A fegyveres küzdelem szintjei, területei és hierarchiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fegyveres küzdelem szintjei, területei és hierarchiája"

Átírás

1 A fegyveres küzdelem szintjei, területei és hierarchiája

2 KAONA MÛVEEEK S MŰVEEEK NEM S MŰVEEEK FEGYVERES MŰVEEEK VÁSÁGREAGÁÓ MŰVEEEK FEGYVER NKÜ MŰVEEEK ÁANDÓ (BKEDŐSZAK) MŰVEEEK ÁAÁNOS NAGY- MREŰ FEGYVERES KONFK- US BKE (ÁMOGAÓ) MŰVEEEK * (BE)FOGADÓ NEMZE ÁMOGAÁS KAASZ- RÓFÁK EHÁRÍ- ÁSÁBAN RSZVE KUAÁS MENS REGONÁS (HADSZÍN- R) SZUBREG- ONÁS (HEY) ERROR EEN KÜZDEEM, SZABADSÁG KERJESZ- SNEK KAONA ÁMOGA- ÁSA BESŐ REND HEYRE- ÁÍÁSA *: NAO: válságreagáló műveletek POGÁR KAONA (CMC) MŰVEEEK MGRÁCÓ KEZES KAONA ÁMOGAÁSA HUMAN- ÁRUS SEGÍSG- NYÚJÁS FEGYVER- ZE EEN- ŐRZS FEADA GR EEN- ŐRZS NFORMÁ- CÓS (FEDERÍŐ) MŰVEEEK BESŐ (POGÁR) DEÁK János: Napjaink és a jövő háborúja. - Hadtudomány, 2005., XV. évf. 1. sz., SSN NFORM. VDEM (DEFENZÍV) MŰVEEEK

3 S MŰVEEEK ÁAÁNOS NAGY- MREŰ REGONÁS (HADSZÍN- R) SZUBREG- ONÁS (HEY) BESŐ (POGÁR) FEGYVERES MŰVEEEK FEGYVERES KONFK- US ERROR EEN KÜZDEEM, SZABADSÁG KERJESZ- SNEK KAONA ÁMOGA- ÁSA BKE (ÁMOGAÓ) MŰVEEEK * BESŐ REND HEYRE- ÁÍÁSA KAONA MÛVEEEK VÁSÁGREAGÁÓ MŰVEEEK (BE)FOGADÓ NEMZE ÁMOGAÁS POGÁR KAONA (CMC) MŰVEEEK NEM S MŰVEEEK Megelőző diplomácia Béketeremtés (peace-making): a már kirobbant KAASZ- RÓFÁK EHÁRÍ- ÁSÁBAN RSZVE HUMAN- ÁRUS SEGÍSG- NYÚJÁS ÁANDÓ (BKEDŐSZAK) MŰVEEEK konfliktushelyzetet FEGYVER NKÜ kell MŰVEEEK kezelni diplomáciai és megelőző katonai lépésekkel, azok együttes alkalmazásával. A békéltetés diplomáciai eszköze lehet a közvetítés, tárgyalás, esetleges blokádok kialakítása. A katonai erők demonstratív felvonultatása a béke elérésének megelőző katonai lépéseként jelenik meg; KUAÁS MENS Békefenntartás (peace-keeping): katonai erő alkalmazása a nemzetközi béke és biztonság megőrzése céljából, csak önvédelemre alkalmas könnyű-fegyverzet, a két szembenálló fél közé telepítés, a szembenálló felek beleegyeztek!, kéksapkások, kék sisakosok. érintett felek nem egyeznek bele a viszonylag békésebb diplomáciai, gazdasági, katonai szankciók alkalmazásába, NFORMÁ- jelentős erőfö- FEGYVER- *: NAO: MGRÁCÓ ZE lényű, támadó katonai erő alkalmazása. CÓS KEZES EENválságreagáló (FEDERÍŐ) Békeépítés KAONA (peace-building): ŐRZS a háború műveletek MŰVEEEK utáni rendezés, az érintet a térség visszavezetése a normális ÁMOGAÁSA FEADA hétköznapokba. GR EEN- ŐRZS Békekikényszerítés (peace enforcement): az Humanitárius segítségnyújtás (humanitarian NFORM. VDEM (DEFENZÍV) MŰVEEEK relief): háború, természeti csapás, katasztrófa utáni segítségnyújtás. - Hadtudomány, 2005., XV. évf. 1. sz., DEÁK János: Napjaink és a jövő háborúja. SSN

4 KAONA MÛVEEEK S MŰVEEEK NEM S MŰVEEEK ÁAÁNOS NAGY- MREŰ REGONÁS (HADSZÍN- R) SZUBREG- ONÁS (HEY) BESŐ (POGÁR) FEGYVERES MŰVEEEK FEGYVERES KONFK- US ERROR EEN KÜZDEEM, SZABADSÁG KERJESZ- SNEK KAONA ÁMOGA- ÁSA BKE (ÁMOGAÓ) MŰVEEEK * BESŐ REND HEYRE- ÁÍÁSA VÁSÁGREAGÁÓ MŰVEEEK *: NAO: válságreagáló műveletek FEGYVER NKÜ MŰVEEEK (BE)FOGADÓ NEMZE ÁMOGAÁS POGÁR KAONA (CMC) MŰVEEEK MGRÁCÓ KEZES KAONA ÁMOGAÁSA DEÁK János: Napjaink és a jövő háborúja. - Hadtudomány, 2005., XV. évf. 1. sz., SSN kikényszerítése. ÁANDÓ (BKEDŐSZAK) MŰVEEEK Nem 5. cikk szerinti válságreagáló műveletek (Crisis Response KAASZ- Operations): RÓFÁK KUAÁS EHÁRÍ- MENS Humanitrárius segítségnyújtás ÁSÁBAN támogatása; RSZVE Katasztrófaelhárítás HUMAN- támogatása, GR ÁRUS EEN- Kutatás-mentés; SEGÍSG- ŐRZS NYÚJÁS Nem harcolók kimenekítésének támogatása; FEGYVER- NFORMÁ- ZE CÓS Kivonási műveletek EEN- (FEDERÍŐ) ŐRZS MŰVEEEK Katonai segyítség/támogatás FEADA a civil hatóságok részére; Szankciók és embargók NFORM. VDEM (DEFENZÍV) MŰVEEEK

5 A fegyveres küzdelem A FEGYVERES KÜZDEEM a katonai stratégia kutatási és gyakorlati megvalósulásának területe. A EGFŐBB, EGSPECFKUSABB MEGJEENS FORMÁJA. A FEGYVERES KÜZDEEM: a meghatározott érdekek megvalósításáért, illetve a kitűzött célok eléréséért katonai szervezetekkel, haditechnikai eszközökkel a meghatározott tervek szerint folytatott erőszakos tevékenység.

6 A fegyveres küzdelem SZNJE Hadászati (Military strategic level) Hadműveleti (Operational level) HERARCHÁJA fegyveres tevékenység formái Hadjárat Hadászati művelet Hadművelet Ütközet Harc Harcászati (actical level) Összecsapás Akció űzpárbaj

7 A fegyveres küzdelem FEGYVERES KÜZDEEM SZNJE HADÁSZA HADMŰVEE HARCÁSZA ÜKÖZE FORMÁ HADJÁRA HADMŰVEE HARC ÖSSZECSAPÁS HADÁSZA MŰVEE AKCÓ ŰZPÁRBAJ

8 A háború Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Carl von Clausewitz A háború tehát erőszak alkalmazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk teljesítésére kényszerítsük.

9 A fegyveres küzdelem hadászati szintje SZNJE Hadászati (Military strategic level) A hadászati szint a háborúnak az a szintje, amelyben az országok meghatározzák nemzeti és szövetséges stratégiai biztonsági céljaikat és irányelveiket. Hadjárat HERARCHÁJA Hadászati művelet A fegyveres erők összhaderőnemi szintű alkalmazása, illetve ennek megtervezése egy átfogó politikai keretben - más nem katonai erőforrásokkal és kezdeményezésekkel összhangban - a stratégiai célkitűzések érdekében. A hadászati elgondolás alappillére a legfelsőbb szintű politikai elgondolás.

10 HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK A hadjárat (campaign) a háború egy fázisa, amely időben és térben egymáshoz kapcsolódó hadászati műveletek sorozatából áll. A hadjárat egy önálló, meghatározott stratégiai cél(ok) teljesítése, vagy a háborús végkifejlet érdekében kerül végrehajtásra. A hadjáratot egy önálló hadszíntéren vagy egy meghatározott, körülhatárolható területen hajtják végre. A hadjárat néhány hétig, hónapokig, vagy akár egy évig is eltarthat. S R A G A C O K HADÁSZA SZN HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK

11 HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK S R A G A C O K HADÁSZA SZN HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK

12 A fegyveres küzdelem hadmûveleti szintje SZNJE Hadműveleti (Operational level) A hadműveleti szint a hadművelet elgondolásával, megtervezésével és végrehajtásával megteremti a szükséges kapcsolatot a katonai hadászati célok és a hadműveleti területen alkalmazásra kerülő harcászati szintű erők között. HERARCHÁJA Hadművelet A fegyveres erő részei alkalmazásának szintje katonai hadászati vagy hadműveleti célok elérése érdekében egy kijelölt hadműveleti területen. A hadművelet tartalmát a hadműveleti cél, a haditevékenység térbeli kiterjedése és időtartama, a résztvevő erők és eszközök mennyisége, a tevékenység fajtája, rendje és vezetése, a kitűzött illetve elért eredmények határozzák meg.

13 HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK HARCOK HARCOK ÜKÖZEEK ÜKÖZEEK HARCOK HARCOK H A D M Û V E E C O K H A D M Û V E E HADMÛVEE SZN S R A G A C O K HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK A hadművelet egy meghatározott területen és időkeretek között a haderőnemek által önállóan vagy együtt végrehajtott, cél, feladat, hely és idő szerint összehangolt egyidejű vagy egymást követő ütközetek, harcok összessége a hadműveleti vezetés és irányítás megvalósulása mellett, a HADMÛVEEEK hadműveleti támogatással és harccal kapcsolatos tevékenységekkel C együtt. A hadművelet egységes elgondolás és terv alapján hadműveleti O vagy hadműveleti-harcászati feladatok megoldása, K illetve hadműveleti célok elérése érdekében folyik.

14 A fegyveres küzdelem harcászati szintje SZNJE Harcászati (actical level) A harcászati szint a fegyveres tevékenységek végrehajtói szintje. Ütközet Harc Összecsapás Akció űzpárbaj HERARCHÁJA Magába foglalja a küszöbön álló harctevékenységnek a harcászati (végrehajtói) szinten való megtervezését és megszervezését, illetve a már folyamatban lévő harctevékenység harci erőkkel való közvetlen végrehajtását, a hadműveleti célkitűzések teljesítése érdekében.

15 HADJÁRA S Az ütközet a hadművelet része, azon legfontosabb harcok összessége, amelyeket az alkalmazott R erők HADÁSZA csoportosításai MÛVEEEK a hadművelet célkitűzései A elérése érdekében hajtanak végre. HADMÛVEEEK G ÜKÖZEEK A HARCOK ÜKÖZEEK HARCOK HARCOK HARCOK H A D M Û V E E C O K H A D M Û V E E C O K C O K HARCÁSZA SZN HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK

16 HADJÁRA HADÁSZA MÛVEEEK HADMÛVEEEK HARCOK HARCOK ÜKÖZEEK ÜKÖZEEK HARCOK HARCOK H A D M Û V E E C O K H A D M Û V E E C O K S R A HADJÁRA A harc a fegyveres küzdelem alapvető formája, G a küzdő HADÁSZA felek magasabb MÛVEEEK egységeinek, egységeinek és alegységeinek A (repülőerőinek, hajóinak) szervezett fegyveres összeütközése. HADMÛVEEEK Szerves része C a manőver, a tűz, a csapatok csapásai és a vezetés. A harc a végrehajtó szempontjából mélységi, közvetlen vagy mögöttes területen folytatott O lehet. K HARCÁSZA SZN

17 Az összecsapás (engagement) Az összecsapás harc két kötelék között, ahol egyik fél sem nagyobb hadosztálynál, de nem is kisebb szakasznál és mindegyik köteléknek megvan a saját küldetése. Az összecsapás általában az ütközet részét képezi. Az összecsapás általában azzal végződik, hogy az egyik (aktív) fél teljesíti küldetését, vagy abbahagyja az arra irányuló kísérleteit, illetve új összecsapást kezdeményez. Az összecsapás általában egy-két napig tart. (Néhány órától mintegy öt napig húzódhat.)

18 Az akció (action) Az akció harc két fél között, ahol egyik sem nagyobb egy zászlóaljnál és nem kisebb egy rajnál. Mindkét fél rendelkezik elérendő, vagy teljesítendő harcászati célokkal. Az akció azzal végződik, hogy a támadó elfoglalja a célkörzetet, illetve az egyik, vagy mindkét fél visszavonul, illetve befejezi a harcot. Az akció igen gyakran része az összecsapásnak, illetve az ütközetnek. Az akció néhány órás időtartamtól egy napig tarthat.

19 A tûzpárbaj (duel) A tűzpárbaj harc két személy, vagy két harcjármű, illetve két repülő eszköz, hajó, valamint egy harceszköz és az elhárítására létrehozott ellenfegyver között. A tűzpárbaj azzal kezdődik, hogy az egyik fél tüzet nyit, és azzal fejeződik be, hogy az egyik oldal, vagy mindkettő képtelen a tüzelést folytatni (megsemmisült, harcképtelenné válik), illetve abbahagyja azt. A tűzpárbaj általában az akció részét képezi és mindössze néhány percig tart. (A tüzérségi tűzpárbaj nem tartozik e fogalom körébe, minthogy ez az akció, az összecsapás, illetve az ütközet részét képezi.)

20 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei

21 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei Az az egy vagy több kontinenst és a hozzá(juk) csatlakozó óceánt felölelô szárazföldi, vízi és légi térség, amelyben az egymással hadiállapotban lévô felek teljes hadipotenciáljai elhelyezkednek illetve mûködnek. Ez több különbözô típusú hadszínteret foglal magába.

22 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei Az a földrajzi térség, ahol a fegyveres küzdelemben részt vevô felek haderôiket összevonják, szétbontakoztatják és haditevékenységet folytatnak.

23 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei A hadszíntér része vagy egy önálló terület, amelyen a fegyveres küzdelem és annak vezetése megvalósul.

24 Az összhaderônemi katonai mûveletek színterei AZ ÖH azon része, ahol az adott szintû parancsnok az irányítása alá tartozó erôkkel és eszközökkel közvetlenül képes harctevékenység megvívására.

25 A fegyveres küzdelem katonai stratégiai szintje Hadászati szinten a fegyveres erőket egy átfogó politikai elgondolás keretében összehangoltan más, nem katonai jellegű műveletekkel (diplomáciai, gazdasági) alkalmazzák abból a célból, hogy teljesítsék stratégiai küldetésüket. Vezetőjük: *alárendelt főbb NAO vagy haderőnemi parancsnok, *hadszíntér parancsnok Kategóriája: *hadjárat (campaign), illetve *alárendelt hadjárat, vagy hadászati művelet (subordinate campaign or major operation); erülete: háborús térség (theater of war), hadszíntér; (theater); Fegyveres ereje: alárendelt összes erő, hadseregcsoport, hadsereg, ÖAHK (CJF)

26 A háborús térség

27 A fegyveres küzdelem hadmûveleti szintje Hadműveleti szinten a fegyveres erőket úgy vonultatják fel, és úgy is alkalmazzák, hogy ezáltal teljesíthetők legyenek egy kijelölt körzeten belül a stratégiai és/vagy hadműveleti célkitűzések. Vezetője: haderőnemi parancsnok (component commander), vagy összhaderőnemi alkalmi harci kötelék (CJF) parancsnoka. Kategóriája: nagyobb hadművelet, hadművelet, ütközet erülete: összhaderőnemi hadműveleti terület (Joint Operational Area), illetve hadműveleti körzet. Fegyveres ereje: hadsereg, hadtest, összhaderőnemi alkalmi harci kötelék (Combined Joint ask Force - CJF)

28 A fegyveres küzdelem harcászati szintje harctér harcterület harcmezô Harcászati szinten a csapatokat azért alkalmazzák, hogy katonai feladatokat hajtsanak végre, és célkörzeteket foglaljanak el, illetve területeket, objektumokat tartsanak meg. A katonai célok teljesülése hozzájárul a hadműveleti sikerhez. Vezetőjük: magasabbegység, egység, alegység parancsnoka, illetve a harcosok, fegyverirányítók (pl.: repülőgép-vezető); Kategóriája: ütközet, harc (battle), összecsapás (engagement), akció (action), tűzpárbaj (duel-fire, fight); erülete: harctér (battle space), harcmező (battlefield), harcterület (battle area), légtér; Fegyveres ereje: hadosztály, dandár, zászlóalj, század, szakasz, raj, két személy, két harceszköz, két automata fegyverrendszer.

29 RODAOM: MAGYAR HONVDSG ÖSSZHADERÔNEM DOKRÍNA (Ált/27.) - 2. kiadás. - Bp.: MH., Dr. ACZKÓ Mihály: Katonai stratégiai alapismeretek - Bp.: ZMNE., egyetemi jegyzet Gőcze stván

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim!

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim! 2012. május 24-én, a Nemzeti Közszolgálati egyetemen került sor a Nemzetbiztonsági kihívások nemzetbiztonsági szolgálatok című szakmai-tudományos konferenciára, amelyen Dr. Magyar István nyá. dandártábornok,

Részletesebben

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A HÓNAP TÉMÁJA 71 Nagy Zsolt Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A tanulmány azt elemzi, hogyan reagált az Európai Unió a líbiai eseményekre, és végül miért a NATO vezeti

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 1945 óta a világon meglehetősen sajátosan alakult az államok és a közvélemény hozzáállása az ENSZ-hez. Alapítói közül elsősorban

Részletesebben

LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?)

LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?) IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Hegedűs Ernő MH Logisztikai Ellátó Központ hegeduserno@freemail.hu LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?) II.

Részletesebben

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója A HÓNAP TÉMÁJA 79 Varga Gergely A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója 2010. november 19-20-án került sor a NATO lisszaboni csúcsértekezletére, amelyen elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját.

Részletesebben

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Krajnc Zoltán krajnc.zoltan@zmne.hu Forray László János forray.laszlo@zmne.hu CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 Absztrakt

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

Izrael újabb háborúja Gázában a Hamász közigazgatási kihívásai

Izrael újabb háborúja Gázában a Hamász közigazgatási kihívásai KÖZIGAZGATÁSI SZEKCIÓ szervezetek értékeit és érdekeit saját támogatott terveik támogatásához, illetve azok aláaknázásához. Mindezek értelmében megállapítható, hogy a jelenlegi iraki problémát leghatékonyabban

Részletesebben

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 43 43 Rácz András Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede Az Európai Unió Maastricht óta létezõ közös kül- és biztonságpolitikája (CFSP) az EU hárompilléres szerkezetének második,

Részletesebben

Szenes Zoltán A NATO JÖVŐJE 1 Új Stratégiai koncepcióra van szükség

Szenes Zoltán A NATO JÖVŐJE 1 Új Stratégiai koncepcióra van szükség Szenes Zoltán A NATO JÖVŐJE 1 Új Stratégiai koncepcióra van szükség 2005. februári brüsszeli informális NATO- csúcs óta ismét reménykedhetünk, hogy jobbra fordulnak a szövetség dolgai. Az iraki háború

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.)

A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.) VÉDELEMPOLITIKA 37 Szenes Zoltán Tálas Péter A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.) Azt, hogy milyen hadserege legyen egy országnak, alapvetően négy tényező

Részletesebben

A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI

A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI Deák Péter A huszadik század második felében az emberek tudatában a nukleáris háborúkép jelentette a fő veszélyt, amelynek félelemérzete a kölcsönös elrettentés, az atomháború

Részletesebben

AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48

AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48 Kiss Álmos Péter ny.á. főtörzsőrmester (U.S. Army) ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza AZ ELSŐ INDIA-PAKISZTÁNI HÁBORÚ, 1947-48 A konfrontáció Brit India két utódállama, Pakisztán és India között

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11 Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember, november) Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Orosz Zoltán vezérőrnagy

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

A NATO első fél évszázada

A NATO első fél évszázada OTTHON LENNI A NATO első fél évszázada fotók: NATO, SHAPE A NATO alapokmányának aláírási ceremóniája, Washington, 1949. április 4. 20 A világtörténelem legsikeresebb katonai szövetsége így jellemezte az

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 Ivanyos János Roóz József Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 CCikkünkben a belsõ kontrollrendszer mûködésének értékelését alátámasztó új megközelítést ismertetjük. A

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Mórocza Árpád morocza_arpad@hotmail.com Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST Absztrakt

Részletesebben