Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, július 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28."

Átírás

1 J a v a s l a t az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft május 23-i mérlegfordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője Ó z d, július 28.

2 A Képviselő-testület a 12/KH/2011. (I.20.) és a 13/KH/2011. (I.20.) határozataiban arról döntött, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-t jogutódlással megszünteti, amit az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadással valósított meg. Az átalakulást a cégbíróság május 23-án bejegyezte. A számvitelről szóló évi C. törvény 141. (1) bekezdése értelmében az átalakulás napjával, az átalakulás napját követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövő gazdasági társaságra vonatkozóan. Ugyanezen (3) bekezdése előírja, hogy az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait lezárni. Fentiek értelmében az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. jogutódja elkészítette a kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyás céljából. Kérjük Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására

3 Beszámoló az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft május 23-ig tartó időszak tevékenységéről Ózd Város Önkormányzata január 15-i alapító okiratával hozta létre az Ózdi Sport és Vagyonkezelő Közhasznú Társaságot. Önkormányzati döntés alapján az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft i időponttal beolvad az Ózdszolg Nonprofit Kft-be. A társaság január 15-től január 22-ig előtársaságként, majd a cégbejegyzést követően, mint közhasznú minősítésű társaság kezdte meg az alapító okiratban meghatározott tevékenységét II. félévtől, mint közhasznú besorolású nonprofit Kft. működött ig évben a társaság az alábbi, önkormányzati tulajdonú létesítményeket üzemeltette: - Városi Stadion, - Városi Sportcsarnok, - Városi Lőtér, - valamint a április 15-i megállapodás alapján a Thermárium Városi Uszoda A Kft. feladata elsősorban a létesítmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása, kihasználtságuk javítása, a városban működő sportegyesületek, valamint a szabadidős sportok segítése évben átlagosan 18 főállású dolgozót foglalkoztatott a Kft. 1. Gazdálkodás 1.1. Általános értékelés, helyzetelemzés A társaság az évet május 23-i beolvadásig EFt eredménnyel zárta. Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett Részletes értékelés, helyzetelemzés A társaság gazdálkodásának részletes adatait a mellékelt számviteli beszámoló tartalmazza. A melléklethez az alábbi kiegészítést tesszük: Bevételek alakulása Az Ifjúsági - és Sport bizottság évi döntése alapján 2009 márciusától a sportegyesületek a létesítmények használatáért jelképes bérleti díjat fizetnek és a felhasznált közüzemi szolgáltatások költségei, részükre nem kerülnek továbbszámlázásra. A szabadidőben sportolni vágyó lakosság létesítmény-igénybevételének díjait is a sportolás ösztönzését elősegítően, alacsony összegben határoztuk meg. A sportolás ösztönzésén túl, a létesítményekben egyéb rendezvények lebonyolítását is elősegítettük (szállás, rendezvények stb.). Az ebből származó vállalkozási bevétel eft volt.

4 2 A wellness saját üzemeltetésben történő működtetésére- a látogatóközönség megnyerése érekében a belépődíjak alacsonyan lettek megállapítva, a éves árbevétel és a költségek kimutatásában igen nagy a negatív arányszám. Kiadások alakulása A kiadások a közhasznú és vállalkozói tevékenységek között közvetlenül nem határozhatóak meg, ezért bevételarányosan lettek megosztva. 2. Feladatellátás 2.1. Általános értékelés, helyzetelemzés Elsőrendű feladatunk volt a ránk bízott önkormányzati tulajdonok üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése, a létesítmények kihasználtságának javítása, a sportolási lehetőségek minél szélesebb körben történő reklámozása, a sportegyesületek, szabadidős sportolók, civil szervezetek igényeinek kiszolgálása. A 2011-es évben nehézségekkel küzdöttünk. Az év első hónapjaiban létesítményeink működtetését úgy kellett megoldanunk, hogy cégünk el tudja látni a vállalt feladatokat december 31.-én meg kellett válnunk közcélú foglalkoztatottainktól ezért a már több éven keresztül nálunk dolgozó közcélúként alkalmazott embereket vettük vissza főállásban az átmeneti időszakra. Az uszoda takarítására külső céggel kötöttünk szerződést. Ez sajnos a költségek növekedésével járt. Nehézségeink ellenére igyekeztünk a már megszokott színvonalat biztosítani a városban működő sportegyesületek és szabadidős sportolók igényeinek kiszolgálására. Létesítményeink kihasználtsága jó volt, működésük a nehézségek ellenére zökkenőmentes. A tevékenységünk számszerű beszámolóját május 23-ig a következőkben mutatjuk be.

5

6

7

8 Kiegészítő melléklet az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft május 23 i fordulónappal készített mérlegbeszámolójához I. Általános kiegészítések: 1.) A vállalkozás bemutatása: Vállalkozásunk cégneve: Ózdi Sportcentrum Sport és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. Székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. Telephelyek: 3600 Ózd, Brassói út 1. A társaság tulajdonosa, alapítója: Ózd Város Önkormányzata Az alapító okirat kelte: január 15. A cégbejegyzés kelte: január 22. Cégbejegyzés száma: Cg Statisztikai számjele: Adószám: A cég tevékenysége 9/001 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 9/002 Kempingszolgáltatás 9/003 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 9/004 Rendezvényi étkeztetés 9/005 Egyéb vendéglátás 9/006 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Közhasznú tevékenység 9/007 Ingatlankezelés 9/008 Építményüzemeltetés 9/009 Sport, szabadidős képzés Közhasznú tevékenység 9/010 Sportegyesületi tevékenység Közhasznú tevékenység 9/011 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9/012 Sportlétesítmény működtetése Főtevékenység Közhasznú tevékenység

9 A társaság törzstőkéje: 7000 e Ft, amely pénzbeli betét. A társaság létrehozásával az alapító célja volt: 2 Ózd város társadalma széles körének színvonalas sport- és szabadidős szolgáltatásának biztosítása. Az önkormányzat tulajdonában lévő jelentősebb sportlétesítmények, ill. a szabadidős sportoláshoz szükséges egyéb létesítmények vagyonkezelési és üzemeltetési feladatainak központosított gazdálkodási rendszeren belül történő szakszerűbb és hatékonyabb megoldása, az önkormányzati támogatás átláthatóbb, számon kérhetőbb felhasználása. A társaság ügyvezetője: Veres Zoltán 3600 Ózd, Zrínyi út 4. A Közhasznú társaság 3 tagú Felügyelő Bizottságának tagjai: Kristonné Sípos Ágnes Borsodszentgyörgy, Hegyalja út 3. Turi Zsolt Hangony, Zöldmező út 10. Bíró István Ózd, Bolyki főút 38. Könyvvizsgáló: Nagy-Sándorné Havelant Erika 3600 Ózd Vasvár út 53 5/1 MKVK A társaság könyvelését Forenszki Enikő. bejegyzett mérlegképes könyvelő végezte. Nyilvántartási szám : ) A számviteli politika főbb vonásai: A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében történik. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31. A mérleg készítés időpontja a mérleg fordulónapját követő 2. hónap utolsó napja. A társaság a évi C. tv., ill. a többször módosított 224/2000. (XII.19.) Korm. rend. alapján egyszerűsített éves beszámolót, valamint ezzel egyidejűleg közhasznú eredmény-kimutatást és közhasznúsági jelentést is készít. 3.) A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete A könyv szerinti eszközállomány május 23-án eft volt. A vagyoni és pénzügyi helyzet mutatói az alábbiak szerint alakultak:

10 év május Saját tőke aránya 102 % 29,5 % (saját tőke/idegen tőke) - Tőkefeszültségi mutató 98 % 338 % (idegen tőke/saját tőke) - Eladósodottsági mutató 98 % 338 % (kötelezettségek/saját tőke) - Tőkeerősség 50 % 23 % (saját tőke/össztőke) - Likviditási mutató 52 % 25% (forgóeszk./rövidlej. kötelezetts.) - Likviditási gyorsráta 50 % 25% (forgóeszk. készl./rövidlej. kötelez.) II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1.) Eszközök: - Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. - Követelések: eft Részletezése: Vevőkövetelés 936 e Ft - ÁFA visszaigénylés 65 e Ft 2.) Források A rövidlejáratú kötelezettségek értéke: eft Részletezése: = Szállítók eft = SZJA 65 eft = Nyugd. és Eg.bizt. köt 139 eft = Munkavállalókkal kapcs.elsz. 202 eft

11 4 II. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1.) Bevételek: Értékesítés nettó árbevétele: EFt Ebből: = Stadion bérleti díj 492 EFt = Sportcsarnok bérleti díj 1353 EFt = Uszoda bev EFt = Wellness bev EFt = Egyéb (reklám, belépő, stb.) 144 EFt - Egyéb bevétel: EFt = Önkorm. kapott működ.tám EFt = Közcélú munka bérkts. térítése EFt = Egyéb támogatás (vállalk.) 720 EFt = Tárgyi eszköz értékesítése 48 EFt = Egyéb bevétel 40 e Ft Pénzügyi műveletek bevétele: 2 EFt amely a pénzintézettől kapott kamatbevétel. 2.) Költségek, ráfordítások részletezése - Anyagjellegű ráfordítás EFt = anyagköltség EFt = igénybevett szolgáltatás EFt = egyéb szolgáltatás 144 EFt - Személyi jellegű ráfordítás EFt = bérköltség EFt = szem.jell.kifizetés 549 EFt = bérjárulékok EFt - Értékcsökkenési leírás (tervszerinti) 439 EFt - Egyéb ráfordítás EFt = vissza nem igényelhető áfa EFt = helyi adó 36 EFt = egyéb /nyereséget terh.adó/ 84 EFt A társaságunknál a környezetre veszélyes hulladék nem keletkezett. Ó z d, 2011.június 15.

12 Kimutatás A tárgyi eszközök értékeinek alakulásáról év május melléklet Megnevezés Bruttó érték Tárgy évben elszámolt értékcsökkenés Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Értékesítés miatt écs. elszámolás Záró Nettó érték 0 Ingatlanok Gépek, berend. stb Összesen: Ó z d, 2011.június 15.

13 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA kamarai tag könyvvizsgáló 3600 Ózd, Október 23.tér 1. MKVK-tagsági ig. sz.: Telefon: ; 70/ ; 48/ Telefax: 48/572124; FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a képviselő-testület részére az ÓZDI SPORTCENTRUM SPORT ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT május 23. fordulónappal készült beszámolója könyvvizsgálatáról Elvégeztem az ÓZDI SPORTCENTRUM SPORT ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT (továbbiakban: a Társaság ) 2011.május 23.fordulónappal készített záró egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a május 23-i fordulónapra, mint a beolvadás miatti megszűnés napjára elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft veszteség - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A társaság 2010.évi beszámolójára minősítés nélküli záradékot jegyeztem. A évi könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódón a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A vezetés által tett teljességi nyilatkozatot megkaptam. A jelen társaság beolvadással szűnt meg, tevékenységeit a jogutód folytatja.

14

15 Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(VII.28.) KH határozata Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft május 23-i mérlegfordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő Testület az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft május 23-i tevékenységzáró egyszerűsített éves beszámolóját jóváhagyja e Ft mérleg főösszeggel, e Ft mérleg szerinti eredménnyel 2.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az éves beszámolót elektronikus úton küldje meg a Céginformációs Szolgálat részére és a évi társasági adóbevallást az illetékes adóhatóságnak nyújtsa be. Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: döntést követő 30 napon belül