REVÍZIÓ VAGY AUTONÓMIA? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REVÍZIÓ VAGY AUTONÓMIA? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947)"

Átírás

1 REVÍZIÓ VAGY AUTONÓMIA? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről ( ) A bevezető tanulmányt írta és összeállította: Fülöp Mihály Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Vincze Gábor Teleki László Alapítvány 1998

2 TARTALOM ELŐSZÓ ~: 5 BEVEZETŐ 7 A Szovjetunió és Erdély 8 Az észak-erdélyi köztársaság" 10 A Groza-kormány és Magyarország 12 A nagyhatalmak és az erdélyi kérdés 15 Különös optimizmus" 18 Birtokon belül 21 Utóvédharcok 24 I. RÉSZ 1. Tarnay István követségi titkár napi jelentése a romániai politikai helyzetről (Debrecen, március 5.) Réczei László miniszteri tanácsos levele Gyöngyösi János külügyminiszterhez, valamint feljegyzései a bukaresti tárgyalásairól (Budapest, május 4.) Csiha Lajos budapesti lakos levele Vásáry István pénzügyminiszternek az észak-erdélyi magyar javak zár alá vételéről (Debrecen, április 3.) Keresztes Zoltán minisztériumi segédtitkár feljegyzése a külügyminisztérium számára a román hatóságok azon törekvéseiről, hogy megakadályozzák az elmenekült erdélyi magyarok visszatérését Romániába (Budapest, június 29.) Ismeretlen szerző beszámolója az 1945 júniusi kolozsvári helyzetről (Budapest, július 13.) A Békeelőkészítő Osztály följegyzése Románia békeelőkészítő munkájáról (Budapest, július 30.) Demeter Bélaf?] erdélyi újságíró feljegyzése az 1945 nyári erdélyi politikai helyzetről (Budapest, augusztus 8.) Hirsch Dezső volt bukaresti gazdasági megbízott feljegyzése a Külügyminisztériumnak a romániai magyar ipari vállalatok kérdéséről (Budapest, augusztus 21.) Demeter Béla[?] erdélyi újságíró feljegyzése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Románia és Magyarország közötti viszonyról (Budapest, augusztus 29.) Ismeretlen szerző beszámolója az erdélyi magyarság helyzetéről, és a magyarság különböző csoportjainak az elkövetkező békeszerződéssel kapcsolatban kifejtett álláspontjáról (Budapest [?], szeptember 12.) 60

3 Demeter Béla erdélyi újságíró feljegyzése az erdélyi magyarság helyzetével foglalkozó anyagok beszerzéséről, valamint az MNSZ-en belüli ellentétekről (Budapest, szeptember 20.) Demeter Béla erdélyi újságíró feljegyzése az észak-erdélyi magyarságnak^ a városokból és általában Erdélyből történő eltávolításáról (Budapest, október 3.) Demeter Béla erdélyi újságíró feljegyzése az 1945 őszi erdélyi helyzetről (Budapest, október 9.) Gyallay-Pap Domokos feljegyzése Kertész Istvánnak a Békeelőkészítő Osztály szempontjairól a Bukarestbe utazó magyar bizottság tárgyalásaival kapcsolatban (Budapest, október 11.) Feljegyzés a Nékám Sándor-vezette politikai misszió Groza miniszterelnöknél tett látogatásáról (Bukarest november 1.) Gyöngyössy István minisztériumi tanácsos kolozsvári és bukaresti jelentései romániai magyar személyiségekkel folytatott beszélgetéseiről (Kolozsvár Bukarest, december 1421.) A Békeelőkészítő Osztály összefoglalója az erdélyi magyarság helyzetéről (Budapest, december 21.) Demeter Béla újságíró tanulmánya az erdélyi magyarság helyzetéről augusztus 23. után (Budapest, január-február?) Nékám Sándor feljegyzése a román békeelőkészítő munkálatokról és a román közvélemény hangulatáról (Budapest, január 4.) Hirsch Dezső követségi tanácsos jelentése a moszkvai határozat után kialakult román belpolitikai helyzetről (Bukarest, január 10.) A Békeelőkészítő Osztály december havi összefoglaló jelentése a román belpolitikai helyzetről és a magyar kisebbség helyzetéről (Budapest, január 12.) Ismeretlen magyar szociáldemokrata helyzetjelentése és hozzászólása a Partium kérdéséhez (Budapest, január 15.) Hirsch Dezső követségi tanácsos jelentése az Erdélyi Bank ügyében Petru Groza miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről (Budapest, január 24.) Keresztes Zoltán követségi titkár jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület közelgő közgyűléséről (Bukarest, január 28.) Keresztes Zoltán követségi titkár jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a román békeelőkészítő tevékenységről (Bukarest, február hó 4.) A Békeelőkészítő Osztály összefoglaló tanulmánya Románia bel- és külpolitikájáról, valamint a magyar kisebbség helyzetéről (Budapest [?] márciusi.) Nékám Sándor magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a magyar szociáldemokratáknak közös választási lista létrehozására tett javaslatáról (Bukarest, március 10.) 157

4 28. Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos feljegyzése Balta Mózes volt budapesti román sajtóattaséval történt beszélgetéséről (Bukarest, március 16.) Nékám Sándor magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az erdélyi zsidóság egyik vezetőjével, Kohn Hillellel folytatott beszélgetéséről (Bukarest, március 17.), Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára a Petru Groza miniszterelnöknél tett látogatásáról (Bukarest, 1946 március 18.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos napi jelentése a román belpolitikai élet változásával és a magyar-román határkérdéssel kapcsolatos értesüléseiről (Bukarest, április 4.) Demeter Bélának, a köztársasági elnök szakértőjének feljegyzése az erdélyi magyarság egyes képviselőinek a béketárgyalások kérdésében kifejtett álláspontjáról (Bukarest, április 8.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő tájékoztatója Gyöngyösi János külügyminiszternek a romániai népbírósági perekről (Bukarest, április 14.) Sebestyén Pál rendkívüli követ jelentései Gheorghe Tátárescu külügyminiszterrel és Petru Groza miniszterelnökkel a magyarromán határkérdésről folytatott megbeszéléseiről (Budapest, április 30.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése a béketárgyalásokra készült román bizonyító anyag magyar vonatkozásairól (Bukarest, május 4.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése az erdélyi magyarság egyes vezetőinek a béketárgyalások lezárulta előtt tett nyilatkozatáról (Bukarest, május 5.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Románia nyugati határa mellett é- rezhető nyugtalanságról (Bukarest, május 7.) Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az MNSZ egyik vezetőjével, Bányai Lászlóval folytatott beszélgetéséről (Bukarest, május 7.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a Külügyminiszterek Tanácsa párizsi ülésszakának a magyar-román határra vonatkozó döntésének romániai visszhangjáról (Bukarest, május 12.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése: moldvai csángók érdeklődése a Magyarországra történő átköltözés lehetőségeiről (Bukarest, 1946,-.május 16.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő összefoglaló jelentése az erdélyi magyarság helyzetének alakulásáról márciusa óta (Bukarest, május 21.)

5 Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése az Erdélyben történt magyarellenes zavargásokról (Bukarest, június 2.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Márton Aron_ gyulafehérvári r. kat. püspök csíksomlyói beszédéről (Bukarest, június 16.) Nékám Sándor magyar politikai képviselő jelentése Lucre^iu Pátrá canu igazságügyminiszter kolozsvári beszédéről és annak romániai visszhangjáról (Bukarest, június 22.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az MNSZ nemzetiségi statútumtervezetéről (Bukarest, június 28.) Memorandum a Romániában élő magyarok állampolgárságának tárgyában (Budapest, július 9.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az MNSZ székelyudvarhelyi kongresszusáról (Bukarest, júüus 16.) Demeter Bélának, a magyar békedelegáció szakértőjének feljegyzése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Marton Ernővel, az Erdélyi Cionista Mozgalom vezetőjével folytatott beszélgetéséről (Párizs, augusztus 23.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a kisebbségekre vonatkozó újabb romániai jogszabályokról (Bukarest, szeptember 22.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az erdélyi magyar választási egységlista létrehozásának kísérletéről (Bukarest, október 11.) A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság feljegyzése Gyöngyösi János külügyminiszternek a pusztinai (Moldva) csángók széttelepítése tárgyában (Budapest, október 14.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület helyzetéről (Bukarest, október 26.) A romániai SZEB vezetője, Iván Z. Szuszajkov tábornok átirata Groza miniszterelnökhöz a magyar vagyonok CASBI-zárlat alóli felszabadítása tárgyában (Bukarest, november 3.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a román belpolitika alakulásáról a parlamenti választások után (Bukarest, november 27.) Nékám Sándor bukaresti magyar politikai képviselő jelentései a Petru Groza miniszterelnöknél tett látogatásairól (Bukarest, november 21, november 28.) A Külügyminisztérium Politikai Osztályának utasítása Gyöngyössy István követségi tanácsosnak a CASBI-ügyben kezdeményezendő magyar-román tárgyalásokkal kapcsolatban (Bukarest, december 7.) 281

6 57. Iklódi (Hirsch) Dezső összefoglaló tanulmánya a magyar kisebbség gazdasági és oktatási intézményrendszeréről (Budapest, 1947 február?) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a nagybányai' Phőnix" vegyipari vállalat helyzetéről (Bukarest, február 28.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a lészpedi (Moldva) csángók nyelvi jogaiért folytatott harcukról (Bukarest, március 21.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a magyar szövetkezetek helyzetével kapcsolatos fejleményekről (Bukarest, március 21.) Fáy-Halász Gedeon bukaresti követségi titkár jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a nagyváradi Dreher-Haggenmacher sörgyár esetéről (Bukarest, április hó 10.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a Székelyföldi Villamosművek Rt. helyzetéről, valamint a Székelyföld villamosításának lehetőségéről (Bukarest, április 15.) A CASBI igazgatás alatt álló magyar javak zár alól való feloldásának módozatairól és az ezzel kapcsolatos egyéb kérdésekről készült magyar-román jegyzőkönyv (Bukarest, április 15.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszternek a magyar szövetkezetek helyzetével kapcsolatos újabb fejleményekről (Bukarest, június Iklódi (Hirsch) Dezső bukaresti követségi tanácsos jelentései Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszternek a Petru Groza miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről (Bukarest július 7.) A Külügyminisztérium Politikai Osztályának feljegyzése Dinnyés Lajos miniszterelnöknek a romániai magyar vagyonokkal kapcsolatos problémákról (Budapest, július 8.) Iklódi (Hirsch) Dezső bukaresti követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszternek a CASBI-ügyben Petru Groza miniszterelnöknél és Constantin Zánescu külügyi vezértitkárnál tett látogatásáról (Bukarest, július 13.) Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszter számára a magyar állam és a MAORT vagyonának elkobzásáról, mellékelvén a Petrometán vezetőségének az MNSZ parlamenti csoportjához írott levelét (Bukarest, július 16.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbzott külügyminiszternek az Avram Bunaciu belügyi vezértitkárnál, az erdélyi hadifoglyok, valamint a kétes állampolgárok kérdésének tisztázása ügyében folytatott megbeszéléséről (Bukarest, augusztus 6.)

7 Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a magyar kisebbség belső harcainak időleges elcsitulásáról (Bukarest, augusztus 8.) A Magyar Távirati Iroda jelentése a moldvai csángók ellen folyó kíméletlen terrorról (Bukarest, augusztus 13.) Takácsy Miklósnak, a Külügyminisztérium Politikai Osztálya segédtitkárának átirata Gyöngyössy István követségi tanácsoshoz a romániai magyar iparvállalatok nehézségeiről (Budapest, augusztus 21.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos feljegyzése a román-magyar közeledés gyakorlati megvalósulásának nehézségeiről (Bukarest, augusztus 27.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése az Emil Bodnára -sal, a minisztertanács államtitkárával a román-magyar közeledés jövőjéről folytatott beszélgetéséről (Bukarest, augusztus 29.) Medgyesy Bélának a bukaresti magyar kereskedelmi kirendeltség vezetőjének levele az MNSZ vezetőségéhez a ROMACOM Rt. tárgyában (Bukarest, 1947.szeptember 3.) Gyallay-Pap Domokos bukaresti követségi titkár jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a Camil Suciu nemzetiségügyi vezértitkárral folytatott beszélgetéséről (Bukarest, szeptember 27.) Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése a magyar középfokú oktatás átszervezéséről (Bukarest, 1947 október 10.) A Külügyminisztérium Politikai Osztályának összefoglalója a CASBI-tárgyalások megkezdése előtt a kérdés addigi alakulásáról (Budapest, 1947 október?) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az MNSZ temesvári kongresszusát megelőző politikai küzdelmekről (Bukarest, október 28.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése a függőben lévő kérdésekről Petru Groza miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről (Bukarest, november 1.) Gyöngyössy István bukaresti követségi bukaresti tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az Octav Livezeanu tájékoztatásügyi miniszterrel a megkötendő magyar-román kulturális egyezményről folytatott tárgyalásáról (Bukarest, november 5.) Külügyminisztérium Politikai Osztályának emlékeztetője a magyar kormánydelegáció romániai útjával kapcsolatban (Budapest, november 7.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek ayízumügyekkel kapcsolatban Avram Bunaciu belügyminisztériumi vezértitkárral folytatott megbeszéléséről (Bukarest, november 14.) 381

8 84. Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos újabb jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az MNSZ temesvári kongresszusát megelőző politikai küzdelmekről (Bukarest, november 14.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az Octav Livezeanu tájékoztatásügyi miniszterrel folytatott újabb tárgyalásáról (Bukarest, november 14.) Gyöngyössy István bukaresti követségi tanácsos rejtjeltávirata a barátsági és kulturális egyezménnyel kapcsolatos magyar és román véleménykülönbségekről (Bukarest, november 18.) A magyar kormányküldöttség bukaresti látogatása alkalmával a még megoldandó kérdésekről aláírt jegyzőkönyv (Bukarest, november 25.) Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Román Királyság között a kulturális együttműködésről (Bukarest, november 25.) II. RÉSZ 1. Demeter Béla erdélyi újságíró hozzászólása a békeelőkészítő elgondolásokhoz (Budapest, augusztus 1.) Makkai László történész javaslata az erdélyi kérdés megoldására (Budapest, augusztus 23.) A Békeelőkészítő Osztály számára készített erdélyi autonómia tervezetek (Budapest, augusztus 31.) (I.) Tóth Zoltán történész tervezete a Partiumra vonatkozó magyar i- gények jogosultságával kapcsolatban (Budapest, szeptember 14.) Gyallay-Pap Domokos minisztériumi fogalmazó javaslata Révay Istvánnak, az Államtudományi Intézet igazgatójának, egy esetleges erdélyi népszavazással kapcsolatos munkálatokról (Budapest, október 5.) Jakabffy Imrének, az Államtudományi Intézet munkatársának magyar-román határterve (Budapest, április 3.) Feljegyzés a partiumos" területrendezés egy újabb változatáról, az ún. éjjeli vonalról" (Budapest, április 8.) Területi igényeink előterjesztése a béketárgyalásokon. (Memorandumtervezet, Gyöngyösi János külügyminiszter szövegtervezete, Jakabffy Imre tanulmánya és Aide-Memoire) (Budapest, 1946 április ) Az önálló erdélyi állam, mint az erdélyi kérdés egyik megoldási módja (Budapest, május 5.) Szekfű Gyula moszkvai követ jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a romániai magyar kisebbség sérelmei megismertetésének nehézségeiről (Budapest, május 28.) Jakabffy Imrének, az Államtudományi Intézet munkatársának magyar-román területi megoldástervezete (Budapest, június 18.) A székely autonómia tárgyalási tervezete (Budapest, július 15.)

9 Gyöngyösi János külügyminiszternek Vjacseszlav Molotov külügyminiszterhez intézett magánlevél tervezete (Budapest, szeptember 28.?) A magyar békedelegáció jelentése a román területi és politikai viszonylatban kifejtett működéséről (Budapest, október 22.) Table of Contents 485 Mellékletek Térképmelléklet Képmelléklet

10 TABLE OF CONTENTS FOREWORD 5 INTRODUCTION ' 7 The Soviet Union and Transylvania 8 The Northern-Transylvanian Republic" 10 The Groza Government and Hungary 12 The Great Powers and the Transylvanian Question 15 A Strange Optimism" 18 In Control of Transylvania 21 Rearguard Fights 24 PARTI 1. Daily report by István Tarnay, Secretary at the Hungárián Embassy, on the political situation in Románia (Debrecen, 5 March 1945) László Réczei's, Ministerial Counsellor, letter to János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, and notes on his negotiations in Bucharest (Budapest, 4 May 1945) Letter by Lajos Csiha, a citizen of Budapest, to István Vásáry, Minister of Fináncé, on the seizure of Hungárián property in Northern- Transylvania (Debrecen, 3 April 1945) Note by Zoltán Keresztes, Assistant Secretary, for the Ministry of Foreign Affairs on the attempts made by the Románián authorities to prevent the return to Románia of Transylvanian Hungarians who had previously escaped (Budapest, 29 June 1945) Anonymous report on the situation in Kolozsvár in June 1945 (Budapest r -13 July 1945) Note by the Department for Peace Preparations on Romania's preparations for the peace treaty (Budapest, 30 July 1945) Note by Béla Demeter [?], Transylvanian journalist, on the Transylvanian situation in the summer of 1945 (Budapest, 8 August 1945) Note by Dezső Hirsch, former economic commissioner to Bucharest, for the Ministry of Foreign Affairs on the question of Hungárián industrial companies in Románia (Budapest, 21 August 1945) Note by Béla Demeter [?], Transylvanian journalist, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the situation between Románia and Hungary (Budapest, 29 August 1945) Anonymous report on the situation of various groups of Hungarians in Transylvania and their viewpoint as to the forthcoming peace treaty (Budapest, 12 September 1945) 60

11 Note by Béla Demeter, Transylvanian journalist, on the acquisition of matériái dealing with the situation of the Hungárián minority in Transylvania, and the conflicts inside the Hungárián Popular Association (Budapest, 20 September 1945) Note by Béla Demeter, Transylvanian journalist, on the expulsion of Hungarians in Northern-Transylvania from the cities and from Transylvania in generál (Budapest, 3 October 1945) Note by Béla Demeter, Transylvanian journalist, on the Transylvanian situation in the autumn of 1945 (Budapest, 9 October 1945) Note by Domokos Gyallay-Pap for István Kertész on the viewpoints held by the Department for Peace Preparations in connection with the negotiations to be conducted by the Hungárián delegation in Bucharest (Budapest 11 October 1945) Note on the visit of the political mission led by Sándor Nékám to Prime Minister Groza (Bucharest; 1 November 1945) Reports by István Gyöngyössy, Counsellor at the Ministry, from Kolozsvár and Bucharest regarding his talks with prominent Hungarians living in Románia (Kolozsvár - Bucharest, December 1945) Summary by the Department for Peace Preparations on the situation of Hungarians in Transylvania (Budapest, 21 December 1945) Study by Béla Demeter journalist on the situation of Hungarians in Transylvania after 23 August 1944 (Budapest, January-February [?] 1946) Note by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on Románián peace preparations and Románián popular opinion (Budapest, 4 January 1946) Report by Dezső Hirsch, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the Románián internál situation as a result of the Moscow resolution (Bucharest, 10 January 1946) Summary report by the Department for Peace Preparations on the internál political situation in Románia and the situation of the Hungárián minority as of December 1945 (12 January 1946) Report and comments by an unknown Hungárián Social Democrat regarding the question of Partium (Budapest, 15 January 1946) Report by Dezső Hirsch, Counsellor at the Bucharest Embassy, on his talks with Prime Minister Petru Groza regarding the state of affairs of the Transylvanian Bank (Budapest, 24 January 1946) Report by Zoltán Keresztes, Secretary at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the forthcoming generál assembly of EMGE (Bucharest, 28 January 1946) Report by Zoltán Keresztes, Secretary at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on Románián peace preparations (Bucharest, 4 February 1946) 131

12 26. Study prepared by the Department for Peace Preparations on Romanian domestic and foreign policies, and the situation of the Hungárián minority (Budapest, 1 March 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the proposal made by the Hungárián Social Democrats regarding a joint electoral list (Bucharest, 10 March 1946) Note by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, regarding his conversation with Mózes Balta, former Románián Press Attaché in Budapest (Bucharest, 16 March 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with Hillel Kohn, one of the leaders of the Transylvanian Jewry (Bucharest, 17 March 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on his visit to Prime Minister Petru Groza (Bucharest, 18 March 1946) Daily report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the changes in domestic political life in Románia and Hungarian-Romanian boundary questions (Bucharest, 4 April 1946) Note by Béla Demeter, expert to the President of the Republic, on the stance maintained by certain representatives of Hungarians in Transylvania regarding the peace talks (Bucharest, 8 April 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on trials held in the Románián People's Courts (Bucharest, 14 April 1946) ) Reports by Pál Sebestyén, extraordinary envoy, on his talks with Gheorghe Tátárescu, Minister for Foreign Affairs, and Petru Groza,-Prime Minister, regarding the Hungarian-Romanian boundary question (Bucharest, 30 April 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on issues relating to Hungarians included in the Romanian matériái prepared for the peace talks (Bucharest, 4 May 1946) ' Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on statements made by certain representatives of Hungarians living in Transylvania prior to the conclusion of the peace talks (Bucharest, 5 May 1946) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the unrest perceived along the Western frontier of Románia (Bucharest, 7 May 1946)

13 Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with László Bányai, one of the leaders of Hungárián Popular Association (Bucharest, 7 May 1946) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the decision of the Council of Foreign Ministers at Paris regarding the Hungarian-Romanian bordér and its reception in Románia (Bucharest, 12 May 1946) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy: interest shown by the Csángós (Hungarians) in Moldávia in the Possibilities of Resettlement in Hungary (Bucharest, 16 May 1946) Summary report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on the situation of Hungarians living in Transylvania since March 1946 (Bucharest, 21 May 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on anti-hungarian disturbances that took place in Transylvania (Bucharest, 2 June 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on the speech made by Áron Márton, Román Catholic bishop of Gyulafehérvár, at Csíksomlyó (Bucharest, 16 June 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on the speech made by Lucre^iu Pátrá canu, Minister of Justice, at Kolozsvár and its reverberations in Románia (Bucharest, 22 June 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the draft statute on ethnic minorities prepared by the Hungárián Popular Association (Bucharest, 28 June 1946) Memorandum on the citizenship of Hungarians living in Románia (Budapest-Paris, 9 July 1946-September 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the congress of the Hungárián Popular Association at Székelyudvarhely (Bucharest, 16 July 1946) Note by Béla Demeter, expert on the Hungárián Peace Delegation, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with Ernő Marton, leader of the Zionist Movement in Transylvania (Paris, 23 August 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the new Románián rules of law applicable to ethnic minorities (Bucharest, 22 September-1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the attempts aimed at presenting a joint electoral list for Transylvanian Hungarians (Bucharest, 11 October 1946) 257

14 51. Note by the Hungárián Government Commission for Resettlement for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on spreading the Csángós (Hungarians) of Pusztina (Moldova) (Budapest, 14 October 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on the situation of the Transylvanian Museum Association (Bucharest, 26 October 1946) Written communication by the Chairman of the Románián ACC, General Iván Z. Susaykov, to Prime Minister Groza on the clearance of Hungárián property under CASBI sequestration (Bucharest, 3 November 1946) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on Romanian domestic politics subsequent to the parliamentary elections (Bucharest, 27 November 1946) Report by Sándor Nékám, Hungárián Political Representative in Bucharest, on his visits to Prime Minister Petru Groza (Bucharest, 21 and 28 November 1946) Directive issued by the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs to István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, regarding talks between Románia and Hungary to be i- nitiated in connection with the CASBI case (Budapest, 7 December 1946) Study prepared by Dezső Iklódi (Hirsch) [?] Counsellor at the Bucharest Embassy on the economic and educational systems of the Hungárián minority (Bucharest, February 1947 [?]) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the "Phőnix" chemical company at Nagybánya (Bucharest, 28 February 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the Csángós' struggle for their right to use their language at Lészped (Moldova) (Bucharest 21 March 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on developments regarding the situation of Hungárián cooperatives (Bucharest, 21 March 1947) Report by Gedeon Fáy-Halász, Secretary at the Bucharest Embassy, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, on the case of the Dreher-Haggenmacher Brewery at Nagyvárad (Bucharest, 10 April 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the situation of the Seklerland Electricity Works Co. Ltd., and the possibilities for electrification of the Seklerland (Bucharest, 15 April 1947) Hungarian-Romanian Minute on the methods of clearing Hungárián property under CASBI management and related matters (Bucharest, 15 April 1947)

15 Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on recent developments regarding the situation of Hungárián co-operatives (Bucharest, 16 June 1947) Report by Dezső Iklódi (Hirsch), Counsellor at the Bucharest Embassy, to Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on his conversations with Prime Minister Petru Groza (Bucharest, 7 July 1947 ) Note by the Political Department at the Ministry of Foreign Affairs for Prime Minister Lajos Dinnyés on problems in connection with Hungárián property in Románia (Budapest, 8 July 1947) Report by Dezső Iklódi (Hirsch), Counsellor at the Bucharest Embassy, to Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on his visits to Prime Minister Petru Groza and Constantin Zánescu, Secretary General at the Ministry of Foreign Affairs, respectively in connection with the CASBI case (Bucharest, 13 July 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on the confiscation of property belonging to the Hungárián state and MAORT (Bucharest, 16 July 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Ernő Mihályfi, Acting Minister for Foreign Affairs, on his visit to Avram Bunaciu, Secretary General at the Ministry of the Interior (Bucharest, 6 August 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the temporary subsidence of the internál struggle of the Hungárián minority (Bucharest, 8 August 1947) Report by the Hungárián News Agency on the ruthless terror employed against the Csángós (Hungarians) in Moldova (Bucharest, 13 August 1947) Written communication by Miklós Takácsy, Assistant Clerk at the Political Department at the Ministry of Foreign Affairs, to István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the hardships encountered by Hungárián industrial companies in Románia (Budapest, 21 August 1947) Note by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on the difficulties of rapprochement between Románia and Hungary (Bucharest, 27 August 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on his conversation with Emil Bodnára, under-secretary of State of the Ministerial Council, regarding the future of rapprochement between Románia and Hungary (Bucharest, 29 August 1947) Letter written by Béla Medgyesy, Head of the Economic Section at the Hungárián Embassy in Bucharest, to the leadership of Hungárián Popular Association regarding ROMACOM Co.Ltd. (Bucharest, 3 September 1947) 367

16 76. Report by Domokos Gyallay-Pap, Secretary at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with Camil Suciu, under secretary of state of Ethnic Minorities (Bucharest, 27 September 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at tne Bucharest Embassy, on the reorganisation of Hungárián secondary education in Románia (Bucharest, 10 October 1947) Summary by the Political Department at the Ministry of Foreign Affairs on the CASBI case (Budapest, October 1947 [?]) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on political struggles prior to the Temesvár Congress of Hungárián Popular Association (Bucharest, 28 October 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, on his conversation with Prime Minister Petru Groza regarding pending matters (Bucharest, 1 November 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on his talks in connection with the Hungarian-Romanian cultural agreement to be signed with Octav Livezeanu, Minister of Information (Bucharest, 5 November 1947) Memorandum by the Political Department at the Ministry of Foreign Affairs in connection with the visit of the Hungárián Government Delegation to Románia (Budapest, 7 November 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on his conversation with Avram Bunaciu, under secretary of state at the Ministry of the Interior, regarding visa matters (Bucharest, 14 November 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on political struggles prior to the Temesvár Congress of Hungárián Popular Association (Bucharest, 14 November 1947) Report by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, for Erik Molnár, Minister for Foreign Affairs, on his recent talk with Octav Livezeanu, Minister of Information (Bucharest, 14 November 1947) Cipher telegram by István Gyöngyössy, Counsellor at the Bucharest Embassy, the friendship and cultural agreement (Bucharest, 18 November 1947) Minute on questions still outstanding at the time of the visit of the Hungárián Government Delegation to Bucharest (Bucharest, 25 November 1947) Agreement Made Between the Hungárián Republic and the Románián Kingdom on Cultural Co-operation (Bucharest, 25 November 1947)

17 Part II 1. Comments by Béla Demeter, Transylvanian journalist, on peace preparation plans (Budapest, 1 August 1945) Proposal by László Makkai, Hungárián histórián, regarding the solution of the Transylvanian question (Budapest, 23 August 1945) Draffcs on Transylvanian autonomy prepared for the Department for Peace Preparations (Budapest, 31 August 1945) Draft prepared by (I.) Zoltán Tóth on the rightful Hungárián claims to the Partium (Budapest, 14 September 1945) Proposal by Domokos Gyallay-Pap, junior clerk, for István Révay, Director of the Institute of Political Science, on a possible referendum in Transylvania (Budapest, 5 October 1945) Draft prepared by Imre Jakabffy of the Institute of Political Science regarding the Hungarian-Romanian frontier (Budapest, 3 April 1946) Note on a new version of the "Partium" area settlement the so-called "night line" (Budapest, 8 April 1946) Proposition of Our Territorial Claims (draft memorandum prepared by János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, study by Imre Jakabffy, and Aide-Memoire) (Budapest, April 1946) The independent Transylvanian state as one of the solutions of the Transylvanian question (Budapest, 5 May 1946) Report by Gyula Szekfű, Hungárián Ambassador to Moscow, for János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs on the difficulties in disseminating the grievances suffered by the Hungárián minority in Transylvania (Budapest, 28 May 1946) Draft by Imre Jakabffy of the Institute of Political Science on the Hungarian-Romanian territorial settlement (Budapest, 18 June 1946) Draft on the Autonomy of Seklers (Budapest, 15 July 1946) Draft of a priváté letter to be sent by János Gyöngyösi, Minister for Foreign Affairs, to Vyacheslav Molotov, Minister for Foreign Affairs (Budapest, September ) Report by the Hungárián Peace Delegation on Románián activities regarding territorial and political matters (Budapest, October ) 460 TABLE OF CONTENTS IN HUNGÁRIÁN 485 ANNEXES: Maps Photos 492

VASFÜGGÖNY KELETEN. Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955)

VASFÜGGÖNY KELETEN. Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955) VASFÜGGÖNY KELETEN Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955) Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: FÜLÖP MIHÁLY VINCZE GÁBOR Debrecen, 2007 TARTALOM

Részletesebben

9. Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a romániai államosításokról. Bukarest, június

9. Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a romániai államosításokról. Bukarest, június TARTALOM ELŐSZÓ... 5 BEVEZETŐ... 7 1. A sztálini divide et impera... 12 2. A királyságtól a népi demokráciáig... 19 2. 1. Magyar vagyon a román állam kezén... 22 2. 2. A magyar tanügyi autonómia felszámolása...

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860-1989) Szerkesztette VINCZE GÁBOR Teleki László Alapítvány Budapest

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII.

TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII. TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989 A válogatást összeállította, sajtó alá rendezte a bevezetőt és a

Részletesebben

Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország. Program. Budapest. 2009. október 13.

Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország. Program. Budapest. 2009. október 13. Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország High Level Meeting Hungary Program Programme Budapest Hotel Sofitel, Budapest, Lánchíd (Chain Bridge) H-1051 Budapest,

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data A turizmus forgalma a határátkelőkön / Passanger traffic data of frontier relations 1. tábla / Table 1. Külföldi látogató (ezer fő) / arrivals azonos időszakához képest (%)/Change over the same period

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Papp Zsófia Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Osztály: Politikai Viselkedés Osztály Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: papp.zsofia@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 224-6700 / 211 Épület: PTI (Emelet,

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

(Bécs, 2004. december 13-14.)

(Bécs, 2004. december 13-14.) 3 TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI DUNA-VÉDELMI BIZOTTSÁG (ICPDR) LÉTREHOZÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTOTT 7. RENDES ÉRTEKEZLETÉRŐL ÉS MINISZTERI ÜLÉSÉRŐL 1 (A) A rendezvény tárgysorozata Sunday, 12 December

Részletesebben

Descendants of György Fekete 17 September 2011

Descendants of György Fekete 17 September 2011 1-György FEKETE about 1650 after 1695.. 2-János FEKETE November 1674 4 March 1758.... 3-György FEKETE 1715 18 September 1799.... +Erzsébet JÓH about 1730 before 1799.... 3-Péter FEKETE about 1717 22 July

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Jobb látási viszonyok A vásárlók számára könnyebb megtalálni a különböző termékeket természetes fénnyel megvilágított helyiségben

Jobb látási viszonyok A vásárlók számára könnyebb megtalálni a különböző termékeket természetes fénnyel megvilágított helyiségben Üzleti előnyök A minnesota-i Design Services Group szerint egy átlagos kereskedő kb. 300 000 dollárt költ világításra, amely a teljes fenntartási kiadások 10%-a (néhány éve ez még 8% volt). Adatok támasztják

Részletesebben

Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok

Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok ENSZ dokumentumok Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok 1. Az Egyesült Nemzetek Alapítóokmánya (The Charter of the United Nations) (1945). 1, 55, 56. 73-74. cikk 2. Az Emberi Jogok Egyetemes

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1

Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1 Kalman-féle rendszer definíció 2006.09.09. 1 Kálmán Rudolf Rudolf Emil Kalman was born in Budapest, Hungary, on May 19, 1930. He received the bachelor's degree (S.B.) and the master's degree (S.M.) in

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

VINCZE GÁBOR MAGYAR VAGYON ROMÁN KÉZEN

VINCZE GÁBOR MAGYAR VAGYON ROMÁN KÉZEN VINCZE GÁBOR MAGYAR VAGYON ROMÁN KÉZEN 1 2 VINCZE GÁBOR MAGYAR VAGYON ROMÁN KÉZEN Dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetérõl és a magyar román vagyonjogi

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

A javaslatról általában

A javaslatról általában A TASZ VÉLEMÉNYE A 2013. ÉVI... TÖRVÉNY A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ T/11200. TÖRVÉNYJAVASLAT 2. -ÁRÓL 2013. május 18-án dr. Cser-Palkovics András, Gulyás

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV. Összeállította a. Külügyminisztérium

MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV. Összeállította a. Külügyminisztérium MAGYAR KÜLPOLITIKAI ÉVKÖNYV 2007 Összeállította a Külügyminisztérium Szerkesztette: KüM Dokumentációs Főosztálya Könyvtár Torda Endréné ISSN 0541 9220 (13115) 2 TARTALOMJEGYZÉK I.A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

NEMZETKÖZI TŰZVÉDELMI KONFERENCIÁRA INTERNATIONAL FIRE PROTECTION CONFERENCE

NEMZETKÖZI TŰZVÉDELMI KONFERENCIÁRA INTERNATIONAL FIRE PROTECTION CONFERENCE National Directorate General for Disaster Management Hungarian Fire Protection Association ECEUFIRE East-Central European Fire Protection Corporation M E G H Í V Ó 2012. május 31 - június 1. között tartandó

Részletesebben

STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN Dr. Gál András Levente Jó Állam Fejlesztési Koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos 2012. február 3. Brüsszel A prezentáció

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉ- KENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI - 2002.3-184. Eseménynaptár.3. Magas szintű látogatások (csoportosítás funkciók

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINEK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉ- KENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI - 2001..1-198.

T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINEK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉ- KENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI - 2001..1-198. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINEK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉ- KENYSÉGÉNEK ESEMÉNYEI - 2001..1-198. Eseménynaptár.3 Magas szintű látogatások (csoportosítás funkciók

Részletesebben

Publication Date Title URL

Publication Date Title URL Publication Date Title URL Feb Egy másik néni hasából Roma gyerekek örökbefogadóknál http://www.marieclaire.hu/itthon/egy_masik_neni_hasabol/5621/ 3 Feb İlkokulumda swastikalar http://www.taraf.com.tr/makale/4277.htm#

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Jubileumi elnöki köszöntô - Együtt mûködünk 5 éve! Presidential Jubilee greetings Making a Difference Together... for 5 years!

Jubileumi elnöki köszöntô - Együtt mûködünk 5 éve! Presidential Jubilee greetings Making a Difference Together... for 5 years! Jubileumi elnöki köszöntô - Együtt mûködünk 5 éve! Jubileumi évfordulóhoz érkezett a HBLF Nôi Vezetôi Fóruma. 2010. március 22.-én ötödik évfordulóját ünnepeljük megalakulásunknak. Nagyon köszönöm a Fórum

Részletesebben

Monthly statistics. May 2004

Monthly statistics. May 2004 Monthly statistics May 2004 MONTHLY STATISTICS OF THE BUDAPEST STOCK EXCHANGE MAY 2004 Official cash market summary Securities Average daily Market Change MoM breakdown turnover capitalisation EUR Mio

Részletesebben

Program-tervezet Programme Schedule

Program-tervezet Programme Schedule Program-tervezet Programme Schedule 2012.05.31. (csütörtök / Thursday) 09.00-10.30 10.30-10.35 10.35-10.50 10.50-11.20 11.20 12.20 12.20-12.40 Érkezés, regisztráció, szobafoglalás Arrival, registration,

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA"

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA" Bevezető megjegyzések Az Európai Közösségek Bírósága

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN 8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 28. 1. Az Arab Liga Vázlat 2. Az Iszlám Konferencia Szervezete

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és a Zöld Közlekedés. Erdélyi Zoltán Ügyvezető igazgató-helyettes

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és a Zöld Közlekedés. Erdélyi Zoltán Ügyvezető igazgató-helyettes Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és a Zöld Közlekedés Erdélyi Zoltán Ügyvezető igazgató-helyettes. Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi

Részletesebben

Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére

Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére Budapest, 2002. július 1. /2002 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1015 Budapest Donáti u. 35/45. Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére Tisztelt Alkotmánybíróság!

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

Évi munkaterv - Naptár, Yearly Scheduled Activities. We reserve the right to make changes as needed. Hungarian Reformed Church

Évi munkaterv - Naptár, Yearly Scheduled Activities. We reserve the right to make changes as needed. Hungarian Reformed Church Évi munkaterv - Naptár, Yearly Scheduled Activities We reserve the right to make changes as needed. SUNDAY SERVICES AT AM Office hours Tue and Thursday AM to 1 PM Mailing address: P.O.Box Phoenix Az. 01-

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. Közlemények

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. Közlemények This page can only be read in Magyar. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok Közlemények 2014.02.11 KÖZLEMÉNY Az Alt Cash Kft. honlapján közzétett információkra

Részletesebben

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes ENELFA PROJEKT (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért ELŐZMÉNYEK Igények felismerése más képzések

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI

VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI CÉLORSZÁGA BALOGH TIBOR 1. MAGYARORSZÁG ÉS VIETNAM KAPCSOLATAI Magyarország és Vietnam földrajzi értelemben távol fekszik egymástól, azonban a társadalmi

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Industrial producer prices, January 2015

Industrial producer prices, January 2015 Release date: 27 February 2015 Next release: 27 February 2015. Unemployment, November 2014 January 2015 Number 32 Industrial prices, January 2015 Industrial prices decreased by 1.0% In January 2015, industrial

Részletesebben

Okleveles építômérnök, CSc, fôiskolai tanár, Széchenyi István Egyetem, Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék, Gyôr, e-mail: horvat@sze.

Okleveles építômérnök, CSc, fôiskolai tanár, Széchenyi István Egyetem, Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék, Gyôr, e-mail: horvat@sze. MAGISTRALE EURÓPÁNAK DR. HORVÁT FERENC 1 FISCHER SZABOLCS 2 1. bevezetés, Elôzmények A 20. század utolsó évtizedeiben, valamint a 21. század elején a vasúti közlekedés egyre nehezebb helyzetbe került.

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 7 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pannon Egyetem Veszprém University of Pannonia Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben Előadók: dr. Gurbai Sándor dr. Fliegauf Gergely dr. Rostás Rita dr. Sárközy István dr. Zeller

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony!

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! AGYAR riözt4r SASÁG ELNÖK E lrc_t1l* á Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés BUDAPEST 2009 JA 0 2 IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! Az Alkotmány 48. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

organisation of conferences leadership (community service / hobby: chess club) experience in research in archives (PhD)

organisation of conferences leadership (community service / hobby: chess club) experience in research in archives (PhD) PERSONAL INFORMATION Mark Zahonyi-Abel 4 Aporhaza Street, Budapest 1152 Hungary (36) 520-400/2254 +36 30 6098931 zahonyi.abel.mark@gmail.com Sex Male Date of birth 02/08/1985 Nationality Hungarian POSITION

Részletesebben

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig A Magyar Köztársaság külügyminiszterei 1848. IV. 7- től napjainkig Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) (1848. IV. 7.-1848. IX. 9.) Pulszky Ferenc államtitkár, a király

Részletesebben

MEMORANDUM MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK. 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG K Kft. 2. Autóker Logisztikai Kft.

MEMORANDUM MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK. 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG K Kft. 2. Autóker Logisztikai Kft. MEMORANDUM To: MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG K Kft. 2. Autóker Logisztikai Kft. 3. BEIERSDORF Vegyészeti Termelő és Forgalmazó KFT. 4. Bunge Növényolaj-ipari ZRt.

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

Color profile: Disabled Composite Default screen

Color profile: Disabled Composite Default screen 25 October 2000 16:25:56 E B D C C DD E E g e P 112 D 0 e B A B B A e D B26 B B 25 October 2000 16:25:57 25 October 2000 16:25:57 25 October 2000 16:25:58 25 October 2000 16:25:59 K H K 25 October 2000

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

LEVÉLTÁRI FORRÁSOK Amerikai források Mindszenty bíboros követségi tartózkodására 1956. november 4. 1971. szeptember 28.

LEVÉLTÁRI FORRÁSOK Amerikai források Mindszenty bíboros követségi tartózkodására 1956. november 4. 1971. szeptember 28. LEVÉLTÁRI FORRÁSOK Amerikai források Mindszenty bíboros követségi tartózkodására 1956. november 4. 1971. szeptember 28. A Mindszenty bíboros követségi tartózkodását dokumentáló amerikai források kutathatók,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben