Önkormányzati hírek MEGEMLÉKEZÉS. terasttt*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati hírek MEGEMLÉKEZÉS. terasttt*"

Átírás

1 terasttt* Acsteszér 9 0 község havi lapja III. évfolyam 8. szám 30. Ára: 100 Ft MEGEMLÉKEZÉS I. A mindenszentek és az azt követő halottak napja a katolikus (és az ortodox) keresztény egyház ünnepe, mely egy házi jellegén túl fokozatosan népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetőbe meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az embe rek gyertyát gyújtanak és elveszített szeretteire emlékeznek. Az ünnep alkalmával november 1-én szombaton 5 órakor az ácsteszéri temetőben közös megemlékezést tart az Egyház és az Önkormányzat, melyre minél több résztvevőt várnak és invitálnak. Pintér Gábor Önkormányzati hírek Októberben nem volt Testületi ülés, ezért Lünk György polgármester urat kérdeztem a szeptember végi és októbe ri történésekről. Szeptember 26-án Bakonyszombathelyen emlékeztek Be nedek Elek születésnapjára. Az eseményre Hanig Antal csatkai polgármesterrel együtt Lünk György is hivatalos volt. 27-én nagyszámú túrázó lepte el Ácsteszért és a környező turista utakat. A Táncsics túra többeket vonzott falunkba. 3 útvonalat járhattak be a résztvevők. A szervezésben és a lebonyolításban az Önkormányzat is segített. Szintén szeptember 27-én a Megyeházán zászló avatás volt, ahol az ácsteszéri zászló is helyet kapott.

2 2. oldal Ácsteszér község havi lapja Október ig Lünk György egy szakmai úton vett részt Mór Antal akai és Hanig Antal csatkai polgármester rel Dortmundban egy több, mint 150 éves hagy ományokkal rendelkező szivattyúgyárban. Október 7-én Póczi Zsolt képviselő lemondott a képviselői mandátumáról. Az utódja a 2006-os választá son az utána következő képviselőjelölt lesz. feltéve, hogy vállalja a munkát. A legközelebbi testületi ülésen dől el, hogy ki lesz az utódja. Az érdemi munkát a lemondás nem befolyásolja, mert a testület 1 fővel kisebb létszámban is döntésképes. A hónap elején az iskola és a Takarék Szövetkezet előtti részt elplanírozták. A kitermelt fold helyett zúzott kő kerül az útra. Gurdon András f ELISMERÉS 1 A közelmúltban Klupács András Kistérségi Coordinátort, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz tési Ügynökség KHT, Királyi Régió Díjjal tüntette ki. Az szerkesztősége gratulál András nak a díjhoz, munkájához további sok sikert és - ami re most a legnagyobb szüksége van- jó egészséget kíván.. A szerk. nevében: Pintér Gábor, j - T - r neszánsz éve" Magyarországon abból az alkalomból, hogy 550 éve koronázták királlyá Hunyadi Mátyást. Eddi gi hagyományainknak megfelelően ez a nap is ünnepség gel kezdődött, melyet az iskola előtt tartottuk. Szeretettel fogadtuk gútai testvériskolánk küldöttségét és a meghívott vendégeinket. Zászlóinkat alkalomhoz illő zenére és kor hű viseletbe öltözött tanulókkal kísértük a megemlékezés helyszínére. Az ünnepi beszéd után az iskola falán elhe lyezett Benedek Elek domborműnél iskolásaink, óvodása ink és gútai vendégeink koszorút helyeztek el. - JTJül Iskolai hírek "KIRÁLYI" BENEDEK ELEK NAP AZ ISKOLÁBAN szeptember 26. Az idei Benedek Elek Napunkon programjainkat rene szánsz elemek színesítették, ugvanis a 2008-as év a "ReDélelőtt a vetélkedőké volt a főszerep: alsós és felsős csa patok mértek össze tudásukat a felkészüléshez kiadott me sék, mondák alapján. A vetélkedőkkel párhuzamosan megkezdődtek a kézműves foglakozások: lehetett gyön gyöt fűzni, koronát, lovagi páncélt, reneszánsz füzetet, sóliszt nyakláncot készíteni. A királyi lakomát szorgos szülői kezek készítették, mely nek sikeréhez nagyban hozzájárultak az ácsteszéri konyha dolgozói is. Ezúton szeretnénk mindannyiuknak megkö szönni! Ebéd után felvonultak udvarhölgyeink a progra mok helyszínén, a falu főterén felállított színpadon. Két udvari bolond olvasta fel a "nagyotmondó" pályázatra be érkezett díjazott írásokat, majd barantások léptek színpad ra. Ezt követően Hidán Csaba történész, régész tartott elő(folytatés a következő oldalon)

3 Ácsteszér község havi lapja adással, mesemondással egybekötött Mátyás-kori fegyver-és viselet-bemutatót. Előadása végén színpadra szólí totta a mi Mátyás királyunkat, Huszti János személyében, akire az a kellemes feladat hárult, hogy a legszebb udvar hölgyeknek (Kovács Anikó, Hanke Vanessa Kolett, Hujber Anita) átadhatta királyi oklevelét. A nyolcadik osztályosok reneszánsz tánccal varázsolták el a közönsé get, majd táncház következett. Ezután értékeltük az előze tes kiírásunkra érkezett képzőművész, számítógépes, rajz és kisplasztikái alkotásokat, melyekkel iskolánk auláját díszítettük. Diákjainkon kívül készítettek még pályamű veket Gutáról, Császárról és Bakonysárkányról. Az ered ményhirdetés közben kezdetét vette a lovagi torna, bár er re egy kicsit kevés idő jutott, hisz a bejáró tanulók busz indulása miatt időben be kellett fejezni a játékokat. Azért lehetett egy kicsit ismerkedni ősi írásunkkal, a rovásírás sal, lehetett Kinizsit megszégyenítve malomkövet kitarta ni, volt lehetőség pingpongozni és játékos lángosevő ver senyen is részt venni. 3. oldal róság 60 ezer ember sorsáról döntött. 447 főt ítéltek halálra, és 189 főt ki is végeztek.erre a sorsra jutott Szálasi Ferenc is, valamint a háborús kormányok miniszterelnökei is október 12-én halt meg Corvin János herceg, Má tyás király fia, aki Edelpeck Borbálától 1473-ban, házassá gon kívül született. Mátyás-mivel nem volt törvényes örö köse- őt szánta utódjául, ezért gondos nevelésben részesí tette, herceggé emelte. Apja halála után a főurak mégis II. Ulászlót választották királlyá. Corvin János megelégedett a szlavón hercegséggel. Fiatalon, váratlanul hunyt el október 17-én született Deák Ferenc, a reformkor és a kiegyezés korának nagy formátumú politikusa. A for radalom idején igazságügy-miniszter, de nem vett részt a szabadságharcban, hanem visszavonult birtokára. A bukás után a passzív ellenállás példaképévé vált. Az ő cikke nyo mán ( Húsvéti cikk ) kezdődtek meg a kiegyezési tárgyalá sok. A magyar nép a " haza bölcsé"-nek nevezte el október 22-én Budapesten halt meg Arany János, a XIX. századi magyar líra kiemelkedő alakja már cius 2-án született Nagyszalontán ben a Toldi című művével nyert pályadíjat és országos hímevet. Ekkortól mondhatja barátjának Petőfi Sándort is. A forradalomban nemzetőr volt tól az Akadémia titkára, majd főtitká ra. Időskori versei - az Őszikék - a nagyvárosi magányáról, a földszeretetéről tanúskodnak október 23-án politikai tömegtüntetések sorozata kezdődött Budapesten, amelyek változásokat, demokrati kus átalakulást követeltek. Ezekből az eseményekből rob bant ki a forradalom, ami fokozatosan nemzeti szabadság harccá vált. Igaz, nagyon rövid ideig tartott október 24-én New Yorkban kirobbant a tőzsde krach és ezzel kezdetét vette a gazdasági világválság. Ezen a napon- a " fekete csütörtök"-ön - a tőzsdén a részvények példátlan eladása kezdődött el. A betétesek tömegesen vet ték ki betétjüket, a bankok fizetésképtelenekké váltak. A A kicsit hűvös idő ellenére jól sikerült ez a nap, mindenki válság átterjedt a világra, s hazánkra is. A termelés csökkent, a beruházások elmaradtak, megnőtt a munkanélküliség. A találhatott magának kedvére való szórakozást. A nap sikeres megrendezéséhez sok segítséget kaptunk, válságból csak 1933-ra sikerült a világnak kilábalni október 25-én Buda, Pest és Óbuda egyesülésével amiért mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani! Kovácsné Villand Lívia született meg Magyarország fővárosa, Budapest. Az egyesü lést követően indult fejlődésnek a város. Sugárutak épültek, megjelent a villamos, átadták -London után Európában má sodikként, de a kontinensen elsőkén t- a földalatti vasutat. A lakosság az 1869.évi 300 ezerről 1910-re 1 millió 110 ezer október 2-án Klapka György tábornok megkezdte főre emelkedett. Budapest világvárossá fejlődött. Komárom várának átadását az osztrák hadseregnek A vár a október 31-én Budapesten és Magyarországon világosi fegyverletétel után semmilyen felszólításra sem ad győzött az " őszirózsás forradalom", amely lényegében ta meg magát. A kapitány olyan megállapodást kötött, hogy a várban tartózkodók menlevéllel szabadon elvonulhatnak, polgári demokratikus forradalom volt. Az első világhábo büntetlenséget kapnak, s ha akarják, külföldre szóló menle rú után széthullott az Osztrák-Magyar-Monarchia, az ural velet is biztosítanak számukra.. Klapka is így menekült kül kodó, az utolsó császár( IV.Károly ) már nem tudta érvé földre, s így menekült meg Jókai Mór is, akinek nevét fele nyesíteni akaratát, így október 3l-re virradó éjjel megala kult a Magyar Nemzeti Tanács, Károlyi Mihály vezetésé sége, Laborfalvy Róza íratta rá a vár védőinak listájára. vel, akit később miniszterelnöknek neveztek ki. A vér nél október 3-án érkezett a mátyásföldi repülőtérre a kül győzött forradalom után kikiáltották az első magyar magyar háborús főbűnösök első csoportja, köztük Szálasi polgári köztársaságot. Ferenc,Bárdossy László, Imrédy Béla és mások. A népbí Gubucz Lajosné Jeles történelmi események

4 , 4. oldal Ácsteszér község havi lapja EGYHÁZI HÍREK November 16 : - Évközi 33.vasárnap November 19 : - Árpádházi Szent Erzsébet - a szeretet nagy szentjének tekinti az Egyház. November 2 1 : - Szűz Mária bemutatása a jeruzsálemi templomban. November 22: - Szent Cecília - Vértanú halált halt. November 23: - Krisztus Király ünnepe - e nappal záail le az egyházi év. November 30: -Advent 1. Vasárnapja. Volf Nándomé r Ahogy Acsteszéren történt Liturgikus naptár November-Szent András hava November 1. - Mindenszentek: - A szentek hatalmas seregére emlékezünk. Ők azok, akik átlépve a halál kapu ján lelkükkel elnyerték a mennyek országát. Példájuk arra bíztat, hogy mi is kövessük őket a szentek közösségébe. November 2.- Halottak napja: - Hitünk szerint életünk a halálban nem múlik el, csak átváltozik. Ezért emlékezünk kedves elhunytjainkra és imádkozunk lelki üdvösségükért. November 4. - Borromei Szent Károly - A Lago Maggiore mellett, Arona várában született a család har madik gyermekeként. A páviai egyetemen szerzett jogból doktori fokozatot ban a pápa bíborossá, majd milánói érsekké nevezte ki. Az egyházban is sok vissza élés történt, amit igyekezett megszüntetni. Ez időtájt pestis pusztított Milánóban, ahol becsülettel helytállt a betegek gondozása és ellátása terén is. Testi ereje elfogy ott, szentségekkel ellátva 1584 november 3-án Milánóban meghalt ben V. Pál pápa avatta szentté. November 5.- Szent Imre - Szent István és Boldog Gizella fia volt. Vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, 1031 szeptember 2-án sebeibe belehalt. November 9. A Lateráni Bazilika felszentelésének az ünnepe. November 10.- Nagy Szent Leó pápa ünnepe. November TOURS-i Szent Márton - Tizenkét éves volt, amikor szülei akarata ellenére jelentkezett katechumennek (hittanuló). A keresztségre készülőket nevezték így az egyházban. 371-ben püspökké szentelték. Ő lett templo munk védőszentje, ezért van a búcsúnk novemberben. November 12: - Szent Jozefát - Családja a fehér ruténok közül származott. A szülők ortodox vallásúak voltak, s gyermeküket Jánosnak keresztelték. Szerzetesként vette föl a Jozefát nevet. A pápához való hűsége miatt életére törtek november 12-én meggyilkolták ben IX. Pius pápa szentté avatta. Az 1956-os népfelkelés,- forradalom, -szabadságharc ese ményei az idős emberek számára átélt, megélt történelem, míg a fiataloknak tananyag, melyet kétféle módon és mi nősítésben is volt részük megismerni. A köztudatban elsősorban a fővárosban illetve néhány vi déki nagyvárosban zajló események maradtak meg, míg a kisfalvak "forradalmai" az idős emberek elmúlásával a fe ledés homályába vesztek és vesznek. Az 52-ik évforduló kapcsán -Mocsinka Tibi bácsi segítsé gével - elevenítsük fel szűkebb pátriánkban milyen esemé nyek történtek, hogy emlékszik azokra az időkre. "Pontosan emlékszem az ácsteszéri "forradalom" első napjára. A vágási oldalban voltak földjeink, azon a na pon is ott dolgoztunk a bátyámmal, az őszi betakarí tást végeztük. Amikor délben hazajöttünk, már az ud varban hallottuk, hogy a Táncsics szobor felől zajongás hallatszik majd, valaki fennhangon elkezdte szavalni talpra magyart. Megyünk ki az utcára megnézni mi történik. Már a szomszédunk és harmadik szomszéd a bakonycsernyei Szarka Józsi is kint volt. Kérdezzük tő lük, hogy: mi van? Nem is tudjátok, hogy forradalom van? - mondták Majd lementünk Batthyány-ház sarká hoz - ahol most az óvoda van - megnézni mi ez a nagy felfordulás. Ott derült ki, hogy a balinkai bányában dolgozó részeg súri bányászok randalíroznak. A tanács háza ablakait verték ki, a mozdítható bútorokat az ut cára dobálták a bentieket a helyszínen törték össze. Az aktákat és minden egyéb éghető holmit kihordták az épület elé és eltüzelték. Amikor már nem volt mit el pusztítani átmentek a kultúrotthonba. Volt itt akkor egy jó színjátszó csoport. Közvetlen előtte kapott a Já rási Művelődési Osztálytól, a kopott régi helyett egy új színpadi körfüggönyt. Ezt is letépték, meggyújtották, mondván : feláldozzuk a Budapesten harcoló bajtársa inkért. Senki nem mert beleavatkozni, mivel a kocsma is és az előtte lévő rész is tele volt bányászokkal. Egye dül Horvát Magda tanítónő próbált tiltakozni, de sze gény ő is pórul járt. Megrugdalták, sőt a Benis Józsi aki egyébként már nem él - meg is pofozta. Amikor itt is "végeztek" mentek a rendőrségre. Egy

5 Acsteszér község havi lapja Joób István nevű ember volt akkor a KMB-s. Egyszer csak látjuk ám, hogy hozzák a rendőrt. Mondja ne künk a Sandl Pista - szegény már ő sem él- meglátjá tok felakasszák a Joób-ot. Valóban nagyon nézegették az gesztenyefákat, de szerencsére nem volt kötelük. Ebben az a szomorú, hogy ha megtették volna sem mertünk volna beavatkozni. Bevitték aztán a tanács házára ahol valamilyen módon elszabadult és egy mel lékajtón kiszaladva átugrott a kerítésen és elmenekült, annak ellenére, hogy néhányan üldözőbe vették. Ezen a kudarcon ugyan nagyon felbőszültek, de végül is olyan 3 óra tájban teherautókra szállva elhagyták a falút. Mi is visszamentünk dolgozni a vágási oldalba, - kuko ricaszár! vágtunk és kötöztünk. Egyszer csak mondja az apám, hogy lent az árokparton - ahol volt három nagy égerfa,- mintha lenne valaki. Menjél le nézd meg ki az. Odamegyek, hát a Joób oda volt elbújva. Arra kért bujtassam el. Belebujt az egyik szárkupacba én meg jól betakartam. Arra kért még, hogy ha hazame gyünk nézzem meg a feleségét és a lányát nem bántot ták-e, meg vigyek neki egy doboz cigarettát. Amikor hazajöttünk lementem ismét a sarokra, ahol még égtek a tüzek. Majd visszamentem a Joób-hoz vittem neki ci garettát és megnyugtattam, hogy a családdal semmi baj nem történt. Este aztán legnagyobb meglepetésem re bejött hozzánk és kérte, hogy éjszakára had bújjon el az udvaron és reggel majd elmegy a Juliska nővéré hez, aki a kisbéri kórházban volt főnővér. Begyújtot tam a műhelybe és ott töltötte az éjszakát. Bejönni hi ába hívtuk, nem mert. Reggel aztán valóban el is ment. A többi funkcionárius is mind elmenekült, csak sze gény Kun Zoli bácsit találták otthon- aki előtte Bárso nyoson volt főjegyző- neki el is látták a baját. Végül egy fára menekült fel. Számomra így kezdődött, én így éltem meg Acsteszéren az 56-os események első napját." Miért pont itt randalíroztak a súri bányászok? Tibi bácsi elmondja, hogy bizony ennek is oka van.. Történt, hogy a fent említett bányásztársaság a súri Sógorka kocsmában mulatozott, mígnem valamin össze vesztek és össznépi verekedés tört ki. A vendéglős Sógorka Miklós - az ácsteszéri Körzeti Megbízottat érte sítette, aki viszont Kisbérről kért segítséget, akik rövide sen meg is érkeztek és a főkolomposokat összeszedve át hozták őket Ácsteszérre. Akkor az forgott közszájon, hogy a szóbeli feddés mellett, alaposan helyben is hagy ták a renitenskedőket. Amikor aztán felborult a rend úgy gondolták itt az alaklom, hogy elégtételt vegyenek a falún az elszenvedett sérelmekért. Ha a bányászok randalírozását leszámítjuk a helybéliek körében, vagy részvételével történ- e említésre méltó ese mény faggatom tovább Tibi Bácsit. " A súriak előtt itt a falúban semmilyen esemény tör 5. oldal tént, de utána aztán itt is elkezdődött a huzavona. Kis béren megalakult a Forradalmi Bizottság és ezek hoz tak 6 db katonapuskát, hogy itt is legyen mivel védeni, őrizni a falút, a csavargó, vagy renitenskedő emberek től. Megalakítottunk két csoportot. Egyiknek a Góczán József, másiknak én voltam a vezetője. Meg csináltuk a beosztást és ennek megfelelően teljesítet tünk szolgálatot. Aztán itt a faluban is elindult egy olyan dolog, hogy akinek nézeteltérése volt egymással szemben, azok próbálták "elrendezni". Megindultak a szervezkedések, bíró választás, utcabizalmi választás stb. Engem is jelöltek valamilyen tisztségre, de a Sandl János bácsi - annak ellenére, hogy a két család nagyon jó viszonyban volt - azt mondta: nem közénk való, ávós őrmester volt. Ugyanis a határőrségnél szolgál tam három évig. Védtem a Magyar Népköztársaság ál lamhatárát. Oda hívtak be. Próbáltam volna csak nem bevonulni. Aztán ugye meglepték az erdőket, mindenki annyi fát lopott amennyit akart. Aki építkezett az megszedte magának az épületfát. Folyt a pálinkafőzés az ivászat stb. Voltak persze egyéb dolgok, de erről nyilvánosság előtt nem beszélnék. Majd az ismert módon változott a helyzet, megindult a helyreállítás minden fronton. Megalakult újra a rend őrőrs elég goromba emberekkel. A Joób már nem ke rült vissza. Elkezdődtek a retorziók. Ha valaki "tör leszteni" akart jó magyar módra, most újra itt volt a lehetőség. Visszakerült kisbérre a 6 db puska. Az ello pott faanyagokat is vissza kellett szolgáltatni, és voltak kisebb személyi felelősségre vonások is" Tibi bácsi visszaemlékezéséből, csak egy lakos szemé lyes tapasztalását ismerhettük meg. Bizonyára másoknak is -akik megélték ezeket az időket - megvan a maguk tör ténete. Ezek ismeretében lehetne a történek teljes és ke rek. Azt is tudni kell, hogy vannak minden időben olyan történések, melyeket utólag már a személyiségi jog és a jó ízlés szabta határok nem tesznek publikussá. Ezen írás is ezek figyelembevételével íródott. Mocsinka Tibor elbeszélése alapján Pintér Gábor Az aradi tizenhárom Mint minden évben, úgy 2008-ban is megemlékezünk az október 6-án, Aradon kivégzett honvédtábornokok ról, akik mártírhalált haltak a magyar szabadságért. Valamennyiük nevét kapásból sokan nem is tudnák hirte len felsorolni. Még kevésbé tudnánk elmondani azt, hogy honnan indultak, milyen származásúak voltak, milyen úton-módon érkeztek ahhoz az október 6-i naphoz, amikor olyan lenyűgöző, majdnem emberfelettinek tűnő bátorsággal viselték el a halált. Nem voltak egyforma ké pességű katonák, és egyformán sikeresek se, ez nyilván való. Azt valószínűleg bizonygatni se kell, hogy egyikük

6 6. oldal Acsteszér község havi lapja se készült kora ifjúsága óta mártírnak. Emberek voltak, akik egy igaz ügyért harcoltak, s haltak hősi halált. Most ismerjük meg őket, mint hétköznapi embereket. Aulich Lajos: 1793-ban polgári származású családban született Pozsonyban. Apja fogadós volt, fiát katonának nevelte. A magas, szőke, erős testalkatú férfit felettesei precíz, megbízható katonatípus megtestesítőjének tartot ták, olyannak, aki távol tartja magát a politikától. A for radalom után felesküdött a magyar törvényekre, s végig harcolta a szabadságharcot Görgei oldalán..az isaszegi csata egyik hőse volt, részt vett Buda visszafoglalásában, de betegsége miatt vissza kellett vonulnia. Bár nem tu dott magyarul, mindvégig hű maradt esküjéhez. Világos nál esett fogságba és kötél általi halálra ítélték. Még a ha lálos ítéletet kihirdető törzshadbíró is " kiváló embernek " nevezte őt. Damjanich János: 1804-ben született a Temes várme gyei Stazán, szerb határőr családban. Apja is katona volt. ő is annak tanult ban századosként Temesvárra he lyezték, ahol megnősült. Feleségül vette Csernovics Emiliát. A császári csapatoknál szolgált, de 1848 máju sában a szabadságharc katonája lesz. A tavaszi hadjárat legjelentősebb csatái az ő nevéhez fűződnek. Áprilisban súlyos baleset érte. Lovai megbokrosodtak, és ő kocsijá ról leugorva lábát törte: így a szabadságharc befejezésé ig harcképtelenné vált. Országgyűlési képviselő, s az aradi vár parancsnoki tisztjét is betöltötte. Betegen került fogságba. Haynau kötél általi halálra ítélte. Azon a sze kéren szállították a vesztőhelyre, amelyen a várból a sze metet hordták ki. Dessewffy Arisztid: Az Abaúj-Torna vármegyei Csá kányban született, 1802-ben, régi birtokos nemesi csa ládban. Katona apja őt is erre a pályára küldi. 20 eszten dei szolgálat után (1839-ben) kapitányi rangban vonult nyugdíjba. Sáros vármegyei birtokán gazdálkodott ban visszatér a katonai pályára a forradalom esz méjéén. Perczel Mórral együtt harcolt az augusztusi te mesvári ütközetben. Második felesége Szinyei Merse Emma ) megkísérelte kiszabadítani, de nem sikerült. A hadbíróság kötél általi halálra ítélte, de Haynau " kegyel méből" a kivégző osztag golyói végeztek vele. Holttest ét később családja Sáros vármegyei margonyi birtokára szállították (ma: Marhán). Kiss Ernő: Temesváron született 1799-ben, egy dúsgaz dag magyar-örmény család gyermekeként. Katonának tanult, 1848-ban már tábornokká nevezik ki. A világosi fegyverletétel után elmenekülhetett volna, de meggyőző dése volt, hogy semmilyen vétke nincsen. Vele közöltek először a halálos ítéletet, de mivel fegyverrel nem har colt a császári csapatok ellen, nem akasztófára ítélték. Egyedül neki engedték meg, hogy bekötetlen szemmel nézzen szembe a halállal. Az első sortűz nem végzett ve le, a golyó a vállába fúródott. Kivégzése előtt ezekkel a szavakkal búcsúzott a várkáplántól: "Szegény hazám! Vége mindennek! Isten büntesse meg hóhérainkat!" Holt testét október 8-án mostohatestvére vitette el a kivégzés helyéről. Alsóelemérben temették el (ma: Elemir). Knézich Károly: A horvátországi Veliki-Grdevacban szü letett 1808-ban. Apja horvát katonatiszt volt az osztrák hadseregben, anyja egy előkelő török pasa lánya. Ő is ka tonai iskolában tanul, és az osztrák hadseregben szolgál. Felesége hatására a forradalom eszméjét sajátjának érzi, ezért Damjanich oldalán áll harcba. A híres tavaszi hadjá ratok valamennyi győztes csatájában részt vett. Buda viszszafoglalásánál is ott van, de amikor tudomására jutott, hogy öccse a császári seregben a vár védői között harcol, hadtestének irányítását másra bízza. Haynau kötél általi halálra ítélte. Felesége a tragédiát követően megőrült és meghalt. Az árván maradt Knézich gyerekeket Bartakovics Béla egri érsek nevelte fel. Láhner György: Német származású, Turóc vármegyé ben, Necpálon született 1795-ben. Katonai pályáját a csá szári hadseregben kezdte meg. A szabadságharcban a had sereg felszereléséért és ellátásáért volt felelős. Neki csu pán ezt volt a bűne, hiszen fegyverrel nem harcolt a csá szár ellen. A kilenc kötél általi halálra ítélt körül harma diknak végezték ki. Holttestét még október 6-án éjjel el vitték a kivégzés helyszínéről és Damjanichcsal közös sír ba helyezték. Lázár Vilmos: A Torontál vármegyei Nagybecskereken született 1815-ben vagyontalan nemesi, magyar-örmény családban. Katonai pályára lépett, de 1845-ben kilépett a hadseregből. Feleségül vette báró Revitzky Máriát és viszszavonult zempléni birtokára ben az Első Magyar Központi Vasút tópénztárnoka lett. A szabadságharchoz 1848 októberében csatlakozott. Rokona, Lichtenstein her ceg hiába ígért kegyelmet neki, Haynau "kegyelemből" golyó általi halálra ítélte.a mindig józan, nyugodt és bá tor tiszt féltérdre ereszkedve fogadta a lövést. Kivégzésé nek színhelyén, az aradi sáncárokban találták meg földi maradványait, 1913-ban. Leiningen-Westerburg Károly gróf: A Viktória angol királynővel is rokonságban álló, német fejedelmi család ból származó gróf 1819-ben született a Hcssen nagyher cegséghez tartozó llbenstadtban. Katonai pályára lépett ben feleségül vette Sissény Elízt, s visszavonult földbirtokára gazdálkodni. Két gyermeke született. Az 1848-as események a magyar ügy mellé állítják. Temes várra rendeleik, ahonnan ezt írja feleségének: "..A kocka el van vetve. Az én sorsom Magyarországéval együtt jut dűlőre." Naplója a szabadságharc hadtörténetének egyik leghitelesebb forrása. Mindössze harminc évet élt, felesé ge huszonhárom évesen maradt özvegyen. Nagy-Sándor József: Nagyváradon született 1804-ben vagyontalan nemesi családban. 19 évesen lépett be az osztrák hadseregbe ben nyugdíjazzák, de a nemzet őrség megszervezésének megindulásakor azonnal szolgá latra jelentkezik. O lesz a Nemzetőrség főparancsnoka, s számos győztes csatában vesz részt. Aradon őt is felség

7 Acsteszér község havi lapja árulással vádolták, s kötél általi halálra ítélték. Ötödikként szólította a hóhér. Utolsó szavai ezek voltak:" Éljen a haza!" Poeltenberg Ernő: Egy gazdag osztrák jogász gyerme keként látta meg a napvilágot Bécsben. Alig 19 évesen már hadnagyként szolgált a császári seregben. A parancs szerint Magyarországra jött és esküt tett a magyar törvé nyekre, amihez haláláig hű maradt. Német anyanyelvén kívül franciául is kitűnően beszélt, magyarul viszont csak káromkodni tudott. Útban a kivégzés felé, végignézve társain, annyit mondott: "Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni!" A hóhér elsőként ve zette a bitóhoz. Holttestét csak 1932 után találták meg. Schweidwl József: Zomborban született, 1796-ban. Ka tonai pályát választott, s mindig a parancsot teljesítette. Harminc évi hű szolgálatáért osztrák nemesi rangot kapott."...ártatlanul halok meg- mondta a gyóntatópapnak. Én bécsi parancsra jöttem Budára, hogy esküdjem hűséget a magyar kormánynak. Eskümhöz és nemzetem hez hű maradtam. S íme engedelmességemnek ez a jutal ma." ítélete:" tiszti rangjának elvesztése mellett golyó ál tali halálra ítéltetik..." Kivégzése előtt beengedték hozzá elbúcsúzni fiát, aki maga is a börtön foglya volt. Török Ignác: Gödöllőn született 1795-ben. Bécsben tanult, mérnökként végzett, majd ugyanitt tanított is. Tanítványai közé tartozott Görgei és Klapka György is. Komárom várá nak erődítési igazgatója lett 1848-ban. Később a magyar vá rak és erődök műszaki vezetésével bízták meg. Fegyverrel sohasem harcolt a császári csapatok ellen, de mint a komáro mi vár megerősítője szálka volt az osztrákok szemében. A halálos ítéletet a legnagyobb nyugalommal fogadta. Még a kivégzése előtt is hadtudományi művet olvasott. Kötél általi halálra ítélték. Másodiknak végzett vele a hóhér. Vécsey Károly gróf: Pesten született 1807-ben, főneme si családban. Édesapja testőrkapitány, titkos tanácsos, édesanyja hercegnő. Katonai iskoláit Bécsben végzi. A szabadságharcban Damjanich oldalán harcol. A cári csa patok előtt teszi le a fegyvert. Császárhű családja elfor dult tőle. Haynau Arad és Temesvár ostromáért különös kegyetlenséggel sújtotta: utolsóként akasztatta fel, s vé gig kellett néznie társai kivégzését. A szemtanúk elbeszé lése szerint-mivel már nem búcsúzhatott el senkitől- az előtte kivégzett Damjanich János kezét csókolta meg. A vértanúk emlékét ma Aradon emlékoszlop őrzi október 6-a óta tizenegy tábornok földi maradványa nyugszik a tövében épült kriptában. Cubucz Lqjosné FŐZÉSI TANÁCSOK Karamellás krémes Lap: 25 dkg. liszt, kávés kanál szódabikarbóna, 10 dkg, porcukor, 5 dkg, vaj, 1 evőkanál méz + 1 sárgája. Ebből 2 vékony lapot sütni ( kb. 40x30 tepsin) 7. oldal 1. Krém: fél liter tejet, 2dl. vizet, 2 vanília pudingot, 2 evőkanál lisztet, lefőzni, majd 15 dkg. porcukrot, 25 dkg. ráma margarint kikeverni és a kihűlt krémhez adni. 2. Krém: 6 evőkanál kristálycukrot megpirítani, kb. 1 li ter vízzel felengedni, majd 500 ml. Hulala tejszínt felver ni és a langyos karamellt kanalanként hozzákeverni. Összeállítás: -lap, -vaníliás krém, -tejszínes krém -lap, -tetejére: 12dkg. porcukrot, 2 karamel lás pudingport, 2 evőkanál étolajat, kevés forró vízzel kenhetővé tenni és a lap tetejére kenni. ( a forró víz adagolását lassan végezd, éppen csak kenhe tő állapotú legyen, így biztosan megköt és nem folyik le.) Jó étvágyat! Buta Lászlóné HÁZUNK TÁJA Újra itt az ősz! Kertjeinkben a zöldségfélék is befejezik pályafutásukat. Még a fagyok beállta előtt fel kell szedni a gyökérzöldségeket és a még kint lévő karalábét, káposz tát és céklát. A felszedett zöldségeket meg kell tisztítani a földtől, majd gondosan szétválogatva az egészségeseket, betárolni. A gyökérzöldségek legjobb tároló helye a pince - ahol homokba rétegesen lerakva biztosan eltartható ta vaszig. A tárolásra alkalmatlan zöldségeket érdemes, a hibás részeket kivágva, alaposan megmosva ledarálni és sóval keverve üvegekbe rakni. így sokáig eláll. Nagyon jó ételízesítőt készíthetünk így: sárgarépából, petrezselyem ből paszternákból kiegészítve zellerrel, kevés karalábé val, káposztával, karfiollal, hagymával, zöldség zöldjével és más friss zöldfélével. A darálék minden kilogrammjá hoz 22dkg. sót kell keverni, így üvegbe téve a zöldséghi ányos időben jól használható ételek ízesítésére. Felhasz nálásakor mindig figyelemmel kell lenni a magas só tar talmára. A gyökérzöldségek felszedésekor érdemes kiásni néhány tő tormát is, mert jól eltartható a zöldségekkel a pincében, vagy megtisztítva, lemosva, fóliába csavarva a hűtőben. Tárolásánál alapvető feladat a kiszáradástól megvédeni. A torma nem csak a savanyúságok fűszernövénye, a sült kolbász kiegészítő fűszere, hanem gyógynövény is. Ható anyagai pusztítják a baktériumokat, serkentik az emész tést, vizelethajtó hatása is van és a reszelt gyökérből ké szült vizes borogatás enyhíti az ízületi fájdalmakat is. Mézzel keverve köhögés csillapító. A csípős anyagokon kívül tartalmaz még vitaminokat, aminosavakat, kalciu mot és magnéziumot is. Jelentős élettani hatása miatt érdemes kertünkben is ter meszteni. Különösen szép gyökere fejlődik a tápanyagok ban gazdag laza talajban. Száraz talajon jót tesz a fejlődé sének az öntözés. Telepíthető ősszel és tavasszal is az arasznyi darabok 3-5 cm. mélyre dugványozásával. Fontos kertnövényünk a cékla is, amit ha felszedtünk és a

8 8. oldal Acsteszer község havi lapja földtől megtisztítotmnk, jól tárolható a pincében. Tartó sításának másik módja ha megmosva felfőzzük és szele telve savanyúságként üvegbe rakva tároljuk. Nálunk leginkább a savanyúságként való felhasználása az elter jedt. Nem így Lengyelországban, illetve az északi álla mokban, ahol levesként és főzelékként is gyakran és szí vesen fogyasztják. A cékla igénytelen növény. Az embe riség már évezredek óta termeszti. Nagyon jó vitamin forrás és egészséges táplálék. Tele van az emberi szerve zet számára nélkülözhetetlen B és C vitaminokkal, kal ciummal, magnéziummal, valamint vörös színanyagok kal, melyek segítenek megakadályozni a daganatok képződését. Jó vérszaporító is, mert szervezetünk a ben ne lévő vasat tudja a legjobban hasznosítani. Tisztítja a májat és a vesét és jó hatással van az emésztésre is, mert egyenletessé teszi a gyomor és a belek működését. Kertjeinkben könnyen termeszthető és ha öntözzük, szebbre egyenletesebbre nő. Több fajtája van, de a konyhai feldolgozásra a hengeres alakú a legjobb. A haszonnövények betakarítása után gyűjtsünk össze minden növényi maradványt és rakjuk komposztálógödörbe. A gyorsabb bomlás végett kevés műtrágyával lo csolhatjuk is. A szépen letakarított kertünk talaját szór juk meg a korábbi években összerakott már elkészült komposzttal, műtrágyával és még a fagyok beállta előtt ássuk fel. így a talaj vízbefogadó képessége megnő és különösen a kötött talaj télen szétfagyva tavasszal mor zsalékos szerkezetű lesz, amibe aztán könnyen ültethet jük a zöldségnövények apró magvait. A tél beállta előtt sok munka akad a pihenőkertben is. Mindenekelőtt a tápanyag utánpótlást kell elvégeznünk A levelektől és más zöldanyagoktól megtisztított fák al ját és környékét meg kell szórni szerves trágyával, kom poszttal, esetleg műtrágyával, majd ezeket talajba kell ásni, mert így a beivódás hamarabb megtörténik és a csapadékkal együtt a gyökérig ér. Meleg őszön előfor dulhat, hogy még novemberben is le kell vágnunk a ma gasra nőtt füvet, mert a magasra nőtt cm-es fű a hó alatt tönkremegy, tavasszal rosszul sarjad. Meg kell metszeni a cserjéket, a bokrokból ki kell vágni a 4-5 éves hajtásokat, így helye lesz a tavasszal kitörő új haj tásoknak. Orgona fáinkról le kell vágni az elszáradt haj tásokat, magházakat, mert ha rajta marad tavasszal gyengébbek lesznek a virágok. A tél beállta előtt még a kerítéseket is át kell vizsgálni, a hézagokat, folytonossági hibákat ki kell pótolni ugyanis a vadak megtalálják a legkisebb réseket is és azon behatolnak a keretbe. A fák törzseit, fiatal cserjék hajtásait lerágva sok kárt okoznak. A megrágott növé nyek rosszul fejlődnek, kipusztulnak. Megvédhetjük fi atal fáinkat, ha a törzset újságpapírral, vagy vadhálóval, betekerjük, esetleg be is meszelhetjük így nem csak a vad nem tudja megrágni, de a fagy sem okoz kárt ben ne. Liebman Károly CSODASZARVAS Rekord agancsú gímszarvasbikát lőtt a képen látható bársonyosi illetőségi Hegyi Lajos, a helyi vadásztársaság tagja. A te rületük Bábolnával határos részén egy esti les alkalmával mindössze 10 perces várakozás után váltott ki a nyárfaerdőből a kukoricásba háremével a hatalmas agancsú bika. Az újsütetű Nimródnak ez volt élete második vadja, melyet sikerült teríték re hozni. Első látásra nem is sejtette milyen szerencsébe része sítette Diana istenasszony. Az agancs otthoni mérése már előre jelezte, hogy nem mindennapi szerencse részese. A hivatalos bírálatnál derült ki, hogy kg. súlyú az agancs, mely ter mészetesen magasan aranyérmes és az év végi összesítésnél egyéb országos rekordhelyezésre is igényt tarthat. Bizton állíthatom, hogy harminc éve, ilyen paraméterekkel rendelkező trófeát a megyében senki nem zsákmányolt, de lehet, hogy előtte sem. A helyi vadászok nevében némi egészséges vadászirigység gel ugyan, de szívből gratulálunk a kolléga úrnak a kapitá lis trófeához, melyet nyugodtan nevezhet az élete bikájá nak, hiszen ennek túlszárnyalására szinte esélye sincs. Pintér Gábor OLVASÓINKTÓL A magas rangú "vadászvendég" A sátorréti vadászházhoz érve a két hivatásos vadászt szo katlanul morózus hangulatban találtam. A karomat húzó bo ros flaska látványa sem váltott ki semmilyen kedélyállapot javulást. -Megkínálhatom az urakat egy pohár borral? - próbáltam kedélyeskedni, de csak még nagyobbakat szívtak a cigaret tába.

9 Acsteszér község havi lapja Kivettem a szekrényből egy poharat, félig töltöttem bor ral, majd jó magasról ráspricceltem a szódát. -Egészségetekre 1 - hát, ha ez sem segít, gondoltam, akkor tényleg nagy a baj. Nemrég fejeződött be a bérvadászta tás. Ha ezzel lenne gond, arról tudnék. Valami egyéb le het, ami depresszióba döntötte az egyébként víg kedélyű, társaságot kedvelő Nimródokat. -Na, fiúk, ki vele, mi a baj!- lendültem támadásba. Las san megeredt a nyelvük. Elmondták, hogy reggel itt járt a vadásztársaság és a termelőszövetkezet elnöke, és "alfa parancsot" kaptak, minek értelmében ma este bikát kell lövetni egy Budapestről érkező, magas rangú vendéggel. -Hát csak ez a baj? A budapesti vendég nyilván tudja lévén vadászember-, hogy egy alkalom semmire nem ga rancia. Ha ma este nem sikerül, majd eljön még egyszer. -Igen ám - ellenkeztek -, de nekünk nagyon a lelkünkre kötötték, hogy ma este kell meglövetni a bikát, mert a vendégnek csak egy alkalomra van ideje. -Tudod jól - keseregtek tovább -, hogy nemrég fejeződött be a bérvadásztatás, és szinte minden lehetőséget kihasz náltunk. Legalább kaptunk volna két nap haladékot, vala mit összehoztunk volna. -Gyerekek, ismétlem: ez az ember, ha magas rangú, ha alacsony, ha fővárosi, ha vidéki, elsősorban vadász, aki tisztában van vele, hogy a Bakonyban a szarvasbikák nem menetrend szerint közlekednek. -Aztán még az is a baj - folytatták a nyavalygást -, hogy dél ben találkoztunk a szomszéd vadásztársaság vadőrével, aki ka jánul gratulált az illusztris vendéghez..azt mesélte, hogy a múlt évben ők is részesültek a magas kegyben, és ha rágondol, még most is gyomoridege lesz. Próbáltuk kifaggatni, hogy rá készüljünk, de mondta, hogy kár ezzel nyűglődni. Ennek az embernek semmi sem jó, náluk is oltári patáliát csapott. -Ejnye, fiúk. hát nem volt nekünk már dolgunk minden féle kacifántos vendéggel? 0 is csak egy a sok közül. Te gyetek meg mindent tisztességgel a cél érdekében, a töb bi úgyis a szerencsén múlik! Amennyiben patáliázni kere kedik kedve, hát csak tegye! Ami meg az esti vadászatot illeti, Pista bácsi, te szoktad tanácsolni, hogy ha az ember kifogy az ötletből, menjen "brahira". Vidd ki a vendéget olyan helyre, ahová bika ügyben normál körülmények között nem mennél, hátha szerencsénk lesz! -Valami ilyesmire gondoltam én is - mondta Pista bácsi. Azt hiszem, kimegyünk a csatkai szélre. -Akkor ezt is megbeszéltük. Most pedig lássunk hozzá, hogy a vendéget illően fogadhassuk! Egy óra alatt végeztünk. Petróleumlámpák feltöltve, cilin derek megpucolva, a cserépkályhába pattog a tűz, rend, tisztaság mindenhol. A nagyszobában az ebédlőasztalon tiszta abrosz, frissen sült tepertős pogácsa, házi fehér- és vörösbor, kisüsti pálinka. Ezeket a tsz. elnöke hozta előé telként és italként, jelezve, hogy a vadászat végére itt lesz a frissen készített vacsora is. 9. oldal Eljött a vendég érkezésének az időpontja. Némi késéssel, de annál nagyobb elánnal fordult be a ház elé a fekete Vol ga. A gépkocsivezető előzékenyen nyitotta ki a hátsó ajtót. Mindhárman a "magas rangúra" szegeztük a tekintetün ket. Ő egy "jónapottal" elintézte a formaságokat, majd ér deklődött, hogy informáltak-e bennünket a jöveteléről'.' Közöltem vele, hogy igen, és hogy mindenben állunk ren delkezésére. Amíg vele voltam elfoglalva, észre sem vettem, hogy a Volga eközben megszabadult még egy ugyancsak szemre való terhétől. Megjelenése azonnal oldotta a kínos helyze tet. Kedvesen mosolyogva, teljes névvel bemutatkozott, és elcsiripelte, mennyire örül, hogy itt lehet. Behívtuk őket a házba, ahol ők azonnal elvonultak ruha váltási szándékkal. A gépkocsi vezetője kint maradt a ház előtt, a kocsiján bütykörészett valamit. VIi pedig a várat lan jelenségen csemegéztünk. Azonnal létrehoztunk egy "vadászházgondnoki" státust, aminek a betöltésere Őt minden szempontból rendkívül alkalmasnak ítéltük. Mindenesetre a hölgy jelenléte oldotta nyomott hangula tunkat. Kis idő múlva megjelentek. Vágyaink tárgya változatlanul nadrágkosztümben volt, a vendég viszont kifogástalan va dászöltözékre váltott. Talán csak az mutatott némi disszo nanciát, hogy a panyókára vetett farkasbunda az időjárás hoz képest túlzónak tűnt. A vendég invitálásunkat ételre-italra rendre visszautasítot ta, bájos kísérője viszont szinte mindenből kért egy kicsit, amitől amúgy is kedélyes alaphangulata jelentős mérték ben fokozódott. Látva, hogy a szituáció kezd kínossá válni, a vendég se gítségére siettem, és az esti vadászattal kapcsolatos dol gokra tereltem a szót. O közölte, hogy a vadászaton csak egyedül vesz részt, a hölgy és a gépkocsivezető itt marad. Egyébként, ha nincs akadálya, már menne is. Választ sem várva a fegyvereért indult. Látszott rajta, hogy parancsoláshoz szokott, feltét len engedelmességet elváró személy. Ahogy Pista bácsival eltraktoroztak. a gépkocsivezető is befejezte a " Lihacsovi Limuzin" generálozását, és bejött velünk a házba. Itt aztán bizonyos árulkodó jelekből rövi desen kiderült, hogy a főnök - ahogy egymás közt titulál ták a vendéget - két bizalmi embere egymás vonatkozásá ban is feltűnően bizalmasak. Látva, hogy nekünk itt csak az ötödik kerék szerepe jut, némi jópofizás után kacsintottam a társamnak, és elindul tam kifelé, mondván, hallgatózom egy kicsit. Néhány perc múlva a kolléga is kijött utánam. így a pár turbékol hatott kedvére. Pista bácsi szorult helyzetén elmélkedtünk, és nagyon kí vántuk azt a bizonyos váratlan, ritka szerencsét. Meleg váltásban szívtuk a cigarettát. Talán a tizedik után egy szerre kaptuk fel a fejünket. -Te, ez nem lövés volt?

10 10. oldal Ácsteszér község havi lapja Azonnal felvillanyozódtunk, és egymást túllicitálva bizonygattuk, hogy az irányát tekintve csak tőlük jö hetett. Lassan teljesen besötétedett, így várható volt a közeli visszaérkezésük. Még egy negyedóra kétségek között, és már hallottuk is a traktor jellegzetes kopo gós hangját. Türelmesen megvártuk, amíg kiszállnak. Pista bácsi mélyen hallgat. A vendég szó nélkül beviharzik a ház ba, majd kis idő múlva nagy ajtócsapkodás közepette elporzik a Volga. Ahogy szokták volt mondani: se pu szi, se pá. -Mi történt Pista bácsi?- kérdeztem értetlenül. - Hal lottunk egy lövést nem tőletek jött? -De tőlünk jött- mondta lehangoltan. -Menjünk be a házba, valamit le kell hajtanom, mert elrobbanok. Türelmesen megvártuk, amíg a robbanásgátló rendel tetésszerűen célba ér. -Már kifele menet azzal nyúzott -kezdte Pista bácsi, hogy meséljem el neki, hogy néz ki, és hány kiló a számára kinézett bika agancsa. Gondolhatjátok, mek korákat nyeltem. Nem akartam kijózanítani. Ha már lúd, legyen kövér! Azt mondtam, hogy két lehetőség közül is választhat. Majd meglátjuk, melyikhez lesz szerencsénk. Ha csak nem fordul meg a szél, akkor nem megy bika nélkül haza - nyugtattam meg. Fel sem ültünk a magaslesre, már idegesen elkezdett dobolni ujjaival a lesdeszkán. Na, gondoltam, ez en gem keresztbe fog lenyelni, mert hogy itt bikát nem lövünk, azt szinte biztosra vettem. Ilyen kínos lassú sággal még nem telt talán soha az idő! Aztán legnagyobb csodálkozásomra bejött a "brahi". Tőlünk mintegy 150 m-re kiváltott egy bika, és komó tosan ballagott át a legelőn. A vendég azonnal a fegy veréhez kapott, én meg a keresőtávcsővel vettem cél ba. Teste után ítélve jó középkorú, az agancs mindkét fele villás, jobb szárán a jégág törött, páratlan tízes. Ez az egyik bika, amit Önnek kinéztünk - súgtam a beavatottak cinkosságával -, és mivel rövidesen vége a lővilágnak, kérem, lője meg! Szinte azonnal dörrent a lövés. Becsületére legyen mondva, mintaszerűen vállapon lőtte! A bika néhány tétova lépés után lero gyott. "Hány kiló az agancs?"? kérdezte - miközben gratu láltam neki. Majd a helyszínen nyilatkoznék, de legyen nyugodt, szép, szabályos kívánatos trófea. A baj akkor kezdő dött, amikor az elesett bikához értünk. A ravatalon egy közepes testsúlyú bika feküdt, mely akácosban tisztított sötét sárga, szépen erezett 6 kg körüli szabá lyos páratlan tízes agancsot viselt. A látványtól égtelen haragra gerjedt. "Mit képzelnek maguk?" - támadt rám - "Hogy mert velem egy ilyen nyeszlett bikát meglövetni? Ilyen késnyélnek valóért én egy lépést nem teszek, és... és július vegye tudomásul, hogy ennek még következménye lesz! Neki nem ezt ígérték! Utasított, hogy haladéktalanul vigyem vissza a vadász házba. A többit már ti is láttátok- fejezte be Pista bácsi a beszámolót. A "magas rangú" trófeája sokáig a sátorréti vadászhá zunk ebédlőjét díszítette, mígnem egy betörés miatt akárcsak elejtője - dicstelen körülmények között távo zott, hogy a sors iróniájaként talán éppen késnyél formá jában funkcionáljon tovább. Az ominózus vendéggel néhány év múlva találkoztam is mét egy IBUSZ-utazáson, ahol egész más ember benyo mását keltette. Kifogástalan modorú, joviális úriember ként - némi túlzással - a társaság kedvence volt. Mikor viselt álarcot, és mikor az igazit, ma sem tudom eldönteni De attól tartok, mindkét alkalommal "álorcát" öltött. A sajátját valahol elveszítette, míg egyik magas beosztásból a még magasabba avanzsált. Bakonyaljái lá togatásakor mindenesetre nem vadászemberhez méltó "maszkot" viselt. Nemes egyszerűséggel szólva azt is mondhatnók: arcátlan volt! Pintér Gábor KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ Pályázati hírek Az Ácsteszérért Közalapítvány pályázatot nyújtott be a "Parlagfű-mentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által, a civil szervezetek parlagfű-mentesítési tevékenységének támogatása keretében 2 db motoros aljnövényzet tisztítóra és munkavédelmi eszközökre. A bíráló bizottság az Alapítványt Ft támogatásban részesítette, amiből egy darab fűnyíró beszerzése történt meg. A Közalapítvány már az alapító okiratában is meghatározta céljai között a környezetvédelmi feladatok támogatását. A napjainkban egyre jobban terjedő parlagfű emberek ezre inek életét keseríti meg, ezért valamennyiünk közös felada ta a parlagfű elleni védekezés. A parlagfű-mentesítést az Önkormányzat alkalmazottai vé gezték. Ácsteszérért Közalapítvány ; Ácsteszér község havi lapja Kiadásért felel: Önkormányzat, Ácsteszér Szerkesztők: Pintér Gábor, Wéber Gáborné, Gubucz Lajosné, Kovács Csaba Nyomda: Multi Grafí Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 2/b. Készült: 100 példányban

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5.

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2012. október 5. 1 1. Saját és a kortársak vélekedése szerint ártatlanok: A Hon, a Szabadság és a Trón védelméért 1848. áprilisi

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben