Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok"

Átírás

1 Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok Helyzetfelmérés március Készült: március Készítette: Tigerné Schuller Piroska programkoordinátor 3. verzió 1/ 22

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. old. I. A 2009 őszén elkészült CAF 2006 Önértékelési jelentés megállapításai a civil és vállalkozói szférával kapcsolatban 3. old. II. Partnerkapcsolatok szegmentálása és tapasztalatok II.1 Civil kapcsolatok II.1.1 Civil szervezetek Dombóváron 7. old. II.1.2 A civil szféra megerősítésének előmozdítása program megvalósulása 10. old. II.1.3 Civil Koncepció megvalósulása 15. old. II.1.4.A civil szervezetek önkormányzati támogatása 15. old. II.2 Vállalkozói kapcsolatok II.2.1 Vállalkozások Dombóváron 18. old. II.2.2 Kis- és középvállalkozások erősítése 18. old. program megvalósulása II.2.3 Vállalkozások önkormányzati támogatása 21. old. 3. verzió 2/ 22

3 Bevezető Dombóvár Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez Dombóvár város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése címmel. A pályázatot a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte, így a programok végrehajtása júniusában elkezdődött. A projekt egyik nagyon fontos eleme a ; Projekt kialakítása és folyamat szabályozás elkészítése, amelynek középpontjában a Hivatal belső és külső kapcsolatainak új alapokra helyezése áll. A Hivatal a tevékenység megvalósításának első részére (ÁROP-1.A.2/A b pont), a helyzetfelmérés támogatására, a projekt indítására és a folyamatszabályozás elkészítésére külső tanácsadót kért fel. I. A 2009 őszén elkészült CAF 2006 Önértékelési jelentés megállapításai a civil és vállalkozói szférával kapcsolatban 2009 őszén a Polgármesteri Hivatal a CAF 2006 önértékelési modell alapján részletes felmérést végzett, amely néhány vonatkozásában érinti a szóban forgó civil és vállalkozói kapcsolatokat. A CAF 2006 modell alapján, annak részletei a modell alkritériumaiban megtalálhatók: ( ) A felsorolt alkritériumok alapján az önértékelési munkacsoport az alábbi megállapításokat tette: - A tevékenységeknél a PDCA elv megvalósítására nincs bizonyíték. - Az Önkormányzat kapcsolatrendszere visszanyúlik a 2555 NAP Dombóvár 7 éves cselekvési programja városfejlesztési stratégiához, amelynek munkacsoportja júniusában tartotta utolsó ülését. Ez után a Településfejlesztési csoport közreműködésével folytak további résztevékenységek. - A 4 éves munkaprogramban megfogalmazásra került Dombóvár jövőképe, a jövőkép eléréséhez szükséges fejlesztési célok, a fő fejlesztési feladatok, prioritások. Ezen belül kiemelt hangsúlyt kapott a város kistérségi, regionális szerepkörének erősítése, kapcsolatrendszerének bővítése. - A 4 éves munkaprogramon belül a különböző fejlesztési programok és alprogramok között szerepel a Marketingstratégia kialakítása Dombóvár-kép javítása. - A munkaprogramban meghatározott célkitűzések közül sok megvalósult (rendeletek felülvizsgálata, önkormányzati közhasznú társaságok átalakítása, honlap fejlesztése, elektronikus szolgáltatások bővítése a hivatalban, Monográfia összeállítása folyamatban, Arculati Kézikönyv folyamatban), de a munkaprogramhoz kapcsolódó célkitűzések megvalósításának folyamatos figyelemmel kíséréséről nincs tudomásunk. - A 4 éves munkaprogramot a Hivatal munkatársai apparátusi értekezleten ismerhették meg. A programot azon munkatársak prezentálták, akik részt vettek annak kidolgozásában. 3. verzió 3/ 22

4 - Az önértékelési jelentés alapján nem kaptunk bizonyítékot arra, hogy a vezetés mit tesz a változás menedzselésére, jelen esetben a vállalkozói szféra kapcsolatai terén - A sűrű vezetőcserék és szervezet átalakítások nem kedveztek ezeknek a tevékenységeknek. - Az Önkormányzat és így a Polgármesteri Hivatal stratégiájában nem találtunk egyértelmű meghatározásokat a kapcsolatok fejlesztésére - A minőségirányítási rendszer keretén belül a Polgármesteri Hivatal belső és külső kapcsolattartása folyamatszabályozás készült, amely példamutató és értékes 1. Kapcsolattartás a magán és jogi személyekkel, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetekkel; 2. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel; 3. Kapcsolattartás a társadalmi szervezetekkel; 4. Kapcsolattartás a képviselő-testülettel és a bizottságokkal; 5. Kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzattal. - Fentieken túl részletesen kidolgozásra került irodákra lebontva a Polgármesteri Hivatal belső és külső kapcsolattartása is (ME A szolgáltatási folyamatok szabályozása). - A közvetlen kapcsolattartást a vállalkozói és civil fórumok jelenítik meg. Vállalkozói Fórumok/db Civil Fórumok/db 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Az Önkormányzat figyelemmel kíséri sorsukat, pályáztatás alapján lehetőségeihez mérten évről-évre támogatásban részesíti a civil szervezeteket és sportegyesületeket. - A Civil Fórumot az Önkormányzat hívja össze, míg a Vállalkozói Fórumot az Önkormányzat, a Többcélú Kistérségi Társulás, a Kapos Itk. és a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet közösen hirdeti meg. - Az Önkormányzat és hivatali szervezete kiemelten tekint a helyi vállalkozókra, úgy is, mint akik a város jövőjének egyik fontos zálogát jelentik. Létrehozta a Hívószámot a kosárba! elnevezésű programot, melynek keretében a vállalkozók hivatali ügyeik intézésében kapnak kiemelt segítséget, külön kapcsolattartó munkatárs áll rendelkezésükre. Az Önkormányzat hivatalos honlapján külön menüpontot kapott a program, ahol megtalálható az illetékes ügyintézők elérhetősége, feladatköre, letölthetők nyomtatványok, illetve olvasható a Vállalkozói Hírlevél. - Kiemelendő, hogy a hivatalos honlapon minden fontos hír és információ megtalálható és folyamatosan frissítésre kerül, amely a polgárokat, vállalkozásokat, egyéb szervezeteket érdekelheti. - A DOMBÓ-TÁJ című közéleti újság és a Dombóvári Közlöny minden szektor és a lakosság részére is tájékoztatást nyújt, közérdekű információkat, tudnivalókat közöl. 3. verzió 4/ 22

5 Megjelenések száma DOMBÓ-TÁJ Dombóvári Közlöny - A közbeszerzési törvény nemrégiben bekövetkezett változásai nyomán az Önkormányzat, mint ajánlatkérő minden közbeszerzési eljárásának fontos adatai felkerülnek a honlapra, továbbá az éves közbeszerzési terv, amely a vállalkozások számára nyújthat hasznos információt. Különös jelentőségét elsősorban az adja, hogy a honlapon megjelenő információkhoz külön szervezési intézkedések nélkül bárki bármikor hozzáférhet, tetszés szerinti időben, időhatár és egyéb korlátok nélkül. Közbeszerzési eljárások száma A kistérség önkormányzatai összefogtak annak érdekében és együttesen keresték meg az illetékes minisztériumot azért, hogy a Dombóvári Polgármesteri Hivatal az elsők között vezethesse be a bankkártyás fizetési rendszert, mely nemcsak a vállalkozások, hanem a magánszemélyek ügyintézését is egyszerűsítené. - A Polgármesteri Hivatal kiadásában megjelenő DOMBÓ-TÁJ újság 2 hetente tájékoztatja a lakosságot a városban történt eseményekről, a Hivatal munkájáról. - A DOMBÓ-TÁJ újság tájékoztatja a lakosságot az Önkormányzat Képviselőtestületének határozatairól, illetve arról, hogy a képviselők hogyan szavaztak egyes napirendekről. - A lakosság a oldalon megismerheti a napirendekhez kapcsolódó előterjesztéseket. A meghozott határozatokat, új rendeleteket ill. rendelet módosításokat a Dombóvári Közlönyben teszi közzé a Hivatal. A Közlöny a honlapon elérhető. - Az Önkormányzat rendeletei a honlapon elérhetők. - Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala 2005-ben Közigazgatási Minőségi Díjat kapott - Számos olyan intézkedést hozott az Önkormányzat, amelyek országos visszhangot váltottak ki és más városok is átvették a példát Csikkrendelet Guberálás betiltása 3. verzió 5/ 22

6 Az országban először Dombóváron lett felállítva nyugdíjasok játszótere - A társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolattartás folyamatos - A civil szervezeteket az önkormányzat minden évben a költségvetésben meghatározott összeggel támogatja Civil szervezetek támogatása/ft Sportegyesületek Civil szervezetek Összesen 3. verzió 6/ 22

7 II. Partnerkapcsolatok szegmentálása és tapasztalatok Stratégiai céljainknak megfelelően két nagy csoportba szegmentáltuk a külső partnereinket: 1. Civil kapcsolatok 2. Vállalkozói kapcsolatok II.1 Civil kapcsolatok II.1.1 Civil szervezetek Dombóváron A Dombóváron működő civil szervezetek száma a város lakosságszámához mérten nagynak tekinthető. További alcsoportokra történő szegmentációt tekintve tevékenységük szerint 4 nagy csoportra oszthatók: - művelődési, - szabadidős és egészségügyi, - érdekvédelmi és közéleti, - környezet és természetvédelmi szervezetek, amelyek a különböző szakmai szervezetek/kerekasztalok munkájában is részt vesznek. Művelődési 1. Cinege Cipője A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 2. Dombóvári Agykontroll és Reiki Klub Egyesület 3. Fekete István Kulturális Egyesület 4. Jalingva Jószef Attila Általános Iskola Idegen nyelv Tanításért Alapítván 5. Kapos Alapítvány 6. Kisgimnazistákért Alapítvány 7. Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 8. Diákjainkért Alapítvány 9. Dombóvári Apáczai Alapítvány 10. Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány 11. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület 12. Dombóvári Ifjúsági Közösségi Alapítvány 13. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 14. Dombóvári Zenész Egyesület 15. Francia Klucs Alapítvány 16. Gyermekvilág Alapítvány 17. Hamulyák Közalapítvány 18. Százszorszép Alapítvány 19. Galéria Színjátszó Egyesület 20. Hímző Szakkör 21. Belvárosi és Újdombóvári Hímző Szakkör 22. Balázs György Alapítvány 23. Bárány Vera Alapítvány 24. Gyöngyszem Alapítvány Szabadidős és egészségügyi 1. Black Angels Dombóvári Női Labdarúgó Sport Egyesület 2. Dombóvári Atlétikáért Alapítvány sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola Diáksport Egyesület 4. Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár 5. CYKLON kerékpáros Egyesület Dombóvár 6. Delta Turista Egyesület 7. Dombóvár Sakk Egyesület 8. Dombóvár Környéke Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány 9. Dombóvár Úszásért Alapítvány 10. Dombóvár Városi Tekeszövetség 11. Dombóvári Vén Iszapszemű Rája Szenior Úszó Egyesület 12. Dombóvári Amatőr Kispályás Labdarúgó Egyesület 13. Dombóvári Bokszbarátok Klubja 14. Dombóvári Csiga 2000 Egészségmegőrző és Szabadidő Egyesület 15. Dombóvári Diák Kötélugró Sport Klub 16. Dombóvári Focisuli Egyesület 17. Dombóvári Futball Club 18. Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület 19. Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület 20. Dombóvári Kézilabda Sport Klub 21. Dombóvári Kosárlabda Suli Egyesület 3. verzió 7/ 22

8 25. Jövő Emberkéje Alapítvány 26. Kisbarát Alapítvány 27. Picinke Család Alapítvány Érdekvédelmi és közéleti 1. Dombóvári Polgárőrség Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2. Életet az Éveknek Alapítvány 3. Független nők a nőkért Egyesület 4. Nők Dombóvárért Egyesület 5. Pro Dombóvár Egyesület 6. Alapítvány a II. Világháború Dombóvári Halottainak Emlékére 7. Alkony-Támasz Alapítvány 8. Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány 9. Dél-dunántúli Regionális Roma Egyesület 10. Dél-Pannon Vidékfejlesztő Egyesület 11. Dombóvári Méhész és Gazda Egyesület 12. Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 13. Dombóvári Polgári Roma Egyesület 14. Dombóvári Polgárkör 15. Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány 16. Dombóvár-Kernen I.R. Baráti Kör 22. Dombóvári Lovas Egyesület 23. Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület 24. Dombóvári Sportiskola Egyesület 25. Dombóvári Tenisz Egyesület 26. Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület 27. Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület 28. Dombóvári Vasutas Munkás Sport Egyesület Asztalitenisz Szakosztály 29. FORGI Boksz Club Ökölvívó Közhasznú Egyesület 30. József Attila ÁMK SET GO Klub Kötélugrók 31. Kék Csillag Kistérségi Turisztikai Egyesület 32. PASZ Dombóvári Amatőr Labdarúgó Sportegyesület 33. VINCZE Ju-jutsu Sportegyesület 34. Hospital Alapítvány Pipaklub 36. Dalmandi Vadásztársaság 37. Dombóvári Diana Vadásztársaság 38. Dombóvári Ilco Egyesület 39. Dombóvári Kutyás Egyesület 40. Dombóvári Ózon Asztma Egyesület 41. Dombóvári Rádió Klub 42. Dombóvári Szívklub Egyesület 43. Egészségvédő Egyesület 44. Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 45. M-12 Postagalamb Sportegyesület 46. V-50 Galambtenyésztő Egyesület 47. Életmód Természetgyógyász Klub 48. SM-Klub 49. Fénysugár Alapítvány 50. Nauzika Szeme Fénye Alapítvány Környezet- és természetvédelmi 1. Dombóvári Kertbarát Egyesület 2. Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület 3. Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány 4. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dombóvári Csoportja 3. verzió 8/ 22

9 17. Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete 18. Kaposvár Térségi Cukorrépa Termesztők Szövetsége 19. Nemzetőrök Dombóvári Egyesülete 20. Szövetség Dombóvárért 21. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Tolna Megyei Szervezete, Dombóvári Baráti Kör 22. Magyar Vöröskereszt Dombóvári Városi területi Szervezete 23. Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoportja 24. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Megyei Szervezetének Helyi Csoportja Őszidő Nyugdíja Klub 25. Puer natus est nobis Gyermek adatott nekünk Alapítvány 26. Credo Alapítvány 27. Dombóvári Baktáló Drom - Szerencsés Út Egyesület 28. Presidium Egyesület 29. Sikeres Dombóvárért Egyesület A kapcsolattartási nyilvántartás alapján a civil szervezetek száma 111. A civil szervezetek 80 %-a cégbíróságilag bejegyzett, míg közhasznúsági státusszal, a regisztrált szervezetek közel fele rendelkezik. Önkormányzati támogatást évente szervezet igényel és kap. A civil élet mindig is jelentős szerepet töltött be a város életében, jelentősége azonban a rendszerváltozás után értékelődött fel. Dombóvár Város Önkormányzata először 2004-ben fogadott el Civil Koncepciót, amely jelentős előrelépés volt a civil szervezetek közötti kapcsolattartás terén októberében megnyílt a Civil Szolgáltató Iroda, így számos, a Polgármesteri Hivatal által nyújtott szolgáltatás, illetve ügyfélfogadással járó tevékenység civil kezekbe került. A szféra elismerésére az Önkormányzat bábáskodása mellett decemberében alapított Civil Díj Kuratóriuma februárjában Civil Tanáccsá alakult, és ebbéli minőségében lépett nem sokkal később együttműködési megállapodásra az Önkormányzattal. A Tanácsot érdekképviseleti és koordinációs feladatokkal bízta meg a mindaddig az Önkormányzat által főként tájékoztatási céllal összehívott Civil Fórum. A Civil Tanács tagjainak megbízása az alapítók határozata szerint három évre szólt, azaz 2008-ban lejárt, így új választásra került sor. A Civil Tanács rendszeresen ülésezik, tagjainak száma 7 fő, akik a civil szervezetek vezetőiből kerültek ki. Az ülések állandó meghívottja a kulturális és civil tanácsnok. Működésüket Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítették. Az önkormányzat és a civil szféra közötti kapcsolattartást és együttműködést 2006-ig a humán alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal kapcsolati referense segítette, majd az újonnan megalakult Képviselőtestület a további kontaktus erősítésére Kulturális és Civil Tanácsnokot választott, aki 2008-ig egyben a Civil Tanács elnöke is volt. Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramját a Képviselőtestület 91/2007.(IV.10.) Kt. határozatával fogadta el. A Társadalmi Környezet Operatív Program egyik alprogramja A civil szféra megerősödésének előmozdítása, amelyben részletes intézkedési terv készült a civil szféra és az Önkormányzat közötti intenzívebb kapcsolatok kialakítására. 314/2007.(XII.17.) Kt. határozatával Dombóvár Város Önkormányzatának évekre vonatkozó Civil Koncepcióját. A Civil Koncepció részletes intézkedési 3. verzió 9/ 22

10 tervet nem tartalmaz. Mind a 4 éves munkaprogram, mind pedig a Civil Koncepció megtalálható a honlapon. II.1.2 A civil szféra megerősödésének előmozdítása program megvalósulása A civil szféra megerősödésének előmozdítása program intézkedési és ütemezési terve az alábbi: Civil szféra megerősödésének előmozdítása program 1. A civil szféra nagyobb szervezettségének elősegítése 2. A polgármesteri hivatal kizárólag profiljához, közigazgatási jellegéhez illő részt vállaljon a civil szervezetek ügyeinek intézésében Ütemezés A civil szféra elismertségének növelése A civil szervezeteknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek kiemelt támogatása Az önszerveződő érdekképviseleti és érdekegyeztető szervek gördülékeny működésének elősegítése 6. A civil szféra széles körben történő bevonása az Önkormányzati 2007 döntéshozatalba, véleményük figyelembevétele a döntések meghozatalakor 7. A rendezvényszervezés minőségi koordinációjának biztosítása 2007-től folyamatos 8. Átlátható és kiszámítható pénzbeli támogatási formák kialakítása a civil 2007-től folyamatos szervezetek részére 9. Az Önkormányzati támogatások eredeti cél szerinti felhasználásának biztosítása 2007-től folyamatos 10. A civil szervezetek közösségi tér iránti igényeinek biztosítása A Civil Koncepció megvalósítása 2008-tól évente Az intézkedési terv több pontja realizálódott, néhány esetben azonban csak részben teljesültek illetve nem valósultak meg a tervezett programok. A március 24-én tartott Civil Tanács ülésén a tagok illetve a Kulturális és Civil Tanácsnok információi szerint a terv végrehajtása a következők szerint alakult: Alapkoncepció az volt, hogy az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal biztosít egy külön irodát (Civil Szolgáltató Iroda), felelős személlyel, az alábbi témák intézéséhez. Megjegyezzük, hogy a tapasztalatok szerint a helyiség fenntartási problémák miatt átkerült a 3. verzió 10/ 22

11 Művelődési Házba az ügyintézővel együtt, majd a személyek állandó változása következtében ez a tevékenység felfüggesztésre került és jelenleg az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolában van egy használható helyiség a civil szervezetek képviselői számára. Az ügyintézést a Kulturális és Civil Tanácsnok szűkös időkörülmények között végzi. 1. A civil szféra nagyobb szervezettségének elősegítése 1.1 Civil közösségek bejegyzésének ügyintézése: - jogi és pénzügyi-számviteli segítségnyújtás biztosítása. A civil szervezetek számára segítségnyújtást fent jelzett ügyekben a Civil Szolgáltató Iroda munkatársa adott. Az iroda tevékenységét 2009 nyarán felfüggesztette, hivatkozva a megfelelő hely és munkaerő hiányára. Amint előzőekben jeleztük, márciusától az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola ad helyet a Civil Szolgáltató Iroda számára, munkatárs finanszírozására azonban jelenleg nincs lehetőség. A civil szervezetek így ügyeik intézésében a Hivatal illetékes munkatársait keresik fel, akik készséggel adnak segítséget számukra Civil szervezetek közötti együttműködések gerjesztése kötetlen találkozók szervezése az egymást kiegészítő vagy egymáshoz hasonló tevékenységet folytató szervezetek között. A hasonló tevékenységet folytató szervezetek közötti együttműködést a különböző kerekasztalok életre hívásával próbálta az Önkormányzat segíteni. Így megalakult a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal, a Zöld Kerekasztal, a Művelődési Műhely, amelynek munkájában részt vesznek az érintett civil szervezetek is. A kezdeti lelkesedés után mára a kerekasztalok munkája alábbhagyott. 1.3 Adatgyűjtés a civil szervezetekről, adatbázis felépítése, folyamatos frissítése és internetes közzététele. Az adatgyűjtés folyamatos, a civil szervezetekről a Polgármesteri Hivatal kapcsolati referense adatbázist készített, amelyet állandóan frissít. A civil szervezetek adatai a elérhetőek. 1.4 Non-profit menedzsment képzés szervezése civil szervezetek részére. A civil szervezetek képviselői folyamatosan részt vesznek képzéseken, tájékoztatókon, amelyekről értesítést a Hivatal kapcsolati referense küld számukra. 2. A polgármesteri hivatal kizárólag profiljához, közigazgatási jellegéhez illő részt vállaljon a civil szervezetek ügyeinek intézésében 2.1 Folyamatban lévő ügyek átadása a Civil Szoláltató Iroda munkatársa részére. A civil ügyek átadásra kerültek a Civil Szolgáltató Iroda munkatársa részére, azonban az iroda megszűnésével (lásd. fent) jelenleg csak a Hivatal kapcsolati referense illetve ügyintézői foglalkoznak a legsürgetőbb feladatokkal. 2.2 A Civil Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás módosítása. A Civil Tanáccsal az Önkormányzat 2005-ben kötött együttműködési megállapodást, annak módosítása azóta nem történt meg. 3. verzió 11/ 22

12 2.3 A kapcsolati referens civileket érintő valamennyi feladatának ellátása A Hivatal a civil szervezetekkel történő kapcsolattartást a kapcsolati referens munkaköri leírásában rögzítette, a kapcsolattartás így folyamatos. 3. A civil szféra elismertségének növelése 3.1 A Városalapítók Társasága részletes szabályzatának kidolgozása és egyeztetése. 3.2 A Városalapítók Társasága tagjaira történő javaslattételi rendszer működtetése. 3.3 A Városalapítók Társasága ötletének kommunikációja. 3.4 A Városalapítók Társasága tiszteletére emelendő emlékművel kapcsolatos ügyintézés. A Városalapítók Társasága ötlet megvalósítására nem került sor. 3.5 A Dombóvári Civil Díj javaslatételi rendszerének működtetése, adminisztrációja. A Dombóvári Civil Díj odaítélésének szabályozását, működtetését, adminisztrációját a Civil Tanács végzi annak megalapítása óta. A Civil Díj minden évben kiosztásra kerül. 3.6 Dombóvár Kártyához történő hozzáférés szabályrendszerének kidolgozása. 3.7 A Dombóvár Kártya által igénybe vehető kedvezményeket biztosító szervezetek, intézmények, cégek bevonása. 3.8 Dombóvár Kártyához juttatás. A Dombóvár Kártya kialakítása és hozzáférés szabályrendszerének kidolgozása bevezetésének feltételeiről a Képviselőtestület március végén tárgyal. 4. A civil szervezeteknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek kiemelt támogatása 4.1 Javaslattétel a tárgyévi Civil Keretben történő összegszerű elkülönítésre. A Képviselőtestület az éves költségvetési rendeletben mindig pontosan meghatározza a Civil Keret (pénzbeni támogatás) nagyságát, amelynek felosztásáról a Civil Tanács javaslata alapján a Képviselőtestület dönt. Ez minden évben megtörtént, 2010-ben március végén kerül elfogadásra. 4.2 A szolgáltató pályáztatása. 4.3 Döntés a szolgáltatóról. 4.4 Szerződéskötés a szolgáltatóval. A Civil Tanács tagjai nem tudtak információt nyújtani fenti pontokkal kapcsolatosan. 5. Az önszerveződő érdekképviseleti és érdekegyeztető szervek gördülékeny működésének elősegítése 5.1 A Civil Fórum mibenlétének újraértelmezése, SZMSZ-ének elkészítése, annak megvitatása és elfogadása. Az SZMSZ elkészült, de nincs információ arról, hogy ennek az alkalmazásba vétele hogyan történt. 5.2 A Civil Fórum demokratikus alapokon történő működtetése, érdemi munkavégzés, az ülések adminisztrációja. 3. verzió 12/ 22

13 A Civil Fórum üléseire minden civil szervezet vezetője meghívást kap. A meghívó tartalmazza a napirendi pontokat, amelyekkel kapcsolatban véleményt alkothatnak a civil szervezetek. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. 5.3 A Civil Tanács SZMSZ-ének módosítása, érdemi munkavégzés, az ülések adminisztrációja. A Civil Tanács SZMSZ-ének módosítása nem történt meg. A Civil Tanács rendszeresen ülésezik, amelyről jegyzőkönyv készül. 5.4 Javaslattétel a Civil Keretből a Civil Tanács és a Civil Fórum tárgyévi működéséhez szükséges forrásokra. 5.5 Döntés a Tanács és a Fórum működésének tárgyévi támogatásáról. A Civil Tanács és a Civil Fórum működésének támogatásáról nem tárgyalt a Képviselőtestület. 6. A civil szféra széles körben történő bevonása az Önkormányzati döntéshozatalba, véleményük figyelembevétele a döntések meghozatalakor 6.1 A tevékenységi kör szerint szerveződő, ún. Civil Kerekasztalok összehívása az őket érintő Önkormányzati előterjesztések megvitatása, véleményezése és Önkormányzati napirendi javaslat tétele céljából a Civil Kerekasztalok munkájában történő részvétel felajánlása a civil szervezetek részére. 6.2 A Civil Kerekasztalok megalakítása, működési kereteik kidolgozása. 6.3 A Civil Kerekasztalok működtetése, üléseik adminisztrációja. A különböző szakmai Kerekasztalok megalakultak, amelyek szakmai célszervezetek, ahova a legkülönbözőbb szakértők és a különböző civil alakzatok és vállalkozói alakzatok is a feladatok elvégzéséhez bekerülnek. 6.4 A valamennyi civil szervezetet vagy több tevékenységi csoportot érintő Önkormányzati előterjesztések megvitatása a Civil Fórum keretei között. 6.5 A Civil Kerekasztalok, illetve a Civil Fórum előterjesztések kapcsán kialakult véleményének képviselete a Képviselő-testület ülésén. 6.6 A Képviselő-testület által szakmailag megalapozottnak tartott Civil Kerekasztal-, illetve Civil Fórum-javaslatok beépítése az Önkormányzati döntésekbe. Rendes Képviselőtestületi ülés előtt a Civil Fórum összehívásra kerül, ahol a civil szervezetek képviselői elmondhatják véleményeiket, javaslataikat az őket érintő napirendi pontokkal kapcsolatosan. Ezek jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, amelyet a kulturális és civil tanácsnok képvisel a testületi üléseken. 6.7 Különböző egyéb, civil szervezeteket is tagjaik között tudó fórumok ad hoc fórumok (pl. Szociális Kerekasztal, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) működtetése, üléseik adminisztrációja. A civil szervezetek állandó meghívottjai az Önkormányzat által összehívott fórumoknak, amelyekről mindig készül emlékeztető vagy jegyzőkönyv. 3. verzió 13/ 22

14 7. A rendezvényszervezés minőségi koordinációjának biztosítása 7.1 A szervezetek rendezvényterveinek összegyűjtése. 7.2 A rendezvénytervek egyeztetése egymással, illetve a városi rendezvénynaptárral. 7.3 A rendezvénytervekben előforduló ütközések esetén kísérlet az egyeztetésre. 7.4 Civil szervezetek közreműködési lehetőségeinek felkutatása a városi rendezvényeken, egyeztetés a fellépésekről. Az Önkormányzat éves rendezvénynaptár készít, amelybe bevonja a civil szervezeteket is. A rendezvények programjainak összeállításához kikéri a civil szervezetek véleményét, igény szerint biztosítja részvételüket a városi rendezvényeken. 7.5 A Civil Fesztivál megszervezése. A Civil Fesztivál évek óta a civil szervezetek bonyolítják, amelyhez az Önkormányzat külön forrást biztosít. 8. Átlátható és kiszámítható pénzbeli támogatási formák kialakítása a civil szervezetek részére 8.1 A civil szervezetek számára elérhető pénzbeli Önkormányzati támogatások, lehetőség szerint egységes elveinek kidolgozása, a következő minimális elvek figyelembevételével: - nyilvános pályáztatás; - alapszintű működési támogatás minden jelentkezőnek; - emelt szintű működés, programok és projektek nagyobb összegű, külön támogatása valódi pályázat keretében versenyhelyzetet teremtve a szervezetek között, kizárólag a városért is tevékenykedő szervezeteknek; - évi kétszeri teljesítés a Polgármesteri Hivatal részéről; - a támogatás felhasználási és elszámolási szabályainak szakértői véleménnyel alátámasztott kialakítása; - a pályáztatás során előnyt élvező tényezők meghatározása; A civil szervezetek támogatásának pályáztatására egységes rendszer került kidolgozásra, amely a honlapon elérhető. Ez megfelelő módon biztosítja a versenyhelyzetet és egyértelművé teszi a pályázati feltételeket. A támogatások felhasználási és elszámolási szabályait az Állami Számvevőszék ajánlása alapján végzi az Önkormányzat. 8.2 Rendeletalkotás a pénzbeli támogatásokról Dombóvár Város Önkormányzata nem tartotta szükségesnek külön rendelet alkotását a civil szervezetek pénzbeni támogatásáról, mivel minden évben a Civil keretről a Képviselőtestület hoz határozatot. 9. Az Önkormányzati támogatások eredeti cél szerinti felhasználásának biztosítása 9.1 A kifizetett Önkormányzati támogatások igénylésének eredeti céljai szerint megvalósuló működés, projektek, programok nyomon követése, előzetes bejelentkezés alapján történő ellenőrzése. 9.2 Segítségnyújtás az elszámolások során jelentkező problémák időben történő megelőzésére. 9.3 A támogatások felhasználásáról történő elszámolás és beszámolás kapcsán az eredetileg kitűzött célok, megfogalmazott feladatok ellenőrzése. 3. verzió 14/ 22

15 A támogatások elszámolásáról részletes útmutatást ad a civil szervezetek részére szóló pénzügyi keretek pályázatára vonatkozói kiírás, amelyhez segítséget a Hivatal Pénzügyi irodája ad a civil szervezetek számára. 10. A civil szervezetek közösségi tér iránti igényeinek biztosítása 10.1 A civil szervezetek közösségi tér használata iránti igényeinek összegyűjtése. A civil szervezetek számára nyújtott infrastrukturális támogatást, így az önkormányzat által biztosított közösségi tereket a Civil Koncepció tartalmazza (lásd. Városfejlesztés Koncepciók, programok) 10.2 A rendelkezésre álló közösségi terek adatbázisának (alapterület, infrastruktúra, bérleti feltételek) elkészítése. Az adatbázis a közösségi terek alapterületét, infrastruktúráját, bérleti feltételeket nem tartalmazza Közösségi helyek kiközvetítése, foglaltságuk nyomon követése. A civil szervezetek a közvetlenül a közösségi házak vezetőivel egyeztetnek a hely használatának igénybevételéről és annak feltételeiről. 11. A Civil Koncepció megvalósítása 11.1 A koncepció megvalósulásának folyamatos nyomon követése 11.2 Beavatkozás abban az esetben, amennyiben a Koncepció bizonyos elemei megvalósulása akadályokba ütközik 11.3 Beszámoló készítése a koncepció megvalósulásáról éves rendszerességgel 11.4 A koncepció felülvizsgálatának szükségessége esetén annak kezdeményezése évenként A Civil Koncepció megvalósulásának folyamatos nyomon követése nem történt meg. II.1.3 Civil Koncepció megvalósulása A Civil Koncepció részletes helyzetelemzést ad a civil szervezetekről illetve azok működéséről. Iránymutatást ad az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés lehetőségeiről és a fejlesztési elképzelésekről. Ezek összhangban vannak az Önkormányzat által elfogadott 4 éves munkaprogram A civil szféra megerősödésének előmozdítása alprogrammal, intézkedési tervet azonban nem tartalmaz. Az Önkormányzat és a helyi civil szervezetek közötti kapcsolattartást a Civil Koncepció a következő formákban határozta meg 1. Civil Szolgáltató Iroda 2. Dombóvári Civil Díj 3. Civil Tanács 4. Civil Fórum 5. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 6. Zöld Kerekasztal 7. Művelődési Műhely 8. Kulturális és Civil Tanácsnok funkció működtetése 3. verzió 15/ 22

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

Visegrád Város Civil Stratégiája

Visegrád Város Civil Stratégiája Visegrád Város Civil Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP-3.A.1/A-2008-0039 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18.

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18. HELYZETELEMZÉS Abony Város Polgármesteri Hivatal részére ABONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ- NAK SZERVEZETI FEJLESZTÉSE, ÁROP- 3.A.1/A-2008-0044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO- JEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2009. 12. 18. 2

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben