Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság április 30-án alakult. A Társaság 100%-os tulajdonosa Veresegyház Város Önkormányzata. Alapításkori törzstőke: 1998-ban törzstőke emelésre került sor, jelenlegi értéke: eft eft Működési formáját tekintve Kiemelten Közhasznú Társaság. A Társaság tevékenységi köre: Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Életbiztosítás Csoportos nyugdíjbiztosítás Nem életbiztosítás Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Szoftverkészítés, - szaktanácsadás Adatfeldolgozás Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshová nem sorolt felnőt- és egyéb oktatás Könyvkiadás Időszaki kiadványkiadása Munkahelyi étkeztetés Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Telefoninformáció Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység 1

2 Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú, kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik. A vállalkozás befektetése más vállalkozásokban (a évi beszámolók alapján): Misszió Health Kft (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzet tőke összege : eft - Saját tőke öszege (2005): eft - Mérleg szerinti eredmény (2005): eft - befektetés értéke: 161,000 eft Misszió az Életért Alapítvány (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzet tőke öszege: 500 eft - Saját tőke öszege (2005): eft - Mérleg szerinti eredmény (2005): -357 eft - befektetés értéke: 500 eft Legjelentősebb partnerei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Misszió Health Kft. Veresegyház Város Önkormányzata A cég ügyvezetője június 30-ig: Dr. Horváth Ágnes Lakcíme: 2220 Vecsés, Bulcsu u. 17. A cég ügyvezetője és az éves beszámoló aláírója július 1-től: Jobban Eszter lakcíme: Kistarcsa, Zrínyi u. 1. Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizotság tagjainak járó járandóság (személyi jelegű kifizetés járulékokkal, cégautó használata, mobil telefon költségei): vezető tisztségviselők: eft felügyelő bizotság: munkáját díjazás, térítés nélkül végzi. A 2006-os üzleti évben a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizotság tagjai számára előleg, kölcsön folyósítása nem történt, egyéb kötelezettség nem merült fel. 2. A számviteli politika fő vonásai A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükröződik számviteli politikájában is. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja április 30. Az elkészítet beszámoló a teljeség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közöti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a 2

3 december 31-i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására. A társaság február 1-jétől átért a Hospitaly Kft InfoMátrix gazdasági rendszerének windows-felületű felhasználói programjára, melynek moduljai: pénzügy, főkönyv, raktár, tárgyi eszköz nyilvántartó program. A rendszer a korábbi adatokat átvette és kezeli. A pénzügy, főkönyv, raktár program öszekötetésben ál egymásal. A tárgyi eszköz nyilvántartó program különálló modul, az innen nyert információk alapján történik a havi értékcsökkenés főkönyvben való rögzítése. Az eredmény meghatározásának módjára "A" típusú "összköltség eljárású" eredmény kimutatási formát választot, s ennek megfelelően alakítota ki belső nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait, a választott mérleg típusa A változat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság a számviteli politikában meghatározottak szerint számolja el. Az értékcsökkenés elszámolására a társaság lineáris módszert választott. A személy és tehergépkocsiknál a maradvány értéket a beszerzési ár 20 %-ában állapította meg, egyéb eszközök esetén a hasznos élettartam végén várható érték nem jelentős január 1-jétől beszerzet informatikai eszközök esetén a 14,5 %-os értékcsökkenési leírás helyett a 33 %-os leírást alkalmazza a társaság, melynek oka a számítástechnikai terület oly mértékű fejlődése, amely meggyorsítja ezen eszközök avulását. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előálítási érték alati tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása napra pontosan történik, melyet az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja automatikusan számít. Az év közben értékesített tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés az értékesítés napjával bezárólag kerül elszámolásra. Leírási kulcsok: immateriális javak: vagyoni értékű jogok 6 év szoftverek 3 év alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év know-how 5 év tárgyi eszközök: épületek 2 % egyéb építmények 2 % irányítástechn., ügyviteli eszk. általános rendeltetésű számítástechnikai eszközök 33 % egyéb gépek, berendezések 14,5 % járművek 20 % 50 eft alatti eszközök azonnal A készletek bekerülési értékének meghatározása számla szerinti, általános forgalmi adóval növelt összegben történik. Év közbeni felhasználás, valamint a záró készlet mérlegben történő szerepeltetése súlyozot átlagáron történik. 3

4 A társaság a számviteli törvényben megfogalmazot alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítés során nem tért el. A jelentős öszegű hiba mértéke a számviteli politikában meghatározot értékhatár: az üzleti év mérleg főöszegének 2%-a, illetve ha a 2% meghaladja a 200 millió forintot, akkor 200 millió forint. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba a számviteli politikában történő meghatározás alapján: ha a hiba feltárásának évét megelőző év üzleti mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik. 3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása Megnevezés Tárgyi eszközök aránya Számítás módja Tárgyév e Ft Tárgyi eszközök Összes eszköz Befektetett eszközök Befektetett eszközök aránya Összes eszköz Forgóeszközök aránya Tőkeelátotság Forgóeszközök Összes eszköz Saját tőke Összes forrás Saját tőke befektetet Saját tőke eszközök aránya Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató Források aránya Likviditási mutató I. Likviditási mutató II. Saját tőke Jegyzet tőke Kötelezettségek Saját tőke Pénzeszközök Rövidlej. Kötelezettség Forgóeszközök Rövidlej. Kötelezettség Árbevétel arányos Adózás előti eredmény jövedelmezőség Nettó árbevétel Eszközarányos Adózás előti eredmény jövedelmezőség Összes eszköz Előző év Tárgyév ,3% 46,1% 45,5% 64,6% 15,4% 19,5% 41,5% 39,7% 91,2% 61,4% 287,9% 186,3% 36,3% 59,2% 0,8% 2,1% 102,2% 83,0% 5,9% -64,5% 3,7% -21,6% Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előti eredmény Saját tőke ,0% -54,5% A tárgyi eszközök összes eszközhöz viszonyított arányának 2005-ről2006-ra történő növekedését az aktív időbeli elhatárolások(és ezáltal a teljes eszközérték) nagymértékű csökkenése okozza. 4

5 Az összes forráson belül legnagyobb mértékben a saját tőke (mérleg szerinti eredmény miat), valamint a paszív időbeli elhatárolásokcsökkentek. 4. A jövedelmezőség alakulásának vizsgálata: A Társaság két alapvető tevékenysége a betegelátás(járó és fekvőbeteg elátás), valamint az Irányított Betegellátási Rendszerben szervezői feladatok elátása. A betegellátáshoz kapcsolódó bevételek 2006-ban nem mutatak jelentős változást az előző évihez képest.az e tevékenységből származó bevétel 290 millió forint volt. Az Irányított Betegellátási Rendszer Misszió Egészségügyi Központ Kht. által menedzselt kockázatközössége 2006-ban már 290 ezer fővolt A bővülés elenére az Irányított Betegellátási Modellkísérlethez kapcsolódó bevétel 2004-ről 2005-ra drasztikusan csökkent. Míg 2004-ben a Misszió Kht bevétele millió forint volt az elvi számla megtakarításból, addig 2005-ben ez 371 millió forintra csökkent ös modellévben a Misszió Kht, mint elátászervező elvi számlájának öszesítet egyenlege (megtakarítás) ezer forint volt. A Társaságnak az OEP-pel kötött, modelévre vonatkozó szerződés szerint ennek 80%-át kellett volna az OEP-nek átadnia a Társaság részére, ezzel szemben az OEP mindössze ezer forintot utalt át márciusában. A kifizetés összegét a Társaság vitatja folyamán a modellévre tekintettel az OEP további ezer forintot utalt át a Társaság részére ban a Társaság teljesítette IBR szervezőként a szervezői feladatokat, az OEP a teljesítésekről szóló szervezői jelentéseket befogadta, a szervezői szerződés aláírása nem történt meg, a Társaság által felvetet módosítás elől az OEP elzárkózott. (A Társaság nem fogadta el, hogy a évre vonatkozó szerződésben évi elszámolás elfogadására vonatkozó kitétel szerepeljen.) Ennek következménye, hogy az OEP 2006-os évre a Társaság részére elszámolást nem készített, kifizetést nem szándékozik tenni. A fentiek következtében a Társaság mérlegében és eredményében nem szerepel 2006-ra IBR megtakarítás-részesedéshez kapcsolódó érték sem elhatárolás, sem bevétel, sem ráfordítás sorokon. Az előző évekhez képest emiat jelentősen csökkent mind a mérlegfőöszeg, mind a Társaság eredménye, ami így ezer forint veszteség. A Társaság az OEP eljárását vitatja, panaszával az Egészségbiztosítási Felügyelethez fordult. 5

6 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak és a tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja segítségével történik. A naptári napokra számított értékcsökkenés rögzítése havi gyakorisággal a könyvelés során, adott hónap utolsó napjára vonatkozóan történik. Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékét, bruttó értékének és értékcsökkenésének növekedését és csökkenését, valamint a nettó értéket csoportonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza ban terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A 2006-osév jelentősebbkiemelendő változásai: Tárgyi eszköz beszerzések Ágytálmegsemmisítő Elektromos ágyak Pannónia 2000 függesztő EKG készülék Marok fényforrás Multifrekvenciás kezelőfej Benzines fűkasza eft 849 eft 444 eft 399 eft 102 eft 76 eft 58 eft A 2006-os évben tárgyi eszköz értékesítés nem történt. A társaság eszközeire értékcsökkenést kizárólag lineáris módszerrel számolt, 2005-ben terven felüli értékcsökkenés visszaírása nem volt. 6

7 2. Készletek A készletek állománya december 31.-ei fordulónappal leltározásra került. A készletnyilvántartás az InfoMátrix raktár modulja segítségével történik, melybe a számla szerinti áfával növelt, bruttó értéken rögzítjük a beszerzett eszköz értékét, a nyilvántartása súlyozott átlagáron történik. A készlet záró értéke ezen átlagár alapján került kimutatásra. A készletek záró értéke: eft. Közvetített szolgáltatások záró értéke: eft. 3. Követelések A vevőkövetelések december 31.-ei állományának értéke ,- eft.a vevőkre képzett értékvesztés értéke eft (2006-ban képzés nem történt), így mérleg szerinti értéke: eft. Vevőkövetelések lejárat szerinta következőképpen alakulnak: nem lejárt vevőkövetelések: eft 0-30 napon belül lejárt vevőkövetelések: 106 eft napon belül lejárt vevőkövetelések: 80 eft napon belül lejárt vevőkövetelések 0 eft napon belül lejárt vevőkövetelések 11 eft 365 napon túli vevőkövetelések: eft Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések mérlegsora a Misszió Health Kft-nek adott ( eft) kölcsönt és a Veresegyház Városi Önkormányzattal szembeni szolgáltatásnyújtásból keletkezett (1.400 eft) követelést tartalmazza. Az egyéb követelések összege (3.308 eft) elsősorban a családtámogatási és egészségbiztosítási elátásokból származó költségvetési kiutalási igényekből (1.849 eft), a szolgáltatásra adott eft-os előlegekből, 94 eft munkabérelőlegből illetve 337 eft egyéb tételekből ál. Az egyéb követelések közöt a Viscont Kft-vel szembeni követelésünkre 415 eft értékben számoltunk el értékvesztést. 4. Értékpapírok december 31-én a Társaság birtokában nem voltak értékpapírok. 5. Pénzeszközök A bankszámlák és a pénztárszámlák a bankkivonatok, illetve pénztárnaplók záró egyenlegeivel egyeztetett módon kerültek kimutatásra. A társaság deviza vagy valuta készletekkel nem rendelkezik. 7

8 6.Aktív időbeli elhatárolás Az aktív időbeli elhatárolások öszege: eft. A költségek, ráfordítások miati időbeli elhatárolás folyóirat előfizetésre (194 eft), palackbérletre (57 eft), röntgen és ultrahang berendezés karbantartására (94 eft) januári Casco biztosítás (14 eft) történt. A Misszió Health Kft-nek adott kölcsön után elszámolt kamatbevételekre képzett elhatárolás eft. A bevételek elhatárolása főként az egészségügyi tevékenység után járó OEP támogatásból (szakellátás finanszírozása, modellszervezési-, prevenciós díj, elvi folyószámla bevételi többlet) áll. A 2006 évi mérlegbeszámoló készítése során figyelemmel a modellkísérlet megtakarításaira is, valamint a szakellátás utólagos finanszírozására, a bevételek miati aktív időbeli elhatárolások megoszlása a következő: Megtakarítás 2005.IV.név: OEP októberi ellátás OEP novemberi ellátás OEP decemberi ellátás Kamatbevétel miatti elhatárolás Rehabilitációs betegek előleg elhatárolás eft eft eft eft eft 628 eft 7.Saját tőke A társaság jegyzet tőkéje megegyezik a társasági szerződésben foglalt és a cégbíróságon bejegyzet törzstőkével. Öszege: eft. A tagokat a Társasági Szerződés miat pótbefizetés nem terheli. A saját tőke évi záró értéke eft. Elemeinek tárgyévi növekedését és csökkenését 4. számú melléklet tartalmazza. 8. Mérleg szerinti eredmény A 2006-os év mérleg szerinti eredménye eft 9. Céltartalék A 2005-ben képzett céltartalékok feloldásra kerültek ban a Társaság céltartalékot nem képzett. Az előző években képzet céltartalékok felhasználását, a 3. számú melléklet tartalmazza. 8

9 10. Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőktől kapot előlegek(rehabilitáció térítési díjai): 628 eft Szállítói tartozás összege eft, melynek döntő többsége mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: Veresegyház Önkormányzat rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: december 20. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Misszió Health Kft-vel szembeni szállítói kötelezettség: Veresegyház Város Önkormányzatával szembeni szállítói kötelezettség: Miszió az Életért Alapítványtól kapot előleg Egyéb kötelezettség Veresegyház Önkormányzatával szemben eft 375 eft eft eft eft Egyéb rövid lejáratú kötelezetségek főbb tételei: az SZJA kötelezetség (7.979 eft), bér és járulékok ( eft), vevői túlfizetés (349 eft), általános forgalmi adó (65 eft), nyugdíjpénztári kötelezettségek (1.350), költségevetési befizetési kötelezettségek (4.853 eft). A főbb tételek a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre kerültek. 11. Paszív időbeli elhatárolások A költségek, ráfordítások paszív időbeli elhatárolásának értéke összesen: eft, melynek részletezése a következő: Háziorvosi megtakarítás részesedés Intézményi megtakarítás részesedés Kolegiális vezetők IV. negyedévi díjazása egyéb költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos időbeli elhatárolás eft eft eft eft A halasztott bevételek összege eft, melynek tételei a következők: es modelévi szervezői alap maradványa, eft évi térítésmentes eszközátvétel maradványa, 198 eft Szerencsejáték Rt támogatása, 223 eft KIOSZ fejlesztési támogatása fizioterápiás eszközökre, eft 9

10 Misszió az Életért Alapítvány támogatása motoros ágyak vásárlására iletve a szakrendelők klimatizálására, Misszió az Életért Alapítvány támogatása elektromos ágyak és függesztő vásárlására OMMF támogatásból vásárolt ágytálmegsemmisítő Fizioterápia és a rehabilitáció épületrész vásárlása intézményi megtakarítás részesedésből eft eft eft eft A paszív időbeli elhatárolások értéke eft. III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Értékesítés nettó árbevétele A társaságnak export értékesítése nem volt. A belföldi értékesítés nettó árbevétele eft, melynek megoszlása az egyes tevékenységek között: OEP ellátásfinanszírozás bevétele: eft ebből: járóbeteg szakellátás: eft rehabilitáció: eft nappali kórház: eft laboratórium: eft modellkísérlet bevételei: ebből: modellszervezés bevétele: megtakarítás: eft 105 eft eft fizetőbeteg elátás térítési díjai: ebből: rehabilitáció bevétele: OEP által nem finanszírozott szolgáltatás menedzserszűrés: prevenciós programok: egyéb fizetőbeteg elátás: egyéb árbevételek: ebből: foglalkozásegészségügy: vendéglátó tevékenység: háziorvosi rendelő bérleti díja egyéb árbevétel: eft eft 349 eft 481 eft 138 eft 664 eft eft eft eft eft 795 eft 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 2006-ban nem volt. 3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek eredménysoron kimutatott eft öszetevői: céltartalékok felhasználása: eft, (tételeit a 3. számú melléklet tartalmazza) 10

11 pályázati úton kapott támogatások: eft közhasznú munkavállalók után kapott támogatás: eft TB kifizetőhelyi költségtérítés: 130 eft egyéb bevételek: 164 eft 4.Anyagjelegű ráfordítások A társaság eredménykimutatásában szereplő anyagjelegű ráfordítások értéke eft. Ebből az anyagköltség eft, mely kissé csökkent az előző évhez képest. Az igénybe vett szolgáltatások értéke eFt, amely mintegy 38%-kal kevesebb, mint a 2005-ös beszámolóban kimutatot érték. A nagymértékű csökkenést a szakértői díjak változása okozza, melynek egy része a Társaság által kapott megtakarításhoz kötött, így azzal arányosan csökkent. Az egyéb szolgáltatások költségei 2006-ban eft. 5.Személyi jelegű ráfordítások A személyi jelegű ráfordítások öszege a 2006-os évben eft, mely minimális csökkenést mutat az előző évhez képest. Ennek összetevői: bérköltség: eft ebből: törzsbér eft kiegészítőfizetés eft pótlékok eft jutalom eft megbízási díjak eft egyéb bérköltség 3.243eFt személyi jelegű egyéb kifizetések: eft ebből: közlekedési költségtérítés eft jóléti és kulturális költség eft reprezentáció eft táppénz kifizetés 995 eft bérjárulékok: eft Állományi adatok: munkajogi állományi létszám: 105,70 fő alkalmazot átlagos statisztikai állományi létszám: 91,97 fő alkalmazot ebből: szellemi dolgozók: 71,34 fő fizikai dolgozók: 20,63 fő 6. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás évben elszámolt összege eft.ebből kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 286 eft. 7. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások értéke eft, mely mintegy 487 millió forinttal kevesebb, mint a 11

12 2005-ös érték.az egyéb ráfordítások jelentős részét arendszerben résztvevő háziorvosok, intézmények részére támogatásként kifizetendőmegtakarítás-részesedés adja, aminek összege arányosan változik az OEP által a Társaságnak átutalt megtakarítással ra a Társaság könyveiben nem szerepel ilyen, a megtakarításhoz kapcsolódó ráfordítás, a jelentős csökkenésnek ez az oka. A háziorvosoknak, intézményeknek fizetendő megtakarítás-részesedés értéke eft. A fejlesztési pályázatokra kifizetett támogatás 2006-ban eft volt. Levonásba nem helyezhető arányosítandó ÁFA összege eft. Készletekkel kapcsolatosan elszámolt ráfordítások összeg 27 eft. Fizetett késedelmi pótlékok, kamatok 600 eft, egyéb adók összege 22 eft. 8.Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevételei öszesen eft, mely kamatbevételből ál: pénzintézetektől eft, Misszió Health Kft-től: eft kamatot realizált társaságunk. 9.Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításai 134 ezer forint volt 2006-ban. Ebbőlpénzintézeteket fizetett kamat 104 eft, vállalkozásoknak fizetett kamat 30 eft volt. 10. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek összege eft, öszetevői: Halasztott bevétel feloldása értékcsökkenés mértékében: Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól kapott támogatás: Számlavezető pénzintézetől kapotbankköltség díjkülönbözet: Belföldi magánszemélytől, alapítványtól, társaságoktól kapott támogatás: Elengedett, szállítóval szembeni kötelezettség eft eft eft 551 eft eft 11. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások értéke eft. Ebből 20 eft adott támogatás, eft az egri Markhot Ferenc Kórház számára átadott eszköz értéke, egyezségi megállapodás alapján. IV. Társasági adó alapot módosító tételek 01. Adózás előti eredmény: eft 03. Adózás előti eredményt csökkentő tételek: képzett céltartalék feloldása miatt bevételként elszámolt összeg eft értékcsökkenés: eft 04. Adózás előti eredményt növelő tételek: értékcsökkenés: Visszafiz. kötelezettség nélkül adott támogatás eft eft 12

13 kapott adomány összeg 330 eft 07. Adóalap eft 09. Közhasznú szervezet végleges adóalapja 0 eft 10. Társasági adó összege 0 eft évi adókötelezettség: 0 eft V. Tájékoztató kiegészítések A társaságnak halasztott ráfordítása a évben nem volt. A társaság tevékenységéből adódóan keletkezik veszélyes hulladék, melynek szállítása, illetve ártalmatlanítása a Zöld Zóna Kft-vel kötöt szerződés értelmében hetente 2 alkalommal történik. Tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a helységben klíma berendezés gondoskodik az álandó 5 fok alati tárolási hőmérsékletről, a naponta keletkező veszélyes huladék tárolóhelyre történő szálítása naponta történik december 31-én veszélyes hulladékok zárókészlet nem volt. A Cash-flow kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza. Veresegyház, május 16. Jobban Eszter ügyvezető igazgató 13

14 Sor szám I. 1. számú melléklet CASH-FLOW KIMUTATÁS DECEMBER 31. Előző év Tárgyév SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (működési cash flow) 1 +/- Adózás előti eredmény /a eredménykorekció halmozódás kiszűrése miat 2 + Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás /- Céltartalék képzés és felhasználás különbözete /- Befektetett eszközök értékesítésének eredménye /- Szállítói kötelezettség változása /- Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása /- Paszív időbeli elhatárolások változása /- Vevőkövetelés változása /- Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) /- Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetet, fizetendő adó (nyereség után) Fizetet, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 II- BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék 0 0 III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, beváltása, megszüntetése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (Tőkeleszálítás) Kötvényviszafizetés Hiteltörlesztés-, visszafizetés Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása IV.Pénzeszközök változása Nyitó pénzeszközállomány Záró pénzeszközállomány

15 2. számú melléklet TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA / DECEMBER 31. Főkönyvi szám Megnevezés adatok eft-ban BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ ÉRTÉK Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Záró IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jog Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezés Egyéb berendezés Kisértékű Beruházások ÖSSZESEN

16 3 számú melléklet CÉLTARTALÉK KÉPZÉS ÉS FELSZABADÍTÁS Adatok ezer forintban 2006-ban utalandó fejlesztési támogatás összege 2006-ban utalandó fejlesztési támogatás összegének feloldása Céltartalék képzés Markhot Ferenc Kórházzal kötött egyezségi megállapodás alapján Céltartalék képzés Markhot Ferenc Kórházzal kötött egyezségi megállapodás alapján feloldása évi záró érték évi változás Peres ügyekre képzett céltartalék Peres ügyekre képzett céltartalék feloldása Céltartalék záró értéke

17 4. számú melléklet SAJÁT TŐKE MOZGÁSTÁBLA DECEMBER 31. tőkeelem megnevezése évi nyitó érték évi növekedés adatok ezer forintban évi évi csökkenés záró érték jegyzet tőke jegyzet, de be nem fizetet tőke 0 tőketartalék 0 eredménytartalék lekötött tartalék 0 értékelési tartalék 0 mérleg szerinti eredmény összesen

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. Tulajdonosai kizárólagosan

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2008. évi éves beszámolójához

Kiegészítı melléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2008. évi éves beszámolójához Kiegészítı melléklet a Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2008. évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os tulajdonosa

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Keltezés: 2014.11.10. 23031748-4646-114-01 Statisztikai számjel 01-10-046842 Cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó 2013.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben