címlap» korábbi számok» 2001/3» Galamb József

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "címlap» korábbi számok» 2001/3» Galamb József"

Átírás

1 A Veterán Autó és Motor című újság interaktív magazinja 1. oldal, összesen : 6 wwvv. tei áq ;2_ A' Click! O L D T I M E R M. AGAZIN- Szaklap, nemcsak szakemberekne k Történelem címlap» korábbi számok» 2001/3» Galamb József Galamb-mellszoborárak felavatása >> > AMERIKAI KARRIER Az automobilizmus nemzetközi hír ű alakjára, Galamb Józsefr e születésének 120. évfordulója alkalmából a Ford Hungári a megbízásából az OldtimerPress Magyarok Ford-országban címme l különkiadványt jelentetett meg. Az alábbiakban ebb ől a kötetb ő l idézzük a Burányi Gyula, Csányi József és Négyesi Pál által írt megemlékezést. Galamb József Makón született február 3-án, többgyermeke s családban. Atyja korai halála miatt ügyvéd bátyja állta taníttatásának költségeit. Az elemi és a középiskolát Makón végezte, 1895-t ől Szegeden a Fa- és Fémipari Szakiskola tanulója. A szakiskola harmadik osztályána k befejezése nélkül felvételt nyert a budapesti Allami Fels őipariskolába. Szakmai tudása szélesítése érdekében a M űegyetem különböz ő tanfolyamait is látogatta. Rövid ideig a diósgy őri vasgyárban volt rajzoló, majd 1901-be n önként vonult be a haditengerészethe z Polába katonai szolgálatra. A m űszaki szakaszvezetőként leszerelt Galamb József Hódmez ővásárhelyen, maj d Aradon dolgozott. Az itt nyert 30 0 koronás ösztöndíjjal Németországb a utazott, ahol több városban és munkahelyen megfordult. Végül a Frankfurt am Mainban lévő Adle r Autógyár kötelékébe lépett 1903-ban. A cég négyhengeres motorjának szerkesztésében és a prototípus elkészítésébe n vett részt : "Akkoriban egy motort teljes egészében egyetlen ember állítot t össze. Szó sem volt futószalagról, mindenkinek egy komplett er őforrás jutott osztályrészül. Ezt a munkakört összeszerelőnek hívták és én ezt hat hónapon keresztül m űveltem" - említi visszaemlékezésében. Amikor úgy döntött, ellátogat az 1904-es St. Louis-i világkiállításra, munkájával elégedett főnöke így búcsúztatta tehetséges honfitársunkat : "Ha megnézte a világkiállítást, és vissza akar jönni, az ajtó mindig nyitva áll ö n el őtt." Két iskolatársa kíséretében szállt hajóra Hamburgban, és http ://www.veteran.hu/0103/galamb.html

2 A Veterán Autó és Motor cím ű újság interaktív magazinja 2. oldal, összesen : 6 ' október 6-án érkezett meg New Yorkba. Barátainak nem volt pénzük, íg y Galambnak az útiköltség kifizetése után összesen 27 dollárja maradt, amelyet az Újvilágba érve megosztott társaival. "Az első munka, amit szereztem, egy papírdobozgyárban volt. Heti háro m dollárt kerestem azzal, hogy egy kis présgépen a dobozokra fémsarkoka t szerettem". Hármójuk közül a legszerencsésebb három dollár ötven cente t keresett, az extra abból származott, hogy a borotvapenge-gyárban, aho l elhelyezkedett, hajnalonta ő gyújtotta be a kemencét. A trió szűkösen, de megélt. Galambnak azonban mehetnékje támadt, főleg azután, hogy a présgéppel megsebesítette az ujját. Rövid vándorút után a Westinghous e cégnél kötött ki, mint szerszámkészít ő. Itt sikerült annyi pénzt összeszednie, hogy elutazhasson a világkiállításra. A nagy bemutató maradandó élmény t nyújtott, nem is tért vissza Németországban. Helyette Clevelandbe utazott, ahol a Stearn's Automobile Company alkalmazta, porlasztókat szerelt össze, majd Nilesben (Ohio) a Harris Automotive Press cég szerszámkészítőj e volt. Galamb többször járt már Detroitban, ahol több barátja dolgozott. Megtetszett neki az iparváros és úgy döntött megkísérel munkát találni. Az Oldsmobile-nál alkalmazásban lévő ismerőse meghívására novemberében Detroitba utazott. Amikor megérkezett, egy nap alatt három munkalehet őséghez is jutott: "Ebéd el őtt benéztem a Cadillac-hez. Fran k Johnson - aki kés őbb a Lincoln főmérnöke lett - vezette ekkor a szerszámtervező részleget. Semmilyen segédeszközöm nem volt, ő adta kölcsön a sajátját. Azt mondta: "Nem fizethetek neked 20 dollárt egy héten, csak 18-at, mert fogalmam sincs, mennyit tudsz a szerszám-tervezésr ől". Az feleltem : "Kapok egy esélyt? " Mielőtt haraptam volna valamit, volt még időm benézni a Fordhoz. Itt találkoztam C. Harold Wills-szel, aki a mérnöki részért felelt a Ford Moto r Company-n belül. Rögtön fel is vett volna 20 dolláros fizetéssel, de el őbb k i kellett lépnem Harriséktól. Ráadásul ebéd közben a barátom is azt mondta, hogy dolgozhatnék náluk. Ezt sem fogadtam el, illetve, amikor visszamentem Johnsonhoz, é s készítettem neki egy rajzot, amelynek alapján már megadta volna a hús z dollárt, ezt a lehető séget is visszautasítottam". Wills, azaz Childe Harold Wills ( ) tökéletesen kiegészített e Henry Fordot. Mérnöki tudása segítette, hogy a Ford világsikerének részes e legyen. Az ő kézírásával megrajzolt felirat díszíti a mai napig a For d automobilokat világszerte. Különösen jeleskedett a fémek tanulmányozásában, az ő ötlete volt a vanádiumötvözet ű acél használata is, amely könnyebb és erősebb volt, mint bármely más acélfajta. Galamb december 11-én mint tervez ő kapott alkalmazást a még mindössze két éve alapított és 300 alkalmazottat foglalkoztató Ford társasá g kebelében, ahol ekkor még csak a különböz ő cégeknél legyártatott alkatrészekb ől állították össze az autókat. A Dodge fivérek szállították a motort, a váltókat és az alvázkeretet. Henry Ford hamar felfigyelt a tehetséges magyar precíz rajzaira : "Amikor a Model N hátsó tengelyér ől készítettem egy rajzot, Mr. Ford, aki minden nap meglátogatott minket, azt kérdezte Wills-t ő l, ki készítette ezt a rajzot. Wills, aki mindig csak hollandusnak hívott, azt felelte : "Ez a holland". Ett ő l kezdve Ford s űrűn látogatott oda az asztalomhoz. A mi európai képzésün k eltérő volt, és másfajta stílusban rajzoltunk, erre figyelt fel Mr. Ford." Galamb kezdetben a négyhengeres " N" model l http ://www.veteran.hu/0103/galamb.html

3 A Veterán Autó és Motor című újság interaktív magazinja 3. oldal, összesen : 6 h űtőrendszerének és hátsó hídjának átszerkesztésével bíbel ődött. Ekkor csábította át egyik barátját, Charles Baloghot, azaz Balogh Károlyt, ak i kés őbb a Hercules Motor cég főnöke lett. A Modell N után Galamb második munkája a hathengeres "K" model l motorjának áttervezése volt elején a nehezen eladható, veszteséges, árban sem versenyképes hathengeres "K" modell sikertelenségén okulv a támadhatott Henry Ford ötlete egy újabb, egyszer űbb, könnyen kezelhető, é s a társadalom szélesebb rétegeinek is árban elérhet ő autó piacra hozására. "1907 elején Ford azt mondta nekem : "Joe, új autót szeretnék tervezni. Készíts el ő magadnak egy külön szobát a harmadik emeleten. Vidd fel a rajztábládat és egy palatáblát, és kezdjünk el dolgozni az új típuson" - emlékezett vissza az els ő lépésekre közel 50 évvel kés őbb "Joe l". "Els ő munkád az lesz, hogy egy új váltót készítesz. Nem praktikus a jelenlegi design" - szólt a főnöki utasítás. Galamb fél évet dolgozott a híressé vált bolygóm űves váltón úgy, hogy közben elkészítette Farka s Jen őnek a m űhelyrajzokat is. Ford kérésére rézb ől összerakták az új váltóm ű kicsinyített modelljét, ami bemutatónak elégséges volt, lehetett továbblépni. Ford, Galamb és Farkas éjszakákon keresztül csiszolták Will s közrem űködésével az új típus jellemvonásait. Ford csak üldögél t hintaszékében, és vázlatokat rajzolt, amelyeket Galamb finomított, illetv e készített el technikai rajzként : "Soha nem felejtem el a motor tervezését. Mindenki azt gondolta, hogy lehetetlen olyan motort építeni levehet ő hengerfejjel, amely nem fúj ki. Elgondolásainkat a Model N-en teszteltük, és mivel bevált, további 15 millió darabot készítettünk... " A betűrend szerint T-Fordra keresztelt autó szeptember 24-én (más források szerint 27-én) gurult ki a Ford összeszerel ő üzeméb ő l. Az els ő nyolc, próbára szánt autóból egyet Párizsba küldtek az autókiállításra. "1908 és 1914 között a mérnöki részlegen kísérleti munkákat végeztem. Legnagyobb feladatom versenyautók építése volt... A kereskedők követelték, és egy id ő után Ford is beleszeretett a kis versenyautó ötletébe" - emlékezett a T-modell utáni munkájára Galamb József. Megbízatása két versenyautó megtervezésére szólt, a T-Ford alapjaira. "Joe, muszáj olyan autót készítened, amely megveri azt a nagy Benz Blitzent". Egy 200 lóerő s szörnyeteget egy törpe? Az ötlet els ő hallásra őrültségnek t űnik, de Henry Ford két autót nevezett a Parttól-partig futamra, a New York-Seattl e versenyre. Kettes rajtszámos autója elsőként ért célba az úttalan utakon 2 3 nap elteltével, 6500 km megtétele után. Másik autója két nappal (!) kés őbb érkezett a célba a rossz irányjelz ő táblák miatt. Galamb másik feladata a felhasználói panaszok kezelése volt. "Rengete g gondunk volt a Model T fékpofáival. Hegyes vidékeken a sofőröknek sokszor kellett használniuk lejtmenetben a féket és a betétek egyszer űen elégtek. Ekkor az oldalsó rögzítő fékhez kellett folyamodni, amely szintén nem bírta a terhelést. Megpróbáltuk megkérni Mr. Fordot, ugyan had d tegyünk er ősebb szigetelést a fékpofákra. De nem engedte. Az utolsó Mode l T-nek ugyanúgy kellett épülnie, mint a legels őnek". Amikor 1914-ben Galamb Józsefa Highland Parkban lév ő tervez ő részleghez került, ő lett a felelős a T-Ford fejlesztéséért. De Henry For d négyszemközt világosan megmondta : "Az ön dolga figyelni, hogy senk i semmiféle változtatást ne tehessen a Model T-n". Ford úgy vélte, a módosítás növeli a gyártási költséget. Az els ő világháború során az angolok tengeralattjárók felismerését végz ő rendszert szerettek volna építtetni Fordékkal. Galamb kapta meg a feladatot. Az angolok azonban panasszal éltek, hogy Henry Ford miért külföldire bí z http :/lwww.veteran.hu/0103/galamb.html

4 A Veterán Autó és Motor cím ű újság interaktív magazinja 4. oldal, összesen : 6 - egy ilyen felel ő sségteljes munkát? "Megbízhattok Joe-ban" hangzott a rövi d válasz. Az elkészült szerkezetet végül Angliában készítették nagyob b darabszámban. Ezenkívül egy Model T motorral és más alkatrészekb ő l összeállított kis tank konstruálása töltötte ki Galamb idejét a háború során ban az angolok új ötlettel jelentkeztek : traktorokra volt szükségük. Az első, kísérleti darabokat Galamb készítette. " környékén Mr. Ford azzal állt el ő, hogy szüksége lenne egy könny ű traktorra, amelyet a farmokon lehetne használni. Van három napod - mondta." A Model B motorja és a Model T hátsó tengelye lett a kiindulópont. Egy hét alat t készült el a meglehet ősen furcsa formájú szerkezet, amelyet Ford saját mag a próbált ki. Az eredménnyel annyira elégedett volt, hogy "hirtele n meglátogatott és egy nagy halom készpénzt nyújtott át, mivel segítettem a traktor megalkotásában". Ezután a rákövetkez ő években még több hasonl ó prototípus következett, de az angolok számára is megfelel ő nagysorozatú traktor már Farkas Jen ő munkája volt. Galamb 1915-ben költözött át a dearborni üzembe, ahol nyugdíjazásáig, 1944-ig maradt. Hivatalos titulust csak 1919-ben kapott, amikor Edsel a Ford cég elnöke lett, és egyik els ő lépése volt, hogy kidolgozott egy vállalat i rangsort. Henry ugyanis jobban szerette munkatársait nevükön szólítani, nem kedvelte az igazgató vagy osztályvezet ő titulusokat. A hierarchiában főmérnöki beosztást kapott Galamb keze alatt ekkoriba n közel 200 ember dolgozott. "Mr. Ford néha nekem támadt, hogy milye n sokan dolgoznak itt és rúgjak ki közülük néhányat! Mr. Ford szerint elég, h a csak elkészítek egy vázlatot, és odaadom a munkásoknak, akik maj d kivitelezik. Persze amikor félmilliót költünk arra, hogy egy model l szerszámait el őkészítsük, akkor ez nem megy. Azért, hogy kevésbé legyen felt ű n ő a tömeg, az emberek egy részét átcsoportosítottam más üzemekbe." Galamb József 1917-ben n ősült meg. Házassága Dorothy Beckhamrne l hatalmas társadalmi esemény lett. Ford egy különvonatot bérelt ki : az össze s Ford-vezet ő, beleértve Henryt is, családostul jelen volt. A húszas évek folyamán Galamb továbbra is a Model T-t csiszolgatta. "En voltam a közvetítő a szervizrészleg és Mr. Ford között. Ha egy vásárl ó panaszkodott, a szervizesekhez fordult, ők meg hozzám". Míg Edsel Ford, Henry fia már új modelleket hozott volna ki a piacra, a gyáralapító édesap a makacsul ragaszkodott páratlanul népszer ű népautójához. Leginkább a motort kedvelte, és azt szerette volna, hogy a Model T-t leváltó újdonság hasonlóan nagyot szóljon. A kísérleti X motor, amelyet nagyrészt Farka s Jen ő alkotott meg, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ráadásul a Model T eladásai 1926-ban meredeken estek, a különböz ő kozmetikai változtatások és az ár csökkentése ellenére. Végül sikerült meggy őzni Henry Fordot is a típusváltás szükségességéről, s egy évvel kés őbb a nyilvánossá g elé állt a Model A. "A Model A tervezése sok munkát jelentett. En felügyeltem a karosszéria - és az alváztervezést". A vázkeret a Model T története során nem soka t változott, csak folyamatosan er ősítettek rajta. De egy id ő után nem lehetet t tovább foltozgatni, "végül azt mondtam Mr. Fordnak, hogy tönkretesszük a karosszériákat egy ilyen alvázzal. Eveken keresztül dolgoztam egy új vázon. Az X-tagokat összeszegecseltük, de nyikorgott a szerkezet. Az segített, hogy a sarkokra egyáltalán nem helyeztem szegecseket, kés őbb pedig áttértünk a hegesztéses megoldásra." "Farkas dolgozott a Model A motorján. Azután jött egy Sheldrick nev ű mérnök, és így még jobban külön tudtuk választani a feladatokat. Edselt a Model A karosszéria-változatai foglalkoztatták. Sokat beszélgettünk, milyen

5 A Veterán Autó és Motor cím ű újság interaktív magazinja 5. oldal, összesen : 6 variánsok legyenek, hogyan változtassunk, milyen legyen a szélvéd ő alakja és d őlésszöge stb. Kezdetben semmilyen h űtőrácsot nem terveztünk el őre, Edsel ötlete alapján került végül az autó orrára a rács. Ezután 25 éve n keresztül dolgoztam Edsel kezei alatt " "Edsel jobban megértett. Túl sok munka hárult rám, és Mr. Ford ne m engedte, hogy több segítőm legyen. Edsel meghallgatta az indokaimat, édesapja soha. " 1929-ben Galamb vakbélgyulladást kapott. Ekkoriban Henry Ford a szójadiétában hitt és minden munkatársát arra ösztökélte, hogy kövesse őt. A m űtét után az orvos megkérdezte Galamb feleségét : "Ugye az ura azt az őrült diétát követi?" Az orvos az igenl ő válasz hallatán dühösen csóválta a fejét, mivel kiderült, hogy amikor össze akarták varrni, nem találtak elé g izmot az öltések megtartására. Amikor 1932-ben megjelent a V8, ismét Galamb volt az, aki a túl gyeng e alvázat meger ősítette ben Edsel Ford meghalt. Halála el őtt éppen új Lincoln és.mercury modellsorozaton dolgozott, amelyeknek alkatrészei egymás között lette k volna cserélhet ők. A gyászoló Henry viszont azzal lépett oda Galambhoz : "Joe, vissza kell térnünk a régi szép id őkhöz, amikor csak egyetlen modell t építettünk. Nem lesz semmiféle Lincoln vagy Mercury, semmi más, csaki s Ford. Bármilyen karosszériát rátehetsz, ha az, alváz ugyanaz marad. Ne engedd, hogy bárki beleszóljon ebbe". Galamb híven teljesítette Henry utasításait, de ekkor megjelent a színe n Henry az unoka, és egyáltalán nem értett egyet nagyapja elgondolásaival. Inkább apja nyomdokain akart haladni, amivel sikerült Galambot két t űz közé szorítania végén, 62 éves korában Galamb szívrohamot kapott és orvosa i tanácsára április 10-én visszavonult. Összesen 39 évet töltött a For d Motor Company kötelékében. Galamb József visszaemlékezéseib ől is kit űnik, hogy Henry Fordhoz a végletekig lojális volt. Emellett nem feledte magyar származását sem. Igyekezett segíteni honfitársainak, testvérei érdekében megtetette a megfelel ő lépéseket, hogy Makón Ford-kereskedés nyílhasson. Közrem űködésével érkezett Magyarországra 1921 tavaszán az els ő Fordso n szállítmány, amely 6 traktorból állt, és számos más mez őgazdasági gépet i s küldött. Testvéreinek írt levelében meghatározta: " A gépeket bemutatásra szántam, hogy a Ford gyár készítményeit, és azok használhatóságát ottho n megösmerhessék, másrészt pedig módot akarok adni nektek, hogy a gépe k munkába állítása által jövedelemhez juthassatok, megélhetéseteket jobba n biztosíthassátok. " Létrehozott egy alapítványt is a gépészet terén kimagasló kvalitásokka l rendelkező fiatalok számára. "Nekünk, idegenbe szakadt magyaroknak az a meggy őződésünk, hogy az ország újjáépítésében mindenkinek részt kell vennie, aki magyarna k született, bárhová juttatta is a sors szeszélye. Ennek a kötelezettségne k akarok részben eleget tenni, mikor egy vagy több makói születés ű fels ő ipariskolai tanuló segélyezésére Makó városánál 100 ezer koronás ösztöndí j alapítványt teszek" - írta Makó polgármesterének 1921 januárjában. Nyugdíjba vonulása után Galamb még 1.1 évet élt. Negyvenöt éve, december 4-én hunyt el hazájától távol, Detroitban. Húsz évvel ezel őtt, február 3-án, születésének 100. évfordulóján Makón, Deák Ferenc u. 61. számú ház, az egykori Ford-szerviz épületének falán emléktáblát avatta k tiszteletére

Ford és a fordizmus Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Ford és a fordizmus Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2014 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Mindannyian ismerjük Henry Ford nevét. Azonnal beugrik mindenkinek a

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Magyar mérnm. Galamb József és a T-modell. IV. Erdélyország az én hazám fesztivál

Magyar mérnm. Galamb József és a T-modell. IV. Erdélyország az én hazám fesztivál Dr. Horváth SándorS Magyar mérnm rnökök és s alkotásaik IV. Erdélyország az én hazám fesztivál Műszaki, Gazdasági és Természettudományi Konferencia Verőce 2010. július 03. Fogy a magyarok büszkesége (Tárki

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Az OLFA kés születése

Az OLFA kés születése 1956-ban Mr. Yokada az OLFA vállalat megalapítója, találta fel az első tördelhető pengéjű kést. Az ihletet ehhez a különleges ötlethez a táblacsoki szeletek töréséből és a törött üvegek szilánkjainak elemzéséből

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Az indigótól a tintaceruzáig

Az indigótól a tintaceruzáig Tooth Gábor Andor Az indigótól a tintaceruzáig Látogatás Böröcz Andrásnál E cikk apropója néhány New Yorkban eltöl - tött nap, mely során meglátogattam Böröcz András képzômûvészt. Valójában San Franciscóba

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY HÁROM ELEKTROMOS FORD MODELL ÉRKEZIK EURÓPÁBA 2014-IG!

SAJTÓKÖZLEMÉNY HÁROM ELEKTROMOS FORD MODELL ÉRKEZIK EURÓPÁBA 2014-IG! SAJTÓKÖZLEMÉNY HÁROM ELEKTROMOS FORD MODELL ÉRKEZIK EURÓPÁBA 2014-IG! Egy, a Ford által támogatott felmérés szerint az európai autósok többsége aggódik a környezetszennyezés miatt, ám sokuk nem tudja pontosan,

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2015.06.18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 1.1.5 Öntözési beruházások támogatása GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november

Részletesebben

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése A Solex motorkerékpár története Írta: Szili Dániel Az első motorkerékpár A Solex társaságot két zseniális mérnök Marcel Mennesson és Maurice Goudart alapította 1905 ben. Kezdetben fűtőkészülékek, később

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött KÖNYVTÁR Szatmári Jánosné Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 1985-ben kerültem a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolába. Iskolánk abban az évben költözött át a Vas utcából a VII. kerületbe,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Készítette: Kedves Júlia - Toró Norbert - Tóth Enikő 2010. február 18. Megbeszéltük az előadás előtt, hogy mi leszünk majd egy csoportban.

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével.

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével. TÓTH TAMÁS ANTAL szerkesztő A képzés során trénerként működik közre. Végzettsége Szent István Egyetem Jászberényi Kar andragógia szak A sajtó különböző területein szerezett tapasztalatot, nyomtatott, írott

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS

AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS Egy autó. Számtalan lehetőség. Hatással lesz Önre! Az új generációs Hyundai i20 megérkezett. Egy autó, amely

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI L. A. Levinova K. A. Szapgir PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI VIDÁM MATEMATIKA II. L. A. Levinova K. A. Szapgir Pipacska és Kockapaci újabb kalandjai VIDÁM MATEMATIKA II. Fordította: Láng Rózsa A

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A Polgármester tájékoztatója az elmúlt időszakról.

A Polgármester tájékoztatója az elmúlt időszakról. Pitvaros Községi Önkormányzat Polgármesterétől 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 30. Tel.: 62/522-411, 20/399-46-06 e-mail: rado.tibor@oroscom.hu polghiv@pitvaros.hu www.pitvaros.hu A Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

VII. Szervezeti kultúra

VII. Szervezeti kultúra BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VII. Szervezeti kultúra Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 16 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Portfólió. Tóth Gábor Dániel

Portfólió. Tóth Gábor Dániel Portfólió Tóth Gábor Dániel Kelj fel és járj... "Nagyon tetszik! Ezt hogyan kell csinálni?" Informatikus családi vénám által, alkalmam volt egy barátomnak megépíteni a munkájához szükséges számítógépet,

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

FOTOGRÁFIA ÉS KÖZÖSSÉG

FOTOGRÁFIA ÉS KÖZÖSSÉG FOTOGRÁFIA ÉS KÖZÖSSÉG KLAMÁR ZOLTÁN A fotográfia múlt századi megjelenése óta nagy utat tett meg, és bevonult az élet minden területére: dokumentál, láttat része lett napjainknak. Nyugodtan kijelenthetjük:

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Speciális autóalkatrészek gyártása

Speciális autóalkatrészek gyártása Speciális autóalkatrészek gyártása A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Formula Racing Team csapata a BME-FRT, 2007 elsı hónapjaiban alakult azzal a céllal, hogy sikeresen vegyen részt a Formula

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Lengyelországi szakmai gyakorlatról. 2012.03.17-2012.04.07 Ticska László

Szakmai beszámoló a Lengyelországi szakmai gyakorlatról. 2012.03.17-2012.04.07 Ticska László Szakmai beszámoló a Lengyelországi szakmai gyakorlatról 2012.03.17-2012.04.07 Ticska László 1.Hét Március 18.-án hajnalban érkeztünk meg és foglaltuk el a szállásunkat. 1. Munkanap (március 19) Rzespól

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Kovács Hortenzia. Lángoló Szívek

Kovács Hortenzia. Lángoló Szívek Kovács Hortenzia Lángoló Szívek 1. fejezet Csodaszép tavaszi reggelre ébredtek a Londoni utcák, talán mi emberek nem is tudunk olyan dolgokat értékelni igazán, mint pl. hajnalhasadás előtt az a néhány

Részletesebben

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL Előadó: LÁZÁR Vilmos Ideje: 2016. február 20. Helye: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem Budapest, Istvánmezei út 1-3. TESTÜLETI ÉLETÜNK

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Scania Active Prediction az új sebességtartó automatika, amely a GPS adatokat felhasználva takarít meg üzemanyagot

Scania Active Prediction az új sebességtartó automatika, amely a GPS adatokat felhasználva takarít meg üzemanyagot Sajtóközlemény ISO 9001 Scania Active Prediction az új sebességtartó automatika, amely a GPS adatokat felhasználva takarít meg üzemanyagot TECHNIKAI HÁTTÉR A normál tempomat hiányosságai Egy teherautó

Részletesebben

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Dr. Kiss István a MÉTE Mikrobiológiai-Biotechnológiai-Higiéniai Szakosztály elnöke Budapesti Corvinus Egyetem,

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1. ( 168 Óra )

1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1. ( 168 Óra ) 1284 Hung.Monitorint 19.8.89-1 - Itt 168 óra, a Ráidó politikai magazinja. - Az NDK-ban élők közül egyre többen, mintha nagyon leegyszerűsítnék a nálunk folyó változásokat. Ők csupán annyit vesznek észre

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

Nemzetiség: Állampolgárság: Született: Elhunyt: Magyar Magyar 1903 1957

Nemzetiség: Állampolgárság: Született: Elhunyt: Magyar Magyar 1903 1957 Nemzetiség: Állampolgárság: Született: Elhunyt: 1903 1957 1944 1945 1946 NEUMANN JÁNOST A MODERN SZÁMÍTÓGÉP ATYJÁNAK TEKINTJÜK ENIAC EDVAC IAS IBM Neumann elvek 1944: első teljesen elektronikus, digitális

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé

Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé 2009-ben emlékezik meg a világ a zeneszerző halálának kétszázadik évfordulójáról. Négy évünk van, hogy a fertődi Esterházy-kastélyt, ahol élete legtermékenyebb évtizedeit

Részletesebben

Ha valaki a városi mobilitásra gondol, akkor a smart-ra gondol. A tökéletes városi autó.

Ha valaki a városi mobilitásra gondol, akkor a smart-ra gondol. A tökéletes városi autó. >> Brief ismertetés. Országos Piackutatási Diákverseny. Mercedes-Benz Hungária Kft., Sztipichné Kozári Edina Budapest, 2015. február 13. Ha valaki a városi mobilitásra gondol, akkor a smart-ra gondol.

Részletesebben

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN 145 SÁRÁNDI TAMÁS MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar román viszony és a kisebbségi kérdés 1940 1944 között, Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Ebből a tortából most Te is vághatsz magadnak egy szeletet [SPEC1]! Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Kedves [SPEC1]! Először

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 CÉGÉNYDÁNYÁD

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 CÉGÉNYDÁNYÁD CÉGÉNYDÁNYÁD A FALU, AHOL NEMCSAK ÁLMODNI MERNEK, HANEM FELÉBREDNI IS BEVEZETÉS A Szamosháton fekvő ikerfalu bonyolult és izgalmas története a XII. századra nyúlik vissza. Cégény és Dányád települések

Részletesebben

Még mindig forog a Föld.?!

Még mindig forog a Föld.?! Még mindig forog a Föld.?! Szombathely, 2010. október 19-21. A Foucault-féle ingakísérlet ismétlése a Székesegyházban a 130. évforduló alkalmából. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT A SZOMBATHELYI SZÉKESEGYHÁZBA,

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Az örökbefogadás szépségei és nehézségei

Az örökbefogadás szépségei és nehézségei Az örökbefogadás szépségei és nehézségei Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu Magyarországon igen magas az állam gondozásban

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

MINT A BAGOLY HOLTI MÁRIA

MINT A BAGOLY HOLTI MÁRIA MINT A BAGOLY HOLTI MÁRIA Aznap.a szókásosnál is jóval kés őbb érkezett haza. Martin felesége, Márta, már harmadszor tette vissza az ételt a gázra, és fél ő volt, hogy az egész tönkremegy. A rendkívüli

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Hegedüsné Somogyi Beáta. Pályázat. intézményegység-vezetői állás betöltésére. Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta. 2015. május 18.

Hegedüsné Somogyi Beáta. Pályázat. intézményegység-vezetői állás betöltésére. Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta. 2015. május 18. Pályázat intézményegység-vezetői állás betöltésére Készítette: Hegedüsné Somogyi Beáta 2015. május 18. 1 Pályázat a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának PERSZONÁLIA Magyar Örökség Díj Petrik Gézának I I I 2003. március 22-én Petrik Géza Magyar Örökség Díjat kapott a magyar nemzeti bibliográfiát megalapozó tevékenysége elismeréséül. A Magyar Nemzeti Múzeumban

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Otthon segítenek. Èva magazin 2008.

Otthon segítenek. Èva magazin 2008. Èva magazin 2008. Otthon segítenek A parkettán két egy év körüli fiúcska ücsörög, mindegyiknek az a keksz kell, ami a másik kezében van. Sírva fakad mind a kettő. Az ikrek édesanyja, Borbála, ha Fülöpöt

Részletesebben

Hibrid haszongépjárművek

Hibrid haszongépjárművek Alternatív hajtás Hibrid haszongépjárművek DR. NAGYSZOKOLYAI IVÁN Hibrid hajtástechnika nélkül nem lehet teljesíteni a szén-dioxid- és szennyezőanyag-határértékeket, csak a hibridekkel és tisztán villanyautókkal

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Munkaügyi Kutatóintézet Budapest Sorszám:... Szociológiai Csoport Debrecen Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Az adatszolgáltatás önkéntes! 1983. 1. Az interjú körülményeire vonatkozó

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben