ARANY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012 www.hozam.info 1. www.hozam.info ARANY"

Átírás

1 ARANY

2 AZ ARANY mint ÖRÖK PÉNZ Civilizációnk évezredekben mérhető történetében az emberek sorsát végigkísérte, és döntően befolyásolta egy ritka, gyönyörű, és nemes tulajdonságokkal bíró fém, az arany. Mióta az emberiség társadalmakba szerveződött, mindig is az arany volt az érték elsőszámú megtestesítője, hordozója, és a gazdagság a hatalom jelképe és mércéje, minden ember kimondott vagy titkolt vágyának legfőbb tárgya. Az arany és a pénz története egymástól elválaszthatatlan, hiszen kezdetben az arany volt a pénz, és nem fordítva. Később - a papírpénz bevezetése után a pénz értékének megőrzéséről, állandó biztosításáról gondoskodott az arany, mint a papírpénzek aranyfedezete. A világ pénzügyi rendszere azonban továbbfejlődött, és mára elborította a bolygót az aranyfedezet nélküli papírpénz, amiből annyit lehet nyomtatni, amennyit a nyomdagépek csak bírnak. Nem véletlenül szenvedünk mindannyian egyre gyakrabban a gazdasági és pénzügyi válságoktól. Bankóriások mennek csődbe egyik percről a másikra, pedig a kormányok az adófizetők pénzéből ezermilliárdokat áldoznak a megmentésükre. Szinte minden eddig szilárdnak vélt pénzügyi érték megingott már, vagy most készül ledőlni. Egyetlen fix pont marad most is, mint eddig mindenesetben történelmünk során: az Arany. Érthető hát, hogy az egész világ az arany felé fordul. Magyarországon mégis méltatlanul kevés szó esik róla, pedig az Európai Unió polgáraiként bennünket is megillet az aranyban rejlő lehetőségek kihasználásának joga. Nekünk is van jogunk, sőt lehetőségünk is arannyal védekezni a válság romboló hatásai ellen. Kicsiny hazánkban viszont az arany még mindig misztikus ködbe burkolózik előlünk, hétköznapi emberek elől. Kevés jól értelmezhető, és hiteles információ áramlik a hétköznapok emberéhez. Erre talán példa hazánk aranytartalékainak alakulása. Valószínűleg kevesen tippelnék meg helyesen a mai, vagy a huszonegynéhány évvel ezelőtti mennyiségeket. Az arany információs írásunk, tisztelgés az arany különleges tulajdonságai, és a világ pénzügyeiben betöltött különleges szerepe előtt. És mi a Hozam.Info munkatársai arra vállalkoztunk, hogy röviden bemutassuk az aranyat, mint a legnemesebb nemesfémet, az Örök Pénzt és a modern aranypénzt, a befektetési aranyat

3 Ezen írásunkkal szeretnénk Önt kellő mennyiségű információval, ötletekkel segíteni, hogy megvédhese vagyonát, és gyarapíthassa annak mértékét. Természetesen azoknak is szól írásunk, akik ezután fognak hozzá jövőjük megteremtéséhez. Szakmai hozzáértésünkkel és a megfelelő alázattal nyúltunk ehhez a nemes feladathoz, és a legteljesebb örömmel nyújtjuk át önöknek felelősen gondolkodó honfitársainknak- rövid, viszont remélhetőleg kellően informatív írásunkat! Az arany értéke örök. Nyilvánvalóan találó, és igaz az alábbi mondás: A pénz beszél, de alig ér valamit, az arany hallgat, és örökké értékes Az arany, mint nemesfém Az arany kémiai jele, Au, ez a latin Aurum (arany) szóból ered. Fizikai tulajdonságai az arany kristályrács típusa: szabályos lapközepes olvadáspontja: 1063 C sűrűsége: 19,32 kg/dm3 Kémiai tulajdonságai az arany nem oxidálódik nehezen alakítható át kémiai vegyületté, viszont e vegyületek rendkívül könnyen redukálhatók színarannyá egyetlen fém, amely magas hőmérsékleten sem lép reakcióba az oxigénnel és a kénnel Alkalmazási területei értékmegőrző vagyonbefektetés a legfontosabb valutafém gyógyászat, egészségügy (gyógyszerek készítése, fogpótlás) elektromos ipar (pl. termoelemek, villamos érintkezők, híradástechnikai, átvitel-technika gyártmányok) az arany különféle ötvözeteit az ékszeriparban használják Az arany előfordulása az arany a természetben rendszerint színállapotban található a termésarany ritkán tiszta, legtöbbször kevés ezüst, réz, platina, vagy más fém szennyezi az aranytartalmú kőzetek szétmállása folytán kiszabaduló aranypor, esetleg rög a folyók homokjába kerül, és a nagy sűrűségénél fogva leülepszik

4 a tengervízben ugyancsak kimutatható, viszont a kinyerésére-egyenlőre nincs gazdagságos műszaki megoldás a bányaarany kitermelése már akkor kifizetődik, ha a kőzet tonnánként 5g aranyat tartalmaz. Az arany legismertebb árnyalatai Sárga arany: az ékszereknél ez a legáltalánosabb színárnyalat, a sárga aranyat általában rézzel és ezüsttel ötvözik Fehér arany: a fehérarany ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik mint a sárga, viszont más ötvöző anyagokkal van keverve a fehér szín elérése érdekében. Általában nikkelt, vagy palládium ötvözetet (Magyarországon azonban csak nikkelt, mert a palládiumot a magyar fémjelzési rendelet nem engedélyezi), ezért cinket, és rezet adnak hozzá. Vörös arany: ha a sárga aranyat csak rézzel ötvözik, egy rózsaszínes, vöröses árnyalatot kap az arany Zöld arany: ennek az árnyalatnak az eléréséhez a sárga aranyhoz ezüst, réz és cink ötvözetet kevernek Az Arany története Magyarországon Forrás: Nagy Béla, Természet Világa, A történelmi és a mai Magyarország területén az ókor óta ismeretesek aranylelőhelyek. Írásos és régészeti adatok alapján tudjuk, hogy a Kárpátmedencében az aranyat már az ókorban is ismerték és termelték az itt élő népek. Az első írásos adatunk Hérodotosztól származik, aki a Maros mentén élt agatiriszekről említi, hogy Erdély területén aranyat bányásznak. Feltehetően a görög mondavilágban szereplő, hősként tisztelt Jászon aranygyapjúja is Erdély földjéről származott. A rómaiak i. sz. I III. századi aranybányászata Dácia provincia területén, a mai Erdélyben nagyon gazdag tárgyi emlékeket hagyott maga után. Írásos emlékek alapján van tudomásunk arról is, hogy Pannónia földjén a mai Mosonmagyaróvár és Győr közötti Duna szakaszon rabszolgákkal évente mintegy 800 kg föveny aranyat mostak. Feljegyzések maradtak fenn arról is, hogy a Mura hordalékából hasonló mennyiségű föveny aranyat mosták. A kora középkorból származó régészeti adatok alapján tudjuk azt is, hogy a germán népcsaládhoz tartozó kvádok Selmecbánya környékén a VI. században aranyat és ezüstöt bányásztak. Honfoglaló őseink az új hazába való érkezésükkor művelés alatt álló nemesfémbányákat találtak, amelyeket az őshazákban szerzett ismereteik alapján kezdettől fogva tovább műveltek. Biztos ismereteink vannak arról, hogy a szatmári bányavidékhez tartozó radnán ezüstöt, Selmecbányán ezüstöt és

5 aranyat bányásztak. Az erdélyi aranylelőhelyek műveléséről csak jóval későbbi időből vannak biztos adataink. A nemesfémekről szólva érdemes megjegyezni, hogy honfoglaló őseinknek kiváló ismereteik voltak a korabeli fémárakról. Egyáltalán nem véletlen az, hogy kalandozásaik során főként az ezüstben gazdag német városokat rabolták ki, az így szerzett ezüstzsákmányból (korabeli pénzmosás) szent királyunk, István 1002-ben Európa legjobb pénzét verette. Ez a pénz akkor a Lappföldtől, Rómán keresztül egész Nyugat-Európában elterjedt volt, a szó igazi értelmében a kincsképzés szerepét töltötte be. Árpád-házi királyaink Szent István törvényeit szentesítették, szabályozták a bányászatot, különös hangsúllyal a nemesfémbányászatot. Kimondták, hogy a föld méhe a királyé, a kibányászott nemesfémeket a kincstárnak kell beszolgáltatni. Kivételt ez alól az esztergomi prímással, az ország második közjogi méltóságával tettek. A Szent István-i bányatörvény a prímásnak megengedi, hogy birtokain bányákat műveljen és bírja azok hasznát. Ide tartozik az is, hogy Európa első jogi értelemben vett bánya-jogát IV. Béla királyunk adta ki 1245-ben, amelyet Selmeci Városi Bányajogkönyv néven ismerünk. Bölcs királyaink intézkedései egyedülállóan gyors növekedést eredményeztek a magyar aranytermelésben. Ebben az időben és egészen a XVI. századig az európai aranytermelésben Magyarország volt az első helyen. A XIII. század második felében aranytermelésünket az európai termelés öthatodára, a világtermelés kéthatodára becsülik. Ezüsttermelésünk pedig az európai termelés egynegyedét adta. Ekkor évente körülbelül 1000 kg aranyat és kg ezüstöt termeltek a magyar bányák. Az Anjouk, Zsigmond és Mátyás királyunk korában a kitermelt arany mennyisége meghaladta az 1500 kg-ot, ami a XIV. század végére 2500 kg-ra emelkedett. Az ezüsttermelés a XV. század végére (Amerika felfedezése miatt) 3000 kg-ra csökkent, majd a XVI. század elején évi 6000 kg-ra emelkedett. A Magyarországon ebben az időszakban termelt nemesfémek jelentőségét megítélhetjük abból a becslésből, amely szerint az ókortól Amerika felfedezéséig összesen 13 millió kg arany került forgalomba. Jelenleg évente 2,5 millió kg arany a világtermelés, az emberiség által eddig kitermelt arany mennyiségét 110 millió kg-ra becsülik. A középkori Magyarország és egyszersmind Európa legnagyobb aranybányája Körmöcbányán volt. A felvidéki bányavárosokat, így Körmöcbányát is a XIII. században oda telepített német bányászok virágoztatták fel, mígnem az aranybányászat a XVIII. század második felében hanyatlásnak indult, jóllehet a kontinens aranytermelésének 80 százaléka évszázadokon át magyarországi aranybányákból származott

6 A középkori Magyar Királyság területén, több helyen is termeltek aranyat. A legjelentősebb aranytermő vidékek a Körmöcbánya (Szlovákia), és Nagybánya (Románia) melletti hegyekben, illetve az Erdélyi érchegységben voltak. Ezek mellett még több patakból és folyóból is mostak ki nemesfémet. (pld. Aranyos, Ompoly, Maros, Olt, Sztrigy, Szamos, Szeben, Burcza, Körös, folyók medréből.) Mária Terézia idejében, a piáni, verespataki és zalatnai kerületekben tették ezt. Hagymási Bálint 1509-ben, Magyarország dicséretét arany gazdagsága említésével, néhol költői túlzásokkal teszi. Boldog lehetsz, szerencsés Magyarország, kerek világon sehol gazdagabb föld, termékenyebb táj nincsen a tiednél. Bányája nincs különb Hispániának*, nálad nemesebb fémet nem szül Corinthus**, érced értékesebb, mint Delos*** érce,... Isten kegyéből kincsben, gazdagságban el nem maradsz te egyetlen országtól, * Hispánia: a Rómaiak illették e névvel a teljes ibériai félszigetet (Portugália, Spanyolország, Andorra, Gibraltár) ** Corinthos: az ókorban erős hellén állam, Görögország területén. *** Delos: Görögország területén Küklád szigetlánc A középkori magyar ércbányászat hanyatlását a felszín közeli gazdag telepek kimerülése mellett jelentősen befolyásolta az ország középső területének török kézre jutása, illetve ennek eredményeként az ország három részre szakadása. A törökök kiűzése után még hosszú időre volt szükség az ércbányászat talpra állításához. A nemesfémbányászat újabb virágkora Mária Terézia uralkodásának idejére tehető. A királynő intézkedései nyomán jelentős technikai újításokat vezettek be a magyarországi ércbányákban, melyekkel csökkentették a vízveszélyt, növelték a termelékenységet. Az egész magyar bányászatra kiható intézkedése nyomán alakult meg a Selmeci Bányászati Akadémia. II. József uralkodása idejére esik Born Ignác amalgámos aranykinyerési módszerének bevezetése, mellyel az arany kinyerése az ércekből hatékonyabbá vált. Módszerét Selmecbánya melletti Szklenón mutatta be. A bemutatóra számos országból érkeztek érdeklődő szakemberek, ez adott alkalmat arra, hogy itt alakítsák meg a világ első nemzetközi tudományos társaságát a Societat der Bergbaukunde -t. Born Ignác felfedezése nemcsak a magyar, hanem az egész világ aranytermelésére is hatással volt még századunkban is. A felvidéki, a szatmári és az erdélyi nemesfém-bányászat a XIX. század végén megközelítette az évi kg arany- és a kg ezüsttermelést. Körülbelül ezt az évi termelési lehetőséget vesztettük el a trianoni békediktátummal. Ezzel Magyarország sok más mellett elvesztette az összes működő színes- és nemesfémbányáját és az ezekhez tartozó feldolgozóiparát is. Az csak a későbbiek során derült ki, hogy a feldolgozó-ipari háttér elvesztése még nagyobb csapás volt az ország gazdasági életére, mint a bányák elvesztéséé ban került állami kezelésbe a Recski ércbánya, amely a két világháború között az ország egyetlen nemesfémbányája volt. Itt az ércek dúsítására flotáló

7 mű is létesült. A Recski ércbánya nemesfémtermelése az 1970-es évek elejéig, a bánya bezárásáig évente átlagosan 80 kg arany és 800 kg ezüst volt. Az 1950-es években megnyitott Gyöngyösoroszi ércbánya jelentős cink- és ólomérctermelésével (évi tonna érc) 1985-ig a Kárpát-medence legnagyobb termelésű ércbányája volt. A bánya bezárásáig illetve szüneteltetéséig amelyre a feldolgozó-ipari háttér (színesfémkohó) hiánya miatt került sor évi kg aranyat és kg ezüstöt szolgáltatott, de ez a mennyiség mindenkor a bérfeldolgozást vállaló külföldi feldolgozó haszna lett. Az arany minőségellenőrzése Magyarországon a nemesfémek vizsgálata és a fémjelzés a pénzügyminiszter szakmai felügyelete alá tartozik. a vizsgálatot, a fémjelzést és a szakmai (hatósági) ellenőrzést a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság (NEHITI) végzi. Magyar fémjelek: A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyak fémjelei Magyarországon 2006-tól Fémjelzési konvenció: A Kormány 2301/2003. (XII.9.) számú döntése alapján, sikeres előkészítő folyamat eredményeként a Magyar Köztársaság március 1-től teljes jogú tagja lett a nemesfém tárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, november 15. napján aláírt Egyezménynek (Bécsi Konvenció, Fémjelzési Konvenció)

8 Az Egyezményhez eddig az alábbi államok csatlakoztak: Ausztria, Csehország, Dánia, Egyesült királyság, Finnország, Hollandia, Írország, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Norvégia, Portugália, Svédország, Svájc. Az egyezmény fémjelével, Közös Ellenőrző Jellel (Common Controll Mark CCM) ellátott nemesfém tárgyak a tagországok bármelyikében további vizsgálat nélkül kereskedelmi forgalomba hozhatók. Az Egyezmény előírásainak értelmében, a Közös Ellenőrző Jel mellett alkalmazni kell a vizsgálatot és hitelesítést végző kijelölt fémjelző hivatal jelét (hivataljel) a gyártó vagy kereskedő jelét (névjel), valamint a nemesfém finomságát kifejező ezrelékes számot (finomságjel). Magyarországon a kijelölt fémjelző hivatal a MKEH Nemesfémvizsgáló és hitelesítő Igazgatóság, amely egyedül jogosult a közös ellenőrző jel alkalmazására. A közös ellenőrző jel a vonatkozó jogszabály a 145/2004 (IV.29) Korm. rendelet 2 c) szakasza szerint fém jelenek minősül. A Magyarországon elfogadott közös ellenőrző jelek az alábbiak Az arany tisztasága : az ékszeriparban a színaranyhoz meghatározott százalékban más fémeket adnak, az arany ékszer színarany tartalmának jelölésére szolgáló egység a karát Az aranyhoz hozzáadott más fémek aránya határozza meg, hogy hány karátos az arany 999 ezredrész- 99,9% színaranytartalom= 24 karát 916 ezredrész=91,6% színaranytartalom= 22 karát 750 ezredrész = 75,0 % színaranytartalom = 18 karát 585 ezredrész = 58,5% színaranytartalom= 14 karát 375 ezredrész =37,5 % színaranytartalom = 9 karát

9 333 ezredrész = 33,3 % színaranytartalom = 8 karát a befektetési aranytömbök (rudak) úgynevezett négy kilences tisztaságúak, 999,9 ezredrész színaranyat tartalmaznak Ilyen tisztaságban az arany természeti előfordulása nem lehetséges, fejlett feldolgozási technikával érhető el az úgynevezett négy kilences minőség. Az arany, mint pénz >= Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk egyik előnyeként, több évtizedes szünet után 2004 decemberétől megteremtették a jogi lehetőségét annak, hogy Magyarországon jogi és mennyiségi korlátozás nélkül lehessen kiskereskedelmi forgalomban aranytömböket értékesíteni. Az aranyforgalmazás jogi szabályozása Magyarországon Az áfa-törvény alkalmazásában befektetési aranynak minősül a legalább 995/1000 finomságú, és egy grammnál nagyobb súlyú tömb, rúd vagy lemez formájú arany, amely akkreditált labor által kiállított minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik, továbbá a befektetési célú arany feletti tulajdonjogot megtestesítő értékpapír is. Befektetési arany a törvény értelmében az olyan 1800 után vert aranyérme is, amelyet a kibocsátó országban törvényes fizetőeszközként használtak vagy használnak, és amelynek piaci értéke legfeljebb 80 százalékkal haladja meg aranytartalmának értékét, továbbá azok az aranyérmék, amelyek az Európai Közösség Hivatalos Lapjában közzétett listán szerepelnek

10 A befektetési aranyra vonatkozó szabályozás lényege, hogy az adóalanynak általános adómentességet biztosít a befektetési célú arany mindennemű értékesítésére, az Európai Közösségen belüli beszerzésére, valamint importjára, és emellett meghatározott esetkörben adólevonási joggal is felruházza a befektetési aranyat, illetve aranyat beszerző adóalanyt. Az adómentesség alkalmazhatósága nem függ attól, kinek értékesítik a befektetési aranyat. A vevő lehet belföldi, Európai Közösségen belüli, vagy harmadik országbeli illetőségű, adóalany vagy nem adóalany személy is. Természetesen az áfa-törvény hatálya alá eső adóalanyokon túl, nem kell áfát felszámítania az olyan személynek, szervezetnek sem eseti befektetési arany értékesítései után aki nem alanya az áfának. A befektetési aranyra vonatkozó speciális szabályozásból következik az is, hogy a befektetési arany értékesítésére, az ÁFA különbözet szerinti adózás szabályai nem alkalmazhatóak. Tehát amikor valaki egy adófizetésre nem kötelezett személytől, szervezettől vesz át befektetési célú aranyat, és azt továbbértékesíti, a továbbértékesítést adómentesen teheti meg, vagyis az értékesítést nem terheli a beszerzési és az eladási árkülönbözetére számított ÁFA. Aki Magyarországon nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik, arra vonatkozik az úgynevezett pénzmosási törvény. Kivételt képeznek ez alól a közvetítő (ügynöki) tevékenységet végzők, akiknek NEM kötelességük az ügyfelekről nyilvántartást vezetni, illetve jelentést tenni az illetékes hatóságok felé. Miért az aranyat? Az arany kulcskérdései Az arany évszázadok óta a legkeresettebb befektetések közé tartozik. Az arany mesterségesen nem előállítható, ezért a modern kitermelési eljárások bevezetése óta is stabilan őrzi egyedi és ritkasági értékét, miközben az iránta mutatkozó világpiaci kereslet folyamatosan nő. Teljes Vagyonbiztonságot nyújt háborúval, illetve más válságokkal terhelt, vagy egyszerűen csak bizonytalan, változékony időkben is. Az arany azon kevés tőkebefektetési lehetőségek közé tartozik, ahol az ár alakulását nem befolyásolják a piacra bocsátók hozamígéretei, ezáltal védve van a tőzsdei és egyéb spekulációk ellen. Mennyi aranyat termeltek már ki a földön? Megbízható becslések szerint 2006 végéig összesen kb tonna aranyat termeltek ki, ennek 65%-át 1950 óta

11 Mennyi a földben lévő aranykészlet még? A Metals Economics Group adatai szerint a legfontosabb aranytermelők 2005 végén saját hivatalos tartalékaikat kb tonnára becsülték. Ez az ércből való kinyerés 10%-os veszteséggel kalkulálva, és a év termelési szintjét figyelembe véve további 14 év kitermelésének felel meg. Hogyan alakul az arany kereslete és kínálata? Mint minden tőzsdei árfolyam, elvben az arany ára is a kereslet és kínálat alakulásától függ. Az arany kitermelése az igen hosszú előkészületi munkálatok mellett meglehetősen hosszadalmas. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a 2001 óta folyamatosan emelkedő aranyárak még mindig nem eredményezték a kitermelés lényeges növekedését. A kereslet eközben folyamatosan nő az arany iránt. Az évi kb tonna kitermeléssel szemben kb tonna kereslet áll, és az olló tovább nyílik a kereslet javára. Mindezek a tényezők a nemesfémek piacának több mint húsz éve nem látott, várhatóan óriási fellendülését prognosztizálják. Mi az arany szerepe az úgynevezett portfolió diverzifiká-lásban? A legtöbb befektetési portfólió elsősorban, a szokásos pénzügyi eszközökbe (pl. kötvények) helyez pénzt, azonban igyekeznek szétporlasztani az értékvesztési kockázatot olyan módon, hogy vagyoni értékeket például aranyat is bevonnak a portfólióba. Az aranyat tartalmazó portfóliók minden esetben kevésbé kockázatosként jellemezhetők, mint az aranyat nem tartalmazók. Biztosítékként tekinthető az infláció ellen az arany? Gazdasági ciklusok jönnek és mennek, az arany ennek ellenére megőrzi hosszú távon a vásárlóerejét. Az arany vásárlóereje összehasonlítva a papírpénz eszközökkel (elsősorban a különböző valutákkal), figyelemreméltóan stabil az áruk és szolgáltatások piacán. Így gyakran azért vásárolnak aranyat hogy

12 az infláció, és a vásárlóerő vagy reálérték csökkenés káros hatásait kiküszöböljék. További részletek: Az arany megvéd-e a dollár árfolyamkockázatával szemben? Az amerikai dollár a világ legfőbb fizetőeszköze azaz tartalékvalutája. Az árfolyamesésével szemben legtöbbször hatásos bizonyíték az arany. Ha a dollárárfolyam nő, az arany dollárban kifejezett ára csökken. Ha viszont a dollár a többi fizetőeszközhöz képest gyengül, az arany ára megemelkedik. Jóllehet ez más pénzügyi eszközökre is igaz lehet, mégis az arany a leghatékonyabb eszköz a gyenge dollárral szemben is. Milyen szempontok határozzák meg az arany piaci árát? Az úgynevezett nyersarany piaci árát naponta kétszer Londonban határozzák meg. Van délelőtti (AM) és délutáni (PM) ár, melyek nemzetközi árfolyamként működnek az egész világon. Ezt az árat London Fixing árnak hívják, ami 1 uncia (31,103g) nyersarany amerikai dollárban (USD) kifejezett ára. Hol tudhatom meg a jövőbeni aranyárakat? Spekulálhatok-e az árára? Az arannyal éppúgy folytatnak úgynevezett határidős kereskedést, mint minden más nyersanyaggal. Ennek az a lényege, hogy hónapokra (akár több mint fél évre) előre tesznek vételi ajánlatokat az aranyra, és a pénzügyi rendezésre ebben az előre meghatározott, jövőbeni időpontban kerül sor. Ezek a későbbi időpontokra vonatkozó ajánlatok jól monitorozzák az aranyár emelkedő trendjét. Többek között a következő helyeken lehet követni a jövőbeni aranykötéseket: NYMEX, CBOT (www.cmegroup.com), TOCOM (www.tocom.or.jp). Mi a szerepe és funkciója a World Gold Council (WGC): Arany Világtanács-nak? A WGC, a vezető aranytermelők egyesülése, és kizárólag a nemzetközi aranyszakma számára fogalmaz meg értékesítés és ösztönzési ajánlásokat. Hogyan válthatjuk a papír alapú ígérvényünket (PÉNZ) aranyra? Fizikai (birtokolható) arany megvásárlása A klasszikus aranybefektetés kétségtelenül az aranyrúd és az aranyérmék vásárlása. Nem arany ékszert, illetve más, aranyból készült tárgyakat értünk a fizikai arany fogalma alatt, hanem kizárólag aranyrudakat (tömböket) és aranyérméket. A befektetési arany a legolcsóbb arany,

13 mert ehhez tapad a legkevesebb költség. Ugyanakkor csak és kizárólag a befektetési aranyhoz kapcsolódnak azok a jogi előnyök (áfa-mentesség, adómentes továbbértékesítés stb.), melyeket európai uniós tagságunk miatt már mi Magyarok is élvezhetünk hazánkban, és az uniós tagállamokban egyaránt. Aranyrúd (aranytömb) Az aranyrudak esetében standardformába öntött aranyról van szó, amelyet bankok, nemesfém kereskedő cégek, és legújabban online aranypiacok kínálnak. Az aranyrudak lehetnek 1g, 2-2,5g, 5g,10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, és 1000g súlyúak, és szinte kizárólag 24 karátos, és leginkább 999,9/1000 (használnak 999,5/1000-es tisztaságút is) finomságú színaranyból készülnek. Az aranyrúdforma a legkisebb költséggel járó aranybefektetés, amikor is a legkisebb rudak fajlagosan a legdrágábbak, és a legnagyobbak a fajlagosan legolcsóbbak. Erre figyelemmel kell összeállítani az aranyrudakból álló befektetési portfóliót, amivel elérhetjük, hogy optimalizáltan olcsón vásároljunk, viszont így mindig van a birtokunkban könnyen eladható, beváltható, és esetlegesen gyorsan likviddé (papírpénz) tehető méretű aranyrúd. Az 1000g súlyú aranyrudak egyedi gyártási számmal rendelkeznek, amely által az egész világon beazonosíthatóvá válnak. Az aranyrudak vásárlása nem csupán egyszeri alkalommal, illetve esetenként történhet, hanem rendszeres és folyamatos megtakarításként is. Vannak leinformálható és biztonságot nyújtó nemesfém kereskedelemmel foglalkozó cégek, amelyek Magyarországon is kínálnak eladásra nemesfémeket rendszeres (akár havi), a vevőréteg igényeihez illeszkedő ütemezésben és árban. További részletek: Aranyérme Az aranyérmék között megkülönbözetjük a klasszikus befektetési érméket, a gyűjtőknek készülő érméktől. A legismertebb befektetési célú aranyérmék: a dél-afrikai Krügerrand

14 az amerikai American Eagle a kanadai Maple Leaf a kínai Panda az ausztriai Wiener Philharmoniker Gyűjtőknek szánt aranyérmének számít pl. a Gold Euro. A gyűjtőknek készülő érmék mindig lényegesen drágábbak, mint az arany tiszta aranyértéke, viszont értéknövekedésük is jelentősebben lehet, miután leginkább csak korlátozott példányszámban készülnek. Tudni kell azonban, hogy pénzre váltásuk lényegesen nehezebb mivel jellegénél fogva, főleg a gyűjtők körében vált ki érdeklődést. A fizikai arany vásárlásánál számolni kell egyéb költségekkel (kezelési költség, ügyleti díj, felár, stb., illetve a hazaszállítás vagy tárolás költsége) ez az eladó cég üzletpolitikájától is függ de (minden esetben kellő tájékozottság után döntsön)! A fizikai aranyat kínáló megbízható cégek, előre meg határozott feltételekkel vissza is vásárolják az aranyat. Ez komoly garancia arra, hogy az arany vevője a számára megfelelő időpontban válthatja újra készpénzre aranyát. Aranyszámla Egyéb arany-befektetési lehetőségek Az úgynevezett aranyszámla egy banknál vezetett számla, amelyre az ügyfél rendszeresen befizetéseket eszközöl, és gyakorlatilag aranyban történik az elszámolás. A számlaállás az arany dollárban kifejezett unciánkénti ára szerint

15 alakul. A számláról bármikor lehet pénzt leemelni az aktuális aranyárnak megfelelően, maga az arany fizikai formájában, azonban sohasem kerül az ügyfél birtokába. Ez a megtakarítási forma az arany árának a dollárhoz képest kedvezőbb alakulásán alapszik, és nem jár kamatfizetéssel a bank részéről. Magyarországon ez a befektetési, illetve takarékossági konstrukció még nem elérhető. Figyelem! (sajnos az interneten félreértelmezhető, hogy aranyszámlaként aposztrofálják az amúgy fizikai aranytartalék képzést egyes közvetítők, és pénzügyi tanácsadók) Aranyzertifikat Az aranyzertifikat egy értékpapír, ami a kibocsájtót arra kötelezi a vevővel szemben, hogy az értékpapír által megtestesített mennyiségű arany értékét kifizesse. Sok befektetési bank kínál aranyzertifikatot (Magyarországon még nem), melynek az értéke együtt változik az arany nemzetközi aranypiaci árával. Opciós jegy Az opciós jegy tulajdonosa jogot szerez arra, hogy egy előre rögzített határidőn belül egy szintén meghatározott áron aranyat vehessen. Ez a forma elsősorban a rövid távú üzletek iránt érdeklődő, spekulatív hajlamú befektetők számára nyújt megoldást. Aranyrészvény Az aranyrészvény aranykitermeléssel foglalkozó vállalkozás résztulajdonjogát testesíti meg, és mint ilyen, nem különbözik más társaságok részvényeitől. Ugyanúgy ki van téve a részvénypiac változásainak és kockázatainak. Az emelkedő aranyárak mellett egy jó kitermelőhelyre telepedett táraság részvényei jó üzletet jelenthetnek, de pontos információk nélkül ez nagyon kockázatos befektetés lehet. Mire vigyázzunk aranyvásárláskor? Ha aranyra akarjuk váltani a pénzünket, ugyanazokat a megfontolásokat kell sorra vennünk, mint bármely más befektetés esetén. Annak érdekében, hogy az anyagi helyzetünknek és lehetőségeinknek leginkább megfelelő stratégiát megválaszthassuk, a következő kérdéseket kell feltennünk magunknak: Miért döntök úgy, hogy aranyra váltom a pénzem? Olyan vagyoni értéket szeretnék, amely bármikor a maga fizikai valóságában a rendelkezésemre áll, vagy inkább az aranyár változásaival összekapcsolt elvont befektetési lehetőségre van szükségem? Szeretném-e, hogy közvetlenül birtokolhassam az aranyamat otthon, vagy a biztonságot szem előtt tartva őriztetném egy trezorban?

16 Birtokában vagyok-e az aranyvásárlás valamennyi lehetséges költségére (plk. kezelési költség, provízió, pótlékok, felár, őrzési díj, szállítási költség, biztosítási díj stb.) vonatkozó minden információnak? A másik szerződő fél (cég, személy), akivel lebonyolítom pénzem aranyra váltását, ellenőrizhető, megbízható-e? Mennyire illik az arany az eddigi befektetéseimhez, megtakarításaimhoz? Érdemes-e más befektetési és megtakarítási konstrukciókból pénzt átcsoportosítanom aranyba, és hogyan tegyem? Kellő figyelmet kell fordítanunk arra, hogy befektetési arany vásárlása előtt, alaposan vizsgáljuk meg az eladási és visszavásárlási feltételeket, az árakat, termékparamétereket, valamint az egyéb szolgáltatások díját valamennyi számításba vehető aranykereskedelemmel foglalkozó cég/közvetítő esetében, mielőtt kiválasztjuk a nekünk megfelelő partnert. Néhány fontos szempont a termék, és a partner kiválasztásához Csak nemzetközileg auditált (LBMA) gyártó aranytermékeit vásároljuk, mivel így garantáltan biztos minőségű termékhez juthatunk, és aranyunk újbóli pénzre váltásakor mindig találunk vevőt. Kevesen tudják, hogy a Magyar befektetési aranytermékek gyártói nem szerepelnek a nemzetközileg auditált gyártók között! Ez persze nem jelenti azt, hogy a termékek minőségével bármilyen gond lenne, csupán arról van szó, hogy értékesítsük főleg a sokkal nagyobb és sokszor fizetőképesebb külföldi piacon akár jelentős veszteséggel járhat. Gondoljuk át, hogy milyen súlyú aranytömböket célszerű vásárolni! Azok számára, akiknek fontos szempont az anonimitás, nem érdemes 1000g súlyú aranyrudakat vásárolni, mert ezek egyedi gyártási számmal rendelkeznek, és így vásárlójuk beazonosítható. Az 500g-tól lefelé súlyozott termékeken nincs gyártási szám. Arra is gondolni kell, hogy az arany újbóli pénzre váltásánál az éppen szükséges pénzmennyiséghez érdemes igazítani a z eladni kívánt aranyrúd méretét. Ezeket a szempontokat célszerű fizikai aranyportfólióink összeállításánál figyelembe venni, hogy abban kisebb és nagyobb tömbök egyaránt szerepeljenek. Ugyanakkor vásárláskor igaz, hogy minél kisebb egy aranytömb, fajlagosan annál magasabb az ára. A komoly aranykereskedő vállalkozások 1 grammos árai általában kedvezőbbek, mert nagy tételben vásárolnak a gyártóktól. Az

17 aranyportfóliónk kialakításakor legjobb egy megbízható tanácsadó segítségét igénybe venni. A partner kiválasztásánál az ár csak az egyik, és ne a legfontosabb szempont legyen! A befektetési arany elviekben ugyanolyan termék, mint bármely más nyersanyag. Ennek megfelelően itt is létezik árverseny, és használatba vetik mindazokat a marketingfogásokat is, amelyeket más áruk árversenyénél már sokszor tapasztalhattunk. A befektetési arany vásárlásakor a termék ára a fizetendő végösszegnek az egyik, a- legnagyobb- része. Ehhez minden esetben járulnak egyéb költségek és más elemek, melyeket a forgalmazók a piaci árversenyben nem minden esetben hangsúlyoznak megfelelően, vagy akár el is hallgathatnak. Mindannyian ismerjük az úgynevezett apró betűs feltételeket? Azt is fel kell mérnünk, hogy a termékhez kapcsolódóan milyen szolgáltatásokat kapunk, és azok milyen hozzáadott értéket képviselnek számunkra. A Magyar közmondás szerint: Mindig az olcsó a legdrágább! Szélsőséges esetekben kínálhatnak nekünk akár rossz minőségű vagy hamis, illetve úgynevezett véres aranyat is, amely nemzetközileg elutasított forrásból származik. Azt kell végig gondolnunk, hogy az arany árfolyamának növekedése különösen az elmúlt 10 évben megfelelően rövid idő alatt meghozza azt az árkülönbséget, amit vásárláskor a biztonság, és a fedhetetlen származás vagy például a visszavásárlási garancia rovására nyertünk. Törekedjünk az ellenőrizhető, leinformálható személyes kapcsolatok útján való vásárlásra! A befektetési arany vásárlása történhet teljesen személytelenül (internetes kereskedés), állandóan változó személyeken keresztül, vagy egy meghatározott személyhez köthetően. Az online vásárlás általában két problémát vet fel. Az egyik az a sokszor nem is alaptalan gyanú, hogy pénzünk számunkra ismeretlen helyen landol, és esetleg nem kapjuk meg a terméket. Ez különösen nagy kockázatnak tűnhet a nem mindennapi vásárlások közé tatozó aranyvétel esetében, hiszen több millióról is szó lehet. A másik probléma, hogy nehéz beszerezni a döntésünkhöz szükséges összes információt, mert a GYIK (gyakori kérdések és a rájuk a weboldal üzemeltetője által adott sablonválaszok) sokszor nem kielégítőek, és informatívak. A nemesfémeket forgalmazó nagykereskedések esetében a cég munkatársa lebonyolítja az ügyletünket, és általában a kérdéseinket is megválaszolja, de a ránk fordítható ideje korlátozott, és az adásvételt követően nem kíséri tovább figyelemmel az aranybefektetésünket

18 Többször talán nem is látjuk többé, hiszen az eladással teljesítette a rábízott feladatot, egy hét múlva már valaki más ül a helyén. A legmegbízhatóbbak a magukat azonosítani tudó közvetítők, akik valódi tanácsadóként is igénybe vehetők akár hosszútávon. Az anonim módon vásárlók számára különösen fontos, hogy egyedül a közvetítők nem kötelesek Magyarországon ügyfeleikről nyilvántartást vezetni, illetve jelenteni a vásárlást valamely hatóságnak, például az adóhivatalnak. Ne csak a közvetítőt, hanem az általa képviselt céget is ellenőrizzük! Kérjük meg aranyvásárlásunkat bonyolító partnerünket, hogy adja meg az általa képviselt, az arany adásvételére velünk szerződő cég regisztrációs és egyéb azonosító adatait! Ezek ellenőrzése problémamentesen megoldható Interneten még külföldi vállalkozások esetében is, csupán minimális nyelvtudás szükséges hozzá. Az azonosításra (hitelesség) alkalmas adatok: - cégnév, elérhetőségek - bankszámla adatok - cégjegyzékszám - működési engedély száma - nyilvántartó cégbíróság, törzstőke összege - cégvezető neve, (fő) tevékenységi kör - Uniós Áfa adóazonosító szám (német nyelvterületen UID szám) Gondoljuk végig, hogy megfelelő fizikai és jogi biztonságban tudjuk-e tárolni az aranyunkat otthon! Ha az arany otthoni tárolásával kapcsolatban felmerülő szempontok (betörésvédelem, biztosítási költség, anonimitás stb.) közül bármelyik is kétséges, akkor lehet, hogy érdemesebb bértárolást igénybe venni. A komoly aranyforgalmazók meghatározott díjazás fejében többnyire nyújtanak ilyen szolgáltatást. (A banki széfek igénybevétele nem célszerű, mert a manapság szinte mindennapos bankcsődök esetén sokáig nem tudnunk hozzáférni az aranyunkhoz. Magyarországon is fordult elő ilyen helyzet.)

19 Kedves olvasónk! Reméljük, kellő információval láthattuk el, és mindezeket szem előtt tartva fordul az Örök Pénz adta megoldás irányába! Kívánjuk Önnek, hogy megtapasztalhassa a Biztonság, Értékmegőrzés, Likviditás szempontjainak legmegfelelőbb eszköz Birtoklásának, semmi máshoz nem fogható nagyszerű érzését! Általános hozzáállás arany megoldas Egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy rajtunk kívül senki nem fogja biztosítani azt, hogy idős korunkban megfelelő életszínvonalon élhessünk. Ha fontosnak tartjuk, hogy kényelmes legyen a lakásunk, finomat együnk, szép helyekre utazzunk, akkor miért ne tarthatnánk fontosnak azt is, hogy idős korunkban méltó körülmények között élhessünk? Ha megszabadultunk a teher képzetétől, akkor már józanul tudunk azzal kalkulálni, hogy a rendelkezésére álló forrásokat hogyan tudjuk úgy csoportosítani, hogy meg tudjuk valósítani a céljainkat. Ennek egyik (és nem kizárólagos) eszköze a befektetési arany

DIPLOMADOLGOZAT. Farkasházy Attila 2004.

DIPLOMADOLGOZAT. Farkasházy Attila 2004. DIPLOMADOLGOZAT 2004. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási szak kiegészítő képzés Számviteli és Pénzügyi Tanszék A HITELKÁRTYÁK ÉS BANKKÁRTYÁK PIACA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Égető Emese Kiss Ákos BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE OKTATÁSI SEGÉDANYAG A PÉNZÜGYI RENDSZER TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZEGED 58/2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZ

Részletesebben

Devizakereskedés EGYSZERŰEN Kezdő

Devizakereskedés EGYSZERŰEN Kezdő Devizakereskedés EGYSZERŰEN Kezdő Tartalomjegyzék 1., A devizapiac alapjai 1.1. Pénz- és tőkepiacok általában 1.2. Deviza / Valuta bemutatása 1.3. Devizapiacok résztvevői 1.4. A devizapiacok fejlődése,

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági Pénzügyi Menedzsment szakirány HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA Készítette: Farkas

Részletesebben

Tőkepiac Értéktőzsde

Tőkepiac Értéktőzsde Tőkepiac Értéktőzsde III. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM Összeállította: Králik Lóránd - Értékpapír-piaci Felügyelet (CNVM), tanácsos Felelős kiadó: Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) Asociaţia Pentru Promovarea

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Alapvető pénzügyek közérthetően

Alapvető pénzügyek közérthetően Alapvető pénzügyek közérthetően 1. A pénzügyi közvetítőrendszer Modern irodaházak, csillogó üvegportálok, jól öltözött hölgyek és urak, akik mindig sietnek valahova. Kis pénzváltó irodák, zálogfiókok,

Részletesebben

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI KBC EQUITAS A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI Tőzsdei oktatóanyag a KBC Equitas ügyfelei részére A kézirat zárása: 2014.07.03. Tartalom Bevezető... 1 1. Ismerkedés a tőzsdével... 3 1.1. A tőzsde... 4 1.2. A

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról*

Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról* Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról* Mostanában sokat hallani a helyi pénzekről : a soproni kékfrankos, a rábaközi tallér, a pécsi korona, a debreceni fantallér,

Részletesebben

Pénzügyek egyszerűen, mindenkinek Ferenczi Gábor

Pénzügyek egyszerűen, mindenkinek Ferenczi Gábor Pénzügyek egyszerűen, mindenkinek Ferenczi Gábor Tartalomjegyzék: A közgazdasági, pénzügyi törvényekről... 3 Megtakarítás, befektetés, biztosítás, hitel... 3 Megtakarítások3 Befektetések... 4 Biztosítás...

Részletesebben

Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat

Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat . FEJEZET Joó András, Pintér Zoltán A pénzügyekrôl és a bankokról tudatosan Bevezetés: Ki szereti a bankokat? Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat A bankokat ugyanis nem szeretjük. Mert alapvetôen

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

Mennyi jelenleg az egy hónapra lekötött betét éves kamata? Mennyi egy jelzáloghitel kamata? És egy fogyasztási hitelé?

Mennyi jelenleg az egy hónapra lekötött betét éves kamata? Mennyi egy jelzáloghitel kamata? És egy fogyasztási hitelé? A befektetés Amikor az embernek komoly céljai, tervei vannak, akkor rövid idõ alatt összegyûlhet akár több százezer forintja. Ezen célok megvalósítása általában több milliós nagyságrendû tõkét igényel.

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FODOR LÓRÁNT KAPOSVÁR 2002 2 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Programvezető és alprogramvezető: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora Témavezető: DR.

Részletesebben

Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007)

Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007) Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007) 1. oldal Bevezetõ helyett A tanfolyam hallgatói, a pénzügyi stúdium alapjaival már megismerkedtek, tanulmányozták a piacgazdaság

Részletesebben

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK 7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapír jogi definíciója alapján egyoldalú és feltétlen kötelezettségvállalás a kibocsátó részéről. Egy kicsit egyszerűbb értelmezés szerint értékpapír az, amelyet

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MARKETING ÉS ÜZLETI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S?

A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S? A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S? TarTalomjegyzék 1 2 3 4 5 Előszó 5 Az árstabilitás Miért fontos Önnek is? 6 Összefoglalás 6 2 2. fejezet A pénz Rövid történeti áttekintés

Részletesebben