címlap» korábbi számok» 2001/3» Galamb József

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "címlap» korábbi számok» 2001/3» Galamb József"

Átírás

1 A Veterán Autó és Motor című újság interaktív magazinja 1. oldal, összesen : 6 wwvv. tei áq ;2_ A' Click! O L D T I M E R M. AGAZIN- Szaklap, nemcsak szakemberekne k Történelem címlap» korábbi számok» 2001/3» Galamb József Galamb-mellszoborárak felavatása >> > AMERIKAI KARRIER Az automobilizmus nemzetközi hír ű alakjára, Galamb Józsefr e születésének 120. évfordulója alkalmából a Ford Hungári a megbízásából az OldtimerPress Magyarok Ford-országban címme l különkiadványt jelentetett meg. Az alábbiakban ebb ől a kötetb ő l idézzük a Burányi Gyula, Csányi József és Négyesi Pál által írt megemlékezést. Galamb József Makón született február 3-án, többgyermeke s családban. Atyja korai halála miatt ügyvéd bátyja állta taníttatásának költségeit. Az elemi és a középiskolát Makón végezte, 1895-t ől Szegeden a Fa- és Fémipari Szakiskola tanulója. A szakiskola harmadik osztályána k befejezése nélkül felvételt nyert a budapesti Allami Fels őipariskolába. Szakmai tudása szélesítése érdekében a M űegyetem különböz ő tanfolyamait is látogatta. Rövid ideig a diósgy őri vasgyárban volt rajzoló, majd 1901-be n önként vonult be a haditengerészethe z Polába katonai szolgálatra. A m űszaki szakaszvezetőként leszerelt Galamb József Hódmez ővásárhelyen, maj d Aradon dolgozott. Az itt nyert 30 0 koronás ösztöndíjjal Németországb a utazott, ahol több városban és munkahelyen megfordult. Végül a Frankfurt am Mainban lévő Adle r Autógyár kötelékébe lépett 1903-ban. A cég négyhengeres motorjának szerkesztésében és a prototípus elkészítésébe n vett részt : "Akkoriban egy motort teljes egészében egyetlen ember állítot t össze. Szó sem volt futószalagról, mindenkinek egy komplett er őforrás jutott osztályrészül. Ezt a munkakört összeszerelőnek hívták és én ezt hat hónapon keresztül m űveltem" - említi visszaemlékezésében. Amikor úgy döntött, ellátogat az 1904-es St. Louis-i világkiállításra, munkájával elégedett főnöke így búcsúztatta tehetséges honfitársunkat : "Ha megnézte a világkiállítást, és vissza akar jönni, az ajtó mindig nyitva áll ö n el őtt." Két iskolatársa kíséretében szállt hajóra Hamburgban, és http ://www.veteran.hu/0103/galamb.html

2 A Veterán Autó és Motor cím ű újság interaktív magazinja 2. oldal, összesen : 6 ' október 6-án érkezett meg New Yorkba. Barátainak nem volt pénzük, íg y Galambnak az útiköltség kifizetése után összesen 27 dollárja maradt, amelyet az Újvilágba érve megosztott társaival. "Az első munka, amit szereztem, egy papírdobozgyárban volt. Heti háro m dollárt kerestem azzal, hogy egy kis présgépen a dobozokra fémsarkoka t szerettem". Hármójuk közül a legszerencsésebb három dollár ötven cente t keresett, az extra abból származott, hogy a borotvapenge-gyárban, aho l elhelyezkedett, hajnalonta ő gyújtotta be a kemencét. A trió szűkösen, de megélt. Galambnak azonban mehetnékje támadt, főleg azután, hogy a présgéppel megsebesítette az ujját. Rövid vándorút után a Westinghous e cégnél kötött ki, mint szerszámkészít ő. Itt sikerült annyi pénzt összeszednie, hogy elutazhasson a világkiállításra. A nagy bemutató maradandó élmény t nyújtott, nem is tért vissza Németországban. Helyette Clevelandbe utazott, ahol a Stearn's Automobile Company alkalmazta, porlasztókat szerelt össze, majd Nilesben (Ohio) a Harris Automotive Press cég szerszámkészítőj e volt. Galamb többször járt már Detroitban, ahol több barátja dolgozott. Megtetszett neki az iparváros és úgy döntött megkísérel munkát találni. Az Oldsmobile-nál alkalmazásban lévő ismerőse meghívására novemberében Detroitba utazott. Amikor megérkezett, egy nap alatt három munkalehet őséghez is jutott: "Ebéd el őtt benéztem a Cadillac-hez. Fran k Johnson - aki kés őbb a Lincoln főmérnöke lett - vezette ekkor a szerszámtervező részleget. Semmilyen segédeszközöm nem volt, ő adta kölcsön a sajátját. Azt mondta: "Nem fizethetek neked 20 dollárt egy héten, csak 18-at, mert fogalmam sincs, mennyit tudsz a szerszám-tervezésr ől". Az feleltem : "Kapok egy esélyt? " Mielőtt haraptam volna valamit, volt még időm benézni a Fordhoz. Itt találkoztam C. Harold Wills-szel, aki a mérnöki részért felelt a Ford Moto r Company-n belül. Rögtön fel is vett volna 20 dolláros fizetéssel, de el őbb k i kellett lépnem Harriséktól. Ráadásul ebéd közben a barátom is azt mondta, hogy dolgozhatnék náluk. Ezt sem fogadtam el, illetve, amikor visszamentem Johnsonhoz, é s készítettem neki egy rajzot, amelynek alapján már megadta volna a hús z dollárt, ezt a lehető séget is visszautasítottam". Wills, azaz Childe Harold Wills ( ) tökéletesen kiegészített e Henry Fordot. Mérnöki tudása segítette, hogy a Ford világsikerének részes e legyen. Az ő kézírásával megrajzolt felirat díszíti a mai napig a For d automobilokat világszerte. Különösen jeleskedett a fémek tanulmányozásában, az ő ötlete volt a vanádiumötvözet ű acél használata is, amely könnyebb és erősebb volt, mint bármely más acélfajta. Galamb december 11-én mint tervez ő kapott alkalmazást a még mindössze két éve alapított és 300 alkalmazottat foglalkoztató Ford társasá g kebelében, ahol ekkor még csak a különböz ő cégeknél legyártatott alkatrészekb ől állították össze az autókat. A Dodge fivérek szállították a motort, a váltókat és az alvázkeretet. Henry Ford hamar felfigyelt a tehetséges magyar precíz rajzaira : "Amikor a Model N hátsó tengelyér ől készítettem egy rajzot, Mr. Ford, aki minden nap meglátogatott minket, azt kérdezte Wills-t ő l, ki készítette ezt a rajzot. Wills, aki mindig csak hollandusnak hívott, azt felelte : "Ez a holland". Ett ő l kezdve Ford s űrűn látogatott oda az asztalomhoz. A mi európai képzésün k eltérő volt, és másfajta stílusban rajzoltunk, erre figyelt fel Mr. Ford." Galamb kezdetben a négyhengeres " N" model l http ://www.veteran.hu/0103/galamb.html

3 A Veterán Autó és Motor című újság interaktív magazinja 3. oldal, összesen : 6 h űtőrendszerének és hátsó hídjának átszerkesztésével bíbel ődött. Ekkor csábította át egyik barátját, Charles Baloghot, azaz Balogh Károlyt, ak i kés őbb a Hercules Motor cég főnöke lett. A Modell N után Galamb második munkája a hathengeres "K" model l motorjának áttervezése volt elején a nehezen eladható, veszteséges, árban sem versenyképes hathengeres "K" modell sikertelenségén okulv a támadhatott Henry Ford ötlete egy újabb, egyszer űbb, könnyen kezelhető, é s a társadalom szélesebb rétegeinek is árban elérhet ő autó piacra hozására. "1907 elején Ford azt mondta nekem : "Joe, új autót szeretnék tervezni. Készíts el ő magadnak egy külön szobát a harmadik emeleten. Vidd fel a rajztábládat és egy palatáblát, és kezdjünk el dolgozni az új típuson" - emlékezett vissza az els ő lépésekre közel 50 évvel kés őbb "Joe l". "Els ő munkád az lesz, hogy egy új váltót készítesz. Nem praktikus a jelenlegi design" - szólt a főnöki utasítás. Galamb fél évet dolgozott a híressé vált bolygóm űves váltón úgy, hogy közben elkészítette Farka s Jen őnek a m űhelyrajzokat is. Ford kérésére rézb ől összerakták az új váltóm ű kicsinyített modelljét, ami bemutatónak elégséges volt, lehetett továbblépni. Ford, Galamb és Farkas éjszakákon keresztül csiszolták Will s közrem űködésével az új típus jellemvonásait. Ford csak üldögél t hintaszékében, és vázlatokat rajzolt, amelyeket Galamb finomított, illetv e készített el technikai rajzként : "Soha nem felejtem el a motor tervezését. Mindenki azt gondolta, hogy lehetetlen olyan motort építeni levehet ő hengerfejjel, amely nem fúj ki. Elgondolásainkat a Model N-en teszteltük, és mivel bevált, további 15 millió darabot készítettünk... " A betűrend szerint T-Fordra keresztelt autó szeptember 24-én (más források szerint 27-én) gurult ki a Ford összeszerel ő üzeméb ő l. Az els ő nyolc, próbára szánt autóból egyet Párizsba küldtek az autókiállításra. "1908 és 1914 között a mérnöki részlegen kísérleti munkákat végeztem. Legnagyobb feladatom versenyautók építése volt... A kereskedők követelték, és egy id ő után Ford is beleszeretett a kis versenyautó ötletébe" - emlékezett a T-modell utáni munkájára Galamb József. Megbízatása két versenyautó megtervezésére szólt, a T-Ford alapjaira. "Joe, muszáj olyan autót készítened, amely megveri azt a nagy Benz Blitzent". Egy 200 lóerő s szörnyeteget egy törpe? Az ötlet els ő hallásra őrültségnek t űnik, de Henry Ford két autót nevezett a Parttól-partig futamra, a New York-Seattl e versenyre. Kettes rajtszámos autója elsőként ért célba az úttalan utakon 2 3 nap elteltével, 6500 km megtétele után. Másik autója két nappal (!) kés őbb érkezett a célba a rossz irányjelz ő táblák miatt. Galamb másik feladata a felhasználói panaszok kezelése volt. "Rengete g gondunk volt a Model T fékpofáival. Hegyes vidékeken a sofőröknek sokszor kellett használniuk lejtmenetben a féket és a betétek egyszer űen elégtek. Ekkor az oldalsó rögzítő fékhez kellett folyamodni, amely szintén nem bírta a terhelést. Megpróbáltuk megkérni Mr. Fordot, ugyan had d tegyünk er ősebb szigetelést a fékpofákra. De nem engedte. Az utolsó Mode l T-nek ugyanúgy kellett épülnie, mint a legels őnek". Amikor 1914-ben Galamb Józsefa Highland Parkban lév ő tervez ő részleghez került, ő lett a felelős a T-Ford fejlesztéséért. De Henry For d négyszemközt világosan megmondta : "Az ön dolga figyelni, hogy senk i semmiféle változtatást ne tehessen a Model T-n". Ford úgy vélte, a módosítás növeli a gyártási költséget. Az els ő világháború során az angolok tengeralattjárók felismerését végz ő rendszert szerettek volna építtetni Fordékkal. Galamb kapta meg a feladatot. Az angolok azonban panasszal éltek, hogy Henry Ford miért külföldire bí z http :/lwww.veteran.hu/0103/galamb.html

4 A Veterán Autó és Motor cím ű újság interaktív magazinja 4. oldal, összesen : 6 - egy ilyen felel ő sségteljes munkát? "Megbízhattok Joe-ban" hangzott a rövi d válasz. Az elkészült szerkezetet végül Angliában készítették nagyob b darabszámban. Ezenkívül egy Model T motorral és más alkatrészekb ő l összeállított kis tank konstruálása töltötte ki Galamb idejét a háború során ban az angolok új ötlettel jelentkeztek : traktorokra volt szükségük. Az első, kísérleti darabokat Galamb készítette. " környékén Mr. Ford azzal állt el ő, hogy szüksége lenne egy könny ű traktorra, amelyet a farmokon lehetne használni. Van három napod - mondta." A Model B motorja és a Model T hátsó tengelye lett a kiindulópont. Egy hét alat t készült el a meglehet ősen furcsa formájú szerkezet, amelyet Ford saját mag a próbált ki. Az eredménnyel annyira elégedett volt, hogy "hirtele n meglátogatott és egy nagy halom készpénzt nyújtott át, mivel segítettem a traktor megalkotásában". Ezután a rákövetkez ő években még több hasonl ó prototípus következett, de az angolok számára is megfelel ő nagysorozatú traktor már Farkas Jen ő munkája volt. Galamb 1915-ben költözött át a dearborni üzembe, ahol nyugdíjazásáig, 1944-ig maradt. Hivatalos titulust csak 1919-ben kapott, amikor Edsel a Ford cég elnöke lett, és egyik els ő lépése volt, hogy kidolgozott egy vállalat i rangsort. Henry ugyanis jobban szerette munkatársait nevükön szólítani, nem kedvelte az igazgató vagy osztályvezet ő titulusokat. A hierarchiában főmérnöki beosztást kapott Galamb keze alatt ekkoriba n közel 200 ember dolgozott. "Mr. Ford néha nekem támadt, hogy milye n sokan dolgoznak itt és rúgjak ki közülük néhányat! Mr. Ford szerint elég, h a csak elkészítek egy vázlatot, és odaadom a munkásoknak, akik maj d kivitelezik. Persze amikor félmilliót költünk arra, hogy egy model l szerszámait el őkészítsük, akkor ez nem megy. Azért, hogy kevésbé legyen felt ű n ő a tömeg, az emberek egy részét átcsoportosítottam más üzemekbe." Galamb József 1917-ben n ősült meg. Házassága Dorothy Beckhamrne l hatalmas társadalmi esemény lett. Ford egy különvonatot bérelt ki : az össze s Ford-vezet ő, beleértve Henryt is, családostul jelen volt. A húszas évek folyamán Galamb továbbra is a Model T-t csiszolgatta. "En voltam a közvetítő a szervizrészleg és Mr. Ford között. Ha egy vásárl ó panaszkodott, a szervizesekhez fordult, ők meg hozzám". Míg Edsel Ford, Henry fia már új modelleket hozott volna ki a piacra, a gyáralapító édesap a makacsul ragaszkodott páratlanul népszer ű népautójához. Leginkább a motort kedvelte, és azt szerette volna, hogy a Model T-t leváltó újdonság hasonlóan nagyot szóljon. A kísérleti X motor, amelyet nagyrészt Farka s Jen ő alkotott meg, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ráadásul a Model T eladásai 1926-ban meredeken estek, a különböz ő kozmetikai változtatások és az ár csökkentése ellenére. Végül sikerült meggy őzni Henry Fordot is a típusváltás szükségességéről, s egy évvel kés őbb a nyilvánossá g elé állt a Model A. "A Model A tervezése sok munkát jelentett. En felügyeltem a karosszéria - és az alváztervezést". A vázkeret a Model T története során nem soka t változott, csak folyamatosan er ősítettek rajta. De egy id ő után nem lehetet t tovább foltozgatni, "végül azt mondtam Mr. Fordnak, hogy tönkretesszük a karosszériákat egy ilyen alvázzal. Eveken keresztül dolgoztam egy új vázon. Az X-tagokat összeszegecseltük, de nyikorgott a szerkezet. Az segített, hogy a sarkokra egyáltalán nem helyeztem szegecseket, kés őbb pedig áttértünk a hegesztéses megoldásra." "Farkas dolgozott a Model A motorján. Azután jött egy Sheldrick nev ű mérnök, és így még jobban külön tudtuk választani a feladatokat. Edselt a Model A karosszéria-változatai foglalkoztatták. Sokat beszélgettünk, milyen

5 A Veterán Autó és Motor cím ű újság interaktív magazinja 5. oldal, összesen : 6 variánsok legyenek, hogyan változtassunk, milyen legyen a szélvéd ő alakja és d őlésszöge stb. Kezdetben semmilyen h űtőrácsot nem terveztünk el őre, Edsel ötlete alapján került végül az autó orrára a rács. Ezután 25 éve n keresztül dolgoztam Edsel kezei alatt " "Edsel jobban megértett. Túl sok munka hárult rám, és Mr. Ford ne m engedte, hogy több segítőm legyen. Edsel meghallgatta az indokaimat, édesapja soha. " 1929-ben Galamb vakbélgyulladást kapott. Ekkoriban Henry Ford a szójadiétában hitt és minden munkatársát arra ösztökélte, hogy kövesse őt. A m űtét után az orvos megkérdezte Galamb feleségét : "Ugye az ura azt az őrült diétát követi?" Az orvos az igenl ő válasz hallatán dühösen csóválta a fejét, mivel kiderült, hogy amikor össze akarták varrni, nem találtak elé g izmot az öltések megtartására. Amikor 1932-ben megjelent a V8, ismét Galamb volt az, aki a túl gyeng e alvázat meger ősítette ben Edsel Ford meghalt. Halála el őtt éppen új Lincoln és.mercury modellsorozaton dolgozott, amelyeknek alkatrészei egymás között lette k volna cserélhet ők. A gyászoló Henry viszont azzal lépett oda Galambhoz : "Joe, vissza kell térnünk a régi szép id őkhöz, amikor csak egyetlen modell t építettünk. Nem lesz semmiféle Lincoln vagy Mercury, semmi más, csaki s Ford. Bármilyen karosszériát rátehetsz, ha az, alváz ugyanaz marad. Ne engedd, hogy bárki beleszóljon ebbe". Galamb híven teljesítette Henry utasításait, de ekkor megjelent a színe n Henry az unoka, és egyáltalán nem értett egyet nagyapja elgondolásaival. Inkább apja nyomdokain akart haladni, amivel sikerült Galambot két t űz közé szorítania végén, 62 éves korában Galamb szívrohamot kapott és orvosa i tanácsára április 10-én visszavonult. Összesen 39 évet töltött a For d Motor Company kötelékében. Galamb József visszaemlékezéseib ől is kit űnik, hogy Henry Fordhoz a végletekig lojális volt. Emellett nem feledte magyar származását sem. Igyekezett segíteni honfitársainak, testvérei érdekében megtetette a megfelel ő lépéseket, hogy Makón Ford-kereskedés nyílhasson. Közrem űködésével érkezett Magyarországra 1921 tavaszán az els ő Fordso n szállítmány, amely 6 traktorból állt, és számos más mez őgazdasági gépet i s küldött. Testvéreinek írt levelében meghatározta: " A gépeket bemutatásra szántam, hogy a Ford gyár készítményeit, és azok használhatóságát ottho n megösmerhessék, másrészt pedig módot akarok adni nektek, hogy a gépe k munkába állítása által jövedelemhez juthassatok, megélhetéseteket jobba n biztosíthassátok. " Létrehozott egy alapítványt is a gépészet terén kimagasló kvalitásokka l rendelkező fiatalok számára. "Nekünk, idegenbe szakadt magyaroknak az a meggy őződésünk, hogy az ország újjáépítésében mindenkinek részt kell vennie, aki magyarna k született, bárhová juttatta is a sors szeszélye. Ennek a kötelezettségne k akarok részben eleget tenni, mikor egy vagy több makói születés ű fels ő ipariskolai tanuló segélyezésére Makó városánál 100 ezer koronás ösztöndí j alapítványt teszek" - írta Makó polgármesterének 1921 januárjában. Nyugdíjba vonulása után Galamb még 1.1 évet élt. Negyvenöt éve, december 4-én hunyt el hazájától távol, Detroitban. Húsz évvel ezel őtt, február 3-án, születésének 100. évfordulóján Makón, Deák Ferenc u. 61. számú ház, az egykori Ford-szerviz épületének falán emléktáblát avatta k tiszteletére

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin

Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin 1 A projekt címe: Szakszerűen segíteni A projekt az Európai Unió Európai

Részletesebben

XVII. évf. 10. sz. 2007. Október

XVII. évf. 10. sz. 2007. Október ujtaxi1.qxd 10/10/07 5:06 AM Page 1 XVII. évf. 10. sz. 2007. Október ujtaxi1.qxd 10/10/07 5:07 AM Page 3 3 TARTALOM Haltenberger Samu-díj 2007 4. A pénzváltásról, hivatalosan 15. Biodízel a brit taxikba

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

MAROSVIDÉK 2013. ÁPRILIS

MAROSVIDÉK 2013. ÁPRILIS Tartalom Hitélet 3 Gyarmati András A falu, amelynek nincs temploma 8 Orbán Imre Mihály A makói nazarénus gyülekezetről Irodalom 12 Szenti Tibor A Vallomástevő 14 Szenti Tibor Új haikuk a darvakról 16 Bogoly

Részletesebben

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk!

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk! Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! BEMBO K. Neumann Ottó Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! Kaáli Intézet: 20 év 20 000 gyermek Budapest, 2011 Grafika, tördelés: Hollós János A könyv

Részletesebben

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Nguyen Phuong Thaonak hívnak engem. 1968. február 10-én születtem, Vietnamból érkeztem ide, Magyarországra 85 áprilisában. A váci textilüzemben helyeztek

Részletesebben

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Befogadás Megismerkedés K. J.-né Melindát 2009. augusztus 24-én ismertem meg. Ekkor kezdtem el munkámat a Kispesti Családok

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dubi Sándor újra ott lehet a Küzdősportok Világjátékán, mely októberben Szentpéterváron kerül megrendezésre.

Kedves Olvasó! Dubi Sándor újra ott lehet a Küzdősportok Világjátékán, mely októberben Szentpéterváron kerül megrendezésre. KÖSZÖNTŐ Tartalom MKSZ történelem: interjú Yamaji Masanorival, a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség Tiszteletbeli Örökös Tagjával II. rész... 3 Kendō egy életen át, Európában: Alain Ducarme, az Európai

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek

Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek Kiemelt ajánlatunk Egyedi ajánlatunk Önnek Brian Tracy AZ ELADÁS PSZICHOLÓGIÁJA Brian Tracy Az eladás pszichológiája Hogyan értékesíthetsz többet, könnyebben és gyorsabban, mint valaha gondoltad volna

Részletesebben

Megoldásra váró helyzet

Megoldásra váró helyzet FODOR JÁNOS Megoldásra váró helyzet A katasztrófapasztoráció magyarországi hiányáról A 2010 októberében bekövetkezett vörösiszapkatasztrófa idején mint katolikus plébános önkéntes segítõként érkeztem a

Részletesebben

Kövér György. Írott orális történelem

Kövér György. Írott orális történelem Kövér György Írott orális történelem Az emlékezéstörténeti műfajoknak közismert sajátosságai vannak. Az önéletírás legfontosabb jellemzője az író, elbeszélő és főszereplő azonossága és a keletkezett szöveg

Részletesebben

Jöttek, mentek, maradtak (volna)

Jöttek, mentek, maradtak (volna) Horváth Lajos Jöttek, mentek, maradtak (volna) 1991-ben Horvátországból tömegesen távoztak otthonukból a magyarok, akik legtöbben rokonoknál találtak szállást, míg a horvátok, illetve a szerbek zömmel

Részletesebben

A Kulcs-Soft története

A Kulcs-Soft története A Kulcs-Soft története fiamnak Kulcsár Tibor 2015. Lektorálta: Jakó Rita Első rész Az utam a startig Őszintén akarok élni, Minden utam végigjárni, Hinni abban, amire vágyom, S ha hiszek benne küzdeni érte

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december A Szociális Expo a szociális munka napját kísérő országos rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy a szociális

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben,

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben, Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2014. SZEPTEMBER 7. SZÁM So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz

Részletesebben

2014 DECEMBER. XXIII. évfolyam 9. szám. Harang csendül... tel várunk!

2014 DECEMBER. XXIII. évfolyam 9. szám. Harang csendül... tel várunk! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 9. szám 2014 DECEMBER Fotó: Kastélykerti Óvoda Harang csendül... Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Budapesti Angiológiai Napok - 2011

Budapesti Angiológiai Napok - 2011 Budapesti Angiológiai Napok - 2011 Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT), valamint a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság (MACIRT) közös kongresszusa Idõpont: 2011.

Részletesebben

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek Oxigén Futó Magazin A Friss Oxigén Alapítvány lapja Alapítva: 2011 2014. augusztus KÜLÖNSZÁM Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek www.frissoxigen.hu 2 OXIGÉN

Részletesebben

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket!

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket! A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 4. szám :: 2013. december Ócsa: nem valóságshow Miklós püspök Mürából Történelmet alakító máltaiak Imádkozzunk

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

EGYÉB. Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008)

EGYÉB. Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008) EGYÉB Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008) Írta: DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE, DR. MARKOVICS GABRIELLA Michael E. DeBakey a huszadik század egyik legnagyobb hatású orvos-egyénisége, akit már

Részletesebben