Hogyan keressünk állást? / How to find a job

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan keressünk állást? / How to find a job"

Átírás

1 Hogyan keressünk állást? / How to find a job

2 A kiadvány az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága támogatásával készült The publication of this book was facilitated by the help of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Lektorálta: Kováts András Hogyan keressünk állást? / How to find a job Összeállította Kalmár Elvira / Compiled by Elvira Kalmár Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, 2001 Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Menedék Hungarian Association for Migrants Budapest, 2001

3 TARTALOM Tartalom Előszó 6 Állást keresek! 10 Contents Foreword 7 I want a job! 11 TARTALOM CONTENTS Milyen állást keressek? 12 What kind of job do I want 13 Hogyan mutassam be magam? 18 How to introduce myself 19 Az önéletrajz 26 The Curriculum Vitae 27 Hol keressek munkát? 36 Where to look for a job 37 Kapcsolatépítés 38 Networking 39 A szaknévsor használata 40 Using Yellow Pages 41 Hirdetések 42 Advertisements 43 Hogyan vegyem fel a kapcsolatot a munkáltatókkal? 46 How to contact employers 47 Írásban (kísérőlevél, motivációs levél) levélben, faxon, en 46 In writing (covering letter, letter of application) - in a letter, fax or 47 Kapcsolatfelvétel telefonon 50 Contacts made by phone 51 A személyes találkozás 52 An appointment 53 A felvételi beszélgetés 54 The employment interview 55 Jelentkezési lapok 60 Application forms 61 A munkahely 70 The workplace 71 Hova fordulhatok? Fontosabb intézmények 76 Where I can get help? Some important institutions 77 Munkaügyi Központ 76 Labour Centres 77 Foglalkozási Információs Tanácsadó FIT 76 Employment Information Counsellors (FIT) 77 Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal BM BÁH 78 Office of Immigration and Nationality of the Ministry of the Interior BM BÁH 79 Autonómia Alapítvány 78 Autonomy Foundation 79 Menedék Migránsokat Segítő Egyesület 80 Menedék Hungarian Association for Migrants

4 ELŐSZÓ Előszó Kedves Olvasó! A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiadványát tartod a kezedben. Foreword To the Reader! What you are holding in your hand is a publication of Menedék Hungarian FOREWORD A munkafüzet célja, hogy gyakorlati feladatok segítségével és rövid útmuta- Association for Migrants. The association s purpose with it is to prepare you tással készítsen fel a magyarországi álláskeresésre. Hiánypótlóként jelenik with practical exercises and a short guide to seeking employment in Hungary. meg, mert tudomásunk szerint a magyar munkavállalók számára sem készült As no similar booklet has been made for Hungarian job-seekers either, this eddig hasonló kiadvány. A munkafüzetet magyar és angol nyelven párhuzamosan workbook is a real gap-filler. You can use it in English and Hungarian simulta- használhatod, és reméljük, ez segít a nyelvtudásod tökéletesítésében is. neously, which we hope will help you with your language studies, too. Egyesületünk a hozzánk fordulókat a rendszeres időközönként szervezett Another type of assistance given by our association with finding employment csoportos Álláskereső Klub révén is segíti az álláskeresésben. A munkafüzet comes in the form of regular sessions at its Job Finding Club. The booklet is elsősorban az álláskereső klubok számára összeállított segédanyag, de azt primarily meant to be used as a resource book in these clubs, but we are sure gondoljuk, hogy bárki egyedül is haszonnal forgathatja: információkat nyújt, that it can also be a useful aid to individual learners with all the information it és elősegíti az álláskeresés során fontos készségek fejlesztését. Természetesen supplies and the skills in finding a job that it helps to develop. This certainly a munkafüzet nem helyettesítheti az Álláskereső Klubon való részvételt, hiszen does not mean, however, that the workbook can be a full substitute for partic- nem pótolhatja annak teljes ismeretanyagát és a csoporttársak támogatását. ipation in the activities of the Job Finding Clubs. No book can provide all the A munkafüzet felépítésében a csoportos Álláskereső Klub foglalkozásainak knowledge or the support of one s peers that is available at the clubs. tematikáját követi, de nem tartalmazza annak összes elemét. A klubbon való In its structure the workbook follows the programme of the sessions organised részvétel nélkül is arra bátorítunk, szánj egy-egy napot az egyes fejezetekre, és by the Job Finding Clubs without containing all the items on the curriculum. végezd el az ajánlott feladatokat, gyakorlatokat. Ha segítségre szorulsz, fordulj If you choose not to join the club, it is still advisable to spend a day on covering bátran a Menedék Egyesület munkatársaihoz! each chapter by doing the recommended tasks and exercises in it. If you need A munkafüzet szemléletében kissé eltér a hagyományos álláskeresési tanács- help with this, do not hesitate to turn to the staff of Menedék Association. adásétól: a hirdetések böngészésére való buzdítás mellett felhívjuk a figyelmet In its approach the workbook differs somewhat from traditional employment a személyes kapcsolatok fontosságára, és arra bátorítunk, hogy olyan munkál- counselling in that in it we emphasise the importance of personal contacts and tatókkal is vedd fel a kapcsolatot, akik nem hirdettek álláslehetőséget. Az ötlet of approaching employers who have not advertised any openings as well as a Kanadai Munkaügyi és Bevándorlási Bizottságtól (Canada Employment and encouraging you to browse advertisements. The idea originates with the Immigration Commission) származik, akik szintén ebben támogatják az állás- Canadian Employment and Immigration Commission, who give similar support keresőket, nem kis sikerrel. to job-seekers with no little success. 6 7

5 ELŐSZÓ Magyarország átmeneti gazdasági helyzetéből adódóan a munkaerőpiacon egyaránt találkozhatsz helyi kisvállalkozásokkal, állami szervezetekkel és nagy multinacionális vállalatok egységeivel. Természetesen az álláskeresés módját az ő elvárásaik és értékrendjük is meghatározza. A multinacionális szervezetek Due to the transitory nature of Hungary s economy, you will find small local businesses, state-run organisations and large multinational companies alike. Needless to say, the methods to be used in job-hunting will largely depend on the expectations and values of these organisations. Multinational companies, FOREWORD esetében külön szervezeti egységek foglalkoznak a munkaerő-toborzással, for example, have their units specialising in labour recruitment and employ többlépcsős, pontosan kidolgozott kiválasztási rendszert alkalmaznak, és carefully devised, multi-tier systems of selection. The criteria for application a jelentkezésekkel kapcsolatos elvárásaik is sokkal bürokratikusabbak, mint used by such giant organisations are far more bureaucratic than those applied a kisvállalkozások esetében, ahol a személyes találkozás és a közvetlen felettes by smaller businesses, where personal appearance and impressing the immediate benyomása sokkal meghatározóbb. supervisor play a much more important part. Reméljük hasznos ötletekre lelsz a munkafüzetben, és hamarosan a munka- We hope you find many useful ideas in the workbook and that we can soon vállalók között köszönthetünk. welcome you to the community of employees. Sok sikert és jó munkát! Good luck and enjoy your work! 8 9

6 ÁLLÁST KERESEK! Állást keresek! Hogy minél előbb megtaláld a számodra megfelelő állást, a következőket tartsd szem előtt! A legfontosabb a szilárd elhatározás, hogy dolgozni szeretnél. Mielőtt nekifognál bármit keresni, fogalmazd meg, milyen foglalkozást I want a job! To find a suitable job you will have to keep the following in mind: A firm resolution to work is essential. Before starting to find anything you should make it clear for yourself what kind of job you are after. I WANT A JOB! keresel magadnak! When you know what it is you are looking for, you should make a mental list Ha már tudod, mit keresel, gondold végig azokat az ismereteidet, tapasztala- of your qualifications, work experience and skills that qualify you for work- taidat, készségeidet, amelyek alkalmassá tesznek rá, hogy az általad választott ing in the occupational field of your choice. területen dolgozz! Only through systematic and consistent search can you achieve quick success. Szisztematikus és kitartó keresés vezet gyorsan eredményhez. Let as many people as possible know about your job search and the kind of Minél több ember tudjon róla, hogy állást keresel, és azt is, hogy milyet. occupation you are looking for. Ne csak a hirdetésekre jelentkezz! Keresd fel azokat a munkáltatókat, akiknél Do not apply only for jobs advertised. Contact employers that you would szívesen dolgoznál! like to work for. Egy jól megfogalmazott és megszerkesztett önéletrajzra mindenképpen A well-written, properly constructed CV, or résumé, is vitally important. szükséged lesz. Always write a covering letter addressed to the specific company. Készíts mindig cégre szóló kísérőlevelet! Self-confidence is indispensable. Fő az önbizalom! Be prepared to present yourself by phone or in person as well as in writing. Készülj fel rá, hogy nemcsak írásban, de akár telefonon keresztül és személyesen is be kell mutatnod magad

7 MILYEN ÁLLÁST KERESSSEK? Milyen állást keressek? A sikeres álláskeresés egyik legfontosabb feltétele, hogy tudd, milyen állást keresel. Ha megvan a kitűzött cél, akkor a továbbiakban tudatosan és módszeresen törekedhetsz annak elérésére. Ha viszont kiderül, hogy az általad kitűzött cél nem reális, még mindig van rá lehetőséged, hogy egy újabbat tűzz ki magad elé, és annak érdekében munkálkodj. Így sokkal hamarabb állhatsz munkába, mintha szétforgácsolnád az energiádat minden álláslehetőség megpályázásával. Gondold végig az alábbi szempontok szerint, hogy te milyen munkakörben szeretnél, illetve tudnál dolgozni! A munkalap kitöltése segít ebben. What kind of job do I want The success of job searching greatly depends on a clear occupational goal. When you have a well-defined goal, you can go about achieving it in a consistent and systematic manner. And if your goal should turn out to be unrealistic, you can still set another one and start to work towards it. In such a way you can be employed much sooner than if you waste your energies by applying for every possible opening. Consider the points below to determine the type of job you would like to work in. WHAT KIND OF JOB DO I WANT My qualifications Képzettségem School certificates, diplomas and degrees: Iskolai végzettségeim: Other courses I attended: Tanfolyami végzetségeim: My work experience: Munkatapasztalataim My previous jobs: Eddigi munkaköreim: My skills Képességeim I have experience in Mi az, amiben tapasztalatom van? My duties in my previous job included Milyen feladataim voltak az előző munkahelyemen? 12 13

8 MILYEN ÁLLÁST KERESSEK? Személyes tulajdonságaim, jellemzőim Nyelvismeretem Mi az anyanyelvem? Milyen szinten beszélek magyarul? Milyen nyelveken beszélek még? Mi az, amitől más vagyok, mint a többiek, és amivel többet tudok hozzáadni a munkámhoz? Attributes, personal qualities The languages I speak What is my mother tongue? How well do I speak Hungarian? What other languages do I speak? What makes me different, what can I bring to my job? WHAT KIND OF JOB DO I WANT My values Why would I like to work? What sort of workplace would I like to work in? Értékrendem Miért szeretnék dolgozni? The most important thing to me about work is I would like to work with people who Milyen munkahelyen szeretnék dolgozni? Számomra a munkában a legfontosabb Olyan munkatársakkal szeretnék dolgozni, akik 14 15

9 MILYEN ÁLLÁST KERESSEK? Érdeklődési köröm Ami érdekel: Szabadidőmben szívesen Munkaerőpiac Mekkora a munkanélküliség azon a környéken, ahol munkát keresek? Melyek a legkeresettebb szakmák? My personal interests What I am interested in My free-time activities are The labour market What is the unemployment situation like in the region where I am looking for a job? What are the most sought-after qualifications? WHAT KIND OF JOB DO I WANT Nyílnak-e új üzemek? Melyek? Are there any new factories or businesses opened? Which? Az általam választott munkakör: My occupational goal is: Ehhez hasonló munkakörök: Similar jobs include: Fontold meg még egyszer, hogy az előbbi szempontok alapján valóban reális- Now that you have looked at all these issues, review your original decision. e az elhatározásod! Ha bizonytalan vagy benne, gondold át újból alaposan, Was it realistic? If you are not sure, think it over again; you may even want to esetleg beszéld meg a veled kapcsolatban lévő szociális munkással! discuss the matter with the social worker you are in touch with. Amennyiben úgy ítéled meg, hogy jól döntöttél, mostantól ezt a célt tartsd If you find that you made the right decision, you should keep it firmly in the szem előtt az álláskeresésed során! focus of your job hunt

10 HOGYAN MUTASSAM BE MAGAM? Hogyan mutassam be magam? Az álláskeresés során nem elég csak megtalálni a megfelelő munkahelyet, hanem be is kell bizonyítanod, hogy te vagy a megfelelő személy az adott munkakörre. Ahhoz, hogy ezt magabiztosan megtehesd, szedd össze magadról azokat az információkat, amelyek az általad keresett állás szempontjából fontosak lehetnek. Iskolai végzettségeim Mikor? Hol? Végzettség How to introduce myself When job hunting, it is not enough to find the right job; you will also have to prove that you are the right person to fill the position. To do that with confidence, you will need to collect all the information about yourself that may prove to be relevant to the desired employment. Education: Date Place (school) Qualification HOW TO INTRODUCE MYSELF Tanfolyami végzettségeim Training courses Mikor? Hol? Végzettség Date Place (school) Qualification Előző munkahelyeim Previous employment Mikor? Hol? Munkaköröm Feladataim Date Employer Position Duties 18 19

11 HOGYAN MUTASSAM BE MAGAM? Készségek Készíts listát arról, milyen feladataid voltak az eddigi munkáid során! Mi az, amihez értesz? (pl. járművek vezetése, mások meggyőzése, szerződéskötés, munkatársak ellenőrzése) Személyes tulajdonságaim Az alábbi listában példákat találsz arra, milyen szavakkal jellemezheted magad. Skills Make a list of the duties you had in your previous jobs. What are you good at? (e.g. driving various vehicles, persuading people, signing contracts, supervising employees) My attributes Below is a list of expressions you can use to characterise yourself. Choose the HOW TO INTRODUCE MYSELF Válaszd ki azokat a tulajdonságokat, amelyek rád leginkább jellemzők, és egé- qualities that best describe you and supplement them with ones missing szítsd ki olyanokkal, amelyek nem szerepelnek a felsorolásban! Az így össze- from the list. Feel free to use the attributes thus collected in your CV and gyűjtött tulajdonságokat használd bátran az önéletrajzodban és a kísérőlevélben, covering letter as well as telephone calls and personal interviews to introduce telefonbeszélgetések, illetve személyes találkozások alkalmával, hogy bemu- yourself. tasd magad. Másokkal való kapcsolat Personal relations barátságos társaságkedvelő friendly együttműködő udvarias co-operative emberszerető people-oriented jóindulatú amicable kedves likeable közkedvelt well-liked enjoy people közvetlen outgoing courteous megbízható trustworthy segítőkész helpful 20 21

12 HOGYAN MUTASSAM BE MAGAM? A munkához való hozzáállás becsületes felelősségteljes gyakorlatias határozott higgadt korrekt következetes lelkiismeretes magabiztos megbízható megfontolt lelkes motivált nyereségorientált optimista öntudatos szorgalmas vállalkozó kedvű versengő Attitude to work honest responsible down to earth positive calm fair consistent conscientious confident dependable considerate keen motivated profit-oriented optimistic assertive diligent enterprising competitive HOW TO INTRODUCE MYSELF objektív objective őszinte Rugalmasság/találékonyság sincere Flexibility/inventiveness praktikus alkalmazkodó practical adaptable széles látókörű kezdeményező broad minded take initiative kreatív creative nyitott az új elképzelésekre open to new ideas önálló self-reliant önmotivált self-motivated rugalmas flexible Lelkesedés/motiváció sokoldalú Enthusiasm/motivation versatile ambiciózus találékony ambitious resourceful célratörő goal-oriented dinamikus dynamic energikus energetic határozott positive kedveli a kihívásokat enjoy challenges 22 23

13 HOGYAN MUTASSAM BE MAGAM? Problémamegoldás döntésképes elővigyázatos gyors felfogású jó konfliktuskezelő jó megfigyelő jó tárgyalókészségű megbízható értékítéletű problémamegoldó meggyőző Munkaszokások alapos aprólékos elhivatott gyors hatékony kitartó konstruktív megbízható módszeres összeszedett pontos Problem solving decisive discreet quick learner good conflict management perceptive proven negotiator sound judgement problem-solver persuasive Working habits thorough meticulous dedicated prompt efficient persistent constructive reliable methodical well organised punctual HOW TO INTRODUCE MYSELF rendszeres orderly szorgalmas diligent Mutasd be magad! Foglald össze röviden írásban azt, hogy mit mondanál magadról a munkáltatónak! Beszélj az iskolai végzettségedről, munkatapasztalataidról, készségeidről és személyes tulajdonságaidról! Használd az előbbi listáról választott kifejezéseket! Introduce yourself Sum up what you would tell an employer about yourself. Tell him/her about your education, your work experience, your skills and attributes. Use expressions selected from the list above

14 AZ ÖNÉLETRAJZ Az önéletrajz Az önéletrajz az egyik leggyakrabban alkalmazott eszköz az álláskeresés során, amely strukturáltan, írásban foglalja össze azt, hogy ki vagy te és mennyiben felelsz meg az adott munkakör betöltéséhez támasztott követelményeknek. Sok esetben a személyes találkozást is megelőzi az elküldött önéletrajz, és a leggyakrabban ez alapján dönti el a munkáltató, érdemes-e veled találkoznia. A jól elkészített önéletrajz előtt megnyílnak az ajtók. Az alábbiakban egy példán keresztül megláthatod, milyen az ún. amerikai The Curriculum Vitae A CV is one of the most widely used means of finding a job, in which you can give a structured summary of who you are and to what extent you answer the requirements of filling the given position. A personal interview is frequently preceded by sending a CV; in fact it is very often on the basis of your résumé that the employer decides whether it is worth seeing you in person. A written CV can open doors to you. Below is a sample CV to show you an American-style résumé, the type THE CURRICULUM VITAE típusú önéletrajz, amelyet a leggyakrabban kérnek a munkáltatók. requested by most employers. Minta az önéletrajzra Sample CV FARHAD M. AHMADI FAHRAD M. AHMADI Budapest, VII. ker., István u. 11. Budapest, VII. ker., István u. 11. H-1078 H-1078 Tel.: 06 30/ Tel.: 06 30/ Születési idő: május 12. Date of birth: May 12, KERESETT ÁLLÁS: szociális munkás POSITION WANTED: social worker ISKOLAI VÉGZETTSÉG EDUCATION 1996 Kinshasai Egyetem pedagógus 1996 Campus University of Kinshasa pedagogy MUNKATAPASZTALAT 1999 Debrecen Budapest Hivatásos zenészként dolgozom több zenekarban, koncerteket, kulturális eseményeket szevezek. EXPERIENCE 1999 Debrecen Budapest I play as a professional musician in various bands and arrange for concerts and cultural events

15 AZ ÖNÉLETRAJZ BM MMH Debreceni Befogadó Állomás College des Jeunes Partisans Sociale, Juba, Szudán Önkéntesként segítettem a befogadóállomás szociális munkásainak, tolmácsoltam és segítséget nyújtottam egyéni problémák megoldásában. Szociális munkásként dolgoztam az egyesületnél, amely a szudáni polgárháború áldozatait segítette. A közvetlen Debrecen Reception Centre of BM MMH College des Jeunes Partisans Sociale Juba, Sudan I helped the social workers of the centre on a voluntary basis with interpreting and assisting with individual problems. I worked as a social worker for the association assisting victims of the civil war in Sudan. Besides giving THE CURRICULUM VITAE segítségnyújtás mellett más civil szer- direct help here, I also co-ordinated vezetek munkáját is koordináltam. the work of other NGOs. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK PERSONAL INFORMATION Nyelvismeret: Angol és francia nyelv anyanyelvi szintű ismerete Languages: English and French at native level Arab nyelv középszintű ismerete (folyékonyan beszélek, Arabic at intermediate level (I speak, read and write írok, olvasok) fluently) Magyar nyelv ismerete középhaladó szinten folyama- Hungarian at lower intermediate level I keep tosan tökéletesítem a nyelvtudásomat, jelenleg is járok working at my Hungarian and currently attend a language nyelviskolába course Számítógépes ismeretek: Word, Excel Computer skills: Word, Excel Érdeklődési körök: Szeretek focizni, szabadidőmet társaságban tölteni, zenélni Interests: Football, socialising, music Személyes tulajdonságok: Barátságos vagyok, könnyen teremtek kapcsolatokat, Personal characteristics: I am a friendly, outgoing person szívesen tanulok új dolgokat who is always willing to learn 28 29

16 AZ ÖNÉLETRAJZ Önéletrajz-munkalap Töltsd ki az alábbi munkalapot! Személyes adatok Név: Lakcím: Telefon: Születési idő, hely: (a születési helyet nem feltétlenül kell beleírnod) CV task-sheet Do the task-sheet below. Personal details Name: Address: Telephone: Date and place of birth: (you do not have to enter the place here) THE CURRICULUM VITAE A keresett állás: (egy önéletrajzra lehetőleg csak egyet írj, és inkább készüljön Position wanted: (enter just one for each CV and make several versions if több változat) need be) Képzettségi adatok (iskolák, tanfolyamok) Education and training (schools and training courses) Kezdd a legmagasabb iskolai végzettséggel, vagy azzal a képzettséggel, amelyik Begin with your highest qualifications or the ones with the greatest job-rele- leginkább fontos a választott munkakör betöltéséhez! Add meg, hogy mikor vance. Supply dates (beginning and graduation) and locations of the courses (mettől meddig) tanultál az adott intézményben, milyen tagozaton/szakirányon attended and specify the qualifications earned. Mention here any certificates végeztél és milyen képesítést/szakképzettséget szereztél! Azokat a tanfolyami with no immediate relevance to the position desired. végzettségeidet is itt említsd meg (ha vannak), amelyek kapcsolódnak a keresett List your special studies unrelated to the job you apply for under a separate álláshoz! heading. These will prove how open you are, and you never know what may A speciális, de a megpályázott munkakört nem érintő tanulmányaidat külön catch an employer s eye. sorold fel! Ezekkel egyfelől nyitottságodat és sokoldalúságodat bizonyítod, másfelől sose tudhatod, mi kelti fel a munkaadó érdeklődését. Date Place (school, specialisation) Qualification Idő Intézmény (iskola, tagozat) Képesítés/szakképzettség 30 31

17 AZ ÖNÉLETRAJZ Egyéb: Other: THE CURRICULUM VITAE Szakmai tapasztalatok, munkatapasztalatok Work experience Időben visszafelé haladva részletezd, hogy mettől meddig, hol és milyen beosz- Begin with your most recent job and work backwards supplying dates (beginning tásban dolgoztál, milyen feladataid voltak! and end of employment), employers, your position and duties. Idő A cég neve Beosztás Feladatok Date Employer (company) Position Duties Személyes információk Personal details (Ha az alább felsoroltak valamelyikéhez nincs bejegyzést kellene írnod, inkább (if you had to enter none under any of the headings given below, then you ne tégy róla említést!) had better leave the subject unmentioned) Nyelvismeret Milyen szinten? Language At what level? 32 33

18 AZ ÖNÉLETRAJZ Számítógépes ismeretek: Gépjárművezetői jogosítvány: Érdeklődési kör, hobbi: Személyes tulajdonságok: Computer skills: Driving licence: Interests, hobbies: Attributes: THE CURRICULUM VITAE Referencia kérhető: (amennyiben nincs ilyen személy vagy munkáltató, hagyd References from: (if you can name no such individual or employer, leave the ki ezt is az önéletrajzodból) matter out of your CV) Feladat Task Miután kitöltötted a munkalapot, írd be számítógépbe, szerkeszd meg a minta When you have filled in the task-sheet, word-process and edit it after the sam- alapján, hogy jól olvasható és áttekinthető legyen. Másolj belőle minél több ple so it has a clear and easy-to-follow outline. Make several copies and carry példányt, és mindig legyen nálad néhány, amíg munkába nem álltál! them with you until you have found a job

19 HOL KERESSEK MUNKÁT? Hol keressek munkát? A munkaadók toborzási szokásai A cégen belülről (belső átszervezés vagy régiek visszahívása) A cég munkatársai ajánlására Szakmai szervezetek, szakszervezetek javaslata alapján A cég saját adatbázisából (helyi hirdetőtábla, korábban beérkezett önéletrajzok) Korábbi munkatársak, régebbi munkahelyek felkeresése Barátok, rokonok, véletlenszerű találkozások Kapcsolat szakmai szervezetekkel, szakmai folyóiratok olvasása Közvetlen telefonálás, önéletrajzbeküldése, látogatás a munkaadóhoz Where to look for a job Recruitment habits of employers From within the company (via internal restructuring or calling former employees back) On the recommendation of the company s employees On the recommendation of professional organisations, trade unions From the company s own database (local advertisement board, CV s received earlier) Contacts with former colleagues, employers Friends, relatives, coincidental meetings Relations with professional organisations, reading professional papers Direct phone calls, sending CV to employer, visits to the employer WHERE TO LOOK FOR A JOB Magán-közvetítőirodák, fejvadász cégek segítségével Közvetítő irodákon keresztül Through private employment agencies, head-hunter companies Through employment agencies Munkaügyi központokon keresztül Munkaügyi központok álláslistái Through Labour Centres Lists of jobs at Labour Centres Újsághirdetéssel Újságok rendszeres olvasása Through newspaper advertisements Regular reading of newspapers Hagyományos álláskeresési szokások Traditional job-hunting habits Érdemes tanulmányozni a munkaadók toborzási szokásait, mert arra is rámutatnak, honnan szerezhetsz tudomást álláslehetőségekről. Amint azt az ábrán is láthatod, a munkaadók többnyire informális úton, személyes kapcsolataik, belső adatbázisuk felhasználásával keresik a megfelelő munkavállalót. Ezzel szemben az álláskeresők a leggyakrabban a hirdetéseket böngészik, a munkaügyi központok álláslistáit tanulmányozzák. A sikeres álláskeresés feltétele, hogy az összes állásinformációs forrást felderítsd és használd! Az üres álláshelyeknek csak a százalékát hirdetik meg, a többi álláslehetőséget neked kell felderíteni. Az álláskeresés során ne csak az éppen betöltendő álláslehetőségekre fordíts figyelmet, hanem igyekezz felkutatni a hamarosan megürülő helyeket is! Ezért az olyan munkaadókkal is vedd fel a kapcsolatot, ahol ugyan pillanat- It is worth studying the recruitment habits of employers as these suggest where you can find job leads. As you can see from the above table employers primarily recruit suitable employees in an informal manner, exploiting their personal contacts and databases. In contrast to that, most job-seekers browse advertisements and lists of jobs at Labour Centres. The main criterion of a successful job hunt is to discover and utilise all the possible sources of job-related information. Only 15 20% of all vacancies are advertised, so you need to discover all the other possibilities for yourself. When looking for job information you should pay attention not only to the opportunities available at the moment but the vacancies that might arise in the near future, too. This is why you should establish connections with companies 36 37

20 HOL KERESSEK MUNKÁT? nyilag nincs üresedés, de te szívesen dolgoznál náluk. Ebben hasznos segítséget nyújtanak a szaknévsorok, a telefonkönyvek és a céginformációs adatbázisok. Az álláskeresés során mégis a legfontosabbak a személyes kapcsolatok. Kapcsolatépítés Mivel az állások több mint 80 százalékát nem hirdetik meg, személyes kapcsolatainknak fontos szerepük van az álláskeresésben. Hogy minél előbb megtaláld a neked legmegfelelőbb állást, működésbe kell hozni és állandóan bővíteni is kell ezt a hálózatot. A következő listán ötleteket találsz arra, kikkel veheted fel where there are no openings but where you would be willing to work. Phone books, professional lists and databases containing information on companies are very useful instruments of job hunting. But what is more important than anything in a job search is a network of informal connections. Networking As almost 80% of all jobs are not advertised, personal contacts are very important in job searching. To find a suitable job you need to use this network and try to enlarge it at the same time. The list below gives you suggestions for people you can network WHERE TO LOOK FOR A JOB a kapcsolatot az álláskeresés folyamán: with: Család, rokonok Family, friends Ismerősök Acquaintances Osztálytársak, tanárok az iskolából, különböző tanfolyamokról, tovább- Classmates, teachers from school, képzésekről instructors from various courses Lakótársak, főbérlő Roommates, flatmates, landlords Szomszédok Neighbours Sport- és más szabadidős tevékenységek résztvevői People met at sports and other free-time activities Kulturális, vallási események résztvevői Participants at cultural events and religious feasts Szociális munkások Social workers Gyűjtsd össze az ismerősök neveit, akikkel fel szeretnéd venni a kapcsolatot, Make a list of acquaintances that you would like to contact in the first column a második oszlopba pedig írd le, mit javasoltak neked! with leads and ideas they each gave you in the second. Név Állásinformációk, ötletek Name Leads, ideas given to me 38 39

21 HOL KERESSEK MUNKÁT? Ismerőseidtől személyesen, telefonon és írásban is érdeklődhetsz, tudnak-e valamilyen álláslehetőségről. Ne beajánlást, hanem csak állásinformációt kérj!!! You can approach people personally, by phone or in writing to obtain information and ideas about employment possibilities. It is information not recommendation that you should ask for! WHERE TO LOOK FOR A JOB Az ismerősökkel való kapcsolatfelvétel során ügyelj rá, hogy minden fontos információt közölj! When networking make sure you mention every important information. Milyen állást keresel? What kind of job are you looking for? Tudasd a képzettségedet, munkatapasztalataidat, személyes tulajdonságaidat. Speak about your education, work experience, personal characteristics. Miért pont őt kerested meg? (Például: sok ismerőse van, azonos szakterületen Why have you picked on them of all people? (E.g. the acquaintance has dolgozik.) a lot of friends. He is working in the same professional field.) Miben tud segíteni? (Például: Van-e a munkahelyén álláslehetőség? Meg- How could he/she help you? Are there any vacancies where they work? említené-e az ismerőseinek, hogy milyen állást keresel? Tudna-e ajánlani (Would he/she tell people that you are looking for a job? Can he/she valakit, akivel felveheted a kapcsolatot? Van-e valamilyen ötlete: hol keres- suggest anyone you might contact? Has he/she any other ideas where you hetnél állást?) might look for work?) A szaknévsor használata Using Yellow Pages Magyarországon a Szaknévsor és az Arany oldalak című kiadványokban nagyon Yellow Pages in Hungary come out in two versions: Szaknévsor and Arany sok vállalkozás és cég hirdeti tevékenységét, szolgáltatásait. Ezek a kiadvá- oldalak. These publications can be obtained free of charge and can serve as nyok ingyenesen beszerezhetők, és jó információs adatbázisként szolgálnak. reliable databases. In them you can look up possible employers who may hire Kikeresheted belőlük azokat a szóba jöhető munkáltatókat, akiknél az általad you for a job that you are looking for. keresett munkakörben dolgozhatnál

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Alapfok 2. Írásbeli Origó típusú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban az Alapfok

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

Álomkarrier az uniós intézményekben: hogyan is juthatok el addig? Fülep Ágnes 2012.03.26

Álomkarrier az uniós intézményekben: hogyan is juthatok el addig? Fülep Ágnes 2012.03.26 Álomkarrier az uniós intézményekben: hogyan is juthatok el addig? Fülep Ágnes 2012.03.26 Mi is az az EPSO? Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 2004 cél: 10 új tagállamból nagyszámú munkaerő felvétele

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Középfok 3. Szóbeli nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban a Középfok 3 című angol

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Közösségi élet Community Life

Közösségi élet Community Life Devon Strategic Partnership Közösségi élet Community Life Devon megye közösségei A közösség kifejezés gyakran alkalmazott Devonban, melynek fogalmáról két módon vélekedünk: Devon s communities Community

Részletesebben

Én Me: Név Name. Tel. E-mail. EVS projektem My EVS project. Dátum Project date. Hely (ország, város) Country, town

Én Me: Név Name. Tel. E-mail. EVS projektem My EVS project. Dátum Project date. Hely (ország, város) Country, town Én Me: Név Name Tel E-mail EVS projektem My EVS project Dátum Project date Hely (ország, város) Country, town Küldő szervezet kontakt Sending organisation contact info EVS kalendárium Készült a Nemzeti

Részletesebben

first of all we would like to congratulate you for choosing one of the training of University Miskolc.

first of all we would like to congratulate you for choosing one of the training of University Miskolc. Dear Applicant, first of all we would like to congratulate you for choosing one of the training of University Miskolc. The goal of this syllabus is to help you through the registration process of the Hungarian

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam)

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) 2. témakör: Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? Ebben a témakörben vannak olyan témák, amelyeket szintén csak az anyanyelven tudunk feldolgozni, pl. Ismerkedés

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF - Are you searching for Karjaidban Books? Now, you will be happy that at this time Karjaidban PDF is available at our online library. With our

Részletesebben

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA PROCEDURE TO REGISTER A MARRIAGE IN HUNGARY Marriages concluded abroad may be registered in Hungary by application through the Consular Section

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat.

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Nyelvtanulási napló avagy tervezz, kövesd a haladásod, vond le a következtetéseket, majd módosítsd a terved ezek alapján és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Egy új nyelvtanulási

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

Important information regarding the seasonal tire replacement: The website is now available in English as well.

Important information regarding the seasonal tire replacement: The website is now available in English as well. Important information regarding the seasonal tire replacement: Dear Customer, We would like to inform you that the seasonal tire replacement will be performed by To facilitate and simplify administration,

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Laszák Lívia

Szakmai önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Laszák Lívia Szakmai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Laszák Lívia Cím(ek) 3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 34. Telefonszám(ok) Mobil: +36-20-570-4890 Állampolgárság magyar Születési dátum 1975. 10.

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A bevándorló vízumkérelmezőknek vízumkérelmük benyújtása előtt orvosi vizsgálatnak kell alávetniük magukat a hivatalunk

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Registration number of the questionnaire. B/ Number of the interview area C/ County D/ Area

Registration number of the questionnaire. B/ Number of the interview area C/ County D/ Area Annex I Questionnaires a. Questionnaire in Hungary English translation b. Questionnaire in Hungary original Hungarian version c. Questionnaire in Serbia English translation d. Questionnaire in Serbia original

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Angol önéletrajzot kell írnod?

Angol önéletrajzot kell írnod? Angol önéletrajzot kell írnod? Ajándék e-book azonnal alkalmazható tippekkel, angol kifejezésekkel 10 másodperc Maximum 120... Ennyi időd van, hogy felkeltsd egy HR-es figyelmét...ugyanis maximum 2 perc

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

SI-HU3. D.7.1. Helpline reporting facility, training module, operating guidelines

SI-HU3. D.7.1. Helpline reporting facility, training module, operating guidelines SI-HU3 D.7.1. Helpline reporting facility, training module, operating guidelines 1 INTERNET HELPLINE REPORTING FACILITY The Internet Helpline service is provided by Kék Vonal Child Crisis Foundation (KVA)

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your Hello! Good morning, good evening!( general greeting Ált. üdvözlés): jó reggelt, jó estét! Do you speak English? Beszél angolul? Tud magyarul? Do you know Hungarian? Only a little. Csak egy keveset. Hányan

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

JOB Klub Álláskeresési technikák

JOB Klub Álláskeresési technikák JOB Klub Álláskeresési technikák 2015. január 22. A iről szó lesz Milyen a jó CV? A CV fő részei Tippek és ötletek az önéletrajzhoz A motivációs levél Jele tkezés o li e vagy offli e? Fontos tennivalók

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19 Tartalom Bevezetô 7 audio CD 1 Ismerkedô beszélgetések 1 5. 10 19 audio CD 2 Képek témák Family Család Home and Housing Otthon és lakás Holidays Ünnepek Daily Routine Napirend Work Munka Travelling Utazás

Részletesebben

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB)

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9.1. Az NLB01 és az NLB02 szerverek létrehozása 9.2. Az NLB01 szerver konfigurálása 9.3. Az NLB02 szerver konfigurálása 9.4. Teszt weboldal létrehozása 9.5. Az

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

Angol általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz

Angol általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Tóthné Herbst Zsuzsanna Angol általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Angol általános gazdasági nyelv Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tananyaghoz készült: Sue

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Üzleti középfok 4. Hallott szöveg értése - üzleti nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben