REVÍZIÓ VAGY AUTONÓMIA? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REVÍZIÓ VAGY AUTONÓMIA? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947)"

Átírás

1 REVÍZIÓ VAGY AUTONÓMIA? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről ( ) A bevezető tanulmányt írta és összeállította: Fülöp Mihály Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Vincze Gábor Teleki László Alapítvány 1998

2 TARTALOM ELŐSZÓ ~: 5 BEVEZETŐ 7 A Szovjetunió és Erdély 8 Az észak-erdélyi köztársaság" 10 A Groza-kormány és Magyarország 12 A nagyhatalmak és az erdélyi kérdés 15 Különös optimizmus" 18 Birtokon belül 21 Utóvédharcok 24 I. RÉSZ 1. Tarnay István követségi titkár napi jelentése a romániai politikai helyzetről (Debrecen, március 5.) Réczei László miniszteri tanácsos levele Gyöngyösi János külügyminiszterhez, valamint feljegyzései a bukaresti tárgyalásairól (Budapest, május 4.) Csiha Lajos budapesti lakos levele Vásáry István pénzügyminiszternek az észak-erdélyi magyar javak zár alá vételéről (Debrecen, április 3.) Keresztes Zoltán minisztériumi segédtitkár feljegyzése a külügyminisztérium számára a román hatóságok azon törekvéseiről, hogy megakadályozzák az elmenekült erdélyi magyarok visszatérését Romániába (Budapest, június 29.) Ismeretlen szerző beszámolója az 1945 júniusi kolozsvári helyzetről (Budapest, július 13.) A Békeelőkészítő Osztály följegyzése Románia békeelőkészítő munkájáról (Budapest, július 30.) Demeter Bélaf?] erdélyi újságíró feljegyzése az 1945 nyári erdélyi politikai helyzetről (Budapest, augusztus 8.) Hirsch Dezső volt bukaresti gazdasági megbízott feljegyzése a Külügyminisztériumnak a romániai magyar ipari vállalatok kérdéséről (Budapest, augusztus 21.) Demeter Béla[?] erdélyi újságíró feljegyzése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Románia és Magyarország közötti viszonyról (Budapest, augusztus 29.) Ismeretlen szerző beszámolója az erdélyi magyarság helyzetéről, és a magyarság különböző csoportjainak az elkövetkező békeszerződéssel kapcsolatban kifejtett álláspontjáról (Budapest [?], szeptember 12.) 60

3 Demeter Béla erdélyi újságíró feljegyzése az erdélyi magyarság helyzetével foglalkozó anyagok beszerzéséről, valamint az MNSZ-en belüli ellentétekről (Budapest, szeptember 20.) Demeter Béla erdélyi újságíró feljegyzése az észak-erdélyi magyarságnak^ a városokból és általában Erdélyből történő eltávolításáról (Budapest, október 3.) Demeter Béla erdélyi újságíró feljegyzése az 1945 őszi erdélyi helyzetről (Budapest, október 9.) Gyallay-Pap Domokos feljegyzése Kertész Istvánnak a Békeelőkészítő Osztály szempontjairól a Bukarestbe utazó magyar bizottság tárgyalásaival kapcsolatban (Budapest, október 11.) Feljegyzés a Nékám Sándor-vezette politikai misszió Groza miniszterelnöknél tett látogatásáról (Bukarest november 1.) Gyöngyössy István minisztériumi tanácsos kolozsvári és bukaresti jelentései romániai magyar személyiségekkel folytatott beszélgetéseiről (Kolozsvár Bukarest, december 1421.) A Békeelőkészítő Osztály összefoglalója az erdélyi magyarság helyzetéről (Budapest, december 21.) Demeter Béla újságíró tanulmánya az erdélyi magyarság helyzetéről augusztus 23. után (Budapest, január-február?) Nékám Sándor feljegyzése a román békeelőkészítő munkálatokról és a román közvélemény hangulatáról (Budapest, január 4.) Hirsch Dezső követségi tanácsos jelentése a moszkvai határozat után kialakult román belpolitikai helyzetről (Bukarest, január 10.) A Békeelőkészítő Osztály december havi összefoglaló jelentése a román belpolitikai helyzetről és a magyar kisebbség helyzetéről (Budapest, január 12.) Ismeretlen magyar szociáldemokrata helyzetjelentése és hozzászólása a Partium kérdéséhez (Budapest, január 15.) Hirsch Dezső követségi tanácsos jelentése az Erdélyi Bank ügyében Petru Groza miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről (Budapest, január 24.) Keresztes Zoltán követségi titkár jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület közelgő közgyűléséről (Bukarest, január 28.) Keresztes Zoltán követségi titkár jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a román békeelőkészítő tevékenységről (Bukarest, február hó 4.) A Békeelőkészítő Osztály összefoglaló tanulmánya Románia bel- és külpolitikájáról, valamint a magyar kisebbség helyzetéről (Budapest [?] márciusi.) Nékám Sándor magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a magyar szociáldemokratáknak közös választási lista létrehozására tett javaslatáról (Bukarest, március 10.) 157

4 28. Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos feljegyzése Balta Mózes volt budapesti román sajtóattaséval történt beszélgetéséről (Bukarest, március 16.) Nékám Sándor magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az erdélyi zsidóság egyik vezetőjével, Kohn Hillellel folytatott beszélgetéséről (Bukarest, március 17.), Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára a Petru Groza miniszterelnöknél tett látogatásáról (Bukarest, 1946 március 18.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos napi jelentése a román belpolitikai élet változásával és a magyar-román határkérdéssel kapcsolatos értesüléseiről (Bukarest, április 4.) Demeter Bélának, a köztársasági elnök szakértőjének feljegyzése az erdélyi magyarság egyes képviselőinek a béketárgyalások kérdésében kifejtett álláspontjáról (Bukarest, április 8.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő tájékoztatója Gyöngyösi János külügyminiszternek a romániai népbírósági perekről (Bukarest, április 14.) Sebestyén Pál rendkívüli követ jelentései Gheorghe Tátárescu külügyminiszterrel és Petru Groza miniszterelnökkel a magyarromán határkérdésről folytatott megbeszéléseiről (Budapest, április 30.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése a béketárgyalásokra készült román bizonyító anyag magyar vonatkozásairól (Bukarest, május 4.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése az erdélyi magyarság egyes vezetőinek a béketárgyalások lezárulta előtt tett nyilatkozatáról (Bukarest, május 5.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Románia nyugati határa mellett é- rezhető nyugtalanságról (Bukarest, május 7.) Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az MNSZ egyik vezetőjével, Bányai Lászlóval folytatott beszélgetéséről (Bukarest, május 7.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a Külügyminiszterek Tanácsa párizsi ülésszakának a magyar-román határra vonatkozó döntésének romániai visszhangjáról (Bukarest, május 12.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése: moldvai csángók érdeklődése a Magyarországra történő átköltözés lehetőségeiről (Bukarest, 1946,-.május 16.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő összefoglaló jelentése az erdélyi magyarság helyzetének alakulásáról márciusa óta (Bukarest, május 21.)

5 Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése az Erdélyben történt magyarellenes zavargásokról (Bukarest, június 2.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Márton Aron_ gyulafehérvári r. kat. püspök csíksomlyói beszédéről (Bukarest, június 16.) Nékám Sándor magyar politikai képviselő jelentése Lucre^iu Pátrá canu igazságügyminiszter kolozsvári beszédéről és annak romániai visszhangjáról (Bukarest, június 22.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az MNSZ nemzetiségi statútumtervezetéről (Bukarest, június 28.) Memorandum a Romániában élő magyarok állampolgárságának tárgyában (Budapest, július 9.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az MNSZ székelyudvarhelyi kongresszusáról (Bukarest, júüus 16.) Demeter Bélának, a magyar békedelegáció szakértőjének feljegyzése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Marton Ernővel, az Erdélyi Cionista Mozgalom vezetőjével folytatott beszélgetéséről (Párizs, augusztus 23.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a kisebbségekre vonatkozó újabb romániai jogszabályokról (Bukarest, szeptember 22.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az erdélyi magyar választási egységlista létrehozásának kísérletéről (Bukarest, október 11.) A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság feljegyzése Gyöngyösi János külügyminiszternek a pusztinai (Moldva) csángók széttelepítése tárgyában (Budapest, október 14.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület helyzetéről (Bukarest, október 26.) A romániai SZEB vezetője, Iván Z. Szuszajkov tábornok átirata Groza miniszterelnökhöz a magyar vagyonok CASBI-zárlat alóli felszabadítása tárgyában (Bukarest, november 3.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a román belpolitika alakulásáról a parlamenti választások után (Bukarest, november 27.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentései a Petru Groza miniszterelnöknél tett látogatásairól (Bukarest, november 21, november 28.) A Külügyminisztérium Politikai Osztályának utasítása Gyöngyössy István követségi tanácsosnak a CASBI-ügyben kezdeményezendő magyar-román tárgyalásokkal kapcsolatban (Bukarest, december 7.) 281

6 57. Iklódi (Hirsch) Dezső összefoglaló tanulmánya a magyar kisebbség gazdasági és oktatási intézményrendszeréről (Budapest, 1947 február?) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a nagybányai' Phőnix" vegyipari vállalat helyzetéről (Bukarest, február 28.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a lészpedi (Moldva) csángók nyelvi jogaiért folytatott harcukról (Bukarest, március 21.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a magyar szövetkezetek helyzetével kapcsolatos fejleményekről (Bukarest, március 21.) Fáy-Halász Gedeon bukaresti követségi titkár jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a nagyváradi Dreher-Haggenmacher sörgyár esetéről (Bukarest, április hó 10.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a Székelyföldi Villamosművek Rt. helyzetéről, valamint a Székelyföld villamosításának lehetőségéről (Bukarest, április 15.) A CASBI igazgatás alatt álló magyar javak zár alól való feloldásának módozatairól és az ezzel kapcsolatos egyéb kérdésekről készült magyar-román jegyzőkönyv (Bukarest, április 15.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszternek a magyar szövetkezetek helyzetével kapcsolatos újabb fejleményekről (Bukarest, június Iklódi (Hirsch) Dezső bukaresti követségi tanácsos jelentései Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszternek a Petru Groza miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről (Bukarest július 7.) A Külügyminisztérium Politikai Osztályának feljegyzése Dinnyés Lajos miniszterelnöknek a romániai magyar vagyonokkal kapcsolatos problémákról (Budapest, július 8.) Iklódi (Hirsch) Dezső bukaresti követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszternek a CASBI-ügyben Petru Groza miniszterelnöknél és Constantin Zánescu külügyi vezértitkárnál tett látogatásáról (Bukarest, július 13.) Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszter számára a magyar állam és a MAORT vagyonának elkobzásáról, mellékelvén a Petrometán vezetőségének az MNSZ parlamenti csoportjához írott levelét (Bukarest, július 16.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbzott külügyminiszternek az Avram Bunaciu belügyi vezértitkárnál, az erdélyi hadifoglyok, valamint a kétes állampolgárok kérdésének tisztázása ügyében folytatott megbeszéléséről (Bukarest, augusztus 6.)

7 Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a magyar kisebbség belső harcainak időleges elcsitulásáról (Bukarest, augusztus 8.) A Magyar Távirati Iroda jelentése a moldvai csángók ellen folyó kíméletlen terrorról (Bukarest, augusztus 13.) Takácsy Miklósnak, a Külügyminisztérium Politikai Osztálya segédtitkárának átirata Gyöngyössy István követségi tanácsoshoz a romániai magyar iparvállalatok nehézségeiről (Budapest, augusztus 21.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos feljegyzése a román-magyar közeledés gyakorlati megvalósulásának nehézségeiről (Bukarest, augusztus 27.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése az Emil Bodnára -sal, a minisztertanács államtitkárával a román-magyar közeledés jövőjéről folytatott beszélgetéséről (Bukarest, augusztus 29.) Medgyesy Bélának a bukaresti magyar kereskedelmi kirendeltség vezetőjének levele az MNSZ vezetőségéhez a ROMACOM Rt. tárgyában (Bukarest, 1947.szeptember 3.) Gyallay-Pap Domokos bukaresti követségi titkár jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a Camil Suciu nemzetiségügyi vezértitkárral folytatott beszélgetéséről (Bukarest, szeptember 27.) Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése a magyar középfokú oktatás átszervezéséről (Bukarest, 1947 október 10.) A Külügyminisztérium Politikai Osztályának összefoglalója a CASBI-tárgyalások megkezdése előtt a kérdés addigi alakulásáról (Budapest, 1947 október?) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az MNSZ temesvári kongresszusát megelőző politikai küzdelmekről (Bukarest, október 28.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a függőben lévő kérdésekről Petru Groza miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről (Bukarest, november 1.) Gyöngyössy István bukaresti követségi bukaresti tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az Octav Livezeanu tájékoztatásügyi miniszterrel a megkötendő magyar-román kulturális egyezményről folytatott tárgyalásáról (Bukarest, november 5.) Külügyminisztérium Politikai Osztályának emlékeztetője a magyar kormánydelegáció romániai útjával kapcsolatban (Budapest, november 7.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek ayízumügyekkel kapcsolatban Avram Bunaciu belügyminisztériumi vezértitkárral folytatott megbeszéléséről (Bukarest, november 14.) 381

8 84. Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos újabb jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az MNSZ temesvári kongresszusát megelőző politikai küzdelmekről (Bukarest, november 14.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az Octav Livezeanu tájékoztatásügyi miniszterrel folytatott újabb tárgyalásáról (Bukarest, november 14.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos rejtjeltávirata a barátsági és kulturális egyezménnyel kapcsolatos magyar és román véleménykülönbségekről (Bukarest, november 18.) A magyar kormányküldöttség bukaresti látogatása alkalmával a még megoldandó kérdésekről aláírt jegyzőkönyv (Bukarest, november 25.) Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Román Királyság között a kulturális együttműködésről (Bukarest, november 25.) II. RÉSZ 1. Demeter Béla erdélyi újságíró hozzászólása a békeelőkészítő elgondolásokhoz (Budapest, augusztus 1.) Makkai László történész javaslata az erdélyi kérdés megoldására (Budapest, augusztus 23.) A Békeelőkészítő Osztály számára készített erdélyi autonómia tervezetek (Budapest, augusztus 31.) (I.) Tóth Zoltán történész tervezete a Partiumra vonatkozó magyar i- gények jogosultságával kapcsolatban (Budapest, szeptember 14.) Gyallay-Pap Domokos minisztériumi fogalmazó javaslata Révay Istvánnak, az Államtudományi Intézet igazgatójának, egy esetleges erdélyi népszavazással kapcsolatos munkálatokról (Budapest, október 5.) Jakabffy Imrének, az Államtudományi Intézet munkatársának magyar-román határterve (Budapest, április 3.) Feljegyzés a partiumos" területrendezés egy újabb változatáról, az ún. éjjeli vonalról" (Budapest, április 8.) Területi igényeink előterjesztése a béketárgyalásokon. (Memorandumtervezet, Gyöngyösi János külügyminiszter szövegtervezete, Jakabffy Imre tanulmánya és Aide-Memoire) (Budapest, 1946 április ) Az önálló erdélyi állam, mint az erdélyi kérdés egyik megoldási módja (Budapest, május 5.) Szekfű Gyula moszkvai követ jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a romániai magyar kisebbség sérelmei megismertetésének nehézségeiről (Budapest, május 28.) Jakabffy Imrének, az Államtudományi Intézet munkatársának magyar-román területi megoldástervezete (Budapest, június 18.) A székely autonómia tárgyalási tervezete (Budapest, július 15.)

9 Gyöngyösi János külügyminiszternek Vjacseszlav Molotov külügyminiszterhez intézett magánlevél tervezete (Budapest, szeptember 28.?) A magyar békedelegáció jelentése a román területi és politikai viszonylatban kifejtett működéséről (Budapest, október 22.) Table of Contents 485 Mellékletek Térképmelléklet Képmelléklet

10 TABLE OF CONTENTS FOREWORD 5 INTRODUCTION ' 7 The Soviet Union and Transylvania 8 The Northern-Transylvanian Republic" 10 The Groza Government and Hungary 12 The Great Powers and the Transylvanian Question 15 A Strange Optimism" 18 In Control of Transylvania 21 Rearguard Fights 24 PARTI 1. Daily report by István Tarnay, Secretary at the Hungárián Embassy, on the political situation in Románia (Debrecen, 5 March 1945) László Réczei's, Ministerial Counsellor, letter to János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, and notes on his negotiations in Bucharest (Budapest, 4 May 1945) Letter by Lajos Csiha, a citizen of Budapest, to István Vásáry, Minister of Fináncé, on the seizure of Hungárián property in Northern- Transylvania (Debrecen, 3 April 1945) Note by Zoltán Keresztes, Assistant Secretary, for the Ministry of Foreign Affairs on the attempts made by the Románián authorities to prevent the return to Románia of Transylvanian Hungarians who had previously escaped (Budapest, 29 June 1945) Anonymous report on the situation in Kolozsvár in June 1945 (Budapest r -13 July 1945) Note by the Department for Peace Preparations on Romania's preparations for the peace treaty (Budapest, 30 July 1945) Note by Béla Demeter [?], Transylvanian journalist, on the Transylvanian situation in the summer of 1945 (Budapest, 8 August 1945) Note by Dezső Hirsch, former economic commissioner to Bucharest, for the Ministry of Foreign Affairs on the question of Hungárián industrial companies in Románia (Budapest, 21 August 1945) Note by Béla Demeter [?], Transylvanian journalist, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the situation between Románia and Hungary (Budapest, 29 August 1945) Anonymous report on the situation of various groups of Hungarians in Transylvania and their viewpoint as to the forthcoming peace treaty (Budapest, 12 September 1945) 60

11 Note by Béla Demeter, Transylvanian journalist, on the acquisition of matériái dealing with the situation of the Hungárián minority in Transylvania, and the conflicts inside the Hungárián Popular Association (Budapest, 20 September 1945) Note by Béla Demeter, Transylvanian journalist, on the expulsion of Hungarians in Northern-Transylvania from the cities and from Transylvania in generál (Budapest, 3 October 1945) Note by Béla Demeter, Transylvanian journalist, on the Transylvanian situation in the autumn of 1945 (Budapest, 9 October 1945) Note by Domokos Gyallay-Pap for István Kertész on the viewpoints held by the Department for Peace Preparations in connection with the negotiations to be conducted by the Hungárián delegation in Bucharest (Budapest 11 October 1945) Note on the visit of the political mission led by Sándor Nékám to Prime Minister Groza (Bucharest; 1 November 1945) Reports by István Gyöngyössy, Counsellor at the Ministry, from Kolozsvár and Bucharest regarding his talks with prominent Hungarians living in Románia (Kolozsvár - Bucharest, December 1945) Summary by the Department for Peace Preparations on the situation of Hungarians in Transylvania (Budapest, 21 December 1945) Study by Béla Demeter journalist on the situation of Hungarians in Transylvania after 23 August 1944 (Budapest, January-February [?] 1946) Note by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on Románián peace preparations and Románián popular opinion (Budapest, 4 January 1946) Report by Dezső Hirsch, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the Románián internál situation as a result of the Moscow resolution (Bucharest, 10 January 1946) Summary report by the Department for Peace Preparations on the internál political situation in Románia and the situation of the Hungárián minority as of December 1945 (12 January 1946) Report and comments by an unknown Hungárián Social Democrat regarding the question of Partium (Budapest, 15 January 1946) Report by Dezső Hirsch, Counsellor at the Bucharest Embassy, on his talks with Prime Minister Petru Groza regarding the state of affairs of the Transylvanian Bank (Budapest, 24 January 1946) Report by Zoltán Keresztes, Secretary at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the forthcoming generál assembly of EMGE (Bucharest, 28 January 1946) Report by Zoltán Keresztes, Secretary at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on Románián peace preparations (Bucharest, 4 February 1946) 131

12 26. Study prepared by the Department for Peace Preparations on Romanian domestic and foreign policies, and the situation of the Hungárián minority (Budapest, 1 March 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the proposal made by the Hungárián Social Democrats regarding a joint electoral list (Bucharest, 10 March 1946) Note by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, regarding his conversation with Mózes Balta, former Románián Press Attaché in Budapest (Bucharest, 16 March 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with Hillel Kohn, one of the leaders of the Transylvanian Jewry (Bucharest, 17 March 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on his visit to Prime Minister Petru Groza (Bucharest, 18 March 1946) Daily report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the changes in domestic political life in Románia and Hungarian-Romanian boundary questions (Bucharest, 4 April 1946) Note by Béla Demeter, expert to the President of the Republic, on the stance maintained by certain representatives of Hungarians in Transylvania regarding the peace talks (Bucharest, 8 April 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on trials held in the Románián People's Courts (Bucharest, 14 April 1946) ) Reports by Pál Sebestyén, extraordinary envoy, on his talks with Gheorghe Tátárescu, Minister for Foreign Affairs, and Petru Groza,-Prime Minister, regarding the Hungarian-Romanian boundary question (Bucharest, 30 April 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on issues relating to Hungarians included in the Romanian matériái prepared for the peace talks (Bucharest, 4 May 1946) ' Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on statements made by certain representatives of Hungarians living in Transylvania prior to the conclusion of the peace talks (Bucharest, 5 May 1946) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the unrest perceived along the Western frontier of Románia (Bucharest, 7 May 1946)

13 Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with László Bányai, one of the leaders of Hungárián Popular Association (Bucharest, 7 May 1946) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the decision of the Council of Foreign Ministers at Paris regarding the Hungarian-Romanian bordér and its reception in Románia (Bucharest, 12 May 1946) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy: interest shown by the Csángós (Hungarians) in Moldávia in the Possibilities of Resettlement in Hungary (Bucharest, 16 May 1946) Summary report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on the situation of Hungarians living in Transylvania since March 1946 (Bucharest, 21 May 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on anti-hungarian disturbances that took place in Transylvania (Bucharest, 2 June 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on the speech made by Áron Márton, Román Catholic bishop of Gyulafehérvár, at Csíksomlyó (Bucharest, 16 June 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on the speech made by Lucre^iu Pátrá canu, Minister of Justice, at Kolozsvár and its reverberations in Románia (Bucharest, 22 June 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the draft statute on ethnic minorities prepared by the Hungárián Popular Association (Bucharest, 28 June 1946) Memorandum on the citizenship of Hungarians living in Románia (Budapest-Paris, 9 July 1946-September 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the congress of the Hungárián Popular Association at Székelyudvarhely (Bucharest, 16 July 1946) Note by Béla Demeter, expert on the Hungárián Peace Delegation, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with Ernő Marton, leader of the Zionist Movement in Transylvania (Paris, 23 August 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the new Románián rules of law applicable to ethnic minorities (Bucharest, 22 September-1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the attempts aimed at presenting a joint electoral list for Transylvanian Hungarians (Bucharest, 11 October 1946) 257

14 51. Note by the Hungárián Government Commission for Resettlement for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on spreading the Csángós (Hungarians) of Pusztina (Moldova) (Budapest, 14 October 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on the situation of the Transylvanian Museum Association (Bucharest, 26 October 1946) Written communication by the Chairman of the Románián ACC, General Iván Z. Susaykov, to Prime Minister Groza on the clearance of Hungárián property under CASBI sequestration (Bucharest, 3 November 1946) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on Romanian domestic politics subsequent to the parliamentary elections (Bucharest, 27 November 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on his visits to Prime Minister Petru Groza (Bucharest, 21 and 28 November 1946) Directive issued by the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs to István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, regarding talks between Románia and Hungary to be i- nitiated in connection with the CASBI case (Budapest, 7 December 1946) Study prepared by Dezső Iklódi (Hirsch) [?] Counsellor at the Bucharest Embassy on the economic and educational systems of the Hungárián minority (Bucharest, February 1947 [?]) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the "Phőnix" chemical company at Nagybánya (Bucharest, 28 February 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the Csángós' struggle for their right to use their language at Lészped (Moldova) (Bucharest 21 March 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on developments regarding the situation of Hungárián cooperatives (Bucharest, 21 March 1947) Report by Gedeon Fáy-Halász, Secretary at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the case of the Dreher-Haggenmacher Brewery at Nagyvárad (Bucharest, 10 April 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the situation of the Seklerland Electricity Works Co. Ltd., and the possibilities for electrification of the Seklerland (Bucharest, 15 April 1947) Hungarian-Romanian Minute on the methods of clearing Hungárián property under CASBI management and related matters (Bucharest, 15 April 1947)

15 Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on recent developments regarding the situation of Hungárián co-operatives (Bucharest, 16 June 1947) Report by Dezső Iklódi (Hirsch), Counsellor at the Bucharest Embassy, to Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on his conversations with Prime Minister Petru Groza (Bucharest, 7 July 1947 ) Note by the Political Department at the Ministry of Foreign Affairs for Prime Minister Lajos Dinnyés on problems in connection with Hungárián property in Románia (Budapest, 8 July 1947) Report by Dezső Iklódi (Hirsch), Counsellor at the Bucharest Embassy, to Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on his visits to Prime Minister Petru Groza and Constantin Zánescu, Secretary General at the Ministry of Foreign Affairs, respectively in connection with the CASBI case (Bucharest, 13 July 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on the confiscation of property belonging to the Hungárián state and MAORT (Bucharest, 16 July 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on his visit to Avram Bunaciu, Secretary General at the Ministry of the Interior (Bucharest, 6 August 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the temporary subsidence of the internál struggle of the Hungárián minority (Bucharest, 8 August 1947) Report by the Hungárián News Agency on the ruthless terror employed against the Csángós (Hungarians) in Moldova (Bucharest, 13 August 1947) Written communication by Miklós Takácsy, Assistant Clerk at the Political Department at the Ministry of Foreign Affairs, to István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the hardships encountered by Hungárián industrial companies in Románia (Budapest, 21 August 1947) Note by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the difficulties of rapprochement between Románia and Hungary (Bucharest, 27 August 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on his conversation with Emil Bodnára, under-secretary of State of the Ministerial Council, regarding the future of rapprochement between Románia and Hungary (Bucharest, 29 August 1947) Letter written by Béla Medgyesy, Head of the Economic Section at the Hungárián Embassy in Bucharest, to the leadership of Hungárián Popular Association regarding ROMACOM Co.Ltd. (Bucharest, 3 September 1947) 367

16 76. Report by Domokos Gyallay-Pap, Secretary at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with Camil Suciu, under secretary of state of Ethnic Minorities (Bucharest, 27 September 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at tne Bucharest Embassy, on the reorganisation of Hungárián secondary education in Románia (Bucharest, 10 October 1947) Summary by the Political Department at the Ministry of Foreign Affairs on the CASBI case (Budapest, October 1947 [?]) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on political struggles prior to the Temesvár Congress of Hungárián Popular Association (Bucharest, 28 October 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on his conversation with Prime Minister Petru Groza regarding pending matters (Bucharest, 1 November 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on his talks in connection with the Hungarian-Romanian cultural agreement to be signed with Octav Livezeanu, Minister of Information (Bucharest, 5 November 1947) Memorandum by the Political Department at the Ministry of Foreign Affairs in connection with the visit of the Hungárián Government Delegation to Románia (Budapest, 7 November 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with Avram Bunaciu, under secretary of state at the Ministry of the Interior, regarding visa matters (Bucharest, 14 November 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on political struggles prior to the Temesvár Congress of Hungárián Popular Association (Bucharest, 14 November 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on his recent talk with Octav Livezeanu, Minister of Information (Bucharest, 14 November 1947) Cipher telegram by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, the friendship and cultural agreement (Bucharest, 18 November 1947) Minute on questions still outstanding at the time of the visit of the Hungárián Government Delegation to Bucharest (Bucharest, 25 November 1947) Agreement Made Between the Hungárián Republic and the Románián Kingdom on Cultural Co-operation (Bucharest, 25 November 1947)

17 Part II 1. Comments by Béla Demeter, Transylvanian journalist, on peace preparation plans (Budapest, 1 August 1945) Proposal by László Makkai, Hungárián histórián, regarding the solution of the Transylvanian question (Budapest, 23 August 1945) Draffcs on Transylvanian autonomy prepared for the Department for Peace Preparations (Budapest, 31 August 1945) Draft prepared by (I.) Zoltán Tóth on the rightful Hungárián claims to the Partium (Budapest, 14 September 1945) Proposal by Domokos Gyallay-Pap, junior clerk, for István Révay, Director of the Institute of Political Science, on a possible referendum in Transylvania (Budapest, 5 October 1945) Draft prepared by Imre Jakabffy of the Institute of Political Science regarding the Hungarian-Romanian frontier (Budapest, 3 April 1946) Note on a new version of the "Partium" area settlement the so-called "night line" (Budapest, 8 April 1946) Proposition of Our Territorial Claims (draft memorandum prepared by János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, study by Imre Jakabffy, and Aide-Memoire) (Budapest, April 1946) The independent Transylvanian state as one of the solutions of the Transylvanian question (Budapest, 5 May 1946) Report by Gyula Szekfű, Hungárián Ambassador to Moscow, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs on the difficulties in disseminating the grievances suffered by the Hungárián minority in Transylvania (Budapest, 28 May 1946) Draft by Imre Jakabffy of the Institute of Political Science on the Hungarian-Romanian territorial settlement (Budapest, 18 June 1946) Draft on the Autonomy of Seklers (Budapest, 15 July 1946) Draft of a priváté letter to be sent by János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, to Vyacheslav Molotov, Minister for Foreign Affairs (Budapest, September ) Report by the Hungárián Peace Delegation on Románián activities regarding territorial and political matters (Budapest, October ) 460 TABLE OF CONTENTS IN HUNGÁRIÁN 485 ANNEXES: Maps Photos 492