Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!"

Átírás

1 Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/ E mail: Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényt és a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvényt módosító évi CXCVII. törvény valamennyi gazdasági társaság számára kötelezővé tette a székhely/telephely/fióktelep használatának jogszerűségét igazoló okiratok becsatolását, valamint a tagok és a vezető tisztségviselő meghatározott további adatinak bejelentését. Erre tekintettel a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.), cégjegyzékszám: Cg ) képviselőjeként megbíztam dr. Göböl Edina ügyvédet (1119 Budapest, Petzvál József utca 18/A.) az ehhez szükséges változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtására, melynek ő január 21. napján eleget is tett. A Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága 59. sorszámú végzésével hiánypótlásra hívta fel a társaságot, melyben kérte azon egységes szerkezetű társasági szerződés benyújtását, melyben a vezető tisztségviselő tekintetében feltüntetésre került a születés helye és időpontja, valamint kérte a változásbejegyzési kérelem formanyomtatványának kiegészítését az önkormányzati tagok adószámával. A Cégbíróság hiánypótlásra felhívó végzését jelen levelemhez csatolom. Fentiekre tekintettel szükségesség vált a Társasági szerződés kiegészítése azzal, hogy a pontjában az ügyvezető adatai között feltüntetésre került a születési helye és ideje. A kiegészített Társasági szerződést szintén mellékelem jelen levelemhez. Kérem, hogy jelen levelem kézhezvételét követő 8 napon belül az alábbi nyomtatványt kitöltve és az önkormányzat nevében aláírásra jogosult által aláírva részemre visszajutatni szíveskedjenek. Budapest, március 11. Tisztelettel: Bugarszki Miklós sk.

2 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS módosítása és egységes szerkezetbe foglalása melyet a Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /2651 Rétság, Rákóczi út 20./ taggyűlése fogadott el a gazdasági társaságokról szóló IV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbiak szerint: Szerződő felek kijelentik, hogy a korlátolt felelősségű társaságot a jelen társasági szerződés mellékletként csatolt, Rétságon, február 26. napján létrejött fejlesztési megállapodásban vállalt kötelezettségük keretében a Rétsági kistérségi járóbeteg-szakellátó központ pályázat szerinti megvalósítására és működtetésére hozták létre. A tagok a társaságot a Gt. 4. rendelkezései szerint nonprofit gazdasági társaságként működtetik. A társaság tevékenysége nem jövedelemszerzésre irányul, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs-, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közhasznú tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban - tagjain kívül is bárki részesülhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a Társaság közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a társasági szerződésben szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. A társaság kötelező közhasznúsági jelentésének (éves beszámolójának) bárki általi hozzáférhetőségét köteles biztosítani (betekintés, saját költségre másolat készítése). A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A társaság az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatások kivételével - csak írásbeli szerződések alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az ekként igénybe vett támogatási lehetőségeket, azok értékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kel hozni. A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

3 1. A korlátolt felelősségű társaság /továbbiakban: társaság/ cégneve: Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített neve: Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2. A társaság székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. A társaság telephelye: 2651 Rétság, Laktanya út 5. A társaság telephelye az iratőrzés helye. A cég elérhetősége: A társaság honlapja: 3. A társaság tagjai: 1. Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. nyilvántartási száma: Alsópetény Község Önkormányzata 2617 Alsópetény, Petőfi út 24. nyilvántartási száma: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. nyilvántartási száma: Borsosberény Község Önkormányzata 2644 Borsosberény, Petőfi út 155. nyilvántartási száma: Diósjenő Község Önkormányzata 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. nyilvántartási száma: Felsőpetény Község Önkormányzata 2611 Felsőpetény, Szabadság út 1. nyilvántartási száma: Horpács Község Önkormányzata 2658 Horpács, Kossuth L. út 12. nyilvántartási száma: Kétbodony Község Önkormányzata 2655 Kétbodony, Madách út 37. nyilvántartási száma: Kisecset Község Önkormányzata 2655 Kisecset, Kossuth L. út 4. nyilvántartási száma:

4 10. Legénd Község Önkormányzata 2619 Legénd, Dózsa György út 75. nyilvántartási száma: Nagyoroszi Község Önkormányzata 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1. nyilvántartási száma: Nőtincs Község Önkormányzata 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. nyilvántartási száma: Ősagárd Község Önkormányzata 2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. nyilvántartási száma: Pusztaberki Község Önkormányzata 2658 Pusztaberki, Kossuth L. út 19. nyilvántartási száma: Szendehely Község Önkormányzata 2640 Szendehely, Petőfi út 2. nyilvántartási száma: Szente Község Önkormányzata 2655 Szente, Kossuth L. út 1. nyilvántartási száma: Tereske Község Önkormányzata 2652 Tereske, Kossuth L. út 94. nyilvántartási száma: Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács, Sport u. 1. nyilvántartási száma: A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló CLVI: törvény 26. c.) pontjában foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:,,egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 4.1. Főtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú) 4.2. Egyéb tevékenységi körök: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú) 4.3. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5. A társaság törzstőkéje A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz kilencvenmillió forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét /apport/.

5 A jegyzett tőke teljes összegében a társaság rendelkezésére áll. A készpénzbetét teljes összege a társaság pénztárába befizetésre került, az apport tárgyát pedig a társaság részére átadták, a társaság tulajdonába adták. Az apport tárgyát a társasági szerződés mellékleteként csatolt apportlista tartalmazza. A társaság időtartama: Határozatlan 6. A társaság működésének időtartama 7. A tagok törzsbetétei 7.1. Rétság Város Önkormányzata Törzsbetét összege: ,- Ft, azaz nyolcvanhatmillió-kilencszáznegyvenezer forint, amely teljes egészében nem pénzbeli betét (apport) Alsópetény Község Önkormányzata 7.3. Bánk Község Önkormányzata 7.4. Borsosberény Község Önkormányzata 7.5. Diósjenő Község Önkormányzata 7.6. Felsőpetény Község Önkormányzata 7.7. Horpács Község Önkormányzata 7.8. Kétbodony Község Önkormányzata 7.9. Kisecset Község Önkormányzata

6 7.10. Legénd Község Önkormányzata Nagyoroszi Község Önkormányzata Nőtincs Község Önkormányzata Ősagárd Község Önkormányzata Pusztaberki Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport) Szendehely Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport) Szente Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport) Tereske Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport) Tolmács Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport). 8. Üzletrész 8.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat- ideértve a társasági szerződés megkötését is csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

7 8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 1./ üzletrész: 8694/9000 Rétság Város Önkormányzata 2./ üzletrész: 18/9000 Alsópetény Község Önkormányzata 3./ üzletrész: 18/9000 Bánk Község Önkormányzata 4./ üzletrész: 18/9000 Borsosberény Község Önkormányzata 5./ üzletrész: 18/9000 Diósjenő Község Önkormányzata 6./ üzletrész: 18/9000 Felsőpetény Község Önkormányzata 7./ üzletrész: 18/9000 Horpács Község Önkormányzata 8./ üzletrész: 18/9000 Kétbodony Község Önkormányzata 9./ üzletrész: 18/9000 Kisecset Község Önkormányzata 10./ üzletrész: 18/9000 Legénd Község Önkormányzata 11./ üzletrész: 18/9000 Nagyoroszi Község Önkormányzata 12./ üzletrész: 18/9000 Nőtincs Község Önkormányzata 13./ üzletrész: 18/9000 Ősagárd Község Önkormányzata 14./ üzletrész: 18/9000 Pusztaberki Község Önkormányzata 15./ üzletrész: 18/9000 Szendehely Község Önkormányzata 16./ üzletrész: 18/9000 Szente Község Önkormányzata

8 17./ üzletrész: 18/9000 Tereske Község Önkormányzata 18./ üzletrész: 18/9000 Tolmács Község Önkormányzata 9. Az üzletrészek átruházása, felosztása 9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira a társaság saját üzletrészét (Gt.135. ) kivéve - szabadon átruházható Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben az adásvételi szerződés úján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a házastársi közös vagyon megosztása esetét kivéve a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 10. A nyereség felosztása A Gt. 4. (3) bek. alapján a nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 11. A társaság taggyűlése A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A taggyűlést a szükséges gyakorisággal, de évente legalább egyszer az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása céljából össze kell hívni. A társaság évi rendes taggyűlését legkésőbb minden év május 31. napjáig meg kell tartani. A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót meg kell hívni a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt. A taggyűlés nyilvános. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a társaság szervezeti és működési rendjének kialakítása, - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, - a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, - ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, - az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, - a felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, - a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

9 - olyan szereződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával /Ptk b. pont/, illetve élettársával köt, - az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, - a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, - a társasági szerződés módosítása, - elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, - eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről, - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, - a társaság beszámolójának, ügyevezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése, - elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, - törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, - törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, - törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, - törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, - törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, - közhasznúsági jelentés elfogadása, - befektetési szabályzat elfogadása, - az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének fő elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat megalkotása, - a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések esetén a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás és dokumentáció közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása, - mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 1./ Rétság Város Önkormányzata szavazatszám: / Alsópetény Község Önkormányzata szavazatszám: 18 3./ Bánk Község Önkormányzata szavazatszám: 18 4./ Borsosberény Község Önkormányzata szavazatszám: 18 5./ Diósjenő Község Önkormányzata szavazatszám: 18 6./ Felsőpetény Község Önkormányzata szavazatszám: 18 7./ Horpács Község Önkormányzata szavazatszám: 18 8./ Kétbodony Község Önkormányzata szavazatszám: 18 9./ Kisecset Község Önkormányzata szavazatszám: / Legénd Község Önkormányzata szavazatszám: / Nagyoroszi Község Önkormányzata szavazatszám: / Nőtincs Község Önkormányzata szavazatszám: / Ősagárd Község Önkormányzata szavazatszám: / Pusztaberki Község Önkormányzata szavazatszám: / Szendehely Község Önkormányzata szavazatszám: 18

10 16./ Szente Község Önkormányzata szavazatszám: / Tereske Község Önkormányzata szavazatszám: / Tolmács Község Önkormányzata szavazatszám: A taggyűlést az ügyvezető hívja össze a társaság székhelyére vagy telephelyére. A taggyűlésre a tagokat a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval kell meghívni. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A tagok tagsági jogaikat a taggyűlésen személyesen, vagy meghatalmazással ellátott képviselőik útján gyakorolják. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A taggyűlésen a Társság tagjain kívül szavazati jog nélkül meghívottak is részt vehetnek. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, akkor az e miatt megismételt taggyűlés csak az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlés az eredeti taggyűlés időpontjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt taggyűlés időpontját az eredeti meghívóban kell a tagokkal közölni és fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlésen nem szavazhat az a tag, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját /Ptk b. pont/, élettársát a határozat kötelezettségét vagy felelősség alól mentesít, illetve bármilyen másfajta előnyben részesít, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezeti cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. A taggyűlés határozatainak érvényessége: A társaság ügyeiben ha jogszabály vagy e szerződés másként nem rendelkezik a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A taggyűlés egyhangúlag hozott határozatára van szükség: - a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, az egyes tagok külön jogainak csorbításához. A taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség: - a társaság megszűnésének elhatározásához, - az ügyvezető visszahívásához, - a társasági szerződés módosításához,

11 - törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításához, - a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat meghozatalához, - a társaság szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályzat/ok/ elfogadásához A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell összehívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A meghívót a társaság hirdetőtáblájára is a taggyűlés időpontját megelőző 15 napra ki kell függeszteni. A taggyűlésen a Társaság tagjain kívül szavazati jog nélkül meghívottak is részt vehetnek. A taggyűlés nyilvános. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét., továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illesztve a szavazástól tartózkodókat vagy abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag, illetve a közhasznú működést érintő valamennyi taggyűlési jegyzőkönyvbe és határozatba bárki betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. Ha a taggyűlés a közhasznú működés körében olyan döntést hoz, mely a tagokon kívül másokat is érint, ennek rövid tartalmát az ügyvezető köteles haladéktalanul a Társaság honlapján közzétenni. A működéssel kapcsolatban keletkezett azon iratok, melyek nyilvánosak, a Társaság székhelyén tekinthetők meg. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből a taggyűlési határozatok tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. Az ügyvezető a Társaság nyilvánosságát nemcsak a taggyűlés eljárása során, hanem a működés alatt is biztosítani köteles. A taggyűlés határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban (ajánlott levél vagy fax útján) közölni kell az érintettekkel és ezzel egyidejűleg a Társaság székhelyén lévő nyilvános hirdetőtáblán is ki kell függeszteni legalább 30 nap időtartamra. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés, a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás, valamint a jogszabályban meghatározott a működéssel kapcsolatos dokumentumok nyilvánosak. A Társaság köteles a közhasznúsági jelentést követő évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján közzétenni. Az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetővé tételéről, illetve azokról felvilágosítást adni.

12 Az iratokba való betekintés iránti igény (kérelem) benyújtása történhet írásban vagy rövid úton telefonon, telexen, telefaxon, útján is. Az ügyvezető a betekintési kérelem tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül köteles a kérelmet teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A szolgáltatások igénybevételének módját, a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a Társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán történő elhelyezéssel kell közölni. A Társaság, illetve a tagjai között létrejövő szerződést, az annak aláírásától számított 30 napon belül a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe kell helyezni. Nem kell letétbe helyezni a Társaság tevékenységi körébe tartozó olyan szerződést, melynek értéke nem éri el a Ft-ot. Az okirat aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz letétbe kell helyezni a cégiratok között azt a szerződést, mellyel a Társaság bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve hogy annak egész összege (értéke) az egymillió forintit meghaladja. A Társaságnak a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottság tagjai és más, a taggyűlés által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről és rendszeréről rendelkező szabályzatát az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A Társaságnak a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló szerződését a megkötéstől számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 12. Az ügyvezető A társaságnál 1 /egy/ ügyvezető működik, aki önállóan jogosult a társaság képviseletére A társaság ügyvezetője: Név: Bugarszki Miklós Születési hely, idő: Vác, július 21. Anyja születési neve: Hóra Margit Lakcím: 2600 Vác, Berkes András u. 29. Az ügyvezető megbízása határozatlan időtartamra szól. A megbízás kezdő időpontja: november 1. napja. A megbízás lejárta: határozatlan A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogkört Bugarszki Miklós ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást köteles vezetni /Határozatok Könyve/. Bugarszki Miklós ügyvezető polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Gt. 23 -ban megjelölt korlátozások, illetve kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni Az ügyvezető kijelenti, hogy nem esik a évi IV. törvény 23. és 25. -ban meghatározott, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvényben részletezett kizáró és összeférhetetlenségi rendelkezések hatálya alá. Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

13 12.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a tilalom a szervezet megszűntét követő 2 évig szól és akivel a Gt-ben és az évi CLVI. törvényben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok fennállnak. Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve ha a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk b. pontja) valamint élettársa nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket. Fentiek megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésre vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és ha a évi IV. törvény kivételt nem tesz a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni és a polgári jog szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. A társaság az ügyvezetőt, valamint közeli hozzátartozóját a bárki által igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pontja), életkora (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 13. A cégbejegyzés A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét a jelen okiratot szerkesztő ügyvéd által hitelesített aláírás-minta szerint önállóan aláírja. 14. Felügyelőbizottság A társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés választja határozatlan időtartamra. A felügyelőbizottság testületként működik és tagjai sorából elnököt választ. A bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A bizottság tagját e minőségében a társaság tagja nem utasíthatja.

14 Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívására. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet évente a taggyűlés hagy jóvá. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést. A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság vezető szervének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a./ a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A társasági törvény tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályain túlmenően nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki a./ a vezető szerv elnöke vagy tagja, b./ a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c./ a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d./ az a c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója A felügyelőbizottság elnöke: Név: Rompos Dezső Anyja születési neve: Mézes Erzsébet Lakcím: 2651 Rétság, Korányi Frigyes u. 5. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A felügyelőbizottság tagjai: Név: Fiam Pál Anyja születési neve: Majeszki Erzsébet Lakcím: 2651 Rétság, Takarék u. 53. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: Név: Dr. Márton Magdolna Anna Anyja születési neve: Pap Gizella

15 Lakcím: 2651 Rétság, Börzsönyi út 27. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A társaság könyvvizsgálója: Név. Dr. Horváthné Balla Erzsébet Anyja születési neve: Hegedűs Mária Lakcím: 2651 Rétság, Körtefa u. 31. Könyvvizsgálói igazolvány száma: A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: Könyvvizsgáló Nem lehet a társaság könyvvizsgálója, akivel szemben a Gt-ben és az évi CLVI. Törvényben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok fennállnak. A könyvvizsgáló kijelenti, hogy személyével szemben sem kizáró, sem összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A társasági törvény könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályain túlmenően nem lehet a társaság könyvvizsgálója, aki a./ a vezető szerv elnöke vagy tagja, b./ a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c./ a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d./ az a c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 16. A társaság gazdálkodásának szabályai A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződés 4. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja, illetve az a Társaság vagyonát gyarapítja. A Társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

16 A Társaság köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig a saját honlapján közzétenni. A társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat alkalmazni. 17. A társaság megszűnése A társaság jogutód nélkül megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értékéig. Az ezt meghaladó vagyon közcélokra történő fordítására a Gt. 4. (6) bekezdésének rendelkezései az irányadók. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 18. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget A jelen nonprofit korlátolt felelősségű társaság tagjai ezúton nyilatkoznak, hogy a társasági szerződés preambulumában megjelölt Rétsági kistérségi járóbeteg-szakellátó központ működtetése során a tervezettnél magasabb összegű veszteség finanszírozását vállalják A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságoknak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, Dr. Göböl Edina ügyvéd, mint a Társaság jogi képviselője a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló módosított évi V. törvény 51 (3) bek. alapján igazolom, hogy társasági szerződés jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társsági szerződésmódosítások alapján hatályos tartalmának. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést szerkesztette és a Gt. 11. (3) bek. alapján ellenjegyezte: Budapest,

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. 5. A cég székhelye 5/1. 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Bejegyezés kelte: 2008/09/10 Hatályos: 2008/09/10...

Tárolt Cégkivonat. 5. A cég székhelye 5/1. 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Bejegyezés kelte: 2008/09/10 Hatályos: 2008/09/10... 1. oldal, összesen: 5 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.12-09-005825 cégjegyzékszámú

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és a gazdasági társaságokról

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság EUROFORMAZIONE Képzési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági szerződése 2008. 05.16. 1 AZ EUROFORMAZIONE KÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

ALAPITÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

ALAPITÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 ALAPITÓ OKIRAT Amely egységes szerkezetbe foglalja a társaság 2009. szeptember 3-án kelt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. IV. A társaság gazdálkodása. V. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok. VI. Záró rendelkezések

Tartalomjegyzék. IV. A társaság gazdálkodása. V. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok. VI. Záró rendelkezések .. Nonprofit Kft. Alapító Okirata 2013.. 1. A társaság adatai 1. Társaság cégneve 1.2. A társaság rövidített cégneve 1.3. A társaság idegen nyelvű elnevezései 2. A társaság székhelye 3. A társaság jogállása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) a 43/2012.(II.28.) sz. Ökt. határozat 1.sz. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) 1./ A tagok a társasági szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA tervezet Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 18 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 1.) A Társaság elnevezése Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 234. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 08. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-5/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartott rendkívüli NYÍLT

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T 1 A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 7626 Pécs, Felsővámház utca 50.,

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben