I. A nagybányai eset leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A nagybányai eset leírása"

Átírás

1 Tóth I. János (SZTE, Filozófiai Tsz. A nagybányai ciánszennyezéstıl a természet képviseletéig 1 Tanulmányomban egyrészt áttekintem a nagybányai projekt közgazdaságtani vonatkozásait, másrészt megpróbálom ezt a konkrét vállalkozást és az általa okozott szennyezést általánosabb szinten, egy környezet- és gazdaságfilozófiai összefüggés keretében értelmezni. I. A nagybányai eset leírása Az eset áttekintése a különbözı források (döntıen újságcikkek) által közölt adatokra épül, amelyek között esetenként jelentıs eltérések lehetnek. Ez persze megnehezíti a helyes adatok kiválasztását, ennek ellenére arra törekszek, hogy a legvalószínőbb értelmezést ismertessem. 2 A tanulmányban szereplı adatok egy része közvetlenül forrás adat, másik része pedig ezek alapján számított adat. A kétfajta adat összevetése szintén lehetıséget add arra, hogy konzisztens és remélhetıleg helyes képet alakítsak ki a nagybányai beruházásról. Tekintettel arra, hogy a verespataki beruházás alapvetı vonatkozásaiban megfeleltethetı a nagybányainak, ezért szögletes zárójelben megadom az adott paraméter esetében a verespataki értéket is. 1. A beruházás gazdasági vonatkozásai A romániai kommunizmus bukása után merült fel az a lehetıség, hogy a lepusztult állami aranyfeldolgozó üzemek privatizálása mellett a magán tıkét be kellene vonni a meddıhányókban található arany és ezüst kitermelésébe is. 3 Nagybányán az ötletet egy 28,5 millió dolláros beruházást igénylı meddıfeldolgozó üzem felépítésére szóló pályázat követte. 4 A tendert két év múlva a 13,6 millió dolláros jegyzett tıkéjő ausztrál Esmeralda 1 A tanulmány megírását az OTKA T támogatta 2 A témáról írt könyvem vonatkozó részében ( old.) a hangsúly az adatok és tények minél teljesebb körő ismertetésén volt. Tóth I. János: A tiszai ciánszennyezés. Rendszerszemlélető elemzés Szerzıi Kiadás, Szeged, Általában meddınek nevezzük a keresett ásványt nem tartalmazó kızetet. Mivel azonban még a leghígabb meddı is tartalmaz valamennyi ércet, érdemes megpróbálkozni a kinyerésével, különösen, ha aranyról van szó. 4 Népszabadság (Nsz) o. 1

2 Exploration Limited nyerte meg hat másik cég ellenében. Állítólag az ausztrál cég Virgil Magureanu, a Román Hírszerzı Szolgálat (SRI) igazgatója támogatásának köszönhette gyızelmét. 5 Az Esmeralda Ltd. a nagybányai, állami tulajdonú Remin (Compania Nationala a Metalelor Pretiosasi si Neferoase) bányavállalattal közösen létrehozta az Aurul Részvénytársaságot, amelyben a két cég 50, illetve 44,8 százalékban, a magánkézben levı bukaresti Geomin Rt. pedig 5,2 százalékban tulajdonos. 6 [Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy a verespataki arany kitermelésére alakult cég, a Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) esetében 80%-ban a Gabriel Resources Ltd. (GRL) egy kanadai, magánvállalat, illetve 20%-ban a dévai Minvest egy román állami cég a tulajdonos. A RMGC 1998-ban kapta meg a román államtól a projekt megkezdésére szóló engedélyt. 7 ] (A beruházás nagysága és összetétele) A legtöbb forrás szerint a beruházás teljes költsége 28,2 millió dollár volt. 8 A szükséges összeg alapvetıen két részbıl tevıdött össze. Egyrészt a társaság 11,2 millió dolláros alaptıkéjébıl állt, amely feltételezésem szerint magában foglalta a Remin 1,3 millió dollár értékő apportját is, amely tartalmaz egy összességében kb. 70 km 2 kiterjedéső területet, ahol az aranyat és ezüstöt tartalmazó meddı található, továbbá azt a telket, amelyre késıbb az Aurul a feldolgozó üzemét illetve a zagytározót felépítette. Másrészt szükség volt bankhitelre, amelyet az angol NM Rothschild Australia Ltd és a német tulajdonú Dresdner Kleinwort Benson bank összesen 17 (feltehetıen 8 plusz 9) millió dollár összegben biztosított. Az Aurulnak ezen felül 2,5 millió letétje volt az NM Rothschild & Co. Ltd-nél, amely összeg feltárásokra és az adósság törlesztésre fordítható. 9 A tervek szerint a cég a termelés elsı négy évében félévenkénti visszafizetéssel törleszti az adósságát. Az Esmeralda 50%-os részesedése az Aurul nettó adósságából a szennyezést követıen jelentısen (egyes források szerint 30%-kal, más források szerint 50%-kal) megnıtt. 10 Az adatokból látható, hogy a két bank által kölcsönadott összeg 5,8, ha figyelembe vesszük a letét összegét, akkor 3,3 millió dollárral haladja meg az Aurul Ltd. alaptıkéjét. [A Világbank 2002 októberében elutasította a GRL 100 millió dolláros hitel kérelmét, amely 5 Karátson Gábor beszéde, in Sír a Tisza, 27. o. Virgil Magureanu között volt az SRI igazgatója. Leváltására azért kerül sor mert túlzottan szovjet elkötelezettségő és nyugatellenes volt. Nsz old. 6 HVG, Nagybányai látlelet 7 NOL március :20 < A Verespatak múltja és jövıje 8 Vasárnapi Mai Nap Vizválasztó, valamint Világgazdaság Aurul környezetvédelmi vállalkozás? 9 <internetes közlemény> 10 <internetes közlemény> 2

3 fedezte volna a verespataki kiadások egy részét. 11 A források szerint a verespataki beruházás teljes költsége 500 millió dollár, amibıl 295 millió a szőken vett termelési költség. 12 Tehát a Verespataki beruházás pusztán a termelési költségeket tekintve is több mint tízszer nagyobb vállalkozás. A Figyelı szerint a projekthez szükséges teljes befektetés 600 millió dollár és a legnagyobb tétel a feldolgozó üzem félmilliárdos költsége. 13 Ebben az esetben már 20 szoros a különbség.] (A feldolgozott meddı mennyisége) Az Aurul Rt. évi 2,5 millió meddıhányó tonnát tervezett feldolgozni. 14 Az Index nevő internetes lap szerint Nagybánya környékén a kibányászható nemesfémtartalmú érc mennyisége összesen 16 millió tonna, más források viszont lényegesen magasabb mennyiségekrıl ( tonna) beszélnek. A Népszabadság szerint 1999 márciusától havonta 200 tonna nátrium-cianiddal kezelve a közel 200 ezer tonna meddıt 100 kilogramm aranyat nyert ki a Nagybánya melletti üzemébıl az ausztrál-román vállalat. 15 Ha ezeket az adatokat 1 évre elıre megbecsüljük, akkor a következı számokat kapjuk: a feldolgozott meddı mennyiség 2,4 millió tonna; a kinyert arany mennyisége pedig 1,2 tonna. Lényegében ezek az adatok összhangban vannak a tervekrıl beszámoló források adataival. Az oldószer visszaforgatása miatt a felhasznált nátrium-cianid mennyiségét ezen a módon nem lehet kiszámolni. Ha a projektet 9 évre számítjuk, akkor 22,5 millió tonna meddıt fognak feldolgozni. [Verespatakon a tervek szerint 420 millió tonna (más források szerint 225 millió köbméter) kızetet termelnének ki, zúznának porrá és mosnának át. 16 Tehát ebbıl a szempontból a Verespataki projekt közel 19 szerese nagybányainak.] (A nemesfém mennyisége) A kitermelhetı nemesfém mennyiségére elégé különbözı adatok olvashatók, de a leggyakrabban emlegetett, egymással is konzisztenciában álló értékek egy évre vonatkoztatva a következık: uncia (1,6 tonna) arany és uncia (8,7 t) ezüst. A projekt teljes idıtartalmára vonatkoztatva pedig (15,5t) arany és 2,2 millió uncia (68,2 t) ezüst kibányászását vélelmezik. 17 [Verespatakon aranykészletet 330, míg az 11 NOL október :12 Tovább folynak a ciános aranybánya elıkészületei 12 NOL március :20 < A Verespatak múltja és jövıje; vagy NOL április 8. 15:51< Zsarolással vádol egy lapot a verespataki ciános cég 13 Figyelı január 13. Verespatak: levélváltás aranyügyben 14 Ciánszennyezés Baia Mare-n, REC. 15 Nsz , 2. o. EU Parlament: környezetvédelmi könnyítés nincs 16 NSZ november 15. Szerzı: Tibori Szabó Zoltán: Ortodox nem a Verespatak-tervre < 17 Ciánszennyezés Baia Mare-n, REC. Illetve a Nsz ; 2.o. 3

4 ezüst készletet 1600 tonnára becsülik. 18 A Figyelı hasonló értékeket ad meg unciában: 10 millió uncia arany és 54 millió uncia ezüst. 19 Tehát a verespataki nemesfém készlet durván húszszorosa a nagybányainak. A hírek szerint itt található a világ második legnagyobb aranykészlete. 20 ] (A projekt idıtartama) A fenti adatok arra utalnak, hogy az arany esetében 9,68, míg az ezüst esetében 7,83 algebrai értelemben vett évig tart a project. Ez persze nem feltétlenül egyezik meg a naptári évek számával, hiszen a project elején és a végén feltehetıen alacsonyabb a kitermelés mértéke, mint középidıben. Ez összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy a projekt idıtartalmával kapcsolatban maximum 10 évet szoktak emlegetni. [Az RMGC esetében egyes források 17 évrıl beszélnek. 21 ] (A nemesfém koncentrációja) A mintavételi értékek 0,7 és 7 g Au/t között mozogtak. Más források szerint a nagybányai meddıhányó tonnánként 3 gramm aranyat, 86 gramm ezüstöt és más nemesfémet tartalmaz. 22 Az Esmeralda Exploration Ltd. tonnánként 0,48-0,6 g kitermelhetı arannyal számolt. A szakirodalom szerint az aranytartalmú érc feldolgozása csak akkor gazdaságos, ha az aranytartalom meghaladja a 6 g/tonnát. (Az arany tızsdei ára és a kitermelés költsége) A nemesfémek árfolyama nyilvánvalóan folyamatosan változik tızsdén ben például a 99,5 százalékos tisztaságú arany unciánkénti (kb. 30 gramm) árfolyama Londonban 287 dollár körül volt es év elején és a végén szintén ezen érték körül mozgott; majd az árfolyam elkezdett emelkedni és 2002 márciusában átlépte a bővös 300 USD/uncia határt május elején Londonban már 327 dollárt ért unciánként, amely egy hároméves csúcsot jelentet. A tervek szerint a Baia Mare-i üzemnek összesen 210 USD-ra van szüksége 1 uncia arany elıállításához. 23 Ez az érték meglepıen magas, mert egy forrás szerint 1 uncia arany kitermelési költsége legalábbis Verespatakon 107 USD. 24 A Figyelı ezzel kapcsolatban azonban 180 dollárt említ. 25 (Feltehetıen a 210 USD összeg, ha egyáltalán helyesnek tekinthetı, már minden költséget tartalmaz, beleértve az állam 3%-os koncessziós díját illetve a banki kölcsön és annak törlesztésének egy unciára esı részét.) 18 Verespataki kálvária <http://magyarok.sulinet.hu/tart/ncikk/ja/0/10738/verespatak.htm > 19 Figyelı január 13. Verespatak: levélváltás aranyügyben <http://www.fn.hu/cikk.php?id=13&cid=92395> 20 NSZ március 20. Féderer Ágnes: Az Új Eldorádó) < 21 NOL május :47 < Magyar román miniszteri csúcs Verespatakon 22 Bognár Antal (szerk.): Sír a Tisza. 19. o Verespataki kálvária <http://magyarok.sulinet.hu/tart/ncikk/ja/0/10738/verespatak.htm> 25 Figyelı január 13. Verespatak: levélváltás aranyügyben 4

5 Az ezüst unciáját 1999 december 11-én Londonban 5,57 dolláron jegyezték január 25-én a Magyar Nemzeti Bankban az ezüst középárfolyama 4,33 USD/uncia. (A cég bevétele) A következıben az eddigi adatok alapján megpróbálom megbecsülni a cég várható bevételét és hasznát elıször az arany, majd az ezüst esetében és végül összesen. Mindhárom esetben elıször egy évre, majd a projekt egészére vonatkoztatva. - Ha átlagosan 300 USD-nak vesszük az arany unciánkénti árát, akkor a cég átlagban 90 USD keres minden uncia aranyon. Ekkor éves viszonylatban teljes bevétel (52000 *300 =) a haszon pedig (52 000*90=) USD. 9,68 algebrai évvel számolva pedig a két érték a következı: illetve UDS. Hasonló értékekhez jutunk, ha közvetlenül a projekt teljes idıtartalmára minimálisan megjelölt 500 ezer uncia aranyat kinyerésével számolunk, akkor az aranyból a teljes bevétel: 150 millió, míg a cég nyeresége 45 millió USD. A fenti adatok arra utalnak, hogy a haszon a bruttó bevétel (45/150=) 30 százaléka. - Ha átlagosan 4,5 USD/uncia ezüst árral számolunk, akkor egy évre vonatkoztatva teljes bevétel: (280000*4,5=) és ennek 30%-a pedig: USD. 7,83 algebrai évvel számolva pedig a két érték illetve USD. Hasonló értékekhez jutunk, ha közvetlenül a projekt teljes idıtartalmára megjelölt 2,2 millió uncia ezüsttartalommal számolunk, akkor a teljes bevétel 9,9 millió USD. Ha ennek csak 30% a tiszta bevétel, mint az arany esetében, akkor az 2,97 millió USD. - A fenti adatokat összesítve azt mondhatjuk, hogy a projektnek egy évben a teljes bevétele ( =) , míg a haszna ( =) USD. Tehát a projekt bevétele 16, a haszna pedig 5 millió dollár évenként. Ezek alapján a projekt teljes bevétele ( =) és haszna ( =) USD. Továbbá közvetlenül is kiszámolhatjuk az arany és az ezüst kitermelésébıl származó teljes bevételt, a projekt egészére vonatkoztatva, ami 159 millió, míg a haszon összesen: 48 millió dollár. Látható, hogy az éves adatokból kiinduló számítás összhangban áll a közvetlenül a projekt egészére vonatkozó adatokból adódó értékekkel és összességében azt mondhatjuk, hogy a projekt teljes bevétele kb. 160 millió dollár, míg a haszna kb. 50 millió dollár. Feltételezem, hogy az utóbbi összeget már nem terheli sem 3%-os a koncessziós díj (ami ebben az esetben összesen 4,8 millió USD), sem a bankkölcsön (17 millió USD) és annak kamata. Figyelembe véve, hogy a teljes beruházás költsége 28 millió dollár volt a 160 millió dolláros bruttó bevétel és az 50 millió dolláros nettó haszon is jól mutatja, hogy az arany és ezüst kitermelés busás hasznot hoz. [Verespatakon a 10 millió uncia arany és a 54 millió 5

6 uncia ezüst eladásából származó bevétel a fenti árfolyamon számolva: 3243 millió dollár és az ebbıl származó haszon (30% esetében) 972,9 millió USD. Ekkor az a két beruházás között a különbség 20-szoros. Bár a Figyelı megjegyzi, hogy az aktuális (2005 január) világpiaci árfolyamon számolva a fenti értékekbıl származó bevétel 4,67 milliárd dollár. 26 A legtöbb forrás kb. 1,5-2 milliárd dollár haszonról beszél. 27 ] (Mindenképpen hangsúlyozni kell a fenti számolás hipotetikus jellegét, hiszen a kiinduló adatok mögött lényegében csak a források becslései húzódnak meg. Egyrészt senki sem tudhatja elıre, az arany és az ezüst árfolyamának a változását; másrészt a cég is csak hozzávetıleg tudja elıre felbecsülni a kitermelhetı nemesfém mennyiségét, ennek költségét, illetve a projekt idıtartamát, az újságoknak az erre vonatkozó becslései, amelyeket használtam, pedig értelemszerően még ennél is pontatlanabbak.) A Népszabadság szerint a nemesfémek eladásából az Aurul évi 7 millió dollár profitot remélt. 28 Ez az érték két millió dollárral magasabb annál, amit fentebb kiszámoltam. Ha ezt az adatot extrapoláljuk 9 algebrai évre, akkor a projekt teljes haszna 63 millió dollár, ami pedig 13 millió dollárral magasabb, a fentebb kiszámított értékeknél. (A beruházás mint környezetvédelmi projekt) Hivatalosan a nagybányai vállalkozásnak nemcsak gazdasági, hanem a környezetvédelmi célja is volt, nevezetesen közvetlenül a város mellett található meddı feldolgozása és elszállítása. 29 A felszámolandó ülepítımedencébıl korábban a szél a lakott területekre fújta a port, ami az egészségre káros hatású volt, ezért ezen veszélyes anyagok elszállítása környezeti és egészségügyi szempontból is szükségesnek mutatkozott. 30 Ennek érdekében Nagybánya mellett egy ülepítımedencét kellett létrehozni, hogy az ott található meddıanyagot a nemesfémek elválasztása reményében átmossák, majd az átmosott meddıanyagot (végsı fémiszapot) Nagybányától 7-8 km távolságra délre szállítsák. Így a város határától csak pár száz méterre létesítettek egy hatalmas tározót, amely ugyanakkor növelte a lakosság környezetterhelését. Így például Nagybányán 2000-óta duplájára nıtt a légúti megbetegedések száma. A projekt kezdetén azonban joggal lehetett arra hivatkozni, hogy a meddı átmosása és elszállítása nemcsak gazdasági, hanem környezeti érdekbıl is fontos. Sajnos a 26 Figyelı január 13. Verespatak: levélváltás aranyügyben 27 Verespataki kálvária <http://magyarok.sulinet.hu/tart/ncikk/ja/0/10738/verespatak.htm> 28 Nsz , 2. o. i.m. 29 a Nagybányai jelentés szintén utalt erre az aspektusra. 30 Elsısorban a külfejtéses bányamővelés után keletkezı hatalmas kiterjedéső meddıhányók rendezése, utóhasználatának a biztosítása fontos a környezeti ártalmak megelızése szempontjából. A vízzel mozgatott meddı (zagy) elhelyezése (nedves hányó, zagytároló) és rekultivációja különös körültekintést igényel. [Környezetvédelmi Lexikon II , 445.old.] 6

7 környezetvédelmi szempontok teljesen alárendelıdöttek a gazdasági céloknak, sıt valójában csak egy jól érvényesíthetı ürügyet jelentettek, mind a környezeti felügyelıség, mind a hitelezı bankok irányában. (A projekt indulása) A projekt 1992-ben kezdıdött, de az Aurul SA csak 1999 májusában kezdte meg a mőködését. 31 A bukaresti Evenimentul Zilei 1998-ban azt írta, hogy az ausztrál Esmeralda Exploration Ltd-tıl a mőködési engedélyt többször megtagadták. Kiderült ugyanis, hogy a technológia során ciánt tartalmazó melléktermék keletkezik, amelynek elhelyezésére a társaságnak nem voltak elképzelései. 32 Végül a tulajdonosok jelezték, készek építeni egy derítımedencét, amelyet különlegesen kialakított mőanyaggal bélelnek ki. A 90 hektáros zagytározó szigetelésére, amelyet 1997-ben kezdtek el építeni és 1998-ban (más források szerint csak 1999-ben) készült el; azonban pénzhiány miatt az 1 mmes polietilén fólia helyett csak 0,5 mm-eset használtak, a sürgetı határidık miatt pedig a tározó alját nem egyengették el rendesen. Máramaros Környezetvédelmi Hivatala hosszas huzavona után végül 1999 májusában megadta az ideiglenes mőködési engedélyt. Román lap értesülések szerint Virgil Magureanu-nak a közbenjárására következtében kapott a beruházás végül is zöld utat. A hírszerzés egykori igazgatójának bekapcsolódása után a környezetvédelmi hatóságok feltőnı nagyvonalúságot tanúsítottak a mőködési engedély megadásában. 33 [A beruházás lehetısége 1997-ben pattant ki egy Kanadába szakadt román férfi (Frank Timis) tulajdonában levı cég, a Gabriel Resource vezetıinek fejében. A kanadairomán vállalat 2007 végére, de legkésıbb 2008 elejére tervezi a kitermelés elkezdését. A tervezett fejtés területének 42 százaléka már teljesen az RMGC birtokában van akik még maradtak a községben, feltehetıleg nem sokáig teszik, hiszen a cég adatai szerint 95 százalékuk már felbecsültette ingatlanát, így a vállalat több-kevesebb idı alatt a maradék telkeket, házakat is felvásárolja írja a transindex.ro. A projekt elsı körben 3000, majd évi átlagban 550 állandó alkalmazottnak biztosítana munkalehetıséget. 34 A verespataki beruházás esetében is olvashatunk arról, hogy a befektetés útját magas rangú politikusok egyengetik. 35 ] A beruházás elkezdése erıs helyi lakossági és hivatalos ellenállásba ütközött. A 31 Nsz , 2. o. 32 Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy a nátrium cianidos mosófolyadékot elıször nem is akarták betározni és visszaforgatni, hanem egyszerően csak folyamatosan kibocsátani! Ebben az esetben állandó és folyamatos ciánszennyezésnek lett volna kitéve a Szamos és a Tisza-mentén található életközösségek, beleértve a Tisza-mentén élı több millió ember is. 33 Karátson Gábor beszéde, in Sír a Tisza, 27. o. 34 Figyelı január 13. Verespatak: levélváltás aranyügyben 35 Pénzmosók Verespatakon. Kábítószerügyben is kompromittálódtak az aranybánya-beruházás fıszereplıi. Magyar Nemzet 2004 november 27. (szombat) 1-2.oldal 7

8 meddıhöz csak egy lakótelepen át vezet út, ám hiába tiltakoztak a lakosok a por és a zaj miatt (még élı lánccal is elzárva az utat), nem történt semmi. Az Aurulnak sikerült beszereznie a szükséges engedélyeket. 36 Gönczy János tiszai kormánybiztos szerint a felhasznált technológiát két dolog jellemezte: egyrészt az ausztrál befektetı komoly technológiát vitt Nagybányára, amit beépített a kerítésen belülre. A kerítésen kívül azonban olyan költségkímélı technológiát használt, amely elfogadhatatlanul nagy veszélyforrásokat tartalmazott. Például vízágyúval szedték ki a nemesfémet tartalmazó meddıt a meddıhányóból. A vízágyú olyan folyadékkal üzemelt, amelyben cián volt, és ez már önmagában is veszélyeztette a környék lakosságát. Ezután a kerítésen belül az üzemben kinyerték az aranyat és az ezüstöt. Az arany kinyerése után a cianidos zagyot kivezették az üzembıl egy hatalmas tározóba. A 93 hektáros tározónak olyan nagy volt a cianidtartalma, hogy a madarak nem voltak képesek keresztülrepülni felette. Az ülepítıtó töltésfalát agyagból készítették. A hidrotechnikailag készült töltések úgy viselkednek, mint egy homokvár: a legkisebb terhelésre azonnal összeomlanak. Olcsó technológia nagy nyereséghozammal, mondta a kormánybiztos A ciánszennyezés (Figyelmeztetı jelek) Az objektum megépítése elıtt a városvezetés számára készített katasztrófa-tanulmányban a szakértık már figyelmeztettek a baleseti lehetıségre. A nagybányai vezetésnek azonban kisebb gondja is nagyobb volt ennél. 38 (Joggal merül fel a kérdés a város vezetése miért nem foglalkozott ezzel a problémával. Az esetleges lobbi hatások mellett ebben a természet jelentıségét alábecsülı társadalmi és gazdasági értékrend is fontos szerepet játszhat.) Az ausztrál technológiát kezdettıl fogva nem kísérte sok szerencse: elıbb a hidegre, majd a meddıhányón nıtt növényekre hivatkoztak a munkák kezdeti akadozásakor. A meddıt szállító csıben túlnyomás keletkezett, a csıvezeték elrepedt, s a kiömlı cianidos zagy a legelık és termıföldek szennyezıdését, illetve háziállatok pusztulását okozta. 39 Az Aurul cég ellen a helyi lakosok 1999-ben már több esetben feljelentést tettek. Ioan Gherghes, a nagybányai környezetvédelmi felügyelıség igazgatója 1999 ıszén vizsgálatot rendelt el, és csak január 20-án (!) adta meg az Aurulnak a folyamatos 36 HVG Nagybányai látlelet Szaniszló József nyilatkozott 37 Kossuth Rádió :04., A mérgezett folyó 38 HVG Nagybányai látlelet. 39 Sír a Tisza, 14. o. 8

9 ellenırzéshez kötött mőködési engedélyt. E kisebb szennyezések tehát nem voltak elegendıek egy komolyabb hatósági beavatkozáshoz. Mindezt és a környezeti hatásokat figyelembe nem vevı terveket elnézte, illetve jóváhagyta a román környezetvédelmi felügyelıség, így a környezeti katasztrófáért nem kis részben a román hatóságok is felelısek voltak. (Környezetszennyezés) Az Aurul SA tározójában 8 millió m 3 ciános zagy volt, amelynek koncentrációja mg/l. Mivel az elfogadható érték Romániában 0,01 mg/l, tehát a tározóban a cianid koncentrációja tehát majdnem 1 milliószorosa volt az elfogadható értéknek. 40 Ez a 93 hektáros tározó annyi ciánt tartalmazott, amely elég lett volna az egész emberiség megmérgezéséhez. [A források szerint Verespatakon százszor nagyobb ülepítı medencét építenének az arany és az ezüst kinyeréséhez használt ciánlúgos szennyvíznek, mint amilyen a Tisza katasztrófáját okozta. 41 ] A meddıbıl készült töltés 2000 január 30-án szakadt át, és a cianidos víz az ülepítı melletti sebes folyású, barna színő Lápos patakba zuhogott. 42 A 120 tonna ciánt és nehézfémet tartalmazó 100 ezer köbméternyi zagyos víz elsısorban vízben jól oldódó fémekkel kötött cianidkomplexbıl állt. Sajnos sem a cég, sem a román szakhatóság nem rendelkezett olyan válságkezelési tervvel, amely a szennyezés lokalizálását, a károk mérséklését lehetıvé tette volna. A romániai lakosság sem kapott semmiféle tájékoztatást, a határ mentén élık csak a magyar médiából értesültek a veszélyrıl. A nagybozintai derítı gátját csak február 2-ra tudták helyreállítani. Nem voltunk itt a töltés szakadásakor, de a kiszakadt rést negyvenen tömtük négy nap és négy éjjel nyilatkozta az egyik munkás. 43 Százezer köbméter vízügyi szempontból kis mennyiséget jelent, ezért ott helyben, például buldózerekkel könnyedén megakadályozhatták volna a mérgezı anyag terjedését, a környezı vizekbe jutását február 8-án az Aurult ideiglenesen bezárta a helyi román környezetvédelmi hatóság. A károkozó vállalat képviselıje a szennyezést követıen a 350 ezer dollárra becsült bevételkiesésen kesergett februárjában a derítıtó gátját megemelték, és a benne lévı víz egy részét eltávolították. A román hatóságok szerint nem kell félni a baleset megismétlıdésétıl. A Nagybányai Prefektusi Hivatal az Aurul vállalatot átszámítva 160 dolláros 40 A Nagybányai jelentés szerint Sír a Tisza, 14. o. A könyv szerint a derítı már délelıtt 10 órakor elkezdett szivárogni. 43, HVG, Nagybányai látlelet Sír a Tisza. 16. o. Sajnos a szövegbıl nem derül ki, hogy a bevételkiesés milyen idıtartamra vonatkozik. 9

10 pénzbírságra büntette. A bírságot azért szabták ki, mert a román ausztrál cég 24 órás késéssel jelentette a technológiai balesetet. A vállalat vezetıje pedig 900 dolláros büntetésben részesült. Az Aurul Rt.-t a környezetvédelmi hatóság további, legfeljebb 4000 dollárnak megfelelı lejjel büntethette volna meg, ez azonban nem történt meg. 46 A ciános zagy kiömlése összesen 109 millió dolláros (29 milliárd forint) kárt okozott Magyar Államnak, s ez az összeg nem tartalmazza a turizmusból és halászatból élık magánjellegő kárait. A Környezettudományi Központ jelentése szerint mintegy 3,5-4,6 milliárd forintra tehetı a közvetlen gazdasági kár. 47 Maga a szennyezés kb. 1,5 millió ember életét érintette kisebb vagy nagyobb mértékben. Ezzel szemben áll, a cég mondjuk kb. 50 millió dolláros nyersesége. Joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan minısíthetı az a gazdasági és társadalmi struktúra, amelyben gyakorlatilag néhány tıkésnek a vállalkozáshoz és a szennyezéshez való joga erısebb, mint sok millió embernek az egészséges környezethez fızıdı emberi joga. II. Általános gazdasági vonatkozások A nagybányai eset és más környezetszennyezési esetek is nyilvánvalóan mutatják, hogy gyakran sem a piac sem a hatóság, sem a társadalom nem képes megakadályozni ezeket a katasztrófákat, amelyek nemcsak a természetet, hanem az ott élı közösséget is veszélyeztetik. Joggal merül fel a kérdés, hogy mi ennek az oka és mit lehet tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a természeti környezetünk terhelését. Az elsı kérdéssel kapcsolatban ma már számos strukturális okot feltárt a modern közgazdaságtan is, így például a különbözı piaci kudarcokat (externális hatások, közjavak, hosszú távú hatások stb.). 48 A következıkben néhány más szintén fontos, de kevésbé hangsúlyozott összefüggésre szeretnék rámutatni A természeti javak szőkösségérıl A modernitás ideológiája szerint a természeti javak korlátlanul rendelkezésre állnak, 46 Nsz , 1.o. 47 Nsz Három -négy milliárdos kár; ill. Délmagyarország Gazdasági ciánkár 48 A Modern közgazdaságtan ismerettára, 203. o. [exernalities]; 155. o. [discount rate]; o. [public good]. Illetve Tóth (2002) old. 49 Tóth (2002) old. 10

11 ezért szabadon felhasználható erıforrások. A klasszikus közgazdaságtan számos meghatározó szerzıje nyomán még ma is sokan úgy gondolják, hogy a természeti javak szabad, míg a gazdasági javak szőkös javak. A természeti javak, pedig mint szabad javak elegendı mennyiségben léteznek ahhoz, hogy ne kelljen adagolni azok számára, akik használni akarják ıket. A piaci áruk tehát nulla. 50 Ezért a gazdasági szereplık igyekeznek maximális mértékben felhasználni a természeti erıforrásokat mint ingyenes termelési tényezıt. Így a piacon a keresletnek és a kínálatnak olyan egyensúlya alakul ki, mintha a természeti erıforrások végtelen bıségben állnának rendelkezésre. Ez pedig közvetlenül vezet a különbözı természeti erıforrások kizsákmányolásához. 51 A modern közgazdaságtan szabad jószágnak (free good) tekinti a kimeríthetetlen mennyiségben rendelkezésre álló javakat, amelyek kínálata legalább akkora, mint a nulla árhoz tartozó kereslet. 52 Ezen formális jellegő meghatározás szerint természetesen a különbözı természeti erıforrások) nem tekinthetı szabad jószágnak. Különbözı okok (pl. tradíció, eszmetörténeti alapok pl. Locke gazdaságfilozófiája, Adam Smith értékfelfogása) miatt azonban a közgazdaságtan fı irányzata még mind a mai napig nem tudta megoldani azt a problémát, hogy a természeti erıforrásokat ne szabad, hanem szőkös javakként kezelje. A természeti erıforrások szőkössége egyértelmően demonstrálható például az édesvíz esetében. Bár a Föld kétharmadát víz borítja, de a teljes vízkészletnek mindössze 1-2%-a az édesvíz, melynek jelentıs részét a sarki és hegyvidéki hótakaró alkotja. 53 Noha a vízhez való jogot alapvetı emberi jognak tekintjük, jelenleg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a világon több mint egymillió ember nem fér tiszta ivóvízhez, és évente 3,4 millióan halnak meg olyan betegségekben, amelyek a jobb vízellátással és a higiéniai követelmények betartásával elkerülhetıek lennének. Egyre többet hallunk a víz menekültjeirıl, akik az egészséges ivóvíz hiánya miatt hagyják el lakhelyüket, és olyan helyekre igyekeznek, ahol ez még megtalálható. Az elırejelzések szerint 25 év múlva a világ lakosságának kétharmada szőkében lesz az egészséges ivóvíznek. 54 Tehát az édesvíz tehát szőkös jószág, és a lehetı legrosszabb politika, ha ezt figyelmen kívül hagyva szabad jószágnak tekintjük. Az édesvíz használatának gazdasági és/vagy jogi eszközökkel történı növekvı mértékő korlátozása a jövı egyik keserő, de elkerülhetetlen sajátossága lesz. Megfelelı szabályozás hiányában ugyanis a növekvı vízhiánnyal 50 Samuelson, - Nordhaus: Közgazdaságtan, 1987, 59. o. 51 Tóth I. J. : The Conception of Natural Goods in Economics, 2000., o. 52 A Modern közgazdaságtan ismerettára <Free good> 53 Környezetvédelmi lexikon I., o. [édesvíz] 54 DM ; Ivóvízhiány fenyeget. MTI-jelentés London; 11

12 párhuzamosan egyre gyakoribbak lesznek az édesvíz (folyók, tavak, felszín alatti vízkészletek stb.) hasznosításához kapcsolódó érdekellentétek és konfliktusok a különbözı felhasználók között. Ezekben a konfliktusokban a felvízi felhasználók, régiók és országok helyzeti elınyben vannak az alvízi felhasználókkal szemben. Így gyakran elıfordul, hogy egy alvízi ország, - mint például Magyarország - túl kevés, esetenként túl sok vagy éppen szennyezett vízhez jut a felvízi ország pillanatnyi érdekeitıl függıen. Magyarországnak a vízmegosztás és vízhasználat kapcsán kialakuló konfliktusai a szomszéd országokkal tehát egyáltalán nem tekinthetıek egyedinek, sokkal inkább összhangban vannak a világban tapasztalható tendenciákkal. Éppen ezért számíthatunk a világ közvéleményének fokozott figyelmére ebben a kérdésben. Tehát a modern közgazdaságtan fı áramlatai alapvetıen téves nézetet alakítottak ki a természeti javakról, s általában a Természetrıl (a továbbiakban ha általában utalunk a természet egészére, akkor nagybetővel írjuk). S ebbıl a hibás premisszából már logikusan következik, hogy a természeti javak szabadon felhasználhatók, gazdasági értékük nulla és hogy a felhasználásukat nem kell szabályozni. Ellentétben a közgazdaságtan fıirányzatának nézetével azonban bıségesség és a szőkösség relációja semmilyen a priori kapcsolatban nem áll a természeti, illetve a gazdasági javak fogalmával. Ebbıl viszont az következik, hogy a szőkösen rendelkezésre álló természeti javak gazdasági értékkel rendelkeznek és, hogy ezen javak felhasználását gazdasági vagy jogi eszközökkel szabályozni kell. 2. A gazdaság mint átáramlásos rendszer A kartéziánus felfogás a természetet és a gazdaságot élesen elválasztja egymástól. Feltehetıen ennek a metafizikai felfogásnak a következménye az a gondolat, hogy a társadalom egy zárt rendszer, amelyik nem értinkezik a természettel. A neoklasszikus közgazdaságtan álláspontja szerint a gazdaság a háztartásoknak és a cégeknek egy olyan zárt rendszere, ahol csak az árú, a pénz és a munkaerı áramlik. Ennek az áramlásnak nincs külsı (természeti) feltétele, azaz a gazdaság egy örökmozgó, egy perpetuum mobile. Az ökológiai közgazdaságtan egyik jeles képviselıje, Hermann Daly szerint az embernek a természettel folytatott anyagcseréje entrópikus folyamat. A társadalom átáramlásos rendszer, tehát olyan struktúra, amely a bemeneti vagy input oldalon szükségszerően forrásokat vesz fel a környezetébıl és a kimeneti vagy output oldalon szükségszerően hulladékot ad le a környezetének. Így az anyagcsere termodinamikai korlátok alatt álló anyagi-technikai folyamat, amelynek során a természeti erıforrásokból 12

Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére

Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére János I. Tóth (SZTE BTK Filozófia Tsz) BEVEZETÉS Kelet-Európában a környezeti biztonság alacsonyabb mint Nyugat-Európában, amelynek alapvetı oka a kulturális

Részletesebben

Tóth I. János: Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros vállalkozásokról. Valóság 2008.7. 43-51.

Tóth I. János: Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros vállalkozásokról. Valóság 2008.7. 43-51. Tóth I. János: Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros vállalkozásokról (A láthatatlan kézrıl) Ha a közgazdasági szakirodalmat lapozgatjuk, akkor szinte csak arról

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely OTDK-dolgozat Baracsi Mária Dóri Gergely 2009 Az emberi döntéshozatal sajátosságai és annak gazdasági következményei Nature of human decision-making process and their influence on economy L e z á r v a

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Tartalom I. Útra kelünk 6 1. Mit jelent gazdálkodni? 7 1. Álmaink, céljaink 7 2. Kezdjük az alapvetı fogalmakkal! 7 3. Miért kell állandóan döntéseket

Részletesebben

Vállalati környezetmenedzsment

Vállalati környezetmenedzsment BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Vállalati környezetmenedzsment Szerkesztette: Kerekes Sándor és Kindler József Készült a BKE Környezetgazdaságtani és

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.)

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) 1/20 LEHETSÉGES MODELL AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) Készítette: Simsa Péter Simsa Péter Levélcím:1410.Budapest, Pf.125 gsm:(36)(06)209346292; e.mail: simsa@simsa.hu 2/20 TARTALOM:

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 ısz)

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 ısz) DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 ısz) KÖRNYEZETI FELELİSSÉG, KÁRELHÁRÍTÁS ÉS FINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ RENDSZERÉBEN JUNG KATALIN SZILVIA

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

4. A kék óceán stratégia Egy friss módszertan

4. A kék óceán stratégia Egy friss módszertan 86 4. A kék óceán stratégia Egy friss módszertan Korábban már tisztáztuk, hogy a stratégiaalkotás és a szervezés a vezetés különbözı funkciói, viszont a stratégiaalkotás módszertana és eszköztára már egyfajta

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Dr.Kerényi Attila Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Egyetemi jegyzet KLTE Debrecen, 1997 Lektorálta: KÓRÓS CSABA környezetvédelmi referens Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról

ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról 1 Tartalomjegyzék VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 5 1. A MAGYARORSZÁGI ONLINE KÖNYVKERESKEDELEM FOGYASZTÓI HÁTTERÉNEK ÉS IPARÁGI HATÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE 11 1.1. AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egy beruházási projekt megvalósítása és finanszírozása a KEVIÉP Kft.-nél Belsı konzulens: Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens Készítette: Szarvas Rita Külsı konzulens:

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben