Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje"

Átírás

1 Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje

2 TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME ÉS BETŰJE: ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNK ALAPELVEI 2 A GE ETIKAI KÓDEXE 3 A SZEMÉLYES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 4 KIRE VONATKOZNAK A GE SZABÁLYZATAI? 5 AZ ALKALMAZOTTAK KÖTELESSÉGEI 6 A VEZETŐK KÖTELESSÉGEI 7 EMELJE FEL A SZAVÁT: KÖTELESSÉGE, HOGY BEJELENTSE AZ IRÁNYELVEK BETARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYAIT 8 HOGYAN JELENTHETI BE AZ IRÁNYELVEK BETARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYAIT? 9 MI TÖRTÉNIK AZ IRÁNYELVEKKEL KAPCSOLATOS AGGÁLY BEJELENTÉSE ALKALMÁVAL? 10 AZ IRÁNYELVEK MEGSÉRTÉSÉÉRT JÁRÓ SZANKCIÓK 11 ÜZLETI SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK 12 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME ÉS BETŰJE SZABÁLYOK 13 KAPCSOLATTARTÁS AZ ÜGYFELEKKEL ÉS A SZÁLLÍTÓKKAL 14 Helytelen kifizetések 16 Kapcsolattartás a szállítókkal 18 Nemzetközi kereskedelmi szabályok 22 A pénzmosás megelőzése 24 Adatvédelem 26 ÜZLETI KAPCSOLAT AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKKEL 28 Kapcsolattartás az állami intézményekkel 30 GLOBÁLIS VERSENY 32 A versenyjogi előírások betartása 34 A GE KÖZÖSSÉGÉBEN 36 A tisztességes munkaadói magatartás szabályai 38 Környezet-, egészség- és munkavédelem 42 Biztonság és válságkezelés 44 A GE VAGYONÁNAK VÉDELME 46 Szellemi tulajdon 48 Átfogó Pénzügyi Ellenőrzés (Controllership) 50 Összeférhetetlenség 54 Bennfentes tőzsdei kereskedés és tippadás 56 TÁRGYMUTATÓ 58 FÜGGELÉK: MELY TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK RÁNK? 59 Ez a kiadvány csak bevezetésül szolgál a GE szabályzataiba. A szabályzatok teljes szövege és számos egyéb ismeretforrás is megtalálható a következő címen: integrity.ge.com.

3 1 FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT A GE több mint 125 éve tanúsítja a gyakorlatban, hogy rendületlen erkölccsel tör a kiváló teljesítményre. Az idők folyamán egyre újabb üzleti területekre és régiókra terjesztettük ki tevékenységünket, folyamatos tartós növekedést értünk el, ezzel párhuzamosan világszerte elismerést vívtunk ki törvénytisztelő és etikus magatartásunkkal. Tekintélyünk még soha nem volt nagyobb, mint most. Számos, vezérigazgatók körében lezajló felmérésen a GE-t nevezték meg a világ legnagyobb tiszteletnek és csodálatnak örvendő vállalataként. Mind erkölcsiségünk, mind munkamódszereink tekintetében első helyre kerültünk. Mindez azonban mit sem számít, ha közülünk nem mindenki és nem mindig dönt és cselekszik helyesen. Ebben a korban, amikor nagyon sokan cinikusan állnak az üzlethez, a GE-nek mindent meg kell tennie azért, hogy nap mint nap minden egyes alkalmazottja kiérdemelje az ilyen szintű bizalmat. Ezért kérek mindenkit, aki a GE közösségébe tartozik, hogy személyesen vállaljon kötelezettséget Etikai kódexünk betartására. A GE szabályzatainak ez a legfontosabb etikai kérdésekre összpontosító gyűjteménye vezérel bennünket etikai kötelességtudatunk fenntartásában. Nemcsak a szabályzatok betűjének kell megfelelnie a GE minden alkalmazottjának, hanem a szellemének is. Ha kérdései vagy aggályai vannak az Ön vagy mások számára helyes magatartással kapcsolatban, haladéktalanul vesse fel a kérdést közvetlen felettesének, a GE bármelyik ombudsmanjának, vagy jelezze a vállalat által rendelkezésre bocsátott csatornák valamelyikén keresztül. Ne engedje, hogy bármi sem az üzleti érdek, sem a versenyszellem, sőt, még felettese egyértelmű utasítása sem eltántorítsa az erkölcsös magatartástól. A GE vezetői nemcsak saját cselekedeteikért felelősek, hanem azért is, hogy olyan kultúrát alakítsanak ki és ápoljanak, amelyben az üzleti tevékenységeknek a lényegéhez tartozik a GE szabályzatainak és a vonatkozó jogszabályoknak a betartása. A vezetőknek haladéktalanul, körültekintően és tisztelettel kell kezelniük beosztottaik helyes magatartással kapcsolatos aggályait. Nincs ellentmondás a kiváló pénzügyi eredmények és a magas szintű erkölcsösség és szabálykövetés között épp ellenkezőleg, kölcsönösen erősítik egymást. Miközben arra összpontosítunk, hogy mi legyünk az a vállalat, amely a legkimagaslóbb növekedést éri el a XXI. században, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy csak egyetlen olyan siker van, amellyel megőrizhetjük tekintélyün-ket, megerősíthetjük ügyfeleink belénk és termékeinkbe vetett bizalmát, és tartós növekedést érhetünk el ez a siker pedig az etikus magatartással elért siker. Jeffrey R. Immelt Elnök-vezérigazgató június

4 2 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje: Üzleti tevékenységünk alapelvei Mindenki, aki a GE-nél dolgozik, mindennap alakíthatja a vállalat tekintélyét mindenhol, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Az Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje című tájékoztató segít nekünk, hogy több mint 125 év elteltével is töretlen erkölccsel irányítsuk ügyeinket. A GE alkalmazottai jóval több mint egy évszázada mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek a legszigorúbb elvárásoknak az etikus üzleti magatartás terén. Arra törekszünk, hogy ne pusztán betartsuk a törvényeket egész szellemiségünket a tisztességre építjük. A GE Etikai kódexe ezt a szellemiséget fogalmazza meg: lefekteti azokat az általános magatartási alapelveket, amelyeket minden GE-alkalmazottnak mindenhol és mindennap szem előtt kell tartania. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Mindenhol, Every day: Mindennap, Everyone: Mindenki.

5 A GE etikai kódexe Tartsa be az üzleti tevékenységeinkre vonatkozó törvényeket és jogszabályokat a világ minden pontján! Legyen őszinte, tisztességes és megbízható, amikor a GE nevében cselekszik vagy másokkal kapcsolatba kerül! Kerüljön el minden összeférhetetlenséget, amely munkája és magánügyei között adódhat! Alakítson ki és ápoljon olyan légkört, amelyben a GE változatos összetételű közösségének minden tagja tisztességes munkaadói elbánásban részesül! Törekedjen a munkakörnyezet biztonságosságának fokozására és a környezet védelmére! A vezetés minden szintjén olyan kultúrát kell ápolni, amelyben az etikus magatartást minden alkalmazott elismeri, értékeli, és maga is ennek megfelelően viselkedik.

6 4 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje A személyes kötelezettségvállalás Megkérjük, hogy fogadja el: a GE minden alkalmazottja köteles betartani az Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje tájékoztatóban leírt szabályzatokat, és bejelenteni a törvénybe vagy szabályba ütköző cselekedetekre vonatkozó gyanúját a GE egy vezetőjének, a vállalati jogtanácsosnak, a GE ellenőrének, ombudsmanjának vagy más Compliance szakemberének. Az irányelvek teljes szövege a GE etikai kérdésekkel foglalkozó honlapján található: integrity.ge.com.

7 5 Kire vonatkoznak a GE szabályzatai? A GE VEZETŐIRE, TISZTVISELŐIRE ÉS ALKALMAZOTTAIRA. A GE LEÁNYVÁLLALATAIRA ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ ÉRDEKELTSÉGEKRE Minden olyan jogi személy, amelynek több mint 50 százaléka a GE tulajdonában van, vagy amely fölött a GE irányítási jogosultsággal rendelkezik, köteles betartani a GE szabályzatait. A NEM A GE IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ ÉRDEKELTSÉGEKRE Azoknak az érdekeltségeknek, amelyek nem állnak a GE irányítása alatt, azt javasoljuk, hogy fogadják el és tartsák be a GE szabályzatait. A GE-T KÉPVISELŐ KÜLSŐ FELEKRE A GE külső felekkel (konzulensekkel, ügynökökkel, kereskedelmi képviselőkkel, disztribútorokkal és más független szerződéses partnerekkel) foglalkozó alkalmazottai kötelesek: megkövetelni az ilyen külső felek egyetértését a GE szabályainak őket érintő elemeinek betartására vonatkozóan oktatást és tájékoztatást biztosítani a külső felek számára a szabályok előírásaival kapcsolatban amennyiben tudomást szerez-nek arról, hogy egy külső fél nem tartotta be a GE szabályzatait, intézkedést hozni (ez akár a szerződésbontásra is kiterjedhet).

8 6 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Az alkalmazottak kötelességei Minden alkalmazott hozzájárulhat a GE szabálykövető kultúrájának építéséhez azzal, hogy megismerkedik a GE szabályzataival, azonosul a GE-nek az erkölcsösség iránti elkötelezettségével, és nem követ el szabályba ütköző cselekedeteket. Az alkalmazottakra a következő feladatok hárulnak: A GE SZABÁLYAINAK MEGISMERÉSE Ismerje meg alapszinten az ebben az ismertetőben bemutatott előírásokat! Alaposan sajátítsa el a munkakörére vonatkozó szabályokat! Olvassa el a szabályzatok teljes és friss változatát az integrity.ge.com honlapon! Esetleges, a szabályzatokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon közvetlen feletteséhez, a vállalat jogtanácsosához, illetve a GE más illetékes alkalmazottaihoz! VESSE FEL AGGÁLYAIT! Haladéktalanul jelezze, ha arra gyanakszik, hogy bizonyos cselekedetek a GE bármely szabályába ütköznek! Ismerkedjen meg azokkal a csatornákkal, amelyeken át felvetheti etikai aggályait! Ezek a következők: ombudsman, közvetlen felettes, a GE jogtanácsosa, ellenőre, Compliance munkatársa. Ha a felvetett probléma nem nyer megoldást, járjon utána! Jelentse be a GE valamely másik csatornáján! Segítse együttműködésével a GE-nek az etikai aggályok tisztázására irányuló vizsgálatát!

9 7 A vezetők kötelességei A vezetőknek olyan kultúrát kell kialakítaniuk, amelyben az alkalmazottak tudják, hogy miért felelősek és aggályaikat félelemtől mentesen, megtorlástól nem tartva felvetik; az irányelvek betartásában példát mutatva elő kell segíteniük az etikus és törvénytisztelő magatartást; az alkalmazottak értékelése és jutalmazása során figyelembe kell venniük az irányelvek betartását; és mindent meg kell tenniük azért, hogy az alkalmazottak tudatában legyenek: az üzleti siker sosem lehet fontosabb, mint az etikus magatartás és a GE szabályainak betartása. A vezetőknek a következő lépéseket is végre kell hajtaniuk, hogy kialakítsák a szabályba ütköző cselekmények megakadályozására, felderítésére és kezelésére szolgáló infrastruktúrát: ELŐZZE MEG A COMPLIANCE GONDOKAT! Keresse meg a szabálykövetéshez kapcsolódó üzleti kockázatokat! Győződjön meg róla, hogy a konkrét kockázati területeknek megfelelő folyamatokat mindenki ismeri, és azoknak megfelelően jár el! Tartson oktatást a GE szabályzatairól és a vonatkozó jogszabályairól az alkalmazottaknak, valamint szükség esetén az igazgatótanácsi tagoknak és az érintett külső feleknek! Biztosítsa a vállalat szabálykövetési programja számára a szükséges erőforrásokat! DERÍTSE FEL A COMPLIANCE GONDOKAT! Vezessen be kontrollokat, mint például az ellenőrző mérések (dashboard) és folyamatok (scorecards) azokon a területeken, ahol nagyobb a szabályba ütköző cselekedetek kockázata! Segítse elő egy jól működő Ombuds hálózat kialakítását! Biztosítsa, hogy az üzleti compliance vezetők és / vagy a Corporate Audit Staff (CAS) segítségével rendszeres compliance ellenőrzéseket tartsanak! REAGÁLJON A COMPLIANCE GONDOKRA! Tegyen haladéktalanul intézkedéseket annak érdekében, hogy megoldja az azonosított compliance gondot! Foganatosítson megfelelő fegyelmi intézkedéseket! A GE jogtanácsosával egyeztetve tájékoztassa a jogalkotókat és a bűnüldözési hatóságokat!

10 8 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Emelje fel a szavát: Kötelessége, hogy bejelentse az irányelvek betartásával kapcsolatos aggályait Ha felveti etikai aggályát, azzal védi a GE közösségét: vállalatunkat, munkatársainkat, illetve részvényeseinket. Ha aggályai merülnek fel a GE valamely szabályának betartása kapcsán, kötelessége jeleznie ezt az aggályát. MINÉL HAMARABB VESSE FEL AZ AGGÁLYOKAT! Minél tovább várunk a megoldással, annál súlyosabb helyzetbe kerülhetünk. MEGŐRIZHETI NÉVTELENSÉGÉT. Ha viszont megadja a nevét, be tudjuk vonni a vizsgálatba, és tájékoztathatjuk az eredményéről. AZ ADATOKAT BIZALMASAN KEZELJÜK. Az Ön személyét és a bejelentett információt csakis azoknak hozzuk tudomására, akiknek feltétlenül szükségük van erre ahhoz, hogy megoldják a problémát. A MEGTORLÁS A GE SZABÁLYAIBA ÜTKÖZIK. A GE szabályai értelmében tilos megtorlást foganatosítani olyan személyekkel szemben, akik etikai aggályokat vetnek fel, vagy segítenek az ilyen aggályok tisztázásában. A megtorlás fegyelmi eljárást von maga után, amely akár a munkaviszony felmondását is eredményezheti. Az aggályok szóban vagy írásban vethetők fel. Ha kívánja, névtelen bejelentést is tehet.

11 9 Hogyan jelentheti be az irányelvek betartásával kapcsolatos aggályait? A GE számos csatornát biztosít az aggályok bejelentésére. Válassza azt a csatornát, amely a leginkább megfelel Önnek! A VÁLLALATON BELÜL Általában felettese vagy vezetője kiváló helyzetben van ahhoz, hogy gyors megoldást találjon az etikai aggályokra. Nem kell azonban feltétlenül a közvetlen felettesének jelentenie a problémát. Rajta kívül a következőkhöz fordulhat: A Compliance vezetőhöz vagy ellenőrhöz A vállalat jogtanácsosához A közvetlen fölöttesénél eggyel magasabb szintű vezetőhöz A vállalat ombudsmanjához vagy etikai segítővonalához (adataik megtalálhatók az integrity.ge.com honlapon) A GE KÖZPONTI OMBUDSMANJA A GE ombudsmani eljárása keretében ha kívánja, akár névtelenül is hangot adhat etikai természetű kérdéseinek és aggályainak, és választ kaphat rájuk. P.O. Box 911 Fairfield, CT U.S.A (csak az Egyesült Államokból) vagy 8* vagy (1) A GE IGAZGATÓTANÁCSA A GE számvitelével, belső számviteli ellenőrzésével vagy a könyvvizsgálattal kapcsolatos problémák, valamint más aggályok esetén az Igazgatótanácshoz vagy az Ellenőrző bizottsághoz is fordulhat. A GE Igazgatótanácsa General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT U.S.A (csak az Egyesült Államokból) (1) Emelje fel hangját, tegye fel kérdéseit választ fog kapni. Ha nem nyernek megoldást a problémák, jelezze aggályait egy másik csatornán!

12 10 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Mi történik az irányelvekkel kapcsolatos aggály bejelentése alkalmával? A GE szabályainak betartásával kapcsolatos aggályok felmerülése esetén vizsgálatot indítunk. A GE vizsgálati eljárása a következő lépésekből áll: 1. VIZSGÁLÓCSOPORT KIJELÖLÉSE A vizsgálócsoportban a megfelelő ismeretekkel rendelkező, elfogulatlan személyek kapnak helyet. 2. A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA A vizsgálócsoport meghallgatások, illetve a dokumentumok ellenőrzése alapján megállapítja a tényállást. 3. INTÉZKEDÉSEK Ha szükséges, a csoport javaslatot tesz az illetékes vezetőknek a foganatosítandó intézkedésekre. 4. VISSZAJELZÉS Az aggályt felvető személy tájékoztatást kap a vizsgálat eredményéről.

13 11 Az irányelvek megsértéséért járó szankciók A GE szabályainak betűjébe vagy szellemébe ütköző cselekményt elkövető alkalmazottak és vezetők fegyelmi eljárásnak néznek elébe, amelynek eredménye akár a munkaviszony felmondása is lehet. A következők tartoznak a fegyelmi következményeket maguk után vonó helytelen magatartások közé: A GE etikai irányelveinek betűjébe ütköző cselekmények Mások felszólítása a GE szabályainak megsértésére A GE szabályaiba ütköző cselekmény vagy az erre irányuló gyanú haladéktalan bejelentésének elmulasztása A szabályok esetleges megsértésének tisztázására irányuló GE-vizsgálattal való együttműködés megtagadása Megtorlás foganatosítása egy másik alkalmazott ellen azért, mert az etikai aggályt jelentett be A GE szabályainak és a törvényeknek a betartását előmozdító vezetői magatartás és körültekintés hiánya A GE tiltja a megtorlást

14 12 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Üzleti szabályok és eljárások Üzleti egysége saját szabályokat és eljárásokat is kiadhat. Az itt ismertetett szabályokon és eljárásokon kívül azokat is köteles betartani. FONTOS! Ez az útmutató és a benne foglalt szabályok nem részei a munkavállalási szerződésnek. Az útmutató és a szabályok kiadásával a GE nem létesít semmilyen szerződéses jogi viszonyt.

15 Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal Üzleti kapcsolat az állami intézményekkel Globális verseny A GE közösségében A GE vagyonának védelme Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje szabályok

16 Első fejezet Helytelen kifizetések Kapcsolattartás a szállítókkal Nemzetközi kereskedelmi szabályok A pénzmosás megelőzése Adatvédelem Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal

17 15 Egy külföldi ügyfelünket meghívtuk, hogy keresse fel a GE oktatóközpontját a mi költségünkön, de hétvégén el szeretne látogatni az Universal Studios műtermeibe. Kifizethetjük neki a kirándulást? TÁJÉKOZTATÁS A 16. OLDALON: HELYTELEN KIFIZETÉSEK A legolcsóbb szállító jó minőségben és megbízhatóan szállít, az árai verhetetlenek. De Önt nyugtalanítják a cég munkásainak munka- és életkörülményei. Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal Intézze el egy vállrándítással, vagy csináljon ügyet belőle? TÁJÉKOZTATÁS A 18. OLDALON: KAPCSOLATTARTÁS A SZÁLLÍTÓKKAL

18 16 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Helytelen kifizetések MIT KELL ERRŐL TUDNI? Semmiféle helyzetben nem fogadható el, hogy előnyszerzés céljából helytelen kifizetésben részesítsen bárkit; az ilyen cselekmény Önt és a GE-t is büntetőeljárás veszélyének teszi ki. A GE szabályai értelmében kifejezetten tilos bármiféle üzleti kapcsolatban, a világ bármely országában helytelen kifizetést átadni, sem állami intézmények, sem magáncégek képviselőinek. A helytelen kifizetés nem tévesztendő össze az ajándékokra, az üzleti célú szórakozási lehetőségekre, valamint az ügyfeleknek a termékek vagy szolgáltatások népszerűsítéséhez vagy a szerződés végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó utazási és megélhetési költségeinek megtérítésére fordított elfogadható mértékű, az összeghatárokat meg nem haladó anyagi juttatással. Az ilyen anyagi juttatás elfogadható, és a GE vonatkozó vállalati és üzleti irányelveinek hatálya alá esik.? VÁLASZ A 15. OLDALON SZEREPLŐ KÉRDÉSRE Számos tényezőtől függ: attól, hogy állami tisztviselő-e az ügyfél, hogy mit írnak elő a helyi jogszabályok és az ügyfél szabályai, az Ön üzleti egységének irányelvei, illetve egyebektől is. Ebben a helyzetben a GE jogtanácsosához és a feletteséhez kell fordulnia, hogy eldöntsék, elfogadható-e a kirándulás.

19 17 MI A TEENDŐ? MIELŐTT AJÁNDÉKOT ADNA EGY ÜGYFÉLNEK, szórakozni vinné vagy megtérítené az utazási költségeit, mindenképpen ismerje meg a vonatkozó jogszabályokat, az ügyfél saját szabályait, valamint a GE központi és üzleti egység szintű irányelveit. AZ ILYEN JELLEGŰ KIADÁSOK BIZONYLATAINAK pontosan tükrözniük kell az ügylet valódi természetét. TILOS ÜZLETI JUTTATÁST (ajándékot, adományt, szórakozási lehetőséget) felajánlani olyan körülmények között, amelyek a nem helyénvaló előnynyújtás látszatát kelthetik. TILOS BÁRMILYEN ÉRTÉKET (PÉNZT, ÁRUT, SZOLGÁLTATÁST) FELAJÁNLANI, MEGÍGÉRNI, KIFIZETNI ÉS ENGEDÉLYEZNI állami tisztviselőnek vagy egy ügyfél alkalmazottjának jogosulatlan előny megszerzése vagy megőrzése végett. TILOS ÁLLAMI TISZTSÉGVISELŐK ÉS ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE napi ügyintézési tevékenységük felgyorsítása végett ajándékot vagy más anyagi juttatást adni anélkül, hogy erről a GE országos vezetése vagy a GE jogtanácsosa teljes tudomással bírna. Bizonyos országok törvényei tiltják az országhatárokon túl végrehajtott megvesztegetést, de kivételt engedélyeznek az előmozdító juttatások esetére, melyekkel felgyorsítható a szokványos ügyeknek a juttatást átadó személyt jogosan megillető lebonyolítása. Az ilyen jellegű juttatások gyakran a helyi korrupcióellenes törvényekbe ütköznek, ezért a GE hangsúlyozottan nem javasolja ilyen eszköz alkalmazását. Tisztában kell lennie azzal, hogy mi a különbség a megvesztegetés (másnak korrupt módon, jogosulatlan előnyszerzés céljából juttatott érték), illetve az előmozdító juttatás (kis pénzösszeg kifizetése egy egyébként jogosan járó hétköznapi intézkedés felgyorsítására) között. TILOS VÁLLALATI ANYAGI VAGY EGYÉB ESZKÖZÖKET az Egyesült Államokban politikai célokra másoknak átadni a GE állami kapcsolatokért felelős alelnökének előzetes hozzájárulása nélkül. Tilos vállalati anyagi vagy egyéb eszközöket az Egyesült Államok területén kívül politikai célokra másoknak átadni a GE állami kapcsolatokért felelős alelnökének és a GE nemzetközi jogi és szabályügyi alelnökének előzetes hozzájárulása nélkül. KÖVETELJE MEG MINDEN OLYAN SZEMÉLYTŐL VAGY CÉGTŐL, AMELY A GE-T KÉPVISELI (például konzulensként, ügynökként, kereskedelmi képviselőként, disztribútorként vagy szerződéses partnerként) ennek a szabálynak és a kapcsolódó jogszabályoknak a betartását! A GE-T KÉPVISELŐ SZEMÉLYEK ÉS CÉGEK KIVÁLASZTÁSA ALKALMÁVAL JÁRJON EL a vállalat elvárható körültekintésre vonatkozó szabályai szerint! Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal MIRE KELL ODAFIGYELNI? HA EGY MEGLÉVŐ VAGY JÖVŐBELI PARTNERREL KAPCSOLATBAN olyan háttér-információk merülnek fel, amelyek szerint: tisztességtelen üzleti módszerek alkalmazásának gyanújába keveredett megvesztegetésre hajlamosnak tekintik olyan családi vagy egyéb kapcsolatokkal rendelkezik, amely nem helyénvalóan befolyásolná egy ügyfél vagy állami tisztviselő munkáját AZ OLYAN JUTALÉKIGÉNYRE, amelyet még a tárgyalások eredményének kihirdetése előtt bejelentenek MINDEN OLYAN JAVASLATRA, AMELY SZERINT A KÜLÖNLEGES VISZONYRA VALÓ TEKINTETTEL egy adott képviselőn vagy partneren keresztül kell intézni a GE üzleti ügyeit AZ ARRA IRÁNYULÓ KÉRÉSEKRE, hogy egy az ügylethez nem kapcsolódó országban vagy névre fizessen ki egy összeget. OLYAN JUTALÉKRA, amely nem áll arányban a nyújtott szolgáltatással RÉSZLETES TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: integrity.ge.com

20 18 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Kapcsolattartás a szállítókkal MIT KELL ERRŐL TUDNI? A GE és a szállítói között fennálló kapcsolatok törvényes, hatékony és tisztességes módszereken alapulnak. Elvárjuk szállítóinktól, hogy betartsák a munkavállalókkal való tisztességes bánásmódot előíró jogszabályokat, hogy egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítsanak, és hogy óvják a környezetet. A GE irányelveinek betartása esetén nagy a valószínűsége, hogy a szállítókkal ápolt kapcsolataink nem csorbítják a GE tekintélyét.? VÁLASZ A 15. OLDALON SZEREPLŐ KÉRDÉSRE Ne intézze el egy vállrándítással! Komoly problémáról van szó a GE tekintélyének egyik alapja, hogy csak olyan szállítókkal lép üzleti kapcsolatra, amelyek felelősséggel bánnak dolgozóikkal és a helyi környezettel.

21 19 MI A TEENDŐ? TARTSA BE A SZÁLLÍTÓI KAPCSOLA- TOKRA vonatkozó jogszabályokat és kormányrendeleteket! CSAK OLYAN SZÁLLÍTÓKKAL lépjen üzleti kapcsolatra, amelyek betartják a munkára, a környezetre, az egészségre és a munkavédelemre vonatkozó helyi és egyéb jogi előírásokat és a GE irányelveit! Járjon el a GE-nek a szállítók tekintélyére vonatkozó irányelvei szerint, amelyek megtalálhatók az integrity.ge.com címen! TARTSA BE AZ ÁLLAMI BESZERZÉSI ELŐÍRÁSOKAT az állami szerződések teljesítésére történő anyagés szolgáltatásvásárlás során! BIZTOSÍTSON VERSENYLEHETŐSÉGET különféle szállítóknak, hogy részesülhessenek a GE beszerzéseiből, így például a kisvállalkozásoknak, valamint a hátrányos helyzetűek, kisebbségek, nők vagy hadirokkantak tulajdonában lévő vállalatoknak! ÓVJA A GE BIZALMAS ÉS KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÚ ADATAIT titoktartási szerződéssel, illetve védje azokat a szállítóktól kapott információkat, amelyekre bármilyen titoktartási szerződés vonatkozik! ÓVJA A SZÁLLÍTÓKTÓL KAPOTT személyi adatokat (útmutatást az Adatvédelem című fejezetben, a 26. oldalon talál). Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal MIRE KELL ODAFIGYELNI? AZ OLYAN SZÁLLÍTÓ KIVÁLASZTÁSÁRA, amely nem nyílt versenytárgyaláson alapul A SZÁLLÍTÓVÁLASZTÁSBAN JELENTKEZŐ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE, amely például nem helyénvaló ajándékok vagy más értékek elfogadásából eredhet A SZÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEIBEN URALKODÓ veszélyes állapotokra A SZÁLLÍTÓ kiskorúnak vagy kényszermunkásnak látszó alkalmazottaira A KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK betartásának nyilvánvaló mellőzésére SZEMÉLYI ADATOK VAGY BIZALMAS INFORMÁCIÓK szállítóknak történő átadására anélkül, hogy foganatosítva lennének az illetéktelenek általi hozzáférés és használat megakadályozására alkalmas technikai, fizikai és szervezeti óvintézkedések AZ OLYAN ESETEKRE, AMIKOR AZ ÜZLETET egy rokon vagy közeli barát által vezetett vagy birtokolt szállítóhoz irányítják RÉSZLETES TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: integrity.ge.com

22 20 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Fontos területekre olcsóbb szállítót keres, és talált egy külföldi céget, amely ígéretesnek látszik. Elküldheti nekik ben a műszaki rajzokat, hogy megtudja, rendelkezik-e ez az új vállalat a szükséges képességekkel? VÁLASZ A 22. OLDALON: NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZABÁLYOK Egy leendő új ügyfél vagy szállító képviselője átadta névjegykártyáját, amelyen neve és kapcsolatfelvételi adatai láthatók. El szabad helyezni ezeket az adatokat egy adatbázisban, amely a GE többi alkalmazottja számára is hozzáférhető? VÁLASZ A 26. OLDALON: ADATVÉDELEM

23 21 A GE egy régi ügyfele nemrégiben új export-import céget nyitott Nevadában. Egy közel-keleti magánkórház számára szeretnének gyógyászati berendezéseket vásárolni. Felajánlja, hogy elektronikusan fogják átutalni az összeget egy, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett vállalat bankszámlájáról, egy csendes-óceáni országban található bankból. Gyanúsnak kell tekintenem ezt az esetet? VÁLASZ A 24. OLDALON: A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal

24 22 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Nemzetközi kereskedelmi szabályok MIT KELL ERRŐL TUDNI? A nemzetközi kereskedelmi jogszabályok az áruk, szolgáltatások és technológiák országhatárokon keresztül történő átadására vonatkoznak. Ezek a jogszabályok a GE tevékenységének számos aspektusát érintik nem csupán a termékek leszállítását. Az országhatárokon áthaladó információcsere (beleértve az t és a webes elérést) szintén a kereskedelmi szabályok hatálya alá tartozik. Az Egyesült Államok még az Egyesült Államok területén belül is szabályozza a műszaki információk nem amerikai állampolgárok részére történő átadását. Nagyon fontos, hogy gondosan betartsuk ilyen tevékenységeink során a nemzetközi kereskedelmi jogszabályokat.? VÁLASZ A 20. OLDALON SZEREPLŐ KÉRDÉSRE Attól függ, hogy milyen kiviteli besorolásba tartoznak a műszaki információk, és hogy milyen szállítóismereti szabályok vannak hatályban az üzleti egységnél. Üzleti egysége nemzetközi kereskedelmi jogi szakértőjétől kaphat konkrét útmutatást.

25 23 MI A TEENDŐ? MINDEN ORSZÁGBAN TARTSA BE A TÖRVÉNYBEN ÉS A VÁLLALATI ELŐÍRÁSOKBAN rögzített nemzetközi kereskedelmi szabályokat az áruk, technológiák, szoftverek, szolgáltatások exportálására és importálására, illetve a pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan. JELENTSEN BE MINDEN FONTOS INFORMÁCIÓT a vállalat importért felelős vezetőjének, hogy az pontos és teljes körű importbevallást készíthessen! Ügyeljen rá, hogy a GE vagy ügynöke pontos és teljes információkat szolgáltasson az állami hatóságoknak! EXPORTÁLÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, MILYEN EXPORTBESOROLÁSBA tartozik a termék, a szoftver vagy a technológia, győződjön meg róla, hogy szükség van-e különleges engedélyre! ELLENŐRIZZE MINDEN TRANZAKCIÓ ESETÉBEN, hogy nem ütközik-e egyes szankcionált országokra, személyekre illetve tiltó listán szereplő végső felhasználókra vonatkozó korlátozásokba! SZŰRJE KI ÜZLETI PARTNEREI, szállítói és a nemzetközi tranzakciókban érintett egyéb felek közül azokat, akik szerepelnek az állami hatóságok figyelőlistáján. Tartsa be vállalatának az ügyfelek megismerésére és a szállítók megismerésére vonatkozó eljárásait! NE VEGYEN RÉSZT SEMMILYEN KORLÁTOZÓ KERESKEDELMI GYAKORLATBAN vagy bojkottban, amelyet tiltanak vagy büntetnek az Egyesült Államok vagy az adott állam vonatkozó jogszabályai! FORDULJON A FELETTESÉHEZ, ha egy ügylet esetében ellentmondanak egymásnak az Egyesült Államok törvényei és a helyi jogszabályok, például Kanada, Mexikó és az Európai Unió egyes, az USA korlátozó szabályait tiltó előírásai! Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szállítókkal MIRE KELL ODAFIGYELNI? BÁRMELY OLYAN TÉNYRE, FIGYELMEZTETŐ JELRE ( RED FLAGS ), amely arra utal, hogy ügyfele a nemzetközi kereskedelmi jogszabályok megkerülésére törekszik (a red flag -ek teljes listája az integrity.ge.com címen, a nemzetközi jogi és szabályzati rovatban található.) KITÉRŐ, NEM KÉSZSÉGES VAGY MÁS TEKINTETBEN NEM KIELÉGÍTŐ VÁLASZOKRA a végső felhasználásra, a végfelhasználóra, a szállítási dátumokra vagy a szállítás célállomására vonatkozó kérdésekre OLYAN FELEK RÉSZVÉTELÉRE VAGY OLYAN TEVÉKENYSÉGEKRE, AMELYEKRŐL GYANÍTHATÓ, hogy bármiféle kapcsolatban állnak biológiai, vegyi vagy nukleáris fegyverek, illetve ballisztikus rakéták előállítására irányuló törekvésekkel AZ EMBARGÓ ALATT ÁLLÓ ORSZÁGOT, illetve embargó alatt álló ország polgárát vagy képviselőjét, továbbá állami szankciók alá eső magánszemélyt vagy jogi személyt érintő tranzakciókra AZ OLYAN SZÁMLÁKRA, amelyeken a feltüntetett ár nem tükrözi a teljes értéket, amelyeken hiányos az áruk megnevezése, vagy helytelenül van feltüntetve a származási ország AZ EXPORTŐR RÉSZÉRE vagy az exportőr javára történő kifizetésre, amely nem szerepel a számlán, vagy amely nincs más módon bejelentve AZ ÉRINTETT FELEK KÖZÖTTI ÁTADÁS SORÁN SZEREPLŐ OLYAN ÁRAKRA, amelyek nem fedezik a valós költségeket és a profitot OLYAN VÁMÁRU-BESOROLÁS HASZNÁLATÁRA, amely nyilvánvalóan nem helyesen írja le az importált árukat A GE HIVATALOS IMPORTŐRKÉNT (a behozatalért felelős félként) anélkül történő megnevezésére, hogy betartanák az importjogszabályoknak való megfeleléshez szükséges eljárásokat AZ ÁRUK KÜLÖNLEGES ELBÍRÁLÁSÚ VÁMELJÁRÁS (GSP, NAFTA STB.) KERETÉBEN, de az eljárás követelményeinek való megfelelést garantáló procedúrák mellőzésével történő beléptetésére RÉSZLETES TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: integrity.ge.com

26 24 Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje A pénzmosás megelőzése MIT KELL ERRŐL TUDNI? Azok, akik bűncselekmények (például terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, megvesztegetés és csalás) révén jutnak pénzhez, megpróbálhatják tisztára mosni ilyen bevételeiket, azért, hogy elrejtsék, illetve törvényesnek tüntessék fel azokat. Mára több mint 100 országban fogadtak el pénzmosás elleni törvényeket, amelyek tiltják a bűncselekményekből származó pénzekkel kapcsolatos tranzakciók elvégzését. Hasonló probléma az is, hogy esetenként jogszerűen szerzett összegeket próbálnak meg terrorcselekmények finanszírozására felhasználni (ezt fordított pénzmosásnak is szokták nevezni). A GE kötelességének tekinti, hogy teljes mértékben betartsa a világ minden pénzmosásellenes és terrorizmusellenes jogszabályát. A GE csakis tisztességes, jogszerű üzleti tevékenységet folytató, anyagi eszközeiket jogszerű forrásból szerző ügyfelekkel lép üzleti kapcsolatba. A GE minden üzleti egysége köteles az ügyfelek megismerésekor alkalmazandó, a kockázatok mértékének megfelelően elvárható körültekintésre vonatkozó eljárásokat foganatosítani, valamint megtenni az elfogadhatatlan és a gyanús pénzmozgások megakadályozására és észlelésére szolgáló lépéseket. Súlyos károkat okozhat a GE hírnevében és tekintélyében, ha nem ismerik fel az olyan ügyfelekkel létrejövő kapcsolatokat és ügyleteket, amelyek kockázatnak teszik ki a GE-t.? VÁLASZ A 21. OLDALON SZEREPLŐ KÉRDÉSRE Igen, gyanúsnak minősül, ha egy tranzakcióban olyan országokba vagy országokból, illetve olyan személyekhez vagy személyektől történő átutalás szerepel, amelyek nem állnak kapcsolatban a tranzakcióval, vagy nem magától értetődőek az ügyfél helyzetéből adódóan. Ezenkívül a külső fél részére történő átutalásra irányuló kéréseket is ki kell vizsgálni, és meg kell győződni róla, hogy a tranzakció jogszerű. Egyeztesse a követendő eljárást a vállalati jogtanácsossal vagy a GE pénzmosásellenes szakértőjével!

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Magatartási kódex. .1 Tennivalók

Magatartási kódex. .1 Tennivalók Magatartási kódex Magatartási kódex A jelen dokumentum tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az igazgatóknak, könyvvizsgálóknak, menedzsereknek, a Pirelli Csoport alkalmazottjainak, és általában

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Coordination Committee Meeting for the SIGNAL Iduna Group A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Feddhetetlenség: Útmutató Irányelveinkhez. 2000. október

Feddhetetlenség: Útmutató Irányelveinkhez. 2000. október Feddhetetlenség: Útmutató Irányelveinkhez 2000. október Feddhetetlenségi nyilatkozat 2000. október Több mint egy évszázada annak, hogy a GE munkatársai felbecsülhetetlen értékû vagyon létrehozásán munkálkodnak

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA 2011. Tartalomjegyzék: I. Etikai-fegyelmi kódex (EK) II. Az etikai-fegyelmi eljárás rendje III. Kivonat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

A BUDAPEST BANK CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BUDAPEST BANK CSOPORT ETIKAI KÓDEXE MIRE TERJED KI AZ ETIKAI KÓDEX? A BUDAPEST BANK CSOPORT ETIKAI KÓDEXE Az Etikai Kódex a következő témakörökben fogalmaz meg alapelveket: 1. Korrupció tiltása 2. Ügyfelekkel való bánásmód 3. Kapcsolattartás

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

Felkészülés az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazására

Felkészülés az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazására Felkészülés az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazására Dr. Liber Ádám, LLM, CIPP/E, ügyvéd Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Általános Adatvédelmi Rendelet

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. február 1-től EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat A Shell Hungary zrt. (a továbbiakban: Shell) az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Kihívások a fehér galléros bűnözés kezelésében

Kihívások a fehér galléros bűnözés kezelésében www.pwc.com Felelősség szélcsendben és viharban Mi az ellenőrző bizottságok szerepe a társaságirányításban? Kihívások a fehér galléros bűnözés kezelésében Együttműködő partnereink Fejéregyházi Attila 2012.

Részletesebben