KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 A B A - N O V Á K K U L T U R Á L I S K Ö Z P O N T N O N P R O F I T É S K Ö Z H A S Z N Ú K F T. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

2 KÖ Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S AZ ABA-NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ ÁLTALÁNOS ADATOK A CÉG NEVE: CÉG NEVE ÉS TÁRSASÁGI FORMA Aba-Novák Kulturális Központ nonprofit Kft. /továbbiakban a Társaság / SZÉKHELYE: 5000 Szolnok Hild J. tér 1. A Társaságot, mint Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaságot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította május 1. napján. Az alapító a Társaság cégnevét és cégformáját Aba-Novák Kulturális Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-ra változtatta december 31-én. A Társaság törzstőkéje eft. A Társaságot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon a cégjegyzékszámon jegyezték be. A Társaság az APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságnál a adószámon szerepel. Társaságunk május 28-ától, mint kiemelkedően közhasznú szervezet végzi tevékenységét. A TÁRSASÁG T EVÉKENY SÉGI KÖREI: Az önkormányzat a közhasznú társasággal kötött szerződésben rögzítette a közhasznú társaság feladatait és a feladatok végrehajtásához szükséges önkormányzati támogatás mértékét. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK TEÁOR SZERINT MEGHATÁROZVA: 5811 Könyvkiadás 5814 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 egyéb kiadói tevékenység könyv-kiskereskedelem újság-, papíráru kiskereskedelem 2

3 7722 videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 6203 számítógép üzemeltetés 6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 5920 hangfelvétel készítése, kiadása 8510 iskolai előkészítő oktatás 8520 alapfokú oktatás 8532 szakmai középfokú oktatás 8552 kulturális képzés 8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás 9499 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9001 előadó-művészet 9002 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 9003 alkotóművészet 9004 művészeti létesítmények működtetése 7990 egyéb foglalás 9329 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 6391 hírügynökségi tevékenység 9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése EGYÉB, A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK: 5610 éttermi, mozgó vendéglátás 5630 Italszolgáltatás 5320 egyéb postai, futárpostai tevékenység 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7320 piac- és közvélemény-kutatás 7311 Reklámügynöki tevékenység 7810 Munkaközvetítés 7420 Fényképészet máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9329 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység ÖSSZES BEVÉTEL_ EFT A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE: EFT KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS: EFT Alapítótól kapott működési támogatás-(egyéb bevétel) 2009-ben a közgyűlés összesen eFt. működési támogatást hagyott jóvá. A Liszt Ferenc Kamarazenekarnak 5.500eFt-ot; a Szolnoki Népdalkőr 100eFt-ot; A Jászkun Citerazenekar 60eFtot kapott Társaságunk továbbutalási céllal. 3

4 Központi költségvetésből kapott támogatás-(egyéb bevétel) Társaságunk az OKM-től 1.000eFt támogatást kapott a Senior Maraton rendezvény költségeire. Programok támogatása-(egyéb bevétel) A XXI. Szolnoki Néptánc fesztivál támogatására 5.000eFt-ot, az Augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó programok szervezésére 2.821eFt-ot, a Szolnok Napja rendezvényeinek megszervezéséhez 710Eft-ot kaptunk támogatásként az alapítótól. Egyéb támogatás-(egyéb bevétel) Megnevezés Támogató Összeg eft Műszaki eszközök vásárlása alapítótól 546 Pályázatok írásának szakértői díja alapítótól 900 Munkatársak terv szerint továbbképzése alapítótól 330 Jászkun Fotóklub támogatása alapítótól 180 Megavers alapítótól 100 GLOBE Fesztivál alapítótól 100 Híd színház Példázatok c. előadásához alapítótól 60 Részösszeg alapítótól Sysy kiállítás Tool Product Kft. 20 Foltin Jolán díj Kertész Bt. 100 Klíma Show Remondis Zrt. 100 XX. Szolnoki Néptác fesztivál TRV Szolnok Zrt 30 XX. Szolnoki Néptác fesztivál Magyar Népm. 80 Alapítvány XX. Szolnoki Néptác fesztivál JNKSZ MÖH 50 Tiszaparti Nyár és Ételkorzó Rotary Klub XX. Szolnoki Néptác fesztivál Területi Müv. 100 Intézet Egyesülete Részösszeg Más adózótól Fejlesztési célú támogatás 935 PÁLYÁZATON NYERT PÉNZEK: EFT (egyéb bevétel) Megnevezés Összeg eft IFJ-SZK IFJ-GYA NKA OKMT 415 TU-EAL Tiszta Formák Alapítvány 500 Művészeti és Szabadművészeti Alap. 140 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL: E FT (ért. nettó árbev.) Jegy árbevétel Egyéb bevétel Népművelők Vándorgyűlése eFt 7.858eFt 3.628eFt 4

5 KÖZHASZNÚ EGYÉB BEVÉTEL: 4.432EFT (egyéb bevétel és pü-i bevétel) évben képzett céltartalék visszavezetése 4.000eFt volt; az egyéb különféle bevételek 132eFt; banki kamat 300eFt. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYÉG BEVÉTELE: EFT (Értékesítés nettó árbevétele és pénzügyi bevétel) Megnevezés Összeg eft állandó terembérlet eseti bérbeadás bevétele területfoglalási díj 700 hirdetés bevétele 358 villamos energia térítés 4 kamat 54 egyéb 420 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK A közhasznú tevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenység költségeinek és ráfordításainak elkülönítéséhez hasonlóan az elmúlt években alkalmazott módszerhez -, az ezen tevékenységek összes árbevételhez való arányát használjuk vetítési alapként. Ebben az évben a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételhez viszonyítva: 87,74% A főbb költség és ráfordítás kategóriákat a következőkben részletezzük a Társaság egészére vonatkozóan. A kategóriák bontását a mellékelt eredmény kimutatás tartalmazza ANYAGKÖLTSÉG Az anyagköltségek összege eFt, amelyből az energiaköltségek (gáz, víz, villany) eFt volt. A Társaság programjainak megvalósításához felhasznált anyagok költsége 1.477eFt, a működéshez vásárolt anyag 1.357eFt. ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK Az anyagjellegű szolgáltatások értéke eFt, amelyből a legjelentősebbek az alábbiak voltak: Fellépő művészek díja eFt Rendezvényszervezési szolgáltatás eFt Őrzés védelem 6.870eFt Hirdetés, reklám 6.673eFt Takarítás 5.851eFt Hang és színpadtechnika 4.507eFt Nyomdaköltség 4.374eFt Karbantartás 2.905eFt Bérleti díj 2.904eFt EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Az egyéb szolgáltatások értéke 2.973eFt volt, melynek döntő részét a szerzői jogdíj tette ki 1.548eFt értékben. 5

6 ÉRTÉKCSÖKKENÉS Társaságunk évben 5.206eFt értékcsökkenést számolt el. Ebből 2.765eFt a terv szerinti értékcsökkenés 100eFtérték fölötti bekerülési értékű eszközökre eFt terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el a 100eFt érték alatti bekerülési értékű eszközökre. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Az Sztv. 81. előírásai szerint Társaságunk az egyéb ráfordítások között mutatja ki az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak. A mérleg fordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésekre értékvesztést számoltunk el, mely az egyéb ráfordítások eFt, összegéből eFt, a következők szerint: Szolnok, április 30. Tóth Sándor ügyvezető igazgató Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató 6