XI. Nagykörűi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. Nagykörűi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor"

Átírás

1

2 NAGYKÖRŰ XI. Nagykörűi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor június

3 Tartalomjegyzék ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szociális gondoskodás Hunyadfalva csatlakozása a Körjegyzőséghez Nagyné Baráth Ágnes megbízott igazgató Az orvossal mindenki elégedett GAZDASÁG Csökkenjen az élelmiszer ÁFA Aszály sújtotta a cseresznyét is ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK Törökországban jártunk Sportnap Óvodai beiratkozás KULTÚRA A költészet napja Amerikai kórus a templomban PROGRAMOK Szívünk csücske Nagykörű Nagy Cseresznyevásár NAGYKÖRŰ GALÉRIA Alkotótábor Cséri Lajos és Oláh István kiállítása A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadja: Községi Önkormányzat, Nagykörű Felelős kiadó: Dr. Veres Nándor polgármester Szerkeszti: A szerkesztő bizottság Szerkesztő: V. Kálmán András Munkatársak: Túró Noémi, Tóta Gábor Tördelés: Babay Zsolt Szerkesztőség címe: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1. Telefon: 30/ Önkormányzati hírek Nagykörű Községi Önkormányzat április 27-én képviselő-testületi ülésén Dr. Veres Nándor polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselőket: A művelődési házban is halad a munka, az emeleti rész tervei nem készültek el időre, ez egy kissé késlelteti az átalakítást. A látogatóközpontnál a kivitelező elkezdte a garanciális javításokat. A kikötőhöz is hozzákezdtünk, az útépítéssel kezdjük, a parti létesítményeknél szeretnénk csökkenteni a költségeket. Ivóvízminőség-javító programunkkal kapcsolatban még nincs döntés. Faluközpont felújítására és a játszótér építésére vonatkozó pályázatunk nyert. Az egyházközség pályázaton nyert 1,5 millió forintot. Több cégtől kértünk árajánlatot térfigyelő kamerára. Jól sikerült az alkotótábor, Nagykörű ismét több festménnyel gazdagodott. Pravda Julianna kérdezte, hogy a Május 1 úti platánok gallyazása mikor történik meg, az Ifjúsági Tanács szerepelt a polgármester választási programjában, lesz-e ebből valami, a faluközpontba mikor kerülnek kihelyezésre a hirdetőtáblák? Jerkovics Miklós: pénzkiadó automata kihelyezési lehetősége után érdeklődött. Dr. Veres Nándor válaszolt a kérdésekre, mely szerint a platánok nem lesznek kivágva, csak esetleg gallyazva, tervei között szerepel Ifjúsági Tanács alakítása, hirdetőtáblák kihelyezésére intézkedni fog, pénzkiadó automata létesítését már többször kezdeményezték, de kevés a remény arra, hogy Nagykörűbe is lesz, annál is inkább mivel az önkormányzatnak már nem az OTP, hanem a CIB a bankja. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a testület a polgármester jelentését elfogadta. Dr. Veres Nándor polgármester nagyon fontos dolognak tartja, hogy év folyamán a kötvényen kívül megmaradó hitelt nem vett fel az önkormányzat, csak olyat, amit már viszsza is fizetett, pl. állami támogatás megelőlegezésére felvett hitel. A svájci frank árfolyama az egekbe szökött, a kötvényből még 14 év van hátra, bízzunk benne, hogy az évek folyamán valamelyest javul a helyzet. Viszont ha nem lett volna kötvény, nem lenne látogatóközpont, nem lenne kikötő és bölcsőde sem. Igazságtalannak tartja, hogy most azok az önkormányzatok kapnak állami segítséget, akik eddig felelőtlenül gazdálkodtak és nem tettek erőfeszítéseket. A testület 7-7 egyhangú, minősített többségű szavazattal m e g a l k o t t a 2/2011. (IV. 28.) rendeletét a Nagykörű Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 11.) rendelet módosítására, továbbá a 3/2011. (IV. 28.) rendeletét a évi zárszámadás elfogadásáról. A szociális gondoskodás olyan komplex tevékenység, amely egy-egy korcsoport pl.: gyermekkorúak, idősek, családok, vagy néprétegek pl.: szegények, munkanélküliek, vagy hasonló problémákkal küzdő csoportok pl.: fogyatékosok, szenvedélybetegek életminőségének javítását, vagy fenntartását célozza a törvények, rendeletek és etikai szabályok adta lehetőségek kihasználásával. Intézményünk hét településen lát el szociális alapfeladatokat és két településen biztosít szakosított ellátást. A közösségi szenvedély betegellátást kistérségi szinten intézményünk biztosítja. Nagykörűben a következő feladatokat látjuk el: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek otthona 22 hellyel. Csapó Pálné, a SzKKT Besenyszögi Szolgáltató Központ igazgatója írásbeli beszámolóját a következőkkel egészítette ki: A Nagykörűi Önkormányzatnak a SZKKT felé 2010-ről Ft áthúzódó tartozása van, melyből Ft-ot már ebben az évben átutalt. A tavalyi elmaradottal együtt az ez évi tartozás eddig Ft. Pravda Julianna a házi gondozással kapcsolatban a lakosság részéről kritikákat hallott. A gondozottaknak hiányoznak a 8 órás munkarendben dolgozó személyek, az állandó személycserét sem szeretik. Kérdezte, hogy a szenvedélybetegek igénybe veszik-e Nagykörűben a szolgáltatást? Kérdezte továbbá, hogy a bentlakásos idősek otthona rövidebb, átmeneti időszakra tud-e vállalni gondozottat, pl. ha gondozott családja elutazik? Csapó Pálné válaszolt, mely szerint a közhasznúak 8 órás foglalkoztatása megszűnt, helyette lett a 4 órás foglalkoztatás, ami a személyek sűrű cseréjével is jár. A gondozottak ezen problémáját az intézményben is jól tudják és megértik, de nem tudnak rajta változtatni, mert ez nem helyi döntés, hanem központi. Jelenleg 1 főállású gondozó 9 gondozottat láthat el, de június 3

4 NAGYKÖRŰ kevés az idejük a teljes gondozásra. Minőségi változás akkor várható, ha visszaállítják a 8 órás embereket. Nagykörűben a bentlakásos szociális otthon 22 gondozottat tud fogadni, a létszám jelenleg is telített, Nagykörűben ideiglenes ellátásra nincs lehetőség. Egyébként is teljes gondozotti létszámmal tud a leggazdaságosabban működni az intézmény, tehát a cél mindenkor az, hogy a férőhelyek 100 %-on be legyenek töltve. Nagykörűben 9, Csataszögben 5 szenvedélybeteget gondoznak. Ha az ő állapotuk nem romlik tovább, már azt is eredményként kell elkönyvelni. Dr. Varga Zoltán körjegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Út a munkához program december 31-gyel megszűnt, a mostani program teljesen más elveken alapul, de még így is kapott a szociális otthon 2 fő kisegítőt, akik 4 órában vannak foglalkoztatva. A most leadott munkaerőigény összeállításánál számolt az önkormányzat a szociális otthon igényével is. Pravda Julianna szerint az önkormányzatnak a szociális otthoni dolgozók felé ki kellene mutatnia elismerését. A testület 7 érvényes igen határozattal a következő határozatot hozta: Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadta a SZKTT Besenyszögi Szolgáltató Központ igazgatójának a nagykörűi szociális intézmények tevékenységéről szóló beszámolóját. Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás támogatására, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű mentesítési Alaphoz is pályázik be parlagfű-mentesítésre. Az igényelt támogatás összege Ft, a képviselő-testület évi költségvetéséből biztosítja a pályázathoz szükséges Ft önerőt. Nagykörű, Csataszög és Hunyadfalva Községi Önkormányzata együttes ülés tartott május 25-én június Dr.Veres Nándor polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképes számban jelen vannak, így az ülést megnyitotta. Indítványára a képviselő-testületek az alábbi napirendet fogadták el: N a p i r e n d : 1./ Hunyadfalva csatlakozása a Nagykörű- Csataszög Körjegyzőséghez. 2./ Intézményfenntartó Társulás létrehozása. 3./ Intézményvezető megbízása Ezt követően a testületek egyenként döntöttek az alábbi kérdésekben. Az egyszerűség kedvéért mi most csak a nagykörűi határozatokat közöljük: 1./ N a p i r e n d i p o n t Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7 érvényes igen szavazattal: 41/2011. (V. 25.) h a t á r o z a t : Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadta a körjegyzőségre vonatkozó Csatlakozási megállapodást. A képviselő-testület a csatlakozási megállapodás aláírásával megbízta dr. Veres Nándor polgármestert. Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7 érvényes igen szavazattal: 42/2011. (V. 25.) h a t á r o z a t : Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal, az elhangzott módosítással elfogadta a Nagykörű-Csataszög- Hunyadfalva Körjegyzőség Alapító okiratát. 2./ N a p i r e n d i p o n t Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7 érvényes igen szavazattal: 43/2011. (V. 25.) h a t á r o z a t : Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 88. (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján dönt arról, hogy július 01-től Csataszög és Hunyadfalva községek önkormányzataival az oktatási és nevelési intézmények működtetésére intézményfenntartó társulást hoz létre, a Nagykörű, Csataszög és Hunyadfalva képviselő-testületek által létrehozandó közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodását jóváhagyja, az abban foglaltakat magára nézve kötelező rendelkezésként elfogadja, a társulási megállapodás aláírásával dr. Veres Nándor polgármestert bízza meg. 44/2011. (V. 25.) h a t á r o z a t : Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal, az elhangzott módosítással elfogadta a Petrovay György Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratát. 3./ N a p i r e n d i p o n t tárgyalása Dr. Veres Nándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a meghirdetett iskolaigazgatói állásra 2 pályázat érkezett Nagyné Baráth Ágnestől és Szénási Norberttől. Szénási Norbert azonban a szakmai szervezetek részéről nagy ellenállást érzett magával szemben, ezért visszavonta a pályázatát, így tehát most egy pályázatról kell dönteni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy azok a problémák, amelyek régóta fennállnak az iskolában, az elmúlt időszakban Sági István igazgatósága alatt sem javultak, szinte egy sem oldódott meg. Indítványozta, hogy a testületek jelen ülésen ne döntsenek az iskolaigazgató kinevezéséről, hanem Nagyné Baráth Ágnest bízzák egy év időtartamra az iskolaigazgatói feladatok ellátásával. Ezzel Nagyné Baráth Ágnes lehetőséget kap arra, hogy bizonyítson alkalmas-e az igazgatói állás betöltésére. A településeknek is az az érdeke, hogy az iskolában minőségi változás történjen, ha ez nem következik be, az egy év letelte után új igazgató után kell nézni. Ha bizonyítani tud az igazgató, akkor egy év elteltével sem lesz mitől félnie, ha nem tud változtatni az iskolán, a települések érdeke azt kívánja, hogy csak egy éves megbízatása legyen. Dr. Varga Zoltán körjegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az iskolai szakmai szervezetek Nagyné Baráth Ágnes pályázatát támogatták. Bózsóné dr. Pravda Erzsébet indítványozta, hogy egy határozatban arról döntsenek a testületek, hogy jelen ülésen nem kívánnak dönteni az igazgató kinevezéséről, egy másik határozatban pedig arról, hogy július 1-től egy év időtartamra megbízzák Nagyné Barát Ágnest az igazgatói teendők ellátásával. A képviselő-testületek a következő határozatokat hozták: Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 tartózkodás ellenében 6 érvényes igen szavazattal: 45/2011. (V. 25.) h a t á r o z a t : Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jelen testületi ülésen nem dönt az általános iskola, igazgató kinevezéséről. Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 tartózkodás ellenében 6 érvényes igen szavazattal: 46/2011. (V. 25.) h a t á r o z a t : Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyné Baráth Ágnes Nagykörű Árpád út 3. sz. alatti lakost, pedagógust július 1-től egy év időtartamra megbízza a Petrovay György Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény igazgatói teendőinek ellátásával.

5 A közös testületi ülés után folytatódott a tanácskozás. Dr. Veres Nándor polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselőket: A bölcsőde építése nagyon jó ütemben halad, mivel a pályázati pénzhez nagyon nehezen lehet hozzájutni, a munkálatok finanszírozásával gondok vannak. A bölcsőde Úgyszintén problémák adódtak a művelődési ház felújításánál is. Menet közben derült ki, hogy a jelenlegi födém nem alkalmas a tetőtér beépítésére, új tervet kell készíttetni. Nagy valószínűség szerint október végére készül el a felújítás, a november elsejei nyitás valószínűsíthető. A látogatóközpontnál a berendezések gyártását az asztalos üzem megkezdte, itt is a továbbiakat akkor tudjuk megvásárolni, ha a pályázati pénzt megkapjuk. Megjegyezte, hogy a községháza akadálymentesítésére kapott támogatást sem kaptuk még meg teljes egészében. A kikötőnél több munka folyik egyszerre, készül az út, a víz-, szennyvízhálózat, jelenleg tárgyalásokat folytat azzal a vállalkozóval, akivel kapcsolatban döntés született, mely szerint 20 millió forinttal járul hozzá a kikötő kivitelezéséhez. Az ökotúra tanösvény pályázat megvalósult. A GESZ hozzákezdett a szeméttelep rekultivációs munkálataihoz, itt is lassan halad a munka a finanszírozási gondok miatt. Sikeres volt a játszótér építésére és a faluközpont díszburkolattal történő ellátására benyújtott pályázatunk, millió forintot kaptunk rá. A belvízpályázatunkkal gondok vannak a tervező hibájából eredően. Tervmódosítást kell kérnünk, de július 9-ig meg kell kezdeni a beruházást, mert különben elvész a támogatás. Pályázatíró cég készíti a fenntartható fejlődéshez köthető pályázatunkat, a termálkútnak új terve készül a Tompa út végén lévő térre vonatkozóan. Ún. mini erőmű létesítése 85 %-os támogatottságú, ebből meg lehetne oldani az intézmények meleg vízzel való ellátását, fűtését. A pelletáló gépsor megérkezett, az üzembeállításuk még nem történt meg apró hiba miatt. A Nagykörűért Alapítvány adta be a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében szereplő területekre kiírt pályázatot, a pályázatot befogadták, 800 millió forintról van szó. Amerikából 60 fős énekkar vendégszerepelt a faluban, nagy sikerrel. Sok látogatót vonzott a Nepomuki Szt. János tiszteletére rendezett ünnepség. A Hillswerk Alapítvány szociális otthon építésére az általa felajánlott három helyszín közül a Köztársaság úti területet fogadta el. Módosítani kell a községrendezési tervet, mert az alacsonyan szabja meg az építhető épületek magasságát. Az Alapítvány maga tervezteti meg az építeni kívánt épületet. Dr. Varga Zoltán körjegyző kérte, hogy az ún. vásártéren felhalmozott betontörmeléket szállíttassa el a polgármester a rekultiválandó szeméttelepre. Időközben megérkezett Nagyné Baráth Ágnes. Dr. Veres Nándor polgármester tájékoztatta őt a képviselő-testületek döntéséről. Nagyné Baráth Ágnes megköszönte a bizalmat, ígérte, hogy igyekszik rászolgálni arra. Elmondta véleményét, mely szerint a tantestület alkalmas a problémák kezelésére. Ezzel együtt hangsúlyozta az összefogás szükségességét a társadalom minden rétegénél, mert szerint azok a problémák, amelyek az iskolában vannak már nem csak iskolai, hanem települési szintűek. Ő vállalja, hogy megrendezi azokat a fórumokat, ahol ezeket a problémákat meg lehet beszélni. Dr. Varga Zoltán szerint, ha társadalmi szintű is a probléma, a gyerekekkel kapcsolatos problémákat mégiscsak az iskolában kell megoldani, a baj gyökerei az iskolában keresendők. Ha a szülő nem megy be az iskolába, a pedagógusnak kell kimenni a családokhoz. Ő is fontosnak tartja a minél szélesebb társadalmi összefogást és a problémák megbeszélését, a megoldás közös keresését. Mindenki azon a területen tegyen valamit az iskoláért, amelyiken dolgozik. Veres Zsolt képviselő és pedagógus nehezményezte, hogy a pedagógusoktól megvonták az étkezési támogatást. Ők még havi ezer forintnak is örülnének, kérte az önkormányzatot, ha lehetőség van rá ezt valamilyen módon pótolják a pedagógusoknak. Dr. Veres Nándor polgármester ígéretet tett, hogy keresni fogja a lehetőséget. A polgármester jelentésével kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a polgármester jelentését. Épül a kikötő. A képen a szennyvízaknák egyike készül Dr. Varga Zoltán körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság május 16-i ülésén tárgyalta a civil szervezetek pályázatát. A bizottság javaslata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselők részéről kérdés, érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 érvényes igen szavazattal a következő határozatot hozta: Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2010. (XII. 22.) rendeletének 10. (1) bek.-ében biztosított jogkörében eljárva az önszerveződő közösségek részére évre vonatkozóan a következő támogatási öszszeget állapítja meg: Sport Alapból a Nagykörűi Labdarúgó Club részére: Ft ( Ft-ot már kapott) Kulturális Alapból a Nyugdíjasklub részére: Ft, a Nagykörű Galéria KKhE részére: Ft. A kapott támogatási összeget az önszerveződő közösségek a pályázatukban feltüntetett célokra használhatják fel. Az önszerveződő közösségek a kapott támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni. Dr. Veres Nándor polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy dr. Joó Péter háziorvos szerződése június 30-ával lejár. Dr. Joó Péter már a pályázata benyújtásakor jelezte szándékát, hogy szeretné a házi orvosi szolgálatot vállalkozás keretében működtetni. A testület akkor úgy döntött, hogy fél év próbaidő letelte után ismét napirendre tűzi a dolgot. Mindannyiunk nagy örömére Joó doktor beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a lakosság is és ő maga is nagyon elégedett a doktor úr ténykedésével, ezért úgy gondolja, hogy nála a település egészségügyi ellátása jó kezekben lesz. Miután a háziorvosi szolgálat átadására még szerződéstervezet nem készült, ezért indítványozta, hogy a testület adja támogatását a háziorvosi szolgálat vállalkozásba adására, hogy Joó doktor a különböző engedélyeket intézni tudja és hogy az orvosi ellátás június 30.-a után is folyamatos legyen. A képviselők megerősítették azt a véleményt, hogy a lakosság elégedett dr. Joó Péter háziorvosi ténykedésével. Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy július 1-től a háziorvosi szolgálatot vállalkozásba adja dr. Joó Péter háziorvosnak június 5

6 NAGYKÖRŰ Olvasóink írják T. Szerkesztőség! Gondolom Önök is olvasták, vagy hallottak az alábbiakról. Kérem, járjanak utána, hogy Nagykörűvel mi lesz. Köszönettel: P.J., S.L., G.I., L.P. Eltűnő polgármesteri hivatalok A kétezer főnél kisebb településeken az önálló polgármesteri hivatal megszűnését javasolja egy, az önkormányzati törvény előkészítését célzó munkaanyag. A Népszabadság a dokumentumra hivatkozva keddi számában azt írta: a javaslat szerint a társközségek ügyeit az optimális üzemméret kialakítása érdekében egyetlen hivatal intézné. A lap szerint a lakosság száma a csaknem 3200-ból 2365 településen nem éri el a kétezret, és ez utóbbiakon legfeljebb egyesített hivatalt alakítanának ki. A választott képviselő-testület és a polgármester mindenütt megmaradna, s a kisebb falvakban a megszűnő polgármesteri hivatal helyett néhány fős iroda létesülne. A helyi ügyeket így továbbra is helyben intézhetnék, s a települési érdekek sem maradnának képviselet nélkül. Válasz A polgármesteri hivatalok megszűntetéséről, megmaradásáról semmilyen hivatalos tájékoztatást sem kaptunk. Mi is aggódva olvassuk az egymásnak ellentmondó híreket, tudósításokat. Olvastam, hogy megyei jogú város nem lehet járási székhely, így Szolnok nem jöhet számításba, más város pedig nincs a közelben. Másutt azt írják, hogy úgy kell a hivatalokat kialakítani, hogy az ügyfélnek ne kelljen fél óránál többet utaznia. Ezekből arra következtetek, hogy Nagykörűben, Kőtelken vagy Tiszasülyön elképzelhető a járási hivatal egy kihelyezett egysége. Biztosat persze akkor fogunk tudni, ha az Országgyűlés megalkotta az idevonatkozó törvényeket és megjelennek a végrehajtási rendeletek is. Addig is idézek egy kis vigasztalót a honlapról, ahol több írást is olvashatnak a témában: A teljes új önkormányzati koncepciót végigvették a Belügyminisztérium és az önkormányzatokat képviselő szervezetek közötti egyeztetésen, és néhány kérdésben sikerült az álláspontokat közelíteni egymáshoz a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke, Wekler Ferenc szerint. Már nem a települések lélekszámához kötné a polgármesteri hivatal fenntartását a Belügyminisztérium mondta Wekler Ferenc. A tervek között eddig az szerepelt, hogy a kétezernél kevesebb lakosú településeken nem lehet hivatal emlékeztetett, az egyeztetésen azonban sikerült elérni, hogy egyéb, a helyi viszonyokat szem előtt tartó szempontokat vegyenek figyelembe ennek eldöntésekor. Ilyen szempont lehet például a járási székhelytől való távolság, vagy a több települést kiszolgáló körjegyzőség is, amelyben látok némi esélyt a hivatal megtartására Nagykörűben. Dr. Varga Zoltán körjegyző 77 szervezet is kiáll az ÉLELMISZER ÁFA csökkentés mellett! kistermelői érdekképviseletét és az egészséges, hazai, helyi termékek piacrajutásának A elősegítését felvállaló hazai szervezetek támogatják az élelmiszerágazat szereplőinek azon törekvését és javaslatát, ami az általános forgalmi adó (ÁFA) 5 százalékra csökkentését tűzték ki célul a jelenlegi 25% helyett június A Hazai termékek és a hazai termékek értékesítését felvállaló kereskedelmi egységek is versenyhátrányban vannak az import termékekkel szemben, illetve az import termékeket értékesítő kereskedelmi egységekkel szemben. Ez ellehetetleníti a tájboltok üzleti megtérülését és ezzel akadályozza a létrejöttüket is. A sokszor alanyi jogon ÁFA-mentes kistermelő, amikor kereskedelmi egység felé értékesíti a termékét, akkor a kereskedelmi egység 25% ÁFA terhet rögtön rá kell tegyen, ezen kívül rakódnak rá még a rezsi költségek, munkabérek, és a tisztességes nyereség (jó esetben). Mivel a fizető képes kereslet hazánkban jelenleg sajnos alacsony, így a magasabb beltartalmú, értékesebb kisszériás termékeket, az ár és az ÁFA többlet miatt is, csak szűk fogyasztói réteg tudja napi szinten megvásárolni. A szomszédos Ausztriában egy-egy gazdabolt, tájbolt 15-25%-os árrés képzéssel virágzó vállalkozás, a fogyasztók napi beszerzéseinek helyszíne, és turisztikai attrakció is. Nagy örömmel fogadtuk a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 címmel társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyagot és az abban megfogalmazott célokat. A Koncepció említi a problémák között az élelmiszerágazat 25%-os ÁFÁ-ját, ami más stratégiai célokat is veszélyeztet. A közétkeztetési reform, szintén árérzékeny, így hiába szeretnénk kis környezeti terhelésű (helyi), egészségesebb (magas beltartalom, kímélő gazdálkodási mód) és vidéki gazdaságot fejlesztő alapanyag ellátást megvalósítani a közétkeztetésben, ha a jelenlegi ÁFA-körbe sorolás (a bemeneti és kimeneti oldalon) ezt a célt nem szolgálja. Emiatt a silány, importtermék az ÁFA miatt (is) mindig árelőnyben lesz. Az 5%-os ÁFA miatti költségvetési hiányt pótolhatja majd az ÁFA trükköket alkalmazó egyes nagy vállalkozások ez irányú befizetési többlete, mert talán 5%-ért már nem lesz érdemes a milliárdos ÁFA trükköket bevállalni. Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete (MGE) nevében dr. Szalay István jelezte, hogy a hazai nemesítésű és fenntartású haszonállatfajták tenyészállataira vonatkozó ÁFA mértéke akár 0%-ra is csökkenhető. Ez jelentősen növelhetné a tenyészállatforgalmat és tartást, ami a végtermék-előállítás egyik meghatározó feltétele. További információk: Szabadkai Andrea Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET) elnökségi tagja; Munkánkat támogatja az ACCENTURE Kft. Képességek a sikerért pályázata

7 Aszály sújtotta a cseresznyét is F agykár ugyan nem volt a nagykörűi cseresznyésben, de a tavaszi aszály miatt a gyümölcsszemek egy része lehullott, így közepes termésre számíthatnak a gazdák. Mondják, a májusi eső aranyat ér, ez így is van, hiszen minden kultúrának jól jött a mintegy 30 mm-es csapadék. A cseresznye és meggy nagyra nőhet, bár még sokat alszik kint a termés. A növényvédelemnek nagy szerepe lenne, de az elaprózott birtokszerkezet miatt nagyon nehéz egy-két tisztességes permetezést megvalósítani (ez már hosszú évek óta gond), pedig nagy szükség volna rá. Ez veszélyeztetheti az exportot is, hiszen jó növényvédelem mellett a szebb és jobb cseresznyéért magasabb árat kaphatnának a gazdák. A falu lakosságának nagy szüksége lenne egy jó termésre, egy tisztességes bevételre, hiszen van aki ebből él, másoknak pedig ez jelentheti a plusz jövedelmet. Nagykörű már régóta kezdeményezi, hogy az ilyen gyümölcstermő helyekre terjesszék ki a hegyközségi törvényt, így a hegybíró cseresznye, vagy meggybíró elrendelhetné a növényvédelmet, azt mikor és hogyan végezzék el. Ez segíthetne az olyan gyümölcsösöknél, ahol sok tulajdonos van. A hegyközség a magyar bortermelés szerveződésének hivatalos alapegysége, köztestület, amelyet egy (vagy több) település bortermelői hoznak létre és amely a minőségi bortermelés védelmében szabályozza és szervezi a hozzá tartozó területek termelését és kereskedelmét. A hegyközség feladatai: -szakmai területek összehangolása; -érdekvédelem, tanácsadás; -tulajdonvédelem; -hatósági feladatok. A hegyközség legfontosabb feladata a terület arculatának kialakítása, az eredet- és a minőségvédelem. Szabályozza a szőlőtelepítés terméshelyeit, a fajtákat és egyéb előírásokat alkot. A hegyközség választott operatív feje a hegybíró. Ő adja ki a származási igazolást a megtermelt bormennyiségekről, amelynek alapján a bor eredete ellenőrizhető. Illegális hulladéklerakók felszámolása Nagykörű településen K H A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatának célja, hogy a közterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladéktelepek felszámolásra (hulladék felszedés és kezelés, ártalmatlanítás), megszüntetésre kerüljenek. A hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása a pályázatban támogatott komplex programok segítségével valósuljanak meg. Nagykörűben a pályázati program során a település bel és külterületén 10 helyszínen valósul meg az illegális hulladéklerakók felszámolása, és a megtisztított területen a növénytelepítés is megtörténik. A hulladékkezelési szokásaink megváltoztatásához a példamutatást, a tájékoztatást már a gyermekkorban el kell kezdenünk. Az Önkormányzat a helyi általános Iskolával közösen szervezett programmal valósítja ezt meg. A felvilágosítást felnőtt korban sem hanyagolhatjuk el. Néhány jó tanács a hulladékgyűjtési szokásaink megváltoztatásához: A szelektív hulladékgyűjtés egy olyan lehetőség, mely során a csomagolási hulladékok külön-külön gyűjtve újrafeldolgozásra (újrahasznosításra) kerülnek. Újrafeldolgozás során az adott csomagolást másodnyersanyagként hasznosítják, anyagában dolgozzák fel. Ekkor eredeti funkciójuk módosul, vagy egészen megváltozik (például pillepalackból polár pulóver készül). Az anyagok újrafeldolgozásával jelentős mennyiségű elsődleges nyersanyagot takaríthatunk meg, ami a környezet szempontjából mindenképpen kedvező. Nagykörűben a pillepalackokat és a használt elemeket tudja a lakosság szelektív hulladékgyűjtőbe elhelyezni. Az alábbi listában felsorolt, szelektíven gyűjtött hulladékokat a Szolnokon működő két hulladékudvarban lehet elhelyezni: - Étolaj, motorolaj, fém-, papír-, műanyag-, elektronikai- és zöld hulladék Hulladékudvar I Szolnok, Széchenyi krt. (Alfa-Nova mellett) Tel.: (+36) 20/ Hulladékudvar II Szolnok, Felső Szandai rét (CORA mellett) Tel.: (+36) 20/ Komposztálás- A háztartási szemét jelentős részét zöld hulladék alkotja, egy hétköznapi szemetes edény valóságos kincsesbánya ilyen szempontból. A kertből, konyhából kikerülő szerves anyagok zöme hazánkban jelenleg még a kukákban végzi, pedig számos szempontból jobb lenne, ha a lenyírt fű, gyümölcshéj, növényszárak és társaik komposztálás révén visszajutnának az élő környezet körforgásába. Kevesebb szerves - tehát a növények számára hasznossá alakítható - anyagot nyelnének el az égetők és a lerakók, műtrágya helyett természetes tápanyag utánpótláshoz jutnának a növények, csökkenne a hulladék mennyisége s így - ideális esetben differenciált szemétdíjjal összekötve - alacsonyabb lehetne a szemét elszállításáért fizetendő díj, elkerülhető lenne az ősszel tömegesen jelentkező avarégetés jelensége is. Az illegális hulladék újratermelődésének megakadályozásához a lakosságnak a szervezett szemétszállítást kell igénybe vennie. Az önkormányzat a település több kereskedelmi egységében biztosítja a lakosság részére a hulladék elszállításához szükséges speciális hulladékgyűjtő zsákok megvásárlását. A hulladék elszállítását végző szolgáltató csak a speciális hulladékgyűjtő zsákokban kihelyezett hulladékot köteles elszállítani. A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen heti egy alkalom, kedd 7-14 óráig. A 60 l-es hulladékgyűjtő zsák ára : 396 Ft, A 120 l-es hulladékgyűjtő zsák ára: 649 Ft A hulladék elszállításával kapcsolatos gyakorlati kérdéseivel Önkormányzatunknál Tóta Bélánéhoz (06-30/ ), a hulladékkezelési rendelettel kapcsolatban a település jegyzőjéhez Dr. Varga Zoltánhoz (06-56/ ) fordulhat június 7

8 NAGYKÖRŰ A SZEGÉNY EMBER TEHENE - TARTJA A KÖZMONDÁS Tehén helyett kecske Mostoha körülmények között is tartható, rendkívül élénk, érdeklődő, a környezetéhez kiválóan alkalmazkodik. A kecske az egyik legjátékosabb haszonállatunk. A kecskegida (vagy gödölye) talán a legkedvesebb fiatal háziállat -gyermekekre is teljesen veszélytelen (gödölyének hívják a kis lánykecskét, míg gidának a kis fiúkecskét). A kecske (Capra aegagrus hircus) - akárcsak a juh - az egyik legrégebben háziasított állatunk. A gazdasági haszonállatok között egyedi a mindent hasznosító képessége. Olyan területek, mint a meredek kopárok, ugarok meg sem kottyannak neki. Nagy területet bejár, mozgásigénye is óriási. A kecske a testtömeghez viszonyított tejtermelésben az élen áll. Húsa megfelel a korszerű konyha követelményeinek. Szőre illetve bőre ipari nyersanyag. Még a trágyája is értékes. A kecskét célszerű legeltetni - így a gazda és az állat is jól jár. Ha nincs mód a legeltetésre, takarmányozása is megoldható. Napi 2-3 kg szárazanyagot igényel. Azonban a közhiedelemmel ellentétben a kecske, válogatós, az egyféle takarmányt hamar megunja. Valamikor elég sok tehén, kecske és juh is volt a faluban a gazdáknál. Ma sajnos egészen más a helyzet. Tehén nincs kivéve az rt.-t juh alig, és kecske úgyszintén, pedig ez utóbbi lehetne a szegény ember tehene, ahogy a mondás is tartja. Varga György 2009 decemberében hozta létre egy barátjával az ELKETEJ Kft-ét annak érdekében, hogy minél jobban feldolgozott termékekkel léphessenek ki a piacra. Ehhez először az állományt kellett bővíteni, hogy minél több kecsketej álljon rendelkezésre. Ma már a több mint száz kecske és szaporulata a reggeli és esti fejéssel naponta 200 liter tejet ad, amit most még eladnak. A cél a napi 300 liter, ami már itt helyben lesz feldolgozható, hiszen a tervek az üzem építésére elkészültek, tart a hatósági engedélyeztetés és ha minden rendben lesz, akkor hamarosan elkezdődik az építkezés. Azt szeretnék, ha már az idén munkába állna a feldolgozó, így nem kell nyomott áron értékesíteni a tejet. Az is egyfajta megoldás lehet, hogy tejadagoló berendezéseket vásárolnának és azoknál mindenki annyi tejet vásárol, amennyire szüksége van, hiszen a kecsketej iránti kereslet egyre nő. Előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egy nagy üzletlánccal, ha sikerül, akkor 3 fővárosi bevásárló központjukba már elhelyeznének egy-egy ilyen június berendezést. Nem mindegy, hogy háromszor annyit kaphatnának így a tejért. Varga György megkínált egy pohár itallal is, ami joghurt állagú, kissé savanykás, de nagyon finom. Ez lehet majd az ELKETEJ zászlóshajója. Az ember már az ősidőkben felismerte akecsketej hasznosságát a táplálkozásban. Magyarországon is több generáció nőtt fel kecsketejen. Mivel a kecske a tejjel biztosan nem terjeszti a TBC kórokozóját - úgy mint a tehén -, így a tej hőkezelése előtti korban a kecsketej fogyasztás volt a betegség elkerülésének legbiztosabb módja. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy teje rendkívül értékes. Könnyen emészthető, vitaminokban (A-, E-, K-, és C-vitamin), ásványi sókban gazdag, létfontosságú aminosavakkal bőven ellátott nagy értékű tápanyagforrás, amelynek óriási jelentősége van a modern, egészséges táplálkozásban. Ennek köszönhetően a világ kecskeállománya az utóbbi 15 évben 150 millióval nőtt. A kecsketej finom édes és tápláló, véd az allergia ellen, fertőtlenít és erősíti az immunrendszert is. Vitamin- és ásványi anyag tartalma szinte az anyatejével vetekszik. Kellemesen lágy íze, közismerten magas beltartalmi értéke miatt sokan szívesen állják ki reggelente akár a méteres sorokat is a piacokon, ahol termelői pultokon mérik a finom, friss kecsketejet. És nagyon jól teszik, hiszen kiválóan alkalmazható immunterápiás céllal is. A mezőn legelésző kecske allergén növényeket is elfogyaszt, és azokat megemésztve a kórokozók gyengített formában vannak jelen tejében, ezért homeopátiás hatásánál fogva a pollenallergia kialakulása ellen is védettséget biztosít. Magas A-vitamin tartalmának köszönhetően jótékony hatással van a pajzsmirigy működési zavaraira. A szépségápolásban is igen kedvelt használata, számos kozmetikai szer alapanyaga a kecsketej. A sajtoknak egy egészen különleges csoportját képezik. A kecskesajt készítése ma is főleg kis kézműves sajtműhelyekben, vagy parasztgazdaságokban történik. Kecskesajtot sok országban (Hollandia, Németország, Svájc, Ausztria, Spanyolország, Olaszország, Közel-Kelet) készítenek, de legnagyobb számban és sokféleségben leginkább Franciaországban. Áttekinthetetlenül sokféle fajta és változat létezik. Kísérlet képpen már helyben is készítenek sajtokat. Reméljük, hamarosan Nagykörűben is válogathat és vásárolhat ki-ki kedve és tehetsége szerint akár tejet, akár sajtot.

9 Szociális földprogram A szociális földprogram célja, hogy segítse a szociálisan hátrányos helyzetű családokat megélhetését, életminőségük javulását, továbbá növelje az önálló egzisztenciateremtés esélyeit. Olyan családokat céloz meg a program, akik mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élnek, de a mezőgazdasági termeléshez mégsem rendelkeznek megfelelő háttérrel. A program kedvezményes szolgáltatásokkal, juttatásokkal például természetbeni szociális szolgáltatás - lehetőséget teremt a háztáji jellegű mezőgazdasági kistermelésre és állattartásra. Emellett az egyéni, közösségi, valamint hátrányos helyzetű családok munkára történő aktivizálását célozza meg a helyi erőforrások kihasználásával. A célcsoportot a tartósan munkanélküliek, az alacsony jövedelmű háztartások, a sokgyermekes családok, az idősek, a megváltozott munkaképességűek és a romák jelentik. A helyi szociális földprogramot működtető szervezetek döntő többsége települési önkormányzat vagy azok társulásai. A programok ötödét viszont szociális célú közhasznú szervezetek működtetik. Ez utóbbiaknál példaként kiemelhetőek az alapítványok és a nonprofit gazdasági társaságok. A településeken a szociális földprogram a helyi szociális ellátórendszer részévé vált. Az évi III. törvény 47. paragrafusa szerint a családi gazdálkodás támogatása a természetbeni szociális ellátás. Az önkormányzat rendeletet alkot a program működéséről, a kedvezményezettség feltételeiről, a részvevők kötelezettségeiről és jogairól. A hátrányos helyzetű családok pedig egyénileg kötött szerződések alapján juthatnak hozzá a program által biztosított juttatásokhoz. Alapelv a többszörösen hátrányos helyzetű gyakran tartósan munkanélküli családok aktivizálása, mégpedig oly módon, hogy a program a saját megélhetésüket kiegészítő munkavégzést teszi lehetővé. Erre vezethető vissza, hogy elsősorban kézimunka igényes növénytermesztés, és jelentős idő-ráfordítást igénylő kisállattartás támogatása a cél. További alapelv, a családok önsegítő képességeinek és munkavégző készségeinek megerősítése a foglalkoztatási esélyek növelésének érdekében. A hátrányos helyzetű családok a program által biztosított eszközrendszerhez illeszkedő képzéseket kapnak, szükség esetén mentális gondozásban részesülnek. Az egyének és a családok célzott szociális segítségnyújtását, differenciált, a szükségleteknek megfelelő szolgáltatások biztosítását is szem előtt kell tartani. Szintén az alapelvek között szerepel a helyi erőforrások optimális kihasználása a gazdálkodási folyamatban. A szociális földprogramot aktív szociálpolitikai eszköznek nevezik, mert maguknak a kedvezményezetteknek is hozzá kell tenniük valamit, így aktivizáló, munkára nevelő, új értéket teremtő tevékenységekkel jutnak többletjövedelemhez (szemben pl.: a segélyezéssel, mint passzív szociálpolitikai eszközzel). Elősegíti az egyéni vagy családi tevékenységet, melynek eredménye pénzben vagy fogyasztásra alkalmas termékben jelentkezik a kedvezményezetteknél, így jelentős mértékben hozzájárul a vidéki térségekben élő hátrányos helyzetű családok, háztartások megélhetési biztonságához. A szociális földprogram tartalmában olyan helyi tevékenység, amely a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, de mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem rendelkező, - vagy azt szűkös mértékben ugyan bíró, de azt hatékonyan kihasználni nem képes - szociálisan hátrányos helyzetű, rászoruló családok számára juttat termelőeszközöket, alapanyagot, vagy mezőgazdasági szolgáltatásokat, azzal a céllal, hogy lehetővé (vagy hatékonyabbá) tegye számukra az önfogyasztásra, vagy kiegészítő jövedelemszerzésre irányuló mezőgazdasági kistermelést. A program hatásaként a pénzbeli segélyek csökkenése általában nem számszerűsíthető, de a programok nagyban hozzájárulnak a kedvezményezett, hátrányos helyzetű családok megélhetési gondjainak enyhítéséhez. Szintén kevésbé mérhető az a hatás, amelyet a résztvevők mentális állapotára fejt ki a program: a hasznosság tudata, az önbecsülés növekedése, a családról való gondoskodás képességének tudata jelentős tényező. Nagykörűben az idén is folytatódik a program hez képest bővült a létszám, ami most eléri a 13 családot. Ebben az évben már kaptak: - Syngenta Adománylavina program keretében vetőmagokat (burgonya, káposzta, karfiol, póréhagyma, paradicsom), vegyszereket (amelyet szakember juttat ki). - Az Önkormányzat jóvoltából vetőmagokat (bab, sütőtök, saláta, sóska, pasztinák, kapor, kel- és fejeskáposzta, karfiol). Ezen kívül 10 család 10 tyúkot és 10 kg tojótápot kapott (családonként). A tyúkokat két évig kell nevelniük, így tojást nem kell venniük ez idő alatt június 9

10 NAGYKÖRŰ SAJTÓKÖZLEMÉNY SAJTÓKÖZLEMÉNY ÉAOP-5.1.2/D Nagykörű mentesítetlen településrészének csapadékvíz elvezetése Nagykörű Község Önkormányzata sikeresen pályázott a település mentesítetlen településrészein a biztonságosan üzemelő csapadékvíz-elvezető hálózat kialakítására az ÉAOP D2 pályázati kiírás keretében. A beruházás teljes költsége Ft, az elnyert támogatás összege Ft. A fejlesztés célja, hogy a szakszerű kivitelezés és a megfelelő üzemeltetés hosszútávon biztosítja a kármentes csapadékvíz-elvezetést az érintett területekről Nagykörű Községi Önkormányzat 5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ÉAOP-5.1.2/C Nagykörű hulladéklerakó rekultivációja Nagykörű Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Észak-Alföldi Operatív program keretén belül ÉAOP C Település szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja tárgyú felhívás keretén belül a nagykörűi hulladéklerakó rekultivációjára. A beruházás teljes költsége Ft, az elnyert támogatás összege Ft. A fejlesztés célja Nagykörű településen a felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja. A felhagyott hulladéklerakó rekultivációja a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében szükséges. A fenntartható fejlődés céljainak megvalósítása értelmében a település Önkormányzata olyan rövid és hosszú távú intézkedéseket kell, hogy megvalósítson, amelyek biztosítják a kialakult szennyeződés mérséklését a környezeti károsodások felszámolását. Nagykörű Községi Önkormányzat 5065 Nagykörű, Május 1. út 1. TÁMOP / Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban Ceruzamese rajzpályázat A nagykörűi Önkormányzat Mesék szárnyán rendezvénysorozatában hirdette meg 3-10 évesek részére rajzpályázatát. Az első korcsoportban (3-6 éves korig) azok a gyerekek vehettek részt, akiknek szüleik elolvasták a felkészülésre ajánlott meséket: A kiskakas gyémánt félkrajcárja és a Három pillangó című meséket. A pályaműveket színes ceruzával kellet elkészíteni. Nehéz dolga volt a zsűrinek, végül az első három helyre Balázs Fanni, Mozsár Vanessa és Moldvay Csenge munkáit ítélte. Színek meséje rajzpályázat rajzát pedig különdíjra. A 9-10 évesek között Gazdag Adrienn, Tóth Kornél és Márkus Martin végzett a dobogón, Varga Róbert pedig különdíjat kapott. A zsűri tagjai: Tóta Ferencné, Németh Edit és Lőrinczné Szilágyi Judit. Mesedélután A Mesék szárnyán programsorozatban 6-10 éves korúaknak mesemondó vetélkedőt hirdetett az Önkormányzat. A nagy mesék, mesemondások ideje soha nem jár le A 6-10 éves korosztályban színes ceruza és zsírkréta technikát lehetett alkalmazni. Ebben a korosztályban már saját maguk olvasták el a pályamunkákhoz témát adó meséket: Az állatok nyelvén tudó juhász és Három kívánság című meséket. A zsűri dolga itt sem bizonyult sokkal könnyebbnek, mint az első korosztályban, hiszen 26 pályaműből kellett a legügyesebb rajzokat kiválogatni. A 7-8 évesek közül az első három helyre Romhányi Előd, Veres Ágnes és Mozsár Zsigmond műveit jelölte a zsűri, Tóta Nóra június

11 szerencsére. A mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a borzongásra, a csodák átélésének élményére. A mese ugyanakkor rendkívül hasznos és nélkülönözhetetlen a gyermek fejlődése szempontjából, hiszen annak segítségével gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget. A mesemondás jelentősége abban rejlik, hogy a mesékből átvehető viselkedésmintákkal azonosulva tanulhatják meg a másokért való felelősségvállalást és azt, hogy a boldogság csak személyes erőfeszítés révén érhető el. A verseny témája a gyerekek által választott bármelyik magyar népmese volt. A hallgatóság és a zsűri külön örült annak, hogy a 13 versenyző nem választott egyforma mesét. Az értékelés két korosztályban történt, a 7-8 évesek közül Gyetvai Dorina, Bozóki Barbara és Balogh Ilka; a 9-10 évesek közül Tóth Kornél, Varga Róbert és Farkas Bianka került fel a dobogóra. A zsűri tagjai: Sziráki Sándorné, Veresné Németh Judit és Surányi István. Időutazás Nagykörűben A pályázat Itthon-otthon vagyunk rendezvénysorozatának helytörténeti vetélkedőjét május 13.-án rendezték meg. A verseny témája Nagykörű története, a felkészülést Sziráki Sándor Kürü című könyve segítette. 6 csapat mérte össze tudását és ismereteit szülőfalujáról. Előzetes feladatként minden csapat a Nagykörű szobrairól készítendő tablót választotta. Az elméleti feladatok mellett a tornateremben mozgalmas ügyességi feladatok pezsdítették fel a hangulatot: volt mocsárjárás, menekülés a török elől, futárszolgálat, cseresznyefa csemete gyűjtögetés, burgonyaültetés. A zsűri a verseny végén kihirdette az eredményt, mely szerint az első helyezett csapat tagjai: Bozóki Boglárka, Berényi Viktória, Nyeső Bernadett, Kohári Dominik; a második helyezett csapat tagjai: Balogh Benedek, Bálint Alex, Lévai Gábor; a harmadik csapat tagjai: Simon Szandra, Muntyán Alexandra, Dobó Dia, Pongrácz Martin. Tini-Dili Májusban ért véget a 12 alkalommal megrendezett foglalkozássorozat, amely éves fiatalok számára nyújtott segítséget az olvasási és tanulási nehézségek leküzdéséhez, az értő olvasás és helyesírás fejlesztéséhez. A foglalkozások eredményességét kétfordulós vetélkedőkön mérték le a résztvevő gyermekek. A évesek között Rácz Gábor, Demény Cintia és Barkóczi Fruzsina végzett a dobogón, míg a évesek között Farkas Mária, Burai Bettina és Papp Andrea. A kitartás és a szorgalom meghozta az elvégzett munka örömét és a vaskos feladatgyűjtő mappa mellé nyeremények is kerültek. A foglalkozásokat Baloghné Kollár Judit fejlesztőpedagógus vezette május 17. A szeretet rendje a családban Dr. Agócs Gabriella p szihiáter szakorvos előadása A Bert Hellinger által létrehozott családállítás képes megmutatni azokat a generációk óta ható tényezőket, nehéz sorsokat, kötődéseket, sorsátvállalásokat, fogadalmakat, félelmeket, amelyek jelen vannak az adott családban, és befolyásolják az abban élő emberek életét, sokszor anélkül, hogy azok tudnának erről. Hellinger megfigyelései szerint a közös családi lélekben törvények uralkodnak, melyek ha megsérülnek, generációkon keresztül hatnak a család tagjaira. A szeretet rendjeinek nevezte el ezeket a törvényeket. A családfelállítás a családi lélekben uralkodó törvények felismerése és elismerése. Heilinger munkásságának célja, hogy az egyén a sorsában felismerje a lehetőségeit, felszabadítsa saját magát és teljesebbé tegye az életét. Megfigyelése szerint a kényszersorsot mi magunk vállaljuk fel odatartozásunkból fakadó tudattalan szeretetünkkel. Mintegy hűtlennek éreznénk magunkat, ha nem vállalnánk fel a nehéz sorsot. A népünkhöz, a klánunkhoz, a családunkhoz, a szüleinkhez való tartozás tudattalan szeretete kényszerít önsorsrontó cselekedetekre. Az előadáson a módszer kialakulásával és működésével ismerkedhetett meg az érdeklődő. Alkalom adódott arra is, hogy kipróbálják a családállítás módszerét. Könyvajánló: Gunthard Weber: Kétféle boldogság, Bert Hellinger: Felismerni, ami van, Bert Hellinger: A forrás nem kérdi, merre visz az útja Bertold Ulsamer: Gyökerek nélkül nem lehet repülni május 23. Fű alatt a kábítószerkérdés Palotai Judit szociálpedagógus Napjainkban szinte minden, ami az emberi és családi kapcsolatokat rombolni csak képes, az mind összefogott és hadat üzent a fiataloknak! Ebben a felfordult világban nagyon könnyű olyan utat választani, amelynek az első lépcsői rózsaszín köddel, soha át nem élt boldogságérzettel vannak kikövezve. A fiatalok felnőtté válása pont olyan, mint egy csata harcmezőn! Az összecsapás elkerülhetetlen, de felkészületlenül csatába küldeni, majd tétlenül szemlélni pusztulásukat alig-alig más, mintha mi hajtanánk végre a halálos ítéletüket! A fiatalok személyes sorsáról, az emberek döntő többsége által észre sem vett, alábecsült, vagy félreértett, sőt, sokszor gyakorlatilag teljesen ismeretlen okok döntenek. Sajnos arra a kérdésre, hogy mi a megoldás a kábítószer használat megakadályozására, nem kaptunk választ, de a megelőzéshez az egyetlen lehetőségünk, hogy szeretetteljes családban neveljünk gyerekeket, aki bízik bennünk, hozzánk fordul, ha problémája van, segítséget kérhet. Az előadás témájához szorosan kapcsolódik Sinkáné Sinka Rita: Kővirág -A drogpokol hétköznapjai című könyve, amely a szerhasználó oldaláról mutatja be a drogélvezők életét június 11

12 NAGYKÖRŰ TÁMOP-3.3.5/A-08/ TANODA április 15. A Tanodában immár a harmadik Családi napot rendezték meg A húsvéti ünnepek jegyében kezdődött a készülődés a tanodai családi napra. A Tanoda növendékei elkészítették meghívóikat a családjuk két tagja részére. A Tanoda működésében segítséget nyújtó felnőttek is kaptak meghívót; Nagyné Baráth Ágnes a helyi Általános Iskola igazgatója, Dr. Varga Zoltán a település jegyzője és a Színház szervezője, Gregor Józsefné a Családsegítő központ vezetője és Rácz Gábor a CKÖ elnöke. A délutánt a színjátszók előadása nyitotta meg, akik Arany János Fülemile című darabját adták elő. A nagyközönség már többször is láthatta az előadást, de a családtagok előtt most játszottak először, nem kis lámpalázat okozva ezzel az ifjú művészeknek. Az előadás most is nagyon jól sikerült. A műsor után kezdődött a fiúk-lányok-szülők sportvetélkedője. Az izgalmas versenyen minden győzelemért csoki tojás volt a jutalom. A vetélkedő végét a nagy sikert aratott dekázó verseny zárta. A vidám hangulatú délután étkezéssel és beszélgetéssel ért véget április 30. Kirándulás Budapestre Szombat délelőtt Budapesten a Csodák palotája várta a Tanoda növendékeit. A létesítmény rászolgált az elnevezésre, hiszen mindenki találhatott magának valami csodálatos felfedezést a minket körül vevő világból. A gyerekek egyaránt kipróbálták az ügyességi és a szellemi játékokat is. Nagyon jól érezték magukat a diákok, így nem csoda, hogy gyorsan eltelt az itt töltött két és fél óra. Az ebédet a Millenáris Parkban fogyasztották el. A Pesti Színházhoz vezető utat buszos városnézéssel gazdagították, megtekintették többek között a Parlament épületét, a Tudományos Akadémiát, a Gellért hegyet, Budapest legnagyobb hidait, a Királyi várat, a Szabadság szobrot. A Színházban 3 órakor kezdődött az Osztrigás Mici című előadás. A három felvonásos vígjáték kellemes szórakozás volt a gyerekeknek, nagyon sokat nevettek, élvezték a vidám darabot. Megismerkedhettek ezzel a színházi műfajjal is június

13 A Nagykörűért Alapítvány és a évi egyszerűsített éves beszámolója az alábbiak szerint alakult: MÉRLEG Nagykörűért Alapítvány év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes b c d e Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati társadalombiztosítási továbbutalási célú egyéb támogatás Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati társadalombiztosítási továbbutalási célú egyéb támogatás ÖSSZES BEVÉTEL (1.± ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( ) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.) Adófizetési kötelezettség TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C.-D.) június 13

14 NAGYKÖRŰ MÉRLEG Nagykörűért Alapítvány év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes b c d e 1 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati társadalombiztosítási továbbutalási célú egyéb támogatás Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati társadalombiztosítási továbbutalási célú egyéb támogatás A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.± ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( ) C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.) D. Adófizetési kötelezettség E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C.-D.) június

15 A Petrovay iskola hírei szülődött az utazásra. Szorgalmasan megtanulták a különböző népek játékait, melyeket ki is próbálhattak a külföldi tartózkodás alatt. A két tanuló egy kedves török családnál lett elszállásolva, ahol gyakorolhatták angol nyelvi tudásukat és ismerkedhettek a nép kultúrájával és szokásaival. A szakmai program mellett csodálatos helyeken jártunk, nagyon finom helyi specialitású ételeket kóstolhattunk. A programban helyet kapott Burdur múzeumának meglátogatása. Lábunkat áztattuk a Pamukkale vizében. Meglátogattunk egy érdekes barlangot. Barangoltunk a Sagalassos kövei, szobrai és régi megmaradt épületei között. Köszönjük a lehetőséget, mely felejthetetlen élményt nyújtott számunkra! ÓVODA-ISKOLA SPORTNAP Május 13-án rendeztük meg az iskolai Sportnapot. A rendezvényre meghívtuk a legkisebb, már futni tudó óvodásokat is, és természetesen a szülőket. L et s play together! Törökország - Burdur A Let s play together! Játsszunk együtt! c. pályázat keretében az iskola negyedik osztályos tanulói közül 2 fő eljutott a Törökországban található Burdurba május 2-8-ig terjedő időszakban. A gyerekeket Kádár Violetta és Mári Noémi pedagógusok kísérték el az útra. Rabi Viktória és G. Nagy Péter nagy izgalommal ké- Nagy izgalommal vártuk intézményünkben április végén a kedves szülőket és az óvodás gyerekeket az iskolai beiratkozás alkalmával. 27 kis csillogó szemű óvodás jelent meg szüleivel az iskolában. A bátrabbak egy rajzot is készíthettek Iskolába készülök című pályázatunkra. Ezt követően május 12-én megtartottuk az első szülői értekezletünket. Május 18-án nagy örömmel fogadtuk az érdeklődő óvodásokat az első osztályosok nyílt tanítási óráján. A gyerekek vidám hangulatban együtt oldották meg a feladatokat az elsősökkel. Énekeltek, számoltak, mozgással kísért verset tanultak. Május 27-én az alsós pedagógusainknak lehetősége volt ellátogatni az óvodába a Süni csoport egy foglalkozásának a megtekintésére. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kölcsönös együttműködés lehetővé tette, hogy megkönynyítsük az óvodások számára az iskolába lépés és átmenet pillanatait. Óvodások az iskolában A lányok és a fiúk külön korcsoportonként mérték össze tudásukat különböző futótávokon. Nagyon nagy lelkesedéssel vágtak neki a tanulók a köröknek. Az első hat helyezett oklevél jutalomban részesült. Két kiemelkedő eredménye volt a futóversenynek az ovis lányok és fiúk 200 méteres versenye, és az anyukák 200, illetve az apukák 300 méteres futóversenye. Volt még osztályok közötti kötélhúzó-verseny, de összemérte az erejét a tanári kar és a szülők csoportja is. Az utóbbi viadalnak igazságos döntetlen lett az eredménye. A szülők megismerhették és játszhatták is a tanulók körében népszerű régi játékot, a métát. A sportnap finom ebéddel zárult. Úgy gondolom, hogy mindenki győztesnek érezhette magát, aki részt vette ezen a jól sikerült sportrendezvényen. VIZSGÁK Iskolánk nyolcadikosai szerencsésen túl vannak a szokásos év végi vizsgáikon. Május 2-án természetismeretből, május 10-én magyar irodalomból, május 18-án történelemből, május 31-én pedig matematikából bizonyíthatták tanulóink, mit tudnak június 15

16 NAGYKÖRŰ Cseresznyevirág óvoda Húsvét Jeles-napokhoz, néphagyományokhoz hűen ünnepeltük meg a húsvétot. Minden csoport süteményt készített, s megvendégelték egymást, komatálat kínáltak. Közösen énekeltek, verseltek, a fiúk meglocsolták a lányokat. Komaágakat-, valamint tojásokat festettek különböző technikákkal. Zenés délutánt tartottunk, melyet Tóth-Pál Zoltán és Hódos Szilvia fellépésével tettünk hangulatossá, emlékezetessé. Pünkösd Pünkösd jeles napjaink egyike, zenés ünnepi délelőtt keretében, ügyességi játékokat, versenyeket szerveztünk a gyerekeknek. Megválasztottuk a pünkösdi királyt és királynét, s a délelőtt pünkösdi mulatsággal ért véget. GyerekszÌ j Levegő Ha kinyitom az ablakot, mi történik? Bejön a betörő! Sebesülés Nekem van egy varrásom, lemorzsolta valami! Óvodai beiratkozás június

17 Jeles napok JÚNIUS 24. Keresztelő Szent János napja vagy szent iván-nap Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. A szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt. JÚLIUS 2. Sarlós Boldogasszony napja A nap elnevezése utal az aratás egykori módjára, amikor még a nők arattak sarlóval. Tápén e hagyomány emlékére ezen a napon gyógyfüveket vágtak le sarlóval, amit azután megszenteltettek. Szokás volt az aratás szertartásos megkezdése is, hogy azután másnap ténylegesen hozzáfogjanak a munkához. Például Szil faluban (Rábaköz) elmentek a misére, az aratószerszámokat a templom falához támasztották. Ezután kimentek a földekre, a búzában vágtak egy rendet, majd hazamentek. Elszórt adatok utalnak arra, hogy ezen a napon is tilos volt a kenyérsütés, például Zagyvarékason, Doroszlón. JÚLIUS 22. Mária Magdolna napja JÚLIUS 20. Illés napja E napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy a vihar szétveri vagy a villám felgyújtja az asztagot, a kazlakat. Volt olyan hiedelem is az Ormánságban, hogy akin Margit vagy Illés napján varrt ruha van, abba belevág a villám. Szokás volt a kislányok hajából ezen a napon egy keveset levágni, hogy még hoszszabbra nőjön. A bácskai Felsőszentivánban sütőlapátra ültetve vágtak le a hajból, amit titokban ástak el, nehogy rontani lehessen a hajszállal. Szeged vidékén nem tartották Mária Magdolna napját sütésre, mosásra alkalmasnak. Szajánban egyenesen tiltották e munkákat. Időjárásjósló hiedelem is fűződik e naphoz. Kiskunfélegyházán úgy hitték, esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna siratja a bűneit június 17

18 NAGYKÖRŰ Szabadság a Szentlélek erejével! A z idő igen gyorsan szalad. Még alig múlt el húsvét ünnepe, máris jönnek a következő ünnepek. A gimnazisták elballagtak, sőt már meg is kezdték az érettségi vizsgákat. Az óvodások is elballagtak és kacsingatnak az iskola felé. A zarándokok Csíksomlyó felé veszik útjukat, hogy imádkozzanak magyar hazánkért. Eljön Pünkösd ünnepe. Mindig nagy szeretettel várjuk. Szükségünk is van rá. A Szentlélek a megvilágosító lélek. Ahogy Jézus mondja: Eszetekbe juttatom mindazt, amit én tanítottam nektek. Mennyire jó lenne nekünk is ez a világos látás. Összekuszált világunkban pünkösd ünnepén érezzük, azt a szilárd alapot melyre lehet építeni. A Szentlélek rávilágít a feltámadt Üdvözítőre aki a sziklaalap. Aki azt mondja: veletek vagyok mindennap a világ vége- Mécses zetéig. A Szentlélek teszi ezt az ismeretet bennünk teljessé. Ő tényleg velünk maradt. Ez adja meg nekünk a belső békét, nyugalmat. Ezzel a meggyőződéssel indulunk neki a nyárnak. Hiszen itt van a küszöbön. A nyár a jól megérdemelt pihenésnek az ideje. Nem véletlen, hogy ennyi szép ünnepünk van előtte. Azt akarja nekünk ez sugalmazni, hogy a nyár különösen is Isten jelenlétének az ideje az életünkben. A lelki életben ugyanis, nincs szabadság. A nyár épp arra szolgál, hogy egy kicsit kilépve a napok forgatagából tudjunk alapozni, csendet teremteni magunkban és elmélkedni. Milyen jóleső érzés kiülni a Tisza partra és nézni a víz folyását, észrevenni a természet szépségét. Figyelni csendben horgászó embereket, kik szintén nem csak a botot figyelik, hanem lelkük rezdüléseit is. Megoldást keresnek életük problémáira a csendben. Ahogy haladnak előre életünk napjai, évei, nem is igényli az ember annyira a zajos kirándulásokat, a nagy utazásokat. Inkább keressük azt a csendet, melyben megtaláljuk kapcsolatainkat egymással, kikkel éljük napi életünket. Galsi János Plébános MEGHÍVÓ A nagykörűi katolikus egyházközség szeretettel hív mindenkit a Magdolna napi búcsú alkalmából július 23-án, szombaton este 7 órára a szentmisére és az azt követő közös szalonnasütésre. Képek az április 23.-ai Húsvéti Feltámadási Szertartásról július 24-én, a vasárnap délután 3 órai szentmisére és szeretetvendégségbe június

19 Fényúsztatás a Tiszán május 14. Este hét körül szépen gyülekeztek az érdeklődők - ahogy a helyiek hívják Jánoska körül. Galsi János plébános emlékezett Nepomuki Szent Jánosról, aki a hídon, úton, vízen járók védőszentje, a gyónási titok vértanúja, Közép-Európa egyik legismertebb szentje. Nepomuki Szent János, népünk ajkán többfelé Jánoska, Csehország patrónusa, a Jézus- Társaság egyik mennyei pártfogója, egyúttal a közép-európai, magyarországi barokk jámborság, népi vallásosság kiváltságos alakja ( ). A Nepomuki Szent János dicsérete után a résztvevők körmenetben indultak a komphoz, ahol pánsíp hívogatta a falu apraját és nagyját. Kellemesen telt az este, hiszen az idő jó volt, a gyerekek élvezték a tiszai homokot, a felnőttek pedig a jóféle ételeket sült keszeg és csevapcsicsa és borokat. Sötétedés után megjelentek a folyón a leúsztatott fények, de a jelenlévők is részt vehettek ebben, hiszen nekik is volt lehetőségük meggyújtani a gyertyákat és vízre tenni ni a virágformákat idéző papírtutajokat. Ezen az estén megtelt a komp és környéke. A helybéliek és vendégek jól érezték magukat, beszélgettek, közelebb kerültek egymáshoz, egyszóval aki ide eljött, az egy nagyon kellemes estét tölthetett a Tisza partján június 19

20 NAGYKÖRŰ A költészet napja április 11. Felismerés Ki jó vagy bennem, Ne hagyj el engem. Szeretetre méltatlan, De hűtlen sosem, E nagy zűrzavarban Nem lelem helyem. Sokat tévelygek, De visszatérek, Kérlek segíts, Ne hagyj elvesznem. Az idő halad, Ki elmegy, ki marad. Veled kellene élni, Mindig remélni, Hinni, hogy neked van igazad. Az egyéb csak maszlag, Nagy-nagy kitérő. A nagy halogatás, Önemésztő tépelődés, vajúdás, Dús álmok helyett, Meg nem érdemelt, De mindig vágyott, Tisztességes élet. A költészet napján az ország számos településén tartottak megemlékezést, koszorúzást, versmondó versenyt, felolvasást. A községi Önkormányzat és a Nagykörűi Őszirózsa Nyugdíjas Klub Költészet napi délutánja, a Fegyverneken Ezüst oklevelet nyert Nagykörűi Tanoda Színház bemutatójával kezdődött a községháza házasságkötő termében. A társulat, Arany János: A fülemile verséből készült játékát adta elő, nagy sikerrel. Dr. Veres Nándor polgármester virággal köszöntötte az idén 85 éves Nádas Erzsike költőnőt és Nádas Rózsika írónőt. Életútjukat Tótáné Pethő Rózsa és dr. Farkas Irén ismertette. Nádas Erzsébet Költő. Nagykörű szülötte, bensőséges, meleg, szeretetteljes családban nőtt fel. Szolnokon dolgozott, tanított évtizedekig. Nyugdíjas gyémántdiplomás tanítónő. Az Aranysor Íróklub alapító tagja, a Hegyaljai Alkotók Társulása is sorai közt tudhatja. A Hűség c. nagysikerű verseskötet szerzője. Törekvése az erkölcsi értékek, régi szép hagyományok őrzése, a könyv, az olvasás megszerettetése, az élő szép beszéd tanítása. Az íróklub meghatározó egyénisége. Bölcs, irányt adó szavai nélkülözhetetlenek számunkra. A költészet az életem. Kilenc éves koromban írtam első versemet. Hogy születik a vers? Én magam sem tudom, hiszen az ember nem tervezi meg előre, hogy mit akar írni. Felébredtem egy hajnalban és nem tudtam elaludni, mert egy mondat ott motoszkált a fülemben. Aludni akartam, szinte beszélgettem vele, hogy hagyjál már békén, aludni szeretnék, de csak nem hagyott. Föl kellet kelnem és még arra sem hagyott időt, hogy elővegyek egy tiszta fehér lapot, így egy újságpapírra diktálta a Felismerés c. verset. Nádas Rózsika A család egyetlen gyermeke voltam, kicsi koromtól kezdve a szüleimtől mindent megkaptam, ami a puha családi fészket jelentette. Szüleimtől kapott indíttatás sokat jelentett számomra. Neveltetésemből adódóan megtanítottak a család, a haza és a hit tiszteletére, szeretetére. Itt Nagykörűben megtaláltam felmenőim sírját a temetőben két évszázadra visszamenően. Tősgyökeres családok vagyunk. Bárhová is megyek a világban, a lelkemmel nem tudok elszakadni, itt vannak a gyökerek, a lelkem mindig idetalál haza. Még most is keresem az anyám, az apám lábnyomát, az emlékeimben itt vannak. A könyvem úgyszólván életrajz, de kitértem a család többi tagjának bemutatására is, ami szájhagyomány alapján készült a megélt történetek szerint. A könyv tükrözi a kor- és helytörténetet hat generáción keresztül. Köszönöm a sorsnak, hogy itt születtem és a szüleimnek, hogy sok szeretettel neveltek. Remélem, hogy még sok mindent át tudok adni az új nemzedéknek, hiszen a homokóra lassan lejár. Szívből kívánom mindenkinek, hogy találják meg a boldogságukat itt Nagykörűben és vigyék tovább, amit elődeik örökül hagytak. A nyugdíjas klub Arany János verseiből összeállított irodalmi műsorával fejeződött be a költészet napi megemlékezés. Mesebeli üveg-ország Mesebeli üvegkorban, Létezett egy Üvegország. Üvegből volt itt minden hegy, S üveglények birtokolták. Legszebb hegyén virágzott, Egy csodaszép üvegpalota, Kívül, belül védelmezte: Több mint száz üvegkatona. Bíborszínű üvegtrónján, Ott székelt az üvegkirály, Mesebeli birodalmát, Csodálta az egész világ. Üvegkirály díszkertjében, Üvegből volt minden rózsa, Mesebeli üvegkertész Édenkertté varázsolta. Üvegszőrű paripákat, Patkolta az üvegkovács, Az egyik ló úgy megrúgta: Elvesztette minden fogát. Készen állt a hat paripa, Mind a haton gyémántpatkó, Üvegszerszám került rájuk, A bakra ült az üveghajtó. Felnyerített mind a hat ló, Az üveghintó előállt, Jött a király testvérével, Majd, nyílt az ajtó és beszállt. Indított az üveglovász, Uralta a hat szép lovat, Üvegúton kocsikáztak, S csillogott az üvegfogat. Birtokán az üvegerdő, Koronái égig értek, Ágain az üvegszárnyú, Sas-madarak raktak fészket. Alatta az üveg-vadak, Csoportosan kalandoztak, Rét-mezején a virágok, Üveghangon harangoztak. Üvegkirály udvarában, Üvegből volt minden szolga, Dirigált az üvegmester, S ugrottak a parancsszóra. Most is ott van, szorgalmasan dolgoznak ott, Szép-életű öregek és fiatalok. Építik az üveghegyet, Segít a sok üveggyerek. Varázslatos, mesebeli üveg-ország, Elmegyünk, majd egyszer hozzád. Fogadjatok, majd vendégül, S jóbarárok leszünk végül június

NAGYKÖRŰ. KIÁLLÍTÁS 2011. február 22.-március 8. Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 6. Kóka Galéria Családi-vonás Tóták Budapesten

NAGYKÖRŰ. KIÁLLÍTÁS 2011. február 22.-március 8. Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 6. Kóka Galéria Családi-vonás Tóták Budapesten NAGYKÖRŰ KIÁLLÍTÁS 2011. február 22.-március 8. Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 6. Kóka Galéria Családi-vonás Tóták Budapesten 2 2011. április A ki a Tóta nevet viseli az ország bármely részén, vagy

Részletesebben

Franyo Mačković: Teremtés. Petrovits István: Kariatida. Suba László: Honfoglalás emlékére ÚJRA LESZ BÖLCSŐDE A KÖZSÉGBEN

Franyo Mačković: Teremtés. Petrovits István: Kariatida. Suba László: Honfoglalás emlékére ÚJRA LESZ BÖLCSŐDE A KÖZSÉGBEN Suba László: Honfoglalás emlékére Petrovits István: Kariatida Franyo Mačković: Teremtés ÚJRA LESZ BÖLCSŐDE A KÖZSÉGBEN NAGYKÖRŰ Cseresznyevásár Búcsú 2 2010. augusztus Tartalomjegyzék ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK A BALATONBOGLÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A BALATONBOGLÁRI ORGONÁÉRT ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 2009. ÁPRILIS 26-ÁN 10 ÓRÁRA, AZ ÚJ ORGONÁNK FELSZENTELÉSÉRE ÉS A 14 ÓRAKOR

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

BÁBOLNAI. 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak a jubileumi ünnepségre Cikkünk a 20. oldalon

BÁBOLNAI. 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak a jubileumi ünnepségre Cikkünk a 20. oldalon XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS BÁBOLNAI Ballagás az általános iskolában Beszámolónk a 16-17. oldalon AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés NAGYKÖRŰ ÁRA: 290 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2009. Május Újraszentelés Szobor szentelés Alternatív munkaerő piac Önkormányzati hírek Polgárőrség a faluban Tartalom Kampány a fenntartható fejlődésért

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig)

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig) A nagycsoportos óvodás gyerekek, a szüleik, sokszor még a nagyszülõk is nagy izgalomban töltik az utolsó óvodás évet. Melyik iskolába menjen a kisgyerek? Milyen az iskolák programja? Kik lesznek az elsõs

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt XVI. évfolyam 10. szám, 2012. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt 2012. szeptember 30-án kilenc szavazókörben voksolhattak a dunaföldváriak a polgármester személyére. BALOGH

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni a szelektív gyűjtést

Nem lehet elég korán kezdeni a szelektív gyűjtést XXIV. évfolyam 2. szám Ma már gyakorlatilag minden szétválogatva gyűjtött hulladék plusz költség nélkül, szabályosan elhelyezhető. Az illegális szemétlerakás mégsem szorult vissza. Tolna város hivatalos

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben