K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY"

Átírás

1 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Hegyesi G.: Az általános szociális munka szakmai koncepciója; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., (9 26. old.) Szabó L.:A szociális munka természete; In: Szabó L.: Szociális esetmunka elméleti alapvetés; A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3.; Budapest, 1993., ( old.) Woods, R.: A szociális munkások tevékenységének egy lehetséges rendszerezése; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) 2. A szociális munka kialakulása, szakmává válása az USA-ban, Európában és Magyarországon. A szociális munka fejlődése, irányzatai, modelljei Barker, R. L. Almásy, J.: Mérföldkövek a szociális munkában: A szociális gondoskodás és a szociális szemlélet változása Hammurabitól napjainkig, Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Kendall, K. A.: Szociális munkások képzése világszerte; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Müller, W. : Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá, T-Twins Kiadó, Budapest, 1992., (5 86. old.) Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon ( ), Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Talyigás K. Hegyesi G.: Bevezető; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1996., (7-15. old.) Szabó L.: A szociális munka szakmává válása és az esetmunka kezdetei; In: Szabó L.: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 20., Budapest, 1999., (11-15.old.) Szabó L.: Szociális esetmunka elméleti alapvetés; A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3.; Budapest, Szabó L.: A szociális esetmunka gyakorlata; Wesley könyvek szociális munkásoknak 5, Wesley János Lelkészképzó Főiskola, Budapest, Az esetmunka folyamata. A problémamegoldó modell Bányai Szabó - Tánczos: Az esetmunka folyamata; In: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Compton, B. R. Galaway, B.: Problémamegoldás: a szociális munka folyamata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Szabó L.: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka - modellek megjelenése az esetmunkában; In: Szociális esetmunka elméleti alapvetés, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványi 3., Budapest, 1993., ( old.) Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata; Wesley könyvek szociális munkásoknak 5, Wesley János Lelkészképzó Főiskola, Budapest, Családi esetkezelés. Szociális munka családokkal. Rendszerszemléletű pszichoszociális családkonzultáció Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula Kiadó, Budapest, 1995., (9-25. old. és old.) Goldenberg, H. & I.: Áttekintés a családról. II. kötet, Animula kiadó, 2008., és III. kötet ( old.) Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve. Interdiszciplináris szakkönyvtár I., Budapest, Minuchin, Patricia Colapinto, Jorge Minuchin, Salvador: Krízisről krízisre: A szegény családok segítése, Animula, Budapest, Papp Győző Dr. Lovász Zsuzsanna: Családvédelem, családgondozás (Hallgatói segédanyag), NCSSZI, Budapest, Satir, Virginia: A család együttélésének művészete, Coincidencia, Budapest, Stang Tünde: Szociális munka családokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (Szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Feuer Mária (szerk.): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény, Akadémiai Kiadó, Bp , ( old.) Szabó Lajos: A családterápiák fejlődése és hatásuk a szociális esetmunkára. In: Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley János Lelkészképző Főiskola. Bp , ( old.)

2 2 Szabó Lajos: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka - modellek megjelenése az esetmunkában. In: Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley János Lelkészképző Főiskola. Bp , ( ) 5. A szociális csoportmunka története, fejlődése, típusai. A csoportok fejlődésének fázisai, a csoportok vezetésének alapvető kérdései Németh L.: Szociális munka csoportokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Rácz J. - Hoyer M.: Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok; In: Esély, 1995/3. Szilvási L.: Csoportmunka egy anyaotthonban; In: Esély, 1997/1. 6. A közösségi szociális munka irányzatai, alkalmazási lehetőségei. A közösségfejlesztés szerepe a szociálpolitikában Alinsky, S. D.: Célok és eszközök a közösségi szociális munkában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( old.) Gosztonyi G.: Közösségi szociális munka; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), SzSzSz, Budapest, 1998., ( old.) Varsányi E.: Bevezetés; In: Megfigyelés és cselekvés (szerk.: Varsányi E.), Balassi Kiadó, Budapest, 1999., (7-25. old.) Zastrow, Ch.: A szociális munka közösségi gyakorlata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( old.) Vercseg, I.: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. ec1256f ?opendocument (elérés: ) 7. Az iskolai szociális munka alapvető kérdései, tevékenységi szintjei Balikó M.: Szociális munka az iskolában; In: Iskolai mentálhigiéne Tanulmányok (szerk.: Kézdi B.), Pannónia Könyvek, 2000., ( old.) Bányai E.: Az iskolai szociális munkáról; In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( old.) Germain, C. B: Ökológiai megközelítés az iskolai szociális munkában; In: Tanulmányok a gyermekjólét köréből I., Iskolai szociális munka (szerk.: Budai I.), Kézirat, Hajdúböszörmény, 1993., ( old.) Herczog M.: Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, Kozma J.: Minél többet dolgoztam az iskolában, annál jobban tisztelem a tanárokat. (Interjú Josephine Joelsonnal az iskolai szociális munkáról), Esély, 1992/2. szám, ( old.) Loss S.: Út a kisegítő iskolába; In: Cigánynak születni (szerk.: Horváth Á., Landau E., Szalai J.), Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000., ( old.) Vajda Zs.: Az iskola, a társadalom és a társadalmi hátrányok, Esély, 2003/3. szám, ( old.) 8. Szociális munka kisebbségekkel. Migráció Baráth Á. Gyurok J. Sokcsevits D.: A magyarországi horvát fiatalok életmódja, Croatica Kht., Budapest, Diósi Á.: A cigány családsegítés kérdőjelei; In: Esély, 1992/2. sz. Erős F.: Az etnikai identitás néhány szociálpszichológiai problémája; In: Megismerés, előítélet, identitás (szerk.: Erős F.), Új Mandátum Könyvkiadó,Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 1998., ( old.) 9. A posztmodern társadalom és a demográfiai öregedés: az idősellátás kihívásai Ferge Zs.: A generációk közötti és a társadalmi szolidaritásról, Esély, 1996./ 4., ( old.) Hablicsek L. Pákozdi I.: Az elöregedő társadalmak szociális kihívásai, Forrás: corleone.romapage.hu/szochalo/upload/esely_200403_hablicsek.rtf Hablicsek László Pákozdi Ildikó: Az elöregedő társadalmak szociális kihívásai. Esély 2004/3., ( old.) Myles, John: Új társadalmi szerződés az idősekkel? Esély, 2007/6., (3-45. old.) Széman Zsuzsa: Ki az idős? Az öregedés különböző szempontjai: Esély 2008/3., (3-15. old) Giczi Johanna: A szubjektív jólét időskorban. In: Grábics Ágnes (szerk.): Aktív időskor. KSH, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2008., ( old.) Sütő Teréz Perity Ilona Szabó Judit Ágnes: Idősbarát önkormányzatok. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest, 2005., 1(4-49. és old.) 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról

3 3 10. Kommunikáció, konzultáció, dialógus B. Erdős Márta: A nyelvben élő kapcsolat, Typotex, Budapest, 2006., ( old.; old.) Hammer, F. : Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Budapest, Gondolat, Horányi, Ö.: A kommunikációról. In: Béres, I. Horányi, Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció, Osiris, Budapest, 1999., ( old.) Watzlawick és mtsai.: Az emberi kommunikáció pragmatikája. In: Lengyel, Zs. (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény, Osiris, Budapest, Wiemann, G. H. Giles, H.: Az interperszonális kommunikáció. In: Hewstone, M. Strobe, W. Codol, J. Stephenson, G.: Szociálpszichológia európai szemszögből. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1995., ( old.) Fonyó I. Pajor A. (szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2000., ( old.) Lefever, R. (2007): Kényszeres segítés, PTE, Pécs, 2007., ( old.) Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal; Animula Kiadó, Bp , ( old.) Rogers, C. R.: Valakivé válni A személyiség születése; Edge Kiadó, Budapest, 2003., ( old.) Kulcsár É.: Tanácsadás és terápia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Alkoholpolitika és drogpolitika Elekes Zsuzsanna: Alkohol és társadalom, OAI, Budapest, Kelemen Gábor: Szociálhigiéné és alkoholpolitika, Esély, 2006/6., ( old.) Kelemen Gábor: A velünk élő szenvedélyek. Pro Pannonia, Pécs, 2009., ( old.) Rácz József Takács Ádám (szerk.): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg: Elemzések foucault-i perspektívából, L Harmattan, Budapest, Rácz J. (2005): Ártalomcsökkentő drogpolitika. Magyar Tudomány, 2005/8. Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére Internetes elérhetőség: D=900 Alkoholpolitika- és stratégia, OAI, Budapest, Internetes elérhetőség: OAI.pdf 12. A szociális munkás feladatai a komplex rehabilitáció folyamatában. A szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek rehabilitációjának jellegzetességei. Brettner Zsuzsanna (2010): Rehabilitáció - szociális rehabilitáció - szociális munka. In: Gy. Kiss Enikő - Polyák Lilla szerk.: A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja. Egészség rehabilitációs füzetek I. Magyar ILCO Szövetség. Csató Zsuzsa (2008): A komplex rehabilitáció felé. Háló: a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele 14/1 2 Juhász Ferenc (2008): Új komplex rehabilitációs program Magyarországon. Rehabilitáció 18/ Kullmann Lajos (2009): A rehabilitáció jövője Magyarországon Fejlesztő pedagógia, 20/2 7-8 Mándi Nikoletta: Az életvilág értelmezési lehetőségei az addiktológiai rehabilitáció gyakorlatában. In: Szociális Szemle III. évfolyam 1. szám szeptember Topolánszky Ákos: A terápiás közösségek új generációi. In: Az addiktológia alapjai III. Szerkesztette: Demetrovics Zsolt. ELTE EÖTVÖS Kiadó, Szociális munka a gyermekvédelemben. A gyermekvédelem intézményrendszere Az évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái, Gyermekvédelmi Kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, Szöllősi Gábor: Gyermekjóléti alapellátás (Hallgatói segédanyag), NCSSZI, Budapest, A krízis fogalma, a krízishelyzetek lélektani sajátosságai. A szuicidium prevenciójának lehetőségei. Krízisintervenció a szociális munkában Balikó M.: Tele(pszicho)fon (Öngyilkosság-megelőzés lehetőségei telefonon át), Animula Kiadó, Budapest, Csürke J. B. Erdős M.: Serdülők és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelőzés lehetőségei. Addiktológia, 2007/4. szám, ( old.) Kézdi B.: Negatív Kód, Pannónia Kiadó, 1995., (9-40. old.)

4 4 Csürke J. Vörös V. Osváth P. Árkovits A. (szerk.): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában, A krízisintervenció alapelvei; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 2-3. kötet, Semmelweis Kiadó, Bp., 1994., ( old.) 15. Csoport és közösség. A peremcsoport fogalma. A liminalitás és marginalitás kérdései. Reszocializáció Andorka R.: Bevezetés a szociológiába, Kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok és gyermekek. Faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek, Osiris Kiadó, Budapest, ( és old.) Darvas Á. Tausz K.: A gyermekek szegénysége, Szociológiai Szemle, 2002/4. szám, ( old.) Ferge Zs.: A társadalom pereme és az emberi méltóság, Esély, 2000/1. szám, ( old.) Gerevich J. (szerk.): Közösségi mentálhigiéné, Animula Kiadó, Budapest, 1997., (5-13. és old.) Gyuris T.: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban, Kapocs, 2003 október, ( old.) Neményi M.: A fogyatékossághoz vezető út, Iskolakultúra, 2004/5. szám, ( old.) Tausz K. Lakatos M.: A fogyatékos ember helyzete, Statisztikai Szemle, 2004/4. szám, ( old.) Turner, V.: Átmenetek, határok és szegénység: a communitas vallási szimbólumai; In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában (szerk.: Bohannan, P. Glazer, M.), Panem Kiadó, Budapest, 1997., ( old.) Virág T.: A gettósodó térség, Szociológiai Szemle, 2006/1. szám, ( old.) 16. Empowerment a szociális munkában Kelemen Gábor: Átlendülés - Vázlatok a reflektív klinikai szociális munkához Animula, Budapest. (Bevezetés, Szupervízió az addiktológiában) Kelemen Gábor (2007): Egészségtanulás és rehabilitáció. LAM Lege Artis Medicinae 17/ Lorentsen, Oivind - Berge, Alf Reiar (2007): A kliensek képességeinek és erőforrásainak mozgósítása a rehabilitációs folyamatban. Rehabilitáció17/ Kelemen G.: Reflexív gondolkodás a szociális munkában, Esély, 2006/1. szám, ( old.) 17. A gyermekszegénység helyzete Magyarországon, nemzetközi kitekintés. Gyermekszegénység elleni programok (kiemelten Legyen Jobb a Gyermeknek! Nemzeti Program) bemutatása. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program Ágoston L., Győri G., Kollányi Zs., Tornai I.: Gyermekszegénység programok. Legjobb Gyakorlatok DEMOS Magyarország Budapest Tausz K.: Gyermeki szükségletek, MTA GYNEP, Bass L., Darvas Á. (2008): Gyerek jól-lét szociálpolitika gyerekintézmények, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budapest Ferge Zs., Bass L., Darvas Á., Hadházy Á. (2009): A gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia sorsa költségvetési megszorítások és válság idején. In.: Stratégiai kutatások MTA-MEH Budapest p Bass L., Darvas Á., Farkas Zs., Ferge Zs. (2008): A gyermekszegénység elleni küzdelem állása 2008-ig. In.: Stratégiai kutatások MTA-MEH Budapest p Ferge Zs., Tausz K., Darvas Á. (2002): Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen. International Labour Office, Budapest Bass L., Darvas Á., Ferge Zs. (2007): A szegénységben élők különösen a gyermekes családok helyzetének változása 2001 és 2006 között. In.: Stratégiai kutatások MTA-MEH Budapest 2007 p A szupervízió jelentősége és lehetőségei a szociális szakemberek munkájában Bagdy E. Sárvári Gy.: A szupervízió és a szupervizor képzés; In: Pszichoterápia, 1997/VI., ( old.) Kelemen G.: Szupervízió a családterápiában; In: Pszichoterápia, 1996 március, V. évf. 2. szám, ( old.) Kelemen Gábor: Szupervízió az addiktológiában. Interdiszciplináris team-szupervízió. Addiktológia 2003/2. szám, ( old.) Pik K.: Ráhangoló Szupervíziós tapasztalatok, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Mándi N. Fekete S.: A segítő krízise. In: Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve (szerk.: Csürke J. Vörös V. Osváth P. Árkovits A.). Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, Értékek, ideológiák, etikai dilemmák megjelenése a szociálpolitikában és a szociális munka gyakorlatában. A szociális munka etikai kódexe

5 5 A Szociális Munka Etikai Kódexe. In: Ferge Zs.: Szabadság és biztonság; In: 2000, 1994 augusztus Kozma Judit: A szociális munkás szakmai és egyéni fejlődése. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Loewenberg F. Dolgoff R.: Érték és etika a szociális munka gyakorlatában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Loewenberg F. Dolgoff R.: Etikai választások a segítő foglalkozásokban; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Hegyesi, G.: Az általános szociális munka szakmai koncepciója. In: Kozma, J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Bp., Szociális Szakmai Szövetség, (9-27. old.) Kelemen, G. Csákiné Király, L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Bp., NCSSZI, ( old.) Pál Tibor: Kérdések dilemmák viták. A magyarországi Szociális Munka Etikai Kódexe. In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( old.) 20. A szociális biztonsághoz való jogok szabályozása és érvényesülése Magyarországon és az Európai Unióban évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A Magyar Köztársaság Alkotmánya Európai Szociális Charta; In: Esély különszám, Juhász G.: Az alkotmányeszme mostohagyermeke: néhány gondolat a szociális biztonsághoz való jog természetéről és szabályozásáról; In: Esély, 1996/3. ( old.) Juhász G: A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabályozása elé; In: Esély, 1995/ 3. szám Quesad, L. J. Szilágyi I.: Szociális jogok Európában: Az Európai Szociális Charta; In: Esély, 1996/2., ( old.) Szamuel K.: Európai szociális jogok Magyarországon; In: Fundamentum, 1998/3., ( old.) Molnár Margit (2009): A szociális jogok aktuális kérdései, PTE, Pécs, 2009., ( old.) 21. A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései A hazai foglalkoztatást befolyásoló folyamatok, tényállapotok és intézkedések az 1990-es évektől Dr. László Gy. (2002): A Szociális Európa és a magyar munkaerőpiac I.-III. Pécs: PTE, KTK. Samuelson, P.A.-Nordhaus, W.D. (2003): Közgazdaságtan. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. Frey M. (1997): Helyi foglalkoztatási kezdeményezések, alternatív munkaerőpiac hazai helyzetkép. In: Nonprofit szervezetek szerepe a helyi foglalkozatatásban. Nemzetközi és hazai modellek, ajánlások. Hálózat a Demokráciáért Program. Agroinform Kiadóház. p Frey M. (1997): Munkahelyteremtés a munkaerőpiac főáramlatán kívül Nemzetközi tapasztalatok. In: Nonprofit szervezetek szerepe a helyi foglalkoztatásban. Nemzetközi és hazai modellek, ajánlások. Hálózat a Demokráciáért Program. Agroinform Kiadóház Az aktív korosztály munkaerőpiaci védelmét szolgáló foglalkoztatáspolitikai eszközök. A munkanélküliekkel való foglalkozás specifikumai a szociális munkában Baksay G. (2005): Munkanélküliség az Európai Unióban, Európai Tükör 2005/11. szám, ( old.) Demkó O. Frey M.- Gács E.: Makrogazdasági helyzetkép; a hazai munkaerőpiac jellemzői, fejlődési trendjei nemzetközi összehasonlításban; In: EU-konform foglalkoztatáspolitika (szerk.: Frey M.), OFA Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság, Budapest, 2001., ( old.) Fóti J. Lakatos M. (2006): Foglalkoztatottság és munkanélküliség a évi mikrocenzus alapján, Munkaügyi Szemle, 2006/3. Girasek E. Sík E.: Munkaerőpiac és informális jövedelem; In: Kolosi T. Tóth I. Gy. Vukovich Gy.: Társadalmi riport, TÁRKI, Budapest, Gráczer I.: A családsegítő szolgálatok helye és szerepe a tartós munkanélküliség kezelésében, Társadalomkutatás 2005/1. szám, ( old.) (Internetes elérhetőség: Csorba Judit: Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? In: Esély 2009/5. Gyulavári Tamás: Munkaviszony, önfoglalkoztatás és a közöttük lévő szürke zóna. In: Esély 2009/6. Molnár Margit: A szociális jogok aktuális kérdései. PTE, Pécs, 2009., ( old.)

6 6 23. Társadalmi egyenlőtlenségek (elméletek, vizsgálati módszerek, nemzetközi és hazai tendenciák) a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem éve Esping-Andersen, G.: Jövedelmi egyenlőtlenség és esélyegyenlőtlenség; In: Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről és az új egyenlőségről (szerk.: Giddens, A. Diamond, P.), Napvilág, Budapest, 2006., ( old.) Ferge Zs.: Ellenálló egyenlőtlenségek, Esély 2005/4. szám, (3-41. old.) Sen, A.: Társadalmi kirekesztés: fogalom, alkalmazás és vizsgálat, Esély 2003/4. szám, (3-22. old.) Szalai J.: A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán, Szociológiai Szemle, 2002/4. szám, ( old.) Walker, R.: Lehetőségek és életesélyek: a szegénység, az egyenlőtlenség és a kirekesztés dilemmái; In: Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről és az új egyenlőségről (szerk.: Giddens, A.- Diamond P.), Napvilág, Budapest, 2006., ( old.) Cerami, A.: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei, Esély 2009/1. Jordan, B.: A szociális munka és a világszegénység, Esély 2009/4. Virág T.: Szegények a kistelepülések fogságában, Esély 2009/4. Darvas Á. Tausz K.: Gyermek-szegénység, Demos Magyarország, Budapest, március 24.

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Szociális alapvizsga 2010

Szociális alapvizsga 2010 Szociális alapvizsga 2010 Kötelező irodalom: 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 220 231. o. 2. A minőségügy alapjai.

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK 1 *ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER (A ZÁRÓVIZSGA SORÁN SOR KERÜL A SZAKDOLGOZAT MEGVÉDÉSÉRE, VALAMINT AZ ALÁBBI KÉT TÉTELSORBÓL EGY-EGY KÉRDÉS KIHÚZÁSÁRA.

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) által jóváhagyott,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2015. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika és a szociális munka

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán Ferge Zsuzsa (2010):Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek Napvilág, Budapest 9-38. 76-109. Atkinson, Tony (1998): Társadalmi kirekesztődés, szegénység, munkanélküliség Esély 4. szám pp.3-18. Gans, Herbert

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka

Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka Záróvizsgák- Szociális munka Tételek Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka I. A szociális munka meghatározása, tárgya és célkitűzései, a szociális probléma ismeretető

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátás

Gyermekjóléti alapellátás I. Általános követelmény: Gyermekjóléti alapellátás A vizsgázó ismerje a gyermek- és ifjúkor sajátosságait, a gyermekek, fiatalok társadalomban, családban elfoglalt helyét, a szükségleteiket, problémáikat

Részletesebben

Idősek szociális ellátása

Idősek szociális ellátása Idősek szociális ellátása I. Általános követelmény: A jelölt ismerje az idős kor sajátosságait, az idősek társadalmi helyzetét, az idősek ellátására szerveződött rendszert, az ellátórendszer szakmai feladatait,

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1005 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunkt.

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT TÉTELSOR 1. TÉTEL (A) A szociológia, mint tudomány. A szociológia módszerei. A szociológia fogalma, célja, a legfontosabb társtudományok. Szakszociológiák és hazai

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kedves Kollegák! Ez alkalomból megszervezzük a III. Magyarországi Szubsztitúciós Fórumot

Kedves Kollegák! Ez alkalomból megszervezzük a III. Magyarországi Szubsztitúciós Fórumot MEGHÍVÓ Kedves Kollegák! A budapesti Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciája és a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 1987-ben jöttek létre és ezért idén, 2012-ben ünneplik a 25 éves születésnapjukat.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea Beosztása, tudományos fokozata oktató

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

MTA GYEP kiadványok, publikációk, szakmai háttéranyagok 2006-2011

MTA GYEP kiadványok, publikációk, szakmai háttéranyagok 2006-2011 MTA GYEP kiadványok, publikációk, szakmai háttéranyagok 2006-2011 (a Programiroda gondozásában megjelent kiadványok, a munkatársak programhoz kötődő publikációi, tanulmányai, szakmai anyagai, valamint

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2

Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2 Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2 Félév: 3-4 Heti óraszám: 2 Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat X Értékelés: Gyakorlati jegy X Előfeltétel:

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének programterve

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA I. 2012/2013. II. félév SPB1405 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA I. 2012/2013. II. félév SPB1405 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK SZOCIÁLPOLITIKA I. 2012/2013. II. félév SPB1405 SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK Minden témához kötelező: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. HRSZE, Bp. 1994. Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába;

Részletesebben

Debreczy Márta: A szociálpolitikai alapismeretek, jóléti ellátások alapjai

Debreczy Márta: A szociálpolitikai alapismeretek, jóléti ellátások alapjai Debreczy Márta: A szciálplitikai alapismeretek, jóléti ellátásk alapjai Ifjúságsegítő felsőfkú szakképzés Félévi óraszám: 20 Kredit: 4 Zárási frma: K Tananyag: szciálplitikai alapzás; a szciálplitikát

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK. Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA. Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK. Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA. Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50 SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA FŐISKOLAI DOCENS Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50 Terepkoordinátor ORAVECZNÉ BODOR PIROSKA Tel.: 62/54-51-24 A KÉPZÉSBEN

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök)

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök) 10.15-10.30 Megnyitó Dékáni üdvözlés Tudományos program 2008. június 5. (csütörtök) Mindenki másképp csinálja?! /ki mit tanít, hogyan tanítja, hogyan értékel?/ 10.30-11.10 Kerekasztal megbeszélések I.

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Érvényes: 2014. szeptember 1-től

Érvényes: 2014. szeptember 1-től A komplex záróvizsga tételei és gyakorló esetek 1 a vizsgára való felkészüléshez a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirányán Érvényes: 2014. szeptember 1-től 1 A

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben