Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok"

Átírás

1 Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok Helyzetfelmérés március Készült: március Készítette: Tigerné Schuller Piroska programkoordinátor 3. verzió 1/ 22

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. old. I. A 2009 őszén elkészült CAF 2006 Önértékelési jelentés megállapításai a civil és vállalkozói szférával kapcsolatban 3. old. II. Partnerkapcsolatok szegmentálása és tapasztalatok II.1 Civil kapcsolatok II.1.1 Civil szervezetek Dombóváron 7. old. II.1.2 A civil szféra megerősítésének előmozdítása program megvalósulása 10. old. II.1.3 Civil Koncepció megvalósulása 15. old. II.1.4.A civil szervezetek önkormányzati támogatása 15. old. II.2 Vállalkozói kapcsolatok II.2.1 Vállalkozások Dombóváron 18. old. II.2.2 Kis- és középvállalkozások erősítése 18. old. program megvalósulása II.2.3 Vállalkozások önkormányzati támogatása 21. old. 3. verzió 2/ 22

3 Bevezető Dombóvár Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez Dombóvár város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése címmel. A pályázatot a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte, így a programok végrehajtása júniusában elkezdődött. A projekt egyik nagyon fontos eleme a ; Projekt kialakítása és folyamat szabályozás elkészítése, amelynek középpontjában a Hivatal belső és külső kapcsolatainak új alapokra helyezése áll. A Hivatal a tevékenység megvalósításának első részére (ÁROP-1.A.2/A b pont), a helyzetfelmérés támogatására, a projekt indítására és a folyamatszabályozás elkészítésére külső tanácsadót kért fel. I. A 2009 őszén elkészült CAF 2006 Önértékelési jelentés megállapításai a civil és vállalkozói szférával kapcsolatban 2009 őszén a Polgármesteri Hivatal a CAF 2006 önértékelési modell alapján részletes felmérést végzett, amely néhány vonatkozásában érinti a szóban forgó civil és vállalkozói kapcsolatokat. A CAF 2006 modell alapján, annak részletei a modell alkritériumaiban megtalálhatók: ( ) A felsorolt alkritériumok alapján az önértékelési munkacsoport az alábbi megállapításokat tette: - A tevékenységeknél a PDCA elv megvalósítására nincs bizonyíték. - Az Önkormányzat kapcsolatrendszere visszanyúlik a 2555 NAP Dombóvár 7 éves cselekvési programja városfejlesztési stratégiához, amelynek munkacsoportja júniusában tartotta utolsó ülését. Ez után a Településfejlesztési csoport közreműködésével folytak további résztevékenységek. - A 4 éves munkaprogramban megfogalmazásra került Dombóvár jövőképe, a jövőkép eléréséhez szükséges fejlesztési célok, a fő fejlesztési feladatok, prioritások. Ezen belül kiemelt hangsúlyt kapott a város kistérségi, regionális szerepkörének erősítése, kapcsolatrendszerének bővítése. - A 4 éves munkaprogramon belül a különböző fejlesztési programok és alprogramok között szerepel a Marketingstratégia kialakítása Dombóvár-kép javítása. - A munkaprogramban meghatározott célkitűzések közül sok megvalósult (rendeletek felülvizsgálata, önkormányzati közhasznú társaságok átalakítása, honlap fejlesztése, elektronikus szolgáltatások bővítése a hivatalban, Monográfia összeállítása folyamatban, Arculati Kézikönyv folyamatban), de a munkaprogramhoz kapcsolódó célkitűzések megvalósításának folyamatos figyelemmel kíséréséről nincs tudomásunk. - A 4 éves munkaprogramot a Hivatal munkatársai apparátusi értekezleten ismerhették meg. A programot azon munkatársak prezentálták, akik részt vettek annak kidolgozásában. 3. verzió 3/ 22

4 - Az önértékelési jelentés alapján nem kaptunk bizonyítékot arra, hogy a vezetés mit tesz a változás menedzselésére, jelen esetben a vállalkozói szféra kapcsolatai terén - A sűrű vezetőcserék és szervezet átalakítások nem kedveztek ezeknek a tevékenységeknek. - Az Önkormányzat és így a Polgármesteri Hivatal stratégiájában nem találtunk egyértelmű meghatározásokat a kapcsolatok fejlesztésére - A minőségirányítási rendszer keretén belül a Polgármesteri Hivatal belső és külső kapcsolattartása folyamatszabályozás készült, amely példamutató és értékes 1. Kapcsolattartás a magán és jogi személyekkel, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetekkel; 2. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel; 3. Kapcsolattartás a társadalmi szervezetekkel; 4. Kapcsolattartás a képviselő-testülettel és a bizottságokkal; 5. Kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzattal. - Fentieken túl részletesen kidolgozásra került irodákra lebontva a Polgármesteri Hivatal belső és külső kapcsolattartása is (ME A szolgáltatási folyamatok szabályozása). - A közvetlen kapcsolattartást a vállalkozói és civil fórumok jelenítik meg. Vállalkozói Fórumok/db Civil Fórumok/db 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Az Önkormányzat figyelemmel kíséri sorsukat, pályáztatás alapján lehetőségeihez mérten évről-évre támogatásban részesíti a civil szervezeteket és sportegyesületeket. - A Civil Fórumot az Önkormányzat hívja össze, míg a Vállalkozói Fórumot az Önkormányzat, a Többcélú Kistérségi Társulás, a Kapos Itk. és a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet közösen hirdeti meg. - Az Önkormányzat és hivatali szervezete kiemelten tekint a helyi vállalkozókra, úgy is, mint akik a város jövőjének egyik fontos zálogát jelentik. Létrehozta a Hívószámot a kosárba! elnevezésű programot, melynek keretében a vállalkozók hivatali ügyeik intézésében kapnak kiemelt segítséget, külön kapcsolattartó munkatárs áll rendelkezésükre. Az Önkormányzat hivatalos honlapján külön menüpontot kapott a program, ahol megtalálható az illetékes ügyintézők elérhetősége, feladatköre, letölthetők nyomtatványok, illetve olvasható a Vállalkozói Hírlevél. - Kiemelendő, hogy a hivatalos honlapon minden fontos hír és információ megtalálható és folyamatosan frissítésre kerül, amely a polgárokat, vállalkozásokat, egyéb szervezeteket érdekelheti. - A DOMBÓ-TÁJ című közéleti újság és a Dombóvári Közlöny minden szektor és a lakosság részére is tájékoztatást nyújt, közérdekű információkat, tudnivalókat közöl. 3. verzió 4/ 22

