A fegyveres küzdelem szintjei, területei és hierarchiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fegyveres küzdelem szintjei, területei és hierarchiája"

Átírás

1 A fegyveres küzdelem szintjei, területei és hierarchiája

2 KAONA MÛVEEEK S MŰVEEEK NEM S MŰVEEEK FEGYVERES MŰVEEEK VÁSÁGREAGÁÓ MŰVEEEK FEGYVER NKÜ MŰVEEEK ÁANDÓ (BKEDŐSZAK) MŰVEEEK ÁAÁNOS NAGY- MREŰ FEGYVERES KONFK- US BKE (ÁMOGAÓ) MŰVEEEK * (BE)FOGADÓ NEMZE ÁMOGAÁS KAASZ- RÓFÁK EHÁRÍ- ÁSÁBAN RSZVE KUAÁS MENS REGONÁS (HADSZÍN- R) SZUBREG- ONÁS (HEY) ERROR EEN KÜZDEEM, SZABADSÁG KERJESZ- SNEK KAONA ÁMOGA- ÁSA BESŐ REND HEYRE- ÁÍÁSA *: NAO: válságreagáló műveletek POGÁR KAONA (CMC) MŰVEEEK MGRÁCÓ KEZES KAONA ÁMOGAÁSA HUMAN- ÁRUS SEGÍSG- NYÚJÁS FEGYVER- ZE EEN- ŐRZS FEADA GR EEN- ŐRZS NFORMÁ- CÓS (FEDERÍŐ) MŰVEEEK BESŐ (POGÁR) DEÁK János: Napjaink és a jövő háborúja. - Hadtudomány, 2005., XV. évf. 1. sz., SSN NFORM. VDEM (DEFENZÍV) MŰVEEEK

3 S MŰVEEEK ÁAÁNOS NAGY- MREŰ REGONÁS (HADSZÍN- R) SZUBREG- ONÁS (HEY) BESŐ (POGÁR) FEGYVERES MŰVEEEK FEGYVERES KONFK- US ERROR EEN KÜZDEEM, SZABADSÁG KERJESZ- SNEK KAONA ÁMOGA- ÁSA BKE (ÁMOGAÓ) MŰVEEEK * BESŐ REND HEYRE- ÁÍÁSA KAONA MÛVEEEK VÁSÁGREAGÁÓ MŰVEEEK (BE)FOGADÓ NEMZE ÁMOGAÁS POGÁR KAONA (CMC) MŰVEEEK NEM S MŰVEEEK Megelőző diplomácia Béketeremtés (peace-making): a már kirobbant KAASZ- RÓFÁK EHÁRÍ- ÁSÁBAN RSZVE HUMAN- ÁRUS SEGÍSG- NYÚJÁS ÁANDÓ (BKEDŐSZAK) MŰVEEEK konfliktushelyzetet FEGYVER NKÜ kell MŰVEEEK kezelni diplomáciai és megelőző katonai lépésekkel, azok együttes alkalmazásával. A békéltetés diplomáciai eszköze lehet a közvetítés, tárgyalás, esetleges blokádok kialakítása. A katonai erők demonstratív felvonultatása a béke elérésének megelőző katonai lépéseként jelenik meg; KUAÁS MENS Békefenntartás (peace-keeping): katonai erő alkalmazása a nemzetközi béke és biztonság megőrzése céljából, csak önvédelemre alkalmas könnyű-fegyverzet, a két szembenálló fél közé telepítés, a szembenálló felek beleegyeztek!, kéksapkások, kék sisakosok. érintett felek nem egyeznek bele a viszonylag békésebb diplomáciai, gazdasági, katonai szankciók alkalmazásába, NFORMÁ- jelentős erőfö- FEGYVER- *: NAO: MGRÁCÓ ZE lényű, támadó katonai erő alkalmazása. CÓS KEZES EENválságreagáló (FEDERÍŐ) Békeépítés KAONA (peace-building): ŐRZS a háború műveletek MŰVEEEK utáni rendezés, az érintet a térség visszavezetése a normális ÁMOGAÁSA FEADA hétköznapokba. GR EEN- ŐRZS Békekikényszerítés (peace enforcement): az Humanitárius segítségnyújtás (humanitarian NFORM. VDEM (DEFENZÍV) MŰVEEEK relief): háború, természeti csapás, katasztrófa utáni segítségnyújtás. - Hadtudomány, 2005., XV. évf. 1. sz., DEÁK János: Napjaink és a jövő háborúja. SSN

4 KAONA MÛVEEEK S MŰVEEEK NEM S MŰVEEEK ÁAÁNOS NAGY- MREŰ REGONÁS (HADSZÍN- R) SZUBREG- ONÁS (HEY) BESŐ (POGÁR) FEGYVERES MŰVEEEK FEGYVERES KONFK- US ERROR EEN KÜZDEEM, SZABADSÁG KERJESZ- SNEK KAONA ÁMOGA- ÁSA BKE (ÁMOGAÓ) MŰVEEEK * BESŐ REND HEYRE- ÁÍÁSA VÁSÁGREAGÁÓ MŰVEEEK *: NAO: válságreagáló műveletek FEGYVER NKÜ MŰVEEEK (BE)FOGADÓ NEMZE ÁMOGAÁS POGÁR KAONA (CMC) MŰVEEEK MGRÁCÓ KEZES KAONA ÁMOGAÁSA DEÁK János: Napjaink és a jövő háborúja. - Hadtudomány, 2005., XV. évf. 1. sz., SSN kikényszerítése. ÁANDÓ (BKEDŐSZAK) MŰVEEEK Nem 5. cikk szerinti válságreagáló műveletek (Crisis Response KAASZ- Operations): RÓFÁK KUAÁS EHÁRÍ- MENS Humanitrárius segítségnyújtás ÁSÁBAN támogatása; RSZVE Katasztrófaelhárítás HUMAN- támogatása, GR ÁRUS EEN- Kutatás-mentés; SEGÍSG- ŐRZS NYÚJÁS Nem harcolók kimenekítésének támogatása; FEGYVER- NFORMÁ- ZE CÓS Kivonási műveletek EEN- (FEDERÍŐ) ŐRZS MŰVEEEK Katonai segyítség/támogatás FEADA a civil hatóságok részére; Szankciók és embargók NFORM. VDEM (DEFENZÍV) MŰVEEEK

5 A fegyveres küzdelem A FEGYVERES KÜZDEEM a katonai stratégia kutatási és gyakorlati megvalósulásának területe. A EGFŐBB, EGSPECFKUSABB MEGJEENS FORMÁJA. A FEGYVERES KÜZDEEM: a meghatározott érdekek megvalósításáért, illetve a kitűzött célok eléréséért katonai szervezetekkel, haditechnikai eszközökkel a meghatározott tervek szerint folytatott erőszakos tevékenység.

6 A fegyveres küzdelem SZNJE Hadászati (Military strategic level) Hadműveleti (Operational level) HERARCHÁJA fegyveres tevékenység formái Hadjárat Hadászati művelet Hadművelet Ütközet Harc Harcászati (actical level) Összecsapás Akció űzpárbaj

7 A fegyveres küzdelem FEGYVERES KÜZDEEM SZNJE HADÁSZA HADMŰVEE HARCÁSZA ÜKÖZE FORMÁ HADJÁRA HADMŰVEE HARC ÖSSZECSAPÁS HADÁSZA MŰVEE AKCÓ ŰZPÁRBAJ

8 A háború Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Carl von Clausewitz A háború tehát erőszak alkalmazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk teljesítésére kényszerítsük.

9 A fegyveres küzdelem hadászati szintje SZNJE Hadászati (Military strategic level) A hadászati szint a háborúnak az a szintje, amelyben az országok meghatározzák nemzeti és szövetséges stratégiai biztonsági céljaikat és irányelveiket. Hadjárat HERARCHÁJA Hadászati művelet A fegyveres erők összhaderőnemi szintű alkalmazása, illetve ennek megtervezése egy átfogó politikai keretben - más nem katonai erőforrásokkal és kezdeményezésekkel összhangban - a stratégiai célkitűzések érdekében. A hadászati elgondolás alappillére a legfelsőbb szintű politikai elgondolás.

10 HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK A hadjárat (campaign) a háború egy fázisa, amely időben és térben egymáshoz kapcsolódó hadászati műveletek sorozatából áll. A hadjárat egy önálló, meghatározott stratégiai cél(ok) teljesítése, vagy a háborús végkifejlet érdekében kerül végrehajtásra. A hadjáratot egy önálló hadszíntéren vagy egy meghatározott, körülhatárolható területen hajtják végre. A hadjárat néhány hétig, hónapokig, vagy akár egy évig is eltarthat. S R A G A C O K HADÁSZA SZN HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK

11 HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK S R A G A C O K HADÁSZA SZN HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK

12 A fegyveres küzdelem hadmûveleti szintje SZNJE Hadműveleti (Operational level) A hadműveleti szint a hadművelet elgondolásával, megtervezésével és végrehajtásával megteremti a szükséges kapcsolatot a katonai hadászati célok és a hadműveleti területen alkalmazásra kerülő harcászati szintű erők között. HERARCHÁJA Hadművelet A fegyveres erő részei alkalmazásának szintje katonai hadászati vagy hadműveleti célok elérése érdekében egy kijelölt hadműveleti területen. A hadművelet tartalmát a hadműveleti cél, a haditevékenység térbeli kiterjedése és időtartama, a résztvevő erők és eszközök mennyisége, a tevékenység fajtája, rendje és vezetése, a kitűzött illetve elért eredmények határozzák meg.

13 HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK HARCOK HARCOK ÜKÖZEEK ÜKÖZEEK HARCOK HARCOK H A D M Û V E E C O K H A D M Û V E E HADMÛVEE SZN S R A G A C O K HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK A hadművelet egy meghatározott területen és időkeretek között a haderőnemek által önállóan vagy együtt végrehajtott, cél, feladat, hely és idő szerint összehangolt egyidejű vagy egymást követő ütközetek, harcok összessége a hadműveleti vezetés és irányítás megvalósulása mellett, a HADMÛVEEEK hadműveleti támogatással és harccal kapcsolatos tevékenységekkel C együtt. A hadművelet egységes elgondolás és terv alapján hadműveleti O vagy hadműveleti-harcászati feladatok megoldása, K illetve hadműveleti célok elérése érdekében folyik.

14 A fegyveres küzdelem harcászati szintje SZNJE Harcászati (actical level) A harcászati szint a fegyveres tevékenységek végrehajtói szintje. Ütközet Harc Összecsapás Akció űzpárbaj HERARCHÁJA Magába foglalja a küszöbön álló harctevékenységnek a harcászati (végrehajtói) szinten való megtervezését és megszervezését, illetve a már folyamatban lévő harctevékenység harci erőkkel való közvetlen végrehajtását, a hadműveleti célkitűzések teljesítése érdekében.

15 HADJÁRA S Az ütközet a hadművelet része, azon legfontosabb harcok összessége, amelyeket az alkalmazott R erők HADÁSZA csoportosításai MÛVEEEK a hadművelet célkitűzései A elérése érdekében hajtanak végre. HADMÛVEEEK G ÜKÖZEEK A HARCOK ÜKÖZEEK HARCOK HARCOK HARCOK H A D M Û V E E C O K H A D M Û V E E C O K C O K HARCÁSZA SZN HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK

16 HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK HARCOK HARCOK ÜKÖZEEK ÜKÖZEEK HARCOK HARCOK H A D M Û V E E C O K H A D M Û V E E C O K S R A HADJÁRA A harc a fegyveres küzdelem alapvető formája, G a küzdő HADÁSZA felek magasabb MÛVEEEK egységeinek, egységeinek és alegységeinek A (repülőerőinek, hajóinak) szervezett fegyveres összeütközése. HADMÛVEEEK Szerves része C a manőver, a tűz, a csapatok csapásai és a vezetés. A harc a végrehajtó szempontjából mélységi, közvetlen vagy mögöttes területen folytatott O lehet. K HARCÁSZA SZN

17 Az összecsapás (engagement) Az összecsapás harc két kötelék között, ahol egyik fél sem nagyobb hadosztálynál, de nem is kisebb szakasznál és mindegyik köteléknek megvan a saját küldetése. Az összecsapás általában az ütközet részét képezi. Az összecsapás általában azzal végződik, hogy az egyik (aktív) fél teljesíti küldetését, vagy abbahagyja az arra irányuló kísérleteit, illetve új összecsapást kezdeményez. Az összecsapás általában egy-két napig tart. (Néhány órától mintegy öt napig húzódhat.)

18 Az akció (action) Az akció harc két fél között, ahol egyik sem nagyobb egy zászlóaljnál és nem kisebb egy rajnál. Mindkét fél rendelkezik elérendő, vagy teljesítendő harcászati célokkal. Az akció azzal végződik, hogy a támadó elfoglalja a célkörzetet, illetve az egyik, vagy mindkét fél visszavonul, illetve befejezi a harcot. Az akció igen gyakran része az összecsapásnak, illetve az ütközetnek. Az akció néhány órás időtartamtól egy napig tarthat.

19 A tûzpárbaj (duel) A tűzpárbaj harc két személy, vagy két harcjármű, illetve két repülő eszköz, hajó, valamint egy harceszköz és az elhárítására létrehozott ellenfegyver között. A tűzpárbaj azzal kezdődik, hogy az egyik fél tüzet nyit, és azzal fejeződik be, hogy az egyik oldal, vagy mindkettő képtelen a tüzelést folytatni (megsemmisült, harcképtelenné válik), illetve abbahagyja azt. A tűzpárbaj általában az akció részét képezi és mindössze néhány percig tart. (A tüzérségi tűzpárbaj nem tartozik e fogalom körébe, minthogy ez az akció, az összecsapás, illetve az ütközet részét képezi.)

20 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei

21 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei Az az egy vagy több kontinenst és a hozzá(juk) csatlakozó óceánt felölelô szárazföldi, vízi és légi térség, amelyben az egymással hadiállapotban lévô felek teljes hadipotenciáljai elhelyezkednek illetve mûködnek. Ez több különbözô típusú hadszínteret foglal magába.

22 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei Az a földrajzi térség, ahol a fegyveres küzdelemben részt vevô felek haderôiket összevonják, szétbontakoztatják és haditevékenységet folytatnak.

23 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei A hadszíntér része vagy egy önálló terület, amelyen a fegyveres küzdelem és annak vezetése megvalósul.

24 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei AZ ÖH azon része, ahol az adott szintû parancsnok az irányítása alá tartozó erôkkel és eszközökkel közvetlenül képes harctevékenység megvívására.

25 A fegyveres küzdelem katonai stratégiai szintje Hadászati szinten a fegyveres erőket egy átfogó politikai elgondolás keretében összehangoltan más, nem katonai jellegű műveletekkel (diplomáciai, gazdasági) alkalmazzák abból a célból, hogy teljesítsék stratégiai küldetésüket. Vezetőjük: *alárendelt főbb NAO vagy haderőnemi parancsnok, *hadszíntér parancsnok Kategóriája: *hadjárat (campaign), illetve *alárendelt hadjárat, vagy hadászati művelet (subordinate campaign or major operation); erülete: háborús térség (theater of war), hadszíntér; (theater); Fegyveres ereje: alárendelt összes erő, hadseregcsoport, hadsereg, ÖAHK (CJF)

26 A háborús térség

27 A fegyveres küzdelem hadmûveleti szintje Hadműveleti szinten a fegyveres erőket úgy vonultatják fel, és úgy is alkalmazzák, hogy ezáltal teljesíthetők legyenek egy kijelölt körzeten belül a stratégiai és/vagy hadműveleti célkitűzések. Vezetője: haderőnemi parancsnok (component commander), vagy összhaderőnemi alkalmi harci kötelék (CJF) parancsnoka. Kategóriája: nagyobb hadművelet, hadművelet, ütközet erülete: összhaderőnemi hadműveleti terület (Joint Operational Area), illetve hadműveleti körzet. Fegyveres ereje: hadsereg, hadtest, összhaderőnemi alkalmi harci kötelék (Combined Joint ask Force - CJF)

28 A fegyveres küzdelem harcászati szintje harctér harcterület harcmezô Harcászati szinten a csapatokat azért alkalmazzák, hogy katonai feladatokat hajtsanak végre, és célkörzeteket foglaljanak el, illetve területeket, objektumokat tartsanak meg. A katonai célok teljesülése hozzájárul a hadműveleti sikerhez. Vezetőjük: magasabbegység, egység, alegység parancsnoka, illetve a harcosok, fegyverirányítók (pl.: repülőgép-vezető); Kategóriája: ütközet, harc (battle), összecsapás (engagement), akció (action), tűzpárbaj (duel-fire, fight); erülete: harctér (battle space), harcmező (battlefield), harcterület (battle area), légtér; Fegyveres ereje: hadosztály, dandár, zászlóalj, század, szakasz, raj, két személy, két harceszköz, két automata fegyverrendszer.

29 RODAOM: MAGYAR HONVDSG ÖSSZHADERÔNEM DOKRÍNA (Ált/27.) - 2. kiadás. - Bp.: MH., Dr. ACZKÓ Mihály: Katonai stratégiai alapismeretek - Bp.: ZMNE., egyetemi jegyzet Gőcze stván

A háború. Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Carl von Clausewitz

A háború. Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Carl von Clausewitz A háború Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Carl von Clausewitz A háború tehát erőszak alkalmazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk teljesítésére

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella ADAÉKOK A KÖZMÚTBÓ (SŐ RÉSZ): A VOT ONI ÉGVÉDMI CSAPATOK ARCTVÉKNYSÉGI FORMÁI BVZTÉS Minden hadelméletben kardinális kérdésnek számítanak a (had)műveletekkel

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS)

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. FURJÁN ATTILA alezredes HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) A korszerű hadseregek működéséhez elengedhetetlenül szükséges

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT Juhász József alezredes TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Felkelés elleni hadviselés a doktrínákban DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.79

Felkelés elleni hadviselés a doktrínákban DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.79 Mező András: Felkelés elleni hadviselés a doktrínákban DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.E.79 Minden szövetséges biztosítja, hogy fegyveres erői képesek legyenek hatékonyan együttműködni, beleértve az elfogadott

Részletesebben

Készítette: Németh József doktorandusz 2005.

Készítette: Németh József doktorandusz 2005. A jövő fegyveres konfliktusainak jellemzői, a szárazföldi haderő részvétele a konfliktusok kezelésében különös tekintettel a válságreagáló műveletek biztonságpolitikai jellemzőire Készítette: Németh József

Részletesebben

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Sári Gábor sgkatona@gmail.com A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Absztrakt Megkezdődött a kiképzés új rendszerének fejlesztése, az MH Kiképzési

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

NATO katonai irányelv az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekhez

NATO katonai irányelv az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekhez NATO katonai irányelv az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló mûveletekhez Vigh Nóra Az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó mûveletek kiemelik a katonai mûveletek többnemzeti és polgári dimenzióit.

Részletesebben

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON Orosz Zoltán A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON A Magyar Honvédség legújabbkori történelmének legjelentősebb változását éli át az elmúlt években.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA Orosz Zoltán HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI Ebben az évben ünnepeljük a hajtóműves repülés 100. évfordulóját. A Wright fivérek

Részletesebben

A KONFERENCIA VITAANYAGA

A KONFERENCIA VITAANYAGA HAJZER MIKLÓS alezredes 1 A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT HELYE, SZEREPE A SZABVÁNYOSÍTÁS RENDSZERÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy egy rövid tájékoztatót tarthatok a NATO tüzér munkacsoport tevékenységéről.

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

A NATO Reagáló Erõ. Horváth Gábor. Valóságos katonai erõ vagy politikai próbakõ? Az NRF koncepciójának elõzményei

A NATO Reagáló Erõ. Horváth Gábor. Valóságos katonai erõ vagy politikai próbakõ? Az NRF koncepciójának elõzményei NB4_bel.qxd 4/9/2008 6:26 PM Page 58 58 Horváth Gábor A NATO Reagáló Erõ Valóságos katonai erõ vagy politikai próbakõ? A hidegháború utáni, 21. századi szerepét keresõ NATO a világban egyedülálló multilaterális

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

A NEM HALÁLOS FEGYVEREK ÉS ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYES NEM HÁBORÚS KATONAI MŰVELETEIBEN

A NEM HALÁLOS FEGYVEREK ÉS ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYES NEM HÁBORÚS KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bartha Tibor mérnök ezredes A NEM HALÁLOS FEGYVEREK ÉS ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYES NEM HÁBORÚS KATONAI MŰVELETEIBEN

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 02 0000 00 00

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSEREG HARCÁSZATA AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARCBAN

A MAGYAR HONVÉDSEREG HARCÁSZATA AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARCBAN Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Pászti László A MAGYAR HONVÉDSEREG HARCÁSZATA AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARCBAN című doktori értekezés szerzői

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE ELŐADÁSOK SZABÓ ISTVÁN A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE Szabó István mk. ezredes 2000-ben az SFOR műszaki főnökeként szolgált Szarajevóban. Jelenleg az Összhaderőnemi Hadműveleti Központ műveleti

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

A CIMIC HELYE ÉS SZEREPE BÉKEIDŐSZAKI KATASZTRÓFÁK ELHÁRÍTÁSAKOR

A CIMIC HELYE ÉS SZEREPE BÉKEIDŐSZAKI KATASZTRÓFÁK ELHÁRÍTÁSAKOR Jeszenyi Ildikó BEVEZETÉS A CIMIC HELYE ÉS SZEREPE BÉKEIDŐSZAKI KATASZTRÓFÁK ELHÁRÍTÁSAKOR A biztonság kérdése, ezen belül is a polgári veszélyhelyzeti tervezés, a polgári védelem, katasztrófa-elhárítás

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL II. évfolyam 4. szám 2003. november FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc vezérőrnagy,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről. A katonai

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai Jeszenyi Ildikó A biztonság fenntartásához olyan rendszerre van szükség, amely a veszélyhelyzeteket felismeri, kezeli,

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

HELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A BALKÁNON AZ ALTHEA HADMŰVELET

HELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A BALKÁNON AZ ALTHEA HADMŰVELET Orosz Zoltán HELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A BALKÁNON A Balkán legújabb kori történelmünkben konfliktusok, feszültségek forrása volt, mely kihatott egész Európa történelmére. Már a múlt század kezdetén 1912-13.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOMOLYA JÁNOS mérnök alezredes A NATO ÚJ KIHÍVÁSAINAK HATÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI HADERŐ CSAPATAINAK VEZETÉSÉRE, IRÁNYÍTÁSÁRA ÉS

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTERENEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI BALKÁNI HADMŰVELETI TERÜLETEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTERENEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI BALKÁNI HADMŰVELETI TERÜLETEN Orosz Zoltán 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTERENEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI BALKÁNI HADMŰVELETI TERÜLETEN Absztrakt Napjainkban a Magyar Honvédség jelentős szervezeti átalakuláson megy keresztül. Létrejött

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEKRE KIJELÖLT ALEGYSÉGEINEK FELKÉSZÍTÉSE

A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEKRE KIJELÖLT ALEGYSÉGEINEK FELKÉSZÍTÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PAPP GYULA NYÁ. EZREDES A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEKRE KIJELÖLT ALEGYSÉGEINEK FELKÉSZÍTÉSE PHD ÉRTEKEZÉS Témavezető: (Dr. Hajdú

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS ALAPJAI

AZ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS ALAPJAI NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. MUNK SÁNDOR AZ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS ALAPJAI Az informatikai rendszerek, eszközök által nyújtott szolgáltatásokat egyre növekvő mértékben használják fel napjaink

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése

Részletesebben

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim!

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim! 2012. május 24-én, a Nemzeti Közszolgálati egyetemen került sor a Nemzetbiztonsági kihívások nemzetbiztonsági szolgálatok című szakmai-tudományos konferenciára, amelyen Dr. Magyar István nyá. dandártábornok,

Részletesebben

KSZ 603 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DIPLOMAMUNKA

KSZ 603 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DIPLOMAMUNKA KSZ 603 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DIPLOMAMUNKA 2001 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DIPLOMAMUNKA - 2001 - ZRÍNYI MIKLÓS 1.sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Ny t. szám: DIPLOMAMUNKA Különleges

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/2. SZÁM

Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/2. SZÁM Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/2. SZÁM A M A G YA R H O N V É D S É G K Ö Z P O N T I F O LY Ó I R ATA Honvédségi Szemle A Magyar Honvédség központi folyóirata 142. évfolyam 2. szám 2014. március

Részletesebben

Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E ZÁSZLÓALJ-HARCCSOPORT EREJŰ KÖTELÉK FELDERÍTŐ TÁMOGATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI TOPICAL QUESTIONS CONCERNING THE INTELLIGENCE SUPPORT OF A BATTLEGROUP SIZED FORCE NATO, valamint EU tagságunkból adódó kötelezettségeink,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről.

Részletesebben

A US ARMY HALADÓ ABV VÉDELMI TISZTI TANFOLYAMA, TAPASZTALATOK

A US ARMY HALADÓ ABV VÉDELMI TISZTI TANFOLYAMA, TAPASZTALATOK Kalló Kálmán mk. fhdgy A US ARMY HALADÓ ABV VÉDELMI TISZTI TANFOLYAMA, TAPASZTALATOK Kalló Kálmán mk. főhadnagy vagyok, az MH HTEK Vegyivédelmi Raktár, Vegyivédelmi Támogató Részleg részlegvezetője. Beosztásomban

Részletesebben

A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!)

A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!) A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!) Lits Gábor 1 Bevezető előzetes A jövő biztonságpolitikai kihívásai a német hadsereg számára főként azt jelentik,

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A LÉGI KUTATÁS-MENTÉS, A HARCI KUTATÁS-MENTÉS ÉS A LÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS BEMUTATÁSA, MAGYARORSZÁGON ALKALMAZHATÓ LÉGI JÁRMŰVEK

A LÉGI KUTATÁS-MENTÉS, A HARCI KUTATÁS-MENTÉS ÉS A LÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS BEMUTATÁSA, MAGYARORSZÁGON ALKALMAZHATÓ LÉGI JÁRMŰVEK Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. Kun Szabó István 1 A LÉGI KUTATÁS-MENTÉS, A HARCI KUTATÁS-MENTÉS ÉS A LÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS BEMUTATÁSA, MAGYARORSZÁGON ALKALMAZHATÓ LÉGI JÁRMŰVEK

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A FOURLOG LOGISZTIKAI KÉPZÉSI PROGRAM KAPCSOLATA

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A FOURLOG LOGISZTIKAI KÉPZÉSI PROGRAM KAPCSOLATA IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Pap Andrea Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pap.andrea@zmne.hu A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A FOURLOG LOGISZTIKAI KÉPZÉSI PROGRAM KAPCSOLATA Absztrakt A Befogadó

Részletesebben

In memoriam Kovács Jenõ

In memoriam Kovács Jenõ Forgács Balázs In memoriam Kovács Jenõ A tanulmány a 80 éve született, néhai dr. Kovács Jenõ altábornagynak állít emléket. Dr. Kovács Jenõ kiváló megtestesítõje volt a tudós katona személyének: nagyívû

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

HELIKOPTEREK ÚJSZERŰ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI TÖBBNEMZETI ALKALMI HARCI KÖTELÉK SZÁRAZFÖLDI MŰVELETEINEK TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN

HELIKOPTEREK ÚJSZERŰ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI TÖBBNEMZETI ALKALMI HARCI KÖTELÉK SZÁRAZFÖLDI MŰVELETEINEK TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Koller József ezredes HELIKOPTEREK ÚJSZERŰ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI TÖBBNEMZETI ALKALMI HARCI KÖTELÉK SZÁRAZFÖLDI MŰVELETEINEK TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN

Részletesebben

Clausewitz újratöltve

Clausewitz újratöltve KATONAI SZEKCIÓ Bakos Csaba Attila Clausewitz újratöltve 10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.99 Változó világunk egyik jellemzõje, hogy a hidegháború idõszakának tiszta és világos erõvonalai összekuszálódtak.

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1. Légierő-koncepciók DR. KRAJNC ZOLTÁN MK. ALEZREDES: A LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI

BEVEZETÉS. 1. Légierő-koncepciók DR. KRAJNC ZOLTÁN MK. ALEZREDES: A LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI DR. KRAJNC ZOLTÁN MK. ALEZREDES: A LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI BEVEZETÉS A légierő alkalmazásának alapkérdései alatt a légierőnek, mint biztonságpolitikai erő-, és eszközrendszernek az alkalmazását,

Részletesebben

Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján

Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján Új hatalmi rendet, politikai és gazdasági átrendeződést eredményezett a világban a bipoláris szembenállás

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI KÖTELÉK I. HONVÉD SPORTVÁLASZTÓ NAP. 2013. augusztus 24. Budapest. Margitsziget

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI KÖTELÉK I. HONVÉD SPORTVÁLASZTÓ NAP. 2013. augusztus 24. Budapest. Margitsziget HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI KÖTELÉK I. HONVÉD SPORTVÁLASZTÓ NAP 2013. augusztus 24. Budapest Margitsziget Rendezvény időpontja: 2013. augusztus 24. - 10-17 óráig Rendezvény helye: Budapest - Margitsziget

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS A FOGYASZTÓI LOGISZTIKAI RENDSZER HOSSZÚ TÁVÚ (2012.-2021.) KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL

ÁTTEKINTÉS A FOGYASZTÓI LOGISZTIKAI RENDSZER HOSSZÚ TÁVÚ (2012.-2021.) KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Sári Gábor sgkatona@gmail.com ÁTTEKINTÉS A FOGYASZTÓI LOGISZTIKAI RENDSZER HOSSZÚ TÁVÚ (2012.-2021.) KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Absztrakt A Honvédelmi Miniszter az országvédelmi feladatok ellátását

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK URBÁN LAJOS AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN Azáltal, hogy békeidőben Magyarország áttért az önkéntes haderőre, számos kihívással, de ugyanakkor

Részletesebben

Nemzeti katonai stratégia 2012 új jövõkép kérdõjelekkel

Nemzeti katonai stratégia 2012 új jövõkép kérdõjelekkel Bali József Nemzeti katonai stratégia 2012 új jövõkép kérdõjelekkel A szerzõ jelen írásában bemutatja a magyar stratégiai dokumentumok rendszerét, illetve ennek kialakulását, fejlõdését a rendszerváltástól

Részletesebben

A Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya és a Szolnoki Főiskola közös rendezésű logisztikai konferenciájára. 2011. március 29.

A Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya és a Szolnoki Főiskola közös rendezésű logisztikai konferenciájára. 2011. március 29. A logisztikai gondolkodásmód hogyan tehetné jobbá és hatékonyabbá a környezetünket? (A logisztikai szemléletmód hiánya milyen pazarlásokat, károkat okozhat a környezetünkben?) A Magyar Közgazdasági Társaság

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Padányi József Született: 1959. március 20. Salgótarján Lakcím: 3000 Hatvan, Hatvanas út 5. Kandidátusi értekezés címe (1995): A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei

Részletesebben

A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban

A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban Németh József Lajos A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban A terrorizmus elleni háború során elõtérbe kerültek olyan régi-új módszerek, amelyek a szembenálló felek a közvélemény

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M LE

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M LE A SZEMÉLYVÉDELMI KÉPZÉS, MINTA FELKÉSZÍTÉS ÚJ DIMENZIÓJA DIGNITARY PROTECTION TRAINING A NEW DIMENSION OF MILITARY PREPARATION Napjaink új kihívásai jelentős változásokat okoztak a fegyveres erők feladataiban.

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA

A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA HADTUDOMÁNY Dr. Szántó Mihály A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA 1917 novemberében a Ludendorff gyalogsági tábornok vezette német vezérkar úgy határozott, hogy 1918 elején

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Sándor András ezredes:

Sándor András ezredes: ZRÍNYI MIKLÓS Az 1992. évi LXIII. tv. 19. NEMZETVÉDELMI EGYETEM (5.) bekezdése alapján DOKTORI ISKOLA NEM NYILVÁNOS 2002. január 10-től számított 5 évig Sándor András ezredes: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi NATO számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi NATO számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi NATO számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása. 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

DR. POHL ÁRPÁD. A műveleti felkészítés követelményeinek néhány aspektusa a logisztikai tisztképzésben

DR. POHL ÁRPÁD. A műveleti felkészítés követelményeinek néhány aspektusa a logisztikai tisztképzésben DR. POHL ÁRPÁD A műveleti felkészítés követelményeinek néhány aspektusa a logisztikai tisztképzésben Absztrakt Some aspects of the requirements of the operational preparation in the education of logistics

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

HÍRADÁS, HÍRRENDSZER, VEZETÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FOGALMI KITEKINTŐ

HÍRADÁS, HÍRRENDSZER, VEZETÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FOGALMI KITEKINTŐ V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Jobbágy Szabolcs jobbagyszabolcs@citromail.hu HÍRADÁS, HÍRRENDSZER, VEZETÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FOGALMI KITEKINTŐ Absztrakt Értékelő elemzésemben összegezni, rendszerezni

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben