SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ"

Átírás

1 SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Ma I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Szűcs István Anyja neve: Sebestyén Ilona Születési id ő, hely: 1968, Miskolc Állandó lakcím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 41/A Telefon, ; Családi állapot: nős Gyermekeinek száma: 3 Állampolgárság: magyar II. KÉPZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS Megnevezés érettségi okleveles agrármérnök felsőfokú vadgazda felsőoktatási menedzser Év Intézmény Ságvári Endre Gimnázium Debreceni Agrártudományi Egyetem Debreceni Agrártudományi Egyetem Debreceni Agrártudományi Egyetem III. JELENLEGI MUNKAHELY, MUNKAKÖR "i Debreceni Egyetem, Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Agrobiznisz Menedzsment Tanszék "" 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Tel.: (+36) (+36) Fax: (+36) Munkakör: tanszékvezet ő egyetemi docens IV. TUDOMÁNYOS FOKOZAT Megnevezés Év Intézmény Ph.D. (közgazdaságtudomány) 1998 Debreceni Agrártudományi Egyetem A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés ökonómiája akkreditált Ph.D. program" A magyar halászati ágazat gazdasági és piaci tartalékai" summa cum laude minősítés V. IDEGEN NYELVISMERET angol német Nyelv Év Szint Típus állami középfok egyetemi C (A+B) szakmai Jos 23

2 I VI. SZAKMAI TAPASZTALAT Idő Munkahely Beosztás Debreceni Agrártudományi Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszék kutatási asszisztens Debreceni Agrártudományi Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszék doktorandusz Debreceni Universitas Egyesülés, Fels őoktatási Menedzsment Köziont Debreceni Iskola projekt titkár Debreceni Agrártudományi Egyetem Agrárgazdasán és i Marketng i Tanszék egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszék egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem AVFI Vállalatgazdaságtani Tanszék Balatoni Halászati Zrt. egyetemi docens igazgatósági tag VII. KUTATÁSI TERÜLET Idő Kutatási terület 1993 Halászati ágazat ökonómiai és marketing kérdései Juhászati ágazat ökonómiai és marketing kérdései Hazai rizsfogyasztási szokások, fogyasztó attit űdök Agrárkörnyezetgazdálkoclás különös tekintettel a vizes él őhelyekre 2002 Ágazati szakpolitika, ágazati stratégia (halászati ágazat) Ágazati szakpolitika, ágazati stratégia (dohány / sertés / tej ágazatok) Egyes tájegységek mez őgazdaságának sajátosságai Mezőgazdasági és vidékfejlesztési K+F+I projektek menedzsmentje Mezőgazdasági vízhasználat, a területi vízgazdálkodás ökonómiai, szabályozási és szervezeti kérdései VIII. PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Publikációs kategória Mennyiség Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (lektorált idegen nyelven) Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (lektorált idegen nyelven) Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (lektorált magyar nyelven) Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) 0 Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (nem lektorált magyar nyelven) 9 Könyv, könyvfejezet idegen nyelven 4 Könyv, könyvfejezet magyar nyelven 65 ic i I 24

3 Egyetemi jegyzet idegen nyelven 1 Egyetemi jegyzet magyar nyelven 19 Könyvszerkesztés idegen nyelven 0 Könyvszerkesztés magyar nyelven 16 Egyetemi jegyzet szerkesztése idegen nyelven 1 Egyetemi jegyzet szerkesztése magyar nyelven 0 Konferencia (lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 14 Konferencia (lektorált, hazai, idegen nyelven) 2 Konferencia (lektorált, hazai, magyar nyelven) 3 Konferencia (nem lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 12 Konferencia (nem lektorált, hazai, idegen nyelven) 0 Konferencia (nem lektorált, hazai, magyar nyelven) 67 Tanulmányok, kutatási jelentések idegen nyelven 4 Tanulmányok, kutatási jelentések magyar nyelven 34 Disszertációk, diploma és szakdolgozatok, TDK dolgozatok idegen nyelven 0 Disszertációk, diploma és szakdolgozatok, TDK dolgozatok magyar nyelven 4 Ismeretterjesztő közlemények idegen nyelven 0 Ismeretterjeszt ő közlemények magyar nyelven 4 Mindösszesen: 287 IX. A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG VISSZHANGJA Közlemény / Citáció Hivatkozás Közlemények száma (hazai): 30 Közlemények száma (külföldi): 8 KÖZLEMÉNYEK ÖSSZESEN: 38 Összes hazai hivatkozások száma: 91 Összes külföldi hivatkozások száma: 39 HIVATKOZÁSOK ÖSSZESEN: 130 fiiggetlen hivatkozások száma külföldi tudományos lapokban 22 független hivatkozások száma hazai tudományos lapokban 32 X. KÉPZÉSI, OKTATÁSI TERÜLETEK Idő Képzési terület / szak Agrármérnök képzés (5 éves) Szakigazgatásszervez ő agrármérnök képzés (3 éves) Gazdasági agrármérnök képzés (5 éves) Halászati szakmérnök képzés Mezőgazdasági termékminősítő szakmérnök Halászati szakirányú továbbképzés MBA vállalkozásmenedzsment képzés Vadgazda mérnök (3 éves)

4 2008 Mezőgazdasági mérnök BSc Állattenyésztő mérnök BSc Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc Pénzügy, számvitel BSc Természetvédelmi mérnök MSc Vállalkozásfejlesztő MSc Vidékfejlesztési agrármérnök MSc Állattenyésztő mérnök MSc Hidrobiológus MSc Gazdasági agrármérnök MSc Szociális Munka és Szociális Gazdaság (Social Work and Social EconomicsSOWOSEC) MSC. Oktatott tantárgyak (el őadás / gyakorlat / szeminárium) (1) Vállalatgazdaságtan; (2) Agrárgazdaságtan; (3) Közgazdaságtan (mikor és makroökonómia); (4) Agrárpolitika; (5) Ágazati gazdaságtan és ágazati ökonómia; (6) Állattenyésztési ágazatok ökonómiája; (7) Ágazati politika és marketing; (8) Üzemtan; (9) Halászati ökonómia; (10) EU mezőgazdaságának üzemtana; (11) Termelésmenedzsment; (12) Vállalkozásmenedzsment; (13) Üzleti tervezés; (14) Mg.i vállalkozások tervezése; (15) Ágazati tervezés; (16) Tervezés; (17) Controlling; (18) Piackutatás; (19) Európai Uniós ismeretek; (20) Projektmenedzsment; (22) Projektmenedzsment az EUban; (23) Projektvezetés Oktatásban eltöltött id ő : 19 év Diploma és szakdolgozat konzulencia: 138 fő KTDK dolgozat konzulencia: 21 fő OTDK dolgozat konzulencia: 14 fő Doktori (Ph.D.) témavezet ői feladatok ellátása: 9 fő XI. SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, SZERVEZETI TAGSÁGOK (a) Rendszeresen ismétl ődő bizottsági tagságok: ION Alkalom Megnevezés 2 Doktori (Ph.D) szigorlati bizottsági tagság 5 Doktori (Ph.D) nyilvános vitán bizottsági tagság (tag/titkár) MIN 2 Doktori (Ph.D) nyilvános védésen opponensi feladatok ellátása 1 Doktori (Ph.D) munkahelyi vitán opponensi feladatok ellátása 9 Kari TDK bizottsági tagság 6 Országos TDK bizottsági tagság 29 Egyetemi / főiskolai / szakmérnöki záróvizsga tagság OMR 5 Egyetemi / fóiskolai felvételi/kreditátviteli bizottsági tagság (b) Állandó bizottsági tagságok: "MI 26

5 m Megnevezés Debreceni Agrártudományi Egyetem Diákjóléti Bizottság Debreceni Agrártudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzat Debreceni Agrártudományi Egyetem Veres Péter Kollégium Országos Fels őoktatási Érdekvédelmi Szövetség (OFÉSZ) DATE Vadásztársaság MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság Ph.D. tagozata Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Külügyi Bizottság Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Oktatási Bizottság Magyar Tudományos Akadémia Köztestület Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Interdiszciplináris Társadalom és Agártudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem MKTK Az Állattenyésztés Biológiai Alapjai" c. Doktori Iskola Halgazdaságtan Témacsoport Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet Tudományos Diákköri Tanács Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri Tanács Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet Intézeti Tanács Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Kari Bizottsága Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége Szaktanácsadói hálózat Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárkörnyezetgazdálkodási Önálló Osztálya Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar: Oktatási Bizottság Debreceni Egyetem Agártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar: Stratégiai Bizottság Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar: Tudományos Diákköri Tanács Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar: Kari Tanács Debreceni Egyetem Agrár és M űszaki Tudományok Centruma: Tudományos Bizottság _. Tisztség Idő tag tag tag képviselő gazdasági vezető titkár tag tag tag 2000 belső alapító tag külső alapító tag TDT titkár TDT titkár tag tag szakértő 2003 szakértő 2003 tag tag kari TDT elnök tag tag

6 Obi mik Min Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Halászati Stratégiai Koordináló Bizottság (HASKOBI) (Földművelésügyi és) Vidékfejlesztési Minisztérium Halászati Osztály XXVIII. OTDK Agrártudományi Szekció Debreceni Egyetem Szenátus Stratégiai Fejelsztési Bizottság Halászati Tudományos Tanács (FITT) Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Kari Tanács Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Ihrig Károly Doktori Iskola Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Oktatási Bizottság Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Stratégiai Bizottság Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Agrobiznisz Menedzsment Tanszék Magyar Tudományos Akadémia Agrárközgazdasági Bizottsága _ Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) Vidékfejlesztési Minisztérium A területi vízgazdálkodási közfeladatok _ ellátása" c. Munkacsoport Vidékfejlesztési Minisztérium Mez őgazdasági Vízszolgáltatási Munkacsoport Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Halászati Stratégiát Koordináló Bizottság (HASKOBI) GAZDÁLKODÁS: Agrárökonómiai Tudományos Folyóirat HALÁSZAT: A VM Tudományos Folyóirata MTA nem akadémikus közgyűlési képviselő, IV. Agrrátudományok Osztálya Agrárközgazdasági Tudományos Bizottság tag szakértő 2006 ügyvezető titk ár tag alelnök _ tag titkár tag tag tanszékvezető tag alelnök _ szakértő 2010 tag szakértő 2010 tag szerk. biz. tag szerk. biz. tag XII. PROJEKTMENEDZSMENT OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TERÜLETEN Megnevezés TEMPUS JEP N (EU) TEMPUS JEP (EU) TEMPUS JEP N (EU) 05/97 (FVM AMC) K 350/7/97 (FVM) TEMPUS CME N (EU) TEMPUS TIB JEP N (EU) KF 115/9/99 (FVM) OMFB 02639/1999 Tisztség titkár titkár modulfelelős témavezető / kutató titkár / kutató titkár projekt menedzser témavezető / kutató titkár / kutató Idő

7 ami KF 149/9/00 (FVM) KF150/9/00 (FVM) KF 115/9/99 (FVM) KF320/9 (FVM) FKFP0218/2001 (FVM) KF59 (FVM) KF179d/2002 (FVM) B.2021/1/02 (OKTK) KF3003/2003 (FVM) KF3013/2003 (FVM) KF34090/2003 (FVM) KF69672/2004 (FVM) HEFOP 3.3.1P /1.0 (NFÜ) HEFOP 3.3.1P /1.0 (NFÜ) BAROSS (NKTH) EA2797/009/2006 (NKTH) REGEA (NIH) NKTH BARRA09 TÁMOP4.1.2./111/ TÁMOP A/111/ titkár / kutató kutató témavezető / kutató témavezető / kutató témavezető / kutató kutató kutató témavezető / kutató témavezető / kutató témavezető / kutató kutató témavezető / kutató tananyagfejlesztő modulfelelős témavezető / kutató kutató témavezető / kutató témavezető h. / kutató tananyagfejlesztő modulfelelős Konferenciaszervezés (nemzetközi): 2 konferencia Konferenciaszervezés (hazai): 11 konferencia XIII. TUDOMÁNYOS DÍJAK, KITÜNTETÉSEK Megnevezés Adományozó Idő Rektori Elismerő Oklevél Debreceni Egyetem (rektor) Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Bólyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia Év Oktatója Díj Debreceni Egyetem AGTC AVK HÖK Pro Educatione Oeconomicae Díj Debreceni Egyetem AMTC AVK KIADÓI NÍVÓDÍJ ITSZB TANKÖNYV NÍVÓDÍJ ITSZB XIV. JELENTŐSEBB KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK Idő Hely Tartalom Wageningen Agricultural University (3 hónap) Hollandia University of Arkansas (2 hét) Egyesült Államok University of Kuopio (2 x 1 hét) Finland Ökonómiai tanulmányok Halfogyasztási szokások összehasonlító ért.e; farmlátogatás TEMPUS JEP projektmunka

8 «(1 hét) (/ hét) (1 hét) (1 hét) x 10 na University of Bristol Egyesült Királyság University of Udine Olaszország Wageningen Agricultural University Hollandia Can Tho University Vietnám EC DG for Education and Culture Belgium EU intézmények, egyetemek, farmok, agrár nagybani piacok Belgium Hollandia Németorszá Ausztria TEMPUS CME projektmunka TEMPUS JEP projektmunka TEMPUS JEP projektmunka Kutatóhelyek meglátogatása farmlátogatások TEMPUS TIB JEP projektmunka Programszervező és kísérő tanár a GVK hallgatói tanulmányúton XV. EGYÉB SZAKMAI ISMERETEK, KOMPETENCIÁK Kompetencia Szervezési készségek és kompetenciák Műszaki készségek és kompetenciák Művészi készségek és kompetenciák Számítógépfelhasználói készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Megnevezés Vezet ői készség: (1) Agrobiznisz Menedzsment Tanszék vezetése; (2) BH Zrt. ig. tagság (3) több mint egy évtizedes tapasztalat projektek, tudományos programok irányításában; (4) Magyar Akvakultúra Szövetség alelnöki feladatok; (5) Halászati Tudodmányos Tanács alelnöki feladatok. Szervez őkészség: (1) számos hazai és nemzetközi konferencia szervez ő, és tudományos bizottságának tagja vagy elnöke; (2) I. Nemzeti Halászbál szervezése; (3) évfolyamtalálkozók állandó szervezése Általános műszaki és építészeti ismeretek Nincs Microsoft WindowsTM, Microsoft Office m (Word TM ; Exce1TM; PowerPointTM); PhotoShopTM; SPSS TM Igazolt (DEAC) versenyz ő: vitorlázás (Soling, Dragon osztályokban) Járművezetői engedély: B és T kategória Debrecen, március 08. Dr. Sz űcs István tanszékvezető egyetemi docens 30

9 2. sz. melléklet II. Egyetemi oklevelek másolata EGYETEMI OKLEVELEK MÁSOLATA 1. Okleveles agrármérnök diploma (1992) 2. Felsőoktatási menedzser diploma (1999) 31

10 1 t 1 t 1 t t i t 1 t 1.28/1932. szám Ezt az oklevelet OKLEVÉL 32 I *1. CS számára állítottuk ki, aki évben hó 23 napján ko c. városban (községben) megyében cáltyez stg r országban született, és az X_~ tanévt ől az iff~ tanévig 42 r".449 _i411 4! rr zebadasc'iguolsorné229i,..7 arán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. Az Állami Vizsgáztató Bizottság 19s9.p. Z évi tú n hó.22 i határozata alapján nevezettet okleveles cx.3 rumé T? éjkn e 14 Oklevelének minősítése J,r; nyilvánítjuk. Kelt a. 6 re cen ity 9;2, é A. Tü T. SZ. PaulaNyomd' Paula Nyomda (Fsz.: 57687) Látta: MKM. részéről B. Gy X. 20. P44 4t4ttgi az Áll Vizsg. Biz. i'élnnke Tekint (dékán, főigazgató, igazgató)

11 1 I e t t i e fit I t t 7`\ /999 szám YETEMI OKLE számára állí tuk ki, évben c2.14g4.1ztssd hó na iliskok városban (kö 'éggen) született, és "Zmegyében sat c2gyaf vosjiágb s an ~97 tanévtől az 1998/910.tanévig tu llezdyazdo Oft2cMyi /.r2 z) fei,g.joktcztá4 Mr20C~,2cú(312, egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A ZáróvizsgaBizeittság 1999 évi j.4,t2isid hó 15. i határozata alapján nevezettet ölde;veles l/ at L,4i 1, Oklevelének minősítése 14,1\ ertuk. nyilvánítjuk. A. Ill. 1124/E. r. sz. PStrís1.Nomell Pátria Nyomda Rt. (Fsz.: ) Látta M1114 részér Gy 1997 XJ. 17.

12 aw 3. sz. melléklet OK III. Tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolata TUDOMÁNYOS FOKOZATOK, CÍMEK 1. Ph.D. oklevél: közgazdaságtudomány tudományág (HU_1998) 2. Ph.D. oklevél: közgazdaságtudomány tudományág (EN _1998) 3. Habilitációs címet bizonyító okirat másolata (6/2013. Hab) 34

13 »zásson 3 7/98/1:1143/!4\ a fflehrerenti c1kgrártubomángti 'Retetts Rektora és 2gattária köszött4iik az Inasát, és ezennel hitelt írbensrdezt tubatiuk, hogy Szfirss.11stfrán aki fflitiskalron, az 1958_ éfr augusztus hatolnak 23. napján született, a ffiebreterri jkszártubományi kigetemen közgazbaságistbománg tubmuárolágkan summa rum laube urim3ottézset megfelelt az 'gjnetemüttli szabályzatában meghatározott baktani köbetehtsértgelutels.!urak alapján a mai napon a ránkruházott jogurdutái fogfos bakfarrá afratiult és a Rutar IIflatiiirtsoplw (h ) tubmuártgos fokozat használatára feliagosítiuk.!intek hitelétli 'gneisz:titok persétiétrel ellátott és saját kez ű aláírásunkkal usewrb'sített oklefsetet részére kiabiuk. ffitisresets, június 25. faktori 'Can s elnöke rektor.2j1 35

14 o37/98/7"..r/39~ e ült Reictar anh (Sofienting linztrh of t1ee 4rinzItural Rnifunsitg af ffiehreesn kertig 2111/101111te íflittl ült aratirority flesteh in us fliact c`ji stflán xfits follo kr» honi in ffliskolt un tke 2314 af august 1968!lobing summa rum Ittube satisfieb the requitstnents of stkolarskrip in fitt fielb of 'Euniontit»Bence az statett in ült 3Rutes2ntb Itegutations af tliis Rnitrersitu Ilus heen hull; atunittsb ta ttg ffiegree uf prretar 3114itosopliy ( ) unkt u11 tiglits urat nríf3iteges tertification ttlereof, ült hipionut inaring tke Otal af ttie itniflersity anh tonfinneh hg originat signature is profxikzeh un tile hats giehreten, 25 lune 1998 gg (Nair af tile Portorul ínurú Rector af ült Ruiftersitv 36

15 ama irt jj A DEBRECENI EGYETEM REKTORHELYETTESE D ViceRector Universitatis Dcbreceniensis Vice Rector of University of Debrecen R1+2871/ Debrecen, február 14. IGAZOLÁS Hivatalosan igazolom, hogy DR. SZŰCS ISTVÁN (született: Miskolc, augusztus 23.) a dr. hahil." cím viseléséhez a szükséges követelményeknek eleget tett a gazdálkodás és szervezéstudományok, és ezt a Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa február 14én hozott döntésével meger ősítette. Nevezett az oklevelét a június 11 egyetemi doktor és díszdoktoravató ünnepségen veheti át. Oklevelének száma: 6/2013. Hab. Prof. Dr. Pálos Zsolt tudományos rektorhelyettes Debrecen, Egyetem t őr 1., PE 37. * s Fax: * science'oxicitin.unideb,hu *: hrtp://www.unideb.hu 37

16 owa 4. sz. melléklet IV. Idegennyelt'tudást tanúsító okiratok másolata NYELVISMERET IGAZOLÓ DOKUMENTUMAI 1. Angol közép A" (1995) 2. Angol közép B" (1997) Német szakmai nyelvvizsga (1996) 38

17 ; 1 t t t 1 State Language Examination Certificate This certificate has been issued to Szücs István born in the city/town/village ofm I SKOLC in the county of Bor sod Abaú j Z emp 1 én in the country oilungary and who has passed the examination of the State Language Examination Board. The State Language Examínation Board has certified that he/ she took the 1 nt e rmed i at e examination irfn91 i sh leve, state language Ön the bacis of the examination, he/she has met the require ments of the A type examination. BudapestP 3 June 1995 Direct r of Testing Administ atio Chairman of the State nguage Examination Boásd This is to certify that the above is an authentic translation of the original Hungarian certificate N agrees with it in every respect. 4 Budapest, Jul y 1995 and Budapest, Állami Nyelvvizsga Bizonyítvány Ezt a bizonyítványt S ZÜCS év István aki az év 08. hó 23 MISKOLC 4247R szám számára állítottuk ki, BorsodAbaújZemplén megyében Magyar országban született és az Állami Nyelvvizsga Bizottság el őtt vizsgázott. Az Állami Nyelvvizsga Bizottság tanúsítja, hogy angol állami nyelvvizsgát tett. A vizsga alapján: napján városban (községben) nyelvbőlkö Z élj fokú a (az) A típusú vizsga követelményeinek megfelelt. 06. hó 03 nap. A. lli r. sz. PátliaNyomell '5: Pátria Nyomda Itt. (Fsz.: 58627) Látta: MKM részér ől A. Gy X. 1. szettvezési igazgatóhelyettes az Állami Nyelvvizsga Bizottság elnöke

18 1 1 t t i t State Language Examination Certi icate 9I CCami (iyelvvizsga Bizonyítvány C> This certificate has been issued to Szűcs István borra in the city/townlvillage of in the county of in the country of on MISKOLC BORSOD ABAUJ ZEMPLÉN Hungary examination of the State Language Examination Board. The State Language Examination Board has certified that he/she took the intermediate level state language examination in English Ön the basis of the examination, he/she has met the requirements of the B Budapest, type examination. 08. ebruary and who has passed the számára állítottuk ki, aki az év 0$. hó _23 napján MISKOLC BORSODABAUJZEMPLÉN Magyar helységben megyében országban született, és az Állami Nyelvvizsga Bizottság el őtt vizsgázott. Az Állami Nyelvvizsga Bizottság ranúst jo, ho gy angol Ezt a bizonyítványt Szűcs István nyelvb ől állami nyelvvizsgát tett. A Vizsga alapján a/az fokú típusú vizsga követelményeinek megfelek or of Testing State rrnan of e Examination Board This is to certify that the e is an au tic transkttion of the original Hungarian certificate N and agrees with it in every respect. Budapest, 4.March Budapes év 02 lyzésí igazgatóheiyettes a 41B, _ hrvízs alt g dr;f3ke

19 Ol Okmány száma: 7/1996. Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Kar Idegennyelvi Lektorátus 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Tel.: Fax: IGAZOLÁS Hivatalosan igazoljuk, hogy Szűcs István a maí napon a DATE doktori szabályzata 19. ának megfelel ő német nyelv ű szakmai nyelvvizsgát tett. írásbeli nyelvvizsga eredménye: jó (4) szóbeli nyelvvizsga eredménye: közepes (3) A nyelvvizsga megfelel a mez őgazdasági tudományterület m űveléséhez szükséges középfokú nyelvismeretnek. Debrecen, július 5. _ Kulcsár Dezs őné vizsgáztató I Feláete Ist. ánné Idegennyelvi Lektorátus vezet ője Dr. Béri Béla egyetemi adjunktus szakvizsgáztató 41

20 5. sz. melléklet V. Tudományos tevékenység bibliográfiai adatai TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG BIBLIOGRÁFIAI ADATAI (Publikációs lista) 42

21 TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG BIBLIOGRÁFIAI ADATAI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. SZŰCS ISTVÁN egyetemi docens március mei rr or Publikációs kategória Mennyiség Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (impakt faktoros) 0 Folyóirat cikkek hazai idegen nyelvű folyóiratban (impakt faktoros) 0 Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (impakt faktoros) 0 Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 3 Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 2 Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (lektorált magyar nyelven) 21 Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) 2 Folyóirat cikkek hazai idegen nyelvű folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) 0 Folyóirat cikkek hazai magyar nyelvű folyóiratban (nem lektorált magyar nyelven) 9 Könyv, könyvfejezet idegen nyelven 4 Könyv, könyvfejezet magyar nyelven 65 Egyetemi jegyzet idegen nyelven 1 Egyetemi jegyzet magyar nyelven 19 Könyvszerkesztés idegen nyelven 0 Könyvszerkesztés magyar nyelven 16 Egyetemi jegyzet szerkesztése idegen nyelven 1 Egyetemi jegyzet szerkesztése magyar nyelven 0 Konferencia (lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 14 Konferencia (lektorált, hazai, idegen nyelven) 2 Konferencia (lektorált, hazai, magyar nyelven) 3 Konferencia (nem lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 12 Konferencia (nem lektorált, hazai, idegen nyelven) 0 Konferencia (nem lektorált, hazai, magyar nyelven) 67 Tanulmányok, kutatási jelentések idegen nyelven 4 Tanulmányok, kutatási jelentések magyar nyelven 34 Disszertációk, diploma és szakdolgozatok, TDK dolgozatok idegen nyelven 0 Disszertációk, diploma és szakdolgozatok, TDK dolgozatok magyar nyelven 4 Ismeretterjesztő közlemények idegen nyelven 0 Ismeretterjesztő közlemények magyar nyelven 4 Mindősszesen: 287 IMPAKT FAKTOROS LAPOKBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (impakt faktoros) 1. Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (impakt faktoros) pm. 1. Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (impakt faktoros) 1. 43

22 NEM IMPAKT FAKTOROS LAPOKBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 1. I. SZŰCS E. BÉKEFI (2001): Competition between European Aquaculture Products and International Food Markets (Ponk, Poultry, etc.)", EIFAC/Occasional Paper No.35, (EIFAC/OP35) FAO, Rome, pp ISBN S. WINKEL R. KLEM N. GRASSELLI I. SZ ŰCS (2004): Stand und Wirtschafflichkeit der Karpfenteichwirtschaft in Ungarn"Fischer & Teichwirt 11/2004, pp ois 3. I. E. TIKÁSZ I. SZŰCS L. STÜNDL (2009): Consumption Habits of Free Range Chicken" in Hungary" Applied Studies In Agribusiness And Commerce APSTRACT, Vol.3. Numbers Agroinform Publishing House, Budapest, HUISSN X (http://www.apstract.net ); pp Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 1. A. JAVOR A. NABRADI S. KUKOVICS GY. BEKESI P. HAJDUK L. SAFAR Z. RAKI S. BEDO P. POTI A. MOLNÁR, GY. MOLNÁR T. SZEKELYHIDI I. SZŰCS M. ABRAHAM (2001): "Strategic Steps in the Sheep and Goat Branches" Journal of Agricultural Sciences 1. (Acta Agraria Debreceniensis) Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp BÉKEFI E. GYALOG G. VÁRADI L. SZŰCS I. (2008): Importance and role of multifunctionality in pond fish farming in Hungary" Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, A SZTE MGK Tudományos folyóirata, 3. évfolyam, 2008/1. szám pp. 42. (CD mellékletben teljes anyag, ISSN ) Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (lektorált magyar nyelven) 1. SZŰCS I. PÓCSI L. (1995): Melléktermékek hasznosítása a tógazdaságban" DATE Tudományos Közlemények XXXI. Debrecen, pp SZŰCS I. NÁBRÁDI A. (1996): Halastó létesítés ökonómiai vizsgálata" Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közlemények Studia Universitatis Scienciarum Agriculturae Debreceniensis XXXII. Debrecen, pp SZŰCS I. STÜNDL L. (1996): A halászati ágazat komplex gazdasági elemzése" Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas, Halászatfejlesztés Vol pp NÁBRÁDI A. JÁVOR A. MOLNÁR GY. SZŰCS L KUKOVICS S. (2000): A juhászat helyzete és fejlesztésének lehet őségei a bihari térségben L" Gazdálkodás, XLIV. évfolyam Gyöngyös pp SZŰCS I. NÁBRÁDI A. (2000): Egy új számítógépes tógazdasági tervezési modell bemutatása Oktatási tapasztalatok a halászati szakmérnök képzésben" Halászatfejlesztés 24. Szarvas, Haltenyésztési Kutató Intézet, pp NÁBRÁDI A. JÁVOR A. MOLNÁR GY. SZŰCS I. KUKOVICS S. (2001): A juhászat helyzete és fejlesztésének lehet őségei a bihari térségben II." Gazdálkodás, XLV. Évfolyam Gyöngyös pp LAPIS M. SZŰCS 1. (2002): Extenzív és intenzív tejel ő juh tartástechnológia komplex ökonómiai értékelése egy dinamikus modell segítségével" Gazdálkodás, Gyöngyös, XLVI. évf. pp BÉKEFI E. VÁRADI L. SZŰCS I. MÜLLER P. (2003): A tilápia vásárló fogadtatásának felmérése" XXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás (Szarvas, május 78.) kiadványa Halászatfejlesztés 27:

23 9. NÁBRÁDI A. SZŰCS I. (2004): Gazdasági tartalékok a sertés ágazatban" a Hús,,Alapítvány a Húsipar kutatásáért" folyóirata, 14. évf. 1. szám, Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. Budapest, pp BÁRSONY P. SZŰCS I. (2006): Az ezüstkárász fert őzöttség gazdasági hatásai a tógazdasági haltermelésben" Gazdálkodás évfolyam, Gyöngyös pp SZŰCS I. VÁRADI L. BÉKEFI E. (2007): Jó tógazdálkodási gyakorlat és a környezettudatos gazdálkodói szemlélet összefüggései" Agrártudományi Közlemények Pisces Hungarici 1. Supplement kötet, Magyar Haltani Társaság, DebrecenTiszafüred, ISSN ; pp (Szerk.: HARKA Á.) 12. SZŰCS I. TIKÁSZ I. E. KOVÁCS K. (2008): A hazai halhúsfogyasztási szokások f őbb jellemz ői" Élelmiszer, táplálkozás és marketing, V. évfolyam, 2008/1. Kaposvári Egyetem, pp SZŰCS I. TIKÁSZ I. E. (2008): Fogyasztói attitűdök vizsgálata a haltermékek piacán" Élelmiszer, táplálkozás és marketing, V. évfolyam, 2008/23. Kaposvári Egyetem, (http://www.taplalkozasmarketing.hu ); pp (Szerk.: SZAKÁLY Z.) 14. TIKÁSZ I. E. BÁRÁNY L. SZŰCS I. BALOGH V. (2008): Szabadtartásos baromfitermékek fogyasztói értékítélete" In.: Élelmiszer, táplálkozás és marketing, V. évfolyam, 2008/23. Kaposvári Egyetem, ISSN (http://www.taplalkozasmarketing.hu ); pp (Szerk.: SZAKÁLY Z.) 15. SZŰCS I. (2009): A halászati termékek fogyasztása, termelése és kereskedelme Európában" Élelmiszer, táplálkozás és marketing, VI. évfolyam, 2009/12. Kaposvári Egyetem, (http://www.taplalkozasmarketing.hu ); pp (Szerk.: SZAKÁLY Z.) 16. FEHÉR M. STÜNDL L. SZŰCS I. BORBÉLY GY. BÁRSONY P. (2011): A barramundi (Lates cakariferi) mint új halfaj a magyar akvakultúrában" Pisces Hungarici 5, Magyar Haltani Társaság, DebrecenTiszafüred, ISSN , pp (Szerk.: HARKA Á.) 17. SZŰCS I. (2011): Európai tendenciák a halászati termékek piacán: fogyasztás / termelés / kereskedelem" Halászat (A Vidékfejlesztési Minisztérium tudományos folyóirata), 104. évfolyam 34. szám, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, ősztél p. 18. BIRÓ SZ. KAPRONCZAI I. SZÉKELY E. SZ ŰCS I. (2011): A Nemzeti Vidékstratégia a mezőgazdasági vízgazdálkodás és az öntözésfejlesztés tükrében" Gazdálkodás évfolyam, Gyöngyös pp FEHÉR M. STÜNDL L. BÁRSONY P. SZ ŰCS I. (2012): A geotermikus energia haltermelési célú hasznosítási lehetőségeinek feltárása az Észak Alföldi Régióban. Halászatfejlesztés 34. évf. Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, pp (Szerk.: JAKABNÉ SÁNDOR. ZS. BOZÁNNÉ BÉKEFI E. JANCSÓNÉ KOSAROS T. BÍRÓ J. JANCSÓ M.) 20. HALASIKOVÁCS B. PUSKÁS N. SZŰCS I. (2012): A magyarországi halastavi vízgazdálkodás jellemz ői, komplex természetigazdaságitársadalmi jelentősége, valamint a fenntartható gazdálkodást veszélyeztet ő problémák értékelése" Halászatfejlesztés 34. évf. Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, pp (Szerk.: JAKABNÉ SÁNDOR. ZS. BOZÁNNÉ BÉKEFI E. JANCSÓNÉ KOSÁROS T. BÍRÓ J. JANCSÓ M.) 21. FELFÖLDI J. NÁBRÁDI A. SZŰCS I. (2005): Agrárkörnyezetgazdálkodási programok ökonómiai megítélése" Gyepgazdálkodás Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp (Szerk.: NAGY G. LAZÁNYI J.) Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) 1. I. SZŰCS L. STÜNDL (2000): Situation of the Hungarian Aquaculture" EUROFISH MAGAZINE, FAO EASTFISH, Copenhagen, Denmark, December 6/2000, pp

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Kovács Beatrix Ph. D.

Önéletrajz Dr. Kovács Beatrix Ph. D. SZEMÉLYI ADATOK +36 30 2267-128 dr.kovacs.beatrix@gmail.com Neme nő Születési dátum 26/10/1972 Állampolgárság magyar SZAKMAI TAPASZTALAT A munkáltató és címe 2013- Szakértői tevékenység (vizsgaelnök, közlési

Részletesebben

1. Kari Tanácsi témák, határozatok, kari bizottsági ülések

1. Kari Tanácsi témák, határozatok, kari bizottsági ülések Kari ügyek 1. Kari Tanácsi témák, határozatok, kari bizottsági ülések A Kari Tanács 2013. október 14-én tartotta soron következő ülését. Az ülés napirendi pontjai a következők voltak: Aktuális feladatok,

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 Oláh Béla 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 A mezőtúri főiskolai karon tradíció volt, hogy tevékenységét, működését, egy-egy időszak fontosabb

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, év, hó, nap:. Állampolgárság: Jelenlegi munkahelye(i):

Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, év, hó, nap:. Állampolgárság: Jelenlegi munkahelye(i): Szakmai önéletrajz Név: Dr. Gundel János Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1941. október 1. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahelye(i): óraadó tanár BGF KVIK Turizmus-vendéglátás Intézet, Vendéglátás

Részletesebben

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS Címlap 0 9 0 9 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére... 281 Pályázati felhívás nevelési-oktatási

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

+36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com. KF GAMF Kar, GTTI, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10.

+36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com. KF GAMF Kar, GTTI, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10. SZEMÉLYI ADATOK +36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com Neme nő Születési dátum 26/10/1972 Állampolgárság magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Időtartam 2009. augusztus

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft.

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. Szakmai önéletrajz Név: Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Jelenlegi pozíció Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. vezérigazgató Végzettségek: Magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben