SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ"

Átírás

1 SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Ma I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Szűcs István Anyja neve: Sebestyén Ilona Születési id ő, hely: 1968, Miskolc Állandó lakcím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 41/A Telefon, ; Családi állapot: nős Gyermekeinek száma: 3 Állampolgárság: magyar II. KÉPZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS Megnevezés érettségi okleveles agrármérnök felsőfokú vadgazda felsőoktatási menedzser Év Intézmény Ságvári Endre Gimnázium Debreceni Agrártudományi Egyetem Debreceni Agrártudományi Egyetem Debreceni Agrártudományi Egyetem III. JELENLEGI MUNKAHELY, MUNKAKÖR "i Debreceni Egyetem, Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Agrobiznisz Menedzsment Tanszék "" 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Tel.: (+36) (+36) Fax: (+36) Munkakör: tanszékvezet ő egyetemi docens IV. TUDOMÁNYOS FOKOZAT Megnevezés Év Intézmény Ph.D. (közgazdaságtudomány) 1998 Debreceni Agrártudományi Egyetem A mezőgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés ökonómiája akkreditált Ph.D. program" A magyar halászati ágazat gazdasági és piaci tartalékai" summa cum laude minősítés V. IDEGEN NYELVISMERET angol német Nyelv Év Szint Típus állami középfok egyetemi C (A+B) szakmai Jos 23

2 I VI. SZAKMAI TAPASZTALAT Idő Munkahely Beosztás Debreceni Agrártudományi Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszék kutatási asszisztens Debreceni Agrártudományi Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszék doktorandusz Debreceni Universitas Egyesülés, Fels őoktatási Menedzsment Köziont Debreceni Iskola projekt titkár Debreceni Agrártudományi Egyetem Agrárgazdasán és i Marketng i Tanszék egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszék egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem AVFI Vállalatgazdaságtani Tanszék Balatoni Halászati Zrt. egyetemi docens igazgatósági tag VII. KUTATÁSI TERÜLET Idő Kutatási terület 1993 Halászati ágazat ökonómiai és marketing kérdései Juhászati ágazat ökonómiai és marketing kérdései Hazai rizsfogyasztási szokások, fogyasztó attit űdök Agrárkörnyezetgazdálkoclás különös tekintettel a vizes él őhelyekre 2002 Ágazati szakpolitika, ágazati stratégia (halászati ágazat) Ágazati szakpolitika, ágazati stratégia (dohány / sertés / tej ágazatok) Egyes tájegységek mez őgazdaságának sajátosságai Mezőgazdasági és vidékfejlesztési K+F+I projektek menedzsmentje Mezőgazdasági vízhasználat, a területi vízgazdálkodás ökonómiai, szabályozási és szervezeti kérdései VIII. PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Publikációs kategória Mennyiség Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (lektorált idegen nyelven) Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (lektorált idegen nyelven) Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (lektorált magyar nyelven) Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) 0 Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (nem lektorált magyar nyelven) 9 Könyv, könyvfejezet idegen nyelven 4 Könyv, könyvfejezet magyar nyelven 65 ic i I 24

3 Egyetemi jegyzet idegen nyelven 1 Egyetemi jegyzet magyar nyelven 19 Könyvszerkesztés idegen nyelven 0 Könyvszerkesztés magyar nyelven 16 Egyetemi jegyzet szerkesztése idegen nyelven 1 Egyetemi jegyzet szerkesztése magyar nyelven 0 Konferencia (lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 14 Konferencia (lektorált, hazai, idegen nyelven) 2 Konferencia (lektorált, hazai, magyar nyelven) 3 Konferencia (nem lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 12 Konferencia (nem lektorált, hazai, idegen nyelven) 0 Konferencia (nem lektorált, hazai, magyar nyelven) 67 Tanulmányok, kutatási jelentések idegen nyelven 4 Tanulmányok, kutatási jelentések magyar nyelven 34 Disszertációk, diploma és szakdolgozatok, TDK dolgozatok idegen nyelven 0 Disszertációk, diploma és szakdolgozatok, TDK dolgozatok magyar nyelven 4 Ismeretterjesztő közlemények idegen nyelven 0 Ismeretterjeszt ő közlemények magyar nyelven 4 Mindösszesen: 287 IX. A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG VISSZHANGJA Közlemény / Citáció Hivatkozás Közlemények száma (hazai): 30 Közlemények száma (külföldi): 8 KÖZLEMÉNYEK ÖSSZESEN: 38 Összes hazai hivatkozások száma: 91 Összes külföldi hivatkozások száma: 39 HIVATKOZÁSOK ÖSSZESEN: 130 fiiggetlen hivatkozások száma külföldi tudományos lapokban 22 független hivatkozások száma hazai tudományos lapokban 32 X. KÉPZÉSI, OKTATÁSI TERÜLETEK Idő Képzési terület / szak Agrármérnök képzés (5 éves) Szakigazgatásszervez ő agrármérnök képzés (3 éves) Gazdasági agrármérnök képzés (5 éves) Halászati szakmérnök képzés Mezőgazdasági termékminősítő szakmérnök Halászati szakirányú továbbképzés MBA vállalkozásmenedzsment képzés Vadgazda mérnök (3 éves)

4 2008 Mezőgazdasági mérnök BSc Állattenyésztő mérnök BSc Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc Pénzügy, számvitel BSc Természetvédelmi mérnök MSc Vállalkozásfejlesztő MSc Vidékfejlesztési agrármérnök MSc Állattenyésztő mérnök MSc Hidrobiológus MSc Gazdasági agrármérnök MSc Szociális Munka és Szociális Gazdaság (Social Work and Social EconomicsSOWOSEC) MSC. Oktatott tantárgyak (el őadás / gyakorlat / szeminárium) (1) Vállalatgazdaságtan; (2) Agrárgazdaságtan; (3) Közgazdaságtan (mikor és makroökonómia); (4) Agrárpolitika; (5) Ágazati gazdaságtan és ágazati ökonómia; (6) Állattenyésztési ágazatok ökonómiája; (7) Ágazati politika és marketing; (8) Üzemtan; (9) Halászati ökonómia; (10) EU mezőgazdaságának üzemtana; (11) Termelésmenedzsment; (12) Vállalkozásmenedzsment; (13) Üzleti tervezés; (14) Mg.i vállalkozások tervezése; (15) Ágazati tervezés; (16) Tervezés; (17) Controlling; (18) Piackutatás; (19) Európai Uniós ismeretek; (20) Projektmenedzsment; (22) Projektmenedzsment az EUban; (23) Projektvezetés Oktatásban eltöltött id ő : 19 év Diploma és szakdolgozat konzulencia: 138 fő KTDK dolgozat konzulencia: 21 fő OTDK dolgozat konzulencia: 14 fő Doktori (Ph.D.) témavezet ői feladatok ellátása: 9 fő XI. SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, SZERVEZETI TAGSÁGOK (a) Rendszeresen ismétl ődő bizottsági tagságok: ION Alkalom Megnevezés 2 Doktori (Ph.D) szigorlati bizottsági tagság 5 Doktori (Ph.D) nyilvános vitán bizottsági tagság (tag/titkár) MIN 2 Doktori (Ph.D) nyilvános védésen opponensi feladatok ellátása 1 Doktori (Ph.D) munkahelyi vitán opponensi feladatok ellátása 9 Kari TDK bizottsági tagság 6 Országos TDK bizottsági tagság 29 Egyetemi / főiskolai / szakmérnöki záróvizsga tagság OMR 5 Egyetemi / fóiskolai felvételi/kreditátviteli bizottsági tagság (b) Állandó bizottsági tagságok: "MI 26

5 m Megnevezés Debreceni Agrártudományi Egyetem Diákjóléti Bizottság Debreceni Agrártudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzat Debreceni Agrártudományi Egyetem Veres Péter Kollégium Országos Fels őoktatási Érdekvédelmi Szövetség (OFÉSZ) DATE Vadásztársaság MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság Ph.D. tagozata Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Külügyi Bizottság Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Oktatási Bizottság Magyar Tudományos Akadémia Köztestület Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Interdiszciplináris Társadalom és Agártudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem MKTK Az Állattenyésztés Biológiai Alapjai" c. Doktori Iskola Halgazdaságtan Témacsoport Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet Tudományos Diákköri Tanács Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri Tanács Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet Intézeti Tanács Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Kari Bizottsága Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége Szaktanácsadói hálózat Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárkörnyezetgazdálkodási Önálló Osztálya Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar: Oktatási Bizottság Debreceni Egyetem Agártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar: Stratégiai Bizottság Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar: Tudományos Diákköri Tanács Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar: Kari Tanács Debreceni Egyetem Agrár és M űszaki Tudományok Centruma: Tudományos Bizottság _. Tisztség Idő tag tag tag képviselő gazdasági vezető titkár tag tag tag 2000 belső alapító tag külső alapító tag TDT titkár TDT titkár tag tag szakértő 2003 szakértő 2003 tag tag kari TDT elnök tag tag

6 Obi mik Min Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Halászati Stratégiai Koordináló Bizottság (HASKOBI) (Földművelésügyi és) Vidékfejlesztési Minisztérium Halászati Osztály XXVIII. OTDK Agrártudományi Szekció Debreceni Egyetem Szenátus Stratégiai Fejelsztési Bizottság Halászati Tudományos Tanács (FITT) Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Kari Tanács Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Ihrig Károly Doktori Iskola Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Oktatási Bizottság Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Stratégiai Bizottság Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar: Agrobiznisz Menedzsment Tanszék Magyar Tudományos Akadémia Agrárközgazdasági Bizottsága _ Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) Vidékfejlesztési Minisztérium A területi vízgazdálkodási közfeladatok _ ellátása" c. Munkacsoport Vidékfejlesztési Minisztérium Mez őgazdasági Vízszolgáltatási Munkacsoport Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Halászati Stratégiát Koordináló Bizottság (HASKOBI) GAZDÁLKODÁS: Agrárökonómiai Tudományos Folyóirat HALÁSZAT: A VM Tudományos Folyóirata MTA nem akadémikus közgyűlési képviselő, IV. Agrrátudományok Osztálya Agrárközgazdasági Tudományos Bizottság tag szakértő 2006 ügyvezető titk ár tag alelnök _ tag titkár tag tag tanszékvezető tag alelnök _ szakértő 2010 tag szakértő 2010 tag szerk. biz. tag szerk. biz. tag XII. PROJEKTMENEDZSMENT OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TERÜLETEN Megnevezés TEMPUS JEP N (EU) TEMPUS JEP (EU) TEMPUS JEP N (EU) 05/97 (FVM AMC) K 350/7/97 (FVM) TEMPUS CME N (EU) TEMPUS TIB JEP N (EU) KF 115/9/99 (FVM) OMFB 02639/1999 Tisztség titkár titkár modulfelelős témavezető / kutató titkár / kutató titkár projekt menedzser témavezető / kutató titkár / kutató Idő

7 ami KF 149/9/00 (FVM) KF150/9/00 (FVM) KF 115/9/99 (FVM) KF320/9 (FVM) FKFP0218/2001 (FVM) KF59 (FVM) KF179d/2002 (FVM) B.2021/1/02 (OKTK) KF3003/2003 (FVM) KF3013/2003 (FVM) KF34090/2003 (FVM) KF69672/2004 (FVM) HEFOP 3.3.1P /1.0 (NFÜ) HEFOP 3.3.1P /1.0 (NFÜ) BAROSS (NKTH) EA2797/009/2006 (NKTH) REGEA (NIH) NKTH BARRA09 TÁMOP4.1.2./111/ TÁMOP A/111/ titkár / kutató kutató témavezető / kutató témavezető / kutató témavezető / kutató kutató kutató témavezető / kutató témavezető / kutató témavezető / kutató kutató témavezető / kutató tananyagfejlesztő modulfelelős témavezető / kutató kutató témavezető / kutató témavezető h. / kutató tananyagfejlesztő modulfelelős Konferenciaszervezés (nemzetközi): 2 konferencia Konferenciaszervezés (hazai): 11 konferencia XIII. TUDOMÁNYOS DÍJAK, KITÜNTETÉSEK Megnevezés Adományozó Idő Rektori Elismerő Oklevél Debreceni Egyetem (rektor) Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Bólyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia Év Oktatója Díj Debreceni Egyetem AGTC AVK HÖK Pro Educatione Oeconomicae Díj Debreceni Egyetem AMTC AVK KIADÓI NÍVÓDÍJ ITSZB TANKÖNYV NÍVÓDÍJ ITSZB XIV. JELENTŐSEBB KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK Idő Hely Tartalom Wageningen Agricultural University (3 hónap) Hollandia University of Arkansas (2 hét) Egyesült Államok University of Kuopio (2 x 1 hét) Finland Ökonómiai tanulmányok Halfogyasztási szokások összehasonlító ért.e; farmlátogatás TEMPUS JEP projektmunka

8 «(1 hét) (/ hét) (1 hét) (1 hét) x 10 na University of Bristol Egyesült Királyság University of Udine Olaszország Wageningen Agricultural University Hollandia Can Tho University Vietnám EC DG for Education and Culture Belgium EU intézmények, egyetemek, farmok, agrár nagybani piacok Belgium Hollandia Németorszá Ausztria TEMPUS CME projektmunka TEMPUS JEP projektmunka TEMPUS JEP projektmunka Kutatóhelyek meglátogatása farmlátogatások TEMPUS TIB JEP projektmunka Programszervező és kísérő tanár a GVK hallgatói tanulmányúton XV. EGYÉB SZAKMAI ISMERETEK, KOMPETENCIÁK Kompetencia Szervezési készségek és kompetenciák Műszaki készségek és kompetenciák Művészi készségek és kompetenciák Számítógépfelhasználói készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Megnevezés Vezet ői készség: (1) Agrobiznisz Menedzsment Tanszék vezetése; (2) BH Zrt. ig. tagság (3) több mint egy évtizedes tapasztalat projektek, tudományos programok irányításában; (4) Magyar Akvakultúra Szövetség alelnöki feladatok; (5) Halászati Tudodmányos Tanács alelnöki feladatok. Szervez őkészség: (1) számos hazai és nemzetközi konferencia szervez ő, és tudományos bizottságának tagja vagy elnöke; (2) I. Nemzeti Halászbál szervezése; (3) évfolyamtalálkozók állandó szervezése Általános műszaki és építészeti ismeretek Nincs Microsoft WindowsTM, Microsoft Office m (Word TM ; Exce1TM; PowerPointTM); PhotoShopTM; SPSS TM Igazolt (DEAC) versenyz ő: vitorlázás (Soling, Dragon osztályokban) Járművezetői engedély: B és T kategória Debrecen, március 08. Dr. Sz űcs István tanszékvezető egyetemi docens 30

9 2. sz. melléklet II. Egyetemi oklevelek másolata EGYETEMI OKLEVELEK MÁSOLATA 1. Okleveles agrármérnök diploma (1992) 2. Felsőoktatási menedzser diploma (1999) 31

10 1 t 1 t 1 t t i t 1 t 1.28/1932. szám Ezt az oklevelet OKLEVÉL 32 I *1. CS számára állítottuk ki, aki évben hó 23 napján ko c. városban (községben) megyében cáltyez stg r országban született, és az X_~ tanévt ől az iff~ tanévig 42 r".449 _i411 4! rr zebadasc'iguolsorné229i,..7 arán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. Az Állami Vizsgáztató Bizottság 19s9.p. Z évi tú n hó.22 i határozata alapján nevezettet okleveles cx.3 rumé T? éjkn e 14 Oklevelének minősítése J,r; nyilvánítjuk. Kelt a. 6 re cen ity 9;2, é A. Tü T. SZ. PaulaNyomd' Paula Nyomda (Fsz.: 57687) Látta: MKM. részéről B. Gy X. 20. P44 4t4ttgi az Áll Vizsg. Biz. i'élnnke Tekint (dékán, főigazgató, igazgató)

11 1 I e t t i e fit I t t 7`\ /999 szám YETEMI OKLE számára állí tuk ki, évben c2.14g4.1ztssd hó na iliskok városban (kö 'éggen) született, és "Zmegyében sat c2gyaf vosjiágb s an ~97 tanévtől az 1998/910.tanévig tu llezdyazdo Oft2cMyi /.r2 z) fei,g.joktcztá4 Mr20C~,2cú(312, egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A ZáróvizsgaBizeittság 1999 évi j.4,t2isid hó 15. i határozata alapján nevezettet ölde;veles l/ at L,4i 1, Oklevelének minősítése 14,1\ ertuk. nyilvánítjuk. A. Ill. 1124/E. r. sz. PStrís1.Nomell Pátria Nyomda Rt. (Fsz.: ) Látta M1114 részér Gy 1997 XJ. 17.

12 aw 3. sz. melléklet OK III. Tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolata TUDOMÁNYOS FOKOZATOK, CÍMEK 1. Ph.D. oklevél: közgazdaságtudomány tudományág (HU_1998) 2. Ph.D. oklevél: közgazdaságtudomány tudományág (EN _1998) 3. Habilitációs címet bizonyító okirat másolata (6/2013. Hab) 34

13 »zásson 3 7/98/1:1143/!4\ a fflehrerenti c1kgrártubomángti 'Retetts Rektora és 2gattária köszött4iik az Inasát, és ezennel hitelt írbensrdezt tubatiuk, hogy Szfirss.11stfrán aki fflitiskalron, az 1958_ éfr augusztus hatolnak 23. napján született, a ffiebreterri jkszártubományi kigetemen közgazbaságistbománg tubmuárolágkan summa rum laube urim3ottézset megfelelt az 'gjnetemüttli szabályzatában meghatározott baktani köbetehtsértgelutels.!urak alapján a mai napon a ránkruházott jogurdutái fogfos bakfarrá afratiult és a Rutar IIflatiiirtsoplw (h ) tubmuártgos fokozat használatára feliagosítiuk.!intek hitelétli 'gneisz:titok persétiétrel ellátott és saját kez ű aláírásunkkal usewrb'sített oklefsetet részére kiabiuk. ffitisresets, június 25. faktori 'Can s elnöke rektor.2j1 35

14 o37/98/7"..r/39~ e ült Reictar anh (Sofienting linztrh of t1ee 4rinzItural Rnifunsitg af ffiehreesn kertig 2111/101111te íflittl ült aratirority flesteh in us fliact c`ji stflán xfits follo kr» honi in ffliskolt un tke 2314 af august 1968!lobing summa rum Ittube satisfieb the requitstnents of stkolarskrip in fitt fielb of 'Euniontit»Bence az statett in ült 3Rutes2ntb Itegutations af tliis Rnitrersitu Ilus heen hull; atunittsb ta ttg ffiegree uf prretar 3114itosopliy ( ) unkt u11 tiglits urat nríf3iteges tertification ttlereof, ült hipionut inaring tke Otal af ttie itniflersity anh tonfinneh hg originat signature is profxikzeh un tile hats giehreten, 25 lune 1998 gg (Nair af tile Portorul ínurú Rector af ült Ruiftersitv 36

15 ama irt jj A DEBRECENI EGYETEM REKTORHELYETTESE D ViceRector Universitatis Dcbreceniensis Vice Rector of University of Debrecen R1+2871/ Debrecen, február 14. IGAZOLÁS Hivatalosan igazolom, hogy DR. SZŰCS ISTVÁN (született: Miskolc, augusztus 23.) a dr. hahil." cím viseléséhez a szükséges követelményeknek eleget tett a gazdálkodás és szervezéstudományok, és ezt a Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa február 14én hozott döntésével meger ősítette. Nevezett az oklevelét a június 11 egyetemi doktor és díszdoktoravató ünnepségen veheti át. Oklevelének száma: 6/2013. Hab. Prof. Dr. Pálos Zsolt tudományos rektorhelyettes Debrecen, Egyetem t őr 1., PE 37. * s Fax: * science'oxicitin.unideb,hu *: hrtp://www.unideb.hu 37

16 owa 4. sz. melléklet IV. Idegennyelt'tudást tanúsító okiratok másolata NYELVISMERET IGAZOLÓ DOKUMENTUMAI 1. Angol közép A" (1995) 2. Angol közép B" (1997) Német szakmai nyelvvizsga (1996) 38

17 ; 1 t t t 1 State Language Examination Certificate This certificate has been issued to Szücs István born in the city/town/village ofm I SKOLC in the county of Bor sod Abaú j Z emp 1 én in the country oilungary and who has passed the examination of the State Language Examination Board. The State Language Examínation Board has certified that he/ she took the 1 nt e rmed i at e examination irfn91 i sh leve, state language Ön the bacis of the examination, he/she has met the require ments of the A type examination. BudapestP 3 June 1995 Direct r of Testing Administ atio Chairman of the State nguage Examination Boásd This is to certify that the above is an authentic translation of the original Hungarian certificate N agrees with it in every respect. 4 Budapest, Jul y 1995 and Budapest, Állami Nyelvvizsga Bizonyítvány Ezt a bizonyítványt S ZÜCS év István aki az év 08. hó 23 MISKOLC 4247R szám számára állítottuk ki, BorsodAbaújZemplén megyében Magyar országban született és az Állami Nyelvvizsga Bizottság el őtt vizsgázott. Az Állami Nyelvvizsga Bizottság tanúsítja, hogy angol állami nyelvvizsgát tett. A vizsga alapján: napján városban (községben) nyelvbőlkö Z élj fokú a (az) A típusú vizsga követelményeinek megfelelt. 06. hó 03 nap. A. lli r. sz. PátliaNyomell '5: Pátria Nyomda Itt. (Fsz.: 58627) Látta: MKM részér ől A. Gy X. 1. szettvezési igazgatóhelyettes az Állami Nyelvvizsga Bizottság elnöke

18 1 1 t t i t State Language Examination Certi icate 9I CCami (iyelvvizsga Bizonyítvány C> This certificate has been issued to Szűcs István borra in the city/townlvillage of in the county of in the country of on MISKOLC BORSOD ABAUJ ZEMPLÉN Hungary examination of the State Language Examination Board. The State Language Examination Board has certified that he/she took the intermediate level state language examination in English Ön the basis of the examination, he/she has met the requirements of the B Budapest, type examination. 08. ebruary and who has passed the számára állítottuk ki, aki az év 0$. hó _23 napján MISKOLC BORSODABAUJZEMPLÉN Magyar helységben megyében országban született, és az Állami Nyelvvizsga Bizottság el őtt vizsgázott. Az Állami Nyelvvizsga Bizottság ranúst jo, ho gy angol Ezt a bizonyítványt Szűcs István nyelvb ől állami nyelvvizsgát tett. A Vizsga alapján a/az fokú típusú vizsga követelményeinek megfelek or of Testing State rrnan of e Examination Board This is to certify that the e is an au tic transkttion of the original Hungarian certificate N and agrees with it in every respect. Budapest, 4.March Budapes év 02 lyzésí igazgatóheiyettes a 41B, _ hrvízs alt g dr;f3ke

19 Ol Okmány száma: 7/1996. Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Kar Idegennyelvi Lektorátus 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Tel.: Fax: IGAZOLÁS Hivatalosan igazoljuk, hogy Szűcs István a maí napon a DATE doktori szabályzata 19. ának megfelel ő német nyelv ű szakmai nyelvvizsgát tett. írásbeli nyelvvizsga eredménye: jó (4) szóbeli nyelvvizsga eredménye: közepes (3) A nyelvvizsga megfelel a mez őgazdasági tudományterület m űveléséhez szükséges középfokú nyelvismeretnek. Debrecen, július 5. _ Kulcsár Dezs őné vizsgáztató I Feláete Ist. ánné Idegennyelvi Lektorátus vezet ője Dr. Béri Béla egyetemi adjunktus szakvizsgáztató 41

20 5. sz. melléklet V. Tudományos tevékenység bibliográfiai adatai TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG BIBLIOGRÁFIAI ADATAI (Publikációs lista) 42

21 TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG BIBLIOGRÁFIAI ADATAI PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. SZŰCS ISTVÁN egyetemi docens március mei rr or Publikációs kategória Mennyiség Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (impakt faktoros) 0 Folyóirat cikkek hazai idegen nyelvű folyóiratban (impakt faktoros) 0 Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (impakt faktoros) 0 Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 3 Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 2 Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (lektorált magyar nyelven) 21 Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) 2 Folyóirat cikkek hazai idegen nyelvű folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) 0 Folyóirat cikkek hazai magyar nyelvű folyóiratban (nem lektorált magyar nyelven) 9 Könyv, könyvfejezet idegen nyelven 4 Könyv, könyvfejezet magyar nyelven 65 Egyetemi jegyzet idegen nyelven 1 Egyetemi jegyzet magyar nyelven 19 Könyvszerkesztés idegen nyelven 0 Könyvszerkesztés magyar nyelven 16 Egyetemi jegyzet szerkesztése idegen nyelven 1 Egyetemi jegyzet szerkesztése magyar nyelven 0 Konferencia (lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 14 Konferencia (lektorált, hazai, idegen nyelven) 2 Konferencia (lektorált, hazai, magyar nyelven) 3 Konferencia (nem lektorált, nemzetközi, idegen nyelven) 12 Konferencia (nem lektorált, hazai, idegen nyelven) 0 Konferencia (nem lektorált, hazai, magyar nyelven) 67 Tanulmányok, kutatási jelentések idegen nyelven 4 Tanulmányok, kutatási jelentések magyar nyelven 34 Disszertációk, diploma és szakdolgozatok, TDK dolgozatok idegen nyelven 0 Disszertációk, diploma és szakdolgozatok, TDK dolgozatok magyar nyelven 4 Ismeretterjesztő közlemények idegen nyelven 0 Ismeretterjesztő közlemények magyar nyelven 4 Mindősszesen: 287 IMPAKT FAKTOROS LAPOKBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (impakt faktoros) 1. Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (impakt faktoros) pm. 1. Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (impakt faktoros) 1. 43

22 NEM IMPAKT FAKTOROS LAPOKBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 1. I. SZŰCS E. BÉKEFI (2001): Competition between European Aquaculture Products and International Food Markets (Ponk, Poultry, etc.)", EIFAC/Occasional Paper No.35, (EIFAC/OP35) FAO, Rome, pp ISBN S. WINKEL R. KLEM N. GRASSELLI I. SZ ŰCS (2004): Stand und Wirtschafflichkeit der Karpfenteichwirtschaft in Ungarn"Fischer & Teichwirt 11/2004, pp ois 3. I. E. TIKÁSZ I. SZŰCS L. STÜNDL (2009): Consumption Habits of Free Range Chicken" in Hungary" Applied Studies In Agribusiness And Commerce APSTRACT, Vol.3. Numbers Agroinform Publishing House, Budapest, HUISSN X (http://www.apstract.net ); pp Folyóirat cikkek hazai idegen nyelv ű folyóiratban (lektorált idegen nyelven) 1. A. JAVOR A. NABRADI S. KUKOVICS GY. BEKESI P. HAJDUK L. SAFAR Z. RAKI S. BEDO P. POTI A. MOLNÁR, GY. MOLNÁR T. SZEKELYHIDI I. SZŰCS M. ABRAHAM (2001): "Strategic Steps in the Sheep and Goat Branches" Journal of Agricultural Sciences 1. (Acta Agraria Debreceniensis) Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp BÉKEFI E. GYALOG G. VÁRADI L. SZŰCS I. (2008): Importance and role of multifunctionality in pond fish farming in Hungary" Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, A SZTE MGK Tudományos folyóirata, 3. évfolyam, 2008/1. szám pp. 42. (CD mellékletben teljes anyag, ISSN ) Folyóirat cikkek hazai magyar nyelv ű folyóiratban (lektorált magyar nyelven) 1. SZŰCS I. PÓCSI L. (1995): Melléktermékek hasznosítása a tógazdaságban" DATE Tudományos Közlemények XXXI. Debrecen, pp SZŰCS I. NÁBRÁDI A. (1996): Halastó létesítés ökonómiai vizsgálata" Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közlemények Studia Universitatis Scienciarum Agriculturae Debreceniensis XXXII. Debrecen, pp SZŰCS I. STÜNDL L. (1996): A halászati ágazat komplex gazdasági elemzése" Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas, Halászatfejlesztés Vol pp NÁBRÁDI A. JÁVOR A. MOLNÁR GY. SZŰCS L KUKOVICS S. (2000): A juhászat helyzete és fejlesztésének lehet őségei a bihari térségben L" Gazdálkodás, XLIV. évfolyam Gyöngyös pp SZŰCS I. NÁBRÁDI A. (2000): Egy új számítógépes tógazdasági tervezési modell bemutatása Oktatási tapasztalatok a halászati szakmérnök képzésben" Halászatfejlesztés 24. Szarvas, Haltenyésztési Kutató Intézet, pp NÁBRÁDI A. JÁVOR A. MOLNÁR GY. SZŰCS I. KUKOVICS S. (2001): A juhászat helyzete és fejlesztésének lehet őségei a bihari térségben II." Gazdálkodás, XLV. Évfolyam Gyöngyös pp LAPIS M. SZŰCS 1. (2002): Extenzív és intenzív tejel ő juh tartástechnológia komplex ökonómiai értékelése egy dinamikus modell segítségével" Gazdálkodás, Gyöngyös, XLVI. évf. pp BÉKEFI E. VÁRADI L. SZŰCS I. MÜLLER P. (2003): A tilápia vásárló fogadtatásának felmérése" XXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás (Szarvas, május 78.) kiadványa Halászatfejlesztés 27:

23 9. NÁBRÁDI A. SZŰCS I. (2004): Gazdasági tartalékok a sertés ágazatban" a Hús,,Alapítvány a Húsipar kutatásáért" folyóirata, 14. évf. 1. szám, Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. Budapest, pp BÁRSONY P. SZŰCS I. (2006): Az ezüstkárász fert őzöttség gazdasági hatásai a tógazdasági haltermelésben" Gazdálkodás évfolyam, Gyöngyös pp SZŰCS I. VÁRADI L. BÉKEFI E. (2007): Jó tógazdálkodási gyakorlat és a környezettudatos gazdálkodói szemlélet összefüggései" Agrártudományi Közlemények Pisces Hungarici 1. Supplement kötet, Magyar Haltani Társaság, DebrecenTiszafüred, ISSN ; pp (Szerk.: HARKA Á.) 12. SZŰCS I. TIKÁSZ I. E. KOVÁCS K. (2008): A hazai halhúsfogyasztási szokások f őbb jellemz ői" Élelmiszer, táplálkozás és marketing, V. évfolyam, 2008/1. Kaposvári Egyetem, pp SZŰCS I. TIKÁSZ I. E. (2008): Fogyasztói attitűdök vizsgálata a haltermékek piacán" Élelmiszer, táplálkozás és marketing, V. évfolyam, 2008/23. Kaposvári Egyetem, (http://www.taplalkozasmarketing.hu ); pp (Szerk.: SZAKÁLY Z.) 14. TIKÁSZ I. E. BÁRÁNY L. SZŰCS I. BALOGH V. (2008): Szabadtartásos baromfitermékek fogyasztói értékítélete" In.: Élelmiszer, táplálkozás és marketing, V. évfolyam, 2008/23. Kaposvári Egyetem, ISSN (http://www.taplalkozasmarketing.hu ); pp (Szerk.: SZAKÁLY Z.) 15. SZŰCS I. (2009): A halászati termékek fogyasztása, termelése és kereskedelme Európában" Élelmiszer, táplálkozás és marketing, VI. évfolyam, 2009/12. Kaposvári Egyetem, (http://www.taplalkozasmarketing.hu ); pp (Szerk.: SZAKÁLY Z.) 16. FEHÉR M. STÜNDL L. SZŰCS I. BORBÉLY GY. BÁRSONY P. (2011): A barramundi (Lates cakariferi) mint új halfaj a magyar akvakultúrában" Pisces Hungarici 5, Magyar Haltani Társaság, DebrecenTiszafüred, ISSN , pp (Szerk.: HARKA Á.) 17. SZŰCS I. (2011): Európai tendenciák a halászati termékek piacán: fogyasztás / termelés / kereskedelem" Halászat (A Vidékfejlesztési Minisztérium tudományos folyóirata), 104. évfolyam 34. szám, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, ősztél p. 18. BIRÓ SZ. KAPRONCZAI I. SZÉKELY E. SZ ŰCS I. (2011): A Nemzeti Vidékstratégia a mezőgazdasági vízgazdálkodás és az öntözésfejlesztés tükrében" Gazdálkodás évfolyam, Gyöngyös pp FEHÉR M. STÜNDL L. BÁRSONY P. SZ ŰCS I. (2012): A geotermikus energia haltermelési célú hasznosítási lehetőségeinek feltárása az Észak Alföldi Régióban. Halászatfejlesztés 34. évf. Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, pp (Szerk.: JAKABNÉ SÁNDOR. ZS. BOZÁNNÉ BÉKEFI E. JANCSÓNÉ KOSAROS T. BÍRÓ J. JANCSÓ M.) 20. HALASIKOVÁCS B. PUSKÁS N. SZŰCS I. (2012): A magyarországi halastavi vízgazdálkodás jellemz ői, komplex természetigazdaságitársadalmi jelentősége, valamint a fenntartható gazdálkodást veszélyeztet ő problémák értékelése" Halászatfejlesztés 34. évf. Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, pp (Szerk.: JAKABNÉ SÁNDOR. ZS. BOZÁNNÉ BÉKEFI E. JANCSÓNÉ KOSÁROS T. BÍRÓ J. JANCSÓ M.) 21. FELFÖLDI J. NÁBRÁDI A. SZŰCS I. (2005): Agrárkörnyezetgazdálkodási programok ökonómiai megítélése" Gyepgazdálkodás Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, pp (Szerk.: NAGY G. LAZÁNYI J.) Folyóirat cikkek nemzetközi folyóiratban (nem lektorált idegen nyelven) 1. I. SZŰCS L. STÜNDL (2000): Situation of the Hungarian Aquaculture" EUROFISH MAGAZINE, FAO EASTFISH, Copenhagen, Denmark, December 6/2000, pp

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Nábrádi András Cím(ek) 4032 Debrecen, Poroszlay u. 111., Magyarország Telefonszám(ok) Telefon:(36-52)/508444 Mobil: +36-30-249-1597 Fax(ok)

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Magyar Köztársaság Széchenyi professzori Ösztöndíj Tudományos Minősítő Bizottság mezőgazdasági tudomány doktora

Magyar Köztársaság Széchenyi professzori Ösztöndíj Tudományos Minősítő Bizottság mezőgazdasági tudomány doktora Szakmai életrajz Név: Dr. Borsos János (agrármérnök) Személyes adatok: Születési idő : 1936. 01.04. Cím: 4032, Debrecen Károli G. u. 49. Telefon: 30/99-53-049 Végzettség, minősítés: 2000.01.01. Magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK BESZÁMOLÓ A 2012. NOVEMBER 07-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÓL A konferencián összesen 30 dolgozatot regisztráltak, amelyből 29 került bemutatásra a konferencia napján. A

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK BESZÁMOLÓ A 2014. ÁPRILIS 29-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÓL A konferencia a Nemzeti Tehetség Program Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1977-1982 Ujvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari Szak 1985-1990

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Dr. STÜNDL LÁSZLÓ egyetemi adjunktus. 2011. szeptember

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Dr. STÜNDL LÁSZLÓ egyetemi adjunktus. 2011. szeptember PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. STÜNDL LÁSZLÓ egyetemi adjunktus Könyv, könyvrészlet, jegyzet: 2011. szeptember 1. Stündl L., Pintér K., Fesztóry S., Karácsonyi Z. (2000): Halászati szakigazgatás. In: Szűcs I. (szerk.):

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MEGRENDEZETT

BESZÁMOLÓ MEGRENDEZETT BESZÁMOLÓ A 2015. NOVEMBER 12-ÉN AZ INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIA KERETÉBEN MEGRENDEZETT KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Jenei István

Oktatói önéletrajz Jenei István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2003 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdasági

Részletesebben

A 2009. OKTÓBER 27-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA EREDMÉNYEI KIEMELT DÍJAK

A 2009. OKTÓBER 27-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA EREDMÉNYEI KIEMELT DÍJAK A 2009. OKTÓBER 27-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA EREDMÉNYEI A konferencián összesen 32 dolgozatot regisztráltak, ebből a konferencia napján 30 bemutatott dolgozat szerepelt.

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Beszámoló a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeiről

Beszámoló a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeiről Beszámoló a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeiről A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar hallgatói a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

+36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com. KF GAMF Kar, GTTI, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10.

+36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com. KF GAMF Kar, GTTI, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10. SZEMÉLYI ADATOK +36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com Neme nő Születési dátum 26/10/1972 Állampolgárság magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Időtartam 2009. augusztus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta.

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta. BESZÁMOLÓ A 2014. NOVEMBER 26-ÁN MEGRENDEZETT INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a azonosítószámú projekt támogatta. A rendezvény keretében a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1972-1977 MKKE, Közgazdász-tanár 1995 Harvard Business School,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1980-1985 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar Tudományos fokozatok, címek:: 1996, kandidátus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

habilitált doktor (22/1999)

habilitált doktor (22/1999) SZEMÉLYI ADATOK KOVÁCSNÉ DR. GAÁL Katalin 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 35. Magyarország +36 96 566 613 +36 20 5153591 gaal@mtk.nyme.hu gaalkati48@gmail.com Születési datum: 1948. 08.28. MUNKAKÖR

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének értékeléséről Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

A HALÁSZATI K+F+I SZEKTOR HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HELYZETE, LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI, AVAGY MIÉRT VAN SZÜKSÉGE A GYAKORLATNAK A KUTATÁSRA?

A HALÁSZATI K+F+I SZEKTOR HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HELYZETE, LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI, AVAGY MIÉRT VAN SZÜKSÉGE A GYAKORLATNAK A KUTATÁSRA? A HALÁSZATI K+F+I SZEKTOR HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HELYZETE, LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI, AVAGY MIÉRT VAN SZÜKSÉGE A GYAKORLATNAK A KUTATÁSRA? Urbányi Béla, Horváth Ákos, Müllerné Trenovszki Magdolna, Hegyi Árpád,

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

A december 16-i KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DÍJAZOTTJAI

A december 16-i KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DÍJAZOTTJAI A 2008. december 16-i KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DÍJAZOTTJAI Agrárgazdaságtan Tagozat 1. helyezett: Rákos Mónika, AVK gazdasági agrármérnök V. évf. A Béke Agrárszövetkezet múltja és jelene a

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kereskedelem és marketing Tanszék. 2011-12. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. Kereskedelem és marketing Tanszék. 2011-12. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről BESZÁMOLÓ Kereskedelem és marketing Tanszék 201112. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről 1. Vezetői összefoglaló: általános kiinduló helyzetelemzés,

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 KÉPESSÉGEK/JELLEMZŐK Oktatói és fejlett érzelmi és verbális készség, amelyet tárgyalások, konferenciák

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika; Mellékszakirány: alkalmazott statisztika)

BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika; Mellékszakirány: alkalmazott statisztika) Matyusz Zsolt adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2004 BKÁE, közgazdász (Főszakirány: termelésmenedzsment és logisztika;

Részletesebben

2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei. rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne

2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei. rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne 2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne 2010. szeptember 1. Kukorica-Napraforgó tanácskozás MÉK II. e.a 2010. szeptember 3. Jubileumi diplomások

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár Dr. Szántó Zoltán Oszkár egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 MKKE, közgazdász - tanár és

Részletesebben