Hogyan keressünk állást? / How to find a job

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan keressünk állást? / How to find a job"

Átírás

1 Hogyan keressünk állást? / How to find a job

2 A kiadvány az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága támogatásával készült The publication of this book was facilitated by the help of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Lektorálta: Kováts András Hogyan keressünk állást? / How to find a job Összeállította Kalmár Elvira / Compiled by Elvira Kalmár Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, 2001 Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Menedék Hungarian Association for Migrants Budapest, 2001

3 TARTALOM Tartalom Előszó 6 Állást keresek! 10 Contents Foreword 7 I want a job! 11 TARTALOM CONTENTS Milyen állást keressek? 12 What kind of job do I want 13 Hogyan mutassam be magam? 18 How to introduce myself 19 Az önéletrajz 26 The Curriculum Vitae 27 Hol keressek munkát? 36 Where to look for a job 37 Kapcsolatépítés 38 Networking 39 A szaknévsor használata 40 Using Yellow Pages 41 Hirdetések 42 Advertisements 43 Hogyan vegyem fel a kapcsolatot a munkáltatókkal? 46 How to contact employers 47 Írásban (kísérőlevél, motivációs levél) levélben, faxon, en 46 In writing (covering letter, letter of application) - in a letter, fax or 47 Kapcsolatfelvétel telefonon 50 Contacts made by phone 51 A személyes találkozás 52 An appointment 53 A felvételi beszélgetés 54 The employment interview 55 Jelentkezési lapok 60 Application forms 61 A munkahely 70 The workplace 71 Hova fordulhatok? Fontosabb intézmények 76 Where I can get help? Some important institutions 77 Munkaügyi Központ 76 Labour Centres 77 Foglalkozási Információs Tanácsadó FIT 76 Employment Information Counsellors (FIT) 77 Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal BM BÁH 78 Office of Immigration and Nationality of the Ministry of the Interior BM BÁH 79 Autonómia Alapítvány 78 Autonomy Foundation 79 Menedék Migránsokat Segítő Egyesület 80 Menedék Hungarian Association for Migrants

4 ELŐSZÓ Előszó Kedves Olvasó! A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiadványát tartod a kezedben. Foreword To the Reader! What you are holding in your hand is a publication of Menedék Hungarian FOREWORD A munkafüzet célja, hogy gyakorlati feladatok segítségével és rövid útmuta- Association for Migrants. The association s purpose with it is to prepare you tással készítsen fel a magyarországi álláskeresésre. Hiánypótlóként jelenik with practical exercises and a short guide to seeking employment in Hungary. meg, mert tudomásunk szerint a magyar munkavállalók számára sem készült As no similar booklet has been made for Hungarian job-seekers either, this eddig hasonló kiadvány. A munkafüzetet magyar és angol nyelven párhuzamosan workbook is a real gap-filler. You can use it in English and Hungarian simulta- használhatod, és reméljük, ez segít a nyelvtudásod tökéletesítésében is. neously, which we hope will help you with your language studies, too. Egyesületünk a hozzánk fordulókat a rendszeres időközönként szervezett Another type of assistance given by our association with finding employment csoportos Álláskereső Klub révén is segíti az álláskeresésben. A munkafüzet comes in the form of regular sessions at its Job Finding Club. The booklet is elsősorban az álláskereső klubok számára összeállított segédanyag, de azt primarily meant to be used as a resource book in these clubs, but we are sure gondoljuk, hogy bárki egyedül is haszonnal forgathatja: információkat nyújt, that it can also be a useful aid to individual learners with all the information it és elősegíti az álláskeresés során fontos készségek fejlesztését. Természetesen supplies and the skills in finding a job that it helps to develop. This certainly a munkafüzet nem helyettesítheti az Álláskereső Klubon való részvételt, hiszen does not mean, however, that the workbook can be a full substitute for partic- nem pótolhatja annak teljes ismeretanyagát és a csoporttársak támogatását. ipation in the activities of the Job Finding Clubs. No book can provide all the A munkafüzet felépítésében a csoportos Álláskereső Klub foglalkozásainak knowledge or the support of one s peers that is available at the clubs. tematikáját követi, de nem tartalmazza annak összes elemét. A klubbon való In its structure the workbook follows the programme of the sessions organised részvétel nélkül is arra bátorítunk, szánj egy-egy napot az egyes fejezetekre, és by the Job Finding Clubs without containing all the items on the curriculum. végezd el az ajánlott feladatokat, gyakorlatokat. Ha segítségre szorulsz, fordulj If you choose not to join the club, it is still advisable to spend a day on covering bátran a Menedék Egyesület munkatársaihoz! each chapter by doing the recommended tasks and exercises in it. If you need A munkafüzet szemléletében kissé eltér a hagyományos álláskeresési tanács- help with this, do not hesitate to turn to the staff of Menedék Association. adásétól: a hirdetések böngészésére való buzdítás mellett felhívjuk a figyelmet In its approach the workbook differs somewhat from traditional employment a személyes kapcsolatok fontosságára, és arra bátorítunk, hogy olyan munkál- counselling in that in it we emphasise the importance of personal contacts and tatókkal is vedd fel a kapcsolatot, akik nem hirdettek álláslehetőséget. Az ötlet of approaching employers who have not advertised any openings as well as a Kanadai Munkaügyi és Bevándorlási Bizottságtól (Canada Employment and encouraging you to browse advertisements. The idea originates with the Immigration Commission) származik, akik szintén ebben támogatják az állás- Canadian Employment and Immigration Commission, who give similar support keresőket, nem kis sikerrel. to job-seekers with no little success. 6 7

5 ELŐSZÓ Magyarország átmeneti gazdasági helyzetéből adódóan a munkaerőpiacon egyaránt találkozhatsz helyi kisvállalkozásokkal, állami szervezetekkel és nagy multinacionális vállalatok egységeivel. Természetesen az álláskeresés módját az ő elvárásaik és értékrendjük is meghatározza. A multinacionális szervezetek Due to the transitory nature of Hungary s economy, you will find small local businesses, state-run organisations and large multinational companies alike. Needless to say, the methods to be used in job-hunting will largely depend on the expectations and values of these organisations. Multinational companies, FOREWORD esetében külön szervezeti egységek foglalkoznak a munkaerő-toborzással, for example, have their units specialising in labour recruitment and employ többlépcsős, pontosan kidolgozott kiválasztási rendszert alkalmaznak, és carefully devised, multi-tier systems of selection. The criteria for application a jelentkezésekkel kapcsolatos elvárásaik is sokkal bürokratikusabbak, mint used by such giant organisations are far more bureaucratic than those applied a kisvállalkozások esetében, ahol a személyes találkozás és a közvetlen felettes by smaller businesses, where personal appearance and impressing the immediate benyomása sokkal meghatározóbb. supervisor play a much more important part. Reméljük hasznos ötletekre lelsz a munkafüzetben, és hamarosan a munka- We hope you find many useful ideas in the workbook and that we can soon vállalók között köszönthetünk. welcome you to the community of employees. Sok sikert és jó munkát! Good luck and enjoy your work! 8 9

6 ÁLLÁST KERESEK! Állást keresek! Hogy minél előbb megtaláld a számodra megfelelő állást, a következőket tartsd szem előtt! A legfontosabb a szilárd elhatározás, hogy dolgozni szeretnél. Mielőtt nekifognál bármit keresni, fogalmazd meg, milyen foglalkozást I want a job! To find a suitable job you will have to keep the following in mind: A firm resolution to work is essential. Before starting to find anything you should make it clear for yourself what kind of job you are after. I WANT A JOB! keresel magadnak! When you know what it is you are looking for, you should make a mental list Ha már tudod, mit keresel, gondold végig azokat az ismereteidet, tapasztala- of your qualifications, work experience and skills that qualify you for work- taidat, készségeidet, amelyek alkalmassá tesznek rá, hogy az általad választott ing in the occupational field of your choice. területen dolgozz! Only through systematic and consistent search can you achieve quick success. Szisztematikus és kitartó keresés vezet gyorsan eredményhez. Let as many people as possible know about your job search and the kind of Minél több ember tudjon róla, hogy állást keresel, és azt is, hogy milyet. occupation you are looking for. Ne csak a hirdetésekre jelentkezz! Keresd fel azokat a munkáltatókat, akiknél Do not apply only for jobs advertised. Contact employers that you would szívesen dolgoznál! like to work for. Egy jól megfogalmazott és megszerkesztett önéletrajzra mindenképpen A well-written, properly constructed CV, or résumé, is vitally important. szükséged lesz. Always write a covering letter addressed to the specific company. Készíts mindig cégre szóló kísérőlevelet! Self-confidence is indispensable. Fő az önbizalom! Be prepared to present yourself by phone or in person as well as in writing. Készülj fel rá, hogy nemcsak írásban, de akár telefonon keresztül és személyesen is be kell mutatnod magad

7 MILYEN ÁLLÁST KERESSSEK? Milyen állást keressek? A sikeres álláskeresés egyik legfontosabb feltétele, hogy tudd, milyen állást keresel. Ha megvan a kitűzött cél, akkor a továbbiakban tudatosan és módszeresen törekedhetsz annak elérésére. Ha viszont kiderül, hogy az általad kitűzött cél nem reális, még mindig van rá lehetőséged, hogy egy újabbat tűzz ki magad elé, és annak érdekében munkálkodj. Így sokkal hamarabb állhatsz munkába, mintha szétforgácsolnád az energiádat minden álláslehetőség megpályázásával. Gondold végig az alábbi szempontok szerint, hogy te milyen munkakörben szeretnél, illetve tudnál dolgozni! A munkalap kitöltése segít ebben. What kind of job do I want The success of job searching greatly depends on a clear occupational goal. When you have a well-defined goal, you can go about achieving it in a consistent and systematic manner. And if your goal should turn out to be unrealistic, you can still set another one and start to work towards it. In such a way you can be employed much sooner than if you waste your energies by applying for every possible opening. Consider the points below to determine the type of job you would like to work in. WHAT KIND OF JOB DO I WANT My qualifications Képzettségem School certificates, diplomas and degrees: Iskolai végzettségeim: Other courses I attended: Tanfolyami végzetségeim: My work experience: Munkatapasztalataim My previous jobs: Eddigi munkaköreim: My skills Képességeim I have experience in Mi az, amiben tapasztalatom van? My duties in my previous job included Milyen feladataim voltak az előző munkahelyemen? 12 13

8 MILYEN ÁLLÁST KERESSEK? Személyes tulajdonságaim, jellemzőim Nyelvismeretem Mi az anyanyelvem? Milyen szinten beszélek magyarul? Milyen nyelveken beszélek még? Mi az, amitől más vagyok, mint a többiek, és amivel többet tudok hozzáadni a munkámhoz? Attributes, personal qualities The languages I speak What is my mother tongue? How well do I speak Hungarian? What other languages do I speak? What makes me different, what can I bring to my job? WHAT KIND OF JOB DO I WANT My values Why would I like to work? What sort of workplace would I like to work in? Értékrendem Miért szeretnék dolgozni? The most important thing to me about work is I would like to work with people who Milyen munkahelyen szeretnék dolgozni? Számomra a munkában a legfontosabb Olyan munkatársakkal szeretnék dolgozni, akik 14 15

9 MILYEN ÁLLÁST KERESSEK? Érdeklődési köröm Ami érdekel: Szabadidőmben szívesen Munkaerőpiac Mekkora a munkanélküliség azon a környéken, ahol munkát keresek? Melyek a legkeresettebb szakmák? My personal interests What I am interested in My free-time activities are The labour market What is the unemployment situation like in the region where I am looking for a job? What are the most sought-after qualifications? WHAT KIND OF JOB DO I WANT Nyílnak-e új üzemek? Melyek? Are there any new factories or businesses opened? Which? Az általam választott munkakör: My occupational goal is: Ehhez hasonló munkakörök: Similar jobs include: Fontold meg még egyszer, hogy az előbbi szempontok alapján valóban reális- Now that you have looked at all these issues, review your original decision. e az elhatározásod! Ha bizonytalan vagy benne, gondold át újból alaposan, Was it realistic? If you are not sure, think it over again; you may even want to esetleg beszéld meg a veled kapcsolatban lévő szociális munkással! discuss the matter with the social worker you are in touch with. Amennyiben úgy ítéled meg, hogy jól döntöttél, mostantól ezt a célt tartsd If you find that you made the right decision, you should keep it firmly in the szem előtt az álláskeresésed során! focus of your job hunt

10 HOGYAN MUTASSAM BE MAGAM? Hogyan mutassam be magam? Az álláskeresés során nem elég csak megtalálni a megfelelő munkahelyet, hanem be is kell bizonyítanod, hogy te vagy a megfelelő személy az adott munkakörre. Ahhoz, hogy ezt magabiztosan megtehesd, szedd össze magadról azokat az információkat, amelyek az általad keresett állás szempontjából fontosak lehetnek. Iskolai végzettségeim Mikor? Hol? Végzettség How to introduce myself When job hunting, it is not enough to find the right job; you will also have to prove that you are the right person to fill the position. To do that with confidence, you will need to collect all the information about yourself that may prove to be relevant to the desired employment. Education: Date Place (school) Qualification HOW TO INTRODUCE MYSELF Tanfolyami végzettségeim Training courses Mikor? Hol? Végzettség Date Place (school) Qualification Előző munkahelyeim Previous employment Mikor? Hol? Munkaköröm Feladataim Date Employer Position Duties 18 19

11 HOGYAN MUTASSAM BE MAGAM? Készségek Készíts listát arról, milyen feladataid voltak az eddigi munkáid során! Mi az, amihez értesz? (pl. járművek vezetése, mások meggyőzése, szerződéskötés, munkatársak ellenőrzése) Személyes tulajdonságaim Az alábbi listában példákat találsz arra, milyen szavakkal jellemezheted magad. Skills Make a list of the duties you had in your previous jobs. What are you good at? (e.g. driving various vehicles, persuading people, signing contracts, supervising employees) My attributes Below is a list of expressions you can use to characterise yourself. Choose the HOW TO INTRODUCE MYSELF Válaszd ki azokat a tulajdonságokat, amelyek rád leginkább jellemzők, és egé- qualities that best describe you and supplement them with ones missing szítsd ki olyanokkal, amelyek nem szerepelnek a felsorolásban! Az így össze- from the list. Feel free to use the attributes thus collected in your CV and gyűjtött tulajdonságokat használd bátran az önéletrajzodban és a kísérőlevélben, covering letter as well as telephone calls and personal interviews to introduce telefonbeszélgetések, illetve személyes találkozások alkalmával, hogy bemu- yourself. tasd magad. Másokkal való kapcsolat Personal relations barátságos társaságkedvelő friendly együttműködő udvarias co-operative emberszerető people-oriented jóindulatú amicable kedves likeable közkedvelt well-liked enjoy people közvetlen outgoing courteous megbízható trustworthy segítőkész helpful 20 21

12 HOGYAN MUTASSAM BE MAGAM? A munkához való hozzáállás becsületes felelősségteljes gyakorlatias határozott higgadt korrekt következetes lelkiismeretes magabiztos megbízható megfontolt lelkes motivált nyereségorientált optimista öntudatos szorgalmas vállalkozó kedvű versengő Attitude to work honest responsible down to earth positive calm fair consistent conscientious confident dependable considerate keen motivated profit-oriented optimistic assertive diligent enterprising competitive HOW TO INTRODUCE MYSELF objektív objective őszinte Rugalmasság/találékonyság sincere Flexibility/inventiveness praktikus alkalmazkodó practical adaptable széles látókörű kezdeményező broad minded take initiative kreatív creative nyitott az új elképzelésekre open to new ideas önálló self-reliant önmotivált self-motivated rugalmas flexible Lelkesedés/motiváció sokoldalú Enthusiasm/motivation versatile ambiciózus találékony ambitious resourceful célratörő goal-oriented dinamikus dynamic energikus energetic határozott positive kedveli a kihívásokat enjoy challenges 22 23

13 HOGYAN MUTASSAM BE MAGAM? Problémamegoldás döntésképes elővigyázatos gyors felfogású jó konfliktuskezelő jó megfigyelő jó tárgyalókészségű megbízható értékítéletű problémamegoldó meggyőző Munkaszokások alapos aprólékos elhivatott gyors hatékony kitartó konstruktív megbízható módszeres összeszedett pontos Problem solving decisive discreet quick learner good conflict management perceptive proven negotiator sound judgement problem-solver persuasive Working habits thorough meticulous dedicated prompt efficient persistent constructive reliable methodical well organised punctual HOW TO INTRODUCE MYSELF rendszeres orderly szorgalmas diligent Mutasd be magad! Foglald össze röviden írásban azt, hogy mit mondanál magadról a munkáltatónak! Beszélj az iskolai végzettségedről, munkatapasztalataidról, készségeidről és személyes tulajdonságaidról! Használd az előbbi listáról választott kifejezéseket! Introduce yourself Sum up what you would tell an employer about yourself. Tell him/her about your education, your work experience, your skills and attributes. Use expressions selected from the list above

14 AZ ÖNÉLETRAJZ Az önéletrajz Az önéletrajz az egyik leggyakrabban alkalmazott eszköz az álláskeresés során, amely strukturáltan, írásban foglalja össze azt, hogy ki vagy te és mennyiben felelsz meg az adott munkakör betöltéséhez támasztott követelményeknek. Sok esetben a személyes találkozást is megelőzi az elküldött önéletrajz, és a leggyakrabban ez alapján dönti el a munkáltató, érdemes-e veled találkoznia. A jól elkészített önéletrajz előtt megnyílnak az ajtók. Az alábbiakban egy példán keresztül megláthatod, milyen az ún. amerikai The Curriculum Vitae A CV is one of the most widely used means of finding a job, in which you can give a structured summary of who you are and to what extent you answer the requirements of filling the given position. A personal interview is frequently preceded by sending a CV; in fact it is very often on the basis of your résumé that the employer decides whether it is worth seeing you in person. A written CV can open doors to you. Below is a sample CV to show you an American-style résumé, the type THE CURRICULUM VITAE típusú önéletrajz, amelyet a leggyakrabban kérnek a munkáltatók. requested by most employers. Minta az önéletrajzra Sample CV FARHAD M. AHMADI FAHRAD M. AHMADI Budapest, VII. ker., István u. 11. Budapest, VII. ker., István u. 11. H-1078 H-1078 Tel.: 06 30/ Tel.: 06 30/ Születési idő: május 12. Date of birth: May 12, KERESETT ÁLLÁS: szociális munkás POSITION WANTED: social worker ISKOLAI VÉGZETTSÉG EDUCATION 1996 Kinshasai Egyetem pedagógus 1996 Campus University of Kinshasa pedagogy MUNKATAPASZTALAT 1999 Debrecen Budapest Hivatásos zenészként dolgozom több zenekarban, koncerteket, kulturális eseményeket szevezek. EXPERIENCE 1999 Debrecen Budapest I play as a professional musician in various bands and arrange for concerts and cultural events

15 AZ ÖNÉLETRAJZ BM MMH Debreceni Befogadó Állomás College des Jeunes Partisans Sociale, Juba, Szudán Önkéntesként segítettem a befogadóállomás szociális munkásainak, tolmácsoltam és segítséget nyújtottam egyéni problémák megoldásában. Szociális munkásként dolgoztam az egyesületnél, amely a szudáni polgárháború áldozatait segítette. A közvetlen Debrecen Reception Centre of BM MMH College des Jeunes Partisans Sociale Juba, Sudan I helped the social workers of the centre on a voluntary basis with interpreting and assisting with individual problems. I worked as a social worker for the association assisting victims of the civil war in Sudan. Besides giving THE CURRICULUM VITAE segítségnyújtás mellett más civil szer- direct help here, I also co-ordinated vezetek munkáját is koordináltam. the work of other NGOs. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK PERSONAL INFORMATION Nyelvismeret: Angol és francia nyelv anyanyelvi szintű ismerete Languages: English and French at native level Arab nyelv középszintű ismerete (folyékonyan beszélek, Arabic at intermediate level (I speak, read and write írok, olvasok) fluently) Magyar nyelv ismerete középhaladó szinten folyama- Hungarian at lower intermediate level I keep tosan tökéletesítem a nyelvtudásomat, jelenleg is járok working at my Hungarian and currently attend a language nyelviskolába course Számítógépes ismeretek: Word, Excel Computer skills: Word, Excel Érdeklődési körök: Szeretek focizni, szabadidőmet társaságban tölteni, zenélni Interests: Football, socialising, music Személyes tulajdonságok: Barátságos vagyok, könnyen teremtek kapcsolatokat, Personal characteristics: I am a friendly, outgoing person szívesen tanulok új dolgokat who is always willing to learn 28 29

16 AZ ÖNÉLETRAJZ Önéletrajz-munkalap Töltsd ki az alábbi munkalapot! Személyes adatok Név: Lakcím: Telefon: Születési idő, hely: (a születési helyet nem feltétlenül kell beleírnod) CV task-sheet Do the task-sheet below. Personal details Name: Address: Telephone: Date and place of birth: (you do not have to enter the place here) THE CURRICULUM VITAE A keresett állás: (egy önéletrajzra lehetőleg csak egyet írj, és inkább készüljön Position wanted: (enter just one for each CV and make several versions if több változat) need be) Képzettségi adatok (iskolák, tanfolyamok) Education and training (schools and training courses) Kezdd a legmagasabb iskolai végzettséggel, vagy azzal a képzettséggel, amelyik Begin with your highest qualifications or the ones with the greatest job-rele- leginkább fontos a választott munkakör betöltéséhez! Add meg, hogy mikor vance. Supply dates (beginning and graduation) and locations of the courses (mettől meddig) tanultál az adott intézményben, milyen tagozaton/szakirányon attended and specify the qualifications earned. Mention here any certificates végeztél és milyen képesítést/szakképzettséget szereztél! Azokat a tanfolyami with no immediate relevance to the position desired. végzettségeidet is itt említsd meg (ha vannak), amelyek kapcsolódnak a keresett List your special studies unrelated to the job you apply for under a separate álláshoz! heading. These will prove how open you are, and you never know what may A speciális, de a megpályázott munkakört nem érintő tanulmányaidat külön catch an employer s eye. sorold fel! Ezekkel egyfelől nyitottságodat és sokoldalúságodat bizonyítod, másfelől sose tudhatod, mi kelti fel a munkaadó érdeklődését. Date Place (school, specialisation) Qualification Idő Intézmény (iskola, tagozat) Képesítés/szakképzettség 30 31

17 AZ ÖNÉLETRAJZ Egyéb: Other: THE CURRICULUM VITAE Szakmai tapasztalatok, munkatapasztalatok Work experience Időben visszafelé haladva részletezd, hogy mettől meddig, hol és milyen beosz- Begin with your most recent job and work backwards supplying dates (beginning tásban dolgoztál, milyen feladataid voltak! and end of employment), employers, your position and duties. Idő A cég neve Beosztás Feladatok Date Employer (company) Position Duties Személyes információk Personal details (Ha az alább felsoroltak valamelyikéhez nincs bejegyzést kellene írnod, inkább (if you had to enter none under any of the headings given below, then you ne tégy róla említést!) had better leave the subject unmentioned) Nyelvismeret Milyen szinten? Language At what level? 32 33

18 AZ ÖNÉLETRAJZ Számítógépes ismeretek: Gépjárművezetői jogosítvány: Érdeklődési kör, hobbi: Személyes tulajdonságok: Computer skills: Driving licence: Interests, hobbies: Attributes: THE CURRICULUM VITAE Referencia kérhető: (amennyiben nincs ilyen személy vagy munkáltató, hagyd References from: (if you can name no such individual or employer, leave the ki ezt is az önéletrajzodból) matter out of your CV) Feladat Task Miután kitöltötted a munkalapot, írd be számítógépbe, szerkeszd meg a minta When you have filled in the task-sheet, word-process and edit it after the sam- alapján, hogy jól olvasható és áttekinthető legyen. Másolj belőle minél több ple so it has a clear and easy-to-follow outline. Make several copies and carry példányt, és mindig legyen nálad néhány, amíg munkába nem álltál! them with you until you have found a job

19 HOL KERESSEK MUNKÁT? Hol keressek munkát? A munkaadók toborzási szokásai A cégen belülről (belső átszervezés vagy régiek visszahívása) A cég munkatársai ajánlására Szakmai szervezetek, szakszervezetek javaslata alapján A cég saját adatbázisából (helyi hirdetőtábla, korábban beérkezett önéletrajzok) Korábbi munkatársak, régebbi munkahelyek felkeresése Barátok, rokonok, véletlenszerű találkozások Kapcsolat szakmai szervezetekkel, szakmai folyóiratok olvasása Közvetlen telefonálás, önéletrajzbeküldése, látogatás a munkaadóhoz Where to look for a job Recruitment habits of employers From within the company (via internal restructuring or calling former employees back) On the recommendation of the company s employees On the recommendation of professional organisations, trade unions From the company s own database (local advertisement board, CV s received earlier) Contacts with former colleagues, employers Friends, relatives, coincidental meetings Relations with professional organisations, reading professional papers Direct phone calls, sending CV to employer, visits to the employer WHERE TO LOOK FOR A JOB Magán-közvetítőirodák, fejvadász cégek segítségével Közvetítő irodákon keresztül Through private employment agencies, head-hunter companies Through employment agencies Munkaügyi központokon keresztül Munkaügyi központok álláslistái Through Labour Centres Lists of jobs at Labour Centres Újsághirdetéssel Újságok rendszeres olvasása Through newspaper advertisements Regular reading of newspapers Hagyományos álláskeresési szokások Traditional job-hunting habits Érdemes tanulmányozni a munkaadók toborzási szokásait, mert arra is rámutatnak, honnan szerezhetsz tudomást álláslehetőségekről. Amint azt az ábrán is láthatod, a munkaadók többnyire informális úton, személyes kapcsolataik, belső adatbázisuk felhasználásával keresik a megfelelő munkavállalót. Ezzel szemben az álláskeresők a leggyakrabban a hirdetéseket böngészik, a munkaügyi központok álláslistáit tanulmányozzák. A sikeres álláskeresés feltétele, hogy az összes állásinformációs forrást felderítsd és használd! Az üres álláshelyeknek csak a százalékát hirdetik meg, a többi álláslehetőséget neked kell felderíteni. Az álláskeresés során ne csak az éppen betöltendő álláslehetőségekre fordíts figyelmet, hanem igyekezz felkutatni a hamarosan megürülő helyeket is! Ezért az olyan munkaadókkal is vedd fel a kapcsolatot, ahol ugyan pillanat- It is worth studying the recruitment habits of employers as these suggest where you can find job leads. As you can see from the above table employers primarily recruit suitable employees in an informal manner, exploiting their personal contacts and databases. In contrast to that, most job-seekers browse advertisements and lists of jobs at Labour Centres. The main criterion of a successful job hunt is to discover and utilise all the possible sources of job-related information. Only 15 20% of all vacancies are advertised, so you need to discover all the other possibilities for yourself. When looking for job information you should pay attention not only to the opportunities available at the moment but the vacancies that might arise in the near future, too. This is why you should establish connections with companies 36 37

20 HOL KERESSEK MUNKÁT? nyilag nincs üresedés, de te szívesen dolgoznál náluk. Ebben hasznos segítséget nyújtanak a szaknévsorok, a telefonkönyvek és a céginformációs adatbázisok. Az álláskeresés során mégis a legfontosabbak a személyes kapcsolatok. Kapcsolatépítés Mivel az állások több mint 80 százalékát nem hirdetik meg, személyes kapcsolatainknak fontos szerepük van az álláskeresésben. Hogy minél előbb megtaláld a neked legmegfelelőbb állást, működésbe kell hozni és állandóan bővíteni is kell ezt a hálózatot. A következő listán ötleteket találsz arra, kikkel veheted fel where there are no openings but where you would be willing to work. Phone books, professional lists and databases containing information on companies are very useful instruments of job hunting. But what is more important than anything in a job search is a network of informal connections. Networking As almost 80% of all jobs are not advertised, personal contacts are very important in job searching. To find a suitable job you need to use this network and try to enlarge it at the same time. The list below gives you suggestions for people you can network WHERE TO LOOK FOR A JOB a kapcsolatot az álláskeresés folyamán: with: Család, rokonok Family, friends Ismerősök Acquaintances Osztálytársak, tanárok az iskolából, különböző tanfolyamokról, tovább- Classmates, teachers from school, képzésekről instructors from various courses Lakótársak, főbérlő Roommates, flatmates, landlords Szomszédok Neighbours Sport- és más szabadidős tevékenységek résztvevői People met at sports and other free-time activities Kulturális, vallási események résztvevői Participants at cultural events and religious feasts Szociális munkások Social workers Gyűjtsd össze az ismerősök neveit, akikkel fel szeretnéd venni a kapcsolatot, Make a list of acquaintances that you would like to contact in the first column a második oszlopba pedig írd le, mit javasoltak neked! with leads and ideas they each gave you in the second. Név Állásinformációk, ötletek Name Leads, ideas given to me 38 39

21 HOL KERESSEK MUNKÁT? Ismerőseidtől személyesen, telefonon és írásban is érdeklődhetsz, tudnak-e valamilyen álláslehetőségről. Ne beajánlást, hanem csak állásinformációt kérj!!! You can approach people personally, by phone or in writing to obtain information and ideas about employment possibilities. It is information not recommendation that you should ask for! WHERE TO LOOK FOR A JOB Az ismerősökkel való kapcsolatfelvétel során ügyelj rá, hogy minden fontos információt közölj! When networking make sure you mention every important information. Milyen állást keresel? What kind of job are you looking for? Tudasd a képzettségedet, munkatapasztalataidat, személyes tulajdonságaidat. Speak about your education, work experience, personal characteristics. Miért pont őt kerested meg? (Például: sok ismerőse van, azonos szakterületen Why have you picked on them of all people? (E.g. the acquaintance has dolgozik.) a lot of friends. He is working in the same professional field.) Miben tud segíteni? (Például: Van-e a munkahelyén álláslehetőség? Meg- How could he/she help you? Are there any vacancies where they work? említené-e az ismerőseinek, hogy milyen állást keresel? Tudna-e ajánlani (Would he/she tell people that you are looking for a job? Can he/she valakit, akivel felveheted a kapcsolatot? Van-e valamilyen ötlete: hol keres- suggest anyone you might contact? Has he/she any other ideas where you hetnél állást?) might look for work?) A szaknévsor használata Using Yellow Pages Magyarországon a Szaknévsor és az Arany oldalak című kiadványokban nagyon Yellow Pages in Hungary come out in two versions: Szaknévsor and Arany sok vállalkozás és cég hirdeti tevékenységét, szolgáltatásait. Ezek a kiadvá- oldalak. These publications can be obtained free of charge and can serve as nyok ingyenesen beszerezhetők, és jó információs adatbázisként szolgálnak. reliable databases. In them you can look up possible employers who may hire Kikeresheted belőlük azokat a szóba jöhető munkáltatókat, akiknél az általad you for a job that you are looking for. keresett munkakörben dolgozhatnál