K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY"

Átírás

1 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Hegyesi G.: Az általános szociális munka szakmai koncepciója; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., (9 26. old.) Szabó L.:A szociális munka természete; In: Szabó L.: Szociális esetmunka elméleti alapvetés; A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3.; Budapest, 1993., ( old.) Woods, R.: A szociális munkások tevékenységének egy lehetséges rendszerezése; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) 2. A szociális munka kialakulása, szakmává válása az USA-ban, Európában és Magyarországon. A szociális munka fejlődése, irányzatai, modelljei Barker, R. L. Almásy, J.: Mérföldkövek a szociális munkában: A szociális gondoskodás és a szociális szemlélet változása Hammurabitól napjainkig, Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Kendall, K. A.: Szociális munkások képzése világszerte; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Müller, W. : Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá, T-Twins Kiadó, Budapest, 1992., (5 86. old.) Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon ( ), Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Talyigás K. Hegyesi G.: Bevezető; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1996., (7-15. old.) Szabó L.: A szociális munka szakmává válása és az esetmunka kezdetei; In: Szabó L.: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 20., Budapest, 1999., (11-15.old.) Szabó L.: Szociális esetmunka elméleti alapvetés; A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3.; Budapest, Szabó L.: A szociális esetmunka gyakorlata; Wesley könyvek szociális munkásoknak 5, Wesley János Lelkészképzó Főiskola, Budapest, Az esetmunka folyamata. A problémamegoldó modell Bányai Szabó - Tánczos: Az esetmunka folyamata; In: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Compton, B. R. Galaway, B.: Problémamegoldás: a szociális munka folyamata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Szabó L.: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka - modellek megjelenése az esetmunkában; In: Szociális esetmunka elméleti alapvetés, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványi 3., Budapest, 1993., ( old.) Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata; Wesley könyvek szociális munkásoknak 5, Wesley János Lelkészképzó Főiskola, Budapest, Családi esetkezelés. Szociális munka családokkal. Rendszerszemléletű pszichoszociális családkonzultáció Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula Kiadó, Budapest, 1995., (9-25. old. és old.) Goldenberg, H. & I.: Áttekintés a családról. II. kötet, Animula kiadó, 2008., és III. kötet ( old.) Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve. Interdiszciplináris szakkönyvtár I., Budapest, Minuchin, Patricia Colapinto, Jorge Minuchin, Salvador: Krízisről krízisre: A szegény családok segítése, Animula, Budapest, Papp Győző Dr. Lovász Zsuzsanna: Családvédelem, családgondozás (Hallgatói segédanyag), NCSSZI, Budapest, Satir, Virginia: A család együttélésének művészete, Coincidencia, Budapest, Stang Tünde: Szociális munka családokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (Szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Feuer Mária (szerk.): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény, Akadémiai Kiadó, Bp , ( old.) Szabó Lajos: A családterápiák fejlődése és hatásuk a szociális esetmunkára. In: Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley János Lelkészképző Főiskola. Bp , ( old.)

2 2 Szabó Lajos: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka - modellek megjelenése az esetmunkában. In: Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley János Lelkészképző Főiskola. Bp , ( ) 5. A szociális csoportmunka története, fejlődése, típusai. A csoportok fejlődésének fázisai, a csoportok vezetésének alapvető kérdései Németh L.: Szociális munka csoportokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Rácz J. - Hoyer M.: Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok; In: Esély, 1995/3. Szilvási L.: Csoportmunka egy anyaotthonban; In: Esély, 1997/1. 6. A közösségi szociális munka irányzatai, alkalmazási lehetőségei. A közösségfejlesztés szerepe a szociálpolitikában Alinsky, S. D.: Célok és eszközök a közösségi szociális munkában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( old.) Gosztonyi G.: Közösségi szociális munka; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), SzSzSz, Budapest, 1998., ( old.) Varsányi E.: Bevezetés; In: Megfigyelés és cselekvés (szerk.: Varsányi E.), Balassi Kiadó, Budapest, 1999., (7-25. old.) Zastrow, Ch.: A szociális munka közösségi gyakorlata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( old.) Vercseg, I.: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. ec1256f ?opendocument (elérés: ) 7. Az iskolai szociális munka alapvető kérdései, tevékenységi szintjei Balikó M.: Szociális munka az iskolában; In: Iskolai mentálhigiéne Tanulmányok (szerk.: Kézdi B.), Pannónia Könyvek, 2000., ( old.) Bányai E.: Az iskolai szociális munkáról; In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( old.) Germain, C. B: Ökológiai megközelítés az iskolai szociális munkában; In: Tanulmányok a gyermekjólét köréből I., Iskolai szociális munka (szerk.: Budai I.), Kézirat, Hajdúböszörmény, 1993., ( old.) Herczog M.: Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, Kozma J.: Minél többet dolgoztam az iskolában, annál jobban tisztelem a tanárokat. (Interjú Josephine Joelsonnal az iskolai szociális munkáról), Esély, 1992/2. szám, ( old.) Loss S.: Út a kisegítő iskolába; In: Cigánynak születni (szerk.: Horváth Á., Landau E., Szalai J.), Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000., ( old.) Vajda Zs.: Az iskola, a társadalom és a társadalmi hátrányok, Esély, 2003/3. szám, ( old.) 8. Szociális munka kisebbségekkel. Migráció Baráth Á. Gyurok J. Sokcsevits D.: A magyarországi horvát fiatalok életmódja, Croatica Kht., Budapest, Diósi Á.: A cigány családsegítés kérdőjelei; In: Esély, 1992/2. sz. Erős F.: Az etnikai identitás néhány szociálpszichológiai problémája; In: Megismerés, előítélet, identitás (szerk.: Erős F.), Új Mandátum Könyvkiadó,Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 1998., ( old.) 9. A posztmodern társadalom és a demográfiai öregedés: az idősellátás kihívásai Ferge Zs.: A generációk közötti és a társadalmi szolidaritásról, Esély, 1996./ 4., ( old.) Hablicsek L. Pákozdi I.: Az elöregedő társadalmak szociális kihívásai, Forrás: corleone.romapage.hu/szochalo/upload/esely_200403_hablicsek.rtf Hablicsek László Pákozdi Ildikó: Az elöregedő társadalmak szociális kihívásai. Esély 2004/3., ( old.) Myles, John: Új társadalmi szerződés az idősekkel? Esély, 2007/6., (3-45. old.) Széman Zsuzsa: Ki az idős? Az öregedés különböző szempontjai: Esély 2008/3., (3-15. old) Giczi Johanna: A szubjektív jólét időskorban. In: Grábics Ágnes (szerk.): Aktív időskor. KSH, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2008., ( old.) Sütő Teréz Perity Ilona Szabó Judit Ágnes: Idősbarát önkormányzatok. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest, 2005., 1(4-49. és old.) 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról

3 3 10. Kommunikáció, konzultáció, dialógus B. Erdős Márta: A nyelvben élő kapcsolat, Typotex, Budapest, 2006., ( old.; old.) Hammer, F. : Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Budapest, Gondolat, Horányi, Ö.: A kommunikációról. In: Béres, I. Horányi, Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció, Osiris, Budapest, 1999., ( old.) Watzlawick és mtsai.: Az emberi kommunikáció pragmatikája. In: Lengyel, Zs. (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény, Osiris, Budapest, Wiemann, G. H. Giles, H.: Az interperszonális kommunikáció. In: Hewstone, M. Strobe, W. Codol, J. Stephenson, G.: Szociálpszichológia európai szemszögből. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1995., ( old.) Fonyó I. Pajor A. (szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2000., ( old.) Lefever, R. (2007): Kényszeres segítés, PTE, Pécs, 2007., ( old.) Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal; Animula Kiadó, Bp , ( old.) Rogers, C. R.: Valakivé válni A személyiség születése; Edge Kiadó, Budapest, 2003., ( old.) Kulcsár É.: Tanácsadás és terápia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Alkoholpolitika és drogpolitika Elekes Zsuzsanna: Alkohol és társadalom, OAI, Budapest, Kelemen Gábor: Szociálhigiéné és alkoholpolitika, Esély, 2006/6., ( old.) Kelemen Gábor: A velünk élő szenvedélyek. Pro Pannonia, Pécs, 2009., ( old.) Rácz József Takács Ádám (szerk.): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg: Elemzések foucault-i perspektívából, L Harmattan, Budapest, Rácz J. (2005): Ártalomcsökkentő drogpolitika. Magyar Tudomány, 2005/8. Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére Internetes elérhetőség: D=900 Alkoholpolitika- és stratégia, OAI, Budapest, Internetes elérhetőség: OAI.pdf 12. A szociális munkás feladatai a komplex rehabilitáció folyamatában. A szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek rehabilitációjának jellegzetességei. Brettner Zsuzsanna (2010): Rehabilitáció - szociális rehabilitáció - szociális munka. In: Gy. Kiss Enikő - Polyák Lilla szerk.: A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja. Egészség rehabilitációs füzetek I. Magyar ILCO Szövetség. Csató Zsuzsa (2008): A komplex rehabilitáció felé. Háló: a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele 14/1 2 Juhász Ferenc (2008): Új komplex rehabilitációs program Magyarországon. Rehabilitáció 18/ Kullmann Lajos (2009): A rehabilitáció jövője Magyarországon Fejlesztő pedagógia, 20/2 7-8 Mándi Nikoletta: Az életvilág értelmezési lehetőségei az addiktológiai rehabilitáció gyakorlatában. In: Szociális Szemle III. évfolyam 1. szám szeptember Topolánszky Ákos: A terápiás közösségek új generációi. In: Az addiktológia alapjai III. Szerkesztette: Demetrovics Zsolt. ELTE EÖTVÖS Kiadó, Szociális munka a gyermekvédelemben. A gyermekvédelem intézményrendszere Az évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái, Gyermekvédelmi Kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, Szöllősi Gábor: Gyermekjóléti alapellátás (Hallgatói segédanyag), NCSSZI, Budapest, A krízis fogalma, a krízishelyzetek lélektani sajátosságai. A szuicidium prevenciójának lehetőségei. Krízisintervenció a szociális munkában Balikó M.: Tele(pszicho)fon (Öngyilkosság-megelőzés lehetőségei telefonon át), Animula Kiadó, Budapest, Csürke J. B. Erdős M.: Serdülők és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelőzés lehetőségei. Addiktológia, 2007/4. szám, ( old.) Kézdi B.: Negatív Kód, Pannónia Kiadó, 1995., (9-40. old.)

4 4 Csürke J. Vörös V. Osváth P. Árkovits A. (szerk.): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában, A krízisintervenció alapelvei; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 2-3. kötet, Semmelweis Kiadó, Bp., 1994., ( old.) 15. Csoport és közösség. A peremcsoport fogalma. A liminalitás és marginalitás kérdései. Reszocializáció Andorka R.: Bevezetés a szociológiába, Kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok és gyermekek. Faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek, Osiris Kiadó, Budapest, ( és old.) Darvas Á. Tausz K.: A gyermekek szegénysége, Szociológiai Szemle, 2002/4. szám, ( old.) Ferge Zs.: A társadalom pereme és az emberi méltóság, Esély, 2000/1. szám, ( old.) Gerevich J. (szerk.): Közösségi mentálhigiéné, Animula Kiadó, Budapest, 1997., (5-13. és old.) Gyuris T.: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban, Kapocs, 2003 október, ( old.) Neményi M.: A fogyatékossághoz vezető út, Iskolakultúra, 2004/5. szám, ( old.) Tausz K. Lakatos M.: A fogyatékos ember helyzete, Statisztikai Szemle, 2004/4. szám, ( old.) Turner, V.: Átmenetek, határok és szegénység: a communitas vallási szimbólumai; In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában (szerk.: Bohannan, P. Glazer, M.), Panem Kiadó, Budapest, 1997., ( old.) Virág T.: A gettósodó térség, Szociológiai Szemle, 2006/1. szám, ( old.) 16. Empowerment a szociális munkában Kelemen Gábor: Átlendülés - Vázlatok a reflektív klinikai szociális munkához Animula, Budapest. (Bevezetés, Szupervízió az addiktológiában) Kelemen Gábor (2007): Egészségtanulás és rehabilitáció. LAM Lege Artis Medicinae 17/ Lorentsen, Oivind - Berge, Alf Reiar (2007): A kliensek képességeinek és erőforrásainak mozgósítása a rehabilitációs folyamatban. Rehabilitáció17/ Kelemen G.: Reflexív gondolkodás a szociális munkában, Esély, 2006/1. szám, ( old.) 17. A gyermekszegénység helyzete Magyarországon, nemzetközi kitekintés. Gyermekszegénység elleni programok (kiemelten Legyen Jobb a Gyermeknek! Nemzeti Program) bemutatása. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program Ágoston L., Győri G., Kollányi Zs., Tornai I.: Gyermekszegénység programok. Legjobb Gyakorlatok DEMOS Magyarország Budapest Tausz K.: Gyermeki szükségletek, MTA GYNEP, Bass L., Darvas Á. (2008): Gyerek jól-lét szociálpolitika gyerekintézmények, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budapest Ferge Zs., Bass L., Darvas Á., Hadházy Á. (2009): A gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia sorsa költségvetési megszorítások és válság idején. In.: Stratégiai kutatások MTA-MEH Budapest p Bass L., Darvas Á., Farkas Zs., Ferge Zs. (2008): A gyermekszegénység elleni küzdelem állása 2008-ig. In.: Stratégiai kutatások MTA-MEH Budapest p Ferge Zs., Tausz K., Darvas Á. (2002): Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen. International Labour Office, Budapest Bass L., Darvas Á., Ferge Zs. (2007): A szegénységben élők különösen a gyermekes családok helyzetének változása 2001 és 2006 között. In.: Stratégiai kutatások MTA-MEH Budapest 2007 p A szupervízió jelentősége és lehetőségei a szociális szakemberek munkájában Bagdy E. Sárvári Gy.: A szupervízió és a szupervizor képzés; In: Pszichoterápia, 1997/VI., ( old.) Kelemen G.: Szupervízió a családterápiában; In: Pszichoterápia, 1996 március, V. évf. 2. szám, ( old.) Kelemen Gábor: Szupervízió az addiktológiában. Interdiszciplináris team-szupervízió. Addiktológia 2003/2. szám, ( old.) Pik K.: Ráhangoló Szupervíziós tapasztalatok, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Mándi N. Fekete S.: A segítő krízise. In: Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve (szerk.: Csürke J. Vörös V. Osváth P. Árkovits A.). Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, Értékek, ideológiák, etikai dilemmák megjelenése a szociálpolitikában és a szociális munka gyakorlatában. A szociális munka etikai kódexe

5 5 A Szociális Munka Etikai Kódexe. In: Ferge Zs.: Szabadság és biztonság; In: 2000, 1994 augusztus Kozma Judit: A szociális munkás szakmai és egyéni fejlődése. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( old.) Loewenberg F. Dolgoff R.: Érték és etika a szociális munka gyakorlatában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Loewenberg F. Dolgoff R.: Etikai választások a segítő foglalkozásokban; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( old.) Hegyesi, G.: Az általános szociális munka szakmai koncepciója. In: Kozma, J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Bp., Szociális Szakmai Szövetség, (9-27. old.) Kelemen, G. Csákiné Király, L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Bp., NCSSZI, ( old.) Pál Tibor: Kérdések dilemmák viták. A magyarországi Szociális Munka Etikai Kódexe. In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( old.) 20. A szociális biztonsághoz való jogok szabályozása és érvényesülése Magyarországon és az Európai Unióban évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A Magyar Köztársaság Alkotmánya Európai Szociális Charta; In: Esély különszám, Juhász G.: Az alkotmányeszme mostohagyermeke: néhány gondolat a szociális biztonsághoz való jog természetéről és szabályozásáról; In: Esély, 1996/3. ( old.) Juhász G: A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabályozása elé; In: Esély, 1995/ 3. szám Quesad, L. J. Szilágyi I.: Szociális jogok Európában: Az Európai Szociális Charta; In: Esély, 1996/2., ( old.) Szamuel K.: Európai szociális jogok Magyarországon; In: Fundamentum, 1998/3., ( old.) Molnár Margit (2009): A szociális jogok aktuális kérdései, PTE, Pécs, 2009., ( old.) 21. A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései A hazai foglalkoztatást befolyásoló folyamatok, tényállapotok és intézkedések az 1990-es évektől Dr. László Gy. (2002): A Szociális Európa és a magyar munkaerőpiac I.-III. Pécs: PTE, KTK. Samuelson, P.A.-Nordhaus, W.D. (2003): Közgazdaságtan. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. Frey M. (1997): Helyi foglalkoztatási kezdeményezések, alternatív munkaerőpiac hazai helyzetkép. In: Nonprofit szervezetek szerepe a helyi foglalkozatatásban. Nemzetközi és hazai modellek, ajánlások. Hálózat a Demokráciáért Program. Agroinform Kiadóház. p Frey M. (1997): Munkahelyteremtés a munkaerőpiac főáramlatán kívül Nemzetközi tapasztalatok. In: Nonprofit szervezetek szerepe a helyi foglalkoztatásban. Nemzetközi és hazai modellek, ajánlások. Hálózat a Demokráciáért Program. Agroinform Kiadóház Az aktív korosztály munkaerőpiaci védelmét szolgáló foglalkoztatáspolitikai eszközök. A munkanélküliekkel való foglalkozás specifikumai a szociális munkában Baksay G. (2005): Munkanélküliség az Európai Unióban, Európai Tükör 2005/11. szám, ( old.) Demkó O. Frey M.- Gács E.: Makrogazdasági helyzetkép; a hazai munkaerőpiac jellemzői, fejlődési trendjei nemzetközi összehasonlításban; In: EU-konform foglalkoztatáspolitika (szerk.: Frey M.), OFA Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság, Budapest, 2001., ( old.) Fóti J. Lakatos M. (2006): Foglalkoztatottság és munkanélküliség a évi mikrocenzus alapján, Munkaügyi Szemle, 2006/3. Girasek E. Sík E.: Munkaerőpiac és informális jövedelem; In: Kolosi T. Tóth I. Gy. Vukovich Gy.: Társadalmi riport, TÁRKI, Budapest, Gráczer I.: A családsegítő szolgálatok helye és szerepe a tartós munkanélküliség kezelésében, Társadalomkutatás 2005/1. szám, ( old.) (Internetes elérhetőség: Csorba Judit: Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? In: Esély 2009/5. Gyulavári Tamás: Munkaviszony, önfoglalkoztatás és a közöttük lévő szürke zóna. In: Esély 2009/6. Molnár Margit: A szociális jogok aktuális kérdései. PTE, Pécs, 2009., ( old.)

6 6 23. Társadalmi egyenlőtlenségek (elméletek, vizsgálati módszerek, nemzetközi és hazai tendenciák) a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem éve Esping-Andersen, G.: Jövedelmi egyenlőtlenség és esélyegyenlőtlenség; In: Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről és az új egyenlőségről (szerk.: Giddens, A. Diamond, P.), Napvilág, Budapest, 2006., ( old.) Ferge Zs.: Ellenálló egyenlőtlenségek, Esély 2005/4. szám, (3-41. old.) Sen, A.: Társadalmi kirekesztés: fogalom, alkalmazás és vizsgálat, Esély 2003/4. szám, (3-22. old.) Szalai J.: A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán, Szociológiai Szemle, 2002/4. szám, ( old.) Walker, R.: Lehetőségek és életesélyek: a szegénység, az egyenlőtlenség és a kirekesztés dilemmái; In: Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről és az új egyenlőségről (szerk.: Giddens, A.- Diamond P.), Napvilág, Budapest, 2006., ( old.) Cerami, A.: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei, Esély 2009/1. Jordan, B.: A szociális munka és a világszegénység, Esély 2009/4. Virág T.: Szegények a kistelepülések fogságában, Esély 2009/4. Darvas Á. Tausz K.: Gyermek-szegénység, Demos Magyarország, Budapest, március 24.

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Gyerekesély Tudástár

Gyerekesély Tudástár TÁMOP-5.2.1 Gyerekesély Tudástár Válogatott jegyzék az elmúlt tizenkét év gyermekszegénységre és az esélyegyenlőtlenségek átörökítésére vonatkozó szakirodalmából Összeállította: Bauer Zsófia 2014. lis

Részletesebben

ELTE TáTK közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények

ELTE TáTK közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények ELTE TáTK közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények Bevezető fejezet a téma megjelölése,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul

Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul Gyermekek és ifjúság a közösségekben modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Kóbor Krisztina Közreműködtek: Buday Dóra szociális munkás, IP szemléletű közösségi munka szakirányú

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátás 2010

Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Kötelező irodalom: 1. Az örökbefogadás hazai és nemzetközi gyakorlata. Család, Gyermek, Ifjúság, 2006. 15. évf. 1. sz. 72 o. 2. Darvas Ágnes Mózer Péter: Kit támogassunk?

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

CSOPORTMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SEGÍTÉSBEN ÉS A FEJLESZTÉSBEN

CSOPORTMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SEGÍTÉSBEN ÉS A FEJLESZTÉSBEN CSOPORTMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SEGÍTÉSBEN ÉS A FEJLESZTÉSBEN PSZI-KÖNYVEK Sorozatszerkesztő FEUER MÁRIA BARCY MAGDOLNA CSOPORTMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SEGÍTÉSBEN ÉS A FEJLESZTÉSBEN Akadémiai Kiadó Megjelent

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben