KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008.01.01. 2008.12.31 időszakra"

Átírás

1 Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Kht. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a időszakra Bácsalmás, április 14. Cégszerű aláírás

2 Tartalomjegyzék 1. Társaság adatainak ismertetése 2.1. Szervezet rövid bemutatása 2.2. Társaság fő feladatai 2.3. Cél szerint kapott támogatások 2.4. Közcélú tevékenység árbevétele 2.5. Kapott támogatások felhasználása 3.1. A Kht mérleg adatai 3.2. A Kht eredmény-kimutatásának adatai évi működés rövid bemutatása 2

3 1. Társaság adatainak ismertetése: 1.1. A vállalkozás bemutatása A Cg cégjegyzékszámú Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Kht. (6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.) március 31. napján hatályos adatai a következők: Általános adatok Cégforma: Közhasznú Társaság Bejegyezve: Cég elnevezése: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Társaság Cég székhelye: 6430, Bácsalmás, Bezdán u Cég tevékenységei: Zöldterület - kezelés főtevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Erdészeti szolgáltatás Szennyvízgyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó,- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb m.n.s. építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Általános épülettakarítás Egyéb épület,- ipari takarítás Egyéb takarítás M.n.s. egyéb oktatás Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A cég jegyzett tőkéje: Apportált eszköz Összesen: ,- Ft ,- Ft A cég alapítója: Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás Gr. Teleki J. u képviseletében: Zalántai Endre polgármester 3

4 A cégjegyzés módja: Önálló Cégjegyzésre jogosult neve,- tisztsége,- lakhelye: Patocskai Ferenc, ügyvezető, 6430 Bácsalmás Vörösmarty sor A szervezet rövid bemutatása: A Kht-t a Bácsalmás Város Önkormányzata hozta létre október 30-i alapító ülésén. A társaság alapításának a fő célja, a Bácsalmás Város lakossága részére nyújtandó közszolgáltatások koordinálására, megszervezésére és elvégzésére jön létre az alapítóval kötött közhasznú szerződésben foglaltakra is figyelemmel a könnyebb átláthatóság és a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő beszámolási, valamint felelősségi kérdések nyilvánvalóbbá tétele érdekében. A szervezet működési tevékenységét január 1. időponttal kezdte meg. Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, ugyanakkor megfelelő forma ahhoz, hogy a Bácsalmás Város Önkormányzat, mint a közhasznú feladat ellátásáért felelős szervezet megfelelő befolyással bírjon a végrehajtás során A társaság fő feladatai: - Településtisztasági feladtok: a lakosság folyékony hulladék, és állati eredetű folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása a kijelölt bácsalmási szennyvíztisztítóba. - Közlekedési feladatok: - kihelyezet közlekedési táblák karbantartása - új táblák kihelyezése igény szerint - Egyszerű kátyúzások elvégzése - Járdák építése, karbantartása, javítása - Síkosság mentesítés, hó eltakarítás - Állat-egészségügyi feladatok: - Állati tetemek közigazgatási területről történő elszállítása - Moslékártalmatlanítás - Kóbor állatok befogása - Közterületi árusítás, piacüzemeltetés - Vásártéri vásár lebonyolítása - Piacüzemeltetés: a kijelölt heti piaci napokon - Piac területének karbantartása,- takarítása - Köztisztaság: - Közterületek seprése,- tisztántartása - Padkázás,- szegélytisztítás - Csapadékvízelvezető csatornák tisztítása - Köztéri szemétgyűjtő edények ürítése 4

5 - Elhagyott szemét begyűjtése ( illegális szemét lerakóhelyek felszámolása ) - Lakossági lombtalanítás lebonyolítása - Szeméttelep: - Szeméttelep üzemeltetése, rendezése: szemét tömörítése,- földtakarása - Parkfenntartás: - Fűnyírás - Sövénynyírás - Rózsakertek ápolása - Virágágyások és virágládák ápolása - Közterületi fák védelme - Allergén növények elleni védekezés - Természetvédelmi területek kezelése - Fakivágás, gallyazás - Erdőkezelés - Ingatlankezelés kapcsolatos feladatok: - A Bácsalmási Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanak kezelése,- karbantartása - Egyéb feladatok: - Közérdekű és közcélú foglalkoztatás lebonyolítása - Közmunkaprogram lebonyolítása,- szakmai irányítása - Parlagfű mentesítő program és más profilba illő támogatott programok lebonyolítása A fent felsorolt feladatok részletes leírását a közhasznú szerződés tartalmazza Cél szerint kapott támogatások: A társaság a fenti ellátások biztosítására Bácsalmási Önkormányzattól, mint alapítótól a as évre ,-Ft működési támogatást, közcélúak foglalkoztatására ,-Ft -ot,a szippantóautó lízingjére ,- Ft-ot kapott. Ez összesen: Ft. 2.4 Közcélú tevékenység árbevétele: Bázis időszak Tárgyidőszak Árbevétel megnevezése Összeg % Összeg % Településtisztaság ,-Ft 33,96% Ft 41,58% Közterületi árusítóhely ,-Ft 35,27% ,-Ft 30,42% Parkfenntartás ,-Ft 0,12% 0,-Ft 0,00% Ingatlan karbantartás ,-Ft 6,90% ,-Ft 3,41% Szeméttelep ,-Ft 5,91% ,-Ft 5,43% Anyagértékesítés: ,-Ft 1,26% 0,-Ft 0,00% Bérleti díjak ,-Ft 2,03% ,-Ft 4,09% Közvetítet szolg ,-Ft 14,55% ,-Ft 15,07% Közszolg. tev. összesen: ,-Ft 100,00% ,-Ft 100,00% A Kht a lakosság felé bizonyos szolgáltatásait (pl: szippantás, piac), díj ellenében végzi. Az ebből keletkező bevételek részletezését a fenti táblázat mutatja. Az előző évhez képest több mint 1 millió Ft-tal nőtt a Településtisztaság árbevétele. A többi közhasznú bevétel jelentős mértékben nem változott. 5

6 2.5 A kapott támogatás felhasználása: Az előző pontban kapott támogatást a Kht a különböző feladatokra a következő összegeket költötte: Megnevezés Összeg % Kertészet önköltsége ,-Ft 7,62% Közterületi árusítóhely önktg ,-Ft 2,77% Település tisztaság önköltsége ,-Ft 12,53% Köztisztaság önköltsége ,-Ft 10,87% Parkfenntartás önköltsége ,-Ft 24,62% Állateü önköltsége ,-Ft 0,85% Közlekedés bizt. önköltsége ,-Ft 3,18% Szeméttelep önköltsége ,-Ft 3,93% Ingatlankezelés önköltsége ,-Ft 3,66% Központi buszmegálló önktg ,-Ft 2,23% Központi irányítás ktg ,-Ft 25,69% Közvetített szolg. ktg ,-Ft 2,05% Összesen: ,-Ft 100% A táblázatból kitűnik, hogy kapott támogatás és a közhasznú tevékenységből befolyt árbevétel nem nyújt fedezetet a fenti költségekre. Ezt a Kht az általa végzett vállalkozói tevékenység eredményéből pótolta ki. A fenti költségekben benne vannak a gépek költségei, és közcélúak foglalkoztatására kifizetett bérek is A Kht mérleg adatai: Megnevezés Előző év Tárgy év 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

7 A tárgyi eszközök között az új szippantó tehergépkocsi beszerzési ára is szerepel, ami egymagában több mint 13 millió Ft. A többi összeget a kis értékű eszközök beszerzése teszi ki. A követelések tételében a vevő követelések szerepelnek. Az aktív időbeli elhatárolások között a 2009-ban kiszámlázott, de a 2008-es évet érintő közvetített közüzemi díjak szerepelnek. Megnevezés Előző év Tárgy év 12. D. Saját tőke ( sor) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKE VÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből) 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) A jegyzett tőke a Bácsalmás Város Önkormányzatának tulajdonát képező 6430 Bácsalmás Bezdán u. 10. szám alatti ingatlan 9/100 hányadából képződött, apportálás útján. A tőke változás eredménye az elő társasági időszak negatív eredményét tartalmazza. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a szippantó tehergépkocsi lízingdíj tőke részét tartalmazza, ebből is csak azt ami 2009 évben még nem esedékes. A rövidlejáratú kötelezettségek között a szállítók, a 2009 évben esedékes lízingdíj tőke része és a decemberi munkabér és annak járulékai adják a eft-ot. A passzívák között 860eFt fejlesztési támogatás szerepel. Arányosítással ezt az összeget a szippantó értékcsökkenésének arányában kell átkönyvelni az árbevételek közé. A többi tétel a közüzemi, díjak elhatárolásából adódik. 7

8 3.2. A Kht eredmény-kimutatásának adatai Megnevezés Előző év Tárgy év a b c e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a)alapítótól 4 b)központi költségvetésből c)helyi önkormányzattól d)egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel Aktívált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) Aktívált saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 14 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 23 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 8

9 29 Rendkívüli ráfordítások 30 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) A társaság 2008-as évi eredménye: eft. A cél alapításkor nem a haszonszerzés volt, hanem a közszolgáltatói szerződésben rögzített feladatok elvégzése. A kht az erőforrásait eredményesen kihasználta, mert a közhasznú feladatai mellett a vállalkozási tevékenységével több, mint 2 millió Ft eredményt ért el, melyet a cég fejlesztésére fognak felhasználni. A bevételek 35%-a származik az árbevételekből, a 65%-ot a kapott támogatások adják. Tehát a működéshez elengedhetetlenül szükséges Bácsalmás Város Önkormányzatának támogatása. A költségek nagy részét a munkabér teszi ki évi működés rövid bemutatása: Az alapító a társaság létrehozásával kapcsolatos céljait, a Kht a működése során teljes mértékben megvalósított. A közhasznú szerződésben foglaltakat maradéktalanul elvégezte, az ügyvezető a kiutalt támogatásokat megfelelően használta fel, mert plusz támogatásigénylésre nem került sor és a cég működése során likviditási problémák sem jelentkeztek. Az év folyamán történt változások: A TEÁOR 03 tevékenységi kódokat átvezettük TEÁOR 08 tevékenységi kódokra, aktualizálva azokat. A Közhasznú Társaság alapítójának Bácsalmás város Önkormányzata Képviselő Testülete döntött a Kht Közhasznú Nonprofit Kft-vé történő átalakításáról / átalakulásáról. ( 303/2008.(IX.30.) Bácsalmás v. öh. alapján ) ( a kft bejegyezve: április 06.-án ) Az átalakulással egy időben a Felügyelő Bizottság tagjai lemondtak bizottsági tagságukról. A Képviselő Testület új tagokat választott a Felügyelő Bizottságba, név szerint: o Ungor Éva Bácsalmás, Zrínyi u 30. o Dr Jaszanovics Lajos Bácsalmás, Ady E. u. 20. a felügyelő bizottság elnöke o Havas András Bácsalmás, Arany J. u 3. Bácsalmás, Cégszerű aláírás 9