Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi vállalkozás stratégiai tervezése*"

Átírás

1 vállalkozás stratégiai tervezése* január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier Tıke Konfliktus Kultúra 2. oldal 1

2 Különböző célok: a család és a vállalkozás rendszere A család rendszere A vállalkozás rendszere 1. Érzelmi megfontolások 2. igények 3. A stabilitás fenntartása 1. Üzleti teljesítmény 2. A vállalkozás igényei 3. A változás kezelése 3. oldal Az üzlet az első Vállalkozás Család A vállalkozás túlzott szerepe aláássa: a családi kommunikációt a családi összetartást a családi hőséget a családi meghittséget a családi érzelmeket 4. oldal 2

3 Az család az első Vállalkozás Család A család túlzott szerepe aláássa: az üzleti kommunikációt az üzleti kapcsolatokat a teljesítménynek megfelelı értékelését a döntéshozatalt a stratégiák szabad megválasztását 5. oldal A család és a vállalkozás megfelelő egyensúlya Vállalkozás Család A család és a a vállalkozás egyensúlya megteremti: a bizalmat az et az üzleti hatékonyságot a családi összhangot 6. oldal 3

4 A bizalom mint a családi vállalkozás tőkéje A bizalom mint a családi vállalkozás tıkéje A családi vállalkozás bizalmi mérlege Aktívák Konfliktuskezelés Közös jövıkép Igazságos döntések Tervezés Vezetési struktúrák megállapodások Általános bizalom Passzívák Konfliktusok elvetése Egyéni célok Egyoldalú döntések Tervezés hiánya politika Egyéni megállapodások Bizalomhiány 7. oldal A párhuzamos tervezési folyamat Család Alapvetı értékek Értékek Üzletfilozófia Vállalkozás Stratégiai gondolkodás Stratégiai jövıkép Közös jövıkép Üzleti jövıkép A családi vállalkozás folytonossági terve Tervek készítése Üzleti stratégiai terv 8. oldal 4

5 Az üzleti stratégia kiválasztása Számos lehetséges stratégai alternatíva A családi vállalkozás folytonossági terve Befektetési döntés Jövıkép szőrı Megfelelı alternatívák Stratégiai szőrı Lehetséges stratégiák szőrık Stratégiai Üzleti stratégiai terv A végsı üzleti stratégia kiválasztása 9. oldal A tervezés buktatói és a javasolt megoldások Idısebb nemzedék Utódok Házastárs Más érdekeltek Buktatók Kétségbe vonják a fiatalabb nemzedék képességeit Belefáradnak a mindennapi munkába Nem hajlanak a változtatásra Nyomasztónak érzik a család elvárásait Kételkednek saját képességeikben Megosztják a hatalmat és a vagyont Változik a házastársi kapcsolat Aggódnak az anyagi biztonság miatt Elvesznek a személyes kapcsolatok Aggódnak az anyagi stabilitás miatt Javasolt megoldások Ésszerő karrier lehetıségeket teremtenek Találhatnak egy hasznos jövıbeli szerepet Részt vehetnek a stratégiai tervezésben Támogathatják a családi megbeszéléseket Részt vehetnek vezetıi képzésben Kidolgozhatnak családi és üzleti vezetési struktúrát Megtervezhetik a jövı életvitelét Készíthetnek pénzügyi terveket Meghatározhatják a teendık egymásutánját Bizalmat tanúsíthatnak az utód iránt 10. oldal 5

6 A családi vállalkozás tervezését befolyásoló négyféle életciklus menedzsment szervezet vállalkozás egyén iparág család tulajdonos 11. oldal A családi vállalkozásokat érintő életciklus hatások 12. oldal 6

7 A családi vállalkozások tervezési szempontjai környezet Tartalom Folyamat Környezet 13. oldal A stratégiai vezetés szemléletmódja Stratégiai gondolkodás Stratégia megfogalmazása Stratégia megvalósítása Stratégia ellenırzése és újrafogalmazás 14. oldal 7

8 A családi felmérése Alapvetı családi értékek üzletfilozófia elkötelezttség jövıkép 15. oldal A stratégiai felmérése A vezetıség filozófiája Hosszú távú célok Stratégiai Üzleti jövıkép 16. oldal 8

9 A család és a vállalkozás stratégiai gondolkodásmódja elősegíti a közös jövőkép kiakaulását Alapvetı családi értékek üzletfilozófia A vezetıség filozófiája Stratégiai Hosszú távú célok jövıkép Üzleti jövıkép A vállalkozás és a család közös jövıképe 17. oldal A családi vállalkozás folytonossági terve A család részvételének ösztönzése A tulajdonosok felkészítése A családi vállalkozás folytonossági terve A család vezetıinek felkészítése 18. oldal 9

10 Az üzleti stratégiai terv Az üzleti stratégiák megvitatása A stratégiai potenciál felmérése Üzleti stratégiai terv A stratégiai és befektetési döntések véglegesítése 19. oldal Alapvetı családi értékek üzletfilozófia Életciklus változások Gondolkodás A vezetıség filozófiája Stratégiai Hosszú távú célok jövıkép Üzleti jövıkép Közös jövıkép A tulajdonosok felkészítése A családi vállalkozás folytonossági terve A család részvételének ösztönzése Megfogalmazás Az üzleti stratégiák megvitatása Üzleti stratégiai terv A stratégiai potenciál felmérése A család vezetıinek felkészítése Megvalósítás és újrafogalmazás A stratégiai és befektetési döntések véglegesítése Tanulás Tanulás 20. oldal 10

11 A családi vállalkozás iránti kérdőíve PONT Halandó vagyok a normális körülmények között elvártnál jóval nagyobb erıfeszítéseket tenni a családi vállalkozás sikere érdekében. A barátokkal, alkalmazottakkal és más családtagokkal folytatott beszélgetések során támogatom a családi vállalkozás. Hőséges vagyok a családi vállalkozás iránt. Úgy ítélem meg, hogy személyes értékeim összhangban állnak a vállalkozás értékeivel. Mások elıtt büszkén vállalom, hogy részt veszek a családi vállalkozásban. Hosszú távon sokat lehet nyerni a családi vállalkozásban való részvétellel Egyetértek a családi vállalkozás céljaival, terveivel és politikájával. Fontos számomra a családi vállalkozás sorsa. Pozitív hatással volt az életemre az a döntés, hogy részt veszek a családi vállalkozásban. Megértem és támogatom a családom döntéseit a családi vállalkozás jövıjével kapcsolatban. ÖSSZESEN 1 egyáltalán nem igaz 2 nem igaz 3 talán 4 igaz 5 nagyon is igaz 21. oldal A család részvételének lehetséges formái Felsıbb vezetı Alkalmazott Szakmai tanácsadó alapítvány Aktív tulajdonos Vezetı Igazgatótanács tagja iroda tanács Passzív tulajdonos Üzleti részvétel részvétel 22. oldal 11

12 A igazságos folyamat összetevői kötelezettségvállalás Igazságos folyamat magyarázat elvárás Az egyének általában akkor bíznak meg különbözı rendszerekben, és akkor mőködnek velük együtt függetlenül attól, hogy nyernek-e a dolgon ha érvényesül az igazságos folyamat elve. 23. oldal A hatékony családi megbeszélések előkészítése Elıkészítés A megbeszélés A megbeszélés után Igények megfogalmazása részvételi hajlandóság meghatározni ki vehet részt tervezı csapat alakítása Megbeszélés szervezése meghívottak összeírása napirend készítés dátum és idıpont megjelölése semleges helyszín keresése napirend és anyagok postázása Megbeszélés strukturálása elnök választása jegyzıkönyv vezetés alapszabály elfogadtatása napirend és idıbeosztás átnézése következı megbeszélés idıpontjának kitőzése Megbeszélés tervezése napirendi pontok megvitatása részvétel ösztönzése konszenzusos döntéshozatal teendık megbeszélése (ki a felelıs, idızítés) megbeszélés levezetésének megvitatása következı megbeszélés szervezését egy másik csapatra bízni Utólagos teendık jegyzıkönyv szétosztás tennivalók tisztázása információ következı megbeszélés elıkészítése 24. oldal 12

13 A vezetői teljesítményt befolyásoló tényezők Hitelesség Elkötelezettség Kommunikáció Lelkiismeret Hozzáértés Tehetség Segítıkészség 25. oldal A stratégia kiválasztásának folyamata Belsı adottságok Külsı környezet Felmérik a stratégiai potenciáit 1. lépés Megvitatják a stratégiai prioritást 2. lépés Kiválasztják a stratégiai irányvonalat 3. lépés Áttekintik az alapvetı üzleti stratégiákat Figyelembe veszik a családi vállalkozás elınyeit Figyelembe veszik a speciális üzleti helyzetet Javaslatot tesznek a stratégiai alternatívákra Végsı döntést hoznak a stratégiáról és az újbóli befektetésrıl 26. oldal 13

14 A vállalkozás stratégiai prioritásának meghatározása Sok Megtartás A külsı környezet elınyös tulajdonságai Közepes Fejlesztés Kevés Újrakezdés Sok Közepes Rossz A vállalkozás belsı adottságai 27. oldal A stratégiai potenciál és a stratégiai irányvonal újítás sok kihasználás újragondolás A külsı környezet elınyös tulajdonságai közepes terjeszkedés túlélés kevés Tıkekivonás és átcsoportosítás távozás újítás sok közepes rossz A vállalkozás belsı adottságai 28. oldal 14

15 A külsı környezet elınyös tulajdonságai sok közepes Megszilárdítja iparági pozícióit Bıvíti a termékkínálatot Nemzetközi piacokra terjeszkedik Új piaci szegmensek, vagy földrajzi területek felé terjeszkedik Korlátozza a piaci belépés Felfelé integrál Teljesen új piacok által újít Növeli a piaci részesedést Lefelé integrál Növeli a versenyelınyt Alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez Legyızi a versenyhátrányt Megváltoztatja az iparági normát Követi a versenytársakat Új versenyelınyt teremt Új üzleti készségeket szerez Piaci réseket keres Fejleszti a mőködést hatékonyságát kevés Tıkét von ki és átcsoportosít termékek vagy piacok leállítja a befektetést növeli a profitrést Megjelenik új piacokon Megjelenik a kapcsolódó piacokon Új alkalmazások Gyorsan fejlıdı piaci szegmensekbe fektet be Eladja a vállalkozást Partneri kapcsolatok által újít sok közepes rossz A vállalkozás belsı adottságai 29. oldal Az üzleti stratégiák meghatározásához szükséges átfedés Pénzügyi, értékesítési és szervezeti források Belsı adottságok Külsı környezet A vállalkozás iparágának és piacának jellemzıi Család e Üzleti stratégiák területe A család és vállalkozás jövıkép A vezetıség iránti bizalom Rendelkezésre álló tıke 30. oldal 15

16 A jelenlegi stratégia és a stratégiai potenciál kapcsolata sok Ao AX A külsı környezet elınyös tulajdonságai közepes BX Bo kevés Ao Bo = A és B vállalat jelenlegi stratégiája AXBX = A és B vállalat stratégiai potenciálja sok közepes rossz A vállalkozás belsı adottságai 31. oldal Az irányítás, a likviditás és a tőkeszükséglet összehangolása irányítás tényezık Személyes kényszer Üzleti feladatok Piaci kényszer likviditás Vállalati tıke 32. oldal 16

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag 1. A menedzsment alapfogalmai - Menedzsment: egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének és döntéshozatalának, szervezésének,

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

A szervezetpszichológia egyes kérdései

A szervezetpszichológia egyes kérdései A szervezetpszichológia egyes kérdései Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF)

Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF) Együttmőködı partner: A fenntartható fejlıdés eléréséhez szükséges európai kompetenciák fejlesztése Development of European competencies for Sustainability Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF) (offline

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései V e z e t é s i B e n c h m a r k o k Member of Kommunalkredit Bank Impresszum Kiadja a TÖOSZ megbízásából az ÖNkorPRess Kiadó Felelős kiadó:

Részletesebben

Családi vállalkozások

Családi vállalkozások Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságinformatikus szak Családi vállalkozások - A családi vállalkozások kialakulása, működése és sikeressége; a magyarországi helyzet bemutatása Szebellédi

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Sikeres szervezeti átalakítás a változásmenedzsment kulcs elemeivel

Sikeres szervezeti átalakítás a változásmenedzsment kulcs elemeivel Sikeres szervezeti átalakítás a változásmenedzsment kulcs elemeivel Takács Andrea Széchenyi István Egyetem Regionális Doktori Iskola andrea.takacs23@gmail.com Korunk gazdasági fejlődésében a változások

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Vállalkozások gazdaságtana I.

Vállalkozások gazdaságtana I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana I. A vállalati stratégia A vállalkozás nem értelmezhető a környezete nélkül A formális szervezeti

Részletesebben

AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE? Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben