A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete"

Átírás

1 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Szabó Pál Csaba Szabó Pál Csaba Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Bálint Magyarország Várpalota Anna Szervezet neve: Délvidék Ház Nonprofit Kft. Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Szeged Közterület neve: Közép Közterület jellege: fasor Házszám: 1-3. Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma:.. / / P K Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: Képviselő neve: Dr. Szabó Pál Csaba Képviselő aláírása: Keltezés: Szeged Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

2 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Délvidék Ház Nonprofit Kft. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

3 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Délvidék Ház Nonprofit Kft. Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

4 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Délvidék Ház Nonprofit Kft. Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

5 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Szeged Közterület neve: Közép Közterület jellege: fasor Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma:. P K. / / 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Dr. Szabó Pál Csaba 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közművelődés, szomszédos áll., állami vagyon 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi LXII. tv. 4.., évi CXL tv., 73.. (1), 74.. d)., 75.., évi CVI. tv. 5.. (2) 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kistérségi megyei országos és regionális 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

6 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Délvidék Ház Nonprofit Kft. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja saját tőke folyamatos működés 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: ügyvezető FEB tagok Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

7 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Délvidék Ház Nonprofit Kft. 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

8 Vállalkozás neve: Délvidék Ház Nonprofit Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 14 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY e Szeged, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 A társaság neve: Délvidék Ház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Délvidék Ház Nonprofit Kft. Adószáma: Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Szeged, február 28. A vállalkozás vezetője 2

10 A Társaság bemutatása 1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja A Társaságot a cégbíróság ei dátummal jegyezte be közhasznú társaságként tól a törvényi előírásoknak megfelelően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXI. törvényekben a megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörében részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat, elősegíti a megye környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak bemutatását december 31-ig a közhasznú feladatokat a korábbi tulajdonos a Csongrád Megyei Önkormányzattal kötött szerződés alapján végezte a társaság augusztustól a Csongrád Megyei Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK-val külön kötött megbízási szerződés keretében látta el ezeket a feladatokat. 1.2 Tevékenységi kör A Társaság fő-tevékenységi köre: M. n. s. egyéb szakmai, műszaki, tudományos tevékenység. TEÁOR száma: Cím A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: Szeged, Közép fasor Tulajdonosok A Társaság tulajdonosai: december 31-ig 1. Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged, Rákóczi tér Kistelek Város Önkormányzata, Kistelek Árpád u január 1-től 1. Magyar Állam, képviseletében eljár MNV. Zrt. 2. Kistelek Város Önkormányzata, Kistelek, Árpád u Ügyvezető A Társaság ügyvezetője: Dr. Szabó Pál Csaba, Szeged, Közép fasor 4. 2

11 a. A vállalkozás folytatásának elve A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 2

12 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1 Könyvvezetés módja A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A Délvidék Ház Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet. 2.2 Könyvvezetés pénzneme A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 2.3 Könyvvizsgálat A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A Kft. megbízott könyvvizsgálója: A könyvvizsgáló társaság neve: CONFESSIO Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft. A könyvvizsgáló társaság címe: Budapest, Juhász u. 39. Kamarai nyilvántartási száma: Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló neve: Turányik Ferenc Lakcíme: Budapest, Juhász u. 39. Kamarai tagsági igazolvány száma: Beszámoló formája és típusa A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. A Társaság a beszámolóban a mérleget A, az eredmény-kimutatást A változatban állította össze. 2.5 Üzleti év Jelen beszámoló a időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja Mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés választott időpontja Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. 4

13 2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át,. illetve, ha a mérleg főösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft.-ot, akkor az 1 millió Ft-ot Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 2.9 Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eft-ot. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot. Értékcsökkenési leírás változásának hatása 5

14 Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek Értékhelyesbítések alkalmazása A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel Ki nem emelt tételek értékelése Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt Számviteli politika más változásainak hatása A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.2.13 Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik Eltérés a törvény előírásaitól A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3.1. A mérleg tagolása Befektetett eszközök A befektetett eszközök értéke a mérlegben e Ft. adatok e Ft.-ban Megnevezés Bruttó nyitó Bruttó növ. Bruttó csökk. Bruttó záró Immateriális javak Ingatlanok és

15 Megnevezés Bruttó nyitó Bruttó növ. Bruttó csökk. Bruttó záró kapcsolódó v. értékű jogok Egyéb berendezések, gépek, járművek Beruházások, felújítások Összesen Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó v. értékű jogok Egyéb berendezések, gépek, járművek Écs nyitó Écs növ, aktiválás Écs csökk. Écs záró Összesen Kisértékű tárgyi eszközök egyösszegben elszámolt értékcsökkenése: 447 e Ft. A Délvidék Ház Nonprofit Kft. a december. 5-én kelt szerződés szerint vagyonkezelésbe vette a Várpalota belterület 185/32. hrsz. alatti Zichy kastélyt. Az ingatlant a számviteli törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelkezések szerint hosszú lejáratú kötelezettséggel szemben nyilvántartásba vette évben a Tiszaföldember pályázati projekt keretében aktiváltunk egy világításhídrendszert, és szintén ehhez a pályázathoz kapcsolódóan egy turisztikai kézikönyvet. A téli közfoglalkoztatás keretében traktort vásároltunk. Befektetett pénzügyi eszközök: A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. Forgóeszközök 3.2. Készletek A készletek között kimutatott 857 e Ft. értékben, Mesélnek az erdei állatok mesekönyv, falinaptár, és a decemberében saját kiadásban megjelent Szeleczky Zita életét és mű 7

16 vészetét bemutató könyv szerepel. A Társaság követelései az alábbiak: Összesen Ebből: vevők Egyéb követelések e Ft. 399 e Ft e Ft Pénzeszközök Összesen Ebből: Bankszámla Pénztár e Ft e Ft. 16 e Ft Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 405 ezer Ft. összegben került sor. Aktív időbeli elhatárolások Könyvértékesítés elszámolt, de még nem folyósított része Egyéb bevétel elhatárolása, bértámogatás decemberi hónapra Költségek, ráfordítások elhatárolása ( gépjárműfel. Biztosítás) 405 e Ft. 3 e Ft. 376 e Ft 26. e Ft Saját tőke Saját üzletrészek A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs. Lekötött tartalék jogcímei A Társaságnak lekötött tartaléka nincs. Értékhelyesbítések alakulása A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs Kötelezettségek 8

17 Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaság hosszú lejáratú kötelezettségként mutatja ki a vagyonkezelésbe átvett Várpalotai Zichy kastély aktuális könyv szerinti értékét e Ft. összegben. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak: Összesen: e Ft. Ebből: Szállítók e Ft. Adók eft. Egyéb e Ft. Jövedelem elsz. szla e Ft Passzív időbeli elhatárolások Összesen: Csongrád megyei önkormányzat felújítási 4811 támogatásának elhatárolása Tiszaföldember pályázat elhatárolása Webes fejlesztés p. tám. Elhatárolása Mérlegford. Nap előtti 811 fizetendő kamatok elhatárolása (szállítóknak 4823 fizetendő) NKA pályázat folyósított még el nem szám. tám Támogatásból beszerzett még el nem szám PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN Mérlegen kívüli tételek A mérleg fordulónapja után nem történt a 2013 gazdasági év szempontjából lényeges esemény. 4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt Össze nem hasonlítható adatok A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek Az eredmény-kimutatás tagolása Új tételek az eredmény-kimutatásban A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 9

18 Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt Bevételek Árbevétel tevékenységenként A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult Adatok e Ft.-ban 9110 Bérleti díj Terembérlet árbevétel Továbbszámlázott üzemeltetési ktg eszköz kölcsönzés Webszolgáltatás Könyvértékesítés bevétele Egyéb szakmai műszaki tud. Tev Térképértékesíéts bevétele Telefonhasználat bevétele Kiállítási terület bérbeadása 20 Összes árbevétel, Egyéb bevételek Egyéb bevételként e Ft. került elszámolásra, a pályázatok támogatások részletezését a kiegészítő melléklet tartalmazza, Ezen felül 10 e Ft. kerekítési eltérés és egyéb bevétel lett elszámolva Ráfordítások Költségek költség nemenkénti bontásban A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat: Költségnem Összeg Megoszlás (%- (eft) a) Anyagjellegű ráfordítások ,40 Személyi jellegű ráfordítások ,00 Értékcsökkenési leírás ,27 10

19 Egyéb ráfordítások ,33 Rendkívüli ráfordítások 1 0 Költségnem összesen , Egyéb ráfordítások részletezése Adatok e Ft.-ban ELÁBÉ 264 Közlekedésrendészeti bírságok 32 Tax-Tan Art Kft. Értékvesztése 441 HEFOP követelés értékvesztése Önkormányzati adók, biztosítási adó 855 Kerekítési eltérés, késedelmi pótlék, 54 önellenőrzési pótlék Összesen Pénzügyi eredmény A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként e Ft összegű veszteség keletkezett Rendkívüli eredmény A társaságnál 2013-ban rendkívüli ráfordítások között a tárgyévre elszámolt 1e Ft. szerepel Adófizetési kötelezettség Társasági adó: évi gazdálkodásunk után társasági adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett. 5. Tájékoztató adatok 5.1. Bér-és létszámadatok Létszámadatok A tárgyévben a Társaságnál az átlagos állományi létszám 8 fő volt. Béradatok: Személyi jell. kifizetés összesen: Ebből: Bérköltség Bérjárulékok e Ft e Ft e Ft 11

20 Egyéb szem jell kifizetések e Ft. 5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt. 5.3 Felügyelőbizottság A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik, A részükre 500 e Ft. tiszteletdíj került kifizetésre A könyvvizsgálat éves díja A Könyvvizsgálat éve díja 790 e Ft. + Áfa. 12

21 5.5 Kapott támogatások bemutatása adatok Ft.-ban 9671 Bértámogatás költségvetésből KH Huro p. Csm-i Önkormányzat tám. KH Regonális és határon átnyúló T. felm. r. KH NKA pályázat Szeleczky könyv KH Közfoglalkoztatás bér- és eszköz támogatása KH Csm-i önkormányzat felújítási tám. NF Tisza- föld ember pályázat uniós KH Vagyonkezelt eszköz elszámolt écs NF támogatásból beszerzett t. eszk. T évi écs NF Összesen : Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 5.6 Környezetvédelem A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához A mérleget regisztrált könyvelő állította össze: Neve: Fehér Mária Csilla Regisztrációs száma:

22 6.Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók A mutatók megnevezése előző év tárgy év Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz) 85,67 % 77,29% A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás) 1, 99% -4,22% Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz) 14,31% 22,37% A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke) -13,68% 1,43 % Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) 18,47% 25,14% Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközökkövetelések/rövid lejáratú kötelezettségek) Hitelfedezetségi mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek) Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel) 32,73% 47,16 26,86% 8,43% -52,27% -9,89% Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke) -1367,80% 112,81% A társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent. A társaság további működése pótbefizetéssel és a likviditást helyreállító további források bevonásával folytatható, ill. tartható fent. Szeged, február

23

24 CONFESSIO Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft. H-1106 Budapest, Juhász utca 39. Cégjegyzékszám: Adószám: Könyvvizsgáló Kamarai Nyilvántartásba-vételi szám: Telefon: , Fax: web: Független könyvvizsgálói jelentés A Délvidék Ház Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Délvidék Ház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: Cg , Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Elvégeztük a Délvidék Ház Nonprofit Kft. mellékelt évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Nem vettünk részt a készletek december 31-i fizikai leltárfelvételén, mivel annak időpontja megelőzte könyvvizsgálati megbízásunk időpontját. A Délvidék Ház Nonprofit Kft. nyilvántartási sajátosságainak tulajdoníthatóan a készletmennyiségek felől egyéb könyvvizsgálati eljárásokkal meg tudtunk bizonyosodni. 1.oldal

25 CONFESSIO Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft. H-1106 Budapest, Juhász utca 39. Cégjegyzékszám: Adószám: Könyvvizsgáló Kamarai Nyilvántartásba-vételi szám: Telefon: , Fax: web: Vélemény Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó, a Délvidék Ház Nonprofit Kft. (Cégjegyzékszám: Cg , Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3) december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Elvégeztük Délvidék Ház Nonprofit Kft. (Cégjegyzékszám: Cg , Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3) évi egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó december 31-i fordulónapra vonatkozó, a közhasznú tevékenységéről összeállított közhasznúsági mellékletének vizsgálatát. A vezetés felelős a közhasznúsági melléklet egyéb jogszabályokban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági melléklet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Délvidék Ház Nonprofit Kft. (Cégjegyzékszám: Cg , Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3) évi közhasznúsági melléklete a Délvidék Ház Nonprofit Kft. (Cégjegyzékszám: Cg , Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3) évi egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van. Figyelemfelhívás Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet, hogy a Társaság saját tőkéje negatív előjelű. A Társaság tőkevesztése folyamatos. A vállalkozás tevékenységének folyamatos fenntartásához, illetve a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezési alapján a tőke rendezéséről dönteni szükséges. Keltezés: Budapest, CONFESSIO Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft. Turányik Ferenc ügyvezető igazgató Nyilvántartásba-vételi szám: Turányik Ferenc Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: oldal

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben