok 535 Perőcsény ref. Kossuth u ,4 3,0 72, Pilisborosjenő r. k. Templom tér ,6 2,9 78, Pilisszentkereszt rom Klastrom forrás bencés kolostor temploma ,8 2,9 61,7 11 Szent Kereszt KB Adatok 538 Pilisszentlászló r. k. Petőfi u. pálos kolostor temploma ,7 2,9 65,6 13 László Gy. IV Pócsmegyer ref. Bocskai tér ,6 3,0 90, Pomáz rom Luppa-mauzóleum Klissza-domb ,9 2,9 77, Pomáz rom Pusztatemplom Nagykovácsi-puszta ,0 2,9 66, Pomáz g. kel. Szerb u ,9 2,9 76, Pusztavacs rom Hunyadi tér ,3 3,2 42, Pusztazámor r. k. Zámorhegy temető, temetőkápolna ,7 2,9 53, Püspökhatvan r. k. Szabadság u ,6 3,1 80,7 középkori 546 Ráckeve g. kel. Viola u. 1. Szerb templom ,1 2,6 107, Mária KSZ Adatok 547 Rád r. k. Rákóczi u ,6 3,1 60, Sülysáp r. k. Kápolna u. Tápiósüly ,0 3,1 117,1 13 Mária KSZ Adatok Szada r. k. Dózsa György u ,6 3,1 54, Szentendre r. k. Várdomb Vártemplom ,1 3,0 81,1 13 András Gy. IV Szokolya ref. Mányoki u ,2 3,0 90, Tápiószele r. k. Szent István tér ,3 3,2 90,5 14 Demeter KSZ Adatok 553 Tárnok r. k. Fő u ,3 2,9 40, Tinnye ref. Bocskai u ,1 2,9 61,0 14 Jakab KSZ Adatok 555 Tóalmás r. k. Fő u ,0 3,1 52, Tök rom Fejszés, Domonkosi-dűlő Rossz-templom ,2 2,9 68, Tök ref. Szabadság u ,7 2,9 51, Tököl rom Ráckevei u. Szent Anna kápolna ,6 3,1 96,7 13 Mária KSZ Adatok 559 Tököl r. k. Hősök tere ,9 3,0 77,9 15 Mária KSZ Adatok

16 560 Törökbálint r. k. Iskola u ,3 2,9 48, Tura r. k. Petőfi tér ,9 3,1 61, Úri r. k. Fő u ,2 3,1 46, Üröm r. k. Fő tér ,6 2,9 114,5 középkori György KSZ Adatok 564 Vác r. k. Géza király tér székesegyház, ferences kol. templ ,4 3,0 57, Péter, Mária Gy. IV Vácegres r. k. Hámán Kató u. premontrei prépostság templ ,7 3,1 81,8 13 Balázs Romhányi 566 Váchartyán r. k. Fő u ,1 3,1 94, Váckisújfalu r. k. Fő u ,8 3,1 71, Veresegyház r. k. Fő u ,4 3,1 55, Verőce rom Pusztatemplom Magyarkút ,6 3,2 94, Verseg r. k. Fő u ,2 2,8 71, Visegrád rom Sibrik domb esperesi templom, kisebb ,2 2,9 81, Visegrád rom Sibrik domb esperesi templom, nagyobb ,6 2,9 83, Visegrád rom Fő u. 39. ferences kolostor temploma ,9 2,9 109, Mária Romhányi 574 Visegrád káp. Fő u királyi palota kápolnája ,3 2,7 20,0 14 Keresztelő János Gy. IV Zsámbék rom Régi templom u. premontrei kolostor templ ,4 2,9 40,3 11 Keresztelő János Gy. IV. 714 Somogy megye 576 Ádánd rom Hetye-dűlő ,9 2,7 69, Andocs r. k. Szabadság tér ,3 2,4 80,7 14 Mindenszentek KSZ Adatok 578 Babócsa rom Basakert, Nárciszos Szent Egyed plébániatemplom ,8 2,3 80, Balatonberény r. k. Kossuth u ,9 2,2 84, Balatonboglár rom Temetődomb Kápolnadomb ,4 2,6 69, Balatonkeresztúr r. k. Ady Endre u ,4 2,2 86,6 középkori Szent Kereszt KB Adatok 582 Balatonlelle rom Rádpuszta ,2 2,3 65, Balatonszabadi rom Pusztatorony-dűlő ,6 2,7 56, Balatonszemes r. k. Fő u ,3 2,3 77,6 12 Mindenszentek KSZ Adatok 585 Bárdudvarnok r. k. Kaposszentbenedek u. 79. Kaposszentbenedek ,0 2,6 51,6 középkori 586 Buzsák r. k. Kápolnási dűlő Fehér-kápolna ,9 2,3 70,2 12 Mária KSZ Adatok 587 Csákány r. k. Fő u ,6 2,1 73, Csurgó r. k. Táncsics tér ,1 2,2 93, Fonyód rom Szent István u Alsóvár ,2 2,2 85, Gadány r. k. Fő u ,7 2,1 64, Gige ref. Rákóczi u ,8 2,1 351,9 középkori 592 Gyugy r. k. II. János Pál domb ,9 2,4 89,3 13 Mindenszentek KSZ Adatok 593 Hács rom Béndekpuszta ,2 2,7 77, Hetes r. k. Ady Endre u ,3 2,2 72, Igal r. k. Szent István u ,3 2,4 77, Istvándi ref. Kálvin tér ,9 2,3 74, Juta r. k. Hősök tere ,7 2,3 60, Kaposvár rom Kaposszentjakab bencés apátság temploma ,1 2,2 93, Jakab Romhányi 599 Kaposvár rom Kaposszentjakab centrális nyolcszögletű templom ,1 2,6 92, Kercseliget r. k. Templom tér ,3 2,5 60, Kéthely r. k. Hősök tere keleti kápolna ,9 2,6 67,5 középkori Kozma-Damián KSZ Adatok Kőröshegy r. k. József Attila u. 1. ferences kolostor temploma ,4 2,4 64, Lábod r. k. Hosszúfalvi u. Temető, temetőkápolna ,8 2,2 110, Lengyeltóti r. k. Templom tér ,2 2,2 80,4 12 Jakab KSZ Adatok Marcali r. k. Rákóczi u ,4 2,1 84, Mernye r. k. Kossuth tér ,9 2,2 71, Mesztegnyő r. k. Kossuth u ,1 2,7 88,8 középkori Miklós Romhányi 608 Nagycsepely ref. Petőfi u ,9 2,4 81, Osztopán r. k. Szabadság tér 3/a ,2 2,5 75, Pusztakovácsi káp. Pusztatemplom-kápolna Kürtöspuszta ,2 2,2 69, Segesd r. k. József Attila u. ferences kolostor temploma ,4 2,2 83, Mária Romhányi 612 Somodor r. k. Temető Somodorpuszta ,8 2,6 75, Somogybükkösd r. k. Fő u. 2/ ,7 2,2 72, Somogycsicsó r. k. Rákóczi u ,1 2,3 66, Somogyszentpál rom Régi temető Varjaskér ,9 2,5 85, Somogyszil r. k. Szabadság u ,0 2,4 62, Somogytúr r. k. Zrínyi Miklós u ,9 2,6 72,5 középkori 618 Somogyvámos rom Ihász dűlő ,2 2,6 74, Somogyvár rom Kupavárhegy bencés apátság temploma ,7 2,2 68, Apollinaris KB Adatok 620 Somogyvár rom Kupavárhegy korai egyhajós templom alapfalai ,6 2,7 61, Somogyzsitfa r. k. Szőcsénypuszta Felsőzsitfa ,3 2,1 64, Szenyér r. k. Temető ,2 2,2 80,4 13 Péter-Pál KSZ Adatok

17 623 Taszár r. k. Széchenyi u ,0 2,4 69, Teleki r. k. Kevei dűlő temető, temetőkápolna ,4 2,4 49,8 13 András Guzsik, Torvaj r. k. Kossuth u ,7 2,4 54, Tótújfalu r. k. Szabadság tér ,8 2,3 76, Törökkoppány r. k. Szabadság tér ,9 2,5 90, Zala r. k. Zichy Mihály u ,3 2,4 54, Kozma-Damián KSZ Adatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 629 Ajak ref. Bocskai u ,2 3,8 67,0 13 Miklós M N Anarcs ref. Kossuth u ,4 3,9 61,3 13 László király KB Apagy ref. Kossuth u ,4 3,8 85,2 15 Mária M N Baktalórántháza ref. Arany János u. Lórántháza ,0 3,8 66,8 14 András KSZ Adatok 633 Baktalórántháza r. k. Köztársaság tér 1. Nyírbakta ,2 3,8 73, Balkány ref. Rákóczi u ,9 3,8 83, Barabás ref. Kossuth u ,1 3,9 98,0 13 Mária M N Beregdaróc ref. Alkotmány u ,7 3,9 78, Beregsurány ref. Rákóczi u ,8 3,9 85, Beszterec ref. Petőfi u ,8 3,8 78,6 14 Mindenszentek M N 35., Cégénydányád ref. Dózsa György u. bencés apátság temploma ,7 3,9 104,6 12 Mária Romhányi 640 Csaroda ref. Kossuth u ,8 3,9 76, Csegöld g. kat. Dózsa György u ,1 4,0 98, Csenger ref. Hősök tere ,7 3,9 117,6 13 Mindenszentek KSZ Adatok 643 Csengersima ref. Kossuth u. Nagygéc ,4 3,9 95,3 13 Péter KSZ Adatok 644 Csengersima r ef. Tóparti u. Sima temploma ,1 3,9 87, Demecser ref. Nagy u ,7 3,8 79,5 14 György KB Encsencs ref. Fő u ,0 3,8 100,8 14 Szentlélek M N Fehérgyarmat ref. Kossuth u ,9 3,9 75, Fényeslitke ref. Petőfi u ,8 3,9 69,7 13 Mária M N Gacsály ref. Petőfi u ,3 4,0 106, Gulács ref. Rákóczi u ,8 3,9 107, Gyulaháza ref. Petőfi u ,7 3,8 58,5 14 Márton KSZ Adatok 652 Gyügye ref. Fő u ,2 3,9 93,1 13 Mária M N Hermánszeg ref. Hősök u. 8/a ,6 3,9 63, Hodász ref. Kossuth u ,0 3,8 57,8 14 Imre KSZ Adatok 655 Ibrány ref. Iskola u ,3 3,8 88,1 13 György M N Jánkmajtis r. k. Arany János u. 34. Jánk temploma ,8 3,9 89, Kallósemjén g. kat. Kossuth u. Semjén temploma ,1 3,8 90,9 13 Miklós M N Kántorjánosi ref ,1 3,8 92,9 14 Erzsébet KB Kisar ref. Tisza u ,7 3,9 93, Kisléta ref. Debreceni u ,3 3,8 90,1 14 János evangelista KSZ Adatok 661 Kisvárda r. k. Szabadság tér ,2 3,9 90,1 13 Péter M N Kisvarsány ref. Rákóczi u ,1 3,9 82, Kisszekeres ref. Kossuth u ,4 3,9 94, Komoró ref. Petőfi u ,2 3,9 61, Kótaj ref. Rákóczi u ,3 3,8 77, Kölcse ref. Kölcsey u ,7 4,0 53, Laskod ref. Kossuth u ,8 3,8 91,6 13 Mihály M N Levelek r. k. Kossuth u ,3 3,8 76, Lónya ref. Kossuth u ,3 3,9 70,2 13 Péter-Pál M N Máriapócs r. k. Kossuth tér ,3 3,8 87,1 14 Mária M N Márokpapi ref. Kossuth u. 36. Márok temploma ,2 3,9 81,1 13 Mária M N Mátészalka ref. Kossuth tér ,8 3,9 75,7 14 Máté M N Méhtelek ref. Petőfi u ,3 4,0 72, Nábrád ref. Árpád u ,9 3,9 42,8 középkori 675 Nagyar ref. Petőfi u ,9 3,9 79, Nagyhódos ref. Felszabadulás u ,7 4,0 101, Nagykálló ref. Szabadság tér templom hajója ,1 3,8 86,9 15 Lőrinc M N Nagykálló ref. Szabadság tér különálló harangtorony ,7 3,8 90, Nagyszekeres ref. Petőfi u ,2 3,9 89,1 14 Mária KSZ Adatok 680 Nagyvarsány ref. Kossuth u ,8 3,9 61, Napkor r. k. Kossuth u ,3 3,8 78,1 13 István király M N Nemesborzova ref. Fő u. 31/a ,2 3,9 62, Nyírbátor ref. Báthori u ,9 3,8 77, Nyírbátor rom Báthori u. kápolna a templom É-i oldalán ,9 3,8 77, Nyírbátor r. k. Károlyi u. 21. ferences kolostor temploma ,9 3,8 66,7 14

18 686 Nyírbéltek r. k. Széchenyi u ,6 3,8 95,4 13 Márton M N Nyírbogdány ref. Kéki u ,6 3,8 93,4 középkori 688 Nyírcsászári g. kat. Kossuth u ,7 3,8 83,5 15 Márton M N Nyírderzs g. kat. Báthori u ,6 3,8 74, Nyíregyháza ref. Magyar u. Oros temploma ,8 3,7 70,5 13 Péter M N Nyírgyulaj ref. Kossuth tér ,7 3,8 79, Nyíribrony ref. Fő u. 33. Kék ,7 3,8 78,5 13 Krisztus teste M N Nyírkarász r. k. Fő u ,9 3,8 70,7 14 Mária M N Nyírkáta ref. Bocskai u. Gebe temploma ,9 3,8 68, Nyírmeggyes ref. Kossuth u ,4 3,9 63, Nyírmihálydi ref. Fürdő u ,8 3,8 87, Nyírpazony ref. Árpád u ,1 3,8 93,9 15 Mária M N Nyírtass ref. Tas vezér köz ,0 3,8 74,8 13 Mária M N Nyírtét ref. Szabadság u ,6 3,8 84, Nyírtura ref. Petőfi u ,6 3,8 98, Ófehértó r. k. Alkotmány u ,2 3,8 79,0 12 Margit M N Ópályi ref. Rajk László u ,7 3,9 82,6 14 Miklós M N Őr ref. Rákóczi u ,0 3,8 65, Papos r. k. Petőfi u. 3. ma múzeum szentélye ,6 3,9 60, Papos r. k. Petőfi u. 3. ma múzeum hajója ,7 3,9 64, Petneháza ref. Arany János u ,3 3,8 69, Piricse ref. Petőfi u ,7 3,8 86, Pócspetri r. k. Petőfi u. Petri temploma ,9 3,8 81, Porcsalma ref. Szabadság tér ,8 3,9 70, Rétközberencs ref. Fő u. Berencs temploma ,9 3,8 78,7 középkori 711 Sényő ref. Kossuth u ,6 3,8 87, Sonkád ref. Kossuth u ,6 4,0 86, Szabolcs ref. Petőfi u ,6 3,7 86,3 11 Mihály M N Szabolcsbáka ref. Kossuth u ,7 3,9 78,6 13 Mária KSZ Adatok 715 Szakoly ref. Létai u ,6 3,8 86,4 14 Miklós KSZ Adatok 716 Szamosbecs ref. Kossuth u ,9 3,9 85, Szamossályi ref. Kossuth u ,8 3,9 71, Szamostatárfalva ref. Ady Endre u ,0 3,9 113, Szamosújlak ref. Petőfi u. 2/a ,4 3,9 66,3 14 Keresztelő János M N Székely ref. Kapitány u ,9 3,8 72,7 13 Mihály M N Tarpa ref. Kossuth u ,9 3,9 73,8 14 András M N Tiszaadony ref. Kossuth u ,2 3,9 80, Tiszabercel ref. Kossuth u ,6 3,8 87, Tiszabezdéd ref. Kossuth u ,4 3,9 68, Tiszadob ref. Andrássy u ,8 3,6 112, Tiszakóród ref. Kossuth u ,4 4,0 87, Tiszalök ref. Hősök tere ,0 3,7 106,7 14 Miklós M N Tiszaszentmárton ref. Damjanich u ,9 3,9 71,8 15 Márton M N Tiszavasvári ref. Kálvin u. Szentmihály temploma ,1 3,6 86,7 13 Mihály KSZ Adatok 730 Tornyospálca ref. Árpád tér ,9 3,9 68, Tunyogmatolcs ref. Rákóczi u. 1. Tunyog temploma ,2 3,9 89, Túristvándi ref. Móricz Zsigmond u ,3 4,0 82, Túrricse ref. Rákóczi u. 16/a ,8 4,0 100, Vaja ref. Damjanich u ,0 3,8 60,8 14 István K., Imre hg. M N Vámosatya ref. Szabadság u ,7 3,9 72, Vámosoroszi ref. Zrínyi Miklós u ,7 3,9 73, Vásárosnamény ref. Szabadság tér ,6 3,9 75, Vasmegyer ref. Kossuth u ,8 3,8 90, Zajta r. k. Kossuth u. szentélye ,8 4,0 100,8 14 György KSZ Adatok 740 Zajta r. k. Kossuth u. hajója ,7 4,0 105,7 14 György KSZ Adatok Tolna megye 741 Aparhant r. k. Apar, Rákóczi u. ágostonrendi prépostság templ ,3 2,5 53,8 14 Mária Romhányi 742 Bátaszék rom Szabadság tér, Romkert cisztercita apátság temploma ,9 2,8 89, Mária Romhányi 743 Cikó rom Eszterpuszta Hátsódűlő ,3 2,6 84, Cikó rom Máriaszéplak ,3 2,6 83, Decs ref. Hunyadi u ,2 2,6 46, Felsőnyék r. k. Kossuth u ,9 2,5 71, Grábóc g. kel. Zrínyi Miklós u. 49. görögkeleti kolostor temploma ,7 2,6 103,3 középkori 748 Györe r. k. Kossuth u ,3 2,5 83,8 középkori 90

19 749 Iregszemcse rom Petőfi u ,4 2,5 55, Madocsa ref. Templom tér 4. bencés apátság temploma ,8 2,5 71,3 12 György Romhányi 751 Miszla r. k. Fő u ,9 2,6 56,5 középkori 752 Nagyszékely ref. Rákóczi u. középkori része ,2 2,6 48, Nagyszokoly r. k. Deák Ferenc u ,0 2,5 64, Regöly rom Somolyipuszta ,9 2,5 56, Szakály r. k. Kossuth u ,8 2,5 58, Szakcs r. k. Petőfi Sándor tér ,4 2,4 67, Szekszárd rom Béla tér 1. bencés apátság temploma ,3 2,5 91, Megváltó Romhányi 758 Tamási r. k. Kápolna u. Kálvária-kápolna, Rozália-kápolna ,6 2,5 54,1 15 Vas megye 759 Acsád r. k. Béke u ,7 2,1 75, Alsóújlak r. k. Fő tér ,6 2,2 69,8 15 Mária, Mihály KB Adatok 761 Alsóújlak r. k. Régi temető temetőkápolna ,8 2,2 80, Andrásfa r. k. Temető temetőkápolna ,0 2,3 80,3 14 István király KSZ Adatok 763 Balogunyom r. k. Rákóczi u. 1. Nagyunyom ,8 2,2 92,0 12 Mindenszentek KB Adatok 764 Bérbaltavár káp. Temető Hegyhátkisbér ,6 2,4 79, Mindenszentek KSZ Adatok 765 Bozsok r. k. Rákóczi u ,3 2,0 104, Bő r. k. Köztársaság tér ,1 2,3 101, Bögöt r. k. Sárvári u ,2 2,3 59,5 középkori 768 Bucsu r. k. Rákóczi u ,4 2,2 70,6 12 Mihály KB Adatok 769 Bük r. k. Petőfi u ,8 2,3 97, Celldömölk rom Koptik Ottó u. bencés apátság temploma ,9 2,3 88,2 12 Mária Romhányi 771 Csánig r. k. Fő u ,0 2,4 63, Csehimindszent r. k. Fő u ,2 2,3 80,5 13 Mindenszentek KB Adatok 773 Csempeszkopács r. k. Árpád tér 11. Kopács ,1 2,2 77,3 13 Mihály KB Adatok 774 Csepreg r. k. Kossuth u. 67. Alsóváros ,2 2,3 66, Csepreg r. k. Széchenyi tér 24. Felsőváros ,7 2,3 64, Dozmat r. k. Szabadság u. 29. temető ,3 2,2 49, Döröske r. k. Régi temető Szentegyház ,8 2,2 86,0 13 Jakab KB Adatok 778 Egyházashetye r. k. Berzsenyi u ,2 2,5 76, Egyházashollós r. k. Rákóczi tér ,3 2,2 79,5 12 Miklós KB Adatok 780 Felsőcsatár r. k. Vas-hegy Szűz Mária kápolna ,2 2,2 109,4 középkori Péter KB Adatok Gencsapáti r. k. Hunyadi u Nagygencs ,7 2,0 69, Gérce r. k. Kossuth u ,4 2,3 72,7 középkori 783 Hegyhátszentjakab r. k. Fő u ,0 2,2 90,2 13 Jakab KSZ Adatok 784 Hegyhátszentmárton r. k. temető temetőkápolna ,2 2,2 84,4 13 Márton KSZ Adatok 785 Hegyhátszentpéter r. k. Béke u ,9 2,3 75,2 középkori Péter KSZ Adatok 786 Horvátlövő r. k. Negyvennyolcas u ,8 2,2 59, Hosszúpereszteg r. k. Árpád tér ,1 2,1 82,2 15 István király KSZ Adatok 788 Ikervár r. k. Rába u ,2 2,3 96, Ják r. k. Szabadnép u. Szt. Jakab kápolna (körtemplom) ,0 2,2 68,2 12 Jakab KB Adatok 790 Ják rom Szabadnép u. Háromkaréjos körtemplom ,2 2,8 51, Ják r. k. Szabadnép u. bencés apátság temploma ,4 2,2 68, György Romhányi 792 Jákfa r. k. Kövesdi u. temető ,4 2,3 108,7 13 Mihály KB Adatok 793 Kemenesmihályfa r. k. Hunyadi u. 8/a ,8 2,3 57,1 13 István vértanú KB Adatok 794 Kemenessömjén r. k. Berzsenyi u. 14/a ,2 2,3 60,5 13 Mária KB Adatok 795 Kemenessztmárton r. k. Úttörő u ,3 2,3 57,6 12 Márton KSZ Adatok 796 Kenéz r. k. Kossuth u ,0 2,2 65,2 13 Miklós KB Adatok 797 Kenyeri r. k. Ady Endre u ,1 2,3 60, Kissomlyó r. k. Temető ,0 2,2 83, Kisunyom r. k. Fő u ,7 2,2 55, Kondorfa r. k. Fő u ,2 2,2 63,4 középkori 801 Körmend r. k. Petőfi tér ,9 2,2 86,1 15 Erzsébet, Márton KB Adatok 802 Kőszeg r. k. Rájnis József u. Szent Jakab templom ,1 2,3 64,4 13 Katalin KB Adatok 803 Kőszegdoroszló r. k. Fő u ,3 2,0 61,3 13 Márton KB Adatok 804 Kőszegszerdahely r. k. Kossuth u ,7 2,0 85, Lócs r. k. Fő u ,3 2,4 129,7 középkori 806 Lukácsháza r. k. Temető Nagycsömöte ,9 2,3 54, Magyarszecsőd r. k. Fő u. 6. Egyházasszecsőd ,3 2,2 66,5 12 Szent Kereszt KB Adatok 808 Meggyeskovácsi r. k. Március 15 tér 2. Egyházszeg ,4 2,3 94, Mesteri r. k. Dózsa György u. Felsőmesteri ,6 2,3 71, Meszlen r. k. Béke u ,6 2,0 77,6 13 Mária KB Adatok 811 Nádasd rom Kossuth u. körtemplom szentélye ,0 2,8 67,8 11

20 812 Nádasd r. k. Kossuth u. középkori része ,4 2,8 76,2 13 Márton KSZ Adatok 80,5 813 Nagygeresd r. k. Petőfi u ,4 2,3 85, Nagyrákos r. k. Alsószer ,0 2,2 96,2 13 Mária KSZ Adatok 815 Nagysomonyi r. k. Arany János u ,0 2,3 73, Narda r. k. Kossuth u. 36. Nagynarda ,8 2,1 84,9 13 János evangelista KB Adatok 817 Nemescsó ev. Péterffy Sándor u ,6 2,0 63,6 középkori 818 Nemesládony r. k. Rákóczi u ,8 2,3 73, Olaszfa r. k. József Attila u. 5. temető ,2 2,3 91, Ólmod r. k. Fő u ,1 2,4 36, Ostffyasszonyfa r. k. Március 15 tér szentélye ,1 2,3 83,4 középkori 822 Ostffyasszonyfa r. k. Március 15 tér hajója ,1 2,3 79,4 középkori 823 Oszkó r. k. Rákóczi u. 42. Felsőoszkó ,0 2,3 86, Ölbő r. k. Fő u ,0 2,3 67, Őriszentpéter r. k. Templomszer u ,1 2,2 80, Péter KB Adatok 826 Pápoc r. k. Rába u. 8. temetőkápolna (körtemplom) ,9 2,3 67,2 12 Mihály Romhányi 827 Pápoc r. k. Rába u ,0 2,3 55,3 14 Lőrinc KB Adatok 828 Peresznye r. k. Dózsa György u. 22. Templomdomb ,8 2,3 80,1 középkori 829 Pósfa r. k. Kossuth u ,2 2,1 86, Püspökmolnári r. k. Kossuth u ,9 2,3 59,2 középkori 831 Rábagyarmat r. k. Kocsis László u ,1 2,2 74, Rábahídvég r. k. Bertha György u ,1 2,1 145,2 középkori 833 Rábapaty r. k. Felsőpatyi u. 90. Felsőpaty ,9 2,3 88, Rábatöttös r. k. Gutaháza temető ,3 2,2 92, Répceszentgyörgy r. k. Fő u ,7 2,2 85,9 15 György KB Adatok 836 Rum r. k. Arany János u ,9 2,2 97, Sajtoskál r. k. Rákóczi u ,6 2,3 60,9 13 Péter KSZ Adatok 838 Salköveskút r. k. Március 15 tér Salfa ,9 2,3 78,2 15 Vince KB Adatok 839 Sárvár r. k. Rábasömjéni u. 79. Rábasömjén ,9 2,3 97,2 13 Péter KB Adatok 840 Sárvár r. k. Sárisziget u. 52. Sári ,1 2,4 74,5 14 Miklós KB Adatok 841 Sárvár r. k. Kossuth tér ,9 2,3 66, Simaság r. k. Szabadság u ,2 2,3 65, Sitke r. k. Petőfi u. 24. Nagysitke ,6 2,3 14,9 13 Lőrinc KSZ Adatok 844 Sorkifalud r. k. Jókai u. 57. Szenléránt ,8 2,4 86, Sorokpolány r. k. Fő u Polány ,1 2,1 73,2 13 László KB Adatok 846 Szentgotthárd r. k. Felső u. Rábakéthely ,6 2,2 89, Szentgotthárd rom Béke tér 23. ciszterci apátság temploma ,9 2,2 93, Mária Romhányi 848 Szentpéterfa r. k. Temetődomb ,7 2,2 88,9 14 Péter KB Adatok 849 Szombathely r. k. Szent Márton u. Szent Márton templom ,8 2,2 76,0 11 Márton KB Adatok 850 Szombathely r. k. Külső Zanati u Zanat ,4 2,3 66, Szombathely r. k. Aréna u. 1/a. ferences kolostor temploma ,0 2,2 75, Antal Romhányi 852 Szőce r. k. Fő u ,3 2,2 86, Táplánszentkereszt r. k. Táncsics u. 27. Szentkereszt ,9 2,2 93,1 13 Szent Kereszt KSZ Adatok 854 Uraiújfalu r. k. Szentivánfai u. Szentivánfa ,1 2,3 77,4 13 Keresztelő János KB Adatok 855 Vasalja r. k. Rákóczi u. 2. Pinkaszentkirály ,6 2,2 91,8 13 István király KSZ Adatok 856 Vasasszonyfa r. k. Széchenyi u ,3 2,3 73, Vaskeresztes r. k. Fő u. 29. Németkeresztes ,0 2,2 74,2 15 Margit KB Adatok 858 Vasvár r. k. Temetőhegy temető, temetőkápolna ,3 2,3 86,6 középkori 859 Vasvár r. k. Március 15 tér 4. domonkos kolostor temploma ,1 2,1 75, Szent Kereszt Romhányi 860 Vasszentmihály r. k. Fő u. 40. temető ,8 2,2 78,0 15 Mihály KSZ Adatok 861 Vasszilvágy r. k. Rákóczi u ,6 2,5 62, Velem r. k. Szent Vid hegy Szent Vid kápolna ,3 2,2 44,5 13 Vid KB Adatok Velemér r. k. Paprét ,7 2,2 70, Szentháromság KB Adatok 864 Vép r. k. Széchenyi tér ,3 2,4 73,7 13 András KSZ Adatok Veszprém megye 865 Adásztevel ref. Árpád u ,4 2,7 123, Ajka r. k. Padragi u Csékút ,6 2,6 83, Alsóörs ref. Úttörő u ,8 2,3 77,1 13 Mária KSZ Adatok 868 Apácatorna r. k. Kossuth u ,3 2,2 52,5 12 Katalin KB Adatok 869 Aszófő rom Pusztatemplom u. Kövesd temploma ,4 2,4 68, László király KB Adatok 870 Badacsonytomaj r. k. Badacsonyörs, Örsi hegy Szent Antal kápolna ,0 2,4 60,4 12 István vértanú KB Adatok 871 Badacsonytomaj rom Klastromkút pálos kolostor temploma ,6 2,7 87,3 13 Imre Romhányi 872 Bakonytamási ev. Kossuth u ,6 2,4 59,0 12 Tamás Guzsik, Balatonakali rom zánkai vízmű területén Ságpuszta, Ságdörgicse ,9 2,4 90, Balatonakali r. k. Dózsa György tér Akalidörgicse ,7 2,3 77,0 12

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Kopjafát állított 2000-ben, Somogyfajszon Gyurkó János emlékére a Somogyfajszi Természetvédelmi Szövetség és Suchmann Tamás Gyurkó János Árpád-kori

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

református templom. Románkori, a XIII. századból. A XIX. században jelentősen átépítve Abaújvár

református templom. Románkori, a XIII. századból. A XIX. században jelentősen átépítve Abaújvár Abaújkér református templom. Románkori, a XIII. századból. A XIX. században jelentősen átépítve Abaújvár református templom. A déli falon román karzatablak. A XIV. században gótikusan átépítve. Abod református

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA SIKLÓSI JÓZSEF ÚJ ÉPÜLETEI BERECZKY KÁLMÁN GUZSIK TAMÁS PERÉNYI IMRE POLÓNYI KÁROLY VÁKÁR TIBOR XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK WAGNER

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG OROSZ BÁLINT osztályvezetô, VÁTI Kutatási és Mûemléki Iroda AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉTÔL A TERVEZHETÔ JÖVÔ LEHETÔSÉGÉIG A mai magyar mûemlékállomány több mint 10 000 objektumból áll, településeink

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak [ Jegyzet Rádayról szubjektíven E számunk szerzõi: BARNA GÁBOR dr., egy. tan., Szeged BNE BEREGI NAGY EDIT újságíró, MNG BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH ÉRI ISTVÁN régész HARKAI ISTVÁN régész,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Pécsi középkori városfal

Pécsi középkori városfal P a n n o n i d e n t i t á s t u d a t, a v a g y a Pécsi középkori városfal utóélete a XX. században és napjainkban Z - P r e s s K i a d ó O r o s z L á s z l ó Pécsi középkori városfal O r o s z L

Részletesebben

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során?

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során? Ha mindez így marad, akkor ez ennek a 140 éves történetnek a vége BUKSZ-beszélgetés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feloszlatásáról Lővei Pál Klaniczay Gábor A BUKSZ-Beszélgetéseket lapunk első évtizedében

Részletesebben

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Sümegi József A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Kísérlet a bátai bencés monostor alaprajzának rekonstruálására A bátai monostor jelentősége a középkorban Báta bencés apátsága

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor

BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor BÁNSÁGI ÁHÍTAT T. Székely László Czank Gábor SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 41. A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI 9. Szerkeszti/Redigit: Barna Gábor MTA-SZTE

Részletesebben

Egy utazás arra mindenképpen jó, hogy ne bízzuk el magunkat. Különösen nem,

Egy utazás arra mindenképpen jó, hogy ne bízzuk el magunkat. Különösen nem, [ Jegyzet Kempf úr öntudata Gondolatok Európáról, a polgárság tiszteletérõl és a hagyományokról E számunk szerzõi: BERECZ ÁGNES irodalomtörténész a Ráday Gyûjtemény vezetõje BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész,

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL

Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL 1978. január 6-án a Budapest, III. Bécsi út 269. sz. telken egy irodaház alapozása közben két nagyméretű kőládára bukkantak. A lelet érthetően nagy izgalmat

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN 3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN A TELEPÜLÉSSZERKEZET, MINT GÉNBANK Eger példáján Körmendy Imre tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem Elöljáróban érdemes néhány alapfogalmat

Részletesebben

SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE

SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE SOMOGYI MÚZEUM Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula FÜZETEI 1. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben