Önkormányzati hírek MEGEMLÉKEZÉS. terasttt*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati hírek MEGEMLÉKEZÉS. terasttt*"

Átírás

1 terasttt* Acsteszér 9 0 község havi lapja III. évfolyam 8. szám 30. Ára: 100 Ft MEGEMLÉKEZÉS I. A mindenszentek és az azt követő halottak napja a katolikus (és az ortodox) keresztény egyház ünnepe, mely egy házi jellegén túl fokozatosan népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetőbe meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az embe rek gyertyát gyújtanak és elveszített szeretteire emlékeznek. Az ünnep alkalmával november 1-én szombaton 5 órakor az ácsteszéri temetőben közös megemlékezést tart az Egyház és az Önkormányzat, melyre minél több résztvevőt várnak és invitálnak. Pintér Gábor Önkormányzati hírek Októberben nem volt Testületi ülés, ezért Lünk György polgármester urat kérdeztem a szeptember végi és októbe ri történésekről. Szeptember 26-án Bakonyszombathelyen emlékeztek Be nedek Elek születésnapjára. Az eseményre Hanig Antal csatkai polgármesterrel együtt Lünk György is hivatalos volt. 27-én nagyszámú túrázó lepte el Ácsteszért és a környező turista utakat. A Táncsics túra többeket vonzott falunkba. 3 útvonalat járhattak be a résztvevők. A szervezésben és a lebonyolításban az Önkormányzat is segített. Szintén szeptember 27-én a Megyeházán zászló avatás volt, ahol az ácsteszéri zászló is helyet kapott.

2 2. oldal Ácsteszér község havi lapja Október ig Lünk György egy szakmai úton vett részt Mór Antal akai és Hanig Antal csatkai polgármester rel Dortmundban egy több, mint 150 éves hagy ományokkal rendelkező szivattyúgyárban. Október 7-én Póczi Zsolt képviselő lemondott a képviselői mandátumáról. Az utódja a 2006-os választá son az utána következő képviselőjelölt lesz. feltéve, hogy vállalja a munkát. A legközelebbi testületi ülésen dől el, hogy ki lesz az utódja. Az érdemi munkát a lemondás nem befolyásolja, mert a testület 1 fővel kisebb létszámban is döntésképes. A hónap elején az iskola és a Takarék Szövetkezet előtti részt elplanírozták. A kitermelt fold helyett zúzott kő kerül az útra. Gurdon András f ELISMERÉS 1 A közelmúltban Klupács András Kistérségi Coordinátort, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz tési Ügynökség KHT, Királyi Régió Díjjal tüntette ki. Az szerkesztősége gratulál András nak a díjhoz, munkájához további sok sikert és - ami re most a legnagyobb szüksége van- jó egészséget kíván.. A szerk. nevében: Pintér Gábor, j - T - r neszánsz éve" Magyarországon abból az alkalomból, hogy 550 éve koronázták királlyá Hunyadi Mátyást. Eddi gi hagyományainknak megfelelően ez a nap is ünnepség gel kezdődött, melyet az iskola előtt tartottuk. Szeretettel fogadtuk gútai testvériskolánk küldöttségét és a meghívott vendégeinket. Zászlóinkat alkalomhoz illő zenére és kor hű viseletbe öltözött tanulókkal kísértük a megemlékezés helyszínére. Az ünnepi beszéd után az iskola falán elhe lyezett Benedek Elek domborműnél iskolásaink, óvodása ink és gútai vendégeink koszorút helyeztek el. - JTJül Iskolai hírek "KIRÁLYI" BENEDEK ELEK NAP AZ ISKOLÁBAN szeptember 26. Az idei Benedek Elek Napunkon programjainkat rene szánsz elemek színesítették, ugvanis a 2008-as év a "ReDélelőtt a vetélkedőké volt a főszerep: alsós és felsős csa patok mértek össze tudásukat a felkészüléshez kiadott me sék, mondák alapján. A vetélkedőkkel párhuzamosan megkezdődtek a kézműves foglakozások: lehetett gyön gyöt fűzni, koronát, lovagi páncélt, reneszánsz füzetet, sóliszt nyakláncot készíteni. A királyi lakomát szorgos szülői kezek készítették, mely nek sikeréhez nagyban hozzájárultak az ácsteszéri konyha dolgozói is. Ezúton szeretnénk mindannyiuknak megkö szönni! Ebéd után felvonultak udvarhölgyeink a progra mok helyszínén, a falu főterén felállított színpadon. Két udvari bolond olvasta fel a "nagyotmondó" pályázatra be érkezett díjazott írásokat, majd barantások léptek színpad ra. Ezt követően Hidán Csaba történész, régész tartott elő(folytatés a következő oldalon)

3 Ácsteszér község havi lapja adással, mesemondással egybekötött Mátyás-kori fegyver-és viselet-bemutatót. Előadása végén színpadra szólí totta a mi Mátyás királyunkat, Huszti János személyében, akire az a kellemes feladat hárult, hogy a legszebb udvar hölgyeknek (Kovács Anikó, Hanke Vanessa Kolett, Hujber Anita) átadhatta királyi oklevelét. A nyolcadik osztályosok reneszánsz tánccal varázsolták el a közönsé get, majd táncház következett. Ezután értékeltük az előze tes kiírásunkra érkezett képzőművész, számítógépes, rajz és kisplasztikái alkotásokat, melyekkel iskolánk auláját díszítettük. Diákjainkon kívül készítettek még pályamű veket Gutáról, Császárról és Bakonysárkányról. Az ered ményhirdetés közben kezdetét vette a lovagi torna, bár er re egy kicsit kevés idő jutott, hisz a bejáró tanulók busz indulása miatt időben be kellett fejezni a játékokat. Azért lehetett egy kicsit ismerkedni ősi írásunkkal, a rovásírás sal, lehetett Kinizsit megszégyenítve malomkövet kitarta ni, volt lehetőség pingpongozni és játékos lángosevő ver senyen is részt venni. 3. oldal róság 60 ezer ember sorsáról döntött. 447 főt ítéltek halálra, és 189 főt ki is végeztek.erre a sorsra jutott Szálasi Ferenc is, valamint a háborús kormányok miniszterelnökei is október 12-én halt meg Corvin János herceg, Má tyás király fia, aki Edelpeck Borbálától 1473-ban, házassá gon kívül született. Mátyás-mivel nem volt törvényes örö köse- őt szánta utódjául, ezért gondos nevelésben részesí tette, herceggé emelte. Apja halála után a főurak mégis II. Ulászlót választották királlyá. Corvin János megelégedett a szlavón hercegséggel. Fiatalon, váratlanul hunyt el október 17-én született Deák Ferenc, a reformkor és a kiegyezés korának nagy formátumú politikusa. A for radalom idején igazságügy-miniszter, de nem vett részt a szabadságharcban, hanem visszavonult birtokára. A bukás után a passzív ellenállás példaképévé vált. Az ő cikke nyo mán ( Húsvéti cikk ) kezdődtek meg a kiegyezési tárgyalá sok. A magyar nép a " haza bölcsé"-nek nevezte el október 22-én Budapesten halt meg Arany János, a XIX. századi magyar líra kiemelkedő alakja már cius 2-án született Nagyszalontán ben a Toldi című művével nyert pályadíjat és országos hímevet. Ekkortól mondhatja barátjának Petőfi Sándort is. A forradalomban nemzetőr volt tól az Akadémia titkára, majd főtitká ra. Időskori versei - az Őszikék - a nagyvárosi magányáról, a földszeretetéről tanúskodnak október 23-án politikai tömegtüntetések sorozata kezdődött Budapesten, amelyek változásokat, demokrati kus átalakulást követeltek. Ezekből az eseményekből rob bant ki a forradalom, ami fokozatosan nemzeti szabadság harccá vált. Igaz, nagyon rövid ideig tartott október 24-én New Yorkban kirobbant a tőzsde krach és ezzel kezdetét vette a gazdasági világválság. Ezen a napon- a " fekete csütörtök"-ön - a tőzsdén a részvények példátlan eladása kezdődött el. A betétesek tömegesen vet ték ki betétjüket, a bankok fizetésképtelenekké váltak. A A kicsit hűvös idő ellenére jól sikerült ez a nap, mindenki válság átterjedt a világra, s hazánkra is. A termelés csökkent, a beruházások elmaradtak, megnőtt a munkanélküliség. A találhatott magának kedvére való szórakozást. A nap sikeres megrendezéséhez sok segítséget kaptunk, válságból csak 1933-ra sikerült a világnak kilábalni október 25-én Buda, Pest és Óbuda egyesülésével amiért mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani! Kovácsné Villand Lívia született meg Magyarország fővárosa, Budapest. Az egyesü lést követően indult fejlődésnek a város. Sugárutak épültek, megjelent a villamos, átadták -London után Európában má sodikként, de a kontinensen elsőkén t- a földalatti vasutat. A lakosság az 1869.évi 300 ezerről 1910-re 1 millió 110 ezer október 2-án Klapka György tábornok megkezdte főre emelkedett. Budapest világvárossá fejlődött. Komárom várának átadását az osztrák hadseregnek A vár a október 31-én Budapesten és Magyarországon világosi fegyverletétel után semmilyen felszólításra sem ad győzött az " őszirózsás forradalom", amely lényegében ta meg magát. A kapitány olyan megállapodást kötött, hogy a várban tartózkodók menlevéllel szabadon elvonulhatnak, polgári demokratikus forradalom volt. Az első világhábo büntetlenséget kapnak, s ha akarják, külföldre szóló menle rú után széthullott az Osztrák-Magyar-Monarchia, az ural velet is biztosítanak számukra.. Klapka is így menekült kül kodó, az utolsó császár( IV.Károly ) már nem tudta érvé földre, s így menekült meg Jókai Mór is, akinek nevét fele nyesíteni akaratát, így október 3l-re virradó éjjel megala kult a Magyar Nemzeti Tanács, Károlyi Mihály vezetésé sége, Laborfalvy Róza íratta rá a vár védőinak listájára. vel, akit később miniszterelnöknek neveztek ki. A vér nél október 3-án érkezett a mátyásföldi repülőtérre a kül győzött forradalom után kikiáltották az első magyar magyar háborús főbűnösök első csoportja, köztük Szálasi polgári köztársaságot. Ferenc,Bárdossy László, Imrédy Béla és mások. A népbí Gubucz Lajosné Jeles történelmi események

4 , 4. oldal Ácsteszér község havi lapja EGYHÁZI HÍREK November 16 : - Évközi 33.vasárnap November 19 : - Árpádházi Szent Erzsébet - a szeretet nagy szentjének tekinti az Egyház. November 2 1 : - Szűz Mária bemutatása a jeruzsálemi templomban. November 22: - Szent Cecília - Vértanú halált halt. November 23: - Krisztus Király ünnepe - e nappal záail le az egyházi év. November 30: -Advent 1. Vasárnapja. Volf Nándomé r Ahogy Acsteszéren történt Liturgikus naptár November-Szent András hava November 1. - Mindenszentek: - A szentek hatalmas seregére emlékezünk. Ők azok, akik átlépve a halál kapu ján lelkükkel elnyerték a mennyek országát. Példájuk arra bíztat, hogy mi is kövessük őket a szentek közösségébe. November 2.- Halottak napja: - Hitünk szerint életünk a halálban nem múlik el, csak átváltozik. Ezért emlékezünk kedves elhunytjainkra és imádkozunk lelki üdvösségükért. November 4. - Borromei Szent Károly - A Lago Maggiore mellett, Arona várában született a család har madik gyermekeként. A páviai egyetemen szerzett jogból doktori fokozatot ban a pápa bíborossá, majd milánói érsekké nevezte ki. Az egyházban is sok vissza élés történt, amit igyekezett megszüntetni. Ez időtájt pestis pusztított Milánóban, ahol becsülettel helytállt a betegek gondozása és ellátása terén is. Testi ereje elfogy ott, szentségekkel ellátva 1584 november 3-án Milánóban meghalt ben V. Pál pápa avatta szentté. November 5.- Szent Imre - Szent István és Boldog Gizella fia volt. Vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, 1031 szeptember 2-án sebeibe belehalt. November 9. A Lateráni Bazilika felszentelésének az ünnepe. November 10.- Nagy Szent Leó pápa ünnepe. November TOURS-i Szent Márton - Tizenkét éves volt, amikor szülei akarata ellenére jelentkezett katechumennek (hittanuló). A keresztségre készülőket nevezték így az egyházban. 371-ben püspökké szentelték. Ő lett templo munk védőszentje, ezért van a búcsúnk novemberben. November 12: - Szent Jozefát - Családja a fehér ruténok közül származott. A szülők ortodox vallásúak voltak, s gyermeküket Jánosnak keresztelték. Szerzetesként vette föl a Jozefát nevet. A pápához való hűsége miatt életére törtek november 12-én meggyilkolták ben IX. Pius pápa szentté avatta. Az 1956-os népfelkelés,- forradalom, -szabadságharc ese ményei az idős emberek számára átélt, megélt történelem, míg a fiataloknak tananyag, melyet kétféle módon és mi nősítésben is volt részük megismerni. A köztudatban elsősorban a fővárosban illetve néhány vi déki nagyvárosban zajló események maradtak meg, míg a kisfalvak "forradalmai" az idős emberek elmúlásával a fe ledés homályába vesztek és vesznek. Az 52-ik évforduló kapcsán -Mocsinka Tibi bácsi segítsé gével - elevenítsük fel szűkebb pátriánkban milyen esemé nyek történtek, hogy emlékszik azokra az időkre. "Pontosan emlékszem az ácsteszéri "forradalom" első napjára. A vágási oldalban voltak földjeink, azon a na pon is ott dolgoztunk a bátyámmal, az őszi betakarí tást végeztük. Amikor délben hazajöttünk, már az ud varban hallottuk, hogy a Táncsics szobor felől zajongás hallatszik majd, valaki fennhangon elkezdte szavalni talpra magyart. Megyünk ki az utcára megnézni mi történik. Már a szomszédunk és harmadik szomszéd a bakonycsernyei Szarka Józsi is kint volt. Kérdezzük tő lük, hogy: mi van? Nem is tudjátok, hogy forradalom van? - mondták Majd lementünk Batthyány-ház sarká hoz - ahol most az óvoda van - megnézni mi ez a nagy felfordulás. Ott derült ki, hogy a balinkai bányában dolgozó részeg súri bányászok randalíroznak. A tanács háza ablakait verték ki, a mozdítható bútorokat az ut cára dobálták a bentieket a helyszínen törték össze. Az aktákat és minden egyéb éghető holmit kihordták az épület elé és eltüzelték. Amikor már nem volt mit el pusztítani átmentek a kultúrotthonba. Volt itt akkor egy jó színjátszó csoport. Közvetlen előtte kapott a Já rási Művelődési Osztálytól, a kopott régi helyett egy új színpadi körfüggönyt. Ezt is letépték, meggyújtották, mondván : feláldozzuk a Budapesten harcoló bajtársa inkért. Senki nem mert beleavatkozni, mivel a kocsma is és az előtte lévő rész is tele volt bányászokkal. Egye dül Horvát Magda tanítónő próbált tiltakozni, de sze gény ő is pórul járt. Megrugdalták, sőt a Benis Józsi aki egyébként már nem él - meg is pofozta. Amikor itt is "végeztek" mentek a rendőrségre. Egy

5 Acsteszér község havi lapja Joób István nevű ember volt akkor a KMB-s. Egyszer csak látjuk ám, hogy hozzák a rendőrt. Mondja ne künk a Sandl Pista - szegény már ő sem él- meglátjá tok felakasszák a Joób-ot. Valóban nagyon nézegették az gesztenyefákat, de szerencsére nem volt kötelük. Ebben az a szomorú, hogy ha megtették volna sem mertünk volna beavatkozni. Bevitték aztán a tanács házára ahol valamilyen módon elszabadult és egy mel lékajtón kiszaladva átugrott a kerítésen és elmenekült, annak ellenére, hogy néhányan üldözőbe vették. Ezen a kudarcon ugyan nagyon felbőszültek, de végül is olyan 3 óra tájban teherautókra szállva elhagyták a falút. Mi is visszamentünk dolgozni a vágási oldalba, - kuko ricaszár! vágtunk és kötöztünk. Egyszer csak mondja az apám, hogy lent az árokparton - ahol volt három nagy égerfa,- mintha lenne valaki. Menjél le nézd meg ki az. Odamegyek, hát a Joób oda volt elbújva. Arra kért bujtassam el. Belebujt az egyik szárkupacba én meg jól betakartam. Arra kért még, hogy ha hazame gyünk nézzem meg a feleségét és a lányát nem bántot ták-e, meg vigyek neki egy doboz cigarettát. Amikor hazajöttünk lementem ismét a sarokra, ahol még égtek a tüzek. Majd visszamentem a Joób-hoz vittem neki ci garettát és megnyugtattam, hogy a családdal semmi baj nem történt. Este aztán legnagyobb meglepetésem re bejött hozzánk és kérte, hogy éjszakára had bújjon el az udvaron és reggel majd elmegy a Juliska nővéré hez, aki a kisbéri kórházban volt főnővér. Begyújtot tam a műhelybe és ott töltötte az éjszakát. Bejönni hi ába hívtuk, nem mert. Reggel aztán valóban el is ment. A többi funkcionárius is mind elmenekült, csak sze gény Kun Zoli bácsit találták otthon- aki előtte Bárso nyoson volt főjegyző- neki el is látták a baját. Végül egy fára menekült fel. Számomra így kezdődött, én így éltem meg Acsteszéren az 56-os események első napját." Miért pont itt randalíroztak a súri bányászok? Tibi bácsi elmondja, hogy bizony ennek is oka van.. Történt, hogy a fent említett bányásztársaság a súri Sógorka kocsmában mulatozott, mígnem valamin össze vesztek és össznépi verekedés tört ki. A vendéglős Sógorka Miklós - az ácsteszéri Körzeti Megbízottat érte sítette, aki viszont Kisbérről kért segítséget, akik rövide sen meg is érkeztek és a főkolomposokat összeszedve át hozták őket Ácsteszérre. Akkor az forgott közszájon, hogy a szóbeli feddés mellett, alaposan helyben is hagy ták a renitenskedőket. Amikor aztán felborult a rend úgy gondolták itt az alaklom, hogy elégtételt vegyenek a falún az elszenvedett sérelmekért. Ha a bányászok randalírozását leszámítjuk a helybéliek körében, vagy részvételével történ- e említésre méltó ese mény faggatom tovább Tibi Bácsit. " A súriak előtt itt a falúban semmilyen esemény tör 5. oldal tént, de utána aztán itt is elkezdődött a huzavona. Kis béren megalakult a Forradalmi Bizottság és ezek hoz tak 6 db katonapuskát, hogy itt is legyen mivel védeni, őrizni a falút, a csavargó, vagy renitenskedő emberek től. Megalakítottunk két csoportot. Egyiknek a Góczán József, másiknak én voltam a vezetője. Meg csináltuk a beosztást és ennek megfelelően teljesítet tünk szolgálatot. Aztán itt a faluban is elindult egy olyan dolog, hogy akinek nézeteltérése volt egymással szemben, azok próbálták "elrendezni". Megindultak a szervezkedések, bíró választás, utcabizalmi választás stb. Engem is jelöltek valamilyen tisztségre, de a Sandl János bácsi - annak ellenére, hogy a két család nagyon jó viszonyban volt - azt mondta: nem közénk való, ávós őrmester volt. Ugyanis a határőrségnél szolgál tam három évig. Védtem a Magyar Népköztársaság ál lamhatárát. Oda hívtak be. Próbáltam volna csak nem bevonulni. Aztán ugye meglepték az erdőket, mindenki annyi fát lopott amennyit akart. Aki építkezett az megszedte magának az épületfát. Folyt a pálinkafőzés az ivászat stb. Voltak persze egyéb dolgok, de erről nyilvánosság előtt nem beszélnék. Majd az ismert módon változott a helyzet, megindult a helyreállítás minden fronton. Megalakult újra a rend őrőrs elég goromba emberekkel. A Joób már nem ke rült vissza. Elkezdődtek a retorziók. Ha valaki "tör leszteni" akart jó magyar módra, most újra itt volt a lehetőség. Visszakerült kisbérre a 6 db puska. Az ello pott faanyagokat is vissza kellett szolgáltatni, és voltak kisebb személyi felelősségre vonások is" Tibi bácsi visszaemlékezéséből, csak egy lakos szemé lyes tapasztalását ismerhettük meg. Bizonyára másoknak is -akik megélték ezeket az időket - megvan a maguk tör ténete. Ezek ismeretében lehetne a történek teljes és ke rek. Azt is tudni kell, hogy vannak minden időben olyan történések, melyeket utólag már a személyiségi jog és a jó ízlés szabta határok nem tesznek publikussá. Ezen írás is ezek figyelembevételével íródott. Mocsinka Tibor elbeszélése alapján Pintér Gábor Az aradi tizenhárom Mint minden évben, úgy 2008-ban is megemlékezünk az október 6-án, Aradon kivégzett honvédtábornokok ról, akik mártírhalált haltak a magyar szabadságért. Valamennyiük nevét kapásból sokan nem is tudnák hirte len felsorolni. Még kevésbé tudnánk elmondani azt, hogy honnan indultak, milyen származásúak voltak, milyen úton-módon érkeztek ahhoz az október 6-i naphoz, amikor olyan lenyűgöző, majdnem emberfelettinek tűnő bátorsággal viselték el a halált. Nem voltak egyforma ké pességű katonák, és egyformán sikeresek se, ez nyilván való. Azt valószínűleg bizonygatni se kell, hogy egyikük

6 6. oldal Acsteszér község havi lapja se készült kora ifjúsága óta mártírnak. Emberek voltak, akik egy igaz ügyért harcoltak, s haltak hősi halált. Most ismerjük meg őket, mint hétköznapi embereket. Aulich Lajos: 1793-ban polgári származású családban született Pozsonyban. Apja fogadós volt, fiát katonának nevelte. A magas, szőke, erős testalkatú férfit felettesei precíz, megbízható katonatípus megtestesítőjének tartot ták, olyannak, aki távol tartja magát a politikától. A for radalom után felesküdött a magyar törvényekre, s végig harcolta a szabadságharcot Görgei oldalán..az isaszegi csata egyik hőse volt, részt vett Buda visszafoglalásában, de betegsége miatt vissza kellett vonulnia. Bár nem tu dott magyarul, mindvégig hű maradt esküjéhez. Világos nál esett fogságba és kötél általi halálra ítélték. Még a ha lálos ítéletet kihirdető törzshadbíró is " kiváló embernek " nevezte őt. Damjanich János: 1804-ben született a Temes várme gyei Stazán, szerb határőr családban. Apja is katona volt. ő is annak tanult ban századosként Temesvárra he lyezték, ahol megnősült. Feleségül vette Csernovics Emiliát. A császári csapatoknál szolgált, de 1848 máju sában a szabadságharc katonája lesz. A tavaszi hadjárat legjelentősebb csatái az ő nevéhez fűződnek. Áprilisban súlyos baleset érte. Lovai megbokrosodtak, és ő kocsijá ról leugorva lábát törte: így a szabadságharc befejezésé ig harcképtelenné vált. Országgyűlési képviselő, s az aradi vár parancsnoki tisztjét is betöltötte. Betegen került fogságba. Haynau kötél általi halálra ítélte. Azon a sze kéren szállították a vesztőhelyre, amelyen a várból a sze metet hordták ki. Dessewffy Arisztid: Az Abaúj-Torna vármegyei Csá kányban született, 1802-ben, régi birtokos nemesi csa ládban. Katona apja őt is erre a pályára küldi. 20 eszten dei szolgálat után (1839-ben) kapitányi rangban vonult nyugdíjba. Sáros vármegyei birtokán gazdálkodott ban visszatér a katonai pályára a forradalom esz méjéén. Perczel Mórral együtt harcolt az augusztusi te mesvári ütközetben. Második felesége Szinyei Merse Emma ) megkísérelte kiszabadítani, de nem sikerült. A hadbíróság kötél általi halálra ítélte, de Haynau " kegyel méből" a kivégző osztag golyói végeztek vele. Holttest ét később családja Sáros vármegyei margonyi birtokára szállították (ma: Marhán). Kiss Ernő: Temesváron született 1799-ben, egy dúsgaz dag magyar-örmény család gyermekeként. Katonának tanult, 1848-ban már tábornokká nevezik ki. A világosi fegyverletétel után elmenekülhetett volna, de meggyőző dése volt, hogy semmilyen vétke nincsen. Vele közöltek először a halálos ítéletet, de mivel fegyverrel nem har colt a császári csapatok ellen, nem akasztófára ítélték. Egyedül neki engedték meg, hogy bekötetlen szemmel nézzen szembe a halállal. Az első sortűz nem végzett ve le, a golyó a vállába fúródott. Kivégzése előtt ezekkel a szavakkal búcsúzott a várkáplántól: "Szegény hazám! Vége mindennek! Isten büntesse meg hóhérainkat!" Holt testét október 8-án mostohatestvére vitette el a kivégzés helyéről. Alsóelemérben temették el (ma: Elemir). Knézich Károly: A horvátországi Veliki-Grdevacban szü letett 1808-ban. Apja horvát katonatiszt volt az osztrák hadseregben, anyja egy előkelő török pasa lánya. Ő is ka tonai iskolában tanul, és az osztrák hadseregben szolgál. Felesége hatására a forradalom eszméjét sajátjának érzi, ezért Damjanich oldalán áll harcba. A híres tavaszi hadjá ratok valamennyi győztes csatájában részt vett. Buda viszszafoglalásánál is ott van, de amikor tudomására jutott, hogy öccse a császári seregben a vár védői között harcol, hadtestének irányítását másra bízza. Haynau kötél általi halálra ítélte. Felesége a tragédiát követően megőrült és meghalt. Az árván maradt Knézich gyerekeket Bartakovics Béla egri érsek nevelte fel. Láhner György: Német származású, Turóc vármegyé ben, Necpálon született 1795-ben. Katonai pályáját a csá szári hadseregben kezdte meg. A szabadságharcban a had sereg felszereléséért és ellátásáért volt felelős. Neki csu pán ezt volt a bűne, hiszen fegyverrel nem harcolt a csá szár ellen. A kilenc kötél általi halálra ítélt körül harma diknak végezték ki. Holttestét még október 6-án éjjel el vitték a kivégzés helyszínéről és Damjanichcsal közös sír ba helyezték. Lázár Vilmos: A Torontál vármegyei Nagybecskereken született 1815-ben vagyontalan nemesi, magyar-örmény családban. Katonai pályára lépett, de 1845-ben kilépett a hadseregből. Feleségül vette báró Revitzky Máriát és viszszavonult zempléni birtokára ben az Első Magyar Központi Vasút tópénztárnoka lett. A szabadságharchoz 1848 októberében csatlakozott. Rokona, Lichtenstein her ceg hiába ígért kegyelmet neki, Haynau "kegyelemből" golyó általi halálra ítélte.a mindig józan, nyugodt és bá tor tiszt féltérdre ereszkedve fogadta a lövést. Kivégzésé nek színhelyén, az aradi sáncárokban találták meg földi maradványait, 1913-ban. Leiningen-Westerburg Károly gróf: A Viktória angol királynővel is rokonságban álló, német fejedelmi család ból származó gróf 1819-ben született a Hcssen nagyher cegséghez tartozó llbenstadtban. Katonai pályára lépett ben feleségül vette Sissény Elízt, s visszavonult földbirtokára gazdálkodni. Két gyermeke született. Az 1848-as események a magyar ügy mellé állítják. Temes várra rendeleik, ahonnan ezt írja feleségének: "..A kocka el van vetve. Az én sorsom Magyarországéval együtt jut dűlőre." Naplója a szabadságharc hadtörténetének egyik leghitelesebb forrása. Mindössze harminc évet élt, felesé ge huszonhárom évesen maradt özvegyen. Nagy-Sándor József: Nagyváradon született 1804-ben vagyontalan nemesi családban. 19 évesen lépett be az osztrák hadseregbe ben nyugdíjazzák, de a nemzet őrség megszervezésének megindulásakor azonnal szolgá latra jelentkezik. O lesz a Nemzetőrség főparancsnoka, s számos győztes csatában vesz részt. Aradon őt is felség

7 Acsteszér község havi lapja árulással vádolták, s kötél általi halálra ítélték. Ötödikként szólította a hóhér. Utolsó szavai ezek voltak:" Éljen a haza!" Poeltenberg Ernő: Egy gazdag osztrák jogász gyerme keként látta meg a napvilágot Bécsben. Alig 19 évesen már hadnagyként szolgált a császári seregben. A parancs szerint Magyarországra jött és esküt tett a magyar törvé nyekre, amihez haláláig hű maradt. Német anyanyelvén kívül franciául is kitűnően beszélt, magyarul viszont csak káromkodni tudott. Útban a kivégzés felé, végignézve társain, annyit mondott: "Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni!" A hóhér elsőként ve zette a bitóhoz. Holttestét csak 1932 után találták meg. Schweidwl József: Zomborban született, 1796-ban. Ka tonai pályát választott, s mindig a parancsot teljesítette. Harminc évi hű szolgálatáért osztrák nemesi rangot kapott."...ártatlanul halok meg- mondta a gyóntatópapnak. Én bécsi parancsra jöttem Budára, hogy esküdjem hűséget a magyar kormánynak. Eskümhöz és nemzetem hez hű maradtam. S íme engedelmességemnek ez a jutal ma." ítélete:" tiszti rangjának elvesztése mellett golyó ál tali halálra ítéltetik..." Kivégzése előtt beengedték hozzá elbúcsúzni fiát, aki maga is a börtön foglya volt. Török Ignác: Gödöllőn született 1795-ben. Bécsben tanult, mérnökként végzett, majd ugyanitt tanított is. Tanítványai közé tartozott Görgei és Klapka György is. Komárom várá nak erődítési igazgatója lett 1848-ban. Később a magyar vá rak és erődök műszaki vezetésével bízták meg. Fegyverrel sohasem harcolt a császári csapatok ellen, de mint a komáro mi vár megerősítője szálka volt az osztrákok szemében. A halálos ítéletet a legnagyobb nyugalommal fogadta. Még a kivégzése előtt is hadtudományi művet olvasott. Kötél általi halálra ítélték. Másodiknak végzett vele a hóhér. Vécsey Károly gróf: Pesten született 1807-ben, főneme si családban. Édesapja testőrkapitány, titkos tanácsos, édesanyja hercegnő. Katonai iskoláit Bécsben végzi. A szabadságharcban Damjanich oldalán harcol. A cári csa patok előtt teszi le a fegyvert. Császárhű családja elfor dult tőle. Haynau Arad és Temesvár ostromáért különös kegyetlenséggel sújtotta: utolsóként akasztatta fel, s vé gig kellett néznie társai kivégzését. A szemtanúk elbeszé lése szerint-mivel már nem búcsúzhatott el senkitől- az előtte kivégzett Damjanich János kezét csókolta meg. A vértanúk emlékét ma Aradon emlékoszlop őrzi október 6-a óta tizenegy tábornok földi maradványa nyugszik a tövében épült kriptában. Cubucz Lqjosné FŐZÉSI TANÁCSOK Karamellás krémes Lap: 25 dkg. liszt, kávés kanál szódabikarbóna, 10 dkg, porcukor, 5 dkg, vaj, 1 evőkanál méz + 1 sárgája. Ebből 2 vékony lapot sütni ( kb. 40x30 tepsin) 7. oldal 1. Krém: fél liter tejet, 2dl. vizet, 2 vanília pudingot, 2 evőkanál lisztet, lefőzni, majd 15 dkg. porcukrot, 25 dkg. ráma margarint kikeverni és a kihűlt krémhez adni. 2. Krém: 6 evőkanál kristálycukrot megpirítani, kb. 1 li ter vízzel felengedni, majd 500 ml. Hulala tejszínt felver ni és a langyos karamellt kanalanként hozzákeverni. Összeállítás: -lap, -vaníliás krém, -tejszínes krém -lap, -tetejére: 12dkg. porcukrot, 2 karamel lás pudingport, 2 evőkanál étolajat, kevés forró vízzel kenhetővé tenni és a lap tetejére kenni. ( a forró víz adagolását lassan végezd, éppen csak kenhe tő állapotú legyen, így biztosan megköt és nem folyik le.) Jó étvágyat! Buta Lászlóné HÁZUNK TÁJA Újra itt az ősz! Kertjeinkben a zöldségfélék is befejezik pályafutásukat. Még a fagyok beállta előtt fel kell szedni a gyökérzöldségeket és a még kint lévő karalábét, káposz tát és céklát. A felszedett zöldségeket meg kell tisztítani a földtől, majd gondosan szétválogatva az egészségeseket, betárolni. A gyökérzöldségek legjobb tároló helye a pince - ahol homokba rétegesen lerakva biztosan eltartható ta vaszig. A tárolásra alkalmatlan zöldségeket érdemes, a hibás részeket kivágva, alaposan megmosva ledarálni és sóval keverve üvegekbe rakni. így sokáig eláll. Nagyon jó ételízesítőt készíthetünk így: sárgarépából, petrezselyem ből paszternákból kiegészítve zellerrel, kevés karalábé val, káposztával, karfiollal, hagymával, zöldség zöldjével és más friss zöldfélével. A darálék minden kilogrammjá hoz 22dkg. sót kell keverni, így üvegbe téve a zöldséghi ányos időben jól használható ételek ízesítésére. Felhasz nálásakor mindig figyelemmel kell lenni a magas só tar talmára. A gyökérzöldségek felszedésekor érdemes kiásni néhány tő tormát is, mert jól eltartható a zöldségekkel a pincében, vagy megtisztítva, lemosva, fóliába csavarva a hűtőben. Tárolásánál alapvető feladat a kiszáradástól megvédeni. A torma nem csak a savanyúságok fűszernövénye, a sült kolbász kiegészítő fűszere, hanem gyógynövény is. Ható anyagai pusztítják a baktériumokat, serkentik az emész tést, vizelethajtó hatása is van és a reszelt gyökérből ké szült vizes borogatás enyhíti az ízületi fájdalmakat is. Mézzel keverve köhögés csillapító. A csípős anyagokon kívül tartalmaz még vitaminokat, aminosavakat, kalciu mot és magnéziumot is. Jelentős élettani hatása miatt érdemes kertünkben is ter meszteni. Különösen szép gyökere fejlődik a tápanyagok ban gazdag laza talajban. Száraz talajon jót tesz a fejlődé sének az öntözés. Telepíthető ősszel és tavasszal is az arasznyi darabok 3-5 cm. mélyre dugványozásával. Fontos kertnövényünk a cékla is, amit ha felszedtünk és a

8 8. oldal Acsteszer község havi lapja földtől megtisztítotmnk, jól tárolható a pincében. Tartó sításának másik módja ha megmosva felfőzzük és szele telve savanyúságként üvegbe rakva tároljuk. Nálunk leginkább a savanyúságként való felhasználása az elter jedt. Nem így Lengyelországban, illetve az északi álla mokban, ahol levesként és főzelékként is gyakran és szí vesen fogyasztják. A cékla igénytelen növény. Az embe riség már évezredek óta termeszti. Nagyon jó vitamin forrás és egészséges táplálék. Tele van az emberi szerve zet számára nélkülözhetetlen B és C vitaminokkal, kal ciummal, magnéziummal, valamint vörös színanyagok kal, melyek segítenek megakadályozni a daganatok képződését. Jó vérszaporító is, mert szervezetünk a ben ne lévő vasat tudja a legjobban hasznosítani. Tisztítja a májat és a vesét és jó hatással van az emésztésre is, mert egyenletessé teszi a gyomor és a belek működését. Kertjeinkben könnyen termeszthető és ha öntözzük, szebbre egyenletesebbre nő. Több fajtája van, de a konyhai feldolgozásra a hengeres alakú a legjobb. A haszonnövények betakarítása után gyűjtsünk össze minden növényi maradványt és rakjuk komposztálógödörbe. A gyorsabb bomlás végett kevés műtrágyával lo csolhatjuk is. A szépen letakarított kertünk talaját szór juk meg a korábbi években összerakott már elkészült komposzttal, műtrágyával és még a fagyok beállta előtt ássuk fel. így a talaj vízbefogadó képessége megnő és különösen a kötött talaj télen szétfagyva tavasszal mor zsalékos szerkezetű lesz, amibe aztán könnyen ültethet jük a zöldségnövények apró magvait. A tél beállta előtt sok munka akad a pihenőkertben is. Mindenekelőtt a tápanyag utánpótlást kell elvégeznünk A levelektől és más zöldanyagoktól megtisztított fák al ját és környékét meg kell szórni szerves trágyával, kom poszttal, esetleg műtrágyával, majd ezeket talajba kell ásni, mert így a beivódás hamarabb megtörténik és a csapadékkal együtt a gyökérig ér. Meleg őszön előfor dulhat, hogy még novemberben is le kell vágnunk a ma gasra nőtt füvet, mert a magasra nőtt cm-es fű a hó alatt tönkremegy, tavasszal rosszul sarjad. Meg kell metszeni a cserjéket, a bokrokból ki kell vágni a 4-5 éves hajtásokat, így helye lesz a tavasszal kitörő új haj tásoknak. Orgona fáinkról le kell vágni az elszáradt haj tásokat, magházakat, mert ha rajta marad tavasszal gyengébbek lesznek a virágok. A tél beállta előtt még a kerítéseket is át kell vizsgálni, a hézagokat, folytonossági hibákat ki kell pótolni ugyanis a vadak megtalálják a legkisebb réseket is és azon behatolnak a keretbe. A fák törzseit, fiatal cserjék hajtásait lerágva sok kárt okoznak. A megrágott növé nyek rosszul fejlődnek, kipusztulnak. Megvédhetjük fi atal fáinkat, ha a törzset újságpapírral, vagy vadhálóval, betekerjük, esetleg be is meszelhetjük így nem csak a vad nem tudja megrágni, de a fagy sem okoz kárt ben ne. Liebman Károly CSODASZARVAS Rekord agancsú gímszarvasbikát lőtt a képen látható bársonyosi illetőségi Hegyi Lajos, a helyi vadásztársaság tagja. A te rületük Bábolnával határos részén egy esti les alkalmával mindössze 10 perces várakozás után váltott ki a nyárfaerdőből a kukoricásba háremével a hatalmas agancsú bika. Az újsütetű Nimródnak ez volt élete második vadja, melyet sikerült teríték re hozni. Első látásra nem is sejtette milyen szerencsébe része sítette Diana istenasszony. Az agancs otthoni mérése már előre jelezte, hogy nem mindennapi szerencse részese. A hivatalos bírálatnál derült ki, hogy kg. súlyú az agancs, mely ter mészetesen magasan aranyérmes és az év végi összesítésnél egyéb országos rekordhelyezésre is igényt tarthat. Bizton állíthatom, hogy harminc éve, ilyen paraméterekkel rendelkező trófeát a megyében senki nem zsákmányolt, de lehet, hogy előtte sem. A helyi vadászok nevében némi egészséges vadászirigység gel ugyan, de szívből gratulálunk a kolléga úrnak a kapitá lis trófeához, melyet nyugodtan nevezhet az élete bikájá nak, hiszen ennek túlszárnyalására szinte esélye sincs. Pintér Gábor OLVASÓINKTÓL A magas rangú "vadászvendég" A sátorréti vadászházhoz érve a két hivatásos vadászt szo katlanul morózus hangulatban találtam. A karomat húzó bo ros flaska látványa sem váltott ki semmilyen kedélyállapot javulást. -Megkínálhatom az urakat egy pohár borral? - próbáltam kedélyeskedni, de csak még nagyobbakat szívtak a cigaret tába.

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

HALOTTAK NAPJA. 'csinit*- EGYHÁZI HÍREK

HALOTTAK NAPJA. 'csinit*- EGYHÁZI HÍREK 'csinit*- ^cstgszé*" község havi lapja. évfolyam 0. szám HALOTTAK NAPJA Halottak napjára ismét megszépült a temető. A gazt le kaszálták az Önkormányzat munkásai. Lünk György, Liebmann Károly és Volf Nándor

Részletesebben

IDŐSEK VILÁGNAPJA Október 1.

IDŐSEK VILÁGNAPJA Október 1. Felelős kiadó: Poroszló Honismereti Baráti Kör Gaál Antalné elnök gaalane@freemail.hu Tel.: 36/353-434; 06/20-4827-234 Főszerkesztő: Fejes Kálmán Tel.: 06(30)529-8887 Főszerk. h.: KALMÁR ÁGNES könyvtáros

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

A tartalomból: MEGALAKULTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK 5. 3. 20. A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A tartalomból: MEGALAKULTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK 5. 3. 20. A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. november A tartalomból: MEGALAKULTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK 5. 3. IN MEMORIAM:

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Az Önkormányzat és a Fürdoegyesület lapja XVI. évfolyam 4. szám Rácz Gyula bácsi száz éves Ritka esemény egy település életében, hogy egyik lakosa megérje a századik életévét. Rácz Gyula bácsi azon kevesek

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

Ignácz Melinda. Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet. Vers. Lelki percek. Őszi jeles napok. Aktuális.

Ignácz Melinda. Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet. Vers. Lelki percek. Őszi jeles napok. Aktuális. II. évf. 3. szám Szerkesztette: Üveges Gábor Ignácz Melinda TARTALOM: Polgármesteri jegyzet Vers Lelki percek Őszi jeles napok Aktuális Őszi gyümölcsök Vitaminok fajtái Receptgyűjtemény Az élet napos oldala

Részletesebben

A szeretet meleg szalmája

A szeretet meleg szalmája XX. évf. 12. szám 1394 2013 l 2013. december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi

Részletesebben

A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme, amely már az óév temetésével kezdôdik, a farsangban ér a tetôpontjára. Folytatás a 2.

A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme, amely már az óév temetésével kezdôdik, a farsangban ér a tetôpontjára. Folytatás a 2. 174. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Farsang 2007. februári programok 2007. február 3. (szombat) Program: Fábián Zoltán Vers és Prózamondó Verseny Helyszín: Népház Idôpont: 10 00 13

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész ingyenes közéleti havilap 2010. november Tura Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 2010. november 21-én, vasárnap 15 órára fennállásának

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus Ingyenes Javuló közbiztonság György Ádám koncertje Interjú Borbély Mihállyal HIRDETÉS Nyári nyitvatartás, június

Részletesebben

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől

HÍRNÖK DUNAMOCSI. III. évfolyam. 27. szám. Búcsú a ballagó kilencedikesektől HÍRNÖK Donec Egestas Scelerisque dolor: Közéleti havilap NK LU! RÓ ÓL SZ DUNAMOCSI III. évfolyam. 27. szám 2013. május Amit nem írnak le, az mindig elvész Gál Sándor Búcsú a ballagó kilencedikesektől Útravalóul

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK

HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 165 Ft XVI. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * A tartalomból: HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK 40 éves osztálytalálkozó - 15. oldal

Részletesebben

Katonáink emlékére...

Katonáink emlékére... mindenkinek van véleménye 2009. január III. évfolyam, 1. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Ne feledd a tért, ahol elestek ôk, a földet se feledd, bárhol hulltak el ôk, fajtánk hû férfiai. Katonáink

Részletesebben

Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk!

Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk! OROSI ÚJSÁG 2012. december Közéleti lap Alapítva: 2001-ben XII. évfolyam 2. szám Négy orosi hétvége az adventi készülõdés jegyében Kedves Orosiak! parkban hagyományteremtõ céllal felál- sor. A beszélgetés

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 27. (LVII.) évfolyam 1444. szám 12+8 oldal Ára 2 lej JÖN! JÖN!! JÖN!!! ÚJRA JÖN!!!! MI, a nagybányai LENDVAY MÁR - TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja - nuár 23-án, pénteken es te 5 órai kez - dettel nagy

Részletesebben

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 7. szám, 2015. július Ingyenes Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése Csata László emlékére HIRDETÉS ASZTALOS! Vállal:

Részletesebben

תשע"ב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4.

תשעב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4. תשע"ב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4. ב"ה 2012. 08. 28. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה AZ ŐSZI ÜNNEPEK

Részletesebben