5 Megjelenések száma DOMBÓ-TÁJ Dombóvári Közlöny - A közbeszerzési törvény nemrégiben bekövetkezett változásai nyomán az Önkormányzat, mint ajánlatkérő minden közbeszerzési eljárásának fontos adatai felkerülnek a honlapra, továbbá az éves közbeszerzési terv, amely a vállalkozások számára nyújthat hasznos információt. Különös jelentőségét elsősorban az adja, hogy a honlapon megjelenő információkhoz külön szervezési intézkedések nélkül bárki bármikor hozzáférhet, tetszés szerinti időben, időhatár és egyéb korlátok nélkül. Közbeszerzési eljárások száma A kistérség önkormányzatai összefogtak annak érdekében és együttesen keresték meg az illetékes minisztériumot azért, hogy a Dombóvári Polgármesteri Hivatal az elsők között vezethesse be a bankkártyás fizetési rendszert, mely nemcsak a vállalkozások, hanem a magánszemélyek ügyintézését is egyszerűsítené. - A Polgármesteri Hivatal kiadásában megjelenő DOMBÓ-TÁJ újság 2 hetente tájékoztatja a lakosságot a városban történt eseményekről, a Hivatal munkájáról. - A DOMBÓ-TÁJ újság tájékoztatja a lakosságot az Önkormányzat Képviselőtestületének határozatairól, illetve arról, hogy a képviselők hogyan szavaztak egyes napirendekről. - A lakosság a oldalon megismerheti a napirendekhez kapcsolódó előterjesztéseket. A meghozott határozatokat, új rendeleteket ill. rendelet módosításokat a Dombóvári Közlönyben teszi közzé a Hivatal. A Közlöny a honlapon elérhető. - Az Önkormányzat rendeletei a honlapon elérhetők. - Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala 2005-ben Közigazgatási Minőségi Díjat kapott - Számos olyan intézkedést hozott az Önkormányzat, amelyek országos visszhangot váltottak ki és más városok is átvették a példát Csikkrendelet Guberálás betiltása 3. verzió 5/ 22

6 Az országban először Dombóváron lett felállítva nyugdíjasok játszótere - A társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolattartás folyamatos - A civil szervezeteket az önkormányzat minden évben a költségvetésben meghatározott összeggel támogatja Civil szervezetek támogatása/ft Sportegyesületek Civil szervezetek Összesen 3. verzió 6/ 22

7 II. Partnerkapcsolatok szegmentálása és tapasztalatok Stratégiai céljainknak megfelelően két nagy csoportba szegmentáltuk a külső partnereinket: 1. Civil kapcsolatok 2. Vállalkozói kapcsolatok II.1 Civil kapcsolatok II.1.1 Civil szervezetek Dombóváron A Dombóváron működő civil szervezetek száma a város lakosságszámához mérten nagynak tekinthető. További alcsoportokra történő szegmentációt tekintve tevékenységük szerint 4 nagy csoportra oszthatók: - művelődési, - szabadidős és egészségügyi, - érdekvédelmi és közéleti, - környezet és természetvédelmi szervezetek, amelyek a különböző szakmai szervezetek/kerekasztalok munkájában is részt vesznek. Művelődési 1. Cinege Cipője A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 2. Dombóvári Agykontroll és Reiki Klub Egyesület 3. Fekete István Kulturális Egyesület 4. Jalingva Jószef Attila Általános Iskola Idegen nyelv Tanításért Alapítván 5. Kapos Alapítvány 6. Kisgimnazistákért Alapítvány 7. Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 8. Diákjainkért Alapítvány 9. Dombóvári Apáczai Alapítvány 10. Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány 11. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület 12. Dombóvári Ifjúsági Közösségi Alapítvány 13. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 14. Dombóvári Zenész Egyesület 15. Francia Klucs Alapítvány 16. Gyermekvilág Alapítvány 17. Hamulyák Közalapítvány 18. Százszorszép Alapítvány 19. Galéria Színjátszó Egyesület 20. Hímző Szakkör 21. Belvárosi és Újdombóvári Hímző Szakkör 22. Balázs György Alapítvány 23. Bárány Vera Alapítvány 24. Gyöngyszem Alapítvány Szabadidős és egészségügyi 1. Black Angels Dombóvári Női Labdarúgó Sport Egyesület 2. Dombóvári Atlétikáért Alapítvány sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola Diáksport Egyesület 4. Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár 5. CYKLON kerékpáros Egyesület Dombóvár 6. Delta Turista Egyesület 7. Dombóvár Sakk Egyesület 8. Dombóvár Környéke Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány 9. Dombóvár Úszásért Alapítvány 10. Dombóvár Városi Tekeszövetség 11. Dombóvári Vén Iszapszemű Rája Szenior Úszó Egyesület 12. Dombóvári Amatőr Kispályás Labdarúgó Egyesület 13. Dombóvári Bokszbarátok Klubja 14. Dombóvári Csiga 2000 Egészségmegőrző és Szabadidő Egyesület 15. Dombóvári Diák Kötélugró Sport Klub 16. Dombóvári Focisuli Egyesület 17. Dombóvári Futball Club 18. Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület 19. Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület 20. Dombóvári Kézilabda Sport Klub 21. Dombóvári Kosárlabda Suli Egyesület 3. verzió 7/ 22

8 25. Jövő Emberkéje Alapítvány 26. Kisbarát Alapítvány 27. Picinke Család Alapítvány Érdekvédelmi és közéleti 1. Dombóvári Polgárőrség Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2. Életet az Éveknek Alapítvány 3. Független nők a nőkért Egyesület 4. Nők Dombóvárért Egyesület 5. Pro Dombóvár Egyesület 6. Alapítvány a II. Világháború Dombóvári Halottainak Emlékére 7. Alkony-Támasz Alapítvány 8. Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány 9. Dél-dunántúli Regionális Roma Egyesület 10. Dél-Pannon Vidékfejlesztő Egyesület 11. Dombóvári Méhész és Gazda Egyesület 12. Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 13. Dombóvári Polgári Roma Egyesület 14. Dombóvári Polgárkör 15. Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány 16. Dombóvár-Kernen I.R. Baráti Kör 22. Dombóvári Lovas Egyesület 23. Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület 24. Dombóvári Sportiskola Egyesület 25. Dombóvári Tenisz Egyesület 26. Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület 27. Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület 28. Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület Asztalitenisz Szakosztály 29. FORGI Boksz Club Ökölvívó Közhasznú Egyesület 30. József Attila ÁMK SET GO Klub Kötélugrók 31. Kék Csillag Kistérségi Turisztikai Egyesület 32. PASZ Dombóvári Amatőr Labdarúgó Sportegyesület 33. VINCZE Ju-jutsu Sportegyesület 34. Hospital Alapítvány Pipaklub 36. Dalmandi Vadásztársaság 37. Dombóvári Diana Vadásztársaság 38. Dombóvári Ilco Egyesület 39. Dombóvári Kutyás Egyesület 40. Dombóvári Ózon Asztma Egyesület 41. Dombóvári Rádió Klub 42. Dombóvári Szívklub Egyesület 43. Egészségvédő Egyesület 44. Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 45. M-12 Postagalamb Sportegyesület 46. V-50 Galambtenyésztő Egyesület 47. Életmód Természetgyógyász Klub 48. SM-Klub 49. Fénysugár Alapítvány 50. Nauzika Szeme Fénye Alapítvány Környezet- és természetvédelmi 1. Dombóvári Kertbarát Egyesület 2. Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület 3. Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány 4. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dombóvári Csoportja 3. verzió 8/ 22

9 17. Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 18. Kaposvár Térségi Cukorrépa Termesztők Szövetsége 19. Nemzetőrök Dombóvári Egyesülete 20. Szövetség Dombóvárért 21. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Tolna Megyei Szervezete, Dombóvári Baráti Kör 22. Magyar Vöröskereszt Dombóvári Városi területi Szervezete 23. Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoportja 24. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Megyei Szervezetének Helyi Csoportja Őszidő Nyugdíja Klub 25. Puer natus est nobis Gyermek adatott nekünk Alapítvány 26. Credo Alapítvány 27. Dombóvári Baktáló Drom - Szerencsés Út Egyesület 28. Presidium Egyesület 29. Sikeres Dombóvárért Egyesület A kapcsolattartási nyilvántartás alapján a civil szervezetek száma 111. A civil szervezetek 80 %-a cégbíróságilag bejegyzett, míg közhasznúsági státusszal, a regisztrált szervezetek közel fele rendelkezik. Önkormányzati támogatást évente szervezet igényel és kap. A civil élet mindig is jelentős szerepet töltött be a város életében, jelentősége azonban a rendszerváltozás után értékelődött fel. Dombóvár Város Önkormányzata először 2004-ben fogadott el Civil Koncepciót, amely jelentős előrelépés volt a civil szervezetek közötti kapcsolattartás terén októberében megnyílt a Civil Szolgáltató Iroda, így számos, a Polgármesteri Hivatal által nyújtott szolgáltatás, illetve ügyfélfogadással járó tevékenység civil kezekbe került. A szféra elismerésére az Önkormányzat bábáskodása mellett decemberében alapított Civil Díj Kuratóriuma februárjában Civil Tanáccsá alakult, és ebbéli minőségében lépett nem sokkal később együttműködési megállapodásra az Önkormányzattal. A Tanácsot érdekképviseleti és koordinációs feladatokkal bízta meg a mindaddig az Önkormányzat által főként tájékoztatási céllal összehívott Civil Fórum. A Civil Tanács tagjainak megbízása az alapítók határozata szerint három évre szólt, azaz 2008-ban lejárt, így új választásra került sor. A Civil Tanács rendszeresen ülésezik, tagjainak száma 7 fő, akik a civil szervezetek vezetőiből kerültek ki. Az ülések állandó meghívottja a kulturális és civil tanácsnok. Működésüket Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítették. Az önkormányzat és a civil szféra közötti kapcsolattartást és együttműködést 2006-ig a humán alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal kapcsolati referense segítette, majd az újonnan megalakult Képviselőtestület a további kontaktus erősítésére Kulturális és Civil Tanácsnokot választott, aki 2008-ig egyben a Civil Tanács elnöke is volt. Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramját a Képviselőtestület 91/2007.(IV.10.) Kt. határozatával fogadta el. A Társadalmi Környezet Operatív Program egyik alprogramja A civil szféra megerősödésének előmozdítása, amelyben részletes intézkedési terv készült a civil szféra és az Önkormányzat közötti intenzívebb kapcsolatok kialakítására. 314/2007.(XII.17.) Kt. határozatával Dombóvár Város Önkormányzatának évekre vonatkozó Civil Koncepcióját. A Civil Koncepció részletes intézkedési 3. verzió 9/ 22

10 tervet nem tartalmaz. Mind a 4 éves munkaprogram, mind pedig a Civil Koncepció megtalálható a honlapon. II.1.2 A civil szféra megerősödésének előmozdítása program megvalósulása A civil szféra megerősödésének előmozdítása program intézkedési és ütemezési terve az alábbi: Civil szféra megerősödésének előmozdítása program 1. A civil szféra nagyobb szervezettségének elősegítése 2. A polgármesteri hivatal kizárólag profiljához, közigazgatási jellegéhez illő részt vállaljon a civil szervezetek ügyeinek intézésében Ütemezés A civil szféra elismertségének növelése A civil szervezeteknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek kiemelt támogatása Az önszerveződő érdekképviseleti és érdekegyeztető szervek gördülékeny működésének elősegítése 6. A civil szféra széles körben történő bevonása az Önkormányzati 2007 döntéshozatalba, véleményük figyelembevétele a döntések meghozatalakor 7. A rendezvényszervezés minőségi koordinációjának biztosítása 2007-től folyamatos 8. Átlátható és kiszámítható pénzbeli támogatási formák kialakítása a civil 2007-től folyamatos szervezetek részére 9. Az Önkormányzati támogatások eredeti cél szerinti felhasználásának biztosítása 2007-től folyamatos 10. A civil szervezetek közösségi tér iránti igényeinek biztosítása A Civil Koncepció megvalósítása 2008-tól évente Az intézkedési terv több pontja realizálódott, néhány esetben azonban csak részben teljesültek illetve nem valósultak meg a tervezett programok. A március 24-én tartott Civil Tanács ülésén a tagok illetve a Kulturális és Civil Tanácsnok információi szerint a terv végrehajtása a következők szerint alakult: Alapkoncepció az volt, hogy az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal biztosít egy külön irodát (Civil Szolgáltató Iroda), felelős személlyel, az alábbi témák intézéséhez. Megjegyezzük, hogy a tapasztalatok szerint a helyiség fenntartási problémák miatt átkerült a 3. verzió 10/ 22

11 Művelődési Házba az ügyintézővel együtt, majd a személyek állandó változása következtében ez a tevékenység felfüggesztésre került és jelenleg az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolában van egy használható helyiség a civil szervezetek képviselői számára. Az ügyintézést a Kulturális és Civil Tanácsnok szűkös időkörülmények között végzi. 1. A civil szféra nagyobb szervezettségének elősegítése 1.1 Civil közösségek bejegyzésének ügyintézése: - jogi és pénzügyi-számviteli segítségnyújtás biztosítása. A civil szervezetek számára segítségnyújtást fent jelzett ügyekben a Civil Szolgáltató Iroda munkatársa adott. Az iroda tevékenységét 2009 nyarán felfüggesztette, hivatkozva a megfelelő hely és munkaerő hiányára. Amint előzőekben jeleztük, márciusától az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola ad helyet a Civil Szolgáltató Iroda számára, munkatárs finanszírozására azonban jelenleg nincs lehetőség. A civil szervezetek így ügyeik intézésében a Hivatal illetékes munkatársait keresik fel, akik készséggel adnak segítséget számukra Civil szervezetek közötti együttműködések gerjesztése kötetlen találkozók szervezése az egymást kiegészítő vagy egymáshoz hasonló tevékenységet folytató szervezetek között. A hasonló tevékenységet folytató szervezetek közötti együttműködést a különböző kerekasztalok életre hívásával próbálta az Önkormányzat segíteni. Így megalakult a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal, a Zöld Kerekasztal, a Művelődési Műhely, amelynek munkájában részt vesznek az érintett civil szervezetek is. A kezdeti lelkesedés után mára a kerekasztalok munkája alábbhagyott. 1.3 Adatgyűjtés a civil szervezetekről, adatbázis felépítése, folyamatos frissítése és internetes közzététele. Az adatgyűjtés folyamatos, a civil szervezetekről a Polgármesteri Hivatal kapcsolati referense adatbázist készített, amelyet állandóan frissít. A civil szervezetek adatai a elérhetőek. 1.4 Non-profit menedzsment képzés szervezése civil szervezetek részére. A civil szervezetek képviselői folyamatosan részt vesznek képzéseken, tájékoztatókon, amelyekről értesítést a Hivatal kapcsolati referense küld számukra. 2. A polgármesteri hivatal kizárólag profiljához, közigazgatási jellegéhez illő részt vállaljon a civil szervezetek ügyeinek intézésében 2.1 Folyamatban lévő ügyek átadása a Civil Szoláltató Iroda munkatársa részére. A civil ügyek átadásra kerültek a Civil Szolgáltató Iroda munkatársa részére, azonban az iroda megszűnésével (lásd. fent) jelenleg csak a Hivatal kapcsolati referense illetve ügyintézői foglalkoznak a legsürgetőbb feladatokkal. 2.2 A Civil Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás módosítása. A Civil Tanáccsal az Önkormányzat 2005-ben kötött együttműködési megállapodást, annak módosítása azóta nem történt meg. 3. verzió 11/ 22

12 2.3 A kapcsolati referens civileket érintő valamennyi feladatának ellátása A Hivatal a civil szervezetekkel történő kapcsolattartást a kapcsolati referens munkaköri leírásában rögzítette, a kapcsolattartás így folyamatos. 3. A civil szféra elismertségének növelése 3.1 A Városalapítók Társasága részletes szabályzatának kidolgozása és egyeztetése. 3.2 A Városalapítók Társasága tagjaira történő javaslattételi rendszer működtetése. 3.3 A Városalapítók Társasága ötletének kommunikációja. 3.4 A Városalapítók Társasága tiszteletére emelendő emlékművel kapcsolatos ügyintézés. A Városalapítók Társasága ötlet megvalósítására nem került sor. 3.5 A Dombóvári Civil Díj javaslatételi rendszerének működtetése, adminisztrációja. A Dombóvári Civil Díj odaítélésének szabályozását, működtetését, adminisztrációját a Civil Tanács végzi annak megalapítása óta. A Civil Díj minden évben kiosztásra kerül. 3.6 Dombóvár Kártyához történő hozzáférés szabályrendszerének kidolgozása. 3.7 A Dombóvár Kártya által igénybe vehető kedvezményeket biztosító szervezetek, intézmények, cégek bevonása. 3.8 Dombóvár Kártyához juttatás. A Dombóvár Kártya kialakítása és hozzáférés szabályrendszerének kidolgozása bevezetésének feltételeiről a Képviselőtestület március végén tárgyal. 4. A civil szervezeteknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek kiemelt támogatása 4.1 Javaslattétel a tárgyévi Civil Keretben történő összegszerű elkülönítésre. A Képviselőtestület az éves költségvetési rendeletben mindig pontosan meghatározza a Civil Keret (pénzbeni támogatás) nagyságát, amelynek felosztásáról a Civil Tanács javaslata alapján a Képviselőtestület dönt. Ez minden évben megtörtént, 2010-ben március végén kerül elfogadásra. 4.2 A szolgáltató pályáztatása. 4.3 Döntés a szolgáltatóról. 4.4 Szerződéskötés a szolgáltatóval. A Civil Tanács tagjai nem tudtak információt nyújtani fenti pontokkal kapcsolatosan. 5. Az önszerveződő érdekképviseleti és érdekegyeztető szervek gördülékeny működésének elősegítése 5.1 A Civil Fórum mibenlétének újraértelmezése, SZMSZ-ének elkészítése, annak megvitatása és elfogadása. Az SZMSZ elkészült, de nincs információ arról, hogy ennek az alkalmazásba vétele hogyan történt. 5.2 A Civil Fórum demokratikus alapokon történő működtetése, érdemi munkavégzés, az ülések adminisztrációja. 3. verzió 12/ 22

13 A Civil Fórum üléseire minden civil szervezet vezetője meghívást kap. A meghívó tartalmazza a napirendi pontokat, amelyekkel kapcsolatban véleményt alkothatnak a civil szervezetek. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. 5.3 A Civil Tanács SZMSZ-ének módosítása, érdemi munkavégzés, az ülések adminisztrációja. A Civil Tanács SZMSZ-ének módosítása nem történt meg. A Civil Tanács rendszeresen ülésezik, amelyről jegyzőkönyv készül. 5.4 Javaslattétel a Civil Keretből a Civil Tanács és a Civil Fórum tárgyévi működéséhez szükséges forrásokra. 5.5 Döntés a Tanács és a Fórum működésének tárgyévi támogatásáról. A Civil Tanács és a Civil Fórum működésének támogatásáról nem tárgyalt a Képviselőtestület. 6. A civil szféra széles körben történő bevonása az Önkormányzati döntéshozatalba, véleményük figyelembevétele a döntések meghozatalakor 6.1 A tevékenységi kör szerint szerveződő, ún. Civil Kerekasztalok összehívása az őket érintő Önkormányzati előterjesztések megvitatása, véleményezése és Önkormányzati napirendi javaslat tétele céljából a Civil Kerekasztalok munkájában történő részvétel felajánlása a civil szervezetek részére. 6.2 A Civil Kerekasztalok megalakítása, működési kereteik kidolgozása. 6.3 A Civil Kerekasztalok működtetése, üléseik adminisztrációja. A különböző szakmai Kerekasztalok megalakultak, amelyek szakmai célszervezetek, ahova a legkülönbözőbb szakértők és a különböző civil alakzatok és vállalkozói alakzatok is a feladatok elvégzéséhez bekerülnek. 6.4 A valamennyi civil szervezetet vagy több tevékenységi csoportot érintő Önkormányzati előterjesztések megvitatása a Civil Fórum keretei között. 6.5 A Civil Kerekasztalok, illetve a Civil Fórum előterjesztések kapcsán kialakult véleményének képviselete a Képviselő-testület ülésén. 6.6 A Képviselő-testület által szakmailag megalapozottnak tartott Civil Kerekasztal-, illetve Civil Fórum-javaslatok beépítése az Önkormányzati döntésekbe. Rendes Képviselőtestületi ülés előtt a Civil Fórum összehívásra kerül, ahol a civil szervezetek képviselői elmondhatják véleményeiket, javaslataikat az őket érintő napirendi pontokkal kapcsolatosan. Ezek jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, amelyet a kulturális és civil tanácsnok képvisel a testületi üléseken. 6.7 Különböző egyéb, civil szervezeteket is tagjaik között tudó fórumok ad hoc fórumok (pl. Szociális Kerekasztal, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) működtetése, üléseik adminisztrációja. A civil szervezetek állandó meghívottjai az Önkormányzat által összehívott fórumoknak, amelyekről mindig készül emlékeztető vagy jegyzőkönyv. 3. verzió 13/ 22

14 7. A rendezvényszervezés minőségi koordinációjának biztosítása 7.1 A szervezetek rendezvényterveinek összegyűjtése. 7.2 A rendezvénytervek egyeztetése egymással, illetve a városi rendezvénynaptárral. 7.3 A rendezvénytervekben előforduló ütközések esetén kísérlet az egyeztetésre. 7.4 Civil szervezetek közreműködési lehetőségeinek felkutatása a városi rendezvényeken, egyeztetés a fellépésekről. Az Önkormányzat éves rendezvénynaptár készít, amelybe bevonja a civil szervezeteket is. A rendezvények programjainak összeállításához kikéri a civil szervezetek véleményét, igény szerint biztosítja részvételüket a városi rendezvényeken. 7.5 A Civil Fesztivál megszervezése. A Civil Fesztivál évek óta a civil szervezetek bonyolítják, amelyhez az Önkormányzat külön forrást biztosít. 8. Átlátható és kiszámítható pénzbeli támogatási formák kialakítása a civil szervezetek részére 8.1 A civil szervezetek számára elérhető pénzbeli Önkormányzati támogatások, lehetőség szerint egységes elveinek kidolgozása, a következő minimális elvek figyelembevételével: - nyilvános pályáztatás; - alapszintű működési támogatás minden jelentkezőnek; - emelt szintű működés, programok és projektek nagyobb összegű, külön támogatása valódi pályázat keretében versenyhelyzetet teremtve a szervezetek között, kizárólag a városért is tevékenykedő szervezeteknek; - évi kétszeri teljesítés a Polgármesteri Hivatal részéről; - a támogatás felhasználási és elszámolási szabályainak szakértői véleménnyel alátámasztott kialakítása; - a pályáztatás során előnyt élvező tényezők meghatározása; A civil szervezetek támogatásának pályáztatására egységes rendszer került kidolgozásra, amely a honlapon elérhető. Ez megfelelő módon biztosítja a versenyhelyzetet és egyértelművé teszi a pályázati feltételeket. A támogatások felhasználási és elszámolási szabályait az Állami Számvevőszék ajánlása alapján végzi az Önkormányzat. 8.2 Rendeletalkotás a pénzbeli támogatásokról Dombóvár Város Önkormányzata nem tartotta szükségesnek külön rendelet alkotását a civil szervezetek pénzbeni támogatásáról, mivel minden évben a Civil keretről a Képviselőtestület hoz határozatot. 9. Az Önkormányzati támogatások eredeti cél szerinti felhasználásának biztosítása 9.1 A kifizetett Önkormányzati támogatások igénylésének eredeti céljai szerint megvalósuló működés, projektek, programok nyomon követése, előzetes bejelentkezés alapján történő ellenőrzése. 9.2 Segítségnyújtás az elszámolások során jelentkező problémák időben történő megelőzésére. 9.3 A támogatások felhasználásáról történő elszámolás és beszámolás kapcsán az eredetileg kitűzött célok, megfogalmazott feladatok ellenőrzése. 3. verzió 14/ 22

15 A támogatások elszámolásáról részletes útmutatást ad a civil szervezetek részére szóló pénzügyi keretek pályázatára vonatkozói kiírás, amelyhez segítséget a Hivatal Pénzügyi irodája ad a civil szervezetek számára. 10. A civil szervezetek közösségi tér iránti igényeinek biztosítása 10.1 A civil szervezetek közösségi tér használata iránti igényeinek összegyűjtése. A civil szervezetek számára nyújtott infrastrukturális támogatást, így az önkormányzat által biztosított közösségi tereket a Civil Koncepció tartalmazza (lásd. Városfejlesztés Koncepciók, programok) 10.2 A rendelkezésre álló közösségi terek adatbázisának (alapterület, infrastruktúra, bérleti feltételek) elkészítése. Az adatbázis a közösségi terek alapterületét, infrastruktúráját, bérleti feltételeket nem tartalmazza Közösségi helyek kiközvetítése, foglaltságuk nyomon követése. A civil szervezetek a közvetlenül a közösségi házak vezetőivel egyeztetnek a hely használatának igénybevételéről és annak feltételeiről. 11. A Civil Koncepció megvalósítása 11.1 A koncepció megvalósulásának folyamatos nyomon követése 11.2 Beavatkozás abban az esetben, amennyiben a Koncepció bizonyos elemei megvalósulása akadályokba ütközik 11.3 Beszámoló készítése a koncepció megvalósulásáról éves rendszerességgel 11.4 A koncepció felülvizsgálatának szükségessége esetén annak kezdeményezése évenként A Civil Koncepció megvalósulásának folyamatos nyomon követése nem történt meg. II.1.3 Civil Koncepció megvalósulása A Civil Koncepció részletes helyzetelemzést ad a civil szervezetekről illetve azok működéséről. Iránymutatást ad az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés lehetőségeiről és a fejlesztési elképzelésekről. Ezek összhangban vannak az Önkormányzat által elfogadott 4 éves munkaprogram A civil szféra megerősödésének előmozdítása alprogrammal, intézkedési tervet azonban nem tartalmaz. Az Önkormányzat és a helyi civil szervezetek közötti kapcsolattartást a Civil Koncepció a következő formákban határozta meg 1. Civil Szolgáltató Iroda 2. Dombóvári Civil Díj 3. Civil Tanács 4. Civil Fórum 5. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 6. Zöld Kerekasztal 7. Művelődési Műhely 8. Kulturális és Civil Tanácsnok funkció működtetése 3. verzió 15/ 22

16 9. Humán alpolgármester funkció működtetése 10. Kapcsolati referens funkció működtetése Fent felsorolt kapcsolattartási formák közül jelenleg a 2 kerekasztal és a Művelődési Műhely működésére nem találtunk bizonyítékot. Ezen kívül az elmúlt egy éves időszakban több kapcsolattartási forma nem vagy csak részlegesen működött, amelyekről az előzőekben már említést tettünk. Nem világos, hogy a Civil Tanács és a Civil Fórum működése nem párhuzamos tevékenységeket jelent-e. II.1.4 A civil szervezetek önkormányzati támogatása Pénzügyi támogatás Az önkormányzat évről-évre egy bizonyos összeget különít el a városban működő civil szervezetek támogatására. A Civil Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás értelmében a Tanács tesz javaslatot a Képviselőtestületnek a tárgyévi Civil Keret felosztására. Támogatások Önkormányzat költségvetéséből ,- Ft* , ,-** ,-* ,-** Sportegyesületek ,- Ft , , ,- támogatása Civil keret ,- Polgármesteri ,- keret Összesen ,- Ft , , ,-** *Polgármesteri keretből, ** önkormányzati költségvetésből összesen, Infrastrukturális támogatás Az önkormányzat számos olyan közösségi teret tart fenn, amelyek civil szervezetek rendezvényeit is befogadhatják. Ezekről ad rövid áttekintést az alábbi táblázat: Közösségi tér Megjegyzés Kezelő Városháza Ujváry terme Művelődési Ház Roma Közösségi Ház Német Közösségi Ház Civil Fórum helyszíne Közművelődési megállapodásban szabályozott hasznosítás (saját és befogadott csoportok, több civil szervezetet érintő rendezvények). Számos képzés és rendezvény helyszíne. Földszinti nagyterem, belépőhelyiség, vizesblokk és mosogatóhelyiség. Pince: közösségi helyiségek, bortrezor. A földszint időről-időre önkormányzati rendezvények, gyakran kiállítások, illetve a Német Klub rendezvényeinek helyszíne. Civil szervezetek bérleti díj fejében vehetik igénybe. Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Kht. Roma Közhasznú Alapítvány Német Kisebbségi Önkormányzat 3. verzió 16/ 22

17 Szőlőhegyi Közösségi Ház Kertvárosi Közösségi Ház Újdombóvári Közösségi Ház Volt kisvasúti állomás épülete JAM-Csarnok és környéke, U-alakú épület Térségi Szociális és Foglalkoztatási Központ (volt Dőry Konzervgyár főépülete) tárgyalóhelyisége Térségi Szociális és Foglalkoztatási Központ (volt Dőry Konzervgyár főépülete) pincéje Arany-sziget Idősek Otthonának pincéje A Zeneiskola épületének pincéje (volt polgárőrpince) Madárvárta a Tüskeitónál Közösségi helyiség és teleház. Könyvtári órák nyitva tartás szerint. A Hímző Szakkör összejöveteleinek helyszíne. Időről időre önkormányzati rendezvények helyszíne. Felújítása (tető, külső nyílászárók, stb.) részben történt meg, jelenleg kettő civil szervezet tartja itt összejöveteleit. Felújításra vár egy iroda és két nagyterem a tervek szerint patika működik majd itt. Felújításra szorul, de már most is természetőri bázisként funkcionál. Parkosítás megtörtént, viszont az épületben csak egyszerű vizesblokk van és nincs fűtés. Az önkormányzati terv: a Konda-patak völgye látogatóközpontja és vasúti múzeum kialakítása. A Civil Fesztiválok megrendezésére ingyenesen bocsátja a Civil Tanács rendelkezésére az önkormányzat. Az U-alakú épületet számos közösség használja, képzőművészek alkotóműhelyei bokszterem került itt kialakításra. Berendezése az Egy nyelvet beszélünk HEFOP-projekt keretében történt meg. Felújításra vár, egyelőre raktár. Hatalmas egybefüggő terek, érdemes lenne egy részében térelválasztást alkalmazni. Eszterházy-korabeli, tágas, L-alakú, boltíves pince, két nagy helyiséggel, vizesblokkal ellátva, felújítása részben megtörtént. A Kakasdombi Borünnep helyszíne volt 2006-ban és 2007-ben. Letét ellenében ingyen használható civil közösségek részére meghirdetésre nem került, koordinációját a Polgármesteri Kabinet végzi. Bár a felújítása megtörtént, a szellőzésen még van javítanivaló. Főként fiatalok rendezvényeihez bérelhető. Fedett szabadtéri helyiségek, kisebb udvar. Városi Könyvtár Katolikus Egyház József Attila ÁMK Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület Polgármesteri Hivatal Konzorcium / Városés Lakásgazdálkodási NKft. Konzorcium / Városés Lakásgazdálkodási NKt. Egyesített Szociális Intézmény Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Helyi madártani csoport 3. verzió 17/ 22

18 I.2 Vállalkozói kapcsolatok I.2.1 Vállalkozások Dombóváron Dombóvár a területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetű, társadalmi gazdasági szempontból elmaradott kistérségben van, mely meghatározza a saját bevételek nagyságát. Az önkormányzati saját bevételek között fő forrás a helyi iparűzési adó, ezért elengedhetetlen a város szempontjából, hogy a vállalkozókkal való kapcsolattartást erősítse, lehetőségeihez mérten támogassa és elismerje. Néhány statisztikai adat a Dombóváron működő vállalkozásokról. Regisztrált vállalkozások száma Társas Egyéni Összesen Forrás: KSH Vállalkozások száma ágazatonként Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás Forrás: KSH Fenti adatokból jól kitűnik, hogy a vállalkozások száma az elmúlt években Dombóváron folyamatosan emelkedett. Az ágazati megoszlás az erős szolgáltatási szektor jelenlétét mutatja, míg az ipari szektor stagnált, a mezőgazdasági tevékenység jelentősen emelkedett. A vállalkozások által befizetett iparűzési adó és vállalkozók kommunális adója az elmúlt 3 évben a következők szerint alakult. 3. verzió 18/ 22

19 Iparűzési adó Befolyt adó Forrás: Polgármesteri Hivatal Adócsoport Vállalkozók kommunális adója Befolyt adó Forrás: Polgármesteri Hivatal Adócsoport II.2.2 Kis és középvállalkozások erősítése program megvalósulása A Dombóvár Város Önkormányzata által elfogadott 4 éves munkaprogram egyik alprogramja a Kis- és középvállalkozások erősítése. Dombóvár Város Önkormányzatának célja volt a program megalkotásakor, hogy a kis- és közepes cégek a lehető legnagyobb arányban tudjanak bekapcsolódni az elkövetkező évek fejlesztéseibe, a piacuk bővüléséből származó növekvő többletjövedelmüket tevékenységük bővítésére, technológiájuk fejlesztésére, versenyképességük javítására fordítsák. Dombóvár Város Önkormányzata áruk, szolgáltatások megrendelőjeként és a szükséges jogi szabályozással is segíti a helyi vállalkozások lehetőségeinek bővülését. A helyi vállalkozások támogatását jelenti az a kezdeményezés, miszerint a különböző beruházások kivitelezésekor a munka elvégzésére alkalmas cégek közül az önkormányzat a dombóvári cégeket preferálja. Helyi vállalkozások által elvégzett munka értéke/millió forint verzió 19/ 22

20 Fenti támogatáson túl a program az alábbi intézkedési terv megvalósítását javasolta: Kis- és középvállalkozások erősítése 1. Vállalkozás indításához kapcsolódó szakértői segítségnyújtás 2. A kis- és középvállalkozások igényeire alapozott üzleti szolgáltató rendszer kiépítése és működtetése 3. Klaszterek, egyéb gazdaságfejlesztő szervezetek létrehozása 4. Önkormányzati támogatások, kedvezmények Ütemezés folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos Az intézkedési terv első pontjában szereplő szakértői segítségnyújtáshoz az Önkormányzat egy Vállalkozói kiskönyv megjelentetését tervezte. A kiskönyv kiadására nem került sor. A második pontban szereplő üzleti szolgáltató rendszer kialakítása 2008-ban elkezdődött, mára azonban működésére nincs bizonyíték. Sikeresnek értékelhető az Önkormányzat által elindított Hívószámot a kosárba intézkedési csomag, amelynek célja a helyi vállalkozók hivatali ügyintézésének segítése és gyorsítása valamint piaci helyzetének javítása. Az intézkedési csomag több mindenben nyújt még ma is segítséget a vállalkozásoknak ügyeik intézéséhez. Így a honlap Hívószámot a kosárba ablakon belül megtalálhatóak és letölthetőek a vállalkozások által használt formanyomtatványok és a kitöltésükre vonatkozó tájékoztatók, valamint az ügyekkel foglalkozó munkatársak elérhetőségei is. A Hívószámot a kosárba program elindításával az Önkormányzat meghatározta a kiemelt ügyfelek körét is, akiknek ügyeit a Hivatal sürgősséggel kezeli Kiemelt ügyfelek közé tartoznak: a dombóvári vállalkozások közül az első 50 legmagasabb iparűzési adót és az 5 legmagasabb idegenforgalmi adót befizető, a hivatal beszállítói listáján legjobb minősítést elért vállalkozások valamint a kistérség településeinek azon vállalkozásai, melyek 250 millió forint feletti árbevétellel rendelkeznek. Ugyanitt megtalálhatjuk a Polgármesteri Hivatal legjobb beszállítóinak listáját, amelyet az Önkormányzat elsősorban azért tett közzé, hogy ezen vállalkozások piaci helyzetét javítsa. Ezen a helyen tette közzé és indította el Az Önkormányzat a Vállalkozói Hírlevelet, amely hasznos információkat és pályázati lehetőségeket tartalmazott. A Vállalkozói Hírlevél csak 2 alkalommal (2008. november, február) jelent meg. A Hívószámot a kosárba program intézkedései közül több megszűnt illetve el sem indult: Vállalkozói Hírlevél 1 éve nem jelent meg Vállalkozói iroda/tárgyaló megszűnt Vállalkozói ügyintéző más munkakört lát el Tájékoztató füzet az építési engedélyekkel és eljárással kapcsolatos tudnivalókról nem került kiadásra Képzések, tréningek a vállalkozások számára nem voltak Helyi vállalkozói iroda kialakítása Kapos ITK-val és a Többcélú Kistérségi Társulással közösen nem valósult meg 3. verzió 20/ 22

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi Civil keret felosztása Előterjesztő: Tóth Gyula

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: 2014. évi civil keret felosztása Előterjesztő: Nagy

Részletesebben

Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok. Helyzetelemzés 2010. április

Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok. Helyzetelemzés 2010. április Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok Helyzetelemzés 2010. április Készült: 2010. áprilisában Készítette: Réger Balázs projekt menedzser és Tigerné Schuller Piroska programkoordinátor Közreműködött:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Rendeletek: - A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete i rendkívüli ülésének könyvéből: 530/2015. (XI. 30.)Kt. határozat Térítésmentes jogi segítségnyújtásról behajtási költségátalány megfizetése iránti követeléssel érintett dombóvári vállalkozások számára

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. január 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. január 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 2015. január 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2015. (I. 13.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása című projekt keretében

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2012. január 29-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Civil szervezetek a Sorszám: IV/8. Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Véleményező Tárgyalás módja: bizottság: Valamennyi bizottság Nyilvános ülés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben