Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje"

Átírás

1 Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje

2 TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME ÉS BETŰJE: ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK ALAPELVEI 2 A GE ETIKAI KÓDEXE 3 A SZEMÉLYES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 4 KIRE VONATKOZNAK A GE SZABÁLYZATAI? 5 AZ ALKALMAZOTTAK KÖTELESSÉGEI 6 A VEZETŐK KÖTELESSÉGEI 7 EMELJE FEL A SZAVÁT: KÖTELESSÉGE, HOGY BEJELENTSE AZ IRÁNYELVEK BETARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYAIT 8 HOGYAN JELENTHETI BE AZ IRÁNYELVEK BETARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYAIT? 9 MI TÖRTÉNIK AZ IRÁNYELVEKKEL KAPCSOLATOS AGGÁLY BEJELENTÉSE ALKALMÁVAL? 10 AZ IRÁNYELVEK MEGSÉRTÉSÉÉRT JÁRÓ SZANKCIÓK 11 ÜZLETI SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK 12 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME ÉS BETŰJE SZABÁLYOK 13 KAPCSOLATTARTÁS AZ ÜGYFELEKKEL ÉS A SZÁLLÍTÓKKAL 14 Helytelen kifizetések 16 Kapcsolattartás a szállítókkal 18 Nemzetközi kereskedelmi szabályok 22 A pénzmosás megelőzése 24 Adatvédelem 26 ÜZLETI KAPCSOLAT AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKKEL 28 Kapcsolattartás az állami intézményekkel 30 GLOBÁLIS VERSENY 32 A versenyjogi előírások betartása 34 A GE KÖZÖSSÉGÉBEN 36 A tisztességes munkaadói magatartás szabályai 38 Környezet-, egészség- és munkavédelem 42 Biztonság és válságkezelés 44 A GE VAGYONÁNAK VÉDELME 46 Szellemi tulajdon 48 Átfogó Pénzügyi Ellenőrzés (Controllership) 50 Összeférhetetlenség 54 Bennfentes tőzsdei kereskedés és tippadás 56 TÁRGYMUTATÓ 58 FÜGGELÉK: MELY TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK RÁNK? 59 Ez a kiadvány csak bevezetésül szolgál a GE szabályzataiba. A szabályzatok teljes szövege és számos egyéb ismeretforrás is megtalálható a következő címen: integrity.ge.com.

3 1 FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT A GE több mint 125 éve tanúsítja a gyakorlatban, hogy rendületlen erkölccsel tör a kiváló teljesítményre. Az idők folyamán egyre újabb üzleti területekre és régiókra terjesztettük ki tevékenységünket, folyamatos tartós növekedést értünk el, ezzel párhuzamosan világszerte elismerést vívtunk ki törvénytisztelő és etikus magatartásunkkal. Tekintélyünk még soha nem volt nagyobb, mint most. Számos, vezérigazgatók körében lezajló felmérésen a GE-t nevezték meg a világ legnagyobb tiszteletnek és csodálatnak örvendő vállalataként. Mind erkölcsiségünk, mind munkamódszereink tekintetében első helyre kerültünk. Mindez azonban mit sem számít, ha közülünk nem mindenki és nem mindig dönt és cselekszik helyesen. Ebben a korban, amikor nagyon sokan cinikusan állnak az üzlethez, a GE-nek mindent meg kell tennie azért, hogy nap mint nap minden egyes alkalmazottja kiérdemelje az ilyen szintű bizalmat. Ezért kérek mindenkit, aki a GE közösségébe tartozik, hogy személyesen vállaljon kötelezettséget Etikai kódexünk betartására. A GE szabályzatainak ez a legfontosabb etikai kérdésekre összpontosító gyűjteménye vezérel bennünket etikai kötelességtudatunk fenntartásában. Nemcsak a szabályzatok betűjének kell megfelelnie a GE minden alkalmazottjának, hanem a szellemének is. Ha kérdései vagy aggályai vannak az Ön vagy mások számára helyes magatartással kapcsolatban, haladéktalanul vesse fel a kérdést közvetlen felettesének, a GE bármelyik ombudsmanjának, vagy jelezze a vállalat által rendelkezésre bocsátott csatornák valamelyikén keresztül. Ne engedje, hogy bármi sem az üzleti érdek, sem a versenyszellem, sőt, még felettese egyértelmű utasítása sem eltántorítsa az erkölcsös magatartástól. A GE vezetői nemcsak saját cselekedeteikért felelősek, hanem azért is, hogy olyan kultúrát alakítsanak ki és ápoljanak, amelyben az üzleti tevékenységeknek a lényegéhez tartozik a GE szabályzatainak és a vonatkozó jogszabályoknak a betartása. A vezetőknek haladéktalanul, körültekintően és tisztelettel kell kezelniük beosztottaik helyes magatartással kapcsolatos aggályait. Nincs ellentmondás a kiváló pénzügyi eredmények és a magas szintű erkölcsösség és szabálykövetés között épp ellenkezőleg, kölcsönösen erősítik egymást. Miközben arra összpontosítunk, hogy mi legyünk az a vállalat, amely a legkimagaslóbb növekedést éri el a XXI. században, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy csak egyetlen olyan siker van, amellyel megőrizhetjük tekintélyün-ket, megerősíthetjük ügyfeleink belénk és termékeinkbe vetett bizalmát, és tartós növekedést érhetünk el ez a siker pedig az etikus magatartással elért siker. Jeffrey R. Immelt Elnök-vezérigazgató június

4 2 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje: Üzleti tevékenységünk alapelvei Mindenki, aki a GE-nél dolgozik, mindennap alakíthatja a vállalat tekintélyét mindenhol, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Az Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje című tájékoztató segít nekünk, hogy több mint 125 év elteltével is töretlen erkölccsel irányítsuk ügyeinket. A GE alkalmazottai jóval több mint egy évszázada mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek a legszigorúbb elvárásoknak az etikus üzleti magatartás terén. Arra törekszünk, hogy ne pusztán betartsuk a törvényeket egész szellemiségünket a tisztességre építjük. A GE Etikai kódexe ezt a szellemiséget fogalmazza meg: lefekteti azokat az általános magatartási alapelveket, amelyeket minden GE-alkalmazottnak mindenhol és mindennap szem előtt kell tartania. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Mindenhol, Every day: Mindennap, Everyone: Mindenki.

5 A GE etikai kódexe Tartsa be az üzleti tevékenységeinkre vonatkozó törvényeket és jogszabályokat a világ minden pontján! Legyen őszinte, tisztességes és megbízható, amikor a GE nevében cselekszik vagy másokkal kapcsolatba kerül! Kerüljön el minden összeférhetetlenséget, amely munkája és magánügyei között adódhat! Alakítson ki és ápoljon olyan légkört, amelyben a GE változatos összetételű közösségének minden tagja tisztességes munkaadói elbánásban részesül! Törekedjen a munkakörnyezet biztonságosságának fokozására és a környezet védelmére! A vezetés minden szintjén olyan kultúrát kell ápolni, amelyben az etikus magatartást minden alkalmazott elismeri, értékeli, és maga is ennek megfelelően viselkedik.

6 4 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje A személyes kötelezettségvállalás Megkérjük, hogy fogadja el: a GE minden alkalmazottja köteles betartani az Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje tájékoztatóban leírt szabályzatokat, és bejelenteni a törvénybe vagy szabályba ütköző cselekedetekre vonatkozó gyanúját a GE egy vezetőjének, a vállalati jogtanácsosnak, a GE ellenőrének, ombudsmanjának vagy más Compliance szakemberének. Az irányelvek teljes szövege a GE etikai kérdésekkel foglalkozó honlapján található: integrity.ge.com.

7 5 Kire vonatkoznak a GE szabályzatai? A GE VEZETŐIRE, TISZTVISELŐIRE ÉS ALKALMAZOTTAIRA. A GE LEÁNYVÁLLALATAIRA ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ ÉRDEKELTSÉGEKRE Minden olyan jogi személy, amelynek több mint 50 százaléka a GE tulajdonában van, vagy amely fölött a GE irányítási jogosultsággal rendelkezik, köteles betartani a GE szabályzatait. A NEM A GE IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ ÉRDEKELTSÉGEKRE Azoknak az érdekeltségeknek, amelyek nem állnak a GE irányítása alatt, azt javasoljuk, hogy fogadják el és tartsák be a GE szabályzatait. A GE-T KÉPVISELŐ KÜLSŐ FELEKRE A GE külső felekkel (konzulensekkel, ügynökökkel, kereskedelmi képviselőkkel, disztribútorokkal és más független szerződéses partnerekkel) foglalkozó alkalmazottai kötelesek: megkövetelni az ilyen külső felek egyetértését a GE szabályainak őket érintő elemeinek betartására vonatkozóan oktatást és tájékoztatást biztosítani a külső felek számára a szabályok előírásaival kapcsolatban amennyiben tudomást szerez-nek arról, hogy egy külső fél nem tartotta be a GE szabályzatait, intézkedést hozni (ez akár a szerződésbontásra is kiterjedhet).

8 6 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Az alkalmazottak kötelességei Minden alkalmazott hozzájárulhat a GE szabálykövető kultúrájának építéséhez azzal, hogy megismerkedik a GE szabályzataival, azonosul a GE-nek az erkölcsösség iránti elkötelezettségével, és nem követ el szabályba ütköző cselekedeteket. Az alkalmazottakra a következő feladatok hárulnak: A GE SZABÁLYAINAK MEGISMERÉSE Ismerje meg alapszinten az ebben az ismertetőben bemutatott előírásokat! Alaposan sajátítsa el a munkakörére vonatkozó szabályokat! Olvassa el a szabályzatok teljes és friss változatát az integrity.ge.com honlapon! Esetleges, a szabályzatokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon közvetlen feletteséhez, a vállalat jogtanácsosához, illetve a GE más illetékes alkalmazottaihoz! VESSE FEL AGGÁLYAIT! Haladéktalanul jelezze, ha arra gyanakszik, hogy bizonyos cselekedetek a GE bármely szabályába ütköznek! Ismerkedjen meg azokkal a csatornákkal, amelyeken át felvetheti etikai aggályait! Ezek a következők: ombudsman, közvetlen felettes, a GE jogtanácsosa, ellenőre, Compliance munkatársa. Ha a felvetett probléma nem nyer megoldást, járjon utána! Jelentse be a GE valamely másik csatornáján! Segítse együttműködésével a GE-nek az etikai aggályok tisztázására irányuló vizsgálatát!

9 7 A vezetők kötelességei A vezetőknek olyan kultúrát kell kialakítaniuk, amelyben az alkalmazottak tudják, hogy miért felelősek és aggályaikat félelemtől mentesen, megtorlástól nem tartva felvetik; az irányelvek betartásában példát mutatva elő kell segíteniük az etikus és törvénytisztelő magatartást; az alkalmazottak értékelése és jutalmazása során figyelembe kell venniük az irányelvek betartását; és mindent meg kell tenniük azért, hogy az alkalmazottak tudatában legyenek: az üzleti siker sosem lehet fontosabb, mint az etikus magatartás és a GE szabályainak betartása. A vezetőknek a következő lépéseket is végre kell hajtaniuk, hogy kialakítsák a szabályba ütköző cselekmények megakadályozására, felderítésére és kezelésére szolgáló infrastruktúrát: ELŐZZE MEG A COMPLIANCE GONDOKAT! Keresse meg a szabálykövetéshez kapcsolódó üzleti kockázatokat! Győződjön meg róla, hogy a konkrét kockázati területeknek megfelelő folyamatokat mindenki ismeri, és azoknak megfelelően jár el! Tartson oktatást a GE szabályzatairól és a vonatkozó jogszabályairól az alkalmazottaknak, valamint szükség esetén az igazgatótanácsi tagoknak és az érintett külső feleknek! Biztosítsa a vállalat szabálykövetési programja számára a szükséges erőforrásokat! DERÍTSE FEL A COMPLIANCE GONDOKAT! Vezessen be kontrollokat, mint például az ellenőrző mérések (dashboard) és folyamatok (scorecards) azokon a területeken, ahol nagyobb a szabályba ütköző cselekedetek kockázata! Segítse elő egy jól működő Ombuds hálózat kialakítását! Biztosítsa, hogy az üzleti compliance vezetők és / vagy a Corporate Audit Staff (CAS) segítségével rendszeres compliance ellenőrzéseket tartsanak! REAGÁLJON A COMPLIANCE GONDOKRA! Tegyen haladéktalanul intézkedéseket annak érdekében, hogy megoldja az azonosított compliance gondot! Foganatosítson megfelelő fegyelmi intézkedéseket! A GE jogtanácsosával egyeztetve tájékoztassa a jogalkotókat és a bűnüldözési hatóságokat!

10 8 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Emelje fel a szavát: Kötelessége, hogy bejelentse az irányelvek betartásával kapcsolatos aggályait Ha felveti etikai aggályát, azzal védi a GE közösségét: vállalatunkat, munkatársainkat, illetve részvényeseinket. Ha aggályai merülnek fel a GE valamely szabályának betartása kapcsán, kötelessége jeleznie ezt az aggályát. MINÉL HAMARABB VESSE FEL AZ AGGÁLYOKAT! Minél tovább várunk a megoldással, annál súlyosabb helyzetbe kerülhetünk. MEGŐRIZHETI NÉVTELENSÉGÉT. Ha viszont megadja a nevét, be tudjuk vonni a vizsgálatba, és tájékoztathatjuk az eredményéről. AZ ADATOKAT BIZALMASAN KEZELJÜK. Az Ön személyét és a bejelentett információt csakis azoknak hozzuk tudomására, akiknek feltétlenül szükségük van erre ahhoz, hogy megoldják a problémát. A MEGTORLÁS A GE SZABÁLYAIBA ÜTKÖZIK. A GE szabályai értelmében tilos megtorlást foganatosítani olyan személyekkel szemben, akik etikai aggályokat vetnek fel, vagy segítenek az ilyen aggályok tisztázásában. A megtorlás fegyelmi eljárást von maga után, amely akár a munkaviszony felmondását is eredményezheti. Az aggályok szóban vagy írásban vethetők fel. Ha kívánja, névtelen bejelentést is tehet.

11 9 Hogyan jelentheti be az irányelvek betartásával kapcsolatos aggályait? A GE számos csatornát biztosít az aggályok bejelentésére. Válassza azt a csatornát, amely a leginkább megfelel Önnek! A VÁLLALATON BELÜL Általában felettese vagy vezetője kiváló helyzetben van ahhoz, hogy gyors megoldást találjon az etikai aggályokra. Nem kell azonban feltétlenül a közvetlen felettesének jelentenie a problémát. Rajta kívül a következőkhöz fordulhat: A Compliance vezetőhöz vagy ellenőrhöz A vállalat jogtanácsosához A közvetlen fölöttesénél eggyel magasabb szintű vezetőhöz A vállalat ombudsmanjához vagy etikai segítővonalához (adataik megtalálhatók az integrity.ge.com honlapon) A GE KÖZPONTI OMBUDSMANJA A GE ombudsmani eljárása keretében ha kívánja, akár névtelenül is hangot adhat etikai természetű kérdéseinek és aggályainak, és választ kaphat rájuk. P.O. Box 911 Fairfield, CT U.S.A (csak az Egyesült Államokból) vagy 8* vagy (1) A GE IGAZGATÓTANÁCSA A GE számvitelével, belső számviteli ellenőrzésével vagy a könyvvizsgálattal kapcsolatos problémák, valamint más aggályok esetén az Igazgatótanácshoz vagy az Ellenőrző bizottsághoz is fordulhat. A GE Igazgatótanácsa General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT U.S.A (csak az Egyesült Államokból) (1) Emelje fel hangját, tegye fel kérdéseit választ fog kapni. Ha nem nyernek megoldást a problémák, jelezze aggályait egy másik csatornán!

12 10 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Mi történik az irányelvekkel kapcsolatos aggály bejelentése alkalmával? A GE szabályainak betartásával kapcsolatos aggályok felmerülése esetén vizsgálatot indítunk. A GE vizsgálati eljárása a következő lépésekből áll: 1. VIZSGÁLÓCSOPORT KIJELÖLÉSE A vizsgálócsoportban a megfelelő ismeretekkel rendelkező, elfogulatlan személyek kapnak helyet. 2. A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA A vizsgálócsoport meghallgatások, illetve a dokumentumok ellenőrzése alapján megállapítja a tényállást. 3. INTÉZKEDÉSEK Ha szükséges, a csoport javaslatot tesz az illetékes vezetőknek a foganatosítandó intézkedésekre. 4. VISSZAJELZÉS Az aggályt felvető személy tájékoztatást kap a vizsgálat eredményéről.

13 11 Az irányelvek megsértéséért járó szankciók A GE szabályainak betűjébe vagy szellemébe ütköző cselekményt elkövető alkalmazottak és vezetők fegyelmi eljárásnak néznek elébe, amelynek eredménye akár a munkaviszony felmondása is lehet. A következők tartoznak a fegyelmi következményeket maguk után vonó helytelen magatartások közé: A GE etikai irányelveinek betűjébe ütköző cselekmények Mások felszólítása a GE szabályainak megsértésére A GE szabályaiba ütköző cselekmény vagy az erre irányuló gyanú haladéktalan bejelentésének elmulasztása A szabályok esetleges megsértésének tisztázására irányuló GE-vizsgálattal való együttműködés megtagadása Megtorlás foganatosítása egy másik alkalmazott ellen azért, mert az etikai aggályt jelentett be A GE szabályainak és a törvényeknek a betartását előmozdító vezetői magatartás és körültekintés hiánya A GE tiltja a megtorlást

14 12 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Üzleti szabályok és eljárások Üzleti egysége saját szabályokat és eljárásokat is kiadhat. Az itt ismertetett szabályokon és eljárásokon kívül azokat is köteles betartani. FONTOS! Ez az útmutató és a benne foglalt szabályok nem részei a munkavállalási szerződésnek. Az útmutató és a szabályok kiadásával a GE nem létesít semmilyen szerződéses jogi viszonyt.

15 Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal Üzleti kapcsolat az állami intézményekkel Globális verseny A GE közösségében A GE vagyonának védelme Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje szabályok

16 Első fejezet Helytelen kifizetések Kapcsolattartás a szállítókkal Nemzetközi kereskedelmi szabályok A pénzmosás megelőzése Adatvédelem Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal

17 15 Egy külföldi ügyfelünket meghívtuk, hogy keresse fel a GE oktatóközpontját a mi költségünkön, de hétvégén el szeretne látogatni az Universal Studios műtermeibe. Kifizethetjük neki a kirándulást? TÁJÉKOZTATÁS A 16. OLDALON: HELYTELEN KIFIZETÉSEK A legolcsóbb szállító jó minőségben és megbízhatóan szállít, az árai verhetetlenek. De Önt nyugtalanítják a cég munkásainak munka- és életkörülményei. Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal Intézze el egy vállrándítással, vagy csináljon ügyet belőle? TÁJÉKOZTATÁS A 18. OLDALON: KAPCSOLATTARTÁS A SZÁLLÍTÓKKAL

18 16 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Helytelen kifizetések MIT KELL ERRŐL TUDNI? Semmiféle helyzetben nem fogadható el, hogy előnyszerzés céljából helytelen kifizetésben részesítsen bárkit; az ilyen cselekmény Önt és a GE-t is büntetőeljárás veszélyének teszi ki. A GE szabályai értelmében kifejezetten tilos bármiféle üzleti kapcsolatban, a világ bármely országában helytelen kifizetést átadni, sem állami intézmények, sem magáncégek képviselőinek. A helytelen kifizetés nem tévesztendő össze az ajándékokra, az üzleti célú szórakozási lehetőségekre, valamint az ügyfeleknek a termékek vagy szolgáltatások népszerűsítéséhez vagy a szerződés végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó utazási és megélhetési költségeinek megtérítésére fordított elfogadható mértékű, az összeghatárokat meg nem haladó anyagi juttatással. Az ilyen anyagi juttatás elfogadható, és a GE vonatkozó vállalati és üzleti irányelveinek hatálya alá esik.? VÁLASZ A 15. OLDALON SZEREPLŐ KÉRDÉSRE Számos tényezőtől függ: attól, hogy állami tisztviselő-e az ügyfél, hogy mit írnak elő a helyi jogszabályok és az ügyfél szabályai, az Ön üzleti egységének irányelvei, illetve egyebektől is. Ebben a helyzetben a GE jogtanácsosához és a feletteséhez kell fordulnia, hogy eldöntsék, elfogadható-e a kirándulás.

19 17 MI A TEENDŐ? MIELŐTT AJÁNDÉKOT ADNA EGY ÜGYFÉLNEK, szórakozni vinné vagy megtérítené az utazási költségeit, mindenképpen ismerje meg a vonatkozó jogszabályokat, az ügyfél saját szabályait, valamint a GE központi és üzleti egység szintű irányelveit. AZ ILYEN JELLEGŰ KIADÁSOK BIZONYLATAINAK pontosan tükrözniük kell az ügylet valódi természetét. TILOS ÜZLETI JUTTATÁST (ajándékot, adományt, szórakozási lehetőséget) felajánlani olyan körülmények között, amelyek a nem helyénvaló előnynyújtás látszatát kelthetik. TILOS BÁRMILYEN ÉRTÉKET (PÉNZT, ÁRUT, SZOLGÁLTATÁST) FELAJÁNLANI, MEGÍGÉRNI, KIFIZETNI ÉS ENGEDÉLYEZNI állami tisztviselőnek vagy egy ügyfél alkalmazottjának jogosulatlan előny megszerzése vagy megőrzése végett. TILOS ÁLLAMI TISZTSÉGVISELŐK ÉS ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE napi ügyintézési tevékenységük felgyorsítása végett ajándékot vagy más anyagi juttatást adni anélkül, hogy erről a GE országos vezetése vagy a GE jogtanácsosa teljes tudomással bírna. Bizonyos országok törvényei tiltják az országhatárokon túl végrehajtott megvesztegetést, de kivételt engedélyeznek az előmozdító juttatások esetére, melyekkel felgyorsítható a szokványos ügyeknek a juttatást átadó személyt jogosan megillető lebonyolítása. Az ilyen jellegű juttatások gyakran a helyi korrupcióellenes törvényekbe ütköznek, ezért a GE hangsúlyozottan nem javasolja ilyen eszköz alkalmazását. Tisztában kell lennie azzal, hogy mi a különbség a megvesztegetés (másnak korrupt módon, jogosulatlan előnyszerzés céljából juttatott érték), illetve az előmozdító juttatás (kis pénzösszeg kifizetése egy egyébként jogosan járó hétköznapi intézkedés felgyorsítására) között. TILOS VÁLLALATI ANYAGI VAGY EGYÉB ESZKÖZÖKET az Egyesült Államokban politikai célokra másoknak átadni a GE állami kapcsolatokért felelős alelnökének előzetes hozzájárulása nélkül. Tilos vállalati anyagi vagy egyéb eszközöket az Egyesült Államok területén kívül politikai célokra másoknak átadni a GE állami kapcsolatokért felelős alelnökének és a GE nemzetközi jogi és szabályügyi alelnökének előzetes hozzájárulása nélkül. KÖVETELJE MEG MINDEN OLYAN SZEMÉLYTŐL VAGY CÉGTŐL, AMELY A GE-T KÉPVISELI (például konzulensként, ügynökként, kereskedelmi képviselőként, disztribútorként vagy szerződéses partnerként) ennek a szabálynak és a kapcsolódó jogszabályoknak a betartását! A GE-T KÉPVISELŐ SZEMÉLYEK ÉS CÉGEK KIVÁLASZTÁSA ALKALMÁVAL JÁRJON EL a vállalat elvárható körültekintésre vonatkozó szabályai szerint! Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal MIRE KELL ODAFIGYELNI? HA EGY MEGLÉVŐ VAGY JÖVŐBELI PARTNERREL KAPCSOLATBAN olyan háttér-információk merülnek fel, amelyek szerint: tisztességtelen üzleti módszerek alkalmazásának gyanújába keveredett megvesztegetésre hajlamosnak tekintik olyan családi vagy egyéb kapcsolatokkal rendelkezik, amely nem helyénvalóan befolyásolná egy ügyfél vagy állami tisztviselő munkáját AZ OLYAN JUTALÉKIGÉNYRE, amelyet még a tárgyalások eredményének kihirdetése előtt bejelentenek MINDEN OLYAN JAVASLATRA, AMELY SZERINT A KÜLÖNLEGES VISZONYRA VALÓ TEKINTETTEL egy adott képviselőn vagy partneren keresztül kell intézni a GE üzleti ügyeit AZ ARRA IRÁNYULÓ KÉRÉSEKRE, hogy egy az ügylethez nem kapcsolódó országban vagy névre fizessen ki egy összeget. OLYAN JUTALÉKRA, amely nem áll arányban a nyújtott szolgáltatással RÉSZLETES TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: integrity.ge.com

20 18 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Kapcsolattartás a szállítókkal MIT KELL ERRŐL TUDNI? A GE és a szállítói között fennálló kapcsolatok törvényes, hatékony és tisztességes módszereken alapulnak. Elvárjuk szállítóinktól, hogy betartsák a munkavállalókkal való tisztességes bánásmódot előíró jogszabályokat, hogy egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítsanak, és hogy óvják a környezetet. A GE irányelveinek betartása esetén nagy a valószínűsége, hogy a szállítókkal ápolt kapcsolataink nem csorbítják a GE tekintélyét.? VÁLASZ A 15. OLDALON SZEREPLŐ KÉRDÉSRE Ne intézze el egy vállrándítással! Komoly problémáról van szó a GE tekintélyének egyik alapja, hogy csak olyan szállítókkal lép üzleti kapcsolatra, amelyek felelősséggel bánnak dolgozóikkal és a helyi környezettel.

21 19 MI A TEENDŐ? TARTSA BE A SZÁLLÍTÓI KAPCSOLA- TOKRA vonatkozó jogszabályokat és kormányrendeleteket! CSAK OLYAN SZÁLLÍTÓKKAL lépjen üzleti kapcsolatra, amelyek betartják a munkára, a környezetre, az egészségre és a munkavédelemre vonatkozó helyi és egyéb jogi előírásokat és a GE irányelveit! Járjon el a GE-nek a szállítók tekintélyére vonatkozó irányelvei szerint, amelyek megtalálhatók az integrity.ge.com címen! TARTSA BE AZ ÁLLAMI BESZERZÉSI ELŐÍRÁSOKAT az állami szerződések teljesítésére történő anyagés szolgáltatásvásárlás során! BIZTOSÍTSON VERSENYLEHETŐSÉGET különféle szállítóknak, hogy részesülhessenek a GE beszerzéseiből, így például a kisvállalkozásoknak, valamint a hátrányos helyzetűek, kisebbségek, nők vagy hadirokkantak tulajdonában lévő vállalatoknak! ÓVJA A GE BIZALMAS ÉS KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÚ ADATAIT titoktartási szerződéssel, illetve védje azokat a szállítóktól kapott információkat, amelyekre bármilyen titoktartási szerződés vonatkozik! ÓVJA A SZÁLLÍTÓKTÓL KAPOTT személyi adatokat (útmutatást az Adatvédelem című fejezetben, a 26. oldalon talál). Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal MIRE KELL ODAFIGYELNI? AZ OLYAN SZÁLLÍTÓ KIVÁLASZTÁSÁRA, amely nem nyílt versenytárgyaláson alapul A SZÁLLÍTÓVÁLASZTÁSBAN JELENTKEZŐ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE, amely például nem helyénvaló ajándékok vagy más értékek elfogadásából eredhet A SZÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEIBEN URALKODÓ veszélyes állapotokra A SZÁLLÍTÓ kiskorúnak vagy kényszermunkásnak látszó alkalmazottaira A KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK betartásának nyilvánvaló mellőzésére SZEMÉLYI ADATOK VAGY BIZALMAS INFORMÁCIÓK szállítóknak történő átadására anélkül, hogy foganatosítva lennének az illetéktelenek általi hozzáférés és használat megakadályozására alkalmas technikai, fizikai és szervezeti óvintézkedések AZ OLYAN ESETEKRE, AMIKOR AZ ÜZLETET egy rokon vagy közeli barát által vezetett vagy birtokolt szállítóhoz irányítják RÉSZLETES TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: integrity.ge.com

22 20 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Fontos területekre olcsóbb szállítót keres, és talált egy külföldi céget, amely ígéretesnek látszik. Elküldheti nekik ben a műszaki rajzokat, hogy megtudja, rendelkezik-e ez az új vállalat a szükséges képességekkel? VÁLASZ A 22. OLDALON: NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZABÁLYOK Egy leendő új ügyfél vagy szállító képviselője átadta névjegykártyáját, amelyen neve és kapcsolatfelvételi adatai láthatók. El szabad helyezni ezeket az adatokat egy adatbázisban, amely a GE többi alkalmazottja számára is hozzáférhető? VÁLASZ A 26. OLDALON: ADATVÉDELEM

23 21 A GE egy régi ügyfele nemrégiben új export-import céget nyitott Nevadában. Egy közel-keleti magánkórház számára szeretnének gyógyászati berendezéseket vásárolni. Felajánlja, hogy elektronikusan fogják átutalni az összeget egy, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett vállalat bankszámlájáról, egy csendes-óceáni országban található bankból. Gyanúsnak kell tekintenem ezt az esetet? VÁLASZ A 24. OLDALON: A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal

24 22 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Nemzetközi kereskedelmi szabályok MIT KELL ERRŐL TUDNI? A nemzetközi kereskedelmi jogszabályok az áruk, szolgáltatások és technológiák országhatárokon keresztül történő átadására vonatkoznak. Ezek a jogszabályok a GE tevékenységének számos aspektusát érintik nem csupán a termékek leszállítását. Az országhatárokon áthaladó információcsere (beleértve az t és a webes elérést) szintén a kereskedelmi szabályok hatálya alá tartozik. Az Egyesült Államok még az Egyesült Államok területén belül is szabályozza a műszaki információk nem amerikai állampolgárok részére történő átadását. Nagyon fontos, hogy gondosan betartsuk ilyen tevékenységeink során a nemzetközi kereskedelmi jogszabályokat.? VÁLASZ A 20. OLDALON SZEREPLŐ KÉRDÉSRE Attól függ, hogy milyen kiviteli besorolásba tartoznak a műszaki információk, és hogy milyen szállítóismereti szabályok vannak hatályban az üzleti egységnél. Üzleti egysége nemzetközi kereskedelmi jogi szakértőjétől kaphat konkrét útmutatást.

25 23 MI A TEENDŐ? MINDEN ORSZÁGBAN TARTSA BE A TÖRVÉNYBEN ÉS A VÁLLALATI ELŐÍRÁSOKBAN rögzített nemzetközi kereskedelmi szabályokat az áruk, technológiák, szoftverek, szolgáltatások exportálására és importálására, illetve a pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan. JELENTSEN BE MINDEN FONTOS INFORMÁCIÓT a vállalat importért felelős vezetőjének, hogy az pontos és teljes körű importbevallást készíthessen! Ügyeljen rá, hogy a GE vagy ügynöke pontos és teljes információkat szolgáltasson az állami hatóságoknak! EXPORTÁLÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, MILYEN EXPORTBESOROLÁSBA tartozik a termék, a szoftver vagy a technológia, győződjön meg róla, hogy szükség van-e különleges engedélyre! ELLENŐRIZZE MINDEN TRANZAKCIÓ ESETÉBEN, hogy nem ütközik-e egyes szankcionált országokra, személyekre illetve tiltó listán szereplő végső felhasználókra vonatkozó korlátozásokba! SZŰRJE KI ÜZLETI PARTNEREI, szállítói és a nemzetközi tranzakciókban érintett egyéb felek közül azokat, akik szerepelnek az állami hatóságok figyelőlistáján. Tartsa be vállalatának az ügyfelek megismerésére és a szállítók megismerésére vonatkozó eljárásait! NE VEGYEN RÉSZT SEMMILYEN KORLÁTOZÓ KERESKEDELMI GYAKORLATBAN vagy bojkottban, amelyet tiltanak vagy büntetnek az Egyesült Államok vagy az adott állam vonatkozó jogszabályai! FORDULJON A FELETTESÉHEZ, ha egy ügylet esetében ellentmondanak egymásnak az Egyesült Államok törvényei és a helyi jogszabályok, például Kanada, Mexikó és az Európai Unió egyes, az USA korlátozó szabályait tiltó előírásai! Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal MIRE KELL ODAFIGYELNI? BÁRMELY OLYAN TÉNYRE, FIGYELMEZTETŐ JELRE ( RED FLAGS ), amely arra utal, hogy ügyfele a nemzetközi kereskedelmi jogszabályok megkerülésére törekszik (a red flag -ek teljes listája az integrity.ge.com címen, a nemzetközi jogi és szabályzati rovatban található.) KITÉRŐ, NEM KÉSZSÉGES VAGY MÁS TEKINTETBEN NEM KIELÉGÍTŐ VÁLASZOKRA a végső felhasználásra, a végfelhasználóra, a szállítási dátumokra vagy a szállítás célállomására vonatkozó kérdésekre OLYAN FELEK RÉSZVÉTELÉRE VAGY OLYAN TEVÉKENYSÉGEKRE, AMELYEKRŐL GYANÍTHATÓ, hogy bármiféle kapcsolatban állnak biológiai, vegyi vagy nukleáris fegyverek, illetve ballisztikus rakéták előállítására irányuló törekvésekkel AZ EMBARGÓ ALATT ÁLLÓ ORSZÁGOT, illetve embargó alatt álló ország polgárát vagy képviselőjét, továbbá állami szankciók alá eső magánszemélyt vagy jogi személyt érintő tranzakciókra AZ OLYAN SZÁMLÁKRA, amelyeken a feltüntetett ár nem tükrözi a teljes értéket, amelyeken hiányos az áruk megnevezése, vagy helytelenül van feltüntetve a származási ország AZ EXPORTŐR RÉSZÉRE vagy az exportőr javára történő kifizetésre, amely nem szerepel a számlán, vagy amely nincs más módon bejelentve AZ ÉRINTETT FELEK KÖZÖTTI ÁTADÁS SORÁN SZEREPLŐ OLYAN ÁRAKRA, amelyek nem fedezik a valós költségeket és a profitot OLYAN VÁMÁRU-BESOROLÁS HASZNÁLATÁRA, amely nyilvánvalóan nem helyesen írja le az importált árukat A GE HIVATALOS IMPORTŐRKÉNT (a behozatalért felelős félként) anélkül történő megnevezésére, hogy betartanák az importjogszabályoknak való megfeleléshez szükséges eljárásokat AZ ÁRUK KÜLÖNLEGES ELBÍRÁLÁSÚ VÁMELJÁRÁS (GSP, NAFTA STB.) KERETÉBEN, de az eljárás követelményeinek való megfelelést garantáló procedúrák mellőzésével történő beléptetésére RÉSZLETES TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: integrity.ge.com

26 24 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje A pénzmosás megelőzése MIT KELL ERRŐL TUDNI? Azok, akik bűncselekmények (például terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, megvesztegetés és csalás) révén jutnak pénzhez, megpróbálhatják tisztára mosni ilyen bevételeiket, azért, hogy elrejtsék, illetve törvényesnek tüntessék fel azokat. Mára több mint 100 országban fogadtak el pénzmosás elleni törvényeket, amelyek tiltják a bűncselekményekből származó pénzekkel kapcsolatos tranzakciók elvégzését. Hasonló probléma az is, hogy esetenként jogszerűen szerzett összegeket próbálnak meg terrorcselekmények finanszírozására felhasználni (ezt fordított pénzmosásnak is szokták nevezni). A GE kötelességének tekinti, hogy teljes mértékben betartsa a világ minden pénzmosásellenes és terrorizmusellenes jogszabályát. A GE csakis tisztességes, jogszerű üzleti tevékenységet folytató, anyagi eszközeiket jogszerű forrásból szerző ügyfelekkel lép üzleti kapcsolatba. A GE minden üzleti egysége köteles az ügyfelek megismerésekor alkalmazandó, a kockázatok mértékének megfelelően elvárható körültekintésre vonatkozó eljárásokat foganatosítani, valamint megtenni az elfogadhatatlan és a gyanús pénzmozgások megakadályozására és észlelésére szolgáló lépéseket. Súlyos károkat okozhat a GE hírnevében és tekintélyében, ha nem ismerik fel az olyan ügyfelekkel létrejövő kapcsolatokat és ügyleteket, amelyek kockázatnak teszik ki a GE-t.? VÁLASZ A 21. OLDALON SZEREPLŐ KÉRDÉSRE Igen, gyanúsnak minősül, ha egy tranzakcióban olyan országokba vagy országokból, illetve olyan személyekhez vagy személyektől történő átutalás szerepel, amelyek nem állnak kapcsolatban a tranzakcióval, vagy nem magától értetődőek az ügyfél helyzetéből adódóan. Ezenkívül a külső fél részére történő átutalásra irányuló kéréseket is ki kell vizsgálni, és meg kell győződni róla, hogy a tranzakció jogszerű. Egyeztesse a követendő eljárást a vállalati jogtanácsossal vagy a GE pénzmosásellenes szakértőjével!