Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ A közbeszerzési eljárás tárgya: Árubeszerzés: Dombóvár, április

2 I. Általános információk Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérőnek e dokumentáció rendelkezésre bocsátásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásaival összhangban segítse a közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattételt. A dokumentáció kiegészíti, részletezi, szükség szerint értelmezi az ajánlati felhívásban fellelhető információkat, ahhoz képest lényegi új információt nem tartalmaz. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció az eljárás elválaszthatatlan szerves részét képezi, és mint ilyen együtt kezelendő. Szintén szándéka az ajánlatkérőnek, hogy az ajánlatok formájának előírása, egységesítése révén könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát. Kérjük, hogy ennek érdekében a dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át! Fontos, hogy a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ügyeljenek arra, hogy az ajánlat, valamint a mellékletek (nyilatkozatok) aláírás nélkül nem fogadhatók el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közbeszerzési eljárás sajátosságainak megfelelő főszabályokra az ajánlati felhívás és a dokumentáció utal, de a törvény rendelkezéseinek ismerete szükséges a megfelelő ajánlat elkészítéséhez. Ugyancsak figyelmükbe ajánljuk, hogy jelen dokumentációban nem ismételjük meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, hanem azzal összhangban részletesebben kifejtjük a sikeres ajánlattételhez szükséges információkat. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció együtt kezelendő! Dombóvár, április Gulyásné Kovács Zita sk. intézményvezető április 2

3 1. Ajánlatkérő (megrendelő): II. Ajánlattételi információk Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u Kapcsolattartók: Gulyásné Kovács Zita Tel: Fax: Közbeszerzés tárgya és mennyisége összesen 1.784,59 kg mennyiségben. A fenti 9 hónapra tervezett mennyiségtől az ajánlatkérő + 10%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során. Az ezen a határon belül való többlet igény esetén a megajánlott egységárat tartani kell, függetlenül attól, hogy egy-egy intézményen belül milyen mértékű többlet igény jelentkezik. Amennyiben a tervezett listához képest a teljesítés során az adott évben akár termékféleségből, akár egységből kevesebb valósul meg, konzekvenciákat nem von maga után. Az elszámolás alapja az ajánlatban megadott egységár, mely a ténylegesen szállított mennyiségekkel szorozva adja a számlázandó összeget. A dokumentáció V. fejezetében részletezettek szerint. 4. Ajánlattevő, alvállalkozó Kérjük, a pontos és helyes alkalmazás érdekében feltétlenül tanulmányozzák át a Kbt. 4. -ának 1. és 2. pontjában foglalt értelmező rendelkezéseket. 5. A közbeszerzési eljárás típusa, és jellemzői A beszerzés az ajánlatkérő becslése alapján figyelembe véve a Kbt át a Kbt. Második Része szerinti uniós értékhatárt elérő eljárásrendbe tartozik. Nyílt eljárást folytatunk le, ami olyan egyszakaszos eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Az ajánlattételi határidő lejártával fellép az ajánlati kötöttség. Az ajánlatkérő dokumentáció készítésével segíti a potenciális ajánlattevőket a megfelelő ajánlattétel érdekében. A bírálat során történik az ajánlattevők alkalmasságának, illetve az ajánlatok érvényességének vizsgálata, és az érvényesnek minősített ajánlattevők ajánlatainak részletes értékelése, és rangsorolása. 6. Részvételi feltételek (kizáró okok és alkalmasság), igazolási módok Külön felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt ában foglaltakkal együtt gondosan tanulmányozzák a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó elő április 3

4 írásait is, továbbá kizáró okok igazolásával kapcsolatosan a Közbeszerzési Hatóság KÉ évi 057. számában (2014. május 16.) útmutatóját. Az ajánlati felhívás III.2.2) P1.) pontja tekintetében kérjük, szíveskedjenek ajánlattevői nyilatkozatot csatolni arról, hogy valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény részéről az összes bankszámlájukra vonatkozó nyilatkozatot csatolták, továbbá, hogy a felsoroltakon kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezetnek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy fentieket az ajánlatkérő a bírálat során a cégkivonatban foglaltakkal összevetve ellenőrzi. 7. Az ajánlatok, illetve benyújtásával kapcsolatos információk Az ajánlattételi határidő: az ajánlati felhívás IV.3.4) pontjában megjelölt időpont. (magyar idő szerint). Az ajánlatokról, illetve benyújtásukkal kapcsolatos szabályokról a Kbt. 60., 61. -a rendelkezik. Az ajánlatkérő kéri az ajánlati felhívás VI.3) 2. pontjában foglaltak szerinti benyújtást. Sérülésmentesen nem bontható kötésként javasoljuk a következő módot: Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 8. Az ajánlatok bontása Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődik az ajánlati felhívás IV.3.8) pontjában szereplő helyszínen, és mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek a Felolvasólap -on szereplő információk. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet legkésőbb a bontástól számított öt napon belül az összes ajánlattevőnek eljuttat. Mivel a jegyzőkönyvek és hiánypótlási felhívások faxon és/vagy ben kerülnek megküldésre, ezért szükséges ezen elérhetőségi adatok (valamelyikének) megadása a Felolvasólapon. 9. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában az érvényes ajánlatok elbírálására a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerinti módszert határozta meg, amely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. E szempontból rangsorolja az érvényes ajánlatokat, és állapítja meg a nyertes ajánlattevőt, adott esetben a második helyezettet [lásd az ajánlati felhívás VI.3) 16. pontját]. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat aránytalanul alacsonynak ítélt árat tartalmaz a megkötni kívánt szerződés tárgyára figyelem április 4

5 mel, az ajánlatkérő a Kbt ában foglaltak szerint jár el. Az ajánlati árat nettó módon ÁFA nélkül kell megadni, Ft-ban. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az áruknak erre a helyre történő szállítását, valamint az intézmény alkalmazottainak történő átadását. Az ajánlattevő az általa megajánlott áron felül egyéb jogcímen (szállítási díj, csomagolási díj, stb.) költséget az ajánlatkérővel szemben nem érvényesíthet. 10. Kapcsolattartás, kiegészítő információk Az ajánlatkérő a kapcsolattartást a dokumentáció ajánlattevő általi átvételének/ letöltésének visszaigazolásán megadott kapcsolattartó személyen és elérhetőségeken keresztül gyakorolja, ez joghatályos közlésnek minősül. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ajánlati felhívás VI.3) 5. pontja értelmében a dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! Kérjük a kitöltött és aláírt visszaigazolást visszajuttatni az ajánlati felhívás I.1) pontjában megadott címre és/vagy fax számra! A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti kapcsolattartás elsősorban elektronikus úton ( ) történik. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az eljárás során az általa megadott címet rendszeresen ellenőrizze. Az ajánlatkérő által megküldött dokumentumok késedelmes megnyitásából vagy elolvasásából eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt címére küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. Az ajánlatkérő valamenynyi dokumentummal együtt annak átvételéről szóló visszaigazolás mintát küld, kéri annak kitöltését és aláírását követő elektronikus úton történő haladéktalan visszajuttatását. Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kizárólag írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő által megjelölt kapcsolattartótól. A Kbt (5) bekezdés alapján a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben kell megadni, kérjük, esetleges kérdéseiket erre figyelemmel szíveskedjenek feltenni. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás I.1) pontjában megjelölt címre kell a kérdéseket megküldeni, a könnyebb megválaszolás érdekében szerkeszthető formátumban (is). Az ajánlatkérő a fentiektől eltérő elérhetőségeken való esetleges megkeresések tekintetében felelősséget nem vállal. 11. Ajánlatok nyilvánossága, üzleti titok védelme Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt ában foglaltakra. 12. Az ajánlattétel költsége, illetve a dokumentáció használata Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell viselni, ilyen (vagy hasonló) jogcímen anyagi jellegű igény nem követelhető az ajánlatkérőtől április 5

6 Jelen dokumentáció csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő és az alvállalkozók (illetve ezek alkalmazottai, meghatalmazottjai) részéről használható fel, kizárólag jelen közbeszerzési eljárás során. Egyéb jellegű felhasználás esetén az ajánlatkérő írásbeli hozzájárulása szükséges. 13. Ajánlati kötöttség A Kbt. 83. (7) bekezdése alapján árubeszerzés esetén az ajánlati kötöttség kezdetétől (ajánlattételi határidő) számított 30 nap. A Kbt (5) bekezdés alapján a nyertes és adott esetben a második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. 14. Szerződés A szerződéstervezet a dokumentáció IV. mellékletében található. A Kbt (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban az írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban, kivéve a Kbt (8) bekezdésében foglalt eseteket. A szerződés tartalmára a Kbt ában, módosítására a Kbt ában foglaltak vonatkoznak. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Kötbér: A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás teljesítés, illetve a nem teljesítés esetére. A kötbér kifizetése nem érinti az ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Az esetlegesen felmerült kötbér a soron következő szállítói számlában kerül érvényesítésre. Hibás teljesítés: Hibás teljesítésnek számít, ha a leszállított élelmiszer (alapanyag) nem felel meg a dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra (pl. sérült csomagolású, rövid szavatossági határidejű, érzékszervi úton megállapítható nem elfogadható állagú), vagy ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg, és ezzel meghiúsul annak rendeltetésszerű felhasználása (hibás teljesítés esetén az Intézmény dönthet az áru átvételéről). Nem teljesítés: Nem teljesítésnek minősül, ha a megrendelt élelmiszer egyáltalán nem érkezik meg. Kötbér mértéke: Hibás teljesítés vagy nem teljesítés esetén az érintett mennyiség értékének 5 %-a. Hibás teljesítés és nem teljesítés esetén a szállító az érintett tétel ellenértékére értelemszerűen nem tarthat igényt, kivéve, ha hibás teljesítés esetén az intézmény az áru átvételéről dönt. Ez utóbbi esetben az átvételkor az intézmény nyilatkozik, hogy az érintett tétel(eke)t milyen (csökkentett) értéken hajlandó átvenni. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél előre nem látható, rajta kívül álló okból eseti jelleggel valamely szállítást nem lenne képes időben, vagy az előírtaknak április 6

7 megfelelően teljesíteni, akkor intézkedhet, hogy kizárólag ilyen esetben helyette más szállító teljesítsen. Ez nem jelent hibás teljesítést vagy nem teljesítést, ha egyébként a teljesítés (valamint a helyettesítő szállító) minden feltételnek megfelel, és az ajánlatkérőt az akadályoztatásról annak felmerülése után haladéktalanul értesítik. 15. Egyebek: Az ajánlatkérő a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is szíveskedjenek kitölteni. A Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is szíveskedjenek kitölteni április 7

8 Ellenőrző lista Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Az ajánlat elküldése előtt kérjük, ellenőrizzék a következőket: 1. Hiánytalanul kitöltötték a felolvasólapot, és cégszerűen aláírták 2. Minden mellékletet csatoltak, a felhívásban előírtaknak megfelelően 3. A nyilatkozatokat cégszerűen aláírták 4. Összeállították a komplett eredeti példányt, majd folyamatos oldalszámozással látták el az oldalakat (a mellékleteket is beleértve), illetve oldalszámokra való hivatkozással tartalomjegyzéket készítettek hozzá, továbbá a nyilatkozatokat aláírták, pecsételték 5. Az eredeti példányt sérülésmentesen nem bontható módon összefűzték 6. A papíralapú garnitúrát a célnak megfelelő (jól záródó, kevésbé sérülékeny) borítékba vagy dobozba csomagolták és lezárták 7. A csomagolásra jól láthatóan ráírták: HALKÉSZÍTMÉNYEK ÉS TAR- TÓSÍTOTT HALAK BESZERZÉSE, 2015/05/29-15:00 előtt nem bontható fel!, postai feladás esetén Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó! 8. Intézkedtek, hogy az ajánlat határidőre megérkezzen az ajánlatkérőhöz (ajánljuk, hogy postai megküldés esetén ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként adják fel) április 8

9 III. Mellékletek Az ajánlatok felépítése, a dokumentumok sorrendje: (ajánlott) Felolvasólap (a megadott minta alapján) Tartalomjegyzék Az ajánlat mellékletei (lehetőleg a megadott sorrendben) Kizáró okok fenn nem állásának igazolása Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról (1/Mo. vagy 1/NMo. melléklet) Külön nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében (2. melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdés szerinti kizáró okokról (3. melléklet) Kbt. 58. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat (4. melléklet) Szükséges ajánlattevői igazolások Pénzügyi és szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai Pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai Referenciákról szóló nyilatkozat (5. melléklet) - Másik fél által adott referenciaigazolás (adott esetben) HACCP feltételek igazolása, bemutatása Egyéb dokumentumok Kbt. 36. (5) bekezdésével összefüggő nyilatkozat (6. melléklet) Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat (7. melléklet) Kbt. 60. (5) bekezdés szerinti nyilatkozat (8. melléklet) Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat (9. melléklet) Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti nyilatkozat (10. melléklet) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata (11. melléklet) Pénzügyi intézmények összességéről szóló nyilatkozat (12. melléklet) Aláírási címpéldány Nyilatkozat a részletes ajánlathoz (13. melléklet) Kitöltött részletes ajánlat (közbeszerzési műszaki leírás alapján) Cégbírósághoz benyújtott változás bejelentési kérelem (adott esetben) Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás (adott esetben) április 9

10 FELOLVASÓLAP Ajánlatkérő neve, címe: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés Az eljárás elnevezése: Az eljárást megindításának dátuma: 2015/04/03 AJÁNLATTEVŐ ADATAI Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye): Cégképviseletre feljogosított személy neve: A cégképviseletre jogosult általi meghatalmazás esetén az eljárásban való képviseletre jogosult meghatalmazott neve: Cégjegyzék száma: Adószáma: Kapcsolattartó neve: Telefon: Fax: Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), címét (székhelyét, lakóhelyét), cégjegyzék számát és adószámát, közülük meg kell jelölni az eljárásban való képviseletre feljogosított vezető ajánlattevőt, továbbá a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, elérhetőségeit. (A táblázat ennek megfelelően alakítható.) AJÁNLAT ADATAI Az eljárásban az ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjeként nyilatkozom, hogy az alábbi ajánlatot tesszük: Ajánlati ár: Ft, nettó..,. év.. hó nap képviseletre jogosult aláírása április 10

11 1/Mo. melléklet NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOKRÓL Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén (A nyilatkozat a táblázat 4. és 5. oszlopának ajánlattevő általi szükség szerinti kitöltésével csatolandó az ajánlatba, a szükséges igazoló dokumentumokkal együtt.) Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye): Képviseletre feljogosított személy neve: A fenti eljárásban az ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjeként az alábbi nyilatkozatot teszem: A kizáró okok fenn nem állását az alábbiak szerint kívánjuk igazolni: Kizáró ok Igazolás módja [310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2. ] Az ajánlattevő a következőképpen igazolja Csatolt dokumentumok oldalszáma az ajánlatban Kbt. 56. (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattó1 (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi [Korm. rend. 2. a) pont] a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat [Korm. rend. 2. a) pont] az ajánlatkérő ellenőrzi - A Kbt. 25. (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését április 11

12 c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítvány; cég esetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat [Korm. rend. 2. b) pont] a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi [Korm. rend. 2. c) pont] az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, amenynyiben a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adóés vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás [Korm. rend. 2. d) pont] az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata [Korm. rend. 2. e) pont; Kbt. 58. (5) bek.] ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat az ajánlatkérő ellenőrzi április 12

13 befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el h) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült i) korábbi közbeszerzési eljárás eredménye-ként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis hatósági erkölcsi bizonyítvány [Korm. rend. 2. g) pont] kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni [Korm. rend. 2. g) pont] az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata [Korm. rend. 2. e) pont; Kbt. 58. (5) bek.] közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megaz ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során április 13

14 adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti valósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során [Korm. rend. 2. h) pont] k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECDtagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) kc) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető [Kbt. 56. (1) bekezdés] ka) és kb) alpont tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó ka) és kb) alpont tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó kc) alpont tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy: olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges az ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlatkérő ellenőrzi (2. melléklet) április 14

15 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni [Kbt. 56. (2) bek.] tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani Kbt. 56. (2) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn [Korm. rend. 2. j) pont] (3. melléklet) Megjegyzés: A sárgával kiemelt esetekben lehet szükséges az ajánlattevők részéről a megfelelő igazolás csatolása, amely ajánlattevői minőségétől függően eltérő lehet. A táblázat 4. oszlopát ennek figyelembe vételével töltse ki az ajánlattevő mindazon sorokban, ahol kiemelés található. Igazolás/nyilatkozat csatolása esetén ne feledjék az oldalszámra történő hivatkozást beírni az 5. oszlopba...,. év.. hó nap képviseletre jogosult aláírása április 15

16 További információk a kizáró okok fenn nem állásának igazolásával, ellenőrzésével kapcsolatban: Kizáró ok Kbt. 56. (1) e) Kbt. 56. (1) f) Információ az (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni [Kbt. 56. (3) bek.] a meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ellenőrzést az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi határidő és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése között is elvégzi [Kbt. 57. (3) bek.] a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott [Korm. rend. 11. (1) bek.] a hatósági igazolást ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy nincs a gazdasági szereplőnek egy évnél régebben lejárt köztartozása az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy az ajánlatkérő, vagy az ajánlatkérőn kívüli szervezet más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt [Korm. rend. 11. (2) bek.] ha jogszabály a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az ajánlattételi vagy részvételi határidő a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik [Korm. rend. 11. (3) bek.] a meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ellenőrzést az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi határidő és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése között is elvégzi [Kbt. 57. (3) bek.] Kbt. 56. (1) g) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a honlapján a Kbt. 56. (1) bekezdés g) pontja alapján érintett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági szereplőkről a személyes adatok sérelme nélkül tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig. Ha a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító vagy a határozatot meg-változtató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Amennyiben az adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került a keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről [Korm. rendelet 11. (4) bekezdés] ezen kizáró ok alkalmazásakor csak a március 15. követően indult hatósági ügyekben feltárt jogsértések vehetőek figyelembe Kbt. 56. (1) i) Kbt. 56. (1) j) Kbt. 56. (1) kc) a meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ellenőrzést az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi határidő és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése között is elvégzi [Kbt. 57. (3) bek.] az ajánlatkérő az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás időpontjának megjelölésével köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés j) pontja szerinti kizárásról, és a kizárás időpontjáról [Kbt. 56. (7) bek.] a kc) alpont vonatkozásában a nyilatkozat benyújtása mellett a nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség hatóságok, más szervezetek megkeresése nem terheli és kizárólag a tudomására hozott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani [Korm. rend. 8. (2) bek.] április 16

17 Kbt. 56. (2) a kc) alpont alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni [Korm. rend. 8. (3) bek.] a Kbt. 56. (2) bekezdésének alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételi jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni [Korm. rend. 8. (1) bek.] a nyilatkozat benyújtása mellett a nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség hatóságok, más szervezetek megkeresése nem terheli és kizárólag a tudomására hozott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani [Korm. rend. 8. (2) bek.] Hivatkozás: A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában (2014. május 16.) megjelent útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában április 17

18 1/NMo. melléklet NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOKRÓL Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén (A nyilatkozat a táblázat 4. és 5. üres oszlopainak ajánlattevő általi kitöltésével csatolandó az ajánlatba, a szükséges igazoló dokumentumokkal együtt.) Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye): Képviseletre feljogosított személy neve: A fenti eljárásban az ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjeként az alábbi nyilatkozatot teszem: A kizáró okok fenn nem állását az alábbiak szerint kívánjuk igazolni: Kizáró ok Igazolás módja [310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 4. ] Az ajánlattevő a következőképpen igazolja Csatolt dokumentumok oldalszáma az ajánlatban Kbt. 56. (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonata (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolás amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki erre az esetre, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonata (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolás amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki erre az A Kbt. 25. (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését április 18

19 c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társa- esetre, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonata (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolás amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki erre az esetre, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonata (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolás amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki erre az esetre, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazo április 19

20 dalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett köz- lása; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amenynyiben az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonata (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolás amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki erre az esetre, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az ajánlatkérő ellenőrzi április 20

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Címzett: Tárgy: Felkérés árajánlat-tételre Tisztelt Hölgy/Úr! Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben